of 12/12
1 PROIECT GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art.34 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art.1 Se aprobă Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexa 1 - 5 la prezenta hotărâre. Art.2 (1) Serviciile sociale, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi nevoile particulare ale diferitelor categorii de beneficiari, se organizează în forme sau structuri diverse, clasificate pe categorii şi tipuri de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, reglementat prin prezenta hotărâre. (2) Nomenclatorul serviciilor sociale, denumit în continuare Nomenclator, reprezintă un instrument utilizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale în scopul: a) realizării atribuţiilor privind înregistrarea furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale acreditate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale; b) realizării atribuţiilor de monitorizare şi raportare statistică în domeniul serviciilor sociale. Art.3 (1) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art.2 alin.(2), Nomenclatorul stabileşte un sistem propriu de codificare pe categorii de servicii sociale. (2) În scopul utilizării unei terminologii unitare, codificarea serviciilor sociale din Nomenclator este corelată cu Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN REV.2, aprobată prin Ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007.

2015 07 28 Nomenclator Proiect

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hst

Text of 2015 07 28 Nomenclator Proiect

 • 1

  PROIECT

  GUVERNUL ROMNIEI

  H O T R R E

  pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale i a regulamentelor-cadru de organizare i

  funcionare a serviciilor sociale

  n temeiul art.108 din Constituia Romniei, republicat, al art.34 din Legea asistenei sociale

  nr.292/2011,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  Art.1 Se aprob Nomenclatorul serviciilor sociale, precum i regulamentele-cadru de organizare i

  funcionare a serviciilor sociale, prevzute n anexa 1 - 5 la prezenta hotrre.

  Art.2 (1) Serviciile sociale, n funcie de specificul activitii/activitilor derulate i nevoile

  particulare ale diferitelor categorii de beneficiari, se organizeaz n forme sau structuri diverse,

  clasificate pe categorii i tipuri de servicii sociale prevzute n Nomenclatorul serviciilor sociale,

  reglementat prin prezenta hotrre.

  (2) Nomenclatorul serviciilor sociale, denumit n continuare Nomenclator, reprezint un

  instrument utilizat de Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice i de

  furnizorii publici i privai de servicii sociale n scopul:

  a) realizrii atribuiilor privind nregistrarea furnizorilor de servicii sociale i a serviciilor sociale

  acreditate n Registrul electronic unic al serviciilor sociale;

  b) realizrii atribuiilor de monitorizare i raportare statistic n domeniul serviciilor sociale.

  Art.3 (1) Pentru realizarea atribuiilor prevzute la art.2 alin.(2), Nomenclatorul stabilete un sistem

  propriu de codificare pe categorii de servicii sociale.

  (2) n scopul utilizrii unei terminologii unitare, codificarea serviciilor sociale din Nomenclator

  este corelat cu Clasificarea activitilor din economia naional CAEN REV.2, aprobat prin Ordin al

  preedintelui Institutului Naional de Statistic nr.337/2007.

 • 2

  (3) Nomenclatorul este structurat dup cum urmeaz :

  a) Codul serviciului social compus clasa CAEN, un acronim de identificare a categoriei de

  servicii sociale i identificarea, prin cifre romane, a tipului de serviciu social;

  b) Categoriile de servicii sociale organizate n centre de servicii sociale i tipurile de centre

  aferente fiecrei categorii;

  c) Serviciile/activiti principale, corespunztoare fiecrei categorii, respectiv fiecrui tip de

  centru de servicii sociale;

  d) Regulamentul de organizare i funcionare aplicabil fiecrui tip de centru de servicii

  sociale;

  (4) Tipurile de servicii sociale, prevzute la alin.(3) lit. b), care definesc diversele forme de

  organizare ale acestora din cadrul fiecrei categorii de servicii sociale, sunt prezentate n Nomenclator

  cu titlu de exemplificare.

  Art.4 (1) Regulamentul de organizare i funcionare este un document propriu serviciului social care

  conine cel puin urmtoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia,

  cadrul legal de nfiinare, organizare i funcionare, principiile care stau la baza acordrii serviciilor,

  funciile i activitile principale, condiii de accesare, drepturi i obligaii ale persoanelor beneficiare,

  structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal.

