of 26/26

ACTUALITZACIÓ NOMENCLATOR VERSIO 1.0

 • View
  240

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ja podeu descarregar-vos l'ACTUALITZACIÓ del Nomenclàtor en PDF. Aquest PDF conté les noves espècies aprovades i publicades des del juny de 2010 (quan va ser editat el Nomenclàtor de les espècies minerals) fins al juny de 2012. També conté les modificacions que han sofert alguna de les espècies publicades. Per exemple,en el grup del piroclor algunes espècies que apareixien al Nomenclàtor han estat desacreditades i d'altres s'han redefinit. Aquesta és la versió 1.0 de les actualitzacions. Estigueu atents al web per descarregar-vos les properes versions que tenim la intenció de treure aproximadament una vegada a l'any.

Text of ACTUALITZACIÓ NOMENCLATOR VERSIO 1.0

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS ACTUALITZACI (JUNY 2010 JUNY 2012)

  [email protected] [email protected]

  Barcelona, 2012 (v. 1.0)

  Josep Llus Garrido Rufaste Joan Manuel Ybarra Grande

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 1

  Aquesta actualitzaci recull les modificacions del Nomencltor original des de juny de 2010 fins a juny de 2012, pel que fa a desacreditacions, redefinicions i noves espcies, tot plegat ac-ceptat i publicat. Aquest document es pot considerar com un annex del citat Nomencltor.

  Per a diferenciar el motiu pel qual han estat incloses en aquesta actualitzaci, hem optat per colorejar el smbol , que precedeix cada espcie al Nomencltor, segons el criteri segent:

  Noves, amb smbol (verd): espcies vlides totalment noves. Redefinides, amb smbol (blau): espcies amb algun canvi parcial o total al nom, a la

  frmula o a qualsevol altra caracterstica, degut a algun tipus de redefinici (assenyalat amb un fons ombrejat en blau clar) i espcies ara vlides, per redefinici, que al Nomencl-tor apareixien com a dubtoses/qestionables. En aquest cas, si no hi ha altres canvis, sombreja en blau clar lautor, el sistema cristall i el codi sistemtic, que sn els tres camps dinformaci que no vam fer constar en les espcies dubtoses/qestionables. En el camp de lautoria poden aparixer dos subcamps referencials, separats per una barra (/), el primer dels quals pot incloure una o vries referncies dautoria del nom (des dara, respecte el nom en angls), mentre que el segon correspon a la referncia dautoria de la redefinici.

  Rectificades, amb smbol (vermell): espcies ja incloses al Nomencltor que tenen al-gun tipus de rectificaci (assenyalada amb un fons ombrejat en vermell clar) que es corres-pon amb una errada o amb alguna modificaci.

  Respecte les desacreditades, les assenyalem amb el smbol en negre, si abans eren vlides, amb en negre, si abans eren dubtoses/qestionables, o amb en vermell, si simplement al Nomencltor no haurien dhaver aparegut. Es tracta de les espcies que abans eren vlides o eren dubtoses/qestionables i que, per redefinici parcial o total, shan desacreditat (seliminen).

  Les remissions etimolgiques despcies amb arrel MIN., amb v. (de veure), generalment reme-ten al Nomencltor; per exemple agardita, (v. agardita-(Y)) vol dir que letimologia es deta-lla a lAgardita-Y del Nomencltor. Per si lespcie en qesti ha canviat totalment o par-cialment de nom, letimologia es detalla en aquesta actualitzaci; per exemple, letimologia de la nova espcie beaverita-(Zn) remet a la de la beaverita que ara t nou nom, beaverita-(Cu), letimologia de la qual es detalla en aquesta actualitzaci. Daltra banda, si larrel es correspon amb un nom que ja no s vlid com a espcie mineral, letimologia es detalla en la nova espcie equivalent a la desapareguda, si existeix (per exemple, elsmoreta abans era nom despcie, ara s arrel i letimologia apareix en la hidrocenoelsmoreta, equivalent a lanterior elsmoreta), o si no existeix, en una nota a peu de pgina (per exemple, piroclor o microlita ja no sn noms vlids despcie i no tenen equivalent nou; letimologia de les espcies noves/redefinides que porten aquests noms en larrel apareixen a peu de pgina).

  Us recomanem que assenyaleu dalguna manera al Nomencltor les espcies modificades en aquesta actualitzaci (per exemple, amb marques fetes amb un o diversos retoladors de colors). Daquesta manera, si veieu la marca al Nomencltor sabreu immediatament que aquella esp-cie ha sofert alguna modificaci i podreu consultar-la en les actualitzacions.

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  2 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Adolfpaterata / Adolfpaterata / Adolfpateraite ANTROP.: [A] Adolf Patera (1819-1894), qumic, metallrgic i mineralogista txec, + [T] ta Plil et al., 2012 K(UO2)[OH|SO4]H2O Monoclnic 7.EC...

  Afmita / Afmita / Afmite ANTROP.: [A] Association Franaise de Microminralogie (AFM), + [T] ita Kampf et al., 2011 Al6[(OH)8|(HPO4)2|(PO4)2]8H2O Triclnic 8.DD.15.

  Agardita-(Nd) / Agardita-(Nd) / Agardite-(Nd) MIN.-MQ.: [A] agardita (v. agardita-(Y)), + [M] Nd Walenta & Theye, 2004 / Pekov et al., 2011 (Nd,Ca,ETR)>11

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 3

  Arsenoflorencita-(La) / Arsenoflorencita-(La) / Arsenoflorencite-(La) MIN.-PQ.: [P] arseno- (arsenat), + [A] florencita-(La) (v.) Scharm et al., 1991 / Mills et al., 2010 (La,ETR)Al3[(OH)6| (AsO4,PO4)|AsO4] Trigonal 8.BL.13.

  Arsenohopeta / Arsenohopeta / Arsenohopeite MIN.-PQ.: [P] arseno- (arsnic) + [A] hope-ta (v.) Neuhold et al., 2012 Zn3[(AsO4)2] Rmbic 8.CA.30.

  skagenita-(Nd) / skagenita-(Nd) / skagenite-(Nd) TOP.-MQ.: [A] skagen (jaciment), Vrmland, Sucia, + [T] ita, + [M] Nd Chukanov et al., 2010 NdMn2+Fe3+Al2[O2|SiO4|Si2O7] Monoclnic 9.BG.05.

  Atheneta / Atheneta / Atheneite ANTROP.: [A] Athenea (= Atenea), deessa grega de la saviesa i les arts10, + [T] ta Clark et al., 1974 Pd2As Hexagonal 2.AC.05a.

  Balliranota / Balliranota / Balliranoite ANTROP.: [A] P. Ballirano (1964), cristallgraf itali, + [T] ta Chukanov et al., 2010 (Na,K)6Ca2[Cl2|CO3|Al6Si6O24] Hexagonal 9.FB.05.

  Barbertonita / Barbertonita / Barbertonita: es desacredita perqu sha comprovat que es tracta dun politip hexagonal de la stichtita (stichtita-2H) (Mills et al., 2011).

  Bariofarmacoalumita / Bariofarmacoalumita / Bariopharmacoalumite MIN.-PQ.: [P] bario- (bari), + [A] farmacoalumita (v.) Mills et al., 2011 Ba0.5Al4[(OH)4| (AsO4)3]4H2O Cbic 8.DK.12.

  Barioferrita / Barioferrita / Barioferrite QUM.: [A] bario (bari) + ferro, + [T] ita Murashko et al., 2010 BaFe3+12O19 Hexagonal 4.CC.45.

  Bariomicrolita / Bariomicrolita / Bariomicrolite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie hidrocenomicrolita.

  Barioperovskita / Barioperovskita / Barioperovskite MIN.-PQ.: [P] bario- (bari), + [A] perovskita (v.) Rossman, 2008 BaTiO3 Rmbic 4.CC.30.

  Bariopiroclor / Bariopirocloro / Bariopyrochlore: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Bassota / Bassota / Bassoite ANTROP.: [A] R. Basso (1947), mineralogista i cristallgraf itali, + [T] ta Bindi et al., 2011 SrV3O74H2O Monoclnic 4...

  Beaverita / Beaverita / Beaverite: es desacredita, per redefinici del supergrup alunita (Bayliss et al., 2010). Ara s beaverita-(Cu).

  Beaverita-(Cu) / Beaverita-(Cu) / Beaverite-(Cu) TOP.-MQ.: [A] Beaver (comtat), Utah, EUA, + [T] ita, + [M] Cu Butler & Schaller, 1911 (beaverite); Bayliss et al., 2010 PbCuFe3+2[(OH)6| (SO4)2] Trigonal 7.BC.10.

  Beaverita-(Zn) / Beaverita-(Zn) / Beaverite-(Zn) MIN.-MQ.: [A] beaverita (v. beaverita-(Cu)), + [M] Zn Sato et al., 2011 PbZnFe3+2[(OH)6|(SO4)2] Trigonal 7.BC.10.

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  4 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Bhounekita / Bhounekita / Bhounekite ANTROP.: [A] F. Bhounek (1898-1973), fsic txec, + [T] ita Plil et al., 2011 U4+[(SO4)2]4H2O Rmbic 7...

  Bendadata / Bendadata / Bendadaite TOP.: [A] Bendada (poblaci), Guarda, Portugal, + [T] ta Kolitsch et al., 2010 Fe2+Fe3+2[(OH)2|(AsO4)2]4H2O Monoclnic 8.DC.15.

  Betafita / Betafita / Betafite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Betafita passa a ser nom de grup; lantiga espcie betafita ara s les probables espcies oxicalciobetafita i/o oxiuranobetafita.

  Betpakdalita / Betpakdalita / Betpakdalite: es desacredita, per redefinici de diversos hetero-polimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Betpakdalita passa a ser nom de grup; lantiga espcie betpakdalita ara s betpakdalita-CaCa.

