Caiet Mixturi La Cald

 • Upload
  marian

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  1/47

  CAIET DE SARCINI GENERAL COMUNLUCRRILOR DE DRUMURI

  MBRCMINTI RUTIERE BITUMINOASECILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  2/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  C U P R I N S

  pag.

  GENERALITTI 4

  ART. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE4

  ART. 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 4

  CAP.I. NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 5ART. 3. AGREGATE 5ART. 4. FILER 6ART. 5. LIANTI 6ART. 6. ADITIVI 10ART. 7. FIBRE 11ART. 8. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE

  DE ANROBARE 11

  CAP.II. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 12

  ART. 9. COMPOZITIA MIXTURILOR 12ART.10. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE

  MIXTURILOR ASFALTICE 21ART.11. STATIA DE ASFALT 25ART.12. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT

  28ART.13. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE 29ART.14. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A

  MIXTURILOR ASFALTICE 30ART.15. CONTROLUL FABRICATIEI 31

  CAP.III. MODUL DE PUNERE N OPER33

  ART.16. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE33

  ART.17. LUCRRI PREGTITOARE 33

  2

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  3/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  ART.18. ASTERNEREA35

  ART.19. COMPACTAREA 37ART.20. TRATAREA SUPRAFETEI MBRCMINTEI 39ART.21. CONTROLUL PUNERII N OPER 40

  CAP.IV. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE MBRCMINTEIEXECUTATE 43

  ART.22. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI MBRCMINTEI 43

  ART.23. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMIT45

  CAP.V. RECEPTIA LUCRRILOR 46

  ART.24. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46ART.25. RECEPTIA PRELIMINAR 46ART.26. RECEPTIA FINAL 47

  ANEXE NR. 1. - UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LASTRATUL DE UZUR DIN BETON ASFALTIC 48

  NR. 2. - MIXTURA ASFALTIC STABILIZAT CU FIBRETESTUL SCHELLENBERG

  53NR. 3. - REFERINTE NORMATIVE

  55

  ANEXE OPTIONALE (CONFORM PREVEDERILOR PROIECTULUI)NR. 4. - UTILIZAREA GEOGRILELOR LA

  MBRCMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 59NR. 5. - UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE

  COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALEGEOTEXTILE) LA MBRCMINTILE RUTIEREBITUMINOASE 62

  3

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  4/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  G E N E R A L I T T I

  ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

  1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice

  privind mbrcmintile bituminoase rutiere cilindrate, executate la

  cald, din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer si

  bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevzute

  n SR 174-1:2002 si SR 174-2:1997, care trebuie s fie ndeplinite la

  prepararea, transportul, punerea n oper si controlul calittii

  materialelor si straturilor executate.

  1.2. Caietul de sarcini se aplic la constructia, modernizarea si

  reabilitarea drumurilor publice si a strzilor, precum si la constructia

  drumurilor de exploatare.

  1.3. Tipul de mbrcminte bituminoas cilindrat la cald se

  stabileste n proiect de ctre Proiectant.

  1.4. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplic

  mbrcmintilor executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau

  executate cu mixturi asfaltice recuperate.

  ART.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE

  2.1. mbrcmintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul

  betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald, fiind alctuite, n

  general, din dou straturi si anume:

  - stratul superior, de uzur, la care se utilizeaz urmtoarele

  tipuri de mixturi asfaltice: MASF8 si MASF 16, mixturi asfaltice

  stabilizate cu fibre;

  BA8, BA16 si BA25, betoane asfaltice bogate n criblur,

  BAR16, beton asfaltic rugos;

  BAPC16, beton asfaltic cu pietris concasat.

  4

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  5/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  - stratul inferior, de legatur, la care se utilizeaz urmtoarele

  tipuri de mixturi asfaltice: BAD25, beton asfaltic deschis, cu

  criblur;

  BADPC25, beton asfaltic deschis, cu pietris concasat;

  BADPS25, beton asfaltic deschis, cu pietris sortat.

  2.2. n cazurile n care mbrcmintea bituminoas cilindrat

  se execut ntr-un singur strat, acesta trebuie s ndeplineasc toate

  conditiile cerute pentru stratul de uzur.

  2.3. mbrcmintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum

  neparafinos pentru drumuri se vor executa conform STAS 174-2.

  mbrcmintile bituminoase cilindrate realizate cu alte tipuri de

  mixturi, se vor executa conform urmtoarelor normative:

  AND 539-2002 - stabilizate cu fibre de celuloz;

  AND 549-2000 - realizate cu bitum modificat cu polimeri;

  AND 553-99 - realizate cu bitum aditivat.

  C A P I T O L U L I

  NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR

  ART.3. AGREGATE

  3.1. Pentru mbrcminti bituminoase se utilizeaz un amestec

  de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care

  trebuie s ndeplineasc, conditiile de calitate n conformitate cu

  prevederile standardelor dup cum urmeaz:

  - cribluri sort 4-8, 8-16 sau 16-25, conform SR 667, tabelul 8;

  - nisip de concasare 0-4, conform SR 667, tabelul 10;

  - nisip natural sort 0-4, conform SR 662, tabelul 5;

  - pietris si pietris concasat, sorturi 4-8, 8-16 si 16-25(31),

  conform SR 662, tabelul 10.

  5

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  6/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Clasa minim a rocii din care se obtin agregatele naturale de

  carier, n functie de clasa tehnic a drumului sau categoria strzii,

  trebuie s fie conform SR 667, tabel 3

  Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenient a

  agregatelor naturale de carier trebuie s fie conform SR 667, tabelul

  2.

  Toate agregatele folosite la realizarea mixturilor asfaltice,

  trebuie s fie splate n totalitate, nainte de a fi introduse n

  instalatia de preparare.

  Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat n

  padocuri, prevzute cu platforme betonate, avnd pante de scurgere

  a apei si pereti desprtitori, pentru evitarea amestecrii si

  impurificrii agregatelor.

  3.2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dup

  verificarea certificatelor de conformitate care atest calitatea

  acestora.

  ART.4. FILER

  Filerul care se utilizeaz la mbrcminti rutiere bituminoase

  este de calcar sau de cret, conform STAS 539, care trebuie s

  ndeplineasc urmtoarele conditii:- finetea (continutul n parti fine 0,1 mm)min. 80%

  - umiditatea max. 2%

  - coeficientul de hidrofilie max. 1%.

  n cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie s

  corespund prevederilor STAS 539 si conditiei suplimentare ca

  minimum de particule sub 0,02 mm s fie de 20%.Filerul se depoziteaz n ncperi acoperite, ferite de umezeal

  sau n silozuri cu ncrcare pneumatic. Nu se admite folosirea

  filerului aglomerat.

  6

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  7/47

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  8/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  - strat de uzur si strat delegtur

  - tip D 60/80 - zona climateric cald

  - tip D 80/100 - zona climateric rece

  Zonele climaterice sunt delimitate conform figurii 9.

  Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100

  trebuie s ndeplineasc conditiile prevzute de SR 754 si Normativul

  AND 537-2003 si o adezivitate de minimum 80% fat de agregatele

  naturale utilizate la lucrarea respectiv. n caz contrar se utilizeaz

  bitum aditivat.5.2. Conform Normativului AND 549, pct. 1.1.2 si 1.1.3, n scopul

  cresterii rezistentei la deformatii permanente la temperaturi ridicate

  si a rezistentei la fisurare la temperaturi sczute, mbrcmintile

  bituminoase, pe drumuri de clasa tehnic IIII si pe strzi de

  categorie tehnic I si II, cu trafic greu si foarte greu si la alte lucrri

  speciale (locuri de parcare, zone cu accelerri si decelerri frecvente,etc.) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri.

  n cazul utilizrii bitumului modificat se vor respecta prevederile

  Normativului AND 549 si cele din ANEXA NR. 1 la prezentul caiet de

  sarcini.

  5.3. n functie de calitatea bitumului si natura agregatelor, n

  cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivrii bitumului.Se va folosi numai bitum aditivat, n cazul n care adezivitatea

  bitumului pur fat de agregate naturale este mai mic de 80%,

  indiferent de clasa tehnic a drumului sau de categoria tehnic a

  strzii, la care se foloseste.

  Bitumul de baz folosit la prepararea bitumului aditivat tip D

  60/80a si tip D 80/100a este bitumul tip D 60/80 si respectiv tip D80/100, care trebuie s corespund prevederilor SR 754 si

  Normativului AND 537-2003.

