CNM047-5-Caiet de Sarcini 2 - Mixturi Asfaltice Cilindrate La Cald

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CNM047-5-Caiet de Sarcini 2 - Mixturi Asfaltice Cilindrate La Cald

Text of CNM047-5-Caiet de Sarcini 2 - Mixturi Asfaltice Cilindrate La Cald

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE

  LUCRRILOR DE DRUMURI

  STRATURI DE BAZ DIN MIXTURI ASFALTICE

  CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  CAIET DE SARCINI GENERALE

  STRATURI DE BAZ DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE,

  EXECUTATE LA CALD

  C U P R I N S GENERALITI ART. 1. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE ART. 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE CAP.I. NATURA, CALITATEA I PREPARAREA MATERIALELOR ART. 3. AGREGATE ART. 4. FILER ART. 5. LIANI ART. 6. CONTROLUL CALITII MATERIALELOR NAINTE DE ANROBARE CAP.II. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR ART. 7. COMPOZIIA MIXTURILOR ART. 8. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE ART. 9. INSTALAIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE ART.10. AUTORIZAREA STAIEI DE ASFALT ART.11. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE ART.12. CONTROLUL FABRICAIEI CAP.III. EXECUIA STRATURILOR DE BAZ ART.13. PUNEREA N OPER ART.14. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE ART.15. PREGTIREA STRATULUI SUPORT ART.16. ATERNEREA ART.17. COMPACTAREA ART.18. SUPRAFAAREA STRATULUI DE BAZ ART.19. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZ ART.20. CONTROLUL PUNERII N OPER CAP.IV. CONDIII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT ART.21. CONTROLUL CALITII STRATULUI BITUMINOS ART.22. ELEMENTE GEOMETRICE I ABATERI LIMIT CAP.V. RECEPIA LUCRRILOR ART.23. RECEPIA PE FAZE DETERMINANTE ART.24. RECEPIA LA TERMINAREA LUCRRILOR ART.25. RECEPIA FINAL ANEX - REFERINE NORMATIVE

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  G E N E R A L I T I

  ART.1. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE

  1.1. Prezentul caiet de sarcini conine specificaiile tehnice privind execuia i recepia

  straturilor de baz din mixturi asfaltice cilindrate, executate la cald, preparate cu agregate

  naturale i bitum neparafinos i cuprinde condiiile tehnice de calitate prevzute n SR 7970,

  care trebuie s fie ndeplinite la prepararea, transportul, punerea n oper i controlul calitii

  materialelor i al straturilor executate.

  1.2. Caietul de sarcini se aplic la construcia, modernizarea i reabilitarea drumurilor

  publice i a strzilor precum i la construcia drumurilor de exploatare.

  1.3. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplic straturilor de baz executate din

  mixturi cu nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase.

  ART.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE

  2.1. Straturile de baz din prezentul caiet de sarcini sunt prevzute a fi realizate din

  mixturi asfaltice cu agregate naturale prelucrate preparate la cald n centrale i puse n oper

  mecanizat.

  2.2. Mixturile asfaltice pentru stratul de baz sunt de urmtoarele tipuri:

  - tip AB1, cu agregate mijlocii (22%G47% granule cu dimensiunea peste # 4 mm);

  - tip AB2, cu agregate mari (37%G66% granule cu dimensiunea peste # 4 mm).

  2.3. Aleegerea tipului de mixtur se face de ctre proiectant.

  2.4. Stratul de baz din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald se aplic pe un strat

  suport care trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de STAS 6400.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  C A P I T O L U L I

  NATURA, CALITATEA I PREPARAREA MATERIALELOR

  ART.3. AGREGATE

  3.1. Pentru stratul de baz din mixturi asfaltice se utilizeaz un amestec de sorturi din

  agregate naturale neprelucrate i prelucrate care trebuie s ndeplineasc, condiiile de calitate

  n conformitate cu prevederile standardelor dup cum urmeaz:

  - nisip natural sort 0-4, conform SR 662;

  - mrgritar sort 4-8, conform SR 662;

  - pietri sort 4-25, sau sortat pe sorturile 4-8, 8-16, 16-25, conform SR 662;

  - nisip de concasaj sort 0-4 conform SR 667;

  - savur sort 0-8 conform SR 667;

  - criblur sort 4-8, 8-16 sau 16-25 conform SR 667;

  - filer de calcar conform STAS 539.

  Toate agregatele folosite n mixturile asfaltice trebuie s fie splate n totalitate nainte

  de a fi folosite n amestec.

  Depozitarea se va face pe sorturi, n silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme

  amenajate cu perei despritori pentru evitarea impurificrii lor.

  3.2. Granulozitatea agregatelor, limitele amestecului de agregate naturale i filer i

  coninutul minim de agregate concasate pentru tipurile de mixturi AB1 i AB2 sunt conform

  tabelului 1.

  Tabel 1

  Nr CARACTERISTICI MIXTURI ASFALTICE TIP AB1 AB2

  1 Granulozitatea agregatelor cuprinse n limitele din Fig. 1 Fig. 2 2 Coninut de agregate cu dimensiunea peste # 4 mm

  % din mas 22G47 (30...55)

  36G66 (50...75)

  3 Coninut maxim admisibil de agregate cu dimensiunea peste # 25 mm (31,5 mm) % din mas

  max. 10

  max. 10

  4 Coninut n pri fine sub 0,1 mm % din mas

  4G14 (4...12)

  3G11 (2...10)

  5 Coninutul minim de filer % din masa 7 4 6 Coninut obligatoriu de agregate concasate pentru clasele

  tehnice ale drumului: (cu precizrile din tabelul 2), % din mas

  I nu se folosete

  100 - criblur

  II 35 - criblur 65 - pietri concasat

  III 100 - pietri concasat IV-V 100 - pietri sortat

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  Tabel 2

  Clasa tehnic a drumului

  Categoria tehnic a strzii

  Agregate naturale utilizate

  I (Autostrzi)

  I - Criblur sort 4-8, 8-16, 16-25 - Nisip de concasare sort 0-4 - Nisip natural sort 0-4 (0-3 sau 0-7), raport 1:1 cu nisipul de

  concasare - Filer

  II II - Criblur: min. 35% (recomandabil 16-25 sau 8-16 i 16-25) - Nisip de concasare sort 0-4, raport 1:1 cu nisipul natural sort

  0-4 - Pietri sort 4-8, 8-16, 16-25 sau 8-25 rezultat din concasarea

  agregatelor de ru - Nisip natural sort 0-4 - Filer

  III III - Pietri concasat sort 4-8 sau 8-25 - Nisip natural sort 0-4 - Nisip de concasare sort 0-4 sau savura sort 0-8, raport 1:1 cu

  nisipul natural sort 0-4 - Filer

  IV-V IV - Pietri sort 8-25 sau sortat pe sorturile 4-8 i 8-25 - Nisip sort 0-4 - Filer

  ART.4. FILER

  Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie s corespund prevederilor STAS 539 i

  s ndeplineasc urmtoarele condiii:

  - fineea (coninutul n pri fine 0,1 mm) min. 80%

  - umiditatea max. 2%. Observaie: n condiii justificate tehnic i economic se poate nlocui parial filerul de calcar

  prin filer de var stins, care se poate folosi numai mpreun cu filerul de calcar; coninutul de

  filer din var stins poate fi max. 2%.