  Betpakdalita-CaCa / Betpakdalita-CaCa / Betpakdalite-CaCa TOP.-MQ.: [A] Betpak-Dala (regi estepria), Kazakhstan, + [T] ita, + [M] CaCa Ermilova & Senderova, 1961 (betpakdali-te); Williams et al., 2011 Ca2MgFe3+3[As2Mo8O36(OH)]23H2O Monoclnic 7.GB...1

  Betpakdalita-NaCa / Betpakdalita-NaCa / Betpakdalite-NaCa MIN.-MQ.: [A] betpakdalita (v. betpakdalita-CaCa), + [M] NaCa Skvortsova et al., 1971 (sodium betpakdalite); Burke, 2008 (na-trobetpakdalite); Williams et al., 2011 Na2CaFe3+2[As2Mo6O28]15H2O Monoclnic 7.GB...

  Bindheimita / Bindheimita / Bindheimite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxiplumborometa.

  Bismutoestibiconita / Bismutoestibiconita / Bismutostibiconite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup rometa.

  Bismutomicrolita / Bismutomicrolita / Bismutomicrolite: es desacredita, per redefinici del super-grup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup microlita.

  Bismutopiroclor / Bismutopirocloro / Bismutopyrochlore: es desacredita, per redefinici del super-grup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Bitikleta-(SnAl) / Bitikleta-(SnAl) / Bitikleite-(SnAl) TOP.-MQ.: [A] Bitikle (fortificaci), Kabardino-Balkria Rep., Rssia, + [T] ta, + [M] SnAl Galuskina et al., 2010 Ca3Sn4+Sb5+Al3O12 Cbic 4...

  Bitikleta-(ZrFe) / Bitikleta-(ZrFe) / Bitikleite-(ZrFe) MIN.-MQ.: [A] bitikleta (v. bitikleta-(SnAl)), + [M] ZrFe Galuskina et al., 2010 Ca3ZrSb5+Fe3+3O12 Cbic 4...

  Blixita / Blixita / Blixite ANTROP.: [A] R. Blix (1898-1985), qumic suec, + [T] ita Gabrielson et al., 1958 Pb8O5(OH)2Cl4 Rmbic 3.DC.50.

  .......................................................

  1 Les espcies del grup betpakdalita es poden classificar com a molibdats (7.GB...), que sembla el ms correcte, o b com a arsenats (8.DM...).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 5

  Bobdownsita / Bobdownsita / Bobdownsite2 ANTROP.: [A] Bob T. Downs (), geofsic nord-americ, + [T] ita Gnos et al., 2002 / Tait et al., 2011 Ca9Mg[PO3F|(PO4)6] Trigonal 8.AC.45.

  Braitschita-(Ce) / Braitschita-(Ce) / Braitschite-(Ce) ANTROP.-MQ.: [A] O. Braitsch (1921-1966), geoqumic alemany, + [T] ita, + [M] Ce Raup et al., 1968 (braitschite); Nickel & Man-darino, 1987 Ca6Na(Ce,ETR)2[B24O39(OH)13]H2O3 Hexagonal 6.H0.10.

  Brearleyita / Brearleyita / Brearleyite ANTROP.: [A] A.J. Brearley (1958), mineralogista nord-americ, + [T] ita Ma et al., 2011 Ca12Al14O32Cl2 Cbic 4.CC.20.

  Brunogeierita / Brunogeierita / Brunogeierite ANTROP.: [A] Bruno Geier (1902-1987), mine-ralogista sud-afric, + [T] ita Nuber & Ottemann, 1972 Fe2+2[Ge4+O4] Cbic 9.AC.154.

  Buergerita / Buergerita / Buergerite: es desacredita, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). Ara s fluorbuergerita.

  Cabazita-Mg / Chabasita-Mg / Chabazite-Mg MIN.-MQ.: [A] cabazita (v. cabazita-Ca), + [M] Mg Montagna et al., 2010 (Mg0.5,K,Ca0.5)3[Al3Si9O24]9-10H2O Trigonal 9.GD.10.

  Calciobetafita / Calciobetafita / Calciobetafite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxiuranobetafita.

  Calciolangbeinita / Calciolangbeinita / Calciolangbeinite MIN.-PQ.: [P] calcio- (calci), + [A] langbeinita (v.) Pekov et al., 2012 K2Ca2[(SO4)3] Cbic 7.AC.10.

  Capranicata / Capranicata / Capranicaite TOP.: [A] Capranica (poblaci), Laci, Itlia, + [T] ta Callegari et al., 2011 K(Ca,Na)2[Al4B4O12|Si2O6] Monoclnic 9.DB.50.

  Carlosbarbosata / Carlosbarbosata / Carlosbarbosaite ANTROP.: [A] Carlos P. Barbosa (1917-2003), comerciant de minerals brasiler, + [T] ta Atencio et al., 2012 (UO2)2Nb2O6(OH)22H2O Rmbic 4.GB...

  Ceriopiroclor-(Ce) / Ceriopirocloro-(Ce) / Ceriopyrochlore-(Ce): es desacredita, per rede-finici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie fluorcenopiro-clor i/o alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Cesstibtantita / Cesstibtantita / Cesstibtantite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s hidroxicenomicrolita.

  Charota / Charota / Charoite TOP.: [A] Charo (riu), Sakha R., Rssia, + [T] ta Rogova et al., 1978 (K,Sr,Ba,Mn)15-16(Ca,Na)32[(OH,F)4|Si70(O,OH)180]nH2O5 Monoclnic 9.DG.92.

  .......................................................

  2 Es desacredita lantiga bobdownsita (Gnos et al., 2002), dorigen meteortic, i es valida una nova bobdownsita (mateix nom

  i caracterstiques semblants), dorigen terrestre. 3 Nova frmula qumica de la braitschita-(Ce), per redefinici estructural (Rowland et al., 2011).

  4 La brunogeierita s redefineix com a nesogermanat, amb nova frmula, i es classifica entre els nesosilicats (tipus ringwoo-

  dita) (Williams et al., 2011). 5 Nova frmula qumica de la charota, per redefinici estructural (Rozhdestvenskaya et al., 2010).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  6 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Clinometaborita / Clinometaborita / Clinometaborite MIN.-PC.: [P] clino- (monoclnic), + [A] metaborita (v.) Demartin et al., 2011 HBO2 BO(OH) Monoclnic 6.GD...

  Clinotirolita / Clinotirolita / Clinotyrolite: no hauria dhaver aparegut al Nomenclator perqu ja shavia comprovat que es tracta dun politip monoclnic de la tirolita (Krivovichev et al., 2006).

  Colusita / Colusita / Colusite TOP.: [A] Colusa (jaciment), Montana, EUA, + [T] ita Landon & Mogilnor, 1933 Cu12VAs3S16 Cbic 2.CB.30.

  Corallota / Corallota / Coralloite ANTROP.: [A] G. Corallo (1937), colleccionista de minerals itali, + [T] ta Callegari et al., 2012 Mn2+Mn3+2[(OH)2|(AsO4)2]4H2O Triclnic 8.DC.20.

  Cossata / Cossata / Cossaite ANTROP.: [A] A. Cossa (1833-1902), mineralogista itali, + [T] ta Demartin et al., 2011 (Mg0.5, )Al6[F6|HSO4|(SO4)6]36H2O Trigonal 7...

  Cranswickita / Cranswickita / Cranswickite ANTROP.: [A] L.M.D. Cranswick (1968-2010), cris-talloqumic australi, + [T] ita Peterson, 2011 Mg[SO4]4H2O Monoclnic 7.CB.15.

  Cromdravita / Cromdravita / Chromdravite: es desacredita, per redefinici del supergrup tur-malina (Henry et al., 2011). Ara s cromodravita.

  Cromodravita / Cromodravita / Chromium-dravite MIN.-PQ.: [P] cromo- (crom), + [A] dravita (v.) Rumantseva, 1983 (chromdravite); Henry et al., 2011 NaMg3Cr3+6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]

  Trigonal 9.CK.05.

  Cromschieffelinita / Cromschieffelinita / Chromschieffelinite MIN.-PQ.: [P] cromo- (crom), + [A] schieffelinita (v.) Kampf et al., 2012 Pb10[CrO4|Te6+6O20(OH)14]5H2O Rmbic 7.CD...

  Cuprokalininita / Cuprokalininita / Cuprokalininite MIN.-PQ.: [P] cupro- (coure), + [A] kali-ninita (v.) Reznitsky et al., 2010 CuCr2S4 Cbic 2.DA.05.

  Davidlloydita / Davidlloydita / Davidlloydite ANTROP.: [A] David Lloyd (1943), collec-cionista de minerals britnic, + [T] ita Hawthorne et al., 2012 Zn6[(AsO4)2]4H2O Tricl-nic 8.CA.70.

  Debattistita / Debattistita / Debattistiite ANTROP.: [A] L. de Battisti (1958), mineralogista itali, + [T] ta Guastoni et al., 2012 Ag9Hg0.5As6Te2S12 Triclnic 2...

  Depmeierita / Depmeierita / Depmeierite ANTROP.: [A] W.H.H. Depmeier (1944), mineralo-gista i cristallgraf alemany, + [T] ita Pekov et al., 2010 Na8[(PO4,CO3)>0.5

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 7

  Drobecita / Drobecita / Drobecite ANTROP.: [A] E. Drobec (1919-2004), metge i colleccio-nista austrac, + [T] ita Giester & Rieck, 2010 Cd[SO4]4H2O Monoclnic 7.CB.15.

  Ehimeta / Ehimeta / Ehimeite TOP.: [A] Ehime, prefectura del Jap, + [T] ta Nishio-Hamane et al., 2012 NaCa2Mg4Cr3+[(OH)2|Al2Si6O22] Monoclnic 9.DE.15.

  Elbata / Elbata / Elbaite TOP.: [A] Elba (illa), Toscana, Itlia, + [T] ta Vernadsky, 1913 Na(Al1.5Li1.5)Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]7 Trigonal 9.CK.05.

