82
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ 2051, m. Chişinău, str. Murelor, 3. Tel: (022) 92-20-55, 74-25-00 Fax 74-23-11 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА П.У. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 2051, м. Кишинэу, ул. Мурелор, 3 Тел : (022) 92-20-55, 74-25-00 Факс 74-23-11 EXTRAS DIN NOMENCLATORUL DE STAT AL PREPARATELOR FARMACEUTICE DE UZ VETERINAR ÎNREGISTRATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Denumirea preparatelor Substanța activă Producător Înregistrato r Nr şi data înregistră rii 2008 909 . Malein Fab.biolog. Cursc, „Bioc”,Rusia SA „Farmavet” 1006/22.05 .08 910 . V-na c/a Newkastle, tul.”La-Sota” Vaccin # # 1007/22.05 .08 911 . Oxytetravet 100% Oxitetraciclină The Arab Pesticides and Veterinary, Iordania SRL”Agrimatc o-Service 1008/22.05 .08 912 . Doxy Tylovet plus Oxitetraciclină hidroclorid,tylo zină tartrat,vitamina acetat # # 1009/22.05 .08 913 . Rabirom Vaccin SA Romvac Company, Romania SRL Vetzooagro, Chisinau 1010/22.05 .08 914 . Avipestisota Vaccin # # 1011/22.05 .08

Extras Nomenclator 31.10.2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Extras Nomenclator 31.10.2012

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ

2051, m. Chişinău, str. Murelor, 3.Tel: (022) 92-20-55, 74-25-00

Fax 74-23-11

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВАП.У. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

2051, м. Кишинэу, ул. Мурелор, 3Тел: (022) 92-20-55, 74-25-00

Факс 74-23-11EXTRAS DIN NOMENCLATORUL DE STAT AL PREPARATELOR FARMACEUTICE DE UZ

VETERINAR ÎNREGISTRATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Denumirea preparatelor

Substanța activă Producător ÎnregistratorNr şi data

înregistrării

2008

909. Malein Fab.biolog. Cursc, „Bioc”,Rusia

SA „Farmavet” 1006/22.05.08

910. V-na c/a Newkastle, tul.”La-Sota”

Vaccin # # 1007/22.05.08

911. Oxytetravet 100% Oxitetraciclină The Arab Pesticides and Veterinary, Iordania

SRL”Agrimatco-Service

1008/22.05.08

912. Doxy Tylovet plus Oxitetraciclină hidroclorid,tylozină tartrat,vitamina acetat

# # 1009/22.05.08

913. Rabirom Vaccin SA Romvac Company, Romania

SRL Vetzooagro, Chisinau

1010/22.05.08

914. Avipestisota Vaccin # # 1011/22.05.08

915. Lebcontrol # # 1012/22.05.08

916. Tuberculin PPD-aviar

Fab.biolog. Cursc„Bioc,Rusia

SA „Farmavet” 1013/22.05.08

917. Febtal-combo Prazicvantel,albendazol „Agrovetzaşita”, Rusia

SRL Zoofarmagro 1014/17.06.08

918. Picătur „Briliantovîe glaza”

Clorgexidin,bigluconat,taurin,acid succinic

# # 1015/17.06.08

919. Alezan Eucalipt... # # 1016/17.06.08

920. Antibac 250 Ciprofloxacină # # 1017/17.06.08

921. Antibac pro interzis

Enrofloxacină, metronidazol

# # 1018/17.06.08

Page 2: Extras Nomenclator 31.10.2012

922. Vaccin Pestisen C Vaccin Bioveta, Cehia SRL Vetzooagro 1019/17.06.08

923. Migstim Miramistin OOO„Agrovetzaşita”, Rusia

SRL Zoofarmagro 1020/03.07.08

924. Dironet Prazicvantel,ivermectin # # 1021/03.07.08

925. Multivet Vitamine,minerale The Arab Pesticides and Veterinary, Iordania

SRL”Agrimatco-Service

1022/03.07.08

926. Racumin, momeală Bromdialon ÎM„SMICŞPA” Moldova

ÎM„SMICŞPA” Moldova

1023/03.07.08

927. Nobilis EDS Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1024/25.07.08

928. V-n NobivacDHPPi Vaccin # # 1025/25.07.08

929. Aliseryl WS Eritrimicina tiocinat, Oxitetraciclina HCl, Streptomicina sulfat, Colistin sulfat, Vitamine

Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1026/25.07.08

930. Butasal 100 Butafosfanul, Vit.B12 # # 1027/25.07.08

931. Intracox oral Teltrazuril propilen glycol

# # 1028/25.07.08

932. Introvit Vitamine și minerale, nicotină, acid folic, boitină,colin clorid, aminoacizi

# # 1029/25.07.08

933. V-n Nobilis IB-91 Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1030/25.07.08

934. V-n Nobilis Gumboro 228E

Vaccin # # 1031/25.07.08

935. ASD F-2 Distilarea uscată a făinei carne și oase

OOO „Areal Medical”, Rusia

SRL Zoofarmagro 1032/08.08.08

936. ASD F-3 -//- # # 1033/08.08.08

937. CID 210Didecyldimethylammonium chlorid, Glutaraldehid

„CID LINES”, Belgia

SA Farmavet 1034/08.08.08

938. Piradec Pirantel Agrovetzaşita, Rusia

SRL Zoofarmagro 1035/08.08.08

939. Advocate zgarda Imidocloprid BAYER,Germania SA Nicoleta-Lux 1036/08.08.08

940. V-n Nobilis IB MA5 Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1037/08.08.08

Page 3: Extras Nomenclator 31.10.2012

941. ECO DES Alkydimethylbenzylammoniuum chlorid

„CID LINES”, Belgia

SA Farmavet 1038/08.08.08

942. V-n contra Bolii Aujeski

Vaccin Fab.biolog.Stavropol,Rusia

# 1039/08.08.08

943. Advantage Imidacloprid BAYER,Germania SA Nicoleta-Lux 1040/08.08.08

944. Profender Praziquantel # # 1041/08.08.08

945. V-n Nobilis Gumboro D 78

Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1042/08.08.08

946. Vitasol 600 000 Vitamine Vitafort, Ungaria, SRL Vitafort 1043/26.08.08

947. Ecocid S Peroximonosulfat de natriu

KRKA, Slovenia SRL Zoofarmagro 1044/26.08.08

948. Levamisol 10% Levamisol hidrocloid, p-hidroxibenzoatme- til de Na,Edetat disodic, Metabisulfat de Na, Citrat de Na,Acid citric

SA Farmavet, Chişinău

SA Farmavet, Chişinău

1045/26.08.08

949. Ivermectină 1% Ivermectin,Glicerolformol,Propilenglicol

# # 1046/26.08.08

950. Enrofloxacină 10% Enrofloxacina SA Medicamentum

SA Medicamentum

1047/26.08.08

951. Vaccin AVI IB H120 Vaccin Laprovet, Ungaria SRL Agrimatco-service

1048/26.08.08

952. Vaccin AVI IBD Inter

Vaccin # # 1049/26.08.08

953. Oxitetraciclină 10% Clorhidrat de oxitetra ciclină,HCl,Novocain Acid citric,Hidroxid de Na

SA Farmavet, Chişinău

SA Farmavet, Chişinău

1050/17.09.08

954. Levamisol 10% Levamisol,Metasulfit de Na,TrilonB,pHidroxibenzoat de metil,p-Hidroxibenzoat de npropil, Citrat de Na, Acid acetic

SA Medicamentum, Anenii-Noi

SA Medicamentum, Anenii-Noi

1051/17.09.08

955. V-n c/a b.Newkastle, tulp.”HГНУ ВНИИВВиМ

Vaccin Pocrov, Rusia SA Farmavet 1052/17.09.08

956. V-n c/a Rujetului, tulp.”VR-2

Vaccin „Fabrica biologică Stavropol”, Rusia

SA Farmavet1053/17.09.08

957. V-n ITA ND+IB+EDS

Vaccin Laprovet,Ungaria SRL Agrimatc-Service

1054/17.09.08

Page 4: Extras Nomenclator 31.10.2012

958. V-n Nobilis RT inac Vaccin IntervetInternational, Olanda

SRL Vetzooagro 1055/17.09.08

959. V-n Nobilis IB H-120

Vaccin # # 1056/17.09.08

960. Valben 400mg Albendazol SA Farmavet, Chişinău

SA Farmavet, Chişinău

1057/17.09.08

961. Nobilis Reo+IB+G+ND

Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1058/10.10.08

962. Bromadilon BVP 0,25%

Bromdialon SRL„Biovetprotect-Grup”, rn.Ocniţa

SRL„Biovetprotect-Grup”,rn.Ocniţa

1059/10.10.08

963. Gentamicin 10% Sulfat de gentamicină, Metabisulfat de Na, Edetat disodic

SA”Farmavet”, Chişinău

SA”Farmavet”, Chişinău

1060/10.10.08

964. Nobivac Lepto Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1061/10.10.08

965. Tiamulin 45% Tiamulin, Butyl parahydroxybenzoate, Propyl galate

SA”Farmavet”, Chişinău

SA”Farmavet”, Chişinău

1062/10.10.08

966. Florfenicol 10% Florfenicol, 2-pirolidon # # 1063/10.10.08

967. Biotronic Multiliquid

Organic și săruri Biomin Gmb, Austria

SRL Magic-Farm 1064/10.10.08

968. Brodefacum 98% Brodifacum IprochemCompany Limited,China

SRL Biovetprotect Grup, Ocniţa

1065/10.10.08

969. Vaccin c/a PPC, tulp.”ЛК-ВНИИВВиМ»

Vaccin ГНУ/ВНИИВВиМ, Pocrov

SA Farmavet 1066/20.11.08

970. Zoopux Deltametrin SA Medicamentum

SA Medicamentum

1067/20.11.08

971. Albendazol 10 Albendazol -//- -//- 1068/20.11.08

972. Biomin PEP liquid Extracte de plante vit.E Biomin Gmb, Austria

SRL Magic-Farm Chişinău

1069/20.11.08

973. Zooşampun Bars Lavanda,propilenglicolevîi extract pelargonii şi gvozdici

OOOAgrovetzaşita, Rusia

SRLZoofarmagro 1070/20.11.08

974. Furtuna Şobolanilor №1

Brodifacum SRLBiovetprotect Grup

SRLBiovetprotect Grup

1071/20.11.08

975. Micofix Select 3E Pămînt diatomaceous, argilă caolinită liberă de asbest, drojdie

Biomin Gm,Austria

SRL Magic-Farm Chişinău

1072/20.11.08

Page 5: Extras Nomenclator 31.10.2012

inactivată, substanțe ficofitice, extract de plante.

976. Nobilis Ma5+Clon 30

Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1073/01.12.08

977. Cafeina Benzoat de Na 20%

Cafeina benzoat de Na SA Farmavet, Chişinău

SA Farmavet, Chişinău

1074/01.12.08

978. Nobilis AE+POX Vaccin IntervetInternaţional, Olanda

SRL Vetzooagro 1075/01.12.08

979. Nobilis Rismavac+CA126

Vaccin -//- -//-1076/01.12.08

980. Nobilis ND C2 Vaccin -//- -//- 1077/01.12.08

981. Biovit LAD-80 Clortetraciclin hidroclorid,Vit.B12

OAO''Biolic'', Ucraina

SA Farmavet 1078/17.12.08

982. Delta-Pux Deltametrin,Calciu carbonat

SA Farmavet, Chişinău

SA Farmavet 1079/17.12.08

983. Anticox Diclazuril ''The Arab Peshcides and Veterinary Drugs Mfg'',Iordania

SRL''Agrimatco-Service'',Chişinău

1080/17.12.08

984. Xeralxon Oxitetraciclina, Streptocida,Xeroform

SA Farmavet, Chişinău

SA Farmavet 1081/17.12.08

985. Nobilis IB+ND+EDS

Vaccin IntervetInternaţional,Olanda

SRL Vetzooagro 1082/17.12.08

986. Floron soluţie orală Fluorfenicol KRKA d.d.Novo Mesto,Slovenia

SRL Zoofarmagro 1083/17.12.08

987. Floron pulbere Fluorfenicol -//- -//- 1084/17.12.08

988. API LIFE VAR Timol, Eucalipt ulei, Camfor racemic, L- Mentol

Chemicals LAIF, Italia

SRL Zoofarmagro 1085/17.12.08

989. Colisol Colistin (sulfat) 'The Arab Pesticides and Veterinary''

SRL Agrimatco-Service'

1086/17.12.08

990. L-Lysine HCL 98,5%

Lizin ADM Specialty Ingredients SUA

SRL Intervetcom 1087/17.12.08

2009

991. Bio Tox Ca,Mg,Na Biochem,Germania

SA,,Nicoleta-Lux,, 1088/30.01.09

Page 6: Extras Nomenclator 31.10.2012

992. Flushing Ca,Betain,Vit.C # # 1089/30.01.09

993. BioZyme Dry Endo 1,4 Betaxilanaza, Endo 1,4 Betagluconata formiat,pectinaza,amilaza,proteaza,6fitaza

# # 1090/30.01.09

994. BioZink WS Vitamine şi minerale # # 1091/30.01.09

995. Stress Pack WS Vit.C,Triptofan, Betain,Mg

# # 1092/30.01.09

996. Beta Tec Drojdie,lactoza # # 1093/30.01.09

997. Vaccin antirabic oral, tulpina TS-80

Vaccin ГНУ ВНИИВВиМ, Pocrov,Rusia

SA''Farmavet'' 1094/30.01.09

998. Vaccin LTF-130 Vaccin ''Fabrica Biologică Stavropol'',Rusia

SA''Farmavet'' 1095/30.01.09

999. Celeprim-Forte Sulfadiazina,Trimetoprim,Acid ascorbic,lactoza

SA''Farmavet'', Chişinău

SA''Farmavet'',Chişinău

1096/30.01.09

1000 Antisalmonella Hex Acizi organici ''Biochem'', Germania

SA''Nicoleta-Lux'' 1097/30.01.09

1001 Curăluşa ''Beaphar''contra paraziţilor externi

Diazinon ''Beaphar Import und Export GmbH'', Olanda

ÎI,,Catric Victoria,, 1098/30.01.09

1002 Kitty's aditiv polivitaminic pentru animale de campanie

Vitamine și minerale # # 1099/30.01.09

1003 Ehiquantel Praziquantel,pirantel,febantel

''Laboratorio Centrovet,LTD'', Chile

SRL''Agrimatco-Service''

