Click here to load reader

BAB 5: PERAKAUNAN DALAM INSTITUSI KEWANGAN ISLAM

  • View
    385

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ASAS PERAKAUNAN ISLAM (CTU 231). TUGASAN 2 KAP JUN 2009. HasiL PembeLaJaran. Kandungan. Latihan. Aktiviti. Rujukan. BAB 5: PERAKAUNAN DALAM INSTITUSI KEWANGAN ISLAM. Disediakan oleh :. Wan Naimah Binti Wan Daud (242279) Pensyarah CITU UiTM Perlis. HaSiL PeMbELaJaRaN. - PowerPoint PPT Presentation

Text of BAB 5: PERAKAUNAN DALAM INSTITUSI KEWANGAN ISLAM

Slide 1

BAB 5: PERAKAUNAN DALAM INSTITUSI KEWANGAN ISLAM

Disediakan oleh:Wan Naimah Binti Wan Daud (242279)Pensyarah CITUUiTM PerlisHasiL PembeLaJaranKandunganLatihanAktivitiRujukanASAS PERAKAUNAN ISLAM (CTU 231)TUGASAN 2 KAP JUN 2009

Daripada tajuk yang dipelajari, diharap para pelajar dapat :Mengetahui maksud, fungsi, dan sejarah penubuhan Perbankan Islam di Malaysia (Bank Islam)

Mempelajari prinsip-prinsip asas Perbankan Islam, sumber dana dan jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan di Bank Islam Malaysia BerhadMemahami kepentingan memilih perbankan Islam sebagai satu kewajipan ke atas setiap Muslim

DEFINISI & FUNGSIFungsi: -Merupakan satu kaedah menyalurkan dana antara penabung dan peminjam

-Menyediakan alat pertukaran dan sbg mekanisme berkongsi risiko

-Memudahkan orang ramai menyimpan wang dan sbg tempat mendapatkan kemudahan dan bantuan pinjaman kewangan

Def : iaitu sebuah organisasi / pertubuhan yg terlibat secara langsung dgn amalan kewangan berdasarkan hukum yg selaras dengan kehendak syara

HaSiL PeMbELaJaRaN

BANK ISLAM MALAYSIA BERHADDEFINISI & FUNGSI3. PRINSIP2 ASAS BANK ISLAM6. KESIMPULAN2. SEJARAH PENUBUHAN5. JENIS2 PEMBIAYAAN4. SUMBER DANA B.ISLAMISI KANDUNGAN

KaNdunGan

Mula beroperasi sebagai Bank Islam Malaysia yang terulung pada 1 Julai 1983. Penubuhannya adalah khusus untuk memenuhi keperluan kewangan orang Islam dan masyarakat di negara ini. Ditubuh dengan modal yang disahkan sebanyak Ditubuh dengan modal yang disahkan sebanyak RM500 juta dan modal berbayar sebanyak RM79.9 juta. Mempunyai 89 buah cawangan di seluruh negara,menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan Perbankan Islam yang inovatif dan canggih, setanding dengan perbankan konvensional.

Terbabit dalam perkembangan sektor kewangan Islam berkaitan dengan perbankan, insuran (takaful), pelaburan saham, penyewaan beli, penyelidikan dan latihan serta perkhidmatan perbankan Islam. Disenaraikan di papan Bursa Saham Kuala Lumpur(KLSE) pada 17 Jan 1992.BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB)

Aktiviti

Rujukan

PenolakanSistem ribaProfit-Loss Sharing(PLS)AdilSistem perbankan yang dijalankan yang bebas dari riba.

Riba boleh menimbulkan kesan negatif dalam kehidupan masyrakat & diharamkan oleh Allah s.w.tSistem perbankan yang dilaksanakan berasaskan aspek PLS.

Keuntungan dan kerugian semuanya dikongsi dan ditanggung bersama.Keadilan dalam semua aspek termasuk dalam menentukan harga, keuntungan dan sebagainya.

Semua penentuan ini dilakukan secara adil kepada pihak yang terlibat secara landsung ataupun tidak.

Samb..