  Elbrusita-(Zr) / Elbrusita-(Zr) / Elbrusite-(Zr) TOP.-MQ.: [A] Elbrus (mont), Kabardino-Balkria Rep., Rssia, + [T] ita, + [M] Zr Galuskina et al., 2010 Ca3Zr(U6+,Sn4+)(Fe3+,Fe2+,Al,Ti)3O12 Cbic 4...

  Eliseevita / Eliseevita / Eliseevite ANTROP.: [A] N.A. Eliseev (1897-1966), geleg i petrleg rus, + [T] ita Yakovenchuk et al., 2011 Na1.5LiTi2[(OH,O)2|(Si2O6)2]2H2O Monoclnic 9.DB.17.

  Ellingsenita / Ellingsenita / Ellingsenite ANTROP.: [A] H.V. Ellingsen (1930), colleccionista de minerals noruec, + [T] ita Yakovenchuk et al., 2011 Na5Ca6[Si8O38(OH)13]6H2O Tri-clnic 9.EE...

  Elsmoreta / Elsmoreta / Elsmoreite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Elsmoreta passa a ser nom de grup; lantiga espcie elsmoreta ara s hi-drocenoelsmoreta.

  Ericssonita / Ericssonita / Ericssonite ANTROP.: [A] J.E. Ericsson (1803-1889), enginyer suec, + [T] ita Moore, 1971 Ba2Mn2+4Fe3+2[(OH)2|O2|(Si2O7)2] Monoclnic i rmbic8 9.BE.25.

  Estannomicrolita / Estannomicrolita / Stannomicrolite: es desacredita, per redefinici del su-pergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s oxistannomicrolita i/o alguna espcie indeterminada del grup microlita.

  Estibiconita / Estibiconita / Stibiconite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna probable espcie ...stibiorometa.

  Estibiobetafita / Estibiobetafita / Stibiobetafita: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s oxicalciopiroclor.

  Estibiomicrolita / Estibiomicrolita / Stibiomicrolite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s oxistibiomicrolita i/o alguna probable espcie ...calciomicrolita i/o alguna espcie indeterminada del grup microlita.

  Estronadelfita / Estronadelfita / Stronadelphite QUM.-CULT.: [A] estronci, + adelf, del grec adelphs = germ, + [T] ita Pekov et al., 2010 Sr5[F|(PO4)3] Hexagonal 8.BN.05.

  .......................................................

  7 Nova frmula qumica de lelbata, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). 8 Per redefinici, hi ha dos politips dericssonita (Williams et al., 2011): lericssonita-2M (ericssonita prpiament dita, mono-clnica) i lericssonita-2O (antiga ortoericssonita, rmbica).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  8 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Estronciofluorita / Estronciofluorita / Strontiofluorite MIN.-PQ.: [P] estroncio- (estronci), + [A] fluorita (v.) Yakovenchuk et al., 2010 SrF2 Cbic 3.AB.25.

  Estronciopiroclor / Estronciopirocloro / Strontiopyrochlore: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s les probables espcies fluorcenopiroclor i fluores-tronciopiroclor i/o alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Eurekadumpita / Eurekadumpita / Eurekadumpite TOP.-CULT.: [A] Eureka (jaciment), Utah, EUA, + dump, de langls dump = terregall, + [T] ita Pekov et al., 2010 (Cu,Zn)16[Cl|(OH)18| (AsO4)3|(TeO3)2]7H2O Monoclnic (psHex.) 4...

  Falsterita / Falsterita / Falsterite ANTROP.: [A] A. Falster (), analista tecnolgic nord-americ, + [T] ita Kampf et al., 2012 Ca2MgMn2+2Zn4Fe2+2Fe3+2[(OH)4|(PO4)8]14H2O Monoclnic 8...

  Fassinata / Fassinata / Fassinaite ANTROP.: [A] B. Fassina (1943), colleccionista de minerals itali, + [T] ta Bindi et al., 2011 Pb2[S2O3|CO3] Rmbic 5...

  Ferrilotharmeyerita / Ferrilotharmeyerita / Ferrilotharmeyerite MIN.-PQ.: [P] ferrico- (ferro3+), + [A] lotharmeyerita (v.) Ansell et al., 1992 CaZnFe3+[OH|(AsO4)2]H2O Mono-clnic 8.CG.15.

  Ferritungstita / Ferritungstita / Ferritungstite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s una varietat dhidrocenoelsmoreta.

  Ferroericssonita / Ferroericssonita / Ferroericssonite MIN.-PQ.: [P] ferroso- (ferro2+), + [A] ericssonita (v.) Kampf et al., 2011 BaFe2+2Fe3+[OH|O|Si2O7] Monoclnic 9.BE.25.

  Ferronigerita-2N1S / Ferronigerita-2N1S / Ferronigerite-2N1S TOP.-PQ-MC.: [P] ferro- (ferro2+); + [A] Nigeria (Nigria) (pas afric), + [T] ita; + [M] 2N1S Jacobson & Webb, 1947 (nigerite); Nickel, 1993 (nigerite-6T); Armbruster, 2002 (Fe2+,Mg)(Sn4+,Zn)3(Al,Fe3+)4Al8O22(OH)2 Trigonal 4.FC.20.

  Feruvita / Feruvita / Feruvite MIN.-PQ.: [P] ferroso- (ferro2+), + [A] uvita (v.) Grice & Ro-binson, 1989 CaFe2+3(MgAl5)[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]9 Trigonal 9.CK.05.

  Fettelita / Fettelita / Fettelite ANTROP.: [A] M. Fettel (1943), colleccionista alemany, + [T] ita Wang & Paniagua, 1996 Ag16HgAs4S15 Trigonal 2.LA.30.

  Fivegita / Fivegita / Fivegite ANTROP.: [A] M.P. Fiveg (1899-1986), geleg i enginyer de mines rus, + [T] ita Pekov et al., 2010 K2(K,Na)2Ca2[(OH,Cl)5|AlSi7O17]0-2H2O Rmbic 9.EB.10.

  Florencita-(Sm) / Florencita-(Sm) / Florencite-(Sm) MIN.-MQ.: [A] florencita (v. florencita-(Ce)), + [M] Sm Repina et al., 2010 (Sm,ETR)Al3[(OH)6|(PO4)2] Trigonal 8.BL.13.

  .......................................................

  9 Nova frmula qumica de la feruvita, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 9

  Fluorapatita / Fluorapatito / Fluorapatite CULT.-PQ.: [P] fluoro- (fluor); + [A] apat, del grec apt = engany, + [T] ita Werner, 1786 (apatite); Rammelsberg, 186054 Ca5[F|(PO4)3] Hexagonal 8.BN.05.

  Fluorbuergerita / Fluorbuergerita / Fluor-buergerite ANTROP.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] M.J. Buerger (1903-1986), cristallgraf nord-americ, + [T] ita Donnay et al., 1966 (buergerite); Henry et al., 2011 NaFe3+3Al6[F|O3|(BO3)3|Si6O18] Trigonal 9.CK.05.

  Fluordravita / Fluordravita / Fluor-dravite MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] dravita (v.) Clark et al., 2011 Na(Mg,Fe2+)3Al6[F|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] Trigonal 9.CK.05.

  Fluorfosfohedifana / Fluorfosfohedifana / Fluorphosphohedyphane MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] fosfohedifana (v.) Burke, 2008 (phosphohedyphane-(F)); Kampf & Housley, 2011 Pb3Ca2 [F|(PO4)3] Hexagonal 8.BN.05.

  Fluorliddicoatita / Fluorliddicoatita / Fluor-liddicoatita ANTROP.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] R.T. Liddicoat (1918-2002), gemmleg nord-americ, + [T] ita Dunn et al., 1977 (liddicoatite); Henry et al., 2011 Ca(Li2Al)Al6[F|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] Trigonal 9.CK.05.

  Fluornatromicrolita / Fluornatromicrolita / Fluornatromicrolite MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor) + natro- (sodi), + [A] microlita (v. peu pg.10) Atencio et al., 2010 / Witzke et al., 2011 (Na,Ca,Bi)2Ta2O6F Cbic 4.DH.15.

  Fluorocronita / Fluorocronita / Fluorocronite QUM.: [A] fluoro (fluor), + cron, nom alqumic del plom, + [T] ita Mills et al., 2011 PbF2 Cbic 3.AB.25.

  Fluoroleaketa / Fluoroleaketa / Fluoroleakeite MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] leaketa (v.) Cmara et al., 2010 (Na,K)Na2LiMg2Fe3+2[(F,OH)2|Si8O22] Monoclnic 9.DE.25.

  Fluoropotassicpargasita / Fluoropotasicpargasita / Fluoro-potassicpargasite MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] potassicpargasita (v.) Oberti et al., 2010 (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+) [(F,OH)2|Al2Si6O22] Monoclnic 9.DE.15.

  Fluoruvita / Fluoruvita / Fluor-uvite MIN.-PQ.: [P] fluoro- (fluor), + [A] uvita (v.)11 Kunitz, 1929 (uvite); Henry et al., 2011 CaMg3(MgAl5)[F|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] Trigonal (psHex.) 9.CK.05.

  Foitita / Foitita / Foitite ANTROP.: [A] F.F. Foit Jr. (1942), mineralogista nord-americ, + [T] ita MacDonald & Hawthorne, 1993 (Fe2+2Al)Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]12 Trigonal 9.CK.05.

  .......................................................

  10 Microlita: [A] micro, del grec mikrs = petit, + [T] lita. Ara s nom de grup (del supergrup piroclor). 11 Lantiga uvita sha desglossat en dues espcies, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011): la fluoruvita, que correspon a lantiga uvita, amb F(OH)3 i amb la localitat tipus original (Uva, Sri Lanka), i la uvita prpiament dita, que ara correspon als antics espcimens duvita amb OH(OH)3 i amb nova localitat tipus (Brumado, Brasil). 12 Nova frmula qumica de la foitita, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  10 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Gagarinita-(Ce) / Gagarinita-(Ce) / Gagarinite-(Ce) MIN.-MQ.: [A] gagarinita (v. gagarinita-(Y)), + [M] Ce Jambor et al., 1996 (zajacite-(Ce)); Williams et al., 2010 NaCa(Ce,ETR)F613 Trigonal 3.AB.35.