1100/30.01.09

1004 Deramol 10 % Triclbendazol # # 1101/30.01.09

1005 Veterin 30 % Florfenicol # # 1102/30.01.09

1006 V-n contra Pasteurelozei aviare

Vaccin Fabrica biologică,Sumî Ucraina

SA Farmavet 1103/17.02.09

1007 Bioseptin unguent Baccilus subtilis OOONPF''Исследовательский центр'', Rusia

SA Medicamentum

1104/17.02.09

1008 Vetom 2, pulbere Baccilus subtilis # # 1105/17.02.09

1009 Premix Felucen K1-2, K1-4, K2-4 pentru bovine

Vitamine,minerale OOO Agrovit, Rusia

SRL Zoofarmagro 1106/17.02.02

Page 7: Extras Nomenclator 31.10.2012

1010 Vetom 4- pulbere Baccilus subtilis OOONPF''Исследовательский центр'', Rusia

SA Medicamentum

1107/17.02.09

1011 ''Uşastic'' premix Vitamine,minerale OOO''Agrovit'', Rusia

SRL''Zoofarmagro 1108/06.03.09

1012 ''Solnîşco''premix Vitamine,minerale # # 1109/06.03.09

1013 ''Reabuşca''premix Vitamine,minerale # # 1110/06.03.09

1014 Vetom-3 pulbere Baccilus subtilis OOOНПФ''Исследовательский центр'', Rusia

SA''Medicamentum''

1112/06.03.09

1015 RIDA COUNT Total ''R-Biofarm AG'',Germania

SRL''Imunotehnomed'', Chişinău

1113/06.03.09

1016 Premix ''Borica'' Vitamine,minerale OOO''Aгровит'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1114/02.04.09

1017 ''Broiler starter/Grower l premix''

Vitamine,minerale ''Provimi'',Olanda SRL''Zoofarmagro''

1115/02.04.09

1018 ''Broiler Grower ll premix''

Vitamine,minerale # # 1116/02.04.09

1019 ''Broler Finisher Premix''

Vitamine,minerale # # 1117/02.04.09

1020 Vetom 1.1 Baccilus subtilis НЛФ''Исследовательский центр'', Rusia

SA''Medicamentum''

1118/02.04.09

1022 Enromic 10% Enrofloxacina Laboratorio Centrovet,Chili

# 1120/02.04.09

1023 Ung.Ihtiol 10% Ihtiol, Vaselină albă SA''Medicamentum'',Anenii-Noi

SA''Medicamentum,Anenii-Noi

1121/02.04.09

1024 Pulbere chirurgicală Xeroform,Streptocida Ucraina, ВНП ''Укрзооветпромпостач''

SRL''Zoofarmagro''

1122/02.04.09

1025 Ung.Cu oxid de Zn 10%

Oxid de Zn,Vaselină albă

SA''Medicamentum'',Anenii-Noi

SA''Medicamentum,Anenii-Noi

1123/02.04.09

1026 Eryromvac,vaccin viu liofilizat

Vaccin RomvacCompany, Romania

SRL''Vetzooagro'' 1124/02.04.09

1027 ''Hemoragivac'' v-n inactivat

Vaccin NPP ''Bio-Test-Laboratoria'', Ucraina

SRL Vetzooagro 1125/02.04.09

1028 Bixler Glutaral dechid Laboratorio SRL Agrimatco- 1126/02.04.09

Page 8: Extras Nomenclator 31.10.2012

Centrovet,Chili Service

1029 ''Mevarex +'' Vaccin NPP''Bio-Test-Laboratoria'', Ucraina

SRL Vetzooagro 1127/02.04.09

1030 Premix''Felucen UBMKK pentru păsări(П 1-2)''

Vitamine,minerale ООО''Агровит'', Rusia

SRL Zoofarmagro 1128/02.04.09

1031 Deltox Deltamitrina Ucraina , ВНП ''Укрзооветпромпостач''

# 1129/02.04.09

1032 Premix ''Burionca'' Vitamine,minerale ООО''Агровит'', Rusia

# 1111/02.04.09

1033 Bengatest ABGTE, set diagnostic

''Synobiotics Europe SAS'', Franţa

SRL Biomedical 1130/13.04.09

1034 Serelisa Brucella OCB Ab Mono Inderect,set de diagnostic

# # 1131/13.04.09

1035 Serelisa HCV AB Mono Blocking

# # 1132/13.04.09

1036 Picături pentru urechi ''Bars''

Diazinon,prednizalon Агроветзащита, Rusia

SRL''Zoovetagro'' 1133/13.04.09

1037 Sulf comprimate Trimetoprim,sulfadiazin # # 1134/13.04.09

1038 Picături insectoacaricide ''Bars''

Permetrin # # 1135/13.04.09

1039 Adaos vitamino-mineral''Cstocica''

Vitamine,minerale # # 1136/13.04.09

1040 Alben comprimate albendazol # # 1137/13.04.09

1041 Amit Amitraz,prednizalon # # 1138/13.04.09

1042 Febtal comprimate Fenbendazol # # 1139/13.04.09

1043 Metranidazol interzis

metronidazol # # 1140/13.04.09

1044 Alben C Albendazol,prazicvantel # # 1141/13.04.09

1045 Felucen granulat pentru bovine K1-2, K1-4,K2-2,K2-4, K2-6

Vitamine,minerale ООО''Агровит'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1142/29.04.09

Page 9: Extras Nomenclator 31.10.2012

1046 Vaccin c/a salmonelozei, pasteurelozei şi infecţii enerocococe

Vaccin Fabrica biologică Armavir,Rusia

SA''Farmavet'' 1143/29.04.09

1047 CAN-TITAN comprimate

Vitamine ''Biofactor'', Polonia

SRL''Vetzooagro'' 1144/29.04.09

1048 Azinox plus Prazicvantel Агроветзащита, Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1145/29.04.09

1049 Dermatex Vitamine și material ''Biofactor'', Polonia

SRL''Vetzooagro'' 1146/29.04.09

1050 Ditrim Sulfadimezin, trimetoprim

ZAO''Nita-Farm'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1147/14.05.09

1051 HMI СЛ BQ A Gidroochis Na, hemogenă PAB

Hygiene Medical Industry Co.,Ltd., Bulgaria

SRL''Dezmed- CV'', Chişinău

1148/14.05.09

1052 Zooşampon insecticid''Lugovoi''

Permetrin ООО''Агроветзащита'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1149/14.05.09

1053 Septogel Iodopovidon ZAO''Nita-Farma'',Rusia

# 1150/14.05.09

1054 Enroxil 15 mg, comprimate

Enrofloxacina KRKA,d.d.,Novo mesto Slovenia

KRKA,d.d.,Novo mesto Slovenia

1151/25.05.09

1055 Enroxil 150 mg, comprimate

Enrofloxacina # # 1152/25.05.09

1056 Dioxidina 1% Dioxidina SA''Medicamentum'',Anenii-Noi

SA''Medicamentum'', Anenii-Noi

1153/25.05.09

1057 Nitox 200 Oxitetraciclin ZAO''Nita-Farm'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1154/25.05.09

1058 Azinox pentru cîini şi pisici

Prazicvantel ООО''Агроветзащита'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1155/25.05.09

1059 Doxyphyl S.P.A.U.V.

Doxycycline hyclate, acidum citrum

Phylaxia Pharma LTD, Ungaria

SA''Farmavet'' 1156/25.05.09

1060 TYLACOL Tilosin, colistin -//- -//- 1157/25.05.09

1061 PHYLAMOX 100 A.U.V

Amoxicilină, trihidrat # # 1158/25.05.09

1062 LINCOPHYL 100 A.U.V

Lincomicin # # 1159/25.05.09

1063 SEPTOBAR 50Alkyl Dimethyl Benzyl AmmoniumChlorid,Octyl Decyl DBA,Didecyl DAC,Dioctyl DAC

Dorvet LTD, Izrail # 1160/25.05.09

Page 10: Extras Nomenclator 31.10.2012

1064 BIO-MOS™Drojdie neviabilă din Sp. Saccharomyces cerevisiae

Altech ,UK Ltd ,USA

# 1161/29.05.09

1065 SEL-PLEX™ Seleniu organic din Saccharomyces cerevisiae

# # 1162/29.05.09

1066 OPTIGEN™ll Supliment de azot non proteic

# # 1163/29.05.09

1067 MYCOSORB™ Drojdie neaviabilă din Saccharomyces cerevisiae

# # 1164/29.05.09

1068 SIL-ALL 4X4 TM

Liquid AppiliedMicroorganizme,enzime # # 1165/29.05.09

1069 ACID-PAK 4-WAY™ Water Solubel 2X

Sodiu,potasiu # # 1166/29.05.09

1070 YEA-SACC™ Sassharomyces cerevisiae

# # 1167/29.05.09

1071 Stronghold 15mg (6%, 0,25ml)

Selmactin PFIZER Animal Health, SUA

SRL''Zoofarmagro''

1168/29.05.09

1072 Stronghlod 30mg (12%, 0,25ml)

Selmactin # # 1169/29.05.09

1073 Stronghold 45mg (6%, 0,75ml)

Selmactin # # 1170/29.05.09

1074 Stronghold 60mg (12%, 0,5ml)

Selmactin # # 1171/29.05.09

1075 Stronghold 120mg (12%, 1,0ml)

Selmactin # # 1172/29.05.09

1076 Stronghold 240mg (12%, 2,0ml)

Selmactin # # 1173/29.05.09

1077 Rimadyl TP, comprimate

Caprofen # # 1174/29.05.09

1078 Oxitetraciclina 20% Oxitetraciclina clorhidrat

S.C.''Pasteur'', Romania

SRL''Vetzooagro'' 1175/09.06.09

1079 Stresin premixComplex de vitamine, Ca pantotenat, Acid folic

# # 1176/09.06.09

1080 Enrofloxacina 5% Enrofloxacina # # 1177/09.06.09

1081 Furagol-T comprimate

Tilozina tartrat, Sulfadimetoxin

# # 1178/09.06.09

Page 11: Extras Nomenclator 31.10.2012

1082 Sel-E-Vit sol.inj. Acetat de α-tocoferol, Selenit de Na

# # 1179/09.06.09

1083 Coccistop S, sol.or. Sulfaquinoxalina # # 1180/09.06.09

1084 RehidravitAcetat deNa,Clorurile de:Na,Ca,K,Mg,Cafeina benzoat deNa, Glucoza, Vit.B2,B6,PP,inozitol

# # 1181/09.06.09

1085 FELOCELL 3 Vaccin PFIZER Animal Health, SUA

SRL''Zoofarmagro''

1182/09.06.09

1086 DEPO PROMINE 50

Medroxyprogesteron acetat

PFIZER Animal Health, Belgia

# 1183/09.06.09

1087 Vaccin c/a Salmonelozei la păsări

Vaccin НПП АВИВА , Rusia

SA''Nicoleta- Lux'' 1184/17.06.09

1088 Vaccin c/a Variolei la păsări

Vaccin # # 1185/17.06.09

1089 Vaccin c/a Pasteurilozei /păsări

Vaccin # # 1186/17.06.09

1090 Ivatyl 20% Tilozin,acid benzilic ''Bioveta'', Cehia SRL''Vetzooagro'' 1187/17.06.09

1091 Biocan M inj. Vaccin # # 1188/03.07.09

1092 Biomec 10 mg(1%) Ivermectin # # 1189/03.07.09

1093 IhglucovitIhtiol,Glucoza,Acid ascorbic,Alcool etilic SA''Medicamentu

m''SA''Medicamentum''

1190/03.07.09

1094 CorzetaminZahar invertit, Clorhidrat de tiamină, Clorura de Na, Clorura de K,Alcool etilic,Acidi citric

# # 1191/03.07.09

1095 Unguent Papilon Acid salicilic, Rezorcin ВАТ ВНП ''Укрзооветпромпостач''

SRL''Zoofarmagro''

1192/03.07.09

1096 Ampiclox LC Ampicilina, cloxacilina PFIZER Animal Health,Italia

SA''Farmavet'' 1193/14.07.09

1097 Albendazol 2,5%;10%

Albendazol, Carboximetil celuloză,propilenglicol,Polisorbat 80,Acid benzoic

SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1194/14.07.09

1098 Vanguard Plus 5/L Vaccin PFIZER Animal Health,SUA

SA''Farmavet'' 1195/14.07.09

1099 Terramycin Aerosol Spray

Oxitetraciclină clorhidrat

PFIZER Animal Health, Germania

# 1196/14.07.09

Page 12: Extras Nomenclator 31.10.2012

1099 Oxitocină,sol.inj. Oxitocina sintetică OOO НУ НПФ ''Brovafarma'',Ucraina

SRL''Zoofarmagro''

1197/07.08.09

1100 Brovamast 2D, suspensie

Sulfatiazol de natriu, cloxacilin,neomicin sulfat

# # 1198/07.08.09

1101 Brovermectin gel ivermectin # # 1199/07.08.09

1102 Otibiovin,soluţie Triamcinoloni acetonidum, acidum salicylicum,gentamicin sulfas,carbethopendicum bromidum

''Bioveta'',Cehia SRL''Vetzooagro'' 1200/07.08.09

1103 Top Spot On Strohger,sol.externă

Permethrinum excipienţa

# # 1201/07.08.09

1104 Otipur,suspensie Acidum lacticum, acidum salicylicum, carbethopendecinii bromidum

# # 1202/07.08.09

1105 Eurojet,suspensie Ampicilinum, cefalexinum

# # 1203/07.08.09

1106 Premix''Moţata 2%''Complex de vitamine şi minerale SA''Medicamentu

m''SA''Medicamentum''

1204/28.08.09

1107 Premix''Joiana 1%''Complex de vitamine şi minerale # # 1205/28.08.09

1108 Premix''Cocoşel 2%''Complex de vitamine şi minerale # # 1206/28.08.09

1109 Premix''Purceluş 2%'

Complex de vitamine şi minerale # # 1207/28.08.09

1110 Premix''Iepuraş 2%''Complex de vitamine şi minerale # # 1208/28.08.09

1111 Premix''Porci la îngroşat 2%''

Complex de vitamine şi minerale # # 1209/28.08.09

1112 Selevit, pulbereComplex de vitamine, Pantotenat de Ca,Acid folic,Nicotinamida,Metionina,Triptofan,Lizina,Seleniu

''Pasteur'', Romania

SRL''Vetzooagro'' 1210/28.08.09

1113 Premix''Aminovitan S1''

Vitamine,minerale ''Trow Nutrition Biofactory s.r.o.'', Cehia

SA''Enteh'' 1211/28.08.09

1114 Premix''Aminovitan S2''

Vitamine,minerale # # 1212/28.08.09

1115 Premix''Aminovitan Vitamine,minerale # # 1213/28.08.09

Page 13: Extras Nomenclator 31.10.2012

S3''

1116 Premix''Aminovitan ROP 0-15kg''

Vitamine,minerale # # 1214/28.08.09

1117 Premix''Aminovitan ROP 15-30kg''

Vitamine,minerale # # 1215/28.08.09

1118 Fenbendazol 22,2% granulat

Fenbendazol SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1216/28.08.09

1119 ''Enrofloxacină 10%'',sol.inj.

Enrofloxacina,Hidroxid de K,Butanol

# # 1217/28.08.09

1120 ''Tilozină 20%'', sol. inj.antimicrobiană

Tilozina,p-hodroxi benzoatmetil de Na, p-hodroxiben-zoat propil de Na, Alcool benzilic, Pro pilenglicoli

# # 1218/28.08.09

1121 ''Laxydoll'',vaccin contagios c/a Agalactiei

Vaccin ''Dollvet A.Ş./Şanliurfa'', Turcia

SA''Nicoleta-Lux'' 1219/28.08.09

1122 ''Apispir'' sol. 1% Extract biomasă spirulina pletensis

SRL''Ficotehfarm'', Moldova

SRL''Ficotehfarm'' 1220/28.08.09

1123 ''Enrofloxacină 10%, sol.orală

Enrofloxacina,Alcool benzilic

SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1221/28.08.09

1124 ''Vitaseptol,'' pulbere hidrosolubilă

Oxitetraciclina,Norsulfazol,Tartrat de tilozină, Trihidrat de amoxicilină, Trimetoprim

# # 1222/28.08.09

1125 ''Levamizol 8%,''pulb. hidrosol.

