of 15 /15
 Calculul fundaţiei Proiectarea fundaţiei izolate rigide al stâlpului S 1 Pentru clădirea cu parter, etaj şi mansardă s-a adoptat realizarea fundaţiei izolate rigide tip bloc şi cuzinet. Din calculul static a rezultat ca la baza stâlpului exist ă o încărcare axial ă N f  ş i un moment încovoietor M f  .  N f  1 =680KN M f  1 =6,54KNm Terenul de fundare prezintă următoarele caracteristici: c=21 kP a Ø=19,25° γ   =17,47kN/m³ I c =0,89% -unde pentru Ø=19,25° rezultă:  N 1 =0,478 N γ    =3,294  N 2 =2,924 N q =8,516  N 3 =5,520 N c =18,651 c- valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei (kP a ) Ø- unghi de frecare interioară a terenului de sub talpa fundaţiei γ   - greutatea volumică în stare naturală  N 1 ,N 2 ,N 3 - coeficienţ i adimensionali funcţ ie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundaţiei  N γ    ,N q ,N c - coeficienţ i de capacitate portant ă care depinde de unghiul de frecare internă a terenului de sub talpa fundaţiei * Stabilirea adâncimii de fundare Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conformNP112-2004 în funcţie de natura terenului de fundare, adâncime de îngheţ şi nivelul apei subterane. Talpa fundaţiei va pătrunde cel puţin 20cm în stratul bun de fundare sau în stratul de fundare îmbunătăţit. Adâncimea de fundare va fi mai mare cu 10cm faţă de adâncimea de îngheţ. D f  =D i +10+20 D i =1,00m (D i - adâncime de îngheţ) D f  =1,30m Calculul terenului la starea limită de deformaţie (SLD) Eforturile transmise pe teren trebuie să îndeplinească condiţia:  p m a x e f  <1,2p p e

Calculul fundatiei

Embed Size (px)

Text of Calculul fundatiei

Page 1: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 1/15

Calculul fundaţiei

Proiectarea fundaţiei izolate rigide al stâlpului S 1

Pentru clădirea cu parter, etaj şi mansardă s-a adoptat realizarea fundaţiei izolate rigidetip bloc şi cuzinet.Din calculul static a rezultat ca la baza stâlpului există o încărcare axială N f   şi un

moment încovoietor M f   .

 N f  

1 =680KN

M f  

1 =6,54KNm

Terenul de fundare prezintă următoarele caracteristici:c=21 kP a

Ø=19,25°γ   =17,47kN/m³

I c =0,89%

-unde pentru Ø=19,25° rezultă: N 1 =0,478 N γ    =3,294 N 2 =2,924 N q =8,516 N 3 =5,520 N c =18,651

c- valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei (kP a )Ø- unghi de frecare interioară a terenului de sub talpa fundaţieiγ   - greutatea volumică în stare naturală

 N 1 ,N 2 ,N 3 - coeficienţi adimensionali funcţie de valoarea de calcul a unghiului defrecare interioară a terenului de sub talpa fundaţiei N γ    ,N q ,N c - coeficienţi de capacitate portantă care depinde de unghiul de frecareinternă a terenului de sub talpa fundaţiei

* Stabilirea adâncimii de fundare

Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conformNP112-2004 în funcţie de naturaterenului de fundare, adâncime de îngheţ şi nivelul apei subterane.Talpa fundaţiei va pătrunde cel puţin 20cm în stratul bun de fundare sau în stratul defundare îmbunătăţit.

