of 15 /15
Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4 Mihai Muncuș-Nagy Manager de Proiect, Asociația Biounivers

Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

  • Upload
    ferris

  • View
    40

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4. Mihai Muncuș-Nagy Manager de Proi e ct, Asociația Biounivers. Agenda. 1. Prezentarea Beneficiarului – Asociația Biounivers - PowerPoint PPT Presentation

Text of Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

Page 1: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

Mihai Muncuș-Nagy Manager de Proiect, Asociația Biounivers

Page 2: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

Agenda

1. Prezentarea Beneficiarului – Asociația Biounivers

2. Prezentarea Proiectului Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POS Mediu, Axa Prioritară 4

3. Probleme apărute în implementare și soluții adoptate

4. Relația Beneficiar – Finanțator – Furnizori/Prestatori

Page 3: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

Asociația Biounivers ONG cu profil de protecția mediului, din

Vălișoara, județul Alba. Scop: cunoaşterea naturii și conservarea biodiversității

25 de membrii activi Custode a 5 arii protejate – 2 sit-uri N2000, 3

rezervații de interes național Proiecte și activități: Activități de informare a populației locale și a

turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului;

Campania: Gunoi nu e cel de pe jos, gunoi e cel care-l aruncă. Tu ești un gunoi?

Studiul lepidopterelor nocturne din Depresiunea Trascăului

Biodiversitatea ... Comoara ascunsă în Cheile Vălișoarei

Pe tărâmul stejarului pufos Finanțatori: MMP, FPP+MOL, surse proprii

Page 4: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Scopul Proiectului: Creşterea gradului de informare a grupului ţintă cu privire la ariile protejate Cheile

Vălişoarei, Cheile Siloşului, Cheile Plaiului

Localizare și Grupul țintă: Depresiunea Trascăului – județul Alba, - populaţia locală din localităţile învecinate cu ariile protejate Cheile Vălişoarei, Cheile Siloşului, Cheile Plaiului, respectiv - locuitorii comunei Livezile, satele: Vălişoara, Izvoarele, Poiana Aiudului, Livezile - locuitorii comunei Rimetea, localităţile Colţeşti şi Rimetea - turiștii care vizitează zona

Obiectivele Proiectului: 1. realizarea unei campanii de informare directă cu privire la ariile protejate 2. realizarea și amplasarea a 24 de panouri de informare3. realizarea a 3 pagini web, câte unul pentru fiecare arie protejată vizată

Page 5: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Activitățile Proiectului- evaluarea nivelului de informare şi conştientizare a grupului ţintă la începutul şi la finalul implementării proiectului

– realizarea şi distribuirea de materiale informative: pliante, broşuri, afişe, calendare- realizare şi montare a 24 de panouri de informare

Page 6: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

- realizarea a 3 pagini web, www.cheilevalisoarei.ro , www.cheilesilosului.ro, www.cheileplaiului.ro administrarea și promovarea acestora

– organizarea de întâlniri de informare cu liderii de opinie din zonă (primari, consilieri locali, medici, învăţători, agenţi economici din zonă), cu elevii şcolilor din cele două comune, cu populaţia locală şi cu turiştii

Page 7: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Perioada de implementare: noiembrie, 2009 – aprilie, 2011 + 3 luni – al doilea Proiect finalizat pe Axa 4, primul la nivelul OI Sibiu Buget: - 260.180 Lei – cheltuieli eligibile

- 5726 Lei economii – (cheltuieli generale de administrare) Rezultatele Proiectului: 2 sondaje de opinie (500 chestionare aplicate ) privind evaluarea grupului țintă realizarea și distribuirea a 5000 pliante, 500 de afişe, 2000 de broşuri, 500 de calendare organizarea a 6 întâlniri de informare directă cu populaţia locală şi turiştii şi 4 întâlniri cu elevii şcolilor din comunele Livezile și Rîmetea realizarea şi amplasarea a 24 panouri de informare realizarea a 3 pagini web

Page 8: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Indicatorii de performanță ai Proiectului

Indicator de performanţă U.M. Prognozat Realizat

Numărul de locuri de muncă create - UIP buc 3 3

Numărul de persoane participante la întâlnirile de informare

Nr. persoane

400 496

Procentul de turişti din numărul total de vizitatori la care a ajuns informaţia

% 80 88

Numărul de vizitatori ai paginilor webNr.

vizitatori1000 1421

Nivelul de informare şi conştientizare a publicului ţintă cu privire la ariile protejate vizate

% 80 86,4

Page 9: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Rezultatul Proiectului: MODIFICĂRI COMPORTAMENTALE ALE GRUPULUI ȚINTĂ

Rezervația Cheile Vălișoareianii 2007-2010 anul 2011

Page 10: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Implementarea Proiectului: • Unitatea de Implementare a Proiectului:

Manager de Proiect, Asistent Manager de Proiect, Manager Financiar - 2 posturi full-time (normă întreagă) MP, AMP;

- 1 post part-time (1/2 normă) MF Cereri de Rambursare: 9 + 1 Cerere de Prefinanțare

Valori: 7683 lei – CR7; 58942 Lei - CR2

Timp de procesare / rambursare –

Prima Cerere de Rambursare depusă pe Axa 4Prima Cerere de Rambursare depusă pe Axa 4

Page 11: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Probleme în implementarea Proiectului

Problemă apărută Soluție adoptată

Întocmirea greșită a bugetului (nebugetarea unor cheltuieli)

Bani din bugetul As. Biounivers

Probleme în atribuirea unui contract de servicii / Achiziții publice

Consultarea unui expert, consultarea ANRMAP, OI / AM POS Mediu

Neatribuirea la termen a unor contracte „Perioada de siguranță” a Proiectului

Întârzieri în graficul de realizare a contractelor

„Perioada de siguranță” a contractelor

Neclarități în Contractul de Finanțare Consultare OI / AM POS Mediu

Page 12: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Relația cu Prestatorii / Furnizorii Contractul - penalizări - asumarea indicatorilor proiectului și de către Prestator - aplicații de plată, rapoarte, etc Beneficiarul își asumă obligații până în anul n+5, Prestatorul până în anul n. Rezilierea contractului – nu este soluție

Page 13: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

„Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”

- proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4

Relația cu OI / AM POS Mediu Premiză: Actorii implicați în implementarea Proiectului (Finanțator, Beneficiar) sunt de aceeași parte a baricadei Seriozitate din partea Beneficiarului => Sprijin din partea Finanțatorului Î: Ce face un om deștept când nu poate rezolva o problemă? R: Cere ajutor Comunicarea unei probleme – primul pas spre rezolvarea ei! Circuitul documentelor/informațiilor în OI / AM POS Mediu este diferit de cel dintr-un ONG Deși s-a relaționat mai mult doar cu anumite persoane (ex: consilier de proiect) – percepția a fost de relaționare cu o echipă OI / AM POS Mediu – a 4 - a persoană din UIP O nouă Cerere de Finanțare depusă de As Biounivers în Sesiunea 4

Page 14: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

Alte informații:

www.asociatiabiounivers.wordpress.com

e-mail: [email protected]

Tel: 0258768274; 0742701439Mihai Muncuș-Nagy

Page 15: Experiențe în implementarea proiectelor finanțate prin POS Mediu, Axa 4

Vă mulțumesc pentru atenție!