Axa 2 POS MEDIU

Embed Size (px)

Text of Axa 2 POS MEDIU

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  1/43

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  2/43

  Acest document reprezint proiectul Ghidului Solicitantului pentru axa prioritar 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al

  deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate istoric, domeniul major deintervenie Reabilitarea zonelor poluate istoric n cadrul ProgramuluiOperaional Sectorial Mediu.

  Publicarea acestui document vizeaz, pe lng familiarizarea potenialilorsolicitani cu condiiile de accesare a finanrii n cadrul axei 2menionate mai sus, i consultarea factorilor interesai n vedereaelaborrii variantei finale a ghidului. Eventualele observaii i

  recomandri pot fi transmise la urmtoarele adrese electronice:[email protected] [email protected].

  2

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  3/43

  Cuprins:

  Introducere

  Definiii i abrevieri

  I. Informaii generaleI. 1 Programul Operaional Sectorial de Mediu 2007 2013I. 2 Descrierea Axei Prioritare 2, Domeniul Major de Intervenie Reabilitareasiturilor contaminate istoric

  I. 2.1 Cadrul generalI. 2.2 Alocarea financiarI. 2.3 Cadrul legislativ

  II. Reguli privind pregtirea i evaluarea proiectelorII. 1. Reguli privind pregtirea proiectelorII. 2. Reguli privind evaluarea proiectelor

  II. 2.1 Criterii de eligibilitate a solicitantului i a proiectelorII.2.1.1 Eligibilitatea solicitantuluiII.2.1.2 Eligibilitatea proiectelor

  II.2.2 Criterii de evaluare a proiectelorII.2.3 Reguli de eligibilitate a cheltuielilor

  II.3 Instruciuni de completare i depunere a cererii de finanareII.3.1 Completarea cererii de finanareII.3.2 Depunerea cererii de finanare

  III. Procedura de evaluare a cererilor de finanareIII.1 Verificarea administrativ a cererilor de finantareIII.2 Verificarea eligibilitii cererilor de finanareIII.3 Evaluarea proiectelor

  IV. Informaii privind finanarea i implementarea proiectelor

  ANEXE

  Anexa 1. Formularul Cererii de finanare

  Anexa 2 Fia de control a Cererii de finanare (pentru solicitant)Anexa 3 Lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 2Anexa 4. Declaraii

  3

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  4/43

  Introducere

  Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru POS Mediu pentru a veni nsprijinul solicitanilor care doresc s obin finanare pentru proiecte de reabilitare a siturilorcontaminate.

  Ghidul furnizeaz informaii utile cu privire la eligibilitatea solicitanilor, a proiectelor, modul de

  completare a cererilor de finanare i a documentaiei necesare pentru proiect, precum i cu privirela procedura de selecie i aprobare a proiectelor. Ghidul a fost elaborat n corelare cu prevederileProgramului Operaional Sectorial Mediu 2007 2013 i cu normele legislaiei comunitare inaionale privind asistena nerambursabil acordat Romniei de ctre Uniunea European prininstrumentele structurale.

  Capitolul I al acestui ghid Informaii generale cuprinde aspecte relevante cu privire la POS Mediui Axa prioritar 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor ireabilitarea siturilor contaminate istoric. Subliniem c prezentul document face referire numaila cel de-al doilea domeniu major de intervenie al acestei axe, i anume Reabilitarea zonelorpoluate istoric.

  Textul integral al POS Mediu poate fi consultat la adresahttp://www.mmediu.ro/integrare/comp1/POSmediu/POS_Oficial_romana.pdf.

  Condiiile de accesare a finanrii sunt prezentate n capitolul II Reguli privind pregtirea ievaluarea proiectelor, iar procesul de evaluare este descris n capitolul III Procedura de evaluare acererilor de finanare. Capitolul IV Informaii privind finanarea i implementarea proiectelordetaliaz aspectele privind finanarea i implementarea proiectelor.

  Ghidul mai conine n anex formularul cererii de finanare i instruciunile de completare aacestuia, precum i documentele ce trebuie anexate cererii n vederea evalurii proiectului.

  4

  http://www.mmediu.ro/integrare/comp1/POSmediu/POS_Oficial_romana.pdfhttp://www.mmediu.ro/integrare/comp1/POSmediu/POS_Oficial_romana.pdf
 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  5/43

  Definiii i abrevieri

  DEFINIII

  Acquis comunitar ntreaga legislaie primar i derivat, precum i ansamblul politicilor iinstituiilor create pentru a asigura aplicarea, respectarea i dezvoltarea corespunztoare i continu aacestei legislaii

  Autoritatea de Audit organism independent pe lnga Curtea de Conturi. nfiinat prin Legea nr.200/2005 privind aprobarea OUG nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privindorganizarea i funcionarea Curii de Conturi, care realizez auditul de sistem, verificri pe baz deeantion pentru FC, FEDR i FSE i declaraii la finalizarea proiectelor.

  Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale - este instituia creia i estencredinat coordonarea managementului si implementrii Instrumentelor Structurale n Romnia,asumndu-si responsabilitile atribuite Autoritii de Management pentru Cadrul de SprijinComunitar conform Hotrrii de Guvern HG 128/2006, de modificare a HG 497/2004. ACIS este oinstituie n cadrul Ministerului Finanelor Publice. Sarcinile sale sunt de a sprijini programarea,

  dezvoltarea si implementarea Programelor Operaionale din cadrul CSNR pentru a asiguracoordonarea si coerena n cadrul programelor si n legtur cu Programul de Dezvoltare Rural si cuProgramul Operaional pentru Piscicultur.

  Autoritate de Management structura din cadrul unei autoriti publice centrale responsabil pentrugestionarea unui program operaional. Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile este Autoritate deManagement pentru Programul Operaional Sectorial de Mediu, conform prevederilor HG nr.497/2004 cu modificrile i completrile ulterioare i ale HG 368/2007 privind organizarea ifuncionarea Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile.

  Autoritatea de Certificare i Plat Structur organizatoric n cadrul Ministerului Economiei i

  Finanelor, responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise laComisia European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul european dedezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i asigurarea transferului acestoractre beneficiari, precum i a sumelor de prefinanare i cofinanare aferente acestora din fondurialocate de la bugetul de stat (vezi Ordonana nr. 29 din 2007 privind modul de alocare ainstrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelorstructurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, art. 1 alin. (2) lit. C))

  Aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competent pentru protecia mediului, careconfirm integrarea aspectelor privind protecia habitatelor naturale i a speciilor de flor i faun

  slbatic n planul sau programul supus adoptrii.

  Ax prioritar reprezint o prioritate strategic dintr-un program operaional; cuprinde un grup deoperaiuni legate ntre ele i avnd obiective specifice msurabile. (vezi Regulamentul Consiliului nr.1083 din 2006)

  Beneficiar entitatea (organismul, autoritatea, instituia) care iniiaz i implementeaz proiecteleaprobate spre finanare n cadrul POS Mediu. (vezi Ordonana nr. 29/2007, art. 1).

  Cadrul Strategic Naional de Referin - Documentul aprobat de Comisia European, negociat n

  5

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  6/43

  prealabil cu Romnia, ca stat membru, n urma evalurii Planului naional de dezvoltare. CNSRconine contribuia din instrumentele structurale i celelalte resurse financiare pentru realizareaprioritilor i msurilor coninute n Planul Naional de Dezvoltare. Prevederile acestui document seimplementeaz prin intermediul programelor operaionale (Hotrrea de Guvern nr. 497 din 2004 cumodificrile i completrile ulterioare)

  Cerere de finanare - Formularul completat de ctre Solicitant, n vederea obinerii finanrii prinProgramul Operaional Sectorial Mediu.

  Cheltuieli eligibile Cheltuieli realizate de ctre un Beneficiar, aferente proiectelor finanate ncadrul programelor operaionale, care pot fi finanate att din instrumente structurale, ct i dinbugetul de stat i/sau contribuia proprie a Beneficiarului (vezi Ordonana nr. 29 din 2006, art. 1alin. (2) lit. m)).

  Cheltuieli neeligibile - Cheltuieli inerente realizrii proiectelor finanate din instrumentele structuralen cadrul programelor operaionale, care nu pot fi finanate din instrumentele structurale, conformreglementrilor comunitare i naionale (vezi Ordonana nr. 29 din 2006, art. 1 alin. (2) lit. n)).

  Contract de finanare - Actul juridic cu titlu oneros, ncheiat ntre Autoritatea de Management iBeneficiar, prin care se aprob spre finanare un proiect, n cadrul Programului Operaional Sectorialde Mediu 2007-2013.

  Contractor - Persoana fizic sau juridic, de drept public sau privat, cu care Beneficiarul a ncheiatcontractul de execuie a unei lucrri, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii.

  Evaluarea Impactului asupra Mediului - este o procedur prin care se evalueaz potenialele efectenegative pe care un proiect, public sau privat, un plan sau program le poate avea asupra mediului prinnatura, dimensiunea sau localizarea lui.

  Fondul de Coeziune este instrumentul financiar destinat finanrii proiectelor privind proteciamediului i reelelor europene de transport.

  Fonduri structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea European acioneaz pentrueliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii economice isociale. Fondurile structurale sunt Fondul European pentru Dezvoltare Regional i Fondul SocialEuropean.

  Instrumente structurale asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de statmembru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional, Fonduluisocial european i Fondului de Coeziune.

  Nomenclatorul Unitilor Statistice Teritoriale claseaz regiunile statelor membre n funcie deo serie de variabile socio-economice.

  Obiectivul convergen obiectivul finanat din instrumente structurale, cu scopul creteriiconvergenei statelor membre ale Uniunii Europene i a regiunilor mai puin dezvoltate.

  Organism Intermediar structura care ndeplinete atribuii delegate de ctre Autoritatea demanagement vizavi de relaia cu beneficiarii. Pentru POS Mediu, Organismele Intermediare suntorganizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite, ca uniti fr personalitate juridic,

  6

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  7/43

  finanate integral din bugetul de stat i aflate n subordinea MMDD

  Pre-finanare sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale ctre un beneficiar, cu excepia celor din sectorul privat ori unei organizaii neguvernamentale, pentrulichidarea angajamentelor de plat fa de un contractor, n stadiul iniial de implementare aproiectelor, n baza unui contract de finanare ncheiat ntre beneficiar i Autoritatea de Management,n vederea asigurrii derulrii corespunztoare a proiectelor

  Program Operaional document strategic de programare elaborat de Statul Membru i aprobat deComisia European, prin care este stabilit o strategie de dezvoltare sectorial sau regional printr-unset de prioriti coerente

  Reprezentantul legal al solicitantului - Persoana care are dreptul conform actelor de constituire sreprezinte organizaia i s semneze n numele acesteia.

