13
ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU FINANŢAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL POS MEDIU - REGIUNEA 1 NORD EST -

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

 • Upload
  devon

 • View
  103

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FINAN ŢAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL POS MEDIU - REGIUNEA 1 NORD EST -. ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU. Priorit ăţ ile POS Mediu. Axa prioritara 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (FC). Axa prioritara 2 Dezvoltarea s ist emelor de - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

FINANŢAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL POS MEDIU

- REGIUNEA 1 NORD EST -

Page 2: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

PrioritPriorităţăţile POS Mediuile POS Mediu

Axa prioritara 1Extinderea

şi modernizarea sistemelor

de apă şi apă uzată

(FC)

Axa prioritara 2Dezvoltarea sistemelor de management

integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istoriccontaminate

(FEDR)

Axa prioritara 3Reducerea poluării

prin restruct. şi reabil. sist. de

încălzire urbană in localităţile cele

mai afectate

(FC)

Axa prioritara 4 Implementarea

sistemelor adecvate

de management pentru protecţia

naturii

(FEDR)

Axa prioritara 5Dezvoltarea

infrastructurii adecvate de prevenire a

riscurilor naturale in zonele cele mai

expuse la risc

(FC)

Axa prioritara 6Asistenta Tehnica

(FEDR)

Bugetul total al POS Mediu: 5,6 miliarde Euro, 4,512 miliarde Euro – finanţare UE1,098 miliarde Euro – bugetul statului

Page 3: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Abordarea proiectelor

Axa 1 POS Mediu -“Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

OBIECTIVE• Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile• Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;• Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă• Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate• Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei

PROIECTEMARI,

INTEGRATE de

infrastructură la nivel judeţean/ regional

Extinderea modernizarea infrastructurii

de apă/apă uzată

Creşterea calităţii

serviciilor publice de apă şi canalizare

Page 4: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Portofoliu de proiecte - sector apă/apă uzată

ISPA 2004/RO/16/P/PE/ 001 - AT pentru pregătirea aplicaţiei în sectorul de apă/ apă uzată - jud. Botoşani

ISPA 2005/RO/16/P/ PE/004 - AT pentru pregătirea aplicaţiei în sectorul de apă/apă uzată - jud. Suceava

ISPA 2005/RO/16/P/PA 001-02 - ”AT pentru pregătirea aplicaţiei în sectorul de apă/apă uzată ” - jud. Bacău, Neamţ

Proiect în Proiect în implementareimplementare”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi ” Valoare totală - 590.489.248 lei din care 432.326.064 lei finanţare nerambursabilă din FC

Page 5: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Abordarea proiectelor

Axa 2 POS Mediu -“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”

OBIECTIVE• Creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea deşeurilor municipale şi de serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile• Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate• Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate• Înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor

PROIECTEMARI,

INTEGRATE de

infrastructură la nivel judeţean/ regional

Dezvoltarea de sisteme noi de management

integrat al deşeurilor şi extinderea sistemelor existente la

nivel judeţean/region

al

Reabilitarea zonelor poluate

istoric

Page 6: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

ISPA 2005/RO/16/P/PA 001-04 - ”AT pt. pregătirea proiectelor în sectorul deşeuri” - jud. Suceava, Botoşani Vaslui

ISPA 2004/RO/16/P/PE/ 007 - faza a II-a - AT pt. pregătirea aplicaţiei pt. FEDR - jud. Bacău

Portofoliu de proiecte - sector managementul deşeurilor

PHARE 2006 - “AT pt. pregătirea portofoliului de proiecte” - jud. Iaşi

Proiect aprobat de CE“Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ” Val. totală - 41.401.641 euro, din care 24.289.748 euro finanţare din FEDR

Page 7: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Abordarea proiectelorAxa 3 POS Mediu -“Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate”

OBIECTIVE• Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de lasistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;• Ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate;• Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.

