Click here to load reader

Nomenclator 2014

 • View
  121

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Nomenclator 2014

 1. 1. Nomencltor de navarra al 1-1-2009 nafarroako izendegia 2009-1-1ean nomencltor de navarra 1-1-2013 nafarroako izendegia 2013-1-1ean
 2. 2. Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua Departamento de Economa y Hacienda / Ekonomi eta Ogasun Departamentua Instituto de Estadstica de Navarra / Nafarroako Estatistika ErakundeaELAORACREAZAIEAENEEOOTOCOMOCFOOKONOIZIOAipsinptADNAINIRADAROMOCOADTREAZAIEAEAANAZAIENGAFCTNTI Ttulo / Izenburua: Nomencltor de Navarra al 1-1-2013 / Noako izendegia 2013-1-1ean
 3. 3. NOMENCLTOR DE NAVARRA 1-1-2013 NAFARROAKO IZENDEGIA 2013-1-1EAN
 4. 4. AURKIBIDEAniuibi AURKEZPENA 4 1 INTRODUZIOA 7 1.1Nafarroa (Laburpen laukia) 10 1.2Kokapena 11 1.3Orografia 12 1.4 Hidrografia 16 1.5Klimatologia eta Eskualdeak 18 1.6 Toki Administrazioa 22 1.7 Hizkuntzak 28 1.8 Barreiadura eta guneak. Bilakaera 32 2 UDAL, KONTZEJU ETA BESTE ZENBAIT ENTITATEREN ZERRENDA 39 3 UDAL ETA KONTZEJUETAKO ALDAKETEI BURUZKO OHARRAK 63 4 FAZERIA ETA MENDIEN ZERRENDA 81 5ENTITATEEN ZERRENDA ETA ZEIN UDALETAKOAK DIREN REETACTRODCCNOZNADAERELACDEMCOCOCEOOTRAETDADEOTAOREMODCACOEEMCOCOCEORELACDEACERAMOTERELACDEETDADEMCOALOEERTEECE 2
 5. 5. ndiceuibiARKEEATRODOANKOKEADALKOTEETAETEEATETTATEREERREDADALETAKOTEETAKOALDAKETERKOOARRAKAERAETAMEDEERREDAETTATEEERREDAETAEDALETAKOAKDRE PRESENTACIN 5 1 INTRODUCCIN 7 1.1Navarra (Cuadro resumen) 9 1.2 Localizacin 11 1.3Orografa 13 1.4 Hidrografa 17 1.5 Climatologa y Zonas Naturales 19 1.6Administracin Local 23 1.7 Lenguas 30 1.8Diseminacin y Agrupamiento. Evolucin 33 2RELACIN DE MUNICIPIOS, CONCEJOS Y OTRAS ENTIDADES 39 3 NOTAS SOBRE MODIFICACIONES EN MUNICIPIOS Y CONCEJOS 63 4RELACIN DE FACERAS Y MONTES 81 5RELACIN DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS A LOS QUE PERTENECEN 3
 6. 6. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA Aurkezpena Udal, kontzeju eta gainerako populazio entitateen zerrenda, beren kode eta ezaugarririk aipagarriene- tako batzuen zehaztasunarekin (azalera, altitudea, hiribururainoko distantzia, populazioa), aspaldidanik IZENDEGIA deitu izan den tresna da, estatistika eta administrazioko edozein lanetarako oinarrizkoa dena. Edizio hau ixtean populazioari buruz eskueran dauden datu eguneratuenak Udal eta Kontzejuetako 2012/01/01ekoak dira, dagokien zutabean ageri dinerak. Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren laguntzari esker, altitudearei buruzko datuak, Herriko Etxeetan egina den seinaleetakoak alegia, berrikusi ditugu. Nibelazio sarearen lerroetatik urrun diren Udaletan altitudea teknika espazial baten bitartez finkatu da (GPS, sateliten araberako kokapen globalaz) metro batera iristen ez den errore margina duena. Nibelazio lerroetatik hurbil diren Udaletan altitudea horien bitartez lortu da, nibelazio geometrikoz, 0,01 metroko gehienezko errorearekin, edo, salbuespenez, nibelazio trigonometrikoz, 0,05 metroko prezisioarekin.INEI Estatistika Institutu Nazionalaren Izendegiaren ohiko formatuaren arabera, Nafarroaren ezaugarri fisiko eta administratibo zenbait biltzen dituen sarrera batekin ematen diogu hasiera argitalpen honi. Eskertzen ditugu informazio hau ahalik eta modurik egokienean eman ahal izateko jasotzen ari garen kritika eta iradokizun guztiak. NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 4
 7. 7. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean Presentacin La relacin de los municipios, concejos y dems entidades de poblacin, con la especificacin de sus cdigos y algunas de sus caractersticas ms relevantes (superficie, altitud, distancia a la capital, poblacin), constituye lo que se conoce tradicionalmente con el nombre de NOMENCLTOR, siendo ste un instrumento de trabajo bsico para cualquier tarea estadstica y administrativa. Al cierre de esta edicin los datos disponibles de poblacin ms actualizados son los de los Ayunta- mientos y Concejos al 1-1-2012, que son los que se incluyen en la columna correspondiente. Gracias a la colaboracin del Departamento de Obras Pblicas, Transportes y Comunicaciones, he- mos revisado los datos de altitud, referidos a la seal ubicada en las Casas Consistoriales. En los Ayuntamientos alejados de las lneas de la red de nivelacin, se ha determinado la altitud mediante la tcnica espacial GPS (posicionamiento global por satlites) con un margen de error inferior a un metro. En los A mediante nivelacin geomtrica con un error mximo de 0,01 metro, o, excepcionalmente, por nivela- cin trigonomtrica con una precisin de 0,05 metros.IEN Conforme al formato tradicional del Nomencltor del Instituto Nacional de Estadstica, iniciamos esta publicacin con una introduccin que resume algunas caractersticas fsicas y administrativas de Na- varra. Agradecemos cuantas crticas y sugerencias venimos recibiendo para poder ofrecer esta informacin de la manera ms adecuada. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA 5
 8. 8. 1 INTRODUCCIN INTRODUZIOA
 9. 9. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA 1.1. Navarra Superficie KM2 % DEL TOTAL NACIONAL 10.391,08 2,1 Localizacin geogrfica NAVARRAESPAA PENINSULAR LATITUD Extremo Septentrional 43 19N 43 47 34N Extremo Meridional 41 55N 36 00 03N LONGITUD Extremo Oriental 2 57E 7 00 10E Extremo Occidental 1 12E 5 37 40W Altitudes MXIMA MNIMA Mesa de los Tres Reyes (2.434 m) Endarlatsa (18 m) (Isaba) (Bera) Red Hidrogrfica VERTIENTE CANTBRICA VERTIENTE MEDITERRNEA 1.089 Km2 9.302,08 Km2 DENOMINACIN DE LOS ROS Errobi, Ebro Urumea y Oria Ega - Arga - Aragn: Irati, Salazar, Esca Lmites NORTE SUR ESTE OESTE Frontera con Francia La Rioja (149 Km) Huesca (32 Km) Guipzcoa (97 Km) (163 Km) Zaragoza (223 Km) Zaragoza lava (93 Km) Poblacin A 1-1-08AA-1-10 A 1A-1-11 A 1A-1-12 Habitantes 620.377 630.578 636.924 642.051 644.566 Densidad 59,70 60,68 61,30 61,79 62.03 Administracin Local A 1-1-2013 MCO CONCEJOS 272 348 Lenguas propias Castellano y Vascuence NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean 9
 10. 10. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 1.1. Nafarroa Azalera KM2 NAZIO MAILAKOAREN% 10.391,08 2,1 Kokapen Geografikoa NAFARROAESPANIA PENINTSULARRA LATITUDEA Ipar Muturra 43 19N 43 47 34N Hego Muturra 41 55N 36 00 03N LONGITUDEA Ekialdeko Muturra 2 57E 7 00 10E Mendebaldeko Muturra 1 12E 5 37 40W Altitudeak ALTUENA BAJUeENA Hiru Erregeen Mahia (2.434 ) Endarlatsa (18 m) (Izaba) (Bera) Sare Hidrografikoa KANTAURIKO ARROA MEDITERRANIOKO ARROA 1.089 Km2 9.302,08 Km2 IBAIEN IZENAK Errobi, ,Bidasoa Ebro Urumea eta Oria Ega - Arga - Aragoa: Irati, Salazar, Eska Mugak IPARRALDEA HEGOALDEA EKIALDEA MENDEBALDEA Frantziako Muga (163 Km) Errioxa (149Km) Huesca (32) km Gipuzkoa (97km) Zaragoza (223 Km) Zaragoza Araba (93 Km) Populazioa 2008-1-1EAEAEAEAEA Biztanleak 620.377 630.578 636.924 642.051 644.566 Dentsitatea 59,70 60,68 61,30 61,79 62,03 Toki Administrazioa 2013-1-1EEA UDALERRIAK KONTZEJUAK 272 348 Hizkuntz Berrekiak Gaztelania eta Euskara 10
 11. 11. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NNAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean 1.2.Localizacin Navarra est situada en el Norte de Espaa, en la parte occidental de los Pirineos. Sus coordenadas geogrficas son las siguientes: NAVARRA ESPAA PENINSULAR LATITUD Extremo Septentrional 43 19N 43 47 34N Extremo Meridional 41 55N 36 00 03N LONGITUD Extremo Oriental 2 57E 7 00 10E Extremo Occidental 1 12E 5 37 40W (*) Meridiano Inicial: Madrid (a 3 41 16 al oeste de Greenwich) Comprende una extensin de 10.391,08 Km2 , lo que supone el 2,1% del total nacional y ocupa el lugar 23 entre las provincias espaolas, segn su superficie. Su permetro alcanza los 757 kilmetros. La frontera con Francia, al Norte, tiene una longitud de 163 Km. Sus lmites interprovinciales son: al Sur con la Rioja (149 Km) y Zaragoza, al Este con Huesca (32 Km) y Zaragoza (223 Km entre el Este y Sur) y al Oeste con Guipzcoa (97 Km) y lava (93 Km). 1.2.Kokapena Nafarroa Espainiaren Iparraldean dago kokatua, Pirinioen mendebaldean. Honako koordenatu geogra- fiko hauek ditu: NAFARROA ESPANIA PENINTSULARRA LATITUDEA Ipar Muturra 43 19N 43 47 34N Hego Muturra 41 55N 36 00 03N LONGITUDEA Ekialdeko Muturra 2 57E 7 00 10E Mendebaldeko Muturra 1 12E 5 37 40W (*) Abiapuntuko meridianoa: Madril (Greenwichetik 3 41 16 mendebaldera) 10.391,08 Km2 -ko azalera du, estatuko osoaren % 2,1 eta Espainiako probintzietan 23.a da, azaleraren arabera. Perimetroak 757 kilometro ditu. Frantziarekin duen mugak, Iparraldean, 163 Km.ko luzera du. Probin tziarteko mugak: Hegoaldean Errioxarekin (149 Km) eta Zaragoza, Ekialdean Huescarekin (32 Km) eta Zaragoza (223 Km Ekialde eta Hegoaldekoak baturik) eta Mendebaldean Gipuzkoarekin (97 Km) eta Arabarekin (93 Km). 11
 12. 12. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 1.3.Orografia Nafarroako erliebea bereizgarri nabarmenez hornituriko bi unitate morfoestrukturalen multzoekin identifikatzen da: eskualde menditsu bat, Iparraldean kokatua, eta beste bat laua, Ebroren depresioa, Hegoaldean. Lehenbizikoa tolestamendu kate bat da, zeinen ardatza pixkana Mendebalderantz sartzen den. Biga- rrena arro sedimentario bat dela esan daiteke, tolestamendu alpetarretan ertzak deformatu zaizkiona. ESKUALDE MENDIA Pirinioaren mendebaldeko zatia hartzen du eta ekialdekoak MendiE Kantauriarrak. Nafarroako mendialde osoan 600 metrotik gorako gailurrak nagusitzen dira eta Aro Sekundario eta Ter tziarioan jalkitako harri sedimentario itsastarrak. Pirinio nafarrean hiru erliebe unitate bereizten dira: 1.) AOK Iparraldean daude kokatuak, Pirinioaren mendi-adar mendebaldetarrenen eta Mendi Euskal-Kantau- riarren artean. Pirinioen lerro nagusia da. Aro Primarioan tolestamendu herciniarrarekin sortutako men- dikate baten hondarrak dira, ondoren higatu, puskatu eta desnibelatu zena mendiarte eta sakangunez bereizitako gailur leun edo mendi-zintzur estu eta bihurri bihurtuz. Tolestamendu alpetarrarekin gaztetu egin zen. Litologikoki Espainia silizearraren barruan daude. Lehengai paleozoikoz osatua da (Debo- nikoak, Paleozoikoak eta Permikoak) kararri, dolomia, arbel eta hare-harri ugarirekin, multzo handitan banatuak oro har, nahiz eta maiz aurki daitezkeen guztiak tartekaturik. Horrelako mendien adibide bat La Corona dugu, 1386 m. 2.) Pirinioaren mendebaldea Nafarroako Ekialdean dauden mendiek osatzen dute eta haien artean tar- tekaturik daude aro Primarioan osatutako mazizo zaharrak. IM-HE norabideko mendikate sail bat da, Iparraldetik Hegoaldera Arga, Erro, Urrobi, Irati, Zaraitzu eta Ezka ibaiek perpendikularrean moztuak, haran estuak eta mendi-zintzurrak osatzen dituztenak ero- sioari gogor egiten dioten harriak zeharkatzean, adibidez kararriak (adib. Arbaiun Mendi-zintzurra, Irun- berrikoa...) eta ibar zabalak egin dituztenak harri bigunak higatzearen ondorioz, adibidez tuparriak eta flysch-ak. Kuaternarioak, glaziarren bidez eragina izan zuen mendi hauetan, nahiz eta fenomeno horrek Larran bakarrik izan zuen garrantzia, paisaje karstikoaren erakusgai on bat emanez. Pirinioaren alde honetan daude Nafarroako gailurrik altuenak: Hiru Erregeen Mahaia (2.434 m), E zkau- rre Haitza (2.047 m), Arlas (2.043 m), Ori (2.021 m), AAdi (1.459 m)... 3.) Mendi hauen hegoaldean Irua eta Irunberri-Agoizko arro pirinioaurrekoak daude. Eskualde mendi tsuaren eta lauaren arteko transiziokotzat har daiteke. MIM-EHE orientazioko depresio sail bat osatzen dute. Mendebaldean Andia dute muga, Hegoaldean Erreniega (1.039 m), Atz (1.289 m) eta Izko (1.033 m) eta Eialdean Leire (1.355 m) eta Nabaskoitzeko mendikateak. 12