  Galuskinita / Galuskinita / Galuskinite ANTROP.: [A] I.O. Galuskina (1961) i E.V. Galuskin (1960), mineralogistes russos, + [T] ita Lazic et al., 2011 Ca7[CO3|(SiO4)3] Monoclnic 9.AH...

  Gelosata / Gelosata / Gelosaite ANTROP.: [A] M. Gelosa (1947-2006), colleccionista itali, + [T] ta Orlandi et al., 2011 BiMo5+0-2.4Mo6+2-0O7(OH)H2O Monoclnic 4...

  Georgerobinsonita / Georgerobinsonita / Georgerobinsonite ANTROP.: [A] George W. Robinson (1946), mineralogista i conservador de museu nord-americ, + [T] ita Cooper et al., 2011 Pb4[Cl| F|(OH)2|(CrO4)2] Rmbic 7

  Gonnardita / Gonnardita / Gonnardite ANTROP.: [A] F. Gonnard (1833-1923), mineralogista francs, + [T] ita Lacroix, 1896 (Na,Ca)3-4[(Al,Si)5Si5O20]6H2O Tetragonal 9.GA.05.

  Graeserita / Graeserita / Graeserite ANTROP.: [A] S. Graeser (1935), mineralogista sus, + [T] ita Krzemnicki & Reusser, 1998 Fe3+4Ti3[OH|O10|As3+O3] Monoclnic 4.JB.55.

  Guidottita / Guidottita / Guidottiite ANTROP.: [A] C.V. Guidotti (1935-2005), mineralogista i geleg nord-americ, + [T] ta Wahle et al., 2010 (Mn2+,Mg)2Mn2+2Fe3+2[(OH)8|(Si,Fe3+)4O10] Hexagonal 9.ED.15.

  Gnterblassita / Gnterblassita / Gnterblassite ANTROP.: [A] Gnter Blass (), colleccio-nista de minerals alemany, + [T] ita Chukanov et al., 2011 (K,Ca,Na)2(Fe2+,Mg,Ca)[(Si,Al)7 Si6O24(OH,O)5] Rmbic 9...

  Gunterita / Gunterita / Gunterite ANTROP.: [A] M.E. Gunter (1953), mineralogista nord-americ, + [T] ita Kampf et al., 2011 Na4H2V10O2822H2O Monoclnic 4.HC...

  Hanjiangita / Hanjiangita / Hanjiangite TOP.: [A] Hanjiang (riu), Xina, + [T] ita Liu J. et al., 2012 Ba2CaV3+Al[F|(CO3)2|AlSi3O10(OH)2] Monoclnic 9...

  Hastita / Hastita / Hastite: es desacredita perqu equival a ferroselita (Keutsch et al., 2011).

  Hazenita / Hazenita / Hazenite ANTROP.: [A] R.M. Hazen (), geofsic nord-americ, + [T] ita Yang H. et al., 2011 KNaMg2[(PO4)2]14H2O Rmbic 8.CH.40.

  Heisenbergita / Heisenbergita / Heisenbergite ANTROP.: [A] W.C. Heisenberg (1901-1976), fsic alemany, + [T] ita Walenta & Theye, 2012 UO2(OH)2H2O Rmbic 4.GA.05.

  Hermannroseta / Hermannroseta / Hermannroseite ANTROP.: [A] Hermann Rose (1883-1976), mineralogista alemany, + [T] ta Schlter et al., 2011 CaCu[OH|(PO4,AsO4)] Rmbic 8.BH.35.

  .......................................................

  13 Nova frmula qumica de la gagarinita-(Ce), abans zajacita-(Ce), per redefinici estructural (Sciberras et al., 2011).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 11

  Hezuolinita / Hezuolinita / Hezuolinite ANTROP.: [A] He Zuolin (1900-1967), geleg xins, + [T] ita Yang Z. et al., 2012 Sr(Sr,ETR,Ca)3(Zr,Ti,Fe3+,Fe2+)2Ti3[O8|(Si2O7)2] Monoclnic 9.BE.70.

  Hidrocenoelsmoreta / Hidrocenoelsmoreta / Hydrokenoelsmoreite TOP.-PQ.: [P] hidro- (aigua) + ceno- (vacant)14, + [A] Elsmore Hill (poblaci), Nova Galles Sud, Austrlia, + [T] ta Williams et al., 2005 (elsmoreite); Atencio et al., 2010 2W2O6(H2O) Cbic 4.DH.15.

  Hidroniofarmacosiderita / Hidroniofarmacosiderita / Hydroniumpharmacosiderite MIN.-PQ.: [P] hidronio- (hidroni), + [A] farmacosiderita (v.) Mills et al., 2010 (H3O)Fe3+4[(OH)4|(AsO4)3] 4H2O Cbic 8.DK.10.

  Hidropiroclor / Hidropirocloro / Hydropyrochlore MIN.-PQ.: [P] hidro- (aigua), + [A] piroclor (v. peu pg.15) van Wambeke, 1978 (kalipyrochlore); Atencio et al., 2010 (H2O, )2Nb2(O,OH)6 (H2O) Cbic 4.DH.15.

  Hidroxicalciorometa / Hidroxicalciorrometa / Hydroxycalciormeite MIN.-PQ.: [P] hidroxilo- (hidroxil) + calcio- (calci), + [A] rometa (v. peu pg.16) Hussak & Prior, 1895 (lewisite); Atencio et al., 2010 (Ca,Sb3+,Na)2(Sb5+,Ti)2O6(OH) Cbic 4.DH.15.

  Hidroxicenomicrolita / Hidroxicenomicrolita / Hydroxykenomicrolite MIN.-PQ.: [P] hidro- (aigua) + ceno- (vacant)17, + [A] microlita (v. peu pg.18) Voloshin et al., 1981 (cesstibtantite); Atencio et al., 2010 ( ,Na,Sb3+)2Ta2O6(OH) Cbic 4.DH.15.

  Hidroxilcondrodita / Hidroxilcondrodita / Hydroxylchondrodite MIN.-PQ.: [P] hidroxilo- (hidroxil), + [A] condrodita (v.) Pekov et al., 2011 Mg5[(OH)2|(SiO4)2] Monoclnic 9.AF.45.

  Hidroxilellestadita / Hidroxilellestadita / Hydroxylellestadite ANTROP.-PQ.: [P] hidroxilo- (hidroxil); + [A] R.B. Ellestad (1900-1993), qumic nord-americ, + [T] ita67 McConnel & Duncan, 1937 (ellestadite); Harda et al., 1971 (hydroxyl-ellestadite); Pasero et al., 2010 Ca10[(OH)2| (SO4)3|(SiO4)3] Monoclnic (psHex.) 9.AH.25.

  Horomanita / Horomanita / Horomanite TOP.: [A] Horoman (jaciment), Hokkaid, Jap, + [T] ita Kitakaze, 2010 / Kitakaze et al., 2011 Fe6Ni3S8 Tetragonal 2.BB...

  Housleyita / Housleyita / Housleyite ANTROP.: [A] R.M. Housley (), mineralogista nord-americ, + [T] ita Kampf et al., 2010 Pb6Cu[Te6+4O18(OH)2] Monoclnic 4...

  Hughesita / Hughesita / Hughesite ANTROP.: [A] J.M. Hughes (1952), mineralogista nord-americ, + [T] ita Rakovan et al., 2011 Na3AlV10O2822H2O Triclnic 4.HC...

  .......................................................

  14 El prefix ceno- s de tipus qumic (del grec kens = buit, referit a la vacant de la frmula). 15 Piroclor: [A] piroclor, del grec pyrs = foc i chlrs = verd. Ara s nom de grup (del supergrup piroclor). 16 Rometa: [A] J.B.L. Rom de lIsle (1736-1790), cristallgraf francs, + [T] ta. Ara s nom de grup (del supergrup piroclor). 17 El prefix ceno- s de tipus qumic (del grec kens = buit, referit a la vacant de la frmula). 18 Microlita: [A] micro, del grec mikrs = petit, + [T] lita. Ara s nom de grup (del supergrup piroclor).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  12 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Iangreyita / Iangreyita / Iangreyite ANTROP.: [A] Ian E. Grey (1944), mineralogista i cristalloqu-mic australi, + [T] ita Mills et al., 2011 Ca2Al7[(OH,F)15|(HPO4)2|(PO4)2]82O Trigonal 8...

  Icosaedrita / Icosaedrita / Icosahedrite CRIST.: [A] icosaedre (forma geomtrica, del grec ikosi = vint i hdra = cara), + [T] ita Bindi et al., 2011 Al63Cu24Fe13 Cbic 1...

  Itriata-(Y) / Itriata-(Y) / Yttriaite-(Y) QUM.-MQ.: [A] itri + a, + [T] ta; + [M] Y Mills et al., 2011 Y2O3 Cbic 4...

  Itrobetafita-(Y) / Itrobetafita-(Y) / Yttrobetafite-(Y): es desacredita, per redefinici del super-grup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxicalciobetafita i/o alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Itropiroclor-(Y) / Itropirocloro-(Y) / Yttropyrochlore-(Y): es desacredita, per redefinici del su-pergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxiitropiroclor-(Y) i/o alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Jageta / Jageta / Jagite TOP.: [A] Jag (poblaci), La Rioja, Argentina, + [T] ta Paar et al., 2004 (jaguite); Williams et al., 2010 Cu2Pd3Se4 Monoclnic 2.BC.15.

  Jixianita / Jixianita / Jixianite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna probable espcie ...plumboelsmoreta.

  Kalipiroclor / Kalipirocloro / Kalipyrochlore: es desacredita, per redefinici del supergrup piro-clor (Atencio et al., 2010). Ara s hidropiroclor.

