of 38 /38
Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2 BUCURESTI Edi\ia 1 Revizia 1 Caiet de sarcini Proiect : 26/2011 Faza : PT + CS Pag 1/ 38 Pr.nr.: 26/2011 Faza : P.T.+C.S. - revizia 1 Data : mai 2012 CAIET DE SARCINI IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD GENERALITATI ART.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 1.1 Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice de calitate ale îmbrăcăminŃilor bituminoase cilindrate executate la cald, pentru drumuri şi străzi. Stratul de uzura BAR 16 are o grosime de 4cm, iar stratul de legatura BAD 25 are o grosime de 5 cm la strazile care au olatime a partii carosabile de 14,00m si de 6 cm la strazile de 7,00m latime a partii carosabile. 1.2 ImbrăcăminŃile bituminoase cilindrate executate la cald sunt realizate din mixtură asfaltică: cu bitum neparafinos pentru drumuri; cu bitum modificat cu polimeri; stabilizată cu fibre; cu bitum aditivat. Tipul de îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată la cald se stabileşte în funcŃie de clasa tehnică a drumului şi de categoria tehnică a străzii, conform tabelelor 1 şi 2. Alegerea tipului de îmbrăcăminte bituminoasă se stabileşte prin proiectul de execuŃie, pe baza performanŃelor necesare mixturii asfaltice şi a studiului tehnico-economic. 1.3 Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu nisip cu nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase. ART.2 DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI 2.1 Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate la cald sunt alcatuite, in general, din doua straturi:

CAIET DE SARCINI IMBRACAMINTI BITUMINOASE ......Mixturi asfaltice şi îmbrăcămin Ńi bituminoase executate la cald. Tipare şi accesorii metalice pentru confec Ńionarea şi decofrarea

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CAIET DE SARCINI IMBRACAMINTI BITUMINOASE ......Mixturi asfaltice şi îmbrăcămin Ńi bituminoase...

Microsoft Word - Caiet de sarcini_bar16 si bad25.docAdresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2
BUCURESTI
Proiect : 26/2011
Pr.nr.: 26/2011 Faza : P.T.+C.S. - revizia 1 Data : mai 2012
CAIET DE SARCINI IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE
EXECUTATE LA CALD
ART.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1 Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice de calitate ale
îmbrcminilor bituminoase cilindrate executate la cald, pentru drumuri i strzi.
Stratul de uzura BAR 16 are o grosime de 4cm, iar stratul de legatura BAD 25 are o
grosime de 5 cm la strazile care au olatime a partii carosabile de 14,00m si de 6 cm la
strazile de 7,00m latime a partii carosabile.
1.2 Imbrcminile bituminoase cilindrate executate la cald sunt realizate din
mixtur asfaltic:
stabilizat cu fibre;
cu bitum aditivat.
Tipul de îmbrcminte bituminoas cilindrat la cald se stabilete în funcie de clasa tehnic
a drumului i de categoria tehnic a strzii, conform tabelelor 1 i 2. Alegerea tipului de
îmbrcminte bituminoas se stabilete prin proiectul de execuie, pe baza performanelor
necesare mixturii asfaltice i a studiului tehnico-economic.
1.3 Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate
din mixturi cu nisip cu nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase.
ART.2 DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI
2.1 Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate la cald sunt alcatuite, in general, din
doua straturi:
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
stratul superior, de uzura sau de rulare,stratul inferior, de legatura.
In unele cazuri, la propunerea proiectantului, imbracamintea bituminoasa
cilindrata se executa intr-un singur strat, care trebuie sa indeplineasca conditiile stratului
de uzura.
2.2 Tipurile de mixturi asfaltice prevzute pentru execuia stratului de uzur cuprinse în
prezentul caiet de sarcini sunt conform tabelului 1 si sunt clasificate în funcie de
granulozitate i de dimensiunea maxim a granulelor agregatelor.
Tabelul 1 Nr. crt.
Clasa tehnic a drumului
Categoria tehnic a strzii
Stratul de uzur Tipul mixturii asfaltice1)
Mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8, MASF 16 Beton asfaltic bogat în criblur cu bitum modificat BA 16m Beton asfaltic rugos: - cu bitum modificat BAR 16m
1 I I
- cu bitum aditivat BAR 16a Mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8, MASF 16 Beton asfaltic rugos: - cu bitum modificat: BAR 16m - cu bitum aditivat2): BAR 16a - cu bitum: BAR 16 Beton asfaltic bogat în criblur: - cu bitum modificat: BA 16m - cu bitum aditivat2): BA 16a
2 II, III II, III
- cu bitum: BA 16 Mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8, MASF 16 Beton asfaltic bogat în criblur: - cu bitum aditivat2): BA 8a, BA 16a, BA 25a - cu bitum: BA 8, BA 16, BA 25 Beton asfaltic cu pietri concasat3): - cu bitum aditivat2): BAPC 16a
3 IV, V IV
- cu bitum: BAPC 16
NOTE - 1 Simbolurile pentru mixturile asfaltice sunt conform tabelului 3
2 Bitumul aditivat se utilizeaz în cazul în care adezivitatea bitumului fa de
agregatele naturale utilizate este sub limita de 80%.
2.3 Îmbrcmintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru
drumuri, se execut conform SR 174-2.
Îmbrcminile bituminoase cilindrate realizate cu bitum modificat, cu fibre i respectiv cu
bitum aditivat se execut conform reglementrilor tehnice în vigoare.
Tipurile de mixturi asfaltice prevzute pentru execuia stratului de legtur, cuprinse în
prezentul standard, sunt conform tabelului 2 si sunt clasificate în funcie de granulozitate,
dimensiunea maxim a granulelor agregatului natural i de natura acestuia.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Stratul de legtur Tipul mixturii asfaltice1)
Beton asfaltic deschis cu criblur: - cu bitum modificat: BAD 25m - cu bitum aditivat2): BAD 25a
1 I, II I, II
- cu bitum: BAD 25 Beton asfaltic deschis cu criblur: - cu bitum modificat: BAD 25m - cu bitum aditivat2): BAD 25a - cu bitum: BAD 25 Beton asfaltic deschis cu pietri concasat: - cu bitum aditivat2): BAD PC 25a
2 III III
- cu bitum: BAD PC 25 Beton asfaltic deschis cu criblur: - cu bitum aditivat2): BAD 25a - cu bitum: BAD 25 Beton asfaltic deschis cu pietri concasat: - cu bitum aditivat2): BAD PC 25a - cu bitum: BAD PC 25 Beton asfaltic deschis cu pietri sortat: - cu bitum aditivat2): BAD PS 25a
3 IV, V IV
- cu bitum: BAD PS 25 NOTE - 1 Simbolurile pentru mixturile asfaltice sunt conform tabelului 3
Bitumul aditivat se utilizeaz în cazul în care adezivitatea bitumului fa de agregatele
naturale utilizate este sub limita de 80%.
2.4 În cazul îmbrcminilor bituminoase realizate cu bitum modificat cu polimeri, stratul
de legtur se poate executa din mixtur asfaltic preparat cu bitum neparafinos pentru
drumuri, sau cu bitum modificat cu polimeri în cazuri justificate din punct de vedere tehnic
i economic. Clientul / administratorul drumului, împreun cu proiectantul, vor stabili tipul
de bitum utilizat la realizarea stratului de legtur.
Îmbrcminile bituminoase cilindrate se aplic pe:
straturi de baz bituminoase, conform SR 7970 i SR 1120;
straturi de baz din agregate naturale stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici,
conform STAS 10473/1 i reglementrilor tehnice în vigoare;
straturi de baz din macadam, conform SR 179;
îmbrcminte bituminoas existent, în cadrul lucrrilor de ranforsare;
îmbrcminte din beton de ciment existent.
În cazul îmbrcminilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baz din agregate
naturale stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici, pe îmbrcminte din beton de ciment
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
i pe îmbrcminte bituminoas existent, se recomand executarea unui strat antifisur
peste stratul suport.
ART.3 SIMBOLURI Mixturile asfaltice prevzute pentru execuia îmbrcminilor bituminoase cilindrate la cald,
cuprinse în prezentul caiet de sarcini, au simbolurile prevzute în tabelul 3.
Tabelul 3 Nr. Crt.
