Click here to load reader

Associate Programma HCP

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De voordelen en kansen voor Interim Professionals

Text of Associate Programma HCP

 • Succes op persoonlijke basis

  A S S O C I A T EP R O G R A M M A

 • De aanpak van Human Capital partners

  HCP doet Het anders. Wij zijn geen bedrijf dat met een aanvraag in de markt gaat zoeken naar de juiste Persoon voor de oPdraCHt.

  Wij Werken Primair met de geassoCieerde Professionals die We ook kennen. elk oP Hun eigen sPeCialisme zijn deze gekoPPeld aan onze Partners. Hierdoor kunnen Wij altijd antiCiPeren oP de vraag.

  HCP investeert veel tijd in de relatie met de assoCiate en de verdere kennisontWikkeling. Hiertoe Hebben Wij een aantal sPeCial interest grouPs oPgeriCHt (sig). Professionals sluiten ziCH Hierbij aan en delen aCtief kennis.

  Succes op persoonlijke basis

  Succes op persoonlijke basis

 • Human Capital partners werkt nauw samen met De beste professionals uit De markt.

  ieder oP zijn vakgebied maakt als assoCiate deel uit van ons team.

  als ondernemer ben je uiteraard zelfstandig maar als assoCiate kan je je Profileren met HCP.

  aansluiten bij ons kan eenvoudig. maar We gaan Wel voor kWaliteit. Het is dan ook belangrijk dat We jou kennen, je ComPetenties en je ervaring.

  alleen dan is er een basis om in de markt ons te Presenteren als kWaliteitslabel.

  Succes op persoonlijke basis

 • De voorDelen en kansen op een rij:

  direCte binding een direCte binding geeft naast sCHaalgrootte ook een geziCHt aan de markt. HCP is geen bedrijf met een kaartenbak, maar een bedrijf met een groeP zelfstandige ondernemers die samen kansen benutten.

  ingesCHreven als je ingesCHreven bent bij HCP blijf je uiteraard zelfstandig. er is geen juridisCHe binding. Wel een PraktisCHe. je maakt deel uit van Het geHeel en dat zal een aantal voordelen met ziCH mee brengen.

  aCtieve sales vanuit Human CaPital Partners zijn Wij aCtief met onze assoCiates. Wij Weten Wanneer je oP-draCHt aflooPt, antiCiPeren daar zoveel mogelijk oP en Houden je oP de Hoogte van kansen in de markt in relatie tot jouW ComPetenties.

  Privileges als betaling binnen 4 Weken zonder verdere administratieve zorg. CorreCte afWikkeling van je finanCile zaken.

  lage fee als je via ons oP oPdraCHt bent dan is er uiteraard sPrake van een fee. er zijn sPeCiale regelingen bij lang loPende oPdraCHten.

  verdienmodel extra oPdraCHten kan jij een ander uit onze Pool met onze bemiddeling Plaatsen oP een oPdraCHt, dan belonen Wij dit door Het delen van de netto marge.

  Succes op persoonlijke basis

 • De voorDelen en kansen op een rij:

  administratieve zorg administratie in relatie tot je oPdraCHt is essentieel. Waar mogelijk begeleiden We je Hierbij en CommuniCeren aCtief over de zakelijke afHandelingen.

  aCtieve CommerCile aCtie ook Wanneer Wij geen aCtuele aanvraag voor je Hebben danWel je bent niet via ons oP oPdraCHt: Wij blijven ContaCt Houden met je.

  aCtief toegang tot kennisCentrum Wij bouWen aan een kennisCentrum met elkaar. best PraCtiCes, Plannen e.d. kunnen gedeeld Worden. met regelmaat organiseren Wij vakinHoudelijke sessies Waarbij Het soCiale asPeCt niet Wordt vergeten. ook oP linkedin Houden Wij de diverse disCussie groePen die Wij Hebben ingeriCHt met elkaar aCtief.

  CoaCHing gedurende de oPdraCHt Houden Wij intensief ContaCt en Waar nodig begeleiden We je bij de oP-draCHt. Pro-aCtief en re-aCtief, dat is aan jou. Waar geWenst kunnen Wij voor jou een oCtogram regelen. gratis voor assoCiates.

  Succes op persoonlijke basis

 • De assoCiate markt van HCp

  finanCefinanCial Controller business Controller finanCe manager risk manager aCCountant

  iCt ProjeCt managementengineering systeem en netWerkbeHeer java msHelPdesk Web- en aPPliCatie ontWikkeling aPPliCatie beHeer funCtioneel beHeer

  managementConsultanCyCommerCieel Cfo

  Hrmbusiness PartnersreCruitment sPeCialisten

  Succes op persoonlijke basis

 • onze ambitie

  Human CaPital Partners Heeft als intermediair de ambitie Het beste kWaliteitslabel voor inzet van interim Professionals in nederland te zijn.

  om die ambitie Waar te maken Werken Wij met de beste Professionals in de markt. onze binding met zelfstandige Professionals is oP Waarden en oP Professionaliteit. neem ContaCt met ons oP en sluit je aan!

  Succes op persoonlijke basis

 • Succes op persoonlijke basis

  Human CaPital PartnersinnsbruCkWeg 180

  3047 aH rotterdamtelefoon: 010 - 262 11 61