 13. 13. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA Oografa El relieve de Navarra se identifica con un conjunto de unidades morfoestructurales diferenciadas cla- ramente: una zona montaosa, al Norte y otra llana al Sur, la depresin del Ebro. La primera es una cadena de plegamiento, cuyo eje se hunde paulatinamente hacia el Oeste. La se- gunda puede definirse como una cuenca sedimentaria, cuyos bordes han sido deformados durante los plegamientos alpinos. La ZONA MONTAOSA comprende la porcin occidental del Pirineo y la oriental de las Montaas Vasco-Cntabras. En toda la zona montaosa de Navarra dominan las alturas superiores a los 600 metros y las rocas sedimentarias de origen marino depositadas en la Era Secundaria y Terciaria. En el Pirineo navarro se diferencian tres unidades de relieve: 1) El Pirineo axial comprende los macizos antiguos de Oroz-Betelu, Quinto Real y Cinco Villas. Estn situados al Norte de la provincia, entre las estribaciones ms occidentales del Pirineo y las Montaas Vasco-Cntabras. Es la lnea maestra de los Pirineos. Son restos de una cordillera formada en la era Primaria con el plegamiento herciniano, que fue erosionada, fraccionada y desnivelada posteriormente en diversos bloques de cumbres suaves separados por corredores y cubetas o por gargantas estre- chas y tortuosas. Durante el plegamiento alpino fue rejuvenecido. Litolgicamente, pertenecen a la Espaa silcea. Est formado por materiales paleozoicos (Devnicos, Paleozoicos y Prmicos) con abundantes calizas, dolomas, pizarras y areniscas, distribuidas generalmente en grandes grupos, aunque tambin es frecuente encontrar alternancias de todos ellos. Ejemplo de este tipo de montaas es La Corona, con 1.386 m. 2) La parte occidental del Pirineo comprende las montaas situadas al Este de Navarra y entre ellas se encuentran intercalados los antiguos macizos formados en la Era Primaria. Son un conjunto de sierras de direccin NO-SE, cortadas perpendicularmente, de Norte a Sur, por los ros Arga, Erro, Urrobi, Irati, Salazar y Esca, que forman valles estrechos y foces al atravesar rocas resistentes a la erosin, como las calizas (ej. la Foz de Arbaiun, la de Lumbier...) y valles anchos al ser erosionadas las rocas blandas, como las margas y los flysch. El Cuaternario, con el glaciarismo, afect a estas montaas, aunque este fenmeno slo adquiri importancia en Larra, que es un buen ejemplo de paisaje krstico. En esta parte del Pirineo se encuentran los picos ms altos de Navarra: La Mesa de los Tres Reyes (2.434 m), Pea Ezkaurre (2.047 m), Arlas (2.043 m), Ori (2.021 m), Adi (1.459 m)... 3) Al Sur de estas montaas se sitan las Cuencas pre-pirenaicas de Pamplona y Lumbier-Aoiz. Se les puede considerar de transicin entre la zona montaosa y la llana. Forman un rosario de depre- siones de orientacin ONO-ESE. Se encuentran limitadas al Oeste por la Sierra de Anda, al Sur por 13 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / NAfarroako izendegia 2013-1-1ean
 14. 14. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA Ibaiek marla eozeniko gris-urdinetan zulatu dituzte, behin agerian ezarri ondoren aise samar higatu eta depresioaren morfologia tipikoa osatzen dutenak. Materialik gogorrenek soilik (konglomeratu eta kararriek) eutsi diete erosioaren eraginei, hondakin erliebe sail bati bide emanez. Iruerria Arga ibaiak zeharkatzen du eta Irunberri-Agoitz aldea, berriz, Aragoak (Irati bere adarrarekin). Bai bataren bai bestearen hondoa 450-550 m-tan dago eta inguruan dituen mendikateek 1.000 m. gainditzen dituzte. Itzaga (1.362 m), Eloko Higa (EE1.289 m) eta Sarbil (1.138 m) arro horien osagai dira. Euskal-Kantauriar Mendiak Mendebaldean jeikitzen dira, Nafarroako ipar-mendebaldean, Ekialde-Men- debalde norabidearekin. Eskualde beheratu, mendiarte eta ibaiek marla-harrietan egindako haranek bereizten dituzte (Ameskoak, Sakana...). Kararriz osatutako mendiak dira, normalean oso karstifika- tuak eta, batzuetan, benetako lautadak osatzen dituzte egituraren eraginez. Adibide garbi bat Urbasa da. Eskualde honetan erliebe azpikozgoratuak ugari dira, Beriaineko sinklinala adibidez (1.495 m), Ergoienako antiklinala, etab. Mendi hauen atal dira: Aralar (1.427 m), CKods (1.414 m), Lokiz MMendia (1.255 m) eta Jurramendi (1.044 m). LAUTADAK edo EBROREN DEPRESIOAK aise gainditzen ditu Nafarroaren mugak eta Errioxa, Aragoi eta Kataluniaraino iristen da. Sistema Iberiarraren mendi-adarrek mugatzen dute. Nafarroako hegoal- dea hartzen du, Ebroren Depresioa deritzana eta ez ditu inon gainditzen 400 m. Tertziarioko aintziretako jalkinez osatua da (oligomiozenikoak), batzuk detritikoak, konglomeratuak, hare-harriak eta buztinak adibidez eta beste batzuk lurrun-jatorrikoak, hala nola igeltsuak eta para- moetako kararriak. Miozenoaren bukaera arte urek hartu izanaren ondorioz egituraz oso sinplea den erliebea da nagusi. Lehengai aski bigun eta iragazgaitzak dira. Beraz, urak eragin handia du haietan. Espainia buztintsuaren zati dira. Hiru lautada mota bereizten dira: ibai terrazak, Ebro ibaiak eta bere adar nagusiek eginak, erosio glazisak luzetakako profil okertu eta leuna dutenak, eta saso eta plano derizten egiturazko plataformak (Plana de la Negra, La Nasa, Plana de la Bandera...). AN 14
 15. 15. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NAFNAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean las Sierras del Perdn (1.039 m), Alaiz (1.289 m) e IIzco (1.033 m) y al EsEte por las de Leire (1.355 m) y Navascus. Se encuentran excavadas por los ros en las margas eocnicas de color grisazulado, que, una vez puestas al descubierto, se erosionan con relativa facilidad y originan una morfologa tpica de depre- sin. Unicamente los materiales ms duros (conglomerados y calizas) han resistido los efectos erosi- vos, dando paso a una serie de relieves residuales. La Cuenca de Pamplona est avenada por el Arga y la de Lumbier-Aoiz por el Aragn (con su afluente el Irati). El fondo de ambas se halla a 450-550 m. y las sierras que las contornean superan los 1.000 m. Las montaas de Pea Izaga (1.362 m), Higa de Monreal (1.289 m) y Sarbil (1.138 m) pertenecen a estas cuencas. Las Montaas Vasco-Cntabras se alzan al Oeste, en la parte noroccidental de Navarra, con direccin Este-Oeste. Estn separadas por zonas deprimidas, por corredores y valles que los ros realizaron en las rocas margosas (ej.: Amscoas, Barranca...). Son montaas formadas por calizas, normalmente muy karstificadas y, a veces, constituyen verdaderas mesetas por efectos de la estructura. Ejemplo de ello es Urbasa. En esta zona abundan los ejemplos de relieves invertidos, como el sinclinal de San Donato (1.495 m), el anticlinal de Ergoiena, etc. Pertenecen a estas montaas: Aralar (1.427 m), Cods (1.414 m), Sierra de Lokiz (1.255 m) y Montejurra (1.044 m). La ZONA LLANA o DEPRESIN DEL EBRO rebasa ampliamente los lmites territoriales navarros y se prolonga a travs de La Rioja, Aragn y Catalua. Queda limitada por las estribaciones del Sistema Ibrico. Comprende el Sur de Navarra, la llamada Depresin del Ebro y su altura queda, casi siempre, por debajo de los 400 m. Est formada por sedimentos del Terciario (oligomiocnicos) de tipo continental lacustre, unos detrti- cos, como los conglomerados, areniscas y arcillas y otros evaporticos, como los yesos y calizas de los pramos. Ocupada por las aguas hasta finales del Mioceno, de ah que predomine estructuralmente un relieve muy sencillo. Son materiales relativamente blandos e impermeables por lo que el agua acta sobre ellos de forma importante. Pertenece a la Espaa arcillosa. Se distinguen tres tipos de llanuras: terrazas fluviales, realizadas por el ro Ebro y sus afluentes principales, glacis de erosin de inclinado y suave perfil longitudinal, y plataformas estructurales denominados sasos y planos (Plana de la Negra,AN La Nasa, Plana de la Bandera...). 15
 16. 16. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 1.4. Hidrografia Nafarroan bi ibai mota bereizten dira, Kantauriko Itsasoan hustutzen direnak eta Mediterraneora jotzen dutenak. KANTAURIKO ISURIALDEA. Nafarroaren zati txiki batek (1.089 Km2 ) bere urak isurtzen ditu Kantauriko itsasoan. Prezipitazioak ugari dira zati honetan eta urtean zehar homogeneoki banatuak. Ibaiak Errobi, A, Bidasoa,Urumea (365 Hm3 ), Leitzaran, Araxes eta Oria. Inportanteenak dira Bidasoa 830 km2 -ko arroa duena eta Urumea, 271,4 Km2 -koa duena. Euri sistema ozeanikoa duten ibaiak dira, uholde handirik izan ohi ez dutenak, ez eta lehorraldi nabar- menik ere. Horregatik bere moduluak ibai mediterranearrenak baino altuagoak dira. Ur gehiena neguan eraman ohi dute eta gutxiena udan. Ibai motzak dira eta ur-eman handikoak, eta horrek argitzen du, oinarri mailatik hurbilago egotearen eta malda handien ondorioz, ibai hauen higadura ahalmena eta haranak uve eran eragitea, estu eta sakonak alegia. Jalkin metaketa handirik ez da gertatzen hauetan. MEDITERRANIOKO ISURIALDEA: Mediterraniora isurtzen duen Nafarroako lurralde osoak (9.302,08 Km2 ) Ebro ibaiaren eta bere adarren bitartez bideratzen du ura. Udan prezipitazioek jasaten duten beheraldia da ibai kantauriarrek baino modulu bajuagoak izatearen kasua. Kantauriarrak baino franko luzeagoak dira, arro zabalagoak eta ur-eman handiagoak dituzte. Aipagarria da Ebro ibaiak ia bikoiztu egiten duela bere ur-emana Nafarroan barrena igarotzean, Men- daviako 137,5 m3 /seg.-tik Castejongo 237,08ra pasatuz. IM-HErantz egiten du bidea urak. Nafarroaren eta Errioxaren arteko muga banatzen du bere ibilbidea- ren zatirik handienean. Bere ezkerraldetik, Aragon ibaia da ur-emanaren aldetik oparoena urtean 2.555,6 Hm3 (hau bera ere Ezka ibia piriniarrak hornitua 406,8 Hm3 -rekin, Zaraitzu 259,5 Hm3 -rekin, Irati 1.232,7 Hm3 -rekine ta Erro 205,3 Hm3 -rekin). Aragon Caparroson 81.04 m3 /seg.-ko emana du. Ur-emanaren aldetik Arga da hurrengoa, 1.754,7 Hm3 -koa baitu Azkoienen eta 55,6 m3 /seg. Hirugarren ibaia Ega da, ez bakarrik ur-emanaren aldetik, 530,4 Hm3 -koa baitu Andosillan, baizik eta uba biltzen duen aororaren azalera- rengatik. Ez du hainbesteko garrantzirik Ebroren eskuinaldeak. Bertan daude Alhama (98,2 Hm3 ) eta Queiles (17 Hm3 ). 16
