of 27 /27
CAIET DE SARCINI - 8 - MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

Mixturi Asfaltice Executate La Cald - cs08

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cs08

Text of Mixturi Asfaltice Executate La Cald - cs08

 • CAIET DE SARCINI

  - 8 - MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

 • MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

  C U P R I N S CAP. I. GENERALITATI 1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice 3. Referinte CAP. II. MATERIALE. CONDITII TEHNICE 1. Agregate 2. Filer 3. Lianti 4. Aditivi CAP. III. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE 1. Compozitia mixturilor 2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 3. Caracteristicile straturilor gata executate - Gradul de compactare i absorbtia de apa - Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice - Elemente geometrice ale stratului executat - Caracteristicile suprafetei stratului executat din mixturi asfaltice CAP. IV. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPER 1. Prepararea i transportul mixturilor asfaltice 2. Lucrri pregtitoare 3. Aternerea mixturilor asfaltice 4. Compactarea mixturilor asfaltice CAP.V. CONTROLUL CALITATII LUCRRILOR EXECUTATE 1. Controlul calitatii materialelor 2. Controlul procesului tehnologic 3. Controlul calitatii stratului executat din mixturi asfaltice 4. Verificarea elementelor geometrice CAP.VI. RECEPTIA LUCRRILOR 1. Receptia pe faze determinante 2. Receptia la terminarea lucrrilor 3. Receptia final

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 3 / 27

  CAPITOLUL I G E N E R A L I T T I

  ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 1.1. Prezentul normativ stabilete conditiile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc mixturile asfaltice executate la cald, conditii tehnice prevzute n Normativul AND 605/2013, care trebuie s fie ndeplinite la proiectarea, prepararea, transportul, punerea n oper si controlul calittii materialelor si straturilor executate. 1.2. Caietul de sarcini se aplic la constructia, modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strzilor, precum si la constructia drumurilor de exploatare. Aceste cerinte se aplic pentru toate mixturile asfaltice care intr n componenta sistemului rutier. Mixtura pentru uzura cii pe pod va avea aceleai performante cu cea din cale curent. 1.3. Modul principal de abordare a specificatiilor privind mixturile asfaltice este orientat spre cel fundamental mentionat n SR EN 13108 - 1, primordial fiind realizarea performantelor mentionate n normativ. 1.4. Mixtura asfaltic utilizat la executia straturilor rutiere va ndeplini conditiile de calitate din acest normativ i va fi stabilita n functie de clasa tehnic a drumului, zona climatic i studiul tehnico-economic. Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 din Normativul 605 reprezint nivelul minim de cerinte. 1.5. Performantele mixturilor asfaltice se studiaz i se evalueaz n laboratoarele autorizate sau acreditate - acceptate de ctre beneficiarul lucrrii. 1.6. La executia sistemelor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin urmtoarele norme europene: SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice; SR EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtur asfaltic stabilizat. SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtur asfaltic poroas (drenant). ART.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 2.1. mbrcmintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald, fiind alctuite, n general, din dou straturi si anume: - stratul superior, de uzur, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice: Nr. crt.

  Clasa tehnic a drumului

  Stratul de uzur Tipul i simbolul mixturii asfaltice

  1 I, II, III, Mixtur asfaltica stabilizat: MAS 8; MAS 12,5; MAS 16 2

  Mixtura asfaltic poroas : MAP 16 3

  Beton asfaltic rugos: BAR 16 - stratul intermediar, de legatur, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice: Nr. crt.

  Clasa tehnic a drumului

  Stratul de legtur Tipul i simbolul mixturii asfaltice

  1 I, II, III Beton asfaltic deschis: BAD 20; BAD 25 - stratul inferior, de baza, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice: Mixturile asfaltice prevzute pentru executia stratului de baz, vor fi mixturi asfaltice performante, rezistente i durabile, ale cror caracteristici vor satisface conditiile prevzute n acest caiet de sarcini. Pentru stratul de baz, prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB conform SR EN 13108 - 1.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 4 / 27

  Acestea se utilizeaz i se noteaz conform tabelului de mai jos.

  Nr. crt.

  Clasa tehnic a drumului

  Stratul de baz Tipul i simbolul mixturii asfaltice

  1 I, II Anrobat bituminos cu criblur: AB 16; AB 25 2 III Anrobat bituminos cu pietri concasat si minim 35% criblur

  ABPCC 16, ABPCC 25 2.2. n cazurile n care mbrcmintea bituminoas cilindrat se execut ntr-un singur strat, acesta trebuie s ndeplineasc toate conditiile cerute pentru stratul de uzur. 2.3. mbrcmintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor executa conform AND 605. 2.4. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 i standardelor europene SR EN 13108 - 1, SR EN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 i SR EN 13108 - 20. Pentru aplicarea acestui caiet de sarcini se utilizeaz defmitiile corespunztoare SR EN 13108 -1, SR EN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 i SR EN 13108 20

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 5 / 27

  C A P I T O L U L II MATERIALE. CONDITII TEHNICE

  ART.3. AGREGATE 3.1. Pentru mbrcminti bituminoase se utilizeaz un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie s ndeplineasc, conditiile de calitate n conformitate cu prevederile Caiet de sarciniului AND 605, tabelele 4, 5, 6 si 7. Clasa minim a rocii din care se obtin agregatele naturale de carier, n functie de clasa tehnic a drumului sau categoria strzii, trebuie s fie conform SR 667, tabelul 3. Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenient a agregatelor naturale de carier trebuie s fie conform SR 667, tabelul 2. Agregatele naturale artificiale vor respecta prevederile SR EN 13043. Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie s fie splate n totalitate, nainte de a fi introduse n instalatia de preparare. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat n padocuri, prevzute cu platforme betonate, avnd pante de scurgere a apei si pereti desprtitori, pentru evitarea amestecrii si impurificrii agregatelor. 3.2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dup verificarea certificatelor de conformitate care atest calitatea acestora. 3.3 Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt cf SR EN 933-2. ART.4. FILER Filerul care se utilizeaz la mbrcminti rutiere bituminoase este de calcar, de var stins in pulbere sau de cret, conform SR EN 13043 si/sau STAS 539, care trebuie s ndeplineasc urmtoarele conditii: - finetea (continutul n parti fine 0,1 mm) min. 80% - umiditatea max. 2% - coeficientul de hidrofilie max. 1%. Filerul se depoziteaz n ncperi acoperite, ferite de umezeal sau n silozuri cu ncrcare pneumatic. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. ART.5. LIANTI 5.1. Liantii care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse n prezentul caiet de sarcini sunt: - bitum de clasa 35/50 si 50/70 - bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5 (penetratie 40/100) 5.2. Liantii se selecteaz n functie de penetratie, n concordanta cu zonele climatice, conform tabelului 1. Zona climatic pentru DN 6- Lot 2 este zona calda, conform figurii 9.