  8

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  9/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Prepararea bitumului aditivat se efectueaz conform Normativ

  AND 553.

  5.4. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se

  depoziteaz separat, pe tipuri de bitum, astfel:

  - bitumul se depoziteaz n rezervoare metalice prevzute cu

  sistem de nclzire cu ulei, sistem de nregistrare a temperaturilor

  (pentru ulei si bitum), gur de aerisire, pompe de recirculare;

  - bitumul modificat cu polimeri se depoziteaz n recipienti

  metalici verticali, prevzuti cu sistem de nclzire cu ulei, sistem de

  recirculare sau agitare permanent, pentru evitarea separrii

  componentlor si sistem de nregistrare a temperaturii. Se recomand

  ca perioada de stocare s nu depseasc maximum 2 zile, iar

  temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie s

  fie de minimum 140oC;

  - bitumul aditivat se depoziteaz n rezervoare metalice

  prevzute cu sistem de nclzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem

  de nregistrare a temperaturii (pentru ulei si bitum), gur de aerisire.

  Se recomand ca perioada de stocare s nu depseasc 3 zile, iar

  temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare s fie de

  (120140)oC.

  5.5. Pentru amorsri si badijonri se va folosi emulsie

  bituminoas cu rupere rapid sau bitum tiat, cu respectarea

  prevederilor STAS 8877.

  Emulsia bituminoas cationic se va depozita n rezervoare

  metalice verticale, curtate n prealabil, prevzute cu pompe de

  recirculare si eventual cu nclzire.

  ART.6. ADITIVI

  9

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  10/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Aditivii utilizati pentru prepararea bitumului aditivat folosit la

  executia mbrcmintilor bituminoase sunt produse tensioactive, cu

  compozitie si structur specific polar-apolar, conform celor

  prevzute n declaratia de conformitate a calittii emis de

  productor.

  Aditivii trebuie s fie agrementati tehnic conform

  reglementrilor n vigoare.

  Aditivii trebuie s ndeplineasc urmtoarele conditii de baz:

  - se fie compatibili cu bitumul;

  - s fie stabili termic pn la minimum 200oC;

  - s amelioreze adezivitatea bitumului fat de agregatele

  naturale, fr a afecta celelalte caracteristici ale acestuia;

  - s nu fie toxici, corozivi sau inflamabili.

  Tipul de aditiv si dozajul acestuia n bitum se stabilesc pe baza

  unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, tinndu-se

  seama de respectarea conditiilor tehnice impuse.

  Aditivii care se intentioneaz a se utiliza, vor fi supusi aprobrii

  Inginerului.

  Pentru fiecare aditiv la care se cere aprobarea, Antreprenorul va

  prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calittii.

  ART.7. FIBRE

  Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice

  stabilizate cu fibre, pentru executia mbrcmintilor bituminoase,

  sunt fibre sau granule din celuloz, bitumate sau nebitumate, trebuie

  s fie agrementate tehnic conform reglementrilor n vigoare.

  Tipul si dozajul de fibre n mixtura asfaltic se stabilesc pe baza

  unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, cu

  respectarea urmtoarelor conditii tehnice:

  10

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  11/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  - epruvetele cilindrice tip Marshall se vor confectiona, n functie

  de intensitatea de trafic, la temperatura de 135+5oC, conform

  reglementrilor n vigoare, iar ncercrile pe epruvetele cilindrice tip

  Marshall se vor face conform STAS 1338-2.

  ART.8. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE DE

  ANROBARE

  Materialele destinate fabricrii mixturilor asfaltice pentru

  mbrcmintile bituminoase, se verific n conformitate cu

  prescriptiile din standardele n vigoare ale materialelor respective si

  SR 174-2 pct. 3.1, pentru asigurarea conditiilor artate la art. 3, 4, 5 si

  6 din prezentul caiet de sarcini.

  C A P I T O L U L II

  MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR

  ART.9. COMPOZITIA MIXTURILOR

  9.1. Mixturile asfaltice att pentru stratul de uzur ct si pentru

  stratul de legtur, pot fi realizate integral din agregate naturale de

  carier sau din amestec de agregate naturale de carier si de

  balastier, functie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 2.Tabelul 2

  Tipul mixturii asfaltice Agregate naturale utilizate

  Mixturi asfaltice stabilizate cufibre

  - criblur sort 4-8 si 8-16- nisip de concasare sort 0-4- filer

  Beton asfaltic rugos- criblur sort 4-8 si 8-16- nisip de concasare sort 0-4- filer

  Betoane asfaltice bogate cucriblur

  - criblur sort 4-8, 8-16 si 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4*)

  - filer

  11

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  12/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Beton asfaltic cu pietris concasat- pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25- nisip natural sort 0-4

  - filer

  Beton asfaltic deschis cu criblur- criblur sort 4-8, 8-16 si 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4*)

  - filer

  Beton asfaltic deschis cu pietrisconcasat

  - pietris concasat sort 4-8, 8-16 si 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4*)

  - filer

  Beton asfaltic deschis cu pietrissortat

  - pietris sort 4-8, 8-16 si 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4*)

  - filer

  *) Conform notei de la tabelul 4.

  Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu

  preliminar aprofundat, tinndu-se seama de respectarea conditiilor

  tehnice precizate n prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini.Studiul l face Antreprenorul n cadrul laboratorului su autorizat,

  sau l comand la un laborator autorizat.

  9.2. Formula de compozitie, stabilit pentru fiecare categorie de

  mixtur, sustinut de studiile si ncercrile efectuate mpreun cu

  rezultatele obtinute se supune aprobrii Inginerului.

  Aceste studii comport cel putin ncercarea Marshall (stabilitateala 60oC; indicele de curgere-fluaj - la 60oC, densitatea aparent,

  absorbtia de ap), pentru cinci continuturi de liant repartizate de o

  parte si de alta a continutului de liant prestabilit. La confectionarea

  epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1, numrul de lovituri vor fi

  de 75 pentru straturile de mbrcminte la drumuri de clasa tehnic I,

  II, III (respectiv strzi de categoria I, II, III) si 50 lovituri pentrustraturile de mbrcminte pentru celelalte clase si categorii.

  12

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  13/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Dup verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia

  propus, Inginerul, dac nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de

  modificare, accept formula propus de Antreprenor.

  9.3. Toate dozajele privind agregatele si filerul, sau unele

  adaosuri, sunt stabilite n functie de greutatea total a materialului

  granular n stare uscat, inclusiv prtile fine; dozajul de bitum se

  stabileste la masa total a mixturii.

  9.4. Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul

  total sunt date n tabelul 3.

  9.5. Granulozitatea agregatelor naturale care trebuie s fie

  asigurat pentru fiecare tip de mixtur asfaltic este indicat n

  tabelul 4 si n fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8.

  9.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studiile

  preliminare de laborator conform STAS 1338/1, 2, 3 si trebuie s se

  ncadreze ntre limitele recomandate n tabelul 5.

  Tabelul 5

  Tipul stratului Tipul mixturiiasfaltice

  Continutul deliant din masa

  mixturiiasfaltice %

  Clasatehnic adrumului

  Categoriatehnic a

  strzii

  MASF 8 6,77,5 IV IIVMASF 16 6,57,5 IV IIV

  BAR 16m, BAR 16a 5,76,2 IIII IIIIBAR 16 5,76,2 IIIII IIIIIStrat de uzur BA 16m 6,07.0 III III

  6,37,3 III III6,07,0 II II

  BA 16, BA 16a 6,37,3 III III6,57,5 IVV IV

  BA 8, BA 8a 6,57,5 IVV IVBA 25, BA 25a 5,57,0 IVV IVBAPC 16, BAPC 16a 6,07,5 IVV IVBAD 25m 4,05,0 IIII IIII

  Strat delegtur

  BAD 25, BAD 25a 4,05,0 IV IIV

  BADPC 25, BADPC25a

  4,05,0 IIIV IIIIV

  BADPS 25, BADPS 4,05,0 IVV IV

  13

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  14/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  25a

  9.7. Raportul filer / liant recomandat pentru tipurile de mixturi

  asfaltice este conform tabelului 6.