  Kazanskyita / Kazanskyita / Kazanskyite ANTROP.: [A] V.I. Kazansky (1926), geleg rus, + [T] ita Cmara et al., 2012 Na2(Na,Mn2+,K,Ca)(Ba,Sr)Ti2(Nb,Ti)[(OH)2|O2|(Si2O7)2]4H2O Triclnic 9.BE...

  Keckita / Keckita / Keckite ANTROP.: [A] E. Keck (), colleccionista alemany, + [T] ita Mcke, 1979 CaMn2+(Fe3+Mn2+)Fe3+2[(OH)3|(PO4)4]7H2O19 Monoclnic 8.DH.15.

  Kerimasita / Kerimasita / Kerimasite TOP.: [A] Kerimasi (volc), Arusha, Tanznia, + [T] ita Zaitsev et al., 2010 Ca3Zr2[(Fe3+,Al)2SiO12] Cbic 9.AD.25.

  Krasnota / Krasnota / Krsnoite TOP.: [A] Krsno (localitat), Karlovy Vary, Rep. Txeca, + [T] ta Mills et al., 2012 Ca3Al7.67[F2|(OH)12|Si3P2O15.5|(PO4)2]8H2O Trigonal 8.DO.20.

  Krotita / Krotita / Krotite ANTROP.: [A] A.N. Krot (1959), cosmoqumic nord-americ, + [T] ita Ma C. et al., 2011 CaAl2O4 Monoclnic 4...

  Kurilita / Kurilita / Kurilite TOP.: [A] Kuril (illes), Sakhalinskaya Ob., Rssia, + [T] ita Kova-lenker et al., 2010 Ag8Te3Se Trigonal 2...

  .......................................................

  19 Nova frmula qumica de la keckita, per redefinici estructural (Hochleitner & Fehr, 2010).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 13

  Lammerita-beta / Lammerita-beta / Lammerite-beta MIN.-MC.: [A] lammerita (v.), + [M] beta () Starova et al., 2011 Cu3[(AsO4)2] Monoclnic 8.AB...

  Lngbanshyttanita / Lngbanshyttanita / Lngbanshyttanite TOP.: [A] Lngbanshyttan, antic nom local de Lngban (poblaci),Vrmland, Sucia, + [T] ita Chukanov et al., 2011 Pb2Mn2+2Mg [(OH)4|(AsO4)2]6H2O Triclnic 8...

  Liddicoatita / Liddicoatita / Liddicoatite: es desacredita, per redefinici del supergrup turma-lina (Henry et al., 2011). Ara s fluorliddicoatita.

  Lileyita / Lileyita / Lileyite TOP.: [A] Liley/Lhley (jaciment), Rennia-Palatinat, Alemanya, + [T] ita Chukanov et al., 2012 (Na,K)2(Ba,Ca,Sr)2(Mg,Fe2+,Mn2+)2Ti2[F2|O2|(Si2O7)2] Mo-noclnic 9.BE.25.

  Litochlebita / Litochlebita / Litochlebite ANTROP.: [A] J. Litochleb (1948), mineralogista txec, + [T] ita Sejkora et al., 2011 Ag2PbBi4Se8 Monoclnic 2.HB.20e.

  Magnesiofoitita / Magnesiofoitita / Magnesio-foitite MIN.-PQ.: [P] magnesio- (magnesi), + [A] foitita (v.) Hawthorne et al., 1999 (magnesiofoitite); Henry et al., 2011 (Mg2Al)Al6[OH| (OH)3|(BO3)3|Si6O18]20 Trigonal (psHex.) 9.CK.05.

  Magnesiohgbomita-2N2S / Magnesiohgbomita-2N2S / Magnesiohgbomite-2N2S ANTROP.-PQ.-MC.: [P] magnesio- (magnesi); + [A] A.G. Hgbom (1857-1940), geleg suec, + [T] ita; + [M] 2N2S Gavelin, 1916 (hgbomite); McKie, 1963 (hgbomite-4H); Peacor, 1967 (hgbomite-8H); Armbruster, 200287 Mg(Fe2+,Zn,Mg,Al)5Al12(Al,Fe3+,Ti)4O30(OH)2 Hexagonal 4.CB.20.

  Magnesiohgbomita-2N4S / Magnesiohgbomita-2N4S / Magnesiohgbomite-2N4S MIN.-MC.: [A] magnesiohgbomita (v. magnesiohgbomita-2N2S), + [M] 2N4S Shimura et al., 2012 Mg5(Mg,Fe2+)5Al22Ti2O46(OH)2 Hexagonal 4.CB.20.

  Magnesiohornblenda / Magnesiohornblenda / Magnesiohornblende CULT.-PQ.: [P] magnesio- (magnesi); + [A] hornblenda, de lalemany horn = banya i blenden = enlluernar o enganyar ~1770 (hornblende); Leake, 1978 (Ca,Na,K)1-1.5Ca(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(OH)2|AlSi7O22]

  Monoclnic 9.DE.10.

  Magnesioneptunita / Magnesioneptunita / Magnesioneptunite MIN.-PQ.: [P] magnesio- (magnesi), + [A] neptunita (v.) Zadov et al., 2011 KNa2Li(Mg,Fe2+)2Ti2[O2|Si8O22] Mono-clnic 9.EH.05.

  Magnesiotaaffeta-2N2S / Magnesiotaafeta-2N2S / Magnesiotaaffeite-2N2S ANTROP.-PQ-MC.: [P] magnesio- (magnesi); + [A] E.C.R. Taaffe (1898-1967), gemmleg irlands, + [T] ta; + [M] 2N2S Anderson et al., 1951 (taaffeite); Armbruster, 2002 Mg3BeAl8O16 Hexa-gonal 4.FC.25.

  .......................................................

  20 Nova frmula qumica de la magnesiofoitita (al nom en angls, a ms, safegeix un gui), per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  14 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Manandonita / Manandonita / Manandonite TOP.: [A] Manandona (vall), Antananarivo, Mada-gascar, + [T] ita Lacroix, 1912 Li2Al4[(OH)8|BAlSi2O10] Rmbic (psHex.) 9.ED.15.

  Manganoeudialita / Manganoeudialita / Manganoeudialyte MIN.-PQ.: [P] manganoso- (mangans2+), + [A] eudialita (v.) Nomura et al., 2010 Na14Ca6Mn2+3Zr3[(H2O,Cl,O,OH)6| Si26O72(OH)2] Trigonal 9.CO.10.

  Manitobata / Manitobata / Manitobaite TOP.: [A] Manitoba (provncia), Canad, + [T] ta Ercit et al., 2010 Na16Mn2+25Al8[(PO4)30] Monoclnic 8.AC.18.

  Markascherita / Markascherita / Markascherite ANTROP.: [A] Mark G. Ascher (), enginyer i colleccionista de minerals nord-americ, + [T] ita Yang et al., 2012 Cu3[(OH)4|MoO4] Mono-clnic 7.GB...

  Markcooperita / Markcooperita / Markcooperite ANTROP.: [A] Mark A. Cooper (), minera-logista canadenc, + [T] ita Kampf et al., 2010 Pb2(UO2)[Te6+O6] Monoclnic 4...

  Matulata / Matulata / Matulaite ANTROP.: [A] M. Matula (1925), colleccionista nord-americana, + [T] ta Moore & Ito, 1980 Fe3+Al7[(OH)8|(HPO4)2|(PO4)4]16H2O21 Monoclnic 8...

  Megawita / Megawita / Megawite ANTROP.: [A] H.D. Megaw (1907-2002), cristallgraf bri-tnic, + [T] ita Galuskin et al., 2011 CaSn4+O3 Rmbic 4.CC.30.

  Mejillonesita / Mejillonesita / Mejillonesite TOP.: [A] Mejillones (tur i localitat), Antofa-gasta, Xile, + [T] ita Atencio et al., 2012 NaMg2H[OH|HPO4|PO4]2H2O Rmbic 8...

  Melkovita / Melkovita / Melkovite ANTROP.: [A] V.G. Melkov (1911-1991), mineralogista rus, + [T] ita Egorov et al., 1969 CaFe3+3[PMo4O14(OH)6]6H2O22 Monoclnic 7.GB...

  Menchettita / Menchettita / Menchettiite ANTROP.: [R] S. Menchetti (1937), mineralogista i cristallgraf itali, + [T] ta Bindi et al., 2012 AgMn1.5Pb2.5Sb3As2S12 Monoclnic 2.JB...

  Mendozavilita / Mendozavilita / Mendozavilite: es desacredita, per redefinici de diversos heteropolimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Ara s mendozavilita-NaFe.

  Mendozavilita-NaFe / Mendozavilita-NaFe / Mendozavilite-NaFe ANTROP.-MQ: [A] H. Men-doza Avila (1924), geleg mexic, + [T] ita, + [M] NaFe Williams, 1986 (mendozavilite); Williams et al., 2011 Na(Ca,Mg)2Fe3+6[P3Mo11O47(OH,Cl)10]33H2O23 Monoclnic o triclnic 7.GB...

  Menzerita-(Y) / Menzerita-(Y) / Menzerite-(Y) ANTROP.-MQ.: [A] G. Menzer (1897-1989), cristallgraf alemany, + [T] ita, + [M] Y Grew et al., 2010 (Y,ETR)(Ca,Fe2+)2(Fe3+,Mg, Fe2+,Al)2[(SiO4)3] Cbic 9.AD.25.

  .......................................................

  21 Nova frmula qumica de la matulata, per redefinici i determinaci de lestructura (Kampf et al., 2012). 22 Nova frmula qumica de la melkovita, per redefinici del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). 23 Nova frmula qumica i nou nom de la mendozavilita, per redefinici del grup betpakdalita (Williams et al., 2011).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 15

  Metanatroautunita / Metanatroautunita / Metanatroautunite MIN.-PQ.: [P] meta- (menys aigua), + [A] natroautunita (v. peu pg.100)24 Chernikov et al., 1957 (natroautunite); Chernikov & Orga-nova, 1994 (sodium autunite); Burke, 2008 Na(UO2)[PO4]3H2O25 Tetragonal 8.EB.10.