  Tabelul 1 - pentru zonele calde

  se utilizeaz bitumurile 35/50 i 50/70 i bitumuri modificate 25/55 si 45/80

  - pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zon,

  se utilizeaz bitumurile 50/70 i bitumuri modificate 45/80.

  - Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza n straturile de baz i de legtur.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 6 / 27

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 7 / 27

  5.3. Fata de cerintele specificate n SR EN 12591 + Anexa National NB, i SR EN 14023 + Anexa National NB, bitumul trebuie s prezinte conditia suplimentar de ductilitate la 25C (determinat conform SR 61): mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70; mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 mbtrnit prin metoda TFOT/RTFOT1 mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 mbtrnit prin metoda TFOT/RTFOT1 Nota 1 mbtrnirea TFOT si RTFOT se realizeaz conform SR EN 12607-2 i SR EN 12607-1. 5.4. Bitumul rutier neparafmos i bitumul modificat cu polimeri trebuie s prezinte o adezivitate de minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respective in caz contrar, se aditiveaz cu agenti de adezivitate. 5.5. Adezivitatea se determin prin metoda spectrofotometric conform SR 10696 i/sau SR EN 12697-11. Pentru agregatele de balastier, adezivitatea se va determina obligatoriu att prin metoda cantitativ (conform SR 10696 i/sau SR EN 12697-11) ct i prin metoda calitativ, conform Caiet de sarcini NE 022-2003 n vigoare. Se va lua n considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoas. 5.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul aditivat se depoziteaz separat, pe tipuri de bitum, n conformitate cu specificatiile productorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada i temperatura de stocare va fi aleas n functie de specificatiile productorului, astfel met caracteristicile initiate ale bitumului s nu sufere modificri la momentul preparrii mixturii. Se recomand ca la stocare temperatura bitumului s fie de 120 C...140 C iar eel modificat de minimum 140 C i recirculare 20 minute la nceputul zilei de lucru . 5.7. Pentru amorsare se utilizeaz emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid conform SR 8877-1 i SR EN 13808. 5.8. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele produsului si se vor efectua verificri ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum i bitum modificat) i art. 34 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de: - 500 t bitum/bitum modificat din acelai sortiment: - 100 t emulsie bituminoas din acelai sortiment 5.9. Pentru amorsri si badijonri se va folosi emulsie bituminoas cu rupere rapid sau bitum tiat, cu respectarea prevederilor SR 8877 1 si SR EN 13808. Emulsia bituminoas cationic se va depozita n rezervoare metalice verticale, curtate n prealabil, prevzute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de nclzire. ART.6. ADITIVI 6.1. n vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati n conformitate cu legislatia n vigoare. Aceti aditivi pot fi adugati fie direct n bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de mrire a lucrabilittii, fie n mixtura asfaltic, cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc. 6.2. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este un material component care poate fi adugat n cantitti mici n mixtura asfaltic, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice. Fat de terminologia din SR EN 13108 - 1, n acest caiet de sarcini au fost considerati aditivi si produii care se adaug direct in bitum i care nu modifica propriettile fundamentale ale acestuia.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 8 / 27

  6.3. Tipul i dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de ctre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind n functie de realizarea cerintelor de performant specificate. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baz un standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare i evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan naTional, cum ar fi agrementul tehnic. ART.7. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE DE ANROBARE Materialele destinate fabricrii mixturilor asfaltice pentru mbrcmintile bituminoase, se verific n conformitate cu prescriptiile din prezentul caiet de sarcini.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 9 / 27

  C A P I T O L U L III PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE

  ART.8. COMPOZITIA MIXTURILOR 8.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii i materialele granulare. 8.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate in tabelul 2. Tabelul 2

  Nr crt Tipul mixturii asfaltice Agregate naturale utilizate 1 Mixtura asfaltic stabilizat MAS Criblur sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16

  Nisip de concasare sort 0-4 Filer

  2 Beton asfaltic rugos BAR Criblur: sort 4-8; 8-16 Nisip de concasare sort 0-4 Filer

  3 Beton asfaltic BA Criblur sort 4-8; 8-12,5 sau 8-16; Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer

  4 Beton asfaltic cu pietri concasat BAPC Pietri concasat sort 4-8; 8-16 Nisip natural sort 0-4 Filer

  5 Beton asfaltic deschis cu criblur BAD Criblur sort 4-8; 8-16; 16-20 sau 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer

  6 Beton asfaltic deschis cu pietri concasat BADPC

  Pietri concasat sort 4-8; 8-16; 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer

  7 Beton asfaltic deschis cu pietri sortat BADPS

  Pietri sortat sort 4-8; 8-16; 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 Filer

  8 Mixtura asfaltica poroasa MAP Criblura sort 4-8, 8-16 Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4 Filer

  9 Anrobat bituminos cu criblura AB Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 (raport 1 :1 cu nisip de concasare) Filer