  Tabelul 6

  Tipulstratului

  Tipul mixturii asfaltice Raport filer:liant(recomandat)

  Betoane asfaltice rugoase 1,61,8

  Betoane asfaltice bogate n criblur:

  Strat deuzur

  - cu dimensiunea maxim a granuleide 16 mm

  1,31,8

  - cu dimensiunea maxim a granuleide 25 mm

  1,11,8

  Beton asfaltic cu pietris concasat 1,61,8

  Strat delegtur

  Betoane asfaltice deschise 0,51,4

  9.8. Continutul de fibre active n mixturile asfaltice stabilizate cu

  fibre MASF 8 si MASF 16 va fi n limitele (0,3...1,0)% din masa mixturii

  asfaltice, n functie de tipul fibrei utilizate. Continutul optim de

  fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator, de ctre un

  laborator de specialitate autorizat, tinndu-se seama de respectarea

  conditiilor tehnice prevzute.

  ART.10. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE

  MIXTURILOR ASFALTICE

  10.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se

  determin pe corpuri de prob tip Marshall si confectionate din

  mixturi asfaltice preparate n laborator pentru stabilirea dozajelor

  optime si din probe prelevate de la malaxor sau de la asternerea pe

  parcursul executiei, precum si din straturile mbrcmintii gata

  executate. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul

  executiei lucrrilor, precum si din stratul gata executat, se efectueaz

  conform SR EN 12697-27.

  14

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  15/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  10.2. n lipsa unor dispozitii contrare prevederilor caietului de

  sarcini speciale, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

  preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu bitum aditivat,

  trebuie s ndeplineasc, n timpul studiului de laborator si n timpul

  controalelor de fabricatie, conditiile artate n tabelele 7 si 8.

  Tabelul 8Tipul mixturii asfaltice

  Caracteristica BAR 16, BAR 16a,BA 16, BA 16a, BA

  8, BA 8a, BA 25, BA25a

  BAD 25, BAD 25a,BADPC 25, BADPC

  25a, BADPS 25,BADPS 25a

  Caracteristici pe cilindri confectionatila presa de compactare giratorie:- Volum de goluri la 80 de giratii, %,max

  5,0 -

  - Volum de goluri la 120 de giratii, %,max

  - 9,5

  Rezistenta la deformatii permanente:Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri,10-4 mm, max

  7600 -

  Modulul de elasticitate la 15o

  C, MPa,min:- zon climateric cald 4200 3600- zon climateric rece 3600 3000Rezistent la oboseal: numrul decicluri pn la fisurare la 15oC, min

  - 4x105

  10.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

  preparate cu bitum modificat trebuie s se ncadreze n limitele din

  tabelul 9.

  Tabelul 9Caracteristica Tipul mixturii asfaltice

  BA 16m BAR 16m BAD 25mCaracteristici pe epruvete cilindrice tipMarshall:- Stabilitate (S) la 60oC, KN, min 10,0 10,0 8,0- Indice de curgere (I) la 60oC, mm 2,03,5 2,03,5 2,03,5- Densitate aparent, kg/m3, min 2350 2350 2300

  - Absorbtie de ap, % vol 25 35 36Caracteristici pe cilindri confectionati cupresa de compactare giratorie:- Volum de goluri la 80 de giratii, %, max 5,0 5,0 -- Volum de goluri la 120 de giratii, %, max - - 9,5

  15

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  16/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Rezistenta la deformatii permanenteFluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-4

  mm, max2900 2800 -

  Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min 4500 4500 4000Rezistenta la oboseal: numrul de cicluripn la fisurare, la 15oC, min

  - - 4x105

  10.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

  stabilizate cu fibre trebuie s se ncadreze n limitele din tabelul 10.

  Tabelul 10Caracteristica Tipul mixturii asfaltice

  MASF 8 MASF 16Test Schellenberg, %, max 0,2 0,2Caracteristici pe epruvete cilindrice tipMarshall:- Stabilitate (S) la 60oC, KN, min 7,0 7,0- Indice de curgere (I) la 60oC, mm 1,53,5 1,53,5- Densitate aparent, kg/m3, min 2300 2300- Volum de goluri, % 34 34Rezistenta la deformatii permanente:- Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-4

  mm, max10000 10000

  - Viteza de deformatie la ornieraj (VDOP),mm/h:

  Temperatura Temperatura

  Numrul mediu de vehicule1): 45oC2) 60oC3) 45oC2) 60oC3)

  < 1500, max 6,0 8,0 6,0 8,0 15003000, max 4,0 6,0 4,0 6,0 30006000, max 2,0 3,5 2,0 3,5 > 6000 < 2,0 < 3,5 < 2,0 < 3,5- Adncimea fgasului, mm:

  Numrul mediu de vehicule1): < 1500, max 6,0 9,0 6,0 9,0 15003000, max 5,0 8,0 5,0 8,0 30006000, max 4,0 7,0 4,0 7,0 > 6000 < 4,0 < 7,0 < 4,0 < 7,0Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min 3600 4000Deformatia permanent la oboseal (3600impulsuri) la 15oC, 10-4, max

  1200 1000

  NOTE: 1 - Vehicule de transport marf si autobuze, n 24 h, calculat pentrutraficul de perspectiv.

  2 - Zon climateric rece3 - Zon climateric cald

  10.5. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete

  cilindrice tip Marsjall, ale mixturilor asfaltice cu bitum, bitum

  16

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  17/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  modificat si bitum aditivat se face conform STAS 1338-1 si STAS

  1338-2.

  10.6. Caracteristicile prevzute n tabelele 8, 9 si 10 se

  determin conform metodologiilor prevzute de reglementrile

  tehnice n vigoare.

  Testul Schellenberg se efectueaz conform anexei 2.

  10.7. Bitumul continut n mixtura asfaltic prelevat pe

  parcursul executiei lucrrilor, de la malaxor sau de la asternere,

  trebuie s prezinte un punct de nmuiere IB cu maximum 9oC maimare dect bitumul initial utilizat la prepararea mixturii

  asfaltice respective. Se excepteaz verificarea bitumului din mixturile

  asfaltice tip MASF. Determinarea punctului de nmuiere IB se face

  conform STAS 60.

  Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar

  pregtirea probelor de mixtur asfaltic n vederea extragerii

  bitumului din mixtura asfaltic se face conform SR EN 12697-28.

  Extragerea si recuperarea bitumului din mixtur, pentru

  determinarea acestuia, se face conform SR EN 12697-1, SR EN 12697-

  3 si SR EN 12697-4. n cazul n care nu se dispune de aparatura

  prevzut de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4, recuperarea

  bitumului se face conform STAS 1338-2.

  ART.11. STATIA DE ASFALT

  Statia de asfalt va trebui s fie dotat si s prezinte caracteristici

  tehnice care s permit obtinerea performantelor cerute de diferitele

  categorii de mixturi prevzute de Caietul de sarcini.

  11.1. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice

  11.1.1. Centralele de preparare trebuie s fie automatizate si

  dotate cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si dozare

  gravimetric a agregatelor naturale, dozare gravimetric sau

  17

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  18/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  volumetric a bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare

  fortat a agregatelor cu liantul bituminos.

  Resortarea este obligatorie pentru instalatiile n flux discontinuu.

  n cazul instalatiilor n flux continuu, corectia de umiditate,

  respectiv corelarea cantittii de agregat natural total cu cantitatea de

  bitum introdus n usctor-malaxor se face automat, pe computer.

  11.1.2. Indiferent de tipul instalatiei, aceasta trebuie dotat cu

  sisteme de nregistrare si afisare a temperaturii bitumului, a

  agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si s asigure o precizie a

  dozrii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si

  filer.

  n cazul dozrii volumetrice a bitumului se va tine seama de

  faptul c densitatea acestuia, variaz cu temperatura astfel nct la

  150oC180oC, 1 kg de bitum rutier are un volum de (1,091,11) l.

  11.1.3. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s

  aib capacitatea de fabricatie de minimum 80 t/h la o umiditate de

  5%.

  11.2. Stocarea, nclzirea si dozarea bitumului

  11.2.1. Statia de asfalt trebuie s aib rezervoare pentru

  depozitarea unei cantitti de bitum mai mare sau cel putin egal cu

  media zilnic de consum. Fiecare dintre rezervoare trebuie s aib un

  indicator de nivel gradat si un dispozitiv de nclzire a liantului pn

  la temperatura necesar, evitndu-se supranclzirea acestuia.

  Se interzice nclzirea agregatelor naturale si a bitumului peste

  190oC, n scopul evitrii modificrii caracteristicilor liantului, n

  procesul tehnologic.