  Metavivianita / Metavivianita / Metavivianite MIN.-PCQ.: [P] meta- (diferenciaci)103, + [A] vivianita (v.) Ritz et al., 1974 Fe2+Fe3+2[(OH)2|(PO4)2]6H2O26 Triclnic 8.DC.25.

  Microlita / Microlita / Microlite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Microlita passa a ser nom de grup; lantiga espcie microlita ara s la probable espcie fluorcalciomicrolita.

  Molibdofillita / Molibdofilita / Molybdophyllite CULT.: [A] molibdofill, del grec mlybdos = plom i phllon = fulla, + [T] ita Flink, 1901 Pb8Mg9[(OH)8|O2|(CO3)3|Si10O28]27 Trigo-nal i monoclnic 9.EG...

  Monimolita / Monimolita / Monimolite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxiplumborometa i/o alguna espcie indetermi-nada del grup rometa.

  Murchisita / Murchisita / Murchisite TOP.: [A] Murchison (poblaci), Victria, Austrlia, + [T] ita Ma C. et al., 2011 Cr5S6 Trigonal 2...

  Nanlingita / Nanlingita / Nanlingite TOP.: [A] Nanling (serralada), Hunan i Guangdong, Xina, + [T] ita Gu X. et al., 1976 NaCa5LiMg12[F14|Fe2+(As3+O3)6|(As3+O3)2]28 Trigonal 4.JB.25.

  Natrobetpakdalita / Natrobetpakdalita / Natrobetpakdalite: es desacredita, per redefinici de di-versos heteropolimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Ara s betpakdalita-NaCa.

  Natrobistantita / Natrobistantita / Natrobistantite: es desacredita, per redefinici del super-grup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup microlita.

  Natrofarmacoalumita / Natrofarmacoalumita / Natropharmacoalumite MIN.-PQ.: [P] natro- (sodi); + [A] farmacoalumita (v.) Rumsey et al., 2010 NaAl4[(OH)4|(AsO4)3]4H2O Cbic 8.DK.12.

  Natrotitanita / Natrotitanita / Natrotitanite MIN.-PQ.: [P] natro- (sodi), + [A] titanita (v.) Ste-panov et al., 2012 (Na0.5Y0.5)Ti[O|SiO4] Monoclnic 9.AG.15.

  Nisnita / Nisnita / Nisnite QUM.: [A] Ni + Sn, + [T] ita Rowe et al., 2011 Ni3Sn Cbic 1.AA.10a.

  .......................................................

  24 Peu pg.100 rectificat. Natroautunita: [P] natro- (sodi), + [A] autunita (v.); antic nom de lespcie, ara anomenada me-tanatroautunita. Aquesta es pot considerar lequivalent hipohidratat duna terica natroautunita (encara inexistent). 25 Nova frmula qumica de la metanatroautunita, per redefinici estructural (Mills et al., 2012). 26 Frmula qumica revisada de la metavivianita (Chukanov et al., 2012), clarament diferent de la vivianita. 27 Nova frmula qumica i nova cristallografia de la molibdofillita, per redefinici estructural (Kolitsch et al., 2012). 28 Nova frmula qumica de la nanlingita, el primer mineral conegut amb la configuraci Fe(AsO3)6 (Yang Z. et al., 2011).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  16 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Noonkanbahita / Noonkanbahita / Noonkanbahite TOP.: [A] Noonkanbah (lloc rural), Austrlia Occ., Austrlia, + [T] ita Uvarova et al., 2010 KNaBaTi2[O2|Si4O12] Rmbic 9...

  Nordgauta / Nordgauta / Nordgauite TOP.: [A] Nordgau, antic nom de la zona de Baviera on es troba Hagendorf, a Alemanya, + [T] ta Birch et al., 2011 Mn2+Al2[F2|(PO4)2]5H2O Triclnic 8.DC.30.

  Obradovicita / Obradovicita / Obradovicite: es desacredita, per redefinici de diversos hete-ropolimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Ara s obradovicita-KCu.

  Obradovicita-KCu / Obradovicita-KCu / Obradovicite-KCu ANTROP.-MQ: [A] M.T. Obradovic (), colleccionista xil, + [T] ita, + [M] KCu Finney et al., 1986 (obradovicite); Williams et al., 2011 (K,Na)CuFe3+2[AsMo5O20(OH)4]12H2O Rmbic 7.GB...

  Olenita / Olenita / Olenite TOP.: [A] Oleny (monts), Mrmansk O., Rssia, + [T] ita Sokolov et al., 1986 NaAl3Al6[OH|O3|(BO3)3|Si6O18]29 Trigonal (psHex.) 9.CK.05.

  Ondruita / Ondruita / Ondruite ANTROP.: [A] P. Ondru (1960), mineralogista txec, + [T] ita Sejkora et al., 2011 CaCu4[(HAsO4)2|(AsO4)2]10H2O Triclnic 8.CE.30.

  Ortoericssonita / Ortoericssonita / Orthoericssonite: es desacredita, per redefinici, i passa a ser un politip ortormbic de lericssonita (ericssonita-2O) (Williams et al., 2011).

  Ottota / Ottota / Ottoite TOP.: [A] Otto (muntanya), Califrnia, EUA, + [T] ta Kampf et al., 2010 Pb2[Te6+O5] Monoclnic 4...

  Oxicalciopiroclor / Oxicalciopirocloro / Oxycalciopyrochlore MIN.-PQ.: [P] oxi- (oxigen) + calcio- (calci), + [A] piroclor (v. peu pg.30) ern et al., 1979 (stibiobetafite); Atencio et al., 2010 Ca2Nb2O6O Cbic 4.DH.15.

  Oxistannomicrolita / Oxistannomicrolita / Oxystannomicrolite MIN.-PQ.: [P] oxi- (oxigen) + estanno- (estany), + [A] microlita (v. peu pg.31) Vorma & Silvola, 1967 (sukulaite); Hogarth, 1977 (stannomicrolite); Atencio et al., 2010 Sn2+2Ta2O6O Cbic 4.DH.15.

  Oxistibiomicrolita / Oxistibiomicrolita / Oxystibiomicrolite MIN.-PQ.: [P] oxi- (oxigen) + estibio- (antimoni), + [A] microlita (v. peu pg.32) Quensel & Berggren, 1938 (stibio-microlite); Jambor et al., 1988 (stibiomicrolite); Atencio et al., 2010 (Sb3+,Ca,Na)2Ta2O6O Cbic 4. DH.15.

  Panichita / Panichita / Panichiite ANTROP.: [A] U. Panichi (1872-1966), mineralogista itali, + [T] ta Demartin et al., 2009 (NH4)2Sn4+Cl6 Cbic 3...

  .......................................................

  29 Nova frmula qumica de lolenita, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). 30 Piroclor: [A] piroclor, del grec pyrs = foc i chlrs = verd. Ara s nom de grup (del supergrup piroclor). 31 Microlita: [A] micro, del grec mikrs = petit, + [T] lita. Ara s nom de grup (del supergrup piroclor). 32 Microlita: [A] micro, del grec mikrs = petit, + [T] lita. Ara s nom de grup (del supergrup piroclor).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 17

  Parabariomicrolita / Parabariomicrolita / Parabariomicrolite MIN.-PCQ.: [P] para- (dife-renciaci), + [A] bariomicrolita (v. peu pg.33) Ercit et al., 1986 BaTa4O10(OH,H2O)4 Tri-gonal 4.FJ.20.

  Paramendozavilita / Paramendozavilita / Paramendozavilite MIN.-PQ.: [P] para- (altra comp.), + [A] mendozavilita (v. mendozavilita-NaFe) Williams, 1986 NaAl4Fe3+7[P6Mo12O60(OH)16] 56H2O34 Triclnic o monoclnic 7.GB...

  Parasterryita / Parasterryita / Parasterryite MIN.-PC.: [P] para- (altra crist.), + [A] sterryita (v.)

  Molo et al., 2011 Ag4Pb20(Sb,As)24S58 Monoclnic 2.LB.30.

  Paratimroseta / Paratimroseta / Paratimroseite MIN.-PCQ.: [P] para- (diferenciaci), + [A] timroseta (v.) Kampf et al., 2010 Pb2Cu4[(H2O)2|(Te6+O6)2] Rmbic 4...

  Partzita / Partzita / Partzite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna probable espcie ...cuprorometa.

  Paulscherrerita / Paulscherrerita / Paulscherrerite ANTROP.: [A] Paul Scherrer (1890-1969), fsic sus, + [T] ita Brugger et al., 2011 UO2(OH)2 Monoclnic 4.GA.05.

  Pavlovskyita / Pavlovskyita / Pavlovskyite ANTROP.: [A] V.E. Pavlovsky (1901-1982), geleg rus, + [T] ita Galuskin et al., 2012 Ca8[(SiO4)2|Si3O10] Rmbic 9.BJ...

  Peisleyita / Peisleyita / Peisleyite ANTROP.: [A] V. Peisley (1941), colleccionista australi, + [T] ita Pilkington et al., 1982 Na2Al9[(OH)6|SO4|(PO4)7]28H2O35 Monoclnic 8.DO.15.

  Permanganogrunerita / Permanganogrunerita / Permanganogrunerite MIN.-PQ.: [P] per- (altra comp.), + [A] manganogrunerita (v.) Mn2+2(Fe2+,Mn2+)5[(OH)2|(Si8O22].

  Perrierita-(La) / Perrierita-(La) / Perrierite-(La) MIN.-MQ.: [A] perrierita (v. perrierita-(Ce)), + [M] La Segalstad & Larsen, 1978 / Chukanov et al., 2011 (La,Ca,ETR)4(Fe2+,Mn2+)(Ti, Fe3+)2Ti2[O8|(Si2O7)2] Monoclnic 9.BE.70.