 17. 17. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NNAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean 1.4. Hidrografa En Navarra se distinguen dos tipos de ros, los que desembocan en el Mar Cantbrico y los que lo hacen en el Mediterrneo. VERTIENTE CANTBRICA: Una pequea parte de Navarra (1.089 Km2 ) vierte sus aguas al Cantbrico. Sus precipitaciones son muy importantes y se reparten homogneamente a lo largo del ao. Sus ros son el N, N, Bidasoa, Urumea (365 Hm3 ), Leitzaran, Araxes y Oia. Los ms impor- tantes son el Bidasoa, con una cuenca de 830 Km2 , y el Urumea, con una cuenca de 271,4 Km2 . Son ros con rgimen pluvial ocenico, que no sufren generalmente grandes crecidas, ni fuertes estia- jes, por lo que sus mdulos son ms elevados que los de los ros mediterrneos. Las mayores aguas las llevan en invierno y las aguas bajas en verano. Son ros cortos y de caudal abundante, lo que, junto con la mayor proximidad del nivel de base y la existencia de fuertes pendientes, nos da una explicacin de la alta capacidad erosiva de estos ros y del desarrollo de valles en uve, encajados profundamente. Sus acumulaciones aluviales son muy escasas. VERTIENTE MEDITERRNEA: Todo el territorio de Navarra qKue es avenado hacia el MediterrneoM (9.302,08 Km2 ) se hace a travs del ro EbEro y sus afluentes. La fuerte reduccin que experimentan las precipitaciones en verano determina la existencia de m- dulos ms bajos que los de los ros cantbricos. Son bastante ms largos que los cantbricos, pre- sentan cuencas ms amplias y caudales ms importantes. Es significativo que el ro Ebro casi duplica el caudal en su transcurso por Navarra, pasando de los 137,5 m3 /seg. en Mendavia, a los 237,08 m3 / seg. en Castejn. Discurre en direccin NO-SE. Marca el lmite entre Navarra y La Rioja en la mayor parte de su recorri- do. Por su margen izquierda, el primer afluente en cuanto al aporte de caudal es el ro Aragn con 2.555,6 Hm3 anuales (que a su vez es alimentado por los ros pirenaicos Eska con 406,8 Hm3 , Salazar con 259,5 Hm3 , Irati con 1.232,7 Hm3 y Erro con 205,3 Hm3 ). El Aragn en Caparroso aporta 81,04 m3 /seg. Le sigue en caudal el Arga, con 1.754,7 Hm3 en el aforo de Peralta y 55,6 m3 /seg. El tercer ro es el Ega no slo por su caudal, con 530,4 Hm3 en el aforo de Andosilla, sino tambin por la superficie de cuenca que drena. De menor relevancia es la margen derecha del Ebro. En ella se encuentran el Alhama (98,2 Hm3 ) y el Queiles (17 Hm3 ). 17
 18. 18. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 1.5.Klimatologia eta eskualde naturalak Nafarroak aldakortasuna du klimaren ezaugarri nabarmenena, bere kokapen latitudinalaren, Mende- baldeko fluxuari buruz erliebeak duen konfigurazio bereziaren eta atmosferako zirkulazio orokorrari eta txorrot korronteari buruz duen kokapenaren ondorioz. Nafarroak, bere egoera latitudinala dela medio, Europako kontinentearen mendebaldeko fatxada osa tzen du, eta horren ondorioz klima-esparru epel-ozeaniarraren barruan dago. Horrekin batera, presio altu subtropikaletatik hurbil dago, Fronte Polarraren eta jatorri subtropikaleko presio altuen perturba- zioen eraginaren pean. Egoera honi erantsi behar zaio erliebeak ezartzen duena: Pirinioak eta mendialde Euskal-nafarra bate- tik, eta Ebroren Depresioa, bestetik. Kausa horiek direla medio, batik-bat, Nafarroako mendialdea nabarmentzen da (Nafarroa hezea) itsasoaren eraginen pekoa, Mediterraniarra eta bien artean, transizio zerrenda bat (pirinioaurreko arroak). NAFARROAKO MENDIALDEA Espainia holohezearen zati bat da. Euri kopurua handia da Atlantikokoko borraskek egin ohi duten ibilibidetik hurbil egoteagatik eta estankamentu efektuarengatik horren on- doriozko prezipitazio orografikoengatik, itsasoko haize hezeak mendiak jotzean gertatzen direnak. Euri sistema erregularra du, 150-175 egun urtean. Dena ez da beti bat, eta horregatik bereizi daiteke Kantauri aldeko ibarren Nafarroa, Europa epel-atlan- tikoaren zati dena, negu epel eta uda ez oso beroak izaten dituena. Euri egunak batez beste 170-200 izaten da, 1.800 mm-tik gorako prezipitazioekin. Batez-besteko tenperatura 13-14 C-koa izan ohi da eta udako hilabeteetan ez dira 20 gainditzen oso errez. Bertako landaredia hosto galkorreko zuhaitzen basoez osatzen da, haritzak ibarren beheko aldeetan, haritz atlantiarra eta pagoak 600 m-tik gora eta basoberritze pinuak. Landak edo ainar, ote eta iratzeak agertzen dira oihan-botatzea behin eta berriz egin izan den lekuetan. Bestalde, haran piriniarren Nafarroa daukagu, negu hotz, elurte handi eta uda fresko eta lehorrekin. Klima subalpetarra da. Koniferoak dira nagusi, batez ere ler gorria eta izeia (700-1.500 m.) eta mendi pi- nua, larre alpetarren beheko mugan izaten dena (1.500-2.000 m). Ezpela oihanpean hazten da. Labur- bilduz, zuhaitz espezieak dira nagusi. Paisaje barietatea topografia bihurriak eta gizakiaren eraginaren ondorio da, larre alpetarren zabalkundea bultzatu baitu azienda hazten jarduteko. TRANSIZIO ZONA BAT DAGO Mendialdearen eta Erriberaren artean bietariko ezaugarriak dituena, Iruerria eta Irunberri-Agoitz aldea. Horko klima ez da lehenbizikokoa bezain ozeaniarra, ez bigarrenekokoa bezain kontinentala. Bere era- ginpeko zerrenda aldakorra da. Udako lehorte pixka bat dago Iparraldetik hegoaldera handituz doana. Prezipitazioak 1.200 eta 900 mm bitartekoak dira Iruerrian (80 eta 140 tarteko euri egunekin) eta 900etik 1.800 mm. (80tik 160 euri egunekin) Irunberri-Agoizkoan. Urteko balore termikoak 12 eta 14C bitartekoak dira. 18
 19. 19. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NNAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean 1.5.Climatologa y zonas naturales El rasgo que caracteriza al clima de Navarra es su acusada variabilidad, consecuencia de su posicin latitudinal, de la peculiar configuracin del relieve respecto al flujo del Oeste y de su posicin respecto a la circulacin general atmosfrica y a la corriente en chorro. Navarra, por su situacin latitudinal, forma parte de la fachada occidental del continente europeo, por lo que se encuentra dentro del dominio climtico templado-ocenico. A la vez, se halla muy cerca de las altas presiones subtropicales, es decir, bajo la influencia de las perturbaciones del Frente Polar y de las altas presiones de origen subtropical. A esta situacin hay que aadir la incidencia que impone el relieve: los Pirineos y las Montaas Vasco- Navarras por un lado, y la Depresin del Ebro, por otro. Debido a estas causas, principalmente, se distingue la Navarra montaosa (Navarra hmeda) abierta a las influencias martimas, la Mediterrnea y, entre ambas, una franja de transicin (cuencas prepire- naicas). La NAVARRA MONTAOSA pertenece a la Espaa holohmeda. El nmero de lluvias es abundante por su proximidad a las trayectorias que siguen habitualmente las borrascas atlnticas y por el efecto de estancamiento y precipitaciones orogrficas consiguientes, que provocan las montaas cuando trata de salvarlas el aire marino hmedo. Presenta un rgimen de lluvias regulares, entre 150-175 das al ao. No toda ella es uniforme, por lo que cabe diferenciar la Navarra de los valles cantbricos, que perte- nece a la Europa templado-atlntica, con inviernos suaves y veranos moderados. Su media de das de lluvia oscila entre 170-200, con unas precipitaciones superiores a los 1.800 mm. La temperatura media est en torno a 13-14 C y en los meses de verano apenas se superan los 20. Su vegetacin la forman bosques de frondosas, robles en los fondos de los valles, roble atlntico y hayas por encima de los 600 m. y pinos de repoblacin. Las landas o matorrales de brezos, las rgomas y helechos aparecen all donde las talas han sido reiterativas. Por otro lado, se encuentra la Navarra de los valles pirenaicos, con inviernos fros, copiosas nevadas y veranos frescos y secos. Es el clima subalpino. Predominan las conferas, sobre todo el pino silvestre y el abeto (entre 700-1.500 m) y el pino negro, que se halla en el lmite inferior de las praderas alpinas (entre 1.500-2.000 m). El boj crece en el sotobosque. En resumen, dominan las especies arbreas. Su variedad paisajstica viene dada por su intrincada topografa y por la accin del hombre, quien ha favorecido la extensin de pastos alpinos para desarrollar su actividad ganadera. Existe una ZONA DE TRANSICIN entre la Montaa y la Ribera que participa de las caractersticas de ambas, las Cuencas de Pamplona y de Lumbier-Aoiz. Su clima no es ni tan ocenico como el de la primera, ni tan continental como el de la segunda. Su franja de influencia es variable. Existe cierta sequa estival que se incrementa de Norte a Sur. Sus pre- cipitaciones oscilan entre 1.200 y 900 mm. en la Cuenca de Pamplona (con un nmero de das de lluvia entre 80 y 140) y los 900 a 1.800 mm. (con 80 a 160 das de lluvia) en la de Lumbier-Aoiz. Sus valores trmicos anuales varan entre los 12 y los 14 C. 19
 20. 20. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA Landareen ikuspegitik ere transizio zona bat da. Haritz ler gorri eta ezpeldiak badira eta baita Erribe- rako arte eta ametzak ere. Eskualde honetako zuhaitz mota berezia ametza edo erkametza da. Kultibo belarkarak dira ugari, larredi zabal eta irekietan, olibadi eta mahastiak, garai bateko ametz, arte eta hariztiak murritzarazi dituztenak. Labore lurrak ugari dira. ERRIBERA edo EBROREN DEPRESIOAN klima mediterraniar-kontinentala dugu, oszilazio termiko handiekin negutik, hotzak izaten batira, udara, bero handia giten baitu. Euri gutxi egiten du (700-450 mm.) eta euri egunak 70etik 100era bitarte dira. Urteko oszilazio termikoa 19 izan ohi da gutxi gora- behera. Balore termikoak 15 C izaten dira. Itsasotik Pirinioek, Mendi Euskal-Kantabroak eta Sistema iberiarrek bereizten dutelarik, masa handirik osatu gabe) iparrak haizeraren maiztasunak, neguan hotza eta udan freskoa izaten baita, ebaporazioa indartzen baitu. Bertako zuhaitzek hosto iraunkorra izaten dute eta landaredia xerofiloa da. Xeroestepa zabaldi handiak daude (espartzua eta landare usaintsu mediterraniarrak). 20
 21. 21. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NAFARROAKOizendegiaIZENDEGIA 2013-1-1ean Desde el punto de vista vegetal, tambin es una zona de transicin. Participa de los robles, pinos sil- vestres y bojerales del Pirineo y de las encinas y carrascos de la Ribera. Existe un rbol caracterstico de esta zona: el quejigo o roble carrasqueo. Abundan los cultivos herbceos, en campos abiertos y amplios, parcelas de olivos y viedos, que han reducido las formaciones primitivas de quejigos, enci- nas y robledales a bosquetes ms pequeos. Abundan los campos cereal. En la RIBERA o DEPRESIN DEL EBRO se encuentra el clima mediterrneo-continental, con fuertes oscilaciones trmicas entre los inviernos, fros, y los veranos, calurosos. Recibe pocas precipitaciones (700-450 mm.) y los das de lluvia varan entre 70 y 100. La oscilacin media anual se encuentra en torno a los 19 C. Los valores trmicos se encuentran alrededor de los 15 C. Al estar separada del mar por los Pirineos, las Montaas Vasco-Cntabras y el Sistema Ibrico, no recibe la influencia modera- dora del mismo. No quedan apenas bosques mediterrneos (encinas, alepo, coscoja y pino carrasco, ste se halla frecuentemente diseminado, sin formar grandes masas) debido a la frecuencia del cierzo, viento fro en invierno y refrescante en verano, que activa la evaporacin. Su vegetacin es perennifolia y xerfila. Existen grandes extensiones de xeroestepas (esparto y plantas aromticas mediterrneas). 21
