Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  1/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  1

  CAIET DE SARCINI

  - 1 -MIXTURI ASFALTICE

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  2/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  2

  CONTINUT

  1. MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD............................................ 32. INCADRAREA PREVEDERILOR DE EXECUTIE........................................ 273. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA................................................ 274. APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR...................................................... 295. SISTEME DE ATESTARE A CONFORMITATII MATERIALELOR............... 29

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  3/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  3

  1. MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

  OBIECT I DOMENIU DE APLICARE

  Prezentul caiet de sarcini conine specificaiile tehnice privind mbrcminile bituminoaserutiere, executate la cald, din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer i bitumneparafinos i cuprinde condiiile tehnice de calitate prevzute n AND 605/2013, care trebuie sfie ndeplinite la prepararea, transportul, punerea n oper i controlul calitii materialelor istraturilor executate.

  Caietul de sarcini se aplic la construcia, modernizarea i reabilitarea drumurilor i a altorstructuri realizate cu mixturi asfaltice la cald.Tipul de mbrcminte bituminoas cilindrat la cald se stabilete n proiect de ctre Proiectant.

  Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplic mbrcminilor executate din mixturicu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate.

  DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE

  mbrcminile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipulbetoanelor asfaltice cilindrate executatela cald, fiind alctuite, n general, din dou straturi i anume:

  - stratul superior, de uzur, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice:o BAbeton asfaltic conform SR EN 13108-1o MAS mixturi asfaltice stabilizate de tip ,stone mastic asfalt, cu schelet

  mineral robust stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108-5

  o MAPmixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate carepermit drenarea apei i reducerea volumului de zgomot, conform SE EN

  13108-7o BAR betoane asfaltice rugoase

  - stratul inferior, de legtur, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice:o BAD betoane asfaltice deschise, conform SR EN 13108-1

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  4/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  4

  Mixturile asfaltice prevzute pentru execuia stratului de baz, vor fi mixturi asfaltice performante,rezistente i durabile, ale cror caracteristici vor satisface condiiile prevzute n prezentul caiet desarcini.

  Pentru stratul de baz se prevd betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN13018-1.

  mbrcminiile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzur i legtur se aplic pe :

  Straturi de baz din mixturi asfaltice executate la cald, conform AND 605/2013. Straturi de baz din agregate naturale stabilizate cu liani hidraulici sau liani puzzolanici,

  conform STAS 10473/1i reglementrilor tehnice n vigoare.

  Straturi de baz din macadam i piatr spart, conform SR 179i SR 1120. Imbrcminte din beton de ciment existent.

  AGREGATE

  Agregatele care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform specificaiilorSR EN 13043.

  Cerinele privind valorile limit ale caracteristicilor fizice-mecanice pentru agregateleutilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate n tabelele 4...7, astfel:

  cribluri, conform AND 605/2013, tabel 4;

  nisip de concasaj, conform AND 605/2013, tabel 5;

  pietriuri, AND 605/2013, tabel 6; nisip natural, conform AND 605/2013, tabel 7;

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  5/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  5

  Agregatele vor respecta i condiia suplimentar privind coninutul maxim de granulealterate, moi, friabile, poroase i vacuolare, de 5%.

  Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatelor a fragmentelor de rocalterat, moi, friabile, i vacuolare. Masa granulelor selectat astfel nu trebuie s depascprocentul de 5% din masa agregatului format din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

  Pietriurile concasate utilizate la execuia stratului de uzur vor indeplini cerinele de

  calitate din tabelul 4 al AND 605/2013.n mod excepional, cu acordul proiectantului i al beneficiarului, pietriul concasat se va

  putea utiliza i la execuia stratului de legtur la drumurile de clas tehnic III, cu condiia caacesta s indeplineasc cerinele din tabelul 4 al AND 605/2013.

  Agregatele de balastier, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sa fie curate,splate n totalitate. n cazul contaminrii la transport-depozitare acestea vor fi splate nainte deutilizare.

  Fiecare tip i sort de agregate trebuie depozitat separat n silozuri, prevzu te cu platformebetonate, avnd pante de scurgere a apei i perei despritori, pentru evitarea amestecrii iimpurificrii agregatelor.

  FILER

  Filerul care se utilizeaz la mbrcmini rutiere bituminoase este de calcar sau de cret,conform STAS 539 i SR EN 13043, care trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:

  - fineea (coninutul n pari fine 0,1 mm)min. 80%- umiditatea max. 2%- coeficientul de hidrofilie max. 1%.

  Filerul se depoziteaz n silozuri cu ncrcare pneumatic. Nu se admite folosirea fileruluiaglomerat.