Tipul mixturii asfaltice Simbolul
1 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre MASF 8 MASF 16
Mixturi asfaltice cu bitum modificat cu polimeri: - beton asfaltic bogat în criblur BA 16m - beton asfaltic rugos BAR 16m
2
- beton asfaltic deschis cu criblur BAD 25m Mixturi asfaltice cu bitum aditivat: - beton asfaltic bogat în criblur BA 8a
BA 16a BA 25a
- beton asfaltic rugos BAR 16a - beton asfaltic cu pietri concasat BAPC 16a - beton asfaltic deschis: * cu criblur BAD 25a * cu pietri concasat BADPC 25a
3
* cu pietri sortat BADPS 25a Mixturi asfaltice cu bitum neparafinos pentru drumuri: - beton asfaltic bogat în criblur BA 8
BA 16 BA 25
- beton asfaltic rugos BAR 16 - beton asfaltic cu pietri concasat BAPC 16 - beton asfaltic deschis: * cu criblur BAD 25 * cu pietri concasat BADPC 25
4
ART.4. PREVEDERI GENERALE
4.1 Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de sarcini.
4.2 Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor necesare aplicarii prezentului
Caiet de Sarcini.
4.3 Antreprenorul va asigura evidenta zilnica a conditiilor de executie a imbracamintilor
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
asigurata de o firma cu experienta in aceste lucrari.
ART. 5. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA STAS 42-68 Bitumuri. Determinarea penetraiei STAS 60-69 Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel i bil. SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitii. STAS 113-74 Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass SR 174-2:1997 Lucrri de drumuri. Îmbrcmini bituminoase cilindrate executate la cald. Condiii
tehnice pentru prepararea i punerea în oper a mixturilor asfaltice i recepia îmbrcminilor executate
SR 179:1995 Lucrri de drumuri. Macadam. Condiii tehnice generale de calitate STAS 539-79 Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins în pulbere SR 662:2002 Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier. Condiii tehnice de calitate SR 667:2000 Agregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrri de drumuri. Condiii tehnice de
calitate SR 754:1999 Bitum neparafinos pentru drumuri STAS 863-85 Lucrri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripii de proiectare SR 1120:1995 Lucrri de drumuri. Straturi de baz i îmbrcmini bituminoase din macadam
semipenetrat i penetrat. Condiii tehnice de calitate STAS 1338/1-84 Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i îmbrcmini bituminoase executate la cald.
Prepararea mixturilor, pregtirea probelor i confecionarea epruvetelor STAS 1338/2-87 Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i îmbrcmini bituminoase executate la cald.
Metode de determinare i încercare STAS 1338/3-84 Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i îmbrcmini bituminoase executate la cald.
Tipare i accesorii metalice pentru confecionarea i decofrarea epruvetelor STAS 2900-89 Lucrri de drumuri. Limea drumurilor SR 4032-1:2001 Lucrri de drumuri. Terminologie SR 7970:2000 Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi bituminoase cilindrate, executate la
cald. Condiii tehnice generale de calitate STAS 8849-83 Lucrri de drumuri. Rugozitatea suprafeelor de rulare. Metode de msurare STAS 8877-72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid pentru lucrri de drumuri STAS 10144/3-91 Strzi. Elemente geometrice. Prescripii de proiectare STAS 10473/1-87 Lucrri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pmânturi stabilizate cu
ciment. Condiii tehnice generale de calitate STAS 10696/3-84 Lucrri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.
Metoda de determinare cantitativ SR EN 933-2:1998 Încercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2 –
Analiza granulometric. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor SR EN 12697-1:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.
Partea 1: Coninutul de bitum solubil SR EN 12697-3:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.
Partea 3: Recuperarea bitumului: evaporator rotativ SR EN 12697-4:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.
Partea 4: Recuperarea bitumului: coloana de fracionare SR EN 12697- 27:2002
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor
SR EN 12697- 28:2002
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregtirea probelor pentru determinarea coninutului de bitum, a
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
CAP.I. MATERIALE
6.1 Agregatele naturale care intra in alcatuirea mixturilor asfaltice destinate
imbracamintilor
agregate naturale de carier, conform SR 667, dup cum urmeaz:
cribluri sorturile 4-8, 8-16 i 16-25;
nisip de concasare sort 0-4;
agregate naturale de balastier, prelucrate prin splare i sortare sau prin splare,
concasare i sortare, conform SR 662, dup cum urmeaz:
pietri concasat sorturile 4-8, 8-16 i 16-25;
pietri sorturile 4-8, 8-16 i 16-25;
nisip natural sort 0-4.
6.2 Clasa minim a rocii din care se obin agregatele naturale de carier, în funcie de
clasa tehnic a drumului sau categoria strzii, trebuie s fie conform SR 667, tabelul 3 i
celorlalte prevederi legale în vigoare.
6.3 Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenien a agregatelor naturale de
carier trebuie sa fie conform SR 667, tabelul 2.
6.4 Fiecare tip i sort de agregate naturale trebuie depozitat separat în padocuri prevzute
cu platforme betonate având pante de scurgerea apei i perei despritori pentru evitarea
amestecrii i impurificrii agregatelor.
6.5 Sitele i ciururile de control utilizate pentru determinarea granulozitii agregatelor
naturale au ochiuri ptrate, conform SR EN 933-2.
6.6 Aprovizionarea cu agregate naturale se va face numai dupa efectuarea analizelor de
laborator care atesta calitatea acestora.
6.7 Controlul calitatii agregatelor de catre antreprenor si se face in conformitate cu
prevederile cap. IV din prezentul caiet de sarcini.
6.8 Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
intr-un dosar certificatele de calitate emise de furnizor
intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
- finetea ( continutul in parti fine sub 0,09 mm) min.80%
- umiditatea max. 2%
În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie s corespund prevederilor
STAS 539 i condiiei suplimentare ca minimum de particule sub 0,02 mm s fie de 20%.
Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor de filer sau a fraciunii fine recuperate
de la exhaustorul staiei de asfalt decît în cazul în care coninutul de argil determinat prin
metoda valorii de albastru (VA) conform SR 667 este maximum 2%. În cazul mixturilor
asfaltice stabilizate cu fibre i a betonului asfaltic rugos se interzice folosirea fraciunii fine
recuperate de la exhaustorul staiei.
Filerul se depoziteaz în încperi acoperite, ferite de umezeal, sau în silozuri cu încrcare
pneumatic. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
ART. 8. LIANTI
8.1 Lianii care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul
standard, în funcie de tipul îmbrcmintii bituminoase cilindrate la cald, conform tabelului
6, sunt:
bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 i tip D 80/100;
bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari;
bitum aditivat.
Îmbrcminte bituminoas din mixtur asfaltic stabilizat cu fibre:
- strat de uzur (cu adaos de fibre) Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: tip D 60/80 sau Bitum modificat cu polimeri, conform tabelului 8
1.
- strat de legtur (fr fibre) Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: tip D 60/80
Îmbrcminte bituminoas cu bitum cu polimeri:
2.
- strat de uzur Bitum modificat cu polimeri, conform tabelului 8
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 8/ 38
- strat de legtur Bitum modificat cu polimeri, conform tabelului 8 sau Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: tip D 60/80
3. Îmbrcminte bituminoas cu bitum aditivat: - strat de uzur i strat de legtur
Bitum aditivat, conform 8.5: - tip D 60/80a – zon climateric cald - tip D 80/100a – zon climnateric rece
4. Îmbrcminte bituminoas cu bitum neparafinos pentru drumuri: - strat de uzur i strat de legtur
Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754: - tip D 60/80 – zon climateric cald - tip D 80/100 – zon climateric rece
NOT - Zonele climaterice sunt delimitate conform hrii din anexa A.
8.2 Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 i tip D 80/100 trebuie s
îndeplineasc condiiile prevzute de SR 754 i o adezivitate de minimum 80% fa de
agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiv. În caz contrar se utilizeaz bitum
aditivat.Caracteristicile bitumului sunt aratate in tabelul 7.
8.3 Bitumul modificat cu polimeri trebuie s îndeplineasc condiiile prevzute în
tabelul 8.
