of 23 /23
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija Sveučilišni preddiplomski studij “Poslovna ekonomija u turizmu i hotelijerstvu” Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Suzana Marković Asistent: Jelena Komšić Akademska godina: 2012./13. Kolegij: STATISTIKA Srednje vrijednosti numeričkog niza Seminar 4

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, …...Zadatak 3 DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA S RAZREDIMA Izračunajte: aritmetičku sredinu, mod, medijan Utrošeno vrijeme u minutama

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, …...Zadatak 3 DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA S...

 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija Sveučilišni preddiplomski studij

  “Poslovna ekonomija u turizmu i hotelijerstvu” Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Suzana Marković

  Asistent: Jelena Komšić Akademska godina: 2012./13.

  Kolegij: STATISTIKA

  Srednje vrijednosti numeričkog niza Seminar 4

 • numerički niz: definicija i vrste

  srednje vrijednosti: definicija i vrste

  srednje vrijednosti: formule i primjena

  Sadržaj seminara

 • Numerički niz

  Kako nastaje numerički niz?

  Koje vrste numeričkog niza razlikujemo?

 • Numerički niz

  • Negrupirani niz podataka

  • Grupirani niz podataka

  • Distribucija frekvencija s razredima

  xi 7 3 8 6 2 5

  xi 1 2 3 4 5

  fi 0 9 22 9 5

  Starost u godinama 20-27 27-32 32-42 42-51 51-61

  Broj ispitanika 9 15 17 16 8

 • ZADATAK 1: Negrupirani niz podataka

  Zadan je numerički niz:

  Izračunajte: aritmetičku sredinu, mod, medijan.

  xi: 7 3 8 6 2 5

 • RJEŠENJE ZADATKA 1: NEGRUPIRANI NIZ PODATAKA

  17,56

  31

  N

  xx

  i

  ∑ = suma (zbroj)

  N = broj članova u nizu

  x

  Prosječna srednja vrijednost u zadanom negrupiranom numeričkom nizu iznosi 5,17.

  • Mod (Mo):

  · Mod se ne može izračunati, jer postoje najmanje dva jednaka člana u nizu!

  Aritmetička sredina ( )

 • RJEŠENJE ZADATKA 1: NEGRUPIRANI NIZ PODATAKA

  42

  31

  21

  5,32

  7

  2

  16

  2

  1

  32

  6

  2

  5,5112

  165

  2

  1

  2

  1

  r

  r

  rr

  XN

  r

  XN

  r

  XXMe

  Xr3 Xr4

  50% članova negrupiranog numeričkog niza ima vrijednost 5,5 i

  manje, a ostalih 50% članova negrupiranog numeričkog niza ima

  vrijednost 5,5 i više.

  • Medijan (Me):

  niz uređen po veličini: 2, 3, 5, 6, 7, 8

 • ZADATAK 2: GRUPIRANI NIZ PODATAKA

  Broj članova obitelji 1 2 3 4 5 6

  Broj anketiranih 10 13 24 35 30 14

  Zadan je sljedeći numerički niz:

  Izračunajte: aritmetičku sredinu, mod i medijan.

 • RJEŠENJE ZADATKA 2: GRUPIRANI NIZ PODATAKA

  • Aritmetička sredina ( ) x

  83,3126

  482

  i

  ii

  f

  fxx

  • Mod (Mo):

  4Mo

  Prosječan broj anketiranih članova obitelji iznosi 3,83.

  Najčešći broj anketiranih članova obitelji iznosi 4.

 • RJEŠENJE ZADATKA 2: GRUPIRANI NIZ PODATAKA

  POMOĆNA TABLICA:

  fi

  xifix

  Br. članova obitelji xi

  Br. Anketiranih fi

  1 10 10

  2 13 26

  3 24 72

  4 35 140

  5 30 150

  6 14 84

  ∑ N = ∑fi = 126 ∑fixi = 482

  Mo =

  obilježje

  frekvencije

  ii fx

 • RJEŠENJE ZADATKA 2: GRUPIRANI NIZ PODATAKA

  • Medijan (Me) – N = paran broj

  632

  126

  2

  NMe

  4Me

  → gledati kumulativni niz “manje od”

  50% anketiranih obitelji broji 4 i manje člana, a ostalih 50% anketiranih obitelji broji 4 ili više člana.