  Sistemul Unic de Management al Informaiei - este un sistem informatic la scar naional, carefurnizeaz informaii cu privire la progresul implementrii, att la nivel de proiect ct i la nivel deprogram, pentru toate programele operaionale.

  Temele orizontale i politicile europene - sunt prioriti agreate la nivelul Statelor Membre aleUniunii Europene,ncorporate, sub diferite forme, n toate politicile Comunitilor Europene. Acestease refer la:

  - Promovarea egalitii de anse i nondiscriminrii

  - Dezvoltarea durabil, protecia i mbuntirea mediului nconjurtor

  - Tehnologia informaiei

  - Achiziii publice

  ABREVIERIAA Autoritatea de AuditACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor StructuraleACP Autoritatea de Certificare i PlatAM Autoritate de ManagementANRMAP Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea

  Achiziiilor PubliceANRSC Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare

  B BeneficiariCE Comisia EuropeanCNSR Cadrul Naional Strategic de ReferinCSP Comitetul de Selecie a Proiectelor DLAF Delegaia OLAF n RomniaEIM Evaluarea Impactului asupra MediuluiFEADR Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare RuralFEDR Fond European de Dezvoltare RegionalFC Fondul de Coeziune

  7

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  8/43

  HG Hotrrea GuvernuluiIS Instrumente StructuraleISPA Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-AderareL LegeM MilionMEF Ministerul Economiei i Finanelor MIRA Ministerul Internelor i Reformei Administrative

  MMDD Ministerul Mediului i Dezvoltrii DurabileNUTS Nomenclatorul Unitilor Statistice TeritorialeOI Organism Intermediar OLAF Biroul European Anti-FraudOM Ordin de MinistruOUG Ordonana de Urgen a GuvernuluiPHARE Ajutor pentru reconstrucia economic a Poloniei i UngarieiPO Program OperaionalPOS Mediu Programul Operaional Sectorial de MediuSMIS Sistem Unic de Management al InformaieiTVA Taxa pe Valoare Adugat

  UCVAP Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea AchiziiilorPublice

  VNA Valoarea Net ActualizatUAT Unitate Administrativ TeritorialUE Uniunea EuropeanUIP Unitatea de Implementare a Proiectului

  8

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  9/43

  I. Informatii generale

  I.1 POS Mediu

  Programul Operaional Sectorial (POS) Mediu reprezint documentul de programare Fondurilor

  Structurale i de Coeziune, care stabilete strategia de alocare a fondurilor europene n vedereadezvoltrii sectorului de mediu n Romnia, n perioada 2007-2013.

  POS Mediu a fost elaborat de ctre Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile (MMDD), ncalitate de Autoritate de Management pentru acest program i n coordonarea MinisteruluiEconomiei i Finanelor, n calitatea sa de coordonator al procesului de pregtire a Romniei pentruaccesarea Fondurilor Structurale i de Coeziune pentru perioada 2007-2013.

  POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaionale din punct de vedere alalocrii financiare i reprezint cea mai important surs de finanare pentru sectorul de mediu.Programul este finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) i Fondul de

  Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaug cofinanareanaional de aproximativ 1 miliard Euro.

  Obiectivul global al POS Mediu vizeaz mbuntirea standardelor de via ale populaiei i astandardelor de mediu i, n acelai timp, contribuie substanial la ndeplinirea angajamentelor deaderare a Romniei la UE cu privire la protecia mediului.

  Totodat se are n vedere reducerea decalajului existent ntre Uniunea European i Romnia cuprivire la infrastructura de mediu att din punct de vedere cantitativ ct i calitativ. Aceasta ar trebuis se concretizeze n servicii publice eficiente, cu luarea n considerare a principiului dezvoltrii

  durabile i a principiului poluatorul pltete.

  Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

  1. mbuntirea calitii i a accesului la infrastructura de ap i apuzat, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare nmajoritatea zonelor urbane pn n 2015 i stabilirea structurilorregionale eficiente pentru managementul serviciilor de ap/apuzat.

  2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deeurilorprinmbuntirea managementului deeurilor i reducerea numrului de zone

  poluate istoric n minimum 30 de judee pn n 2015.3. Reducerea impactului negativ asupra mediului i diminuareaschimbrilor climatice cauzate de sistemele de nclzire urban ncele mai poluate localiti pn n 2015.

  4. Protecia i mbuntirea biodiversitii i a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prinimplementarea reelei Natura 2000.

  5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efectasupra populaiei, prin implementarea msurilor preventive n cele maivulnerabile zone pn n 2015.

  9

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  10/43

  Realizarea acestor obiective va fi asigurat prin orientarea fondurilor alocate spre urmtoareleAxePrioritare:

  1. Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat ( Total aproximativ 3,3miliarde Euro, din care grant UE 2,8 miliarde Euro)

  2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilorcontaminate istoric (1,2 miliarde Euro, din care grant UE aproximativ un miliard Euro)

  3. Reabilitarea centralelor municipale de termoficare n vederea reducerii polurii (458

  milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro)4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecia naturii (215

  milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro)5. Dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale n zonele cele mai expuse

  la risc (329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)6. Asistena Tehnic (174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro ).

  Programul acoper perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmresc nevoile de dezvoltare aleRomniei dup anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltrii economice durabile. POS va contribui landeplinirea obligaiilor pe care Romnia le are n sectorul de mediu, oferind oportuniti deinvestiii n toate regiunile rii.

  Sistemul de implementare

  Pentru derularea i implementarea proiectelor finanate prin POS Mediu, o serie de instituii auresponsabiliti clar definite, dup cum urmeaz:

  Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu este Ministerul Mediului i DezvoltriiDurabile. AM este organizat la nivel de direcie general Direcia General pentruManagementul Instrumentelor Structurale - conform HG 368/2007. AM coordoneaz i asigurmanagementul general al POS Mediu, elaboreaz proceduri de implementare, selecteaz proiectele,

  semneaz contractele de finanare, asigur msuri de publicitate i informare pentru program,raporteaz stadiul implementrii programului la CE, etc.Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) este instituia responsabilde coordonarea managementului i implementrii Instrumentelor Structurale n Romnia. ACIS idesfoar activitatea n cadrul Ministerului Economiei i Finanelor. Responsabilitile sale sunt dea coordona programarea, dezvoltarea i implementarea Programelor Operaionale din cadrul CNSR, pentru a asigura coordonarea i coerena dintre programe i de asemenea cu Programul deDezvoltare Rural i cu Programul Operaional pentru Pescuit.Organismele Intermediare (OI) au fost nfiinate n fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare aleRomniei (NUTS II). Ele vor ndeplini un rol important n implementarea POS la nivel regionalacionnd ca interfa ntre AM i beneficiari. AM a delegat Organismelor Intermediare (OI-uri)

  responsabiliti cu privire la activiti de programare, monitorizare, control i raportare pentruproiectele care se deruleaz n regiunea respectiv.Beneficiarii (B) dein rolul principal n managementul i implementarea proiectelor aprobate ncadrul POS Mediu. Ei sunt responsabili de organizarea licitaiilor i contractarea serviciilor i alucrrilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea i raportareastadiului implementrii la AM/OI, stabilirea unui sistem separat de contabilitate a proiectului sau aunui cod contabil separat pentru toate tranzaciile efectuate pe proiect, asigurarea unei pistecorespunztoare de audit.Comitetul de Monitorizare pentru POS Mediu are ca rol principal monitorizarea eficacitii i

  10

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  11/43

  calitii implementrii programului. Din Comitet fac parte reprezentani ai ministerelor cu rol deautoritate de management, ai asociaiilor patronale i profesionale relevante pentru domeniilefinanate prin POS Mediu, ai societii civile i ONG-urilor active n domeniul mediului, aiComisiei Europene i ai instituiilor financiare internaionale.Autoritatea de Certificare i Plat este stabilit n cadrul Ministerului Economiei i Finanelor,organizat ca direcie general. n cadrul ACP exist dou uniti separate Unitatea de Certificare iUnitatea de Plat, fiecare dintre acestea fiind n coordonarea unui Director General Adjunct.

  Organismul competent pentru primirea plilor de la Comisia European pentru POS Mediueste Autoritatea de Certificare i Plat, prin Unitatea de Plat.Organismul responsabil pentru efectuarea plilor ctre beneficiarii POS Mediu esteAutoritatea de Certificare i Plat, prin Unitatea de Plat.Autoritatea de Audit, care funcioneaz pe lng Curtea de Conturi, pe de o parte, precum iunitatea de audit intern din cadrul MMDD, pe de alt parte, vor asigura auditul de sistem pentruPOS Mediu.Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice(ANRMAP) este o instituie independent care are rolul de a verifica conformitatea procesului deachiziie public, dup ce acesta a fost derulat de beneficiar (control ex-post).Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (UCVAP) este un

  departament din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor care are rolul de a verificaconformitatea procesului de achiziie public nainte de derularea acestuia (control ex-ante).

  Mecanismul de implementare al POS Mediu este prezentat schematic n figura de mai jos:

  11

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  12/43

  Schema de implementare a POS Mediu

  ACP

  Tratat

  ACIS/CNSR

  AUTORITATEA

  DE AUDIT

  COMITETULDE

  MONITORIZAREPOS MEDIU

  ANRMAP/UCVAP

  AUTORITATEADE

  MANAGEMENTPOS MEDIU

  MMDD

  8 ORGANISMEINTERMEDIARE

  Guvernul Romniei CE

  BENEFICIARI

  Protocol

  Statut

  Protocol

  Acord

  Acord Contract deFinanare

  12

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  13/43

  I. 2 Descrierea Axei Prioritare 2, Domeniul Major de Intervenie Reabilitareazonelor poluate istoric

  I.2.1 Cadrul general

  Inventarele anterioare privind poluarea solurilor n Romnia (realizate nainte de anul 1989) auartat c aproximativ 900.000 ha au fost afectate n mod diferit de diverse tipuri de poluani.

  n general, dup anul 1989 s-a constatat o reducere a unor tipuri de poluare, datorit fie scderiicantitilor de fertilizani i pesticide aplicate, scderii emisiei noxelor, fie nchiderii unor unitiindustriale i agricole.

  n ceea ce privete poluarea istoric a solului, s-au adugat noi cantiti de elemente i substane

  potenial poluatoare, puse n eviden prin monitorizarea efectuat de ctre Institutul de CercetriPedologice i Agrochimice (ICPA), n cadrul Sistemului Naional de Monitorizare de nivel I (16 x16 km) i la nivel II (zone de impact).