Tabelul 7
Nr Caracteristici UM Metode de crt D60/80 D80/100 determinare 1 Penetratie la 250C 1/10 mm 60…80 80…100 STAS 42 2 Punct de inmuiere inel si bila 0C 48…55 44…49 STAS 60 3 Ductilitate la: 50C, min. cm 4,0 5,0 SR 61 250C, min cm 100 100 SR 61 4 Punct de rupere FRAASS, max 0C -13 -15 STAS 113 5 Punct de inflamabilitate Marcusson, min. 0C 250 250 STAS 5489 6 Solubilitate in solventi organici, min. % 99 99 STAS 115 7 Stabilitate in film subtire a bitumului la 1630C*
a) metoda TFOT - pierderea de masa, max. % 0,8 0,8 - penetratia reziduala, min. % 50 47 - cresterea punctului de inmuiere, max. 0C 9 9 - ductilitatea reziduala la 250C, min cm 50 75
Instructiuni tehnice AND nr. 535
b) metoda RTFOT - pierderea de masa, max . % 0,9 0,9 - penetratia reziduala, min. % 50 47 - cresterea punctului de inmuiere, max. 0C 9 9 - ductilitatea reziduala la 250C, min. cm 50 75
Instructiuni tehnice AND nr.536
8 Continutul de parafina, max. % 2,0 2,0 STAS 8099 9 Densitate la 150C g/cm3 0,995 0.992 STAS 35 10 Indice de instabilitate coloidala, max. - - 0.50 Instructiuni tehnice
AND nr.521 11 Adezivitate pe agregat etalon, min.** % 80
80 STAS 10.969/3
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 9/ 38
* metoda a) sau b) in functie de dotare ** agregate etalon = agregate Chileni Tabelul 8 Nr. crt.
Caracteristica Condiii de admisibilitate
Metoda de verificare
1 Penetraie la 25oC, 1/10 mm 55…70 STAS 42 2 Punct de înmuiere, oC, min 55 STAS 60
Ductilitate la: 13oC, cm, min 40
3
25oC, cm, min 100 SR 61
4 Punct de rupere Fraass, oC, max -15 STAS 113 5 Revenire elastic la 13 oC, %, min 60
Stabilitate la înclzire în film subire a bitumului la 163 oC (metoda TFOT sau RTFOT):
- pierdere de mas, %, max 0,8 - penetraie rezidual (Pf/Pi.100), %, min 50 - creterea punctului de înmuiere, oC, max 9 - ductilitate rezidual la 13 oC, cm, min 40
6
- revenire elastic la 13 oC, %, min 60 Omogenitate (microscop cu lumin fluorescent): 7 - particule sub 5µ, %, min 80 Stabilitate la stocare, 72 h, la temperatura de 163 oC: 8 - diferena între punctele de înmuiere, oC, max 5
Instructiuni tehnice AND nr.535,536
9 Adezivitate pe agregatul natural utilizat, %, min 85 STAS 10696/3 8.4 Bitumul de baz folosit la prepararea bitumului modificat cu polimeri este tip D 80/100
i trebuie s corespund prevederilor SR 754 i condiiei suplimentare:
Indice de instabilitate coloidal: maximum 0,5
8.5 Bitumul aditivat tip D 60/80a i tip D 80/100a trebuie s îndeplineasc condiiile
prevzute de SR 754 pentru bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 i respectiv tip
D 80/100, cu excepia adezivitii care pe agregatele naturale utilizate trebuie s fie de
minimum 80%, indiferent de clasa tehnic a drumului sau de categoria tehnic a strzii.
8.6 Bitumul de baz folosit la prepararea bitumului aditivat tip D 60/80a i tip D 80/100a
este bitumul tip D 60/80 i respectiv tip D 80/100, care trebuie s corespund prevederilor
SR 754.
vigoare.
8.7 Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul aditivat se depoziteaz separat, pe
tipuri de bitum, astfel: bitumul se depoziteaz în rezervoare metalice prevzute cu sistem
de înclzire cu ulei, sistem de înregistrare a temperaturilor (pentru ulei i bitum), gur de
aerisire, pompe de recirculare;
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
bitumul modificat cu polimeri se depoziteaz în recipieni metalici verticali, prevzui cu
sistem de înclzire cu ulei, sistem de recirculare sau agitare permanent, pentru evitarea
separrii componentelor, i sistem de înregistrare a temperaturii. Se recomand ca
perioada de stocare s nu depeasc maximum 2 zile,iar temperatura bitumului modificat
pe perioada de depozitare trebuie s fie de minimum 1400C;bitumul aditivat se depoziteaz
în rezervoare metalice prevzute cu sistem de înclzire cu ulei, pompe de recirculare,
sistem de înregistrare a temperaturii (pentru ulei i bitum), gur de aerisire. Se recomand
ca perioada de stocare s nu depeasc 3 zile, iar temperatura bitumului aditivat pe
perioada de depozitare s fie de (120…140)0C.
8.8 Emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid, pentru lucrrile de amorsare a stratului
suport, conform STAS 8877 sau altor reglementri tehnice în vigoare.
Emulsia bituminoas cationic se depoziteaz în rezervoare metalice verticale, curate în
prealabil, prevzute cu pompe de recirculare i eventual cu sistem de înclzire.
ART. 9 POLIMERI
imbrcminilor bituminoase din prezentul caiet de sarcini sunt de tipul elastomerilor
termoplastici liniari i sunt conform celor prevzute în declaraia de conformitate a calitii
emis de productor. Polimerii trebuie s fie agrementai tehnic conform reglementrilor în
vigoare.
Tipul de polimer i dozajul acestuia în bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de un laborator autorizat, inîndu-se seama de respectarea condiiilor tehnice
prevzute in tabelul 8.
bituminoase din prezentul standard sunt produse tensioactive, cu compoziie i structur
specific polar-apolar, conform celor prevzute în declaraia de conformitate a calitii
emis de productor. Aditivii trebuie s fie agrementai tehnic conform reglementrilor în
vigoare.
- s fie compatibili cu bitumul;
- s fie stabili termic pân la minimum 200oC;
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 11/ 38
- s amelioreze adezivitatea bitumului fa de agregatele naturale, fr a afecta
celelalte caracteristici ale acestuia;
- s nu fie toxici, corozivi sau inflamabili.
Tipul de aditiv i dozajul acestuia în bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de un laborator autorizat, inându-se seama de respectarea condiiilor tehnice
prevzute la 8.5.
ART. 11 FIBRE
Fibrele folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre pentru execuia
îmbrcminilor bituminoase prevzute în prezentul caiet de sarcini sunt fibre sau granule
din celuloz, bitumate sau nebitumate, care trebuie s fie agrementate tehnic conform
reglementrilor în vigoare. Se pot utiliza i alte tipuri de fibre cu condiia ca acestea s fie
agrementate tehnic conform reglementrilor în vigoare.
Tipul i dozajul de fibre în mixtura asfaltic se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de un laborator autorizat.
CAP. II CONDITII TEHNICE ART.12 ELEMENTE GEOMETRICE 12.1 Elementele geometrice i abaterile limit la elementele geometrice trebuie s
îndeplineasc condiiile din tabelul 9.
Tabelul 9 Nr. crt.
Elemente geometrice Condiii de admisibilitate Abateri limit locale admise la elementele geometrice
Grosimea minim a stratului compactat, cm, min:
- strat de uzur din mixtur asfaltic stabilizat cu fibre:
MASF 8 3,0 MASF 16 3,5 - strat de uzur cu bitum modificat, bitum aditivat, bitum
4,0
1
5,0
maximum 10% în minus fa de grosimea prevzut în proiect, pentru fiecare strat abaterile în plus nu constituie motiv de respingere a lucrrii
2 Limea prii carosabile conform STAS 2900 +50 mm Profilul transversal: 3 - drumuri
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 12/ 38
în aliniament sub form de acoperi în curbe i zone aferente conform STAS 863
+5,0 mm, fa de cotele profilului adoptat
cazuri speciale pant unic - strzi conform STAS 10144/3 +2,5 mm/m Profil longitudinal: Declivitate, %, max
- drumuri mixtur asfaltic stabilizat cu fibre
6,0
6,0
beton asfaltic cu pietri concasat 6,0
+5 mm, fa de cotele profilului proiectat, cu condiia respectrii pasului de proiectare adoptat
4
Caracteristica Condiii de admisibilitate Metoda de încercare
Planeitatea în profil longitudinal.1) Indice de planeitate, IRI, m/km:
- drumuri de clas tehnic I…II < 2,5 - drumuri de clas tehnic III < 3,5 - drumuri de clas tehnic IV < 4,5
1
Reglementri tehnice în vigoare privind msurtori cu analizorul de profil longitudinal (APL)
Uniformitatea în profil longitudinal.1) Denivelri admisibile msurate sub dreptarul de 3 m, mm
- drumuri de clas tehnic I i strzi de categoria tehnic I…III
< 3,0
- drumuri de clas tehnic II i strzi de categoria IV
< 4,0
2
SR 174-2
Rugozitatea2) - Rugozitatea cu pendulul SRT, uniti SRT:
drumuri de clas tehnic I…II > 80 drumuri de clas tehnic III > 70 drumuri de clas tehnic IV…V > 60
STAS 8849
- Rugozitatea geometric, HS, mm: drumuri de clas tehnic I…II > 0,7 drumuri de clas tehnic III > 0,6 drumuri de clas tehnic IV…V > 0,55
STAS 8849
- Coeficientul de frecare (µGT): drumuri de clas tehnic I…II > 0,95
3
Reglementri tehnice în vigoare cu aparatul de msur Grip Tester
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 13/ 38
4 Omogenitate. Aspectul suprafeei Aspect fr degradri sub form de exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, lefuite.
vizual
NOTE - 1 Planeitatea în profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de
planeitate IRI, fie prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m.