  Nu se admite folosirea altor materiale ca nlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de cret ifiler de var stins n pulbere.

  LIANI

  Lianii care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse n prezentul caiet de sarcinisunt:

  - bitum de clasa 35/50, 50/70 i 70/100, conform SR EN 12591+ Anexa Naional NB i art.30, respectiv 31;

  - bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraie 25/55), clasa 4 (penetraie 45/80) i clasa5 (penetraie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Naional NB i art. 31;

  Lianii se selecteaz n funcie de penetraie, m concordan cu zonele climatice, i anume: -pentru zonele calde se utilizeaz bitumurile 35/50 i 50/70 i bitumuri modificate 25/55 i 45/80

  - pentru zonele reci se utilizeaz bitumurile 70/100 i bitumurile modificate 40/100- pentru mixturi stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zon, se utilizeaz bitumurile

  50/70 i bitumurile modificate 45/80.Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza n straturile de baz i de legtur.Fa de cerinele specificate n SR EN 12591 +Anexa Naional NB i SR EN 1423 + Anexa NaionalNB, bitumul trebuie s prezinte condiia suplimentar de ductibilitate la 25C (determinat conform SR 61):

  - mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 i 70/100;

  - mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 mbtrnit prin metoda TFOT/RTFOT;- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 mbtrnit prin metoda TFOT/RTFOT;

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  6/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  6

  - mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50mbtrnit prin metoda TFOT/RTFOT;Bitumul rutier neparafinos i bitumul modificat cu polimeri trebuie s prezinte o adezivitate deminim 80% fa de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiv. Adezivitatea se determinconform SR 10696 i/sau SREN 12697-11. Pentru agregatele de balastier, adezivitatea se vadetermina obligatoriu att prin metoda cantitativ (conform SR 10696 i/sau SR EN 12697-11) ct

  i prin metoda calitativ, conform NE 022/2003. Se va lua n considerare adezivitatea cu valoa reacea mai dezavantajoas.

  Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul aditivat se depoziteaz separat, pe tipuri de bitum,n conformitate cu specificaiile productorului de bitum, respectiv specificaiilor tehnice dedepozitare ale staiilor de mixturi asfaltice. Perioada i temperatura de stocare va fi aleas nfuncie de specificaiile productorului, astfel nct caracteristicile iniiale ale bitumului s nu suferemodificri la momentul preparrii mixturii. Se recomand ca la stocare temperatura bitumului s fiede 120C....140C, iar cel modificat de minim 140C.

  Pentru amorsare se utilizeaz emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid conform SR 8877 -1i SR EN 13808.

  ADITIVI

  n vederea atingerii performanelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinelor se pot utiliza aditivi, cucaracteristici declarate, evaluai n conformitate cu legislaia n vigoare. Aceti aditivi pot fiadugai direct n bitum, cum sunt agenii de adezivitate sau aditivii de mrire a lucrabilitii, fie nmixtura asfaltic, cum sunt fibrele minerale sau organice, polimeri.

  Tipul i dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de ctre un laboratorautorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind n funcie de realizarea cerinelor de performanspecificate.

  Aditivii utilizai la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baz un standard, un agrement tehniceuropean (ATE) sau un document de declarare i evaluare a caracteristicilor reglementat pe plannaional.

  CONTROLUL CALITII MATERIALELOR NAINTE DE ANROBARE

  Materialele destinate fabricrii mixturilor asfaltice pentru mbrcminile bituminoase, se verific nconformitate cu prescripiile din standardele n vigoare ale materialelor respective i AND605/2013. Cap. 3, pentru asigurarea condiiilor din prezentul caiet de sarcini.

  COMPOZIIA MIXTURILOR

  Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii imaterialele granulare. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfalticepentru drumuri sunt prezentate n tabelul de mai jos, astfel:

  Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

  Mixtur asfaltic stabilizat (MAS)- criblur sort 4-8 i 8-12,5 sau 8-16- nisip de concasare sort 0-4- filer

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  7/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  7

  Mixtur asfaltic poroas (MAP)- criblur sort 4-8, 8-16- nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4- filer

  Beton asfaltic rugos (BAR)- criblur sort 4-8, 8-16- nisip de concasare sort 0-4- filer

  Beton asfaltic BA- criblur sort 4-8 i 8-12,5 sau 8-16- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4- filer

  Beton asfaltic cu pietri concasat(BAPC)

  - pietri concasat sort 4-8, 8-16- nisip natural sort 0-4- filer

  Beton asfaltic deschis cu criblur(BAD)

  - criblur sort 4-8, 8-16, 16-20 sau 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4- filer

  Beton asfaltic deschis cu pietriconcasat (BADPC)