 22. 22. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 1.6.Toki Administrazioa 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa, epealdi berri ba- ten abiapuntua da Nafarroako toki antolamenduari dagokionez, 1928ko otsailaren 3ko Nafarroako Udal Administraziorako Erregelamendua eta honi ondoren egindako aldaketa sailaren lekua hartu baitu. Nafarroako Foru Komunitatea lurraldearen ikuspegitik Udaletan antolatzen da. Udalaren osagaiak dira: lurraldea, populazioa eta antolamendua. Nafarroako udalen antolamendua Estatuko gainerako guztiei aplikagarri zaizkien xedapenen mende dago, Baztango Bailarari onartzen zaizkion berezitasunekin. Udaleko populazioa udalerriko bizilagun guztiek osatzen dute. Nafarroako udalentzat aplikagarriak dira Estatuko gainerakoetarako emandako xedapen orokorrak populazio eta errolda arloan. Biztanleen Udal Erroldak bost urtetik behin berrituz joan dira (1-ez eta 6-z bukatzen direnetan), berritze horretatik udalerriko egitatezko populazioa (bertan direnak eta pasadizokoak) eta zuzenbidezko populazioa (ber- tan direnak eta kanpoan direnak) ateratzen direlarik. 4/1996 Legearen Xedapen Iragankor Bakarraren arabera, Udal guztiek azken berritze bat egin behar dute Biztanleen Erroldetan. Azken berritze horre- tan desagertzen dira bertan dena kanpoan dena eta pasadizokoa figurak, eta horrekin egita- tezko eta zuzenbidezko populazio izendapenak, eta bakar bakarrik bizilagun terminoa onartzen da Erroldan inskribaturik direnentzat. Halaber, biztanleen Udal Erroldetan urtero urtarrilaren 1eko datuekin zuzentzen dira berriro udalerriko populazioa finkatuz. Nomenclator honetan 2012ko urtarrilarenleheneko populazioaren zifrak aurkeztu dira, argitalpen hau bukatzean ditugun berrienak baitira. Udalerria da bere aginte eta administrazio organoek beren eskumenak egikaritzen dituzten lurralde esparrua. Hala ere, lurralde mugapena fazeriak (edo fazeroak) badirenez, konplikatu egiten da, eta baita Bardeen kasuan ere, lurralde hori ez baita inongo udalarena. Mugako lurralde bakarrari edo gehiagori eratxiki tzea ez da sekula arautu. 2. eraskinean lurralde horien zerrenda ematen da, azalera eta lurralde-ba- naketaren ondorioetarako zein udalerriri lotzen diren azalduz. Izendegi honetan ematen diren azalera-datuak Nafarroako Gobernuko Lurralde Aberastasunaren Zer- bitzuak emanak dira. 2010-1-1eko Nafarroako Izendegia Nafarroako Lur-ondasunen 2010eko Ikuspe- gian zeuden datuekin eguneratu zen. 2011-1-1eko Nafarroako Izendegitik aurrera, datu horiek Nafa- rroako Lur-ondasunen aurreko urteko Ikuspegian dauden datuekin eguneratzen dira. AZAIAGOO ZNZ ON 22
 23. 23. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA Aministracin LLocal La ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracin Local de Navarra representa el punto de partida de un nuevo perodo en la organizacin local de Navarra, sustituyendo al Reglamento para la Adminis- tracin Municipal de Navarra de 3 de febrero de 1928 y sus mltiples modificaciones posteriores. Los Municipios son las entidades locales bsicas en que se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra. Son elementos del municipio: el territorio, la poblacin y la organizacin. La organizacin de los municipios de Navarra queda sujeta a las disposiciones aplicables a los del resto del Estado, con las peculiaridades que se le reconocen al Noble Valle y Universidad de Baztan. La poblacin del municipio est constituida por todos los vecinos del trmino municipal. Son aplica- bles a los municipios de Navarra las disposiciones generales dictadas para los del resto del Estado en materia de poblacin y empadronamiento. Los Padrones Municipales de Habitantes se han ve- nido renovando cada cinco aos (en los terminados en 1 y en 6), resultando de dicha renovacin la poblacin de hecho (presentes y transentes) y la poblacin de derecho (presentes y ausentes) del municipio. Segn la Disposicin Transitoria nica, de la Ley 4/1996, todos los Ayuntamientos llevarn a cabo una ltima renovacin del Padrn de Habitantes. En esta ltima renovacin, desaparecen las figuras de presente, ausente y transente, y con ello, la calificacin de poblacin de hecho y de derecho, y nicamente se contempla el trmino de vecino para hacer referencia a los inscritos en el Padrn. Asmismo, los Padrones Municipales de Habitantes se rectifican al 1 de enero de cada ao definiendo la poblacin del municipio. En este Nomencltor se presentan las cifras de poblacin al 1/1/2012, ltimas disponibles al cierre de esta edicin. El trmino municipal es el mbito territorial en el que los rganos de gobierno y administracin del municipio ejercen sus competencias. Sin embargo, la demarcacin territorial se complica por la existencia de faceras (o faceros) y montes, as como de las Bardenas Reales, cuyo territorio no pertenece a ningn municipio. Su incorporacin a uno o varios municipios limtrofes no se ha regulado. En el anexo 2 se presenta la relacin de dichos territorios, indicando su superficie y el municipio al que se asocian a efectos de las distintas zonifica- ciones. Los datos de superficie de este Nomencltor han sido facilitados por el Servicio de Riqueza Territo- rial del Gobierno de Navarra. El Nomencltor de Navarra a 1-1-2010, se actualiz con los datos que aparecan en el Panorama de la Riqueza Territorial de Navarra 2010. A partir del Nomencltor de Navarra a 1-1-2011, dichos datos se actualizan con la informacin que figura en el Panorama de la Riqueza Territorial de Navarra del ao anterior. AAIAGOOZM E N NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / NAfarroako izendegia 2013-1-1ean 23
 24. 24. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA Kontzejuak udalerri baten barruan sartuak diren toki entitateak dira, haren aldean populazio eta lurral- de esparru txikiagoa dutenak, bere ondasu eta izaera juridikoa dutenak beren interesak kudeatu eta administratzeko indarrean den legeriak beraiei ematen dizkien eskumenen esparruan. Kontzejuen antolamendu eta gobernua aipatu Foru Legean eta arau osagarrietan egiten da, zeinen artean aipatu beharrekoa den 12/1991 Foru Legea, martxoaren 16koa, Nafarroako Kontzejuetako hau- teskunde prozedura arautzen duena. Kontzejuetako populazioa urtero onartzen da erroldako zuzenketak kontuan hartuz Ekonomia eta Oga- sun kontseilariak emandako Foru Agindu batez. 6/1990 Legea indarrean sartu zenetik, kontzeju franko desagertu dira bertan aurreikusitako kausez bestelakoengatik. 2013/1/1ean NNafarroan 348 kontzeju daude. Bestalde, Euskarari buruzko abenduaren 15eko 18/1986 Foru Legeak udal eta kontzejuen izenetan aldaketa franko ekarri ditu. Haren aplikaizoaren ondoren lau izen mota dauzkagu: Aldaketarik izan ez dutenak (adib.: Barillas, Figarol, Lerate, Tudela, Viana). Izendapen berri soilak euskaraz (adib.: Aribe, Baztan, Ezkurra, Igantzi, Sunbilla, Unanu). Izendapen bikoitzak euskaraz eta egaztelaniaz (adib.: Abaurregaina/ Abaurrea Alta, Altsasu/ Alsa- sua, Auritz, Burguete, Dorrao/Torrano). Izendapen berriak euskaraz edo gaztelaniaz: Irua edo Pamplona, GEGares edo Puente la Reina,R Aarrabia edo Villava, ZNagusia edo ZMayor, Aoitz edo Aiz, Uharte edo Huarte, zeinuarekin bereizten ditugunek. AdAibidez Pamplona Irua, etc. Nafarroako toki mapak jasan dituen aldaketak eta horiek sortzen dituzten arauak Izendegiaren eraskin gisa daude jasoak. Nafarroako toki entitate dira, besteak beste, Administrazio Barrutiak, Nafarroako Bardeetako Erkide- goa, Erronkariko Mankomunitatea, Zaraitzuko Batzarrea Aezkoako Batzarrea eta, 6/1990 Legea inda- rrean sartu aurretik herri ondasunen jabe edo administratzaile ziren aspaldidaniko gainerako korpora- zioak, zenbait udalerri biltzen dituzten entitateak, Foru Legez eratuak, administrazio zerbitzuetarako Elkarteak eta Mankomunitateak. IEIN OE 24
 25. 25. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NNAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean A partir de la entrada en vigor de la Ley 6/1990 se han constituido 7 nuevos municipios: Berriopla- no y Berriozar (por segregacin del de Ansoin), Irurtzun (por segregacin del de Arakil), Beriin (por segregacin del de Galar), Orkoien (por segregacin del de Olza), Zizur Mayor (por segre- gacin del de Cizur) y Lekunberri (por segregacin de Larraun). En consecuencia, al 1 de enero de 2013, existen en navarra 272 municipios. Los concejos son entidades locales enclavadas en el trmino de un municipio, con poblacin y mbito territorial inferiores al de ste, con bienes propios y personalidad jurdica para la gestin y administracin de sus intereses en el mbito de las competencias atribuidas a los mismos por la legislacin vigente. La organizacin y gobierno de los concejos se regula en la referida Ley Foral y normas complementa- rias, entre las que cabe destacar la Ley Foral 12/1991, de 16 de marzo, reguladora del proceso elec- toral en los Concejos de Navarra. La poblacin de los concejos es aprobada anualmente por Orden Foral del Consejero de Economa y Hacienda a partir de las rectificaciones padronales. Desde la entrada en vigor de la Ley 6/1990, se han extinguido numerosos concejos por las distintas causas previstas en la misma. Al 1/1/2013 existen en NNavarra 348 concejos. Por otra parte, la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence ha originado mltiples mo- dificaciones en las denominaciones municipales y concejiles. Como consecuencia de su aplicacin podemos encontrar cuatro tipos de denominaciones: Aquellas que no han sufrido modificacin alguna (p.ej.: Barillas, Figarol, Lerate, Tudela, Viana). Nuevas denominaciones simples en vascuence (p.ej.: Aribe, Baztan, Ezkurra, IIgantzi, Sunbilla, Unanu). Nuevas denominaciones compuestas en vascuence y castellano (p.ej.: Abaurregaina/Aaurrea Alta, Altsasu/Alsasua, Auritz/Burguete, Dorrao/Torrano). Dobles denominaciones en vascuence o en castellano: I o Pamplona, EGres o Puente la RAZNZMAA identificamos como Pamplona IIrua, etc. Las distintas modificaciones sufridas por el mapa local de NNavarra y la indicacin de las normas que las originan son recogidas como anexo al Nomencltor. Tienen tambin la condicin de entes locales de Navarra los DAministrativos, la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, la Mancomunidad del Valle delRncal, la Universidad del Valle de Sa- lazar, la Comunidad del Valle de Aezkoa y el resto de corporaciones de carcter tradicional, titulares o administradoras de bienes comunales existentes a la entrada en vigor de la Ley 6/1990, las entidades que agrupen varios municipios, instituidas mediante LeyForal, las AgArupaciones de servicios adminis- trativos y las Mancomunidades.EN INEEAE 25
 26. 26. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA Entitate kolektiboak osatzen dituzten eta beren nortasuna duten entitate bakarren elkarteak ere aurki ditzakegu. Udalerri kategoriari ihes egin diogu zerrendan ematen diren guztietan errepikapen alferrik izan ez dadin. Entitate bakar edo kontzeju izaera duten kolektiboak adierazten dira. Gainerako entitateetan tradizioz ematen zaien izendapena utzi dugu. Populazio entitate bakoitzaren izenaren aurrean, zazpi digitu ageri dira, hiru lehenak udalaren kodeari dagozkio, hurrengo biak entitate kolektiboari eta azken biak udalerriaren barruko edo, bestela, entitate kolektiboaren barruko entitate bakarrari. Kode horiek dira Izendegiaren ordenaren irizpidea. Udalerrien aldaketak, bai osaeran bai izendape- nean, dauden kodeak aldatu gabe mantenduz, argitzen dute aurkezpenean zergatik ez den ordena alfabetikoa gordetzen. 26 Izendegi honek, udal eta kon tzejuez gain, Estatistika Institutu Nazionalak ezarritako populazio entita- teak bere horretan ematen ditu, nahiz eta titulartasun juridikorik izan ez. Sarrera hori nahitaezkoa da homogeneotasunari eusteko, batez ere udal eta entitateen kodeena. ondorio horietarako udalerri batean entitate bakarra edo bat baino gehiago aurki daitezke. Hauek bakarrak edo kolektiboak izan daitezke eta kontzejuak edo ez. entitate bakartzat hartzen da udalerriko edozein atal bizitzeko egokia, bizilagunak dituena edo salbuespenez hustua, haren barruan garbiro berezia eta identifikatzen duen izendapen berezi batez ezaguna dena, inola ere nahasgarri ez dena.