  Cele mai importante tipuri de poluare a solurilor identificate de ICPA sunt:1. poluarea solurilor (degradarea) ca urmare a activitilor miniere;2. poluarea cauzat de iazurile de decantare, haldele de steril, depozitele de deeuri

  neconforme;3. poluarea produs de reziduuri i deeuri anorganice (minerale, materii anorganice, metale,

  sruri, acizi, baze);4. poluarea cauzat de substane purtate de aer - (hidrocarburi, etilen, amoniac, doxid de sulf,

  cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compui cu plumb etc.);5. poluarea cauzat de apele srate din industria petrolier, poluarea cu petrol.

  Activitile miniere. Pentru extracia crbunelui (lignit), activitile miniere distrug mari suprafeecare afectez fertilitatea solurilor i duc la pierderea terenurilor agricole i a pdurilor. Totodat,suprafee importante sunt afectate de balastiere, care afecteaza calitatea solului prin depunerile demateriale extrase i duc la scderea nivelului apei freatice. Datele preliminare furnizate de ICPAarat c aproximativ 23.017 ha sunt puternic afectate de acest tip de poluare.

  Iazurile de decantare, haldele de steril, depozitele de deeuri neconforme

  Creterea volumului de deeuri menajere i industriale ridic numeroase probleme pentru sntateaoamenilor i a animalelor, precum i din cauza faptului c ocup suprafee importante. n afaradepozitelor n funciune pentru deeuri industriale, exist un numr de depozite care nu mai suntutilizate fie pentru c au capacitatea epuizat, fie pentru c agentul economic n proprietatea cruiase afl i-a ncetat activitatea. n marea majoritate a cazurilor, nchiderea acestor depozite nu s-arealizat n conformitate cu normele europene n vigoare, astfel c suprafeele respective au devenit"situri contaminate".

  Aceste site-uri ridic probleme din cauza situaiei juridice incerte n care se gsesc, determinat, nprincipal, de urmtoarele aspecte:

  13

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  14/43

  - unele depozite de deeuri industriale au aparinut i au fost utilizate de ageni economici la carestatul este acionar majoritar i care n prezent i-au ncetat activitatea;

  - o serie de depozite de deeuri industriale, cu capacitatea epuizat, au fost utilizate de unitieconomice care ulterior s-au privatizat, dar noul proprietar nu a preluat i obligaiile legate dedepozitul de deeuri;

  - depozitul a fost abandonat i/sau a avut loc falimentul proprietarului.

  Cazurile menionate anterior sunt reprezentate, de cele mai multe ori, de depozite de dimensiunidestul de mari i care conin diferite tipuri de deeuri (inclusiv periculoase).

  Iazurile de decantare aflate n funciune pot afecta terenurile din mprejurimi n cazul n carebarajele de decantare cedeaz, prin contaminarea cu metale grele, cianuri i alte elemente excesive.Iazurile aflate n conservare pot avea acelai efect.

  Din datele inventarierii preliminare rezult c acest tip de poluare afecteaz 6.077 ha n 30 judeedin care 5.412 ha sunt afectate n mod excesiv. Cele mai mari suprafee se nregistreaz n judeeleAlba-373 ha, Bacu340 ha, Cara-Severin 629 ha, Cluj-344 ha, Dolj-670 ha, Harghita 227 ha,Hunedoara 735 ha, Maramure - 617 ha etc.

  Avnd n vedere principalele probleme cauzate de acest tip de poluare, o atenie special trebuieacordat acestor situri n urmtorii ani. De asemenea, nchiderea depozitelor de deeuri neconformen paralel cu deschiderea altor depozite noi, ecologice, trebuie s constituie una dintre prioritile detop ce trebuie corelate cu prevederile Directivei 99/31 privind depozitele de deeuri.

  Deeuri i reziduuri anorganice. Se estimeaz c poluarea cauzat de deeuri i reziduurianorganice (minerale, materii anorganice, metale, sruri, acizi, baze) rezultate din industrie (inclusivindustria minier) afecteaz circa 560 ha, majoritatea zonelor fiind situate n acele judee n careactivitile miniere i industria feroas i neferoas sunt foarte dezvoltate (Galai 177 ha,Maramure 103 ha, Suceava 106 ha etc.). n prezent, suprafaa total afectat este estimat lapeste 4.000 ha.

  Substane purtate de aer. Poluarea cauzat de hidrocarburi, etilen, amoniac, dioxid de sulf, cloruri,fluoruri, oxizi de azot, compui cu plumb etc., purtate de aer, se produce n jurul unor surseindustriale, cum sunt unitile de metalurgie neferoase (Romplumb Firiza S.A., Phoenix Baia Mare,Sometra Copa Mic, Galai, Hunedoara etc.). Efectele acestora au continuat s afecteze mediulchiar dup nchiderea activitilor industriale, ca de exemplu Ampellum Zlatna care a poluat solulcu plumb. De asemenea, suprafee importante sunt afectate de emisiile din zona combinatelor dengrminte, de pesticide, de rafinare a petrolului, precum i al combinatelor de liani iazbociment. n cazul metalurgiei neferoase (Baia Mare, Copa Mic, Zlatna) au fost afectate ndiferite grade de coninutul de metale grele i de emisia de dioxid de sulf, 198.624 ha, care producmaladii ale oamenilor i animalelor. Solurile sufer de acidifiere, care determin scdereaconinutului de nutrieni. Date preliminare arat c sunt afectate de acest tip de poluare aproximativ319.000 ha, din care 42.600 ha sunt grav afectate.

  Ape srate provenite din extracia petrolului, poluarea cu petrol. Acest tip de poluare a distrusechilibrul ecologic al solurilor i al apei freatice pe o suprafa de peste 2.500 ha, din care 1.050 hasunt grav afectate. Apele srate afecteaz att flora, ct i calitatea apei potabile n zonelenvecinate. Poluarea cu petrol este cauzat de spargerea conductelor sau scurgeri i afecteaz 720 han 4 judee inventariate (Bacu, Covasna, Gorj, Timi).

  14

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  15/43

  Poluarea chimic mai poate fi produs de aplicarea unor cantiti prea mari de fertilizani mineralisau de pesticide. Acest tip de poluare s-a redus n ultimii 15 ani, ca urmare a diminurii cantitilorde substane utilizate. Astfel, comparativ cu anul 1986 cnd cantitatea de fertilizani minerali (N, P,K) aplicai a fost de 130 kg/ha, n anul 2004, aceasta s-a redus la circa o treime (42 kg/ha), ceea ceindic faptul c, din acest punct de vedere, nu exist o presiune asupra solului. De asemenea, s-aredus suprafaa pe care s-au aplicat fertilizani organici precum i cantitatea administrat. Dinanaliza datelor de monitorizare a solului, se remarc, n general, o reducere a coninutului de fosfor

  mobil din sol, care poate avea implicaii negative n obinerea unor recolte sigure i stabile. nacelai timp, un factor pozitiv l reprezint reducerea cantitilor de pesticide, de la 1,6 kg/ha arabiln anul 1994 la 0,75 kg/ha n anul 2003 i 1,27kg/ha arabil n 2005121.

  n concluzie, datele preliminare furnizate de ICPA arat c aproximativ 350.000 ha sunt afectate dinpunctul de vedere al calitii solului de diferite tipuri i grade de poluare, din care aproximativ30.000 ha sunt grav afectate.

  Prin POS Mediu se preconizeaz realizarea de investiii pentru reabilitarea zonelor istoric poluate nregiunile cele mai afectate, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului i asupra sntiiumane. n acest scop, MMDD are n derulare un proiect finanat de Banca Mondial (PPIBL) princare se realizeaz urmtoarele

  (a) Pregtirea de ghiduri metodologice i tehnice privind:

  o metode i tehnici de investigare a polurii solului/subsolului pentru diferite tipuri deterenuri contaminate,

  o ghiduri tehnice pentru investigare, evaluare, clasificare i monitorizare a siturilorcontaminate,

  o culegere de tehnici eficiente utilizate la remedierea siturilor contaminate n funcie dediferite tipuri de poluani.

  (b) Revizuirea cadrului legislative actual i propuneri de mbuntire

  (c) Realizarea inventarului naional al siturilor contaminate i descrierea siturilor contaminatecare prezint cel mai mare risc pentru mediu i sntate.

  Totodat, prin proiectul PHARE 2006/018-147.03.03/4, Asisten tehnic pentru pregtirea uneistrategii i a unui plan de aciune pentru reabilitarea siturilor poluate istoric se are n vedere:

  Actualizarea bazei de date pentru siturile contaminate istoric Pregtirea Strategiei i Planului de Aciune pentru evaluarea i reabilitarea siturilorcontaminate istoric Pregtirea a 3 proiecte de investiii pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric n vedereafinanrii din POS Mediu.

  Dup finalizarea acestor proiecte, acest ghid va fi revizuit corespunztor.

  Prin POS Mediu sunt preconizate pentru finanare cteva proiecte pilot de nchidere/reabilitare asiturilor contaminate istoric cu impact ecologic semnificativ. Aceasta reprezint prima faz dinstrategia pe termen lung care are ca scop valorificarea zonelor afectate, n vederea derulrii unorinvestiii publice viitoare sau a utilizrii economice ori pur i simplu pentru reabilitarea peisajului.In acest perioad de programare proiectele pilot ce vor primi asisten financiar vor fi selectate pe

  112 Potrivit datelor furnizate de MADR.15

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  16/43

  baza strategiei pentru situri contaminate, n curs de elaborare prin proiectul PHARE menionat maisus.

  Conform POS Mediu, obiectivul Axei prioritare 2 pentru Domeniul Major de Intervenie 2este de a reduce numrul de situri contaminate .

  Aceast ax prioritar este finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional.

  Potenialii beneficiari sunt autoritile locale care au n proprietate situri contaminate.

