Click here to load reader

Erfarenheter av kostnader vid sjukdomsutbrott eller vid fel i dricksvattendistributionen

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Erika Lind Nationell dricksvattensamordnare. Erfarenheter av kostnader vid sjukdomsutbrott eller vid fel i dricksvattendistributionen. Seminarium den 18 oktober 2012. Dricksvatten på Livsmedelsverket. Arbete enligt r iskhanteringens principer Forskning och utveckling (riskvärdering) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Erfarenheter av kostnader vid sjukdomsutbrott eller vid fel i dricksvattendistributionen

Bild 1

Erfarenheter av kostnader vid sjukdomsutbrott eller vid fel i dricksvattendistributionenErika LindNationell dricksvattensamordnare

Seminarium den 18 oktober 2012

1Dricksvatten p LivsmedelsverketArbete enligt riskhanteringens principerForskning och utveckling (riskvrdering)Kontroll och std (riskhantering)Regelarbete nationellt och internationellt (riskhantering)Krisberedskap och ndvattenfrsrjning (VAKA-grupp) genom MSB-medel Ansvar fr nationell samordning av dricksvattenfrgor

DricksvattenfrsrjningenExempel ytvattenTillrinningsomrden/ fldenRvatten av hg kvalitetPumpning frn brunnenLuftning/ oxidationSnabbfiltreringJustering av pH och/eller desinfektionEx. frn Ume Vatten och avfall AB.Jfr. MittSverige Vatten (Sundsvall, Timr och Nordanstig), ej vattenverk i vanlig bemrkelse pga. hg niv av rvattenkvalitet. Distribution (ledningsnt/ pumpar/ reservoarer etc.)Fastighetsinstallation (inkl. kranar)

Exempel grundvattenTillrinningsomrden/ fldenRvatten av hg kvalitetIntag Silning Kemisk fllningSnabbfiltrering Lngsamfiltrering Desinfektion (t.ex. UV-ljus)SlamhanteringEx. frn Stockholm Vatten som tar sitt rvatten frn Mlaren. Distribution (ledningsnt/ pumpar/ reservoarer etc.)Fastighetsinstallation (inkl. kranar)Nmn 75% ytvatten, 25% konstgjort och resten grundvatten. Viktigt kunskapsbakgrund!!!!!!!!!Mnga delar i dricksvattenfrsrjningen, mnga kostsamma aspekter om det gr illa. Viktigast av alla hr att skydda rvattnet.3Kostnader vattenburna utbrott 2010-11Ett par exempel frn stersund (ver 27 000 sjuka):

219,5 miljoner i samhllskostnader fr stersund1,7 miljoner i extrakostnader drift fr Vatten stersund (provtagning, vattendistribution m.m.)4,5 miljoner investering i UV-anlggning (fr att avdda parasiterna)15,6 miljoner merkostnader fr restaurangbranschen i stersund"Tiotals miljoner" i inkomstbortfall frn minskad grns- och turisthandel

Kostnader 2010-11 (forts.)Ett par exempel frn Skellefte (ca 20 000 sjuka):13,5 miljoner kronor back fr Tekniska nmnden varav 8,5 miljoner kronor fr renspolning av ledningar, installation av UV-anlggningar m.m.

Kostnad vattenburna utbrott: Internationell jmfrelse

6

Kostnader fr dricksvattnets kretsloppStora utbrott r en sak, men vad kostar olika delar i hela kretsloppet?

Rvatten byggsten no. 1 fr dricksvattenfrsrjningenUppsalasen vrderades till 1,2 miljarder under 1990-taletMlaren vrderas 1,4 miljarder fr dricksvattenproduktion och avloppsrening (sjlvkostnadspris)

Reservvattentkt i hndelse av olyckaRvattenfrsrjning, till Svsj frn Vetlandas vattentkt i Landsbro, till kostnad om cirka 15 miljoner DRV vr viktigaste OCH svraste livsmedelsfrsrjning???????? En livsmedelsproduktion dr rvaran stndigt frndraskade skyfall hgre niver och pverkade flden risk finns fr mobilisering av froreningar (bde yt- och grundvatten)Nr den omttade zonen minskar pverkas konstgjort grundvattenSverige frsrjs till 75% av ytvatten, stor andel av vr drv-produktion (25% grundvatten, 25% konstgjort ytvatten)kning av organiskt material, humus, i vattnet som pverkar kvalitet och distributionRisk fr brist fr vatten i vissa regioner, lokala platser, kad odlingsssong (bevattning) pverkar hr ocks7Kostnader (forts.)Vattenverk och beredning25 miljoner kronor fr utbyggnad av vattenverket i Skottorp, Laholms kommun (fr att klara dricksvattenfrsrjningen i sdra Halland och i delar av Bstads kommun) 200 miljoner kronor fr byggandet av ett helt nytt vattenverk fr centrala Lule900 miljoner i investering vid installation av ultrafiltrering, Gteborg VattenDistribution (ledningsnt m.m.)190 miljoner kronor kostade verfringsledning, inkl. en tryckstegring och flera pumpstationer, mellan Uddevalla- Ljungskile (2,1 mil lng)