  10 Anrobat bituminos cu criblura si pietris concasat ABPCC 16, ABPCC25

  Criblura:min.35% sort 4-8 , 8-16 i/sau 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Pietri concasat sort 4-8; 8-16; 16-25 Nisip natural sort 0-4 (raport 1 :1 cu nisip de concasare) Filer

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 10 / 27

  La betoanele asfaltice destinate stratului de uzur i la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legtur se folosete nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este n proportie de maxim: - 25% pentru BA8; BA12, 5; BA16 - 50% pentru BAD20, BAD25 i BADPC25, BADPS25. Limitele procentelor de agregate naturale i filer n cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB16, AB25, ABPCC16, ABPCC25, vor respecta urmtoarele prevederi generale : - filer i fractiuni din nisipuri sub 0,1mm 3... 12% - agregate cu dimensiunea peste 4 mm 37... 66 % Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat, tinndu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate n prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini. Studiul l face Antreprenorul n cadrul laboratorului su autorizat, sau l comand la un laborator autorizat. 8.2. Formula de compozitie, stabilit pentru fiecare categorie de mixtur, sustinut de studiile si ncercrile efectuate mpreun cu rezultatele obtinute se supune aprobrii Inginerului. Reteta de fabricatie va cuprinde verificarea caracteristicilor materialelor componente, stabilirea amestecului i validarea acestuia pe baza testelor initiale de tip. 8.3. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilit pentru fiecare categorie de mixtur i va fi sustinut de studiile i ncercrile efectuate, mpreun cu rezultatele obtinute. Aceste studii comport ncercri pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte i de alta a continutului de liant recomandat (calculat), dar nu n afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%. 8.4. n executie, este obligatorie transpunerea retetei pe statie, ceea ce const n verificarea respectrii retetei la statie, verificarea compozitiei i a caracteristicilor mixturii realizate.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 11 / 27

  Tabelul 3- Limitele procentelor de agregate si filer

  Nr. crt.

  Fractiuni de agregate naturale din amestecul total

  Strat de uzura Strat de legatura BA8 BA12,

  BA16 MAP

  BAR16 BAPC1

  BAD20

  BAD25 BADPC

  BADPS25

  1. Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1mm, %

  8...14 7...14 8. . .13

  2-10 8. . .11 8. . .13 4...9 3...8 3...8 3...8

  2. Cribluri cu dimensiunea sub 2mm %

  5-25

  3. Filer si nisip fractiunea (0,1... 4) mm, %

  Diferenta pana la 100

  4. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, %

  22... 44

  34...48

  34...58

  - 47...61 - 55...72 55... 72 - -

  5. Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 mm, %

  - - - - - 15...34 - - 39...58 -

  6. Pietris sortat cu dimensiunea peste 8 mm, %

  - - - - - - - - - 39...58

  7. Agregate naturale cu dimensiunea peste 4mm,%

  - - - - - - - - - -

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 12 / 27

  Tabelul 4-Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic exprimata in treceri prin site cu ochiuri patrate

  Marimea ochiului sitei, conform SR EN 933-2,

  mm

  BA8 BA12,5 BA16; BAPC16

  BAR16 BAD20 BAD25, BADPC25, BADPS25

  AB16 ABPCC 16 ABPC 16 ABPS 16

  AB25 ABPCC 25 ABPC 25 ABPS 25

  31,5mm - - - - 100 100 - 100 25 - - 100 100 - 90...100 - 90...100 20 - - - - 90...100 - 100 - 16mm 100 100 90...100 90...100 73...90 73...90 90...100 74... 97 12,5 - 90...100 - - - - - - 8 90...100 70... 85 66...85 61...74 40...60 42...61 52...85 52... 85 4 56...78 52... 66 42...66 39...53 28...45 28...45 37...66 37... 66 2 30...55 35...50 30...50 27...40 20...35 20...35 20...48 22... 50 1 22...42 24...38 22...42 21...31 14...30 14...32 11...36 14...39 0,63 18...35 - 18...35 18...25 - 10...30 8...33 10...35 0,20 11...25 - 11...25 11...25 - 5...20 5...20 4...22 0,125 - 8...16 - - 5...10 - - 0,10 8...14 - 8...13 8... .11 - 3...8 3...12 3...12 0,063 7...11 5...10 7...10 7...9 3...7 2...5 2...7 2...7

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 13 / 27

  Tabelul 5- Caracteristici granulometrice ale mixturilor asfaltice stabilizate Nr.

  Caracteristica Strat de uzur

  MAS 8 MAS 12,5 MAS 16

  1. FracTiuni de agregate naturale din amestecul total

  1.1. Filer i fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 11...14 8...13 10...14

  1.2. Filer i nisip fractiunea 0, 1... .4 mm, % Diferenta pn la 100

  1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 45...60 60... 73 63...75

  2. Granulometrie, treceri pe site cu ochiuri ptrate, %

  Sita de 25 mm - - 100

  Sita de 16 mm 100 100 90... 100

  Sita de 12,5mm - 90... 100 -

  Sita de 8 mm 90... 100 50...70 44... 59

  Sita de 4 mm 40...55 27... 40 25...37

  Sita de 2 mm 20...30 20... 28 17...25

  Sita de 1 mm 15...22 16...22 16...22

  Sita de 0,63 mm 13...20 - 13...20

  Sita de 0,2 mm 12...16 - 11...15

  Sita de 0,125mm - 9...14 -

  Sita de 0,1 mm 11...14 - 10...14

  Sita de 0,063 10...12 8...12 9...12

  Tabelul 6 - Zona granulometric a mixturilor asfaltice poroase MAP 16

  Site cu ochiuri ptrate Treceri, %

  16mm 90... 100

  8 mm 10...20

  2 mm 5...25

  1 mm 4...15

  0,063 mm 2...10

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

  Caiete de Sarcini Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 14 / 27

  Tabelul 8 Raport filer-liant

  C A P I T O L U L IV

  PREPARAREA SI PUNEREA IN OPER Art. 1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 1.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de prob confectionate din mixturi asfaltice preparate n laborator pentru stabilirea dozajelor optime i pe probe prelevate de la malaxor sau de la aternere pe parcursul executiei, precum i din straturile mbrcmintii gata executate. 1.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrrilor, precum i din stratul gata executat, se efectueaz conform SR EN 12697-27. 1.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie s se ncadreze n limitele din tabelele de mai jos. 1.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determin conform SR EN 12697-6 i SR EN 12697-34. Absorbtia de ap se va efectua conform metodei din anexa B al Normativului AND 605.

  Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Continut de liant, % in mixtur Uzura (rulare) MAS 8 min. 6,5

  MAS 12,5 min.6,0 MAS 16 min. 5,9 BAR 16 5,7... 6,2 BA12,5; BA 16 5,7...6,5 BA 8 6,0... 7,2 BAPC 16 5,7...7,0 MAP 16 4...6

  Legtura (binder)

  BAD 20 minim 4,5 BAD 25 BAD PC 25

  Baz AB 16, AB 25 minim 4,5 ABPCC 16, ABPCC 25 ABPC 16, ABPC 25 ABPS 16, ABPS 25

  Tipul

  Tipul mixturii asfaltice Continut de liant, % in mixtur Uzura

  (rulare) Betoane asfaltice rugoase 1.4...1.8 Betoane asfaltice 1,3...1,8 Beton asfaltic cu pietri concasat 1,3...1,8 Mixtura asfaltica stabilizata 1.1...2.3 Mixtura asfaltic poroasa 1.2...2.2

  Legtura (binder)

  Betoane asfaltice deschise 0,7... 1,4

  Baz Anrobat bituminos 0.7...1.5

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 15 / 27

  Tabelul 9 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri pe cilindrii Marshall Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri

  pe cilindrii Marshall

  Nrcrt

  Tipul mixturii asfaltice

  Clasa tehnic a drumului

  Stabilitate S, la 60 C, KN,

  Indice de curgere, I, mm, (maxim)

  Raport S/I, KN/mm, (minim)

  Absorbtia de ap (% vol.

  1 BA 12,5; BA 16 II...III 8,0...15 3,0 4,5 1,5...5

  2 BAR 16

  I...II 8,5...15 3,0 4,5 2...6

  III 8,0...15 3,0 4,0 -

  3 MAP 16 I...II 8,5...15 2,5 5,0 -

  4 BAD 20; BAD 25 I. . .V 5,0...13 3,5 3,5 1,5...6

  5 BADPC 25 III...V 4,5...13 3,5 3,0 1,5...6

  6 AB 16, AB25, ABPCC 16, ABPCC 25, ABPC 16,

  I. . .V 6,5...13 3,0 6,0 1,5...5

  Tabelul 10 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzur determinate prin ncercri dinamice

  Nr. crt.

  Caracteristica Mixtur asfaltic pentru stratul de

  uzur

  I-II | III-IV 1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie 1.1. Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 5,0 6,0 1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

  - deformatia la 50 C, 300KPa i 10000 impulsuri, m/m, maxim - viteza de deformatie la 50 C, 300KPa i 10000 impulsuri, m /m/ciclu, maxim

  20 000

  1

  30 000

  2

  1.3 Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, minim 4600 4100

  2. Caracteristici pe plci confectionate in laborator sau pe carote din mbrcminte

  2.1 Rezistenta la deformatii permanente, 60 C (ornieraj) - Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri - Adncimea fgaului, % din grosimea initial a probei

  0,5 5

  0,7 7

  Tabelul 11 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legtur determinate prin ncercri dinamice

  Nr. crt.

  Caracteristica Mixtur asfaltic pentru stratul de

  legtura

  I-II | III-IV 1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie 1.1. Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9,5 10,5 1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

  - deformatia la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m /m, maxim - viteza de deformatie la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m /m/ciclu, maxim

  20 000

  2

  30000

  3

  1.3. Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 16 / 27

  1.4. Rezistenta la oboseal, proba cilindric solicitat la ntindere indirect : Numr minim de cicluri pn la fisurare la 15C

  400 000 300 000

  2. Rezistenta la oboseal, epruvete trapezoidale sau prismatice Deformatia 6 la 106 cicluri, 10-6

  100

  150

  Tabelul 12 Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin ncercri dinamice

  Nr. crt.

  Caracteristica Mixtur asfaltic pentru stratul de

  baza

  I-II | III-IV 1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie 1.1. Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 7,5 8,5 1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

  - deformatia la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m /m, maxim - viteza de deformatie la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m /m/ciclu, maxim

  20 000

  2

  30 000

  3

  1.3 Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600 1.4 Rezistenta la oboseal, proba cilindric solicitat la ntindere

  indirect : Numr minim de cicluri pn la fisurare la 15C

  500 000

  400 000 2. Rezistenta la oboseal, epruvete trapezoidale sau prismatice

  Deformatia 6 la 106 cicluri, 10-6

  100

  150

  Tabel 13 Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate Nr. crt.

  Caracteristica Strat de uzur

  MAS 8 MAS 12,5 MAS 16

  1.1 Volum de goluri la 80 giratii % 2,5...3,5 3...6 1.2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83 77...83 1.3 Test Shellenberg, conform %, maxim 0,2 0,2 1.4 Sensibilitate la apa, SR EN 12697-12 metoda A % minim 80 80

  Tabel 14 Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase Nrcrt

  Caracteristica MAP 16

  1 Volum de goluri la 80 giratii , % minim 14 2 Sensibilitate la apa, SR EN 12697-12 metoda A % minim 70 3 Pierdere de material, SR EN 12697-17 % maxim 30 4 Permeabilitate orizontal SR EN 12697-19 10-3m/s 0,1-4 5 Permeabilitate vertical SR EN 12697-19 10-3m > m/s 0,1-4

  Art. 2. Caracteristicile straturilor gata executate Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: - gradul de compactare i absorbtia de ap - rezistenta la deformatii permanente - elementele geometrice ale stratului executat - caracteristicile suprafetei mbrcmintilor bituminoase executate Gradul de compactare i absorbtia de ap

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 17 / 27

  a. Gradul de compactare reprezint raportul procentual dintre densitatea aparent a mixturii asfaltice compactate n strat si densitatea aparent determinate pe epruvete Marshall compactate n laborator din aceeai mixtur asfaltic. Nota: Densitatea aparent se determin conform SR EN 12697-6. Densitatea aparent a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin msurtori in situ cu echipamente de msurare adecvate, omologate, la minim 7 zile dup aternere. b. Incercrile de laborator efectuate pentru verificarea compactrii constau n determinarea densitatii aparente i a absorbtiei de ap pe plcute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate. c. Conditiile tehnice pentru absorbtia de ap i gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse n prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 15.