  (2) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social cu cazare este prevzut

  n anexa nr.2 la prezenta hotrre.

  (3) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social de zi este prevzut n

  anexa nr.3 la prezenta hotrre.

  (4) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social furnizat la domiciliu

  este prevzut n anexa nr.4 la prezenta hotrre.

  (5) Regulamentul cadru de organizare i funcionare al serviciului social furnizat n comunitate

  este prevzut n anexa nr.5 la prezenta hotrre.

  (6) Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevzute n Nomenclator se ncadreaz ntr-unul

  din cele patru regulamente-cadru prevzute la alin.(2) (5).

  Art.5 - (1) Furnizorii publici i privai de servicii sociale au obligaia de a elabora, pentru fiecare tip de

  serviciu social aflat n administrare, regulamente proprii de organizare i funcionare, pe care le aprob

  prin hotrre/decizie a organului de conducere prevzut de lege.

 • 3

  (2) Elaborarea regulamentelor proprii de organizare i funcionare, se realizeaz cu respectarea

  modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaiei specifice, conveniilor internaionale ratificate

  prin lege i a celorlalte acte internaionale n materie la care Romnia este parte, precum i a

  standardelor minime de calitate aplicabile.

  (3) Furnizorilor privai de servicii sociale nu li se aplic prevederile din Regulament referitoare

  la condiiile de angajare a personalului, stabilirea funciilor de conducere i a celor administrative.

  Art.6 - Anexele 1 - 5 fac parte integrant din prezenta hotrre.

  Art.7 - (1) Furnizorii de servicii sociale, publici i privai, au obligaia s revizuiasc regulamentele

  proprii de organizare i funcionare n termen de 90 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.

  (2) n aplicarea prevederilor prezentei hotrri, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i

  Persoanelor Vrstnice poate emite instruciuni.

  Art.8 - La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:

  a) Anexele 1 i 2 din Hotrrea Guvernului nr.539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea

  Nomenclatorului instituiilor de asisten social i a structurii orientative de personal, a

  Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a instituiilor de asisten social, precum i a

  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind

  serviciile sociale cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al

  Romniei, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005;

  b) Hotrrea Guvernului nr.329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i

  funcionare a instituiilor de protecie special a persoanelor cu handicap, publicat n Monitorul

  Oficial al Romniei, Partea I, nr.228 din 4 aprilie 2003.

  c) Hotrrea Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i

  funcionare a serviciilor de prevenire a separrii copilului de familia sa, precum i a celor de

  protecie special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea prinilor si, publicat n

  Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.

  d) Art.4 i Anexa nr.4 din Hotrrea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost

  pentru serviciile sociale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.25 din 13

  ianuarie 2010.

  Prim Ministru

  Victor - Viorel PONTA

 • 4

  1 Serviciile sociale se organizeaz n forme/structuri diverse, n funcie de specificul activitii/activitilor derulate i de

  nevoile particulare ale fiecrei de categorii de beneficiari (art.27 alin.(2) din Legea nr.292/2011) 2 Serviciile sociale reprezint activitatea sau ansamblul de activiti realizate pentru a rspunde nevoilor sociale, precum i

  celor speciale, individuale, familiale sau de grup, n vederea depirii situaiilor de dificultate, prevenirii i combaterii riscului de excluziune social, promovrii incluziunii sociale i creterii calitii vieii. (art.27 alin.(1) din Legea nr.292/2011)

  Anexa nr.1

  NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE

  NR.

  CRT.