  11.2.2. Pentru controlul temperaturii, rezervoarele calde,

  recipientele de bitum si echipamentul de uscare trebuie s fie dotate

  18

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  19/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  cu termometre, a cror functionare trebuie verificat frecvent. Datele

  privind verificrile trebuie trecute ntr-un registru specific.

  11.2.3. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s

  fie dotat cu un sistem automat de alimentare si dozare a bitumului.

  Abaterea pentru continutul de bitum fat de dozajul stabilit prin

  reteta aprobat de Inginer privind compozitia mixturii asfaltice este

  de +0,3%.

  11.3. Stocarea si dozarea filerului

  La statia de asfalt, filerul trebuie s fie depozitat n silozuri

  prevzute cu dispozitive de alimentare si extragere corespunztoare

  (pneumatic), care s permit dozarea filerului, cu toleranta (pe

  volum) de +1,5% fat de dozajul din reteta aprobat de Inginer.

  Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

  11.4. Stocarea, dozarea, uscarea si nclzirea agregatelor

  11.4.1. Antreprenorul va trebui s asigure stocarea a cel putin o

  treime din agregatele necesare lucrrii pentru 1 an de lucru.

  Depozitarea se va face pe sorturi, n silozuri de tip descoperit,

  etichetate, pe platforme amenajate cu pereti desprtitori pentru

  evitarea contaminrii sorturilor.

  Zona n care sunt depozitate agregatele trebuie s fie usor

  accesibil si cu scurgerea apelor asigurat.

  Platformele trebuie s fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt,

  si suficient de late, astfel nct s permit depozitarea volumului de

  agregate necesar lucrrilor, avnd n vedere c depozitele nu trebuie

  s fie mai nalte de 6 m si cu un raport de lungime/ltime de 3.

  11.4.2. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s

  dispun de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea

  uniform a agregatelor astfel nct s se mentin o productie

  constant.

  19

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  20/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Agregatele trebuie s fie dozate gravimetric iar instalatia de

  dozare trebuie s permit alimentarea agregatelor conform retetei

  aprobat de Inginer privind compozitia mixturii asfaltice, cu abaterile

  admise fat de granulozitatea prescris din tabelul 11 (conform SR

  174-2, tabel 4). Tabelul 11

  Fractiunea, mm Abateri admise fat de doxaj,%

  2531,5 +5

  1625 +5816 +5

  48 +5

  14 +4

  0,200,63 +3

  0,10,2 +2

  00,1 +1,5

  11.4.3. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotatsi cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea si nclzirea

  agregatelor.

  11.5. Malaxarea

  Instalatia de preparare a mixturilor trebuie s fie echipat cu un

  malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. Dac, cuva

  malaxorului nu este nchis, ea trebuie s fie prevazut cu o capot

  pentru a mpiedica pierderea prafului prin dispersie.

  Instalatia trebuie s fie prevzut cu un sistem de blocare

  pentru mpiedicarea golirii malaxorului nainte de terminarea duratei

  de malaxare.

  Durata de malaxare va fi functie de tipul de instalatii de

  preparare si tipul de mixturi si se va stabili n cadrul operatiunii de

  reglare a statiei de asfalt naintea nceperii fabricatiei.

  11.6. Stocarea si ncrcarea mixturilor

  20

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  21/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive si luate

  msuri speciale pentru evitarea segregrii mixturii asfaltice n timpul

  stocrii si/sau la ncrcarea n mijloacele de transport.

  Daca se foloseste buncr de stocare, acesta va trebui s fie

  nclzit.

  ART.12. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT

  naintea nceperii executiei, Antreprenorul trebuie s supun

  acceptrii Inginerului lucrrii, statia de asfalt care va fi utilizat larealizarea lucrrilor.

  Inginerul va verifica atestarea statiei de asfalt si va autoriza

  punerea ei n functiune dup ce va constata c debitele fiecrui

  constituent permit obtinerea amestecului prescris, n limitele

  tolerantelor admise, c dispozitivele de msurare a temperaturilor

  sunt etalonate si c malaxorul functioneaz corespunztor, frpierderi de materiale.Conditia pentru autorizare o constituie si

  existenta tuturor dotrilor si amenajrilor la statie, a depozitelor la

  statie si a celor intermediare, a cilor de acces la

  depozite si la instalatia de preparare a mixturilor, amenajarea

  corespunztoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor,

  existenta peretilor desprtitori ntre sorturile de agregate, suprafetesuficiente de depozitare, asigurarea scurgerii si ndeprtrii apelor,

  etc.).

  Dac amenajrile nu sunt terminate sau prezint deficiente,

  acestea se vor completa sau se vor reface nainte de autorizarea

  statiei de asfalt de ctre Inginer.

  ART.13. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE

  Fabricarea mixturilor asfaltice pentru mbrcmintile rutiere

  bituminoase va trebui realizat numai n statii automate de asfalt.

  21

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  22/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  13.1. O atentie deosebit se va da n special respectrii

  prevederilor privind continutul de liant si se va urmri prin, observatii

  vizuale, ca anrobarea celor mai mari granule s fie asigurat ntr-un

  mod corespunztor.

  13.1. Conform SR 174-2, pct. 2.2.2. si tabel 1, temperaturile

  diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie

  s fie cuprinse ntre urmtoarele valori:

  165oC la 175oC pentru mixturi cu bitum D 60/80

  160oC la 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100.

  Temperaturile din partea superioar a intervalului se utilizeaz

  la executia mbrcmintilor rutiere bituminoase n zone climatice reci

  (vezi figura 9).

  Toleranta admis a temperaturii bitumului este de +3oC.

  Trebuie evitat nclzirea prelungit a bitumului sau renclzirea

  aceluiasi bitum de mai multe ori.

  Dac totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitat

  renclzirea bitumului, atunci este necesar determinarea penetratiei

  acestuia. Dac penetratia bitumului nu este corespunztoare se

  renunt la utilizarea lui.

  13.2. nclzirea agregatelor naturale se va face n usctorul

  instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice.

  Conform SR 174-2, pct. 2.2.2. si tabel 1, temperatura

  agregatelor naturale n usctor trebuie s fie ntre urmtoarele valori:

  170oC 190oC pentru mixturi cu bitum D 60/80;

  165oC 180oC pentru mixturi cu bitum D 80/100.

  Temperaturile din partea superioar a intervalului se utilizeaz

  la executia mbrcmintilor rutiere bituminoase n zone climatice reci

  (vezi figura 9).

  22

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  23/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Se interzice nclzirea agregatelor peste 190oC, pentru a evita

  arderea liantului.

  Continutul de ap al agregatelor dup uscare, trebuie s nu

  depseasc 0,5% si trebuie verificat cel putin odat pe zi.

  13.3. Dup nclzirea agregatelor naturale n usctor, acestea se

  resorteaz pe ciururile instalatiei apoi se cntresc, conform dozajelor

  stabilite si se introduc n malaxor unde se amestec, cu filerul rece,

  dozat separat. Se introduce bitumul nclzit, dozat n prealabil si se

  continu amestecarea.

  Durata de amestecare este n functie de tipul instalatiei si

  trebuie s fie suficient pentru realizarea unei anrobri complete si

  uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

  13.4. Conform SR 174-2 pct. 2.2.2. si tabel 1, temperatura

  mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie s fie ntre

  urmtoarele valori:

  160oC 180oC pentru mixturi cu bitum D 60/80

  155oC 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100.

  Temperaturile din partea superioar a intervalului se utilizeaz

  la executia mbrcmintilor rutiere bituminoase n zone climatice reci

  (vezi figura 9).

  Toleranta admis a temperaturii mixturii asfaltice la iesirea din

  malaxor este de +5%.

  Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor va fi

  stabilit astfel ca, tinnd seama de rcirea care are loc n timpul

  transportului si a asteptrilor n conditiile

  climatice concrete, s se asigure temperatura cerut la asternerea si

  compactarea mixturii.

  ART.14. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A

  MIXTURILOR ASFALTICE

  23

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  24/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  14.1. nainte de autorizarea statiei de asfalt, predozatoarele

  instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin

  ncercri, astfel nct curba de granulozitate a amestecului de

  agregate naturale obtinut, s corespund celei calculate n

  laborator, n limitele de tolerant din tabelul 11.