  Tabelul 15 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice Nr. crt.

  Tipul stratului Absorbtie Grad de de ap*, compactare, % vol. %, minim

  1. Mixtur asfaltic stabilizat 2... 6 97 2. Beton asfaltic rugos

  BAR 16m BAR 16 4...7 97

  3. Mixtura asfaltica poroasa MAP 16 - 97 4. Beton asfaltic

  BA 8; BA 12,5; BA 16; 2...5 97

  5. Beton asfaltic deschis BAD 20; BAD 25; BADPC 25

  3...8 96

  6. Anrobat bituminous AB16; AB25; ABPCC16; ABPCC25; ABPC16; ABPC25; ABPS16; ABPS25

  2...8 96

  Art. 3. Elemente geometrice a. Elementele geometrice i abaterile limit la elementele geometrice trebuie s ndeplineasc conditiile din tabelul 16.

  Tabelul 16 - Elementele geometrice i abaterile limit pentru straturile executate din mixturi asfaltice Nr. crt.

  Elemente geometrice CondiTii de admisibilitate

  (min., cm)

  Abateri limit locale admise la elementele

  geometrice 1 Grosimea minim a stratului

  compactat, cm, minim: - strat de uzur cu granule de maxim 8 mm cu granule de minim 12,5 mm - strat de legtur cu granule de maxim 20 mm cu granule de maxim 25 mm - strat de baz

  3,0 4,0

  5,0 6,0

  6,0

  - nu se admit abateri n minus fata de grosimea minima prevzut n proiect pentru fiecare strat - abaterile n plus nu constituie motiv de respingere a lucrrii

  2 Latimea partii carosabile Conform STAS 2900 50 mm 3 Profilul transversal

  - n aliniament - n curbe i zone aferente - cazuri speciale

  sub form acoperi conform STAS 863 pant unic

  5,0 mm fata de cotele profilului adoptat

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 18 / 27

  4 Profil longitudinal - Declivitate, % maxim

  7*

  5,0 mm fata de cotele profilului proiectat, cu conditia respectrii pasului de proiectare adoptat

  * Declivitati mai man pot fi prevzute numai cu acordul beneficiarului i asigurarea msurilor de siguranta a circulatiei. b. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice i conditiile tehnice care trebuie s fie ndeplinite sunt conform tabelului 17. c. Verificri ale uniformitatii n profil transversal i longitudinal se vor face prin sondaj i n cazul straturilor de baz i legtur, nainte de aternerea stratului superior. Acestea nu vor depasi 5mm. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzur executate din mixturi asfaltice se efectueaz n termen de o lun de la executia acestora, nainte de receptia la terminarea lucrrilor.

  Tabelul 17 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase Nr. crt.

  Caracteristica Conditii de admisibilitate

  Metoda de ncercare

  1 Planeitatea n profil longitudinal Indice de planeitate, IRI, m/km: - drumuri de clas tehnic I... II - drumuri de clas tehnic III

  0,8

  SR EN 13036-1

  4.3. Adncimea medie a macrotexturii, metoda profilometric MPD:- adncime medie profil exprimat n coeficient de frecare (GT): - drumuri de clas tehnic I... II - drumuri de clas tehnic III

  >0,45 >0,41

  SR EN ISO 13473-1 Reglementri tehnice n vigoare, cu aparatul de msura Grip Tester Msurtori efectuate la 50 km/h cu un debit de apa de 11 litri/min

  5 Omogenitate. Aspectul suprafetei Vizual: Aspect fr degradri sub form de exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, lefuite

  NOTA 1. Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m. NOTA 2. Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constat abateri de la profilul transversal, aparitia fgaelor i se face cu echipamente electronice omologate sau metoda ablonului.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 19 / 27

  NOTA 3. Adncimea texturii se determin prin metoda volumetric sau metoda profilometric. Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. n caz de litigiu se determin aderenta cu pendulul. Dac nu exist alte precizri n caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determin cu aparatul cu pendul alegnd 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m ntre ele, pentru care se determin rugozitatea, n puncte situate la un metru de marginea prtii carosabile (pe urma rotii) i la o jumtate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adncimii macrotexturii se face n aceleai puncte n care s-a aplicat metoda cu pendul. Art. 4. Prepararea mixturilor 4.1. Mixturile asfaltice se prepar n instalatii prevzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare i dozare gravimetric a agregatelor naturale, dozare gravimetric sau volumetric a bitumului i filerului, precum i dispozitiv de malaxare fortat a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionrii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face n mod periodic de ctre personal de specialitate conform unui program de ntretinere specificat de productorul echipamentelor i programului de verificare metrologic al dispozitivelor de msura i control. Antreprenorul va supune Inginerului la aprobare instalatia de preparat mixturi asfaltice, inainte de productia mixturilor. 4.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului i ale mixturilor asfaltice la ieirea din malaxor se stabilesc n functie de tipul liantului, conform tabelului 18 (sau confom specificatiilor productorului), cu observatia c temperaturile din partea superioar a intervalului se utilizeaz la executia mbrcmintilor rutiere bituminoase n zone climatice reci.