  - pietri concasat sort 4-8, 8-16 i 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4- filer

  Beton asfaltic deschis cu pietrisortat (BADPS)

  - pietri sort 4-8, 8-16 i 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4

  Anrobat bituminos cu criblurAB

  - criblur sort 4-8, 8-16 i 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de

  concasare)- filer

  Anrobat bituminos cu criblur ipietri concasat ABPCC

  - criblur: minim 35% sort 4-8, 8-16 i/sau 16-25- nisip de concasare sort 0-4- pietri concasat sort 4-8, 8-16, 16-25- nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip deconcasare)- filer

  Anrobat bituminos cu pietri concasatABPC

  - pietri concasat sort 4-8, 8-16 i/sau 16-25- nisip de concasare sort 0-4- nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de

  concasare)- filer

  Anrobat bituminos cu pietri sortatABPS

  - pietri sortat sort 4-8, 8-16 i/sau 16-25- nisip natural sort 0-4- filer

  La betoanele asfaltice destinate stratului de uzur i la betoanele asfaltice deschise pentru stratulde legtur se folosete nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural.Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este n proporie de maxim:

  - 25% pentru BA 8, BA 12,5, BA 16

  - 50% pentru BAD 20, BAD 25, BADPC 25, BADPS 25

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  8/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  8

  Limitele procentelor de agregate naturale i filer din cantitatea total de agregate pentru mixturiledestinate straturilor de uzur i legtur sunt conform tabel 9 pentru mixturile tip beton asfaltic iconform tabelului 11 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

  Limitele procentelor de agregate naturale i filer n cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB16, AB25, ABPCC 16, ABPCC 25, ABPC 16, ABPC25, ABPCS 16, ABPCS 25 vor respecta urmtoareleprevederi generale:

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  9/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  9

  - filer i fraciuni din nisipuri sub 0,1 mm 3.....12%- agregate cu dimensiunea de 4 mm 37....66%

  Curba granulometric a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtur asfaltic,va fi cuprins n limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile tip beton asfaltic, n tabelul 11pentru mixturile asfaltice stabilizate, iar n tabelul 12 pentru mixturile asfaltice poroase.

  Coninutul optim de liant se stabilete prin studii preliminare de laborator, de ctre un laborator despecialitate autorizat sau acreditat innd cont de recomandrile din tabelul 13. n cazul n care,din studiul de reet rezult un dozaj optim de liant n afara limitelor din tabelul 13, acesta nu vaputea fi acceptat dect cu aprobarea proiectantului i a beneficiarului.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  10/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  10

  Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice n prezentul caiet de sarcini esteconform tabelului 14, termenul filer n acest context reprezentnd fraciunea 0...0,1 mm.

  n cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferii aditivi, acetia se utilizeaz conform agrementelortehnice precum i reglementrilor tehnice n vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.

  Formula de compoziie (reeta) va fi stabilit pentru fiecare categorie de mixtur, i va fi susinut

  de studiile i incercrile efectuate, mpreun cu rezultatele obinute. Aceste studii comportincercri pentru cinci coninuturi de liant repartizate de o parte i de alta a coninutului de liantrecomandat (calculat), dar nu n afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%, conform Tabel28.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  11/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  11

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  12/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  12

  CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  13/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  13

  Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de probconfecionate din mixturi asfaltice preparate n laborator pentru stabilirea dozajelor optime i peprobe prelevate de la malaxor sau de la aternere pe parcursul execuiei, precum i din straturilembrcminii gata executate.

  Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuiei lucrrilor, precum i din stratul gata

  executat, se efectueaz conform SR EN 12697-27.

  Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie s se ncadrezen limitele din tabelele 15, 16, 17, 18. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determinconform SR EN 12697-6 i SR EN 12697-34 i vor respecta condiiile din tabelul 15.

  Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin ncercri dinamicese vor ncadra n valorile limit din tabelele 16, 17, 18, 19 i 20.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  14/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  14

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  15/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  15

  Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se vor raporta la limitele din tabelul 19.

  Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporta la limitele din tabelul 20.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  16/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  16

  CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE

  Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: gradul de compactare i absoria de ap rezistena la deformaii permanente elementele geometrice ale stratului executat

  caracteristicile suprafeei mbrcaminilor bituminoase executate

  Condiiile tehnice pentru absoria de ap i gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice, cuprinsen prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 21.