2 Rugozitatea se determin fie prin msurri cu pendulul SRT, fie prin msurarea
rugozitii geometrice HS.
În caz de litigiu se determin rugozitatea cu pendulul SRT.
ART.14 COMPOZIIA I CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR
ASFALTICE
14.1 Compoziia mixturilor asfaltice
14.1.1 Mixturile asfaltice pentru stratul de uzur i pentru stratul de legtur pot fi realizate
integral din agregate naturale de carier sau din amestec de agregate naturale de carier
i de balastier, funcie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 11
Tabelul 11 Nr. crt.
Tipul mixturii asfaltice Agregate naturale utilizate
1 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre Criblur: sort 4-8, 8-16; Nisip de concasare sort 0-4; Filer
2 Beton asfaltic rugos Criblur: sort 4-8, 8-16; Nisip de concasare sort 0-4; Filer
3 Betoane asfaltice bogate în criblur
Criblur: sort 4-8, 8-16, 16-25; Nisip de concasare sort 0-4; Nisip natural sort 0-4 ; Filer
4 Beton asfaltic cu pietri concasat Pietri concasat sort 4-8, 8-16, 16-25; Nisip natural sort 0-4; Filer
5 Beton asfaltic deschis cu criblur
Criblur: sort 4-8, 8-16, 16-25; Nisip de concasare sort 0-4; Nisip natural sort 0-4 ; Filer
6 Beton asfaltic deschis cu pietri concasat
Pietri concasat sort 4-8, 8-16, 16-25; Nisip de concasare sort 0-4; Nisip natural sort 0-4 ; Filer
7 Beton asfaltic deschis cu pietri sortat
Pietri sort 4-8, 8-16, 16-25; Nisip de concasare sort 0-4; Nisip natural sort 0-4 ; Filer
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 14/ 38
14.1.2 La betoanele asfaltice bogate în criblur destinate stratului de uzur i la betoanele
asfaltice deschise pentru stratul de legtur se folosete nisip de concasare sau amestec
de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este
în proporie de maximum:
25% pentru BA 8, BA 16, BA 16m, BA 8a i BA 16a;
30% pentru BA 25 i BA 25a;
50% pentru BAD 25, BAD PC 25, BAD PS 25, BAD 25m, BAD 25a, BAD PC 25a, BAD PS
25a.
14.1.3 Limitele procentelor de agregate naturale i filer din cantitatea total de agregate
sunt conform tabelului 12
14.1.4 Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de
mixtur asfaltic, este cuprins în limitele prezentate în tabelul 13 i figurile de la 1 pân la
8.
14.1.5 Coninutul de fibre active în mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF 8 i
MASF 16 variaz în limitele (0,3…1,0)% din masa mixturii asfaltice, în funcie de tipul fibrei
utilizate.
14.1.6 Coninutul optim de fibre se stabilete prin studii preliminare de laborator, de ctre
un laborator de specialitate autorizat.
Coninutul optim de liant se stabilete prin studii preliminare de laborator, conform STAS
1338/1, STAS 1338/2, STAS 1338/3 i prin alte metodologii prevzute de reglementrile
tehnice în vigoare, de ctre un laborator de specialitate autorizat.
14.1.7 Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator, în
vederea stabilirii coninutului optim de liant, sunt prezentate în tabelul 14.
Nr. crt.
Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Coninutul de liant din masa mixturii asfaltice %
Clasa tehnic a drumului
Categoria tehnic a strzii
MASF 8 6,7…7,5 I…V I…IV MASF 16 6,5…7,5 I…V I…IV
5,7…6,2 I…III I…III BAR 16m, BAR 16a BAR 16 5,7…6,2 II…III II…III
6,0…7,0 I…II I…II BA 16m
6,3…7,3 III III 6,0…7,0 II II 6,3…7,3 III III BA 16, BA 16a 6,5…7,5 IV…V IV
1 Strat de uzur
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 15/ 38
BA 25, BA 25a 5,5…7,0 IV…V IV BAPC 16, BAPC 16a 6,0…7,5 IV…V IV BAD 25m 4,0…5,0 I…III I…III BAD 25, BAD 25a 4,0…5,0 I…V I…IV BAD PC 25, BAD PC 25a 4,0…5,0 III…V III…IV
2 Strat de legtur
BAD PS 25, BAD PS 25a 4,0…5,0 IV…V IV
14.1.8 Raportul filer:liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în prezentul standard este conform tabelului 15. Tabelul 15 Nr. crt.
Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Raport filer:liant (recomandat)
Betoane asfaltice rugoase 1,6…1,8 Betoane asfaltice bogate în criblur: - cu dimensiunea maxim a granulei de 16 mm 1,3…1,8 - cu dimensiunea maxim a granulei de 25 mm 1,1…1,8
1 Strat de uzur
Beton asfaltic cu pietri concasat 1,6…1,8 2 Strat de legtur Betoane asfaltice deschise 0,5…1,4 14.1.9 Compozitia mixturilor asfaltice cu care se vor realiza straturile imbracamintii
bituminoase se va stabili pe baza unui studiu preliminar, tinindu-se seama de respectarea
conditiilor tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini.
Studiul va fi efectuat de antreprenor in cadrul laboratorului propriu sau va fi comandat la
un laborator autorizat.
14.1.10 Formula de compozitie stabilita pentru fiecare tip de mixtura asfaltica, sustinuta de
rezultatele studiilor si incercarilor efectuate va fi supusa aprobarii beneficiarului.
Aceste studii comporta urmatoarele etape:
- stabilirea proportiilor de agregate naturale si filer pe baza compozitiei granulometrice a
fiecarui material component;
- realizarea a 5 formule de mixtura asfaltica cu cinci continuturi de bitum incadrate in
intervalul corespunzator tipului de mixtura asfaltica studiat;
- determinarea caracteristicilor fizico – mecanice conform prevederilor prezentului caiet de
sarcini ;
14.1.11 Dupa verificarea compozitiei propuse de antreprenor, beneficiarul, daca nu are
obiectiuni sau propuneri de modificare, accepta formula propusa.
Caracteristicile fizico-mecanice
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 16/ 38
optime i din probe prelevate pe parcursul execuiei lucrrilor, de la malaxor sau de la
aternere, precum i din stratul gata executat, pentru verificarea calitii mixturilor asfaltice.
Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuiei lucrrilor, precum i din
stratul gata executat, se efectueaz conform SR EN 12697-27.
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos
pentru drumuri i cu bitum aditivat trebuie s se încadreze în limitele din tabelele 16 i 17.
NOTA:
sarcini sunt introduse urmatoarele determinari:
Rezistena la deformare permanent, la nivelul stratului de uzur, exprimata prin:
Fluajul dinamic al mixturii asfaltice prin încercarea repetat uniaxial a unei probe
cilindrice din mixtur asfaltic, conform reglementrilor în vigoare ( Instructiuni AND nr.
543-98)
Viteza de deformaie la ornieraj înregistrat pe o plac din mixtur asfaltic, la un anumit
numr de treceri ale unui pneu cu caracteristici bine definite, conform reglementrilor în
vigoare ( Instructiuni AND nr.573-2002)
Rezistena la oboseal, definit prin numrul de solicitri Nadm pe care le suport mixtura
asfaltic, înainte de a se rupe. Determinarea se bazeaz pe solicitarea repetat la întindere
indirect a unei epruvete cilindrice, conform reglementrilor în vigoare
c) Modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice, utilizînd testul de întindere
indirect prin solicitare repetat a unei probe cilindrice din mixtur asfaltic, conform
reglementrilor în vigoare ( Instructiuni AND nr.542-98)
d ) Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe cilindri confecionai
cu presa de compactare giratorie, conform reglementrilor în vigoare ( Instructiuni AND nr.
