Dijagnosticki kodovi gresaka

  • View
    128

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBD 2

Text of Dijagnosticki kodovi gresaka

EOBD | OBD-II | OBD 2 | OBDII code | Dijagnosticki kodovi gresaka

Svi EOBD kodovi koji pocinju sa P nula imaju standardna znacenja nezavisno od proizvodaca ili modela vozila.

P0000 Nije pronadjena nijedna greskaP0010 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radiP0011 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0012 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenjaP0013 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radiP0014 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0015 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenjaP0020 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - kolo neispravno radiP0021 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0022 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise kasno vreme paljenjaP0023 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi,grupa 2 - kolo neispravno radiP0024 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0025 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise kasno vreme paljenjaP0030 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0031 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0032 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0033 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - kolo neispravno radiP0034 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - niska vrednost u koluP0035 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - visoka vrednost u kolu P0036 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0037 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0038 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0042 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0043 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0044 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0050 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0051 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0052 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0056 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0057 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu grejacaP0058 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0062 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0063 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0064 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0065 Ubrizgivac - problem sa opsegom/radomP0066 Ubrizgivac - kolo neispravno radi/niska vrednost u koluP0067 Ubrizgivac - visoka vrednost u koluP0070 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - kolo neispravno radiP0071 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - problem sa opsegom/radomP0072 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - niska ulazna vrednostP0073 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - visok ulazP0074 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - periodicno koloP0075 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radiP0076 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u koluP0077 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u koluP0078 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radiP0079 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu

P0080 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u koluP0081 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radiP0082 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u koluP0083 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u koluP0084 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radiP0085 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u koluP0086 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u koluP0090 Solenoid za merenje goriva - otvoreno koloP0091 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema masiP0092 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema plusuP0100 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) - kolo neispravno radiP0101 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - problem sa opsegom/radomP0102 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - nizak ulazP0103 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - visok ulazP0104 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - periodicno koloP0105 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - kolo neispravno radiP0106 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - problem sa opsegom/radomP0107 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - nizak ulazP0108 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - visok ulazP0109 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - periodicno koloP0110 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - kolo neispravno radiP0111 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - problem sa opsegom/radomP0112 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - nizak ulazP0113 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - visok ulazP0114 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - periodicno koloP0115 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - kolo neispravno radiP0116 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - problem sa opsegom/radomP0117 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - nizak ulazP0118 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - visok ulazP0119 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - periodicno koloP0120 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - kolo neispravno radiP0120 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - circuit malfunctionP0121 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - problem sa opsegom/radomP0121 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - problem sa opsegom/radomP0122 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - nizak ulazP0122 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - nizak ulazP0123 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - visok ulazP0123 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - visok ulazP0124 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - periodicno koloP0124 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - periodicno koloP0125 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole gorivaP0126 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan radP0130 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radiP0130 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radiP0131 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - nizak naponP0131 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nizak napon

P0132 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - visok naponP0132 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - visok naponP0133 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - spora reakcijaP0133 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - spora reakcijaP0134 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0134 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0135 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0136 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radiP0136 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radiP0137 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - nizak naponP0137 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nizak naponP0138 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - visok naponP0138 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - visok naponP0139 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - spora reakcijaP0139 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - spora reakcijaP0140 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0140 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0141 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0142 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - koloneispravno radiP0143 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - nizak naponP0143 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nizak naponP0144 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - visok naponP0144 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - visok naponP0145 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - spora reakcijaP0145 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - spora reakcijaP0146 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0146 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0147 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0150 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radiP0150 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radiP0151 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - nizak naponP0151 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - nizak naponP0152 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - visok naponP0152 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - visok naponP0153 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - spora reakcijaP0153 Lambda sonda (O2S)