  Tabel 18- Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltic la

  ieirea din malaxor Temperatura, C

  bitum rutier neparafinos 170...180 160...170 160... 175 bitum modificat cu polimeri 170...190 170...180 170...180

  4.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglat astfel nct n conditiile concrete de transport (distanta i mijloace de transport) i conditiile climatice s fie asigurate temperaturile de aternere i compactare conform tabelului 19. 4.4. Se interzice nclzirea agregatelor naturale i a bitumului peste valorile specificate n tabelul de mai sus, n scopul evitrii modificrii caracteristicilor liantului, n procesul tehnologic. 4.5. Trebuie evitat nclzirea prelungit a bitumului sau renclzirea aceleiai cantitati de bitum de mai multe ori. Dac totui din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitat renclzirea bitumului, atunci este necesar determinarea penetratiei acestuia. Dac penetratia bitumului nu este corespunztoare se renunta la utilizarea lui. 4.6. Durata de amestecare, n functie de tipul instalatiei, trebuie s fie suficient pentru realizarea unei anrobri complete i uniforme a agregatelor naturale i a filerului cu liantul bituminos. 4.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transports cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dup ncrcare urmrindu-se ca pierderile de temperatur pe tot timpul transportului, s fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate i uscate. 4.8. Mixtura asfaltic preparat cu bitum modificat cu polimeri se transports obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizolant i acoperit cu prelat. Art. 5. Lucrri pregtitoare 5.1. Pregtirea stratului suport nainte de punerea n oper a mixturii asfaltice

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 20 / 27

  Inainte de aternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar dac este cazul se remediaz i se reprofileaz. Materialele neaderente, praful i orice poate afecta legtura ntre stratul suport i stratul nou executat trebuie ndeprtat. In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata i se mtur. Suprafata stratului suport trebuie s fie uscat. 5.2. Amorsarea La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaz stratul suport i rosturile de lucru cu o emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid. Amorsarea stratului suport se realizeaz uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru ptrat n functie de natura stratului suport. Amorsarea se va face pe suprafata curatat i uscat, n fata fmisorului la o distanta maxim de 100 m, n aa fel nct aternerea mixturii s se fac dup ruperea emulsiei bituminoase. In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rmas dup aplicarea amorsajului, trebuie s fie de (0,3...0,5) kg/m2. La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat, cnd grosimea total a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mic de 15 cm, rosturile se acoper pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

  Art. 6. Punerea in opera 6.1. Aternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10C, pe o suprafata uscat. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aternerea se face la temperaturi ale stratului suport de minim 15C, pe o suprafata uscat. Lucrrile se ntrerup pe ploaie i se reiau numai dup uscarea stratului suport. 6.2. Aternerea mixturilor asfaltice se efectueaz numai mecanizat, cu repartizatoare - finsoare prevzute cu sistem nclzit de nivelare automat care asigur precompactare. Mixtura asfaltic trebuie aternut continuu, n grosime constanta, pe fiecare strat i pe toat lungimea unei benzi programat a se executa n ziua respectiv. 6.3. In cazul unor ntreruperi accidental care conduc la scderea temperaturii mixturii rmas necompactat aceasta va fi ndeprtat. Aceast operatie se face n afara zonelor pe care exist, sau urmeaz a se aterne, mixtur asfaltic. Captul benzii ntrerupte se trateaz ca rost de lucru transversal. 6.4. Mixturile asfaltice trebuie s aib la aternere i compactare, n functie de tipul liantului, temperaturile prevzute n tabelul 19. Msurarea temperaturii va fi efectuat n masa mixturii, n buncrul repartizatorului. 6.5. Pentru mixtura asfaltic stabilizat, se vor utiliza temperaturi cu 10C mai mari dect cele prevzute n tabelul nr.19.

  Tabelul 19 - Temperaturile mixturii asfaltice la aternere i compactare Tipul liantului

  Temperatura mixturii asfaltice la aternere

  C, mm.

  Temperatura mixturii asfaltice la compactare

  oC, min. bitum rutier neparafinos, tip:

  nceput sfrit

  35/50

  150

  145 110 50/70 145 140 110 bitum modificat cu polimeri, clasa: 25/55 165 160 120 45/80 160 160 120 6.6. Aternerea se va face pe ntreaga latime a cii de rulare. Atunci cnd acest lucru nu este posibil, se stabilete prin proiect i se supune aprobrii beneficiarului latimea benzilor de aternere i pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaz a fi executate.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 21 / 27

  6.7. Viteza optim de aternere se va corela cu distanta de transport i capacitatea de fabricate a statiei, pentru a se evita total ntreruperile n timpul executiei stratului i aparitiei crpturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspt aternut. Functie de performantele finisorului, viteza la aternere poate fi de 2, 5...4 m/min. 6.8. In buncrul utilajului de aternere, trebuie s existe n permanenta suficient mixtur, necesar pentru a se evita o rspndire neuniform a materialului. 6.9. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebit se va acorda realizrii rosturilor de lucru, longitudinale i transversale, care trebuie s fie foarte regulate i etane. La reluarea lucrului pe aceeai band sau pe banda adiacent, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal i/sau transversal, se taie pe toat grosimea stratului, astfel nct s rezulte o muchie vie vertical. Rosturile de lucru longitudinale i transversale ale stratului de uzur se vor decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legtur, cu alternarea lor. Atunci cnd exist i strat de baz bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa ntretesut. 6.10. Stratul de baz va fi acoperit imediat cu straturile mbrcmintii bituminoase, nefiind lsat neprotejat sub trafic. Avnd n vedere porozitatea mare a stratului de legtur (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va lsa neacoperit n anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradrilor. Art. 7. Compactarea mixturii asfaltice 7.1. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplic tehnologii corespunztoare, care s asigure caracteristicile tehnice i gradul de compactare prevzute pentru fiecare tip de mixtur asfaltic i fiecare strat n parte. Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaz cu compactoare cu rulouri netede i/sau compactoare cu pneuri, prevzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel nct s se obtin gradul de compactare conform tabelului 15. Pentru obtinerea gradului de compactare prevzut se determin, pe un sector experimental, numrul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, n functie de performantele acestora, de tipul i grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice. Aceast experimentare se face nainte de nceperea aternerii stratului n lucrarea respective, utiliznd mixturi asfaltice preparate n conditii similare cu cele stabilite pentru productia curent. Incercrile de etalonare a atelierului de compactare i de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care s efectueze n acest scop, toate ncercrile pe care le va considera necesare. Metoda de compactare propus va fi considerate satisfctoare dac se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 15. 7.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevzut, numrul minim de treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel mentionat n tabelul 20. Atelierul de compactare si numarul de treceri se supune aprobarii Inginerului.

