Click here to load reader

ASEAN 101sa Timog Silangang Asya na naglalayong itaguyod ang Seguridad Pampulitika (Political Security), Ekonomiya (Economy), at Sosyo-Kultural (Socio-Cultural) na pagkakakilanlan

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ASEAN 101sa Timog Silangang Asya na naglalayong itaguyod ang Seguridad Pampulitika (Political...

 • ASEAN101

 • ASEAN

  Association of

  Southeast Asian

  Nations

 • ASEAN

  Isang kapulungan ng mga bansa

  sa Timog Silangang Asya na

  naglalayong itaguyod ang

  Seguridad Pampulitika (Political

  Security), Ekonomiya (Economy),

  at Sosyo-Kultural (Socio-

  Cultural) na pagkakakilanlan ng

  rehiyon.

 • BRUNEI

  DARUSSALAM

  VIET NAM

  CAMBODIA

  PHILIPPINES

  MYANMAR

  INDONESIA

  THAILAND

  SINGAPORE

  LAO PDR

  MALAYSIA

  MGA KASAPING BANSA

 • 1 2 3 4

  1967

  Indonesia,

  Malaysia,

  Philippines,

  Singapore, and

  Thailand

  1984

  Brunei

  Darussalam

  1995

  Viet Nam

  51997

  Lao PDR

  and Myanmar

  1999

  Cambodia

  Pagkakatatag ng

  asean

 • ASEAN PILLARS

  • ASEAN POLITICAL – SECURITY

  COMMUNITY (APSC)

  • ASEAN ECONOMIC

  COMMUNITY (AEC)

  • ASEAN SOCIO-CULTURAL

  COMMUNITY (ASCC)

 • ASEAN POLITICAL –SECURITY COMMUNITY

  (APSC)

  Layunin ng ASEAN na panatilihin

  ang kapayapaan sa rehiyon sa

  pamamagitan ng paggamit ng

  mapayapang paraan sa pagresolba

  ng hindi pagkakaunawaan sa mga

  bansang kasapi.

 • ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

  Adhikain ng ASEAN na pataasin

  ang ekonomiya ng rehiyon sa

  pamamagitan ng pagpapalakas ng

  komersyo, pagpapaigting ng

  pamumuhunan sa rehiyon, at

  paglikha ng mga trabaho.

 • ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC)

  Prayoridad ng ASEAN na itaguyod ang

  kagalingan ng bawat miyembro sa

  pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang

  pagkakakilanlan, at makabuo ng isang

  mapagkalingang komunidad na

  nangangalaga sa karapatang pantao ng

  bawat mamamayan.

 • ASEAN

 • CHAIRMANSHIP

  • Nakabase ang pamumuno ng ASEAN sa

  pagkakasunod-sunod sa unang letra ng

  mga kasaping bansa

  • Tungkulin ng namumunong bansa na:

  – Isulong ang kapakanan ng buong rehiyon

  – Maglabas ng nararapat na polisiya sa mga

  isyung kinakaharap ng rehiyon

 • CHAIRMANSHIP

  • Pangungunahan ng nakatakdang

  mamumuno ang gagawing ASEAN

  Summit and Related Summits at ang

  mga sumusunod na konseho:

  – ASEAN Coordinating Council

  – Tatlong (3) ASEAN Community Councils

  – ASEAN Sectoral Ministerial Bodies and

  senior officials

  – Committee of Permanent Representatives

 • The Philippines as

  Chair

  • Ang ASEAN 2017 ay ang ika-apatpagkakataon ng Pilipinas napamunuan ang samahan

  – 1987 – President Corazon Aquino

  – 2006 – President Gloria Macapagal-Arroyo

  – 1999 – President Joseph EjercitoEstrada

  • 2017 – ika-50 anibersaryo ngpagkakatatag ng ASEAN

 • Six (6) Thematic Priorities

  • A People-oriented, People-centered

  ASEAN

  • Peace and Stability in the Region

  • Maritime Security and Cooperation

  • Inclusive, Innovation-Led Growth

  • ASEAN’s Resiliency

  • ASEAN: A Model of Regionalism, A

  Global Player

 • Makiisa sa ASEAN!

  -Panatilihin ang kapayapaan,

  kaayusan at kalinisan

  -Paigtingin ang maayos na

  pagpapatupad ng batas

  trapiko

 • One Vision, One Identity,

  One Community

 • Thank you!

  DILG National Capital Region

  @DILG_NCR ncr.dilg.gov.ph

  National Capital Region