  I. 2.2 Alocarea financiar

  Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanarea proiectelor din Axa prioritar 2 aPOS Mediu, domeniul major de intervenie Reabilitarea zonelor poluate istoric, se ridic laaproximativ 176,7 milioane Euro, din care aproximativ 141 milioane Euro reprezint finanare dinFEDR i aproximativ 35 milioane Euro cofinanare naional (de la bugetul de stat i bugetelelocale).

  Alocarea financiar orientativ pentru domeniul major de intervenie Reabilitarea zonelor poluateistoric, Axa prioritar 2 este prezentat n tabelul de mai jos.

  An TOTAL ContribuieUE

  (FEDR)

  Contribuie public naional ContribuieprivatBugetul de

  statBugetelocale

  Altesurse

  publice

  Total

  2007 0 0 0 0 - 0 -2008 0 0 0 0 - 0 -2009 24.841.817 19.873.454 4.471.527 496.836 - 4.968.363 -2010 21.115.545 16.892.436 3.800.798 422.311 - 4.223.109 -

  2011 33.024.712 26.419.770 5.944.448 660.494 - 6.604.942 -2012 42.472.653 33.978.122 7.645.078 849.453 - 8.494.531 -2013 55.273.032 44.218.425 9.949.146 1.105.461 - 11.054.607 -

  TOTAL 176.727.759

  141.382.207 31.810.997 3.534.555 - 35.345.552 -

  Valoarea maxim a finanrii acordate pentru costurile totale eligibile n cadrul unui proiect este98% (80% din FEDR i 18% de la bugetul de stat). Beneficiarul proiectului trebuie s asigure restulde 2%, precum i cheltuielile neeligibile. Costul total eligibil se stabilete n conformitate cu prevederile Art. 55 al Regulamentului General nr. 1083/2006: cheltuielile eligibile aferente

  proiectelor generatoare de venituri nu vordepi valoarea curent a costului investiiei din care sescade valoarea curent a venitului net estimat a se obine prin funcionarea investiiei pe o anumitperioad. Pentru proiectele eligibile din cadrul acestei axe prioritare, perioada de referin este de 30ani.

  I 2.4 Cadrul legal

  Baza legal a acestui ghid este reprezentat de POS Mediu, aprobat prin Decizie a ComisieiEuropene n data de 11 iulie 2007, disponibil pe pagina de internet a MMDD www.mmediu.ro.

  16

  http://www.mmediu.ro/http://www.mmediu.ro/
 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  17/43

  Cadrul legislativ de reglementare al siturilor contaminate

  HG nr. 1408 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsoluluipublicat in MO nr. 802 / 23.XI.2007 - Partea I HG nr. 1403 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost

  afectate publicat in MO nr. 804 / 26.XI.2007 - Partea I

  Cadrul legislativ privind instrumentele structurale

  Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilorgenerale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European iFondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999;

  Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regional i de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 1783/1999;

  Regulamentul nr. 1828/2006 din 8 decembrie 2006 al Comisiei stabilind regulile pentruimplementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 n care se stabilescprevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul SocialEuropean i Fondul de Coeziune;

  HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementareai gestionarea instrumentelor structurale, cu modificrile i completrile ulterioare;

  HG 368/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i DezvoltriiDurabile;

  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor deconcesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile icompletrile ulterioare

  H. G. nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare laatribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G nr. 34/2007;

  OG nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i acofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, nbugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestorapentru obiectivul convergen;

  HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadruloperaiunilor finanate prin programele operaionale

  Ordin al ministrului mediului i dezvoltrii durabile nr. 1453/21.09.2007 i al ministruluieconomiei i finanelor nr. 1309/21.09.2007 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibilepentru proiectele finanate n cadrul POS Mediu

  Ordin al ministrului mediului i dezvoltrii durabile nr. 1755/12.11.2007 i al ministruluieconomiei i finanelor nr. 2148/21.11.2007 pentru aprobarea Documentului Cadru deImplementare a Programului Operaional Sectorial Mediu 2007 2013.

  17

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  18/43

  CAPITOLUL II - REGULI PRIVIND PREGTIREA I EVALUAREAPROIECTELOR

  II. 1. REGULI PRIVIND PREGTIREA PROIECTELOR

  Acest capitol ofer informaii eseniale care trebuie incluse n anexele la Cererea de Finanare i

  criteriile utilizate n evaluarea acestor proiecte. Documentele care se anexeaz Cererii de Finanaresunt: Studiu de Fezabilitate; Evaluarea impactului asupra mediului; Analiza cost-beneficiu care conine analiza economico-financiar i analiza de risc; Analiza Instituional; Formularul Standard de Aplicaie.

  Documentele i aplicaia trebuie s corespund din punctul de vedere al calitii, standardelor icompletitudinii pentru a putea fi aprobate de AM POS Mediu sau, n cazul proiectelor majore, dectre CE.

  STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

  Studiul de fezabilitate trebuie pregatit in concordanta cu cerintele Comisiei Europene, a diverselorinstitutii financiare si legislatiei romanesti (ORDINUL nr. 913/7.06.2005 care completeaz1013/873/2001 cu privire la aprobarea structurii, continutului si a utilizrii DocumentatieiStandard pentru elaborarea i prezentarea unei oferte pentru achiziii publice de servicii,Legea 273/2006, HG 9/2007, HG 28/2008).

  SF trebuie s prezinte proiectul, s elaboreze conceptul preliminar i caracteristicile tehnice,comparnd soluiile alternative de detaliu pentru a asigura alegerea soluiilor celor mai eficiente dinpunct de vedere al costurilor. Studiul de fezabilitate va prezenta utilizarea terenului n trecut icondiiile existente, precum i gradul de contaminare al siturilor, va stabili criteriile adecvate deremediere, va elabora propunerile de remediere preliminare i proiectul tehnic, va compara soluiilealternative detaliate pentru a se asigura alegerea soluiilor cele mai bune din punctul de vedere alcost-eficienei. Masurile de remediere/reabilitare vor fi ndeplinite n conformitate cu standardelestabilite prin Directivele UE i legislaia romneasc n vigoare. Toate masurile propuse trebuie sia n considerare perioadele de tranziie pentru implementarea Directivelor relevante ale UE, aacum a fost stabilit ntre Romnia i UE pentru sectorul de mediu.

  Studiul de Fezabilitate va cuprinde toate studiile tehnice, financiare i instituionale care nsoesc

  Aplicaia de finanare a proiectului de remediere/reabilitare.

  Pentru realizarea studiului de fezabilitate trebuie ntreprinse urmtoarele:

  a) Investigaiile geologice Vor fi ntocmite investigaii geochimice, geologice i hidrogeologice complete aa cum este

  solicitat pentru evaluarea profesional a situaiei prezente i a riscurilor privind determinareatipului, naturii i gradul de contaminare al zonelor respective, precum i impactul asuprasolului, apelor, aerului i sntii publice, daca este cazul.

  18

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  19/43

  Numrul i tipul investigaiilor vor fi stabilite n conformitate cu legislaia n vigoare.

  b) Fezabilitatea tehnic (descrierea tehnic i proiectarea initial a componentelor proiectelor) Vor fi elaborate descrierea tehnic i proiectarea initial a componentelor proiectului i se va

  realiza o noua analiz la nivelul fezabilitii a soluiilor alternative deja analizate la nivelulpre-fezabilitii Aceasta va cuprinde o analiza a diferitelor soluii alternative conceptuale itehnice.

  Se va acorda atenie criteriilor de remediere i a prezumiilor stabilite prin proiectare i se vaasigura c metodele de remediere/reabilitare adecvate sunt selectate i c acestea sunt decapacitate sau marime adecvat/corect. Vor fi utilizate preurile actualizate pentru a evaluacosturile i investiiile necesare i vor fi propuse soluiile cele mai bune din punctul devedere al cost-eficienei.

  c) Costurile estimative Vor fi pregtite costuri estimative pentru toate activitile solicitate n proiect folosind

  preurile actualizate din Romnia. Costul estimat va fi baza analizei financiare, a analizeiriscului i a senzitivitii, precum i a analizei economice, inclusiv eficiena costurilorprivind soluiile alternative.

  d) Analiza instituional Se va ntocmi analiza instituional a proiectului la nivelul fezabilitii pentru a evalua

  msura n care cadrul instituional actual este la capacitatea adecvata pentru a asigura o bunaimplementare a proiectului.

  .e) Evaluarea Impactului asupra mediului Se va pregti un rezumat al EIA i o descriere a rezultatelor semnificative i a impactului

  proiectului asupra mediului care urmeaz a fi incluse n Studiul de Fezabilitate

  ANALIZ INSTITUIONALScopul analizei instituionale este de a se asigura de existena unui cadru instituional adecvat pentruo bun implementare a proiectului. La nivelul fiecrui beneficiar trebuie constituit o Unitate deImplementare a Proiectului, care trebuie s aib la dispoziie resurse umane i materiale suficiente.

  ANALIZA ECONOMIC I FINANCIAR

  Analiza financiar

  Scopul final al analizei financiare este de a asigura sustenabilitatea financiar a proiectului petermen lung, ceea ce implic urmtoarele:

  (i) estimarea veniturilor i costurilor proiectului, precum i a implicaiilor acestora n ceeace privete fluxurile de lichididi;

  (ii) definirea structurii financiare a proiectului, precum i a profitabilitii sale financiare;(iii) verificarea capacitii fluxurilor de lichiditi previzionate de a asigura acoperirea

  corespunzatoare a costurilor de operare/recurente i a tuturor investiiilor i obligaiilorcare decurg din serviciile de debitare (dac este cazul).

  n final, n scopul pregtirii aplicaiei de finanare, analiza financiar este necesar pentru adetermina decalajul financiar al opiunii selectate i, ulterior, pentru a calcula cheltuielile eligibiledin proiectele generatoare de venit conform Art. 55(2) al Regulamentului 1083/2006. n acest

  19

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  20/43

  context, termenul proiecte generatoare de venituri se refer la orice tarif sau taxe care apar nimplementarea proiectului i intreinerea pe termen lung a siturilor i, n particular, la obligaiaagenilor responsabili cu poluarea siturilor de a contribui la costurile de curire prin aplicareaprincipiului poluatorul platete.

  n practic, analiza financiar a proiectului implica pregatirea unor previziuni financiare detaliatepentru a elabora o declaraie privind fluxurile lichiditilor, indicatorii financiari de profitabilitate ai

  proiectului i justificarea pentru decalajul financiar i contribuia ulterioar din FC si FEDR pentrucostul proiectului. Decalajul financiar i indicatorii financiari de profitabilitate (FRR/C nainte idupa primirea asistenei comunitare, i FRR/K, de asemenea nainte i dup primirea asisteneicomunitare) sunt calculai utiliznd o rata de actualizare de 5% conform regulamentelor i, maispecific, conform instruciunilor din Ghidul Analizei Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiii i aDocumentului de lucru Nr. 4: Instruciuni cu privire la metodologia de elaborare a Analizei cost-beneficiu, ambele documente publicate de catre Comisie n 2002 i respectiv n 2006.

  n completarea previziunilor financiare, se va elabora o analiz a senzitivitii i a riscului, pentru apreviziona eventualele efecte ale nesiguranei.

