of 32 /32
Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s plovnih objekata Predavanje 8

Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta...

Page 1: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja/zagađenja s plovnih objekata

Predavanje 8

Page 2: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

• u slučaju brodova u opasnosti, može se razmotriti nekoliko mogućih rješenja:

• prekrcati brod

• potopiti brod

• zapaliti brodski teret

• djelovati na neki drugi način

Page 3: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

1. Prekrcaj broda

• prekrcaj broda u većini slučajeva nije složen, ako brod nije u opasnosti i uglavnom su to rutinski poslovi

• odluka o prekrcaju ovisi o: • vrsti broda• sposobnost prekrcajne opreme i broda koji prima teret• sposobnost djelatnog osoblja

• odluku o prekrcaju brodskog tereta donosi brod s kojeg se prekrcava i brod na koji se prekrcava

• mora se uzeti u obzir i podatke o:• vlasniku broda• brodskom menadžmentu• zapovjedniku broda• osiguravajućem društvu

Page 4: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Ako brod prevozi kemikalije, najvažnije je:• zaustaviti izljev,• prepumpati u drugi tank ili neki drugi skladišni prostor broda u opasnosti,

• prepumpati preostale kemikalije u drugi brod

Gdje uskladištiti prekrcanu kemikaliju:• u drugi brod koji je opremljen za prijevoz te vrste tvari,• u uljni prekrcivač (sposoban za samostalnu plovidbu tj. bez tegljača, opremljenog vlastitim pumpama kao i sigurnosnim sustavom),

• u spremišta barže (teglenice),• u spremišta na kopnu (ako postoji propisan cjevovod za transport tvari na kopno)

Page 5: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Potrebno je poznavanje osnovnih sigurnosnih uvjeta:

• svojstva kemikalija s kojima se dolazi u doticaj u svrhu procjenjivanja rizika

• problema nekompatibilnosti između prekrcavanih tvari i opreme

• sposobnost održavanja stabilnosti i plovnosti broda koji se prekrcava

• kvalitetu zraka unutar i van broda, koju možemo dobiti neprekidnom kontrolom kvalitete zraka na palubi i u unutrašnjosti broda

Page 6: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Prije same operacije prekrcaja tereta treba uzeti u obzir različite opasnosti:

• u svezi s trenutnim stanjem broda u opasnosti• u svezi s prevoženom kemikalijom:• u svezi s uvjetima okoliša:

1. u svezi s trenutnim stanjem broda u opasnosti:

• ako je brod prevrnut,• ako brod tone,• ako je brod oštećen,• ako je brod izgubio svu ili dio sposobnosti manevriranja,

pogona...

Page 7: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

2. u svezi s prevoženom kemikalijom:

• opasnost od trovanja (posebno udisanjem),• opasnost od požara,• opasnost od eksplozije,• problem kompatibilnosti između kemikalija, prekrcajne opreme i materijala skladišta koja primaju prekrcanu kemikaliju

3. u svezi s uvjetima okoliša:

• gdje se brod nalazi,• uvjete pomorskog prometa,• klimatske i morske uvjete,• odgovarajući prostor za djelovanje

Page 8: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

2. Potapanje broda

• odluka o potapanju broda može se donijeti nakon što je utvrđeno da je nemoguće tegliti, prekrcati ili usidriti brod u opasnosti, te da brod u opasnosti predstavlja prijetnju, kao i činjenica da će potapanje broda umanjiti tu prijetnju i neće stvoriti veći problem kada brod bude potopljen

Prijetnje koje bi mogle opravdati potapanje broda su:• opasnost od zagađenja ili eksplozije u slučaju dodira kemikalije sa zrakom (ukapljeni plinovi koji u slučaju potapanja imaju neznatan utjecaj na okoliš)

• eventualna opasnost koju brod u opasnosti može predstavljati za ostali pomorski promet

Page 9: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

3. Spaljivanje tereta

Mogućnost spaljivanja tereta valja razmotriti ukoliko:• je nemoguće prekrcati ili otegliti brod,• se želi izbjeći trajni oblik onečišćenja (kao što je izljev nafte),• se želi potopiti brod koji sadrži tvari opasne za morski okoliš,• se želi smanjiti rizik od eventualnog zagađenja smanjujući količinu zagađivača u vodi

• ova tehnika uklanjanja onečišćenja primjenjuje se vrlo rijetko, u slučajevima gdje se utvrdi da je to jedina mogućnost

• do sada u pravilu nikad nije bila primijenjena u slučajevima pružanja pomoći kod prevoženja kemikalija

Page 10: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

4. Pospješivanje izlijevanja

• kod rješavanja posljedica izljeva kemikalija u more postoji i mogućnost probijanja oplate broda zbog pospješivanja izlijevanja zbog:• možemo izbjeći isprekidan izljev koji stvara brojne male mrlje - pospješivanja stvaranja tankog sloja zagađivača na površini mora

