Anti Doping Danmarks …rsberetning 2011

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beretningen indeholder en opsummering af året der gik med bl.a. fokus på den Rene Vinder og hvordan vi bidrager til en sund motionsidræt. Du finder også svar på hvor og hvor meget ADD faktisk tester, hvilke dopingsager der var i 2011, forskningsprojekter der er blevet støttet og meget mere.

Text of Anti Doping Danmarks …rsberetning 2011

 • rsberetning 2011

  Anti Doping Danmark

 • rsberetning 2011

  Anti Doping Danmark

  Idrttens Hus, Brndby Stadion 20

  2605 Brndby

  Tlf.: +45 4326 2550

  Fax: +45 4326 2546

  E-mail:info@antidoping.dk

  www.antidoping.dk

  www.steroids.dk

  www.undervisning.antidoping.dk

  www.renvinder.dk

  www.facebook.com/antidopingdanmark

  Redaktion

  Mads Sejere Jrgensen

  Jakob Berget

  Foto: Istockphoto

  Design & layout: Jakob Berget

  Tryk: Cool Gray

  Miljgodkendt trykkeri

  Oplag: 300

  Bestyrelse 2012

  Jens Evald, formand

  Vibeke Backer, nstformand

  Morten Brustad

  Lene Volke Roesen

  Michael Andersen

  Camilla Andersen

  Morten Mlholm Hansen

  Pia Holmen

  Birgitte Nielsen

  Lars Bonde

  Claus Schou Jensen

  Rikke Rnholt Albertsen

 • rsberetning 2011

  Forord 02

  ret kort 04

  Den Rene Vinder 08

  En sund motionsidrt 13

  Internationalt samarbejde 17

  Test og kontrol 18

  Fokus p Eliten 19

  Hvor meget tester ADD? 22

  Dopingsager 23

  Forskning 26

  Regnskab 27

  Bilag 30

  Indhold

 • Anti Doping Danmark

  Mlet for 2011 var klart: Et mlrettet arbejde med dop-

  ingbekmpelse p bde eliteomrdet og motionsomr-

  det. Og med et underskud i regnskabet for 2010 betd

  det, at de konomiske udfordringer skulle lses uden at

  slkke p kvaliteten. Det var derfor ndvendigt at om-

  lgge kontrolarbejdet og at spare p andre indsatsom-

  rder som fx oplysning. Samlet har omlgningerne,

  besparelserne samt et ekstra tilskud fra Kulturminis-

  teriet betydet, at Anti Doping Danmark ved udgangen af

  2011 igen har en positiv egenkapital.

  Besparelserne g jorde det desvrre ndvendigt at

  reducere antallet af dopingkontroller i 2011, s der blev

  foretaget i alt 2.380 prver mod 2.749 prver i 2010.

  En medvirkende rsag til, at antallet af prver er blevet

  reduceret, er, at ADD i 2011 er begyndt det mlrettede

  arbejde frem mod OL i London 2012, som indeholder om-

  kostningsfulde metoder som fx blodprofiler for udvalgte

  eliteidrtsudvere i cykling, kano/kajak, roning, svmn-

  ing og triathlon. Der har ikke d.d. vret positive prver

  blandt Team Danmark-stttede udvere.

  Ved udgangen af 2011 havde ADD aftaler om dopingkon-

  trol og oplysning med 228 kommercielle fitnesscentre i

  Danmark. Her er gennemfrt 510 prver, hvoraf 117 (ca.

  20 %) har vret positive, og der er sledes behov for

  en fortsat indsats mod doping i landets fitnesscentre.

  Der er i dag stor politisk fokus p problemet, og doping

  i fitnesscentrene er ikke kun et dopingproblem, men et

  samfundsproblem, som giver ADD forskellige organisa-

  toriske udfordringer. Oprindelig var ADD en organisation

  med en bemanding, der var rettet imod at bekmpe

  doping inden for den organiserede idrt. Siden 2005

  har ADD haft en lovmssig forpligtelse til ogs at

  sge at indg aftaler med kommercielle fitnesscentre

  om bekmpelse af doping. Det har betydet, at ADD

  igennem de senere r har fet tilfrt et meget stort

  omrde med tilsvarende stor arbejdsbelastning, og

  samtidig er antallet af medarbejdere siden 2009 faldet

  fra ni til syv. Det giver god mening, at man fra politisk

  hold overlader det til ADD at bekmpe doping ogs

  uden for den organiserede idrt. ADD har erfaringen

  og ikke mindst dygtige medarbejdere til at lse ogs

  denne opgave. Men det forudstter, at ADD tilfres

  yderligere ressourcer, sledes at vi kan fastholde ind-

  satsen mod doping p det niveau, den har i dag. Ellers

  risikerer man at svkke indsatsen mod doping svel

  inden for som uden for den organiserede idrt. Det

  br man fra politisk side forholde sig til, nr Kulturmin-

  isteriets evaluering af mrkningsordningen foreligger

  i forret 2012, og hvor det forventes, at Folketinget

  skal tage stilling til, om ordningen eventuelt skal gres

  obligatorisk.

  I august 2011 blev Lone Hansen ansat som ny direktr

  for ADD. Lone kommer fra en stilling som teamleder

  i Team Danmark. Hun er ph.d. i sportsfysiologi og har

  desuden en kandidateksamen med Idrt som hovedfag

  og Dansk og Massekommunikation som bifag. Lone har

  desuden en bde faglig og ledelsesmssig baggrund.

