Buruh Kanak-kanak

Embed Size (px)

Text of Buruh Kanak-kanak

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  1/24

  ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN

  KANAK-KANAK:

  BURUH KANAK-KANAK

  FEM 4123

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  2/24

  DEFINISI MENURUT CRC

  Sebarang pekerjaan yang dilakukan oleh

  kanak-kanak dan memberi kesan berikut:

  Mengganggu kesihatan/fizikal, mental, sosial,

  moral, keselamatan, pendidikan.

  Menyebabkan kanak-kanak tidak dapat

  bermain atau menyertai aktiviti yang perlu

  untuk perkembangan fizikal dan mentalnya.

  Ringkasnya, eksploitasi ekonomi.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  3/24

  SEJARAH LAMPAU

  Revolusi Industri: kilang

  Era Victoria: kilang, lombong, pembersih

  pendiang api.

  Bentuk kerja: pelayan domestik, pembinaan,

  pelacur, kilang, lombong arang batu.

  Umur: seawal 3 tahun.

  Pertengahan kurun ke 18: 120,000 pelayan

  domestik di London. Waktu bekerja: 80 jam

  seminggu.

  1900: 1.7 juta buruh kanak-kanak (bawah 15

  tahun) sebagai pekerja industri di USA. Naik 2

  juta pada 1910.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  4/24

  SEMASA

  Masih berlaku - selagi wujud kemiskinan

  keluarga (Basu & Van, 1998).

  UNICEF: 158 juta buruh kanak-kanak (5-14

  tahun) seluruh dunia

  tidak termasuk pekerja

  domestik.

  Nov 2005: Serbuan aktivis NGO India Junned

  Khan dengan bantuan Jabatan Buruh dan NGO

  Pratham berjaya membebaskan 480 burh

  kanak-kanak dalam industri sulaman haram.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  5/24

  BANTAHAN TERHADAP BURUH

  KANAK-KANAK

  Kanak-kanak sepatutnya menghabiskan

  masa di sekolah.

  Kanak-kanak terdedah kepada waktu

  kerja yang lama dan boleh memudaratkan

  kesihatan.

  Melibatkan kerja paksa, eksploitasi dan

  ganjaran yang tidak setimpal dengan kerja

  yang dilakukan.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  6/24

  SENARIO BURUH KANAK-KANAK

  Bekerja membantu tugas-tugas domestik

  keluarga atau diupah oleh orang luar.

  International Labour Organization

  menganggarkan lebih 200 juta kanak-

  kanak bekerja dalam waktu kerja yang

  panjang dan dalam industri yang

  terdedah kepada risiko pencemaran

  tinggi.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  7/24

  SENARIO BURUH KANAK-KANAK

  Buruh kanak-kanak adalah fenomena

  biasa di negara-negara seperti India,

  China, Bangladesh, Thailand dan

  Filipina.

  Agak sukar untuk menilai fenomena ini

  di Malaysia kerana tidak banyak kajian

  sistematik dilakukan.

  Namun, terdapat kajian yang

  menunjukkan fenomena ini turut berlaku

  di Malaysia.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  8/24

  KAJIAN BURUH KANAK-KANAK WHO (1984), banyak buruh kanak-kanak

  mengalami : kemalangan ketika bekerja,

  nutritional deficiencies

  terdedah kepada bahan

  toksik dan bekerja antara 10 jam hingga 14 jam

  sehari.

  Kajian oleh CHILD (NGO) pada 1993 terhadap

  pekerja estet getah dan kelapa sawit di Selangor

  melaporkan:

  Sekurang-kurangnya 20 estet di Kuala Selangor

  mempunyai buruh kanak-kanak.

  70 dibawah 14 tahun, 25 di bawah 12 tahun.

  60 daripada kanak-kanak bawah 14 tahun

  bekerja sepenuh masa (9 lelaki, 8 perempuan).

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  9/24

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  10/24

  MENGAPA BURUH KANAK-KANAK SUKAR DIKESAN

  Tinggal di kawasan pedalaman dan

  bekerja sebagai sebahagian daripada

  tenaga kerja keluarga.

  Bekerja secara kasual dan bukan tetap

  untuk elak dikesan.

  Tendensi majikan, keluarga atau kanak-

  kanak sendiri merahsiakannya kerana

  bimbang mendapat tentangan.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  11/24

  PUNCA BURUH KANAK-KANAK

  FAKTOR EKONOMI.

  Kemiskinan menyebabkan kanak-kanak

  terpaksa bekerja untuk membantu

  keluarga.

  FAKTOR PENDIDIKAN.

  Kegagalan sekolah menyediakan

  persekitaran yang kondusif untuk

  menyedarkan ibubapa dan kanak-kanak

  kepentingan pendidikan.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  12/24

  PUNCA BURUH KANAK-KANAK

  FAKTOR KELUARGA

  Kehilangan ibu bapa.

