of 9 /9
3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Cilj predmeta je sticanje opštih znanja o uticaju ljudskih aktivnosti na okruženje i troškovima zagađenja, osnovnim elementima zaštite životne sredine, preventivnom delovanju, alternativnim rešenjima, procedurama i standardima u ovoj oblasti.

EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA...

Page 1: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

1

EKOLOŠKI MENADŽMENT

CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je sticanje opštih znanja o uticaju ljudskihaktivnosti na okruženje i troškovima zagađenja, osnovnim

elementima zaštite životne sredine, preventivnom delovanju, alternativnim rešenjima, procedurama i standardima u ovoj

oblasti.

Page 2: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

2

Pravilnik polaganja ispita

• PRISUSTVO NA PREDAVANJIMA + VEŽBAMA = 5• AKTIVNOSTI NA PREDAVANJIMA + VEŽBAMA=10 • I KOLOKVIJUM (predispitni) = 30 • SEMINARSKI RAD = 10 • ISPIT = 45

• UKUPNO =100

UVOD

• Savremeno određenje ekologije definiše ekologiju kao nauku o životnoj sredini, odnosno, kao sintezu svih naučnih disciplina koje proučavaju vezu između živih bića i njihove sredine.

• Najopštija i najšira moguca definicija ekologije jeste da je to nauka koja izučava uzajamne odnose između organizama i njihove životne sredine.

• Odnos čoveka i životne sredine u savremenom svetu se sve više komplikuje. Izlaz se traži u integraciji ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine uz pomoć koncepta ekološki održivog razvoja.

Page 3: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

3

ČOVEK ...

PRIRODA ...

RAZVOJ ...

? ? ?

PROBLEMI U ŽIVOTNOJ SREDINI

• Ekonomski rast i razvoj poslednjih decenija postao je neodrživ sa aspekta životne sredine...

Page 4: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

4

ZAGAĐENOST VAZDUHA

NEDOSTATAK PITKEVODE

PROBLEMI U ŽIVOTNOJ SREDINI

ZAGAĐENOST ZEMLJIŠTA

IZUMIRANJE FLORE I FAUNE

PROBLEMI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Page 5: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

5

NEKAD I SAD

Page 6: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

6

Page 7: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

7

SAD

NEKAD

VELIKI BAČKI KANAL

POSLEDICE LjUDSKIH AKTIVNOSTI

Page 8: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

8

I L I....

...I L I....

Page 9: EKOLOŠKI MENADŽMENT · 3/26/2013 1 EKOLOŠKI MENADŽMENT CILJ PREDMETA Ciljpredmetajesticanjeopštihznanjaouticajuljudskih aktivnostinaokruženjeitroškovima zagađenja, …

3/26/2013

9

2013.

Nemanja BerberAsistentVisoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

[email protected] Konsultacije: četvrtak, kabinet 28, Liman, od 10h do 12h