  Tabelul 20 Compactarea mixturilor asfaltice. Numr minim de treceri.

  Tipul stratului Ateliere de compactare

  A B

  Compactor cu pneuri de 160 kN

  Compactor cu rulouri netede de 120 kN

  Compactor cu rulouri netede de 120 kN

  Numr de treceri minime Strat de uzur 10 4 12

  Strat de legtur 12 4 14 Strat de baz 12 4 14

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 22 / 27

  7.3. Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri efectundu-se n zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joas spre cea ridicat. Pe sectoarele n ramp, prima trecere se face cu utilajul de compactare n urcare. Compactoarele trebuie s lucreze fr ocuri, cu o vitez mai redus la nceput, pentru a evita vlurirea stratului executat din mixtur asfaltic i nu se vor ndeprta mai mult de 50 m n spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, n special n lungul bordurilor, n jurul gurilor de scurgere sau ale cminelor de vizitare, se compacteaz cu maiul mecanic. 7.4. Suprafata stratului se controleaz n permanenta, iar micile denivelri care apar pe suprafata stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dup prima trecere a rulourilor compactoare pe toat latimea benzii.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 23 / 27

  C A P I T O L U L V

  CONTROLUL CALITATII LUCRRILOR

  Controlul calitatii lucrrilor de executie a straturilor de uzur, de legtur i de baz din mixturi asfaltice se efectueaz pe faze. Controlul calitatii materialelor - se face conform prevederilor prezentului Caiet de Sarcini. Controlul procesului tehnologic Controlul procesului tehnologic const n urmtoarele operatii: 1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: - functionarea corect a dispozitivelor de cntrire sau dozare volumetric: la inceputul fiecrei zile de lucru; - functionarea corect a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: - temperatura liantului la introducerea n malaxor: permanent; - temperatura agregatelor naturale uscate i nclzite la ieirea din usctor: permanent; - temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor: permanent. 3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: - pregtirea stratului suport: zilnic, la nceperea lucrrii pe sectorul respectiv; - temperatura mixturii asfaltice la aternere si compactare: cel putin de dou ori pe zi la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13; - modul de executie a rosturilor: zilnic; - tehnologia de compactare (atelier de compactare, numr de treceri): zilnic 4. Verificarea respectrii compozitiei mixturii asfaltice prestabilit, prin analize de laborator efectuate de laboratorul de antier: - granulozitatea amestecului de agregate naturale i filer la ieirea din malaxor, nainte de adugarea liantului - aceasta trebuie s se ncadreze n limitele de toleranta admise, fata de compozitia prestabilit (retet): zilnic sau ori de cdte ori se observ o calitate necorespunztoare a mixturilor asfaltice; - continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la nceputul fiecrei zile de lucru; - compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometric i continutul de bitum) prin extractii pe probe de mixtur prelevate de la malaxor i aternere: zilnic. 5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixtur asfaltic: 1 prob / 400 tone mixtur fabricat, dar cel putin una pe zi, care va determina: - compozitia mixturii asfaltice, care trebuie s se ncadreze n limitele din prezentul caiet de sarcini si s corespund compozitiei stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile admise fata de reteta aprobat fiind cele indicate n tabelul 21; - caracteristici fizico-mecanice trebuie s se ncadreze n limitele din prezentul caiet de sarcini

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 24 / 27

  Tabelul 21. Abateri fata de compozitie Abateri admise fata de reteta, %

  Agregate

  25...31,5 +5 16...25 5 8...16 5 4...8 5 1...4 +4

  0,20...0,63 3 0,1...0,2 2

  0.063...0,1 +1,5 0...0.063 +1,0

  Bitum +0.2

  6. Tipurile de incercri i frecventa acestora, functie de tipul de mixtur i clasa tehnic a drumului sunt prezentate n tabelul 22, n corelare cu SR EN 13108-20.

  Tabelul 22 - Tipul si frecventa ncercrilor realizate pe mixturi asfaltice

  Nr crt

  Natura controlului/ incercrii i frecventa ncercrii

  Caracteristici verificate Tipul mixturii asfaltice

  1.

  ncercari initiale de tip (validarea n laborator)

  Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall.

  Toate mixturile asfaltice, indiferent de clasa tehnic a drumului

  Caracteristicile: Volum de goluri, test Schellenberg Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic, adncimea fgaului, rata de ornieraj). Modul de rigiditate, deformatia la oboseal

  Mixturile asfaltice stabilizate conform prevederilor din acest caiet de sarcini indiferent de clasa tehnic a drumului

  Conform tabel 14 Mixturi asfaltice poroase Volum de goluri determinat cu presa de compactare giratorie. Modul de rigiditate. Rezistenta la oboseal. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic, adncimea fgaului, rata de ornieraj)

  Mixturile asfaltice destinate stratului de uzur conform prevederilor din acest caiet de sarcini pentru clasa tehnic a drumului I, II, III

  Volum de goluri determinat cu presa de compactare giratorie. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic). Modul de rigiditate. Rezistenta la oboseal.

  Mixturile asfaltice destinate stratului de legtur i de baz conform prevederilor din acest caiet de sarcini pentru clasa tehnic a drumului I, II, III.

  2 ncercari initiale de tip (validarea n productie)

  Idem punctul 1 La transpunerea pe statia de asfalt a dozajelor proiectate n laborator, vor fi prelevate probe pe care se vor reface toate ncercrile prevzute la punctul 1 din acest tabel.