Levamizol # # 1223/28.08.09

1126 ''Urotropină 40%'' , sol.inj

Urotropina # # 1224/28.08.09

1127 Dihidrostreptomicin 20%,sol.inj.

Sulfat de dihidrostre- ptomicină,p-hidroxi- benzoat metil de Na, p-hidroxibenzoat propil de Na

# # 1225/28.08.09

1128 ''Colivetoprim'',pulb. Colistin sulfat, Trime- toprim

# # 1226/28.08.09

1129 Toltavet Toltazuril SA''Mobedco'', Iordania

SRL''Agrimatco-Service

1227/15.09.09

1130 Ecthotrin 10% Cypermethrin # # 1228/15.09.09

Page 14: Extras Nomenclator 31.10.2012

1131 Diacidol 60% Diacidol # # 1229/15.09.09

1132 Xeroseptol Streptocidă,Xeroform SA.Medicamentum,Moldova

SA''Medicamentum''

1230/21.09.09

1133 VitametoprimSulfametoxazol,Trimetoprim, Acid Ascorbic # # 1231/21.09.09

1134 Baycox 2,5 Toltazuril ''Bayer'',Germania SA Nicoleta- Lux'' 1232/21.09.09

1135 Kiltix-zgarda mică/medie/mare

Flumetrin # # 1233/07.10.09

1136 Pulbere chirurgicalăStreptocidă,Acid boric,Timol,Sulfat de Zn,Amidon

SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1234/07.10.09

1137 Romparasect Cypermetrin, Permetrin,Alcool etilic,Dimetilformamida

''Romvac'', Romania

SA''Nicoleta-Lux'' 1235/07.10.09

1138 Premix Layer starter grower

Vitamine și minerale ''Provimi'',Olanda SRL''Zoofarmagro''

1236/07.10.09

1139 Premix Broiler breder developer/prelay

Vitamine și minerale # # 1237/07.10.09

1140 Premix Layer rearing developer/prelay

Vitamine și minerale # # 1238/07.10.09

1141 Premix Layer start/phase

Vitamine și minerale # # 1239/07.10.09

1142 Premix breeder rearing starter/grower

Vitamine și minerale # # 1240/07.10.09

1143 Premix broiler breeder production start/phase

Vitamine și minerale # # 1241/07.10.09

1144 Mastomicin Gentamicina sulfat,clindamicina hidroclorid,lidocaină

ZAO''Nita-Farm'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1242/27.10.09

1145 Septo-spray Iodopovidon # # 1243/27.10.09

1146 Uteroton Propranolol clorhidrat, metabisulfit de Na, cloreton, acid citric

# # 1244/27.10.09

1147 Catosal Butafosfan,Tiancobalamin,Metil-4-hidroxibenzoat

''Bayer Health Care'',Germania

SA''Nicoleta-Lux'' 1245/27.10.09

1148 Bolfo spray Proposcur # # 1246/27.10.09

Page 15: Extras Nomenclator 31.10.2012

1149 Suiferovit Fer în complex cu dextranul,clorură de cupru, clorură de cobalt, vit B1,B2,B6,PP,Ca,ser porcinad

SA''Bioveta'', Polonia

SRL''Zoofarmagro''

1247/27.10.09

1150 Tuberculin (PPD) mamifer

ФГУП Курская биофабрика,Биок or.Cursc, Rusia

SA „Farmavet”, Chişinău

1248/24.11.09

1151 Albevet 2,5% Albendazol ''Mobedco-Vet'', Iordania

SRL''Agrimatco-Service

1249/24.11.09

1152 Metronid 50 interzis

Metronidazol ZAO''Nita-Farm'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1250/24.11.09

1153 Ivermec-gel Ivermectin,pantenol,lidocain

ZAO''Nita-Farm'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1251/24.11.09

1154 Solvimin Seleniu Vitamine KRKA d.d.Novo Mesto,Slovenia

SRL''Zoofarmagro''

1252/24.11.09

1155 Gentamicin sulfat- pulbere

Sulfat de gentamicină KRKA d.d.Novo Mesto,Slovenia

SRL''Zoofarmagro''

1253/24.11.09

1156 Drontal plus Praziquantel,Pirantel embonat

Bayer HealthCare AG, Germania

SA „Nicoleta-Lux” 1254/24.11.09

1157 Drontal pentru pisici Praziquantel,Pirantel embonat

Bayer HealthCare AG, Germani

SA „Nicoleta-Lux” 1255/24.11.09

1158 Albazen 2,5%, suspensie

Albendazol OOO „Rubicon”, Belorusia

SRL „Padis-Farm” 1256/24.11.09

1159 Albazen 10%, susp. Albendazol OOO „Rubicon”, Belorusia

SRL „Padis-Farm” 1257/24.11.09

1160 Vaccin ORNIVAC ND+GO

Vaccin „BIOVETA”, Cehia

SRL „Vetzooagro” 1258/03.12.09

1161 Vaccin ORNIVAC ND+GO+IB+RDS

Vaccin „BIOVETA”, Cehia

SRL „Vetzooagro” 1259/03.12.09

1162 Vaccin ORNIVAC EDS

Vaccin „BIOVETA”, Cehia

SRL „Vetzooagro” 1260/03.12.09

1163 Vaccin NobiVac RABIES

Vaccin Intervet International, Olanda

SA „Nicoleta-Lux” 1261/03.12.09

1164 BAITRIL 5%-injectabil

Enrofloxacina Bayer HealthCare AG, Germani

SA „Nicoleta-Lux” 1262/03.12.09

1165 BAITRIL 10%-solutie orală

Enrofloxacina Bayer HealthCare AG, Germani

SA „Nicoleta-Lux” 1263/03.12.09

Page 16: Extras Nomenclator 31.10.2012

1166 Premix start-creştere broileri-AF-1201-C,

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1264/03.12.09

1167 Premix găini-ouătoare-AF-1204

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1265/03.12.09

1168 Premix tineret găini-ouătoare-AF-1203-C

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1266/03.12.09

1169 Premix găini-ouătoare de prăsilă- AF-1206

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1267/03.12.09

1170 Premix finisare broileri- AF-1202

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1268/03.12.09

1171 Premix purcei- AS-2231

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1269/03.12.09

1172 Premix scroafe- AS-2531

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1270/03.12.09

1173 Premix porcine la îngrăşat - AS-2431

vitamine şi minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1271/03.12.09

1174 Furabis - interzis Furazolidon,Sulfametoxazol

SA Medicamentum

SA Medicamentum

1272/15.12.09

1175 FosfosanHidrogenofosfan de disodiu,Hidrogenofosfat de Na,Metenamină

SA Medicamentum

SA Medicamentum

1273/15.12.09

1176 Stop-Cistit Nitraxolină,drotaverin hidroclorid

OOO NPO API-SAN Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1274/15.12.09

1177 Stop-Artrit Glucozaniumhidroclo-rid,hondroitin sulfat, vit.C,extract de salcie și brusture

OOO NPO “API-SAN”, Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1275/15.12.09

1178 Diazinon 60% Diazinon Shandong Lux Animal Medicine Share Co., LTD, China

SA „Farmavet” 1276/15.12.09

1179 CocciprimDiclazuril,N-metilpirilidon,Trietanolamină,Vit.C,Polietilenglicol

SA „Farmavet” SA „Farmavet” 1277/15.12.09

1180 Farrowsure Plus B Vaccin PFIZER, Animal Health, SUA

SRL''Zoofarmagro''

1278/15.12.09

1181 Fosprenil 0,4% Dinatrievaia soli fosfata poliprenolov

ZAO “Micro plus”, Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1279/15.12.09

Page 17: Extras Nomenclator 31.10.2012

1182 Gamavit Placenta denatuirovanaia emuligirovanaia

-//- -//- 1280/15.12.09

1183 Maxidin 0,15% Piridin-2.6-dicarboxilate

-//- -//- 1281/15.12.09

1184 Maxidin 0,4% Piridin-2.6-dicarboxilate

-//- -//- 1282/15.12.09

1185 Stop Prurită, sprey Levomicetină,metronidazol

OOO NPO API-SAN, Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1283/15.12.09

1186 Premix Pui carne demaraj şi creştere 2%

Vitamine şi minerale NUTRISTAR International S.A.,România

ÎM “France-Cristal”SRL, Chşinău

1284/15.12.09

1187 Premix Pui carne finisare 2%,

Vitamine şi minerale -//- -//- 1285/15.12.09

1188 Premix Găini ouăt. consum 2%

Vitamine şi minerale -//- -//- 1286/15.12.09

1189 Premix porci la îngrăşat 2,5%

Vitamine şi minerale -//- -//- 1287/15.12.09

1190 Premix Scroafe 2,5%,

Vitamine şi minerale -//- -//- 1288/15.12.09

1191 Premix tineret porcin 2,5%

Vitamine şi minerale -//- -//- 1289/15.12.09

2010

1192 Stop prurită-suspen-sie

Policortolon, piridoxin,riboflavin

ООО НПО АПИ-САН, Rusia

SRL''Zoofarma-gro''

1290/11.01.10

1193 Choline Chloride 60%

Cholin Chloride Sintofarm SPA, Italia

SRL''Intervetcom'' 1291/11.01.10

1194 Brovarabis V-RG Vaccin ''Укрветпромпостач'', Ucraina

SRL''Hai-Noroc'' 1292/11.01.10

1195 Rabistar Vaccin # # 1293/11.01.10

1196 Refferhyboost Dextra bicarbonate de sodium,clorură de sodium,clorură de pota-siu, streat de magneziu,acid citric

Newborn Animal Care,Franţa

SRL''Magic-Farm'' 1294/11.01.10

1197 Piggyboost Vitamine,glucoză,a-d lactic,colostrums,sulfat

# # 1295/11.01.10

Page 18: Extras Nomenclator 31.10.2012

de fer,extract din plante

1198 Bipin-T Amitraz,emulgator DC-10,o-xilol

ЗАО''Агробиопром'', Rusia

SRL''Albinărie'' 1296/11.01.10

1199 Oxibactocid folii-interzis

Oxitetraciclină # # 1297/11.01.10

1200 Apidez Timol,pihtovoe maslo,şpon

# # 1298/11.01.10

1201 Oxibactocid pul-bere-interzis

Oxitetraciclină,vit.C,glucoza

# # 1299/11.01.10

1202 Amipopl-T Amitraz,emulgator DC-10,o-xilol

# # 1300/11.01.10

1203 Ascovet -interzis Klotrimazol # # 1301/11.01.10

1204 Bivarool Fluvalinat,etanol,emulgator DC-10

# # 1302/11.01.10

1205 Nozemacid-interzis Oxitetraciclin clorid, Eritromicin,Acid ascorbic

# # 1303/11.01.10

1206 Ung.Acid salicilic 5%,20%

Acid salicilic,Vaselină albă

SA Mediсamentum

SA Medicamentum

1304/11.01.10

1207 Ung.CazolinIod,Iodura de potasiu,Acid salicilic,Acid lactic,Clorhidrat de procaină

# # 1305/11.01.10

1208 Foscal Vitamine și minerale Biofactor,Polonia SRL''Vetzooagro'' 1306/11.01.10

1209 Futerix Vitamine # # 1307/11.01.10

1210 Felitix Vitamine # # 1308/11.01.10

1211 Fel-Titan Vitamine și minerale # # 1309/11.01.10

1212 Bipin-M Amitraz,neonol xilol SRMelifera-Nord SRLMelifera-Nord 1310/11.01.10

1213 Varatraz Amitraz SC Pasteur, Româ-nia

SRL''Vetzooagro'' 1311/11.01.10

1214 Calitix Vitamine și minerale ''Biofactor'',Polo-nia

SRL''Vetzooagro'' 1312/21.01.10

Page 19: Extras Nomenclator 31.10.2012

1215 Osteovit Vitamine și minerale # # 1313/21.01.10

1216 Dermatix Vitamine și minerale # # 1314/21.01.10

1217 Zanil HCL 80% Oxitetraciclin,magneziu ''Centrovet'',Chilie SRL''Agrimatco-Service''

1315/21.01.10

1218 Veterin 10% Florfenicol # # 1316/21.01.10

1219 Premix Farmix Broiler Starter/Grower 5%

Vitamine și minerale ''Polsanders Sp.Z.o.o'' Polonia

SRL''Zoofarma-gro''

1317/21.01.10

1220 Premix Farmix Broiler Finişer 5%

Vitamine și minerale -//- -//- 1318/21.01.10

1221 Bayvarol Strip Flumetrin ''Bayer Health Care'' Germania

SA''Nicoleta-Lux''22

1319/21.01.10

1222 Baycox 5% Toltazuril -//- -//- 1320/21.01.10

1223 Romprogestin Medoxiprogesteron acetat

SC”Romvac Company”SA, România

SRL''Vetzooagro'' 1321/09.03.10

1224 CavitromComplex de vitamine,Biotină,MgSO4,ZnSO4,Metionina,LactozaCarbonat de Ca,Fosfat dicalcic

-//- -//- 1322/09.03.10

1225 Rombendazol 10% Albendazol -//- -//- 1323/09.03.10

1226 Rombendazol 2,5% Albendazol -//- -//- 1324/09.03.10

1227 Vitamina AD3E Complex de vitamine A,D3,E

''INVESA'', Spania

SA''Nicoleta-Lux'' 1325/09.03.10

1228 Piret-Mix ins.spray Piretrină prmerin ''Crhysatox''Ltd.,Ungaria

SA''Farmavet'' 1326/09.03.10

1229 Tromexin Sulfametoxipiridazin,trimetoprim,tetraciclin,fluilbutazan,brohexin chlorhidrat

''INVESA'', Spania

SA''Nicoleta-Lux'' 1327/09.03.10

1230 Ornimix Clone B1+H120

Vaccin ''BIOVET'',Cehia SRL''Agrimatco-Service''