Adâncimea de fundare va fi mai mare cu 10cm faţă de adâncimea de îngheţ.D f   =D i +10+20D i =1,00m (D i - adâncime de îngheţ)D f   =1,30m

Calculul terenului la starea limită de deformaţie (SLD)

Eforturile transmise pe teren trebuie să îndeplinească condiţia: p maxef   <1,2p pe

Page 2: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 2/15

 p pe =m 1 ×( 1 N  B××γ   +q×N 2 +c×N 3 )q=D f   ×γ   =1,3×17,47=22,71kN/m²

m 1 =1,4 – coeficient al condiţiilor de lucruB – latura mică a fundaţieiq – suprasarcina se neglijează valoarea bazei fundaţiei B=O p pe =m 1 ×(q×N 2 +c×N 3 )=1,4×(22,71×2,924+21×5,52)=255,248kN/m²

 p=22 6,259,2

409,262

680mm

 p

 N  A p

 A

 N 

 pe

  f  

  f   pe

  f  

  f  

≈===⇒≤

m B B B

 p L B

 L B

 N  pe

 f   f  

368,189,31454,66680

2,16

322

11 =⇒≤×

+⇔≤×

×+

×

1==

 s

 s

b

 B

 L

⇒ L=B=1,40m

Impunem următoarele dimensiuni pentru baza fundaţiei:- lungimea blocului de fundare L=1,40m- lăţimea blocului de fundare B=1,40m

Determinarea caracteristicilor:- greutatea blocului fundaţieiG f   =L×B×D f   × bγ   =1,40×1,40×1,30×25=63,7kN- încărcarea totală a tălpii fundaţiei N TOT  =N f  

1 +G f   =680+63,7=743,7kN

Calculul eforturilor la baza fundaţiei:

 p 2,1 =

=

=⇒

×±=±

2

1

2

2

3

1

/3 3,3 0 0

/7 3,2 7 1

4 0,1

5 4,66

6,2

7,7 4 3

mk N  p

mk N  p

 A

 N 

 f 

 f 

 f 

T O T 

 p

md 

 y =

221

/06,5722

73,27133,300

2 mkN 

 p p=

+=

+

Verificare

 p pe =m 1 ×(γ   ×B×N 1 +q×N 2 +c×N 3 =1,4×(17,47×1,40×0,478+24,458×2,924+21×5,52)=

278,76kN/m²

Page 3: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 3/15

 p max

 y ≤1,2×p pe ⇒ p max

 y =p i =300,33kN/m²<1,2p pe =334,52kN/m²

Calculul terenului de fundare la stări limită de capacitate portantă

Eforturile transmise pe teren trebuie să îndeplinească condiţia: p y <m c ×p r 

m c - coeficient al condiţiilor de lucrum c =0,9

 p y =''

'

 B L

 N TOT 

+

 N s' =1,2×N f  

1 =816kN

 N s1 =1,3×M f  

1 =8,50kNm

L1 =L-2l 1B1 =B-2l 2l 1 ,l 2 - excentricităţile rezultantei încărcări de calcul faţă de axa transversală, respectivlongitudinală a fundaţieil 1 =l 2 =OL ' =B ' =1,40m p cr  = ccqq N c N q N  B λ λ λ γ   γ  γ   ××+××+×××

'

γ   λ  , qλ  , cλ  - coeficienţi de formă a tălpii fundaţieicλ  = qλ =1+0,3×1=1,3

γ  λ  =1-0,4×1=0,6

 p cr  =17,47×1,40×3,294×1,30+22,71×1,30×8,516+21×18,651×0,6

 p cr  =104,73+251,41+235=448,82kN/m²

 p '

 y = 2

''/82,448

40,140,1

7,878'mkN 

 B L

 N TOT =

×

=

×

 N 'TOT  =N S 

' +G=816+63,7=878,7kN

m c ×p cr  =532,02kP a

 p '

 y <m c ×p cr 

Stabilirea dimensiunilor blocului de beton simplu

Blocul de beton simplu se realizează respectând condiţiile conform NP112-2004:- înălţimea treptei este minim 400mm la blocul de beton cu o treaptă;- blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălţime minimă este de 300mm;înălţimea treptei inferioare este de minim 400mm;- clasa betonului minim C4/5 dacă în bloc sunt prevăzute armături pentru ancorareacuzinetului, clasa betonului este de cel puţin C8/10;- înălţimea blocului de beton se stabileşte astfel încât tgα  să respecte valoarea minimă;