Organiskt material och hgre temp => kad mikrobiell tillvxt av bakterierHgre krav p beredning, pverkan av humus, ndring p ledningsntetDyr nota fr skador p vattenverk i SkelleftePublicerat 2010-10-13 10:57Sex miljoner kronor. S mycket fr frmodligen Skellefte kommun st fr, nr det gller skadorna p vattenverket Aborren i Skellefte, efter den stora versvmningen i maj. Berkningen presenterades redan i somras. Nr Skellefte kommuns budget fr den kommande ren presenterades igr s avsattes sex miljoner extra till arbetet med vattenverket.Enligt Vsterbottens Folkblad r frskringsfrgan inte frdigutredd men kommunen rknar med att kunna f en utgift p sex miljoner kronor.Det var extremt hga flden i Skelleftelven som mndagen den 17 maj tvingade kommunen att helt stnga produktionen vid vattenverket Aborren under en dag.Reparationer krvs p vattenverket och dagvattenbrunnar men ven p brofundament och strandpromenader. (EW)

8Smitta [Se tidigare exempel p sammanstllningar]

Utslpp1,9 miljoner kronor fr sanering efter dieseloljeutslpp vran 2012 nra Hyndevads vattenverk, Eskilstuna kommun 50 miljoner kronor fr sanering efter Vrnamo-tvtten, en tvttinrttning som lades ned p 1980-talet. Ljuseveka vattenverk ligger 450 meter frn den gamla industritomten. Saneringen tar uppskattningsvis 2-5 r (ev. lngre)

versvmning6 miljoner kronor i kostnader vid versvmning av vattenverket Abborren, Skellefte

Tryck p sambandet mellan avloppsvatten, hantering av avloppsfrgor och dricksvattnets mikrobiologiska skerhetMinimalt med brddningar och ndavledningarEffektiv mikrobiologisk rening av avlopp inte bara nringsmnen (se senaste Svenskt Vatten)Jakt p lckage och felkopplingarEnskilda avlopp

Utbrott ofta pga. rvattnets frndringar och avbrott i beredning samt distribution9

Kostnadsexempel p helhetslsningar frn 20121. Leda vatten frn Vttern vid Askersund genom tunnlar och ledningar till sju kommuner i rebro ln - Byggkostnaden, beroende p vilket av de 5 alternativ som vljs, berknat idag till en kostnad av 13 miljarder kronor i aktuell utredning2. Karlskrona kommun installerar ny infiltrationsanlggning, ledningsnt etc. fr att rena vattnet frn Lyckebyn i Johannishussen. Totalkostnaden fr projektet r 325 miljoner3. Ny dricksvattenfrsrjning i Skellefte, upphandling inkl. vergripande studie, detaljprojektering och genomfrande, 280 miljoner4. Utbyggnadskostnaden av ledningsnt, vattenverk och reningsverk fr 25 fastigheter i Vaggeryds kommun berknas till 6 miljoner kronor Vad kan och br kommunen gra?ka kunskap om rvattnetIdentifiera faror i rvattentktenUpprtta ett program fr lpande vervakning av rvattenkvalitetenSe ver beredningsstegen rcker de som finns idag? Se enkt frn Svenskt Vatten, juni 2012

Utveckla planer och program Identifiera viktiga framtida vattentkter Identifiera reservvattentkter Skydda vattentkterna i svl versiktsplanen som detaljplaner

Vad kan och br myndigheter gra?KunskapsunderlagBist lnsstyrelser och kommuner med underlag i deras arbete med att skerstlla vr dricksvattenfrsrjningLyfta fram samhllsekonomiska kostnader och aspekter av dricksvattenfrsrjningen

Riskbaserat synsttDagens lagstiftning, mlstyrd och inte detaljerad p dricksvattenomrdet, att betrakta som miniminivVad betyder samhllsbyggandet fr dricksvattenproduktionen? Frmedla risker med dagens utvecklingVikten av att tnka lngsiktigt och beakta klimatfrndringarnas pverkan

Tack fr idag!Kontakta oss p 018-17 55 00

Ls mer om Livsmedelsverkets arbete och Nationellt ntverk fr dricksvatten hr www.slv.se