  Filerul se va depozita n ncperi acoperite, ferite de umezeal sau n silozuri cu

  ncrcare pneumatic.

  Nu se admise folosirea filerului aglomerat.

  ART.5. LIANI

  Pentru realizarea mbrcminilor asfaltice i straturilor de baz din mixturi asfaltice se

  folosesc urmtoarele tipuri de bitum neparafinos pentru drumuri conform SR 754:

  - bitum tip D 60/80 pentru zona climatic cald;

  - bitum tip D 80/100 pentru zona climatic rece.

  Zonele climatice sunt delimitate conform figurii 3.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  Condiiile de admisibilitate care trebuie s le ndeplineasc bitumul neparafinos sunt cele

  prevzute n SR 754 i n Normativul AND 537.

  n cazul n care adezivitatea bitumului determinat n cadrul testelor preliminare, n

  funcie de calitatea bitumului i de natura agregatelor, se situeaz sub valoarea minim admis,

  se va stabili utilitatea aditivrii bitumului.

  Bitumul se depoziteaz n rezervoare metalice, prevzute cu sistem de nclzire, sistem

  de nregistrare a temperaturilor (pentru ulei i bitum), gur de aerisire, pompe de reciclare.

  ART.6. CONTROLUL CALITII MATERIALELOR NAINTE DE ANROBARE

  Materialele destinate fabricrii mixturilor asfaltice pentru stratul de baz se verific n

  conformitate cu prescripiile din standardele respective i condiiile artate la art. 3, 4 i 5 din

  prezentul caiet de sarcini.

  Verificrile i determinrile se execut de laboratorul de antier conform SR 7970 pct.

  4.1.2. i constau n urmtoarele:

  a. Bitum

  - penetraia la 25C STAS 42 i SR 754;

  - punctul de nmuiere prin metoda inel i bil STAS 60 i SR 754;

  - ductilitatea la 25oC, SR 61 (la drumuri de clasa tehnic I i II i pentru strzi

  de categorie tehnic I i II)

  b. Criblur

  - natura mineralogic (examinare vizual), STAS 6200/4;

  - granulozitatea, STAS 730;

  - forma granulelor, STAS 730;

  - determinarea coninutului de pri fine sub 0,1, STAS 730;

  - coninutul de argil, SR 667

  c. Pietri

  - natura mineralogic (examinare vizual), STAS 4606;

  - granulozitatea STAS 4606;

  - forma granulelor STAS 4606, STAS 730;

  - parte levigabil STAS 4606;

  - coninut de fraciuni sub 0,63 mm, STAS 730

  d. Nisip natural

  - granulozitatea STAS 4606;

  - coninut de corpuri strine, STAS 4606;

  - echivalent de nisip STAS 730

  Nisip de concasaj

  - granulozitatea, STAS 730;

  - coninut de corpuri strine - STAS 4606;

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  - coeficient de activitate STAS 730

  e. Filer

  - umiditate STAS 539;

  - fineea STAS 539.

  C A P I T O L U L II

  MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR

  ART.7. COMPOZIIA MIXTURILOR

  7.1. Compoziia mixturii asfaltice cu care se va realiza stratul de baz, se stabilete pe

  baza unui studiu preliminar aprofundat, inndu-se seama de respectarea condiiilor precizate n

  prescripiile tehnice impuse de caietul de sarcini.

  Studiul l face Antreprenorul n cadrul laboratorului su dac este autorizat sau l

  comand la un alt laborator autorizat.

  7.2. Formula de compoziie, stabilit pentru fiecare categorie de mixtur, susinut de

  studiile i ncercrile efectuate, mpreun cu rezultatele obinute, se supune aprobrii

  Inginerului.

  Aceste studii comport cel puin urmtoarele ncercri:

  - ncercarea Marshall (stabilitatea la 60oC; indicele de curgere-fluaj - la 60oC, densitatea

  aparent, absorbia de ap), pentru cinci coninuturi de liant repartizate de o parte i de

  alta a coninutului de liant prestabilit. La confecionarea epruvetelor Marshall, conform

  STAS 1338/1, pentru straturile de baz numrul de lovituri vor fi de 50 lovituri;

  - determinarea cu prese de 10 tone, a caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor

  asfaltice, pe epruvete cubice (rezistente la compresiune la 22oC i 50oC, reducerea

  rezistenei la compresiune dup 28 de zile de imersiune n ap pentru aceleai

  coninuturi de liant).

  Dupa verificarea caracteristicilor obinute pentru compoziia propus, Inginerul, dac nu

  are obieciuni sau eventuale propuneri de modificare, accept formula propus de Antreprenor.

  7.3. Toate dozajele privind agregatele i filerul, sau unele adaosuri, sunt stabilite n

  funcie de greutatea total a materialului granular n stare uscat, inclusiv prile fine; dozajul de

  bitum se stabilete la masa total a mixturii.

  7.4. Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total i granulozitatea

  agregatelor naturale, care trebuie s fie asigurate pentru fiecare tip de mixtur asfaltic, sunt

  date n tabelul 1.

  7.5. Coninutul optim de liant se stabilete prin studiile preliminare de laborator conform

  STAS 1338/1, 2 i 3 i trebuie s se ncadreze ntre limitele artate n tabelul 4.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  Tabel 4

  Mixturi asfaltice Conintul de liant Tip AB1 Tip AB2

  - la mixturi cu agregate neconcasate, % din masa mixturii

  3,5...5,0

  3,3...4,8

  - la mixturi cu agregate concasate, % din masa mixturii

  3,6...5,4

  3,4...5,0

  ART.8. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

  8.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de

  prob tip Marshall i pe cuburi confecionate din mixturi asfaltice preparate n laborator pentru

  stabilirea compoziiilor, din probe prelevate de la malaxor sau de la aternerea pe parcursul

  execuiei, precum i din straturile mbrcminii gata executate.

