of 15 /15
DEJINY FILOZOFIE DEJINY FILOZOFIE Mgr. Alžbeta Mgr. Alžbeta Grigová Grigová

DEJINY FILOZOFIE

  • Author
    ownah

  • View
    233

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEJINY FILOZOFIE. Mgr. Alžbeta Grigová. Filozofia. philos sofia /láska, milovaný/ /múdrosť, láska k múdrosti / „Filozof je lovec pravdy „ Pytagoras. Filozofia sa zaoberá :. prvopočiatkami všetkých vecí - PowerPoint PPT Presentation

Text of DEJINY FILOZOFIE

Page 1: DEJINY FILOZOFIE

DEJINY FILOZOFIEDEJINY FILOZOFIE

Mgr. Alžbeta GrigováMgr. Alžbeta Grigová

Page 2: DEJINY FILOZOFIE

FilozofiaFilozofia philos sofiaphilos sofia /láska, milovaný/ /múdrosť, láska k múdrosti //láska, milovaný/ /múdrosť, láska k múdrosti /

„„Filozof je lovec pravdy „Filozof je lovec pravdy „ PytagorasPytagoras

Page 3: DEJINY FILOZOFIE

Filozofia sa zaoberá :Filozofia sa zaoberá :

prvopočiatkami všetkých vecíprvopočiatkami všetkých vecí otázkami bytia, pravdy, dobra, otázkami bytia, pravdy, dobra,

slobody, poznaniaslobody, poznania otázkami existencie sveta a otázkami existencie sveta a

možnosťami poznať tento svetmožnosťami poznať tento svet

Page 4: DEJINY FILOZOFIE

Dejiny filozofie Dejiny filozofie

antickáantická /koniec 7.stor.p.n.l.- 6.stor.n.l. //koniec 7.stor.p.n.l.- 6.stor.n.l. /

-od mýtu k logu-od mýtu k logu-sústreďovala sa na prírodu-sústreďovala sa na prírodu-rozpad rodovej spoločnosti-rozpad rodovej spoločnosti-vznik štátov / polis /-vznik štátov / polis /-deľba práce, sociálna nerovnosť-deľba práce, sociálna nerovnosť

Page 5: DEJINY FILOZOFIE

Filozofické školy antikyFilozofické školy antiky

Predsokratovské obdobie:Predsokratovské obdobie:

Milétska škola - Táles z MilétuMilétska škola - Táles z Milétu

Pytagorovci - PytagorasPytagorovci - Pytagoras

Herakleitova filozofia - Herakleitos z EfezuHerakleitova filozofia - Herakleitos z Efezu

Page 6: DEJINY FILOZOFIE

Eleátska škola - Zenón z EleyEleátska škola - Zenón z Eley

Atomisti -DemokritosAtomisti -Demokritos

Page 7: DEJINY FILOZOFIE

Sokratovské obdobieSokratovské obdobie

SofistiSofisti

SokratesSokrates

AristotelesAristoteles

PLatónPLatón

Page 8: DEJINY FILOZOFIE

Posokratovské obdobiePosokratovské obdobie

Zaznamenaný je úpadok gréckej antickej filozofie.Zaznamenaný je úpadok gréckej antickej filozofie. Filozofovanie sa sústreďuje na oblasť etiky.Filozofovanie sa sústreďuje na oblasť etiky.

Page 9: DEJINY FILOZOFIE

-vplyv náboženstva-vplyv náboženstva-zosilnený útlak-zosilnený útlak-reformačné hnutia-reformačné hnutia-nový spôsob výroby-nový spôsob výroby

stredoveká stredoveká /6.stor.n.l.-15.stor n.l/6.stor.n.l.-15.stor n.l./ ./

Page 10: DEJINY FILOZOFIE

Filozofické školy stredovekuFilozofické školy stredoveku

Patristika -Patristika -Aurelius AugustinusAurelius Augustinus

Scholastika -Scholastika -Tomáš AkvinskýTomáš Akvinský

Humanizmus a renesancia-Humanizmus a renesancia- Giordano BrunoGiordano Bruno

Page 11: DEJINY FILOZOFIE

Novoveká filozofia Novoveká filozofia /16.- 21.storočie//16.- 21.storočie/

-skúmanie prírody, odhaľovanie a -skúmanie prírody, odhaľovanie a využívanie zákonov hmotného svetavyužívanie zákonov hmotného sveta

-kapitalistický spôsob výroby-kapitalistický spôsob výroby -ranoburžoázne revolúcie-ranoburžoázne revolúcie

Page 12: DEJINY FILOZOFIE

Novoveké filozofické školyNovoveké filozofické školy

Osvietenstvo – Osvietenstvo – Francis BaconFrancis Bacon

Nemeckí klasickí idealisti- Nemeckí klasickí idealisti- Immanuel KantImmanuel KantMarxistická filozofia -Marxistická filozofia -Karol MarxKarol Marx

Moderná filozofia 20.stor.Moderná filozofia 20.stor.

Page 13: DEJINY FILOZOFIE

Ktorý z týchto filozofických názorov Ktorý z týchto filozofických názorov je pravdivý, vie azda niektorýje pravdivý, vie azda niektorýz bohov,z bohov,ktorý sa približuje k pravde,ktorý sa približuje k pravde,zostáva veľkou otázkou.zostáva veľkou otázkou. CiceroCicero

Page 14: DEJINY FILOZOFIE

LiteratúraLiteratúra Náuka o spoločnosti , SPN-1998Náuka o spoločnosti , SPN-1998 Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Zmaturuj z náuky o spoločnosti,

Didaktis 2002Didaktis 2002 Malá antológia z diel filizofov, SPN-Malá antológia z diel filizofov, SPN-

19911991

Page 15: DEJINY FILOZOFIE