 27. 27. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean El presente nomencltor, adems de los municipios y concejos, mantiene las entidades de poblacin que establece el Instituto Nacional de Estadstica, aunque carezcan de titularidad jurdica propia. Esta inclusin resulta obligada para mantener la homogeneidad, sobre todo, de los cdigos de municipios y entidades. A estos efectos, se pueden observar en un mismo municipio una o varias entidades. Estas pueden ser singulares o colectivas y pueden ser o no concejos. Se considera entidad singular a cualquier parte habitable del trmino municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, diferenciada claramente dentro del mismo y que es conocida por una denominacin especfica que la identifica, sin posibilidad de confusin. Podemos encontrarnos con agrupamientos de entidades singulares con personalidad propia que constituyen entidades colectivas. Hemos omitido la categora de municipio en todos los que se relacionan para evitar una reiteracin innecesaria. Se indican las entidades singulares o colectivas que tienen la consideracin de concejos. En el resto de las entidades hemos mantenido la calificacin que se les otorga tradicionalmente. Delante del nombre de cada entidad de poblacin, aparecen siete dgitos que corresponden, los tres primeros al cdigo del municipio, los dos siguientes al de la entidad colectiva y los dos ltimos al de la entidad singular dentro del municipio o, en su caso, dentro de la entidad colectiva. Estos cdigos son el criterio por el que se ordena el Nomencltor. Las modificaciones de los munici- pios, tanto en su composicin como en su denominacin, manteniendo inalterados los cdigos exis- tentes, explican el hecho de que no se respete el orden alfabtico en su presentacin. 27
 28. 28. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 1.7. Hizkuntzak Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoak, ezar tzen du gaztelania dela Nafarroako hizkuntza ofiziala eta eremu euskaldunetan euskarak ere hizkuntza ofizialaren izaera duela. Euskarari buruzko abenduaren 15eko Foru Legeak, bere 2.1. artikuluan ezartzen du gaztelania eta euskara Nafarroako hizkuntza berekiak direla eta, ondorioz, herritar guztiek dutela haiek ezagutu eta erabiltzeko eskubidea, eta bere 2.2. artikuluan, gaztelania dela Nafarroako hizkuntza ofiziala eta Euska- ra ere halaxe dela Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoko 9. artikuluan eta aipatu Foru Legean ezarritako terminoetan. Aipatu 9. artikuluak dio hitzez hitz: Gaztelera da Nafarroako hizkuntza ofiziala eta euskarak ere hizkuntza ofizial-maila izango du Nafarroako eskualde euskaldunetan. Euskarari buruzko Foru Legean aurreikusitako ondorioetarako Nafarroan hiru eremu ezartzen dira: eus- kalduna, mistoa eta ez euskalduna. Uztailaren 4ko 135/1994 Foru Dekretuan Nafarroako Administrazio Publikoetako euskararen erabilpe- na arautzen da.ENAFDFDENAFDANGEAE 19/2003 NAOn argitaratu zen 29/2003 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duena. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2006ko 120. zenbakian, Gobernuak 2006ko irailaren 18an hartutako Erabakia argitaratu zen, euskarari buruzco zenbait neurri hartzen zituena. 2009ko 81. NAOn, ekainaren 15eko 55/2009 Foru Dekretua argitaratu zen, Nafarroako Foru Komuni- tateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantilla organikoan euskaraz jakitearen trataera arautzen duena. 2010/30 NAOn, ostsailaren 23ko 2/2010 Foru Legea argitaratu zen, Euskarari buruzko abenduaren 15eko 18/1986 foru legearen 5.1. artikuluko a) eta b) letrak aldatzen dituena. Aldaketa horren arabera, eremu mistoa automatikoki hedatu ahalko da Arangurengo, Beraskoaingo, Galarko eta Noain- Elortzibarko udaletara, baldin eta toki korporazio horietako bakoitzeko Osoko Bilkurak gehiengo osoz hartzen badu erabakia. Gainera, erabakiak eragingarritasun osoa izan dezan, NAOn argitaratu beharko da. 2010/51 NAOn, Arangurengo udalerria eremu mistoan sartzea argitaratu zen, halaxe erabaki baitzuen gehiengo osoz Arangurengo Udalak 2010eko martxoaren 30ean egin osoko bilkuran. 2010/54 NAOn, Galarko udalerria eremu mistoan sartzea argitaratu zen, halaxe erabaki baitzuen gehiengo osoz bertako Udalak 2010eko martxoaren 25ean egin osoko bilkuran. 2010/68 NAOn, Beraskoaingo udalerria eremu mistoan sartzea argitaratu zen, halaxe erabaki baitzuen gehiengo osoz bertako Udalak 2010eko maiatzaren 6an egin osoko bilkuran. 28
 29. 29. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean EDEN Eremu Euskalduna Eremu ez Euskalduna Eremu Mistoa Bardea eta Faceriak 29
 30. 30. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRAOMECLTORDEAVARRAAL / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEAIZENDEGIA 1.7.Lenguas La Ley Orgnica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegracin y Amejoramiento del Rgimen Foral de Navarra, establece que el castellano es la lengua oficial de Navarra y en las zonas vascohablantes el vascuence tiene tambin carcter de lengua oficial. La Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence, en el artculo 2.1. establece que el caste- llano y el vascuence son lenguas propias de Navarra y, en consecuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y usarlas, y en el artculo 2.2., que el castellano es la lengua oficial de Navarra y que el vascuence lo es tambin en los trminos establecidos en el artculo 9 de la Ley Orgnica de Reintegracin y Amejoramiento del Rgimen Foral de Navarra y en los de la citada Ley Foral. Dicho artculo 9 dice textualmente: El castellano es la lengua oficial de Navarra y el vascuence tendr carcter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. A los efectos previstos en la citada Ley Foral del Vascuence se establecen en Navarra tres zonas: vascfona, mixta y no vascfona.EDFDFANANDFAGNAZMAAZ En el BON n 19/2003, se publica el Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones pblicas de Navarra. En el BON n 120/2006, se publica el Acuerdo de 18 de septiembre de 2006, del Gobierno de Navarra, por el que adoptan diversas medidas en materia de vascuence. En el BON 81/2009, se publica el Decreto Foral 55/2009, de 15 de junio, por el que se regula el trata- miento del conocimiento del vascuence en la plantilla orgnica de la Administracin de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autnomos. En el BON 30/2010, se publica la Ley Foral 2/2010, de 23 de febrero, de modificacin del artculo 5.1. letras a) y b) de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence. Dicha modificacin posibi- lita que la zona mixta pueda ser ampliada automticamente a los municipios de Aranguren, Belas- coin, Galar y Noin (Valle de Elorz) siempre que as lo acuerden previamente, por mayora absoluta, los plenos municipales de cada una de las citadas corporaciones locales, debiendo ser publicados cada uno de dichos acuerdos en el BON para que tengan plena efectividad. En el BON 51/2010, se publica la incorporacin del municipio de Aranguren a la Zona Mixta por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por mayora absoluta, de 30 de marzo de 2010. En el BON 54/2010, se publica la incorporacin del municipio de Galar a la Zona Mixta por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por mayora absoluta, de 25 de marzo de 2010. En el BON 68/2010, se publica la incorporacin del municipio de Belascoin a la Zona Mixta por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por mayora absoluta, de 6 de mayo de 2010. 30
 31. 31. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1eanEDEN Zona Vascfona Zona no Vascfona Zona Mixta Bardenas Reales y Faceras 31
 32. 32. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA 1.8. Barreiadura eta Guneak Nafarroak egitatezko 5.000 biztanle baino gutxiagoko 250 udalerri zituen 2012/1/1ean, udalerri guztien %91,91 etapopulazio osoaren %32,11. 5.000tik 10.000 bitartekoak 12 udalerri ziren eta 10.000tik orakoak 10. Nafarroako populazioaren %30,66 Iruean dago bilduta. Eskualde naturalen arabera bereizketa hau egin daiteke: 1) ESKUALDE MENDItsUA: KANTAURI ALDEKO NAFARROA.- Eskualde honetako 53 udalerritatik, 38k 1.000 biztanle baino gu- txiago daukate, Kantauri aldeko populazioaren %27,26. 1.000 eta 5.000 biztanle artekoak 13 udalerri daude (%45,26) eta bi soilik 5.000 baino gehiagokoak (%27,49). Populazioa sakabanatua dagoen edo ez aztertzeko, kopuru hori batek bakarrik (aAltsasuk, 7.691) gaindi tzen duela esan daiteke, bestea, Baztan alegia, nahiz eta administrazio unitatea izan, 15 herrik, beren baserri eta auzoekin, osa tzen baitute. Biztanleen kopurua (57.216) NNafarroakoarekin alderaturik, %8,88 da. Bere populazioa herrigune txiki eta baserri berreiatutan biltzen da, azken hauek aziendarentzako borda gisa sortu zirela dirudi, eta gero etxebizitza iraunkor bihurtu zirela. Etxeak handiak dira eta harrizkoak. NAFARROA PIRINEARRA.- 34 udalerriz osatua, eta horietatik bakarrak ere ez du 1.000 biztanle baino gehiago. Esteribar da 2.432 biztanle dituen bakarra, baina 28 banakakoz osatutako entitate kolektiboa da. 500 biztanle baino gutxiagorekin 30 udalerri daude (%49,34), EsEteribarkontatugabe. Populazio osoa Nafarroako batura osoaren %1,34 da. Populazioa herri txikietan biltzen da, baserriek ez dute ia batere garrantzirik, nahiz eta bordak ugari diren. Etxeak harrizkoak dira, elurretik babesteko malda handiko bi edo lau isurialdekoak. Aezkoan adierazgarriak dira garaiak. Transizio eskualdea: IRUERRIA.- 41 udalerriz osatua da eta horietatik 29 5.000 biztanletik beherakoak dira eta horietatik 22k 1.000 biztanle baino gutxiago dituzte. 5.000tik gorako 12 udalerri daude, horien artean IIrua bere 197.604 biztanleekin. Iruerriak Nafarroako populazio osoaren %54,78 du bere baitan. IRUNBERRI-AGOItz ALDEA.- 12 udalerri hartzen ditu, horietako bakarra ere 5.000 biztanlera iristen ez delarik. Agoitz eta Irunberrik 1.000 biztanletik gora dituzte. Horietako populazio osoa Nafarroako osoaren %1,07 da. ERDIALDE EKIALDETARRA.- 30 udalerriz osatua. Horietatik bakarrak, Tafallak, 11.256 biztanlerekin, ditu 10.000 biztanle baino gehiago. 1.000 biztanletik gorakoak 7 direlarik. Horietako populazio osoa Nafarroako osoaren % 5,11 da. 32