  Ibu bapa kurang upaya.

  Ibu bapa lanjut usia.

  Ibu bapa penagih arak atau dadah.

  Perpecahan keluarga.

  Penderaan dalam keluarga kanak-kanak

  lari daripada rumah

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  13/24

  PERLINDUNGAN: ANTARABANGSA

  Artikel 32 Konvensyen Kanak-kanak 1989.

  ILO Programme on the Elimination of Child

  Labour (IPEC) ditubuhkkan pada 1992.

  88 negara ahli.

  Rakan kongsi termasuk persatuan majikan dan

  pekerja, agensi kerajaan antarabangsa, pihak

  swasta, organisasi mewakili komuniti, NGOs,

  parlimen, media, kehakiman, universiti-

  universiti, kumpulan keagamaan, kanak-kanak

  dan keluarga.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  14/24

  BURUH KANAK-KANAK DAN

  UNDANG-UNDANG

  Tiada undang-undang yang menghalang

  secara total buruh kanak-kanak di

  Malaysia.

  Polisi tidak campurtangan kerajaan

  adalah kerana buruh kanak-kanak secara

  tradisi telah menjadi pola kehidupan

  sosial dan ekonomi.

  Undang-undang menyediakan peraturan

  kepada pola buruh kanak-kanak sedia

  ada supaya sebarang penyalahgunaan

  dan pengeksploitan dapat dihalang.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  15/24

  BURUH KANAK-KANAK DAN

  UNDANG-UNDANG

  Akta Kanak-kanak dan Orang Muda

  (Pekerjaan) 1966 hanya melindungi

  kanak-kanak yang bekerja daripada

  dieksploitasi.

  Akta ini membezakan kanak-kanak dan

  orang muda.

  Kanak-kanak bawah 14 tahun.

  Orang muda

  antara 14 hingga 16

  tahun.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  16/24

  BURUH KANAK-KANAK DAN

  UNDANG-UNDANG

  Objektif: bukan mengharamkan buruh kanak-

  kanak tetapi gov rnsdan melindungi kanak-

  kanak yang bekerja.

  Diterimapakai secara verbatim daripada

  undang-undang Inggeris.

  Akta ini menetapkan:

  Jenis pekerjaan yang dibenarkan.

  Jumlah jam bekerja dan jumlah jam rehat (tidak

  lebih 6 hari, tidak boleh bekerja pada pukul 8

  mlm hingga 7 pagi, selepas 3/4 jam mesti

  diberi waktu rehat.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  17/24

  Sambungan

  Larangan:

  Kanak-kanak dan orang muda dilarang keras

  bekerja berdekatan dengan mesin-mesin.

  Kanak-kanak dan orang muda dilarang keras

  bekerja di bawah tanah.

  Loopholes:

  No minimum age stipulated in the Act.

  No legislation to govern a minimum wage for

  minors who work.

  No prescribed benefits stipulated in the Act.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  18/24

  Sambungan

  The Employment Act 1955 and the

  orkm ns

  Compensation Act 1952 is not legally bound to

  inform nor register children with PERKESO or

  with KWSP except in entertainment industry.

  Penalties RM2000/6 months imprisonment for

  the first offender and RM3000/2 years

  imprisonment for second or subsequent

  offender are completely inadequate to

  safeguard and protect children.

  Cases heard by Magistrate: limited powers to

  penalize.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  19/24

  RUMUSAN

  Buruh kanak-kanak tidak begitu ketara

  di Malaysia

  kurang pendedahan.

  Peraturan pekerjaan dan promosi

  pendidikan oleh kerajaan hanya berjaya

  menurunkan kadar buruh kanak-kanak

  dan bukan membasminya

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  20/24

  RUMUSAN

  Polisi tidak campurtangan kerajaan

  adalah kerana buruh kanak-kanak

  secara tradisi telah menjadi pola

  kehidupan sosial dan ekonomi.

  Undang-undang menyediakan peraturan

  kepada pola buruh kanak-kanak sedia

  ada supaya sebarang penyalahgunaan

  dan pengeksploitan dapat dihalang.

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  21/24

  BURUH KANAK-KANAK

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  22/24

  TABURAN BURUH KANAK-

  KANAK SELURUH DUNIA

  UNICEF GLOBAL DATABASES 2009

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  23/24

  STATISTIK MENGIKUT KATEGORI

  NEGARA: UNICEF SOWC 2010

  * Exclude Nigeria** ExcludeChina

  *** Exclude Nigeria and China

 • 8/10/2019 Buruh Kanak-kanak

  24/24

  STATISTIK MENGIKUT GENDER:

  UNICEF SOWC 2010

  *Excludes Nigeria** Excludes China

  *** Excludes Nigeria and China