  Piroclor / Pirocloro / Pyrochlore: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Piroclor passa a ser nom de grup; lantiga espcie piroclor ara s les probables espcies fluorcalciopiroclor, fluorcenopiroclor, hidroxicalciopiroclor i oxinatropiroclor.

  Piroxferrota / Piroxferrota / Pyroxferroite MIN.-QUM.: [A] piroxmangita (v.), + ferro, + [T] ta143 36 Chao et al., 1970 Fe2+4(Fe2+,Ca,Mn2+,Mg)3[(SiO3)7] Triclnic 9.DO.05.

  .......................................................

  33 Bariomicrolita: [P] bario- (bari), + [A] microlita; nom desacreditat (v.), ara s la probable espcie hidrocenomicrolita. 34 Nova frmula de la paramendozavilita, per redefinici del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). 35 Nova frmula qumica de la peisleyita, per redefinici estructural (Mills et al., 2011). 36 Peu pg.143 eliminat.

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  18 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Plumbobetafita / Plumbobetafita / Plumbobetafite: es desacredita, per redefinici del super-grup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna probable espcie ...plumbobetafita i/o alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Plumbomicrolita / Plumbomicrolita / Plumbomicrolite: es desacredita, per redefinici del su-pergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie cenoplumbomicrolita i/o alguna espcie indeterminada del grup microlita.

  Plumbopiroclor / Plumbopirocloro / Plumbopyrochlore: es desacredita, per redefinici del su-pergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s les probables espcies cenoplumbopiroclor i oxi-plumbopiroclor i/o alguna altra probable espcie ...plumbopiroclor i/o alguna espcie indetermi-nada del grup piroclor.

  Plumboselita / Plumboselita / Plumboselite QUM.: [A] plumbo (plom) + seleni, + [T] ita Kampf et al., 2011 Pb3[O2|Se4+O3] Rmbic 4...

  Povondrata / Povondrata / Povondraite ANTROP.: [A] P. Povondra (1924), mineralogista txec, + [T] ta Grice et al., 1993 NaFe3+3(Mg2Fe3+4)[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]37 Trigonal (psHex.) 9.CK.05.

  Pseudolyonsita / Pseudolyonsita / Pseudolyonsite MIN.-PCQ.: [P] pseudo- (diferenciaci), + [A] lyonsita (v.) Zelenski et al., 2011 Cu3[(VO4)2] Monoclnic 8...

  Qingheita-(Fe2+) / Qingheita-(Fe2+) / Qingheiite-(Fe2+) MIN.-MQ.: [A] qingheita (v.), + [M] Fe2+ Hatert et al., 2010 Na2Fe2+MgAl[(PO4)3] Monoclnic 8.AC.15.

  Rabdofana-(Y) / Rabdofana-(Y) / Rhabdophane-(Y) MIN.-MQ.: [A] rabdofana (v. rabdofana-(Ce)), + [M] Y. Takai & Uehara, 2012 (Y,ETR)[PO4]H2O Hexagonal 8.CJ.45.

  Rakovanita / Rakovanita / Rakovanite ANTROP.: [A] J. Rakovan (1964), geleg nord-americ, + [T] ita Kampf et al., 2011 Na3H3V5+10O2815H2O Monoclnic 4.HC.05.

  Rickturnerita / Rickturnerita / Rickturnerite ANTROP.: [A] Rick Turner (), colleccionista de minerals britnic, + [T] ita Rumsey et al., 2012 Pb7MgO4(OH)5Cl3 Rmbic 3.DB...

  Rometa / Rometa / Romite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Rometa passa a ser nom de grup; lantiga espcie rometa ara s les probables espcies fluorcalciorometa, fluornatrorometa i oxicalciorometa.

  Rossmanita / Rossmanita / Rossmanite ANTROP.: [A] G.R. Rossman (1945), espectroqumic nord-americ, + [T] ita Selway et al., 1998 (LiAl2)Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]38 Trigo-nal 9.CK.05.

  .......................................................

  37 Nova frmula qumica de la povondrata, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). 38 Nova frmula qumica de la rossmanita, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 19

  Rruffita / Rruffita / Rruffite ANTROP.: [A] Projecte RRUFF172, + [T] ita Yang H. et al., 2011 Ca2Cu[(AsO4)2]2H2O Monoclnic 8.CG.10.

  Rusinovita / Rusinovita / Rusinovite ANTROP.: [A] V.L. Rusinov (1935-2007), petrleg rus, + [T] ita Galuskin et al., 2011 Ca10[Cl2|(Si2O7)3] Rmbic 9.BE...

  Samanita / Samanita / Samaniite TOP.: [A] Samani (poblaci i districte), Hokkaid, Jap, + [T] ta Kitakaze, 2010 / Kitakaze et al., 2011 Cu2Fe5Ni2S8 Tetragonal 2.BB...

  Sardignata / Sardignata / Sardignaite TOP.: [A] Sardigna (=Sardenya) (illa), Itlia, + [T] ta Orlandi et al., 2010 Bi[Mo2O7(OH)]2H2O Monoclnic 7...

  Schieffelinita / Schieffelinita / Schieffelinite ANTROP.: [A] E. Schieffelin (1847-1897), prospector nord-americ, + [T] ita Williams, 1980 Pb10[SO4|Te6O20(OH)14]5H2O39 Rmbic 7.CD.55.

  Schorl / Chorlo / Schorl CULT.: [A] schorl, de lalemany schrl, nom dun mineral fosc i sense valor, i aquest potser de Zschorlau (Saxnia, Alemanya), on sortia com a ganga Wiebleg, 1785 (schrl); Burke, 2008 NaFe2+3Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]40 Trigonal 9.CK.05.

  Schllerita / Schllerita / Schllerite ANTROP.: [A] W. Schller (1953), mineralogista alemany, + [T] ita Chukanov et al., 2011 NaBa2(Mn2+,Ca)(Fe3+,Mg,Fe2+)2Ti2[(O,F)4|(Si2O7)2] Triclnic 9...

  Sejkorata-(Y) / Sejkorata-(Y) / Sejkoraite-(Y) ANTROP.-MQ.: [A] J. Sejkora (), mineralogista txec, + [T] ta, + [M] Y Plil et al., 2011 Y2(UO2)8[(OH)2|O6|(SO4)4]26H2O Triclnic 7.EC.15.

  Slavkovita / Slavkovita / Slavkovite TOP.: [A] Horn Slavkov (poblaci), Karlovy Vary, Rep. Txeca, + [T] ita Sejkora et al., 2010 Cu13[(HAsO4)4|(AsO4)6]23H2O Triclnic 8...

  Sodalita / Sodalita / Sodalite CULT.: [A] soda, de langls soda = soda o sosa (aquest de litali soda = barrella)183, + [T] lita Thomson, 1811 Na8[Cl2|Al6Si6O24] Cbic 9.FB.10.

  Stetefeldtita / Stetefeldtita / Stetefeldtite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna probable espcie ...argentorometa.

  Stichtita / Stichtita / Stichtite ANTROP.: [A] R.C. Sticht (1857-1922), directiu miner australi, + [T] ita Petterd, 1910 Mg6Cr3+2[(OH)16|CO3]4H2O Trigonal i hexagonal41 5.DA.50.

  Sveinbergeta / Sveinbergeta / Sveinbergeite ANTROP.: [A] Svein A. Berge (1949), collec-cionista noruec, + [T] ta Khomyakov et al., 2011 CaFe2+6Fe3+Ti2[(H2O)4|(OH)5|O2|(Si4O12)2] Triclnic 9.DC.05.

  .......................................................

  39 Nova frmula qumica de la schieffelinita, per revisi cristalloqumica (Kampf et al., 2012). 40 Nova frmula qumica del schorl, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). 41 Per redefinici, hi ha dos politips de stichtita (Mills et al., 2011): la stichtita-3R (stichtita prpiament dita, trigonal rombo-drica) i la stichtita-2H (antiga barbertonita, hexagonal).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  20 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Tancata-(Ce) / Tancata-(Ce) / Tancaite-(Ce) ANTROP.-MQ.: [A] G.A. Tanca (), collec-cionista de minerals itali, + [T] ta, + [M] Ce Bonaccorsi & Orlandi, 2010 (Ce,ETR)Fe3+ [(MoO4)3]3H2O Trigonal (psCb.) 7.GB.50.

  Tashelgita / Tashelgita / Tashelgite TOP.: [A] Tashelginskoye (jaciment), Kemerovskaya Ob., Rssia, + [T] ita Ananyev et al., 2011 CaMgFe2+Al9O16(OH) Monoclnic (psRm.) 4...

  Telluroperita / Teluroperita / Telluroperite MIN.-PQ.: [P] telluro- (telluri), + [A] perita (v.) Kampf et al., 2010 Pb(Te4+,Pb)O2Cl Rmbic 3.DC.30.

  Thorneta / Thorneta / Thorneite ANTROP.: [A] B. Thorne (), farmacutic i colleccionista nord-americ, + [T] ta Kampf et al., 2010 Pb6[Cl2|CO3|Te6+2O10]H2O Monoclnic 4...

  Timroseta / Timroseta / Timroseite ANTROP.: [A] Timothy Rose (), geoqumic nord-americ, + [T] ta Kampf et al., 2010 Pb2Cu5[(OH)2|(Te6+O6)2] Rmbic 4...

  Tirolita / Tirolita / Tyrolite TOP.: [A] Tirol (regi i estat), ustria, + [T] ita201 Haidinger, 1845 Ca2Cu9[(OH)8-10|(SO4)0-0.5|(CO3)0-1|(AsO4)3.67-4]~11H2O42 Monoclnic43 8.DM.10.

  Trnroosita / Trnroosita / Trnroosite ANTROP.: [A] R. Trnroos (), geleg finlands, + [T] ita Kojonen et al., 2011 Pd11As2Te2 Cbic 2.AC...