Page 4: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 4/15

- rosturile orizontale de turnare a betonului se vor trata astfel încât să se asigure condiţiile pentru realizarea unui coeficient de frecare supraunită între cele două suprafeţe;Cuzinetul de beton armat se proiectează suspectând următoarele:- cuzinetul se realizează cu formă prismatică- dimensiunile în plan (l c , b c ) vor respecta următoarele condiţii:- să fie mai mari decât dimensiunile care asigură limitarea presiunilor pe planul decontact cu blocul la valoarea cea mai mică rezultată din calcul la compresiune a betonului;

- pentru bloc de beton cu o singură treaptă

65,055,0 ÷== B

b

 L

l  cc

- pentru bloc de beton cu mai multe trepte:

5,04,0 ÷== B

b

 L

l  cc

Se alege bloc de beton simplu cu o treaptă, astfel dimensiunile cuzinetului sunt:

l c =0,80m b c =0,80mÎnălţimea cuzinetului se alege astfel încât să nu fie necesară verificarea la forţa tăritoarerespectând condiţia:

tg β  = 1≥a

k c

Q= 30,02

8,04,1

2=

−=

− cl  Ladoptăm k c =40cm

5,080,0

40,0==

c

c

>0,25

l c = 25,02

30,080,0

2=

−=

−  sc l l 

tg β  =25,0

40,0=1,6

- condiţiile sunt îndeplinite;

Presiune efectivă pe teren(kP a ) Valori minime tgα 

funcţie de clasa betonuluiC4/5 Cs/10 sau mai mare200 1,15 1,05250 1,30 1,15300 1,40 1,30350 1,50 1,40400 1,60 1,50600 2,00 1,85

 p ef   =275kN/m² → tgα  =1,25

Page 5: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 5/15

Beton C 15/12

l 1 = ml  L c 30,0

2

80,040,1

2=

−=

mk mk k 

k 50,039,03,1

30,03,1

1

=⇒≥⇒≥⇒≥

Blocul de beton se va realiza dintr-o singură treaptă de înălţime: k=0,50m

Armarea cuzinetului

Armarea cuzinetului va respecta următoarele condiţii:- armătura de la partea inferioară se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel culaturile cuzinetului, aria armăturii rezultă din verificarea la moment încovoietor însecţiune de la faţa stâlpului;- procentul minim de armare pe fiecare direcţie este de 0,10% pentru armătură QB37 şi pentru PC52 0,075%;- diametrul minim este de 10mm;- distanţa maximă dintre armături va fi de 100mm;

- armătura se distribuie uniform pe lăţimea cuzinetului şi se prevede la capete cu ciocuride lungime de minim 15Ø;- armătura del apartea superioară se dispune dacă cuzinetul are desprinderi de pe bloculfundaţiei;