541)
e) Testul Schellenberg pentru mixturile stabilizate cu fibre ( SR 174-1/2002)
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Nr. crt.
Caracteristica BAR 16, BAR 16a,BA 16, BA 16a, BA 8, BA 8a, BA 25, BA 25a
BAD 25, BAD 25a, BAD PC 25, BAD PC 25a, BAD PS 25, BAD PS 25a
Caracteristici pe cilindri confecionai la presa de compactare giratorie:
- Volum de goluri la 80 de giraii, %, max 5,0 -
1
- Volum de goluri la 120 de giraii, %, max - 9,5 Rezistena la deformaii permanente: 2 Fluaj dinamic la 40oC i 1800 pulsuri, 10-4 mm, max 7600 - Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min: - zon climateric cald 4200 3600
3
- zon climateric rece 3600 3000 4 Rezisten la oboseal: numrul de cicluri pîn la fisurare la
15oC, min - 4x105
Tipul mixturii asfaltice Nr. crt.
Caracteristica BA 16m
BAR 16m
BAD 25m
Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: Stabilitate (S) la 60oC, KN, min 10,0 10,0 8,0 Indice de curgere (I) la 60oC, mm 2,0…3,5 2,0…3,5 2,0…3,5 Densitate aparent, kg/m3, min 2350 2350 2300
1
Absorbie de ap, % vol 2…5 3…5 3…6 Caracteristici pe cilindri confecionai cu presa de compactare giratorie:
Volum de goluri la 80 de giraii, %, max 5,0 5,0 -
2
Volum de goluri la 120 de giraii, %, max - - 9,5 Rezistena la deformaii permanente 3 Fluaj dinamic la 40oC i 1800 pulsuri, 10-4 mm, max 2900 2800 -
4 Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min 4500 4500 4000 5 Rezistena la oboseal: numrul de cicluri pîn la fisurare, la
15oC, min - - 4x105
Tipul mixturii asfaltice Nr. crt.
Caracteristica MASF 8 MASF 16
1. Test Schellenberg, %, max 0,2 0,2 Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: Stabilitate (S) la 60oC, KN, min 7,0 7,0 Indice de curgere (I) la 60oC, mm 1,5…3,5 1,5…3,5 Densitate aparent, Kg/m3, min 2300 2300
2.
Volum de goluri, % 3…4 3…4 Rezistena la deformaii permanente: Fluaj dinamic la 40oC i 1800 pulsuri, 10-4 mm, max 10000 10000
3.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Numrul mediu de vehicule1): 450C2) 600C3) 450C2) 600C3)
< 1500, max 6,0 8,0 6,0 8,0 1500…3000, max 4,0 6,0 4,0 6,0 3000…6000, max 2,0 3,5 2,0 3,5 >6000 <2,0 <3,5 <2,0 <3,5 Adâncimea fgaului, mm: Numrul mediu de vehicule1): < 1500, max 6,0 9,0 6,0 9,0 1500…3000, max 5,0 8,0 5,0 8,0 3000…6000, max 4,0 7,0 4,0 7,0 > 6000 <4,0 <7,0 <4,0 <7,0
4. Modulul de elasticitate la 15oC, MPA, min 3600 4000 5. Deformaia permanent la oboseal (3600 impulsuri) la 15oC, 10-
4, max 1200 1000 NOTE - 1 Vehicule de transport marf i autobuze, în 24 h, calculat pentru traficul de perspectiv. 2 Zon climateric rece 3 Zon climateric cald
14.2.6 Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall,
ale mixturilor asfaltice cu bitum, bitum modificat i bitum aditivat se face conform STAS
1338-1 i STAS 1338-2.
Pentru mixtura asfaltic stabilizat cu fibre, epruvetele cilindrice tip Marshall se
confecioneaz în funcie de intensitatea de trafic, la temperatura de 135±5oC, iar
încercrile pe epruvetele cilindrice tip Marshall se fac conform STAS 1338-1 si 1338-2.
Caracteristicile bitumului din mixtura asfaltic preparat cu bitum neparafinos
pentru drumuri sau cu bitum aditivat
Bitumul coninut în mixtura asfaltic prelevat pe parcursul execuiei lucrrilor, de la
malaxor sau de la aternere, trebuie s prezinte un punct de înmuiere IB cu
maximum 9oC mai mare decât bitumul iniial utilizat la prepararea mixturii asfaltice
respective. Se excepteaz verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF.
14.3.2 Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar pregtirea
probelor de mixtur asfaltic în vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltic se face
conform SR EN 12697-28.
Extragerea i recuperarea bitumului din mixtur pentru determinarea acestuia se face
conform SR EN 12697-1, SR EN 12697-3 i SR EN 12697-4. În cazul în care nu se
dispune de aparatura prevzut de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4, recuperarea
bitumului se face conform STAS 1338-2.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Determinarea punctului de înmuiere IB se face conform STAS 60.
Caracteristicile straturilor îmbrcminilor bituminoase executate
Gradul de compactare
Gradul de compactare se determin prin analize de laborator pe carote sau prin msurtori
in situ conform SR 174-2.
Gradul de compactare reprezint raportul procentual dintre densitatea aparent a mixturii
asfaltice compactate în strat i densitatea aparent determinat pe epruvete Marshall
preparate în laborator din mixtura asfaltic respectiv.
Densitatea aparent a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate
din stratul gata executat sau prin msurtori in situ cu gamadensimetrul.
Încercrile de laborator efectuate pentru verificarea compactrii constau în determinarea
densitii aparente i a absorbiei de ap pe plcue (100 x 100) mm sau pe carote
cilindrice cu diametrul de (100…200) mm, netulburate.
14.4.2 Condiiile tehnice pentru densitatea aparent, absorbia de ap i gradul de
compactare al mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul standard sunt conform
tabelului 20.
Densitate aparent, kg/m3, min
Absorbie de ap, % vol
Grad de compactare, %, min
1 Mixtur asfaltic stabilizat cu fibre: MASF 8 MASF 16
2300 2…6 97
2
Beton asfaltic bogat în criblur:
BA 16m 2300 BA 8a, BA 16a, BA 25a, BAPC 16a
3
BA 8, BA 16, BA 25, BA 25a, BAPC 16 2250
2…6 96
Beton asfaltic deschis: BAD 25m 2250 BAD 25a, BADPC 25a, BADPS 25a
4
3…8 96
Rezistena la deformaii permanente se determin pe carote prelevate din îmbrcmintea
bituminoas executat, respectiv din stratul de uzur.
Rezistena la deformaii permanente se msoar prin determinarea vitezei de deformaie la
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
ornieraj i/sau adâncimea fgaului, la temperatura de 450C pentru zona climateric rece i
respectiv de 600C pentru zona climateric cald, conform metodologiei stabilite de
reglementrile tehnice în vigoare.
Valorile admisibile, în funcie de trafic, sunt prezentate în tabelul 21.
Tabelul 21
Adâncimea fgaului, mm, max
450C 600C 450C 600C < 1500 1500…3000 3000…6000 > 6000
6,0 4,0 2,0 <2,0
8,0 6,0 3,5 <3,5
6,0 5,0 4,0 <4,0
9,0 8,0 7,0 <7,0
NOT - Vehicule de transport marf i autobuze, în 24 h calculate, pentru traficul de perspectiv.
Caracteristicile suprafeei îmbrcminilor bituminoase executate
Caracteristicile suprafeei îmbrcminilor bituminoase i condiiile tehnice care trebuie s
fie îndeplinite sunt conform tabelului 10.
Determinarea caracteristicilor suprafeei îmbrcminilor bituminoase se efectueaz în
termen de o lun de la execuia acestora, înainte de data recepiei la terminarea lucrrilor.
CAP. III. EXECUTIA LUCRARILOR
III.1. PREPARAREA MIXTURILOR ASFALTICE
ART. 15 ACCEPTAREA UTILAJULUI
Antreprenorul va supune acceptarii dirigintelui lucrarii utilajul pe care-l va utiliza la
realizarea lucrarilor.
Acceptul se va da dupa instalarea acestuia, verificarea starii sale de intretinere si
aptitudinile de a realiza performantele cerute prin documentatia contractuala.
ART. 16 STATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR
ASFALTICE
Statia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui sa prezinte caracteristici tehnice
care sa permita obtinerea performantelor cerute pentru diferitele tipuri de mixturi prevazute
in Caietul de sarcini speciale precum si cu mijloacele de transport si de executie
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 21/ 38
prevazute de antreprenor.