  8.2. n lipsa unor dispoziii ale prevederilor caietului de sarcini speciale, caracteristicile

  fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie s ndeplineasc n timpul studiului de laborator

  i n timpul controalelor de fabricaie, condiiile artate n tabelul 5.

  Tabel 5

  Tipul mixturii asfaltice

  CARACTERISTICI Bitum tip Tip AB1 Tip AB2

  Clasa tehnic a drumului i/sau categoria tehnic a strzii

  I, II i III IV i V I, II i III IV i V

  A. CARACTERISTICI DIN NCERCAREA MARSHALL

  Stabilitatea la 60oC, D 60/80 5,0 4,5 5,5 5,0

  kN, min. D 80/100 4,5 4,0 5,0 4,5

  Indicele de curgere, D 60/80 1,5-4,0 1,5-4,5 1,5-3,5 1,5-4,0

  mm D 80/100 1,5-4,5 1,5-4,5 1,5-4,0 1,5-4,5

  Absorbie de ap, - 2G8 2G8

  % vol.

  Densitatea aparent, D 60/80 2200 2200

  kg/m3, min. D 80/100

  Tipul mixturii asfaltice

  CARACTERISTICI Bitum tip Tip AB1 Tip AB2

  Clasa tehnic a drumului i/sau categoria tehnic a strzii

  I, II i III IV i V I, II i III IV i V

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  B. CARACTERISTICI DIN NCERCAREA PE CUBURI

  Rezistena la compresiune

  D 60/80 2,5 2,5

  la 22oC, N/mm2, min D 80/100

  Reducerea rezistenei la compresiune la 22oC,

  D 60/80

  30

  30

  dup 28 zile de pstrare n ap, % max.

  D 80/100

  Absorbia de ap, D 60/80 2G10 2G10

  % vol. D 80/100

  Densitatea aparent, D 60/80 2150 2150

  kg/m3, min. D 80/100

  8.3. Bitumul coninut de mixtura asfaltic prelevat pe parcursul execuiei lucrrilor de la

  malaxor sau de la aternere trebuie s prezinte un punct de nmuiere IB cu max. 9oC mai mare

  dect bitumul iniial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective.

  Determinarea punctului de nmuiere IB se face conform STAS 60 cu precizrile din SR

  7970, pct. 2.4.3.2.

  ART.9. INSTALAIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE

  9.1. Mixturile asfaltice se prepar n instalaii speciale, de regul n flux discontinuu,

  prevzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare i dozare gravimetric a agregatelor

  naturale calde, dozare gravimetric sau volumetric a bitumului i filerului precum i de

  malaxare forat a componenilor.

  9.2. n cazul instalaiilor n flux continuu, lipsesc dispozitivele de resortare i cntrire a

  agregatelor naturale calde; dozarea agregatelor naturale se realizeaz, n acest caz, iniial pe

  sorturi, la fiecare predozator care este dotat cu un sistem de extracie cu viteze variabile

  etalonat sau cu cte un dozator gravimetric pe fiecare band de extracie din buncr i apoi

  global cu ajutorul unui dozator gravimetric montat pe banda de alimentare a usctorului. De

  asemenea, n cazul instalaiilor n flux continuu, corecia de umiditate, respectiv corelarea

  cantitii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdus n usctor - malaxor se face

  automat, pe computer.

  9.3. Indiferent de tipul instalaiei, aceasta trebuie dotat cu sisteme de nregistrare i

  afiare a temperaturii bitumului, a agregatelor naturale i a mixturii asfaltice i s asigure o

  precizie a dozrii de +3% pentru agregatele naturale i de +2% pentru bitum i filer. Tolerana

  admis la temperatura bitumului este +3oC.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  n cazul dozrii volumetrice a bitumului se va ine seama de faptul c densitatea

  acestuia variaz cu temperatura, astfel nct la 150oCG170oC, 1 kg de bitum rutier are un

  volum de (1,09G1,1)l.

  9.4. Dac, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive ale instalaiei se dovedesc

  defectuoase, Antreprenorul va trebui s le nlocuiasc, s efectueze din nou reglajul, dup care

  s supun din nou aprobrii Inginerului autorizaia de punere n exploatare.

  9.5. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plat pentru imobilizarea instalaiei

  i/sau a personalului care o deservete, n tot timpul ct dureaz operaiunile pentru obinerea

  autorizaiei de punere n exploatare, cu att mai mult n caz de refuz.

  9.6. Instalatia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie s dispun de rezervoare de

  stocare a liantului, cu capacitatea minim egal cu consumul mediu zilnic i care s dispun,

  fiecare, de o joj etalonat n prealabil i de un dispozitiv capabil s nclzeasc liantul pn la

  temperatura necesar, evitnd orice supranclzire (ct de mic).

  9.7. Instalaia de preparare a mixturilor trebuie s fie echipat cu un malaxor capabil de

  a produce mixturi asfaltice omogene. Dac, cuva malaxorului nu este nchis, ea trebuie s fie

  prevzut cu o capot pentru a mpiedica pierderea prafului prin dispersie.

  Instalaia trebuie s fie prevzut cu un sistem de blocare pentru mpiedicarea golirii

  malaxorului nainte de terminarea duratei de malaxare.

  Durata de malaxare va fi n funcie de tipul de instalaiei de preparare i tipul de mixturi

  i se va stabili n cadrul operaiunii de reglare a staiei de asfalt, naintea nceperii fabricaiei.

  ART.10. AUTORIZAREA STAIEI DE ASFALT

  naintea nceperii execuiei, Antreprenorul trebuie s supun acceptrii Inginerului

  lucrrii, staia de asfalt care va fi utilizat la realizarea lucrrilor.

  Inginerul va verifica atestarea staiei de asfalt i va autoriza punerea ei n funciune dup

  ce va constata c debitele fiecrui constituent permit obinerea amestecului prescris, n limitele

  toleranelor admise, c dispozitivele de msurare a temperaturilor sunt etalonate i c

  malaxorul funcioneaz corespunztor, fr pierderi de materiale.

