Click here to load reader

Digitale barnehager

 • View
  1.821

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foredrag for barnehageansatte i Elverum kommune 02.01.2008

Text of Digitale barnehager

 • 1.Digitale verkty
  • En kilde til lek og lring.
 • (ref. Nina Blgan)

2. Digital barndom/tidsalder.

 • Digitale verkty en naturlig del av barnas hverdag.
 • Digitalkompetanse avgjrende for barnets framtid.
 • Allestedsnrvrende teknologi.

3. Digital barndom/tidsalder.

 • TV-adressa 15.mars 2007.

4. Lov om barnehagen (2006) -2:

 • Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap p sentrale og aktuelle omrder.
 • Barnehagen skal sttte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjr og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
  • http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029htt

5. Den digitale barnehagen.

 • Digitale verkty br vre en selvflgelig del av temaene, aktivitetene og dokumentasjonen i en framtidsrettet barnehage.
  • Nina Blgan
 • Digitale verkty stimulerer sprkutviklingen
  • Nina Blgan

6. Den digitale barnehagen.

 • Et profesjonelt personale m vre i stand til reflektere kritisk over bruken av digitale verkty og kunne veilede barn i lek med dem.
  • Nina Blgan
 • Ved innta et mer skapende og kreativt perspektiv p verktyene kan aktiviteten som oppstr bli et verdifullt tillegg til andre aktiviteter.
  • Nina Blgan

7. Digital kompetanse.

 • Er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for kunne bruke digitale medier for lring og mestring i kunnskaps- samfunnet.

8. Digital kompetanse.

 • Bygger bro mellom ferdigheter som lese, skrive og regne.
 • Kunne bruke ulike digitale verkty.
   • Kamera, pc, skriver, skanner, hndholdt pc, telefon/mobil, TV, DVD, etc.
   • Internett, spill, pedagogisk programvare, programmer for kommunikasjon, kreativitet og interaktivitet.
 • Evnen til kunne velge riktig verkty i ulike situasjoner.
 • Mer enn bare utstyr og programvare.
   • Kunnskap om digitale medier/verkty
   • Produsere digitale produkter
    • Sammensatte tekster, lyd, bilde, video bruk av nettet.

9. Digital kompetanse.

 • Viktige momenter:
   • Bruk av internett.
   • Kildekritikk.
   • M vre et samspill mellom barn og voksne.
   • Oppdragelse

10. Digital kompetanse.

 • Barnehagepersonalet m ha digitalkompetanse!
   • Kjenne programmene som barna bruker.
 • en lrende organisasjon og i stand til mte nye krav og utfordringer.
  • Nina Blgan
 • Kvalitetsutvikling i barnehagen innebrer en stadig utvikling av personalets kompetanse.
  • Nina Blgan

11. Personvern.

 • Bilder er personopplysning
 • Strenge krav hos datatilsynet.
 • Srg for skriftlig tillatelse fra foresatte.
 • Bruken av internett skal vre voksenstyrt.

12. Rammeplanen

 • Barna br f oppleve at digitale verkty kan vre en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap (s 21).

13. Temaheftet.

 • Temaheftet er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med ulike temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver.

14. Reggio Emilia -Italia

 • Ett barn har 100 sprk men berves de 99, skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen og tvinger oss til tenke uten kropp, og handle uten hode.-Loris Malaguzzi 1970-tallet
   • Arbeidet i La Viletta og andre institusjoner i og utenfor Reggio Emilia har vist at de digitale redskapenes muligheter til raske manipuleringer med bilder, projeksjoner i teatrale sammenhenger, samhandling mellom barn omkring skape historier og knytte livet sitt sammen med dagsaktuelle hendelser gjr dem brukbare til langt mer enn kunnskapsbaser man kan hente ferdig kunnskap fra. Men det er avhengig av at man betrakter dem som ett mulig redskap blant mange for utvikle barns 100 sprk, ikke bare 4.Av Kari Carlsen Instituttleder ved IFF Hgskolen i Telemark
   • Giovanni snakker om en "hybridisering" av uttrykksformer. Nye medier involverer barn og voksne, fordi det moderne samfunnet bruker dem, og i noen grad lar seg styre av dem. Utfordringen er hvordan barn og voksne skaper mening gjennom dem. Av Kari Carlsen Instituttleder ved IFF Hgskolen i Telemark

15. Eksempler p bruk av Internett.

 • Koppang barnehage Kvisten
 • Koppang barnehage Kongla.
 • EBUS 1.kl
 • Deset 1.kl
 • Nr personalet inntar en mer underskende holdning og et skapende perspektiv p de digitale verktyene, kan barna f nye opplevelser og erfaringer.
 • Personalet er med p forme barnas holdninger til digitale verkty.
   • - Temahefte om IKT i barnehagen

16. Oppsummering.

 • ta i bruke digitale verkty kommer ikke til revolusjonere virksomheten, men digitale verkty skal vre nyttige og morsomme verkty i det pedagogiske arbeidet.
 • fra temaheftet om ikt i barnehagen.
 • Det er ikke teknologien i seg selv som er viktig, men mten barnehageansatte og barnehagen tar den i bruk!
 • http://www.slideshare.net/hator

17. Oppgave:

 • Bruk innspill fra forelesningen, kompendiet med utdrag fra Temahefte om IKT i barnehagen og sunn fornuft,
 • IKT i min avdeling/bhg.
   • Hvordan nsker jeg ta i bruk IKT sammen med ungene p min avdeling?
    • Konkretiser ulike lringssituasjoner + +.
   • Hvilke utstyr vil vi prioritere f tak i?
    • Digitale verkty er mye mer enn bare PC.
    • Husk eventuelt mblement i tillegg.
   • Hvilken rolle/funksjon vil vi at IKT skal ha p vr avdeling/bhg?
    • Informasjonskanal/portal, pedagogisk verkty, plassering i miljet osv.
    • Konkretiser best mulig.
   • Hvilken digital kompetanse har vi og hvilken mangler vi?
    • Kan vre forskjell p pedagogisk personale og fagarbeidere.
    • Individuelle forskjeller
   • Lag en s realistisk progresjonsplan som mulig.
    • Prioriter ut i fra svarene p punktene ovenfor.
 • Svarene fra leveres til leder i barnehagen

Search related