1328/09.03.10

Page 20: Extras Nomenclator 31.10.2012

1231 Premix p/u purcei Prestarter KPLF cod:9171

Vitamine și minerale ''De Heus Sp.zo.o'', Polonia

SRL''Miradera'' 1329/23.03.10

1232 Premix p/u scroafe KSC-2,5/3 cod:9177

Vitamine și minerale -//- -//- 1330/23.03.10

1233 Premix p/u purcei KPLC-15 cod:9188

Vitamine și minerale -//- -//- 1331/23.03.10

1234 Premix p/u purcei KPLC-10 cod:9158

Vitamine și minerale -//- -//- 1332/23.03.10

1235 Premix p/u purcei starter KPSC-5 cod:9203

Vitamine și minerale -//- -//- 1333/23.03.10

1236 Premix p/u purcei KPC-4/3/2 cod:9237

Vitamine și minerale -//- -//- 1334/23.03.10

1237 Hexacanivac Vaccin ЗАО НПВ и ЗЦ «Ветзвероцентр», Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1335/23.03.10

1238 Immunovet 1IN -//- -//- 1336/23.03.10

1239 Ribotan -//- -//- 1337/23.03.10

1240 Amitan Amitraz -//- -//- 1338/23.03.10

1241 Vacderm Vaccin -//- -//- 1339/23.03.10

1242 UniferonSer sangvin suin,Dextran de fer,Vit.B1,B2,B6,PP,Pantotenat de Ca,Clorura de Cu,Clorura de cobalt

Fabrica Biologică, Dnepropetrovsk, Ukraina

SA''Farmavet'' 1340/23.03.10

1243 Polodoxin Doxiciclin ''INVESA'',Spania SA''Nicoleta-Lux'' 1341/23.03.10

1244 Premix Unimix Finisher

Vitamine și minerale ''Vilomix'', Danemarca

SRL''Zoofarmagro''

1342/16.04.10

1245 Premix Unimix Grower

Vitamine și minerale ''Vilomix'', Danemarca

SRL''Zoofarmagro''

1343/16.04.10

1246 Clorura de sodiu 0,9%;10%

Clorura de sodiu SA''Medicamentum'', Anenii-Noi'' 1344/16.04.10

1247 Amestec mineral Vitamine și minerale ''Vitasoli'',Rusia SRL''Inetervetcom' 1345/19.04.10

Page 21: Extras Nomenclator 31.10.2012

furager CM-П7 '

1248 Amestec mineral furager CM-C5

Vitamine și minerale -//- -//- 1346/19.04.10

1249 Vacderm F Vaccin ЗАО НПВ и ЗЦ «Ветзвероцентр», Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1347/19.04.10

1250 Amestec mineral furager CM-C11

Vitamine și minerale ''Vitasoli'',Rusia SRL''Inetervetcom''

1348/19.04.10

1251 Amestec mineral furager CM-П4

Vitamine și minerale -//- -//- 1349/19.04.10

1252 Stop-intim Megestrol acetat OOO HPO''Api-San'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1350/19.04.10

1253 Stop-stres comprimate

Fenibut -//- -//- 1351/19.04.10

1254 Imunovet 3CH ЗАО НПВ и ЗЦ «Ветзвероцентр», Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1352/19.04.10

1255 Dipentavac Vaccin -//- -//- 1353/19.04.10

1256 Dana-2 Ultra fipronil OOO HPO''Api-San'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1354/19.04.10

1257 V-n c/a bolii Teşena Vaccin NPP''Bio-Test-Laboratoria'',Ukraina

SRL''Vetzooagro'' 1355/19.04.10

1258 Funghin Clotrimazol,propolis, dimetilsulfoxid

OOO HPO''Api-San'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1356/19.04.10

1259 Stop-Stres Fenibut -//- -//- 1357/19.04.10

1260 Preparat de Iod 5% Iod,Iodura de K,Alcool ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL''Zoofarmagro''

1358/23.04.10

1261 Streptomicina pulb. Streptomicina sulfat -//- -//- 1359/23.04.10

1262 IN-S Premix Broiler Starter 1%

Vitamine și minerale Inntaler Mischfutter, Germania

SA''Farmavet'' 1360/23.04.10

Page 22: Extras Nomenclator 31.10.2012

1263 Penicilină pulbere Benzilpenicilina sodică ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL''Zoofarmagro''

1361/23.04.10

1264 IN-S Premix Broiler Finisher 1%

Vitamine și minerale Inntaler Mischfutter, Germania

SA''Farmavet'' 1362/23.04.10

1265 IN-S Premix Broiler Grower 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1363/23.04.10

1266 IN-S Premix p/u purcei 1%(0-4luni)

Vitamine și minerale -//- -//- 1364/23.04.10

1267 IN-S Premix p/u scroafe 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1365/23.04.10

1268 Cyper-VetCypermetrina,Alcool izopropilic,Propilenglicoli,Alchilbenzensulfonat,tritanolamina

Pasteur SA,România

SRL''Vetzooagro'' 1366/23.04.10

1269 Probicil 3Benzilpenicilin de Na,Benzilpenicilină benzoică,Benzilpenicilină sare de novocaină

ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL''Zoofarmagro''

1367/23.04.10

1270 Probicil 5Benzilpenicilina benzoică,Benzilpenicilină sare de novocaină

ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL''Zoofarmagro''

1368/23.04.10

1271 Total, comprimate Praziquantel,Pyrantel SC.Romvac SA,România

SRL''Vetzooagro'' 1369/07.07.10

1272 Enroxil 5% sol.inj. Enrofloxacina KRKA,Slovenia SRL''Zoofarmagro''

1370/07.07.10

1273 Enroxil 5% pulbere Enrofloxacina -//- -//- 1371/07.07.2010

1274 Premix găini ouătoare 5%

Vitamine și minerale Agrofeed LTD, Ungaria

SRL''Zoofarmagro''

1372/07.07.10

1275 Pulbere p/u plăgi cu iodoform

Oxid de Zn, iodoform,streptocid

O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервис, Ucraina

-//- 1373/07.07.10

1276 Enroxil 10% sol.or. Enrofloxacina KRKA,Slovenia SRL''Zoofarmagro''

1374/07.07.10

1277 Ung.de Pihtoin Sevă de pin Fabrica din or.Gusi-Hrustali

SA''Farmavet'' 1375/07.07.10

Page 23: Extras Nomenclator 31.10.2012

Rusia

1278 Ung.de Zinc Oxid de zinc -//- -//- 1376/07.07.10

1279 Ung.oftalmic cu tetraciclină de 1%

Tetraciclin -//- -//- 1377/07.07.10

1280 Pulbere contra ectoparaziţilor

Delitametrin ''O.L.KAR-Agrozoovet-servis'',Ukraina

SRL''Zoofarmagro''

1378/29.07.10

1281 Liniment de Sintomicină 10%

Sintomicina Fabrica din or.Gusi-Hrustali Rusia

SA''Farmavet'' 1379/29.07.10

1282 Ung.cu sulf şi gudron

Sulfuratum,gudron de mesteacăn

-//- -//- 1380/29.07.10

1283 Ung.Iam BK Acid salicilic,sulf, oxid de zinc

-//- -//- 1381/29.07.10

1284 Suspensie antiseptică

Degmin -//- -//- 1382/29.07.10

1285 Ung.Ihtiol 10 şi 20% Ihtiol -//- -//- 1383/29.07.10

1286 Ung.de Zinc Oxid de zinc -//- -//- 1384/29.07.10

1287 Ung. Salicylic 2%,5%,10%

Acid salicilic -//- -//- 1385/29.07.10

1288 Ung.de Sulf 50g Sulf -//- -//- 1386/29.07.10

1289 Ratibrom-2 Bromdialon, Benzoat de denatonium

Kollant S.p.A, Italia

CÎ''Agrostoc'' 1387/29.07.10

1290 Ratobrom-2 sub formă de granule

Bromdialon -//- -//- 1388/29.07.10

1291 Egocin 20 pulbere Clorhidrat de oxitetraciclină

KRKA, Slovenia SRL''Zoofarmagro''

1389/29.07.10

1292 Enroxil sol.inj.10% Enrofloxacină -//- -//- 1390/29.07.10

1293 Biocan DHPPI+LR vaccin ''Bioveta'',Cehia -//- 1391/29.07.10

Page 24: Extras Nomenclator 31.10.2012

1294 Şampon antiparazitar 'Pufi','Bobi','Juju''

Tetrametrin,laurat sulfat de sodiu,Tartrazin,cocoamido DEA

SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1392/29.07.10

1295 Tetravit Vitamine A,D3,E,F ''NitaFarm'',Rusia -//- 1393/29.07.10

1296 Ung.Camforat 10% Camfora Fabrica din or.Gusi-Hrustali Rusia

SA''Farmavet'' 1394/29.07.10

1297 Sol.inj.Cofein benzoat sodiu10%

Cafeina benzoat de sodiu,Hidroxid de sodiu SA''Medicamentu

m''SA''Medicamentum''

1395/29.07.10

1298 Premix purcei 0-2 luni 1%

Vitamine și minerale ISVHustermelest Szervezo Reszvenytarsasag Premixgyar, Ungaria

SA''Farmavet'' 1396/03.08.10

1299 Premix pui starter 0,5%

Vitamine și minerale -//- -//- 1397/03.08.10

1300 Premix broiler finisher 0,5%

Vitamine și minerale -//- -//- 1398/03.08.10

1301 Premix scroafe gestante 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1399/03.08.10

1302 Premix porci la îngrăşat 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1400/03.08.10

1303 Premix starter 1% Vitamine și minerale -//- -//- 1401/03.08.10

1304 Premix gîşte starter 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1402/03.08.10

1305 Premix purcei 2-4 luni 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1403/03.08.10

1306 Premix găini ouătoare 5%

Vitamine și minerale -//- -//- 1404/03.08.10

1307 Premix broiler grower 0,5%

Vitamine și minerale -//- -//- 1405/03.08.10

1308 Brovadazol Fenbendazol Brovafarma, Ucraina

SRL''Zoofarmagro''

1406/16.09.10

1309 Brovalevamizol 8% Levamisol -//- -//- 1407/16.09.10

Page 25: Extras Nomenclator 31.10.2012

injectabil

1310 Brovermectin Ivermictin -//- -//- 1408/16.09.10

1311 Brovalevamizol 8% pulbere

Levamisol -//- -//- 1409/16.09.10

1312 EctosanPiperonil butoxid, alifametrin,di-metil formamid

-//- -//- 1410/16.09.10

1313 Morin anticoagulant Bromdialone SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1411/16.09.10

1314 Combitrem Triclorbendazol, Albendazol

Brovafarma, Ucraina

SRL''Zoofarmagro''

1412/16.09.10

1315 Brovalzen Albendazol -//- -//- 1413/16.09.10

1316 Twenty I WP Azamethiphos Belgagri, Belgia SA''Farmavet'' 1414/21.10.10

1317 Ung.''Iam''Acid salicilic,Oxid de Zn,Sulf,Lizol,Gudron,Schipidar,vazelin

Brovafarma, Ukraina

SRL''Zoofarmagro''

1415/16.09.10

1318 Brovitacoccid Amprolium,Vicasol, Vit.A

-//- -//- 1416/16.09.10

1319 Premix 2% broiler Vitamine și minerale Biomin GmdH, Austria

SRL''Magic-Farm'' 1417/21.10.10

1320 Broestrofan Sare de sodiu cloprostenolului

Brovafarma, Ukraina

SRL''Zoofarmagro''

1418/16.09.10

1321 Iod 5% sol.alcool. Iod,Iodura de potasiu, Alcool etilic

SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1419/16.09.10

1322 Oxitetraciclina 5%Oxitetraciclină clorhidrică -//- -//- 1420/16.09.10

1323 Brontel 10% Clozantel Brovafarma, Ucraina

SRL''Zoofarmagro''

1421/16.09.10

1324 Premix broiler starter 2%

Vitamine și minerale Intraco, Belgia SA''Farmavet'' 1422/14.09.10

1325 Premix gaini ouatoare 2%

Vitamine și minerale -//- -//- 1423/14.09.10

1326 Premix purcei 2% (0-2 luni)

Vitamine și minerale -//- -//- 1424/14.09.10

Page 26: Extras Nomenclator 31.10.2012

1327 Premix scroafe lactante 2%

Vitamine și minerale -//- -//- 1425/14.09.10

1328 Premix scroafe gestante 2%

Vitamine și minerale -//- -//- 1426/14.09.10

1329 Vanguard Plus CPV Vaccin ''Pfizer Animal Health'' SUA

SRL''Zoofarmagro''

1427/14.09.10

1330 Tilan 20% sol.inj. Tilozina SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1428/14.09.10

1331 Camfor 10% Camfora -//- -//- 1429/14.09.10

1332 Bio Kill Spray Permitrina Bioveta, Cehia SRL''Zoofarmagro''

1430/14.09.10

1333 Premix broiler grower 2%

Vitamine și minerale Intraco, Belgia SA''Farmavet'' 1431/14.09.10

1334 Premix purcei 2% (2-4 luni)

Vitamine și minerale -//- -//- 1432/14.09.10

1335 Premix broiler finisher 2%

Vitamine și minerale -//- -//- 1433/14.09.10

1336 Premix 3% porci Vitamine și minerale Biomin GmbH, Austria

SRL''Magic-Farm'' 1434/21.10.10

1337 Jolovit+Se Vitamine Phylaxia Pharma,Ungaria

SA''Farmavet'' 1435/21.10.10

1338 Zgardă insecto-acaricidă ''Bars''

Fipronil, diflubenzuron OOO''Agrovetzaşita'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1436/21.10.10

1339 Coliflox oral Enrofloxacin,colistin sulfat

-//- -//- 1437/21.10.10

1340 Carprox comprimate Carprofen Ungaria SA''Farmavet'' 1438/21.10.10

1341 SHEILA RB 1 insecticid

Azamethiphos Belgagri, Belgia SA''Farmavet'' 1439/21.10.10

1342 Alben granule Albendazol OOO''Agrovetzaşita'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1440/21.10.10

1343 Premix purcei 2%(de la 4 luni)

Vitamine și minerale Intraco, Belgia SA''Farmavet'' 1441/21.10.10

Page 27: Extras Nomenclator 31.10.2012

1344 Coliflox injectabil Enrofloxacin,colistin sulfat

OOO''Agrovetzaşita'',Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1442/21.10.10

1345 Alben forte Albendazol,oxiclozanid -//- -//- 1443/21.10.10

1346 Rescue Kit SL Complex de microelemente,vitamine,proteina,cenușa,lipide

Biochem, Germania

SRL''Nicoleta-Lux''

1444/21.10.10

1347 Oxitetraciclin 200 Oxitetraciclina ''INVESA'', Spania

SRL''Nicoleta-Lux''

1445/21.10.10

1348 Hepavex 200 Sorbitol,DL-metionin clorid holin,sulfat de magneziu,carnitin

-//- -//- 1446/21.10.10

1349 Diferat-momeală Difenacum Kollant s.p.a.,Italia

SRL''Agrostoc'' 1447/21.10.10

1350 Brody-momeală Brodifacum -//- -//- 1448/21.10.10

1351 Ganaminovit Vitamine Invesa, Spania SA''Nicoleta-Lux'' 1449/28.10.10

1352 Sol.Clorura de sodiu 0,95

Clorura de sodiu OOO НУ НПФ Бровафарма

SRL''Zoofarmagro''

1450/28.10.10

1353 Diprocarb sol.inj. Imidocarb Invesa, Spania SA''Nicoleta-Lux'' 1451/28.10.10

1354 Defensor -3 Vaccin Pfizer Animal Health,SUA

SRL''Zoofarmagro''