  O alt condiie pentru autorizarea staiei de asfalt o constituie i existena tuturor

  dotrilor i amenajrilor la staie, a depozitelor la staie i a celor intermediare, a cilor de acces

  la depozite i la instalaia de preparare a mixturilor, amenajarea corespunztoare a depozitelor

  de agregate (betonarea platformelor, existena pereilor despritori ntre sorturile de agregate,

  suprafee suficiente de depozitare, asigurarea scurgerii i ndeprtrii apelor, etc.).

  Dac amenajrile nu sunt terminate sau prezint deficiene, acestea se vor completa

  sau se vor reface nainte de acceptarea Inginerului.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  ART.11. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE

  11.1. Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice const n urmtoarele operaii:

  - reglarea predozatoarelor instalaiei privind debitele pentru agregate, liant i filer, prin

  ncercri, astfel nct: curba granulometric a amestecului de agregate naturale inclusiv filerul,

  s corespund celei prescrise, n limitele de toleran din tabelul 6 i abaterea pentru coninutul

  de bitum (fa de dozajul stabilit prin reeta aprobat) exprimat n procente de mas s fie de

  +0,3%;

  Tabel 6

  Nr. crt.

  Elemente componente ale mixturii Abateri admise fa de doxajul prescris, %

  1 Fraciunile de agregate naturale:

  25G31,5 +5

  16G25 +5

  8G16 +5

  4G8 (3,15G8) +5

  1G4 (0,63G3,15) +4

  0,20G0,63 +3

  0,1G0,2 (0,09G0,20) +2

  0G0,1 (0G0,09) filer i pref. +1,5

  2 Coninut de agregate concasate +10

  - introducerea agregatelor naturale n usctor (sau usctor-malaxor) unde are loc

  uscarea i nclzirea acestora; se vor lua msuri pentru evitarea nclzirii agregatelor la o

  temperatur care poate s conduc la arderea liantului;

  - resortarea agregatelor naturale i dozarea gravimetric pe sorturi (n cazul instalaiilor

  n flux discontinuu);

  - introducerea agregatelor naturale calde n malaxor, unde se amestec cu filerul rece,

  dozat separat;

  - nclzirea bitumului, dozarea acestuia i introducerea n malaxor sau n usctor-

  malaxor;

  - amestecarea componenilor mixturii i evacuarea acesteia n buncrul de stocare; n

  cazul ncrcrii acesteia, direct, n mijloacele de transport, la ieirea din malaxor trebuie

  amenajate dispozitive adecvate i trebuie luate msuri n vederea limitrii la maximum a

  segregrii mixturii asfaltice.

  Durata de malaxare, n funcie de tipul instalaiei, trebuie s fie suficient pentru

  realizarea unei anrobri complete i uniforme a agregatelor naturale i a filerului cu liantul

  bituminos.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  11.2. Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice, funcie de tipul de bitum,

  trebuie s se ncadreze n limitele din tabelul 7.

  Tabel 7

  Materiale i faza de execuie Temperatura n oC, funcie de tipul bitumului*

  D 60/80 D 80/100

  - agregate naturale la ieire din usctor 170G190 165G185

  - bitum la intrare n malaxor 155G165 150G160

  - mixtur asfaltic

  la ieire din malaxor 165G175 160G170

  la aternere min. 155 min. 150

  la nceputul compactrii min. 150 min. 145

  la sfritul compactrii min. 110 min. 105

  NOT: * Msurarea temperaturii se va efectua conform SR EN 12.697-13. n cazul utilizrii bitumului aditivat, se aplic acelai regim termic.

  Temperaturile situate la partea superioar a intervalelor se aplic n cazul execuiei

  lucrrilor n zone climatice reci sau la temperaturi atmosferice situate la limita minim admis

  (10oCG15oC).

  Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglat n intervalul prescris,

  astfel nct, n condiiile concrete de transport (distana i mijloace de transport) i condiii

  climatice concrete, s fie asigurate temperaturile de aternere i compactare, conform tabelului

  7.

  Se interzice nclzirea agregatelor naturale i a bitumului peste valorile din tabel, pentru

  a evita degradarea liantului n procesul tehnologic.

  Trebuie evitat nclzirea prelungit a bitumului sau renclzirea aceleiai cantiti de

  bitum de mai multe ori. n cazul n care, din motive tehnologice, nu a putut fi evitat renclzirea

  bitumului, se determin penetraia i ductilitatea la 25oC a acestuia, iar n cazul unor rezultate

  necorespunztoare se renun la utilizarea bitumului respectiv.

  ART.12. CONTROLUL FABRICAIEI

  12.1. Mixturile asfaltice produse n instalaia de preparare a mixturilor asfaltice sunt

  supuse ncercrilor preliminare de informare i controlului de calitate al procesului tehnologic de

  fabricare i de punere n oper a mixturilor, a cror frecven, n cazul lipsei de dispoziiuni ale

  prevederilor caietului de prescripii speciale, este cea indicat n tabelul 8.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  Tabel 8

  Nr

  Natura controlului sau

  Categoria controlului*

  Verificri conform

  Frecvena controlului sau a

  crt a ncercrii A B pct. ncercrii

  1 Studiul compoziiei x pentru fiecare tip de produs

  2 Controlul reglajului instalaiei de preparare inclusiv stabilirea duratei de malaxare

  x x 20.2.1 la nceputul fiecrei zile de lucru i naintea nceperii fabricaiei fiecrui tip de produs

  3 Controlul regimului termic de preparare a mixturilor asfaltice

  x 20.2.2 permanent

  4 Verificarea respectrii compoziiei mixturii asfaltice prestabilit

  x 20.2.4 zilnic

  5 Verificarea calitii mixturii asfaltice

  x 20.2.5 unul la fiecare 400 to mixtur, dar cel puin una pe zi

  *) A - ncercri preliminare de informare B - Controlul de calitate n timpul execuiei 12.2. Prevederile indicate din tabelul 8 nu exclud obligativitatea dotrii instalaiei de

  preparare a mixturilor asfaltice cu dispozitive de control de blocare.

  C A P I T O L U L III

  EXECUIA STRATURILOR DE BAZ

  ART.13. PUNEREA N OPER

  Punerea n oper a mixturilor asfaltice pentru strat de baz se execut numai n

  anotimpul clduros, n perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10oC, n

  condiiile unui timp uscat. Lucrrile se ntrerup pe vnt puternic sau ploaie i se reiau numai

  dup uscarea stratului suport.

