of 85/85
LOGO Paghahanda ng Korespondensiya Opisyal KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Paghahanda ng Korespondensiya Opisyal - kwf.gov.phkwf.gov.ph/wp-content/uploads/Paghahanda_ng_KO.pdf · Mga Bahagi ng Liham 12. INISYALS NG PAGKAKAKILANLAN ... Mga Anyo ng Liham

 • View
  252

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Paghahanda ng Korespondensiya Opisyal -...

 • LOGO

  Paghahanda ng

  Korespondensiya Opisyal

  KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

 • Layunin ng Pagsasanay

  1. Matalakay ang iba’t ibang uri ng

  korespondensiya.

  2. Mailahad ang mga epektibong paraan ng

  pagsulat sa Filipino.

  3. Mahikayat ang mga kalahok na gamitin ang

  Filipino sa pagsulat ng korespondensiya sa

  kanilang mga opisina.

  4. Mapataas ang antas ng paggamit ng Filipino sa

  mga ahensiya ng pamahalaan.

 • Ang Korespondensiya Opisyal

  Ano?

  ?

  • Liham

  • Memorandum

  • Endoso

  • Pormularyo o Form

  • Kapasiyahan o Resolusyon

  • Lahat ng tinatanggap o ipinadalang komunikasyon na may kaugnayan sa inyong ahensiya o opisina

 • Layunin ng Korespondensiya Opisyal

  Tumugon sa katanungan ng mga kliyente.

  Maghatid ng impormasyon at manghikayat

  ng mga kliyente.

  Tumanggap ng mga panukala o

  kasunduang may kaakibat na pananagutan.

  Magpabatid ng saloobin.

 • Mga Bahagi ng Liham

  Ang Pamuhatan o letterhead na nagtataglay ng:

  Logo

  Pangalan ng ahensiya

  Eksaktong adres, telepono, numero ng

  fax, website, e-mail adres

  1. ULONG SULAT O PAMUHATAN

 • KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 2/P Gusaling Watson, 1610, Kalye J.P. Laurel,

  Malacañang Complex, 1005 San Miguel, Maynila

  (632) 736252 [email protected]

  www.kwf.gov.ph

  mailto:[email protected]

 • Ulong sulat ng KWF

 • Mga Bahagi ng Liham

  2. PETSA

  Enero 22, 2019

  22 Enero 2019

  Ika-22 ng Enero, 2019

  Sa pagsulat ng petsa, iwasan ang pagsulat ng numero tulad ng 5/6/19, na nangangahulugang 5 Hunyo sa Britanya ngunit 6 Mayo sa Amerika.

 • Mga Bahagi ng Liham

  3. Patunguhan/Inside Address

  Pangalan, katungkulan, at tanggapan ng taong padadalhan ng liham.

  Kgg. VIRGILIO S. ALMARIO, NA Tagapangulo Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

  Dr. VIRGILIO S. ALMARIO, NA Tagapangulo Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

 • VIRGILIO S. ALMARIO, NA Tagapangulo Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

  Tagapangulong VIRGILIO S. ALMARIO, NA Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

 • Dr. Hilario Cruz Ortiz, LLB Pangulo Nueva Ecija University of Science and Technology Gen. Tinio Street, Lungsod Cabanatuan

  Tandaan! Maging konsistent. Kung may titulo na sa unahan, dapat wala na sa hulihan ng pangalan.

  Halimbawa:

  Dr. Purificacion G. Delima, PhD Purificacion G. Delima, PhD

 • Titulong Pamitagan – inilalagay sa unahan ng pangalan bilang tanda ng pagkilala sa katungkulan o propesyon

  May katungkulan sa pamahalaan

  Retiradong opisyal

  Propesyonal

  Akademiko

  Eklesyastiko

 • Daglat ng mga titulo: Kgg. Sen. Kom. Ten. Kor. Hen. Abo./Atty. Dr. Engr. Prop. Bro. Sr. P. Ptr. Reb.

  Gng. Bb. G.