PEMBIAYAAN DANA & INSTRUMEN

12SECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

AL-MUDHARABAHPerjanjian mudharabah boleh dilakukan secara formal atau tak formal dan sama ada bertulis atau tak bertulis(lisan)

Al-quran lebih menekankan perlunya menulis dan formaliti bagi sesuatu perjanjian pinjaman

adalah lebih baik bagi semua perjanjian mudharabah dilakukan secara bertulis dengan persaksian yg sempurna supaya dapat mengelakkan salah faham

Kontrak mudharabah terdiri drpd 2 jenis iaitu berhad dan tidak terhad

Samb..MudarabahPemegang AkaunBankPelanggan(Pengusaha)SECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

2-AL-MURABAHAH

Murabahah ditakrifkan sebagai jualan barang dengan harga yang meliputi kos belian dan kadar keuntungan yang dipersetujui bersama oleh kedua pihak

SECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

3-AL-MUSYARAKAH Satu perkongsian perniagaan yang terdiri daripada dua orang atau lebih ke atas harta bersama dan keuntungannya dibahagikan kepada semua pekongsi.

Modal-modal yang terlibat, hak pengurusan dan pembahagian untung adalah didasarkan kepada satu persetujuan yang dimeteraikan dalam satu perjanjian bersama

SECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

4-BAY' BI-THAMAN 'AJIL (BBA) Jualan harga tertangguh iaitu menjual sesuatu barangan dengan disegerakan sesuatu barangan yang dijual kepada pembeli tetapi bayarannya ditangguhkan sehingga ke suatu tempoh yang tertentu ataupun bayarannya dibuat secara beransur-ansur (ANSURAN).

SECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

5-AL-QARD AL-HASANMerupakan hutang yang diberikan oleh pemiutang tanpa dikenakan apa-apa bayaran tambahan. Walau bagaimanapun tempoh dan syarat-syarat hutang ditentukan terlebih dahulu.

SUMBER DANASECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

Akaun SimpananTujuan akaun simpanan diwujudkan adalah utk menjaga keselamatan wang penyimpan & jaminan hari tua Akaun simpanan mempunyai persamaan dgn akaun semasa iaitu berasaskan sistem al-Wadiah Penyimpan boleh mengeluarkan wang tanpa notis terlebih dahuluDalam al-Wadiah, pihak bank boleh menggunakan wang penyimpan untuk tujuan perniagaan Penyimpan diberi jaminan tentang keselamatan wang mereka jika kerugian berlaku, jumlah wang penyimpan kekal seperti biasa Jika berlaku keuntungan,ia terpulang kpd pihak bank samada berkongsi dgn penyimpan atau tidak, dalam BIMB, sebahagian keuntungan diperuntukkan kpd penyimpan SECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

Akaun Semasa Bertujuan utk menjaga keselamatan wang penyimpan & juga utk memudahkan urusniaga/transaksi Pihak bank akan menyediakan buku cek utk tujuan pengeluaran wang penyimpan. Konsep akaun semasa yg digunakan adalah berasaskan sistem al-Wadiah. Lazimnya dlm akaun semasa,pihak bank akan menggunakan jenis al-Wadiah Yad Amanah ( simpanan utk pegangan amanah). Pihak bank disyaratkan tidak boleh menggunakan wang simpanan penyimpan kerana pihak bank hanya ditugaskan menjaga keselamatan wang penyimpan sahaja. Oleh itu pihak bank boleh menegenakan bayaran perkhidmatan ke atas penyimpan kerana menjaga keselamatan wang simpanan penyimpan dan terpulang kpd pihak bank utk mengenakan atau tidak.SECTORJUSTIFICATIONMain sectorsLand useTraffic and transportationHeritage and conservationUrban design Infrastructure Economic base and commercialLandscape and blue corridor The main sectors are the main elements in the town centre that is related to each other which has generated the towns economic growth.Supportive sectorsEnvironmentHousingPopulationSocio-economicsCommunity facilitiesThe supportive elements that supports and completes the main elements to generate economic growth.

Akaun Pelaburan Dikenali juga sebagai akaun simpanan al-Mudharabah Berdasarkan kpd kontrak al-Mudharabah yg bermakna perkongsian untung & rugi Keuntungan akan dibahagikan mengikut nisbah yg dipersetujui bersama Oleh itu bank akan menerima simpanan dari pelanggan yg berasaskan kpd motif pelaburan dan pengembangan modal atas dasar al-Mudharabah Pihak bank akan bertindak sebagai pengusaha manakala pendeposit akan bertindak sebag

Search related