  14.2. Dup autorizarea statiei de asfalt de ctre Inginerul

  lucrrii, Antreprenorul trece la operatiuni de reglare si etalonare:

  - calibrarea dozatoarelor calde si reci pentru agregate;

  - calibrarea dozatorului pentru liant;

  - calibrarea dozatorului pentru filer;

  - a dispozitivelor de msurare a temperaturilor;

  - verificarea ecranului dozatorului;

  - verificarea functionrii malaxorului.

  14.3. Autorizatia de punere n exploatare va fi dat de Inginer

  dup ce va constata c debitele fiecrui constituent permit s se

  obtin amestecul prescris n limitele tolerantelor admise.

  14.4. Dac, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive

  ale instalatiei se dovedesc defectuoase, Antreprenorul va trebui s le

  nlocuiasc, s efectueze din nou reglajul, dup care s supun din

  nou aprobarii Inginerului autorizatia de punere n exploatare.

  14.5. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plat pentru

  imobilizarea utilajului si/sau a personalului care-l deserveste, n tot

  timpul ct dureaz operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de

  punere n exploatare, cu att mai mult n caz de anulare a

  autorizatiei.

  ART.15. CONTROLUL FABRICATIEIControlul calitatii mixturilor asfaltice trebuie fcut prin verificri

  preliminare, verificri de rutin n timpul executiei si verificri n

  24

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  25/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  cadrul receptiei la terminarea lucrrilor, cu frecventa mentionat n

  tabelul 12.

  Tabelul 12

  Faza Natura controlului sauCategori

  a*controlul

  ui

  Frecventacontrolului sau

  verificrii A B C a verificrii

  Studiu Studiul compozitiei mixturii x pentru fiecare tipde produs

  Executie

  Controlul reglajului instalatiei depreparare a mixturii, inclusiv stabilireaduratei de malaxare

  x x naintea nceperiifabricatiei fiecruitip de mixtur

  ncadrarea agregatelor n zona degranulozitate indicat n caietul desarcini pentru tipul de mixturasfaltic proiectat, inclusiv starea decurtenie (continutul de impuritti) aagregatelor

  x la nceputulcampaniei de lucrusau ori de cte orise utilizeaz alteagregate

  Temperatura liantului la introducerean malaxor x permanent

  Temperatura agregatelor naturaleuscate si nclzite la iesirea din tobade uscare

  x permanent

  Functionarea corect a dispozitivelorde cntrire sau dozare

  x la nceputulfiecrei zile delucru

  Granulozitatea amestecului de

  agregate naturale la iesirea dinmalaxor, nainte de adugarealiantului (aceasta trebuie corelat cudozajul de bitum stabilit pentrumixtur, inclusiv abaterile admisibilela continutul de liant)

  x zilnic sau ori de

  cte ori se observo calitatenecorespunztoare a mixturilorasfaltice

  Temperatura mixturilor asfaltice lapreparare

  x n fiecare or aprogramului delucru

  ncadrarea dozajului de bitum n

  dozajul stabilit n laborator

  x zilnic, prin extractii

  Verificarea compozitiei mixturiiasfaltice: granulozitatea agregatelor sidozajul de bitum, care trebuie scorespund dozajelor stabilite de

  x zilnic

  25

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  26/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  laborator, cu tolerantele admiseindicate n tabelul 11 si la pct. 10.2.2.

  din caietul de sarciniCaracteristicile fizico-mecanice:Stabilitatea la 60oCIndicele de curgere, FluajDensitatea aparent MarshallAbsorbtia de ap Marshall

  x cte o prob de 20kg la fiecare 200-400 to de mixtur,n functie deproductivitateastatiei

  * A - ncercri preliminare de informare si pentru stabilirea compozitiei mixturilorasfaltice.

  B - Controlul de calitate n timpul executiei mbrcmintei.C - Controlul de calitate n vederea receptiei mbrcmintei.

  C A P I T O L U L III

  MODUL DE PUNERE N OPER

  ART.16. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

  16.1. Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate, se

  efectueaz cu autocamioanele cu bene metalice bine protejatepentru eliminarea pierderilor de temperatur, care trebuie s fie

  curtate de orice corp strin si uscate nainte de ncrcare. La

  distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30

  minute, indiferent de anotimp, precum si pe vreme rece (+10oC

  +15oC), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale,

  imediat dup ncrcare.Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se

  amesteca cu acesta (motorin, pacur, etc.) este interzis.

  16.2. Volumul mijloacelor de transport, este determinat de

  productivitatea instalatiei de preparare a mixturii asfaltice si de

  punerea n oper, astfel nct s fie evitate ntreruperile procesului de

  executie a mbrcmintii.

  ART.17. LUCRRI PREGTITOARE

  17.1. Pregtirea stratului suport

  26

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  27/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  17.1.1. nainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine

  curtat. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legtura

  ntre stratul suport si mbrcmintea bituminoas trebuie ndeprtat.

  n cazul stratului suport din macadam, acesta se curt si se

  mtur, urmrindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de

  colmatare.

  17.1.2. Dup curtare se vor verifica, cotele stratului suport,

  care trebuie s fie conform proiectului de executie.

  n cazul n care stratul suport este constituit din mbrcminti

  existente, aducerea acestuia la cotele prevzute n proiectul de

  executie se realizeaz, dup caz, fie prin

  aplicarea unui strat de egalizare din mixtur asfaltic, fie prin frezare,

  conform prevederilor din proiectul de executie.

  17.1.3. Compactarea si umiditatea trebuie s fie uniform pe

  toat suprafata stratului suport.

  17.1.4. Suprafata stratului suport trebuie s fie uscat.

  17.2. Amorsarea

  17.2.1. La executarea mbrcmintilor bituminoase se vor

  amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum

  cationic cu rupere rapid.

  Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special,

  care poate regla cantitatea de liant pe metru ptrat n functie de

  natura stratului suport.

  17.2.2. Stratul suport se va amorsa obligatoriu n urmtoarele

  cazuri:

  - pentru strat de legatur pe stratul de baz din mixtur asfaltic

  sau pe stratul suport din mbrcminti asfaltice existente;

  27

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  28/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  - pentru strat de uzur pe strat de legatur cnd stratul de uzur

  se execut la interval mai mare de trei zile de la executia

  stratului de legatur.

  Dup amorsare se asteapt timpul necesar pentru ruperea si

  uscarea emulsiei bituminoase.

  17.2.3. n functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum

  pur, rmas dup aplicarea amorsajului, trebuie s fie de (0,30,5)

  kg/mp.

  Caracteristicile emulsiei trebuie s fie de asa natur nct

  ruperea s fie efectiv naintea asternerii mixturii bituminoase.

  Liantul trebuie s fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii

  asfaltice.

  17.2.4. Amorsarea se va face n fata finisorului la o distant

  max. de 100 m.

  17.2.5. La mbrcmintile bituminoase executate pe strat suport

  de beton de ciment sau macadam cimentat, cnd grosimea total a

  straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mic de 15 cm,

  rosturile se acoper pe o ltime de minimum 50 cm cu geosintetice

  sau alte materiale agrementate tehnic. n cazul n care stratul suport

  de

  beton de ciment prezint fisuri sau crpturi se recomand

  acoperirea total a zonei respective cu straturi bituminoase, armate

  cu geosintetice.

  Materialele geosintetice se aplic pe un strat nou de mixtur

  asfaltic n grosime de minimum 2 cm.

  Punerea n lucru a geogrilelor si/sau a materialelor geotextile

  combinate se va face conform prevederilor din ANEXELE NR. 4 si NR.

  5.

  ART.18. ASTERNEREA

  28

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  29/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  18.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face n perioada martie-

  octombrie la temperaturi atmosferice de peste 10oC, n conditiile unui

  timp uscat. La utilizarea bitumului tip D 60/80 asternerea se face

  pn la 15 septembrie.

  18.2. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaz numai

  mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevzute cu sistem de

  nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnic I, II si III si care

  asigur o precompactare. n cazul lucrrilor executate n spatii

  nguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face

  manual. Mixtura asfaltic trebuie asternut continuu pe fiecare strat

  si pe toat lungimea unei benzi programat a se executa n ziua

  respectiv.

  18.3. n cazul unor ntreruperi accidentale care conduc la

  scderea temperaturii mixturii ramas necompactat n

  amplasamentul repartizatorului, pn la 120oC, se procedeaz la

  scoaterea acestui utilaj din zona de ntrerupere, se compacteaz

  imediat suprafata nivelat si se ndeprteaz resturile de mixturi,

  rmase n captul benzii. Concomitent se efectueaz si curtirea

  buncrului si grinzii vibratoare a repartizatorului.