  COD

  SERVICIU

  SOCIAL

  CATEGORII DE SERVICII

  SOCIALE

  ORGANIZARE CA

  CENTRE DE SERVICII

  SOCIALE1

  SERVICII/ACTIVITI2

  PRINCIPALE

  REGULAMENT DE

  ORGANIZARE I

  FUNCIONARE APLICABIL

  SERVICII SOCIALE CU CAZARE

  Centre rezideniale de ngrijire i asisten medico-social pentru persoane vrstnice, bolnavi cronici n faz terminal

  1 8710 CRMS-I

  I. Centre rezideniale medico sociale

  Asisten i ngrijire medical ROF serviciu social cu

  cazare

  2 8710 CRMS-II

  II. Centre rezideniale de ngrijiri paliative

  ngrijire personal ROF serviciu social cu

  cazare

  Supraveghere

  Consiliere psihologic i suport emoional

  Cazare pe perioad nedeterminat

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Curenie

  Alte activiti, dup caz: recuperare medical, socializare, activiti administrative

  Centre rezideniale de recuperare/reabilitare social i dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicii (droguri, alcool, alte

  substane toxice)

  3 8720 CR-AD - I I. Centre rezideniale de reabilitare social pentru adicii

  Recuperare/reintegrare psiho-social ROF serviciu social cu

  cazare

  4 8720 CR-AD - II II. Centre rezideniale de tip comunitate terapeutic

  ngrijire personal ROF serviciu social cu

  cazare

  Supraveghere

  Asisten i ngrijire medical, alta dect cea spitaliceasc

  Cazare pe perioad nedeterminat

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Curenie

  Alte activiti, dup caz: terapie ocupaional, consiliere vocaional, socializare, paz, activiti administrative, etc.

  Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoane vrstnice

  5 8730 CR -V - I I. Cmine pentru persoane vrstnice ngrijire personal

  ROF serviciu social cu

  cazare

  6 8730 CR -V - II II. Centre de tip respiro/ centre

  de criz Supraveghere

  ROF serviciu social cu

  cazare

  7 8730 CR -V - III III. Locuine protejate ngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale

  ROF serviciu social cu

  cazare

  Cazare pe perioad nedeterminat

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

 • 5

  Curenie

  Socializare i activiti culturale

  Alte activiti, dup caz: asisten medical asigurat de medic geriatru, internist sau medic de familie, terapii de

  recuperare fizic/ psihic/mintal, terapie ocupaional, menaj, paz, alte activiti administrative, etc)

  Centre rezideniale pentru persoane adulte cu dizabiliti

  8 8790 CR -D I I. Centre de ngrijire i asisten Informare

  ROF serviciu social cu

  cazare

  9 8790 CR -D II II. Centre de recuperare i reabilitare Evaluare

  ROF serviciu social cu

  cazare

  10 8790 CR -D III III. Centre de integrare prin

  terapie ocupaional Planificare activiti / servicii

  ROF serviciu social cu

  cazare

  11 8790 CR -D IV IV. Centre de pregtire pentru o via independent ngrijire personal

  ROF serviciu social cu

  cazare

  12 8790 CR -D - V V. Centre de servicii

  comunitare i formare Asisten pentru sntate

  ROF serviciu social cu

  cazare

  13 8790 CR -D VI VI. Centre respiro/centre de

  criz Recuperare/reabilitare funcional

  ROF serviciu social cu

  cazare

  14 8790 CR -D - VII VII. Locuine protejate Socializare i activiti culturale

  ROF serviciu social cu

  cazare

  Integrare/reintegrare social Cazare Alimentaie

  Reabilitare i adaptare a ambientului: mici amenajri, reparaii i altele asemenea

  Alte activiti, dup caz (terapii de recuperare fizic/ psihic/mintal, terapie ocupaional, psihopedagogie, logopedie, terapii complementare i alte asemenea)

  Centre rezideniale pentru copii n sistemul de protecie special

  15 8790CR C I

  I. Centre rezideniale pentru copilul separat temporar sau

  definitiv de prinii si (centre de plasament, case de tip

  familial, apartamente, etc)

  ngrijire personal ROF serviciu social cu

  cazare

  16 8790CR C II II. Centre de primire n regim de urgen

  Educare ROF serviciu social cu

  cazare

  17 8790CR C III III. Adposturi de noapte pentru copiii strzii

  Dezvoltare abiliti de via independent

  ROF serviciu social cu

  cazare

  18 8790CR C IV

  IV. Centre de orientare,

  supraveghere i sprijinire a reintegrrii sociale a copilului care a svrit fapte penale i nu rspunde penal