1452/28.10.10

1355 Oxitetraciclina 10% sol. inj.

Oxitetraciclina clorhidrat,procaina

SC Romvac, România

SRL''Vetzooagro'' 1453/28.10.10

1356 Biokubatol spray Fagi pix, ethylis acetas, ethanolum benzino denaturatum

Bioveta, Cehia -//- 1454/28.10.10

1357 Ganasupervit Vitamine Invesa, Spania SA''Nicoleta-Lux'' 1455/28.10.10

1358 Multiaminovet Vitamine Mobedco-vet, Iordania

SRL''Agrimatco-Service

1456/28.10.10

1359 Aminovet sol.orală Vitamine -//- -//- 1457/28.10.10

1360 Growmix premix p/u păsări 1,0%

Vitamine și minerale -//- -//- 1458/28.10.10

1361 SulfametoprimSulfamonometoxină sodică,Trimetoprim SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1459/01.12.10

Page 28: Extras Nomenclator 31.10.2012

1362 Premix pentru găini ouătoare 1 KLP25, cod: 9516

Vitamine și minerale ''De Heus'',Polonia SRL''Etalonus Grup''

1460/01.12.10

1363 Premix pentru găini ouătoare starter 2 KSLP-2,5 cod:9520

Vitamine și minerale -//- -//- 1461/01.12.10

1364 Premix pentru găini ouătoare 3 KLLP2,5 cod: 9547

Vitamine și minerale -//- -//- 1462/01.12.10

1365 Premix pentru găini broiler 4 KBSP-2,5 cod: 9414

Vitamine și minerale -//- -//- 1463/01.12.10

1366 Rozaticid L momeală

Lanurat, Bromdialon 0,25%

SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1464/01.12.10

1367 Celeprim-C,suspensie

Sulfadiazin,Trimetoprim

-//- -//- 1465/01.12.10

1368 Biotan-M Vitamine și minerale SRL''Mifarmex OmbH'',Polonia

SA''Farmavet'' 1466/01.12.10

1369 Sprei insectoacaricid ''Bars''

Permitrin ''Agrovetzaşitza'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1467/01.12.10

1370 Novocaina 0,5%,2% sol.inj.

Novocaina SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1468/01.12.10

1371 Flumine Flumeduine Mebedco-Vet, Iordania

SRL''Agrimatco-Service

1469/01.12.10

1372 Albendazol 10mg,30mg,360mg

Albendazol SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1470/01.12.10

1373 Clorura de calciu 10%

Clorura de calciu Brovafarma, Ucraina

SRL''Zoofarmagro''

1471/01.12.10

1374 Perfuzol sol.inj. Complex de vitamine și minerale

Romvac Company, România

SRL''Vetzooagro'' 1472/01.12.10

1375 Tylorate inj. Tilozina Mebedco-Vet, Iordania

SRL''Agrimatco-Service

1473/01.12.10

Page 29: Extras Nomenclator 31.10.2012

1376 Oxytetravet 20% Oxitetraciclina -//- -//- 1474/01.12.10

1377 Vita Dog tab.2,0 Vitamine și minerale SA''Medicamentum''

-//- 1475/01.12.10

1378 Penstrep 400Procaine benzylpenicilin,Dihidro-streptomycin sulfat

Interchemie, Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1476/01.12.10

1379 Zgarda antiparazita- ră ''Bobi star''

Permitrin,tetrametrin Aqua Food , Ungaria

SA''Farmavet'' 1477/01.12.10

1380 Valben 2,5% susp. Albendazol,Propilen-glicoli,Carboximetilceluloza sodică

SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1478/01.12.10

1381 Antinengel Acid salicilic,extras de rostopască,tutun,acid azotic,collodii

O.L.KAR-Agroozoovet-Servis'', Ucraina

SRL''Zoofarmagro''

1479/01.12.10

1382 Interflox oral Enrofloxacina Interchemie, Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1480/01.12.10

1383 Clorura de calciu 10%

Clorura de calciu SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1481/01.12.10

1384 Mediseptol Sulfatiazol,trimetoprim,tatrat de tilozină

-//- -//- 1482/01.12.10

1385 Unguent Tetramast SClorhidrat de oxztetraciclină,Norsulfazol

-//- -//- 1483/01.12.10

1386 Brovafom nouFurazolidon,Oxitatraciclin,Metronidazol Brovafarma SRL''Zoofarmagro'

'1484/01.12.10

1387 Tilozin Tilozin -//- -//- 1485/01.12.10

1388 HI 7 dezinfectant Alkil-dimetilbenzil-amoniumclorid,didecil-dimetil-amoniumclorid,aldehide,alcool,ulei de pin

Intraco , Belgia SA''Farmavet'' 1486/01.12.10

1389 Vaccin antirabic,ina-ctivat cultural şi leufulizat TS-80

Vaccin VINIIM, Rusia SA''Farmavet'' 1487/01.12.10

1390 Intertrim 480 Sulfadiozin, Trimetoprim

Interchemie, Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1488/01.12.10

1391 Zgardă decorativă Diazinin O.L.KAR- SRL''Zoofarmagro' 1489/01.12.10

Page 30: Extras Nomenclator 31.10.2012

insecto-acaricidă p/u cîini şi pisici ''Burdi 2 în 1''

Agroozoovet-Servis'', Ucraina

'

1392 Oestrophan sol.inj. Chloprostenolum ''Bioveta'', Cehia -//- 1490/01.12.10

1393 Premix vite cornute producătoare de carne

Vitamine și minerale ''Nutristar International', România

SRL''France-Cristal''

1491/01.12.10

1394 Premix vaci lactante şi junci

Vitamine și minerale -//- -//- 1492/01.12.10

1395 Premix vaci în repaos mamar

Vitamine și minerale -//- -//- 1493/01.12.10

1396 Unguent IamSulf,Oxid de zinc,Acid salicilic, Gudron de mesteacăn,Lanolină,Ulei de terebentină, Lizol, Vazelină

SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1494/01.12.10

1397 Cypermetrin 10% Cipermetrin Shenzen Qinfeng Pesticides Co, China

SA''Farmavet'' 1495/01.12.10

1398 Tinctura de Strigoaie Rădăcini de strigoaie albă,alcool etilic

ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL''Zoofarmagro''

1496/01.12.10

1399 Picături insectoaca-ricide ''Bobi'',''Puffi''

Permitrina SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1497/01.12.10

1400 Biocillin 150 Amoxycilin base Interchemie , Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1498/01.12.10

1401 Febtal granule Fenbendazol ''Agrovetzaşitza'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1499/01.12.10

1402 Amit Forte Fipronil,dimedrol -//- -//- 1500/01.12.10

1403 Pulbere Insectoaca-ricidă

Delitametrin ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL''Zoofarmagro''

1501/01.12.10

1404 Unguent Streptocidă 10%

Streptocidă SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1502/01.12.10

1405 Norflox 200ws 20,0 Norfloxacina Interchemie, Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1503/08.12.10

Page 31: Extras Nomenclator 31.10.2012

1406 Limoxin 100 Oxitetraciclin -//- -//- 1504/08.12.10

1407 Limoxin 400 Oxitetraciclin -//- -//- 1505/08.12.10

1408 Limoxin 200 Oxitetraciclin -//- -//- 1506/08.12.10

1409 Intermectin 1% Ivermectin -//- -//- 1507/08.12.10

1410 Albenol Albendazol,Tetrazin -//- -//- 1508/08.12.10

1411 Biotan 3Z Vitamine și minerale Vetoquinol, Polonia

SRL''Zoofarmagro''

1509/08.12.10

1412 Introvit ES-100 Vitamina E.selenit de natriu

Interchemie, Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1510/08.12.10

1413 Introvit A oral Vitamine -//- -//-' 1511/08.12.10

1414 Triponil Aceturat diminozin,Fenazin

-//- -//- 1512/08.12.10

1415 Biogenta Amoxicilina,gentamicin -//- -//- 1513/08.12.10

1416 AVIND La Sota+IB Vaccin Laprovet, Ungaria SRL''Agrimatco-Service

1514/08.12.10

1417 Parakill suspensia Fipronil Romvac Company,România

SRL''Vetzooagro'' 1515/08.12.10

1418 Coli-1200 WS-20 Colistin sulfat Interchemie, Olanda

SRL''Nicoleta-Lux''

1516/24.12.10

1419 Zgarda insecto-acaricidă ''Dana''

Fipronil,ivermectin,piriproxifen

ООО НПО ''Апи-Сан'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1517/24.12.10

1420 Colexin ws Colistin sulfat,trimetoprim

Interchemie, Olanda

SRL''Nicoleta-Lux''

1518/24.12.10

1421 Feroanimal-75 Fer ООО ''А-Био'', Rusia

SRL''Viovant'' 1519/24.12.10

1422 Norpharm-150 Norfloxacina ÎM ''Vetinterpharm'', Belorusia

SA''Farmavet'' 1520/24.12.10

1423 Biovitpharm-80 Clortetraciclin hidroclorid

-//- -//- 1521/24.12.10

Page 32: Extras Nomenclator 31.10.2012

1424 Premix vitamino-mineral complet p/u scroafe gestante-lactante 2-5%, 224-000

Vitamine și minerale ''Vitafort'', Ungaria ''Vitafort Combifeed''

1522/24.12.10

1425 Şturm, momeală Brodifacum НПО ''Гарант'', Rusia

SC''Belnis''SRL 1523/24.12.10

1426 Ratitox F Bromdialon Romvac Company,România

SRL''Vetzooagro'' 1524/24.12.10

2011

1427 Kubatol spray' Copolimer acrilic, fagi pix

''Aveflor'', Cehia SA''Farmavet'' 1525/01.03.11

1428 Crem ''Bureonca'' Bronpolon ''Rubicon'', Belarusi

SRL''Vetzooagro'' 1526/01.03.11

1429 Nobilis ND Clone30 Vaccin ''Intervet'', Olanda SRL''Zoofarmagro''

1527/01.03.11

1430 Arpalit neo spray Ethanolum syntetic,non-denaturit,propan butan,permethrin

''Aveflor'', Cehia SA''Farmavet'' 1528/01.03.11

1431 Mastisan A Benzilpenicilin, streptomicin

or.Kursk, Rusia -//- 1529/01.03.11

1432 Sol. de gentamicina sulfat 4%

Gentamicina sulfat ''Agrofarm'', Rusia SRL''Zoofarmagro''

1530/01.03.11

1433 Xila Xilazina Interchemie, Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1531/01.03.11

1434 Oxitocin 10 Oxitocin -//- -//- 1532/01.03.11

1435 Limoxin 25 sprayOxitatraciclin hidroclorid,Gentian violet

-//- -//- 1533/01.03.11

1436 Ivermecpharm Ivermectin ''Vetinterfarm'', Belorusia

SA''Farmavet'' 1534/01.03.11

1437 Electrosol oral Complex de microelemente

Interchemie, Olanda

SA''Nicoleta-Lux'' 1535/01.03.11

Page 33: Extras Nomenclator 31.10.2012

1438 Oxitetraciclin hidroclorid inj.

Oxitetraciclin hidroclorid

''Agrofarm'', Rusia SRL''Zoofarmagro''

1536/01.03.11

1439 Bujiuri intrauterine cu ihtiol

Ihtiol -//- -//- 1537/01.03.11

1440 Masttest-AF Sulfanol -//- -//- 1538/01.03.11

1441 Peltamast Doxiciclin hidroclorid, neomicin sulfat

-//- -//- 1539/01.03.11

1442 Ferropharm-100 Fer trivalent ''Vetinterfarm'', Belorusia

SA''Farmavet'' 1540/01.03.11

1443 Alezan, cremă pentru articulaţii

Complex de fitoextract ''Agrovetzaşitza'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1541/25.03.11

1444 Vitol 86 oral Complex de vitamine Interchemie, Olanda

SRL''Nicoleta-Lux''

1542/25.03.11

1445 Eritromicina 10% Eriteromicina tiocanat, Hidroxid de Na, Alcool etilic,Alcool benzilic

SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1543/25.03.11

1446 Alezan, crem antiseptic

Miramistin, ASD F-2, ASD F-3

''Agrovetzaşitza'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1544/25.03.11

1447 Albendazol 2,5% Albendazol ''Agrofarm'', Rusia SRL''Zoofarmagro''

1545/25.03.11

1448 Unguent Ihtiol 10% Ihtiol -//- SRL''Zoofarmagro''

1546/25.03.11

1449 Endomast Lizocin ''Topsun Pharm & ChemTrading Co”, China

SA''Farmavet'' 1547/25.03.11

1450 Premix proteino-vitamino-mineral complet p/u purcei 10-20%, 420-600

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1548/25.03.11

1451 Premix proteino-vitamino-mineral complet p/u pui 10-20%, 411-600

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1549/25.03.11

1452 Adetiv combinat de enzime”Enzifort”

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”,

1550/25.03.11

Page 34: Extras Nomenclator 31.10.2012

Moldova

1453 Olacvindox 10% Olacvindox „Rubicon”, Belorusia

SRL”Vetzooagro” 1551/25.03.11

1454 Stimosol Oral Vitamine Interchemie, Olanda

SRL''Nicoleta-Lux''

1552/25.03.11

1455 Premix vitamino-mineral complet p/u broiler finisare „Vitatop” 2-5%, 211-500

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1553/25.03.11

1456 Supozitorii iodopen Iodopovidon „Nita-Farm”, Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1554/25.03.11

1457 Ciprovet, pastile p/u cîini şi pisici

Ciprofloxacina hidroclorid

''Agrovetzaşitza'', Rusia

SRL''Zoofarmagro''

1555/25.03.11

1458 Vaccin „AVI POX” Vaccin „Laprovet”, Ungaria

SRL''Agrimatco-Service

1556/25.03.11

1459 Brody ovuli Brodifacum „Kollant”, Italia SRL”Agrostoc” 1557/25.03.11

1460 Ivermectin-1% Ivermectina SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1558/25.03.11

1461 Prazel 600mg, Prazel+600mg

Albendozol, Prazicuantel

SA''Medicamentum''

SA''Medicamentum''

1559/25.03.11

1462 Premix vitamino-mineral complet p/u vite lactante 2-5%, 233-200

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1560/25.03.11

1463 Premix broiler grower 1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1561/15.04.11

1464 Premix purcei (2-4luni)1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1562/15.04.11

1465 Premix scroafe (lactante)1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1563/15.04.11

1466 Premix scroafe (gestante)1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1564/15.04.11

1467 Premix purcei Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel- SA''Farmavet'' 1565/15.04.11

Page 35: Extras Nomenclator 31.10.2012

(de la 4 luni) 1% gia

1468 Oregofarm Ulei de oregano ''Vetinterfarm'', Belorusia

SA''Farmavet'' 1566/15.04.11

1469 Premix broiler finisher 1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1567/15.04.11

1470 Premix purcei prestarter (0-2) 1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1568/15.04.11

1471 Premix broiler starter 1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1569/15.04.11

1472 Premix vitamino-mineral complet p/u rumegătoare 2-5%,232-500

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1570/15.04.11

1473 Premix vitamino-mineral complet p/u forme parentale (broiler,mixt) start „Vitatop” 2-5%, 211-700

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1571/15.04.11

1474 Premix vitamino-mineral complet p/u forme parentale (broiler,mixt) ouătoare „Vitatop” 2-5%, 211-900

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1572/15.04.11

1475 Tetracilină AF Streptocid,metilosacilxerofosum

''Agrofarm'', Rusia SRL''Zoofarmagro''