  ART.14. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

  14.1. Mixturile asfaltice executate la cald se transport cu autobasculante adecvate, cu

  benele curate i uscate, urmrindu-se ca pierderile de temperatur a mixturii asfaltice pe tot

  timpul transprotului, s fie minime.

  La distane de transport cu durata de peste 30 min. sau pe vreme rcoroas

  (+10oCG+15oC), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dup

  ncrcare.

  Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta

  (motorin, pcur, etc.) este interzis.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  14.2. Volumul mijloacelor de transport este determinat de debitul de funcionare a staiei

  de prepararea mixturii asfaltice i de execuia stratului bituminos, astfel nct s fie eliminate

  ntreruperile procesului de punere n oper.

  ART.15. PREGTIREA STRATULUI SUPORT

  15.1. nainte de aternerea mixturii asfaltice, se execut toate lucrrile de remediere a

  stratului suport i/sau se reprofileaz dac este cazul, apoi acesta se cur i se amorseaz.

  n acest scop se procedeaz n felul urmtor:

  - se verific cotele stratului suport care trebuie s corespund proiectului de execuie;

  - se aduce stratul suport la cotele prevzute n proiect, prin aplicarea unui strat de

  egalizare din mixtur asfaltic (dac profilul transversal este necorespunztor sau dac

  denivelarile n profil longitudinal sunt mai mari de 3 cm sub dreptarul de 3 m) sau prin frezare;

  - se remediaz toate defeciunile existente, conform reglementrilor tehnice n vigoare i

  se rezolv problemele privind drenarea apelor;

  - se cur temeinic stratul suport, prin decaparea acostamentelor cu lama

  autogrederelor i prin mturarea mecanic a prii carosabile;

  - se amorseaz stratul suport i rosturile de lucru cu emulsie bituminoas. Amorsarea

  stratului suport se realizeaz mecanizat cu autorspnditorul de emulsie sau cu un dispozitiv

  special pentru asigurarea uniformitii i a dozajelor prescrise. n funcie de natura stratului

  suport, cantitatea de emulsie rspndit pentru amorsare trebuie s asigure un dozaj de

  (0,3G0,5) kg bitum rezidual pe metru ptrat, rspndit n film continuu.

  15.2. Caracteristicile emulsiei trebuie s fie de aa natur nct ruperea s fie efectiv

  naintea aternerii mixturii bituminoase.

  Liantul trebuie s fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.

  15.3. Suprafaa stratului suport pe care se aplic stratul de baz trebuie s fie uscat.

  15.4. Amorsarea se face n faa finisorului la o distan maximal de 100 m.

  ART.16. ATERNEREA

  16.1. Aternerea mixturilor asfaltice pe stratul suport, pregtit conform art.15, se

  efectueaz numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevzute cu palpator i sistem de

  nivelare automat care s asigure precompactarea mixturii. Numai n cazul lucrrilor executate n

  spaii nguste (de exemplu n zona casetelor) aternerea mixturii se poate face manual.

  16.2. n funcie de grosimea prescris i de utilajele folosite, aternerea mixturii se poate

  face ntr-unul sau mai multe straturi, cu urmtoarele precizri:

  a) grosimea minim a fiecarui strat aternut trebuie s fie:

  - 5,0 cm la mixturi tip AB1

  - 6,0 cm la mixturi tip AB2

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  b) grosimea maxim a fiecrui strat aternut depinde de modul de punere n oper i nu

  trebuie s depeasc:

  - 12,0 cm n cazul aternerii mecanizate

  - 6,0 cm n cazul aternerii manuale.

  Grosimea maxim a mixturii, rspndit printr-o singur trecere, este cea indicat n

  caietul de sarcini speciale sau de Inginer, la propunerea Antreprenorului.

  Viteza de aternere cu finisorul trebuie s fie adaptat cadenei de sosire a mixturilor de

  la staie i ct se poate de constant ca s se evite total opririle procesului de punere n oper.

  Antreprenorul trebuie s dispun, la locul de punere n oper, de un lucrtor calificat,

  pentru a corija imediat dup aternere i nainte de orice compactare denivelrile flagrante, cu

  ajutorul unui aport de material proaspt depus, cu grij, n faa lopeii.

  n buncarul utilajului de aternere trebuie s existe n permanen, suficient mixtur,

  pentru a se evita o rspndire neuniform a materialului.

  16.3. Mixtura asfaltica trebuie aternut n mod uniform i continuu, pe toat lungimea

  unei benzi programat a se executa n ziua respectiv.

  n cazul ntreruperilor accidentale i la rosturile de lucru longitudinale i/sau transversale,

  care separ mixturile asfaltice rspndite de la o zi la alta, pentru asigurarea unei legturi

  continui ntre suprafeele vechi i cele noi, trebuie s fie executate urmtoarele operaii:

  - decuparea marginii benzii vechi pe o lime de cca. 50 cm, pe toat grosimea stratului,

  astfel nct s rezulte o muchie vie vertical;

  - amorsarea cu emulsie bituminoas a suprafeei proaspt creat prin decupare;

  - la aternerea mixturii asfaltice pentru banda adiacent (alturat) se va depi rostul

  cu 5G10 cm de mixtur repartizat; acest surplus de material se mpinge apoi, cu o raclet,

  peste mixtura proaspt aternut, nainte de compactare.

  16.4. Mixturile asfaltice trebuie s aib la aternere i compactare, n funcie de tipul

  liantului, temperaturile prevzute n tabelul 7.

  ART.17. COMPACTAREA

  17.1. Compactarea mixturilor asfaltice se efectueaz aplicnd tehnologii

  corespunztoare care s asigure pentru fiecare strat i tip de mixtur, caracteristicile tehnice i

  gradul de compactare prevzute n tabelul 9.

  Tabel 9

  Nr.crt. Caracteristici Tipul mixturii

  AB1 AB2

  1 Densitatea aparent, kg/m3, min. 2150 2150

  2 Absorbia de ap, % vol. 2G10 2G10

  3 Grad de compactare, % min. 96 96

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  17.2. Operaiunea de compactare se realizeaz cu compactoare cu pneuri i/sau

  compactoare cu rulouri netede, prevzute cu dispozitive de vibrare.