 • RJEŠENJE ZADATKA 2: GRUPIRANI NIZ PODATAKA

  POMOĆNA TABLICA:

  fi

  xifix

  Br. članova obitelji

  xi

  Br. Anketiranih fi

  Kumulativni niz “manje od”

  1 10 10 10

  2 13 26 23

  3 24 72 47

  4 35 140 82

  5 30 150 112

  6 14 84 126

  ∑ N = ∑fi = 126 ∑fixi = 482 ∕

  +

  +

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  +

  obilježje

  frekvencije

  Me =

  ii fx

  +

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  1 2 3 4 5 6

  Bro

  j an

  keti

  ran

  ih

  Broj članova obitelji

  Poligon frekvencija

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  1 2 3 4 5 6

  Bro

  j an

  keti

  ran

  ih

  Broj članova obitelji

  Histogram

  RJEŠENJE ZADATKA 2: GRUPIRANI NIZ PODATAKA

 • Zadatak 3 DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA S RAZREDIMA

  Izračunajte: aritmetičku sredinu, mod, medijan

  Utrošeno vrijeme u minutama

  10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-50

  Broj dokumenata 7 15 28 30 10 10

  Zadana je distribucija frekvencija:

 • RJEŠENJE ZADATKA 3: DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA S RAZREDIMA

  min5,27100

  2755

  i

  ii

  f

  xfx

  icbab

  abLM o

  )()(

  )(1

  12 LLi

  Prosječno utrošeno vrijeme po dokumentu je 27,5 min.

  Veličina razreda (i)

  Aritmetička sredina:

  Mod:

 • RJEŠENJE ZADATKA 3: DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA S RAZREDIMA

  POMOĆNA TABLICA:

  ∑fi

  Utrošeno vrijeme u minutama

  Broj dokumenata

  fi

  Xsi

  Xi*fi Kumulativni

  niz “manje od”

  i fc

  10-15 7 12,5 87,5 7 5 1,4

  15-20 15 17,5 262,5 22 5 3

  20-25 28 22,5 630 50 5 5,6

  25-35 30 30 900 80 10 3

  35-45 10 40 400 90 10 1

  45-50 10 47,5 475 100 5 2

  ∑ 100 170 2755 - -

  L1 L2

  2

  21 LLxi

  12LLi

  i

  ff ic

  ←Mo

  a

  b

  c

 • RJEŠENJE ZADATKA 3: Distribucija frekvencija s razredima

  5,2255,02056,26,2

  6,22010

  )36,5()36,5(

  )36,5(20

  oM

  S obzirom da imamo nejednake veličine razreda moramo ih korigirati kako bismo mogli izračunati MOD:

  i

  ff ic

  Najčešće utrošeno vrijeme po dokumentu je 22,5 min.

 • RJEŠENJE ZADATKA 3: DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA S RAZREDIMA

  if

  N

  LMemed

  1

  12

  25520528

  28205

  28

  2250205

  28

  222

  100

  20

  Me

  Medijan:

  Za 50% dokumenata potrebno je utrošiti 25 min. i manje, a za ostalih 50% dokumenata potrebno je utrošiti 25 min. i više.

 • RJEŠENJE ZADATKA 3: DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA S RAZREDIMA

  Utrošeno vrijeme u minutama

  Broj dokumenata

  fi

  Sxi

  Xi*fi Kumulativni

  niz “manje od”

  i fc

  10-15 7 12,5 87,5 7 5 1,4

  15-20 15 17,5 262,5 22 5 3

  20-25 28 22,5 630 50 5 5,6

  25-35 30 30 900 80 10 3

  35-45 10 40 400 90 10 1

  45-50 10 47,5 475 100 5 2

  ∑ 100 170 2755 - -

  L1 L2

  2

  21 LLxi

  12LLi

  2

  N←Me fmed

  i

  ff ic

  POMOĆNA TABLICA:

  ∑fi

 • ZADACI ZA VJEŽBU ARITMETIČKA SREDINA

  • Koliko iznosi aritmetička sredina u sljedećem numeričkom nizu- xi:1, 1, 2, 3, 4, 37?

  • Koliko iznosi aritmetička sredina u sljedećem numeričkom nizu- xi: 1, 2, 4, 5, 18?

  • Koliko iznosi aritmetička sredina u sljedećem numeričkom nizu- xi: 2, 2, 4, 12?

 • ZADACI ZA VJEŽBU MOD

  • Koliko iznosi mod (Mo) u sljedećem negrupiranom numeričkom nizu – xi: 1, 2, 2, 3, 4, 6?

  • Koliko iznosi mod (Mo) u sljedećem negrupiranom numeričkom nizu – xi: 1, 5, 2, 8, 7?

  • Koliko iznosi mod (Mo) u sljedećem negrupiranom numeričkom nizu – xi: 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 6?

 • ZADACI ZA VJEŽBU MEDIJAN

  • Koliko iznosi medijan (Me) u sljedećem negrupiranom numeričkom nizu – xi: 1, 5, 2, 8, 7?

  •Koliko iznosi medijan (Me) u sljedećem negrupiranom numeričkom nizu – xi: 1, 11, 6, 2, 4?

  • Koliko iznosi medijan (Me) u sljedećem negrupiranom numeričkom nizu – xi: 2, 2, 4, 12?

  razreda trećeg kvartila

 • ZADACI ZA VJEŽBU IZRAČUNAJTE ARITMETIČKU SREDINU, MOD I MEDIJAN

  Zadatak 2:

  Xi: 20 14 22 20 35 17 23 24 15 30 18

  Zadatak 1:

  Broj djece 1 2 3 4 5

  Broj obitelji 36 29 20 16 9

  Zadatak 3:

  Vrijeme u minutama

  10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-65

  Br. dokumenata 7 15 28 30 10 10