• onemogućavanja potonuća zagađivača na dno ako brodu prijeti opasnost od potapanja - ako je brod već potonuo, probijanje oplate će omogućiti isplivavanje kemikalije na vodenu površinu

• pospješivanje isparavanja, otapanja ili raspršivanja zagađivača u okolišu

Page 11: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Sprječavanje zagađenja mora s brodova

International Convention for the Prevention of Pollution

From Ships, MARPOL (marine pollution) 73/78:1. Sprječavanje onečišćenja uljima2. Sprječavanje zagađenja štetnim tekućim tvarima3. Sprječavanje zagađenja štetnim tvarima koje se

prevoze morem u pakiranom obliku4. Sprječavanje zagađenja sanitarnim otpadnim vodama5. Sprječavanje zagađenja smećem6. Sprječavanje zagađenja emisijom štetnih plinova

Page 12: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Potpisnici MARPOL konvencije

Page 13: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

1. Sprječavanje onečišćenja uljima

Tankeri za ulja:

• Tankovi odvojenog balasta – posebni tankovi za balast – ne koristi tankove za teret kao balastne tankove

• Konstrukcija dvostrukog trupa – cjelokupna duljina tanka za teret zaštićuje se balastnim tankovima

• Tankovi za mješavine (slop tankovi) – sabire ostatke mješavina od ispiranja tankova

• Ograničenje veličine i rasporeda tankova tereta• Sustav za pranje sirovom naftom• Sustav za posušivanje• Cjevovodi za balast

Page 14: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Na ostalim brodovima:

• uređaj za odvajanje ulja od vode (separator) – kaljuža u strojarnici smije se prazniti ako je sadržaj ulja manji od 15 ppm

• sustav za upravljanje i nadziranje ispuštanja uljem onečišćene balastne vode i tekućina za ispiranje tankova

• sustav cjevovoda za pretakanje i ispuštanje zauljene vode –svaki brod mora imati cjevovod za pretakanje zauljene vode iz strojarskih prostora u opremu za prihvat (na kopnu) – međunarodna priključnica mora se nalaziti na oba boka broda

• kaljužni tankovi – svaki brod veći od 400 BRT – za odlaganje ostataka ulja na oba boka priključnica za pražnjenje

Page 15: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

2. Sprječavanje zagađenja štetnim tekućim tvarima

Tankeri za kemikalije moraju imati oprema za sprječavanje zagađenja:• Sustav za prozračivanje• Oprema za pranje tankova tereta• Sustav za upravljanje i nadziranje ispuštanje ostataka štetnih tekućih tvari

• Sustavi za ispuštanje ostataka štetnih tekućih tvari• Sustavi tereta• Podvodni ispusti

Page 16: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

3. Sprječavanje zagađenja štetnim tvarima koje se prevoze morem u pakiranom obliku

• prema Popisu opasnih tvari u pomorskom prometu (InternationalMaritime Dangerous Goods Code IMDGS) - njihov se prijevoz zabranjuje osim ako je to u skladu s odredbama MARPOLa

4. Sprječavanje zagađenja sanitarnim otpadnim vodama

Prema MARPOL-u – oprema za sprječavanje zagađenja:• Uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda• Sabirni tankovi• Instrumenti za nadzor i upravljanje

Page 17: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

5. Sprječavanje zagađenja smećem

Svaki brod mora imati jedan od uređaja:• za spaljivanje otpada (incinerator)• za sakupljanje smeća – ugrađuju se u brodsku konstrukciju i moraju biti od čelika

• za obradu smeća – za usitnjavanje i zbijanje smeća (na min 12 puta manji obujam)

Page 18: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Brodske svjedodžbe prema MARPOL konvenciji

1. Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem – IOPP (International Oil Pollution Protection)

2. Svjedodžba o sprječavanju onečišćenja fekalijama

3. Svjedodžba o sprječavanju onečišćenja smećem

Page 19: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Knjiga o uljima (Oil record book)

• prema konvenciji mora imati svaki tanker veći od 150 BRT-a i svaki brod veći od 400BRT-a, svaki brod u međunarodnoj plovidbi, te svi veći brodovi bez obzira na tonažu ako kao pogonsko gorivo koriste ulje

• za hrvatske brodove izdaje je Hrvatski registar brodova

• vodi je osoblje stroja i unosi:• podatke o ukrcanom i utrošenom gorivu • podatke o ukrcanom i utrošenom mazivu• stanju kaljuža i strojarnice • o postupcima s otpadnim uljima

Page 20: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Podatke koje valja unositi svrstani su u 9 skupina:1. Balastiranje ili pranje tankova goriva2. Izlijevanje nečistog balasta ili vode za pranje tankova3. Skupljanje i uklanjanje uljnih ostataka4. Neautomatizirano ispuštanje izvan broda ili uklanjanje kaljužne

vode koja se skuplja u strojarskom prostoru5. Automatizirano ispuštanje izvan broda ili uklanjanje kaljužne

vode koja se skuplja u strojarskom prostoru6. Stanje sustava za nadzor i upravljane ispuštanjem ulja7. Slučajna ili druga izvanredne ispuštanja8. Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe

Page 21: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

• u koliko se podaci o potrošnji goriva i ostatku taloga ne slažu s podacima unesenim u knjigu, brod plaća kaznu prilikom lučkih pregleda

Knjigu o uljima drugi dio moraju voditi tankeri za ulja • vodi je osoblje palube i upisuje:• podatke o ukrcanom teretu, • razmještaju tog tereta po tankovima, • o njegovom premještanju • iskrcaju

Page 22: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Predaja zauljenih voda

• zauljene vode su vode koje u sebi sadrže makar i tragove ulja iznad 15 ppm

• za provedbu ovog postupka odgovoran je zapovjednik broda, a za primjenu postupka upravitelj stroja

• svako prekrcavanje zauljenih voda i predaju smeća zapovjednik upisuje u Brodski dnevnik

• u Knjigu o uljima upravitelj upisuje količinu predanih zauljenihvoda, te pohranjuje potvrdu o predanoj zauljenoj vodi koju izdaje ustanova, koja je ovlaštena za preuzimanje zauljenih voda

• tijekom pripreme kao i za vrijeme predaje moraju se poduzeti sve mjere propisane “Brodskim planom u slučaju zagađenja mora uljem” kao i postupak za slučaj nezgode “Onečišćenje mora”

Page 23: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se
Page 24: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se
Page 25: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Knjiga o smeću

• Mora imati svaki brod veći od 400 BRT-a, te brodovi ovlašteni za prijevoz više od 15 putnika (duže od 1 sata)

• za naše brodare izdaje je i ovjerava Hrvatski registar brodova• smeće se na brodu mora skupiti i skladištiti, a odlaže su u lučke

uređaje za prihvat• prema MARPOL-u mora se upisati svako odlaganje smeća s broda• uz knjigu potrebno je držati pohranjene i priznanice o predanom

smeću u lukama - potvrde se čuvaju najmanje 2 godine, kako bi u svakom trenutku bile dostupne za pregled lučkim vlastima

• smeće je razvrstano u 5 kategorija:1. Plastika2. Plutajuće daske i ambalaža3. Usitnjeni papir, krpe, staklo, metal, boce, posude i dr.4. Otpaci hrane5. Pepeo

Vidi prilog o plastici

Page 26: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Postupak predaje otpada (smeća)

• sve službe na brodu koje proizvode otpad moraju biti upoznate s načinom pakiranja i njegova odlaganja na brodu, te sankcijama u slučaju nepoštivanja propisa

• u lukama se otpad predaje ovlaštenim službama s tim da se zadrži kopija ovjerene predaje otpada

• predaja smeća evidentira se u Knjizi o smeću zajedno s zaprimljenom potvrdom o predanom smeću

• ukoliko se svakodnevno ne prima potvrda potrebno je zatražiti zbirnu potvrdu za tekući mjesec i pohraniti je u Knjizi o smeću

• za predaju smeća odgovoran je časnik palube - svaki član posade odgovoran je za postupanje s otpadom (pravilno pakiranje, odlaganje na brodu ili obali)

Page 27: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

• u lukama gdje nije omogućena predaja otpada ovlaštenim službama on se odlaže u za to postavljene kontejnere na obali

Page 28: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Potvrda o predaji otpada ovlaštenom operateru otpadom

Page 29: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Potvrda o predaji otpada ovlaštenom operateru otpadom - nastavak

Page 30: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se
Page 31: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Tijek otpada s brodova

Izvor: http://www.port-authority-ploce.hr

Page 32: Brodovi u opasnosti Sprječavanje onečišćenja /zagađenja s ... · Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje 9. Dodatni radni postupci i općenite primjedbe • u koliko se

Pitanja za ponavljanje

1. Koje sve mogućnosti djelovanja postoje ukoliko brod predstavlja opasnost za okoliš?

2. Kad se donosi odluka o potapanju broda?3. Kad se donosi odluka o spaljivanju broda?4. Zašto se nekad nastoji pospješiti izlijevanje s brodova?5. Navedite opremu i konstrukcijska rješenja na tankerima za

sprječavanje zagađenja mora uljima!6. Navedite opremu na brodovima namijenjenu sprječavanju zagađenja

mora uljima!7. Navedite uređaje za zbrinjavanje smeća na brodovima.8. Koje tri svjedodžbe mora posjedovati brod prema MARPOLu?9. Što se upisuje u Knjigu o uljima – dio 1? 10. Koji brodovi moraju posjedovati Knjigu o uljima – dio 2 i što se u njega

upisuje?11. Što se upisuje u knjigu o smeću?12. Tko je na brodu odgovoran za predaju zauljenih voda i smeća i u koje se

sve brodske dokumente predaja upisuje?