  Toate veniturile (daca este cazul) i costurile necesare n implementarea proiectului trebuie sa fieincluse (studiul de fezabilitate, achiziia terenului, studii de inginerie, construcia, etc.) n ambelefaze, n timpul i dup implementarea proiectului.

  Analiza economic

  Se va elabora o analiza cost-eficien a unor soluii alternative posibile pentru proiect. Aceastaanaliz trebuie sa se bazeze pe prezumia c obiectivul oricrui proiect susinut prin finanare UE vafi acela de a atinge cel puin standardele tehnice prevzute de Directivele UE relevante.

  n plus, se va evalua contribuia proiectului pentru societate, ceea ce implic, n cazul alternativeicuprinznd cel mai mic cost, dac beneficiile proiectului depesc costurile acestuia i, mai specific,dac valoarea prezenta a beneficiilor economice ale proiectului depesc costurile prezenteeconomice ale acestuia. Acestea pot fi msuri cum sunt Valoarea Actual Net Economic pozitiv,n termeni relativi cu o rat Beneficiu/Cost mai mare de 1, sau cnd Rata Economic aRandamentului este mai mare dect rata de actualizare utilizat pentru calculul Valorii Actuale NeteEconomice.

  n scopul calculrii Valorii actuale net economica, a ratei Beneficiu/Cost sau a Ratei Economice aRandamentului, se vor identifica beneficiile economice ale proiectului (reducerea deeurilorpericuloase pentru sntatate i mbuntirea condiiilor de mediu), s cuantifice aceste beneficii ntermeni monetari i s corecteze costurile proiectului lund n considerare preurile economice (nopoziie cu preurile financiare sau de pia) eliminnd taxele i alte transferuri i aplicnd factorii

  corespunzatori de conversie costurilor rmase. Rata social de actualizare care s fie utilizat ncalcule este de 5.5% .

  Analiza sensibilitii i a risculuiva estima efectele posibile ale incertitudinilor prin:

  Elaborarea unei serii de scenarii prin care s se testeze sensibilitatea proiectului fa deschimbarea ipotezelor cheie

  EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI20

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  21/43

  Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) trebuie s fie n conformitate cu prevederile DirectiveiConsiliului 85/337/CEE amendat prin 97/11/CE (Directiva privind EIM). Ageniile Locale pentruProtecia Mediului (APM) stabilesc dac investiiile planificate sunt de tipul celor prevzute laAnexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Tot APM va determina i gradul i tipul deconsultare a publicului, respectiv:

  a) dac dezbaterea public se refer la un studiu adecvat de evaluare a impactului asupramediului, inclusiv un rezumat concis dar informativ cu caracter netehnic,

  b) modul n care studiul de impact i rezultatele consultrii publicului vor fi luate nconsiderare n emiterea acceptului de mediu de ctre autoritile responsabile.

  Se va cuta n mod proactiv sfatul ONG relevante i interesate pe tot parcursul prezentrilor publiceale EIM.

  Autoritatea de mediu competent va decide dac trebuie efectuat o EIM (respectiv pentruproiectele incluse n Anexa II a Directivei privind EIM), iar dac decid s nu se efectueze EIM,justificarea acestei concluzii va trebui s fie explicat n cerere.

  Rezultatele analizei sunt includerea costurilor de compensare remediere n devizele de costpreliminare ale proiectelor, cu costurile maxime de remediere i o nelegere a impactului asupramediului care s includ posibila identificare a efectelor inacceptabile care nu vor putea ficompensate.

  Potrivit legislaiei naionale n vigoare, studiul impactului asupra mediului trebuie avizat de o firmromneasc autorizat.

  La EIM va fi ataat un dosar care va contine

  1. sumar privind derularea si justificarea procedurii EIM, rezultatul acesteia (in special privindconsultarea publicului).

  2. opis pentru justificarea derularii procedurii de EIM in conformitate cu legislatia nationala (inspecial privind consultarea publicului).

  3. documentele care atesta derularea procedurii conform cu legislaia naional (in special privindconsultarea publicului):..

  a) Cererea de solicitare a Acordului de Mediu (se anexeaz o copie a cererii)

  b) Anunul public privind solicitarea Acordului de Mediu n cotidiane locale i afiarea pe propriapagina de internet de ctre APM/ARPM privind depunerea solicitrii de obinere a Acordului de

  Mediu (se anexeaz copii ale anunului astfel nct s apar denumirea cotidianului i datapublicrii, precum i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin de internet, cusemntur i tampila autoritii de mediu, menionndu-se i durata afirii)

  c) Afiarea anunului public privind solicitarea Acordului de Mediu de ctre beneficiarii proiectului(se anexeaz copia anunului i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin de internet, lasediul primriei/consiliului judeean; etc., cu semntura i tampila autoritii publice locale,menionndu-se i durata afirii)

  21

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  22/43

  d) Procesul verbal privind verificarea amplasamentului i lista de control aferent (se anexeazcopia documentelor, semnat i avnd tampila autoritii de mediu)

  e) Procesul verbal al edinei Colectivului de Analiz Tehnic (CAT) pentru etapa de ncadrare(se anexeaz copia documentului, semnat i avnd tampila autoritii de mediu)

  f) Titularula fost informat de decizia CAT privind ncadrarea proiectului (se anexeaz o copie a

  adresei)g) Anunul public privind etapa de ncadrare n cotidiane locale i afiarea pe propria pagina deinternet de ctre APM/ARPM privind depunerea solicitrii de obinere a Acordului de Mediu (seanexeaz copii ale anunului astfel nct s apar denumirea cotidianului i data publicrii,precum i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin de internet, cu semntur itampila autoritii de mediu, menionndu-se i durata afirii)

  h) Afiarea anunului public privind etapa de ncadrare de ctre beneficiarii proiectului (seanexeaz copia anunului i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin de internet, lasediul primriei/consiliului judeean; etc., cu semntura i tampila autoritii publice locale,menionndu-se i durata afirii)

  i) Lista de control pentru Definirea domeniului evalurii (se anexeaz o copie a documentului)

  j) Titularula fost informat de decizia CAT privind definirea domeniului evalurii (se anexeaz ocopie a adresei)

  k) Depunerea la APM/ARPM a Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului(realizat de ctre consultant) la data de _(se anexeaz o copie a documentului); se anexeaz copiaRezumatului Fr Caracter Tehnic

  l) Anunul public privind dezbaterea public n cotidiane locale i afiarea pe propria pagina deinternet de ctre APM/ARPM privind depunerea solicitrii de obinere a Acordului de Mediu (seanexeaz copii ale anunului astfel nct s apar denumirea cotidianului i data publicrii,precum i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin de internet, cu semntur itampila autoritii de mediu, menionndu-se i durata afirii)

  m) Afiarea anunului public privind dezbaterea public de ctre beneficiarii proiectului (seanexeaz copia anunului i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin de internet, lasediul primriei/consiliului judeean; etc., cu semntura i tampila autoritii publice locale,menionndu-se i durata afirii)

  n) Minuta dezbaterii publice care a avut loc n data de ___, nsoit de lista participanilor cu nume,semnaturi i calitatea acestora (se anexeaz o copie a documentaiei, datat, cu semntura itampila autoritii de mediu)

  o) Formularul cu observaiile publicului i evaluarea/soluionarea problemelor semnalate (seanexeaz o copie a documentaiei referitoare la soluionrile observaiilorprimite din parteapublicului,avnd semntura i tampila autoritii de mediu)

  22

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  23/43

  p) Procesul verbal privind etapa de analiz a calitii Raportului la Studiul de Evaluare a Impactuluiasupra Mediului i lista de control aferent (se anexeaz copia documentelor, semnat i avndtampila autoritii de mediu)

  q) Decizia transmis de APM/ARPM titularului proiectului, nsoit de coninutul deciziei,condiiile i motivele emiterii, descrierea msurilor de prevenire, reducere i eliminare a posibilelorefectelor adverse asupra mediului - Art. 46 din OM 860/2002 (se anexeaz o copie a deciziei, avnd

  semntura i tampila autoritii de mediu)r) Anunul public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu n cotidiane locale i afiarea pe propria pagina de internet de ctre APM/ARPM privind depunerea solicitrii de obinere aAcordului de Mediu (se anexeaz copii ale anunului astfel nct s apar denumirea cotidianuluii data publicrii, precum i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin deinternet, cusemntur i tampila autoritii de mediu, menionndu-se i durata afirii)

  s) Afiarea anunului public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu de ctre beneficiariiproiectului (se anexeaz copia anunului i declaraia de confirmare a afirii pe propria pagin deinternet, la sediul primriei/consiliului judeean; etc., cu semntura i tampila autoritii publicelocale, menionndu-se i durata afirii)

  t) Emiterea Acordului de Mediu (se anexeaz copia documentului)

  La dosarul EIM se va ataa icopia dup avizulNATURA 2000.

  II.2. REGULI PRIVIND EVALUAREA PROIECTELOR

  II.2.1 Criterii de eligibilitate a solicitantului i a proiectului

  Verificarea proiectelor propuse spre finanare din POS Mediu, Axa prioritar 2, se va face n bazaunor criterii de eligibilitate a solicitantului, respectiv a proiectuluipropus pentru finanare.

  II.2.1.1. Eligibilitatea solicitantului

  Solicitantul eligibil este entitatea care ndeplinete urmtoarele criterii:

  1. Face parte din categoria de beneficiari menionat n POS Mediu la axa prioritar 2

  n cadrul Axei Prioritare 2, domeniul major de intervenie 2 Reabilitarea zonelorcontaminate istoric, beneficiarii operaiunilor sunt autoritile locale. n cazul n care terenul

  contaminat pentru care se solicit proiectul intr n jurisdicia mai multor autoriti locale,acestea se pot asocia n vederea implementrii unui proiect comun.2. ndeplinete urmtoarele criterii de natur instituional/legal i financiar.