A c =l c ×b c =0,80×0,80=0,64m²

W c = 3

2

085,06

ml b cc

l x = ml l   sc 25,0

2

30,080,0

2

=−

=−

l y = mbb  sc 25,0

2

30,080,0

2=

−=

Calculul presiunilor la baza cuzinetului

 p 2,1 =C 

  f  

  f  

 A

 N  ''±

 p 2,1 =

=

=⇒±2

2

21

/5 6,9 8 5

/4 4,1 1 3 9

0 8 5,0

5 4,6

6 4,0

6 8 0

mk N  p

mk N  p

 p med  = 5,10622

21 p p +kN/m²

Page 6: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 6/15

Calculul momentelor pe cele două direcţii

 p o =p 2 +c

 xc

l l  p p )()( 21 −×−

 p o =985,56+ 2/35,109180,0

)25,080,0()56,98544,1139(mkN =

−×−

M x =p o ×l x ×b c × xc x

o l bl  p pl ××××−+

3

2

2)(

21

γ  

M x =1091,35×0,25×0,80× kNm08,5825,03

2

2

25,0)35,109144,1139(

2

25,0=×××−+

M y =1062,5×0,25×0,8× kNm56,572

25,0=

Armarea cuzinetului

h ox =h c -a b =40-3=37cmh oy =h ox -1=37-1=36cma b - acoperirea cu beton

 p x = 055,0953780

1008,582

4

2=

−−

×=

×× coxc

 x

 Rk b

X x =1- 057,0055,021121 =×−−=×−  x µ 

 p x =X x × 07,0100300095057,0100 =××=×

a

c

 R

 R

 p  x <p min

A  x

amc =X x ×263,7100 cm

 R

 R

a

c=× ⇒A a =8Ø12; A f   =9,05cm²

 y µ  = 058,0

953680

1036,572

4

2=

××

×=

××coyc

 y

 Rhb

X y =1- 060,0058,021121 =×−−=×−  x µ 

 p y =X y × 072,0100300

95060,0100 =×−=×

a

c

 R

 R

 p y <p min

Page 7: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 7/15

A y

anec =X y ×2

8,7100 cm R

 R

a

c=× ⇒A a =8Ø12; A f   =9,05cm²

Verificarea la compresiunea locală sub cuzinetul din beton armat

 N<k i ×A c ×R c

l 1 = m

l  L c

30,02

80,040,1

2=

−=

l 2 = mb B c 30,0

2

80,040,1

2=

−=

A b =(l c +2l 1 )×(b c +2l 2 )=(1,40+0,6)²=4m²

A c =l c ×b c =0,80²=0,64m²

k i =84,1

64,0

433 ==

c

b

 A

 A

 N=N f  

1 =680kN

  ⇒ N<k i ×A c ×R c (A)k i ×A c ×R c =11187,2kN

Verificarea unghiului de rigiditate după ambele direcţii:

 pentruBlocul de beton simplu se va realiza din beton de clasa C8/10.

Memoriu tehnic

1. Date generale

- Denumirea lucrării: SHOWROOM ŞI BIROURI

- Amplasament: Municipiul Braşov

Page 8: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 8/15

- Beneficiar: S.C. PROGEL S.R.L.

- Proiectant de rezistenţă: Dakó Katalin

Obiectul proiectului este constituit dintr-o clădire cu structura de cadru din betonarmat şi închideri din zidărie neportantă. Destinaţia construcţiei este Showroom şi birouri şi se va situa în Municipiul Braşov.2. Încadrarea în zonă seismică

Amplasamentul se află în Braşov, zona seismică de aici este caraterizată priniș , conform normativului P100-2006.

3. Stabilirea categoriei de importan ăț

Potrivit ”Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, H.G. Nr. 766-1997” construcţia se încadrează în categoria ”C”- construcţii cu importanţănormală, deoarece este o construcţie civilă curentă, care nu îndeplineşte funcţiuniimportante sau deosebit de importante.4. Stabilirea clasei de importanţă

Conform STAS 10.100/0-75- ”Principii generale de verificare a siguranţei

construcţiilor” din punct de vedere al protecţiei antiseismice ansamblul se încadreazăîn clasa de importanţă III.5. Prezentarea soluţiilor adoptate

Structura de rezistenţă a construcţiei este solicitată la acţiunea greutăţii proprii, asarcinilor climatice din zăpadă şi la acţiuni seismice.Clădirea are un sistem compus din cadre de beton armat cu închideri din zidărieneportantă.Infrastructura:Fundaţiile au fost proiectate ca fundaţii izolate rigide din bloc de beton simplu declasa C8/10 şi cuzinet din beton armat C12/15.

