of 15/15
DIGI.JOB.ID Enota 2: Prepoznavanje in priznavanje lastnih veščin/kompetenc Delovni listi

Enota 2: Prepoznavanje in priznavanje lastnih veščin/kompetenc

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Enota 2: Prepoznavanje in priznavanje lastnih veščin/kompetenc

Stran 2 od 15
Uredniške informacije:
Ta kolekcija materialov za usposabljanje je bila razvita v okviru ERASMUS+ projektnega
partnerstva digi.job.id, digijobid.eu, koordiniranega s strani BFI OÖ.
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. je bila odgovorna organizacija za razvoj te une
enote.
Kontakt:
Ulica heroja Šaranovia 27
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije
(komunikacije) je izkljuno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališ
Evropske komisije.
kompetenc
Delovni listi z individualnimi nalogami
Vodi za mlade iskalce zaposlitve
Milijone mladih po vsem svetu vsakodnevno iše delovna mesta in kariere - in jih tudi
najdejo. Iskanje zaposlitve je izkušnja, ki ti spremeni ivljenje, saj te prelevi iz sveega
diplomanta, dijaka ali brezposelne osebe v nekoga, ki se bo kmalu pridruil svetu dela, si
trdo sluil teko prigarani denar in prispeval k preivetju in obilju sveta. Odloanje o karieri,
iskanje zaposlitve, ali odpiranje svojega podjetja je nartovan, strukturiran in oblikovan
proces. To ni igra na sreo, kjer pustite srei prosto pot. To je namerna, zavestna in dobro
premišljena poteza, ki zahteva, da ste vi pri nadzoru.
Iskanje slube je lahko ivce parajoe, napeto in frustrirajoe prizadevanje, vendar je hkrati
lahko tudi najbolj izpolnjujo as vašega ivljenja. e boste k nalogi pristopili z
navdušenjem, skrbnim nartovanjem in ustreznim znanjem, boste ez nekaj asa ugotovili,
da je ta pot una pustolovšina, ki jo boste znali ceniti. Zato se trdno priveite in uivajte v
vonji!
Prvi del
Poznavanje svoje preteklosti
Pomembno je, da ste sposobni govoriti o svoji preteklosti s samozavestjo, še posebej, e
ste prenehali s šolanjem ali ste brez dela e nekaj asa.
Kaj narediti?
Navedite razloge zakaj ste prenehali. Bodite iskreni do sebe, saj je to edini nain, da
ste lahko iskreni z drugimi.
Nartujte kako razloiti svojo preteklost. Pripravite scenarij. Bodite jasni o svojih razlogih,
o tem kako preivljate svoj as in zakaj ste se odloili, da si poišete delo.
Zapomni si svoj scenarij. Prepriajte se, da so glavne toke jasne. Vadite pred
ogledalom, tako da lahko poveste svojo zgodbo naravno in samozavestno. Z dovolj vaje,
boste lahko recitirali svoj scenarij brez veliko razmišljanja.
Stran 4 od 15
Primeri
“Moral/a sem prekiniti šolanje, ker smo revni. Moja druina me ne more podpirati.
Da lahko grem nazaj v šolo, moram najti delo in prihraniti dovolj denarja.”
Po diplomiranju sem pomagal/a pri druinskem podjetju. Sedaj imam obutek, da
moram nadaljevati in nadgrajevati svojo lastno kariero."
"Diplomiral sem lani, vendar pa je bilo teko najti slubo, eprav sem se zelo
trudil/a. V tem asu sem opravljal/a prostovoljno delo."
Delovni list:
Moja preteklost
Napišite scenarij, ki bo razloil vašo preteklost. (Vkljuite razloge zakaj ste prenehali s
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vedeti, kaj imaš
Zato, da se lahko uspešno triš drugim, moraš poznati sam sebe:
Spretnosti, talenti, sposobnosti, kompetence:
Interesi, motivacija, vrednote:
Cilji, sanje, ambicije:
Katere cilje imate v ivljenju? Kaj bi eleli postati?Kaj bi radi poeli? Kaj bi radi dosegli?
Kakovostno ujemanje (najprimernejši
delovni pogoji):
Kakšna kariera vam najbolj ustreza? V kakšnem okolju boste najbolj sreni?
Osnovne kompetence
Moral bi jih imeti!
Za razvoj vaše kariere bi morali še naprej dodatno izpolnjevati te kompetence.
1 Sprejemanje in odzivanje na komunikacijo na delovnem mestu – - prejemajte in se
odzivajte na verbalno in pisno komuniciranje.
2 Delajte z drugimi – razvijte odnose na delovnem mestu in prispevajte k delovnim
aktivnostim.
Stran 6 od 15
3 Izkazujte delovne vrednote– izkazujte in ivite po vaših delovnih vrednotah in izkazujte
etiko na delovnem mestu
5 Sodelovanje v komunikaciji na delovnem mestu – zbiraj in interpretiraj informacije in
se odzivaj na komunikacijo na delovnem mestu.
6 Timsko delo– najdi svojo vlogo in odgovornost kot lan tima.
7 Varstvo in zdravje pri delu – imej skrb in spoštovanje do pravilnikov in zahtev za
varstvo in zdravje pri delu.
8 Strokovnost na delovnem mestu – spodbujanje rasti kariere in napredovanja.
9 Vodenje komunikacije na delovnem mestu – imejte vodilno vlogo pri razširjanju in
diskusiji idej, informacij in vprašanj na delovnem mestu.
10 Vodenje majhnih timov – vkljuno z postavljanjem in doseganjem ciljev tima in
posameznikov.