1573/15.04.11

1476 V-n c/a bolii hemoragice la iepuri

Vaccin VNIIVV&M, or.Pocrov, Rusia

SA''Farmavet'' 1574/15.04.11

1477 V-n c/a mixomatozei la iepuri

Vaccin VNIIVV&M, or.Pocrov, Rusia

SA''Farmavet'' 1575/15.04.11

1478 Tilocalin oral Tilozin tartrat,colistin sulfat

''Agrofarm'', Rusia SRL''Zoofarmagro''

1576/15.04.11

1479 Vaccamast Dioxidin,lincomicin, prednizolon

''Agrofarm'', Rusia SRL''Zoofarmagro''

1577/15.04.11

1480 Iron dextran- 10% Fier dextran Shandong Soocom Animal Remedy

SA''Farmavet'' 1578/15.04.11

Page 36: Extras Nomenclator 31.10.2012

Co Ltd., China

1481 Dirofen suspensie p/u cîini,pisici şi rozători decorativi

Praziquantel Api-San, Rusia SRL''Zoofarmagro''

1579/15.04.11

1482 Dirofen comprimate p/u cîini şi pisici

Praziquantel Api-San, Rusia SRL''Zoofarmagro''

1580/15.04.11

1483 Levomicoli Levomicetin metilurocil ''Agrofarm'', Rusia SRL''Zoofarmagro''

1581/15.04.11

1484 Premix vitamino-mineral complet p/u gîşte,raţe start „Vi-tatop”2-5%,213-000

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1582/15.04.11

1485 Varrocid Acid oxalic, Timol SRL”Melifera Nord”, Moldova

SRL”Melifera Nord”, Moldova

1583/29.04.11

1486 Ihtiol M 10% Sulf Vetinterfarm, Belorusia

SA''Farmavet'' 1584/29.04.11

1487 Vaccin Ovoprotect Vaccin Romvac Company,România

SRL''Vetzooagro'' 1585/29.04.11

1488 Vaccin Pestorin Vaccin Bioveta, Cehia SRL''Zoofarmagro''

1586/29.04.11

1489 Vaccin Mixoren Vaccin -//- -//- 1587/29.04.11

1490 Vaccin Lisvulpen Vaccin -//- Vetzooagro 1588/29.04.11

1491 Vaccin Pestorin Mormyx

Vaccin -//- SRL''Zoofarmagro''

1589/29.04.11

1492 Sulfat de Sodiu Sulfat de sodiu Adisseo France, Franţa

SRL Intervetcom 1590/29.04.11

1493 Ivermec Ivermectin Nita-Farm, Rusia SRL''Zoofarmagro''

1591/29.04.11

1494 Levamisol 75 Levamisol -//- -//- 1592/29.04.11

1495 Valben 20% granulat Albendazol SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1593/29.04.11

1496 Prantal-comprimate Praziquantel,Pyrantel -//- -//- 1594/29.04.11

Page 37: Extras Nomenclator 31.10.2012

1497 Tetrahidrovit Vitamine A,D3,E,C Nita-Farm, Rusia SRL''Zoofarmagro''

1595/29.04.11

1498 Bioferon Ferodextran,fenol Biofarm, Ucraina SRL''Vetzooagro'' 1596/29.04.11

1499 E-Selen injectabil Vitamina E,selenat de natriu

Nita-Farm, Rusia SRL''Zoofarmagro''

1597/29.04.11

1500 Unguent Unisan Clorhexin bigluconat,oxid de zinc

Biofarm, Ucraina SRL''Vetzooagro'' 1598/29.04.11

1501 Premix vitamino-mineral complet broiler''Vitatop''2-5%, 211-100

Vitamine și minerale „Vitafort”, Ungaria

„Vitafort Combifeed”, Moldova

1599/29.04.11

1502 Complex multivita-minic”Vitaol-combi pulvis”

Complex de vitamine -//- -//- 1600/20.05.11

1503 Premix găște ouătoare 1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1601/20.05.11

1504 Premix rațe ouătoare 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1602/20.05.11

1505 Premix găște starter 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1603/20.05.11

1506 Premix găini ouătoare (prăsilă)1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1604/20.05.11

1507 Premix rațe starter 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1605/20.05.11

1508 Dectomax sol.inj. Doramectina Pfizer, SUA SRL''Zoofarmagro''

1606/20.05.11

1509 Chick Boost Vitamine Newborn Animal Care, Franța

SRL”Magic Farm” 1607/20.05.11

1510 Premix găini ouătoare 1%

Vitamine și minerale Intraco Ltd., Bel-gia

SA''Farmavet'' 1608/20.05.11

1511 Norfloxacina, pul. Norfloxacina SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1620/07.06.11

1512 Kolisin Neo,vaccin Vaccin Bioveta, Cehia SRL''Agrimatco-Service

1609/07.06.11

Page 38: Extras Nomenclator 31.10.2012

1513 Betamoxin, sol.inj. Amoxicillin Mebedco Vet, Ior-dania

-//- 1610/07.06.11

1514 Vanguard 5CV-L Vaccin Pfizer, SUA SRL''Zoofarmagro''

1611/07.06.11

1515 Glucoza 40%, sol.inj.

Glucoza Brovafarma, Ucraina

-//- 1612/07.06.11

1516 Synulox,tablete Amoxicilina,Acid clavulanic

Hauptpharma, Italia

SRL''Zoofarmagro''

1613/07.06.11

1517 Celeprim C, sol.or.Sulfadiazină,Trimetoprim,Vit.C,Polietilenglicol SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1614/07.06.11

1518 Oxitocină 5UI, sol.inj

Oxitocina -//- //- 1615/07.06.11

1519 Enrovet, sol.inj. Enrofloxacina Mebedco Vet, Ior-dania

SRL''Agrimatco-Service

1616/07.06.11

1520 Liqui Fos Strong, sol.or.

Minerale Biochem, Olanda SA Nicoleta-Lux 1617/07.06.11

1521 Apifor Extract din conifere,Ulei din usturoi,clorura de natriu

SRL Melifera Nord

SRL Melifera Nord

1618/07.06.11

1522 Meleasc-interzis Defenoconazol -//- -//- 1619/07.06.11

1523 Amprovit C 500 Acid L-ascorbic Chemifarma, Italia SA Nicoleta-Lux 1621/24.06.11

1524 Tetramast, suspensieCloxacilina sodică,sulfat de neo-micină,sulfatiazol sodic

SA Medicamentum

SA Medicamentum

1622/24.06.11

1525 Endogliukin pul.,sol. Dezoxiribonucleat poligliukin,sulfat de magneziu

SRL Diafarm,Rusia

SRL Select Farm 1623/24.06.11

1526 Pantosal, sol.or. Complex de microelemente

Chemifarma, Italia SA Nicoleta-Lux 1624/24.06.11

1527 Toltarox, suspensie Toltazuril KRKA, Slovenia KRKA, Moldova 1625/24.06.11

1528 Limoxin, pulbere Oxitetraciclina Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1626/24.26.11

1529 Vetbițin-3, pulbere Benzilpenicilin OAO Sintez, Rusia

SRL Viovant 1627/24.06.11

Page 39: Extras Nomenclator 31.10.2012

1530 Macrolan, pulbere Tilozin Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1628/24.06.11

1531 Vetbițin-5, pulbere Benzilpenicilin OAO Sintez, Rusia

SRL Viovant 1629/24.06.11

1532 Diason, lichid Diazinon Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1630/24.06.11

1533 Iodospray, sol.antiseptică

Iodopovidon SA Medicamentum

SA Medicamentum

1631/24.06.11

1534 Aminovit forte, sol. Complex de vitamine Chemifarma, Italia SA Nicoleta-Lux 1632/24.06.11

1535 Amprosid, sol.or. Amprolium -//- -//- 1633/24.06.11

1536 Colisid, sol.or. Colistin sulphat -//- -//- 1634/24.06.11

1537 Metafisol, sol.or. Complex de vitamine -//- -//- 1635/24.06.11

1538 Sanajod, lichid Iod activ, Acid fosforic -//- -//- 1636/24.06.11

1539 Sulfatrim, sol.or. Sulfadimetoxin,trimetoprim

-//- -//- 1637/24.06.11

1540 Formisan, lichid Acid formic,Natriu-Carboximetilceluloza,Apa distilată

SRL Melifera Nord

SRL Melifera Nord

1638/24.06.11

1541 Ergofor, sol.inj.Glucoză anhidră,Alcool etilic,Clorura de Mg,Clorura de tiamină

SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1639/30.06.11

1542 Microvit B9 Supra100

Vitamine Adisseo France SAS, Franța

SRL Intervetcom 1640/30.06.11

1543 Micovit K3 Promix MNB 96%

Vitamine -//- -//- 1641/30.06.11

1544 Micovit A Promix 1000

Vitamine -//- -//- 1642/30.06.11

1545 Micovit B6 Promix Pyridoxine

Vitamine -//- -//- 1643/30.06.11

1546 Micovit B12 Promix1000

Vitamine -//- -//- 1644/30.06.11

1547 Micovit D3 Promix 500

Vitamine -//- -//- 1645/30.06.11

Page 40: Extras Nomenclator 31.10.2012

1548 Micovit H Promix Biotin 2%

Vitamine -//- -//- 1646/30.06.11

1549 Ulei camforat 10%, sol.inj.

Camfora SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1647/30.06.11

1550 Micovit B3 Promix Niacin

Vitamine Adisseo France SAS, Franța

SRL Intervetcom 1648/30.06.11

1551 Micovit B2 Supra 80

Vitamine -//- -//- 1649/30.06.11

1552 Amprovit , pulbereClorhidrat de amprolium,Vit.A,Vit.K

SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1650/30.06.11

1553 Micovit E Promix 50

Vitamine Adisseo France SAS, Franța

SRL Intervetcom 1651/30.06.11

1554 Micovit B1 Promix Thiamine Mono

Vitamine -//- -//- 1652/30.06.11

1555 Micovit B5 Promix D Calpan

Vitamine -//- -//- 1653/30.06.11

1556 Tilovetoprim, pul.Sulphachloropyrazine sodium,Trimetoprim,Tylosin tartrate,Dextroză

SA''Farmavet'' SA''Farmavet'' 1654/30.06.11

1557 Tetravit, sol.inj. Vitamine A,D3,E,F SRL Polisintez, Rusia

SRL Viovant 1655/30.06.11

1558 Selene, lichid Vitamine, Selenium Chemifarma, Italia SA Nicoleta-Lux 1656/30.06.11

1559 Rompestivac Vaccin Romvac, România SRL Vetzooagro 1657/08.07.11

1560 Ornipest, vaccin Vaccin Bioveta, Cehia SRLAgrimatco-Service

1658/26.09.11

1561 Rexolin plus, picături antiparazitare p/u pisici

Fipronil, methopren Centrovet, Cili -//- 1659/26.09.11

1562 Complex B, lichid Vitamine Invesa, Spania SA Nicoleta Lux 1660/26.09.11

1563 Brovesaptol inj. Sulfadematoxin de Na,Sulfadiazin de Na,Trimetoprim

Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1661/26.09.11

1564 Varosan, pulbere Fluvalinat,nitrat de SRL Melifera SRL Melifera 1662/26.09.11

Page 41: Extras Nomenclator 31.10.2012

potasiu,o-xilen Nord Nord

1565 Antigen Puloric eritrocitar

Fabrica Biologi-că Kursk, Rusia

SA Farmavet 1663/26.09.11

1566 Calfostonic, pul.or. Vitamine și minerale Invesa, Spania SA Nicoleta Lux 1664/26.09.11

1567 Mastilex suspensie Tefalexin monohidrat, ghentamicin sulfat

-//- -//- 1665/26.09.11

1568 Tiamucol pulbere Tiamulin hidroclorid,colestin sulfat

SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar, Chișinău

1666/19.10.11

1569 Tilociclinvet pulbere Doxiciclina ,tilozina -//- -//- 1667/19.10.11

1570 Coli-Ox 200, pulbere

Oxitetraciclin hidro- clorid,colisin sulfat

SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1668/02.11.11

1571 Bayoflay Pour-on, soluție

Cyfluthrin Bayer Gmb, Germania

SA Nicoleta-Lux 1669/02.11.11

1572 Enroflocvet 10%, sol.or.

Enrofloxacin SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1670/02.11.11

1573 Tilmicovet 25%, sol.or.

SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1671/02.11.11

1574 Amprolinvet, sol.or. Amprolium hidroclorid SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1672/02.11.11

1575 Norfloxacină 15%, sol.inj.

Norfloxacina SA Farmavet SA Farmavet 1673/02.11.11

1576 Ofloxacinvet 10%, sol.or.

Ofloxacin SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1674/02.11.11

1577 Zgarda Bolfo pentru pisici

Propoxur Bayer Gmb, Germania

SA Nicoleta-Lux 1675/02.11.11

1578 Ciproflocvet 10%, sol.or.

Ciprofloxacină SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1676/02.11.11