 33. 33. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NNAFARROAKOIZENDEGIA 2013-1-1ean 1.8.Diseminacin y agrupamiento Navarra cuenta al 1/1/2012 con 250 municipios de menos de 5.000 habitantes, que suponen el 91,91% del total de municipios y el 32,11% del total de poblacin. Entre 5.000 y 10.000 habitantes hay 12 munici- pios y 10 con ms de 10.000. El 30,66% de la poblacin navarra se encuentra concentrada en Pamplona. Por zonas naturales se puede distinguir: 1) ZONA MONTAOSA: La NAVARRA CANTBRICA.- De los 53 municipios que comprende esta zona, 38 tienen menos de 1.000 habitantes, el 27,26% de la poblacin cantbrica. EnEtre 1.000 y 5.000 habitantes hay 13 mu- nicipios (el 45,26%) y slo dos superan los 5.000 (el 27,49%). A efectos del estudio de diseminacinA o agrupamiento se puede decir que slo uno supera esta cifra (Altsasu/Alsasua, con 7.691) ya que el otro es Baztan que, aunque administrativamente forma una unidad, fsicamente lo forman 15 entidades de poblacin con sus respectivos barrios y caseros. El nmero total de habitantes (57.216) supone respecto a la poblacin total navarra el 8,88%. Su poblacin se agrupa en pequeos ncleos y caseros dispersos, estos ltimos parece que sur- gieron como bordas de cubilar ganado que posteriormente se transformaron en casas de vivienda permanente. Las casas son grandes y construidas con piedra. La NAVARRA PIRENAICA.- La forman 34 municipios que, excepto uno, no superan los 1.000 habitan- tes. Esteribar tiene 2.432 habitantes pero es una entidad colectiva que est integrada por 28 singula- res. Con menos de 500 habitantes hay 30 municipios (el 49,34% de la poblacin), sin contar esteribarE. La poblacin total supone con respecto al total navarro el 1,34%. La poblacin se concentra en pequeos pueblos, los caseros apenas tienen relevancia, sin embargo abundan las bordas. Las casas son de piedra con cubiertas a dos y cuatro aguas, con fuertes pendien- tes para protegerse de la nieve. En Azkoa son muy significativos los hrreos. Zona de Transicin: CUENCA DE PAMPLONA.- Comprende 41 municipios, de los que 29 son de menos de 5.000 habitan- tes y de ellos 22 de menos de 1.000 habitantes. DeD ms de 5.000 habitantes existen 12 municipios, entre ellos est comprendida Pamplona, con sus 197.604 habitantes. Aglutina la Cuenca de Pamplona el 54,78% del total de la poblacin navarra. CUENCA DE LUMBIER-AOIZ.- Comprende 12 municipios, ninguno de ellos llega a 5.000 habitantes. Slo dos, Aoiz y Lumbier superan los 1.000 habitantes. Con respecto al total de la poblacin navarra supone el 1,07%. ZONA MEDIA ORIENTAL.- Comprende 30 municipios. De los que slo uno, Tafalla, supera los 10.000 habitantes, con 11.256. D ms de 1.000 habitantes hay 7 municipios. Su poblacin total con respecto al total navarro supone el 5,11%. 33
 34. 34. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA ERDIALDE MENDEBALDETARRA.- 60 udalerri txikiz osatua da, horietatik 7 bakarrik dira 1.000 biztan- letik gorakoak, zeinetako bat makro udalerria den, Lizarra, 14.138 biztanlerekin. Horietako populazio osoa Nafarroako osoaren % 5,92 da. Transizio Eskualde osoan populaziogune txiki eta handiak daude nahasian. Donejakue Bideak, bere Erdi Aroko arkitekturarekin, zeharkatzen du. 2) ESKUALDE LAUA: 42 udalerriz osatua, zeinetatik salbuespen diren 1.000 biztanletik beherakoak, guztira 7. Gainerakoek 1.000 biztanletik gorakoak dira, eta horietatik 5 5.000 biztanletik gorakoak. Tuterak 35.358 ditu. Horie- tako populazio osoa Nafarroako osoaren % 22,91 da. Nekazari giroko populaziogune handiz osatua, etxeak pilaturik dituzte eta asktoan gune horiek defen tsarako prestatuak dira. 34
 35. 35. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL13 / NNAFARROAKO izendegiaIZENDEGIA 2013-1-1ean ZONA MEDIA OCCIDENTAL.- La forman 60 municipios pequeos, slo 8 cuentan con ms de 1.000 habitantes, entre los cuales se encuentra un macro municipio, Estella, con 14.138 habitantes. ElE por- centaje de poblacin de la zona con respecto al total navarro es el 5,92%. En toda la Zona de Transicin conviven los pequeos y grandes ncleos de poblacin. El Camino de Santiago, con su arquitectura medieval, la atraviesa. 2) ZONA LLANA: Son 42 municipios, entre los que la excepcin son los menores de 1.000 habitantes, 8 en total; el resto superan los 1.000 habitantes, de los que 5, son de ms de 5.000 habitantes y la cabeza, Tudela, con 35.358. EEl 22,91% es el porcentaje de poblacin que aportan al total de NavarraN. La forman grandes ncleos de poblacin, alejados entre s, de carcter rural, donde las casas se en- cuentran muy apiadas y muchas veces estos ncleos se encuentran emplazados defensivamente. 35
 36. 36. INSTITUTO DE ESTADSTICA DE NAVARRA / NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEAEvolucindelapoblacinporZonasNaturalessegnlosaos:1991,2001,2011y2012 Eskualdenaturalenbilakaera.1991,2001,2011eta2012urteetan 199120112012 MunicipiosHabitantes%MunicipiosHabitantes%MunicipiosHabitantes%MunicipiosHabitantes% UdalakBiztanleakUdalakBiztanleakUdalakBiztanleakUdalakBiztanleak Total/Guztira265519.277100 Zonamontaosa Mendialdea8563.01612,148762.078 *NavarraCantbrica *KantaurialdekoNafarroa5153.93610,395353.4979,625357.2268,915357.2168,88 *NavarraPirenaica *PirinioaldekoNafarroa349.0801,75348.5811,54348.5741,34348.6091,34 ZonadeTransicin Tartekoeskualdea138331.55263,85143 *CuencadePamplona *Iruerria36259.26549,9341290.76352,2741349.43054,4241353.10454,78 *CuencadeLumbier-Aoiz *Irunberri-Agoitzaldea125.8801,13125.6761,02126.7991,06126.8801,07 *ZonaMediaOriental *ErdialdeEkialdea3030.4685,873030.5075,483033.0735,153032.9155,11 *ZonaMediaOccidental *ErdialdeMendebaldea6035.9396,926035.5206,396038.3165,976038.1455,92 Zonallana Euskualdelaua42124.70924,0242 36
 37. 37. Enlace al Mapa de los Trminos Municipales de la Comunidad Foral de Navarra al 1-1-2013 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean
 38. 38. NOMENCLTOR DE NAVARRA AL 1-1-2009 / NAFARROAKO IZENDEGIA 2009-1-1ean 2 relacin de municipios y entidades udal eta entitateren zerrenda
 39. 39. TTTODEETADTCADEAVARRANAFARROAKOEAIIKAERAKNDEA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 001 0000 ABIGAR 5 101 001 0001 Abigar Lugar 58 498 101 002 0000 ABRZUZAABARTZUZA 14,7 548 96 002 0001 AbrzuzaAbartzuza Lugar 37,5 569 529 002 0002 Andraz Colegio 8 002 0003 Irantzu Monasterio 11 91 003 0000 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 20,9 133 8 003 0001 Abaurregaina/Abaurrea Alta Lugar 70 1.039 133 004 0000 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 11,1 39 8 004 0001 Abaurrepea/Abaurrea Baja Lugar 67 855 39 005 0000 ABERIN 21,1 392 005 0001 Aberin Lugar 67 005 0002 Arnzano Casero 7 005 0003 Casero de Echvarri Casero 1 42 005 0004 Muniin de la Solana (Capital) Lugar 50 514 317 006 0000 ABLITAS 77,4 2.663 006 0001 Ablitas Villa 104 387 2.663 007 0000 ADIS 8,4 189 007 0001 Adis Lugar 25 482 189 007 0002 Larrin Casero 0 008 0000 AGUILAR DE CODS 18,6 102 008 0001 Aguilar de Cods Villa 84,5 731 102 009 0000 AIBAROIBAR 47,9 875 50 009 0001 AibarOibar Villa 44,2 531 875 010 0000 ALTSASU/ALSASUA 26,8 7.691 8 010 0001 Altsasu/Alsasua Villa 50,2 528 7.691 011 0000 ALLNALLIN 43 854 89 011 0001 Amillano Concejo 22 011 0002 Aramenda Concejo 64 011 0003 Arbeiza Concejo 165 011 0004 Artavia Concejo 124 011 0005 Echvarri Concejo 61 011 0006 Eulz Concejo 54 011 0007 Galdeano Concejo 70 011 0008 Larrin (Capital) Concejo 50 455 147 011 0009 Muneta Concejo 40 011 0010 Zubielqui Concejo 107 012 0000 ALLO 36,3 1.050 012 0001 Allo Villa 56,3 429 1.050 013 0000 AMSCOA BAJA 46,8 791 013 0001 Artaza Concejo 170 013 0002 Baquedano Concejo 139 013 0003 Barndano Concejo 98 013 0004 Ecala Concejo 40 013 0005 Gollano Concejo 37 013 0006 San Martn de Amscoa Concejo 77 42 013 0007 Urra Casero 1 10 013 0008 Zudaire (Capital) Concejo 60 563 229 014 0000 ANCNANTZIN 8,8 374 79 014 0001 Ancn Concejo 60 488 350 014 0002 Mendilibarri Concejo 24 015 0000 ANDOSILLA 51,5 2.950 015 0001 Andosilla Villa 73,4 306 2.950 016 0000 ANSOINANTSOAIN 1,9 10.938 13-79 016 0002 AnsoinAntsoain Lugar 4 426 10.938 017 0000 ANUE 61,5 455 8 017 0001 Aritzu Concejo 49 41 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean
 40. 40. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 017 0002 Burutain Concejo 75 017 0003 Etxaide Casero 2 017 0004 Egozkue Concejo 26 017 0005 Etsain Concejo 35 017 0006 Etulain Concejo 33 017 0007 Leazkue Concejo 16 017 0008 Olague (Capital) Concejo 20,6 542 219 018 0000 AORBE 24,1 586 018 0001 Aorbe Lugar 22 562 586 019 0000 AOIZAGOITZ 13,1 2.640 31 019 0001 AoizAgoitz Villa 28 504 2.640 020 0000 ARAITZ 39,4 568 8 020 0003 Azkarate Concejo 95 020 0004 Gaintza Concejo 73 020 0005 Intza Concejo 73 020 0006 Uztegi Concejo 63 020 0100 Arribe-Atallu Concejo 264 020 0101 Arribe (Capital) Lugar 45 228 145 020 0102 Atallu Lugar 119 021 0000 ARANARACHEARANARATXE 5,1 87 79 021 0001 AranaracheAranaratxe Lugar 72 781 87 022 0000 ARANTZA 30,2 645 8 022 0001 Arantza Villa 75,1 270 356 022 0002 Aientsa Caseros 65 47 022 0003 Azkilarrea Caseros 70 022 0004 Bordalarrea Caseros 39 022 0005 Eguzkialdea Caseros 115 023 0000 ARANGUREN 40,5 8.092 50 023 0001 Aranguren Concejo 82 023 0002 GngoraGongora Lugar 0 023 0003 IlundinIlundain Lugar 2 10 023 0004 Labiano Concejo 142 023 0005 LaquidinLakidain Lugar 7 10 023 0008 TajonarTaxoare Concejo 296 023 0009 Zolina Concejo 36 5 023 0010 MutilvaMutiloa (Capital) Lugar 3 442 7.527 12-40-86 024 0000 ARANO 13,3 121 8-90 024 0001 Arano Villa 81 440 121 025 0000 ARAKIL 52,5 952 8 025 0001 Aizkorbe Lugar 20 10 025 0002 Ekai Concejo 35 025 0003 Etxarren Concejo 158 025 0004 Etxeberri Concejo 59 025 0005 Egiarreta Concejo 66 025 0006 Errotz Concejo 74 025 0008 Izurdiaga Concejo 172 025 0009 Murgindueta Lugar 5 025 0010 Itsasperri (Capital) Lugar 26 464 0 9 025 0011 Satrustegi Concejo 48 025 0012 Urritzola Concejo 21 025 0013 Hiriberri/Villanueva Concejo 144 025 0014 Ihabar Concejo 105 025 0015 Zuhatzu Concejo 45 026 0000 ARAS 17,9 185 026 0001 Aras Lugar 88 633 185 INStItUto de eStadStIca de Navarra / nafarroako eSTaTiSTika erakUndea 42
 41. 41. TTTODEETADTCADEAVARRANAFARROAKOEAIIKAERAKNDEA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 027 0000 ARBIZU 14,3 1.093 8 027 0001 Arbizu Villa 38 497 1.093 028 0000 ARCEARTZI 146,4 260 50-92 028 0001 ArceArtzi Lugar 1 028 0002 Arrieta Concejo 33 028 0004 Azparren Concejo 28 028 0005 EquizaEkiza Casero 0 028 0006 EspozEspotz Lugar 1 10 028 0007 Gorraiz de ArceGorraitz-Artzibar Lugar 7 10-42-91 028 0008 GurpeguiGurpegi Lugar 0 028 0009 ImzcozImizkotz Lugar 2 10 028 0010 LacabeLakabe Concejo 40 028 0011 Lusarreta Lugar 8 10 028 0012 Muniin de ArceMuniain-Artzibar Casero 0 42 028 0013 Nagore (Capital) Concejo 35,8 589 45 028 0014 OsaOtsa Lugar 2 10 028 0015 SaragetaSaragueta Concejo 22 028 0016 Uli-AltoUliberri Casero 3 43 028 0017 UrdrozUrdirotz Lugar 7 10 028 0018 rizUritz Concejo 20 028 0019 UsozUsotz Lugar 5 10 028 0020 Villanueva de ArceHiriberri-Artzibar Concejo 23 42 028 0021 Zandueta Casero 0 028 0022 ArizcurenArizkuren Lugar 13 43 029 0000 LOS ARCOS 57,2 1.214 029 0001 Los Arcos Villa 62 447 1.214 030 0000 ARELLANO 16,8 207 030 0001 Arellano Villa 60 645 207 031 0000 ARESO 12 276 8 031 0001 Areso Villa 48 466 276 032 0000 ARGUEDAS 66,4 2.373 032 0001 Arguedas Villa 80 264 2.373 033 0000 ARIA 8,2 58 8 033 0001 Aria Lugar 60,5 853 58 034 0000 ARIBE 4,3 50 8 034 0001 Aribe Lugar 51 699 50 035 0000 ARMAANZAS 12,3 60 035 0001 Armaanzas Villa 70 489 60 036 0000 ARRNIZ 55,2 1.111 036 0001 Arrniz Villa 57,8 560 1.111 037 0000 ARRUAZU 5,7 114 8 037 0001 Arruazu Villa 34 449 114 038 0000 ARTAJONA 66,9 1.731 038 0001 Artajona Villa 31 427 1.731 039 0000 ARTAZU 6 121 039 0001 Artazu Lugar 29 451 121 040 0000 ATEZ 26,7 243 040 0001 Arstegui Concejo 43 040 0002 Ciganda Concejo 25 040 0003 Labaso Casero 1 040 0004 Amalin Casero 0 040 0005 Eguaras Lugar 38 77 040 0100 Berasin Concejo 31 040 0101 Berasin Lugar 27 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean 43