  Consiliere psiho-social i suport emoional

  ROF serviciu social cu

  cazare

  19 8790SF C

  Servicii pentru copilul aflat n plasament la

  rude/familii/persoane, precum

  i la asistent maternal

  Supraveghere ROF serviciu social la

  domiciliu

  Reintegrare familial i comunitar

  Socializare i activiti culturale

  Cazare pe perioada prevzut n msura de protecie

  Mas (inclusiv preparare hran cald,

 • 6

  dup caz)

  Curenie

  Alte activiti, dup caz : ngrijiri medicale curente asigurate de asistente

  medicale, inserie / reinserie social, terapie ocupaional, consiliere i informare, orientare vocaional, consiliere juridic, paz, menaj, alte activiti administrative etc)

  Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru mam i copil

  20 8790CR MC - I I. Centre maternale ngrijire personal ROF serviciu social cu

  cazare

  21 8790CR MC - II

  II. Centre pentru gravide n dificultate

  Educare ROF serviciu social cu

  cazare

  Consiliere psiho-social i suport emoional

  Supraveghere

  Reintegrare familial i comunitar

  Educaie n puericultur

  Socializare i activiti culturale

  Cazare pe perioada prevzut n msura de protecie

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Alte activiti, dup caz : ngrijiri medicale curente asigurate de asistente

  medicale, inserie / reinserie social, terapie ocupaional, consiliere i informare, orientare vocaional, consiliere juridic, curenie, paz,menaj, alte activiti administrative, etc)

  Centre rezideniale pentru tineri n dificultate

  22 8790CRT - I I. Centre multifuncionale Consiliere i informare

  ROF serviciu social cu

  cazare

  23 8790CRT- II II. Centre de tranzit Consiliere psihologic i suport emoional

  ROF serviciu social cu

  cazare

  Educare

  Socializare i activiti culturale

  Integrare familial i comunitar

  Dezvoltare abiliti de via independent

  Orientare vocaional

  Cazare pe perioad determinat sau cazare pe timp de noapte

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Menaj

  Curenie

  Alte activiti, dup caz : ngrijiri medicale curente asigurate de asistente

  medicale, inserie / reinserie social, terapie ocupaional, consiliere juridic, alte activiti administrative, etc)

  Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru victimele violenei n familie (domestice)

  24 8790CR -VD - I I. Centre de primire n regim de urgen

  Consiliere psihologic i suport emoional

  ROF serviciu social cu

  cazare 25 8790CR -VD - II II. Centre de recuperare Supraveghere ROF serviciu social cu

 • 7

  cazare

  26 8790CR -VD -

  III III. Locuine protejate

  Consiliere juridic

  ROF serviciu social cu

  cazare

  Educare

  Reintegrare familial i comunitar

  Cazare pe perioad determinat sau cazare pe timp de noapte

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Menaj

  Curenie

  Alte activiti, dup caz: ngrijiri medicale curente asigurate de asistente

  medicale, inserie / reinserie social, terapie ocupaional, consiliere i informare, orientare vocaional, paz, alte activiti administrative, etc)

  Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoanele fr adpost

  27 8790CR -PFA I

  I. Centre rezideniale de asisten i reintegrare/reintegrare social pentru persoanele fr adpost

  ngrijire personal ROF serviciu social cu

  cazare

  28 8790CR -PFA -II II. Adposturi de noapte Supraveghere ROF serviciu social cu

  cazare

  Consiliere psihologic i suport emoional

  Consiliere i informare

  Reintegrare familial i comunitar

  Cazare pe perioad determinat sau cazare pe timp de noapte

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Menaj

  Curenie

  Alte activiti, dup caz : ngrijiri medicale curente asigurate de asistente

  medicale, inserie / reinserie social, orientare vocaional, consiliere juridic, paz, alte activiti administrative, etc)

  Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoane victime ale traficului de persoane

