of 7 /7
Platelajul 1. Alcătuire şi schematizare 1 1. Platelajul

calculul platelajului

Embed Size (px)

Text of calculul platelajului

Page 1: calculul platelajului

7/23/2019 calculul platelajului

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-platelajului 1/7

Platelajul

1. Alcătuire şi schematizare

11. Platelajul

Page 2: calculul platelajului

7/23/2019 calculul platelajului

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-platelajului 2/7

21. Platelajul

Page 3: calculul platelajului

7/23/2019 calculul platelajului

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-platelajului 3/7

  Tipuri de tabla striata

31. Platelajul

Page 4: calculul platelajului

7/23/2019 calculul platelajului

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-platelajului 4/7

Încărcare Tip

Valoare

caracteristica

[kN/m2]

S.L.S. S.L.U.

Coeficien

de sigurantaValoare Coeficient Valoare

Greutate proprie G 0.5 ÷ 0.7 1.00 1.35

Cvasipermanenta

“c” G Date de temă 1.00 1.35

Variabila “v1“  Q Date de temă 1.00 1.50

Variabila “v2“  Q Date de temă 1.00 1.50

gSLS =  gSLU = 

2. Evaluarea  încărcărilor 

41. Platelajul

Page 5: calculul platelajului

7/23/2019 calculul platelajului

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-platelajului 5/7

Secţiune de calcul: 

p = g * dpSLU (pSLS) 

3. Calcul static 

51. Platelajul

Page 6: calculul platelajului

7/23/2019 calculul platelajului

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-platelajului 6/7

4. Dimensionare • Otel S235 JR

• tp = 5 (6) mm

• tr = 5 (6,7) mm

•hr / tr ≤ 15 

61. Platelajul

Page 7: calculul platelajului

7/23/2019 calculul platelajului

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-platelajului 7/7

5. Verificari • Verificare de rezistenţă (S.L.U): 

• Verificare de deformabilitate (S.L.S):

pSLS 

71. Platelajul