1579 Chemispray aerosol Clortetraciclină Invesa, Spania SA Nicoleta Lux 1677/18.11.11

1580 Flovet-5%, sol.or. Florfenicol SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1678/18.11.11

1581 Stanover, Stanozolol SC Vermodje SRL SC Vermodje SRL 1679/18.11.11

Page 42: Extras Nomenclator 31.10.2012

comprimate

1582 Androver, comprimate

Oximetolon SC Vermodje SRL SC Vermodje SRL 1680/18.11.11

1583 Levamisol 8%, pulbere

Levamisol SA Medicamentum

SA Medicamentum

1681/18.11.11

1584 Ivermectină, pulbere Ivermectina SA Medicamentum

SA Medicamentum

1682/18.11.11

1585 Premix Miavit p/u pui broiler 1102 MDV2 BC/2

Vitamine și minerale Miavit GmbH, Germania

SA Selecția Hibrizarea păsărilor Floreni

1683/18.11.11

1586 Eritromicina-20%, pulbere

Eritromicina SA Farmavet SA Farmavet 1684/18.11.11

1587 Mia Bond aditiv suplimentar mineral sorbent

Minerale Miavit GmbH, Germania

SA Selecția Hibrizarea păsărilor Floreni

1685/18.11.11

1588 Carnivet-L, sol.or. Carnitina hidrocloru- ra,sorbitol,magnii sulfat

SRL Vetsintez, Ucraina

SRL Ecvidar 1686/18.11.11

1589 Medigal O,comprimate

Oxitetraciclina SA Medicamentum

SA Medicamentum

1687/18.11.11

1590 Premix Miavit p/u pui broiler 1101 MDV3 C/2

Vitamine și minerale Miavit GmbH, Germania

SA Selecția Hibrizarea păsărilor Floreni

1688/18.11.11

1591 Medigal T, comprimate

Tilozina SA Medicamentum

SA Medicamentum

1689/18.11.11

2012

1592 Floram, soluție orală Florfenicol Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1690/24.01.12

1593 Multivit, soluție Vitamine Invesa, Spania SA Nicoleta Lux 1691/24.01.12

1594 Tylosin, pulbere Tylosin tartrate Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1692/24.01.12

1595 Vazuril, sol.orală Toltrazuril -//- -//- 1693/24.01.12

1596 Rexolin plus, pipete antiparazitare p/u

Fipronil, methoprene Centrovet,Cili SRL Agrimatco 1694/24.01.12

Page 43: Extras Nomenclator 31.10.2012

cîini Service

1597 Bolfo zgardă p/u cîini

Propoxur Bayer,Germania SA Nicoleta Lux 1695/24.01.12

1598 Stressol, soluție Vitamine, minerale, aminoacizi

Interchemie, Olanda

SA Nicoleta Lux 1696/24.01.12

1599 Oxitetraciclin 50%, pulb.

Oxitetraciclin Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1697/24.01.12

1600 Naposim, comprimate

Methandienonum SC Vermodje SRL SC Vermodje SRL 1698/24.01.12

1601 Turinover, comprimate

-//- -//- 1699/24.01.12

1602 Gentadin, pulbere Doxycyclin HCL, Gentamycin Sulphate

Medmac, Iordania SRL Agrimatco Service

1700/24.01.12

1603 Tyloxin, pulbere Doxycyclin HCL, Tylosin tartrate

Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1701/24.01.12

1604 Alfa Mustox, pulbere

Alfacron,Azamethiphos Phylaxia Pharma,Ungaria

SA Farmavet 1702/24.01.12

1605 Suiferovit, sol.inj. Microelemente, vitamine

SRL A-Bio, Rusia SRL Viovant 1703/24.01.12

1606 Enrosol 20%, sol.or. Enrofloxacina Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1704/24.01.12

1607 Cholivit A, pulbere Vitamine, Aminoacizi -//- -//- 1705/24.01.12

1608 Flumevap, sol.or. Flumequine -//- -//- 1706/24.01.12

1609 Multicid 200, dezinfectant

Glutaraldehyd,Quaternary Ammonium Compounds

Phylaxia Pharma,Ungaria

SA Farmavet 1707/24.01.12

1610 Cholivit Am Forte, pulbere

Vitamine, minerale, aminoacizi

Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1708/14.02.12

1611 Vapcostin, soluție Colistin sulfat -//- -//- 1709/14.02.12

1612 Hepatovet pentru pisici și cîini

Fosfolipide esențiale, metionină,L-ornitină, extract de armurariu, iarbă de siminoc

OOO NPO API-SAN, Rusia

SRL Zoofarmagro 1710/14.02.12

Page 44: Extras Nomenclator 31.10.2012

1613 Momeală rodenticidă „Crîsinaia smerti”

Brodifacum Ital Taiger, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1711/14.02.12

1614 Supervitasol+Aspirin, pulbere

Vitamine, Acid acetilsalecilic

Centrovet, Chile SRL Agrimatco Service

1712/14.02.12

1615 Ornibur Intermediate plus, vaccin

Bioveta, Cehia SRL Agrimatco Service

1713/14.02.12

1616 Genta-Plus, pulbere Gentamicin sulphate, DxycyclineHCL

Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1714/01.03.12

1617 Piro-Stop, soluție Dipropionat imidocarb Api-San, Rusia SRL Zoofarmagro 1715/01.03.12

1618 Premix Zoovit-Zdorovîi pteneț 1%

Vitamine și minerale ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL Zoofarmagro 1716/01.03.12

1619 Premix Zoovit-Zdorovîi Pteneț 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1717/01.03.12

1620 Premix Zoovit-Molocinaia corovca 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1718/01.03.12

1621 Premix Zoovit-Zdorovîi telenoc 1%

Vitamine și minerale -//- -//- 1719/01.03.12

1622 Extrazol M, spray Piretroidadeltametrin,esbiotrin,tetramin

КИН, Turcia Agrimatco-Service 1720/01.03.12

1623 Premix Zoovit-Piatacioc 1%

Vitamine și minerale ВАТ ВНП Укрзооветпромпостач, Украина

SRL Zoofarmagro 1721/01.03.12

1624 Fenbendazol 22,2%, comprimate

Fenbendazol SA Farmavet SA Farmavet 1722/01.03.12

1625 Ovocrack, pulbere Butirat de Ca, Lactat de Ca, Ulei de palmier, Bentonit

Global Nutriti-on International, Franța

SRL Intervetcom 1723/01.03.12

1626 Fenbendazol 10%, suspensie

Fenbendazol SA Farmavet SA Farmavet 1724/01.03.12

1627 Vaccin Nobilis ND La Sota

Intervet, Olanda SRL Zoofarmagro 1725/16.03.12

Page 45: Extras Nomenclator 31.10.2012

1628 Mediferon Fier dextran SA Mdicamentum SA Mdicamentum 1726/16.03.12

1629 Vaccin Nobilis SG 9R

Intervet, Olanda SRL Zoofarmagro 1727/16.03.12

1630 Vaccin AVIPOX Gal RomvacCompany SA, România

SRL Vetzooagro 1728/09.04.12

1631 Ratindan, deratizant Difenacin Olainfarm, Letonia

SA Farmavet 1729/09.04.12

1632 Flaybait, insecticid Metomil, musckaliur Bayer, Germania SA Nicoleta Lux 1730/09.04.12

1633 Bacteria Control LF2 NC

Acid formic, acid propionic, sare de amoniu al ac. formic, sare al ac.propionic

KEMIRA, Olanda SRL Sum Agro Service

1731/09.04.12

1634 ALLZYME TM SSF Proteină brută, fibră brută, uleiuri brute și grăsimi

ALLTECH INC, SUA

SA Farmavet 1732/09.04.12

1635 Bi - soli Natriu sulfat, Natriu hidrocarbonat

Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1733/09.04.12

1636 Urotropina 40%, soluție

Hexametilentetramin -//- -//- 1734/09.04.12

1637 Fitosept, unguent Tinctura de galbenele ulei de catină albă

-//- -//- 1735/09.04.12

1638 Mayasan Enzima Gida Sanayi ve Ticaret A.Ș, Turcia

IP Mihailov Vetinform

1736/09.04.12

1639 Valiren -//- -//- 1737/09.04.12

1640 Brovaferan 100 Fier III-dextran Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1738/09.04.12

1641 Calciu vitaminizat Carbonat de Ca, complex de vitamine

SA Farmavet SA Farmavet 1739/14.05.12

1642 Apispir 1%, supliment nutritiv pentru albine

Extract de spirulină (biomasa Spirulina platensis)