Armăturile din cuzinet au fost dimensionate la încovoiere din presiunile rezultate lacontactul dintre încovoiere din presiunile rezultate la contactul dintre bloc şi cuzinet.La nivelul fundaţiilor acoperirea cu beton a armăturilor va fi de 3cm.S-a prevăzut sub parter placă de pardoseală slab armată având grosimea de 10cmturnată peste stratul de umplutură compactată, strat pe care se va aplica stratul deînchidere din nisip de cca. 2cm, peste care se va aşterne o folie pentru uritareacurgerii laptelui de ciment din betonul proaspăt turnat.SuprastructuraClădirea are 3 deschideri de 4.00; 2.00 şi 2.70m şi 4 travei de 3,50m. Acoperişul esteconcepută în două ape cu panta de 30°.Dezvoltarea structurii pe verticală se desfăşoară pe trei nivele, având parter, etaj şi

mansardă. Structura s-a calculat ca o structură de cadre spaţială din beton armat.Stâlpii s-au considerat încastraţi la partea inferioară în fundaţiile izolate iar în dreptulnivelelor în grinzile transversale şi longitudinale. Secţiunea stâlpilor este de30×30cm.Grinzile longitudinale au secţiuni de 25×35cm.Reţea de grinzi s-a extins şi în consolă unde au fost prevăzute balcoane.La mansardă s-a prevăzut o structură din beton armat prin prelungirea stâlpilor şilegate transversal cu grinzi frânte, urmând forma arhitecturală. longitudinal grinzilefrânte au fost legate cu o grindă longitudinală.

Page 9: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 9/15

arpanta clădirii a fost concepută din material lemnos răşinos cu clasă de rezistenţăȘ  C18, compusă din şipci, astereală, căpriori, pane.Termoizolaţia de la nivelul acoperişului va fi realizată din vată minerală dispusă întrecăpriori. La nivelul pereţilor de închidere, termoizolaţia va consta dintr-untermosistem de 15cm aplicat la exteriorul clădirii.Pereţii de închidere vor fi realizaţi din zidărie tip B.C.A.6. Instrucţiuni tehnice

Execuţia lucrărilor se va conduce în conformitate cu planşele de execuţie, ţinând contde toate detaliile şi notele de pe acestea. Informaţiile referitoare la calitateamaterialelor utilizate se găsesc pe planşe şi în extrase de materiale.Lucrările vor fi urmate de un diriginte de şantier, atestat legal.7. Protecţia muncii

Lucrările vor fi executate de un constructor competent, cu experienţa în realizareaunor asemenea lucrări. Pe durata execuţiei lucrărilor vor fi respectate toate prevederilelegale privind protecţia muncii şi PSI. Nu se admite prezenţa pe şantier a persoanelor care nu au făcut instructajul de protecţia muncii pentru categoriile de lucrări la care participă şi nu au fişele de protecţia muncii completate şi semnate legal.

Predimensionarea elementelor

PlacăGrosimea plăcii trebuie să respecte următoarele condiţii:- condiţii de rigiditate

- încastrare elastică pe contur 

- condiţii tehnologice (la plăci monolite)

Pentru placă se adoptăGrindaDimensiunile transversale ale grinzii secundare trebuie să satisfacă:- condiţii de rigiditate

- condiţii tehnologice

Pentru grinda secundară se adoptă dimensiunile:

Dimensiunile secţiunii transversale ale grinzii principale trebuie să satisfacă:- condiţia de rigiditate

Page 10: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 10/15

- condiţii tehnologice

Pentru grinda principală se aleg dimensiunile:

Stâlp

încărcări gravitaţionale; în stâlp la nivelul înstare de limită de serviciu de lungă durată; (P+0,4U+0,4Z)

=0,4-forţa axială normalizată; 

Pentru stâlp se adoptă dimensiunile:

Predimensionarea elementelor

PlacaGrosimea plăcii trebuie să respecte următoarele condiţii:

Page 11: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 11/15

l mac =4,00m ml 

k  p 114,035

min=≥⇒

k p ≥50mm

Având în vedere că construcţia are destinaţia de clădire de birouri se adoptă k  p =15cm.