  Caracteristicile suprafeei straturilor de uzur din mixturi asfaltice i condiiile tehnice care trebuies fie ndeplinite sunt conform tabelului 23. Verificri ale uniformitii n profil transversal ilongitudinal se vor face prin sondaj i n cazul straturilor de baz i legtur, nainte de aternereastratului superior. Acestea nu vor depi 5 mm.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  17/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  17

  PREPARAREA I TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

  Mixturile asfaltice se prepar n instalaii prevzute cu dispozitive de predozare,

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  18/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  18

  uscare, resortare i dozare gravimetric a agregatelor naturale, dozare gravimetricsauvolumetric a bitumului i filerului, precum i dispozitiv de malaxare forat aagregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcionrii instalaiilor de producere amixturii asfaltlce se face n mod periodic de ctre personal de specialitate conform unuiprogram de ntreinere specificat de productorul echipamentelor i programului deverificare metrologic al dispozitivelor de msurai control.

  Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului i ale mixturilor asfaltice la ieirea din malaxorse stabilesc n funcie de tipul liantului, conform tabelului 24 (sau confom specificaiilorproductorului), cu observaia c temperaturile din partea superioar a intervalului se utilizeaz laexecuia mbrcminilor rutiere bituminoase n zone climatice reci.

  Se interzice nclzirea agregatelor naturale i a bitumului peste valorile specificate ntabelul 24, n scopul evitriimodificrii caracteristicilor liantului,nprocesul tehnologic.

  Trebuie evitatnclzireaprelungit a bitumului sau renclzirea aceleiai cantiti debitum de mai multe ori. Dac totui din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatrenclzirea bitumului, atunci este necesar determinarea penetraiei acestuia. Dacpenetraia bitumului nu este corespunztoarese renun la utilizarea lui.

  Mixturile asfaltice executate la cald se transport cu autobasculante adecvate, acoperite cuprelate speciale, imediat dupncrcare urmrindu-se ca pierderile de temperatur pe tottimpul transportului, sfie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate iuscate.

  Mixtura asfaltic preparat cu bitum modificat cu polimeri se transport obligatoriu cuautobasculante cu bena termoizolantiacoperitcu prelat.

  LUCRRI PREGTITOARE

  Pregtirea stratului suport

  nainte de aternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curat, iar dac este cazul se remediazi se reprofileaz. Materialele neaderente, praful i orice poate afecta legtura ntre stratul suporti stratul nou executat trebuie ndeprtat. n cazul stratului suport din macadam, acesta se curi se mtur.

  Cnd stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafeeiacestuia cu impuriti datorate traficului. n cazul n care acest strat nu se protejeaz sau nu seacoper imediat cu stratul urmtor se impune curarea prin periere mecanic i splare.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  19/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  19

  Dup curare se vor verifica, cotele stratului suport, care trebuie s fie conform proiectului deexecuie. n cazul n care stratul suport este constituit din mbrcmini existente, aducereaacestuia la cotele prevzute n proiectul de execuie se realizeaz, dup caz, fie prin aplicareaunui strat de egalizare din mixtur asfaltic, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul deexecuie. Stratul de egalizare va fi realizat din acelai tip de mixtur ca i stratul superior.

  Grosimea acestora va fi determinat funcie de preluarea denivelrilor existente. Suprafaastratului suport trebuie s fie uscat.

  Amorsarea

  La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaz stratul suport i rosturile delucru cu o emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid. Amorsarea stratului suport serealizeaz uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru ptrat nfuncie de natura stratului suport.

  Amorsarea se va face pe suprafaa curat i uscat, n faa finisorului la o distan maxima de100 m, n aa fel nct aternerea mixturii s se fac dup ruperea emulsiei bituminoase.n funcie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rmas dupaplicarea amorsajului,trebuie s fie de (0,30,5) kg/mp.

  La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment saumacadam cimentat, cnd grosimea total a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mic de15 cm, rosturile se acoper pe o lime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materialeagrementate tehnic.

  n cazul n care stratul suport de beton de ciment prezint fisuri sau crpturi pronunate serecomand acoperirea total a zonei respective cu mortare sau mixturi asfaltice (antifisur) ngrosime minim de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau alt soluie propus deproiectant n urma unei analize tehnico-economice.

  Aternerea

  Aternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului de peste 10oC, n condiiile unuitimp uscat.

  n cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aternerea se face la temperaturi alestratului suport de minim 15C, pe o suprafa uscat.

  Lucrrile se ntrerup pe vnt puternic sau ploiae i se reiau numai dup uscarea stratului suport.