  Aceast operatie se face n afara zonelor pe care exist sau

  urmeaz a se asterne mixtura asfaltic. Captul benzii ntrerupte se

  trateaz ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la pct.

  18.10.

  18.4. Mixturile asfaltice trebuie s aib la asternere si

  compactare, n functie de tipul liantului, temperaturile prevzute n

  tabelul 13.

  Tabelul 13

  29

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  30/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Tipul liantuluiTemperatura

  mixturii asfaltice laasternere

  oC

  Temperatura mixturii asfaltice lacompactare

  oCmm

  min. nceput sfrsit

  D 60/80 145 140 110

  D 80/100 140 135 100

  Msurarea temperaturii va fi efectuat din masa mixturii, n

  buncrul finisorului.

  Mixturile asfaltice a cror temperatur este sub cea prevzut ntabelul 13 vor fi refuzate si evacuate urgent din santier.

  n acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se

  rcesc n buncrul finisorului, ca urmare a unei ntreruperi

  accidentale.

  18.5. Mixtura asfaltic trebuie asternut continuu, n mod

  uniform, att din punct de vedere al grosimii ct si cel al afnrii.

  Asternerea se va face pe ntreaga ltime a cii de rulare. Atunci

  cnd acest lucru nu este posibil, Antreprenorul supune aprobrii

  Inginerului, ltimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor

  longitudinale ce urmeaz s fie executate.

  18.6. Grosimea maximal a mixturii rspndite printr-o singur

  trecere este cea fixat de caietul de prescriptii speciale sau de

  Inginer, la propunerea Antreprenorului, dup realizarea unui sector

  experimental.

  18.7. Viteza de asternere cu finisorul trebuie s fie adaptat

  cadentei de sosire a mixturilor de la statie si ct se poate de

  constant ca s se evite total ntreruperile.

  18.8. Antreprenorul trebuie s dispun de un personal calificat

  pentru a corecta eventualele denivelri, imediat dup asternere, cu

  ajutorul unui aport de material proaspt depus nainte de

  compactare.

  30

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  31/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  18.9. n buncrul utilajului de asternere, trebuie s existe n

  permanent, suficient mixtur necesar pentru a se evita o

  rspndire neuniform a materialului.

  18.10. La executarea mbrcmintilor bituminoase o atentie

  deosebit se va acorda realizrii rosturilor de lucru, longitudinale si

  transversale, care trebuie s fie foarte regulate si etanse.

  La reluarea lucrului pe aceeasi band sau pe banda adiacent,

  zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si/sau transversal, se

  taie pe toat grosimea stratului, astfel nct s rezulte o muchie vie

  vertical. n cazul rostului longitudinal, cnd benzile adiacente se

  execut n aceeasi zi, tierea nu mai este necesar.

  Suprafata nou creat prin tiere va fi amorsat, iar mixtura

  pentru banda adiacent se asterne, depsind rostul cu 510 cm,

  acest surplus de mixtur repartizat, mpingndu-se napoi cu o

  raclet, astfel nct s apar rostul, operatie dup care se efectueazcompactarea pe noua band.

  Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de

  uzur se vor decala cu minimum 10 cm fat de cele ale stratului de

  legtur, cu alternarea lor. Atunci cnd exist si strat de baz

  bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de

  lucru ale straturilor se vor executa ntretesut.

  18.11. Legtura transversal dintre un strat de asfalt nou si un

  strat de asfalt existent al drumului se va face dup decaparea

  mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabil n functie de

  grosimea noului strat, astfel nct s se obtin o grosime constant a

  acestuia, cu panta de 0,5%. n plan liniile de decapare, se recomand

  s fie n form de V, la 45o. Completarea zonei de unire se va face cu

  o amorsare a suprafetei, urmat de asternerea si compactarea noiimixturi asfaltice, pn la nivelul superior al ambelor straturi (nou si

  existent).

  31

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  32/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  ART.19. COMPACTAREA

  19.1. La compactarea mixturilor asfaltice se aplic tehnologii

  corespunztoare, care s asigure caracteristicile tehnice si gradul de

  compactare prevzute pentru fiecare tip de mixtur asfaltic si

  fiecare strat n parte.

  Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaz cu

  compactoare cu pneuri si compactoare cu rulouri netede, prevzute

  cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel nct s se obtin un grad

  de compactare conform tabelului 15.19.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevzut se

  determin, pe un sector experimental, numrul optim de treceri ale

  compactoarelor ce trebuie utilizate, n functie de performantele

  acestora, de tipul si grosimea stratului de mbrcminte.

  Aceast experimentare se face nainte de nceperea asternerii

  stratului n lucrarea respectiv, utiliznd mixturi asfaltice preparate nconditii similare cu cele stabilite pentru productia curent.

  ncercarile de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea

  Antreprenorului. Inginerul poate cere interventia unui laborator

  autorizat, care s efectueze testele de compactare necesare, pe

  cheltuiala Antreprenorului.

  Urmare acestor ncercri, Antreprenorul propune Inginerului:

  - sarcina si alte specificatii tehnice ale fiecrui utilaj;

  - planul de lucru al fiecrui utilaj, pentru a asigura un numr de

  treceri pe ct posibil constant, n fiecare punct al stratului;

  - viteza de mers a fiecrui utilaj;

  - presiunea de umflare a pneurilor si ncrctura compactorului;

  - temperatura de asternere, fr ca aceasta s fie inferioar

  celei minime fixat n articolul precedent.

  32

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  33/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  19.3. Metoda de compactare propus va fi considerat

  satisfctoare dac se obtine pe sectorul experimental gradul de

  compactare minim mentionat la pct. 18.1.

  19.4. Conform pct. 2.4.4 din SR 174-2, pentru obtinerea gradului

  de compactare prevzut se consider c numrul minim de treceri ale

  compactoarelor uzuale este cel mentionat n tabelul 14.

  Compactarea se execut pentru fiecare strat n parte.

  Tabelul 14

  Ateliere de compactareTipul stratului A B

  Compactor cupneuri de 160 kN

  Compactor curulouri netede de

  120 kN

  Compactor curulouri netede de

  120 kNNumr de treceri minime

  Strat de uzur 10 4 12Strat de legatur 12 4 14

  Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de

  protectie.Numrul atelierelor de compactare se va stabili n functie de

  dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele, n tandem, etc.) si de

  numrul punctelor de asternere-compactare.

  19.4. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel

  executat astfel nct s se obtin valori optime pentru

  caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.19.5. Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri

  efectundu-se n zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai

  joas spre cea ridicat.

  Pe sectoarele n ramp, prima trecere se face cu utilajul de

  compactare n urcare.

  Compactoarele trebuie s lucreze fr socuri, cu o vitez mai

  redus la nceput, pentru a evita vlurirea mbrcmintii si nu se vor

  ndeprta mai mult de 50 m n spatele repartizatorului. Locurile

  inaccesibile compactorului, n special n lungul bordurilor, n jurul

  33

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  34/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  gurilor de scurgere sau ale cminelor de vizitare, se compacteaz cu

  maiul mecanic sau cu maiul manual.

  19.6. Suprafata stratului se controleaz n permanent, iar micile

  denivelri care apar pe suprafata mbrcmintii vor fi corectate dup

  prima trecere a rulourilor compactoare pe toat ltimea benzii.

  19.7. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de

  protectie.

  ART.20. TRATAREA SUPRAFETEI MBRCMINTEIPentru sectoarele ce se execut dup 1 octombrie sau executate

  nainte de aceast dat n zone umbrite si cu umiditate excesiv sau

  cu trafic redus, suprafata mbrcmintei va fi protejat, aceasta

  realizndu-se numai cu aprobarea Inginerului, pe baza constatrilor

  pe teren.

  Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsiecationic, cu rupere rapid cu 60% bitum diluat cu ap (o parte

  emulsie cu 60% bitum pentru o parte ap curat nealcalin) si

  rspndire de nisip 04 mm cu un continut ct mai redus de praf,

  sub 0,1 mm, n urmtoarele cantitti:

  a. - stropire cu bitum 0,5

  kg/mp;- rspndire de nisip (de preferint de concasaj)

  3...5 kg/mp;

  b. - stropire cu emulsie cationic cu 60% bitum diluat cu ap

  (0,8-1) kg/mp;

  - rspndire nisip 3...5

  kg/mp.