Grinda

Dimensiunile transversale ale grinzii transversale trebuie să satisfacă:

h gt  = )(43,0...29,0)12

1

8

1( mT  =×÷

h gt  - multiplu de 50mm- se propune h gt  =0,4m

 b gt  =( gt h×÷ )3

1

2

1=0,13...0,20(m)

 b gt  >200mm

Pentru grinda transversală se adoptă dimensiunile b gt  =25cm; h gt  =40cmDimensiunile transversale ale grinzii longitadinale trebuie să satisfacă:

h ge =(12

1

8

1÷ )×L=0,33...0,5(m)

h ge - multiplu de 50mm

- se propune h ge =0,35m

 b ge =(3

1

2

1÷ )×h ge =0,12...0,17

 b ge >200mm- se propune b ge =0,25mPentru grinda principală se aleg dimensiunile:h ge =40cm; b ge =25cm.

Stâlp

A b =b s ×h s =h 2

 s =cd   f  

 N 

×γ   

 N- forţa axială de compresiune din încărcări gravitaţionale în stâlp la nivelul în starelimită de serviciu de lungă durată; N=38116,2daNγ   =0,4- forţa axială nominalizată

Page 12: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 12/15

f od  =2/66,10 mm N 

  f  

v

ch=

γ  (C16/20)

h 2

 s =271,89330

066,14,0

2,38116mm=

×

h s =298,5mm sh⇒ =300mmPentru stâlpi se adoptă dimensiunile:

h s =30cm; b s =30cm

Generalităţi

Caracteristici materiale

Se foloseşte beton de clasa C16/20 pentru realizarea elementelor structurale.Armarea se realizează cu bare independente de oţel PC52.Beton C16/20 f  ch =16N/mm² ( cγ    =1,5)

f ch - rezistenţa caracteristică la compresiune a betonuluiOţel PC52 f  yh =345N/mm² ( sγ   =1,15)f yh - limita de curgere caracteristică a armăturilor 

Rezistenţa de calcul (de proiectare)

f cd  - rezistenţa la compresiune a betonului

f cd  =2/66,10 mm N 

  f  

c

ck =

γ  

f  yd  - rezistenţa la întindere a betonului

f  yd  =2/300 mm N 

  f  

 s

 gk =

γ  

f ctm - rezistenţa medie la întindere a betonului

f ctm =1,9N/mm²Stabilirea acoperirii cu beton pentru elementele structurale (EC2.CAP.4)

- încadrarea elementelor structurale în clase de expunere (TAB 4.1. EC2.)→ placă planşeu: clasa XO→ grinzi: clasa XO→ stâlpi: clasa XO- relaţie de calcul→ acoperire cu beton:C nom =C min + dur C ∆

C min - acoperirea minimă

Page 13: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 13/15

C min =max

∆−∆+∆+

mmc

C C C C b

ă ădeaderenţ cerinţerinTABC a

admdur  st dur dur dur 

b

10).

).

).2.4().

,,,min,

min,

γ  

a). C bmin, = diametrul barei- plăci: Ø=10mm

- grinzi: Ø=20mm- stâlpi: Ø=20mm

 b). Clasa structurală S 4 (durata de exploatare 50ani) (TAB4.4.N) pentru S 4

mmC  dur  10min, =⇒

γ   ,dur C ∆ =0;  st dur C  ,∆ =0; add dur 

C  ,∆ =0

c). C min =10mm

C min =max

m

m

m

1 0

1 0

1 0

dur C ∆ - abaterea de execuţie- placă: dec

C ∆ =5mm- grinzi: devC ∆ =10mm- stâlpi: devC ∆ =10mm

Acoperirea cu beton

- placă: C nom =10+5=15mm- grinzi: C nom =20+10=30mm- stâlpi: C nom =20+10=30mm

Calculul economic

Lista de activităţi şi antemăsurătoarea

Infrastructura1. TsC04G1 – Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,71-1,25m³ cu motor arderiinternă şi comandă hidraulică în pământ cu umiditate naturală descărcare în autovehicule,term. catg. 3.V săă  =1,40×16,4×11,1=254,85m³; V săă  =2,5485m³/100

Page 14: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 14/15

TOTAL: 2,5485m³/100

2.TSA01F1 – Săpătură manuală în spaţii întinse, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncare în vehicul la H de 0,6-2m terenuşor.V săă  =1,40×1,40×1,60×20=62,72m³TOTAL: 62,72m³