Centralele de preparare sa fie automatizate si dotate cu site care sa asigure
respectarea dozajelor prescrise, precum si cu dispozitive de control a dozarii
componentelor si de blocare a prepararii in caz de abateri de la programul impus.
16.1 Stocarea si incalzirea liantului
Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de rezervoare de
stocare a caror capacitate sa fie cel putin egala cu consumul mediu zilnic si sa dispuna
fiecare de o joja in prealabil etalonata si un dispozitiv capabil de a incalzi liantul pana la
temperatura necesara, evitand orice supraincalzire .
Toleranta admisa privind temperatura liantului este aratata in tabelul 22.
16.2 Stocarea si dozarea filerului
Filerul trebuie sa fie stocat la statia de prepararea mixturilor asfaltice in silozuri
prevazute cu dispozitive de alimentare si de extragere corespunzatoare care sa permita
dozarea filerului conform tolerantelor indicate in tabelul 22.
Cantitatea de filer stocat va trebui sa permita alimentarea statiei cel putin pentru o
zi de fabricatie.
16.3 Dozarea agregatelor
Antreprenorul trebuie sa dispuna de o instalatie de dozare capabila sa introduca
agregatele potrivit proportiilor stabilite prin studiul preliminar.
Tolerantele dozajului agregatelor va trebui sa fie conform prevederilor din tabelul
22.
Statia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de mijloace mecanice
corespunzatoare pentru introducerea uniforma a agregatelor in scopul obtinerii unei
productii constante.
Se vor lua masuri care sa evite incalzirea agregatelor la temperaturi superioare
celor indicate prin Caietul de Sarcini, care ar putea conduce la arderea liantului.
16.5 Dozarea liantului
Statia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de un sistem de
alimentare si dozare a liantului fie in greutate, fie volumetric care sa asigure realizarea
dozajului prescris cu tolerantele prevazute in tabelul 22.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 22/ 38
16.6 Stocarea agregatelor
Antreprenorul va trebui sa poata asigura stocarea a cel putin o treime din
agregatele destinate santierului.
Depozitarea se va face pe sorturi, in silozuri de tip descoperit, etichetate, pe
platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea impurificarii lor.
16.7 Malaxarea
Statia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie echipata cu un malaxor
capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. Daca cuva malaxorului nu este inchisa,
ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin
dispersie.
Statia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare impiedicand golirea
malaxorului atata timp cat durata de malaxare nu a fost atinsa.
16.8 Stocarea si incarcarea mixturilor
La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive care sa limiteze la maximum
segregarea mixturii asfaltice la incarcarea in mijloacele de transport.
Daca se folosesc buncare de stocare, acestea vor trebui sa asigure mentinerea
temperaturii impuse a mixturii asfaltice.
Tabelul 22
Toleranta admisa % max
Dozaj bitum ±0,3 Dozaj agregate peste 4 mm ±5 Dozaj agregate 0,63 – 4 mm ±4 Dozaj agregate 0,2 – 0,63 mm ±3 Dozaj agregate 0,1 –0,2 mm ±2 Dozaj filer 0 – 0,1 ±1,5 Temperatura liant ±3oC
ART. 17 FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE
17.1 Fabricarea mixturilor asfaltice se va realiza numai in statii automate de asfalt.
O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si
se va urmari prin observatii vizuale ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata
intr-un mod convenabil.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 23/ 38
stabilesc in functie de tipul liantului (precizat prin CS speciale), cu observatia ca
temperaturile din partea superioara a intervalului se aplica la executia imbracamintilor
bituminoase in zone climatice reci.
Tabelul 23 Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltica la
iesirea din malaxor Temperatura (oC) D60/80 170 … 190 165 … 175 160 … 180 D80/100 160 … 180 160 … 170 155 … 170 ART. 18 REGLAREA STATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR
ASFALTICE
18.1 Dupa acceptarea utilajului de catre beneficiar prin dirigintele lucrarii, antreprenorul
trece la operatiuni de reglare si etalonare :
a debitului dozatoarelor pentru agregate;
a debitului pompelor pentru liant ;
a debitului privind filerul,
precum si la verificarea functionarii malaxorului.
18.2 Autorizatia de punere in exploatare va fi data de diriginte dupa ce va constata ca
debitele fiecarui constituent permit sa se obtina amestecul prescris la limitele tolerantelor
admise.
18.3 Daca, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive se dovedesc defectuoase,
antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca, sa efectueze din nou reglajul, dupa care sa
supuna aprobarii dirigintelui.
18.4 Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului sau/
si a personalului care-l deserveste in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea
autorizatiei de punere in exploatare, cu atat mai mult in caz de refuz.
ART. 19 CONTROLUL FABRICATIEI
Mixturile asfaltice produse in statiile de prepararea mixturilor asfaltice sunt supuse
incercarilor preliminare de informare, controlului de calitate si receptie, a caror frecventa,
(in cazul lipsei de dispozitiuni contrare Caietului de sarcini speciale), este cea indicata in
tabelul 24.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
FELUL *)
CONTROLULUI FRECVENTA CONTROLULUI SAU A INCERCARII
EXECUTIE A B C Compozitia X --- --- Pentru fiecare tip de mixtura STUDIU Caracteristici fizico-
mecanice X --- --- asfaltica
Reglarea statiei de asfalt X X --- Inaintea inceperii fabricatiei Incadrarea agergatelor in zona granulometrica
X X --- La inceperea campaniei sau ori de cate ori se schimba agregatele
Starea de curatenie a agregatului
X X ---
--- X --- Permanent
--- X --- Permanent
--- X --- La inceperea fiecarei zile de lucru
Granulozitatea amestecului de agregate la iesirea din malaxor inainte de adaugarea bitumului
--- X --- Zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturii asfaltice
Temperatura mixturii asfaltice la preparare
--- X --- La fiecare ora a fabricatiei
Incadrarea dozajului de bitum in dozajul prestabilit
--- X --- Zilnic
--- X --- Permanent
Modul de compactare si executie rosturi
--- X --- Zilnic
Compozitia mixturii --- Cate o proba de 20 kg la fiecare
Caracteristici fizice mecanice
--- 200 .. 400 tone mixtura in functie de productivitatea instalatiei
*) A – incercari preliminare B – control de calitate C – control de receptie
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
ART. 20 TRANSPORT
20.1 Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se efectueaza cu autocamioane
cu bene metalice care trebuie sa fie curatate de orice corp strain inainte de incarcare.
Este interzisa utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca
cu acesta (motorina, pacura, etc.)
20.2 Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in opera este determinat de debitul
de functionare a statiei de prepararea mixturii asfaltice si de punerea in opera dastfel incat
sa nu existe intreruperi.
Autobasculantele sunt in mod obligatoriu echipate cu o prelata care va fi intinsa la
terminarea incarcarii, oricare ar fi destinatia de transport si conditiile atmosferice.
ART. 21 LUCRARI PREGATITOARE
2.1 Pregatirea stratului suport
Inainte de asternerea mixturii stratul suport trebuie bine curatat.
In cazurile in care straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari
se vor lua masuri de rectificare a acestora.
Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.
ART. 22 ASTERNEREA MIXTURII ASFALTICE
In lipsa unor dispozitii contrare ale Caietului de sarcini special, punerea in opera a
mixturilor asfaltice se va efectua cu ajutorul unui finisor capabil de a le repartiza fara sa
produca segregarea lor, respectand profilele si grosimile fixate prin caietul de prescriptii
speciale.
Asternerea mixturilor asfaltice se face in anotimpul calduros la temperaturi peste +10oC,
pe timp uscat, in perioada martie – octombrie, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
Executia straturilor din mixturi dupa aceste perioade nu se poate face decat cu aprobarea
forului tutelar al administratiei drumului.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie.
Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile conform tabelului 25.
Temperatura mixturii asfaltice la compactare oC, min
oC, min inceput sfarsit D 60/80 145 140 110 D 80/100 140 135 100
Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 25 vor fi refuzate.
Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier, ele neputand fi reincalzite la fata
locului. In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul
finisorului ca urmare a unei pene.
22.2 Grosimea stratului de asternere
Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face atat pentru stratul de uzura cat si pentru
stratul de legatura intr-o singura asternere si compactare.
22.3 Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice.
Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de executie.
In cazul in care stratul suport este constituit din imbracaminti existente, aducerea acestuia
la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza dupa caz fie prin aplicarea unui
strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare.