 • Ginamit ang daglat na Abo. para sa abogado

 • Gumagamit ng Kagalang-galang/Kgg. para sa mga taong halal ng taumbayan at sa may mataas na katungkulan gaya ng sumusunod: 1. Pangulo ng Pilipinas

  2. Pangalawang Pangulo

  3. Dating Pangulo at Pangalawang Pangulo

  4. Kalihim ng Kagawaran

  5. Gumaganap na/Nanunungkulang Kalihim

  6. Kalihim ad interim/pansamantala

  7. Kinatawang Kalihim 8. Pangalawang Kalihim 9. Kawaksing Kalihim 10. Solisitor Heneral 11. Mga Komisyoner ng Kagawaran 12. Punong Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman

 • 13. Kasangguning Mahistrado 14. Retiradong Punong Mahistrado 15. Retiradong Kasangguning Mahistrado 16. Pangulo ng Senado 17. Pangulo Pro Tempore ng Senado 18. Lider ng Mayorya/Lider ng Minorya ng

  Senado 19. Senador ng Pilipinas 20. Ispiker ng Kapulungan 21. Kinatawan ng Kapulungan 22. Gobernador o Punong Lalawigan 23. Alkalde

  24. Embahador 25. Embahador Pangkalahatan 26. Dating Embahador 27. Konsul Heneral 28. Charge d’Affaires 29. Puno ng isang Ahensiya, Pangasiwaan, o Lupon 30. Pangulo, Tagapangulo, o Miyembro ng isang Komisyon o Kapulungan

 • Mga Bahagi ng Liham

  4. Tawag-pansin/Attention Line Sa pamamagitan/Thru

  • pagkatapos ng patunguhan • may indensiyon (isang tab) • matukoy kung para kanino ang liham • pagsunod sa protokol

 • Mga Bahagi ng Liham

  4. Tawag-pansin/Attention Line 8 Enero 2019 MARCELA CRUZ Direktor Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon C.P. Garcia Avenue, Diliman 1101 Lungsod Quezon Mahal na Ginoong Cruz:

  Tawag-pansin : Prospero S. Reyes

  Puno ng Sangay

 • Mga Bahagi ng Liham

  5. Bating Pambungad/Salutation

  Sa Kinauukulan

  Mahal na Ginoong Dela Cruz :

  Mahal na Binibining Santos:

  Mahal na Kalihim Fernandez:

  Mahal na Ginoo:

  Mahal na Binibini:

  Mahal na Ginoo/Binibini:

 • • Buo ang titulo sa unahan ng apelyido o tungkulin. •Tutuldok ang ginagamit sa mga pormal na liham

  Halimbawa:

  Mahal na Ginoong Pangulo: Mahal na Pangulong Duterte: Mahal na Ginang Kalihim: Mahal na Kalihim Cayetano: Mahal na Senador Legarda: Mahal na Propesor Zafra: Mahal na Gobernador Reyes:

 • Mga Bahagi ng Liham

  6. Paksa/Subject Line

  • Opsiyonal • Matukoy ang layunin • Bago o pagkatapos ng Bating Pambungad

 • Mahal na Ginoong Torres: Paksa: Aplikasyon para sa Umento sa Suweldo Ang Lupon ng Tagapamahala, na regular na nagrerebyu ng suweldo ay nakatakdang magpulong sa katapusan ng buwan. Kaugnay nito, ipinababatid na pag-uusapan sa naturang ang iyong kahilingan, at ipaalam sa inyo ang kapasiyahan ng lupon sa lalong madaling panahon.

  Halimbawa:

 • Mga Bahagi ng Liham

  7. Katawan ng Liham

  Layunin o paksa ng liham sa sa unang talata

  Ibang detalye sa ikalawang talata

  Wakasan sa isang matatag at positibong tono

  Detalye ng taong kokontakin

  Paanyaya (ano, kailan, oras, saan, paano)

 • Mabuhay kayo at nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na tangkilik sa wikang Filipino .

 • Estruktura ng Liham

  Pangunahing Detalye

  Pantulong na

  detalye

 • Halimbawa:

  Mahal na Alkalde De Los Santos:

  Malugod na ipinababatid ng Komisyon sa Wikang Filipino

  (KWF) na nagsasagawa ito ng libreng seminar sa pagsulat ng

  Korespondensiya Opisyal sa wikang Filipino sa lahat ng

  ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan.