  17.3. n lipsa unor dispoziiuni contrare prevederilor caietului de sarcini speciale, pentru

  obinerea gradului de compactare prevzut (min. 96%), la nceperea lucrrilor se determin pe

  un sector experimental, numrul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, n

  funcie de performanele acestora, de tipul mixturii i de grosimea stratului. Lucrrile

  experimentale se fac nainte de nceperea aternerii stratului pentru lucrarea respectiv,

  utiliznd mixtura asfaltic preparat n condiii similare cu cele pentru producia curent.

  ncercrile de etalonare a atelierului de compactare i de lucru al acestuia, vor fi

  efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului, Inginerul putnd cere intervenia unui laborator

  agreat, care s efectueze n acest scop, pe cheltuiala Antreprenorului, ncercrile de

  compactare pe care le va considera necesare.

  Urmare acestor ncercri, Antreprenorul propune Inginerului aprobarea pentru:

  - sarcina fiecrui utilaj;

  - planul de mers al fiecrui utilaj, pentru a asigura un numr de treceri pe ct posibil

  constant, n fiecare punct al stratului;

  - viteza de mers a fiecrui utilaj;

  - presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putnd fi ntre 3 i 9 bari;

  - temperatura de aternere, fr ca aceasta s fie inferioar celei prevzute n tabelul 7.

  17.4. Pentru obinerea gradului de compactare prevzut, se considera c numrul minim

  de treceri ale compactoarelor uzuale (pentru fiecare strat) este cel prezentat n tabelul 10.

  Tabel 10

  Atelier de compactare compus din:

  2 utilaje de compactare un utilaj de compactare

  Specificaii Compactor cu pneuri de 160 kN

  Compactor cu rulouri netede de 120 kN

  Compactor cu rulouri netede de 120 kN

  Nr. de treceri, min. 12 4 14

  Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu oruri de protecie.

  Numrul atelierelor de compactare se va stabili n funcie de dotarea Antreprenorului cu

  compactoare (grele, n tandem, etc.) i de numrul punctelor de aternere concomitent, cte

  un atelier pentru fiecare punct de aternere-compactare.

  17.5. Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri efectundu-se n zona

  rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joas spre cea mai ridicat.

  Pe sectoarele n ramp, prima trecere se face cu utilajul de compactare n urcare.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  Compactoarele trebuie s lucreze fr ocuri i cu o vitez mai redus la nceput, pentru

  a evita vlurirea stratului.

  17.6. Locurile inaccesibile compactoarelor, n special n lungul bordurilor, n jurul gurilor

  de scurgere sau ale cminelor de vizitare, se compacteaz cu compactoare mai mici, cu maiul

  mecanic sau cu maiul manual.

  17.7. Suprafaa stratului se controleaz n permanen, micile denivelri care apar

  corectndu-se pe toat limea, dup prima trecere a compactorului.

  17.8. La execuia lucrrilor n mai multe straturi succesive, aternerea i compactarea se

  efectueaz separat pentru fiecare strat n parte. n acest caz rosturile de lucru transversale i

  longitudinale ale straturilor succesive trebuie decalate cu min. 10 cm. Se urmrete asigurarea

  unei acrori perfecte ntre straturi, stratul superior aplicndu-se la cel mult 24 h de la data

  execuiei primului strat, a crui suprafa trebuie s fie uscat i curat. n cazul n care cel de-

  al doilea strat nu poate fi aternut n termen de 24 h, aderena se asigur printr-o curire

  temeinic a primului strat i amorsare, conform 15.1.

  ART.18. SUPRAFAAREA STRATULUI DE BAZ

  18.1. Uniformitatea suprafeei stratului de baz se va verifica, n profil longitudinal (n

  axul drumului sau n axul fiecrei benzi cnd aternerea se face pe benzi separate) i n profil

  transversal (n dreptul fiecrei seciuni transversale proiectate), cu dreptarul de 3 m i pan sau

  cu alte dispozitive adecvate omologate.

  Verificarea va fi efectuat i n oricare alte locuri indicate de Inginer.

  18.2. Denivelrile admisibile n profil longitudinal msurate cu dreptarul de 3m sunt de maximum 10 mm. 18.3. Abaterile limit admise la panta profilului transversal sunt de +5 mm/m la drumuri

  i de +2,5 mm/m pentru strzi cu mai mult de 2 benzi pe sens.

  ART.19. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZ

  Se recomand ca mbrcmintea bituminoas s se aplice imediat dup execuia

  stratului de baz, n acelai sezon de lucru. n cazul n care aceast condiie nu poate fi

  ndeplinit i stratul de baz este dat n circulaie nainte de execuia mbrcminii bituminoase,

  el trebuie protejat prin aplicarea unui tratament bituminos simplu sau dublu conform STAS 599

  sau de straturi bituminoase foarte subiri la rece cu emulsie bituminoas, conform procedeelor

  reglementate tehnic.

  Alegerea soluiei de protejare se face de ctre proiectant la ntocmirea proiectului de

  execuie, de comun acord cu Beneficiarul i Antreprenorul lucrrii.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  ART.20. CONTROLUL PUNERII N OPER

  Controlul calitii lucrrilor de execuie a stratului de baz din mixturi asfaltice se

  efectueaz pe faze.

  20.1. Controlul calitii materialor - se face conform art.6.

  20.2. Controlul procesului tehnologic const n urmtoarele operaii:

  20.2.1. Controlul reglajului instalaiei de preparare a mixturii asfaltice:

  - funcionarea corect a dispozitivelor de cntrire sau dozare volumetric: la nceputul

  fiecrei zile de lucru;

  - funcionarea corect a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

  20.2.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

  - temperatura liantului la introducerea n malaxor: permanent;

  - temperatura agregatelor naturale uscate i ncalzite la ieirea din usctor: permanent;

  - temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor: permanent.

  20.2.3. Controlul procesului tehnologic de execuie a stratului bituminos:

  - pregtirea stratului suport: zilnic, la nceperea lucrrii pe sectorul respectiv;

  - temperatura mixturii asfaltice la aternere i compactare: cel puin de dou ori pe zi;

  - modul de execuie a rosturilor: zilnic;

  - tehnologia de compactare (atelier de compactare, numr de treceri): zilnic i const n:

  a. autocontrolul, executat de Antreprenorul lucrrii, care trebuie s vegheze n

  permanen la:

  cadena execuiei s fie cea reinut la ncercri;

  utilajele prescrise pentru atelierul de compactare s fie efectiv pe antier i n funciune

  continu i regulat;

  elementele definite practic n timpul ncercrilor (sarcina fiecrui utilaj, planul de mers,

  viteza, presiunea n pneuri, distana maxim de deprtare ntre finisor i primul

  compactor cu pneuri) s fie respectate cu strictee.

  n cazul unui autocontrol insuficient, Inginerul lucrrii va putea opri lucrrile pe antier

  pn cnd Antreprenorul va lua msurile necesare de remediere.

  b. controlul ocazional al Inginerului, care va putea s solicite ncercri pentru a se

  asigura c nu exist abateri semnificative a rezultatelor obinute, fie inopinat, fie ca urmare a

  constatrilor fcute n cadrul verificrilor de autocontrol.

  n cazul cnd un asemenea control ocazional va da rezultate inferioare densitii de

  referin prescris, obinut n timpul experimentrii, Inginerul va putea impune noi ncercri de

  compactare, anulnd modalitile de compactare aprobate iniial.