Cantitatea de mixtura asfaltica necesara pentru egalizare se determina prin scaderea
volumului de mixtura al stratului de legatura sau uzura constanta din volumul total al
mixturii asfaltice calculat conform cotelor din proiectul de executie.
In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura, urmarindu-se
degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.
Amorsarea suprafetei stratului suport si a rosturilor de lucru.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special care poate regla
cantitatea de liant pe mp in functie de natura stratului suport.
Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv
pentru ruperea emulsiei bituminoase.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea
amorsajului trebuie sa fie de (0,3 … 0,5)kg/mp.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 27/ 38
La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport din beton de ciment sau
macadam , cand grosimea totala a straturilor rutiere de mixturi asfaltice este mai mica de
15 cm, rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte
materiale agrementate tehnic. In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta
fisuri sau crapaturi se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul suport.
In cazul utilizarii materialelor geosintetice, acestea se aplica pe un strat nou de mixturi
asfaltica in grosime de minimum 2 cm.
Suprafata stratului suport pe care se aplica amorsajul trebuie sa fie uscata.
22.4 Asternerea
Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atat din punct de vedere al
grosimii, cat si al afanarii.
Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este
posibil, antreprenorul propune dirigintelui latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor
longitudinale.
Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la
statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total opririle.
In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura pentru
a se evita o raspandire neuniforma a materialului.
22.5 Rosturi longitudinale si transversale.
Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie foarte regulate si etanse.
Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodata sa se gaseasca suprapus rostului
longitudinal al stratului imediat inferior, indiferent daca acesta din urma este in stratul de
legatura sau in stratul de baza, realizat din mixtura asfaltica sau dintr-un material tratat cu
liant hidraulic.
Un decalaj minim de ordinul a 20 cm este necesar si totodata sa nu se gaseasca sub urma
rotilor.
Rosturile separand mixturile bituminoase asternute de la o zi la alta trebuie sa fie realizate
in asa fel incat sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi.
Marginea vechii benzi va fi badijonata cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru.
Marginea benzii vechi va fi decupata pe intreaga sa, latime eliminand o lungime de banda
de circa 50 cm.
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 28/ 38
Suprafata proaspat creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact inainte
de realizarea benzii noi.
ART. 23 COMPACTAREA
23.1 In lipsa unor dispozitiuni contrare ale Caietului de sarcini special, atelierul de
compactare va fi propus de antreprenor si aprobat de dirigintele lucrarii dupa incercarile de
etalonare in timpul primelor zile ale punerii in opera. Aceste incercari de etalonare vor fi
efectuate sub responsabilitatea antreprenorului, dirigintele putand cere sa efectueze in
acest scop, pe cheltuiala antreprenorului, incercarile de compactitate pe loc pe care le va
considera necesare.
sarcina fiecarui utilaj;
planul de mers al fiecarui utilaj pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil
constant, in fiecare punct al stratului;
viteza de mers a fiecarui utilaj;
presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putand varia intre 3 si 9 bari;
temperatura de asternere, fara ca aceasta sa fie inferioara minimului stabilit prin caietul de
sarcini.
23.2 Metoda propusa va fi satisfacatoare daca ea permite sa se atinga in cel putin 95%
din masuratorile efectuate 100% valoarea densitatii aparente obtinute in timpul studiului
privind compozitia mixturii; celelalte 5% din masuratori trebuie sa aiba o compactitate
superioara valorii de 95% din densitatea aparenta.
Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de numarul punctelor de
asternere.
23.3 Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata incat sa se
obtina valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice si de suprafatare. Se vor
respecta prescriptiile din STAS 174-2.
Compactarea are loc in lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele in panta sau
cu panta transversala unica, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea mai
ridicata.
Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintii.
Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari care apar pe suprafata
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 29/ 38
se corecteaza dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.
Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de
scurgere, se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.
23.4 Conform reglementarilor in vigoare pentru imbracamintile bituminoase, atelierul de
compactare este alcatuit din :
Compactor cu pneuri de 160 KN si compactor cu rulouri netede de 120 KN;
Compactor cu rulouri netede de 120 KN.
In tabelul 26 este aratat numarul minim de treceri pentru a obtine gradul de compactare
minim necesar.
COMPACTOR CU RULOURI NETEDE 120 KN
COMPACTOR CU RULOURI NETEDE 120 KN
NUMAR DE TRECERI STRAT DE UZURA 14 4 12 STRAT DE LEGATURA 12 4 14
Specificarea acestor ateliere si numarul minim de treceri a acestora nu exclud
obligativitatea antreprenorului de efectuare a incercarilor de etalonare si supunere spre
aprobare dirigintelui celor specificate la inceputul acestui articol.
Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. Ele nu trebuie
niciodata sa se indeparteze la mai mult de 50 m in spatele finisorului.
ART. 24 REGLAREA PROFILELOR
In lipsa unor dispozitii exprese ale Caietului de sarcini special se va efectua o reglare a
niveletei in raport cu anumiti reperi legati de sosea.
Pentru straturile de rulare realizate pe un suport reglat ca nivelment sau in prealabil
reprofilat, asternerea se va efectua pe baza unei cantitati medii de mixtura pe unitatea de
suprafata.
In cazul unei aplicari pe un suport neregulat, va fi oportun sa se prevada utilizarea unei
grinzi de referinta laterala legata de vechea sosea.
ART. 25 TRATAREA SUPRAFETEI
Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie, sau executate inainte de aceasta data
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 30/ 38
in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic foarte redus se va realiza, cu
aprobarea beneficiarului, pe baza constatarilor pe teren, inchiderea suprafetei prin
badijonare.
Badijonarea se realizeaza prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica cu rupere rapida
cu 60% bitum, diluata cu apa ( o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa curata
nealcalina) si raspandire de nisip sort 0-4 in cantitatile aratate mai jos :
a. – stropire cu bitum 0,5 kg/mp
- raspandire de nisip ( de preferinta de concasaj ) 3 … 5 kg/mp
b. – stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum (diluata cu apa) 0,8 … 1 kg/mp
- raspandire de nisip 3 … 5 kg/mp
25.2 Inchiderea suprafetei se aplica in mod obligatoriu la imbracaminti din beton asfaltic
cu agregate mari ( BA25 si BA25a), in prima luna de la darea in circulatie, printr-un
tratament bituminos executat la cald.
CAP. IV. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII
ART. 26 VERIFICAREA MATERIALELOR
verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si conditiile aratate la
CAP. I din prezentul Caiet de Sarcini.
Pe parcursul executiei lucrarilor,verificarile si determinarile se executa de laboratorul de
santier pe fiecare lot de materiale aprovizionat, precum si saptamanal, din depozitele de
agregate, respectiv din tancul de bitum.Verificarile constau in urmatoarele:
Bitum si bitum aditivat:
- penetratie la 250C, STAS 42 ,SR 754;
- punct de inmuiere prin metoda inel si bila, STAS 60 , SR 754;
- ductilitate la 250C,SR 61,SR 754
- stabilitate in film subtire ( metoda TFOT sau RTFOT) Instr.AND 535 sau 536
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
- penetratie la 250C, STAS 42 ,SR 754;
- punct de inmuiere prin metoda inel si bila, STAS 60 , SR 754;
- ductilitate la 250C,SR 61,SR 754
- stabilitate in film subtire ( metoda TFOT sau RTFOT) Instr.AND 535 sau 536
- revenire elastica la 13 0C (
Cribluri
- natura mineralogica STAS 6200/4, STAS 9110, SR EN 932-3, SR 667
- granulozitate STAS 730 ,SR EN 933-2, SR 667;
- coeficient de forma STAS 730 , SR 667;
- continut de fractiuni sub 0,1 mm STAS 730 , SR 677;
-continut de argila ( VA) SR 667
Pietris
- coeficient de forma STAS 730,SR 662;
- grad de spargere STAS 730,SR 662;
- continut de corpuri straine,STAS 4606,SR 662;
- parti levigabile STAS 4606, SR 662.
- continut de argila ( VA) SR 667
Nisipuri
- continut de impuritati (corpuri straine,continut de fractiuni sub 0,1 mm,
argila ( VA) STAS 4606, STAS730, SR 667
- echivalent de nisip STAS 730, SR662 ( nisip natural)
- coeficient de activitate STAS 730;SR 667 ( nisip de concasare)
Filer
- finetea STAS 539;
- umiditatea STAS 539.