  29 8790CR - VTP -

  I

  I. Centre de asisten i protecie a victimelor

  Consiliere psihologic i suport emoional

  ROF serviciu social cu

  cazare

  30 8790CR VTP - II

  II. Locuine protejate Consiliere i informare ROF serviciu social cu

  cazare

  Educare

  ngrijire personal

  Supraveghere

  Socializare i activiti culturale

  Reintegrare familial i comunitar

  Cazare pe perioad determinat

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Menaj

  Curenie

 • 8

  Alte activiti, dup caz : ngrijiri medicale curente asigurate de asistente

  medicale, inserie / reinserie social, orientare vocaional, consiliere juridic, paz, alte activiti administrative, etc)

  Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru alte categorii de persoane n situaie de dependen

  31 8790CR PD I

  I. Centre rezideniale de ngrijire i asisten persoane dependente (bolnavi cronici,

  bolnavi n faz terminal, etc)

  ngrijire personal ROF serviciu social cu

  cazare

  32 8790CR PD - II

  II. Centre rezideniale recuperare/reabilitare persoane

  dependente (altele dect persoanele vrstnice i persoanele cu dizabiliti)

  Supraveghere ROF serviciu social cu

  cazare

  ngrijiri medicale curente asigurate de asistente medical

  Cazare pe perioad nedeterminat

  Mas (inclusiv preparare hran cald, dup caz)

  Curenie

  Socializare i activiti culturale

  Alte activiti, dup caz: sisten medical asigurat de medic geriatru, internist sau medic de familie, terapii de

  recuperare fizic/ psihic/mintal, terapie ocupaional, menaj, paz, alte activiti administrative, etc)

  SERVICII SOCIALE FR CAZARE

  Centre de zi pentru persoane vrstnice

  33 8810CZ -V - I I. Centre de zi de asisten i recuperare

  Consiliere psihosocial i informare ROF serviciu social de zi

  34 8810CZ -V - II

  II. Centre de zi de socializare i petrecere a timpului liber (tip

  club)

  Consiliere juridic ROF serviciu social de zi

  Socializare i petrecere a timpului liber

  Terapii de recuperare i relaxare

  Organizare i implicare n activiti comunitare i culturale

  Asisten i suport pentru familia persoanei vrstnice

  Suport pentru realizarea activitilor administrative i gestiunea bunurilor

  Alte activiti, dup caz: linie telefonic de urgen, orientare vocaional, aciuni caritabile: acordare de alimente, ajutoare

  materiale i financiare, terapii de relaxare, activiti culturale, activiti administrative, etc

  Servicii de ngrijire la domiciliu pentru persoane vrstnice, persoane cu dizabiliti, persoane aflate n situaie de dependen

  35 8810ID - I I. Uniti de ngrijire la domiciliu

  Ajutor pentru realizarea activitilor de baz ale vieii zilnice (ABVZ)

  ROF serviciu social la

  domiciliu

  36 8810ID - II

  II. ngrijiri personale la domiciliu (acordate de

  ngrijitori persoane, asisteni personali profesioniti)

  Ajutor pentru realizarea activitilor instrumentale ale vieii zilnice (AIVZ)

  ROF serviciu social la

  domiciliu

  37 8810ID - III

  III. Servicii la domiciliu

  destinate persoanelor adulte cu

  dizabiliti prin echipa mobil Consiliere familial

  ROF serviciu social la

  domiciliu

 • 9

  Integrare social i participare

  Informare

  Evaluare

  ngrijire personal

  Alte activiti, dup caz: terapii de recuperare, ngrijiri medicale, activiti de amenajare i adaptare mediu ambiant, etc.

  Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati

  38 8899 CZ D I I. Centre de zi Informare ROF serviciu social de zi

  39 8899 CZ D II II. Centre de servicii de

  recuperare neuromotorie de

  tip ambulatoriu

  Evaluare

  ROF serviciu social n comunitate

  40 8899 CZ D III

  III. Servicii de asisten i suport

  Recuperare/reabilitare funcional ROF serviciu social n comunitate

  Integrare/reintegrare social ROF serviciu social n comunitate

  Asisten medical

  Servicii de suport

  ngrijire personal

  Integrare social i participare

  Hrana

  Reabilitare i ambientului: mici amenajri, reparaii i altele asemenea

  Asisten medical

  Centre de zi pentru copii ( copii n familie, copii separai sau n risc de separare de prini)