  ART.21. CONTROLUL PUNERII N OPER

  34

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  35/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  21.1. n cursul executiei mbrcmintilor rutiere bituminoase,

  trebuie s se verifice cu frecventa mentionat mai jos urmtoarele:

  - pregtirea stratului suport: zilnic la nceperea lucrrilor pe

  sectorul respectiv;

  - temperaturile mixturilor asfaltice la asternere si compactare:

  cel putin de dou ori pe zi;

  - modul de compactare: zilnic;

  - modul de executie a rosturilor: zilnic.

  21.2. Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor

  asfaltice se face pe epruvete Marshall prelevate de la malaxor sau de

  la asternere, nainte de compactare: cte o prob de 20 kg pentru

  fiecare 200400 tone de mixtur asfaltic, indiferent de tipul

  mixturii, n functie de productivitatea instalatiei.

  21.3. Verificarea calittii stratului bituminos executat se va face

  pe o plac de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7.000 m2 suprafat

  executat (conform SR 174-2:1997/C1:1998) pe care se vor

  determina urmtoarele caracteristici:

  la toate tipurile de mixturi asfaltice, pentru stratul de uzur si

  stratul de legtur: - densitatea aparent

  - absorbtia de ap

  - gradul de compactare

  aceste caracteristici trebuie s fie conforme cu cele din tabelul 15.

  Tabelul 15

  Tipul mixturii asfaltice Densitateaaparent, kg/m3,

  min

  Absorbtia deap, % vol

  Grad decompactare, %,

  minMixtur asfaltic stabilizat cufibre:MASF 8 2300 26 97

  MASF 16Beton asfaltic rugos:BAR 16m 2300 47 96BAR 16a 2250BAR 16Beton asfaltic bogat n

  35

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  36/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galaicriblur:BA 16m 2300 26 96BA 8a, BA 16a, BA 25a, BAPC

  16a

  2250

  BA 8, BA 16, BA 25a, BAPC 16Beton asfaltic deschis:BAD 25m 2250 38 96BAD 25a, BADPC 25a, BADPS25a

  2200

  BAD 25, BADPC 25, BADPS 25

  la MASF 8, MASF 16 si mixturile asfaltice destinate stratului de

  uzur, pentru clasa tehnic a drumului I, II si categoria tehnic astrzii, I, II:

  - rezistenta la deformatii permanente.

  Rezistenta la deformatii permanente se msoar prin

  determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si/sau adncimea

  fgasului, la temperatura de 45oC pentru zona climateric rece si

  respectiv de 60o

  C pentru zona climateric cald, conformmetodologiei stabilite de reglementrile tehnice n vigoare.

  Valorile admisibile, n functie de trafic, sunt prezentate n tabelul

  16.

  Tabelul 16

  Numrul mediude

  Viteza de deformatie la ornieraj(VDOP), mm/h, max

  Adncimea fgasului,mm, max

  vehicule1) Temperatura Temperatura45oC 60oC 45oC 60oC

  < 1500 6,0 8,0 6,0 9,0

  15003000 4,0 6,0 5,0 8,0

  30006000 2,0 3,5 4,0 7,0

  > 6000 < 2,0 < 3,5 < 4,0 < 7,0

  NOT: Vehicule de transport marf si autobuze, n 24 h calculate, pentru traficulde perspectiv.

  21.4. Controlul compactrii

  36

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  37/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  21.4.1. n cursul executiei compactrii, Antreprenorul trebuie s

  vegheze n permanent la:

  - etapele executiei s fie cele stabilite la ncercri;

  - utilajele prescrise atelierului de compactare s fie efectiv pe

  santier si n functiune continu si regulat;

  - elementele definite practic n timpul ncercrilor (sarcina

  fiecrui utilaj, planul de mers, viteza, presiunea n pneuri,

  distanta maxim de deprtare ntre finisor si primul compactor

  cu pneuri) s fie respectate cu strictete.

  Inginerul lucrrii si rezerv dreptul ca, n cazul unui autocontrol

  insuficient din partea Antreprenorului, s opreasc lucrrile pe santier

  pn cnd Antreprenorul va lua msurile necesare de remediere.

  21.4.2. Calitatea compactrii straturilor mbrcmintilor

  bituminoase, se va determina de ctre Antreprenor, pe tot parcursul

  executiei, prin analize de laborator sau in situ.

  Verificarea gradului de compactare n laborator se efectueaz pe

  epruvete formate din probe intacte, prelevate din mbrcminte (pe

  fiecare strat n parte), prin determinarea densittii aparente pe

  plcute sau carote si raportarea acesteia la

  densitatea aparent a aceluiasi tip de mixtur asfaltic prelevat de

  la malaxor sau asternere (nainte de compactare).

  Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea

  aparent a mixturii asfaltice din strat si densitatea aparent

  determinat pe cilindrii Marshall pregtiti n laborator, din aceeasi

  mixtur asfaltic.

  n cazul analizelor de laborator se determin densitatea

  aparent, absorbtia de ap si gradul de compactare al mixturilor

  asfaltice din care sunt realizate mbrcmintile. Determinrile se vor

  face conform STAS 1338/1 si STAS 1338/2.

  37

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  38/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Probele intacte, se iau n prezenta delegatului Antreprenorului si

  Inginerului, la aproximativ 1 m de la marginea mbrcmintii,

  ncheindu-se un proces verbal.

  Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese

  astfel nct ele s prezinte ct mai corect aspectul calitativ al

  mbrcmintii executate.

  Pentru caracterizarea unor sectoare, limitate si izolate cu

  defectiuni vizibile, stabilite de Inginer sau de comisia de receptie se

  pot preleva probe suplimentare, care vor purta o mentiune special.

  Conditiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate n

  tabelul 15.

  21.5. Reglarea nivelmentului

  Atunci cnd caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a

  nivelmentului n raport cu repere independente soselei, verificarea

  cotelor este fcut n contradictoriu, pe suprafete corespunztoare a

  fiecrei zi de lucru, n ax si la margine (ntre 0,2 si 0,3 m de la

  marginea stratului) ca si n fiecare dintre profilele transversale ale

  proiectului si eventual n toate celelalte puncte fixate de Inginer.

  Toleranta pentru ecarturile constatate n raport cu cotele

  prescrise pentru ambele straturi (de legatur si/sau de uzur) este

  +/- 1,5 cm.

  Dac tolerantele sunt respectate n 95% din punctele controlate,

  reglarea este considerat convenabil.

  C A P I T O L U L IV

  CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE MBRCMINTEI

  EXECUTATEART.22. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI MBRCMINTEI

  mbrcmintea bituminoas cilindrat la cald trebuie s

  ndeplineasc conditiile din tabelul 17.

  38

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  39/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Tabelul 17Caracteristica Conditii de

  admisibilitateMetoda de ncercare

  Planeitatea n profil longitudinal.1) Indicede planeitate, IRI, m/km:- drumuri de clas tehnic III < 2,5 Reglementri tehnice n

  vigoare- drumuri de clas tehnic III < 3,5 privind msurtori cu

  analizorul- drumuri de clas tehnic IV < 4,5 de profil longitudinal (APL)- drumuri de clas tehnic V < 5,5Uniformitatea n profil longitudinal.1)

  Denivelri admisibile msurate subdreptarul de 3 m, mm- drumuri de clas tehnic I si < 3,0

  strzi de categoria tehnic IIII SR 174-2- drumuri de clas tehnic II sistrzi de categoria IV n alte zone

  dect celedin zona rigolelor)

  < 4,0

  - drumuri de clas tehnic IIIV < 5,0Rugozitatea2)

  - Rugozitatea cu pendulul SRT, unittiSRT: drumuri de clasa tehnic III > 80 STAS 8849 drumuri de clasa tehnic III > 70 drumuri de clasa tehnic IVV > 60

  - Rugozitatea geometric, HS, mm: drumuri de clasa tehnic III > 0,7 STAS 8849 drumuri de clasa tehnic III > 0,6 drumuri de clasa tehnic IVV > 0,55- Coeficient de frecare (GT): Reglementri tehnice n

  vigoare cu drumuri de clasa tehnic III > 0,95 aparatul de msur Gip

  Tester drumuri de clasa tehnic IIIV > 0,7Omogenitate. Aspectul suprafetei Aspect fr

  degradri sub formde exces de bitum,fisuri, zone poroase,

  deschise, slefuite

  Vizual

  NOTE 1 - Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurareaindicelui de planeitate IRI, fie prin msurarea denivelrilor sub dreptarulde 3 m.Uniformitatea suprafetei de rulare n profil longitudinal se verific n ax ladrumuri si n ax si la rigole la strzi.