PROIECTEîn

localităţile cele mai

afectate de sistemele de

încălzire urbană

Reducerea emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare

Page 8: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Portofoliu de proiecte - sector termoficare

Proiecte în implementare Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană Valoare totală 253.279.177,66 lei, din care 126.639.588,83 lei finanţare din FC

Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbanăValoare totală 263.191.417 lei, din care 131.595.700 lei finanţare din FC

Proiect în pregătireReabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energeticeValoare totală 36.578.800 euro (fără TVA), din care 18.289.400 euro finanţare din FC

Page 9: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Abordarea proiectelorAxa 4 POS Mediu -“Implementarea sistemelor

adecvate de management pentru protecţia naturii”

OBIECTIVE

• Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică•Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000

PROIECTEîn ariile naturale

protejate şi în situri NATURA

2000

Pregătirea şi implementarea planurilor de management

Creşterea gradului de

conştientizare a populaţiei cu

privire la protecţia

biodiversităţii Întărirea capacităţii

instituţionale a organizaţiilor

responsabile cu managementul ariilor protejate

Page 10: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Portofoliu de proiecte - sector protecţia naturii Solicitarea de proiecte nr. 1/08.10.2007

Studiu pentru reintroducerea speciei Tetrao tetrix (cocoşul de mesteacăn) în Parcul Naţional Călimani

Administraţia Parcului Naţional Călimani

856,710,46 lei, din care:

682 966,46 lei - finanţare

nerambursabilăÎmbunătăţirea statutului de conservare a speciei zimbru în Parcul Natural Vânători Neamţ

Administraţia Parcului Natural

Vânători Neamţ

1.465.121 lei, din care: 980.193 lei -

finanţare nerambursabilă

Solicitarea de proiecte nr. 2/28.11.2008Plan de management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhuşi Bacău-Bereşti, şi campanie de conştientizare a proiectului

Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bacău

512 091,36 lei, din care:

408 887,70 lei - finanţare

nerambursabilăMăsuri pentru managementul speciilor de păsări de interes comunitar din Parcul Natural Vânători-Neamţ prin implicarea comunităţilor comuna Vânători-Neamţ

Consiliul Local al Comunei

Vânători Neamţ

1.494.314 lei, din care:

1.238.703 lei - finanţare

nerambursabilă

Conservarea biodiversităţii şi informarea publicului. Diagnoză şi intervenţie

Asociaţia Ecovas Vaslui

288.203,96 lei, din care:

238.375 lei - finanţare nerambursabilă

Page 11: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Portofoliu de proiecte - sector protecţia naturii Solicitarea de proiecte nr. 3/01.10.2009Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel

Consiliul Judeţean Neamţ

668.898 lei din care: 563.153 lei - finanţare

nerambursabilă Management pentru ariile naturale protejate Lacul Pângăraţi şi Lacul Vaduri

Consiliul Judeţean Neamţ

861.647,05 lei din care:

701.910,85 lei - finanţare

nerambursabilă Dezvoltarea Managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău

Consiliul Judeţean Neamţ

4.618.635,14 lei din care:

3.738.923,70 lei - finanţare

nerambursabilă Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi conştientizarea comunităţilor locale din Parcul Naţional Călimani

Administraţia Parcului Naţional Călimani

3.807.966,62 lei din care:

3.134.958,64 lei - finanţare

nerambursabilă Abordare comună privind conservarea biodiversităţii de interes comunitar în două arii protejate din judeţul Neamţ: Rezervaţia Naturală Secu şi  Parcul Natural Vânători Neamţ

Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

1.514.095,72 lei din care:

1.261.704,52 lei - finanţare

nerambursabilă

Page 12: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

Abordarea proiectelor

Axa 5 POS Mediu -“Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”

OBIECTIVE

•Contribuţia la un management durabil al inundaţiilor în zonele cele mai expuse la risc• Protejarea şi reabilitarea litoralului Mării Negre.

PROIECTEce vizează

cursurile de apă

naţionale

Protecţia împotriva

inundaţiilor

Reducerea eroziunii costiere

Page 13: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU

MULTUMESC PENTRU MULTUMESC PENTRU ATENATENŢŢIE!IE!

Ministerul Mediului şi Pădurilor OI POS Mediu Bacău

Str. I.S. Studza nr. 78, Bacăutel: 0234/206 116; fax: 0234/515 501

www.posmediu.ro