izpogajate eleni rezultat in sodelovanje v pogajanjih.
12 Reševanje problemov – reševanje problemov na delovnem mestu, vkljuno z uporabo
tehnik reševanja problemov, ter doloitev in odprava vzrokov teav.
13 Uporaba matematinih konceptov in tehnik – uporaba matematinih konceptov in
tehnik.
14 Uporaba relevantne tehnologije – izbira, pridobivanje in uporaba ustreznih in
cenovno dostopnih tehnologij na delovnem mestu.
15 Izkoristite posebne komunikacijske spretnosti – uporaba posebnih komunikacijskih
spretnosti za izpolnjevanje posebnih potreb zunanjih in notranjih strank, opravljanje
razgovorov, olajšajte skupinske razprave in prispevajte k razvoju komunikacijskih strategij.
16 Razvoj timov in posameznikov – doloitev individualnih in timskih potreb ter
izboljšanje razvoja delovne skupine.
17 Uporaba tehnik za reševanje problemov – vpeljite proces reševanja problemov,
vkljuujo uporabo strukturiranih procesov in orodij za izboljšanje.
Stran 7 od 15
organizirajte informacije in druge pomembne podatke na delovnem mestu.
19 Nartujte in organizirajte delo – nartujte in organizirajte delo, od majhnih,
vsakodnevnih nalog, do organizacije dela kakšnega vejega oddelka.
20 Varujte okolje – upoštevajte naela, principe in smernice za varovanje okolja.
Tukaj je še en nain za prepoznavanje
vaših vešin/kompetenc:
Obstajajo 4 podroja kompetenc:
Vešine v medosebnih odnosih – Vešine za delo z ljudmi, vkljuno s pomojo in vplivanjem na ljudi, igro in
zabavljaštvom
številkami, podrobnostmi, sistemi in postopki
Stvarne vešine – Vešine za delo kot je gradnja, vzdrevanje,
obdelovanje,operiranje s stroji in orodjem, fizine, biološke ali kemine funkcije
Idejne vešine – Vešine za kreativno in abstraktno delo, reševanje problemov, nove
ideje
brez izmenskega/nonega dela
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
mestu?
vzornika.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________
so zelo pomemben del vašega ivljenjepisa. Vašemu potencialnemu delodajalcu povedo,
da ste naredili te stvari v preteklosti in da ste jih sposobni ponoviti tudi na novem delovnem
mestu. Svoje doseke podprite z dokazi.
Za tiste, ki se vraate na delo, navedite svoje prejšnje delovne izkušnje pred vašimi
šolskimi doseki. Vkljuite stvari, kot so napredovanje na delovnem mestu, medtem ko ste
skrbeli za mlajšega brata ali sestro in za bolne starše. To kae, da ste osredotoeni in
sposobni dobro opravljati delo na delovnem mestu tudi takrat, ko imate teave doma.
Primeri dosekov:
razredu.”
zobozdravstveni kliniki.”
nagrado za najboljši znanstveni
sem prepreil razvoj poara v skladišu.”
“Prejel sem priznanje za sodelovanje v
odboru, ki je organiziral Sportsfest.”
Stran 12 od 15
Predstavitev samega sebe
Verjetno najbolj pogosto vprašanje, ki vam bo postavljeno je: “Povejte mi kaj o sebi.”
Pripravljeni morate biti z odgovorom, ki vas dobro predstavi - kje ste bili, kaj nudite, kaj vas
motivira, kaj išete.
Svojo zgodbo morate povedati v dveh minutah ali manj. Vaša predstavitev bo kljunega
pomena, saj mora potencialni delodajalec po njej imeti eljo izvedeti ve o vas.
Primer
Moje ime je _________ in prihajam iz (mesto). Diplomiral/a sem (leto) na (šola), z
diplomo iz (podroje). Po diplomi sem delal/a v (organizacija) kot (poloaj), kjer sem
bil/a odgovoren za (glavno podroje/podroja odgovornosti). Moje sposobnosti
vkljuujejo (sposobnosti). Najbolje delujem v (eleni delovni pogoji). Išem slubo na
(podroja), ker (razlogi). Mislim, da lahko prispevam k vaši organizaciji, ker (razlogi).
Stran 13 od 15
Vaša kratka predstavitev
Vaša kratka predstavitev naj bo kratek opis (priblino 50 - 60 besed) vas in naj vsebuje
naslednje podatke:
kdo ste
vaše podroje
tri prednosti
tri slabosti
Cilj vaše kratke predstavitve je, da potencialnemu delodajalcu na kratko predstavite kaj
lahko naredite in zakaj je vredno, da vas spozna. Ta predstavitev je lahko podlaga, da se
odloi, da vas poklie na razgovor. Lahko tudi vpliva na to, ali bo bralec nadaljeval z
branjem vašega ivljenjepisa, ali pa ga bo vrgel v smeti.
Primeri
komunikacijskimi spretnostmi.
Nekdo, ki dosega dobre rezultate, z referencami vodstva šolskih organizacij. Ima odline
sposobnosti reševanja problemov, nartovanja in zbiranja sredstev - je iznajdljiv, dobro
dela pod pritiskom in pravoasno dosee postavljene rezultate.
Delaven posameznik z odlinimi kuharskimi spretnostmi, pridobljenimi z delovnimi
izkušnjami kot kuhar v restavraciji, specializiran za japonske jedi. Se dobro razume z
drugimi ljudmi, je zanesljiv in vreden zaupanja.
Stran 14 od 15
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije
(komunikacije) je izkljuno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališ
Evropske komisije.