  41 8891CZ -C - I I. Cree Consiliere psihosocial i suport emoional

  ROF serviciu social de zi

  42 8891CZ -C - II

  II. Centre de zi pentru copii

  aflai n situaie de risc de separare de prini

  Supraveghere ROF serviciu social de zi

  43 8891CZ -C III III. Centre de zi de recuperare

  pentru copii cu dizabiliti ngrijire ROF serviciu social de zi

  44 8891CZ -C - IV

  IV. Centre de zi pentru

  pregtirea i sprijinirea integrrii sau reintegrrii copilului n familie

  Educare i dezvoltare timpurie; ROF serviciu social de zi

  45 8891CZ -C - V V. Centre de zi de coordonare

  i informare pentru copiii strzii Asisten i recuperare medical, dup caz

  ROF serviciu social de zi

  46 8891CZ -C - VI

  VI. Centre de zi pentru

  dezvoltarea deprinderilor de

  via independent Alte terapii de recuperare ROF serviciu social de zi

  47 8891CZ -C - VII

  VII. Centre de zi pentru

  orientarea, supravegherea i sprijinirea reintegrrii sociale a copilului care svrete fapte penale i nu rspunde penal

  Suport pentru dezvoltarea abilitilor pentru via independent

  ROF serviciu social de zi

  Socializare i petrecere a timpului liber

  Reintegrare familial i comunitar

  Consiliere juridic, dup caz

  Orientare vocaional

  Contientizare i sensibilizare a populaiei

  Alte activiti : mas i preparare hran cald, menaj-gospodrie, alte activiti

 • 10

  administrative, etc

  Centre de zi pentru familie cu copii

  48 8899CZ F - I I. Centre de zi pentru consiliere

  i sprijin pentru prini i copii Consiliere psiho-social pentru familie i copil

  ROF serviciu social de zi

  49 8899CZ F - II

  II. Centre de zi pentru

  monitorizare, asisten i sprijin al femeii gravide predispus s-i abandoneze copilul

  Supraveghere ROF serviciu social de zi

  Informare

  Consiliere familial

  Consiliere juridic

  Educaie n puericultur

  Reintegrare familial

  Educaie extracurricular;

  Socializare i reinserie social

  Suport emoional

  Alte activiti: administrative etc

  Centre de zi victimele violenei n familie i agresori

  50 8899CZ VD - I I. Centre de consiliere pentru

  prevenirea i combaterea violenei n familie

  Consiliere psihosocial ROF serviciu social de zi

  51 8899CZ VD - II II. Centre de informare i sensibilizare a populaiei

  Informare ROF serviciu social de zi

  52 8899CZ -VD - III III. Centre de asisten destinate agresorilor

  Consiliere juridic ROF serviciu social de zi

  Linie telefonic de urgen

  Educaie

  Mediere familial

  Orientare vocaional

  Alte activiti: administrative, etc

  Centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicii (droguri, alcool, alte substane toxice, etc.)

  53 8899CZ AD - I I. Centre de zi pentru prevenire,

  evaluare i consiliere antidrog Consiliere psiho-social ROF serviciu social de zi

  54 8899CZ AD - II II. Centre de zi de integrare-

  reintegrare social Informare ROF serviciu social de zi

  55 8899CZ -AD - III III. Centre de zi pentru

  asisten integrat a adiciilor Consiliere familial ROF serviciu social de zi

  56 8899CZ -AD -

  IV

  IV. Centre de zi pentru

  reducerea riscurilor asociate

  consumului de droguri Consiliere vocaional ROF serviciu social de zi

  Terapie ocupaional

  Educare i socializare

  Grup de suport

  Linie telefonic de urgen

  Alte activiti, dup caz: Servicii medicale de baz, testarea prezenei drogurilor, consultaii i tratamente psihiatrice, schimb de seringi, mas, paz, activiti administrative, etc