  Aternerea mixturilor asfaltice se efectueaz numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoareprevzute cu sistem nclzit de nivelare automat care asigur o precompactare. Mixtura asfaltictrebuie aternut continuu, n grosime constant, pe fiecare strat i pe toat lungimea unei benziprogramat a se executa n ziua respectiv.

  n cazul unor ntreruperi accidentale care conduc la scderea temperaturii mixturii ramas

  necompactat va fi ndeprtat. Aceast operaie se face n afara zonelor pe care exist sauurmeaz a se aterne, mixtura asfaltic. Captul benzii ntrerupte se trateaz ca rost de lucrutransversal, conform prevederilor de la art. 91 din AND 605/2013.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  20/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  20

  Mixturile asfaltice trebuie s aib la aternere i compactare, in funcie de tipul liantului,temperaturile prevzute n tabelul 25. Msurarea temperaturii va fi efectuat n masa mixturii, nbuncrul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate n SR EN 12697-13.

  Pentru mixtura asfaltic stabilizat, se vor utiliza temperaturi cu 10C mai mari dect celeprevzute n tabelul 25.

  Aternerea se va face pe ntreaga lime a cii de rulare. Atunci cnd acest lucru nu este posibil,se stabilete prin proiect i se supune aprobrii beneficiarului limea benzilor de aternere ipoziia rosturilor longitudinale ce urmeaz s fie executate.

  Grosimea maximal a mixturii rspndite printr-o singur trecere este cea fixat de proiectant, darnu mai mare de 10 cm.

  Viteza optim de aternere se va corela cu distana de transport i capacitatea de fabricaie astaiei, pentru a se evita total intreruperi n timpul execuiei stratului i apariiei crapturilor(fisurilor)la suprafaa stratului proaspt aternut. Funcie de performanele finisorului, viteza de aternerepoate fi de 2,5....4 m/min.

  n buncrulutilajului de aternere,trebuie s existe n permanensuficientmixtur,necesar pentru a se evita o rspndire neuniforma materialului.

  La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenie deosebit se va acordarealizrii rosturilor de lucru, longitudinale i transversale, care trebuie s fie foarte

  regulate ietane. La reluarea lucrului pe aceeaiband sau pe banda adiacent, zonele

  aferente rostului de lucru, longitudinal i/sau transversal, se taie pe toat grosimea

  stratului, astfel nct s rezulte o muchie vie vertical. n cazul rostului longitudinal,

  cnd benzile adiacente se execut n aceeai zi, tierea nu mai este necesar.

  Rosturile de lucru longitudinale i transversal ale stratului de uzur se vor decala cu

  minimum 10 cm fa de cele ale stratului de legtur, la alternarea lor. Atunci cnd

  exist i strat de baz bituminous sau din material tratate cu liant hidraulic, rosturile delucru ale straturilor se vor executa ntreesut.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  21/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  21

  Legtura transversal dintre un strat de asfalt nou i un strat de asfalt existent al

  drumului se va face dup decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabil n

  funcie de grosimea noului strat, astfel nct s se obin o grosime constant a

  acestuia, cu pant de 0.5%.

  n plan, liniile de decapare se recomands fie n form deV, la 45. Completarea zonei

  de unire se va face cu o amorsare a suprafeei,urmatde aternereaicompactarea noii

  mixturi asfaltice,pn la nivelul superior al ambelor straturi (nou iexistent).

  Stratul de baz va fi acoperit imediat cu straturile mbrcaminii bituminoase, nefiindlsat neprotejat sub trafic. Avnd n vedere porozitatea mare a stratului de legtur(binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lsa neacoperit nanotimpul rece pentru evitarea apariiei degradrilor.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  22/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  22

  COMPACTAREA

  La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplic tehnologii corespunztoare,

  care s asigure caracteristicile tehnice i gradul de compactare prevzute pentru fiecare tip demixtur asfaltic i fiecare strat n parte.Operaia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaz cu

  compactoare cu pneuri i/sau compactoare cu rulouri netede, prevzute cu dispozitive de vibrareadecvate, astfel nct s se obin un grad de compactare conform tabelului 21.

  Pentru obinerea gradului de compactare prevzut se determin, pe un sector experimental,numrul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, n funcie de performaneleacestora, de tipul i grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.Aceast experimentare se face nainte de nceperea aternerii stratului n lucrarea respectiv,utiliznd mixturi asfaltice preparate n condiii similare cu cele stabilite pentru producia curent.

  ncercrile de etalonare a atelierului de compactare i de lucru al acestuia, vor fi efectuate subresponsabilitatea unui laborator autorizat, care s efectueze n acest scop, toate ncercrile pecare le va considera necesare.

  Metoda de compactare propus va fi considerat satisfctoare dac se obine pe sectorulexperimental gradul de compactare minim menionat la tabelul 21.

  Pentru obinerea gradului de compactare prevzut, numrul minim de trecere recomandat alecompactoarelor uzuale este cel menionat n tabelul 26. Compactarea se execut pe fiecarestrat n parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu oruri de protecie.

  Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri efectundu -se n zona rostului dintrebenzi, apoi de la marginea mai joas spre cea ridicat. Pe sectoarele n ramp, prima trecere seface cu utilajul de compactare n urcare.

  Compactoarele trebuie s lucreze fr ocuri, cu o vitez mai redus la nceput, pentru a evitavlurirea stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dup prima trecere a rulourilorcompactoare pe toat limea benzii.

  CONTROLUL CALITAII MATERIALELOR

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  23/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  23

  Controlul calitiimaterialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

  CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC

  Controlul procesului tehnologic const nurmtoareleoperaii:

  1. Controlul reglajului instalaieide preparare a mixturii asfaltice:- funcionareacorect a dispozitivelor de cntriresau dozare

  volumetric:la nceputul fiecrei zile de lucru;- funcionareacorect a predozatoarelor de agregate naturale:

  zilnic.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

  - temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;- temperatura agregatelor naturale uscate inclzitela ieirea din

  usctor:permanent;- temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor: permanent.

  3. Controlul procesului tehnologic de execuie a stratului bituminos:- pregtirea stratuluisuport: zilnic, lanceperealucrriipe sectorul

  respectiv;- temperatura mixturii asfaltice la aternereicompactare: cel puin

  de dou ori pe zi la compactare, cu respectarea metodologiei impuse deSR EN 12697-13;

  - modul de execuiea rosturilor: zilnic;- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numr de

  treceri): zilnic.Verificarea respectrii compoziiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit(reeteide referin)se va face nfelul urmtor:

  - granulozitatea amestecului de agregate naturale i filer la ieirea din malaxor,nainte de adugarea liantului: zilnic sau ori de cte ori se observ o calitatenecorespunztoare a mixturilor asfaltice;- coninutul minim obligatoriu de materiale concasate: la nceputul fiecreizilede lucru;- compoziia mixturii asfaltice (compoziiagranulometric iconinutul de

  bitum) prin extracii,pe probe de mixturprelevate de la malaxor i aternere:zilnic.

  Verificarea calitii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator

  autorizat pe probe de mixtur asfaltlc: 1 prob/ 400tone mixtur fabricat,dar cel puinuna pe zi, astfel:- compoziiamixturii asfaltice, care trebuie scorespundcompoziiei stabilite prinstudiul preliminar de laborator;- caracteristicile fizica-mecanice care trebuie s se ncadreze n limitele din

  prezentul caiet de sarciniVolumul de goluri se va verifica pe parcursul execuiei pe epruvete Marshall i se varaporta la limitele din tabelul 28AND 605/2013.

  Abaterile n valoare absolut ale compoziiei mixturilor asfaltice fa deamestecul de referinprestabilit (reeta) se vor ncadra n valorile limit din tabelul27AND 605/2013.

  CONTROLUL CALITII STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURE ASFALTICE

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  24/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  24

  Verificarea calitii stratului se efectueaz prin prelevarea de epruvete, astfel: Carote 200 mm pentru determinarea rezistenei la ornieraj

  Corote 100 mm sau plci de min (400x400 mm) sau carote de 200 m (n suprafaechivalent cu a plcii menionate anterior) pentru determinarea grosimii stratului, agradului de compactare i absoriei, precum i a compoziiei la cererea beneficiarului.

  Epruvetele se preleveaz n prezena delegatului antrepenorului, al beneficiarului i alconsultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea prii carosabile, ncheindu -seun proces verbal, n care se va nota grosimea straturilor. Zonele care se stabilesc pentruprelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.

  Verificarea compactrii stratului, se efectueaz prin determinarea gradului decompactare in situ, prin ncercrinedistructive sau prin ncercride laborator pecarote.

  ncercrilede laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactriiconstau ndeterminarea densitiiaparente i a absorbiei de ap, pe plcue (100x100 mm) sau

  pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

  Rezultatele obinuteprivind compactarea stratului trebuie ssencadrezen limitele dintabelul 21.

  VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

  Verificarea elementelor geometrice ale stratului i a uniformitii suprafeei, se face

  conform STAS 6400 iconst n:

  - verificareandepliniriicondiiilorde calitate pentru stratul suport i fundaie,conformprevederilor STAS 6400;

  - verificarea grosimii stratului, n funcie de datele nscrisen rapoartele de ncercare

  ntocmite la ncercareaprobelor din stratul de baz executat, iar la aprecierea comisiei

  de recepie, prin maximum dou sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea

  stratului de baz; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitii

  mbrcminii,conformtabel 21 tabel 22.

  - verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

  - verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face n ax, cu ajutorul unui aparat

  topografic de nivelment sau cu o grind rulant de3 m lungime, pe minimum 10% din

  lungimea traseului.

  Nu se admit abateri n minus fa de grosimea prevzut n proiect, respective n profilul

  transversal tip.

  Abaterile n plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrrii,cu condiia

  respectriiprevederilor prezentului caiet de sarcini, privind uni- formitatea suprafeei

  i gradul de compactare.

  Abaterile limit locale admise la limeastratului fa de cea prevzutnproiect pot fi

  cuprinsenintervalul 50mm pentru limea cii de rulare si de 25 mm pentru limea

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  25/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  25

  benzii de urgen la autostrzi.Abaterile limit admise la panta profilului transversal

  sunt de+1mm/m.

  Abaterile limit locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de 10 mm cu

  condiia respectrii pasului de proiectare adoptat. Tolerana pentru ecarturile constatate, n raport

  cu cotele prescrise, este de 2,5%.

  RECEPIA PE FAZE DETERMINANTE

  Recepia pe faze determinante, stabilite n proiectul tehnic, privind straturile de legtur, debaz i de uzur, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitii nconstrucii aprobat cu HG 272/94 i conform Procedurii privind controlul statului n fazele deexecuie determinante, elaborat de MLPAT i publicat n Buletinul Construciilor volumul 4 din1996.

  RECEPIA LA TERMINAREA LUCRRILOR

  Recepia la terminarea lucrrilor de ctre beneficiar se efectueaz conform Regulamentului derecepie a lucrrilor n construcii i instalaii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.Comisia de recepie examineaz lucrrile executate fa de documentaia tehnic aprobat i dedocumentaia de control ntocmit n timpul execuiei.Verificarea elementelor geometrice ale stratului i uniformitii suprafeei de rulare se face conforAND 605-2013.

  n vedeea efecturii recepiei la terminarea lucrrilor, pentru lucrrile de ranforsare, reabilitare,precum i construcii noi de drumuri i autostrzi, n plus fa de art. 115 din AND 605/2013 se vor

  prezenta i msurtori de capacitate portant.

  n perioada de garanie, urmare a verificrii comportrii n exploatare a lucrrilor, toate eventualeledefeciuni ce vor apare se vor remedia de ctre Antreprenor.

  RECEPIA FINAL

  Pentru lucrrile de ranforsare, reabilitare, precum i construcii noi de drumuri i autostrzi, nvederea Recepiei Finale se vor prezenta msurtori de planeitate, rugozitate i capacitateportant, care se vor compara cu msurtorile prezentate la Recepia la Terminarea Lucrrilor.Recepia final se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dup expirareaperioadei de verificare a comportrii n exploatare a lucrrilor definitive.

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  26/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  26

  2. NCADRAREA N PREVEDERILE LEGALE DE EXECUIE

  Domeniile de verificare a lucrrilor sunt:

  A4Rezisten i stabilitate pentru construcii rutiere, drumuri, piste de aviaie, tunele.B2 Sigurana n exploatare pentru construcii rutiere, drumuri, piste de aviaie, poduri,

  tunele.

  D Igiena, sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului, date de Regulamentul

  de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor

  aprobat de guvernul Romniei prin Hotrrea nr. 925/noiembrie 1995 i Ordonana Guvernului

  39/1/05-03 1996.

  3. SECURITATE I SNTATE N MUNCPentru executarea lucrrilor prevzute n cadrul prezentului proiect, esteabsolut necesar

  respectarea de ctre executant i beneficiar a prevederilor Regulamentului privind protecia i

  igiena muncii n construcii aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al Ministerului Lucrrilor i

  Amenajrii Teritoriului precum i a prevederilor din cadrul Caietelor de sarcini.

  Executantul i beneficiarul vor avea n vedere respectarea tuturor prescripiilor

  regulamentului mai sus precizat, acordndu-se o atenie deosebit prevederilor cuprinse n

  articolele:

  - Lucrri de terasamente: art.537-566, 568, 574-578, 584-587.

  - Instalaii si maini de ridicat, art. 2230-2270- Montarea utilajelor tehnologice, art. 1435-1445

  - Mijloace de transport auto, art. 2338.-2344

  - Pentru montarea construciilor metalice: art. 1446-1455.

  - Pentru sudur: art. 4456-4503.

  - Protecii anticorosive: art. 1978-1990; art.2072-2075.

  - Utilaje maini i instalaii pentru construcii: art. 2271-2302.

  - Pentru fasonarea i montarea armturilor din oel beton: art. 794-805

  - Pentru cofraje: art. 1131-1191- Dispozitive, scule i unelte de mn: art. 2376-2441 (dup caz).