  2 - Rugozitatea se determin fie prin msurri cu pendulul SRT, fie prinmsurarea rugozittii geometrice HS. n caz de litigiu se determinrugozitatea cu pendulul SRT.

  39

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  40/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  Determinarea caracteristicilor suprafetei mbrcmintei se

  efectueaz n termen de o lun de la executia acestora, nainte de

  data receptiei la terminarea lucrrilor.

  ART.23. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMIT

  Verificarea elementelor geometrice include si ndeplinirea

  conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, nainte de

  asternerea mixturilor asfaltice, n conformitate cu prevederile STAS

  6400.

  23.1 Grosimea straturilor va fi prevzut n profilul transversal

  tip din proiect.

  Verificarea grosimii mbrcmintii se face n functie de datele

  nscrise n buletinele de analiz ntocmite pe baza ncercrii probelor

  din mbrcmintea gata executat, iar la aprecierea comisiei de

  receptie prin maximum dou sondaje pe km, efectuate la 1 m de

  marginea mbrcmintii.

  Abaterile limit locale admise n minus fat de grosimea

  prevzut n proiect, pentru fiecare strat n parte, pot fi de maximum

  10%. Abaterile n plus nu constituie motiv de respingere a lucrrii.

  23.2. Ltimile straturilor vor fi cele prevzute n proiect.

  Eventualele abateri limit locale admise pot fi de maximum +50 mm.

  23.3. Pantele n profil transversal si longitudinal sunt indicate n

  proiect.

  Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi

  cuprinse n intervalul +5 mm/m, att pentru stratul de legatur ct si

  pentru stratul de uzur la drumuri si n intervalul +2,5 mm/m pentru

  strzi cu mai mult de 2 benzi pe sens.

  23.4. Abaterile limit locale la cotele profilului longitudinal sunt

  de +5 mm, fat de cotele profilului proiectat si cu conditia respectrii

  pasului de proiectare prevzut.

  40

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  41/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  C A P I T O L U L V

  RECEPTIA LUCRRILORART.24. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE

  Receptia pe faze determinante, stabilite n proiectul tehnic,

  privind straturile de legatur si de uzur, se vor efectua conform

  Regulamentului privind controlul de stat al calittii n constructii

  aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului

  n fazele de executie determinante, elaborat de MLPAT si publicatn Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996.

  ART.25.RECEPTIA PRELIMINAR(LA TERMINAREA

  LUCRRILOR)

  Receptia preliminar a lucrrilor de ctre beneficiar se

  efectueaz conform Regulamentului de receptie a lucrrilor n

  constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

  Comisia de receptie examineaz lucrrile executate fat de

  documentatia tehnic aprobat si de documentatia de control

  ntocmit n timpul executiei.

  Verificarea uniformittii suprafetei de rulare se face conform pct.

  20.5.

  Verificarea cotelor profilului longitudinal se face n axa drumului

  pe minimum 10% din lungimea traseului.

  La strzi cota n ax de verific n proportie de 20% din lungimea

  traseului, iar cotele rigolelor, pe toat lungimea traseului n punctele

  de schimbare ale declivittilor.

  Verificarea grosimii se face ca la punctul 21.1 si pe probe ce se

  iau pentru verificarea calittii mbrcmintii.Evidenta tuturor verificrilor n timpul executiei lucrrilor face

  parte din documentatia de control a receptiei preliminare.

  41

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  42/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  n perioada de verificare a comportrii n exploatare a lucrrilor

  definitive, care este de un an de la data receptiei preliminare a

  mbrcmintii, toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor

  remedia de ctre Antreprenor.

  ART.26. RECEPTIA FINAL

  Receptia final se va face conform Regulamentului aprobat cu

  HG 273/94 dupa expirarea perioadei de verificare a comportrii n

  exploatare a lucrarilor definitive.

  42

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  43/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  ANEXA NR. 3

  REFERINTE NORMATIVE

  I. ACTE NORMATIVE

  Ordinul MT nr. 43/1998 - Norme privind ncadrarea ncategorii a drumurilor de interesnational.

  Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privindproiectarea, construirea si

  modernizarea drumurilor.

  Ordinul MT nr. 46/1998 - Norme tehnice privind stabilireaclasei tehnice a drumurilor publice.

  Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privindconditiile de

  publicat n MO 397/24.08.2000 nchidere a circulatiei si deinstruire a restrictiilor de circulatie n

  vederea executrii de lucrri n zonadrumului public si/sau pentruprotejarea drumului.

  NGPM/1996 - Norme generale de protectiamuncii.

  NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea sintretinerea drumurilor si podurilor.

  Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere aincendiilor si dotarea cu mijloacetehnice de stingere.

  Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitateamuncii pentru lucrri de ntretinere,reparare si exploatare a drumurilor sipodurilor.

  II. NORMATIVE TEHNICE

  43

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  44/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  AND 539-2002 - Normativ pentru realizareamixturilor bituminoase stabilizate cu

  fibre de celuloz, destinate executriimbrcmintilor bituminoase rutiere.

  AND 549-2000 - Normativ privind mbrcmintilebituminoase cilindrate la cald, realizatecu bitum modificat cu polimeri.

  AND 553-99 - Normativ privind executia mbrcmintilor bituminoase cilindrate

  la cald realizate din mixtur asfaltic,cu bitum aditivat.

  AND 559-99 - Normativ privind executia mbrcmintilor bituminoase cilindratela cald, realizate din mixturi asfalticecu bitum aditivat.

  III. STANDARDESTAS 42-68 - Bitumuri. Determinarea

  penetratiei.

  STAS 60-69 - Bitumuri. Determinarea punctuluide nmuiere. Metoda cu inel si bil.

  SR 61:1997 -Bitumuri. Determinareaductilittii.

  STAS 113-74 - Bitumuri. Determinarea punctuluide rupere Fraass.

  SR 174-1:2002 -Lucrri de drumuri. mbrcmintibituminoase cilindrate executate lacald. Conditii tehnice de calitate.

  SR 174-2:1997+ -Lucrri de drumuri. mbrcmintibituminoase

  SR 174-2:1997/C1:1998 cilindrate, executate la cald.Conditii tehnice pentru prepararea si

  44

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  45/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  punerea n oper a mixturilor asfalticesi receptia mbrcmintilor executate.

  STAS 539-79 - Filer de calcar, filer de cret sifiler de var stins n pulbere.

  SR 662:2002 - Lucrri de drumuri. Agregatenaturale de balastier. Conditii tehnicede calitate.

  SR 667:2001 - Agregate naturale si piatrprelucrat pentru lucrri de drumuri.

  Conditii tehnice de calitate.SR 754:1999 - Bitum neparafinos pentru

  drumuri.

  STAS 863-85 - Lucrri de drumuri. Elementegeometrice ale traseelor. Prescriptii deproiectare.

  SR EN 933-2:1998 - ncercri pentru determinareacaracteristicilor geometrice aleagregatelor. Partea 2: Analizagranulometric. Site de control,dimensiuni nominale ale ochiurilor.

  STAS 1338/1-84 - Lucrri de drumuri. Mixturiasfaltice si mbrcminti bituminoaseexecutate la cald. Preparareamixturilor, pregtirea probelor siconfectionarea epruvetelor.

  STAS 1338/2-87 - Lucrri de drumuri. Mixturiasfaltice si mbrcminti bituminoaseexecutate la cald. Metode dedeterminare si ncercare.

  STAS 1338/3-84 - Lucrri de drumuri. Mixturiasfaltice si mbrcminti bituminoaseexecutate la cald. Tipare si accesoriimetalice pentru confectionarea sidecofrarea epruvetelor.

  45

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  46/47

 • 8/9/2019 Caiet Mixturi La Cald

  47/47

  PROIECT TEHNIC nr. 206/2010Modernizare DC 113 km.0+000 0+500 n comuna Grivia,

  judeul Galai

  SR EN 12.697-28:2002 - Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice

  preparate la cald. Partea 28:Pregatirea probelor pentrudeterminarea continutului de bitum, acontinutului de ap si a compozitieigranulometrice.

  47