 42. 42. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 040 0102 Iriberri Casero 4 040 0200 Beunza Concejo 64 040 0201 Beunza Lugar 63 040 0202 Beunza-Larrea Casero 1 040 0400 Erice Concejo 41 040 0401 Egullor Casero 12 040 0402 Erice (Capital) Lugar 19 572 29 041 0000 AYEGUIAIEGI 9,6 2.026 52-79 041 0001 AyeguiAiegi Lugar 45,5 489 2.026 042 0000 AZAGRA 33,3 3.868 042 0001 Azagra Villa 77 292 3.868 043 0000 AZUELO 11,1 38 043 0001 Azuelo Villa 81 614 38 044 0000 BAKAIKU 11,7 333 8 044 0001 Bakaiku Lugar 44 519 333 045 0000 BARSOAIN 14 674 045 0001 Barsoain Villa 25 523 674 046 0000 BARBARIN 8,4 65 046 0001 Barbarin Lugar 54,7 605 65 047 0000 BARGOTA 25,4 312 047 0001 Bargota Villa 74 591 312 048 0000 BARILLAS 3 192 048 0001 Barillas Villa 106,8 390 192 049 0000 BASABURUA 82,3 876 8 049 0001 Aizarotz Lugar 179 049 0002 Arrarats Concejo 60 049 0003 Beruete Concejo 155 049 0004 Gartzaron Concejo 70 049 0005 Itsaso Concejo 59 9 049 0006 Igoa Concejo 85 049 0007 Jauntsarats (Capital) Concejo 34 545 49 049 0008 Ihaben Concejo 47 049 0100 Udabe-Beramendi Concejo 78 049 0101 Beramendi Lugar 29 049 0102 Udabe Lugar 49 049 0200 Orokieta-Erbiti Concejo 94 049 0201 Erbiti Lugar 40 049 0202 Ola Barrio 20 049 0203 Orokieta Lugar 34 050 0000 BAZTAN 376,8 8.035 8-42 050 0003 Almandoz Lugar 201 050 0004 Aniz Lugar 77 050 0015 Berroeta Lugar 126 050 0021 Elbete Lugar 286 050 0027 Irurita Lugar 833 050 0030 Amaiur/Maya Lugar 283 9 050 0100 Arizkun Lugar 588 050 0101 Aintzialde Barrio 55 050 0102 Arizkun Pueblo 357 050 0103 Bozate Barrio 96 050 0104 Ordoki Barrio 56 050 0105 Pertalats Barrio 24 050 0200 Arraioz Lugar 237 050 0201 Arraioz Pueblo 169 050 0202 Mardea Barrio 68 050 0300 Azpilkueta Lugar 180 050 0301 Apaioa Barrio 37 INStItUto de eStadStIca de Navarra / nafarroako eSTaTiSTika erakUndea 44
 43. 43. TTTODEETADTCADEAVARRANAFARROAKOEAIIKAERAKNDEA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 050 0302 Arribiltoa Barrio 24 050 0303 Azpilkueta Pueblo 58 050 0304 Urrasun Barrio 24 050 0305 Zuaztoi Barrio 37 050 0400 Elizondo Lugar 3.529 050 0401 Antzanborda Barrio 76 050 0402 Beartzun Barrio 54 050 0403 Berro Barrio 56 050 0404 Elizondo (Capital) Pueblo 58 197 3.298 050 0405 Etxaide Barrio 23 050 0406 Kintoa/Quinto Real Barrio 22 43-91 050 0500 Erratzu Lugar 483 050 0501 Erratzu Pueblo 388 050 0502 Gorostapalo Barrio 47 91 050 0503 Iarbil Barrio 48 050 0600 Gartzain Lugar 228 050 0601 Aitzano Barrio 36 050 0602 Ariztegi Barrio 51 050 0603 Etxerri Barrio 59 050 0604 Gartzain Pueblo 82 050 0700 Lekaroz Lugar 341 050 0701 Aroztegia Barrio 15 050 0702 Lekaroz Pueblo 236 050 0703 Oharriz Barrio 57 050 0704 Uharte Barrio 33 050 0800 Oronoz Lugar 446 050 0801 Mugairi Barrio 168 050 0802 Oronoz Pueblo 241 050 0803 Zozaia Barrio 37 050 0900 Ziga Lugar 197 050 0901 Ziga Pueblo 145 050 0902 Zigaurre Barrio 52 051 0000 BEIRE 22,4 320 051 0001 Beire Villa 45 368 320 052 0000 BELASCOIN 6,1 124 052 0001 Belascoin Lugar 19,2 430 124 053 0000 BERBINZANA 13,1 723 053 0001 Berbinzana Villa 50 316 723 054 0000 BERTIZARANA 38,8 628 8 054 0100 Legasa Concejo 255 054 0101 Zeberi Barrio 4 054 0102 Legasa Lugar 247 054 0103 Santalokadia Barrio 4 054 0200 Narbarte Concejo 302 054 0201 Narbarte (Capital) Lugar 50 136 288 054 0202 Tipulatze Barrio 14 054 0300 Oieregi Concejo 71 054 0301 Oieregi Lugar 64 054 0303 Bertiz Seoro 7 32-91 055 0000 BETELU 6,9 344 8 055 0001 Betelu Villa 43 239 344 056 0000 BIURRUN-OLCOZ 16,6 235 056 0001 Olcoz Concejo 44 056 0100 Biurrun Concejo 191 056 0101 Biurrun (Capital) Lugar 18 602 186 056 0102 Estacin Biurrun-Campanas Barrio Estacin 5 056 0103 Fundacin Ondarra Colonia escolar 0 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean 45
 44. 44. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 057 0000 BUUEL 36,2 2.359 44 057 0001 Buuel Villa 114,1 242 2.359 058 0000 AURITZ/BURGUETE 19,2 272 8 058 0001 Auritz/Burguete Villa 43 894 272 059 0000 BURGUIBURGI 64,6 237 56 059 0001 BurguiBurgi Villa 77 631 237 060 0000 BURLADABURLATA 2,2 18.162 50 060 0001 BurladaBurlata Lugar 3 423 18.162 061 0000 EL BUSTO 7,4 73 061 0001 El Busto Villa 67 432 73 062 0000 CABANILLAS 35,7 1.490 062 0001 Cabanillas Villa 101 261 1.490 063 0000 CABREDO 12 109 063 0001 Cabredo Villa 82 659 109 064 0000 CADREITA 27,3 2.106 064 0001 Cadreita Villa 75,5 289 2.106 065 0000 CAPARROSO 80,7 2.821 065 0001 Caparroso Villa 56 304 2.819 065 0002 La Estacin Barrio Estacin 2 066 0000 CRCAR 40,2 1.121 066 0001 Crcar Villa 75 417 1.121 067 0000 CARCASTILLO 97,3 2.549 067 0001 Carcastillo Villa 70 351 2.130 067 0002 Figarol Concejo 406 067 0003 La Oliva Monasterio 13 068 0000 CASCANTE 63,1 3.990 068 0001 Cascante Ciudad 104 356 3.990 069 0000 CSEDA 85,3 1.027 57-58 069 0001 Cseda Villa 59,5 428 999 069 0002 San Isidro del Pinar Lugar 28 070 0000 CASTEJN 18,4 4.207 070 0001 Castejn Lugar 78 278 4.204 070 0002 Giraldelli Casero 3 071 0000 CASTILLO-NUEVO 26,7 16 071 0001 Castillo-Nuevo Lugar 78 777 16 072 0000 CINTRUNIGO 37,3 7.811 072 0001 Cintrunigo Villa 99 393 7.811 073 0000 ZIORDIA 14,4 394 8 073 0001 Ziordia Lugar 55 553 394 074 0000 CIRAUQUIZIRAUKI 41,4 505 79 074 0001 CirauquiZirauki Villa 30,2 493 505 075 0000 CIRIZAZIRITZA 3,7 119 89 075 0001 CirizaZiritza Lugar 16 463 119 075 0002 Elo Casero 0 076 0000 CIZUR 46,5 3.663 076 0001 Astrin Concejo 365 076 0003 Cizur Menor Concejo 2.257 076 0004 Eriete Lugar 1 1 076 0005 Gazlaz (Capital) Concejo 7 456 142 076 0006 Guendulin Lugar 0 2 076 0007 Larraya Concejo 66 076 0008 Muru-Astrin Concejo 68 076 0009 Paternin Concejo 353 076 0010 Sags Lugar 34 10 076 0011 UndianoUndio Concejo 196 76-79 076 0012 Zariquiegui Concejo 181 077 0000 CORELLA 81,1 8.049 INStItUto de eStadStIca de Navarra / nafarroako eSTaTiSTika erakUndea 46
 45. 45. TTTODEETADTCADEAVARRANAFARROAKOEAIIKAERAKNDEA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 077 0001 Corella Ciudad 92 371 8.049 078 0000 CORTES 36,7 3.281 078 0001 Cortes Villa 118 256 3.281 079 0000 DESOJO 14,1 93 079 0001 Desojo Villa 75 516 93 080 0000 DICASTILLO 33,3 688 080 0001 Dicastillo Villa 54,5 557 688 081 0000 DONAMARIA 23,8 436 8-59 081 0003 Donamaria Lugar 56 177 322 43 081 0004 Gaztelu Lugar 114 082 0000 ETXALAR 47 818 8 082 0001 Etxalar Villa 73,6 97 539 082 0002 Gorosurreta Barrio 25 082 0003 Lakain-Apezborro Barrio 48 082 0004 Larrapil-Sarriku Barrio 57 082 0005 Lurriztiederra Barrio 25 9 082 0006 Orizki Barrio 64 082 0007 Urritzokieta Barrio 60 083 0000 ECHARRI 2,2 72 083 0001 Echarri Lugar 17 403 72 084 0000 ETXARRI-ARANATZ 33 2.487 8 084 0001 Etxarri-Aranatz Villa 40 509 2.448 084 0002 Lizarragabengoa Concejo 39 085 0000 ETXAURI 13,6 585 24 085 0001 Etxauri Lugar 14 412 576 085 0002 Otazu Lugar 9 086 0000 EGS 53,5 17.450 48 086 0001 Alzuza Concejo 298 086 0002 Ardanaz de Egs Concejo 73 086 0003 Azpa Concejo 29 086 0004 Badostin Concejo 352 086 0005 Echlaz Lugar 3 086 0006 Egs Concejo 8,9 503 380 086 0007 Egulbati Casero 0 086 0008 Elcano Concejo 198 086 0009 Ela Concejo 23 086 0010 Eransus Lugar 16 086 0011 Gorraiz Lugar 3.714 10-91 086 0012 Ibiricu Concejo 65 086 0014 Olaz Concejo 725 086 0015 Sagaseta Concejo 37 086 0016 Sarriguren Lugar 11.524 4-63 086 0017 Ustrroz Lugar 13 10 087 0000 ELGORRIAGA 3,9 205 8 087 0001 Elgorriaga Lugar 54,3 137 205 088 0000 NOIN (VALLE DE ELORZ)NOAIN (ELORTZIBAR) 48,3 7.566 39-50 088 0001 ElorzElortz Concejo 261 088 0002 Ezperun Lugar 0 088 0003 Guerendiin Concejo 27 3 088 0004 Imrcoain Concejo 333 088 0005 Noin (Capital) Lugar 6,5 456 6.437 36 088 0006 riz Lugar 9 088 0007 Otano Lugar 16 10 088 0008 Torres Concejo 231 088 0009 Yrnoz Lugar 15 93 088 0010 Zabalegui Concejo 33 088 0011 Zulueta Concejo 204 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroakO izendegia 2013-1-1ean 47
 46. 46. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 089 0000 ENRIZENERITZ 9,4 368 79 089 0001 EnrizEneritz Lugar 22 423 368 090 0000 ERATSUN 26,1 160 8 090 0001 Eratsun Lugar 62 521 160 090 0002 Urrutia Aldea 0 091 0000 ERGOIENA 41,8 405 8-9-67 091 0001 Lizarraga (Capital) Concejo 44,5 608 203 091 0002 Dorrao/Torrano Concejo 101 091 0003 Unanu Concejo 101 092 0000 ERRO 144,3 804 8 092 0001 Aintzioa Concejo 16 092 0002 Erro Concejo 150 092 0003 Esnotz Concejo 32 092 0004 Aurizberri/Espinal Concejo 243 092 0005 Lintzoain (Capital) Concejo 32 715 64 092 0006 Loizu Lugar 6 10 092 0007 Orondritz Concejo 45 092 0008 Larraingoa Casero 0 092 0100 Ardaitz Lugar 9 10 092 0101 Ardaitz Lugar 8 092 0102 Urniza Casero 1 092 0200 Zilbeti Concejo 61 092 0201 Zilbeti Lugar 57 092 0202 Olaberri Piscifactora 0 092 0203 Kintoa/Quinto Real Casero 4 092 0300 Mezkiritz Concejo 81 092 0301 Mezkiritz Lugar 71 092 0302 Ureta Casero 10 092 0400 Bizkarreta-Gerendiain Concejo 97 9 092 0401 Sorogain-Lastur Casero 0 092 0402 Bizkarreta-Gerendiain Lugar 97 9 093 0000 EZCROZEZKAROZE 29,3 336 33-56 093 0001 EzcrozEzkaroze Villa 84 742 336 094 0000 ESLAVA 19,3 122 094 0001 Eslava Villa 56 534 122 095 0000 ESPARZA DE SALAZARESPARTZA ZARAITZU 26,9 91 75 095 0001 Esparza de SalazarEspartza Zaraitzu Villa 78 697 91 096 0000 ESPRONCEDA 8,8 128 096 0001 Espronceda Villa 75,4 537 128 097 0000 ESTELLA-LIZARRA 15,4 14.138 19-99 097 0001 Estella-Lizarra Ciudad 44 421 14.138 098 0000 ESTERIBAR 143,3 2.432 8 098 0001 Agorreta Lugar 31 66 098 0002 Antxoritz Concejo 32 098 0003 Akerreta Lugar 12 10 098 0004 Arleta Lugar 9 098 0005 Errea Lugar 13 10 098 0006 Ezkirotz Lugar 15 23 098 0007 Eugi Concejo 368 098 0008 Gendulain Lugar 10 10 098 0009 Idoi Lugar 9 10 098 0010 Ilarratz Lugar 20 10 098 0011 Ilurdotz Lugar 75 53 098 0012 Inbuluzketa Concejo 38 098 0013 Iragi Concejo 20 098 0014 Irotz Lugar 35 41 098 0015 Irure Lugar 6 10 INStItUto de eStadStIca de Navarra / nafarroako eSTaTiSTika erakUndea 48