  Trebuie s se acorde o atenie deosebit platformelor de lucru n acea zon. Limea

  platformei de lucru trebuie s asigure deplasarea utilajelor i a utilajelor de transport.

  Conductorul de utilaj este obligat s observe starea amprizei lucrrii, iar n caz de pericol

  de alunecare s ndeprteze utilajul din zona periculoas.

  O atenie deosebit trebuie acordat descrcrii cupei excavatorului n autovehicul.

  Se interzice ntoarcerea utilajelor de compactare n locuri greu accesibile, lng construcii

  de beton, conducte, pentru a nu le lovi. Se interzice trecerea cu compactorul prin apropierea

  anurilor n care se lucreaz.

  Se vor respecta i prevederile urmtoarelor documente:

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  27/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  S.C. DINENG DEV S.R.L.

  27

  - Norme generale de protecia muncii aprobate cu ordinul MMSS nr. 508/2002 i MSF cu

  Ordinul nr.933/2002;

  - Legea 319/14.07.2006 a securitii i sntii n munc;

  - Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securitii i sntii nr. 319/2006

  aprobate cu HG 1425/11.102006;

  - Hotrrea Nr. 300/2.03.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru

  antierele temporare sau mobile i completrile aduse prin Hotrrea nr. 601/13.06.2007;

  - Norme specifice de lucru a utilajelor ce sunt folosite;

  - Norme i instruciuni tehnice R-58 pentru construirea, exploatare i controlul

  mecanismelor de ridicat, dispozitivelor auxiliare, elaborate de Direcia General pentru Energie,

  Metrologie i Standard.

  - Hotrre nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerinele minime de securitate i sntate

  pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc;

  - Hotrre nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerinele minime pentru semnalizarea desecuritate i/sau de sntate la locul de munc;

  - Hotrre nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerinele minime de securitate i sntate

  pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni

  dorsolombare;

  - Hotrre nr. 1048 din 09/08/2006, privind cerinele minime de securitate i sntate

  pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc;

  - Hotrre nr. 493 din 12 aprilie 2006, privind cerinele minime de securitate i sntate

  referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot;- Ordin nr. 206/23.03.2007 pentru aprobarea regulamentului privind formarea specific de

  coordonator n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului i/sau a realizrii

  lucrrilor pentru antiere temporare ori mobile.

  - Se vor respecta cu strictee msurile de protecia muncii specifice substanelor toxice i

  inflamabile.

  Este obligatorie folosirea echipamentului de lucru adecvat.

  Extras de msuri de securitate isntate n munc

  Nr.crt.

  Denumire lucrareFondul necesar pentru protecia munciiCuprins implicit n valoarealucrrii Separat

  1.Propagand de protecie (plciavertizoare, semnalizri), n zone cupericol de cdere, surpare, alunecri

  Prin organizare de antier,din dotaii

  -

  2.Bariere de trecere la limita zonelor cupericol de accidente

  Prin organizare de antier,din dotaii

  -

  3. Echipamente de proteciePrin organizare de antier,

  din dotaii-

 • 7/24/2019 Mixturi asfaltice-Caiet de sarcini

  28/28

  ,,REABILITARE DRUM COMUNAL DC 106 HABUDBRATESTI,COMUNA SIRNA, JUDETUL PRAHOVA Km. 2+117 Km. 5+425

  4. APRAREA MPOTRIVA INCENDIILORLucrrile cuprinse n prezenta documentaie corespund cerinelor din urmtoarele normative:

  - P-118/99 -Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la

  aciunea focului.

  - C-300/94 - Normativ de stingere iprevenire a incendiilor pe durata executri lucrrilor deconstrucii i instalaii aferente acestora.

  - HG nr. 51/92 privind unele modificri pentru mbuntirea activitii de prevenire i

  stingere a incendiilor cu modificrile i completrile din HG nr. 71/99.

  - Legea 307/12.07.2006 privind aprarea mpotriva incendiilor;

  - Norme generale de aprare mpotriva incendiilor aprobate cu HG 163/28.02.2007;

  - NP 086-2005 Normativ pentru proiectarea executarea i exploatarea instalaiilor de

  stingere a incendiilor;

  5. SISTEME DE ATESTARE A CONFORMITII MATERIALELOR

  Sistemele de atestare a conformitii materialelor prevzute n prezentul proiect sunt,

  conform anexa la Ordinul MTCT nr. 1558/2004, pentru:

  - cimenturi - 1+

  - bitumuri, mixturi bituminoase, tratamente de suprafa - 2+

  - agregate pentru lucrri de drumuri - 2+

  ntocmit:

  ing. Andrei Dinescu