  Toturita / Toturita / Toturite TOP.: [A] Totur (riu), Kabardino-Balkria Rep., Rssia, + [T] ita Galuskina et al., 2010 Ca3Sn4+2[(Fe3+,Al)2(Si,Ti)O12] Cbic 9.AD.25.

  Trabzonita / Trabzonita / Trabzonite TOP.: [A] Trabzon/Trebisonda (provncia), Turquia, + [T] ita Sarp & Burri, 1986 Ca4[OH|Si3O9(OH)]44 Monoclnic 9.BJ.15.

  Tsilaisita / Tsilaisita / Tsilaisite TOP.: [A] Tsilaisina (jaciment), Antananarivo, Madagascar, + [T] ita Bosi et al., 2012 NaMn2+3Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] Trigonal 9.CK.05.

  Uranmicrolita / Uranmicrolita / Uranmicrolite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup microlita.

  Uranpiroclor / Uranpirocloro / Uranpyrochlore: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxinatropiroclor i/o alguna altra pro-bable espcie ...natropiroclor.

  .......................................................

  42 Aquesta frmula de la tirolita s la ms correcta, ja que no sempre hi ha anions sulfat (ms propis de la clinotirolita, esp-cie no vlida), ni anions carbonat, tot i que aquests sn fora habituals. 43 Per redefinici, hi ha dos politips de tirolita (Krivovichev et al., 2006): la tirolita-1M (monoclnica, P2/c) i la tirolita-2M (mono-clnica, C2/c). La tirolita propiament dita no s rmbica sin monoclnica (o monoclnica pseudormbica), i pot correspondre a qualsevol dels dos politips. La clinotirolita (no vlida) s en realitat tirolita monoclnica, ms propera al politip -1M. 44 Nova frmula qumica de la trabzonita, per redefinici estructural (Ambruster et al., 2012).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 21

  Uvita / Uvita / Uvite TOP.: [A] Uva (provncia), Sri Lanka, + [T] ita Kunitz, 1929 CaMg3(MgAl5) [OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]45 Trigonal (psHex.) 9.CK.05.

  Vanadiodravita / Vanadiodravita / Vanadium-dravite MIN.-PQ.: [P] vanadio- (vanadi), + [A] dravita (v.) Reznitsky et al., 2001 (vanadiumdravite); Henry et al., 2011 NaMg3V3+6[OH| (OH)3|(BO3)3|Si6O18]46 Trigonal 9.CK.05.

  Vladimirita / Vladimirita / Vladimirite TOP.: [A] Vladimirskoe (jaciment), Altai K., Rssia, + [T] ita Nefedov, 1953 Ca5[(HAsO4)2|(AsO4)2]4H2O47 Monoclnic 8.CJ.25.

  Vladimirivanovita / Vladimirivanovita / Vladimirivanovite ANTROP.: [A] Vladimir G. Ivanov (1947-2002), mineralogista i geoqumic rus, + [T] ita Sapozhnikov et al., 2011 Na6Ca2[(SO4, S3,S2,Cl)2|Al6Si6O24]H2O Rmbic (psCb.) 9.FB.10.

  Volaschiota / Volaschiota / Volaschioite TOP.: [A] Forno de Volaschio, antic nom de Fornovo-lasco (poblaci), Toscana, Itlia, + [T] ta Biagioni et al., 2011 Fe3+4[(OH)6|O2|SO4] 2H2O Monoclnic 7.DE.62.

  Vorlanita / Vorlanita / Vorlanite TOP.: [A] Vorlan (mont), Kabardino-Balkria Rep., Rssia, + [T] ita Galuskin et al., 2011 CaU6+O4 Cbic 4...

  Wakefieldita-(Nd) / Wakefieldita-(Nd) / Wakefieldite-(Nd) MIN.-MQ.: [A] wakefieldita (v. wakefieldita-(Y)), + [M] Nd Moriyama et al., 2010 (Nd,ETR)[VO4] Tetragonal 8.AD.35.

  Wassonita / Wassonita / Wassonite ANTROP.: [A] J.T. Wasson (1934), cosmoqumic nord-americ, + [T] ita Nakamura-Messenger et al., 2012 TiS Trigonal 2.C...

  Wattevilleta / Wattevilleta / Wattevilleite ANTROP.: [A] O.A. de Watteville (1824-1901), aristcrata i ministre francs, + [T] ita Na2Ca[(SO4)2]4H2O (?).

  Weeksita / Weeksita / Weeksite ANTROP.: [A] M.A.D. Weeks (1909-1988), mineralogista nord-americana, + [T] ita Outerbridge et al., 1960 K2(UO2)2[Si5O13]4H2O48 Rmbic 9.AK.30.

  Windhoekita / Windhoekita / Windhoekite TOP.: [A] Windhoek (localitat i districte), Khomas, Nambia, + [T] ita Chukanov et al., 2012 Ca2>1.5Fe3+2.67

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  22 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Yangzhumingita / Yangzhumingita / Yangzhumingite ANTROP.: [A] Yang Zhuming (1951), mineralogista i cristallgraf xins, + [T] ita Miyawaki et al., 2011 KMg2.5[F2|Si4O10] Mono-clnic 9.EC.20.

  Zajacita-(Ce) / Zajacita-(Ce) / Zajacite-(Ce): es desacredita, per redefinici, i passa a ser ga-garinita-(Ce) (Williams et al., 2010).

  Zakharovita / Zakharovita / Zakharovite ANTROP.: [A] E.E. Zakharov (1902-1980), geleg rus, + [T] ita Khomyakov et al., 1982 Na4Mn2+5[Si10O24(OH)6]6H2O Trigonal 9.EE.65.

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 23

  Des de juny de 2010 fins a juny de 2012 shan incorporat 123 noves espcies vlides, shan desa-creditat 41, shan redefinit 55 i sha desglossat 1 (uvita), a ms dalgunes rectificacions del Nomen-cltor causades per errades o modificacions. Aix ha comportat canvis (actualitzacions) a les taules 1 (pg. 12) i 9 (pg. 34) del Nomencltor.

  Actualitzaci de la taula 1, tot afegint la bitikleta-(SnAl), la bitikleta-(ZrFe) i lelbrusita-(Zr) a la classe 4 (encara que la pertinena a aquesta classe s dubtosa):

  Espcies vlides Classe Total %

  1.- elements natius... 122 2,73 2.- sulfurs... 655 14,65 3.- halogenurs 187 4,18 4.- xids... 597 13,35 5.- carbonats i nitrats 238 5,32 6.- borats 152 3,40 7.- sulfats... 383 8,57 8.- fosfats... 832 18,61 9.- silicats 1.262 28,23 10.- comp. orgnics 43 0,96 Total 4.471 100,00

  Taula 1

  Per coherncia amb les dades de la taula 1, hem decidit no incloure, a partir dara, les espcies dub-toses o qestionables a la taula 9 i variar la seva estructura per a fer-la ms entenedora. Una nova taula 9, noms amb les dades de les espcies dubtoses o qestionables que cont el Nomencltor, s la segent:

  Amb prefix i/o modificador Tipus darrel

  Sense prefix i/o modific.

  -PC. o -MC.

  -PQ. o -MQ.

  -PC.-PQ., etc.

  -PCQ. o -MCQ.

  Total %

  MIN. 0 13 64 1 0 78 0 ANTROP. 42 0 0 0 0 42 0 TOP. 20 1 0 0 0 21 0 QUM 17 0 1 0 0 18 0 CULT. 6 0 0 0 0 6 0 CRIST. 0 0 0 0 0 0 0

  S I

  M P L E S ETN. 0 0 0 0 0 0 0 MIXTES 1 0 0 0 0 1 0 Desconegudes 0 0 0 0 0 0 0

  14 65 1 0 TOTAL 86 80

  166 0

  Taula 9

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  24 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  I la nova taula 9, amb noms les espcies vlides que figuren al Nomencltor (amb la iriginita, detimologia desconeguda), s la segent:

  Amb prefix i/o modificador Tipus darrel

  Sense prefix i/o modific.

  -PC. o -MC.

  -PQ. o -MQ.

  -PC.-PQ., etc.

  -PCQ. o -MCQ.

  Total %

  ANTROP. 1.895 2 125 0 4 2.026 46,37 TOP. 896 0 46 0 0 942 21,56 MIN. 4 86 537 5 10 642 14,70 CULT. 350 0 23 0 0 373 8,54 QUM 259 0 12 0 0 271 6,20 ETN. 15 0 2 0 0 17 0,39

  S I

  M P L E S CRIST. 13 0 0 0 0 13 0,30 MIXTES 78 4 2 0 0 84 1,92 Desconegudes 1 0 0 0 0 1 0,02

  92 747 5 14 TOTAL 3.511 858

  4.396 100,00

  Taula 9

  Desprs de lactualitzaci, les espcies vlides sn 4.471. Daquestes, 3.574 tenen un nom sense prefix i/o modificador (incloent-hi la iriginita, detimologia desconeguda) i 897 el tenen amb prefix i/o modificador. La taula 9 actualitzada, noms amb les espcies vlides, s la segent:

  Amb prefix i/o modificador Tipus darrel

  Sense prefix i/o modific.

  -PC. o -MC.

  -PQ. o -MQ.

  -PC.-PQ., etc.

  -PCQ. o -MCQ.

  Total %

  ANTROP. 1.944 2 131 2 4 2.083 46,59 TOP. 911 0 52 1 0 964 21,56 MIN. 4 91 554 5 12 666 14,90 CULT. 347 0 25 0 0 372 8,32 QUM 260 0 13 0 0 273 6,11 ETN. 15 0 2 0 0 17 0,38

  S I

  M P L E S CRIST. 14 0 0 0 0 14 0,31 MIXTES 78 1 2 0 0 81 1,81 Desconegudes 1 0 0 0 0 1 0,02

  94 779 8 16 TOTAL 3.574 897

  4.471 100,00

  Taula 9