  2.1. Solicitantul face dovada unui cadru instituional funcional pentru implementareaproiectului regional, respectiv existena Unitii de Implementare a Proiectului (demonstratprin organigram, decizia de nfiinare, CV-urile membrilor UIP, etc).

  2.2. Dovezi privind asigurarea surselor i mecanismului de cofinanare a proiectului (scrisori deintenie de la bnci comerciale privind interesul de a cofinana proiectul, hotrri ale CL din

  23

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  24/43

  care s reias mecanismul de cofinanare aferent bugetelor locale, declaraia de angajament dinAnexa 4 a acestui ghid)

  II.2.1.2 Eligibilitatea proiectelor finanate

  Proiectul propus pentru finanare n cadrul POS Mediu este considerat eligibil dac ndeplineteurmtoarele criterii:

  1) Proiectul se ncadreaz n categoriile de operaiuni/activiti ale Axei prioritare 2,domeniul major de intervenie 2, dup cum urmeaz:

  o reabilitarea i ecologizarea terenurilor prin utilizarea msurilor adecvate pentru categorii

  specifice de situri contaminate;o asisten tehnic pentru pregtirea de proiecte, studii de opiune, management isupervizare i publicitate.

  2) Perioada de implementare a proiectului este cuprins ntre 01.01.2007 i 31.12.2015

  3) Proiectul ndeplinete urmtoarele condiii specifice:

  o Situl contaminat pentru care se solicit remedierea/reabilitarea reprezint un riscridicat pentru mediu i sntatea uman

  o Situl este cuprins n inventarul naional al siturilor contaminateo Este prioritizat pentru finanare conform Strategiei i Planului Naional de Aciune

  privind siturile contaminate

  4) Proiectul respect legislaia n domeniul egalitii de anse, dezvoltrii durabile,achiziiilor publice, informrii i publicitii i ajutorului de stat (politici europene iteme orizontale).

  Proiectul depus n cadrul axei prioritare 2- Reabilitarea zonelor poluate istoric trebuies respecte legislaia n domeniul egalitii de anse, dezvoltrii durabile, achiziiilorpublice, informrii, publicitii i ajutorului de stat.

  Proiectul trebuie s includ activiti de informare i publicitate, n conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1828/2006 al Comisiei stabilind regulile pentru

  implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, care conine prevederigenerale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European iFondul de Coeziune.

  5) Proiectul pentru care se solicit finanare din POS Mediu nu beneficiaz definanare din fonduri publice (grant, buget de stat, buget local, mprumuturi externe)n Declaraia de eligibilitate, anexat cererii de finanare, solicitantul trebuie s declare peproprie rspundere c nu beneficiaz de asisten financiar (grant, buget de stat, bugetlocal, mprumuturi externe) pentru implementarea aceluiai proiect.

  24

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  25/43

  6) Proiectul respect prevederile legislaiei naionale referitoare la eligibilitateacheltuielilorn Declaraia de eligibilitate (Anexa 4), anexat cererii de finanare, solicitantul trebuie sdeclare c respect prevederile legislaiei naionale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.

  Cheltuielile propuse pentru finanare trebuie s in seama de prevederile privind categoriilede cheltuieli eligibile conform:

  HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor (cu referire la toateprogramele operaionale)

  Ordin al ministrului mediului i dezvoltrii durabile nr. 1453/21.09.2007 i alministrului economiei i finanelor nr. 1309/21.09.2007 privind aprobarea listeicheltuielilor eligibile pentru proiectele finanate n cadrul POS Mediu (M.Of. nr.793/22.11.2007)

  n vederea aprobrii proiectului, verificarea detaliat a cheltuielilor eligibile se face netapa de evaluare a proiectelor (vezi seciunea II.3 mai jos). Scopul este de a evaluamsura n care categoriile de cheltuieli sunt justificate prin prisma obiectivelor proiectului

  i a contribuiei acestora la obiectivele POS Mediu. Ca urmare a evalurii proiectului, seva stabili lista final de cheltuieli eligibile i aceasta se va include n contractul definanare a proiectului. (Detalii privind contractul de finanare sunt incluse n capitolul 4 alacestui ghid).

  7) Terenurile aferente investiiilor sunt n proprietatea/posesia autoritilor publiceSe face dovada c terenul pentru care se solicit proiectul de remediere/reabilitare este nproprietate public a autoritii/autoritilor publice locale respective.

  II.2.2 Criterii de evaluare a proiectelor

  Criteriile de evaluare a proiectelor privesc relevana i maturitatea proiectului, dup cumurmeaz:

  o Relevana proiectului reflectat n contribuia la ndeplinirea obiectivelor generale POSMediu i a celor specifice aferente axei prioritare 2, domeniul major de intervenie 2,precum i la conformarea cu prevederile legislaiei comunitare i naionale privind siturilecontaminate.

  o Maturitatea proiectului reflectat n calitatea proiectului propus (definirea clar aobiectivelor i activitilor proiectului, stadiul elaborrii documentaiei proiectului i al

  obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor, planul de achiziii, planul financiar, capacitateatehnic i financiar a beneficiarului de a implementa proiectul etc.).

  Pentru criteriile de relevan i maturitate se acord punctaj de la 1 la 10. Pentru calificare, proiectultrebuie s obin minim 6 puncte.

  Dac o propunere de proiect nu obine punctaj suficient pentru calificare, aceasta presupune una dinurmtoarele dou situaii: fie contribuia la ndeplinirea obiectivelor POS Mediu estenesemnificativ, fie este insuficient pregtit i necesit o revizuire considerabil.

  25

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  26/43

  Subcriteriile de evaluare sunt prezentate mai jos.

  Relevana proiectului

  Proiectul este considerat relevant dac demonstreaz contribuia sa la atingerea obiectivelor POSMediu Axa prioritar 2, la implementarea Directivelor relevante ale UE privind protecia soluluii la implementarea politicilor de mediu relevante.

  Proiectul trebuie s se adreseze acelor situri contaminate care prezint un risc ridicat pentru mediui sntate uman i care sunt prioritizate n cadrul Startegiei i Planului de Aciune pentru situricontaminate. Beneficiile proiectului trebuie s rezulte din activiti realizabile printr-o alocarefinanciar echilibrat i realist. Resursele proiectului trebuie gestionate astfel nct s se obinbeneficii maxime. Beneficiile proiectului trebuie s fie relevante pentru populaia beneficiar imediu.

  Totodat, este evaluat potenialul proiectului de a crete interesul i nivelul de contientizare asupraproblemelor privind protecia solului. Diseminarea rezultatelor proiectului, msura n care proiectulprevede aciuni de comunicare sau diseminare cu impact de amploare, msurabil, care s generezereacii favorabile pe termen lung este un alt aspect evaluat n determinarea relevanei proiectului.

  Maturitatea proiectului

  Maturitatea proiectului este evaluat prin calitatea propunerii tehnice i a celei financiare, existenaunui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (managementul proiectului, resurse alocate,logistic, echipamente, roluri i responsabiliti clar definite, acoperirea domeniilor de expertiznecesare n proiect), precum i spijinul acordat proiectului de ctre autoritile competente sau alifactori relevani.

  Totodat, maturitatea proiectului este dat de stadiul pregtirii documentaiei proiectului (studiul deimpact asupra mediului, studiul de fezabilitate, autorizaii/acorduri/avize, alte studii etc.).Obiectivele i activitile proiectului, precum i justificarea importanei i necesitii acestuiatrebuie specificate clar. Bugetul proiectului trebuie s fie corelat cu obiectivele i activitile.Proiectul trebuie s conin un set de indicatori, care s cuantifice rezultatele ateptate aleproiectului, n corelaie cu indicatorii specificai n POS Mediu la Axa prioritar 2, domeniul majorde intervenie 2.

  Riscurile care pot interveni n implementarea proiectului trebuie identificate i trebuie propusemsuri de prevenire a acestora.

  II.2.3 Reguli de eligibilitate a cheltuielilor

  Pentru a fi rambursat, o cheltuial trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele condiii:1. s fie conform cu prevederile contractului de finanare2. s fie conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare3. s fie efectiv pltit de beneficiar pn la data de 31 decembrie 20154. s fie efectiv pltit dup 1 ianuarie 2007 (n cazul cheltuielilor efectuate nainte de depunerea

  cererii de finanare)5. se ncadreaz n lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 2, domeniul major de

  intervenie 2 din POS Mediu (Anexa 3 a acestui ghid)

  26

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  27/43

  II.3 Instruciuni de completare i depunere a cererii de finanare

  Pentru a propune un proiect n vederea finanrii din POS Mediu, Axa prioritar 2 Dezvoltareasistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea siturilor contaminate istoric,domeniul major de intervenie Reabilitarea zonelor poluate istoric, solicitantul trebuie scompleteze o cerere de finanare. Formatul standard al acesteia este prezentat n Anexa 1 la acestghid i este disponibil, n mod gratuit, n format electronic la adresa:

  (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm).

  Cererea de finanare trebuie nsoit de anumite anexe care fac parte integrant din Cererea definanare.

  Solicitantul va ntocmi Cererea de finanare i anexele n limba romn. Cererile de finanaretrebuie transmise n format tiprit; cererile completate de mn sau cu tersturi i modificri nu vorfi acceptate, vor fi propuse pentru revizuire.

  Dosarul Cererii de finanare se numeroteaz ncepnd de la pagina de cuprins (pagina 0) i secontinu numerotarea inclusiv la anexe, n ordinea precizat n formularul Cererii de finanare.

  Completarea cererii de finanare n mod clar i coerent va facilita procesul de evaluare. n acestscop, furnizai informaiile ntr-o manier concis, dar complet, prezentai date relevante pentrunelegerea proiectului, prezentai aciunile concrete propuse n proiect, indicnd clar legtura cuobiectivele i scopul proiectului, cuantificai pe ct posibil rezultatele, beneficiile i costurileproiectului, prezentai un calendar realist de implementare etc.

  Formularului Cererii de finanare, prezentat n Anexa 1 a acestui ghid, i sunt ataateurmtoarele documente suport (anexe) :

  1. Aviz Natura 20002. Analiza cost beneficiu3. Studiu de Fezabilitate4. Analiza Institutionala5. Evaluarea Impactului asupra Mediului6. Alte Avize/autorizaii/acorduri/certificate ataate

  Transmiterea cererii de finanare n alt format i /sau modificarea formatului standard atrage dupsine neacceptarea acesteia, urmnd a fi revizuit conform modeluluistandard!