  Centre de zi pentru victimele traficului de persoane

  57 8899CZ VTP - I I. Centre de zi pentru informare

  i consiliere Consiliere psiho-social ROF serviciu social de zi

  58 8899CZ VTP - II

  II. Centre de zi pentru

  integrare/reintegrare social Informare ROF serviciu social de zi

 • 11

  Consiliere juridic

  Suport emoional

  Consiliere vocaional

  Terapie ocupaional

  Linie telefonic de urgen

  Alte activiti, dup caz: consultaii i tratamente psihiatrice, mas, paz, activiti administrative etc

  Centre de zi pentru persoanele fr adpost

  59 8899CZ PFA - I I. Centre de zi pentru informare

  i consiliere Consiliere psiho-social; ROF serviciu social de zi

  60 8899CZ PFA - II

  II. Centre de zi pentru

  integrare/reintegrare social Informare ROF serviciu social de zi

  Consiliere juridic

  Suport emoional

  Consiliere vocaional

  Terapie ocupaional

  Linie telefonic de urgen

  Identificare, evaluare, management de

  caz

  Asisten medical de urgen

  Alte activiti, dup caz: consultaii i tratamente psihiatrice, mas cald, distribuie hran i buturi nealcoolice, distribuie haine/pturi-saci de dormit, spltorie i usctorie, activiti administrative, etc

  Centre de primire i cazare pentru solicitanii de azil i persoane care au primit o form protecie n Romnia

  61 8899 CPCSA

  Centre de primire i cazare pentru solicitanii de azil i persoane care au primit o form protecie n Romnia

  Consiliere psiho-social; ROF serviciu social de zi

  Informare

  Consiliere i suport juridic

  Educare

  Adaptare cultural

  Suport emoional

  Consiliere vocaional

  Cazare pe perioad determinat

  Consiliere vocaional

  Mas

  Alte activiti : asisten medical primar, facilitarea accesului la un loc de munc, menaj, paz, alte activiti administrative, etc

  Centre de zi pentru asisten i suport pentru alte persoane aflate n situaii de nevoie

  62 8899CZ PN I I. Centre de zi pentru victime

  ale dezastrelor naturale Consiliere psiho-social; ROF serviciu social de zi

  63 8899CZ PN - II II. Centre de suport pentru

  situaii de urgen/de criz Informare ROF serviciu social de zi

  64 8899CZ -PN - III III. Centre de zi de consiliere i informare

  Consiliere i suport juridic ROF serviciu social de zi

  65 8899CZ -PN - IV IV. Centre de zi de

  integrare/reintegrare social Suport emoional ROF serviciu social de zi

  66 8899CZ PN - V V. Servicii de asisten comunitar

  Consiliere spiritual/religioas ROF serviciu social n comunitate

 • 12

  Cazare temporar

  Alte activiti : informare, evaluare i elaborare plan de intervenie, integrare/reintegrare social, asisten medical primar, orientare vocaional, reintegrare colar, transport, mas, distribuire alimente, hran rece, ajutoare materiale, spltorie, usctorie, curenie, alte activiti administrative, etc

  Servicii de intervenie n strad pentru persoane fr adpost, persoane cu diferite adicii, victime ale violenei n familiei, victime

  ale dezastrelor naturale, etc.

  67 8899 SIS - I I. Echip mobil Identificare i monitorizare persoane care triesc n strad

  ROF serviciu social n comunitate

  68 8899 SIS - II II. Ambulana social Asisten medical de urgen

  ROF serviciu social n comunitate

  Evaluri medicale i sociale periodice

  Transport persoane greu deplasabile fr aparintori i fr venituri la serviciile de evaluare complex sau la uniti medicale i centre de zi

  Informare

  Acordare alimente i buturi calde, pturi i mbrcminte

  Alte activiti specifice categoriei de beneficiari

  Centre de preparare i distribuire a hranei pentru persoane n risc de srcie

  69 8899 CPDH - I I. Cantine sociale Preparare i servire a mesei calde; ROF serviciu social de zi

  70 8899 CPDH - II II. Servicii mobile de acordare a

  hranei (masa pe roi) Pregtire i distribuire a hranei calde i reci

  ROF serviciu social n comunitate

  Curenie

  Alte activiti, dup caz: gospodrie proprie pentru aprovizionare cu

  produsele necesare preparrii meselor calde i reci, comercializare produse alimentare , n condiiile legii