  Dac aceste ncercri noi nu permit atingerea densitii de referin prescris, Inginerul

  va dispune alte msuri.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  20.2.4. Verificarea respectrii compoziiei mixturii asfaltice prestabilit, prin analize de

  laborator efectuate de laboratorul de antier al Antreprenorului:

  - granulozitatea amestecului de agregate naturale i filer la ieirea din malaxor, nainte

  de adugarea liantului (aceasta trebuie s se ncadreze n limitele de toleran admise, indicate

  n tabelul 6, fa de reeta prescris): zilnic sau ori de cte ori se observ o calitate

  necorespunztoare a mixturilor asfaltice;

  - coninutul minim obligatoriu de materiale concasate, conform tabelelor 1 i 2: la

  nceputul fiecrei zile de lucru;

  - compoziia mixturii asfaltice (compoziia granulometric i coninutul de bitum) prin

  extracii, pe probe de mixtur prelevate de la malaxor i aternere: zilnic.

  20.2.5. Verificarea calitii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de

  laboratorul Antreprenorului sau un alt laborator autorizat, pe probe de mixtur asfaltic: 1

  prob/400 tone mixtur fabricat, dar cel puin una pe zi, care va determina:

  - compoziia mixturii asfaltice, care trebuie s se ncadreze n limitele din tabelele 1, 2 i

  4 i s corespund dozajelor stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile admise fiind

  cele indicate n tabelul 6;

  - punctul de nmuiere IB al bitumului, extras din mixtura asfaltic; conform prevederilor

  de la punctul 8.3;

  - caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall i epruvete cubice, care trebuie s

  corespund cu cele indicate n tabelul 5.

  20.2.6. Frecvena controalelor

  n lipsa unor dispoziii ale caietului de sarcini speciale, frecvena controalelor de execuie

  vor fi cele indicate n tabelul nr.11.

  Tabel 11

  FAZA DE EXECUIE

  NATURA CONTROLULUI SAU A NCERCRII

  CATEGORIA DE CONTROL

  FRECVENA CONTROLULUI

  A B C Temperatura de aternere x permanent n timpul execuiei

  Etalonarea atelierului de compactare

  x la nceputul exec. lucrrilor apoi cnd la un control ocazional se constat o compactare neconform

  Controlul ocazional de compactare prin carote

  x x o carot la fiecare 250 ml de band

  Reglajul de suprafa: controlul cantitii medii aternute

  x x zilnic i la sfritul lucrrilor de antier

  La straturile executate

  Reglarea nivelmentului x n fiecare punct indicat de Inginer

  Controlul denivelrilor x n fiecare punct indicat de Inginer

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  A - ncercri preliminare de informare B - Controlul de calitate n timpul execuiei C - Controlul de calitate n vederea recepiei

  C A P I T O L U L IV

  CONDIII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT

  ART.21. CONTROLUL CALITII STRATULUI BITUMINOS

  21.1. Verificarea calitii mixturilor asfaltice i a gradului de compactare, se efectueaz

  prin metode nedistructive (determinarea densitii aparente a stratului dupa compactare cu

  gamadensimetrul) sau prin prelevarea de carote (o plac de minim (40x40) cm sau carote

  cilindrice echivalente pentru fiecare 7000 m2 de suprafa executat).

  Carotele se preleveaz n prezena delegatului Antreprenorului i al Inginerului, la

  aproximativ 1 m de la marginea stratului, ncheindu-se un proces verbal.

  Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel nct ele s

  reprezinte ct mai corect aspectul calitativ al stratului executat.

  Pentru caracterizarea unor sectoare limitate i izolate, cu defeciuni vizibile, stabilite de

  Inginer sau de comisia de recepie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o

  meniune special.

  21.2. Verificarea compactrii stratului, se efectueaz prin determinarea gradului de

  compactare i prin ncercari de laborator pe carotele prelevate conform 21.1.

  Gradul de compactare reprezint raportul procentual dintre densitatea aparent a

  mixturii compactate din strat i densitatea aparent determinat pe epruvete Marshall preparate

  n laborator din mixtura respectiv.

  ncercrile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactrii constau n

  determinarea densitii aparente i a absorbiei de ap, pe plcue (100x100) mm sau pe carote

  cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

  Rezultatele obinute privind compactarea stratului trebuie s se ncadreze n limitele din

  tabelul 9.

  21.3. ncercarile se efectueaz conform SR EN 12697-1, STAS 1338/1 si STAS 1338/2,

  de ctre laboratorul Antreprenorului sau de un laborator autorizat i constau n:

  - msurarea grosimii stratului;

  - determinarea densitii aparente, a absorbiei de ap i a gradului de compactare;

  - determinarea caracteristicilor mixturii asfaltice (compoziie, caracteristici fizico-

  mecanice, IB pe bitum extras).

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  ART.22. ELEMENTE GEOMETRICE I ABATERI LIMIT

  22.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului i a uniformitii suprafeei,

  se face conform STAS 6400 i SR 174-2 (pct. 3.4.) i const n:

  - verificarea ndeplinirii condiiilor de calitate pentru stratul suport i fundaie, conform

  prevederilor STAS 6400;

  - verificarea grosimii stratului de baz, n funcie de datele nscrise n buletinele de

  analiz ntocmite la ncercarea probelor din stratul de baz executat, iar la aprecierea comisiei

  de recepie, prin maximum dou sondaje pe km, efectuate la 1 m de marginea stratului de baz;

  - verificarea profilului transversal; se face cu echipamente adecvate, omologate;

  - verificarea cotelor profilului longitudinal; se face n ax pentru drumuri i n ax i la

  rigole pentru strzi, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grind rulant de 3

  m lungime.

  22.2. Abateri limit la elementele geometrice

  22.2.1. Abaterile limit locale admise n minus fa de grosimea prevzut n profilului

  transversal tip al proiectului pentru fiecare strat n parte, pot fi de max. 10%. Abaterile n plus de

  la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrrii, cu condiia respectrii prevederilor

  prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafeei i gradul de compactare.