3. TRA01A15p – Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta,dist.=15km.V transp =317,57m³TOTAL: 317,57m³

4. TSD01A1 – Împrăştierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform de 10-30cm cusfărâmături, bulgări, teren uşor.V umpl  =20×(1,40×1,40×1,10-0,8×0,8×0,4-0,3×0,3×0,7)= 36,74m³TOTAL: 36,74m³

5. TSD05B1 – Compactarea cu mar mecanic de 150-200kg a umpluturilor în straturi

succesive de 20-30cm exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-sedin pământ coeziv.V umpl  =36,74m³; V umpl  =0,3674m³/100TOTAL: 0,3674m³/100

6. TSD13A1 – Udarea manuală cu stropitor a straturilor de pământ şi a suprafeţelor însămânţate sau brăzduite pentru consolidarea lor, în zonă inaccesibilă utilajului de udatmecanic.V ud  =36,74m³TOTAL: 36,74m³

7. TSD16A1 – Strat de repartiţie din balast cu granulaţie de 0-7mm prevăzut sub prismade balastare c.f. compactat cu rulon compresor de 10-12t.V balast  =15,54m³TOTAL: 15,54m³

8. Folie polietilenă expandată cu grosime de 3mmS FP  =15,4×10,1=155,54m²TOTAL: 155,54m²

9. CG18A1 – Pardoseli din beton, de 10cm grosime, în câmp continui fără sclivisealăS=155,54m²TOTAL: 155,54m²

10. CC02P1 – Montarea armăturilor la construcţii H<810m din plase în plăci cudistanţieri din plastic, în strat suport pardosealăTOTAL: 206kg

11.CZ0301G1 – Confecţionarea armăturilor, fasonarea barelor pentru fundaţii izolatecontinui şi radiere în atelier şantier. OB37 6-8mmTOTAL: 85,30kg (stras de armare)

Page 15: Calculul fundatiei

5/12/2018 Calculul fundatiei - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/calculul-fundatiei 15/15

12. CZ0301K1 – Confecţionarea armăturilor, fasonarea barelor pentru fundaţii izolatecontinui şi radiere în atelier şantier PC52 ∆=10-16mm.TOTAL: 1817,70kg (extras de armare)

13. CC01A1 – Montarea armăturilor din oţel beton ∆<18mm în fundaţii izolate cudistanţieri din mase plasticeTOTAL: 1980kg

14. CB10B1 – Cofraje pentru beton în cuzineţi, fundaţii pahar şi de utilaje, simple din panouri cu placaj 15mm, inclusiv sprijinire.S=20×4×0,40×0,8=25,6m²TOTAL: 25,6m²

15. CB04B1 – Cofraje din panouri refolosibile din scânduri la construcţii cu H<20m lastâlpi şi cadreS=20×40×0,30×0,7=16,8m²TOTAL: 16,8m²

16. CA01A1 – Turnare beton simplu în fundaţii (continue, izolate) şi socluri cu volum<3m³V bet  =20×1,40×1,40×0,50=19,6m³TOTAL: 19,6m³

17. CA02A1 – Turnare beton armat în fundaţii izolate cu volum <3m³ la cuzineţi.V bet  =0,40×0,80×0,80×0,20=5,12m³TOTAL: 5,12m³

18. TRI1AA01F3 – Încărcarea materialelor, grupa A-grele şi mărunte prin transp. până la10m rampa sau teren – auto categ.3.

19. TRI1AA08F3 – Descărcarea materialelor, grupa A-grele şi mărunte prin transp. pânăla 10m auto – rampa, teren categ. 3.

20. TRB01SA12 – Transportul materialelor cu roaba pe pneuri încărcare aşezaredescărcare aşezare grupa 1-3 distanţa 20m.

21. TRB05B22 – Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste25kg, distanţa 20m.

22. TRA01A15 – Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pedistanţa=15km.

23. TRA06A15 – Transportul rutier al betonului –mortarului cu autobetoniera de 5,5m³,distanţa=15km.