 47. 47. TTTODEETADTCADEAVARRANAFARROAKOEAIIKAERAKNDEA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 098 0016 Larrasoaa Concejo 139 9 098 0017 Leranotz Lugar 20 94 098 0018 Olloki Lugar 784 72 098 0019 Osteritz Lugar 11 10 098 0020 Saigots Concejo 72 9 098 0021 Sarasibar Concejo 36 098 0022 Setoain Lugar 8 10 098 0023 Urdaitz/Urdniz Concejo 103 30 098 0024 Urtasun Lugar 46 65 098 0025 Usetxi Lugar 14 10 098 0026 Zabaldika Concejo 34 098 0027 Zubiri (Capital) Concejo 20 528 429 098 0028 Zuriain Lugar 43 54 099 0000 ETAYO 13,2 80 099 0001 Etayo Lugar 59 595 73 099 0002 Learza Aldea 7 100 0000 EULATE 10,4 332 100 0001 Eulate Lugar 70 729 332 101 0000 EZCABARTE 34 1.707 101 0001 Adriz Casero 2 101 0002 Anoz Lugar 5 10 101 0003 Azoz Concejo 117 101 0004 Cildoz Concejo 51 101 0005 Eusa Concejo 58 101 0006 Ezcaba Lugar 6 10 101 0007 Garrus Lugar 7 10 101 0008 MaquirriainMakirriain Concejo 69 84-89 101 0009 Oricin (Capital) Concejo 7 452 110 101 0010 Orrio Concejo 59 101 0011 Sorauren Concejo 187 101 0100 Arre Concejo 1.036 101 0101 Arre Lugar 1.024 101 0102 Trinidad de Arre Ermita 12 91 102 0000 EZKURRA 23,8 164 8 102 0001 Ezkurra Villa 58 525 164 103 0000 EZPROGUI 46,6 49 103 0001 Ayesa Concejo 42 103 0002 Moriones (Capital) Lugar 55 576 7 10 104 0000 FALCES 115 2.559 104 0001 Falces Villa 57,2 294 2.559 105 0000 FITERO 43,2 2.212 105 0001 Fitero Villa 104,3 421 2.212 106 0000 FONTELLAS 22 955 106 0001 El Bocal Barrio 7 106 0002 Fontellas Villa 98 276 948 107 0000 FUNES 52,7 2.525 107 0001 Funes Villa 62 301 2.525 108 0000 FUSTIANA 67,1 2.578 108 0001 Fustiana Villa 104 258 2.578 108 0002 El Ginestar Casero 0 108 0003 Torre de Leoz Casero 0 109 0000 GALAR 44,8 1.865 109 0001 Arlegui Concejo 73 109 0002 Barbatin Casero 20 109 0003 Cordovilla Concejo 496 7 109 0004 Esparza de Galar Concejo 299 42 109 0005 Esquroz Concejo 380 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean 49
 48. 48. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 109 0006 Galar Concejo 119 109 0007 Olaz-Subiza Concejo 28 109 0008 Salinas de Pamplona (Capital) Concejo 8 440 271 109 0009 Subiza Concejo 179 110 0000 GALLIPIENZOGALIPENTZU 56,3 115 57-87 110 0001 GallipienzoGalipentzu Villa 55 389 43 110 0002 Gallipienzo Nuevo Poblado 72 111 0000 GALLUSGALOZE 43,4 106 56 111 0001 GallusGaloze Villa 70 637 8 10 111 0002 IcizIzize Concejo 17 111 0003 IzalItzalle Concejo 36 111 0004 UscarrsUskartze Concejo 45 112 0000 GARAIOA 21,2 104 8 112 0001 Garaioa Lugar 54 779 104 113 0000 GARDE 43,4 169 56 113 0001 Garde Villa 88,2 737 169 114 0000 GARNOAIN 10,3 531 114 0001 Garnoain Lugar 26 532 531 115 0000 GARRALDA 21,2 189 115 0001 Garralda Lugar 58 846 189 116 0000 GENEVILLA 8,7 80 116 0001 Genevilla Villa 80 627 80 117 0000 GOIZUETA 91,4 758 8 117 0001 Aitasemegi Barrio 69 117 0002 Alkainzuriain Barrio 29 117 0003 Alkasoaldea Barrio 40 117 0004 Artikutza Barrio 2 117 0005 Berazkun Barrio 51 91 117 0006 Goizueta Villa 67 155 555 117 0007 Tartazu Barrio 12 118 0000 GOI 42,2 189 118 0001 Aizpn (Capital) Concejo 30 773 26 118 0002 Azanza Concejo 54 118 0003 Goi Concejo 36 118 0004 Munrriz Concejo 55 118 0005 Urdnoz Concejo 18 119 0000 GESAGORZA 26,8 51 56 119 0001 GesaGorza Concejo 72 656 27 119 0002 IgalIgari Concejo 21 119 0003 RipaldaErripalda Casero 3 120 0000 GUESLAZGESALATZ 76,8 464 79 120 0001 Arguiano Concejo 40 120 0002 Arzoz Lugar 17 10 120 0003 Estnoz Concejo 23 120 0004 Garsoain Concejo 29 120 0005 Guembe Concejo 30 120 0006 Irujo Lugar 12 10 120 0007 Irurre Concejo 38 120 0008 Iturgoyen Concejo 100 120 0009 Izurzu Concejo 22 120 0010 Lerate Concejo 27 120 0011 Muez (Capital) Concejo 35 522 50 120 0012 Muniin de Gueslaz Concejo 22 42 120 0013 Muzqui Lugar 9 120 0014 Vidaurre Concejo 39 120 0015 Viguria Lugar 6 10 121 0000 GUIRGUILLANO 24,6 92 INStItUto de eStadStIca de Navarra / nafarroako eSTaTiSTika erakUndea 50
 49. 49. TTTODEETADTCADEAVARRANAFARROAKOEAIIKAERAKNDEA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 121 0001 Arguiriz Lugar 14 10 121 0002 Echarren de Guirguillano (Capital) Concejo 34 555 37 121 0003 Guirguillano Concejo 41 122 0000 HUARTEUHARTE 3,8 6.543 38 122 0001 HuarteUharte Villa 5,6 441 6.543 123 0000 UHARTE-ARAKIL 37,9 827 8 123 0001 Amurgin Caseros 17 123 0002 Uharte-Arakil Villa 32 471 810 123 0003 San Migel Santuario 0 123 0004 Zamartze Caseros 0 124 0000 IBARGOITI 54,1 237 124 0001 Abnzano Concejo 15 124 0002 Celigeta Casero 1 124 0003 Idocin (Capital) Concejo 22 597 47 124 0004 Izco Concejo 46 124 0005 Lecun Lugar 3 124 0006 Salinas de IbargoitiGetze Ibargoiti Concejo 121 79 124 0007 Sengriz Lugar 0 10 124 0008 Vesolla Villa 1 124 0009 Zabalza de Ibargoiti Lugar 3 42 125 0000 IGZQUIZA 18 336 125 0001 zqueta Concejo 58 91 125 0002 Igzquiza Concejo 50,3 517 201 125 0003 Labeaga Concejo 33 125 0004 Urbiola Concejo 44 126 0000 IMOTZ 42,4 435 8 126 0001 Etxaleku (Capital) Concejo 30 593 111 126 0002 Eraso Concejo 48 126 0003 Goldaratz Concejo 39 126 0004 Latasa Concejo 75 126 0005 Muskitz Concejo 38 126 0006 Oskotz Concejo 69 126 0007 Urritza Concejo 38 126 0008 Zarrantz Concejo 17 127 0000 IRAETA 8,4 166 8 127 0001 Iraeta Villa 30 464 166 128 0000 ISABAIZABA 147,4 507 50 128 0001 IsabaIzaba Villa 94 809 507 129 0000 ITUREN 15 518 8 129 0001 Aurtitz Barrio 134 9 129 0002 Ituren Villa 56,5 156 302 129 0003 Latsaga Barrio 59 129 0004 Ameztia Barrio 23 43 130 0000 ITURMENDI 9,9 390 8 130 0001 Iturmendi Lugar 45 528 390 131 0000 IZAITZA 52 1.134 79 131 0001 Aguinaga de Iza Concejo 18 131 0002 Aldaba Concejo 71 131 0003 Aldaz Casero 1 131 0004 riz Concejo 21 131 0005 Atondo Concejo 27 131 0006 Ca Concejo 33 131 0007 Erice (Capital) Concejo 13,6 490 50 131 0008 Gulina Concejo 54 131 0009 Iza Concejo 132 131 0010 Larumbe Concejo 71 131 0011 Lete Concejo 32 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean 51
 50. 50. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 131 0012 Ochovi Concejo 54 131 0013 Ordriz Lugar 1 10 131 0014 Sarasa Concejo 150 131 0015 Sarasate Concejo 30 131 0016 Zuasti Lugar 389 10 132 0000 IZAGAONDOA 59,6 183 132 0001 Ardanaz de Izagaondoa (Capital) Concejo 29 647 41 42 132 0002 Beroiz Lugar 0 132 0003 Guerguitiin Lugar 0 10 132 0004 Idoate Lugar 27 17 132 0005 Indurin Lugar 22 17 132 0006 Iriso Lugar 7 10 132 0007 Lizarraga de Izagaondoa Lugar 32 37-42 132 0008 Reta Lugar 26 10 132 0009 Turrillas Lugar 8 10 132 0010 Urbicin Lugar 4 10 132 0011 Zuazu Lugar 16 17 132 0012 Iznoz Lugar 0 132 0013 Mendinueta Lugar 0 133 0000 IZALZUITZALTZU 7,3 50 56 133 0001 IzalzuItzaltzu Villa 88 803 50 134 0000 JAURRIETA 31 218 56 134 0001 Jaurrieta Villa 72 913 218 135 0000 JAVIER 46,5 120 135 0001 Javier Villa 52 448 103 135 0002 Torre de Pea Casero 17 136 0000 JUSLAPEA 31,6 558 136 0001 Arstregui Lugar 26 83 136 0002 Belzunce Lugar 60 35 136 0003 Beorburu Concejo 33 136 0004 Garciriin Concejo 32 136 0005 Larryoz Concejo 23 136 0006 Marcalin (Capital) Concejo 12 525 59 136 0007 Navaz Concejo 35 136 0008 Nuin Concejo 48 136 0009 Ollacarizqueta Concejo 105 136 0010 Oscar Concejo 35 136 0011 Osinaga Concejo 27 136 0012 Unzu Concejo 34 136 0013 Usi Lugar 41 10 137 0000 LABAIEN 28 242 8 137 0001 Beintza-Labaien Villa 64 450 242 138 0000 LAKUNTZA 11 1.252 8 138 0001 Lakuntza Villa 36 489 1.252 139 0000 LANA 50,3 191 139 0001 Galbarra (Capital) Concejo 71,6 577 46 139 0002 Gastiin Concejo 64 139 0003 Narcu Concejo 20 139 0004 Ulibarri Concejo 22 139 0005 Viloria Concejo 39 140 0000 LANTZ 16,9 140 8 140 0001 Lantz Villa 25 629 140 141 0000 LAPOBLACIN 18 147 141 0001 Lapoblacin Concejo 34 141 0002 Meano (Capital) Concejo 106 886 113 142 0000 LARRAGA 77,2 2.152 142 0001 Larraga Villa 38,4 394 2.152 INStItUto de eStadStIca de Navarra / nafarroako eSTaTiSTika erakUndea 52
 51. 51. TTTODEETADTCADEAVARRANAFARROAKOEAIIKAERAKNDEA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 143 0000 LARRAONA 10,4 114 143 0001 Larraona Lugar 74 772 114 144 0000 LARRAUN 107,8 1.015 8 144 0001 Albiasu Concejo 20 144 0002 Aldatz Concejo 125 144 0003 Alli Concejo 34 144 0004 Arruitz Concejo 105 144 0005 Astitz Concejo 39 144 0006 Baraibar Concejo 82 144 0007 Etxarri Concejo 79 144 0008 Gorriti Concejo 91 144 0009 Uitzi Concejo 124 144 0010 Iribas Concejo 41 144 0012 Madotz Concejo 16 144 0013 Mugiro Concejo 33 566 65 144 0014 Oderitz Concejo 47 144 0100 Azpirotz-Lezaeta Concejo 64 80 144 0101 Azpirotz Lugar 53 144 0102 Lezaeta Lugar 11 144 0200 Errazkin Concejo 83 144 0201 Errazkin Lugar 83 144 0202 Eraso Seoro 0 91 145 0000 LAZAGURRA 16,6 206 145 0001 Lazagurra Lugar 72,5 392 206 146 0000 LEACHE 14,8 57 146 0001 Leache Lugar 48,4 589 57 147 0000 LEGARDA 8,4 118 147 0001 Basongaitz Casero 3 91 147 0002 Legarda Lugar 18 480 115 148 0000 LEGARIA 5 109 148 0001 Legaria Lugar 61 477 109 149 0000 LEITZA 58,3 2.916 8 149 0001 Arkiskil Barrio 108 149 0002 Erasote Barrio 45 149 0003 Erreka Barrio 50 149 0004 Gorriztaran Barrio 158 149 0005 Leitza Villa 46 475 2.506 149 0006 Sakulu Barrio 49 43 150 0000 LEOZLEOTZ 96,2 261 79 150 0001 Amatriain Lugar 19 10-84 150 0002 Amunarrizqueta Lugar 11 10 150 0003 Artariain Lugar 39 82-84 150 0004 Benegorri Lugar 10 10 150 0005 Bzquiz Lugar 4 10 150 0006 Iracheta Concejo 63 150 0007 Iriberri Casero 0 150 0008 Leoz Concejo 38,5 707 20 150 0009 Maquirriain Lugar 23 10-84 150 0010 Olleta Concejo 33 150 0011 Snsoain Lugar 26 10-84 150 0012 Sansomain Lugar 9 84 150 0013 Uzquita Lugar 4 10 151 0000 LERGA 21,3 74 151 0001 Lerga Villa 52 618 74 152 0000 LERN 98 1.814 152 0001 Lern Villa 55 437 1.814 153 0000 LESAKA 55,2 2.807 8 NomeNcltor de Navarra al 1-1-2013 / nafarroako izendegia 2013-1-1ean 53
 52. 52. OMECLTORDEAVARRAALNAFARROAKOIZENDEGIA CDIGOS DENOMINACIN CATEGORA SUPERFICIE en Km2 DISTANCIA en Km a PAMPLONA ALTITUD en m POBLACIN AL 1/1/2012 NOTAS Municipio Entidad 153 0001 Alkaiaga Barrio 191 153 0002 Biurrana Barrio 35 153 0003 Katazpegi Barrio 59 153 0004 Endara Barrio 19 153 0005 Endarlatsa Barrio 0 153 0006 Frain Barrio 116 153 0007 Izotzaldea Barrio 64 153 0008 Lesaka Villa 75 71 2.016 153 0009 Nabaz Barrio 121 153 0010 Zala Barrio 31 153 0011 Zalain Zoko Barrio 41 153 0012 Auzoberri Barrio 34 153 0013 Otsango Auzoa Barrio 80 154 0000 LEZUN 19,4 264 154 0001 Lezun Lugar 40 821 264 155 0000 LIDENA 19 327 155 0001 Lidena Lugar 41 432 327 156 0000 LIZOAIN-ARRIASGOITI 65,2 317 78-79-88 156 0001 Aguinaga Ermita 0 91 156 0002 Beortegui Lugar 18 28 156 0003 Galdroz Luga 9 10 156 0004 Iloz Lugar 0 10 156 0005 Janriz Lugar 2 10 156 0006 Laboa Casero 0 156 0007 Lrruz Lugar 16 10 156 0008 Leyn Lugar 6 10 156 0009 Lizoain Lugar 19 538 59 18-88 156 0010 Mendiroz Lugar 45 18 156 0011 Oscriz Lugar 21 18 156 0012 Redn Lugar 22 10 156 0013 Uroz Lugar 41 29 156 0014 Urricelqui Lugar 14 10 156 0015 Yelz Lugar 22 10 156 0016 Zalba Lugar 29 18 156 0017 Zaldaiz Casero 0 156 0018 Zunzarren Lugar 13 10 157 0000 LODOSA 45,7 4.939 157 0003 Lodosa Villa 77 320 4.939 158 0000 LNGUIDALONGIDA 90,7 324 56 158 0001 Akotain Casero 4 158 0002 Aos (Capital) Concejo 27 476 57 158 0003 ArtajoArtaxo Concejo 39 158 0004 AyanzAiantz Lugar 6 158 0005 Ekai de LnguidaEkai-Longida Concejo 86 158 0006 ErdozinErdotzain Lugar 1 10 158 0007 Ezkai Lugar 0 158 0008 GrrizGorritz Lugar 0 158 0009 ItoizItoitz Lugar 8 10 158 0010 JaverriXaberri Lugar 2 10 158 0011 LarrngozLarrangotz Lugar 2 10 158 0012 Liberri Lugar 3 158 0013 MeozMeotz Lugar 15 10 158 0014 MuguetaMugeta L