SRL Ficotehfarm SRL Ficotehfarm 1740/14.05.12

1643 Zinaprim, pulbere Sulfametazin, trimetoprim

Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1741/14.05.12

Page 46: Extras Nomenclator 31.10.2012

1644 Romavermectin Avermictina B1, clorsulon

SC.RomvacCompany, România

SRL Vetzooagro 1742/14.05.12

1645 Kokcisan 12%, granule

Salinomicina sodică KRKA, Slovenia KRKA, Slovenia 1743/14.05.12

1646 Tilan, pulbere Tartrat de tilozină SA Medicamentum

SA Medicamentum

1744/14.05.12

1647 Borogluconat de calciu 20%, sol.inj.

Gluconat de calciu -//- -//- 1745/14.05.12

1648 TES-normin, suspensie inj.

Țesuturi emulsionate -//- -//- 1746/14.05.12

1649 Vaccin Porcilis MHYO

Intervet, Olanda SA Nicoleta-Lux 1747/14.05.12

1650 Vaccin Porcilis APP -//- -//- 1748/14.05.12

1651 Vaccin Porcilis PRRS

-//- -//- 1749/14.05.12

1652 Zinaprim, soluție Sulfametazin, trimetoprim

Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1750/23.05.12

1653 Radostin pentru cîini, comprimate

Vitamine, minerale Agrovetzașita, Rusia

SRL Zoofarmagro 1751/23.05.12

1654 Radostin pentru pisici, comprimate

-//- -//- -//- 1752/23.05.12

1655 Albendazol 2,5%, susp.

Albendazol Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1753/23.05.12

1656 Albendazol 10%, susp.

Albendazol Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1754/23.05.12

1657 Levamisol-10%, sol.inj.

Levamisol -//- -//- 1755/23.05.12

1658 Aminoreef, sol.or. Vitaminene, aminoacizi REEFCO, Iordania

ÎC Sum Agro Service SRL

1756/23.05.12

1659 Diclareef, sol.or. Diclazuril -//- -//- 1757/23.05.12

1660 Racidol, sol.insectoacaric.

Diazinon Rubicon-Agro, Belorusia

ÎI Mihailov-Vetinform

1758/23.05.12

Page 47: Extras Nomenclator 31.10.2012

1661 Moartea șobolanilor, momeală

Bromadialonă Biovetprotect-Grup SRL

Biovetprotect-Grup SRL

1759/23.05.12

1662 Bromadialon 98% Bromadialonă 0,005% Iprochem Company Limited, China

-//- 1760.23.05.12

1663 Reefmox, sol.or. Amoxicilin trihidrat REEFCO, Iordania

ÎC Sum Agro Service SRL

1761/23.05.12

1664 Galiprotect C, comprimate

Oxitetraciclina clorhidrat,colistin sulfat

SC Romvac Company, România

SRL Vetzooagro 1762/25.05.12

1665 Selevit Sol Vitamine și minerale SC Pasteur, România

-//- 1763/25.05.12

1666 Novacidol Diazinon Phylaxia Pharma, Ungaria

SA Farmavet 1764/25.05.12

1667 Trisulfon, pulbere Sulfamonomethoxinum, Trimethoprimum

KRKA, Slovenia KRKA, Slovenia 1765/22.06.12

1668 Piperin WS pulbere Piperazin citrat Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1766/22.06.12

1669 Promectin, sol.inj. Ivermectin Invesa, Spania -//- 1767/22.06.12

1670 Intracox pump Toltrazuril Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1768/22.06.12

1671 Ornibur Intermediate, vaccin

Bioveta, Cehia SRL Agrimatco-Service

1769/22.06.12

1672 Rolenol soluție Clozantel Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1770/22.06.12

1673 Ornibron, vaccin Bioveta, Cehia SRL Agrimatco-Service

1771/22.06.12

1674 Interflox 100 Enrofloxacin Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1772/22.06.12

1675 Valben 10% granulat Albendazol SA Farmavet SA Farmavet 1773/22.06.12

1676 Antipar Formaldehida,colorant organic verde de malahit

Agrovetzașita, Rusia

SRL Zoofarmagro 1774/03.07.12

1677 Picături oftalmice Levomicitina,furacilina -//- -//- 1775/03.07.12

Page 48: Extras Nomenclator 31.10.2012

Bars

1678 ASD fracția – 3 Distilarea uscată a tăsuturilor de origine animală

Fabrica Biologică Armavir, Rusia

SA Farmavet 1776/03.07.12

1679 Picături oftalmice Ciprovet

Ciprofloxacina hidroclorid

Agrovetzașita, Rusia

SRL Zoofarmagro 1777/03.07.12

1680 Loțiune pentru urechi Bars

Alcool izopropilic, glicerina,demitilsul-foxid

-//- -//- 1778/03.07.12

1681 ASD fracția - 2 Distilarea uscată a tăsuturilor de origine animală

Fabrica Biologică Armavir, Rusia

SA Farmavet 1779/03.07.12

1682 Vaccin contra rujetului, ștam VR-2

-//- -//- 1780/03.07.12

1683 Vaccin contra bolii Aujeszky

-//- -//- 1781/03.07.12

1684 Ascacid 2,5%, suspensie

Albendazol Vanelli SRL, România

SRL Zoofarmagro 1782/03.07.12

1685 Premix Landmix Sows N3

Vitamine și minerale Vitfos, Danemarca SRL Funny Pig 1783/13.07.12

1686 Premix Landmix Porker

-//- -//- -//- 1784/13.07.12

1687 Premix Landmix Piglet N104

-//- -//- -//- 1785/13.07.12

1688 Premix Landmix Piglet N103

-//- -//- -//- 1786/13.07.12

1689 Picături oftalmice „Iris”

Gentamicin sulfat Agrovetzașita, Rusia

SRL Zoofarmagro 1787/13.07.12

1690 Tilmivap Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1788/18.07.12

1691 Vapcotrim Trimetoprim, Sulfadiazin de Na

-//- -//- 1789/18.07.12

1692 Premix Landmix Sows N1

Vitamine și minerale Vitfoss, Danemarca

Funny Pig SRL 1790/18.07.12

Page 49: Extras Nomenclator 31.10.2012

1693 Premix Landmix Piglet N102

Vitamine și minerale Vitfoss, Danemarca

Funny Pig SRL 1791/18.07.12

1694 Vanbendazol 30%, pasta

Albendazol SRL Vanelli, România

SRL Zoofarmagro 1792/18.07.12

1695 Virosept, dezinfectant

Cetrimidă, glutaldehidă, formaldehidă

Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1793/18.07.12

1696 In-S Lactal Z, premix

Vitamine și minerale InntalerTiernahrung, Germania

SA Farmavet 1794/18.07.12

1697 Brovermectin granulat

Ivermectin Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1795/18.07.12

1698 In-S Quick F, premix

Vitamine și minerale InntalerTiernahrung, Germania

SA Farmavet 1796/18.07.12

1699 Reeflox Plus 200 Enrofloxacina REEFCO, Iordania

SRL Sum Agro Service

1797/18.07.12

1700 Amoxicillin 15% Amoxicillin Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1798/18.07.12

1701 In-R 18 Pro, premix Vitamine și minerale InntalerTiernahrung, Germania

SA Farmavet 1799/18.07.12

1702 Biocillin Amoxicilina Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1800/18.07.12

1703 Enroflox 10% Enrofloxacina Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1801/18.07.12

1704 In-R Fressermin, premix

Vitamine și minerale InntalerTiernahrung, Germania

SA Farmavet 1802/18.07.12

1705 Lacto Stop Cabergolin Api-San, Rusia SRL Zoofarmagro 1803/18.07.12

1706 Vapcophore 2% Polialdehidă de acid carbonic a iodului complex cu acid ortofosforic

Vapco, Iordania SRL Sum Agro Service

1804/18.07.12

1707 Melisan Fluvalinat SRL Melifera-Nord

SRL Melifera-Nord

1805/18.07.12

1708 Melistim Complex de microelemente Mg, Ca, Co

-//- -//- 1806/.18.07.12

1709 Vaccin Leptospiroza Fabrica Biologică SA Farmavet 1807/18.07.12

Page 50: Extras Nomenclator 31.10.2012

Armavir, Rusia

1710 Vaccin Vermet -//- -//- 1808/18.07.12

1711 Antipux-Van, pulbere

Triclorfon SC Vanelli SRL, România

SRL Zoofarmagro 1809/18.07.12

1712 In-R Trockmin, premix

Vitamine și minerale InntalerTiernahrung, Germania

SA Farmavet 1810/18.07.12

1713 In-S Turbo M, premix

Vitamine și minerale InntalerTiernahrung, Germania

SA Farmavet 1811/18.07.12

1713 Virex, dezinfectant Potassium monopersulphate

Kilco, Marea Britanie

SRL Viovant 1812/19.07.12

1715 Brometronid nou Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1813/19.07.12

1716 Tectin Super Ivermectin, clorsulon Mebedco-Vet, Iordania

SRLAgrimatco-Service

1814/19.07.12

1717 Ratex pasta Bromadiolon, bitrex Metataox Peszticid Guardo es Forgalmzo Rit, Ungaria

SA Farmavet 1815/19.07.12

1718 Premix start-creștere broiler, AF 1501

Vitamine și minerale Agrofeed Ltd, Ungaria

SRL Zoofarmagro 1816/19.07.12

1719 Premix finisare broiler, AF 1502

-//- -//- SRL Zoofarmagro 1817/19.07.12

1720 Vaccin CEVAC Broiler ND K

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co Ltd., Ungaria

Avicola Floreni SA

1818/19.07.12

1721 Chictonic Complex de vitamine Invesa, Spania SA Nicoleta-Lux 1819/19.07.12

1722 Ivernide Ivernide, rafoxanid Mebedvo-Vet, Iordania

SRLAgrimatco-Service

1820/19.07.12

1723 Floreef 200 Florfenicol REEFCO, Iordania

SRL Sum Agro Service

1821/25.07.12

1724 Mentoreef Plus Bromhexin hidroclorid, mentol

-//- -//- 1822/25.07.12

Page 51: Extras Nomenclator 31.10.2012

1725 Pro Sid TM TB 102 Combinație sinergică ale drojdiilor naturale și a mineralelor

Perstorp, Olanda SRL Viovant 1823/24.09.12

1726 ProPhors TM AC 299 Formiat de Sodiu -//- -//- 1824/24.09.12

1727 Gentadox Doxicilina, Sulfat de gentamicină

Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1825/24.09.12

1728 Biocid - 30, dezinfectant

Alcool, Acid sulfuric, Acid fosforic, Iod

Evas Vanodine International PLC, Marea Britanie

SRL Zoofarmagro 1826/24.09.12

1729 GPC-8, dezinfectant Glutaral,C12-15 alcool etoxilat(7EO),Didecildimetilamoniuclor,Propan-2-OL,Metanol,Acid fosforic

-//- -//- 1827/24.09.12

1730 Biomin Imbo Cicoare, iarbă de mare faina, stabilizator de flora intestinală

Biomin GmbH, Austria

SRL Magic-Farm 1828/26.09.12

1731 Premix 2% găini ouătoare

Complex de vitamine și minerale

-//- -//- 1829/26.09.12

1732 Biotronic Se forte Combinație de acizi organici

-//- -//- 1830/26.09.12

1733 Vaccin Porcilis Coli Clos

Intervet International, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1831/26.09.12

1734 Lactobay Ampicilina, cloxacilina Bayer, Germania SA NIcoleta-Lux 1832/08.10.12

1735 Tylorate Tylosin tartrat Mebedco-Vet, Iordania

SRL Agrimatco-Service

1833/08.10.12

1736 Unguent de zinc10% Oxid de zinc Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1834/08.10.12

1737 Rîbolic Prazicuantel, fenbendazol, levomizol

-//- -//- 1835/08.10.12

1738 Advantix Imidacloprid, permetrina

Bayer, Germania SA NIcoleta-Lux 1836/08.10.12

1739 Rafenzol Rafoxanid, fenbendazol, levomizol

Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1837/08.10.12

Page 52: Extras Nomenclator 31.10.2012

1740 Monocalciu fosfat Monocalciu fosfat ООО Балаковские минеральные удобрения, Rusia

SRL Intervetcom 1838/08.10.12

1741 Rovabio Max AP Complex enzimatic Adisseo France SAS, Franța

-//- 1839/08.10.12

1742 Rhodimet NP 99, AT 88, ADry

DL-Metionin -//- -//- 1840/08.10.12

1743 Oftalmo gel Ivermectin, Tilozina tartrat, xeroform

Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1841/08.10.12

1744 Pig Mix Starter – 2,5%

Vitamine, micro și macroelemente, aminoacizi

OOO Korm, Ucraina

SRL Fanny Pig 1842/08.10.12

1745 Pig Mix Finisher – 2,5%

Vitamine, micro și macroelemente, aminoacizi

OOO Korm, Ucraina

SRL Fanny Pig 1843/08.10.12

1746 DM-CID Hipoclorură de sodiu, Hidroxid de potasiu

CID LINES NV, Belgia

SA Farmavet 1844/08.10.12

1747 DM-CID-S Hipoclorid de sodiu, Hidroxid de sodiu, produse tensioactive neionice

-//- -//- 1845/08.10.12

1748 Premix 2% Broiler creștere

Vitamine ;i minerale Biomin GmbH, Austria

SRL Magic-Farm 1846/22.10.12

1749 Premix 2% Broiler finisare

-//- -//- -//- 1847/22.10.12

1750 Premix 3% Porci finisare

-//- -//- -//- 1848/22.10.12

1751 Premix 3% Scroafe în lactație

-//- -//- -//- 1849/22.10.12

1752 Premix 3% Purcei prestarter/starter

-//- -//- -//- 1850/22.10.12

1753 Premix 2% Tineret ouător

-//- -//- -//- 1851/22.10.12

1754 Stalosan F, dezinfectant

Difosfat de Ca,monofo-sfat de Ca,sulfat de Ca,

Stormoellen, SRL Viovant 1852/31.10.12

Page 53: Extras Nomenclator 31.10.2012

sulfat de Cu,sulfat de Fe,oxid de Fe,siliciu, ulei de piersic

Danemarca

1755 Naxcel Ceftiofur Pfizer, SUA SRL Zoofarmagro 1853/31.10.12

1756 Tilozin 50 Tilozin tartrat Nita Farm, Rusia -//- 1854/31.10.12

1757 Tilozin 200 Tilozin tartrat -//- -//- 1855/31.10.12

1758 Vetalgină p/u cîini și pisici

Diclofenac de sodiu, drotaverina hidroclorid

Agrovetzașita, Rusia

SRL Zoofarmagro 1856/23.11.12

1759 Enro 100 oral Enrofloxacina Shandong Soocom Animal Remedy Co.Ltd., China

SRL Nutrifarm 1857/23.11.12

1760 Enro 100 injectabil Enrofloxacina -//- -//- 1858/23.11.12

1761 Multivita Complex de vitamine, aminoacizi,minerale

-//- -//- 1859/23.11.12

1762 Agalaxin, vaccin RomvacCompany, România

SRL Vetzooagro 1860/29.11.12

1763 Biosuis M. hyo Bioveta, Cehia SRL Agrimatco-Service

1861/29.11.12

1764 Suvaxyn MHPS parasuis, vaccin

Pfizer, SUA SRL Zoofarmagro 1862/29.11.12

1765 Valbazin-2,5% Albendazol Shandong Soocom Animal Remedy Co.Ltd., China

SRL Nutrifarm 1863/29.11.12

1766 Valbazin-10% Albendazol -//- -//- 1864/29.11.12

1767 Azidin vet Diminazen aceturat Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1865/29.11.12

1768 Dezo-forte Fenol, acid acetic Shandong Soocom Animal Remedy Co.Ltd., China

SRL Nutrifarm 1866/29.11.12

1769 ProPhore TM PH 907 Acid formic,săruri de ac formic,acid propionic, acid acetic,acid lactic, uleiuri esențiale

Perstorp Waspik B.V, Olanda

SRL Viovant 1867/12.12.12

Page 54: Extras Nomenclator 31.10.2012

1770 ProPhore SA 906 Acid formic,săruri de ac formic,acid propionic, acid acetic,acid lactic

-//- -//- 1868/12.12.12

1771 Ivermectin-10% inj. Ivermectin Shandong Soocom Animal Remedy Co.Ltd., China

SRL Nutrifarm 1869/12.12.12

1772 Tectin injectabil Ivermectina Mebedco-Vet, Iordania

SRL Agrimatco-Service

1870/12.12.12

1773 Șampon Happy SP Extract de Chrysanthe-mum cinerariaefolium flowers,Metil Parahid-roxibenzoat,Propil Para-hidroxibenzoat

SC Pasteur, Romănia

SRL Vetzooagro 1871/12.12.12

1774 Alvet 10% susp. Albendazol Nita-Farm, Rusia SRL Zoofarmagro 1872/12.12.12

1775 Dicoxol-10, sol.or. Diclazuril Shandong Soocom Animal Remedy Co.Ltd., China

SRL Nutrifarm 1873/12.12.12

1776 Dicoxol-5 Diclazuril -//- -//- 1874/12.12.12

1777 Biosuis APP 2,9,11, vaccin

Bioveta, Cehia SRL Agrimatco-Service

1875/12.12.12

1778 Vermizol A 10,com. Albendazol SC Pasteur, Romănia

SRL Vetzooagro 1876/20.12.12

1779 Vermizol F 10,com. Flubendazol -//- -//- 1877/20.12.12

1780 Vamex, pulb.solub. Complex de vitamine, aminoacizi, minerale

-//- -//- 1878/20.12.12

1781 Vamex, premix -//- -//- -//- 1879/20.12.12

1782 Cevac Vitabron L, vaccin

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd.,Ungaria

SA Floreni 1880/20.12.12

1783 Cevac New L, Vaccin

-//- -//- 1881/20.12.12

1784 Biovit-80 Clortetraciclonă, vit.B12

CAO Zaporojsin-tez, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1882/20.12.12

Page 55: Extras Nomenclator 31.10.2012

1785 Monix B Uni, premix

Complex de vitamine, aminoacizi, minerale

OOO Corm, Ucraina

SRL Viovant 1883/20.12.12

1786 Pyratel CD,susp. Pyrantel pamoat SC Pasteur, Romănia

SRL Vetzooagro 1884/20.12.12

1787 Cevac Ibrid, vaccin Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd.,Ungaria

SA Floreni 1885/20.12.12

2013

1788 Litterguard LT-C vaccin Pfizer, SUA SRL Zoofarmagro 1886/14.01.13

1789 Kemira Pro Git SF Acizi organici, calciu KEMIRA, Olanda SRL Sum Agro Servis

1887/14.01.13

1790 Sol.Novocaină -2% Novocaina Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1888/14.01.13

1791 Unguent Ihtiol 10% Ihtiol -//- -//- 1889/14.01.13

1792 Vittri N1 Vitaminele A, D3, E Agrovetzașita, Rusia

-//- 1890/14.01.13

1793 Eimiterm 2,5% Toltrazuril -//- -//- 1891/14.01.13

1794 Quinoprim Sulfaquinoxalina, trimetoprima

Mebedco-Vet, Iordania

SRL Agrimatco-Service

1892/14.01.13

1795 Ulei Camforat Camfora Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1893/14.01.13

1796 Suvaxyn PCV-2, vaccin

Pfizer, SUA SRL Zoofarmagro 1894/14.01.13

1797 Bisulfim, sol or. Sulfadiazina, Trimetoprim

SNI Pasteur SA, România

SRL Vetzooagro 1895/06.02.13

1798 AQUADEZ, dezinfectant

Polyhexamethylene biguanide hydrochlorid

SA Medicamentum

SA Medicamentum

1896/06.02.13

1799 ARATAMUS, raticid (brichete moi, brichete dure)

Brodifacum -//- -//- 1897/06.02.13

1800 Colistin sulfat 50%, Colistin sulfat SNI Pasteur SA, SRL Vetzooagro 1898/06.02.13

Page 56: Extras Nomenclator 31.10.2012

pul.hidrosolubilă România

1801 Bisulfim, premix Sulfadiazina, Trimetoprim

-//- -//- 1899/06.02.13

1802 Galifos, pul.antipar. Triclorfon -//- -//- 1900/06.02.13

1803 Vaccin c/a b.Marek la păsări

ООО АВИВАК, Rusia

SA Nicoleta-Lux 1901/11.02.13

1804 Vaccin c/a bursitei infecțioase aviare

-//- -//- 1902/11.02.13

1805 PG 600, pulbere Gonadotropina corioni-că, Gonadotropina serică

Intervet International, Olanda

-//- 1903/11.02.13

1806 Cofeina benzoică-20%

Cofeina, Benzoat de natriu

Brovafarma, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1904/11.02.13

1807 Blotic, emulsie Cypermetrin, Propetamfos

Topkim Topkapi Premiks, Turcia

Î.I Mihailov-Vetinform

1905/11.02.13

1808 Egocin LA Oxitetraciclină dihidrat KRKA, Slovenia KRKA, Slovenia 1906/11.02.13

1809 Toxi – Tect -A Silicat de Ca-Al hidrat, Saccharomyces cerevisiae, Vit.E

LIKRA, Austria SRL Sum Agro Service

1907/11.02.13

1810 Vaccin c/a bronșitei infecțioase aviare

ООО АВИВАК, Rusia

SA Nicoleta-Lux 1908/11.02.13

1811 Vaccin c/a b. Newcastle la păsări

-//- -//- 1909/11.02.13

1812 Biosuis Respi E, vaccin

1910/11.02.13

1813 Premix p/u rațe starter 1%

Complex de vitamine și minerale

Tekro spol.sr.o., Cehia

SA Farmavet 1911/19.02.13

1814 Premix p/u găini ouătoare 1%

-//- -//-- -//- 1912/19.02.13

1815 Premix p/u broiler starter 1%

-//- -//- -//- 1913/19.02.13

1816 Borogluconat de CaGluconat de calciu,Acid boric,Clorura de Mg, EDTANA2,Metabisulfit

SA Farmavet SA Farmavet 1914/19.02.13

Page 57: Extras Nomenclator 31.10.2012

de Na, hidroxid deNa

1817 Premix p/u purcei 0-2 luni

Complex de vitamine și minerale

Tekro spol.sr.o., Cehia

SA Farmavet 1915/19.02.13

1818 Premix p/u purcei 2-4 luni

-//- -//- -//- 1916/19.02.13

1819 Premix p/u purcei la îngrășat de la 4 luni

-//- -//- -//- 1917/19.02.13

1820 Glucoza 25%; 40% Glucoza anhidră -//- -//- 1918/19.02.13

1821 Premix p/u broiler grower 1%

Complex de vitamine și minerale

Tekro spol.sr.o., Cehia

SA Farmavet 1919/19.02.13

1822 Vaccina c/a b.Newcastle

IȘSICVMVR, Rusia

SA Farmavet 1920/28.03.13

1823 Vaccina c/a Antraxului

-//- -//- 1921/28.03.13

1824 Vaccina c/a b.Teschen

-//- -//- 1922/28.03.13

1825 Dexid 200, dezinfectant

Compuși de amoniu cuaternar,Glutardehida,Izopropanol,Ulei de pin

Interchemie, Olanda

SA Nicoleta-Lux 1923/28.03.13

1826 Fluvalisan Fluvalinat Ucrzoovetpropostaci, Ucraina

SRL Zoofarmagro 1924/28.03.13

1827 Dexametazon 2mg/ml

Dexametazon(sub formă difosfat disodic)

SA Farmavet SA Farmavet 1925/28.03.13

1828 Novocaian 0,5% Clorhidrat de novocaină -//- -//- 1926/28.03.13

1829 Clorura de Ca 10% Clorura de calciu -//- -//- 1927/28.03.13

1830 Dog, pic.insectoacar. Permetrin -//- -//- 1928/28.03.13

28.03.13

Director IP CRDV Nicolae GANGAL

Exec.L.Gheorghiţa tel 59-55-78