  3

  Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice prelevate n timpul executiei: - frecventa 1/400 tone mixtur asfaltic n cazul

  Compozitia mixturii Toate tipurile de mixtura asfaltic pentru stratul de uzur, de legtur i de baz.

  Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall.

  Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de uzur, de legtur i de baz

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 25 / 27

  statiilor cu productivitate < 80 tone/or; - frecventa cel putin 1 proba / zi, n cazul statiilor cu productivitate 80 /

  Volum de goluri, test Schellenberg Mixtura asfaltic stabilizat

  Volum de goluri Mixturi asfaltice poroase

  4. Verificarea calitatii stratului executat, carote: - o verificare pentru

  fiecare 20 000 m2 executati

  Caracteristicile: - absorbtia de ap; - gradul de compactare.

  Toate tipurile de mixtur asfaltic pentru stratul de uzur, de legtur i de baz.

  5. Verificarea stratului la deformatii permanente: - frecventa 1 set carote pentru fiecare 20 000 m2 executati

  Rezistenta la deformatii permanente (adncime fga, rata de ornieraj).

  Toate tipurile de mixtur asfaltic destinate stratului de uzur, pentru drumurile de clas tehnic I, II i III.

  6. Verificri suplimentare n situatii cerute de comisia de receptie (beneficiar): - frecventa 1 set carote pentru fiecare solicitare

  Rezistenta la deformatii permanente Caracteristicile: - absorbtia de ap; - gradul de compactare - compozitia mixturii;

  Mixturile asfaltice destinate stratului de uzur, legtur i baz, pentru clasa tehnic a drumului I, II, III.

  Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice Verificarea calitatii stratului se efectueaz prin prelevarea de epruvete, astfel: - carote 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj - carote 100 mm sau plci de min.( 400 x 400) mm sau carote de 200 mm (n suprafata echivalent cu a plcii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare si absorbtiei, precum i a compozitiei la cererea beneficiarului. Epruvetele se preleveaz n prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului i al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea prtii carosabile, ncheindu-se un proces verbal, n care se va nota grosimea straturilor. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile. Verificarea compactrii stratului, se efectueaz prin determinarea gradului de compactare in situ, prin ncercri nedistructive sau prin ncercri de laborator pe carote. Incercrile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactrii constau n determinarea densitatii aparente i a absorbtiei de ap, pe plcute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate. Celelalte ncercri constau n msurarea grosimii stratului, a absorbtiei de ap i a compozitiei (granulometrie i continut de bitum).

  Verificarea elementelor geometrice Verificarea elementelor geometrice ale stratului i a uniformittii suprafetei, se face conform STAS 6400 i const n: - verificarea ndeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport i fundatie, conform prevederilor STAS 6400; - verificarea grosimii stratului, n functie de datele nscrise n rapoartele de ncercare ntocmite la ncercarea probelor din stratul de baz executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximum dou sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de baz; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calittii mbrcmintii. - verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

  - verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face n ax, cu ajutorul unui aparat topografic de

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 26 / 27

  nivelment sau cu o grind rulant de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului. Nu se admit abateri n minus fata de grosimea prevzut n proiect, respectiv n profilul transversal tip. Abaterile n plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrrii, cu conditia respectrii prevederilor prezentului, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare. Abaterile limit locale admise la latimea stratului fata de cea prevzut n proiect pot fi cuprinse n intervalul 50 mm pentru latimea cii de rulare si de 25 mm pentru latimea benzii de urgenta la autostrzi. Abaterile limit admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m. Abaterile limit locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de 10 mm cu conditia respectrii pasului de proiectare adoptat. Toleranta pentru ecarturile constatate, n raport cu cotele prescrise, este de 2, 5%.

 • Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare Caiete de Sarcini

  Lucrari de Drumuri si Consolidari

  Pag. 27 / 27

  C A P I T O L U L VI

  RECEPTIA LUCRRILOR Receptia pe faze determinante Receptia pe faze determinante, stabilite n proiectul tehnic, privind straturile de uzur, de legtura i de baz se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii n constructii aprobat cu HG 273/94 i conform Procedurii privind controlul statului n fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicat n Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996.

  Receptia la terminarea lucrrilor Receptia la terminarea lucrrilor de ctre beneficiar se efectueaz conform Regulamentului de receptie a lucrrilor n constructii i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de receptie examineaz lucrrile executate fata de documentatia tehnic aprobat i de documentatia de control ntocmit n timpul executiei. In vederea efecturii receptiei la terminarea lucrrilor, pentru lucrrile de ranforsare, reabilitare, precum i constructii noi de drumuri i autostrzi, n plus fata de prevederile specificate mai sus se vor prezenta i msurtori de capacitate portant. In perioada de garantie, urmare a verificrii comportrii n exploatare a lucrrilor, toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de ctre Antreprenor.

  Receptia final Pentru lucrrile de ranforsare, reabilitare, precum i constructii noi de drumuri i autostrzi, n vederea Receptiei Finale se vor prezenta msurtorile de planeitate, rugozitate si capacitate portant, care se vor compara cu msurtorile prezentate la Receptia la Terminarea Lucrrilor. Receptia final se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dup expirarea perioadei de garantie. NOTA 1 Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m. NOTA 2 Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constat abateri de la profilul transversal, aparitia fgaelor i se face cu echipamente electronice omologate sau metoda ablonului. NOTA 3 Adncimea texturii se determin prin metoda volumetric sau metoda profilometric. Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. n caz de litigiu se determin aderenta cu pendulul. Dac nu exist alte precizri n caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determin cu aparatul cu pendul alegnd 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m ntre ele, pentru care se determin rugozitatea, n puncte situate la un metru de marginea prtii carosabile (pe urma rotii) i la o jumtate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adncimii macrotexturii se face n aceleai puncte n care s-a aplicat metoda cu pendul.