  Anexele care sunt incomplete sau care nu sunt semnate, tampilate i datate pot fi de asemeneaneacceptate, urmnd a fi revizute.

  Pentru a se asigura c formularul cererii de finanare respect formatul standard i estensoit de toate anexele cerute, solicitantul este rugat s completeze Anexa 2 - Fia de control aCererii de finanare (pentru solicitant).

  II.3.1 Depunerea cererii de finanare

  Cererile de finanare mpreun cu scrisoarea de aprobare i naintare a cererii de finanare prin caresolicitantul isi asuma raspunderea pentru acuratetea informatiilor trebuie transmise prin pot, nmod recomandat, prin curier privat, sau nmnate direct (o confirmare de primire semnat i datat

  27

  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htmhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm
 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  28/43

  i va fi nmnat celui care o pred l) la sediul Autoritaii de Management: strada Justiiei, nr. 59-61,Bucureti, sector 4.

  AM prin Direcia Programare i Evaluare va primi cererile de finanare transmise de ctresolicitani; acestea vor fi repartizate consilierilor din cadrul SEP pentru a fi supuse procesului deevaluare. Pentru eventuale clarificri, solicitanii pot contacta instituia mai sus menionat (printelefon sau e-mail).

  Prima sesiune de transmitere a propunerilor de proiecte va fi organizat dup elaborarea strategieipentru zone contaminate, cel mai probabil ncepnd cu anul 2009.

  CAPITOLUL III. PROCEDURA DE EVALUARE A PROIECTELOR

  Procedura de evaluare a proiectelor propuse pentru finanare n cadrul axei 2, domeniul major deintervenie 2 a POS Mediu va cuprinde 4 etape:

  1. Verificarea conformitii administrative a cererii de finanare (criterii de admisibilitate).2. Verificarea eligibilitii (criterii de eligibilitate).

  3. Evaluarea proiectelor (criterii de relevan i maturitate).4. Vizite n teren dup caz.

  Pentru primele 2 etape corespunztoare verificrii administrative i de eligibilitate, se utilizeaz unsistem de evaluare de tip DA/NU. n cazul n care documentele transmise sunt incomplete i nu sepoate lua o decizie, pot fi cerute solicitanilor eventuale completri ale documentelor. Ca rezultat alverificrii:

  proiectele care primesc DA la toate criteriile vor fi supuse evalurii

  Etapa 3 const n evaluarea proiectelor dup dou criterii majore - relevan i maturitate acestea

  avnd pondere egal. Fiecare criteriu este notat de la 0 la 10, pentru calificare fiind necesareminimum 6 puncte pentru fiecare. Rezultatul evalurii se concretizeaz n :

  proiecte propuse pentru finanare

  proiecte propuse pentru revizuire n vederea obinerii finanrii

  Proiectele propuse pentru revizuire sunt proiecte care obin peste 6 puncte pentru fiecare criteriu deevaluare, dar necesit clarificri sau revizuire n perioada de timp solicitat de AM.

  Solicitarea de revizuire/completare a proiectului nu presupune aprobarea automat a finanrii dectre AM POS Mediu / CE.

  Vizitele n teren se vor efectua de ctre toi sau o parte dintre membri grupului de evaluare, nsituaia n care se consider necesar o analiz mai detaliat a capacitii potenialului beneficiar deimplementare a proiectului propus pentru finanare. Vizita poate include att o ntlnire cureprezentanii solicitantului, ct i vizitarea obiectivului de investiie.

  Detalii suplimentare sunt prezentate n capitolele urmtoare.

  28

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  29/43

  III.1 Verificarea administrativ a cererilor de finanare (Criterii deadmisibilitate)

  La depunere, cererea de finanare va primi un numr unic de nregistrare la nivelul AM. Solicitantulva fi informat, n scris, asupra acestui numr de nregistrare. Menionarea acestui numr ncorespondena purtat ulterior de Solicitant cu AM este obligatorie.

  Dup depunere, cererea se verific din punct de vedere formal de ctre un responsabil de proiectdesemnat n cadrul AM, SEP.

  Cererile de finanare, inclusiv anexele, trebuie transmise conform regulilor enunate n seciunea II.4a acestui ghid.Verificarea conformitii administrative va urmri, n principal, existena i formaCererii de finanare precum i a anexelor, valabilitatea documentelor. Se verific urmtoarele:

  Respectarea formatului standard al cererii de finanare i includerea tuturor anexelorobligatorii.

  Modalitatea de completare a cererii de finanare. Modalitatea de transmitere a cererii de finanare.

  SEP poate solicita clarificri atunci cnd informaiile oferite sunt neclare sau incomplete.Informaiile suplimentare vor fi transmise de solicitant cu respectarea condiiilor i a termenuluilimit menionate de SEP n solicitarea de clarificare. Nerespectarea acestor condiii poate duce larespingerea cererii de finanare.

  III.2 Verificarea eligibilitii cererilor de finanare

  Verificarea eligibilitii se realizeaz de ctre un responsabil din cadrul SEP, urmrindu-sendeplinirea condiiilor de eligibilitate. Dac proiectul nu ndeplinete toate criteriile stabilite, esterespins.

  Verificarea eligibilitii presupune respectarea urmtoarelor reguli:

  Eligibilitatea cererilor de finanare este verificat conform criteriilor definite n acest ghid.

  Dac un document este lips sau n formularul cererii de finanare exist seciuninecompletate, incomplete sau necorespunztoare, SEP poate contacta solicitantul n vedereafurnizrii de documente sau informaii suplimentare ntr-un interval de timp rezonabil pentrua permite continuarea evalurii proiectului.

  III.3. Evaluarea proiectelor

  Evaluarea proiectelor este realizat de un grup de evaluare format la nivelul AM din care fac partereprezentani OI, experi externi, experi Jaspers, responsabilul din cadrul SEP, ali membrievaluatori.

  Evaluarea proiectelor se va face innd seama de dou criterii majore - relevan i maturitate acestea avnd pondere egal. Fiecare criteriu este notat de la 0 la 10, pentru calificare fiind necesareminimum 6 puncte pentru fiecare.

  29

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  30/43

  Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuiei proiectului la ndeplinirea obiectivelor POSMediu, la implementarea legislaiei relevante cu privire la protecia solului. Se va urmri capropunerea de proiect s fie clar, coerent, realist i fezabil cu privire la operaiunile propuse,termenele de realizare, eficiena investiiilor. Se va evalua coerena ntre problemele identificate,obiectivele proiectului, activitile propuse i rezultatele estimate. Toate activitile propuse nproiect trebuie s fie clar descrise i cuantificate. Se evalueaz dac resursele folosite pentruimplementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activitilor trebuie s fie realist. Bugetul

  proiectului, defalcat pe categorii trebuie s fie transparent i coerent.Evaluatorii pot solicita clarificri privind cererea de finanare. Informaiile suplimentare vor fitransmise de solicitant cu respectarea condiiilor i a termenului limit menionat de AM nsolicitarea de clarificare. Nerespectarea acestor condiii poate duce la respingerea cererii definanare.

  Rezultatul evalurii se concretizeaz n proiecte: proiecte propuse pentru finanare proiecte propuse pentru revizuire n vederea obinerii finanrii

  Proiectele propuse spre finanare care depesc valoarea de 25 milioane euro vor fi transmise la CEmpreun cu o scrisoare de naintare semnat de eful AM pentru luarea deciziei de finanare.Proiectele mai mici de 25 milioane Euro vor fi aprobate de AM POS Mediu.

  Notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evalurii se va face n scris de ctre AM. Aspectelecare necesit revizuire, precum i termenul stabilit de AM n acest scop, vor fi comunicatesolicitantului n scris.

  Dup aprobarea de ctre CE, n baza deciziei de finanare emis de ctre aceasta se va ncheia unContract de Finanare pentru fiecare proiect, semnat de Autoritatea de Management POS Mediu ibeneficiar.

  Proiectele revizuite care sunt conforme cu toate cerinele tehnice i financiare, cu reglementrilecomunitare sau naionale etc. vor fi propuse pentru finanare, iar solicitanii vor fi informai asupradeciziei de finanare. n aceast etap, angajamentele beneficiarului trebuie reconfirmate pentruvarianta revizuit a proiectului, dup caz.

  Evaluarea proiectelor majore este un proces iterativ, complex. AM POS Mediu poate organizaderularea etapelor procedurii de evaluare n paralel.

  CAPITOLUL IV. INFORMAII PRIVIND FINANAREA I IMPLEMENTAREAPROIECTELOR

  Pentru fiecare proiect care a primit decizia pentru finanare de ctre CE, beneficiarul va ncheia cuAutoritatea de Management POS Mediu un contract de finanare. Prin semnarea acestui contract,beneficiarul accept termenii i condiiile n care va primi finanarea nerambursabil i se angajeazs implementeze pe propria rspundere proiectul pentru care primete finanare i s atingobiectivele stabilite.

  Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, n condiiileprevzute de contractul de finanare.

  30

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  31/43

  Beneficiarul trebuie sa cunoasc faptul c, dac pe perioada de valabilitate a contractului intervinmodificri de natur s afecteze obiectivul acestuia sau condiiile de finanare, proiectul poate fideclarat neeligibil pentru finanare, finanarea nerambursabil se va sista iar sumele acordatepn n acel moment se vor recupera n conformitate cu legislaia naional i prevederilecontractuale!

  Beneficiarul trebuie s deschid un cont distinct la Trezoreria Statului prin care se gestioneaz

  sumele aferente proiectului finanat din instrumente structurale i din fonduri aferente cofinanriisau prefinarii acestora de la bugetul de stat.

  Totodat, beneficiarul are obligaia s in distinct de alte fonduri, evidena contabil a sumelor provenite din derularea unor proiecte finanate, conform Ordonanei Guvernului nr. 29/2007.nregistrrile contabile vor fi cronologice i sistematice astfel nct s ofere transparen nimplementarea proiectului.

  Beneficiarul trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de trei ani de la data nchideriioficiale a Programului Operaional Sectorial de Mediu 2007-2013.

  Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor abilitate, dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobndite prinInstrumentele Structurale, pe o perioad de 5 ani de la data nchiderii oficiale a ProgramuluiOperaional Sectorial de Mediu.

  Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea deCertificare i Plat, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat sverifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate dininstrumente structurale. Beneficiarul are obligaia de a asigura disponibilitatea i prezenapersonalului implicat n implementarea proiectului pe ntreaga durat a verificrilor.

  Beneficiarul trebuie s asigure o pist de audit care s permit posibilitatea verificrii documentelororiginale de ctre reprezentanii Autoritii de Management, Organismului Intermediar, ComisieiEuropene, Biroului European Anti-Fraud i de ctre Curtea European a Auditorilor.

  Beneficiarul rspunde de respectarea tuturor prevederilor n vigoare ale legislaiei n domeniulachiziiilor publice.

  Atribuirea contractelor de achiziii necesare implementrii proiectului se va realiza n conformitatecu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelorde concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrileulterioare i se va face cu respectarea urmtoarelor principii: nediscriminarea, proporionalitatea,tratamentul egal, eficiena utilizrii fondurilor publice, recunoaterea public, asumarea rspunderii,transparen.

  De asemenea, beneficiarul are obligaia s asigure o promovare adecvat a proiectului, a rezultatelorobinute, etc n conformitate cu prevederile contractuale. Beneficiarul va descrie n cadrulrapoartelor de progres toate activitile de informare i publicitate desfurate, aferente proiectului.

  Pentru implementarea proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Mediu,beneficiarii vor avea n vedere respectarea prevederilor legale privind n principal:

  31

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  32/43

  A. Bugetul proiectului

  Baza legal:O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i acofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetulinstituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru

  obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare.Pentru toate proiectele finanate prin Axa prioritar 2 Dezvoltarea sistemelor de managementintegrat al deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate se asigur finanarea integral acheltuielilor eligibile astfel: max 80% din deficitul de finanare calculat la nivelul proiectului ceeace reprezint grant UE i 20% buget de stat i buget local.

  B. Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile

  Baza legal:O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i acofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetulinstituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentruobiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Beneficiarii trebuie s fac dovada existenei i utilizrii fondurilor proprii pentru asigurareacofinanrii, plata cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor conexe, precum i costurile de operare(unde este cazul).

  C. Eligibilitatea cheltuielilor

  Baza legal:H.G. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadruloperaiunilorfinanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrileulterioare;

  Ordinul comun al MMDD i MEF nr. 1453/1309/2007 pentru aprobarea listeicheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate prin ProgramuiOperaional Sectorial de Mediu 2007-2013H.G. nr. 759/2007 stabilete cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate debeneficiari n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, fiind precizate condiiilecu caracter general i specific pe care trebuie s le ndeplineasc fiecare cheltuial solicitat spre

  rambursare de ctre beneficiar.Ordinul comun stabilete lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanaten cadrul POS Mediu pe fiecare ax prioritar a POS Mediu, inclusiv categoriilede cheltuieli eligibile specifice operaiunilor derulate n cadrul axei prioritare 2.

  D. Proiecte generatoare de venit

  Baza legal: Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind FondulEuropean pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune, art. 55.

  32

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  33/43

  Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederilegenerale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondulde Coeziune, proiect generator de venituri reprezint orice operaiune care implic o investiie ninfrastructur a crei utilizare este supus unor taxe suportate direct de utilizatori, sau oriceoperaiune care implic vnzarea sau nchirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altfurnizare de servicii contra unei pli.

  Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie s depeasc valoareacurent a costului investiiei minus valoarea curent a veniturilor nete din aceast investiie ntr-oanumit perioad de timp pentru:- investiii n infrastructur; sau- alte proiecte n care se poate estima valoarea veniturilor n avans.

  n situaiile n care nu tot costul investiiei este eligibil pentru cofinanare, venitul net va fi alocatpro rata la partea eligibil i neeligibil a costului investiiei.n verificarea veniturilor generate de proiecte se va ine seama de tipul de proiect i de axa prioritardin care face parte.

  E. TVA Prevederile privind TVA (aplicabile numai pentru instituii publice i organizaiinon-profit).

  Baza legal:Ordinul nr. 911 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 29/2007privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a co-finanrii alocate dela bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate ngestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cumodificrile i completrile ulterioare.

  Potrivit prevederilor Legii nr. 249/2007 pentru aprobarea O.G. nr. 29/2007, plata TVA aferentlivrrilor de bunuri, prestrilor de servicii i execuiei de lucrri, finanate, integral sau parial, dincontribuia financiar a Uniunii Europene i/sau din cofinanarea aferent, ai cror beneficiari suntautoriti ale administraiei publice centrale i locale, uniti subordonate n coordonarea acestora,organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridic, va fi suportat de la bugetul destat.

  Astfel, n cazul n care beneficiarul este instituie public, contravaloarea TVA se va suporta de labugetul de stat pentru cheltuielile eligibile pltite din toate sursele de finanare ale proiectului,respectiv fonduri publice (FC i de cofinanare de la bugetul de stat) i contribuia proprie abeneficiarului, numai n cazul n care aceasta este asigurat din bugetul local.

  Rambursarea sumelor pentru acoperirea plii TVA aferent facturilor din fiecare Cerere deRambursare se acord odat cu rambursarea cheltuielilor eligibile autorizate la plat de ctreAutoritatea de Management.

  F. Prefinanarea

  Baza legal: O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a co-finanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de

  33

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  34/43

  dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizareaacestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare.Ordinul nr. 911/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G.nr. 29/2007.

  Conform O.G. nr. 29/2007 art.1 alin.2 lit.i, prefinanarea reprezint sumele transferate din bugetulde stat sau din instrumente structurale ctre un beneficiar, cu excepia celor din sectorul privat (dac

  prin acest transfer nu se intr sub incidena prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori uneiorganizaii neguvernamentale - prin plat direct sau prin plat indirect pentru lichidareaangajamentelor de plat fa de un contractor, n stadiul iniial de implementare a proiectelor, nvederea asigurrii derulrii corespunztoare a proiectelor.

  Scopul acordrii prefinanrii este acela de a asigura resursele financiare necesare nceperii derulriicontractelor; din aceste sume se pot plti facturile de avans, conform prevederilor legale.

  Modul de acordareConform Ordinului nr. 911/2007, sumele aferente prefinanrii proiectelor finanate din POS Mediuvor fi transferate beneficiarului din bugetul Ministerului Economiei i Finanelor prin Autoritatea deCertificare i Plat.Prefinanarea se acord n procent de max. 15% din valoarea eligibil a contractului de finanarencheiat ntre Autoritatea de Management i beneficiar. Prefinanarea cu ncadrarea n limitaprocentului mai sus menionat se poate acorda integral sau n trane, n funcie de previziuneafluxului de pli aprobat de Autoritatea de Management.

  Modul de solicitareSumele aferente prefinanrii vor fi transferate n baza urmtoarelor documente:- contractul de finanare ncheiat ntre Autoritatea de Management i beneficiar;- contract de furnizare bunuri/ prestare de servicii/ execuie de lucrri ncheiat ntre beneficiar i unoperator economic;- solicitarea scris a beneficiarului, conform contractului de finanare ncheiat ntre Autoritatea deManagement i beneficiar.Dup realizarea verificrilor de ctre AM, ACPva transfera suma aferent prefinanrii n contulbeneficiarului.

  Recuperarea prefinanriiPrefinanarea acordat din instrumente structurale i/sau din sume de labugetul de stat se restituie sursei de finanare din care a fost acordat, dacnicio justificare privind achiziionarea de bunuri ori servicii sau executarea delucrri nu a fost furnizat de ctre beneficiar n termen de 6 luni de la dataprimirii acesteia sau conform prevederilor contractuale.Suma acordat unui beneficiar sub forma prefinanrii se recupereaz procentual din valoareafiecrei cereri de rambursare ntocmite de beneficiari, ncepnd cu prima cerere de rambursare,astfel nct suma aferent prefinanrii s se recupereze integral nainte de ultima cerere derambursare.

  G. Mecanismul de rambursare al cheltuielilor eligibile

  Baza legal: O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a co-finanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de

  34

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  35/43

  dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizareaacestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Fondurile Structurale funcioneaz pe principiul rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate de ctre beneficiar. Obligaiile beneficiarului i ale AM referitor la pli sunt detaliate n coninutulcontractului de finanare.

  Rambursarea cheltuielilor eligibile se realizeaz numai dup efectuarea plilor de Beneficiar ctreexecutanii de lucrri/furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii. n scopul rambursrii cheltuieliloreligibile, n funcie de previziunile fluxurilor de numerar lunare, Beneficiarul va ntocmi itransmite la Organismul Intermediar Cereri de Rambursare, nsoite de rapoarte tehnice. Cheltuielileeligibile vor fi rambursate doar dac Beneficiarul respect prevederile legislaiei naionale icomunitare, cele din contractul de finanare, inclusive Cererea de Finanare i ndeplinete condiiileprivind evidena contabil.Dup efectuarea de ctre OI i AM a verificrilor administrative, tehnice si financiare ale DosaruluiCererii de Rambursare (Cerere de Rambursare i documente suport), AM va autoriza la plat doarcheltuielile eligibile solicitate de ctre beneficiar.

  AM va transmite la ACP suma cheltuielilor eligibile autorizate la plat pentru fiecare Cerere deRambursare.

  ACP are rolul de a certifica i efectua plile. ACP va transfera n contul Beneficiarului sumaaferent cheltuielilor eligibile.

  H. NereguliBaza legal: O.G. nr.79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, cu modificrile i completrileulterioareHotrrea nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003

  n cazul constatrii unor nereguli, att pe parcursul implementrii proiectului, ct i ulteriorfinalizrii acestuia, beneficiarul are obligaia s restituie debitul constatat, precum i eventualelemajorri de ntrziere, dobnzi, costuri bancare etc.n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesizaorganele competente n vederea declanrii executrii.Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate se realizeaz conform prevederilor O.G.nr. 79/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.

  35

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  36/43

  ANEXE

  Anexa 1. Formularul Cererii de finanare

  Anexa 2. Fia de control a Cererii de finanare (pentru solicitant)

  Anexa 3. Lista cheltuielilor eligibile aferente Axei prioritare 2, domeniul major de intervenie2

  Anexa 4. Declaraia de Eligibilitate i Declaraia de Angajament

  36

 • 8/6/2019 Axa 2 POS MEDIU

  37/43

  ANEXA 2 FIA DE CONTROL A CERERII DE FINANARE (PENTRU SOLICITANT)

  Solicitanii trebuie s verifice dac dosarul cererii de finanare este complet, p