ART. 27 VERIFICAREA PREPARARII SI PUNERII IN OPERA A MIXTURII ASFALTICE
In cadrul santierului trebuie sa se verifice prepararea si punerea in opera a mixturii
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
27.1Instalatia de preparare a mixturii asfaltice:
functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica la inceputul
fiecarei zile de lucru;
temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;
temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent
27.3 Procesul tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregatirea stratului suport:zilnic,la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi;
tehnologia de compactare: zilnic;
27.4 Respectarea compozitiei prestabilite a mixturii asfaltice:
granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de
adaugarea liantului: zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a
mixturilor asfaltice;
compozitia mixturii asfaltice prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si
asternere: zilnic.
In cursul executiei compactarii, antreprenorul trebuie sa urmareasca in permanenta :
cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercaririle experimentale;
utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua
si regulata;
elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj, planul de mers,
viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor
pe pneuri) sa fie respectate cu strictete.
Dirigintele lucrarii isi rezerva dreptul, in cazul unui autocontrol insuficient, sa opreasca
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 33/ 38
lucrarile pe santier pana cand antreprenorul va lua masurile necesare de remediere.
28.2 Controlul ocazional de compactare
Pe parcursul executiei lucrarilor, dirigintele isi rezerva dreptul sa efectueze incercari pentru
a se asigura ca nu exista abateri semnificative a rezultatelor obtinute.
In cazul cand un control ocazional da rezultate inferioare densitatii de referinta prescrisa,
obtinuta in cadrul studiului preliminar , dirigintele impune noi incercari de compactare
anuland modalitatile de compactare initial fixate.
Daca aceste incercari noi nu permit sa se atinga densitatea de referinta , se hotarasc
modificari ale tehnologiei de compactere.
Daca , din contra , aceste incercari noi confirma rezultate initiale, se considera ca atelierul
nu a functionat in conditiile prescrise si, in aceste conditii, va putea fi aplicata o penalitate
pentru toata perioada cuprinsa intre doua controale ocazionale succesive fara ca durata
luata in considerare sa poata depasi o saptamana.
Antreprenorul nu are dreptul la nici o plata pentru imobilizarea utilajului sau si a
personalului aferent pe intreaga perioada a realizarii noilor incercari de compactare.
28.3 Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate
Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor pe tot
parcursul executiei imbracamintilor bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ.
Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din
probe intacte (pe fiecare strat), prelevate din imbracaminte, prin determinarea densitatii
aparente pe placute sau carote conform STAS 1338/2 si raportarea acesteia la densitatea
aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte
de compactare).
Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii
asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in
laborator din aceeasi mixtura asfaltica.
In cazul in care se dispune de aparate bazate pe metode nedistructive, care permit
masuratori in situ ale caracteristicilor de compactarea ale imbracamintilor , acestea se pot
utiliza numai in conditiile in care sunt avizate de organele abilitate.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Reglajul de suprafata
Cantitatea medie a materialului pus in opera pe unitatea de suprafata trebuie sa fie egala
cu cea fixata prin caietul de prescriptii speciale cu o toleranta de ± 10%.
Reglarea nivelmentului
Tolerantele, pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise sunt :
± 1,5 cm pentru stratul de legatura
Daca tolerantele sunt respectate in 95 % din punctele controlate, reglarea este
considerata convenabila.
Verificarea elementelor geometrice include indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul
suport, inainte de asternerea mixturilor asfaltice, in conformitate cu prevederile STAS
6400.
Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de
analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata, iar la
aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km , efectuate la 1 m de la
marginea imbracamintii.
Verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate omologate.
Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa pentru drumuri si in axa si la rigole
pentru strazi cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment.
Verificarea uniformitatii in profil longitudinal se face cu echipamente adecvate omologate,
valorile maxime admise fiind cele indicate in tabelul 10
ART. 31 VERIFICAREA RUGOZITATII
aparatul SRT, sau prin metoda inaltimii de nisip.
Verificarea rugozitatii imbracamintilor se poate face si automatizat cu aparate adecvate
omologate ( exemplu aparat Grip Tester) Interpretarea rezultatelor se face conform
instructiunilor de lucru specifice aparatelor respective.
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
ALE MIXTURILOR ASFALTICE SI IMBRACAMINTILOR EXECUTATE
32.1. Verificarea se face pe:
mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau asternere : cate o proba de 20 kg pentru
fiecare 400tone de mixtura asfaltica fabricata, indiferent de tipul mixturii, dar cel putin o
proba pe zi;
imbracaminti gata executate: o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7000 m2
suprafata executata;
pentru verificarea densitatii, absorbtiei si grosimii straturilor se pot preleva carote;
pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode nedistructive
omologate;
Probele se iau in prezenta delegatului executantului si al beneficiarului , la aproximativ 1 m
de la marginea imbracamintii, incheindu-se un proces verbal .
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa
reprezinte cat mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate.
Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de
beneficiar sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o
mentiune speciala.
Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina conform STAS 1338/2
granulozitatea agregatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie sa corespunda
dozajelor stabilite de laborator. Abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa sunt
prevazute in tabelul 27.
Pentru continutul de liant abaterea admisa fata de dozaj poate fi cuprinsa in intervalul
(0…0,3)%.
Tabelul 27
Fractiunea,mm Abateri admise fata de dozaj, % 25…31,5 ± 5 16…25 ± 5 8…16 ± 5 4…8 ± 5 0,63…4 ± 4 0,2…0,63 ± 3 0,1…0,2 ± 2 0…0,1 ± 1,5
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Faza : PT + CS
Pag 36/ 38
32. 3 Punctul de inmuiere IB al bitumului extras din mixtura asfaltica
32.4 Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
Tipurile de încercri, în funcie de tipul mixturii asfaltice i de clasa tehnic a drumului,
respectiv categoria tehnic a strzii, i frecvena acestor încercri, sunt prezentate în
tabelul 28.
Tabelul 28
Nr. crt.
Caracteristici Tipul mixturii asfaltice
Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall
Toate tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur i stratul de legtur (tabelul 1 i 2), indiferent de clasa tehnic a drumului sau categoria tehnic a strzii MASF 8, MASF 16, indiferent de clasa tehnic a drumului sau de categoria tehnic a strzii; 1
Studiu preliminar de laborator pentru stabilirea compoziiei mixturii asfaltice
Caracteristicile: Volumul de goluri determinat cu presa de compactare giratorie; Rezistena la deformaii permanente; Modulul de elasticitate; Rezistena la oboseal Mixturile asfaltice destinate
stratului de uzur, pentru clasa tehnic a drumului I,II i categoria tehnic a strzii I,II (tabelul 1)
2 Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice prelevate în timpul execuiei; frecvena: 1/400 tone de mixtur asfaltic
Caracteristicile fizico-mecanice pe epruvete Marshall
Toate tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur i stratul de legtur, (tabelul 1 i 2)
Caracteristicile: Densitatea aparent Absorbia de ap Gradul de compactare
Toate tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur i stratul de legtur, conform tabelului 20
MASF 8, MASF 16; 3
Verificarea calitii stratului bituminos executat pe carote; frecvena: 1 carot/7000 m2
Rezistena la deformaii permanente Mixturile asfaltice destinate
stratului de uzur, pentru clasa tehnic a drumului I,II, i categoria tehnic a strzii I,II (tabelul 1)
ART. 33 FRECVENTA VERIFICARILOR
In lipsa unor dispozitii contrare ale caietului de sarcini speciale, frecventa verificarilor va fi
cea indicata mai jos:
Tabelul 29
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
Temperatura de asternere
X
La inceputul executarii lucrarilor, apoi un control ocazional de compactare neconforma
CONTROLUL
X
X
X
X
Reglarea nivelmentului X
Controlul denivelarilor X
A - Incercari preliminare de informare
B - Controlul de calitate
C - Controlul de receptie
CAP. V. RECEPTIA LUCRARILOR
34.1. Receptia imbracamintilor bituminoase cilindrate se efectueaza in conformitate cu HG
nr 273/1994 in doua etape :
la terminarea lucrarilor
finala, la expirarea perioadei de garantie
34.2 Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute
in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini.
Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate ale executiei precum si constatarile consemnate in cursul executiei
de catre organele de control (beneficiar, proiectant, diriginte, etc.).
In urma acestei receptii se incheie un proces verbal de receptie .
Beneficiar : IFIN-HH
Edi\ia 1
Proiect 26/2011
ART. 35 RECEPTIA FINALA
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile
respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si prevederilor din prezentul caiet de
sarcini.