  Layunin ng seminar na ito na bigyan ng oryentasyon ang mga

  pinuno at kawani ng pamahalaan sa paggamit ng wikang

  Filipino sa mga opisyal na korespondensiya. Alinsunod ito sa

  malawakang implementasyon ng Kautusang

  Tagapagpaganap Blg. 335, na nag-aatas sa lahat ng

  kagawaran, kawanihan, opisina, at instrumentalidad ng

  pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino sa mga opisyal na

  transaksiyon at komunikasyon.

 • Halimbawa:

  Nais naming maisagawa ang naturang seminar sa inyong lungsod

  sa Hulyo 2019, kung inyong mamarapatin. Wala kayong anumang

  babayaran sa KWF, kami ang magdadala ng tagapanayam,

  maghahanda ng programa at sertipiko. Ang pagdalo ng mga pinuno

  at kawani ng inyong lungsod ay sa opisyal na oras. Ang gastos

  para sa transportasyon, pagkain, at handouts ng mga kalahok ay

  manggagaling naman sa pondo ng inyong tanggapan.

  Para sa iba pang detalye at karagdagang katanungan, mangyaring

  makipag-ugnayan kina Lourdes Z. Hinampas o Pinky Jane S.

  Tenmatay sa telepono blg. (02)252-2953 o mag-email sa

  [email protected] at [email protected]

  Asahan din ninyo na tatawag kami sa inyong tanggapan upang

  mabatid ang inyong tugon.

  Mabuhay kayo, at maraming salamat sa inyong tangkilik.

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Mga Bahagi ng Liham

  Tagubilin sa Pagsulat ng Katawan ng Liham

  IWASAN ANG

  MAHABANG PARIRALA

  PANGUNGUSAP

  AKTIBO AT HINDI

  PASIBO ANG HIMIG NG

  BAWAT PANGUNGUSAP

  IWASAN ANG

  PAGGAMIT NG JARGON

  IWASAN PAGPAPAIKLI

  NG SALITA

  KATAWAN

  NG LIHAM

 • Halimbawa:

  Ang aming kawanihan ay patuloy na nagsisikap upang mapaunlad

  ang pisikal, espiritwal at mental na

  katayuan ng mga kapatid nating

  detinido na nasa aming

  pansamantalang pangangalaga.

  Bagama’t sila ay narito sa aming

  pasilidad, may mga programa

  kaming patuloy na ginagawa para

  sa kanilang ikabubuti at ikauunlad

  na may kinalaman sa

  pangkabuhayan, espiritwal,

  edukasyon at marami pang iba.

  Ang pagliham naming ito ay dahil

  sa aming layunin na kayo ay

  aming makatulong sa kanilang

  pagbabago.

  Ang aming kawanihan ay Patuloy na nagsisikap ang aming

  kawanihan upang mapaunlad ang

  pisikal, espiritwal, at mental na

  katayuan ng mga kapatid nating

  detinido na nasa aming

  pansamantalang pangangalaga.

  Bagama’t sila ay narito sila sa

  aming pasilidad, may mga

  programa kaming patuloy na

  ginagawa para sa kanilang

  ikabubuti at ikauunlad na may

  kinalaman sa pangkabuhayan,

  espiritwal, edukasyon at marami

  pang iba. Ang pagliham naming

  ito ay dahil sa aming layunin na

  kayo ay Lumiham kami dahil

  layunin naming makatulong kayo

  sa kanilang pagbabago.

 • Mga Bahagi ng Liham

  8. Pamitagang Pangwakas

  • Angkop sa layunin at mapagsaalang-alang • Ugaliing maging magalang.

  Gumagalang, Lubos na gumagalang, Sumasainyo, Magalang na sumasainyo, Mapitagang sumasainyo, Matapat na sumasainyo,

 • Mga Bahagi ng Liham

  9. Lagda

  • Lagda • Pangalan • Posisyon (nagpapakilala ng kapangyarihan at

  pananagutan sa nilalaman ng liham) • Huwag ilagay ang titulo sa unahan ng pangalan

 • LAGDA

 • Pagtatalaga ng karapatang lumagda Halimbawa: PURIFICACION G. DELIMA Nanunungkulang Tagapangulo/ Fultaym Komisyoner para sa Programa at Proyekto Para kay VIRGILIO S. ALMARIO, National Artist Tagapangulo

 • Mga Bahagi ng Liham

  10. Kalakip (Enclosure)

  Talaan ng mga dokumento na binanggit sa katawan ng liham at matatagpuan sa ibaba ng kaliwang bahagi.

 • Mga Kalakip: Kasunduan Katitikan ng Pulong Kasunduan sa Pagbabayad Kalakip: Gaya ng nasasaad

 • Mga Bahagi ng Liham

  Ipinakikita nito ang dami o bilang ng mga taong tumanggap ng liham na inihuhudyat ng simbolong cc.

  11. NOTASYON NG BINIGYANG SIPI (Copy Notation)

 • Binigyang-sipi:

  Yunit Pantauhan

  Puno, Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi

  Puno, Sangay ng Literatura at Araling Kultural

 • Mga Bahagi ng Liham

  12. INISYALS NG PAGKAKAKILANLAN (Identifying Initials)

  • Inisyals ng naghanda at gumawa ng liham. • Makikita sa ilalim ng lagda sa gawing kaliwa ng papel.

 • Halimbawa: SLAK:LZHmcp08152017 JIC:pst/06102015 JIC:PST/mvc

  Tandaan! Tinatawag din itong tracer lalo pa’t pangunahing gampanin nito sa Korespondensiya Opisyal ang magsilbing reperensiya sa hinaharap.

 • Full-block

  Mga Anyo ng Liham

 • Semi-block

  Mga Anyo ng Liham

 • Special Paragraphing

  (Espesyal na Pagtatalata)

  Mga Anyo ng Liham

  ________________________ ________________________ ________________________

  __________________

  __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ _____________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

  __________________ _________________ _________________

  Katawan ng Liham

  Petsa

  Patunguhan

  Ulong Sulat/Pamuhatan

  Bating Pangwakas

  Paksa

  Bating Pambungad

  Lagda sa Ibabaw ng Pangalan

  kalakip

 • Espasyo

 • Katangian ng Liham

  1. Malinaw

  Maayos ang pagkaksunod-sunod ng mga salita, pangungusap, talata, at bahagi

  Simple, hindi maligoy

  Katamtamang haba ang pangungusap

  Mahusay ang pagpapahayag ng ideya

 • Halimbawa:

  Kaugnay ng aming liham sa inyong tanggapan

  noong 18 Oktubre 2018, nais naming ipabatid

  na ang Panrehiyong Seminar sa

  Korespondensiya Opisyal sa Rehiyon 3 ay

  nakatakda nang isagawa sa 18-19 Pebrero

  2019 sa Malolos Sports and Convention Center,

  Lungsod Malolos, Bulacan.

  Magalang naming hinihiling na muling

  magpalabas ng memorandum ang inyong

  tanggapan hinggil sa gawaing ito.

 • Katangian ng Liham

  2. Wasto

  Tiyak ang impormasyon

  Tamang pagpapahayag, pagbabaybay, gramatika, espasyo, at palugit

  Tamang bantas

  3. Buo

  Kompleto ang impormasyon

 • Halimbawa:

  Malugod kayong inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang

  Filipino sa isang gabi ng pasasalamat na may temang

  “Salamat, Kabalikat-Wika” na gaganapin sa 18

  Disyembre 2019, 6:00ng, Hotel H20, Roxas Boulevard,

  Maynila.

  Sa gabing ito ay pasasalamatan namin kayo sa lubos na

  suporta na inyong ibinigay sa mga gawain ng aming

  ahensiya kabilang na ang pagsasagawa ng Seminar sa

  Korespondensiya Opisyal. Malaki ang inyong naging

  papel upang maisakatuparan nang matagumpay ang

  mga proyekto ng KWF.

 • Katangian ng Liham

  4. Magalang

  gumagamit ng namin, kayo, ninyo, inyo

  may tono ng kagandahang-asal

  Halimbawa: Kami ay nagse-survey ng mga prospek na kalahok mula sa

  inyong rehiyon/lalawigan–na maaaring manunulat (batikan at

  baguhan), iskolar ng panitikan, at guro na nagtuturo ng

  panitikan at mula sa Kagawaran ng Edukasyon o DepEd.

  Sila ay aming aanyayahan, walang babayarang

  rehistrasyon, kami ang sasagot ng kanilang transportasyon,

  pagkain, at akomodasyon.

 • Katangian ng Liham

  5. Maikli

  Sapat ang haba ng pangungusap

  Bawat detalye, mahalaga

  6. Kumbersasyonal

  Parang personal na kausap ang sinusulutan/bumabasa

  Natural ang dating o ayos ng mga salita

 • Halimbawa:

  Bilang ka-tagapagtaguyod, hinihingi namin ang inyong

  tulong na magamit nang libre ang GSIS Theater bilang

  venue ng nasabing seminar. Gayundin, hinihiling din

  namin ang inyong buong suporta na itaguyod ito nang

  libre para sa mga guro sa pamamagitan ng pagtustos sa

  isang tanghalian para sa mga target na kalahok.

 • Katangian ng Liham

  7. Mapagsaalang-alang

  mapagbigay sa lahat ng pagkakataon (hal. sa pagsagot nang nararapat sa tama at panahon)

 • Halimbawa:

  Magalang naming hinihiling na mabigyan kami ng listahan ng inyong mga gawain o programa na may

  kaugnayan sa katutubong wika at kultura. Gayundin, ng

  tiyak na tanggapan o empleado na kasangkot sa mga

  naturang programa, kasama ang numero ng telepono at

  e-mail. Kung inyong mamarapatin nais naming makuha

  ang inyong tugon sa o bago ang 15 Enero 2019. Ang

  impormasyong makukuha namin sa inyo ay mahalaga sa

  pagbuo ng pambansang adyenda sa pagpapasigla ng

  nanganganib na wika.

 • Ilang Tagubilin

  1. Malinis ang anyo, wasto ang pormat, walang mali sa baybay, at aspektong gramatikal.

  2. Balanse, may paggalang, o sensitibo sa kasarian.

  3. Ugaliing maglakip ng numero ng telepono, e-mail address, at pangalan ng taong hahanapin para sa kaukulang tanong o paglilinaw.

  4. Huwag kalimutang ilakip ang mga kalakip na binanggit sa liham.

 • Hakbang sa Pagsulat ng Liham

  1. Bago Sumulat Basahin ang naunang palitan ng korespondensiya ng sumulat at sinusulatan.

  Isaalang-alang ang pangunahing layunin

  kung bakit lumiliham.

  Mayroon bang pangalawang layunin sa pagliham?

  Mahalaga ang pagpaplano at konsentrasyon sa pagtugon sa bawat liham

 • Hakbang sa Pagsulat ng Liham

  2.Pagpaplano/Pagbabalangkas

  3. Pagbuo ng unang Borador

  4. Pag-eedit sa nabuong borador 5. Maingat na presentasyon

 • Kailan masasabing maingat ang presentasyon?

  Kapag ito ay malinis (neat) Ginamitan ng magandang klase ng papel o

  stationery

  ?

 • Mahalagang Tagubilin!

 • Ideal na tipo at sukat (font size at style)

  Arial (10, 12) depende sa haba ng liham at kadalasang justified align ang bawat talata. Times New Roman (12) Courier (12) – ginagamit ito sa US State

  Department

  Lucida (gamitin sa screen na mababa ang resolution)

  Garamond

  Century (mas gamitin ito sa teksbuk)

  Baskerville (mas pinapaburan ito ng US based printers)

  Optima

 • Sa kabuuan, madaling basahin at malinaw ang pangunahing

  konsiderasyon.

 • PABALIK NA

  ADRES

  Hangga’t maaari, kailangang maganda ang kalidad ng sobre.

  PINADALHAN NG SULAT AT ADRES

  KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 2/P, Gusaling Watson, Kalye J.P. Laurel Malacañang Complex, San Miguel 1005 Maynila

  LUALHATI PEREZ

  42 Evergreen St.

  Greenview Executive Village 3

  1118 Fairview, Lungsod Quezon

 • Electronic mail (e-mail)

  Impormasyon hinggil sa nakalakip

  na liham

  Ilakip ang liham na may lagda

  Ugaliing tumugon kung natanggap ang liham

 • Memorandum

  MEMORANDUM BLG.

  MULA KAY:

  PARA KAY/SA:

  PAKSA:

  PETSA:

  (Katawan ng Memorandum)

 • MEMORANDUM BLG. 2016 _____

  MULA KAY: VIRGILIO S. ALMARIO, NA

  Tagapangulo

  PARA KINA: PURIFICACION G. DELIMA

  SHEILEE B. VEGA

  PAKSA: PAKIKIPAGPULONG SA KINATAWAN MULA SA NATIONAL

  UNIVERSITY KAUGNAY NG PROYEKTONG FILIPINO SPELL

  CHECKER

  PETSA: 6 SETYEMBRE 2018

  x------------------------------------------------------------------------------------

  Sa kabutihan ng paglilingkod, kayo ay inaatasang makipagpulong sa kinatawan

  mula sa National University sa 16 Setyembre 2018, Biyernes, sa ganap na 9:00nu .

  Ito ay kaugnay ng proyektong Filipino Spell Checker

  Ang inyong gawain ay opisyal at anumang gastusing kaugnay nito ay masisingil sa

  tanggapan alinsunod sa wastong pagtutuos at pag-aawdit.

 • Paglilipat o endoso

 • Tandaan!

  1. Referred –Itinutukoy (mataas-pababa)

  2. Returned - Ibinabalik (pantay ang katungkulan)

  3. Endorsed-Inililipat (maaaring mababa-pataas o pantay)

  4.Forwarded-Itinutuloy (mababa-pataas)

 • Kapasiyahan o Resolusyon

  Bunga ng kasunduan ng nakararami

  kung hindi man ng lahat ng mga dumalo sa

  isang pulong.

  Layunin nito na hilingin ang

  kinakailangang aksiyon sa kinauukulang

  pinuno/mga pinuno upang matupad ang

  mga kahilingang nilalaman ng resolusyon

 • 1) numero ng resolusyon ayon sa petsa ng pagkakasunod-sunod sa

  kinapapalooban/sumasaklaw ng taon;

  2) katwiran/dahilan kung bakit

  dapat pagtibayin ito na nagsisimula sa

  SAPAGKAT;

  3) bahagi ng pagpapatibay na sinisimulan sa

  pariralang “DAHIL DITO, SAMAKATWID,

  ipinapasiya gaya ng ginagawang pagpapasiya

  na…”;

  28

 • 4) ang pangalan at posisyon/katungkulan ng pinadadalhan nito;

  5) ang lugar at petsa ng pagpapatibay; at

  6) lagda ng mga nagpatibay nito.

 • Resolusyon Blg. ___

  Pamagat

  SAPAGKAT (Dahilan o katwiran kung bakit kailangang

  pagtibayin ito)

  DAHIL DITO SAMAKATWID, ipinapasiya (umaayon sa

  pamagat ng kapasiyahan)

  Ang pangalan at posisyon ng mga padadalhan nito.

  Lugar at petsa ng pagpapatibay.

  Lagda ng mga nagpatibay.

 • KAPASIYAHAN NG KALUPUNAN NG MGA KOMISYONER BLG. 15–16

  Serye 2015

  PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGDIRIWANG

  NG BUWAN NG WIKA 2016

  SAPAGKAT, itinatadhana ng 1987 Kontistusyon na dapat magtatag ang Kongreso

  ng isang Komisyon na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang mga rehiyon at

  mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay, at magtataguyod ng mga

  pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at pagpapanatili sa Filipino

  at iba pang mga wika;

  SAPAGKAT, upang tupdin ang mandato ng Konstitusyon, pinagtibay ang Batas

  Republika Blg. 7104 (RA 7104) ng 1991 na lumilikha ng Komisyon sa Wikang

  Filipino bilang natatanging ahensiyang pangwika sa bansa;

 • SAPAGKAT, iniaatas ng RA 7104 na tungkulin ng KWF na magbalangkas ng mga

  patakaran, plano, at programa upang matiyak ang higit at patuluyang

  pagpapaunlad, pagpapayaman, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at

  iba pang mga wika ng Filipinas;

  SAPAGKAT, iniaatas ng RA 7104 na tungkulin ng KWF na tawagan ang alinmang

  kagawaran, kawanihan, opisina, ahensiya, o alinmang kasangkapan ng

  Pamahalaan, o alinmang pribadong entidad, institusyon, o organisasyon para sa

  kooperasyon at tulong sa pagtupad ng mga gawain, tungkulin at pananagutan

  nitó;

  SAPAGKAT, iniaatas ng RA 7104 na tungkulin ng KWF na magsagawa sa mga

  antas na pambansa, rehiyonal, at lokal ng mga pagdinig pampubliko,

  kumperensiya, seminar, at iba pang mga pangkatang talakayan upang umalam at

  tumulong sa paglutas ng mga suliranin at mga isyung may kaugnayan sa

  pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga

  wika ng Filipinas;

 • IPINAPASIYA, gaya ng ginagawang pagpapasiya ngayon, na

  ang magiging tema ng Buwan ng Wika 2016 ay “Filipino:

  Wika ng Karunungan” at magtatampok sa wikang Filipino

  bilang wika para sa modernisasyong akademiko, lalo’t higit

  sa pagbabago ng pananaw sa pagtuturo ng Filipino sa antas

  tersiyarya;

  IPINAPASIYA pa, na tampok sa Buwan ng Wika 2016 ang

  Kongreso sa Intelektuwalisasyon ng Filipino na isang tatlong-

  araw ng kongreso na may layuning suriin ang mga direksiyon

  ng programa at nilalamang kurikular upang makapagbukás

  ng malaking espasyo sa pagtuturo ng ibang disiplina gamit

  ang Filipino;

 • IPINAPASIYA pa, na nangangahulugan ito rebisyon ng layunin ng

  edukasyon sa Filipino, ng dagdag na kasanayan at kaalaman para sa

  mga propesor sa Filipino, at ng rebalidasyon ng Filipino sa buong

  gawaing akademiko.

  IPINAPASIYA din, na isasagawa ng KWF ang mahigpit na

  pakikipagtulungan sa CHED at maging sa TESDA upang maipanukala

  ang mga kaukulang pagbabago sa pagtanaw sa Filipino bilang Wikang ng

  Karunungan;

  IPINAPASIYA sa wakas, na maglalaman ang KWF ng kaukulang pondo

  para sa iba’t ibang gawaing idaraos ng ahensiya kaugnay ng Buwan ng

  Wika 2016 anibersaryo nitó, at illalatag ang mga tiyak na plano para sa

  mga ito sa isang bukod na panukalang proyekto at/o kapasiyahan ng

  Kalupunan ng mga Komisyoner kung kinakailangan;

 • PINAGTIBAY ng Kalupunan ng mga Komisyoner ngayong 4 Agosto 2015

  sa Bulwagang Urduja, Lingayen, Pangasinan.

 • Pormularyo o Form

 • Layunin ng Pagsasanay

  1. Matalakay ang iba’t ibang uri ng

  korespondensiya.

  2. Mailahad ang mga epektibong paraan ng

  pagsulat sa Filipino.

  3. Mahikayat ang mga kalahok na gamitin ang

  Filipino sa pagsulat ng korespondensiya sa

  kanilang mga opisina.

  4. Mapataas ang antas ng paggamit ng Filipino sa

  mga ahensiya ng pamahalaan.

 • Workshop

  Pangkat 1 - Maghanda ng memorandum mula sa Direktor

  na nag-aatas na gamitin ang wikang Filipino sa mga

  opisyal na transaksiyon at korespondensiya.

  Pangkat 2 – Maghanda ng isang resolusyon na nag-aatas

  na bumuo ng Lupon sa Korespondensiya Opisyal ang

  inyong ahensiya.

  Pangkat 3 - Maghanda ng liham kahilingan para sa

  Komisyon sa Wikang Filipino na maisalin sa Filipino ang

  misyon at bisyon ng inyong ahensiya.

  Pangkat 4 – Maghanda ng liham para sa Yunit Pantauhan

  na magkakaroon/dadalo sa seminar ang inyong sangay.

 • Maraming salamat po!