  Lones baggrund og brede erfaring er et godt funda-

  ment for i samspil med bestyrelsen at lede det danske

  antidopingarbejde i den udfordrende tid, vi str i bde

  p elite- og motionsdopingomrdet.

  I slutningen af 2011 vedtog bestyrelsen en ny strategi

  for antidopingarbejdet i Danmark. Vi er nu begyndt at

  udarbejde sammenhngende antidopingprogrammer

  for forskellige relevante idrtsmiljer, hvilket inde-

  brer, at vi integrerer aktiviteterne inden for kontrol og

  oplysning og mlretter dem til hvert af idrtsmiljerne

  eliteidrt, konkurrenceidrt og motionsidrt. Dette

  vil f.eks. for eliteidrtten betyde en intensivering p

  kontrolomrdet i form af mere mlrettet og sofistik-

  eret prvetagning, mens det p motionsomrdet vil

  betyde, at der i hjere grad ivrksttes forebyggende

  aktiviteter.

  Som et eksempel p ADDs oplysningsarbejde kan man

  Forord

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 • rsberetning 2011

  nvne Nordisk konference om motionsdoping, som ADD

  var vrt for i Tivolis Kongrescenter 12.-13. maj 2011.

  Konferencen gav de nordiske lande mulighed for at

  udveksle ny viden og erfaring om alt fra efter forskning

  af distributionen af dopingstoffer til behandling af

  steroidmisbrugere.

  Et andet eksempel p ADDs oplysningsvirksomhed er

  det vidensbaserede e-learningsprogram Ren Vinder,

  som blev frdigudviklet i 2011. Programmet er srligt

  rettet mod de unge elite- og konkurrenceudvere, hvor

  uddannelse og information er en vigtig del af anti-

  dopingindsatsen, og det er baseret p videoer og inter-

  aktivitet. Ren Vinder blev i 2011 gennemget for mere

  end 20 forbund i forbindelse med de rlige mder.

  I 2011 har ADD ogs styrket samarbejdet med vores

  partnere p motionsdopingomrdet. Det drejer sig om

  idrts- og brancheorganisationer, fitnesscentre, sund-

  hedspersonale, misbrugsbehandlere, politiet, SKAT og

  smuglerikontrollen. ADD vrdstter dette samarbejde

  hjt og vil viderefre og udbygge det i de kommende r i

  trd med den nye strategi om mere mlrettet oplysning

  og forebyggelse inden for motionsidrtten.

  Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at

  takke alle gode krfter bde i og uden for idrttens

  organisationer, som arbejder for en dopingfri idrt.

  God fornjelse med lsningen!

  Jens Evald (formand)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 • Anti Doping Danmark

  Der blev i alt foretaget 2.380 dopingtests

  Der blev registreret 178 sanktioner for over-trdelser af antidopingreglerne

  228 kommercielle fitnesscentre har ved udgangen af 2011 indget en frivillig aftale med ADD om dopingkontrol, og der er fore-taget i alt 528 prver i disse centre

  ADD har samarbejdet med SKAT om deres landsdkkende indsatsprojekt DOPING

  Der blev indget aftale med KUM, ISCA og idrttens fllesrd om en flles konfe-rence, Sportvision2012, under det danske EU formandskab. Konferencen tager bl.a. afst i det EU stttede projekt Strategy for Stopping Steroids

  ret kort

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 • rsberetning 2011

  ADD var vrt for Nordisk konference om motionsdoping i Tivoli Kongrescenter

  Det samlede antal sidevisninger p www.antidoping.dk www.undervisning.antidoping.dk www.steroids.dk steg med 22 % fra 527.137 til 643.421

  Lone Hansen tiltrdte som ny direktr for ADD i august

  E-learningsprogrammet Ren Vinder blev lanceret

  Der er udarbejdet blodprofiler for 35 udvalgte eliteudvere i risikoidrtter

  Flere end 20.000 har prvet ADDs Facebook app, Tissespillet

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 • Anti Doping Danmark

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 • rsberetning 2011

  Anti Doping Danmark er etableret som offentlig selv-

  ejende institution i henhold til lov nr. 1438 af 22. decem-

  ber 2004 samt bekendtgrelse nr. 1352 af 19. december

  2011 om fremme af dopingfri idrt med det forml at

  bekmpe doping i danske idrtsmiljer.

  Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter:

  Dopingkontrol

  Oplysningsvirksomhed

  Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrrende

  bekmpelse af doping

  Deltagelse i internationalt samarbejde om

  bekmpelse af doping

  Rdgivning og bistand til offentlige myndigheder

  Anti Doping Danmarks strategi og resultatml for de

  forskellige aktivitetsomrder er fastlagt i henhold til

  rammeaftalen med Kulturministeriet for perioden 2009-

  2012.

  Bestyrelse

  Bestyrelsen havde 1. januar 2011 flgende sammen-

  stning:

  Jens Evald, professor, dr. jur.

  (formand, udpeget af KUM)

  Vibeke Backer, professor, dr. med.

  (udpeget af KUM)

  Morten Brustad, markedsdirektr

  (udpeget af KUM)

  Lene Volke Roesen, vicepolitidirektr

  (udpeget af KUM)

  Michael Andersen, direktr i TD

  (udpeget af TD)

  Camilla Andersen, d