  22.2.2. Abaterile limit locale admise la limea stratului fa de cea prevzut n proiect

  pot fi cuprinse n intervalul +50 mm pentru limea cii de rulare i de +25 mm pentru limea

  benzii de staionare la autostrzi.

  22.2.3. Abaterile limit admise la panta profilului transversal sunt de +5 mm/m la drumuri

  i de +2,5 mm/m pentru strzi cu mai mult de 2 benzi pe sens.

  22.2.4. Abaterile limit locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de +20 mm, cu

  condiia respectrii pasului de proiectare adoptat.

  22.2.5. Denivelrile admisibile n profil longitudinal sunt de max. 10 mm sub dreptarul de

  3 m.

  22.3. Atunci cnd caietul de prescripii speciale prevede o reglare a nivelmentului n

  raport cu repere independente de calea rutier, verificarea cotelor este fcut n contradictoriu,

  pe suprafee corespunztoare a fiecrei zi de lucru, n ax i la margine (ntre 0,2 i 0,3 m de la

  marginea stratului) ca i n fiecare dintre profilele transversale ale proiectului i eventual n toate

  celelalte puncte fixate de Inginer.

  Tolerana pentru ecarturile constatate n raport cu cotele prescrise este de +2,5%.

  Daca toleranele sunt respectate n 95% din punctele controlate, reglarea este

  considerat convenabil.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  C A P I T O L U L V

  RECEPIA LUCRRILOR

  ART.23. RECEPIA PE FAZE DETERMINANTE

  Recepia pe faze determinante, stabilite n proiectul tehnic, privind straturile de baz, se

  vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii aprobat cu

  HG 272/94 i conform Procedurii privind controlul stratului n fazele de execuie determinante,

  elaborat de MLPAT i publicat n Buletinul Construciilor, volumul 4 din 1996.

  ART.24. RECEPIA PRELIMINAR (LA TERMINAREA

  LUCRRILOR)

  Recepia preliminar a lucrrilor de ctre beneficiar se efectueaz conform

  Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat cu

  HG 273/94.

  Comisia de recepie examineaz lucrrile executate fa de documentaia tehnic

  aprobat i de documentaia de control ntocmit n timpul execuiei.

  Verificarea uniformitii suprafeei de rulare se face conform art.18.

  Verificarea cotelor profilului longitudinal se face n axa drumului pe minimum 10% din

  lungimea traseului.

  La strzi cota n ax se verific n proporie de 20% din lungimea traseului, iar cotele

  rigolelor, pe toat lungimea traseului n punctele de schimbare ale declivitilor.

  Verificarea grosimii se face ca la art.20 i pe probe ce se iau pentru verificarea calitii

  mbrcminii.

  Evidena tuturor verificrilor n timpul execuiei lucrrilor face parte din documentaia de

  control a recepiei preliminare.

  ART.25. RECEPIA FINAL

  Recepia final se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94, dup

  expirarea perioadei de verificare a comportrii n exploatare a lucrrilor definitive.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  ANEX

  CAIET DE SARCINI GENERALE STRATURI DE BAZ DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE,

  EXECUTATE LA CALD

  REFERINE NORMATIVE I. ACTE NORMATIVE

  Ordinul MT nr. 43/1998 - Norme privind ncadrarea n categorii a drumurilor de interes naional.

  Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea i

  modernizarea drumurilor. Ordinul MT nr. 46/1998 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a

  drumurilor publice. Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind condiiile de publicat n MO 397/24.08.2000 nchidere a circulaiei i de instruire a restriciilor de

  circulaie n vederea executrii de lucrri n zona drumului public i/sau pentru protejarea drumului.

  NGPM/1996 - Norme generale de protecia muncii. NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea i ntreinerea drumurilor

  i podurilor. Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire i stingere a incendiilor i

  dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Ordin AND nr. 116/1999 - Instruciuni proprii de securitatea muncii pentru

  lucrri de ntreinere, reparare i exploatare a drumurilor i podurilor.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  II. NORMATIVE TEHNICE AND 537 - Normativ privind caracteristicile tehnice ale

  bitumului neparafinos pentru drumuri. III. STANDARDE STAS 42 - Bitumuri. Determinarea penetraiei. STAS 60 - Bitumuri. Determinarea punctului de nmuiere.

  Metoda cu inel i bil. SR 61 - Bitumuri. Determinarea ductilitii.

  SR 174-2+ - Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase SR 174-2 /C1 cilindrate, executate la cald. Condiii

  tehnice pentru prepararea i punerea n oper a mixturilor asfaltice i recepia mbrcminilor executate.

  STAS 539 - Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins n

  pulbere. SR 662 - Lucrri de drumuri. Agregate naturale de

  balastier. Condiii tehnice de calitate. SR 667 - Agregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrri

  de drumuri. Condiii tehnice de calitate. STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate i

  drumuri. Metode de ncercare. SR 754 - Bitum neparafinos pentru drumuri. STAS 1338/1 - Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini

  bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregtirea probelor i confecionarea epruvetelor.

  STAS 1338/2 - Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini

  bituminoase executate la cald. Metode de determinare i ncercare.

  STAS 1338/3 - Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini

  bituminoase executate la cald. Tipare i accesorii metalice pentru confecionarea i decofrarea epruvetelor.

  STAS 4606 - Agregate naturale grele pentru mortare i betoane

  cu liani minerali. Metode de ncercare.

 • CCNNMM004477--55--CCaaiieett ddee ssaarrcciinnii 22 MMiixxttuurrii aassffaallttiiccee cciilliinnddrraattee llaa ccaalldd

  STAS 6200/4 - Piatr natural pentru construcii. Prescripii pentru determinarea caracteristicilor petrografice, mineralogice i a compoziiei chimice.

  STAS 6400 4 - Lucrri de drumuri. Straturi de baz i de fundaie.

  Condiii tehnice generale de calitate. SR 7970 - Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi

  asfaltice cilindrate executate la cald. Condiii tehnice de calitate i prescripii generale de execuie.

  STAS 10.969/3 - Lucrri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru

  drumuri la agregatele naturale. Metoda de determinare cantitativ.

  SR EN 12.697-13 + + SR EN 12.697-13/AC - Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru

  mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Msurarea temperaturii.

  SR EN 12.697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru

  mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor.