of 366 /366
SECŢIUNEA I ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL Note de Secţiune: 1. Orice referire din prezenta Secţiune la un anumit gen sau la o anumită specie de animale se aplică, cu excepţia dispoziţiilor contrare, şi animalelor tinere din acel gen sau din acea specie. 2. Orice referire din Nomenclator la produse uscate include şi produsele supuse deshidrării, evaporării sau liofilizării. CAPITOLUL 01 ANIMALE VII Notă de Capitol: Prezentul Capitol cuprinde toate animalele vii, cu excepţia: a) peştilor şi crustaceelor, moluştelor şi altor nevertebrate acvatice de la poziţiile 0301, 0306 sau 0307; b) culturilor de microorganisme şi alte produse de la poziţia 3002; c) animalelor de la poziţia 9508. Poziţia tarifarăDenumirea mărfiiU.M. suplimentară

Nomenclator Cap.I

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nomenclator, cap.I

Citation preview

Page 1: Nomenclator Cap.I

SECŢIUNEA I

ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

Note de Secţiune:

1. Orice referire din prezenta Secţiune la un anumit gen sau la o anumită specie de animale se aplică, cu excepţia dispoziţiilor contrare, şi animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.

2. Orice referire din Nomenclator la produse uscate include şi produsele supuse deshidrării, evaporării sau liofilizării.

CAPITOLUL 01

ANIMALE VII

Notă de Capitol:

Prezentul Capitol cuprinde toate animalele vii, cu excepţia:

a) peştilor şi crustaceelor, moluştelor şi altor nevertebrate acvatice de la poziţiile 0301, 0306 sau 0307;

b) culturilor de microorganisme şi alte produse de la poziţia 3002;

c) animalelor de la poziţia 9508.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0101 Cai, măgari, catîri, asini vii

0101 10 – Reproducători de rasă pură

0101 10 100 – – Cai buc.

Page 2: Nomenclator Cap.I

0101 10 900 – – Altele buc.

0101 90 – Altele:

– – Cai:

0101 90 110 – – – Destinaţi pentru sacrificare buc.

0101 90 190 – – – Altele buc.

0101 90 300 – – Măgari buc.

0101 90 900 – – Catîri şi asini buc.

0102 Animale vii din specia bovină

0102 10 – Reproducători de rasă pură:

0102 10 100 – – Junci (care nu au fătat niciodată) buc.

0102 10 300 – – Vaci buc.

0102 10 900 – – Altele buc.

0102 90 – Altele:

– – De specie domestică:

0102 90 050 – – – Cu o greutate care să nu depăşească 80 kg buc.

– – – Cu o greutate care să depăşească 80 kg, dar să nu depăşească 160 kg:

0102 90 210 – – – – Destinate pentru sacrificare buc.

0102 90 290 – – – – Altele buc.

– – – Cu o greutate care să depăşească 160 kg, dar să nu depăşească 300 kg:

0102 90 410 – – – – Destinate pentru sacrificare buc.

0102 90 490 – – – – Altele buc.

– – – Cu o greutate care să depăşească 300 kg:

– – – – Junci (care nu au fătat niciodată):

0102 90 510 – – – – – Destinate pentru sacrificare buc.

0102 90 590 – – – – – Altele buc.

– – – – Vaci:

0102 90 610 – – – – – Destinate pentru sacrificare buc.

Page 3: Nomenclator Cap.I

0102 90 690 – – – – – Altele buc.

– – – – Altele:

0102 90 710 – – – – – Destinate pentru sacrificare buc.

0102 90 790 – – – – – Altele buc.

0102 90 900 – – Altele buc.

0103 Animale vii din specia porcină

0103 10 000 – Reproducători de rasă pură buc.

– Altele:

0103 91 – – Cu o greutate sub 50 kg:

0103 91 100 – – – De specie domestică buc.

0103 91 900 – – – Altele buc.

0103 92 – – Cu o greutate egală cu sau mai mare de 50 kg:

– – – De specie domestică:

0103 92 110 – – – – Scroafe cu o greutate minimă de 160 kg, care au avut purcei cel puţin o singură dată buc.

0103 92 190 – – – – Altele buc.

0103 92 900 – – – Altele buc.

0104 Animale vii din specia ovină sau caprină

0104 10 – Din specia ovină:

0104 10 100 – – Reproducători de rasă purăbuc.

– – Altele:

0104 10 300 – – – Miei (pînă la un an) buc.

0104 10 800 – – – Altele buc.

0104 20 – Din specia caprină:

0104 20 100 – – Reproducători de rasă purăbuc.

0104 20 900 – – Altele buc.

0105 Galinacee, raţe, gîşte, curcani şi bibilici, vii, din specii domestice

– Cu o greutate de pînă la 185 grame:

Page 4: Nomenclator Cap.I

0105 11 – – Pasări de curte din specia galinacee:

– – – Pasări de reproducţie, rase şi linii pure:

0105 11 110 – – – – De rase ouătoare buc.

0105 11 190 – – – – Altele buc.

– – – Altele:

0105 11 910 – – – – De rase ouătoare buc.

0105 11 990 – – – – Altele buc.

0105 12 000 – – Curcani buc.

0105 19 – – Altele:

0105 19 200 – – – Gîşte buc.

0105 19 900 – – – Raţe şi bibilici buc.

– Altele:

0105 94 00 – – Cocoşi şi găini din specia Gallus domesticus buc.

0105 99 – – Altele:

0105 99 100 – – – Raţe buc.

0105 99 200 – – – Gîşte buc.

0105 99 300 – – – Curcani buc.

0105 99 500 – – – Bibilici buc.

0106 Alte animale vii:

– Mamifere:

0106 11 000 – – Primate buc.

0106 12 000 – – Balene, delfini şi cobai (mamifere din ordin Sirenia) buc.

0106 19 – – Altele:

0106 19 100 – – – Iepuri de casă buc.

0106 19 900 – – – Altele buc.

0106 20 000 – Reptile (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase): buc.

– Păsări:

Page 5: Nomenclator Cap.I

0106 31 000 – – Păsări de pradă buc.

0106 32 000 – – Psittaciforme (inclusiv papagali, peruşi, arakanga şi cacadu) buc.

0106 39 – – Altele:

0106 39 100 – – – Hulubi buc.

0106 39 900 – – – Altele buc.

0106 90 000 – Altele buc.

Page 6: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 02

CARNE ŞI ORGANE COMESTIBILE

Notă de Capitol:

Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) produsele clasificate la poziţiile de la 0201 pînă la 0208 şi la poziţia 0210, improprii alimentaţiei umane;

b) intestinele, vezicile şi stomacurile de animale (poziţia 0504), nici sîngele de animale (poziţia 0511 sau poziţia 3002); sau

c) grăsimile animale, altele decît produsele de la poziţia 0209 (Capitolul 15).

Note complementare:

1. A. Se consideră:

a)“carcasă din specia bovine”, în sensul subpoziţiilor 0201 10 şi 0202 10, corpurile întregi ale animalelor sacrificate, aşa cum se prezintă ele după operaţiunile de eliminare a sîngelui, de eviscerare şi de jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare şi cu sau fără alte măruntaie alăturate. Atunci cînd carcasele sînt prezentate fără cap, acestea din urmă trebuie să fie separate de carcasă la nivelul articulaţiei atloido-occipitale. Atunci cînd carcasele sînt prezentate fără picioare, acestea trebuie să fie secţionate la nivelul articulaţiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene.

Page 7: Nomenclator Cap.I

Se consideră “carcasă” şi partea anterioară a carcasei, care conţine toate oasele, gîtul, spata şi mai mult de zece perechi de coaste;

b)“semicarcasă din specia bovine”, în sensul subpoziţiilor 0201 10 şi 0202 10, produsele obţinute prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare şi sacrale şi prin mijlocul sternului şi al simfizei ischiopubiene; se consideră “semicarcasă” şi partea anterioară a semicarcasei, care conţine toate oasele, gîtul, spata şi mai mult de zece coaste;

c)“sfert compensat”, în sensul codurilor tarifare 0201 20 200 şi 0202 20 100, ansamblul compus din:

- fie sferturile anterioare care conţin toate oasele, gîtul şi spata şi sînt retezate conţinînd zece coaste şi sferturile posterioare care conţin toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul şi sînt retezate conţinînd trei coaste;

- fie sferturile anterioare care conţin toate oasele, gîtul şi spata şi sînt retezate, conţinînd cinci coaste neseparate de partea de torace şi de burtă şi sferturile posterioare care conţin toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul şi sînt retezate conţinînd opt coaste tăiate.

Sferturile anterioare şi sferturile posterioare ce constituie sferturi compensate trebuie să fie prezentate în vamă în acelaşi timp şi în număr egal, greutatea totală a sferturilor anterioare trebuie să fie egală cu cea a sferturilor posterioare, totuşi între cele două greutăţi totale se admite o diferenţă de maximum 5% din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare);

d)“sfert anterior neseparat”, în sensul codurilor tarifare 0201 20 300 şi 0202 20 300, partea anterioară a carcasei, care conţine toate oasele, gîtul şi cele două spate, cu minimum patru perechi de coaste şi cu maximum zece perechi de coaste (primele patru perechi trebuie să fie întregi, următoarele pot fi tăiate), cu sau fără partea abdominală;

e)“sfert anterior separat”, în sensul codurilor tarifare 0201 20 300 şi 0202 20 300, partea anterioară a semicarcasei, care conţine toate oasele, gîtul şi spata, cu minimum patru coaste şi cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie să fie întregi, următoarele pot fi tăiate, cu sau fără partea abdominală;

Page 8: Nomenclator Cap.I

f)“sfert posterior neseparat”, în sensul codurilor tarifare 0201 20 500 şi 0202 20 500, partea posterioară a carcasei, care conţine toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul, cu minimum trei perechi de coaste întregi sau tăiate, cu sau fără partea de sub genunchi, cu sau fără partea abdominală;

g)“sfert posterior separat”, în sensul codurilor tarifare 0201 20 500 şi 0202 20 500, partea posterioară a semicarcasei, care conţine toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul cu minimum trei coaste întregi sau tăiate, cu sau fără partea de sub genunchi, cu sau fără partea abdominală;

h) 1.“bucăţi rezultate din sferturi anterioare numite australiene”, în sensul codului tarifar 0202 30 500, părţile dorsale ale sfertului anterior, inclusiv partea superioară a spatei, obţinute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste şi maximum zece coaste tăiat drept după un plan care trece din punctul de legătură a primei coaste cu primul segment de os al pieptului pînă în punctul de reflecţie al diafragmei situat pe cea de-a zecea coastă;

2.“bucăţi de piept numite australiene”, în sensul codului tarifar 0202 30 500, partea inferioară a sfertului faţă, formată din capul pieptului, zona mijlocie a pieptului şi tendonul pieptului.

1.B. Produsele menţionate în nota complementară 1 A litere a) - (g) din acest capitol pot fi prezentate cu sau fără coloana vertebrală.

1.C. Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menţionate în nota complementară 1A, nu se iau în considerare decît coastele, întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală.

2.A. Se consideră:

a)“carcase şi semicarcase”, în sensul codurilor tarifare 0203 11 100 şi 0203 21 100, animalele din specia “porci domestici”, aşa cum se prezintă ele după operaţiunile de sacrificare, de eliminare a sîngelui, de eviscerare şi de eliminare a părului şi unghiilor. Semicarcasele sînt obţinute prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie trecînd prin fiecare vertebră cervicală, dorsală, lombară şi sacrală, prin lungul sternului şi prin simfiza ischiopubiană. Aceste carcase sau semicarcase pot fi prezentate cu sau fără cap, cu sau fără rît, picioare, osînză, rinichi, coadă sau diafragmă. Semicarcasele pot fi prezentate cu sau fără măduva spinării, creier şi limbă. Carcasele şi semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau fără mamele;

Page 9: Nomenclator Cap.I

b)“jambon”, în sensul codurilor tarifare 0203 12 110, 0203 22 110, 0210 11 110 şi 0210 11 310, partea posterioară (codală) a semicarcasei, care conţine oasele, cu sau fără picior, cu sau fără partea de sub genunchi, şorici sau slănină. Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel încît conţine, cel mult, ultima vertebră lombară;

c)“partea anterioară”, în sensul codurilor tarifare 0203 19 110, 0203 29 110, 0210 19 300 şi 0210 19 600, partea anterioară (cranială) a semicarcasei fără cap, cu sau fără rît, care conţine oasele, cu sau fără picior, partea de sub genunchi, şorici sau grăsime. Partea anterioară este separată de restul semicarcasei astfel încît include cel mult a cincea vertebră dorsală. Partea superioară (dorsală) a părţii anterioare (şira spinării), chiar cu omoplatul şi musculatura aferentă (pulpa anterioară), este considerată ca o bucată de spinare dacă ea este separată de partea inferioară (ventrală) a părţii anterioare printr-o tăietură care trece cel mult pe sub coloana vertebrală;

d)“spată”, în sensul codurilor tarifare 0203 12 190, 0203 22 190, 0210 11 190 şi 0210 11 390, partea inferioară a părţii anterioare, chiar cu omoplatul şi musculatura aferentă, conţinînd oasele, cu sau fără picior, partea de sub genunchi, şorici şi slănină. Omoplatul cu musculatura aferentă, prezentat separat, este clasificat la aceste subpoziţii ca bucată de spată;

e)“spinare”, în sensul codurilor tarifare 0203 19 130, 0203 29 130, 0210 19 400 şi 0210 19 700, partea superioară a semicarcasei cuprinsă între prima vertebră cervicală şi vertebrele codale, conţinînd oasele cu sau fără file, omoplat, şorici sau slănină. Spinarea este separată de partea inferioară a semicarcasei printr-o tăietură care trece chiar pe sub coloana vertebrală;

f)“piept”, în sensul codurilor tarifare 0203 19 150, 0203 29 150, 0210 12 110 şi 0210 12 190, partea inferioară a semicarcasei numită “împănată”, situată între jambon şi spată, cu sau fără oase, dar cu şorici şi slănină;

g)“semicarcasă de bacon”, în sensul codului tarifar 0210 19 100, semicarcasa de porc prezentată fără cap, falcă, gît, picioare, coadă, osînză, rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebrală, osul iliac şi diafragmă;

h)“trei sferturi anterior”, în sensul codului tarifar 0210 19 100, semicarcasa de bacon fără jambon, dezosată sau nu;

ij)“trei sferturi posterior”, în sensul codului tarifar 0210 19 200, semicarcasa de bacon fără partea anterioară, dezosată sau nu;

Page 10: Nomenclator Cap.I

k)“mijloc porcină”, în sensul codului tarifar 0210 19 200, semicarcasa de bacon fără jambon şi fără partea anterioară, dezosată sau nu. Codul tarifar include şi bucăţile de mijloc conţinînd ţesut de spinare sau de piept în proporţia normală pentru mijlocul întreg.

2. B. Bucăţile provenite din tăierea produselor menţionate în nota complementară 2 A litera f) nu se clasifică la aceleaşi subpoziţii cu produsele respective decît dacă conţin şorici şi slănină.

Dacă părţile clasificate la codurile tarifare 0210 11 110, 0210 11 190, 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 19 300 şi 0210 19 600 sînt obţinute prin tăiere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate în nota complementară 2A litera g) au fost deja eliminate, tăieturile trebuie să urmeze traseele descrise în nota complementară 2 A literele b), c) şi d), în orice caz, aceste bucăţi sau părţi ale lor trebuie să conţină oase.

2.C. La codurile tarifare 0206 49 200 şi 0210 99 490 sînt clasificate, în special, capetele şi jumătăţile de capete de porci domestici, cu sau fără creier, fălci sau limbă, inclusiv bucăţi din acestea.

Capul este separat de restul semicarcasei printr-o tăietură dreaptă paralelă cu craniul.

Sînt considerate “bucăţi de cap“, între altele, fălcile, rîtul, urechile şi carnea aderentă pe cap, în mod deosebit carnea din spatele craniului şi părţi ale gîtului, denumite “părţile din josul fălcilor”.

Totuşi, carnea fără os de pe şira spinării sau de pe părţile anterioare (inclusiv de pe gît şi părţi de umăr) este clasificată la codurile tarifare 0203 19 550, 0203 29 550, 0210 19 500 sau 0210 19 810, după caz.

2.D. Se consideră “slănină”, în sensul codurilor tarifare 0209 00 110 şi 0209 00 190, ţesutul adipos situat sub şorici, aderent pe el, indiferent de partea de corp de la care provine. În toate cazurile, greutatea ţesutului adipos trebuie să depăşească greutatea şoriciului.

La aceste coduri tarifare se clasifică şi slănina de pe care a fost eliminat şoriciul.

2.E. Sînt considerate ca “uscate sau afumate”, în sensul codurilor tarifare 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 12 190 şi de la 0210 19 600 pînă la 0210 19 890, produsele în carnea cărora raportul apă-proteină (conţinutul de azot x 6,25 ) este de maximum 2,8. Conţinutul de azot trebuie să fie determinat după metoda ISO 937- 1978.

Page 11: Nomenclator Cap.I

3 A. Se consideră:

a)“carcasă”, în sensul codurilor tarifare 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110 şi 0204 50 510, corpurile întregi ale animalelor sacrificate, aşa cum se prezintă ele după operaţiunile de eliminare a sîngelui, de eviscerare şi de jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare şi cu sau fără alte măruntaie alăturate. Dacă carcasa este prezentată fără cap, acesta trebuie separat de carcasă la nivelul articulaţiei atloido-occipitale. Dacă carcasa este prezentată fără picioare, acestea trebuie să fie secţionate la nivelul articulaţiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene;

b) “semicarcasă”, în sensul subpoziţiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110 şi 0204 50 510, produsul obţinut prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare şi sacrale şi prin mijlocul sternului şi al simfizei ischio-pubiene;

c) “cască”, în sensul codurilor tarifare 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 şi 0204 50 530, partea anterioară a carcasei, cu sau fără piept, conţinînd toate oasele, gîtul, spata şi coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală şi avînd minimum cinci şi maximum şapte perechi de coaste, întregi sau tăiate;

d)“semicască”, în sensul codurilor tarifare 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 şi 0204 50 530, partea anterioară a semicarcasei, cu sau fără piept, conţinînd toate oasele, gîtul, spata şi coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală şi avînd minimum cinci şi maximum şapte coaste, întregi sau tăiate;

e)“spinal şi şa”, în sensul codurilor tarifare 0204 22 300, 0204 42 300, 0204 50 150 şi 0204 50 550, partea rămasă din carcasă după eliminarea chiulotei şi căştii, cu sau fără rinichi; şaua separată de spinal trebuie să conţină minimum cinci vertebre lombare, spinalul separat de şa trebuie să conţină minimum cinci perechi de coaste, întregi sau tăiate;

f)“semispinal şi semişa”, în sensul codurilor tarifare 0204 22 300, 0204 42 300, 0204 50 150 şi 0204 50 550, partea rămasă din semicarcasă, după eliminarea semichiulotei şi semicăştii, cu sau fără rinichi; semişaua separată de semispinal trebuie să conţină minimum cinci vertebre lombare, semispinalul separat de semişa trebuie să conţină minimum cinci coaste, întregi sau tăiate;

Page 12: Nomenclator Cap.I

g)“chiulotă”, în sensul codurilor tarifare 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 şi 0204 50 590, partea posterioară a carcasei, care conţine toate oasele şi jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a şasea vertebre lombare sub osul iliac sau la nivelul celei de-a patra vertebră sacrală, de-a curmezişul osului iliac, în faţa simfizei ischio-pubiene;

h)“semichiulotă”, în sensul codurilor tarifare 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 şi 0204 50 590, partea posterioară a semicarcasei, care conţine toate oasele şi jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a şasea vertebre lombare sub osul iliac sau la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de-a curmezişul osului iliac, în faţa simfizei ischio-pubiene.

3.B. Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menţionate în nota complementară 3A, nu se iau în considerare decît coastele, întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală.

4. Se consideră:

a)“bucăţi de păsări de curte nedezosate”, în sensul codurilor tarifare de la 0207 13 200 pînă la 0207 13 600, de la 0207 14 200 pînă la 0207 14 600, de la 0207 26 200 pînă la 0207 26 700, de la 0207 27 200 pînă la 0207 27 700, de la 0207 35 210 pînă la 0207 35 630 şi de la 0207 36 210 pînă la 0207 36 630, părţile menţionate, care conţin toate oasele lor.

Bucăţile de păsări de curte, menţionate la litera a), din care au fost eliminate o parte din oase, se clasifică la codurile tarifare 0207 13 700, 0207 14 700, 0207 26 800, 0207 35 790 sau 0207 36 790;

b) “jumătăţi”, în sensul codurilor tarifare 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 36 210, 0207 36 230 şi 0207 36 250, jumătăţile rezultate din carcasele de păsări de curte prin tăierea longitudinală după un plan format de coloana vertebrală şi stern;

c) “sferturi”, în sensul codurilor tarifare 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 36 210, 0207 36 230 şi 0207 36 250, sferturile posterioare sau sferturile anterioare, obţinute prin tăierea transversală a unei jumătăţi;

d) “aripi întregi, cu sau fără vîrfuri”, în sensul codurilor tarifare 0207 13 300, 0207 14 300, 0207 26 300, 0207 27 300, 0207 35 310, 0207 36 310, bucăţile de păsări de curte, compuse din humerus, cubitus şi radius, cu masa musculară care le îmbracă. Vîrful, inclusiv osul carp, poate să fie eliminat sau nu Tăieturile trebuiesc făcute prin articulaţii;

Page 13: Nomenclator Cap.I

e)“piept”, în sensul codurilor tarifare 0207 13 500, 0207 14 500, 0207 26 500, 0207 27 500, 0207 35 510, 0207 35 530, 0207 36 510 şi 0207 36 530, bucăţile de păsări de curte, compuse din stern şi coaste şi avînd pe ambele părţi masa musculară care le îmbracă;

f) “pulpe”, în sensul codurilor tarifare 0207 13 600, 0207 14 600, 0207 35 610, 0207 35 630, 0207 36 610 şi 0207 36 630, bucăţile de păsări de curte, compuse din femur, tibie şi peroneu şi masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuie făcute prin articulaţii;

g) “copane de curcani sau de curci”, în sensul codurilor tarifare 0207 26 600, 0207 27 600, bucăţi de curcani sau de curci, compuse din tibie şi peroneu şi masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuiesc făcute prin articulaţii;

h) “pulpe de curcani sau de curci, altele decît copanele”, în sensul codurilor tarifare 0207 26 700 şi 0207 27 700, bucăţile de curcani sau de curci, compuse din femur şi masa musculară care îl îmbracă, sau din femur, tibie şi peroneu cu masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuiesc făcute prin articulaţii;

i) “părţi aşa-zise «trunchi» de gîşte sau de raţe”, în sensul codurilor tarifare 0207 35 710 şi 0207 36 710, produsele ce constituie gîşte sau raţe prezentate jumulite, golite complet, fără cap şi fără labe şi cărora le-au fost eliminate oasele carcasei (sternul, coastele, coloana vertebrală şi osul sacral), dar care au femururile, tibiile şi humerusurile.

5. Mărimea taxei în cazul amestecurilor din grupă dată se calculează în modul următor.

a) În cazul amestecurilor, în care una dintre componente constituie cel puţin 90%, se aplică taxa vamală prevăzută pentru această componentă;

b) În cazul amestecurilor diverse, se aplică taxa vamală a componentei ce oferă taxa cea mai mare.

6. a) Carnea nepreparată termic şi condimentată se clasifică la Capitolul 16. Se consideră “carne condimentată”, carnea nepreparată termic, a cărei condimentare este realizată în profunzime sau pe toată suprafaţa produsului şi este perceptibilă cu ochiul liber ori în mod evident perceptibilă la gust;

b) Produsele de la poziţia 0210, cărora li s-au adăugat condimente în timpul fabricării, se clasifică la această poziţie, dacă această condimentare nu le schimbă caracterul de produse descrise la poziţia 0210.

Page 14: Nomenclator Cap.I

7. Sînt considerate “sărate sau în saramură”, în sensul poziţiilor 0210 11 – 0210 93, carnea şi organele comestibile care sînt supuse operaţiei de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părţile, şi care au un conţinut global de sare de minimum 1,2%, în greutate.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0201 Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată:

0201 10 000 – Carcase şi semicarcase –

0201 20 – Alte părţi nedezosate:

0201 20 200 – – Sferturi aşa-zise "compensate" –

0201 20 300 – – Sferturi anterioare neseparate sau separate –

0201 20 500 – – Sferturi posterioare neseparate sau separate –

0201 20 900 – – Altele –

0201 30 000 – Dezosată –

0202 Carne de bovine congelată:

0202 10 000 – Carcase şi semicarcase –

0202 20 – Alte părţi nedezosate:

0202 20 100 – – Sferturi aşa-zise "compensate" –

0202 20 300 – – Sferturi anterioare neseparate sau separate –

0202 20 500 – – Sferturi posterioare neseparate sau separate –

0202 20 900 – – Altele –

0202 30 – Dezosată:

0202 30 100 – – Sferturi anterioare întregi sau tăiate în maximum cinci bucăţi, fiecare sfert fiind prezentat într-un singur bloc; sferturi aşa-zise "compensate" prezentate în două blocuri, unul dintre ele conţinînd sfertul anterior al carcasei întreg sau tăiat în: –

0202 30 500 – – Spete, spete împreuna cu os radial, piept şi părţi din acestea –

0202 30 900 – – Altele –

0203 Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată:

– Proaspătă sau refrigerată:

Page 15: Nomenclator Cap.I

0203 11 – – Carcase şi semicarcase:

0203 11 100 – – – De animale din specia porcine domestice–

0203 11 900 – – – Altele –

0203 12 – – Jamboane, spete şi părţi din acestea, nedezosate:

– – – De animale din specia porcine domestice:

0203 12 110 – – – – Jamboane şi părţi de jamboane –

0203 12 190 – – – – Spete şi părţi de spete –

0203 12 900 – – – Altele –

0203 19 – – Altele:

– – – De animale din specia porcine domestice:

0203 19 110 – – – – Anterioare şi părţi din acestea –

0203 19 130 – – – – Spinări şi părţi de spinări, nedezosate –

0203 19 150 – – – – Piept (împănat) şi părţi de piept–

– – – – Altele:

0203 19 550 – – – – – Dezosate –

0203 19 590 – – – – – Altele –

0203 19 900 – – – Altele –

– Congelată:

0203 21 – – Carcase sau semicarcase:

0203 21 100 – – – De animale din specia porcine domestice–

0203 21 900 – – – Altele –

0203 22 – – Jamboane, spete şi părţi din acestea, nedezosate:

– – – De animale din specia porcine domestice:

0203 22 110 – – – – Jamboane şi părţi de jamboane –

0203 22 190 – – – – Spete şi părţi de spete –

0203 22 900 – – – Altele –

0203 29 – – Altele:

Page 16: Nomenclator Cap.I

– – – De animale din specia porcine domestice:

0203 29 110 – – – – Anterioare şi părţi din acestea –

0203 29 130 – – – – Spinări şi părţi de spinări, nedezosate –

0203 29 150 – – – – Piept (împănat) şi părţi de piept–

– – – – Altele:

0203 29 550 – – – – – Dezosate –

0203 29 590 – – – – – Altele –

0203 29 900 – – – Altele –

0204 Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată:

0204 10 000 – Carcase şi semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate –

– Altă carne de ovine, proaspătă sau refrigerată:

0204 21 000 – – Carcase sau semicarcase –

0204 22 – – Alte părţi nedezosate:

0204 22 100 – – – Cască sau semicască (sferturi scurte) –

0204 22 300 – – – Spinali şi/sau şa sau semispinali şi/sau semişa –

0204 22 500 – – – Chiulotă sau semichiulotă–

0204 22 900 – – – Altele –

0204 23 000 – – Dezosată –

0204 30 000 – Carcase şi semicarcase de miel, congelate –

– Altă carne de ovine, congelată:

0204 41 000 – – Carcase sau semicarcase –

0204 42 – – Alte părţi nedezosate:

0204 42 100 – – – Cască sau semicască (sferturi scurte) –

0204 42 300 – – – Spinali şi/sau semispinali şi/sau semişa –

0204 42 500 – – – Chiulotă sau semichiulotă–

0204 42 900 – – – Altele –

0204 43 – – Dezosată:

Page 17: Nomenclator Cap.I

0204 43 100 – – – De miel –

0204 43 900 – – – Altele –

0204 50 – Carne de caprine:

– – Proaspătă sau refrigerată:

0204 50 110 – – – Carcase sau semicarcase –

0204 50 130 – – – Cască sau semicască (sferturi scurte) –

0204 50 150 – – – Spinali şi/sau şa sau semispinali şi/sau semişa –

0204 50 190 – – – Chiulotă sau semichiulotă–

– – – Altele:

0204 50 310 – – – – Bucăţi, nedezosate –

0204 50 390 – – – – Bucăţi, dezosate –

– – Congelate:

0204 50 510 – – – Carcase sau semicarcase –

0204 50 530 – – – Cască sau semicască (sferturi scurte) –

0204 50 550 – – – Spinali şi/sau semispinali şi/sau semişa –

0204 50 590 – – – Chiulotă sau semichiulotă–

– – – Altele:

0204 50 710 – – – – Bucăţi, nedezosate –

0204 50 790 – – – – Bucăţi, dezosate –

0205 00 Carne de cal [cabalină], măgar, catîr, asin, proaspătă, refrigerată sau congelată:

0205 00 200 – Proaspătă sau refrigerată –

0205 00 800 – Congelată –

0206 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate:

0206 10 – De bovine, proaspete sau refrigerate:

0206 10 100 – – Destinate fabricării produselor farmaceutice –

– – Altele:

Page 18: Nomenclator Cap.I

0206 10 910 – – – Ficat –

0206 10 950 – – – Pilorul mare şi pilorul mic (diafragma musculoasă şi diafragma tendinoasă)–

0206 10 990 – – – Altele –

– De bovine, congelate:

0206 21 000 – – Limbă –

0206 22 000 – – Ficat

0206 29 – – Altele:

0206 29 100 – – – Destinate fabricării produselor farmaceutice –

– – – Altele:

0206 29 910 – – – – Pilorul mare şi pilorul mic (diafragma musculoasă şi diafragma tendinoasă)–

0206 29 990 – – – – Altele –

0206 30 000 – De porcine, proaspete sau refrigerate

– De porcine, congelate:

0206 41 000 – – Ficat

0206 49 – – Altele:

0206 49 200 – – – De animale din specia porcine domestice–

0206 49 800 – – – Altele –

0206 80 – Altele, proaspete sau refrigerate:

0206 80 100 – – Destinate fabricării produselor farmaceutice –

– – Altele:

0206 80 910 – – – De cai, măgari, catîri şi asini –

0206 80 990 – – – De specia ovine sau caprine –

0206 90 – Altele, congelate:

0206 90 100 – – Destinate fabricării produselor farmaceutice –

– – Altele:

0206 90 910 – – – De cai, măgari, catîri şi asini –

Page 19: Nomenclator Cap.I

0206 90 990 – – – De specia ovine sau caprine –

0207 Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate:

– Pasări din specia galinacee:

0207 11 – – Întregi, proaspete sau refrigerate:

0207 11 100 – – – Fără pene, semieviscerate, cu cap şi picioare, denumite "83 la sută pui" –

0207 11 300 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare, dar cu gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "70 la sută pui" –

0207 11 900 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "65 la sută pui", sau altfel tăiate –

0207 12 – – Întregi, congelate:

0207 12 100 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, dar cu gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "70 la sută pui" –

0207 12 900 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "65 la sută pui", sau altfel tăiate –

0207 13 – – Părţi şi organe, proaspete sau refrigerate:

– – – Părţi:

0207 13 100 – – – – Dezosate –

– – – – Nedezosate:

0207 13 200 – – – – – Jumătăţi sau sferturi –

0207 13 300 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vîrfuri –

0207 13 400 – – – – – Spate, gîturi, spate cu gîturi împreună, tîrtiţe şi vîrfuri de aripi –

0207 13 500 – – – – – Piepturi şi părţi de piepturi –

0207 13 600 – – – – – Pulpe şi părţi de pulpe –

0207 13 700 – – – – – Altele –

– – – Organe:

0207 13 910 – – – – Ficaţi –

0207 13 990 – – – – Altele –

0207 14 – – Părţi şi organe, congelate:

Page 20: Nomenclator Cap.I

– – – Părţi:

0207 14 100 – – – – Dezosate –

– – – – Nedezosate:

0207 14 200 – – – – – Jumătăţi sau sferturi –

0207 14 300 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vîrfuri –

0207 14 400 – – – – – Spate, gîturi, spate cu gîturi împreună, tîrtiţe şi vîrfuri de aripi –

0207 14 500 – – – – – Piepturi şi părţi de piepturi –

0207 14 600 – – – – – Pulpe şi părţi de pulpe –

0207 14 700 – – – – – Altele –

– – – Organe:

0207 14 910 – – – – Ficaţi –

0207 14 990 – – – – Altele –

– De curcani:

0207 24 – – Întregi, proaspeţi sau refrigeraţi:

0207 24 100 – – – Fără pene, evisceraţi, fără cap şi picioare, dar cu gît, inimă, ficat şi pipotă, denumiţi "80 la sută curcani" –

0207 24 900 – – – Fără pene, evisceraţi, fără cap, picioare, gît, ficat, inimă şi pipotă, denumiţi–

0207 25 – – Întregi, congelaţi:

0207 25 100 – – – Fără pene, evisceraţi, fără cap şi picioare, dar cu gît, ficat, inimă şi pipotă, denumiţi "80 la sută curcani" –

0207 25 900 – – – Fără pene, evisceraţi, fără cap, picioare, gît, ficat, inimă şi pipotă, denumiţi "73 la sută curcani", sau altfel tăiaţi –

0207 26 – – Părţi şi organe, proaspete sau refrigerate:

– – – Părţi:

0207 26 100 – – – – Dezosate –

– – – – Nedezosate:

0207 26 200 – – – – – Jumătăţi sau sferturi –

0207 26 300 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vîrfuri –

Page 21: Nomenclator Cap.I

0207 26 400 – – – – – Spate, gîturi, spate cu gîturi împreună, tîrtiţe şi vîrfuri de aripi –

0207 26 500 – – – – – Piepturi şi părţi de piepturi –

– – – – – Pulpe şi părţi de pulpe:

0207 26 600 – – – – – – Copane şi părţi de copane –

0207 26 700 – – – – – – Altele –

0207 26 800 – – – – – Altele –

– – – Organe:

0207 26 910 – – – – Ficaţi –

0207 26 990 – – – – Altele –

0207 27 – – Părţi şi organe, congelate:

– – – Părţi:

0207 27 100 – – – – Dezosate –

– – – – Nedezosate:

0207 27 200 – – – – – Jumătăţi sau sferturi –

0207 27 300 – – – – – Aripi întregi , cu sau fără vîrfuri –

0207 27 400 – – – – – Spate, gîturi, spate cu gîturi împreună, tîrtiţe şi vîrfuri de aripi –

0207 27 500 – – – – – Piepturi şi părţi de piepturi –

– – – – – Pulpe şi părţi de pulpe:

0207 27 600 – – – – – – Copane şi părţi de copane –

0207 27 700 – – – – – – Altele –

0207 27 800 – – – – – Altele –

– – – Organe:

0207 27 910 – – – – Ficaţi –

0207 27 990 – – – – Altele –

– De raţe, gîşte sau bibilici:

0207 32 – – Întregi, proaspete sau refrigerate:

– – – De raţe:

Page 22: Nomenclator Cap.I

0207 32 110 – – – – Fără pene şi sînge, fără maţe, dar neeviscerate, cu cap şi picioare, denumite "85 la sută raţe" –

0207 32 150 – – – – Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare, dar cu gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "70 la sută raţe" –

0207 32 190 – – – – Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "63 la sută raţe", sau altfel tăiate –

– – – De gîşte:

0207 32 510 – – – – Fără pene şi sînge, neeviscerate, cu cap şi picioare, denumite "82 la sută gîşte" –

0207 32 590 – – – – Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare, cu sau fără inimă şi pipotă, denumite "75 la sute gîşte", sau altfel tăiate –

0207 32 900 – – – De bibilici–

0207 33 – – Întregi, congelate:

– – – De raţe:

0207 33 110 – – – – Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare, dar cu gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "70 la sută raţe" –

0207 33 190 – – – – Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gît, inimă, ficat şi pipotă, denumite "63 la sută raţe", sau altfel tăiate –

– – – De gîşte:

0207 33 510 – – – – Fără pene şi sînge, neeviscerate, cu cap şi picioare, denumite "82 la sută gîşte" –

0207 33 590 – – – – Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare, cu sau fără inimă şi pipotă, denumite "75 la sute gîşte", sau altfel tăiate –

0207 33 900 – – – De bibilici–

0207 34 – – Ficaţi graşi, proaspeţi sau refrigeraţi:

0207 34 100 – – – De gîşte –

0207 34 900 – – – De raţe –

0207 35 – – Altele, proaspete sau refrigerate:

– – – Părţi:

– – – – Dezosate:

0207 35 110 – – – – – De gîşte –

Page 23: Nomenclator Cap.I

0207 35 150 – – – – – De raţe sau bibilici –

– – – – Nedezosate:

– – – – – Jumătăţi sau sferturi:

0207 35 210 – – – – – – De raţe –

0207 35 230 – – – – – – De gîşte –

0207 35 250 – – – – – – De bibilici –

0207 35 310 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vîrfuri –

0207 35 410 – – – – – Spate, gîturi, spate cu gîturi împreună, tîrtiţe şi vîrfuri de aripi –

– – – – – Piepturi şi părţi de piepturi:

0207 35 510 – – – – – – De gîşte –

0207 35 530 – – – – – – De raţe sau bibilici –

– – – – – Pulpe şi părţi de pulpe:

0207 35 610 – – – – – – De gîşte –

0207 35 630 – – – – – – De raţe sau bibilici –

0207 35 710 – – – – – Părţi numite „trunchi de gîşte sau raţe” –

0207 35 790 – – – – – Altele –

– – – Organe:

0207 35 910 – – – – Ficat, altul decît ficatul gras –

0207 35 990 – – – – Altele –

0207 36 – – Altele, congelate:

– – – Părţi:

– – – – Dezosate:

0207 36 110 – – – – – De gîşte –

0207 36 150 – – – – – De raţe sau bibilici –

– – – – Nedezosate:

– – – – – Jumătăţi sau sferturi:

0207 36 210 – – – – – – De raţe –

Page 24: Nomenclator Cap.I

0207 36 230 – – – – – – De gîşte –

0207 36 250 – – – – – – De bibilici –

0207 36 310 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vîrfuri –

0207 36 410 – – – – – Spate, gîturi, spate cu gîturi împreună, tîrtiţe şi vîrfuri de aripi –

– – – – – Piepturi şi părţi de piepturi:

0207 36 510 – – – – – – De gîşte –

0207 36 530 – – – – – – De raţe sau bibilici –

– – – – – Pulpe şi părţi de pulpe:

0207 36 610 – – – – – – De gîşte –

0207 36 630 – – – – – – De raţe sau bibilici –

0207 36 710 – – – – – Părţi numite “trunchi de gîşte sau raţe” –

0207 36 790 – – – – – Altele –

– – – Organe:

– – – – Ficaţi:

0207 36 810 – – – – – Ficat gras de gîscă –

0207 36 850 – – – – – Ficat gras de raţă –

0207 36 890 – – – – – Altele –

0207 36 900 – – – – Altele –

0208 Altă carne şi organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate:

0208 10 – De iepure de casă sau de iepure de cîmp:

– – De iepure de casă

0208 10 110 – – – Proaspătă sau refrigerată –

0208 10 190 – – – Congelată –

0208 10 900 – – Altele –

0208 30 000 – Primate –

0208 40 – Balene, delfini şi cobai (mamifere din ordinul Cetacee), lamantini şi dugongi (mamifere din ordinul Sirenia):

0208 40 100 – – Carne de balene –

Page 25: Nomenclator Cap.I

0208 40 900 – – Altele

0208 50 000 – Reptile (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase) –

0208 90 – Altele:

0208 90 100 – – De porumbei domestici –

– – De vînat, altul decît iepurii de casă şi iepurii de cîmp:

0208 90 200 – – – De prepeliţe –

0208 90 400 – – – Altele –

0208 90 550 – – Carne de balene şi de foci –

0208 90 600 – – Carne de ren –

0208 90 700 − − Picioare de broască–

0208 90 950 – – Altele –

0209 00 Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasare, netopită nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată:

– Slănină:

0209 00 110 – – Proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură –

0209 00 190 – – Uscată sau afumată –

0209 00 300 – Grăsime de porc, alta decît cea arătată în subpoziţiile 0209 00 110 şi 0209 00 190 –

0209 00 900 – Grăsime de pasăre –

0210 Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină şi pudră comestibilă de carne sau de organe

– Carne de porcine:

0210 11 – – Jamboane, spete şi părţi din acestea, nedezosate:

– – – De animale din specia porcine domestice:

– – – – Sărată sau în saramură:

0210 11 110 – – – – – Jamboane şi părţi de jamboane –

0210 11 190 – – – – – Spete şi părţi de spete –

– – – – Uscate sau afumate:

0210 11 310 – – – – – Jamboane şi părţi de jamboane –

Page 26: Nomenclator Cap.I

0210 11 390 – – – – – Spete şi părţi de spete –

0210 11 900 – – – Altele –

0210 12 – – Piept (împănat) şi părţi de piept:

– – – De animale din specia porcine domestice:

0210 12 110 – – – – Sărat sau în saramură –

0210 12 190 – – – – Uscat sau afumat –

0210 12 900 – – – Altele –

0210 19 – – Altele:

– – – De animale din specia porcine domestice:

– – – – Sărate sau în saramură:

0210 19 100 – – – – – Semicarcasă de bacon sau trei sferturi din anterior –

0210 19 200 – – – – – Trei sferturi din posterior sau mijloc –

0210 19 300 – – – – – Anterior şi bucăţi din anterior –

0210 19 400 – – – – – Spinări şi bucăţi de spinări –

0210 19 500 – – – – – Altele

– – – – Uscate sau afumate:

0210 19 600 – – – – – Anterior şi bucăţi din anterior –

0210 19 700 – – – – – Spinări şi bucăţi de spinări –

– – – – – Altele:

0210 19 810 – – – – – – Dezosate –

0210 19 890 – – – – – – Altele –

0210 19 900 – – – Altele –

0210 20 – Carne din specia bovine:

0210 20 100 – – Nedezosată –

0210 20 900 – – Dezosată –

– Altele, inclusiv faină şi pudră comestibilă, de carne sau de organe:

0210 91 000 – – Primate –

Page 27: Nomenclator Cap.I

0210 92 000 – – Balene, delfini şi cobai (mamifere din ordinul Cetacee), lamantini şi dugongi (mamifere din ordinul Sirenia) –

0210 93 000 – – Reptile (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase) –

0210 99 – – Altele:

– – – Carne:

0210 99 100 – – – – Carne de cal, sărată, în saramură sau uscată –

– – – – De specia ovine şi caprine:

0210 99 210 – – – – – Nedezosată –

0210 99 290 – – – – – Dezosată –

0210 99 310 – – – – De ren –

0210 99 390 – – – – Altele –

– – – Organe:

– – – – De animale din specia porcine domestice:

0210 99 410 – – – – – Ficat –

0210 99 490 – – – – – Altele –

– – – – De specia bovine:

0210 99 510 – – – – – Pilorul mare şi pilorul mic (diafragma musculoasă şi diafragma tendinoasă)–

0210 99 590 – – – – – Altele –

0210 99 600 – – – – De specia ovine şi caprine –

– – – – Altele:

– – – – – Ficaţi de pasare:

0210 99 710 – – – – – – Ficat gras de gîscă sau de raţă, sărat sau în saramură –

0210 99 790 – – – – – – Altele –

0210 99 800 – – – – – Altele –

0210 99 900 – – – Faină şi pudră comestibilă din carne şi organe –

Page 28: Nomenclator Cap.I
Page 29: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 03

PEŞTE ŞI CRUSTACEE, MOLUŞTE ŞI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) mamiferele de mare (poziţia 0106);

b) carnea mamiferelor de mare de la poziţia 0106 (poziţia 0208 sau 0210);

c) peştele (inclusiv ficat, icre şi lapţi de peşte) şi crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice, moarte şi improprii alimentaţiei umane prin natura sau starea lor de prezentare (Capitolul

Page 30: Nomenclator Cap.I

5); făina, pudră şi aglomeratele sub formă de pelete, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei umane (poziţia 2301); sau

d) icrele (caviar) şi înlocuitorii de caviar preparaţi din icre de peşte (poziţia 1604).

2. În acest Capitol, expresia “aglomerate sub formă de pelete” cuprinde produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant în cantitate redusă.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0301 Peşti vii:

0301 10 – Peşti ornamentali:

0301 10 100 – – De apă dulce –

0301 10 900 – – De apă sărată –

– Alte specii de peşti vii:

0301 91 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 100 – – – Din speciile Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster –

0301 91 900 – – – Altele –

0301 92 000 – – Anghile (Anguilla spp.) –

0301 93 000 – – Crapi –

0301 94 000 − − Toni albaştri (Thunnus thynnus) –

0301 95 000 − − Toni albaştri din sud (Thunnus maccoyii) –

0301 99 – – Altele:

– – – De apă dulce:

0301 99 110 – – – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho) –

0301 99 190 – – – – Altele –

0301 99 800 – – – De apă sărată –

Page 31: Nomenclator Cap.I

0302 Peşte proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului şi cărnii de peşte şi altor preparate din peşte de la poziţia 0304

– Salmonide, exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0302 11 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 100 – – – Din speciile Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster –

0302 11 200 – – – Din speciile Oncorhynchus mykiss, cu cap şi branhii, fără intestine, cu o masă mai mare de 1,2 kg fiecare, sau fără cap, branhii, şi intestine, cu o masă mai mare de 1 kg fiecare

0302 11 800 – – – Altele –

0302 12 000 – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho) –

0302 19 000 – – Altele –

– Peşti plaţi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae şi Citharidae), exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0302 21 – – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0302 21 100 – – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) –

0302 21 300 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus Hippoglossus) –

0302 21 900 – – – Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) –

0302 22 000 – – Cambulă (Pleuronectes platessa) –

0302 23 000 – – Calcan (Solea spp.) –

0302 29 – – Altele:

0302 29 100 – – – Calcani mici (Lepidorhombus spp.) –

0302 29 900 – – – Altele –

– Toni (de genul Thunnus), peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0302 31 – – Toni albi (Thunnus alalunga):

0302 31 100 – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604 –

0302 31 900 – – – Altele –

0302 32 – – Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

Page 32: Nomenclator Cap.I

0302 32 100 – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604 –

0302 32 900 – – – Altele –

0302 33 – – Peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat:

0302 33 100 – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604 –

0302 33 900 – – – Altele –

0302 34 – – Toni graşi (Thunnus obesus):

0302 34 100 – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604 –

0302 34 900 – – – Altele –

0302 35 – – Toni roşii (Thunnus thynnus):

0302 35 100 – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604 –

0302 35 900 – – – Altele –

0302 36 – – Toni roşii din sud (Thunnus maccoyii):

0302 36 100 – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604 –

0302 36 900 – – – Altele –

0302 39 – – Altele

0302 39 100 – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604

0302 39 900 – – – Altele –

– – – Altele

0302 40 000 – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasi), exclusiv ficat, icre şi lapţi

0302 50 – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0302 50 100 – – Din specia Gadus morhua –

0302 50 900 – – Altele –

– Alte specii de peşte, exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0302 61 – – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), şproturi (Sprattus sprattus):

0302 61 100 – – – Sardine din specia Sardina pilchardus –

0302 61 300 – – – Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp) –

Page 33: Nomenclator Cap.I

0302 61 800 – – – Şproturi (Sprattus sprattus) –

0302 62 000 – – Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) –

0302 63 000 – – Peşti fosili (Pollachius virens) –

0302 64 000 – – Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) –

0302 65 – – Rechini:

0302 65 200 – – – Cîini de mare (Squalus acanthias) –

0302 65 500 – – – Rechini pisică (Scyliorhinus spp. ) –

0302 65 900 – – – Altele –

0302 66 000 – – Anghile (Anguilla spp.) –

0302 67 000 − − Peşti-spadă (Xiphias gladius) –

0302 68 000 − − "Toothfish" (Dissostichus spp.) –

0302 69 – – Altele:

– – – De apă dulce:

0302 69 110 – – – – Crapi –

0302 69 190 – – – – Altele –

– – – Peşte de apă sărată:

– – – – Peşti din genul Euthynnus, alţii decît peştii săritori şi bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], menţionaţi la poziţia 0303 33:

0302 69 210 – – – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei tarifare1604 –

0302 69 250 – – – – – Altele –

– – – – Peşti roşii (Sebastes spp.):

0302 69 310 – – – – – Din specia Sebastes marinus –

0302 69 330 – – – – – Altele –

0302 69 350 – – – – Peşti din specia Boreogadus saida –

0302 69 410 – – – – Merlani (Merlangus Merlangus) –

0302 69 450 – – – – Mihalţi-de-mare (Molva spp.) –

0302 69 510 – – – – Peşti fosili de Alaska (Theragra chalcogramma) şi peşti fosili (Pollachius Pollachius) –

Page 34: Nomenclator Cap.I

0302 69 550 – – – – Hamsii (Engraulis spp.) –

0302 69 610 – – – – Dorada de mare din specia Dentex dentex şi Pagellus spp. –

– – – – Peşti marini din genul Merluccius spp şi genul Urophycis spp.:

– – – – – Peşti marini din genul Merluccius:

0302 69 660 – – – – – – Peşti marini din genul Merluccius capensis şi Merluccius paradoxus –

0302 69 670 – – – – – – Peşti marini din specia Merluccius australis –

0302 69 680 – – – – – – Altele –

0302 69 690 – – – – – Peşti marini din specia Uroрhycis –

0302 69 750 – – – – Peşti din specia Brama (Brama spp.) –

0302 69 810 – – – – Peşti pediculaţi (Lophius spp.) –

0302 69 850 – – – – Merlani albaştri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou) –

0302 69 860 – – – – Merlani albaştri sudici (Micromesistius australis)–

0302 69 910 – – – – Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) –

0302 69 920 – – – – Ţipari roz (Genypterus blacodes)–

0302 69 940 – – – – Peşti din specia Dicentrarchus labrax –

0302 69 950 – – – – Dorade regale (Sparus aurata) –

0302 69 990 – – – – Altele –

0302 70 000 – Ficat, icre şi lapţi –

0303 Peşte congelat, exclusiv file şi carne de peşte de la poziţia 0304:

– Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), exclusiv ficat, icre şi lapţi –

– Alte salmonide, exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0303 11 000 – – Somon roşu (Oncorhynchus nerka) –

0303 19 000 – – Altele –

– Alte salmonide, cu excepţia ficatului, a icrelor şi a lapţilor:

0303 21 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster):

0303 21 100 – – – Din speciile Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster –

Page 35: Nomenclator Cap.I

0303 21 200 – – – Din speciile Oncorhynchus mykiss, cu cap şi branhii, fără intestine, cu o masă mai mare de 1,2 kg fiecare, sau fără cap, branhii, şi intestine, cu o masă mai mare de 1 kg fiecare

0303 21 800 – – – Altele –

0303 22 000 – – Somoni de Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho) –

0303 29 000 – – Altele –

– Peşti plaţi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae şi Citharidae), exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0303 31 – – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303 31 100 – – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) –

0303 31 300 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus Hippoglossus) –

0303 31 900 – – – Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) –

0303 32 000 – – Cambulă (Pleuronectes platessa) –

0303 33 000 – – Calcani (Solea spp.) –

0303 39 – – Altele:

0303 39 100 – – – Peşti din specia Platichthys flesus –

0303 39 300 – – – Peşti din genul Rhombosolea –

0303 39 700 – – – Altele –

– Toni (de genul Thunnus), peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0303 41 – – Toni albi (Thunnus alalunga):

– – – Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei 1604:

0303 41 110 – – – – Întregi –

0303 41 130 – – – – Evisceraţi şi fără branhii –

0303 41 190 – – – – Altele (de exemplu, fără cap) –

0303 41 900 – – – Altele –

0303 42 – – Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

– – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604:

– – – – Întregi:

Page 36: Nomenclator Cap.I

0303 42 120 – – – – – Care cîntăresc mai mult de 10 kg fiecare –

0303 42 180 – – – – – Altele –

– – – – Evisceraţi şi fără branhii:

0303 42 320 – – – – – Care cîntăresc mai mult de 10 kg fiecare –

0303 42 380 – – – – – Altele –

– – – – Altele (de exemplu fără cap):

0303 42 520 – – – – – Care cîntăresc mai mult de 10 kg fiecare –

0303 42 580 – – – – – Altele –

0303 42 900 – – – Altele –

0303 43 – – Peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat:

– – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604:

0303 43 110 – – – – Întregi –

0303 43 130 – – – – Evisceraţi şi fără branhii –

0303 43 190 – – – – Altele (de exemplu, fără cap) –

0303 43 900 – – – Altele –

0303 44 – – Toni graşi (Thunnus obesus):

– – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604:

0303 44 110 – – – – Întregi –

0303 44 130 – – – – Evisceraţi şi fără branhii –

0303 44 190 – – – – Altele (de exemplu, fără cap) –

0303 44 900 – – – Altele –

0303 45 – – Toni roşii (Thunnus thynnus):

– – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604:

0303 45 110 – – – – Întregi –

0303 45 130 – – – – Evisceraţi şi fără branhii –

0303 45 190 – – – – Altele (de exemplu, fără cap) –

0303 45 900 – – – Altele –

Page 37: Nomenclator Cap.I

0303 46 – – Toni roşii din sud (Thunnus maccoyii):

– – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604:

0303 46 110 – – – – Întregi –

0303 46 130 – – – – Evisceraţi şi fără branhii –

0303 46 190 – – – – Altele (de exemplu, fără cap) –

0303 46 900 – – – Altele –

0303 49 – – Altele:

– – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604:

0303 49 310 – – – – Întregi –

0303 49 330 – – – – Evisceraţi şi fără branhii –

0303 49 390 – – – – Altele (de exemplu fără cap) –

0303 49 800 – – – Altele –

− Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) şi cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu excepţia ficatului, a icrelor şi a lapţilor:

0303 51 000 − − Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) –

0303 52 − − Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0303 52 100 – – – Din specia Gadus morhua –

0303 52 300 – – – Din specia Gadus ogac –

0303 52 900 – – – Din specia Gadus macrocephalus –

− Peşti-spadă (Xiphias gladius) şi "Toothfish" (Dissostichus spp.)

0303 61 000 − − Peşti-spadă (Xiphias gladius) –

0303 62 000 − − "Toothfish" (Dissostichus spp.) –

– Alte specii de peşti, exclusiv ficat, icre şi lapţi:

0303 71 – – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), şproturi (Sprattus sprattus):

0303 71 100 – – – Sardine din specia Sardina pilchardus –

0303 71 300 – – – Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.) –

0303 71 800 – – – Şproturi (Sprattus sprattus): –

Page 38: Nomenclator Cap.I

0303 72 000 – – Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) –

0303 73 000 – – Peşti fosili (Pollachius virens) –

0303 74 – – Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

0303 74 300 – – – Din specia Scomber scombrus şi Scomber japonicus –

0303 74 900 – – – Din specia Scomber australicus –

0303 75 – – Rechini:

0303 75 200 – – – Cîini de mare (Squalus acanthias) –

0303 75 500 – – – Rechini pisică (Scyliorhinus spp.) –

0303 75 900 – – – Altele –

0303 76 000 – – Anghile (Anguilla spp.) –

0303 77 000 – – Lupi de mare (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) –

0303 78 – – Peşti marini din genul Merluccius şi genul Urophycis:

– – – Peşti marini din genul Merluccius

0303 78 110 – – – – Peşti marini din genul Merluccius capensis şi Merluccius paradoxus –

0303 78 120 – – – – Peşti marini din genul Merluccius hubbsi –

0303 78 130 – – – – Peşti marini din genul Merluccius australis –

0303 78 190 – – – – Altele –

0303 78 900 – – – Peşti marini din genul Urophycis –

0303 79 – – Altele:

– – – De apă dulce:

0303 79 110 – – – – Crapi –

0303 79 190 – – – – Altele –

– – – Peşte de apă sărată:

– – – – Peşti din genul Euthynnus, alţii decît peştii săritori şi bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], menţionaţi la poziţia 0303 43:

– – – – – Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei 1604:

0303 79 210 – – – – – – Întregi –

0303 79 230 – – – – – – Evisceraţi şi fără branhii –

Page 39: Nomenclator Cap.I

0303 79 290 – – – – – – Altele (de exemplu, fără cap)–

0303 79 310 – – – – – Altele –

– – – – Sebaste (peşti roşii) (Sebastes spp.):

0303 79 350 – – – – – Din specia Sebastes marinus –

0303 79 370 – – – – – Altele –

0303 79 410 – – – – Peşti din specia Boreogadus saida –

0303 79 450 – – – – Merlani (Merlangus merlangus) –

0303 79 510 – – – – Mihalţi-de-mare (Molva spp.) –

0303 79 550 – – – – Peşti fosili din Alaska (Theragra chalcogramma) şi peşti fosili (Pollachius Pollachius) –

0303 79 580 – – – – Peşti din specia Orcynopsis unicolor: –

0303 79 650 – – – – Hamsii (Engraulis spp.) –

0303 79 710 – – – – Dorade de mare din specia Dentex Dentex şi Pagellus spp –

0303 79 750 – – – – Brema (Brama spp.) –

0303 79 810 – – – – Peşti pediculaţi (Lophius spp.) –

0303 79 830 – – – – Merlani albaştri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou) –

0303 79 850 – – – – Merlani albaştri sudici (Micromesistius australis)–

0303 79 910 – – – – Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) –

0303 79 920 – – – – Grenadieri albaştri (Macruronus novaezealandiae) –

0303 79 930 – – – – Ţipari roz (Genypterus blacodes)–

0303 79 940 – – – – Peşti din speciile Pelotreis flavilatus şi Peltorhamphus novaezealandiae –

0303 79 950 – – – – Peşti din specia Kathetostoma giganteum –

0303 79 980 – – – – Altele –

0303 80 – Ficat, icre şi lapţi: –

0303 80 100 – – Icre şi lapţi folosiţi pentru obţinerea acidului dezoxiribonucleic sau a sulfatului de protamină –

0303 80 900 – – Altele –

0304 File de peşte şi carne de peşte (chiar tocată), proaspătă, refrigerată sau congelată:

Page 40: Nomenclator Cap.I

– Proaspăt sau refrigerat:

0304 11 − − Peşti-spadă (Xiphias gladius):

0304 11 100 – – – File: –

0304 11 900 − − − Altă carne de peşte (chiar tocată) –

0304 12 − − "Toothfish" (Dissostichus spp.):

0304 12 100 – – – File –

0304 12 900 − − − Altă carne de peşte (chiar tocată) –

0304 19 − − Altele:

− − − File:

– – – – De peşti de apă dulce:

0304 19 130 − − − − − De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) şi de somoni de Dunăre (Hucho hucho)

– – – – – De păstrăvi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita şi Oncorhynchus gilae

0304 19 150 − − − − − − Din specia Oncorhynchus mykiss, cîntarind peste 400 g fiecare –

0304 19 170 − − − − − − Altele –

0304 19 190 − − − − − De alţi peşti de apă dulce –

− − − − Altele:

0304 19 310 − − − − − De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de peşti din specia Boreogadus saida –

0304 19 330 − − − − − De peşti marini din specia Pollachius virens –

0304 19 350 − − − − − De sebaste (peşti rosii) (Sebastes spp.) –

0304 19 390 − − − − − Altele –

− − − Altă carne de peşte (chiar tocată):

0304 19 910 − − − − De alţi peşti de apă dulce –

− − − − Altele:

0304 19 970 − − − − − Flanc de heringi –

Page 41: Nomenclator Cap.I

0304 19 990 − − − − − Altele –

− Fileuri congelate:

0304 21 000 − − Peşti-spadă (Xiphias gladius) –

0304 22 000 − − "Toothfish" (Dissostichus spp.) –

0304 29 − − Altele:

− − − De alţi peşti de apă dulce:

0304 29 130 − − − − De somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) şi de somoni de Dunăre (Hucho hucho)

− − − − De pastravi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae:

0304 29 150 − − − − − Din specia Oncorhynchus mykiss cîntărind peste 400 g fiecare –

0304 29 170 − − − − − Altele –

0304 29 190 − − − − De alţi peşti de apă dulce –

− − − Altele:

− − − − De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de peşti din specia Boreogadus saida:

0304 29 210 − − − − − De cod din specia Gadus macrocephalus –

0304 29 290 − − − − − Altele –

0304 29 310 − − − − De peşti marini din specia Pollachius virens –

0304 29 330 − − − − De eglefini (haddock) (Melanogrammus aeglefinus) –

− − − − De sebaste (peşti roşii) (Sebastes spp.):

0304 29 350 − − − − − Din specia Sebastes marinus –

0304 29 390 − − − − − Altele –

0304 29 410 − − − − De merlani (Merlangus merlangus) –

0304 29 430 − − − − De mihalţi-de-mare (Molva spp.) –

0304 29 450 − − − − De toni (din genul Thunnus) şi de peşti din genul Euthynnus –

− − − − De scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) şi de peşti din specia Orcynopsis unicolor:

Page 42: Nomenclator Cap.I

0304 29 510 − − − − − Din specia Scomber australasicus –

0304 29 530 − − − − − Altele –

− − − − Din peşti marini din speciile Merluccius si Urophycis:

− − − − − Din peşti marini din specia Merluccius:

0304 29 550 − − − − − − Din peşti marini din genul Merluccius capensis şi Merluccius paradoxus–

0304 29 560 − − − − − − Din peşti marini din genul Merluccius hubbsi –

0304 29 580 − − − − − − Altele –

0304 29 590 − − − − − Din peşti marini din specia Urophycis –

− − − − De cîini de mare şi de alte specii de rechini:

0304 29 610 − − − − − De cîini de mare şi de rechini pisică (Squalus acanthias si Scyliorhinus spp.)–

0304 29 690 − − − − − De alte specii de rechini –

0304 29 710 − − − − De peşti din specia Pleuronectes platessa –

0304 29 730 − − − − De peşti din specia Platichthys flesus –

0304 29 750 − − − − De heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) –

0304 29 790 − − − − De calcani mici (Lepidorhombus spp.) –

0304 29 830 − − − − De peşti pediculaţi (Lophius spp.) –

0304 29 850 − − − − De peşti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) –

0304 29 910 − − − − De grenadieri albaştri (Macruronus novaezelandiae) –

0304 29 990 − − − − Altele –

− Altele:

0304 91 000 − − Peşti-spadă (Xiphias gladius) –

0304 92 000 − − "Toothfish" (Dissostichus spp.) –

0304 99 − − Altele:

0304 99 100 − − − Surimi –

− − − Altele:

0304 99 210 − − − − De alti peşti de apă dulce –

Page 43: Nomenclator Cap.I

− − − − Altele:

0304 99 230 − − − − − De heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) –

0304 99 290 − − − − − De sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp.) –

− − − − − De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de peşti din specia Boreogadus saida:

0304 99 310 − − − − − − De cod din specia Gadus macrocephalus –

0304 99 330 − − − − − − De cod din specia Gadus morhua –

0304 99 390 − − − − − − Altele –

0304 99 410 − − − − − De peşti marini din specia Pollachius virens –

0304 99 450 − − − − − De eglefin (haddock) (Melanogrammus aeglefinus) –

0304 99 510 − − − − − De peşti marini din speciile Merluccius sau Urophycis –

0304 99 550 − − − − − De calcani mici (Lepidorhombus spp.) –

0304 99 610 − − − − − De peşti din specia Brama –

0304 99 650 − − − − − De peşti pediculati (Lophius spp.) –

0304 99 710 − − − − − De merlani albaştri (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) –

0304 99 750 − − − − − De peşti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) –

0304 99 990 − − − − − Altele –

0305 Peşte uscat, sărat sau în saramură; peşte afumat, fiert sau nefiert, înainte sau în timpul afumării; făinuri, pudre şi pelete de peşte pentru consum uman:

0305 10 000 – Făinuri, pudre şi pelete de peşte pentru consum uman –

0305 20 000 – Ficat, icre şi lapţi, uscaţi, afumaţi, săraţi sau în saramură –

0305 30 – File de peşte uscat, sărat sau în saramură, dar neafumat:

– – De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de peşti din specia Boreogadus saida:

0305 30 110 – – – De Cod din specia Gadus macrocephalus –

0305 30 190 – – – Altele –

0305 30 300 – – De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) şi din somoni de Dunăre (Hucho hucho), sărat sau în saramură –

Page 44: Nomenclator Cap.I

0305 30 500 – – De halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides), sărat sau în saramură –

0305 30 900 – – Altele –

– Peşti afumaţi, inclusiv file afumat:

0305 41 000 – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho) –

0305 42 000 – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) –

0305 49 – – Altele:

0305 49 100 – – – Halibut negru (Reinharditius hippoglossoides) –

0305 49 200 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus Hippoglossus) –

0305 49 300 – – – Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) –

0305 49 450 – – – Păstrăvi (Samo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster) –

0305 49 500 – – – Anghile (Anguilla spp.) –

0305 49 800 – – – Altele –

– Peşte uscat, chiar sărat, dar neafumat:

0305 51 – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 100 – – – Uscat, nesărat –

0305 51 900 – – – Uscat şi sărat –

0305 59 – – Altele:

– – – Peşti din specia Boreogadus saida:

0305 59 110 – – – – Uscaţi, nesăraţi –

0305 59 190 – – – – Uscaţi şi săraţi –

0305 59 300 – – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) –

0305 59 500 – – – Hamsii (Engraulis spp.) –

0305 59 700 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus Hippoglossus) –

0305 59 800 – – – Altele –

– Peşte sărat, neuscat, neafumat şi peşte în saramură:

Page 45: Nomenclator Cap.I

0305 61 000 – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) –

0305 62 000 – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) –

0305 63 000 – – Hamsii (Engraulis spp.) –

0305 69 – – Altele:

0305 69 100 – – – Peşti din specia Boreogadus saida–

0305 69 300 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus Hippoglossus) –

0305 69 500 – – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyrscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho) –

0305 69 800 – – – Altele –

0306 Crustacee, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee în cochilie, gătite prin fierbere în apă sau în vapori de apă, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete de crustacee pentru consum uman:

– Congelate:

0306 11 – – Languste (Palinurus spp., Panulirus spp , Jasus spp. ):

0306 11 100 – – – Cozi de Languste –

0306 11 900 – – – Altele –

0306 12 – – Homari (Homarus spp.):

0306 12 100 – – – Întregi –

0306 12 900 – – – Altele –

0306 13 – – Creveţi:

0306 13 100 – – – Creveţi din familia Pandalidelor –

0306 13 300 – – – Creveţi din genul Crangon –

0306 13 400 – – – Creveţi din genul Parapenaeus longirostris –

0306 13 500 – – – Creveţi din genul Penaeus –

0306 13 800 – – – Altele –

0306 14 – – Crabi:

0306 14 100 – – – Crabi din specia Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. şi Callinectes sapidus –

Page 46: Nomenclator Cap.I

0306 14 300 – – – Crabi turtă (Cancer pagurus) –

0306 14 900 – – – Altele –

0306 19 – – Altele, inclusiv făinuri, pudre şi pelete de crustacee pentru consum uman:

0306 19 100 – – – Raci de apă dulce –

0306 19 300 – – – Homari norvegieni (Nephrops norvegicus) –

0306 19 900 – – – Altele –

– Necongelate:

0306 21 000 – – Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. )–

0306 22 – – Homari (Homarus spp.):

0306 22 100 – – – Vii–

– – – Altele:

0306 22 910 – – – – Întregi –

0306 22 990 – – – – Altele –

0306 23 – – Creveţi:

0306 23 100 – – – Creveţi din familia Pandalidae –

– – – Creveţi din genul Crangon:

0306 23 310 – – – – Proaspeţi, refrigeraţi, fierţi în apă sau în vapori –

0306 23 390 – – – – Altele –

0306 23 900 – – – Altele –

0306 24 – – Crabi:

0306 24 300 – – – Crabi turtă (Cancer pagurus) –

0306 24 800 – – – Altele –

0306 29 – – Altele, inclusiv făinuri, pudre şi pelete de crustacee pentru consum uman:

0306 29 100 – – – Raci de apă dulce –

0306 29 300 – – – Homari norvegieni (Nephrops norvegicus) –

0306 29 900 – – – Altele –

0307 Moluşte, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decît crustacee şi moluşte, vii, proaspete, refrigerate,

Page 47: Nomenclator Cap.I

congelate, uscate, sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete de nevertebrate acvatice, altele decît crustacee, pentru consum uman

0307 10 – Stridii:

0307 10 100 – – Stridii plate (Ostrea spp.), vii, care să nu depăşească în greutate 40 g fiecare (inclusiv cochiliile) –

0307 10 900 – – Altele –

– Scoici Saint-Jacques şi alte scoici din familia Pecten, Chlamys sau Placopecten:

0307 21 000 – – Vii, proaspete sau refrigerate –

0307 29 – – Altele:

0307 29 100 – – – Scoici Saint–Jacques (Pecten maximus), congelate –

0307 29 900 – – – Altele –

– Midii (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31 – – Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 31 100 – – – Mytilus spp. –

0307 31 900 – – – Perna spp. –

0307 39 – – Altele:

0307 39 100 – – – Mytilus spp. –

0307 39 900 – – – Perna spp. –

– Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) şi sepiole (Sepiola spp.), calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp ):

0307 41 – – Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 41 100 – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) şi sepiole (Sepiola spp.)–

– – – Calmari (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp.):

0307 41 910 – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus –

0307 41 990 – – – – Altele –

0307 49 – – Altele:

– – – Congelate:

– – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) şi sepiole (Sepiola spp.):

– – – – – Din genul Sepiola:

Page 48: Nomenclator Cap.I

0307 49 010 – – – – – – Sepiola rondeleti –

0307 49 110 – – – – – – Altele –

0307 49 180 – – – – – Altele –

– – – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

– – – – – Loligo spp.:

0307 49 310 – – – – – – Loligo vulgaris –

0307 49 330 – – – – – – Loligo pealei –

0307 49 350 – – – – – – Loligo patagonica –

0307 49 380 – – – – – – Altele –

0307 49 510 – – – – – Ommastrephes sagittatus –

0307 49 590 – – – – – Altele –

– – – Altele:

0307 49 710 – – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) şi sepiole (Sepiola spp. ) –

– – – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 49 910 – – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus –

0307 49 990 – – – – – Altele –

– Caracatiţe (Octopus spp.):

0307 51 000 – – Vii, proaspete sau refrigerate –

0307 59 – – Altele:

0307 59 100 – – – Congelate –

0307 59 900 – – – Altele –

0307 60 000 – Melci, alţii decît melcii de mare –

– Altele, inclusiv făinuri, pudre şi pelete de nevertebrate acvatice, altele decît crustacee, pentru consun uman:

0307 91 000 – – Vii, proaspete sau refrigerate –

0307 99 – – Altele:

– – – Congelate:

0307 99 110 – – – – Illex spp. –

Page 49: Nomenclator Cap.I

0307 99 130 – – – – Peşti vărgaţi şi alte specii din familia Veneridae –

0307 99 150 – – – – Meduze (Rhopilema spp.) –

0307 99 180 – – – – Alte nevertebrate acvatice –

0307 99 900 – – – Altele –

CAPITOLUL 04

LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

Note de Capitol:

1. Se consideră „lapte”, laptele nesmîntînit şi laptele parţial sau integral degresat.

Page 50: Nomenclator Cap.I

2. În sensul poziţiei 0405:

a) prin termenul „unt” se înţelege untul natural, untul din zer sau untul "recombinat" (proaspăt, sărat sau rînced, inclusiv conservat) provenind exclusiv din lapte, al cărui conţinut de grăsime este de minimum 80% şi mai mult, dar nu depăşeşte 95%, avînd un conţinut maxim de substanţe solide, altele decît grăsimile, în lapte de 2% şi un conţinut maxim de apă de 16%. Untul nu are adăugate emulsifiante, dar poate conţine clorură de sodiu, coloranţi alimentari, săruri de neutralizare şi culturi de bacterii lactice inofensive, producătoare de acid lactic;

b) prin expresia „paste din lapte” se înţeleg emulsiile de tip "apă în ulei" ce pot fi întinse pe tartine, care conţin ca grăsimi numai grăsimi din lapte şi al căror conţinut în produs este de 39% sau mai mult, dar sub 80% în greutate.

3. Produsele obţinute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grăsimi din lapte se clasifică ca brînzeturi, la poziţia 0406, cu condiţia ca acestea să aibă următoarele trei caracteristici:

a) să aibă un conţinut de grăsimi din lapte de minimum 5%, calculat la greutate substanţă uscată;

b) să aibă un conţinut de substanţă uscată, calculat la greutate, de minimum 70%, dar maximum 85% şi

c) să aibă formă sau să li se poată da formă.

4. Capitolul nu cuprinde:

a) produsele obţinute din zer, şi care conţin în greutate peste 95% lactoză, exprimat în lactoză anhidră calculat în substanţă uscată (poziţia 1702); sau

b) albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, conţinînd, în greutate, calculat la substanţa uscată, peste 80% proteine din zer) (poziţia 3502), sau globulinele (poziţia 3504).

Note de subpoziţii:

1. În sensul subpoziţiei 0404 10, prin „zer modificat” se înţeleg produsele conţinînd componentele zerului, adică zerul din care s-a eliminat total sau parţial lactoza, proteinele sau sărurile minerale, sau

Page 51: Nomenclator Cap.I

la care s-au adăugat componentele naturale ale zerului, ca şi produsele obţinute amestecînd componentele naturale ale zerului.

2. În sensul subpoziţiei 0405 10, termenul unt nu include untul deshidratat sau topit (subpoziţia 0405 90).

Notă complementară:

Mărimea taxei în cazul amestecurilor de la poziţiile 0401–0406 se stabileşte în modul următor:

a) în cazul amestecurilor în care una dintre componente constituie cel puţin 90% în greutate, taxa se stabileşte conform taxei la această componentă;

b) în cazul amestecurilor diverse mărimea taxei este determinată de componenta cu taxa cea mai mare.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0401 Lapte şi smîntînă, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

0401 10 – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 1% din greutate:

0401 10 100 – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2 l –

0401 10 900 – – Altele –

0401 20 – Cu un conţinut de grăsimi între 1% şi pînă la 6% din greutate:

– – Care să nu depăşească 3% din greutate:

0401 20 110 – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2 l –

0401 20 190 – – – Altele –

– – Care să depăşească 3% din greutate:

0401 20 910 – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2 l –

0401 20 990 – – – Altele –

0401 30 – Cu un conţinut de grăsimi de peste 6% din greutate:

– – Care să nu depăşească 21% , din greutate:

0401 30 110 – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2 l –

Page 52: Nomenclator Cap.I

0401 30 190 – – – Altele –

– – Care să depăşească 21% dar să nu depăşească 45%:

0401 30 310 – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2 l –

0401 30 390 – – – Altele –

– – Care să depăşească 45% din greutate:

0401 30 910 – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2 l –

0401 30 990 – – – Altele –

0402 Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

0402 10 – Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 1,5% din greutate:

– – Fără adaos zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

0402 10 110 – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 10 190 – – – Altele –

– – Altele:

0402 10 910 – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 10 990 – – – Altele –

– Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsimi de peste 1,5% din greutate:

0402 21 – – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 27% din greutate:

0402 21 110 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

– – – – Altele:

0402 21 170 – – – – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 11% din greutate –

0402 21 190 – – – – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 11%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 27% din greutate:

0402 21 910 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5kg –

0402 21 990 – – – – Altele –

Page 53: Nomenclator Cap.I

0402 29 – – Altele:

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 27% din greutate:

0402 29 110 – – – – Lapte special, aşa-zis "pentru sugari", în recipiente închise ermetic, cu un conţinut net care să nu depăşească 500 g, cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 10% din greutate –

– – – – Altele:

0402 29 150 – – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 29 190 – – – – – Altele –

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 27% din greutate:

0402 29 910 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 29 990 – – – – Altele –

– Altele:

0402 91 – – La care nu s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 8% din greutate:

0402 91 110 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 91 190 – – – – Altele –

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 8%, dar să nu depăşească 10% din greutate:

0402 91 310 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 91 390 – – – – Altele –

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 10%, dar să nu depăşească 45% din greutate:

0402 91 510 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 91 590 – – – – Altele –

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 45% din greutate:

0402 91 910 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 91 990 – – – – Altele –

0402 99 – – Altele:

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 9,5% din greutate:

Page 54: Nomenclator Cap.I

0402 99 110 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 99 190 – – – – Altele –

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 9,5%, dar să nu depăşească 45% din greutate:

0402 99 310 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 99 390 – – – – Altele –

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 45% din greutate:

0402 99 910 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg –

0402 99 990 – – – – Altele –

0403 Lapte acru, lapte prins şi smîntînă, iaurt, chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao:

0403 10 – Iaurt:

– – Nearomat, fără adaos de fructe, nuci sau cacao:

– – – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) şi care au un conţinut de grăsimi:

0403 10 110 – – – – Care să nu depăşească 3% din greutate –

0403 10 130 – – – – Care să depăşească 3%, dar să nu depăşească 6% din greutate –

0403 10 190 – – – – Care să depăşească 6% din greutate –

– – – Altele, cu un conţinut de grăsimi:

0403 10 310 – – – – Care să nu depăşească 3% din greutate –

0403 10 330 – – – – Care să depăşească 3%, dar să nu depăşească 6% din greutate –

0403 10 390 – – – – Care să depăşească 6% din greutate –

– – Aromate, cu adaos de fructe, nuci sau cacao:

– – – Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsimi:

0403 10 510 – – – – Pînă la 1,5 % din greutate –

0403 10 530 – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0403 10 590 – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – Altele, cu un conţinut de grăsimi:

Page 55: Nomenclator Cap.I

0403 10 910 – – – – Care să nu depăşească 3% din greutate –

0403 10 930 – – – – Care să depăşească 3%, dar să nu depăşească 6% din greutate –

0403 10 990 – – – – Care să depăşească 6% din greutate –

0403 90 – Altele:

– – Nearomate, fără adaos de fructe, nuci sau cacao:

– – – Pudră, granule, sau alte forme solide:

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), cu un conţinut de grăsimi:

0403 90 110 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0403 90 130 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0403 90 190 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – – Altele, cu un conţinut de grăsimi:

0403 90 310 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0403 90 330 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0403 90 390 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – Altele:

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), cu un conţinut de grăsimi:

0403 90 510 – – – – – Care să nu depăşească 3% din greutate –

0403 90 530 – – – – – Care să depăşească 3%, dar să nu depăşească 6% din greutate –

0403 90 590 – – – – – Care să depăşească 6% din greutate –

– – – – Altele, cu un conţinut de grăsimi:

0403 90 610 – – – – – Care să nu depăşească 3% din greutate –

0403 90 630 – – – – – Care să depăşească 3%, dar să nu depăşească 6% din greutate –

0403 90 690 – – – – – Care să depăşească 6% din greutate –

– – Aromate, cu adaos de fructe, nuci sau cacao:

– – – Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsimi de lapte:

0403 90 710 – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

Page 56: Nomenclator Cap.I

0403 90 730 – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0403 90 790 – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – Altele, cu un conţinut de grăsimi de lapte:

0403 90 910 – – – – Care să nu depăşească 3% din greutate –

0403 90 930 – – – – Care să depăşească 3%, dar să nu depăşească 6% din greutate –

0403 90 990 – – – – Care să depăşească 6% din greutate –

0404 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr ori de alţi îndulcitori (edulcoranţi); produse din compuşi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), nedenumite şi necuprinse în altă parte:

0404 10 – Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi):

– – Pudră, granule sau alte forme solide:

– – – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) şi cu un conţinut de proteine (conţinut în azot x 6,38):

– – – – Care să nu depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 020 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 10 040 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 060 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – – Care să depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 120 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 10 140 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 160 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – Altele, cu un conţinut de proteine (conţinut în azot x 6,38):

– – – – Care să nu depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 260 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 10 280 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 320 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – – Care să depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 340 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

Page 57: Nomenclator Cap.I

0404 10 360 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 380 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – Altele:

– – – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) şi cu un conţinut de proteine (conţinut în azot x 6,38):

– – – – Care să nu depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 480 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 10 520 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 540 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – – Care să depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 560 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 10 580 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 620 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – Altele, cu un conţinut de proteine (conţinut în azot x 6,38):

– – – – Care să nu depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 720 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 10 740 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 760 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

– – – – Care să depăşească 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

0404 10 780 – – – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 10 820 – – – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 10 840 – – – – – Care să depăşească 27% din greutate –

0404 90 – Altele:

– – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) şi care au un conţinut de grăsimi:

0404 90 210 – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 90 230 – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 90 290 – – – Care să depăşească 27% din greutate –

Page 58: Nomenclator Cap.I

– – Altele, cu un conţinut de grăsimi:

0404 90 810 – – – Care să nu depăşească 1,5% din greutate –

0404 90 830 – – – Care să depăşească 1,5%, dar să nu depăşească 27% din greutate –

0404 90 890 – – – Care să depăşească 27% din greutate –

0405 Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte; paste lactate pentru tartine

0405 10 – Unt:

– – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 85% din greutate:

– – – Unt natural:

0405 10 110 – – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 1kg –

0405 10 190 – – – – Altele –

0405 10 300 – – – Unt recombinat –

0405 10 500 – – – Unt din lactoserum (Zer) –

0405 10 900 – – Altele –

0405 20 – Paste lactate pentru tartine:

0405 20 100 – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 39% din greutate, dar să nu depăşească 60% din greutate –

0405 20 300 – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 60% din greutate, dar care să nu depăşească 75% din greutate –

0405 20 900 – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 75% din greutate, dar care să nu depăşească 80% din greutate –

0405 90 – Altele:

0405 90 100 – – Cu un conţinut de grăsimi de 99,3% sau mai mult din greutate şi cu un conţinut de apă care să nu depăşească 0,5% din greutate –

0405 90 900 – – Altele –

0406 Brînzeturi şi caşuri:

0406 10 – Brînzeturi proaspete (inclusiv din zer) nefermentate şi caşuri:

0406 10 200 – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 40% din greutate –

0406 10 800 – – Altele –

0406 20 – Brînzeturi rase sau pudră, de toate felurile:

Page 59: Nomenclator Cap.I

0406 20 100 – – Brînză Glarus (zisă şi Schabziger), fabricată din lapte smîntînit cu adaos de ierburi fin măcinate –

0406 20 900 – – Altele –

0406 30 – Brînzeturi topite, altele decît rase sau pudră:

0406 30 100 – – La fabricarea cărora nu s-au folosit alte brînzeturi decît Emmental, Gruyere şi Appenzell şi care pot avea adăugata brînză Glarus cu ierburi (zisă şi Schabziger), condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul, cu un conţinut de grăsimi în substanţă uscată de maximum 56% din greutate

– – Altele:

– – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 36% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi în greutatea substanţei uscate:

0406 30 310 – – – – Care să nu depăşească 48% din greutate –

0406 30 390 – – – – Care să depăşească 48% din greutate –

0406 30 900 – – – Cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 36% din greutate –

0406 40 – Brînzeturi cu mucegaiuri şi alte brînzeturi ce contin nervuri de la folosirea Penicillium roqueforti:

0406 40 100 – – Roquefort –

0406 40 500 – – Gorgonzola –

0406 40 900 – – Altele –

0406 90 – Alte brînzeturi:

0406 90 010 – – Destinate producerii brînzeturilor topite –

– – Altele:

0406 90 130 – – – Emmental –

0406 90 150 – – – Gruyere, Sbrinz –

0406 90 170 – – – Bergkase, Appenzell –

0406 90 180 – – – Brînză fribourgeois, Vacherin Mont d' Or şi Tête de Moine –

0406 90 190 – – – Brînză Glarus cu ierburi (zisă şi Schabziger), fabricată din lapte smîntînit cu adaos de ierburi fin măcinate –

0406 90 210 – – – Brînză Cheddar –

0406 90 230 – – – Brînză Edam –

Page 60: Nomenclator Cap.I

0406 90 250 – – – Brînză Tilsit –

0406 90 270 – – – Brînză Butterkase –

0406 90 290 – – – Caşcaval –

0406 90 320 – – – Feta –

0406 90 350 – – – Kefalotyri –

0406 90 370 – – – Finlandia –

0406 90 390 – – – Jarlsberg –

– – – Altele:

0406 90 500 – – – – Brînză din lapte de oaie sau de bivoliţă, în recipiente, conţinînd saramură, sau în burduf din piele de oaie sau capră –

– – – – Altele:

– – – – – Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 40% din greutate şi cu un conţinut de apă în materia fără grăsimi:

– – – – – – Care să nu depăşească 47% din greutate:

0406 90 610 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano –

0406 90 630 – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino –

0406 90 690 – – – – – – – Altele –

– – – – – – Care să depăşească 47%, dar să nu depăşească 72%:

0406 90 730 – – – – – – – Pravolone –

0406 90 750 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano –

0406 90 760 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso –

0406 90 780 – – – – – – – Gouda –

0406 90 790 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio –

0406 90 810 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey –

0406 90 820 – – – – – – – Camembert –

0406 90 840 – – – – – – – Brie –

0406 90 850 – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri –

Page 61: Nomenclator Cap.I

– – – – – – – Altă brînză cu un conţinut de apă calculat în greutatea materiei fără grăsimi:

0406 90 860 – – – – – – – – Care să depăşească 47%, dar să nu depăşească 52% –

0406 90 870 – – – – – – – – Care să depăşească 52%, dar să nu depăşească 62% –

0406 90 880 – – – – – – – – Care să depăşească 62%, dar să nu depăşească 72% –

0406 90 930 – – – – – – Care să depăşească 72% din greutate –

0406 90 990 – – – – – Altele –

0407 00 Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau preparate:

– De pasări de curte:

– – Pentru clocit:

0407 00 110 – – – De curci sau de gîşte buc.

0407 00 190 – – – Altele buc.

0407 00 300 – – Altele 1000 buc

0407 00 900 – Altele buc

0408 Ouă de păsări, fără coajă şi gălbenuşuri de ou proaspete, uscate, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, mulate, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau îndulcitori (edulcoranţi):

– Gălbenuşuri de ou:

0408 11 – – Uscate:

0408 11 200 – – – Improprii consumului alimentar –

0408 11 800 – – – Altele –

0408 19 – – Altele:

0408 19 200 – – – Improprii consumului alimentar –

– – – Altele:

0408 19 810 – – – – Lichide –

0408 19 890 – – – – Altele, inclusiv congelate –

– Altele:

0408 91 – – Uscate:

0408 91 200 – – – Improprii consumului alimentar –

Page 62: Nomenclator Cap.I

0408 91 800 – – – Altele –

0408 99 – – Altele:

0408 99 200 – – – Improprii consumului alimentar –

0408 99 800 – – – Altele –

0409 00 000 Miere naturală –

0410 00 000 Produse comestibile de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte–

Page 63: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 05

ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE

ÎN ALTĂ PARTE

Page 64: Nomenclator Cap.I

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) produsele comestibile, altele decît intestinele, vezicile, stomacurile de animale, întregi sau bucăţi şi sîngele de animal (în stare lichidă sau uscată);

b) pieile brute, pieile tăbăcite şi blănurile, altele decît produsele de la poziţia 0505 şi resturile şi deşeurile similare de piei brute de la poziţia 0511 (Capitolul 41 sau 43);

c) materiile prime textile de origine animală, altele decît părul de cal şi deşeurile de păr de cal (Secţiunea XI);

d) smocurile folosite la confecţionarea periilor şi a articolelor similare (poziţia 9603).

2. Părul uman sortat după lungime, nearanjat după sensul firului, este considerat ca păr brut (poziţia 0501).

3. În Nomenclator se consideră „fildeş” colţii de elefant, hipopotam, morsă, balenă şi mistreţ, cornul de rinocer şi dinţii tuturor animalelor.

4. În Nomenclator se consideră „păr de cal” părul din coama şi coada animalelor din familia equidae sau bovinelor.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0501 00 000 Păr uman, neprelucrat, chiar spălat sau degresat; deşeuri de păr uman –

0502 Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte sorturi de păr pentru perii; deşeuri din aceste sorturi de păr:

0502 10 000 – Păr de porc sau de mistreţ şi deşeuri din păr de porc sau de mistreţ –

0502 90 000 – Altele –

[0503] –

Page 65: Nomenclator Cap.I

0504 00 000 Intestine, vezici şi stomacuri de animale (altele decît de peşti), întregi sau părţi din acestea, proaspete, refrigerare sau congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate –

0505 Piei de păsări şi alte părţi de păsări, acoperite cu pene şi puf, pene şi părţi de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, neprelucrate, cel mult spălate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării; pudre şi deşeuri de pene sau de părţi de pene:

0505 10 – Pene de felul celor utilizate pentru umplut; puf:

0505 10 100 – – Neprelucrate –

0505 10 900 – – Altele –

0505 90 000 – Altele –

0506 Oase şi coarne neprelucrate, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pudre şi deşeuri din acestea:

0506 10 000 – Oseină şi oase tratate cu acid –

0506 90 000 – Altele –

0507 Fildeş, carapace de broască ţestoasă, oase şi fanoane de balenă şi de alte mamifere acvatice, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare şi ciocuri, neprelucrate sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pudre şi deşeuri din acestea:

0507 10 000 – Fildeş; pudre şi deşeuri de fildeş –

0507 90 000 – Altele –

0508 00 000 Corali şi alte materiale similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii şi carapace de moluşte, crustacee sau de echinoderme şi oase de sepii, neprelucrate sau sumar prelucrate, dar nedecupate în forme, pudre şi deşeuri din acestea –

[0509 00]

0510 00 000 Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, uscată sau neuscată; glande şi alte substanţe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu –

0511 Produse de origine animală, nedenumite sau necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii consumului uman:

0511 10 000 – Spermă de bovine –

– Altele:

0511 91 – – Produse de peşte sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la Capitolul 3:

0511 91 100 – – – Deşeuri din peşte –

Page 66: Nomenclator Cap.I

0511 91 900 – – – Altele –

0511 99 – – Altele:

0511 99 100 − − − Tendoane şi vene; unghii şi deseuri similare de piei brute –

− − − Bureţi naturali de origine animală:

0511 99 310 − − − − În stare brută –

0511 99 390 − − − − Altele –

0511 99 850 – – – Altele –

Page 67: Nomenclator Cap.I

SECŢIUNEA II

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

Notă de Secţiune:

1. În prezenta Secţiune, prin expresia “aglomerate sub formă de pastile” se înţeleg produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant în proporţie de maximum 3 % din greutate.

CAPITOLUL 06

PLANTE VII ŞI PRODUSE DE FLORICULTURĂ; TUBERCULI, RĂDĂCINI ŞI ALTE PĂRŢI SIMILARE DE PLANTE, FLORI RETEZATE ŞI ALTE VERDEŢURI DECORATIVE

Note de Capitol:

1. Respectîndu-se excepţiile stipulate în partea a doua a poziţiei 0601, prezentul capitol cuprinde numai produsele furnizate în mod obişnuit de horticultori, pepinieri sau florari, în vederea plantării sau realizării de ornamente; însă în prezentul Capitol nu sînt incluşi cartofii, ceapa, haşmele, usturoiul şi alte produse de la Capitolul 07.

2. Orice trimitere de la poziţia 0603 sau 0604, referitoare la mărfurile de orice tip, trebuie considerată ca trimitere la buchetele, coşurile cu flori, coroane şi alte produse similare, executate integral sau parţial din mărfuri de acest tip, cu excepţia accesoriilor din alte materiale. Aceste poziţii nu conţin colaje sau alte exponate decorative similare de la poziţia 9701.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0601 Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în repaos vegetativ, în creştere sau în floare; puieţi, plante şi rădăcini din varietatea cicoarei, altele decît rădăcinile de la poziţia 1212:

Page 68: Nomenclator Cap.I

0601 10 – Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în repaos vegetativ:

0601 10 100 – – Zambile buc.

0601 10 200 – – Narcise buc.

0601 10 300 – – Lalele buc.

0601 10 400 – – Gladiole buc.

0601 10 900 – – Altele buc.

0601 20 – Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în creştere sau în floare; plante şi rădăcini din varietatea cicoarei:

0601 20 100 – – Plante şi rădăcini de cicoare buc.

0601 20 300 – – Orhidee, zambile, narcise şi lalele buc.

0601 20 900 – – Altele buc.

0602 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butaşi şi altoi; spori de ciuperci

0602 10 – Butaşi nerădăcinoşi şi altoi:

0602 10 100 – – De viţă de vie buc.

0602 10 900 – – Altele buc.

0602 20 – Pomi, arbuşti, tufişuri, cu fructe comestibile, altoiţi sau nealtoiţi:

0602 20 100 – – Butaşi de viţă de vie, altoiţi sau nealtoiţi buc.

0602 20 900 – – Altele buc.

0602 30 000 – Rododendroni şi azalee, altoiţi sau nealtoiţi buc.

0602 40 – Trandafiri, altoiţi sau nealtoiţi:

0602 40 100 – – Nealtoiţi buc.

0602 40 900 – – Altoiţi buc.

0602 90 – Altele:

0602 90 100 – – Spori de ciuperci –

0602 90 200 – – Puieţi de ananas buc.

0602 90 300 – – Răsaduri de legume şi răsaduri de căpşuni buc.

– – Altele:

– – – Plante care cresc în aer liber:

Page 69: Nomenclator Cap.I

– – – – Arbori, arbuşti şi tufişuri:

0602 90 410 – – – – – Copaci de pădure buc.

– – – – – Altele:

0602 90 450 – – – – – – Butaşi rădăcinoşi şi plante tinere buc.

0602 90 490 – – – – – – Altele buc.

– – – – Alte plante care cresc în aer liber:

0602 90 510 – – – – – Plante perene buc.

0602 90 590 – – – – – Altele buc.

– – – Plante de interior:

0602 90 700 – – – – Butaşi rădăcinoşi şi plante tinere, cu excepţia cactuşilor buc.

– – – – Altele:

0602 90 910 – – – – – Plante cu flori, îmbobocite sau în floare, cu excepţia cactuşilor buc.

0602 90 990 – – – – – Altele buc.

0603 Flori şi boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate:

– Proaspete:

0603 11 000 – – Trandafiri buc.

0603 12 000 – – Garoafe buc.

0603 13 000 – – Orhidee buc.

0603 14 000 – – Crizanteme buc.

0603 19 – – Altele

0603 19 100 – – – Gladiole buc.

0603 19 900 – – – Altele buc.

0603 90 000 – Altele –

0604 Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, fără flori şi boboci de flori, ierburi, muşchi şi licheni, pentru buchete şi ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate:

0604 10 – Muşchi şi licheni:

0604 10 100 – – Muşchiul renului –

Page 70: Nomenclator Cap.I

0604 10 900 – – Altele –

– Altele:

0604 91 – – Proaspeţi:

0604 91 200 – – – Pomi de Crăciun

0604 91 400 – – – Ramuri de conifere

0604 91 900 – – – Altele –

0604 99 – – Altele:

0604 99 100 – – – Uscate simplu –

0604 99 900 – – – Altele –

Page 71: Nomenclator Cap.I
Page 72: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 07

LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ŞI TUBERCULI ALIMENTARI

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitolul nu cuprinde produsele furajere de la poziţia 1214.

2. În cadrul poziţiilor 0709 – 0712, prin termenul „legume” se subînţeleg, de asemenea, ciupercile comestibile, trufele, măslinele, capersele, dovleceii, tidva, vinetele, porumbul dulce (Zea mays var. saccharata), ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, mărarul şi plantele comestibile, cum ar fi pătrunjelul, asmăţuiul, tarhonul, cresonul şi maghiranul (Majorana hortensis sau Origanum majorana).

3. Poziţia 0712 cuprinde toate legumele şi zarzavaturile uscate ale speciilor clasificate la poziţiile de la 0701 pînă la 0711, cu excepţia produselor:

a) legume cu păstaie, uscate, curăţate de păstăi (poziţia 0713);

b) porumb dulce sub formele specificate la poziţiile de la 1102 pînă la 1104;

c) făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub formă de pelete, de cartofi (poziţia 1l05);

d) făină, griş şi pudră din legume cu păstaie, uscate, de la poziţia 0713 (poziţia 1106).

Page 73: Nomenclator Cap.I

4. Ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, uscaţi, măcinaţi sau sfărîmaţi sunt excluşi din prezentul Capitol (poziţia 0904).

Notă complementară

Sînt considerate: “pelete din făină şi griş”, în sensul codului tarifar 0714 10 100, peletele care, sfărîmate şi apoi dispersate în apă, trec printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 2 mm într-o proporţie de minimum 95% din greutate, raportată la materia uscată.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0701 Cartofi, în stare proaspătă sau refrigeraţi:

0701 10 000 – Pentru sămînţă –

0701 90 – Altele:

0701 90 100 – – Destinaţi fabricării amidonului –

– – Altele:

0701 90 500 – – – Cartofi noi: –

0701 90 900 – – – Altele –

0702 00 000 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate –

0703 Ceapă, ceapă franţuzească (Allium ascalonicum), usturoi, praz şi alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerate:

0703 10 – Ceapă şi ceapă franţuzească (Allium ascalonicum):

– – Ceapă:

0703 10 110 – – – Pentru sămînţă –

0703 10 190 – – – Altele –

0703 10 900 – – Ceapă franţuzească (Allium ascalonicum) –

0703 20 000 – Usturoi –

0703 90 000 – Praz şi alte legume aliacee –

Page 74: Nomenclator Cap.I

0704 Varză, conopidă, gulii, varză creaţă şi legume comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerate:

0704 10 000 – Conopidă şi broccoli –

0704 20 000 – Varză de Bruxelles –

0704 90 – Altele:

0704 90 100 – – Varză albă şi varză roşie –

0704 90 900 – – Altele –

0705 Salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerate:

– Salată verde:

0705 11 000 – – Căpăţîni de salată verde: –

0705 19 000 – – Altele –

– Cicoare:

0705 21 000 – – Cicoare Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), cunoscută ca andivă –

0705 29 000 – – Altele –

0706 Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, floare de cîmp galbenă (barba caprei), ţelină, ridiche şi rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerate:

0706 10 000 – Morcovi şi napi –

0706 90 – Altele:

0706 90 100 – – Ţelină: –

0706 90 300 – – Hrean (Cochleria armoracia) –

0706 90 900 – – Altele –

0707 00 Castraveţi şi cornişoni, în stare proaspătă sau refrigerată:

0707 00 050 – Castraveţi –

0707 00 900 – Cornişoni –

0708 Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi, proaspete sau refrigerate:

0708 10 000 – Mazăre (Pisum sativum) –

0708 20 000 – Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) –

0708 90 000 – Alte legume cu păstăi –

Page 75: Nomenclator Cap.I

0709 Alte legume în stare proaspătă sau refrigerate:

0709 20 000 – Sparanghel –

0709 30 000 – Vinete –

0709 40 000 – Ţelină, altele decît rădăcinile de ţelină –

– Ciuperci şi trufe:

0709 51 000 – – Ciuperci de genul Agaricus –

0709 59 – – Altele:

0709 59 100 – – – Bureţi galbeni –

0709 59 300 – – – Mînătărci –

0709 59 500 − − − Trufe –

0709 59 900 – – – Altele –

0709 60 – Ardei din specia Capsicum sau din specia Pimenta:

0709 60 100 – – Ardei dulci –

– – Altele:

0709 60 910 – – – Din genul Capsicum, destinate fabricării capsicinei sau a extractelor de oleorăşini de Capsicum –

0709 60 950 – – – Destinate fabricării industriale a uleiurilor esenţiale sau a rezinoidelor –

0709 60 990 – – – Altele –

0709 70 000 – Spanac, spanac de Noua Zeelandă şi lobodă –

0709 90 – Altele:

0709 90 100 – – Salată, alta decît salata verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.) –

0709 90 200 – – Cardon (Anghinare americana) şi frunze comestibile ale acestuia –

– – Măsline:

0709 90 310 – – – Destinate altor utilizări decît pentru producţia de ulei –

0709 90 390 – – – Altele –

0709 90 400 – – Capere –

0709 90 500 – – Mărar –

0709 90 600 – – Porumb dulce –

Page 76: Nomenclator Cap.I

0709 90 700 – – Dovlecei –

0709 90 800 − − Anghinare –

0709 90 900 – – Altele –

0710 Legume, pregătite sau nu prin fierbere în apă sau în aburi, congelate:

0710 10 000 – Cartofi –

– Legume cu păstăi, curăţate de păstăi sau nu:

0710 21 000 – – Mazăre (Pisum sativum) –

0710 22 000 – – Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) –

0710 29 000 – – Altele –

0710 30 000 – Spanac, spanac de Noua Zeelandă şi lobodă –

0710 40 000 – Porumb dulce–

0710 80 – Alte legume:

0710 80 100 – – Măsline –

– – Ardei din specia Capsicum sau Pimenta:

0710 80 510 – – – Ardei dulci –

0710 80 590 – – – Altele –

– – Ciuperci:

0710 80 610 – – – De genul Agaricus –

0710 80 690 – – – Altele –

0710 80 700 – – Tomate –

0710 80 800 – – Anghinare –

0710 80 850 – – Sparanghel –

0710 80 950 – – Altele –

0710 90 000 – Amestecuri de legume –

0711 Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu bioxid de sulf, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluţii de preconservare), dar improprii consumului alimentar în această stare:

0711 20 – Măsline:

0711 20 100 – – Destinate altor utilizări decît pentru producţia de ulei –

Page 77: Nomenclator Cap.I

0711 20 900 – – Altele –

0711 40 000 – Castraveţi şi cornişoni–

– Ciuperci şi trufe:

0711 51 000 – – De genul Agaricus –

0711 59 000 – – Altele –

0711 90 – Alte legume; amestecuri de legume:

– – Legume:

0711 90 100 – – – Ardei din specia Capsicum sau din specia Pimenta, excluzînd ardeii dulci –

0711 90 300 – – – Porumb dulce –

0711 90 500 – – – Ceapă

0711 90 700 − − − Capere –

0711 90 800 – – – Altele –

0711 90 900 – – Amestecuri de legume –

0712 Legume uscate, întregi, tăiate, felii, sfărîmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel:

0712 20 000 – Ceapă –

– Ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia spp., Tremella spp. şi trufe:

0712 31 000 – – De genul Agaricus –

0712 32 000 – – Din specia Auricularia spp. –

0712 33 000 – – Din specia Tremella spp. –

0712 39 000 – – Altele –

0712 90 – Alte legume; amestecuri de legume:

0712 90 050 – – Cartofi, tăiaţi sau nu în felii, dar nepreparaţi altfel –

– – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 110 – – – Hibrizi destinaţi însămînţărilor –

0712 90 190 – – – Altele –

0712 90 300 – – Tomate –

0712 90 500 – – Morcovi –

Page 78: Nomenclator Cap.I

0712 90 900 – – Altele –

0713 Legume uscate cu păstăi, curăţate de păstăi, chiar decorticate sau sfărîmate:

0713 10 – Mazăre (Pisum sativum):

0713 10 100 – – Destinată însămînţărilor –

0713 10 900 – – Altele –

0713 20 000 – Năut (garbanzos) –

– Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 000 – – Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek –

0713 32 000 – – Fasole (Adzuki) aşa-zisă “mică roşie” (Phaseolus sau Vigna angularis) –

0713 33 – – Fasole grasă, inclusiv fasole albă (Phaseolus vulgaris):

0713 33 100 – – – Destinată însămînţărilor –

0713 33 900 – – – Altele –

0713 39 000 – – Altele –

0713 40 000 – Linte –

0713 50 000 – Bob de grădină (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)–

0713 90 000 – Altele

0714 Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porceşti, batate şi rădăcini şi tuberculi similari, cu conţinut ridicat de amidon sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăţi sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier:

0714 10 – Rădăcini de manioc:

0714 10 100 – – Pelete din faină şi griş –

– – Altele:

0714 10 910 – – – Destinate consumului uman, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 28 kg, proaspete şi întregi sau congelate fără pieliţe, chiar tăiate în bucăţi –

0714 10 990 – – – Altele –

0714 20 – Cartofi dulci (batat):

0714 20 100 – – Proaspeţi, întregi, destinaţi consumului uman –

0714 20 900 – – Altele –

Page 79: Nomenclator Cap.I

0714 90 – Altele:

– – Rădăcini de arorut şi de orchis, rădăcini şi tuberculi similari, cu un conţinut ridicat de amidon:

0714 90 110 – – – Destinate consumului uman, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 28 kg, proaspete şi întregi, sau congelate fără pieliţe, chiar tăiate în bucăţi –

0714 90 190 – – – Altele –

0714 90 900 – – Altele –

Page 80: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 08

FRUCTE COMESTIBILE ŞI NUCI; COJI DE CITRICE ŞI DE PEPENI

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde nucile şi fructele necomestibile.

2. Fructele refrigerate se clasifică la aceleaşi poziţii ca şi fructele proaspete şi nucile.

3. Fructele uscate sau nucile din prezentul Capitol pot fi parţial rehidratate sau tratate în scopurile următoare:

Page 81: Nomenclator Cap.I

a) pentru îmbunătăţirea păstrării şi conservării lor (de exemplu, prin tratament termic moderat, sulfurare, adăugare de acid sorbic sau sorbat de potasiu);

b) pentru îmbunătăţirea sau păstrarea aspectului lor (de exemplu, cu ajutorul uleiului vegetal sau prin adăugarea unor cantităţi mici de sirop de glucoză), atîta timp cît îşi păstrează caracterul de fructe uscate.

Note complementare:

1.Conţinutul diferitelor tipuri de zahăr în calculele pentru zaharoză (zaharozitate) din acest grup de produse corespunde indicaţiei refractometrului la temperatura de 200 C, înmulţită la coeficientul 0,95.

2. În sensul codurilor tarifare 0811 90 110, 0811 90 310 şi 0811 90 850, expresia “fructe tropicale” cuprinde guave, mango, mangustan, papaia, tamarine, mere de caju, fructe de litchi (Nephelium lappaceum), fructe de jaquier (arbore de pîine), fructe de sapotier (Achras sapote), fructele pasiunii, fructe de carambola şi fructe de pitahaya.

3. În sensul codurilor tarifare 0811 90 110, 0811 90 310, 0811 90 850, 0812 90 700 şi 0813 50 310, expresia “fructe tropicale cu coajă” cuprinde nucile de cocos, nucile de caju, nucile de Brazilia, nucile de betel (de arec), nucile de cola şi nucile de macadania (nuci de Queensland).

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0801 Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, proaspete sau uscate, chiar fără coajă sau decorticate:

– Nuci de cocos:

0801 11 000 – – Uscate –

0801 19 000 – – Altele –

– Nuci de Brazilia:

0801 21 000 – – În coajă –

0801 22 000 – – Fără coajă –

– Nuci de caju:

Page 82: Nomenclator Cap.I

0801 31 000 – – În coajă –

0801 32 000 – – Fără coajă –

0802 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar fără coajă sau decorticate:

– Migdale:

0802 11 – – În coajă:

0802 11 100 – – – Amare –

0802 11 900 – – – Altele –

0802 12 – – Decojite:

0802 12 100 – – – Amare –

0802 12 900 – – – Altele –

– Alune (Corylus spp.):

0802 21 000 – – În coajă –

0802 22 000 – – Decojite –

– Nuci comune:

0802 31 000 – – În coajă –

0802 32 000 – – Decojite –

0802 40 000 – Castane (Castanea spp.) –

0802 50 000 – Fistic –

0802 60 000 − Nuci de macadamia –

0802 90 – Altele:

0802 90 200 – – Nuci de arec (sau betel), nuci de cola şi de pecan –

0802 90 500 – – Seminţe de pin dulce (Pinus pinea) –

0802 90 850 – – Altele –

0803 00 Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate:

– Proaspete:

0803 00 110 – – Banane din specia Musa paradisiaca (plantains) –

0803 00 190 – – Altele –

Page 83: Nomenclator Cap.I

0803 00 900 – Uscate –

0804 Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango şi mangustan, proaspete sau uscate:

0804 10 000 – Curmale –

0804 20 – Smochine:

0804 20 100 – – Proaspete –

0804 20 900 – – Uscate –

0804 30 000 – Ananas –

0804 40 000 – Avocado –

0804 50 000 – Guave, mango şi mangustan –

0805 Citrice, proaspete sau uscate:

0805 10 – Portocale:

0805 10 200 – – Portocale dulci, proaspete

0805 10 800 – – Altele –

0805 20 – Mandarine (inclusiv tangerine şi satsumas); clementine, wilkins şi hibrizi similari de citrice:

0805 20 100 – – Clementine –

0805 20 300 – – Monreales şi satsumas –

0805 20 500 – – Mandarine şi wilkings –

0805 20 700 – – Tangerine –

0805 20 900 – – Altele –

0805 40 000 – Grepfrut, inclusiv pomelo –

0805 50 – Lămîi (Citrus limon, Citrus limonum) şi lămîi mici „limes” (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 100 – – Lămîi varietetea Citrus limon sau Citrus limonum –

0805 50 900 – – „Limes” (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) –

0805 90 000 – Altele –

0806 Struguri, proaspeţi sau uscaţi (stafide):

0806 10 – Proaspeţi:

Page 84: Nomenclator Cap.I

0806 10 100 – – De masă: –

0806 10 900 – – Altele –

0806 20 – Uscaţi:

0806 20 100 – – Struguri de Corint –

0806 20 300 – – Struguri Sultana –

0806 20 900 – – Altele –

0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) şi papaia, proaspeţi:

– Pepeni (inclusiv pepeni verzi):

0807 11 000 – – Pepeni verzi–

0807 19 000 – – Altele –

0807 20 000 – Papaia –

0808 Mere, pere şi gutui, proaspete:

0808 10 – Mere:

0808 10 100 – – Mere pentru cidru, prezentate în vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie–

0808 10 800 – – Altele: –

0808 20 – Pere şi gutui:

– – Pere:

0808 20 100 – – – Pere pentru cidru, prezentate în vrac, de la 1 august la 31 decembrie–

0808 20 500 – – – Altele: –

0808 20 900 – – Gutui –

0809 Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe, proaspete:

0809 10 00 – Caise

0809 20 – Cireşe şi vişine:

0809 20 050 – – Vişine (Prunus cerasus) –

0809 20 950 – – Altele –

0809 30 – Piersici, inclusiv nectarine:

Page 85: Nomenclator Cap.I

0809 30 100 – – Nectarine –

0809 30 900 – – Altele –

0809 40 – Prune şi porumbe:

0809 40 050 – – Prune –

0809 40 900 – – Porumbe –

0810 Alte fructe, proaspete:

0810 10 000 – Căpşune şi fragi –

0810 20 – Zmeură, mure, dude şi hibrizi ale acestora:

0810 20 100 – – Zmeură –

0810 20 900 – – Altele –

0810 40 – Merişor, afine şi alte fructe din specia Vaccinium:

0810 40 100 – – Merişor (fructe din specia Vaccinium vitis idaea) –

0810 40 300 – – Fructe din specia Vaccinium myrtillus –

0810 40 500 – – Fructe din specia Vaccinium macrocarpon şi din specia Vaccinium corymbosum–

0810 40 900 – – Altele –

0810 50 000 – Kiwi –

0810 60 000 – Durian (fruct al pomului din specia Durio zibethinus) –

0810 90 – Altele:

0810 90 300 – – Tamarine, fructe de caju, fructele arborelui Jack, litchi şi sapotile –

0810 90 400 – – Fructele pasiunii, carambola şi pitahaya –

− − Coacaze negre, albe sau roşii şi agrişe:

0810 90 500 − − − Coacaze negre –

0810 90 600 − − − Coacaze roşii –

0810 90 700 − − − Altele –

0810 90 950 – – Altele –

0811 Fructe, fierte sau nu în apă sau în vapori de apă, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

Page 86: Nomenclator Cap.I

0811 10 – Căpşune şi fragi:

– – La care s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

0811 10 110 – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate –

0811 10 190 – – – Altele –

0811 10 900 – – Altele –

0811 20 – Zmeură, mure, dude şi hibrizi ale acestora, coacăze negre, albe sau roşii şi agrişe:

– – La care s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

0811 20 110 – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate –

0811 20 190 – – – Altele –

– – Altele:

0811 20 310 – – – Zmeură –

0811 20 390 – – – Coacăze negre –

0811 20 510 – – – Coacăze roşii –

0811 20 590 – – – Mure şi dude –

0811 20 900 – – – Altele –

0811 90 – Altele:

– – La care s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

– – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate:

0811 90 110 – – – – Fructe tropicale şi nuci tropicale –

0811 90 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

0811 90 310 – – – – Fructe tropicale şi nuci tropicale –

0811 90 390 – – – – Altele –

– – Altele:

0811 90 500 – – – Fructe din specia Vaccinium myrtillus –

0811 90 700 – – – Fructe din specia Vaccinium myrtilloides şi din specia Vaccinium angustifolium–

– – – Cireşe şi vişine:

Page 87: Nomenclator Cap.I

0811 90 750 – – – – Vişine (Prunus cerasus) –

0811 90 800 – – – – Altele –

0811 90 850 – – – Fructe tropicale şi nuci tropicale –

0811 90 950 – – – Altele –

0812 Fructe şi nuci conservate provizoriu (de exemplu, cu bioxid de sulf, în saramură, în apă sulfurată sau în alte soluţii conservante), dar improprii alimentaţiei în această stare:

0812 10 000 – Cireşe şi vişine –

0812 90 – Altele:

0812 90 100 – – Caise –

0812 90 200 – – Portocale –

0812 90 300 – – Papaia –

0812 90 400 – – Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) –

0812 90 700 – – Guave, mango, mangustan, tamarine, mere de caju, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola, pitahaya şi nuci tropicale –

0812 90 980 – – Altele –

0813 Fructe uscate, altele decît cele de la poziţiile 0801–0806; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la prezentul Сapitol

0813 10 000 – Caise –

0813 20 000 – Prune –

0813 30 000 – Mere –

0813 40 – Alte fructe:

0813 40 100 – – Piersici, inclusiv nectarine –

0813 40 300 – – Pere –

0813 40 500 – – Papaia –

0813 40 600 – – Tamarine –

0813 40 700 – – Mere de caju, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola şi pitahaya –

0813 40 950 – – Altele –

0813 50 – Amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la prezentul capitol:

Page 88: Nomenclator Cap.I

– – Amestecuri de fructe uscate, altele decît cele de la poziţiile 0801 la 0806:

– – – Care nu conţin prune:

0813 50 120 – – – – De papaia, tamarine, mere de caju, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola şi pitahaya –

0813 50 150 – – – – Altele –

0813 50 190 – – – Care conţin prune –

– – Amestecuri constituite numai din nuci de la poziţiile 0801 şi 0802:

0813 50 310 – – – Din nuci tropicale –

0813 50 390 – – – Altele –

– – Alte amestecuri:

0813 50 910 – – – Care nu conţin prune sau smochine –

0813 50 990 – – – Altele –

0814 00 000 Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate sau semiconservate în saramură, în apă sulfurată sau în alte soluţii conservante –

Page 89: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 09

CAFEA, CEAI, MATE ŞI CONDIMENTE

Note de Capitol:

1. Amestecurile de produse de la poziţiile de la 0904 pînă la 0910 se clasifică după cum urmează:

a) amestecurile de produse de la una şi aceeaşi poziţie se clasifică la această poziţie;

b) amestecurile de produse de la poziţii diferite se clasifică la poziţia 0910.

Faptul că produsele de la poziţiile de la 0904 pînă la 0910 (inclusiv amestecurile vizate la literele a) sau b) de la nota 1 conţin alte substanţe nu le afectează clasificarea, atîta timp cît amestecurile astfel obţinute păstrează caracterul esenţial al produselor prevăzute la fiecare dintre aceste poziţii. În caz contrar, aceste amestecuri sunt excluse din prezentul Capitol şi sunt clasificate la poziţia 2103, dacă constituie condimente sau amestecuri de condimente.

2. Prezentul Capitol nu cuprinde piperul numit "de Cubebe" (Piper cubeba) şi nici celelalte produse de la poziţia 1211.

Notă complementară

Taxa aplicată la amestecurile vizate la nota 1 (a) trebuie să fie cea aplicată la componenta cu cea mai înaltă taxă.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

0901 Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată; coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conţinînd cafea, indiferent de proporţiile amestecului:

– Cafea neprăjită:

0901 11 000 – – Nedecofeinizată –

0901 12 000 – – Decofeinizată –

– Cafea prăjită:

Page 90: Nomenclator Cap.I

0901 21 000 – – Nedecofeinizată –

0901 22 000 – – Decofeinizată –

0901 90 – Altele:

0901 90 100 – – Coji şi pelicule de cafea –

0901 90 900 – – Înlocuitori de cafea conţinînd cafea –

0902 Ceai, chiar aromatizat:

0902 10 000 – Ceai verde (nefermentat), prezentat în ambalaje directe cu un conţinut de maximum 3 kg –

0902 20 000 – Ceai verde (nefermentat), altfel prezentat –

0902 30 000 – Ceai negru (fermentat) şi ceai parţial fermentat, prezentat în ambalaje directe cu un conţinut de maximum 3 kg –

0902 40 000 – Ceai negru (fermentat) şi ceai parţial fermentat, altfel prezentat –

0903 00 000 Mate –

0904 Piper (din genul “Piper”); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau pulverizat:

– Piper:

0904 11 000 – – Nemăcinat şi nepulverizat –

0904 12 000 – – Măcinat sau pulverizat –

0904 20 – Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau pulverizat:

– – Nemăcinat şi nepulverizat:

0904 20 100 – – – Ardei dulci sau ardei graşi –

0904 20 300 – – – Altele: –

0904 20 900 – – Măcinat sau pulverizat –

0905 00 000 Vanilie –

0906 Scorţişoară şi flori de scorţişoară:

− Nemăcinate şi nepulverizate:

0906 11 000 − − Scorţişoară (Cinnamomum zeylanicum Blume) –

0906 19 000 − − Altele –

0906 20 000 – Măcinate sau pulverizate –

Page 91: Nomenclator Cap.I

0907 00 000 Cuişoare (fructe întregi, cuişoare şi codiţe) –

0908 Nucşoară, mirodenie din coaja uscată a nucşoarei şi cardamom:

0908 10 000 – Nucşoară

0908 20 000 – Mirodenie din coaja uscată a nucşoarei

0908 30 000 – Cardamom –

0909 Seminţe de anason, de badian, de mărar, de coriandru, de chimen sau de chimion; bace de ienupăr:

0909 10 000 – Seminţe de anason sau de badian -

0909 20 000 – Seminţe de coriandru –

0909 30 000 – Seminţe de chimion -

0909 40 000 – Seminţe de chimen: -

0909 50 000 – Seminţe de mărar; bace de ienupăr -

0910 Ghimbir, şofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry şi alte mirodenii:

0910 10 000 – Ghimbir -

0910 20 – Şofran:

0910 20 100 – – Nemăcinate şi nepulverizate –

0910 20 900 – – Măcinate sau pulverizate –

0910 30 000 – Curcuma –

– Alte mirodenii:

0910 91 – – Amestecuri prevăzute în nota 1 litera b) de la prezentul Capitol:

0910 91 100 – – – Nemăcinate şi nepulverizate –

0910 91 900 – – – Măcinate sau pulverizate –

0910 99 – – Altele:

0910 99 100 − − − Seminte de schinduf –

− − − Cimbru:

− − − − Nemăcinat si nepulverizat:

0910 99 310 − − − − − Cimbru sălbatic (Thymus serpyllum) –

0910 99 330 − − − − − Altele –

Page 92: Nomenclator Cap.I

0910 99 390 − − − − Măcinat sau pulverizat –

0910 99 500 − − − Frunze de dafin –

0910 99 600 − − − Curry –

− − − Altele:

0910 99 910 − − − − Nemăcinate şi nepulverizate –

0910 99 990 − − − − Măcinate sau pulverizate –

CAPITOLUL 10

CEREALE

Note de Capitol:

1. A) Produsele menţionate în textul poziţiilor prezentului Capitol se clasifică la aceste poziţii numai dacă sînt boabe, inclusiv în spice sau pe tulpini.

B) Prezentul Capitol nu cuprinde boabele care au fost decorticate sau altfel prelucrate. Totuşi orezul decorticat, albit, sticlos, glasat, prefiert sau sport este clasificat la poziţia 1006.

2. Poziţia 1005 nu cuprinde porumbul dulce (Capitolul 7).

Notă de subpoziţie:

Prin “grîu dur” se înţelege grîul din specia Triticum durum şi hibrizii derivaţi din încrucişarea speciilor de Triticum durum care au acelaşi număr (28) de cromozomi ca acesta.

Note complementare:

1. Se consideră:

a) “orez cu bobul rotund”, în sensul codurilor tarifare 1006 10 210, 1006 10 920, 1006 20 110, 1006 20 920, 1006 30 210, 1006 30 420, 1006 30 610 şi 1006 30 920, orezul cu lungimea maximă a bobului de 5,2 mm şi cu raportul lungime/ lăţime sub 2;

Page 93: Nomenclator Cap.I

b) “orez cu bobul mijlociu”, în sensul codurilor tarifare 1006 10 230, 1006 10 940, 1006 20 130, 1006 20 940, 1006 30 230, 1006 30 440, 1006 30 630 şi 1006 30 940, orezul cu lungimea bobului de peste 5,2 mm, dar de maximum 6 mm şi cu raportul lungime/ lăţime sub 3;

c) “orez cu bobul lung”, în sensul codurilor tarifare 1006 10 250, 1006 10 270, 1006 10 960, 1006 10 980, 1006 20 150, 1006 20 170, 1006 20 960, 1006 20 980, 1006 30 250, 1006 30 270, 1006 30 460, 1006 30 480, 1006 30 650, 1006 30 670, 1006 30 960 şi 1006 30 980, orezul cu lungimea bobului de peste 6 mm;

d) “orez nedecorticat (orez paddy)”, în sensul codurilor tarifare 1006 10 210, 1006 10 230, 1006 10 250, 1006 10 270, 1006 10 920, 1006 10 940, 1006 10 960 şi 1006 10 980, orezul cu pleavă după treierat;

e) “orez decorticat”, în sensul codurilor tarifare 1006 20 110, 1006 20 130, 1006 20 150, 1006 20 170, 1006 20 920, 1006 20 940, 1006 20 960 şi 1006 20 980, orezul care a fost separat doar de pleavă. Termenul se referă, între altele, la categoriile de orez cunoscute sub denumirile de “orez brun”, “orez cargo”, “orez loonzain” şi “orez sbramato”;

f) “orez semialbit”, în sensul codurilor tarifare 1006 30 210, 1006 30 230, 1006 30 250, 1006 30 270, 1006 30 420, 1006 30 440, 1006 30 460 şi 1006 30 480, orezul care a fost separat de pleavă, de o parte din germeni şi de o parte sau de toate straturile exterioare ale pericarpului, dar nu şi de straturile interioare;

g) “orez albit”, în sensul codurilor tarifare 1006 30 610, 1006 30 630, 1006 30 650, 1006 30 670, 1006 30 920, 1006 30 940, 1006 30 960 şi 1006 30 980, orezul care a fost separat de pleavă, de toate straturile exterioare şi interioare ale pericarpului, de totalitatea germenilor, în cazul orezului cu bobul lung şi a orezului cu bobul mijlociu, şi de cel puţin o parte din germeni, în cazul orezului cu bob rotund, dar pe care mai pot exista striuri albe longitudinale pe maximum 10% din cantitatea de boabe;

h) “orez spart”, în sensul codului tarifar 1006 40, fragmentele de boabe, cu lungimea maximă de trei sferturi din lungimea medie a boabelor întregi

2. Taxa aplicată la amestecurile din acest capitol urmează a fi:

Page 94: Nomenclator Cap.I

a) în amestecurile la care una dintre componente reprezintă cel puţin 90 % din greutate, se aplică taxa stabilită la acaestă componentă;

b) în alte amestecuri, se va aplica taxa componentei cu cea mai mare taxă la import.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

1001 Grîu şi meslin (amestec de grîu cu secară în proporţie de doi la unu):

1001 10 000 – Grîu dur –

1001 90 – Altele:

1001 90 100 – – Alac (Triticum spelta) destinat însămînţării –

– – Alac (Triticum spelta), grîu comun şi meslin:

1001 90 910 – – – Grîu comun şi meslin destinat însămînţării –

1001 90 990 – – – Altele –

1002 00 000 Secară –

1003 00 Orz: –

1003 00 100 – Destinat însămînţării –

1003 00 900 – Altele –

1004 00 000 Ovăz –

1005 Porumb

1005 10 – Destinat însămînţării:

– – Hibrizi:

1005 10 110 – – – Hibrizi dubli şi hibrizi încrucişaţi –

1005 10 130 – – – Hibrizi încrucişaţi de trei ori –

1005 10 150 – – – Hibrizi simpli –

1005 10 190 – – – Altele –

1005 10 900 – – Altele –

1005 90 000 – Altele –

1006 Orez

1006 10 – Orez nedecorticat (orez paddy):

Page 95: Nomenclator Cap.I

1006 10 100 – – Destinat însămînţărilor –

– – Altele:

– – – Prefiert (parboiled):

1006 10 210 – – – – Cu bobul rotund –

1006 10 230 – – – – Cu bobul mijlociu –

– – – – Cu bobul lung:

1006 10 250 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 10 270 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime egal sau mai mare de 3 –

– – – Altele:

1006 10 920 – – – – Cu bobul rotund –

1006 10 940 – – – – Cu bobul mijlociu –

– – – – Cu bobul lung:

1006 10 960 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 10 980 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime egal sau mai mare de 3 –

1006 20 – Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):

– – Prefiert (parboiled):

1006 20 110 – – – Cu bobul rotund –

1006 20 130 – – – Cu bobul mijlociu –

– – – Cu bobul lung:

1006 20 150 – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 20 170 – – – – Care prezintă un raport lungime / lăţime egal sau mai mare de 3–

– – Altele:

1006 20 920 – – – Cu bobul rotund –

1006 20 940 – – – Cu bobul mijlociu –

– – – Cu bobul lung:

1006 20 960 – – – – Care prezintă un raport lungime / lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 20 980 – – – – Care prezintă un raport lungime / lăţime egal sau mai mare de 3–

Page 96: Nomenclator Cap.I

1006 30 – Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:

– – Orez semialbit:

– – – Prefiert (parboiled):

1006 30 210 – – – – Cu bobul rotund –

1006 30 230 – – – – Cu bobul mijlociu –

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 250 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 30 270 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime egal sau mai mare de 3 –

– – – Altele:

1006 30 420 – – – – Cu bobul rotund –

1006 30 440 – – – – Cu bobul mijlociu –

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 460 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 30 480 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime egal sau mai mare de 3 –

– – Orez albit:

– – – Prefiert (parboiled):

1006 30 610 – – – – Cu bobul rotund –

1006 30 630 – – – – Cu bobul mijlociu –

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 650 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 30 670 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime egal sau mai mare de 3 –

– – – Altele:

1006 30 920 – – – – Cu bobul rotund –

1006 30 940 – – – – Cu bobul mijlociu –

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 960 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime cuprins între 2 şi 3 –

1006 30 980 – – – – – Care prezintă un raport lungime/lăţime egal sau mai mare de 3 –

Page 97: Nomenclator Cap.I

1006 40 000 – Orez spart –

1007 00 Boabe de sorg:

1007 00 100 – Hibrizi, destinaţi însămînţărilor –

1007 00 900 – Altele –

1008 Hrişcă, mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte cereale :

1008 10 000 – Hrişcă –

1008 20 000 – Mei –

1008 30 000 – Seminţe de Phalaris Canariensis –

1008 90 – Alte cereale:

1008 90 100 – – Triticale –

1008 90 900 – – Altele –

CAPITOLUL 11

PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUL; MALŢ; AMIDON;

INULINĂ; GLUTEN DE GRÎU

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitolul nu cuprinde:

a) malţul prăjit, folosit drept înlocuitor de cafea (poziţia 0901 sau 2101);

b) făina, crupele, grişul, amidonul preparate de la poziţia 1901;

c) corn flakes (fulgi de porumb) şi alte produse de la poziţia 1904;

d) legumele preparate sau conservate de la poziţiile 2001, 2004 sau 2005;

e) produsele farmaceutice (Capitolul 30);

Page 98: Nomenclator Cap.I

f) amidonurile cu însuşiri de produse cosmetice, de parfumerie sau de toaletă (Capitolul 33);

2.A) Produsele care provin din măcinatul cerealelor, menţionate în tabelul de mai jos, se clasifică la prezentul Capitol, dacă au, simultan, în greutate şi pe produs uscat:

a) un conţinut de amidon (determinat prin metoda polarimetrică Ewers modificată) superior celui indicat în coloana 2;

b) un conţinut de cenuşă (scăzîndu-se substanţele minerale ce ar fi putut fi adăugate) care să nu depăşească pe cel menţionat în coloana 3.

Cele care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus se clasifică la poziţia 2302. Totuşi germenii de cereale, întregi, aplatizaţi, sub formă de fulgi sau măcinaţi, se clasifică în toate cazurile la poziţia 1104.

2.B) Produsele de felul celor prevăzute în prezentul Capitol, în virtutea dispoziţiilor de mai sus, se clasifică la poziţiile 1101 sau 1102 atunci cînd coeficientul de trecere printr-o sită de plasă metalică cu ochiuri ale căror dimensiuni corespund celor indicate în coloanele 4 sau 5, după caz, este egal sau mai mare (în greutate), decît cel menţionat pentru cereala respectivă.

În caz contrar, se clasifică la poziţiile 1103 sau 1104.

Tipul cerealei Conţinutul

de amidon Conţinutul

de cenuşă Coeficientul de trecere prin sita

cu ochiuri de:

315 micrometri

(microni) 500 micrometri

(microni)

1 2 3 4 5

Grîu şi secară 45% 2,5% 80% -

Orz 45% 3% 80% -

Ovăz 45% 5% 80% -

Porumb şi boabe de sorg 45% 2% - 90%

Page 99: Nomenclator Cap.I

Orez 45% 1,6% 80% -

Hrişcă 45% 4% 80% -

Alte cereale 45% 2% 50% -

3. În sensul poziţiei 1103, prin termenii crupe şi griş se înţeleg produsele obţinute prin fragmentarea (sfărîmarea) boabelor de cereale în următoarele condiţii:

a) produsele din porumb trebuie să treacă printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 2 mm, în proporţie de minimum 95% din greutate;

b) produsele din alte cereale trebuie să treacă printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 1,25 mm în proporţie de minimum 95% din greutate.

Note complementare

1. Taxa aplicată la amestecurile din acest Capitol urmează a fi:

a) în amestecurile în care un dintre componente reprezintă cel puţin 90 % din greutate, se aplică taxa stabilită la această componentă;

b) în alte amestecuri, se va aplica taxa componentului cu cea mai mare taxă la import.

2. În sensul poziţiei 1106, sînt considerate ca “făină, griş şi pudră”, produsele, altele decît nucile de cocos fărîmate şi deshidratate, obţinute prin măcinare sau prin alte procese de fragmentare, din legume cu păstăi uscate de la poziţia 0713, din sago, rădăcini, tuberculi de la poziţia 0714 sau din produsele de la Capitolul 8, şi care corespund următoarelor condiţii:

a) în cazul legumelor cu păstaie uscată, sago, rădăcinilor, tuberculilor şi produselor de la Capitolul 8 (cu excepţia fructelor în coajă de la poziţiile 0801 şi 0802), minimum 95% din greutate trece printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 2 mm;

b) în cazul fructelor în coajă de la poziţiile 0801 şi 0802, minimum 50% din greutate trece printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 2,5 mm.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

1101 00 Făină de grîu sau meslin

Page 100: Nomenclator Cap.I

– Făină de grîu:

1101 00 11 – – De grîu dur:

1101 00 111 ---Fortificată cu fier şi acid folic –

1101 00 119 - - - Altele –

1101 00 15 - - De grîu comun şi alac: -

1101 00 151 - - - Fortificată cu fier şi acid folic -

1101 00 159 - - - Altele -

1101 00 900 - Făină de meslin -

1102 Făină de cereale, altele decît grîu sau meslin:

1102 10 000 – Făină de secară –

1102 20 – Făină de porumb (mălai):

1102 20 100 – – Cu un conţinut de substanţe grase care să nu depăşească 1,5% din greutate –

1102 20 900 – – Altele –

1102 90 – Altele:

1102 90 100 – – De orz –

1102 90 300 – – De ovăz –

1102 90 500 − − De orez –

1102 90 900 – – Altele –

1103 Crupe, grişuri şi aglomerate sub formă de pelete din cereale

– Crupe şi grişuri:

1103 11 – – De grîu:

1103 11 100 – – – De grîu dur –

1103 11 900 – – – De grîu comun şi de alac (Triticum spelta) –

1103 13 – – De porumb:

1103 13 100 – – – Cu un conţinut de substanţe grase care să nu depăşească 1,5% din greutate–

1103 13 900 – – – Altele –

1103 19 – – De alte cereale:

Page 101: Nomenclator Cap.I

1103 19 100 – – – De secară –

1103 19 300 – – – De orz –

1103 19 400 – – – De ovăz –

1103 19 500 – – – De orez –

1103 19 900 – – – Altele –

1103 20 – Aglomerate sub formă de pelete:

1103 20 100 – – De secară –

1103 20 200 – – De orz –

1103 20 300 – – De ovăz –

1103 20 400 – – De porumb –

1103 20 500 – – De orez –

1103 20 600 – – De grîu –

1103 20 900 – – Altele –

1104 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu, decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepţia orezului de la poziţia 1006; germeni de cereale, întregi, presaţi, sub formă de fulgi sau zdrobiţi:

– Boabe presate sau sub formă de fulgi:

1104 12 – – De ovăz:

1104 12 100 – – – Boabe presate –

1104 12 900 – – – Sub formă de fulgi–

1104 19 – – De alte cereale:

1104 19 100 – – – De grîu –

1104 19 300 – – – De secară –

1104 19 500 – – – De porumb –

– – – De orz:

1104 19 610 – – – – Boabe presate –

1104 19 690 – – – – Sub formă de fulgi –

– – – Altele:

Page 102: Nomenclator Cap.I

1104 19 910 – – – – Fulgi de orez –

1104 19 990 – – – – Altele –

– Alte boabe prelucrate (de exemplu, decojite, lustruite, tăiate sau zdrobite):

1104 22 – – De ovăz:

1104 22 200 – – – Decojite (decorticate) –

1104 22 300 – – – Decojite, tăiate sau zdrobite (aşa-zise Grutze sau Grutten) –

1104 22 500 – – – Lustruite –

1104 22 900 – – – Numai zdrobite –

1104 22 980 – – – Altele –

1104 23 – – De porumb:

1104 23 100 – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite –

1104 23 300 – – – Lustruite –

1104 23 900 – – – Numai zdrobite –

1104 23 990 – – – Altele –

1104 29 – – De alte cereale:

– – – De orz

1104 29 010 – – – – Decojite

1104 29 030 – – – – Decojite, tăiate sau zdrobite (aşa-zise Grutze sau Grutten)

1104 29 050 – – – – Lustruite

1104 29 070 – – – – Numai zdrobite

1104 29 090 – – – – Altele

– – – Altele:

– – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite:

1104 29 110 – – – – – De grîu –

1104 29 180 – – – – – Altele –

1104 29 300 – – – – Lustruite

– – – – Numai zdrobite:

Page 103: Nomenclator Cap.I

1104 29 510 – – – – – De grîu –

1104 29 550 – – – – – De secară –

1104 29 590 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

1104 29 810 – – – – – De grîu –

1104 29 850 – – – – – De secară –

1104 29 890 – – – – – Altele –

1104 30 – Germeni de cereale, întregi, presaţi, sub formă de fulgi sau zdrobiţi:

1104 30 100 – – De grîu –

1104 30 900 – – Altele –

1105 Făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

1105 10 000 – Făină, griş şi pudră –

1105 20 000 – Fulgi, granule şi aglomerate sub formă de pelete –

1106 Făină, griş şi pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziţia 0713, din Sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziţia 0714 şi din produsele de la Capitolul 08

1106 10 000 – Din legume cu păstaie uscate de la poziţia 0713 –

1106 20 – Din Sago, sau din rădăcini sau tuberculi de la poziţia 0714:

1106 20 100 – – Denaturate –

1106 20 900 – – Altele –

1106 30 – Din produse de la Capitolul 08:

1106 30 100 – – Din banane –

1106 30 900 – – Altele –

1107 Malţ, chiar prăjit:

1107 10 – Neprăjit:

– – De grîu:

1107 10 110 – – – Prezentat sub formă de făină –

1107 10 190 – – – Altele –

– – Altele:

Page 104: Nomenclator Cap.I

1107 10 910 – – – Prezentate sub formă de făină –

1107 10 990 – – – Altele –

1107 20 000 – Prăjit –

1108 Amidon şi fecule; inulină

– Amidon şi fecule:

1108 11 000 – – Amidon de grîu –

1108 12 000 – – Amidon de porumb –

1108 13 000 – – Fecule de cartofi –

1108 14 000 – – Fecule de manioc –

1108 19 – – Alte tipuri de amidon şi fecule:

1108 19 100 – – – Amidon de orez –

1108 19 900 – – – Altele –

1108 20 000 – Inulină –

1109 00 000 Gluten de grîu, chiar uscat –

[Poz.1101 00 în redacţiaHG171 din 19.03.12, MO54-59/23.03.12 art.201]

CAPITOLUL 12

SEMINŢE ŞI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINŢE ŞI FRUCTE DIVERSE;

PLANTE INDUSTRIALE ŞI MEDICINALE; PAIE ŞI FURAJE

Note de Capitol:

1. Poziţia 1207 cuprinde, între alte, nuci şi miez de palmier, seminţe de bumbac, ricin, susan, muştar, şofran, mac şi Karite, considerate ca seminţe oleaginoase. Din poziţia dată sînt excluse produsele de la poziţiile 0801 sau 0802, precum şi măslinele (Capitolul 7 sau Capitolul 20).

Page 105: Nomenclator Cap.I

2. Poziţia 1208 cuprinde nu numai făina nedegresată, ci şi făina parţial degresată sau care a fost degresată, iar ulterior complet sau parţial reunsă cu uleiurile iniţiale. Reziduurile de la poziţiile de la 2304 pînă la 2306 sînt excluse.

3. Seminţele de sfeclă, ierburi pentru păşuni şi fîneţe, flori ornamentale, zarzavaturi, arbori forestieri sau pomi fructiferi, măzăriche (altele decît cele din specia Vicia faba ) şi lupin sînt considerate ca seminţe pentru însămînţare în sensul poziţiei 1209.

Din această poziţie sînt excluse, chiar şi dacă sînt utilizate pentru însămînţare:

a) legumele cu păstaie şi porumbul dulce (Capitolul 07);

b) condimentele şi alte produse de la Capitolul 09;

c) cerealele (Capitolul 10);

d) produsele de la poziţiile de la 1201 pînă la 1207 sau de la poziţia 1211.

4. Poziţia 1211 cuprinde, între altele, plantele şi părţile din plante ale următoarelor specii: busuioc, limba mielului (Borrago officinale), ginseng, isop (Issopus officinalis), lemn dulce (Glycyrrhiza echinata), diverse specii de mentă, rosmarin, virnanţ (Ruta graveoleus), salvie (Salvia officinalis) şi pelin (Artemisia absinthium).

Din contra, sînt excluse:

a) produsele farmaceutice de la Capitolul 30;

b) produsele de parfumerie şi toaletă preparate şi preparatele cosmetice de la Capitolul 33 sau

c) insecticidele, fungicidele, erbicidele, dezinfectantele şi produsele similare de la poziţia 3808.

5. În sensul poziţiei 1212, termenul de alge nu cuprinde:

a) microorganismele monocelulare moarte de la poziţia 2102;

b) culturile de microorganisme de la poziţia 3002;

c) îngrăşămintele de la poziţiile 3101 sau 3105.

Page 106: Nomenclator Cap.I

Notă de subpoziţie:

În sensul subpoziţiei 1205 10, prin expresia “seminţe de rapiţă şi rapiţă sălbatică cu un conţinut redus de acid erucic” se înţeleg seminţele de rapiţă şi rapiţă sălbatică conţinînd un ulei stabilizat cu conţinut de acid erucic sub 2% din greutate şi o componentă solidă ce conţine mai puţin de 30 micromolecule de glucosinol/ gram.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

1201 00 Boabe de soia, chiar sfărîmate:

1201 00 100 – Destinate însămînţării–

1201 00 900 – Altele –

1202 Arahide, neprăjite şi nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărîmate

1202 10 – În coajă:

1202 10 100 – – Destinate însămînţării –

1202 10 900 – – Altele –

1202 20 000 – Decorticate, chiar sfărîmate –

1203 00 000 Copra –

1204 00 Seminţe de in, chiar sfărîmate

1204 00 100 – Destinate însămînţării–

1204 00 900 – Altele –

1205 Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărîmate:

1205 10 – Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică cu un conţinut redus de acid erucic:

1205 10 100 – – Destinate însămînţării –

1205 10 900 – – Altele –

1205 90 000 – Altele -

1206 00 Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărîmate:

1206 00 100 – Destinate însămînţării–

– Altele:

Page 107: Nomenclator Cap.I

1206 00 910 – – Decorticate; în coji cu dungi albe sau gri –

1206 00 990 – – Altele –

1207 Alte fructe şi seminţe oleaginoase, chiar sfărîmate:

1207 20 – Seminţe de bumbac:

1207 20 100 – – Destinate însămînţării –

1207 20 900 – – Altele –

1207 40 – Seminţe de susan:

1207 40 100 – – Destinate însămînţării –

1207 40 900 – – Altele –

1207 50 – Seminţe de muştar:

1207 50 100 – – Destinate însămînţării –

1207 50 900 – – Altele –

– Altele:

1207 91 – – Seminţe de mac:

1207 91 100 – – – Destinate însămînţării –

1207 91 900 – – – Altele –

1207 99 – – Altele:

1207 99 150 – – – Destinate însămînţării –

– – – Altele:

1207 99 910 – – – – Seminţe de cînepă –

1207 99 970 – – – – Altele –

1208 Făină şi griş din fructe şi seminţe oleaginoase, altele decît cele de muştar:

1208 10 000 – Din boabe de soia –

1208 90 000 – Altele –

1209 Seminţe, fructe şi spori, folosite pentru însămînţat:

1209 10 000 – Seminţe de sfeclă de zahăr –

– Seminţe de plante furajere:

Page 108: Nomenclator Cap.I

1209 21 000 – – De lucernă –

1209 22 – – De trifoi (Trifolium spp.):

1209 22 100 – – – De trifoi roşu (Trifolium pratense L.) –

1209 22 800 – – – Altele –

1209 23 – – De păiuş:

1209 23 110 – – – De păiuş-de-fîneţe (Festuca pratensis Huds.) –

1209 23 150 – – – De păiuş-roşu (Festuca rubra L.) –

1209 23 800 – – – Altele –

1209 24 000 – – De iarbă de Kentucky (Poa pratensis L.) –

1209 25 – – De raigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 100 – – – De raigras italian (Lolium multiflorum Lam.) –

1209 25 900 – – – De raigras peren (Lolium perenne L.) –

1209 29 – – Altele:

1209 29 100 – – – De măzăriche; de firuţă de baltă (Poa palustris L.) şi şuvăr de munte (Poa trivialis L.); golomăţ (Dactylis glomerata L.); iarba vîntului (Agrostis) –

1209 29 350 − − − Seminţe de timoftică –

1209 29 500 – – – Seminţe de lupin –

1209 29 600 – – – Seminţe de sfeclă (cu excepţia seminţelor sfeclei de zahăr) –

1209 29 800 – – – Altele –

1209 30 000 – Seminţe de plante erbacee cultivate în principal pentru flori –

– Altele:

1209 91 – – Seminţe de legume:

1209 91 100 – – – Seminţe de gulii (Brassica oleracea, var. caulorapa şi gongylodes L.) –

1209 91 300 – – – Seminţe de sfeclă roşie (Beta vulgaris var. conditiva)

1209 91 900 – – – Altele –

1209 99 – – Altele:

1209 99 10 – – – Seminţe de arbori de pădure:

– – – Altele:

Page 109: Nomenclator Cap.I

1209 99 910 – – – – Seminţe de plante cultivate în principal pentru florile lor, altele decît cele menţionate la poziţia 1209 30 000 –

1209 99 990 – – – – Altele –

1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărîmate, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete; lupulină:

1210 10 000 – Conuri de hamei, nemăcinate şi nici sub formă de pudră sau pelete –

1210 20 – Conuri de hamei, măcinate, sub formă de pudră sau pelete; lupulină:

1210 20 100 – – Conuri de hamei, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete, cu un conţinut ridicat de lupulină; lupulină –

1210 20 900 – – Altele –

1211 Plante şi părţi de plante, seminţe şi fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărîmate sau sub formă de pudră:

1211 20 000 – Rădăcini de genişeni –

1211 30 000 – Frunze de coca –

1211 40 000 – Tulpini de mac –

1211 90 – Altele:

1211 90 300 – – Boabe de tonka –

1211 90 850 – – Altele –

1212 Roşcove, alge, sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sîmburi şi miez de sîmburi de fructe şi alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentaţiei umane, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

1212 20 000 – Alge –

– Altele:

1212 91 – – Sfeclă de zahăr:

1212 91 200 – – – Uscată, chiar măcinată –

1212 91 800 – – – Altele –

1212 99 – – Altele:

1212 99 200 – – – Rădăcini de cicoare –

1212 99 300 − − − Roşcove –

Page 110: Nomenclator Cap.I

− − − Seminţe de roşcov:

1212 99 410 − − − − Nedecorticate, nezdrobite sau nemăcinate –

1212 99 490 − − − − Altele –

1212 99 700 – – – Altele –

1213 00 000 Paie şi pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete –

1214 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fîn, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche şi alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete:

1214 10 000 – Făină şi aglomerate sub formă de pelete de lucernă –

1214 90 – Altele:

1214 90 100 – – Sfeclă furajeră, gulii furajere şi alte rădăcini furajere–

1214 90 900 – – Altele –

Page 111: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 13

LAC, GUME, RĂŞINI ŞI ALTE SEVE ŞI EXTRACTE VEGETALE

Notă de Capitol:

Poziţia 1302 cuprinde, între altele, extractul de lemn dulce, de piretru, de hamei, de aloe şi opium.

Poziţia 1302 exclude:

a) extractul de lemn dulce cu conţinut de zaharoză de peste 10% din greutate sau care este prezentat sub formă de dulciuri (poziţia 1704);

b) extractele de malţ (poziţia 1901);

c) extractele de cafea, de ceai sau de mate (poziţia 2101);

d) sucurile şi extractele vegetale ce constituie băuturi alcoolice (Capitolul 22);

e) camforul natural şi glicirizina şi celelalte produse de la poziţiile 2914 sau 2938;

f) concentratul din tulpini de mac ce conţine minimum 50% din greutate alcaloizi (poziţia 2939);

g) medicamentele de la poziţiile 3003 sau 3004 şi reactivii folosiţi la determinarea grupelor sau factorilor sangvini (poziţia 3006);

h) extractele tanante sau tinctoriale (poziţiile 3201 sau 3203);

i) uleiurile esenţiale lichide sau solide, rezinoidele şi oleorăşinile de extracţie, prEurom şi apele distilate aromatice şi soluţiile apoase de uleiuri esenţiale, prEurom şi preparatele pe bază de substanţe odoriferante de felul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor (Capitolul 33);

j) cauciucul natural, balata, gutaperca, guayule, chicle (latex extras din Sapotier) şi gumele naturale similare (poziţia 4001).

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

1301 Şelac; gume, răşini, gume-răşini şi oleorăşini (de exemplu balsamuri), naturale:

Page 112: Nomenclator Cap.I

1301 20 000 – Gumă arabică–

1301 90 000 – Altele –

1302

Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi; agar-agar şi alte mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

– Seve şi extracte vegetale:

1302 11 000 – – Opiu –

1302 12 000 – – Din lemn dulce –

1302 13 000 – – Din hamei –

1302 19 – – Altele:

1302 19 050 – – – Oleorăşini de vanilie –

1302 19 800 – – – Altele –

1302 20 – Substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi:

1302 20 100 – – Uscate –

1302 20 900 – – Altele –

– Mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivaţi din produse vegetale, chiar modificaţi:

1302 31 000 – – Agar-agar –

1302 32 – – Mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivaţi din roşcove, din boabe de roşcove şi din seminţe de guar, chiar modificaţi:

1302 32 100 – – – Din roşcove sau din boabe de roşcove –

1302 32 900 – – – Din seminţe de guar –

1302 39 000 – – Altele –

CAPITOLUL 14

MATERIALE PENTRU ÎMPLETIT ŞI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ,

NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

Note de Capitol:

Page 113: Nomenclator Cap.I

1. Sînt excluse din prezentul Capitol şi se clasifică la Secţiunea XI materialele şi fibrele vegetale din speciile folosite în principal pentru fabricarea textilelor, indiferent de preparare, precum şi materialele vegetale supuse unei prelucrări speciale în vederea utilizării lor exclusive ca materiale textile.

2. Poziţia 1401 cuprinde, între alta bambusul (despicat sau nedespicat, tăiat în lungime sau netăiat, cu extremităţile rotunjite sau nerotunjite, albit sau nealbit, ignifugat sau neignifiat, lustruit sau nelustruit, vopsit sau nevopsit), fibrele de răchită, fibrele de răchită, trestia (stuf) şi produse similare, măduva ramurilor de palmier şi ramurile de palmier în fire. La această poziţie nu se clasifică fibrele, aşchiile sau ţăndările din lemn (poziţia 4404).

3. Poziţia 1404 nu cuprinde talaşul de lemn (poziţia 4405) şi smocurile folosite la confecţionarea periilor şi a articolelor similare (poziţia 9603).

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

1401 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu, bambus, ramuri de palmier, papură, stuf, trestie, răchită, rafie, paie de cereale curăţate, albite sau vopsite şi coajă de tei):

1401 10 000 – Bambus –

1401 20 000 – Ramuri de palmier –

1401 90 000 – Altele –

[1402]

[1403]

1404 Produse vegetale nedenumite şi necuprinse în altă parte:

1404 20 000 – Linters de bumbac –

1404 90 000 – Altele –

Page 114: Nomenclator Cap.I

SECŢIUNEA III

GRĂSIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

CAPITOLUL 15

GRĂSIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ ŞI PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) grăsimea de porc sau grăsimea de pasăre (poziţia marfară 0209);

b) untul, grăsimea şi uleiul de cacao (poziţia 1804);

Page 115: Nomenclator Cap.I

c) preparate alimentare finite cu un conţinut de peste 15% greutate, produse de la poziţia 0405 (Capitolul 21 în general);

d) jumări (poziţia 2301) şi reziduurile de la poziţiile 2304 - 2306;

e) acizi graşi, cerurile preparate, corpii graşi transformaţi în medicamente, vopsele, lacuri, săpun, produse de parfumerie, cosmetice sau de toaletă, uleiuri sulfonate şi alte produse de la Secţiunea VI sau

f) factis pentru cauciuc derivat din uleiuri (poziţia 4002).

2. Poziţia 1509 nu cuprinde uleiurile obţinute din măsline prin extragerea cu solvenţi (poziţia 1510).

3. Poziţia 1518 nu cuprinde grăsimile sau uleiurile, sau fracţiunile acestora, simplu denaturate, care se vor clasifica la poziţiile ce includ grăsimi, uleiuri şi fracţiuni nedenaturate, similare.

4. Pastele de neutralizare (pentru fabricarea săpunului), zaţurile sau rezidurile de uleiuri, pasta de stearină, pasta de glicerină şi reziduurile de suc sînt incluse la poziţiile 1522.

Notă de subpoziţie:

Prin “uleiuri de rapiţă cu un conţinut redus de acid erucic”, clasificate la poziţiile 1514 11 şi 1514 19, se înţelege ulei care conţine acid erucic maximum 2% din greutate.

Note complementare:

1. În subpoziţiile: 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 110, 1515 50 190, 1515 90 210, 1515 90 290, 1515 90 400-1515 90 590 şi 1518 00 310:

a) uleiul gras (nevolatil) de provenienţă vegetală, lichid sau solid, obţinut prin presare, trebuie să fie considerat “brut” dacă n-a fost supus altei prelucrări, în afară de următoarea:

- decantaţia în limitele unei perioade normale de timp;

- centrifugarea sau filtrarea cu condiţia că pentru separarea uleiului de componentele lui solide s-a aplicat numai forţa mecanică, cum este forţa de greutate, presiune sau centrifugă (exceptînd orice proces de filtrare adsorbţională sau orice alt proces fizic sau chimic);

Page 116: Nomenclator Cap.I

b) uleiul gras (nevelatil) de provenienţă vegetală, lichid sau solid, obţinut prin extracţie, trebuie să fie considerat în continuare “brut dacă el nici după culoare, nici după miros, nici la gust, nici după însuşirile analitice speciale general recunoscute nu poate fi distins de uleiurile şi grăsimile de provenienţă vegetală obţinute prin presare;

c) termenul “ulei brut” se extinde asupra uleiurilor de soia, rafinate prin hidratare, şi din seminţele de bumbac, curăţat de gosipol.

2A. În poziţiile 1509 şi 1510 se includ numai uleiurile obţinute exclusiv în urma prelucrării măslinelor, ale căror caracteristici analitice ale componenţei acide şi sterolice a sînt următoarele:

Tabelul I

Conţinutul de acid gras, procente în raport

cu cantitatea totală a acizilor graşi

Acidul gras Procente în conţinut

Acid miristic

Acid palmitic

Acidul palimitoleic

Acid heptadecanoic

Acid heptadecenoic

Acid stearic

Acid oleic

Acid linoleic

Acid linolenic

Acid aracidic

Acid eicosenoic

Page 117: Nomenclator Cap.I

Acid behenic (1)

Acid lignoceric

≤ 0,05

7,5-20,0

0,3-3,5

≤ 0,3

≤ 0,3

0,5-5,0

55,0-83,0

3,5-21,0

≤ 0,1

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

(1) ≤ 0,2 în cazul uleiurilor de la poziţia 1509

Tabelul II

Conţinutul de sterol, procente în raport

cu cantitatea totală a sterolului

Sterol Procente în conţinut

Colesterol

Brasocasterol

Campesterol

Page 118: Nomenclator Cap.I

Stigmasterol (1)

Betasitosterol (2)

Delta-7-stigmasterol ≤ 0,05

≤ 0,1

≤ 0,4

<Campesterol

≥ 93,0

≤ 0,5

(1) ≤ 0,2% pentru uleiurile de la poziţia 1510

(2) Condiţia nu e valabilă în cazul uleiului curat (“lampant”) (subpoziţia 1509 10 100) şi în cazul uleiului din reziduuri de măsline (subpoziţia 1510 00 100)

(3) Delta - 5,23 – stigmastadienol + chlerosterol+betasitosterol+ sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-sigmastadienol

În poziţiile 1509 şi 1510 nu sînt incluse uleiul de măsline, modificat chimic (bunăoară, uleiul de măsline rafinat) şi amestecurile uleiului de măsline cu alte uleiuri.

2. B) În subpoziţia 1509 10 se include numai uleiul de măsline, menţionat în punctele I şi II ale notei respective, obţinut exclusiv prin mijloace mecanice şi alte mijloace sau condiţii fizice şi în special prin condiţii termice, ce nu duc la înrăutăţirea calităţii uleiului şi care nu este supus oricărei altei prelucrări, în afară de spălare, decantaţie, centrifugare sau filtrare. Uleiurile obţinute din măsline cu utilizarea dizolvanţilor se referă la poziţia 1510.

I. În subpoziţia 1509 10 100 “uleiul de măsline curat din prima presare (rece) pentru scopuri de iluminare” (“lampante”) cu orice aciditate înseamnă ulei de măsline cu următoarele caracteristici:

a) cu un conţinut de ceară care să nu depăşească 300 mg/kg;

b) cu un conţunut de eritrodiolă şi uvaolă de maximum 4,5 %;

c) cu un conţinut de acizi graşi în poziţia a doua în trigliceride de maximum 1,5 %;

d) suma izomerilor transoleaginoşi mai mică de 0,10 %, iar suma izomerilor translini nu mai mare de 0,10 %;

Page 119: Nomenclator Cap.I

e) cu conţinut de stigmastadiene nu mai mare de 0,5 mg/kg;

f) diferenţa dintre HPLC şi conţinutul teoretic al trigleţirinului cu ECN42 de 0,3 sau mai puţin; sau

g) dacă există una din următoarele caracteristici:

1) conţinutul dizolvanţilor halogeni volatilii nu mai mare de 0,20 mg/kg în ansamblu şi nu mai mare de 0,10 mg/kg pentru fiecare dizolvant;

2) caracteristicile organoleptice, ce permit evidenţierea defectelor care depăşesc 2,5 conform anexei XII a Regulamentului (EEC) nr. 2568/91.

II. La subpoziţia 1509 10 900 termenul “ulei de primă presare” înseamnă uleiul de măsline cu următoarele caracteristici:

a) conţinutul de acid, recalculat în acid de măsline, nu mai mult de 2,0 g la 100 gr;

b) numărul peroxizilor nu mai mare de 20 meq O2/kg;

c) conţinutul de ceară care să nu depăşească 250 mg/kg;

d) conţinutul dizolvanţilor halogeni volatili nu mai mult de 0,20 mg/kg în ansamblu şi nu mai mult de 0,10 mg/kg pentru fiecare dizolvant;

e) coeficientul de extincţie K270 nu mai mare de 0,250;

f) modificarea coeficientului de extincţie ∆K în jurul a 270 nm de la 0,01;

g) caracteristicile organoleptice, ce permit evidenţierea defectelor care nu depăşesc 2,5 conform Anexei XII a Regulamentului (EEC) nr. 2568/91;

h) conţinutul de eritrodiolină şi uvaolă nu mai mare de 4,5 %;

i) conţinutul de acizi graşi saturaţi în poziţia a doua în trigliceride nu mai mare de 1,5 %;

j) suma izomerilor transoleagenoşi mai mică de 0,05 %, iar suma izomerilor translini plus translinolini nu mai mare de 0,05 %;

k) conţinutul de stigmatadiene nu mai mare de 0,15 mg/kg;

l) diferenţa dintre HPLC şi conţinutul teoretic al trigleţirinului cu ECN42 de 0,2 sau mai puţin.

2. C) Subpoziţia 1509 90 include ulei de măsline obţinut de la prelucrarea uleiurilor de măsline menţionate în subpoziţia 1509 10 100 sau 1509 10 900, amestecat sau neamestecat cu ulei de măsline curat şi avînd următoarele caracteristici:

a) conţinutul de acid recalculat în acid de măsline nu mai mult de 1,0 g la 100 g;

b) conţinutul de ceară care să nu depăşească 350 mg/kg;

c) coeficientul extincţiei K270 (100) nu mai mare de 0.90;

Page 120: Nomenclator Cap.I

d) modificaea coeficientului extincţiei ∆K în jurul a 270 nm cu nu mai mult de 0,15;

e) conţinutul de eritrodiolă şi uvaolă nu mai mare de 4,5 %;

f) conţinutul de acizi graşi saturaţi în poziţia a doua în trigliceride nu mai mare de 1,8 %;

g) suma izomerilor transoleaginoşi mai mică de 0,20 %, iar suma izomerilor traslini nu mai mare de 0,30 %.

h) diferenţa dintre HPLC şi conţinutul teoretic al trigleţirinului cu ECN42 de 0,3 sau mai puţin.

2. D) La subpoziţia 1510 00 100 termenul “uleiuri brute” înseamnă uleiuri, în special reziduale de măsline, cu următoarele caracteristici:

a) conţinutul de eritrodiolă şi uvaolă nu mai puţin de 4,5 %;

b) conţinutul de acizi graşi saturaţi în poziţia a doua în trigliceride nu mai mare de 2,2 %;

c) suma izomerilor transoleaginoşi mai mare de 0,20 %, iar suma izomerilor translini plus translinolini nu mai mare de 0,10 %;

d) diferenţa dintre HPLC şi conţinutul teoretic al trigleţirinului de 0,6 sau mai puţin.

2. E) Subpoziţia 1510 00 900 include uleiul de măsline obţinut de la prelucrarea uleiurilor menţionate la subpoziţia 1510 00 100, amestecat sau neamestecat cu ulei de măsline curat şi uleiurile ce nu au însuşirile uleiurilor caracterizate în notele complementare 2B, 2C, 2D din capitolul respectiv. Uleiurile din subpoziţia în cauză trebuie să aibă conţinutul de acizi graşi saturaţi în poziţia a doua în trigliceride nu mai mare de 2,0 %, suma izomerilor transoleaginoşi mai mică de 0,4 %, iar suma izomerilor translini plus translinolini mai mică de 0,35 % şi diferenţa dintre HPLC şi conţinutul teoretic al trigleţirinului cu ECN42 de 0,5 sau mai puţin.

III. Subpoziţiile 1522 00 310 şi 1522 00 390 nu includ:

a) reziduurile ce se formează la prelucrarea substanţelor grase, ce conţin ulei cu indicele iodului mai mic de 70 sau mai mare de 100;

b) reziduurile ce se formează la prelucrarea substanţelor grase, ce conţin ulei cu indicele iodului mai mare de 70 sau mai mic de 100, nivelul de vîrf al căruia reprezintă volumul de betasimosterol reţinut, constituie mai puţin de 93,0 % din suprafaţa întreagă a nivelului de vîrf al sterolului

IV. Metodele analitice pentru determinarea caracteristicilor produselor menţionate mai sus sînt cele stabilite în anexele Regulamentului (EEC) nr. 2568/91. Respectiv, trebuie să se ţină cont de notele de subsol din anexa nr.1 a Regulamentului.

Page 121: Nomenclator Cap.I

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

1501 00 Grăsimi de porc (inclusiv untura topită) şi grăsimi de pasăre, altele decît cele de la poziţiile 0209 sau 1503:

– Grăsimi de porc (inclusiv untura topită):

1501 00 110 – – Destinate utilizărilor industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1501 00 190 – – Altele –

1501 00 900 – Grăsimi de pasăre –

1502 00 Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 1503:

1502 00 100 – Destinate utilizărilor industriale, altul decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1502 00 900 – Altele –

1503 00 Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină, ulei de seu, neemulsionate, neamestecate şi nici altfel preparate:

– Stearină din untură şi oleostearină:

1503 00 110 – – Destinate utilizărilor industriale –

1503 00 190 – – Altele –

1503 00 300 – Ulei de seu, destinat utilizărilor industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1503 00 900 – Altele –

1504 Grăsimi şi uleiuri şi fracţiunile lor, de peşte sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1504 10 – Uleiuri din ficat de peşte şi fracţiunile lor:

1504 10 100 – – Cu un conţinut de vitamina A care să nu depăşească 2500 unităţi internaţionale per gram –

– – Altele:

1504 10 910 – – – Din Halibut –

1504 10 990 – – – Altele –

1504 20 – Grăsimi şi uleiuri de peşte, fracţiunile lor, altele decît uleiurile din ficat de peşte:

Page 122: Nomenclator Cap.I

1504 20 100 – – Fracţiuni solide –

1504 20 900 – – Altele –

1504 30 – Grăsimi şi uleiuri de mamifere marine şi fracţiunile lor:

1504 30 100 – – Fracţiuni solide –

1504 30 900 – – Altele –

1505 00 Grăsime de usuc şi substanţe grase derivate din acesta, inclusiv lanolină

1505 00 100 – Grăsime de usuc brută (suintină) –

1505 00 900 – Altele –

1506 00 000 Alte grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile lor chiar rafinate, dar nemodificate chimic–

1507 Ulei de soia şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1507 10 – Ulei brut, chiar dezmucilaginat:

1507 10 100 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1507 10 900 – – Altele –

1507 90 – Altele:

1507 90 100 – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1507 90 900 – – Altele –

1508 Ulei de arahide şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1508 10 – Ulei brut:

1508 10 100 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1508 10 900 – – Altele –

1508 90 – Altele:

1508 90 100 – – Destinate utilizării tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1508 90 900 – – Altele –

1509 Ulei de măsline şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

Page 123: Nomenclator Cap.I

1509 10 – Ulei virgin:

1509 10 100 – – Ulei de măsline lampant –

1509 10 900 – – Altele –

1509 90 000 – Altele –

1510 00 Alte uleiuri şi fracţiunile lor, obţinute exclusiv din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, inclusiv amestecuri ale acestor uleiuri sau fracţiuni cu uleiuri sau fracţiuni de la poziţia 1509:

1510 00 100 – Uleiuri brute –

1510 00 900 – Altele –

1511 Ulei de palmier şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1511 10 – Ulei brut:

1511 10 100 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1511 10 900 – – Altele –

1511 90 – Altele:

– – Fracţiuni solide:

1511 90 110 – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg–

1511 90 190 – – – Altfel prezentate –

– – Altele:

1511 90 910 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1511 90 990 – – – Altele –

1512 Uleiuri din seminţe de floarea-soarelui, de şofrănaş, de bumbac şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

– Uleiuri din seminţe de floarea-soarelui sau de şofrănaş şi fracţiunile lor:

1512 11 – – Uleiuri brute:

1512 11 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

– – – Altele:

Page 124: Nomenclator Cap.I

1512 11 910 – – – – De floarea-soarelui –

1512 11 990 – – – – Din şofrănaş –

1512 19 – – Altele:

1512 19 100 – – – Destinate utilizării tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană

1512 19 900 – – – Altele –

– Ulei din seminţe de bumbac şi fracţiunile lui:

1512 21 – – Ulei brut, cu sau fără gosipol:

1512 21 100 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1512 21 900 – – – Altele –

1512 29 – – Altele:

1512 29 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1512 29 900 – – – Altele –

1513 Uleiuri din nuci de cocos (ulei de copră), de sîmburi de palmier sau de babassu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

– Ulei din nuci de cocos (ulei de copră) şi fracţiunile lui:

1513 11 – – Ulei brut:

1513 11 100 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

– – – Altele:

1513 11 910 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg–

1513 11 990 – – – – Altfel prezentate –

1513 19 – – Altele:

– – – Fracţiuni solide:

1513 19 110 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg–

1513 19 190 – – – – Altfel prezentate –

Page 125: Nomenclator Cap.I

– – – Altele:

1513 19 300 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

– – – – Altele:

1513 19 910 – – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg sau mai puţin –

1513 19 990 – – – – – Altfel prezentate –

– Uleiuri de sîmburi de palmier sau de babassu şi fracţiunile lor:

1513 21 – – Uleiuri brute:

1513 21 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană

– – – Altele:

1513 21 300 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg–

1513 21 900 – – – – Altfel prezentate –

1513 29 – – Altele:

– – – Fracţiuni solide:

1513 29 110 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg–

1513 29 190 – – – – Altfel prezentate –

– – – Altele:

1513 29 300 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

– – – – Altele:

1513 29 500 – – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

1513 29 900 – – – – – Altele –

1514 Uleiuri de rapiţă sau de muştar şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

– Uleiuri de rapiţă cu un conţinut redus de acid erucic şi fracţiunile lor:

1514 11 – – Uleiuri brute:

Page 126: Nomenclator Cap.I

1514 11 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1514 11 900 – – – Altele –

1514 19 – – Altele:

1514 19 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1514 19 900 – – – Altele –

– Altele:

1514 91 – – Uleiuri brute:

1514 91 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1514 91 900 – – – Altele –

1514 99 – – Altele:

1514 99 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1514 99 900 – – – Altele –

1515 Alte grăsimi şi uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) şi fracţiunile lor, stabile, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

– Ulei din seminţe de in şi fracţiunile lui:

1515 11 000 – – Ulei brut –

1515 19 – – Altele:

1515 19 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1515 19 900 – – – Altele –

– Ulei de porumb şi fracţiunile lui:

1515 21 – – Ulei brut:

1515 21 100 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1515 21 900 – – – Altele –

1515 29 – – Altele:

Page 127: Nomenclator Cap.I

1515 29 100 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1515 29 900 – – – Altele –

1515 30 – Ulei de ricin şi fracţiunile lui:

1515 30 100 – – Destinate producerii acidului aminoundecanoic, fabricării fibrelor sintetice sau a materialelor plastice –

1515 30 900 – – Altele –

1515 50 – Ulei de susan şi fracţiunile lui:

– – Ulei brut:

1515 50 110 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1515 50 190 – – – Altele –

– – Altele:

1515 50 910 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1515 50 990 – – – Altele –

1515 90 – Altele:

1515 90 110 − − Ulei de tung, ulei de jojobai, ulei de oiticica; ceară de mirt şi ceară japoneză; şi fracţiunile lor –

– – Ulei de seminţe de tutun şi fracţiunile lui:

– – – Ulei brut:

1515 90 210 – – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1515 90 290 – – – – Altele –

– – – Altele:

1515 90 310 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

1515 90 390 – – – – Altele –

– – Alte uleiuri şi fracţiunile lor:

– – – Uleiuri brute:

Page 128: Nomenclator Cap.I

1515 90 400 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

– – – – Altele:

1515 90 510 – – – – – Solide, prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

1515 90 590 – – – – – Solide, altfel prezentate; fluide–

– – – Altele:

1515 90 600 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

– – – – Altele:

1515 90 910 – – – – – Solide, prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

1515 90 990 – – – – – Solide, altfel prezentate; fluide–

1516 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate total sau parţial interesterificate, reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

1516 10 – Grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile lor:

1516 10 100 – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg–

1516 10 900 – – Altfel prezentate –

1516 20 – Grăsimi şi uleiuri vegetale şi fracţiunile lor:

1516 20 100 – – Uleiuri de ricin hidrogenate, numite „ceară opal” –

– – Altele:

1516 20 910 – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg–

– – – Altele:

1516 20 950 – – – – Uleiuri de rapiţă, de colza, de in, de floarea-soarelui, de ilipe, de karite, de makore, de touloucouna sau de babassu, destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană –

– – – – Altele:

1516 20 960 – – – – – Uleiuri de arahide, de seminţe de bumbac, de boabe de soia sau de floarea-soarelui; alte uleiuri cu un conţinut mai mic de 50% din greutate acizi graşi liberi şi care nu conţin uleiuri din miez de palmier, de ilipe, de nuci de cocos, de colza, de rapiţa sau de copaiba –

Page 129: Nomenclator Cap.I

1516 20 980 – – – – – Altele –

1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale ori vegetale sau din fracţiuni de diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute la prezentul Capitol, altele decît grăsimi şi uleiuri alimentare sau decît fracţiunile acestora de la poziţia 1516:

1517 10 – Margarină, exclusiv margarină lichidă:

1517 10 100 – – Cu un conţinut de grăsimi de lapte care să depăşească 10%, dar să nu depăşească 15% din greutate –

1517 10 900 – – Altele –

1517 90 – Altele:

1517 90 100 – – Cu un conţinut de grăsimi de lapte care să depăşească 10%, dar să nu depăşească 15% din greutate –

– – Altele:

1517 90 910 – – – Uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu amestecate –

1517 90 930 – – – Amestecuri sau preparate culinare utilizate pentru a uşura scoaterea din forme–

1517 90 990 – – – Altele –

1518 00 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, polimerizate prin căldura în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, exclusiv cele de la poziţia 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale sau din fracţiuni de diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute la prezentul Capitol, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

1518 00 100 – Linoxin –

– Uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu amestecate, destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană:

1518 00 310 – – Brute –

1518 00 390 – – Altele –

– Altele:

1518 00 910 – – Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, exclusiv cele de la poziţia 1516 –

– – Altele:

1518 00 950 – – – Amestecuri şi preparate nealimentare din grăsimi şi uleiuri animale sau din grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale şi fracţiunile lor –

Page 130: Nomenclator Cap.I

1518 00 990 – – – Altele –

1519 Poziţie suprimată

1520 00 000 Glicerină brută; leşii şi ape de glicerină –

1521 Ceară vegetală (altele decît trigliceride), ceară de albine sau de alte insecte şi spermanţet, chiar rafinată sau colorată

1521 10 000 – Ceară vegetală –

1521 90 – Altele:

1521 90 100 – – Spermanţet, chiar rafinat sau colorat –

– – Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată:

1521 90 910 – – – Brute –

1521 90 990 – – – Altele –

1522 00 Degras; reziduuri provenite din prelucrarea substanţelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale:

1522 00 100 – Degras –

– Reziduuri provenite din prelucrarea substanţelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale:

– – Care conţin ulei cu caracteristici de ulei de măsline:

1522 00 310 – – – Paste neutralizate pentru fabricarea săpunului (soapstocks) –

1522 00 390 – – – Altele –

– – Altele:

1522 00 910 – – – Uleiuri de borhot sau de drojdie, paste de neutralizare pentru fabricarea săpunului –

1522 00 990 – – – Altele –

Page 131: Nomenclator Cap.I

SECŢIUNEA IV

PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI ALCOOLICE, FĂRĂ ALCOOL ŞI OŢET; TUTUN

Notă la Secţiune

Page 132: Nomenclator Cap.I

În prezenta secţiune prin termenul „aglomerate sub formă de pelete” se înţeleg produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie direct prin presare fie prin adăugarea unui liant în proporţie de pînă la 3% din greutate.

CAPITOLUL 16

PREPARATE DIN CARNE, DIN PEŞTE SAU DIN CRUSTACEE, MOLUŞTE SAU ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde cărnurile, organele, peştii, crustaceele, moluştele sau alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate prin procedeele enumerate în capitolul 02 sau 03, sau la poziţia 0504.

2. În prezentul Capitol sînt cuprinse preparatele alimentare ce conţin peste 20% din greutate cîrnaţi, carne, organe, sînge, peşte sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice sau o combinaţie din aceste produse. În cazurile în care produsele preparate conţin două sau mai multe din produsele menţionate, acestea sînt cuprinse la poziţia din capitolul 16, căreia îi corespunde componentul sau componentele ce predomină în greutate. Aceste dispoziţii nu se aplică nici la produsele umplute de la poziţia 1902, nici la preparatele de la poziţiile 2103 sau 2104.

Note de subpoziţii:

1. În sensul prevederilor subpoziţiei 1602 10, prin „preparate omogenizate” se înţeleg preparate din carne, din organe sau din sînge omogenizate fin, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul în calitate de preparate alimentare pentru copii sau dietetice, prezentate în recipiente al căror conţinut să nu depăşească 250 g. Pentru aplicarea acestei definiţii, nu se va ţine seama de cantităţile mici de orice fel de ingrediente care pot fi adăugate la prepararea produselor pentru asezonare, conservare sau pentru alte scopuri. Aceste preparate pot conţine, în cantităţi mici, fragmente vizibile de carne sau organe. Subpoziţia 1602 10 se aplică cu prioritate faţă de orice alte subpoziţii din cadrul poziţiei 1602.

2. Peştele şi crustaceele menţionate numai sub denumirile lor comune la subpoziţiile de la poziţia 1604 sau 1605 aparţin aceloraşi specii ca cele menţionate în capitolul 3 sub aceleaşi denumiri.

Note complementare:

Page 133: Nomenclator Cap.I

1. În subpoziţiile 1602 31 110, 1602 32 110, 1602 39 210, 1602 50 100, 1602 90 610, 1602 90 720 şi 1602 90 740, termenul „crude” urmează să fie aplicat la produsele care nu au fost supuse prelucrării termice sau au fost supuse prelucrării termice insuficiente pentru închegarea albuminei de carne în întregul produs şi, prin urmare, în cazul subpoziţiilor 1602 50 100, 1602 90 610, 1602 90 720 şi 1602 90 740 se descoperă pe suprafaţa tăiată urme de lichid roz, atunci cînd produsul este tăiat de-a lungul liniei ce trece prin partea lui cea mai groasă.

2. În subpoziţiile 1602 41 100, 1602 42 100 şi 1602 49 110 – 1602 49 150, termenul „bucăţile lor” se referă numai la carnea preparată sau conservată, care ca mărime şi calităţi ale ţesuturilor musculare ligament poate fi identificată ca obţinută din jamboane, părţi de spete, file sau claviculare ale carcaselor porcinelor domestice.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

1601 00 Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse:

1601 00 100 – De ficat –

– Altele:

1601 00 910 – – Cîrnaţi şi cîrnăciori, uscaţi sau pentru tartine, nefierţi –

1601 00 990 – – Altele –

1602 Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sînge:

1602 10 00 – Preparate omogenizate:

1602 10 001 – – Pentru alimentaţia copiilor -

1602 10 009 – – Altele -

1602 20 – De ficat de orice animal:

– – De ficat de gîscă sau de raţă:

1602 20 110 – – – Care conţin ficat gras 75% sau mai mult din greutate –

1602 20 190 – – – Altele –

1602 20 900 – – Altele –

– De păsări de curte de la poziţia 0105:

1602 31 – – De curcan:

Page 134: Nomenclator Cap.I

– – – Care conţin carne sau organe în proporţie de 57% sau mai mult din greutate:

1602 31 110 – – – – Care conţin exclusiv carne de curcan nefiartă –

1602 31 190 – – – – Altele –

1602 31 300 – – – Care conţin carne sau organe în proporţie de 25% inclusiv pînă la 57% exclusiv din greutate –

1602 31 900 – – – Altele –

1602 32 – – Din păsări din specia galinacee (Gallus domesticus):

– – – Care conţin carne sau organe în proporţie de minimum 57% din greutate:

1602 32 110 – – – – Nefierte –

1602 32 190 – – – – Altele –

1602 32 300 – – – Conţinînd 25% din greutate sau mai mult, dar mai puţin de 57% carne sau organe –

1602 32 900 – – – Altele –

1602 39 – – Altele:

– – – Care conţin carne sau organe de păsări din specia galinacee în proporţie de 57% sau mai mult din greutate (*):

1602 39 210 – – – – Nefierte –

1602 39 290 – – – – Altele –

1602 39 400 – – – Care conţin carne sau organe de păsări din specia galinacee în proporţie de 25% inclusiv pînă la 57% exclusiv din greutate (*) –

1602 39 800 – – – Altele –

– De porcine:

1602 41 – – Jamboane şi părţi din acestea:

1602 41 100 – – – De specia porcine domestice –

1602 41 900 – – – Altele –

1602 42 – – Spete şi părţi din acestea:

1602 42 100 – – – De specia porcine domestice –

1602 42 900 – – – Altele –

1602 49 – – Altele, inclusiv amestecuri:

Page 135: Nomenclator Cap.I

– – – De specia porcine domestice:

– – – – Care conţin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau origine, în proporţie de 80% sau mai mult din greutate:

1602 49 110 – – – – – Spete (dar fără spinări) şi părţile lor, inclusiv amestecurile de spete şi jamboane –

1602 49 130 – – – – – Spinări şi părţi din acestea, inclusiv amestecuri de spinări şi spete –

1602 49 150 – – – – – Alte amestecuri, conţinînd jamboane, spete sau spinări şi părţi ale acestora–

1602 49 190 – – – – – Altele –

1602 49 300 – – – – Care conţin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau origine, în proporţie de 40% inclusiv pînă la 80% exclusiv din greutate –

1602 49 500 – – – – Care conţin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau origine, în proporţie de pînă la 40% din greutate –

1602 49 900 – – – Altele –

1602 50 – De bovine:

1602 50 100 – – Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte şi de carne sau organe nefierte–

– – Altele:

– – – În recipiente închise ermetic:

1602 50 310 – – – – Carne sărată –

1602 50 390 – – – – Altele –

1602 50 800 – – – Altele –

1602 90 – Altele, inclusiv preparate din sînge de orice animal:

1602 90 100 – – Preparate din sînge de orice animal –

– – Altele:

1602 90 310 – – – De vînat sau de iepure –

1602 90 410 – – – De ren –

– – – Altele:

1602 90 510 – – – – Care conţin carne şi organe din specia porcine domestice –

– – – – Altele:

Page 136: Nomenclator Cap.I

– – – – – Care conţin carne sau organe din specia bovine:

1602 90 610 – – – – – – Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte şi de carne sau organe nefierte –

1602 90 690 – – – – – – Altele –

– – – – – Altele:

– – – – – – De ovine sau de caprine:

– – – – – – – Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte şi de carne sau organe nefierte:

1602 90 720 – – – – – – – – De ovine –

1602 90 740 – – – – – – – – De caprine –

– – – – – – – Altele:

1602 90 760 – – – – – – – – De ovine –

1602 90 780 – – – – – – – – De caprine –

1602 90 980 – – – – – – Altele –

1603 00 Extracte şi sucuri de carne, de peşti sau de crustacee, de moluşte sau de alte nevertebrate acvatice:

1603 00 100 – În ambalaje directe, cu un conţinut net de 1 kg şi mai puţin –

1603 00 800 – Altele –

1604 Preparate sau conserve de peşte; icre (caviar) şi înlocuitori preparaţi din icre de peşte:

– Peşti, întregi sau bucăţi, exclusiv peşti tocaţi:

1604 11 000 – – Somoni –

1604 12 – – Heringi:

1604 12 100 – – – File crud, acoperit simplu cu aluat sau pesmet (pane), prăjit sau nu în prealabil cu ulei, congelat –

– – – Altele:

1604 12 910 – – – – În recipiente închise ermetic –

1604 12 990 – – – – Altele –

1604 13 – – Sardine, sardinele şi şproturi:

– – – Sardine:

1604 13 110 – – – – În ulei de măsline –

Page 137: Nomenclator Cap.I

1604 13 190 – – – – Altele –

1604 13 900 – – – Altele –

1604 14 – – Toni, peşti săritori şi bonite (Sarda spp.):

– – – Toni şi peşti săritori:

1604 14 110 – – – – În ulei vegetal –

– – – – Altele:

1604 14 160 – – – – – File denumit “spate” –

1604 14 180 – – – – – Altele –

1604 14 900 – – – Bonite (Sarda spp.) –

1604 15 – – Scrumbii:

– – – De specia Scomber scombrus şi Scomber japonicus:

1604 15 110 – – – – File –

1604 15 190 – – – – Altele –

1604 15 900 – – – De specia Scomber australasicus –

1604 16 000 – – Hamsii (Engraulis eurasicholus) –

1604 19 – – Altele:

1604 19 100 – – – Salmonide, altele decît somoni –

– – – Peşti din genul Euthynnus, alţii decît peştii săritori Euthynnus (katsuwonus) pelamis:

1604 19 310 – – – – File denumit “spate” –

1604 19 390 – – – – Altele –

1604 19 500 – – – Peşti din specia Orcynopsis unicolor –

– – – Altele:

1604 19 910 – – – – File crud, acoperit simplu cu aluat sau pesmet (pane), prăjit sau nu în prealabil cu ulei, congelat –

– – – – Altele:

1604 19 920 – – – – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) –

1604 19 930 – – – – – Peşti marini (Pollachius virens)–

1604 19 940 – – – – – Merlucius (Merluccius spp., Urophycis spp.) –

Page 138: Nomenclator Cap.I

1604 19 950 – – – – – Peşti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) şi peşti marini (Pollachius pollachius) –

1604 19 98 – – – – – Altele:

1604 19 981 – – – – – – Nisetru –

1604 19 989 – – – – – – Altele –

1604 20 – Alte preparate sau conserve din peşte:

1604 20 050 – – Preparate din surimi –

– – Altele:

1604 20 100 – – – De somoni –

1604 20 300 – – – De salmonide, altele decît somonii –

1604 20 400 – – – De hamsii (Engraulis eurasicholus)–

1604 20 500 – – – De sardine, de bonite, de scrumbii din specia Scomber scombrus şi Scomber japonicus şi de peşti din specia Orcynopsis unicolor –

1604 20 700 – – – De toni, de peşti săritori şi de alţi peşti de genul Euthynnus –

1604 20 900 – – – De alţi peşti: –

1604 30 – Icre (caviar) şi înlocuitori de icre:

1604 30 100 – – Caviar (icre de sturion) –

1604 30 900 – – Înlocuitori de icre –

1605 Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate:

1605 10 000 – Crabi –

1605 20 – Creveţi:

1605 20 100 – – În recipiente închise ermetic –

– – Altele:

1605 20 910 – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 2 kg –

1605 20 990 – – – Altele –

1605 30 – Homari:

1605 30 100 – – Carne de homari preparată pentru fabricarea untului de homar sau a pastelor, pateurilor, supelor sau sosurilor de homar –

1605 30 900 – – Altele –

Page 139: Nomenclator Cap.I

1605 40 000 – Alte crustacee –

1605 90 – Altele:

– – Moluşte:

– – – Midii (Mytilus spp., Perna spp.):

1605 90 110 – – – – În recipiente închise ermetic –

1605 90 190 – – – – Altele –

1605 90 300 – – – Altele –

1605 90 900 – – Alte nevertebrate acvatice –

[Poz.1602 10 001, 1602 10 009 introduse prin HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

Page 140: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 17

ZAHĂR ŞI PRODUSE ZAHAROASE

Notă de Capitol:

Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) produsele zaharoase care conţin cacao (poziţia 1806);

b) zahărul pur din punct de vedere chimic (altul decît zaharoza, lactoza, maltoza, glucoza (levuloză) sau alte produse de la poziţia 2940;

c) medicamentele sau alte produse de la capitolul 30.

Notă de subpoziţie:

În sensul subpoziţiilor 1701 11 şi 1701 12, prin „zahăr brut” se înţelege zahărul conţinînd în greutate un procentaj de zaharoză, în stare uscată, corespunzător unei citiri polarimetrice mai mici de 99,5 grade.

Page 141: Nomenclator Cap.I

Note complementare:

1. În subpoziţiile 1701 11 100, 1701 11 900, 1701 12 100 şi 1701 12 900, termenul „zahăr brut” înseamnă zahărul nearomatizat şi care nu conţine adaosuri, în care conţinutul de zaharoză în stare uscată constituie mai puţin de 99,5% din greutate, fiind determinat prin metoda polarimetrică.

2. Taxa aplicată la zahărul brut de la subpoziţiile 1701 11 10 şi 1701 12 10, a cărui productivitate stabilită în corespondenţă cu anexa nr. 1 punctul III din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 diferă de 92%, este stabilită în felul următor:

Rata relevantă este înmulţită cu un coeficient de corectare obţinut prin împărţirea randamentului la 92 conform prevederilor de mai sus.

3. În subpoziţae 1701 99 100, termenul „zahăr alb” înseamnă zahărul nearomatizat, necolorat şi care nu conţine adaosuri, în care conţinutul de zaharoză în stare uscată constituie 99,5 % din greutate şi mai mult, fiind determinat prin metoda polarimetrică.

4. Cu scopul de a stabili taxa aplicată la produsele de la subpoziţiile 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 şi 1702 90 99, volumul zaharozei, inclusiv alte zaharuri sub formă de zaharoză, este determinat prin metodele descrise în articolul 42 (2) şi (4) al Regulamentului (CE) nr. 951/2006.

5. În subpoziţiile 1702 30 100, 1702 40 100, 1702 60 100 şi 1702 90 300, termenul „izoglucoză” înseamnă un produs din glucoză sau din polimerii ei cu un conţinut de fructoză în stare uscată de pînă la 10 % din greutate.

Cu scopul de a stabili taxa aplicată la produsele din subpoziţiile menţionate în alineatul precedent, conţinutul în stare uscată este determinat de metodele descrise în articolul 42 (3) al Regulamentului (CE) nr. 951/2006.

6. „Sirop de inulină” înseamnă:

a) în subpoziţia 1702 60 800 – un produs imediat obţinut din hidroloza inulinei sau oligofructozei ce conţine în stare uscată nu mai puţin de 50% din greutate fructoză în stare liberă sau sub formă de zaharoză;

Page 142: Nomenclator Cap.I

b) în subpoziţia 1702 90 800 – un produs obţinut prin hidroliza unulinei sau a olihofructozei, ce conţine în stare uscată cel puţin 10%, dar nu mai mult de 50% din greutate fructoză în stare liberă sau sub formă de zaharoză.

7. Cînd sînt importate sub formă de asortiment, produsele de la subpoziţia 1704 90 sînt cuprinse într-un component agricol (EA), determinat conform conţinutului mediu în grăsimile din lapte, proteinele din lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza şi amidonul asortimentului ca un întreg.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

1701 Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă:

– Zahăr brut fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante:

1701 11 – – Din trestie de zahăr:

1701 11 100 – – – Destinat rafinării –

1701 11 900 – – – Altele –

1701 12 – – Din sfeclă de zahăr:

1701 12 100 – – – Destinat rafinării –

1701 12 900 – – – Altele –

– Altele:

1701 91 000 – – Cu adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante –

1701 99 – – Altele:

1701 99 100 – – – Zahăr alb –

1701 99 900 – – – Altele –

1702 Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză (levuloză), pure din punct de vedere chimic în stare solidă; siropuri de zaharuri fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante; miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate:

– Lactoză şi sirop de lactoză:

1702 11 000 – – Care conţin în greutate 99% sau mai mult lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată pe materie uscată –

Page 143: Nomenclator Cap.I

1702 19 000 – – Altele –

1702 20 – Zahăr şi sirop de arţar:

1702 20 100 – – Zahăr de arţar în stare solidă, la care s-au adăugat substanţe aromatizante sau colorante –

1702 20 900 – – Altele –

1702 30 – Glucoză şi sirop de glucoză, fără fructoză sau cu un conţinut de fructoză în stare uscată de pînă la 20% din greutate:

1702 30 100 – – Izoglucoză –

– – Altele:

– – – Care conţin în stare uscată în proporţie de 99% sau mai mult din greutate glucoză:

1702 30 510 – – – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu –

1702 30 590 – – – – Altele –

– – – Altele:

1702 30 910 – – – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu –

1702 30 990 – – – – Altele –

1702 40 – Glucoză şi sirop de glucoză cu un conţinut de fructoză de minimum 20%, dar sub 50% din greutate, în stare uscată, cu excepţia zahărului invertit:

1702 40 100 – – Izoglucoză –

1702 40 900 – – Altele –

1702 50 000 – Fructoză pură din punct de vedere chimic –

1702 60 – Alte fructoze şi siropuri de fructoze care conţin în stare uscată peste 50% din greutate fructoză, cu excepţia zahărului invertit:

1702 60 100 – – Izoglucoză –

1702 60 800 – – Sirop de inulină –

1702 60 950 – – Altele –

1702 90 – Altele, inclusiv zahăr invertit şi alte zaharuri şi amestecuri de sirop de zahăr cu un conţinut de fructoză de 50% din greutate în stare uscată:

1702 90 100 – – Maltoză chimic pură –

1702 90 300 – – Izoglucoză –

Page 144: Nomenclator Cap.I

1702 90 500 – – Maltodextrine şi sirop de maltodextrine –

1702 90 600 – – Miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală –

– – Zaharuri şi melase, caramelizate:

1702 90 710 – – – Care conţin în stare uscată 50% sau mai mult din greutate zaharoză –

– – – Altele:

1702 90 750 – – – – Sub formă de pudră, aglomerată sau nu –

1702 90 790 – – – – Altele –

1702 90 800 – – Sirop de inulină –

1702 90 990 – – Altele –

1703 Melase rezultate din extragerea sau rafinarea zahărului:

1703 10 000 – Melase din trestie de zahăr –

1703 90 000 – Altele –

1704 Produse zaharoase (inclusiv ciocolată albă), care nu conţin cacao:

1704 10 – Gumă de mestecat, acoperită sau neacoperită cu zahăr:

– – Cu un conţinut de zaharoză de pînă la 60% din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

1704 10 110 – – – Sub formă de bandă –

1704 10 190 – – – Altele –

– – Cu un conţinut de zaharoză de 60% sau mai mult din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

1704 10 910 – – – Sub formă de bandă –

1704 10 990 – – – Altele –

1704 90 – Altele:

1704 90 100 – – Extracte de lemn dulce care conţin zaharoze în proporţie de peste 10% din greutate, dar care nu conţin alte substanţe adăugate –

1704 90 300 – – Preparate aşa-zise "ciocolată albă" –

– – Altele:

1704 90 510 – – – Paste, inclusiv marţipan, în ambalaje directe cu un conţinut net de 1 kg sau mai mult –

Page 145: Nomenclator Cap.I

1704 90 550 – – – Pastile pentru gît şi dropsuri pentru tuse –

1704 90 610 – – – Drajeuri şi dulciuri similare drajeificate –

– – – Altele:

1704 90 650 – – – – Gume şi jeleuri, inclusiv paste de fructe, sub formă de dulciuri –

1704 90 710 – – – – Bomboane de zahăr ars, umplute sau nu –

1704 90 750 – – – – Caramele şi produse analogice –

– – – – Altele:

1704 90 810 – – – – – Obţinute prin compresie –

1704 90 990 – – – – – Altele –

CAPITOLUL 18

CACAO ŞI PRODUSE DIN CACAO

Note de Capitol

1. Prezentul Capitol nu cuprinde produsele de la poziţiile 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 sau 3004.

2. Poziţia 1806 cuprinde produse zaharoase care conţin cacao şi, conform prevederilor de la nota 1 a prezentului capitol, alte preparate alimentare ce conţin cacao.

Note complementare:

1. Cînd sînt importate sub formă de asortiment, produsele de la subpoziţia 1806 20, 1806 31, 1806 32 şi 1806 90 sunt cuprinse într-un component agricol (EA), determinat conform conţinutului mediu în grăsimile din lapte, proteinele din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză şi amidonul asortimentului ca un întreg.

Page 146: Nomenclator Cap.I

2. Subpoziţiile 1806 90 110 şi 1806 90 190 nu includ bomboanele de ciocolată, pregătite integral din ciocolată de un singur tip.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

1801 00 000 Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude sau prăjite –

1802 00 000 Coji de boabe de cacao, pelicule şi alte resturi de cacao –

1803 Pastă de cacao, degresată sau nedegresată:

1803 10 000 – Nedegresată –

1803 20 000 – Degresată total sau parţial –

1804 00 000 Unt, grăsimi şi ulei de cacao –

1805 00 000 Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) –

1806 Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao:

1806 10 – Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi):

1806 10 150 – – Care nu conţine zaharoză sau conţine zaharoză în proporţie de mai puţin de 5% din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) ori izoglucoză calculată în zaharoză –

1806 10 200 – – Cu un conţinut de zaharoză de 5%, dar nu mai mult de 65% din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză), sau izoglucoză calculată în zaharoză –

1806 10 300 – – Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză de 65% sau mai mult şi de pînă la 80% din greutate –

1806 10 900 – – Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză de 80% şi peste –

1806 20 – Alte preparate care se prezintă sub formă de blocuri sau bare în greutate de peste 2 kg sau în stare lichidă, pastă, pudră, granule sau forme similare ambalate în recipiente sau ambalaje directe, cu un conţinut de peste 2 kg:

1806 20 100 – – Cu un conţinut de unt de cacao de 31% sau mai mult din greutate ori cu un conţinut de unt de cacao şi grăsimi de lapte de 31% sau mai mult din greutate –

1806 20 300 – – Cu un conţinut de unt de cacao şi grăsimi de lapte de 25% sau mai mult şi de pînă la 31% din greutate –

– – Altele:

1806 20 500 – – – Cu un conţinut de unt de cacao de 18% sau mai mult din greutate –

Page 147: Nomenclator Cap.I

1806 20 700 – – – Preparate aşa-zise "ciocolată cu lapte fărîmată" –

1806 20 800 – – – Cacao glasată –

1806 20 950 – – – Altele –

– Altele, care se prezintă sub formă de tablete, bare sau batoane:

1806 31 000 – – Umplute –

1806 32 – – Neumplute:

1806 32 100 – – – La care s–au adăugat cereale, fructe sau nuci –

1806 32 900 – – – Altele –

1806 90 – Altele:

– – Ciocolată şi produse din ciocolată:

– – – Bomboane de ciocolată (praline), umplute sau nu:

1806 90 110 – – – – Care conţin alcool –

1806 90 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

1806 90 310 – – – – Umplute –

1806 90 390 – – – – Neumplute –

1806 90 500 – – Dulciuri şi înlocuitori ale acestora, fabricate din înlocuitori ai zahărului şi conţinînd cacao –

1806 90 600 – – Paste pentru umplutură care conţin cacao –

1806 90 700 – – Preparate conţinînd cacao, pentru băuturi –

1806 90 900 – – Altele –

[Poz.1901 20 000, 1902, 1902 20 în redacţia HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

Page 148: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 19

PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE, FĂINURI, AMIDONURI SAU LAPTE;

PRODUSE DE PATISERIE

Note de Capitol:

Page 149: Nomenclator Cap.I

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) cu excepţia produselor alimentare prevăzute la poziţia 1902, preparatele alimentare care conţin peste 20% în greutate cîrnaţi, carne, organe, sînge, peşte sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice ori o combinaţie din aceste produse (capitolul 16);

b) produsele pe bază de făinuri sau de amidonuri (biscuiţi etc.) preparate special pentru hrana animalelor (poziţia 2309);

c) medicamente sau alte produse prevăzute în capitolul 30.

2. În sensul poziţiei 1901, prin „făinuri” şi „grişuri” se înţelege:

a) făinurile şi grişurile de cereale de la capitolul 11;

b) făinurile, grişurile şi pudrele de origine vegetală din întreg capitolul 11, altele decît făinurile, grişurile şi pudrele de legume uscate (poziţia 0712), de cartofi (poziţia 1105) sau de legume cu păstăi, uscate (poziţia 1106).

3. Poziţia 1904 nu cuprinde preparatele care conţin peste 6% din greutate pudră de cacao calculată pe o bază total degresată sau complect acoperite cu ciocolată ori alte preparate alimentare ce conţin cacao de la poziţia 1806.

4. În sensul poziţiei 1904, prin expresia „altfel preparate” se înţelege că cerealele au suferit o preparare sau o prelucrare mai complexă decît cea prevăzută la poziţiile sau notele capitolelor 10 şi 11.

Note complementare:

1. Produsele din subpoziţiile 1905 31, 1905 32, 1905 40 şi 1905 90, prezentate sub formă de asortiment, sînt cuprinse într-un component agricol (EA), determinat conform conţinutului mediu în grăsimile din lapte, proteinele din lapte, zaharoza, izoglucoza, glucoza şi amidonul asortimentului ca un întreg.

2. Termenul „biscuiţi uscaţi la care s-au adăugat îndulcitori” de la subpoziţia 1905 31 se referă numai la produsele ce conţin cel mult 12% din greutate apă şi cel mult 35% din greutate grăsimi (umplutura şi acoperirea la determinarea acestui conţinut nu se iau în considerare).

Page 150: Nomenclator Cap.I

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

1901 Extracte de malţ; preparate alimentare din făinuri, grişuri, amidonuri sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care conţin cacao întro proporţie de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele prevăzute la poziţiile 0401– 0404, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 5% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

1901 10 000 – Preparate pentru alimentaţia copiilor, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

1901 20 000 – Amestecuri şi aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiţilor de la poziţia 1905 –

1901 90 – Altele:

– – Extracte de malţ:

1901 90 110 – – – Cu un conţinut în extract uscat de 90% sau mai mult din greutate –

1901 90 190 – – – Altele –

– – Altele:

1901 90 910 – – – Care nu conţin grăsimi provenite din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau conţin în greutate mai puţin de 1,5% grăsimi provenite din lapte, mai puţin de 5% zaharoză (inclusiv zahăr invertit) sau izoglucoză, mai puţin de 5% glucoză amidon sau fecule, în afară de preparatele alimentare sub formă de pudră de la poziţiile 0401– 0404 –

1901 90 990 – – – Altele –

1902 Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanţe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cuscus, chiar preparat:

- Paste alimentare nefierte, neumplute şi nici altfel preparate: -

1902 11 000 – – Cu ouă în conţinut –

1902 19 – – Altele:

1902 19 100 – – – Care nu conţine făină sau griş din grîu comun –

1902 19 900 – – – Altele –

1902 20 – Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate): -

Page 151: Nomenclator Cap.I

1902 20 100 – – Care conţin peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice în proporţie de peste 20% din greutate –

1902 20 300 – – Care conţine cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, carne şi organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură şi origine în proporţie de peste 20% din greutate –

– – Altele:

1902 20 910 – – – Fierte –

1902 20 990 – – – Altele –

1902 30 – Alte aluaturi alimentare:

1902 30 100 – – Uscate –

1902 30 900 – – Altele –

1902 40 – Cuşcuş:

1902 40 100 – – Nepreparat –

1902 40 900 – – Altele –

1903 00 000 Tapioca şi înlocuitori preparaţi din fecule, în formă de fulgi, granule, tărîţe, boabe, cernute sau alte forme similare –

1904 Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire (de exemplu, corn flakes); cereale (altele decît porumbul) sub formă de grăunţe, fulgi sau alte grăunţe preparate (cu excepţia făinii sau a grişului), parţial prăjite sau altfel preparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

1904 10 – Produse pe bază de cereale obţinute prin expandarea sau prăjirea cerealelor sau produselor din cereale:

1904 10 100 – – Pe bază de porumb –

1904 10 300 – – Pe bază de orez –

1904 10 900 – – Altele –

1904 20 – Preparate alimentare obţinute din fulgi de cereale neprăjiţi sau din amestecuri de fulgi de cereale prăjiţi şi neprăjiţi sau cereale expandate

1904 20 100 – – Preparate de tip musli pe bază de fulgi de cereale neprăjite –

– – Altele:

1904 20 910 – – – Pe bază de porumb –

1904 20 950 – – – Pe bază de orez –

1904 20 990 – – – Altele –

Page 152: Nomenclator Cap.I

1904 30 000 – Grîu numit bulgur –

1904 90 – Altele:

1904 90 100 – – Orez –

1904 90 800 – – Altele –

1905 Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu cacao; hostii, caşete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, vafe cu capac, paste uscate de făină, din amidon sau de fecule în foi şi alte produse similare:

1905 10 000 – Pîine crocantă denumită "knackerbrot" –

1905 20 – Turtă dulce şi alte asemenea produse:

1905 20 100 – – Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) care să nu depăşească 30% din greutate –

1905 20 300 – – Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) care să depăşească 30%, dar să nu depăşească 50% din greutate –

1905 20 900 – – Cu un conţinut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) de 50% şi peste din greutate –

– Biscuiţi la care s–au adăugat îndulcitori; vafe şi alveole:

1905 31 – – Biscuiţi la care s–au adăugat îndulcitori:

– – – Acoperiţi sau glasaţi complet sau parţial cu ciocolată sau cu alte preparate care conţin cacao:

1905 31 110 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 85 g –

1905 31 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

1905 31 300 – – – – Cu un conţinut de grăsimi de lapte de 8% sau mai mult din greutate –

– – – – Altele:

1905 31 910 – – – – – Sandwich de biscuiţi –

1905 31 990 – – – – – Altele –

1905 32 – – Vafe şi alveole:

1905 32 050 – – – Cu un coniţnut de apă peste 10 % din greutate

– – – Altele:

Page 153: Nomenclator Cap.I

– – – Acoperiţi sau glasaţi complet sau parţial cu ciocolată sau cu alte preparate care conţin cacao:

1905 32 110 – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 85 g –

1905 32 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

1905 32 910 – – – – Sărate, umplute sau neumplute –

1905 32 990 – – – – Altele –

1905 40 – Pesmet, pîine prăjită şi produse similare prăjite:

1905 40 100 – – Pesmet –

1905 40 900 – – Altele –

1905 90 – Altele:

1905 90 100 – – Azima (mazoth) –

1905 90 200 – – Hostii, caşete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pastă uscată de făină sau amidon în foi şi produse similare –

– – Altele:

1905 90 300 – – – Produse de panificaţie, la care nu s–a adăugat miere, ouă, brînză sau fructe şi care are un conţinut de zahăr şi grăsimi în materia uscată care să nu depăşească 5% din greutate pentru fiecare –

1905 90 450 – – – Biscuiţi –

1905 90 550 – – – Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate –

– – – Altele:

1905 90 600 – – – – La care s-au adăugat îndulcitori (edulcoranţi) –

1905 90 900 – – – – Altele –

Page 154: Nomenclator Cap.I
Page 155: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 20

PREPARATE DIN LEGUME, FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRŢI DE PLANTE

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) legumele şi fructele preparate sau conservate prin procedeele enumerate în capitolele 07, 08 sau 11;

b) preparatele alimentare care conţin peste 20% din greutate carne, salam, cîrnaţi, organe, sînge, peşte sau crustacee, moluşte sau nevertebrate acvatice şi orice combinaţie a acestor produse (capitolul 16);

c) produsele de brutărie şi alte produse de la poziţia 1905; sau

d) preparatele alimentare compuse omogenizate de la poziţia 2104.

Page 156: Nomenclator Cap.I

2. Poziţiile 2007 şi 2008 nu cuprind jeleuri şi pastă de fructe, migdale confiate şi produse similare prezentate sub formă de produse zaharoase (poziţia 1704) sau produse din ciocolată (poziţia 1806).

3. Poziţiile 2001, 2004 şi 2005 cuprind, după caz, numai acele produse de la Capitolul 07 sau de la poziţia 1105 sau 1106 (altele decît făinurile, grişurile şi pudrele din produsele de la capitolul 08) care au fost preparate sau conservate prin alte procedee decît cele prevăzute în nota 1a).

4. Sucul de roşii cu un conţinut de substanţă uscată de 7% şi peste, raportat la greutate se clasifică la poziţia 2002.

5. În sensul celor de la poziţia 2007, prin sintagma „obţinute prin preparare” se înţeleg sucurile obţinute prin prelucrare fierbinte sub presiune atmosferă sau sub altă presiune redusă pentru majorarea viscozei produsului prin reducerea conţinutului de apă sau în alte scopuri.

6. În sensul celor de la poziţia 2009, prin sintagma „sucuri nefermentate, fără adaos de alcool” se înţeleg sucurile cu o concentraţie de alcool în funcţie de volum (vezi nota 2 de la capitolul 22) care să nu depăşească 0,5% vol.

Note de subpoziţii:

1. În sensul prevederilor de la subpoziţia 2005 10, prin „legume omogenizate” se înţeleg preparatele din legume omogenizate fin, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul ca produse alimentare pentru copii sau ca produse dietetice, în recipiente cu un conţinut care nu depăşeşte 250 grame. Pentru aplicarea acestei prevederi nu se va ţine seama de cantităţile mici de diverse ingrediente care se pot adăuga pentru asezonare, conservare sau pentru alte scopuri. Aceste preparate pot conţine, în cantităţi mici, fragmente vizibile de legume. Prevederile subpoziţiei 2005 10 se aplică cu prioritate faţă de prevederile tuturor subpoziţiilor de la poziţia 2005.

2. În sensul prevederilor de la subpoziţia 2007 10, prin „preparate omogenizate” se înţeleg preparatele din fructe omogenizate fin, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul ca produse alimentare pentru copii sau ca produse alimentare dietetice, în recipiente cu un conţinut care nu depăşeşte 250 grame. În cazul aplicării acestei prevederi, nu se va ţine seama de cantităţile mici de diverse îngrediente care se pot adăuga pentru asezonare, conservare sau pentru alte scopuri. Aceste preparate pot conţine, în cantităţi mici, fragmente vizibile de fructe. Prevederile subpoziţiei 2007 10 se aplică cu prioritate faţă de prevederile tuturor subpoziţiilor de la poziţia 2007.

Page 157: Nomenclator Cap.I

3. În sensul prevederilor de la subpoziţiile 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 şi 2009 71, prin expresia “valoare Brix” se înţelege citirea directă a gradelor Brix obţinute de la hidrometru Brix sau în indexuri refractivi exprimate în procente la temeperatura de 20 C0 sau corectate pentru 20 C°, în cazul în care produsul se tratează la pemperaturi diferite.

Note complementare:

1. În poziţia 2001 legumele, poamele (fructele), nucile şi alte părţi comestibile ale plantelor, preparate şi conservate cu ajutorul oţetului sau acidului acetic, trebuie să conţină 0,5% din greutate sau mai mult acid liber, volatil, exprimat ca acid acetic.

2. a) Conţinutul de diverse zaharuri, exprimate ca zaharoză (conţinut de zahăr) în produsele din capitolul respectiv, corespunde indicaţiilor refractometrului la temperatura de 20° Celsius, înmulţiţi cu următorii coeficienţi:

– 0,93 pentru produsele de la subpoziţiile 2008 20 – 2008 80, 2008 92 şi 2008 99, sau

– 0,95 pentru produsele de la alte poziţii.

b) Expresia “valoare Brix”, menţionată în subpoziţiile poziţiei 2009, corespunde indicaţiile refractometrului la temperatura de 20 grade Celsius.

3. Produsele de la subpoziţiile 2008 20 – 2008 80, 2008 92 şi 2008 99 trebuie să fie considerate ca avînd adaos de zahăr, dacă conţinutul de zahăr din ele depăşeşte în masă procentul menţionat mai jos, în funcţie de fructul (poamele) sau partea de plantă ce se întrebuinţează în hrană:

– la ananaşi şi struguri – 13%;

– la alte poame, inclusiv amestecurile de poame (fructe) şi alte părţi de plante ce se întrebuinţează în hrană – 9%.

4. În subpoziţiile 2008 30 110 – 2008 30 390, 2008 40 110 – 2008 40 390, 2008 50 110 – 2008 50 590, 2008 60 110 – 2008 60 390, 2008 70 110 – 2008 70 590, 2008 80 110 – 2008 80 390, 2008 92 120 – 2008 92 380 şi 2008 99 110 – 2008 99 400, următorii termeni au valorile menţionate mai jos:

– „concentrarea efectivă de sirop în masă” – numărul de kilograme spirt curat ce se conţin în 100 kg de produs;

– „% mas” – concentraţia de spirt în greutate.

Page 158: Nomenclator Cap.I

5. a) Conţinutul adaosului de zahăr în produsele de la poziţia 2009 corespunde „conţinutului de zahăr” minus cifra menţionată mai jos, în funcţie de tipul sucului:

– suc de lămîi sau de tomate – 3;

– suc de struguri – 15;

– alte sucuri din fructe şi legume, inclusiv amestecate – 13.

b) Sucuri de fructe cu adaos de zahăr, cu valoarea Brix ce nu depăşeşte 67 şi care conţin sucuri de fructe în stare naturală mai puţin de 50% din greutate, obţinute din fructe sau prin diluarea sucului concentrat, îşi pierd caracterul original de sucuri de fructe de la poziţia 2009.

6. La subpoziţiile 2009 69 510 şi 2009 69 710, noţiunea „suc concentrat de struguri (inclusiv must de struguri)” înseamnă sucul de struguri (inclusiv mustul de struguri) în cazul căruia indicaţiile refractometrului la temperatura de 20° Celsius constituie nu mai puţin de 50,9%.

7. În subpoziţiile 2001 90 910, 2006 00 350, 2006 00 910, 2007 10 910, 2007 99 930, 2008 19 110, 2008 19 910, 2008 92 120, 2008 92 160, 2008 92 320, 2008 92 360, 2008 92 510, 2008 92 720, 2008 92 760, 2008 92 920, 2008 92 940, 2008 92 970, 2008 99 240, 2008 99 310,2008 99 360, 2008 99 380, 2009 80 340, 2009 80 360, 2009 80 730, 2009 80 850, 2009 80 880, 2009 80 970, 2009 90 920, 2009 90 950 şi 2009 90 970, expresia „fructe tropicale” include fructele: guave, mango, mangostan, papaia, tamarine, mere de caju, litchi, fructele arborelui Jac, sapotile, carambole şi pitahaya.

8. În subpoziţiile 2001 90 910, 2006 00 350, 2006 00 910, 2007 99 930, 2008 19 110, 2008 19 910, 2008 92 120, 2008 92 160, 2008 92 320, 2008 92 360, 2008 92 510, 2008 92 720, 2008 92 760, 2008 92 920, 2008 92 940 şi 2008 92 970, expresia „nuci tropicale” include nucile de cocos, nucile cashew, nucile braziliene, nucile areca (sau betel), nucile de cola şi nucile macadamia.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

2001 Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic:

2001 10 000 – Castraveţi şi cornişoni –

2001 90 – Altele:

2001 90 100 – – Condimente (chutney) de mango –

Page 159: Nomenclator Cap.I

2001 90 200 – – Fructe de genul capsicum, altele decît ardeii dulci sau iuţi –

2001 90 300 – – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) –

2001 90 400 – – Ignami, cartofi dulci [batat] şi părţi comestibile similare de plante cu un conţinut de amidon sau de fecule egal sau mai mare de 5% din greutate –

2001 90 500 – – Ciuperci –

2001 90 600 – – Miez de palmier –

2001 90 650 – – Măsline –

2001 90 700 – – Ardei dulci –

2001 90 910 – – Fructe tropicale şi nuci tropicale –

2001 90 930 – – Ceapă

2001 90 990 – – Altele –

2002 Tomate preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic:

2002 10 – Tomate, întregi sau tăiate:

2002 10 100 – – Cojite –

2002 10 900 – – Altele –

2002 90 – Altele:

– – Cu un conţinut de materie uscată de mai puţin de 12% din greutate:

2002 90 110 – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să depăşească 1 kg –

2002 90 190 – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

– – Cu un conţinut de materie uscată egal sau mai mare de 12%, dar care să nu depăşească 30% din greutate:

2002 90 310 – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să depăşească 1 kg –

2002 90 390 – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

– – Cu un conţinut de materie uscată care să depăşească 30% din greutate:

2002 90 910 – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să depăşească 1 kg –

2002 90 990 – – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

2003 Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic:

2003 10 – Ciuperci din genul Agaricus:

Page 160: Nomenclator Cap.I

2003 10 200 – – Conservate provizoriu, complet fierte –

2003 10 300 – – Altele –

2003 20 000 – Trufe –

2003 90 000 – Altele –

2004 Alte legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic, congelate, altele decît produsele de la poziţia 2006:

2004 10 – Cartofi:

2004 10 100 – – Fierţi şi nepreparaţi altfel –

– – Altele:

2004 10 910 – – – Sub formă de făină, gris sau fulgi –

2004 10 990 – – – Altele –

2004 90 – Alte legume şi amestecuri de legume:

2004 90 100 – – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) –

2004 90 300 – – Varză acră, capere şi măsline –

2004 90 500 – – Mazăre (Pisum sativum) şi fasole verde Phaseolus spp., în păstăi –

– – Altele, inclusiv amestecuri:

2004 90 910 – – – Ceapă, fiartă şi nepreparată alfel –

2004 90 980 – – – Altele –

2005 Alte legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic, necongelate, altele decît produsele de la poziţia 2006:

2005 10 00 – Legume omogenizate

2005 20 – Cartofi:

2005 20 100 – – Sub formă de făină, griş sau fulgi –

– – Altele:

2005 20 200 – – – Tăiate felii, prăjite sau coapte, chiar sărate sau aromate, în ambalaje ermetice, potrivite consumului direct –

2005 20 800 – – – Altele –

2005 40 000 – Mazăre (Pisum sativum) –

– Fasole (Vigna spp, Phaseolus spp.):

Page 161: Nomenclator Cap.I

2005 51 000 – – Fasole boabe –

2005 59 000 – – Altele –

2005 60 000 – Sparanghel –

2005 70 – Măsline:

2005 70 100 – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 5 kg –

2005 70 900 – – Altele –

2005 80 000 – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) –

– Alte legume şi amestecuri de legume:

2005 91 00 − − Muguri de bambus –

2005 99 − − Altele:

2005 99 100 − − − Fructe de genul Capsicum, altele decît ardeii dulci sau ardeii grasi –

2005 99 200 − − − Capere –

2005 99 300 − − − Anghinare –

2005 99 400 − − − Morcovi –

2005 99 500 − − − Amestecuri de legume –

2005 99 600 − − − Varză acră –

2005 99 900 − − − Altele –

2006 00 Legume, fructe, sîmburi, coji de fructe şi alte părţi de plante, preparate cu zahăr (îmbibate cu sirop de zahăr, glasate sau cristalizate):

2006 00 100 – Ghimbir –

– Altele:

– – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate:

2006 00 310 – – – Vişine şi cireşe –

2006 00 350 – – – Fructe tropicale şi nuci tropicale –

2006 00 380 – – – Altele –

– – Altele:

2006 00 910 – – – Fructe tropicale şi nuci tropicale –

2006 00 990 – – – Altele –

Page 162: Nomenclator Cap.I

2007 Gemuri, dulceţuri, jeleuri, marmelade, paste şi piureuri de fructe sau de sîmburi, obţinute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi):

2007 10 – Preparate omogenizate:

2007 10 100 – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate: –

– – Altele:

2007 10 101 - - -Pentru alimentaţia copiilor -

2007 10 109 – – – Altele -

– – Altele

2007 10 910 – – – De fructe tropicale: –

2007 10 990 – – – Altele: –

– Altele:

2007 91 – – Citrice:

2007 10 911 – – – –Pentru alimentaţia copiilor -

2007 10 919 – – – – Altele -

2007 10 991 – – – – Pentru alimentaţia copiilor -

2007 10 999 – – – – Altele -

2007 91 100 – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 30% din greutate –

2007 91 300 – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13%, dar să nu depăşească 30% din greutate –

2007 91 900 – – – Altele –

2007 99 – – Altele:

– – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 30% din greutate:

2007 99 100 – – – – Piureuri şi paste de prune, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 100 kg şi care sînt destinate proceselor industriale –

2007 99 200 – – – – Piureuri şi paste de castane –

– – – – Altele:

2007 99 310 – – – – – De vişine şi cireşe –

2007 99 330 – – – – – De fragi şi căpşune –

2007 99 350 – – – – – De zmeură –

Page 163: Nomenclator Cap.I

2007 99 390 – – – – – Altele: –

– – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13%, dar să nu depăşească 30% din greutate: –

2007 99 550 – – – – Piureuri de mere, inclusiv compoturi –

2007 99 570 – – – – Altele –

– – – Altele:

2007 99 910 – – – – Piureuri de mere, inclusiv compoturi –

2007 99 930 – – – – De fructe tropicale şi nuci tropicale –

2007 99 980 – – – – Altele –

2008 Fructe, nuci şi alte părţi comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi) sau de alcool, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

– Nuci, arahide şi alte seminţe, chiar amestecate între ele:

2008 11 – – Arahide:

2008 11 100 – – – Unt de arahide –

– – – Altele, în ambalaje directe, cu un conţinut net:

– – – – Care să depăşească 1 kg:

2008 11 920 – – – – – Prăjite –

2008 11 940 – – – – – Altele –

– – – – Care să nu depăşească 1 kg:

2008 11 960 – – – – – Prăjite –

2008 11 980 – – – – – Altele –

2008 19 – – Altele, inclusiv amestecuri din acestea:

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 19 110 – – – – Nuci tropicale; amestecuri conţinînd 50% sau mai mult din greutate nuci tropicale şi fructe tropicale –

– – – – Altele:

2008 19 130 – – – – – Migdale şi fistic, prăjite –

2008 19 190 – – – – – Altele –

Page 164: Nomenclator Cap.I

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 19 910 – – – – Nuci tropicale; amestecuri conţinînd 50% sau mai mult din greutate nuci tropicale şi fructe tropicale –

– – – – Altele:

– – – – – Nuci prăjite:

2008 19 930 – – – – – – Migdale şi fistic –

2008 19 950 – – – – – – Altele –

2008 19 990 – – – – – Altele –

2008 20 – Ananas:

– – La care s-a adăugat alcool:

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 20 110 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 17% din greutate –

2008 20 190 – – – – Altele –

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 20 310 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 19% din greutate –

2008 20 390 – – – – Altele –

– – La care nu s-a adăugat alcool:

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 20 510 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 17% din greutate –

2008 20 590 – – – – Altele –

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 20 710 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 19% din greutate –

2008 20 790 – – – – Altele –

2008 20 900 – – – La care nu s-a adăugat zahăr –

2008 30 – Citrice:

– – La care s-a adăugat alcool:

– – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 9% din greutate:

Page 165: Nomenclator Cap.I

2008 30 110 – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85% mas –

2008 30 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

2008 30 310 – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

2008 30 390 – – – – Altele –

– – La care nu s-a adăugat alcool:

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 30 510 – – – – Segmente de greipfrut –

2008 30 550 – – – – Mandarine, inclusiv tangerine şi satsumas; clementine, wilkings şi alţi hibrizi similari de citrice –

2008 30 590 – – – – Altele –

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 30 710 – – – – Segmente de greipfrut –

2008 30 750 – – – – Mandarine, inclusiv tangerine şi satsumas; clementine, wilkings şi alţi hibrizi similari de citrice –

2008 30 790 – – – – Altele –

2008 30 900 – – – La care nu s-a adăugat zahăr –

2008 40 – Pere:

– – La care s-a adăugat alcool:

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

– – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate:

2008 40 110 – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

2008 40 190 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

2008 40 210 – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

Page 166: Nomenclator Cap.I

2008 40 290 – – – – – Altele –

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 40 310 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 15% din greutate –

2008 40 390 – – – – Altele –

– – La care nu s-a adăugat alcool:

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 40 510 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate –

2008 40 590 – – – – Altele –

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 40 710 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 15% din greutate –

2008 40 790 – – – – Altele –

2008 40 900 – – – La care nu s-a adăugat zahăr –

2008 50 – Caise:

– – La care s-a adăugat alcool:

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

– – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate:

2008 50 110 – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

2008 50 190 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

2008 50 310 – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

2008 50 390 – – – – – Altele –

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 50 510 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 15% din greutate –

2008 50 590 – – – – Altele –

– – La care nu s-a adăugat alcool:

Page 167: Nomenclator Cap.I

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 50 610 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate –

2008 50 690 – – – – Altele –

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 50 710 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 15% din greutate –

2008 50 790 – – – – Altele –

– – – La care nu s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net:

2008 50 920 – – – – De 5 kg sau mai mult –

2008 50 940 – – – – De 4,5 kg sau mai mult, dar mai puţin de 5 kg –

2008 50 990 – – – – De pînă la 4,5 kg –

2008 60 – Vişine şi cireşe:

– – La care s-a adăugat alcool:

– – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 9% din greutate:

2008 60 110 – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85% mas –

2008 60 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

2008 60 310 – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85% mas –

2008 60 390 – – – – Altele –

– – La care nu s-a adăugat alcool:

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net:

2008 60 500 – – – – Mai mare de 1 kg –

2008 60 600 – – – – Să nu depăşească 1 kg –

– – – La care nu s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net:

2008 60 700 – – – – De 4,5 kg şi mai mult –

2008 60 900 – – – – Mai puţin de 4,5 kg –

Page 168: Nomenclator Cap.I

2008 70 – Piersici:

– – La care s-a adăugat alcool:

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

– – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate:

2008 70 110 – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85% mas –

2008 70 190 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

2008 70 310 – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85% mas –

2008 70 390 – – – – – Altele –

– – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1kg:

2008 70 510 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 15% din greutate –

2008 70 590 – – – – Altele –

– – La care nu s-a adăugat alcool:

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 70 610 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate –

2008 70 690 – – – – Altele –

– – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 70 710 – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 15% din greutate –

2008 70 790 – – – – Altele –

– – – La care nu s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe cu un conţinut net:

2008 70 920 – – – – De 5 kg sau mai mult –

2008 70 980 – – – – Mai puţin de 5 kg –

2008 80 – Căpşune şi fragi:

– – La care s-a adăugat alcool:

– – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 9% din greutate:

Page 169: Nomenclator Cap.I

2008 80 110 – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

2008 80 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

2008 80 310 – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

2008 80 390 – – – – Altele –

– – La care nu s-a adăugat alcool:

2008 80 500 – – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg –

2008 80 700 – – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

2008 80 900 – – – La care nu s-a adăugat zahăr –

– Altele, inclusiv amestecuri, cu excepţia celor de la subpoziţia 2008 19:

2008 91 000 – – Miezuri de palmier –

2008 92 – – Amestecuri:

– – – La care s-a adăugat alcool:

– – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 9% din greutate:

– – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas:

2008 92 120 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 140 – – – – – – Altele –

– – – – – Altele:

2008 92 160 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 180 – – – – – – Altele –

– – – – Altele:

– – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85% mas:

Page 170: Nomenclator Cap.I

2008 92 320 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 340 – – – – – – Altele –

– – – – – Altele:

2008 92 360 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 380 – – – – – – Altele –

– – – La care nu s-a adăugat alcool:

– – – – La care s-a adăugat zahăr:

– – – – – În ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 92 510 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv din amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 590 – – – – – – Altele –

– – – – – Altele:

– – – – – – Amestecuri în care nici unul dintre fructele componente să nu depăşească 50% din greutatea totală a fructelor prezente:

2008 92 720 – – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 740 – – – – – – – Altele –

– – – – – – Altele:

2008 92 760 – – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecurile ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 780 – – – – – – – Altele –

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net:

– – – – – De 5 kg sau mai mult:

2008 92 920 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 930 – – – – – – Altele –

– – – – – De 4,5 kg sau mai mult, dar mai puţin de 5 kg:

2008 92 940 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

Page 171: Nomenclator Cap.I

2008 92 960 – – – – – – Altele –

– – – – – De mai puţin de 4,5 kg:

2008 92 970 – – – – – – Din fructe tropicale (inclusiv amestecuri ce conţin 50% sau mai mult din greutate fructe tropicale şi nuci tropicale) –

2008 92 980 – – – – – – Altele –

2008 99 – – Altele:

– – – La care s-a adăugat alcool:

– – – – Ghimbir:

2008 99 110 – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas –

2008 99 190 – – – – – Altele –

– – – – Struguri:

2008 99 210 – – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 13% din greutate –

2008 99 230 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

– – – – – Cu un conţinut de zahăr care să depăşească 9% din greutate:

– – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas:

2008 99 240 – – – – – – – Fructe tropicale –

2008 99 280 – – – – – – – Altele –

– – – – – – Altele:

2008 99 310 – – – – – – – Fructe tropicale –

2008 99 340 – – – – – – – Altele –

– – – – – Altele:

– – – – – – Avînd o concentraţie de alcool în funcţie de masă care să nu depăşească 11,85%mas:

2008 99 360 – – – – – – – Fructe tropicale –

2008 99 370 – – – – – – – Altele –

– – – – – – Altele:

Page 172: Nomenclator Cap.I

2008 99 380 – – – – – – – Fructe tropicale –

2008 99 400 – – – – – – – Altele –

– – – La care nu s-a adăugat alcool:

– – – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 1 kg:

2008 99 410 – – – – – Ghimbir –

2008 99 430 – – – – – Struguri –

2008 99 450 – – – – – Prune [specia Prunus] –

2008 99 460 – – – – – Fructele pasiunii, guave şi tamarine –

2008 99 470 – – – – – Mango, mangustan, papaia, mere de caju, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, carambole şi pitahaya –

2008 99 490 – – – – – Altele –

– – – – La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg:

2008 99 510 – – – – – Ghimbir –

2008 99 610 – – – – – Fructele pasiunii şi guave –

2008 99 620 – – – – – Mango, mangustan, papaia, tamarine, mere de caju, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, carambole şi pitahaya –

2008 99 670 – – – – – Altele –

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr:

– – – – – Prune [specia Prunus] în ambalaje directe, cu un conţinut net:

2008 99 720 – – – – – – De 5kg sau mai mult –

2008 99 780 – – – – – – Mai puţin de 5 kg –

2008 99 850 – – – – – Porumb, altul decît porumbul dulce (Zea mays var. saccharata) –

2008 99 910 – – – – – Ignami, cartofi dulci [batat] şi părţi similare comestibile de plante, cu un conţinut de amidon de 5% şi peste din greutate –

2008 99 990 – – – – – Altele –

2009 Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi):

– Suc de portocale:

Page 173: Nomenclator Cap.I

2009 11 – – Congelat:

– – – Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 11 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă –

2009 11 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare Brix de care nu depăşeşte 67:

2009 11 910 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă şi cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate –

2009 11 990 – – – – Altele –

2009 12 000 – – Necongelate, cu o valoare Brix de maximum 20 –

2009 19 – – Altele:

– – – Cu o valoare Brix peste 67

2009 19 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă –

2009 19 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare Brix de peste 20, dar care să nu depăşească 67:

2009 19 910 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă şi cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate –

2009 19 980 – – – – Altele –

– Sucuri de greipfrut (inclusiv suc de pomelo):

2009 21 000 – – Cu o valoare Brix de maximum 20 –

2009 29 – – Altele:

– – – Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 29 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă –

2009 29 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare Brix de peste 20, dar care să nu depăşească 67:

2009 29 910 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă şi cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate –

2009 29 990 – – – – Altele –

– Sucuri de orice alte citrice:

2009 31 – – Cu o valoare Brix de maximum 20:

Page 174: Nomenclator Cap.I

– – – Cu o valoare care să depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă:

2009 31 110 – – – – Care conţin zahăr adăugat –

2009 31 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă:

– – – – De lămîi:

2009 31 510 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat –

2009 31 590 – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

– – – – De alte citrice:

2009 31 910 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat –

2009 31 990 – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

2009 39 – – Altele:

– – – Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 39 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă –

2009 39 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare Brix de peste 20, dar care să nu depăşească 67:

– – – – Cu o valoare care să depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă:

2009 39 310 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat –

2009 39 390 – – – – – Altele –

– – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă:

– – – – – De lămîi:

2009 39 510 – – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat maximum 30% din greutate –

2009 39 550 – – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate–

2009 39 590 – – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

– – – – – Alte sucuri citrice:

2009 39 910 – – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat maximum 30% din greutate –

2009 39 950 – – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate–

Page 175: Nomenclator Cap.I

2009 39 990 – – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

– Sucuri de ananas:

2009 41 – – Cu o valoare Brix de maximum 20:

2009 41 100 – – – Cu o valoare care să depăşească 30 euro pe 100 kg greutate netă, conţinînd zahăr adăugat –

– – – Altele:

2009 41 910 – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat –

2009 41 990 – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

2009 49 – – Altele:

– – – Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 49 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă –

2009 49 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare Brix de peste 20, dar care să nu depăşească 67:

2009 49 300 – – – – Cu o valoare care să depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă, conţinînd zahăr adăugat –

– – – – Altele:

2009 49 910 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat maximum 30% din greutate –

2009 49 930 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate–

2009 49 990 – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

2009 50 – Sucuri de tomate:

2009 50 100 – – Care conţin zahăr adăugat –

2009 50 900 – – Altele –

– Sucuri de struguri (inclusiv must de struguri):

2009 61 – – Cu o valoare Brix de maximum 30:

2009 61 100 – – – Cu o valoare care să depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă

2009 61 900 – – – Cu o valoare care să nu depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă: –

2009 69 – – Altele:

– – – Cu o valoare Brix de peste 67:

Page 176: Nomenclator Cap.I

2009 69 110 – – – – Cu o valoare care să depăşească 22 euro per 100 kg greutate netă –

2009 69 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare Brix de peste 30, dar care să nu depăşească 67:

– – – – Cu o valoare care să depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă:

2009 69 510 – – – – – Concentrate –

2009 69 590 – – – – – Altele –

– – – – Cu o valoare care să nu depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă:

– – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate:

2009 69 710 – – – – – – Concentrate –

2009 69 790 – – – – – – Altele –

2009 69 900 – – – – – Altele –

– Sucuri de mere:

2009 71 – – Cu o valoare Brix de maximum 20:

2009 71 100 – – – Cu o valoare care să depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă, care conţin zahăr adăugat –

– – – Altele :

2009 71 910 – – – – Care conţin zahăr adăugat –

2009 71 990 – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

2009 79 – – Altele:

– – – Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 79 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 22 euro per 100 kg greutate netă –

2009 79 190 – – – – Altele –

– – – Cu o valoare Brix de peste 20, dar care să nu depăşească 67:

2009 79 300 – – – –Cu o valoare care să depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă şi care conţin zahăr adăugat –

– – – – Altele:

2009 79 910 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate –

2009 79 930 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate –

Page 177: Nomenclator Cap.I

2009 79 990 – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

2009 80 – Sucuri de orice alte fructe sau legume:

– – Cu o valoare Brix de peste 67:

– – – Sucuri de pere:

2009 80 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 22 euro per 100 kg greutate netă –

2009 80 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

– – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă:

2009 80 340 – – – – – Din fructe tropicale –

2009 80 350 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

2009 80 360 – – – – – Din fructe tropicale –

2009 80 380 – – – – – Altele –

– – Cu o valoare Brix care să nu depăşească 67:

– – – Sucuri de pere:

2009 80 500 – – – – Cu o valoare care să depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă şi care conţin zahăr adăugat –

– – – – Altele:

2009 80 610 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate –

2009 80 630 – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate –

2009 80 690 – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

– – – Altele:

– – – –Cu o valoare care să depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă şi care conţin zahăr adăugat:

2009 80 710 – – – – – Sucuri de vişine [cireşe] –

2009 80 730 – – – – – Sucuri din fructe tropicale –

2009 80 790 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

Page 178: Nomenclator Cap.I

– – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate:

2009 80 850 – – – – – – Din fructe tropicale –

2009 80 860 – – – – – – Altele –

– – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate:

2009 80 880 – – – – – – Din fructe tropicale –

2009 80 890 – – – – – – Altele –

– – – – – Care nu conţin zahăr adăugat:

2009 80 950 – – – – – – Sucuri de fructe din specia Vaccinium macrocarpon [răchită cu fructe mari] –

2009 80 960 – – – – – – Suc de vişine [cireşe] –

2009 80 970 – – – – – – Sucuri din fructe tropicale –

2009 80 990 – – – – – – Altele –

2009 90 – Amestecuri de sucuri:

– – Cu o valoare Brix de peste 67:

– – – Amestecuri de sucuri de mere şi sucuri de pere:

2009 90 110 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 22 euro per 100 kg greutate netă –

2009 90 190 – – – – Altele –

– – – Altele:

2009 90 210 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă –

2009 90 290 – – – – Altele –

– – Cu o valoare Brix care să nu depăşească 67:

– – – Amestecuri de sucuri de mere şi de sucuri de pere:

2009 90 310 – – – – Cu o valoare care să nu depăşească 18 euro per 100 kg greutate netă şi cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate –

2009 90 390 – – – – Altele –

– – – Altele:

– – – – Cu o valoare care să depăşească 30 euro per 100 kg greutate netă:

– – – – – Amestecuri de sucuri de citrice şi de sucuri de ananas:

Page 179: Nomenclator Cap.I

2009 90 410 – – – – – – Care conţin zahăr adăugat –

2009 90 490 – – – – – – Altele –

– – – – – Altele:

2009 90 510 – – – – – – Care conţin zahăr adăugat –

2009 90 590 – – – – – – Altele –

– – – – Cu o valoare care să nu depăşească 30 euro per 100kg greutate netă:

– – – – – Amestecuri de sucuri de citrice şi de sucuri de ananas:

2009 90 710 – – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate –

2009 90 730 – – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate –

2009 90 790 – – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat –

– – – – – Altele:

– – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să depăşească 30% din greutate:

2009 90 920 – – – – – – – Amestecuri de sucuri de fructe tropicale –

2009 90 940 – – – – – – – Altele –

– – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat care să nu depăşească 30% din greutate:

2009 90 950 – – – – – – – Amestecuri de sucuri de fructe tropicale –

2009 90 960 – – – – – – – Altele –

– – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat:

2009 90 970 – – – – – – – Amestecuri de sucuri de fructe tropicale –

2009 90 980 – – – – – – – Altele –

[Poz.2007 10 101, 2007 10 109, 2007 10 911, 2007 10 919, 2007 10 991, 2007 10 999 introduse prin HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

CAPITOLUL 21

PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE

Page 180: Nomenclator Cap.I

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) amestecuri de legume de la poziţia 0712;

b) înlocuitori prăjiţi de cafea în orice proporţie (poziţia 0901);

c) ceai aromatizat (poziţia 0902);

d) condimente sau alte produse de la poziţiile 0904, 0910;

e) preparate alimentare, altele decît produsele descrise la poziţia 2103 sau 2104, care conţin peste 20 % din greutate cîrnaţi, salam, carne, organe, sînge, peşte sau crustacee, moluşte, alte nevertebrate acvatice, sau o combinaţie din acestea (capitolul 16);

f) drojdii condiţionate ca medicamente şi celelalte produse de la poziţia 3003 sau 3004;

g) enzimele preparate de la poziţia 3507.

2. Extractele de înlocuitori menţionaţi în nota 1 litera b) se încadrează la poziţia 2101.

3. În sensul prevederilor de la poziţia 2104, prin „preparate alimentare compuse şi omogene” se înţeleg preparatele constituite dintr–un amestec omogenizat fin a mai multor substanţe de bază ca, de exemplu, carne, peşte, legume sau fructe, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul ca produse alimentare pentru copii sau pentru scopuri dietice, cu un conţinut care nu depăşeşte 250 g. Pentru aplicarea acestei definiţii se va face abstracţie de micile cantităţi de diverse îngrediente adăugate amestecului pentru condimentare, asezonare, conservare sau pentru alte scopuri. Aceste preparate pot conţine o cantitate mică de fragmente vizibile de ingrediente.

Note complementare:

1. În subpoziţiile 2106 10 200 şi 2106 90 920, termenul „amidon” înseamnă, de asemenea, produsele dezagregării amidonului.

2. În sensul poziţiei 2106 90 20, prin expresia “preparate alcoolice compuse, altele altele decît cele pe bază de substanţe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor” se înţeleg preparatele care au o putere alcoolică mai mare de 0,5% vol.

Page 181: Nomenclator Cap.I

3. În subpoziţia 2106 90 300, termenul „izoglucoză” înseamnă produsul obţinut din glucoză, conţinînd în stare uscată nu mai puţin de 10 % din greutatea fructozei.

În scopul de a determina taxa aplicată la produsele din subpoziţia 2106 90 30, conţinul materiei uscate este determinat conform articolului 42(3) al Regulamentului (CE) nr. 951/2006.

4. În scopul de a determina taxa aplicată la produsele din subpoziţiile 2106 90 59, volumul zaharozei, inclusiv alte zahăruri sub formă de zaharoză, este determinat prin metodele descrise în articolul 42 (2) al Regulamentului (CE) nr. 951/2006.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

2101 Extracte, esenţe şi concentrate de cafea, de ceai sau de mate şi preparate avînd la bază aceste produse sau avînd la bază cafea, ceai sau mate; cicoare prăjită şi alţi înlocuitori organici de cafea şi extracte, esenţe şi concentrate din acestea

– Extracte, esenţe şi concentrate de cafea şi preparate pe bază acestor extracte, esenţe şi concentrate de cafea sau pe bază de cafea:

2101 11 – – Extracte, esenţe şi concentrate:

2101 11 11 – – – Cu un conţinut de materie uscată provenită din cafea mai mare sau egal cu 95% din greutate

2101 11 190 – – – Altele –

2101 12 – – Preparate pe bază de extracte, esenţe sau concentrate, sau pe bază de cafea:

2101 12 920 – – – Pe bază de extracte, esenţe sau concentrate de cafea –

2101 12 980 – – – Altele –

2101 20 – Extracte, esenţe şi concentrate de ceai sau mate şi preparate pe bază acestor extracte, esenţe şi concentrate de ceai sau mate sau pe bază de ceai sau mate:

2101 20 200 – – Extracte, esenţe şi concentrate –

– – Preparate:

2101 20 920 – – – Pe bază de extracte, esenţe sau concentrate de ceai sau mate –

2101 20 980 – – – Altele –

Page 182: Nomenclator Cap.I

2101 30 – Cicoare prăjită şi alţi înlocuitori prăjiţi de cafea şi extracte, esenţe şi concentrate din acestea:

– – Cicoare prăjită şi alţi înlocuitori prăjiţi de cafea:

2101 30 110 – – – Cicoare prăjită –

2101 30 190 – – – Altele –

– – Extracte, esenţe şi concentrate de cicoare prăjită şi de alţi înlocuitori prăjiţi de cafea:

2101 30 910 – – – De cicoare prăjită –

2101 30 990 – – – Altele –

2102 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepţia vaccinurilor de la poziţia 3002); prafuri de copt preparate:

2102 10 – Drojdii active:

2102 10 100 – – Drojdii de cultură –

– – Drojdii pentru panificaţie:

2102 10 310 – – – Uscate –

2102 10 390 – – – Altele –

2102 10 900 – – Altele –

2102 20 – Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte:

– – Drojdii inactive:

2102 20 110 – – – În tablete, cuburi sau în alte forme similare, sau în ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 1 kg –

2102 20 190 – – – Altele –

2102 20 900 – – Altele –

2102 30 000 – Prafuri de copt preparate –

2103 Sosuri şi preparate pentru acestea; compoziţii din condimente şi din produse de asezonare; făină de muştar şi muştar preparat:

2103 10 000 – Sos de soia –

2103 20 000 – Ketchup şi alte sosuri de tomate –

2103 30 – Făină de muştar şi muştar preparat:

2103 30 100 – – Făină de muştar –

Page 183: Nomenclator Cap.I

2103 30 900 – – Muştar preparat –

2103 90 – Altele:

2103 90 100 – – Condimente (chutney) de mango, lichide –

2103 90 300 – – Biter aromat [substanţe amare], cu o concentraţie de alcool în funcţie de volum egală sau mai mare de 44,2%vol şi care să nu depăşească 49,2% vol, cu un conţinut de genţiana, mirodenii şi ingrediente diverse cuprins între 1,5% şi 6% din greutate, cu un conţinut de zahăr cuprins între 4% şi 10% şi prezentat în recipiente cu un conţinut de maximum 0,50 l l alcool absolut

2103 90 900 – – Altele –

2104 Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuri preparate; preparate alimentare din compoziţii omogenizate:

2104 10 – Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuri preparate:

2104 10 100 – – Uscate –

2104 10 900 – – Altele –

2104 20 000 – Preparate alimentare din compoziţii omogenizate: –

2105 00 Îngheţate şi alte forme de gheată comestibilă, cu sau fără cacao:

2105 00 100 – Care nu conţin grăsimi provenite din lapte sau conţin mai puţin de 3% din greutate din aceste grăsimi –

– Cu un conţinut de grăsimi provenite din lapte:

2105 00 910 – – Egal sau mai mare de 3%, dar mai mic de 7% –

2105 00 990 – – Egal sau mai mare de 7% –

2106 Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte:

2106 10 – Concentrate de proteine şi substanţe proteice texturate:

2106 10 200 – – Care nu conţin grăsimi provenite din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau făină de cartofi (fecule) sau conţin mai puţin de 1,5% grăsimi din lapte, mai puţin de 5% zaharoză sau izoglucoză, mai puţin de 5% glucoză, amidon sau fecule –

2106 10 800 – – Altele –

2106 90 – Altele:

2106 90 100 – – Preparate aşa-zise "brînză topită" –

2106 90 200 – – Preparate alcoolice compuse, altele decît cele pe bază de substanţe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor l alcool

absolut

Page 184: Nomenclator Cap.I

– – Siropuri de zahăr, aromate sau cu adaos de coloranţi:

2106 90 300 – – – De izoglucoză –

– – – Altele:

2106 90 510 – – – – De lactoză –

2106 90 550 – – – – De glucoză sau de maltodextrine –

2106 90 590 – – – – Altele –

– – Altele:

2106 90 920 – – – Care nu conţin grăsimi provenite din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau conţin mai puţin de 1,5% grăsimi din lapte, mai puţin de 5% zaharoză sau izoglucoză, mai puţin de 5% glucoză, amidon sau fecule –

2106 90 980 – – – Altele –

CAPITOLUL 22

BĂUTURI ALCOOLICE, FĂRĂ ALCOOL ŞI OŢETURI

Note de Capitol:

Page 185: Nomenclator Cap.I

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) produsele prezentului capitol (altele decît cele de la poziţia 2209) preparate în scopuri culinare, dar care nu pot fi consumate ca atare (poziţia 2103 în general);

b) apa de mare (poziţia 2501);

c) apele distilate sau de conductibilitate, sau cu acelaşi grad de puritate (poziţia 2853);

d) soluţiile apoase care conţin peste 10 % din greutate acid acetic (poziţia 2915);

e) medicamentele de la poziţia 3003 sau 3004;

f) produsele de parfumerie sau de toaletă (capitolul 33).

2. În sensul prevederilor prezentului capitol şi capitolelor 20 şi 21, concentraţia alcoolică în funcţie de volum este determinată la o temperatură de 20 °C.

3. În sensul prevederilor de la poziţia 2202, prin “băuturi nealcoolice” se înţeleg băuturile cu o concentraţie alcoolică care să nu depăşească 0,5% vol. Producţia alcoolică se încadrează, după caz, la poziţiile 2203 – 2206 sau 2208.

Notă de subpoziţie:

1. În sensul prevederilor de la subpoziţia 2204 10, prin “vin efervescent” se înţelege vinul care, ţinut la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, are o presiune egală sau mai mare de 3 bari.

Note complementare:

1. La subpoziţia 2202 10 000 se includ apele, inclusiv minerale şi carbogazoase, cu adaos de zahăr sau alte substanţe de îndulcire sau aromatizare, cu condiţia utilizării lor directe în calitate de băuturi.

2. La poziţiile 2204 şi 2205 şi subpoziţia 2206 00 100:

a) “concentraţia alcoolică dobîndită” reprezintă numărul în volume de alcool pur conţinut în 100 de volume ale produsului la temperatura de 20 °C;

b) “concentraţia alcoolică potenţială” reprezintă numărul în volume de alcool pur, ce poate fi obţinut prin fermentarea totală a zaharurilor prezente în produs, conţinut în 100 de volume din produsul considerat la temperatura de 20 °C;

Page 186: Nomenclator Cap.I

c) “concentraţia alcoolică totală ” reprezintă suma concentraţiei alcoolice dobîndite şi a concentraţiei alcoolice potenţiale;

d) “concentraţia alcoolică naturală ” reprezintă concentraţia alcoolică totală a produsului considerat înaintea oricărei îmbogăţiri;

e) “% vol.” reprezintă concentraţia alcoolică în funcţie de volum.

3. În subpoziţia 2204 30 100, “must de struguri parţial fermentat” este considerat produsul obţinut prin fermentarea mustului de struguri ce posedă o concentraţie alcoolică dobîndită mai mare de 1 % vol., dar mai mică de trei cincimi din concentraţia sa alcoolică totală.

4. În subpoziţiile 2204 21 şi 2204 29:

A. “extract sec total” înseamnă conţinutul în produs în grame la un litru al tuturor substanţelor care, în condiţiile fizice respective, nu se evaporă. Extractul sec total trebuie să fie determinat cu ajutorul densimetrului la temperatura de 20 °C.

B. a) Existenţa în produsele de la subpoziţiile 2204 21 110 – 2204 21 990 şi 2204 29 120 – 2204 29 990 a cantităţilor concrete de extract sec total la un litru, menţionate în punctele I, II, III şi IV, nu acţionează asupra clasificării lor:

1. produse cu concentraţia alcoolică dobîndită nu mai mare de 13 % vol.: 90 g sau mai puţin decît extractul sec total la 1 litru;

2. produse cu concentraţia alcoolică dobîndită mai mare de 13 % vol., dar nu mai mare de 15 % vol.: 130 g sau mai puţin decît extractul sec total la 1 litru;

3. produse cu concentraţia alcoolică dobîndită mai mare de 15 % vol., dar nu mai mare de 18 % vol.: 130 g sau mai puţin decît extractul sec total la 1 litru;

4. produse cu concentraţia alcoolică dobîndită mai mare de 18 % vol., dar nu mai mare de 22 % vol.: 330 g sau mai puţin decît extractul sec total la 1 litru.

Produsele cu extractul sec total ce depăşeşte valoarea maximă menţionată mai sus pentru fiecare categorie trebuie să fie atribuite la categoria următoare, cu excepţia cazului cînd extractul sec total depăşeşte 330 g/l; în acest caz produsele trebuie să fie incluse în subpoziţiile 2204 21 990 şi 2204 29 990.

b) Regulile menţionate mai sus nu se extind asupra produselor incluse în subpoziţiile 2204 21 230, 2204 21 810, 2204 29 110 şi 2204 29 770.

5. În subpoziţiile 2204 21 110 – 2204 21 990 şi 2204 29 120 - 2204 29 990 se includ:

a) mustul de struguri cu fermentarea sistată prin adăugarea alcoolului, adică produsul care:

Page 187: Nomenclator Cap.I

- are o concentraţie alcoolică dobîndită mai mare de 12 %vol., dar mai mică de 15 %vol.,

- este obţinut prin adăugarea la mustul de struguri nefermentat, ce are o concentraţie naturală mai mică de 8,5% vol.,a produsului obţinut prin distilarea vinului;

b) vinul alcoolizat pentru distilare, adică produsul care:

- are o concentraţie alcoolică dobîndită nu mai mică de 18 % vol., dar nu mai mare de 24 % vol.,

- este obţinut exclusiv prin adăugarea la vinul ce nu conţine zahăr rezidual a unui produs nerafinat, obţinut prin distilarea vinului şi care are o concentraţie alcoolică dobîndită maximă de 86 % vol.;

- posedă un conţinut maxim de acizi volatili de 1,5 g/l recalculat în acid acetic;

c) vinul licoros, adică produsul care:

- are o concentraţie alcoolică totală nu mai mică de 17,5% vol. şi concentraţia alcoolică dobîndită nu mai mică de 15 % vol., dar nu mai mare de 22 % vol., şi

- este obţinut din must de struguri sau vin din soiurile viticole acceptate în ţările terţe pentru producerea vinurilor licoroase şi posedă o concentraţie alcoolică naturală nu mai mică de 12 % vol.,

- prin congelare, sau

- prin adăugare în procesul fermentării sau după fermentare:

- a unui produs, obţinut prin distilarea vinului, sau

- a mustului de struguri concentrat sau, în cazul unor vinuri licoroase de calitate, pentru care o asemenea practică este tradiţională - a mustului de struguri concentrat la foc deschis, care, în afară de această operaţie, corespunde definiţiei de must de struguri concentrat; sau

- amestec al acestor produse.

Însă unele vinuri licoroase de calitate pot fi obţinute din mustul de struguri proaspăt nefermentat, care nu trebuie, în mod obligatoriu, să aibă o concentraţie naturală minimă a alcoolului egală cu 12 % vol.

6. În subpoziţiile 2204 21 11- 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 83 şi 2204 29 11 - 2204 29 58, 2204 29 77 şi 2204 29 82, “vinurile de calitate produse în regiunile specificate” sînt vinurile produse în Comunitatea Europeană care se supun prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1493/99 din 17 mai 1999 privind organizarea generală a pieţei de vinuri (O) L 179, 14.7.1999, p. 1) şi prevederilor adoptate în implementarea Regulamentului şi precizate în regulamentele naţionale.

7. În subpoziţiile 2204 30 920 şi 2204 30 960 “mustul de struguri concentrat” înseamnă mustul de strugur, pentru care indicaţiile refractometrului la temperatura de 20 °C constituie nu mai puţin de 50,9 %.

Page 188: Nomenclator Cap.I

8. Numai vermutul şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante şi substanţe aromate, ce au o concentraţie alcoolică nu mai mică de 7 % vol., se includ în poziţia 2205.

9. În subpoziţia 2206 00 100, termenul “pichet” înseamnă produse obţinute prin fermentarea tescovinei de struguri macerate cu apă sau prin extracţia cu apă a tescovinei fermentate.

10. În subpoziţiile 2206 00 310 şi 2206 00 390, „spumoase” se consideră următoarele băuturi:

- băuturile fermentate, în sticle cu dopuri “ciupercă” fixate cu panglici sau scoabe;

- băuturile fermentate, în alte recipiente cu suprapresiune nu mai mică de 1,5 bari, măsurată la temperatura de 20°C.

11. În subpoziţiile 2209 00 110 şi 2209 00 190, termenul “oţet de vin” înseamnă oţetul obţinut exclusiv prin fermentarea acetică a vinului şi care posedă o aciditate totală nu mai mică de 60 g/l, recalculată în acid acetic.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

2201 Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale şi apele carbogazoase care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi; gheaţa şi zăpada:

2201 10 – Ape minerale şi ape carbogazoase:

– – Ape minerale naturale:

2201 10 110 – – – Fără dioxid de carbon l

2201 10 190 – – – Altele l

2201 10 900 – – Altele l

2201 90 000 – Altele l

2202 Ape, inclusiv apele minerale şi apele carbogazoase, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia 2009:

2202 10 000 – Ape, inclusiv apele minerale şi apele carbogazoase, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi l

Page 189: Nomenclator Cap.I

2202 90 – Altele:

2202 90 100 – – Care nu conţin produse cuprinse la poziţiile 0401–0404 sau grăsimi obţinute din produsele cuprinse la poziţiile 0401– 0404 l

– – Altele, cu un conţinut de grăsimi provenite din produsele cuprinse la poziţiile 0401–0404:

2202 90 910 – – – De pînă la 0,2% din greutate l

2202 90 950 – – – Egal sau mai mare de 0,2% din greutate, dar care să nu depăşească 2% din greutate l

2202 90 990 – – – De 2% sau mai mult din greutate l

2203 00 Bere fabricată din malţ:

– În recipiente al căror conţinut este de 10 litri sau mai puţin:

2203 00 010 – – În sticle l

2203 00 090 – – Altele l

2203 00 100 – În recipiente al căror conţinut să depăşească 10 l l

2204 Vin din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri imbogăţite cu alcool; must de struguri, altul decît cel de la poziţia 2009:

2204 10 – Vinuri efervescente:

– – Avînd o concentraţie alcoolică de minimum 8,5% vol.:

2204 10 110 – – – Şampanie l

2204 10 19 – – – Altele:

2204 10 191 – – – – Vinuri spumante clasice l

2204 10 192 – – – – Vinuri spumante originale l

2204 10 198 – – – Altele l

– – Altele:

2204 10 910 – – – Asti spumante l

2204 10 990 – – – Altele l

– Alte vinuri; must de struguri a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool:

2204 21 – – În recipiente al căror conţinut să nu depăşească 2 l:

Page 190: Nomenclator Cap.I

2204 21 10 – – – Vinuri, altele decît cele cuprinse la poziţia 2204 10, prezentate în sticle cu dopuri sub formă de “ciupercă ”, legate sau înfundate; vinuri, altfel prezentate, avînd la temperatura de 20° C o suprapresiune datorată dioxidului de carbon, cuprinsă între 1 bar şi 3 bari:

2204 21 101 – – – –Vinuri spumoase, petiante, frizante, perlante şi alte vinuri ce conţin dioxid de carbon, altele decît cele cuprinse la subpoziţia 2204 10 l

2204 21 109 – – – – Altele l

– – – Altele:

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să nu depăşească 13%vol.:

– – – – – Vinuri de calitate, produse în regiuni specificate (v.q.p.r.d.):

– – – – – – Vinuri albe:

2204 21 110 – – – – – – – Alsace l

2204 21 120 – – – – – – – Bordeaux l

2204 21 130 – – – – – – – Bourgogne l

2204 21 170 – – – – – – – Val de Loire l

2204 21 180 – – – – – – – Mosel- Saar- Ruwer l

2204 21 190 – – – – – – – Pfalz (Palatinat) l

2204 21 220 – – – – – – – Rheinhessen (Hesse rhenane) l

2204 21 230 – – – – – – – Tokay l

2204 21 240 – – – – – – – Lazio (Latium) l

2204 21 260 – – – – – – – Toscana (Toscane) l

2204 21 270 – – – – – – – Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut Adige) şi Friuli (Frioul) l

2204 21 280 – – – – – – – Veneto (Venetie) l

2204 21 320 – – – – – – – Vinho verde l

2204 21 340 – – – – – – – Penedes l

2204 21 360 – – – – – – – Rioja l

2204 21 370 – – – – – – – Valencia l

2204 21 380 – – – – – – – Altele l

– – – – – – Altele:

2204 21 420 – – – – – – – Bordeaux l

Page 191: Nomenclator Cap.I

2204 21 430 – – – – – – – Bourgogne l

2204 21 440 – – – – – – – Beaujolais l

2204 21 460 – – – – – – – Cotes-du-Rhone l

2204 21 470 – – – – – – – Languedoc– Roussillon l

2204 21 480 – – – – – – – Val de Loire l

2204 21 620 – – – – – – – Piemonte (Piemont) l

2204 21 660 – – – – – – – Toscana (Toscane) l

2204 21 670 – – – – – – – Trentino (Trentin) şi Alto Adige (Haut Adige) l

2204 21 680 – – – – – – – Veneto (Venetie) l

2204 21 690 – – – – – – – Dao, Bairrada şi Douro l

2204 21 710 – – – – – – – Navarra l

2204 21 740 – – – – – – – Penedes l

2204 21 760 – – – – – – – Rioja l

2204 21 770 – – – – – – – Valdepenas l

2204 21 780 – – – – – – – Altele l

– – – – – Altele:

2204 21 79 – – – – – – Vinuri albe:

2204 21 791 – – – – – – –Vinuri de consum curent l

2204 21 792 – – – – – – – Vinuri de calitate l

2204 21 799 – – – – – – – Altele l

2204 21 80 – – – – – – Altele:

2204 21 801 – – – – – – – Vinuri de consum curent roze şi roşii l

2204 21 802 – – – – – – – Vinuri de calitate roze şi roşii l

2204 21 809 – – – – – – – Altele l

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 13%vol., dar să nu depăşească 15 %vol.:

– – – – – Vinuri de calitate produse în regiuni specificate (v.q.p.r.d.):

– – – – – –Vinuri albe:

Page 192: Nomenclator Cap.I

2204 21 810 – – – – – – – Tokay l

2204 21 820 – – – – – – – Altele l

2204 21 830 – – – – – Altele 1

– – – – – Altele:

2204 21 84 – – – – – – Vinuri albe:

2204 21 841 – – – – – – – Vinuri de consum curent l

2204 21 842 – – – – – – – Vinuri de calitate l

2204 21 849 – – – – – – – Altele l

2204 21 85 – – – – – Altele:

2204 21 851 – – – – – – – Vinuri de consum curent roze şi roşii 1

2204 21 852 – – – – – – – Vinuri de calitate roze şi roşii 1

2204 21 859 – – – – – – – Altele 1

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 15% vol., dar să nu depăşească 18%vol.:

2204 21 870 – – – – – Marsala l

2204 21 880 – – – – – Samos şi Muscat de Lemnos l

2204 21 890 – – – – – Porto l

2204 21 910 – – – – – Madeira şi Muscatel de Setubal l

2204 21 920 – – – – – Xeres l

2204 21 930 – – – – – Tokay (Aszu şi Szamorodni) l

2204 21 94 – – – – – Altele:

2204 21 941 – – – – – – Vinuri tari l

2204 21 942 – – – – – – Vinuri peliculare l

2204 21 943 – – – – – – Vinuri de desert albe l

2204 21 944 – – – – – – Vinuri de desert roze şi roşii l

2204 21 945 – – – – – – Vinuri licoroase l

2204 21 949 – – – – – – Altele l

Page 193: Nomenclator Cap.I

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 18% vol., dar să nu depăşească 22% vol.:

2204 21 950 – – – – – Porto l

2204 21 960 – – – – – Madeira, Xeres şi Muscatel de Setubal l

2204 21 970 – – – – – Tokay (Aszu şi Szamorodni) l

2204 21 98 – – – – – Altele:

2204 21 981 – – – – – – Vinuri tari l

2204 21 982 – – – – – – Vinuri peliculare l

2204 21 983 – – – – – – Vinuri caramelizate l

2204 21 984 – – – – – – Vinuri licoroase l

2204 21 989 – – – – – – Altele l

2204 21 990 – – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 22%vol. l

2204 29 – – Altele:

2204 29 100 – – – Vinuri, altele decît cele cuprinse la poziţia 2204 10, prezentate în sticle cu dopuri sub forma de “ciupercă”, legate sau înfundate; vinuri, altfel prezentate, avînd la temperatura de 20 grade C o suprapresiune datorată dioxidului de carbon , cuprinsă între 1 bar şi 3 bari l

– – – Altele:

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să nu depăşească 13%vol.:

– – – – – Vinuri de calitate produse în regiuni specificate (v.q.p.r.d.):

– – – – – – Vinuri albe:

2204 29 110 – – – – – – – Tokay l

2204 29 120 – – – – – – – Bordeaux l

2204 29 130 – – – – – – – Bourgogne l

2204 29 170 – – – – – – – Val de Loire l

2204 29 180 – – – – – – – Altele l

– – – – – – Altele:

2204 29 420 – – – – – – – Bordeaux l

2204 29 430 – – – – – – – Bourgogne l

Page 194: Nomenclator Cap.I

2204 29 440 – – – – – – – Beaujolais l

2204 29 460 – – – – – – – Cote-de-Rhone l

2204 29 470 – – – – – – – Languedoc-Roussillon l

2204 29 480 – – – – – – – Val de Loire l

2204 29 580 – – – – – – – Altele l

– – – – – Altele:

– – – – – – Albe:

2204 29 620 – – – – – – – Sicilia (Sicile) l

2204 29 640 – – – – – – – Veneto (Venetie) l

2204 29 65 – – – – – – – Altele:

2204 29 651 – – – – – – – – Vinuri de consum curent albe l

2204 29 652 – – – – – – – – Vinuri de calitate albe l

2204 29 653 – – – – – – – – Vinuri materie primă albe l

2204 29 659 – – – – – – – – Altele l

– – – – – – Altele:

2204 29 710 – – – – – – – Paglia (Pouilles) l

2204 29 720 – – – – – – – Sicilia (Sicile) l

2204 29 75 – – – – – – – Altele:

2204 29 751 – – – – – – – – Vinuri de consum curent roze şi roşii l

2204 29 752 – – – – – – – – Vinuri de calitate roze şi roşii l

2204 29 753 – – – – – – – – Vinuri materie primă roze şi roşii l

2204 29 759 – – – – – – – – Altele l

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 13%vol., dar să nu depăşească 15%vol.:

– – – – – Vinuri de calitate produse în regiuni specificate (v.q.p.r.d.):

– – – – – – Vinuri albe

2204 29 770 – – – – – – – Tokay 1

2204 29 780 – – – – – – – altele 1

Page 195: Nomenclator Cap.I

2204 29 820 – – – – – – Altele l

– – – – – Altele:

2204 29 83 – – – – – – Albe:

2204 29 831 – – – – – – – Vinuri de consum curent l

2204 29 832 – – – – – – – Vinuri de calitate l

2204 29 839 – – – – – – – Altele l

2204 29 84 – – – – – – Altele:

2204 29 841 – – – – – – – Vinuri de consum curent roze şi roşii l

2204 29 842 – – – – – – – Vinuri de calitate roze şi roşii l

2204 29 849 – – – – – – – Altele l

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 15%vol., dar să nu depăşească 18%vol.:

2204 29 870 – – – – – Marsala l

2204 29 880 – – – – – Samos şi Muscat de Lemnos l

2204 29 890 – – – – – Porto l

2204 29 910 – – – – – Madeira şi Muscatel de Setubal l

2204 29 920 – – – – – Sherry l

2204 29 930 – – – – – Tokay (Aszu şi Szamorodni) l

2204 29 94 – – – – – Altele:

2204 29 941 – – – – – – Vinuri tari l

2204 29 942 – – – – – – Vinuri peliculare l

2204 29 943 – – – – – – Vinuri de desert albe l

2204 29 944 – – – – – – Vinuri de desert roze şi roşii l

2204 29 945 – – – – – – Vinuri licoroase l

2204 29 949 – – – – – – Altele l

– – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 18%vol., dar să nu depăşească 22%vol.:

2204 29 950 – – – – – Porto l

Page 196: Nomenclator Cap.I

2204 29 960 – – – – – Madeira, Xeres şi Muscatel de Setubal l

2204 29 98 – – – – – Altele:

2204 29 981 – – – – – – Vinuri tari l

2204 29 982 – – – – – – Vinuri peliculare l

2204 29 983 – – – – – – Vinuri caramelizate l

2204 29 984 – – – – – – Vinuri licoroase l

2204 29 989 – – – – – – Altele l

2204 29 990 – – – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 22%vol. l

2204 30 – Alte musturi de struguri:

2204 30 100 – – Parţial fermentate, cu sistarea fermentaţiei altfel decît cu adaos de alcool l

– – Altele:

– – – Cu o densitate care să nu depăşească 1,33g/cm3 la 20° C şi avînd o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 1%vol.

2204 30 920 – – – – Concentrate l

2204 30 940 – – – – Altele l

– – – Altele:

2204 30 960 – – – – Concentrate l

2204 30 980 – – – – Altele l

2205 Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante:

2205 10 – În recipiente al căror conţinut să nu depăşească 2 l:

2205 10 100 – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să nu depăşească 18% vol. l

2205 10 900 – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 18%vol. l

2205 90 – Altele:

2205 90 10 – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să nu depăşească 18%vol. l

2205 90 90 – – Avînd o concentraţie alcoolică dobîndită care să depăşească 18%vol. l

2206 00 Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

Page 197: Nomenclator Cap.I

2206 00 100 – Pichet l

– Altele:

– – Spumoase:

2206 00 310 – – – Cidru de mere şi cidru de pere l

2206 00 39 – – – Altele:

2206 00 391 – – – – Vinuri de fructe l

2206 00 392 – – – – Băuturi de struguri şi de vin slab alcoolice (5-8,5%vol.) fără adaos de alcooll

2206 00 399 – – – – Altele l

– – Nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut:

– – – Care să nu depăşească 2 l:

2206 00 510 – – – – Cidru de mere şi cidru de pere l

2206 00 59 – – – – Altele l

2206 00 591 – – – – Vinuri de fructe

2206 00 592 – – – – Băuturi de struguri şi de vin slab alcoolice (5-8,5%vol.) fără adaos de alcooll

2206 00 599 – – – – Altele

– – – Care să depăşească 2 l:

2206 00 810 – – – – Cidru de mere şi cidru de pere l

2206 00 89 – – – – Altele:

2206 00 891 – – – – – Vinuri de fructe l

2206 00 899 – – – – – Altele l

2207 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de 80%vol. sau mai mare; alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie:

2207 10 00 – Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de 80%vol sau mai mult:

2207 10 001 – – Destinat utilizării în farmaceutică, medicină l

2207 10 009 – – Altele l

2207 20 000 – Alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie l

Page 198: Nomenclator Cap.I

2208 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de până la 80%vol., distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice:

2208 20 – Distilate de vin sau de tescovină de struguri şi băuturi alcoolice tari obţinute pe baza lor:

– – Prezentate în recipiente, cu un conţinut care să nu depăşească 2 l:

2208 20 120 – – – Coniac l alcool absolut

2208 20 140 – – – Armaniac l alcool absolut

2208 20 260 – – – Grappa l alcool absolut

2208 20 270 – – – Brandy de Jerez l alcool absolut

2208 20 29 – – – Altele:

2208 20 291 – – – – Divin 3-5 stele şi cu denumiri speciale l alcool absolut

2208 20 292 – – – – Divin matur şi de calitate superioară (DVM şi DVS) l alcool absolut

2208 20 293 – – – – Divin vechi şi foarte vechi (DVV şi DVFV) l alcool absolut

2208 20 294 – – – – Brandy l alcool absolut

2208 20 299 – – – – Altele l alcool absolut

– – Prezentate în recipiente, cu un conţinut care să depăşească 2 l:

2208 20 400 – – – Distilate brute l alcool absolut

– – – Altele:

2208 20 620 – – – – Coniac l alcool absolut

2208 20 640 – – – – Armaniac l alcool absolut

2208 20 860 – – – – Grappa l alcool absolut

2208 20 870 – – – – Brandy de Jerez l alcool absolut

2208 20 89 – – – – Altele:

2208 20 891 – – – – – Divin 3-5 stele şi cu denumiri speciale l alcool absolut

2208 20 892 – – – – – Divin matur şi de calitate superioară (DVM şi DVS) l alcool absolut

2208 20 893 – – – – – Divin vechi şi foarte vechi (DVV şi DVFV) l alcool absolut

2208 20 894 – – – – – Brandy l alcool absolut

2208 20 899 – – – – – Altele l alcool absolut

Page 199: Nomenclator Cap.I

2208 30 – Whisky:

– – Whisky, asa-zis "burbon", prezentat în recipiente cu un conţinut:

2208 30 110 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 30 190 – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

– – Whisky scoţian:

– – – Whisky din malţ pur, prezentat în recipiente cu un continut:

2208 30 320 – – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 30 380 – – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

– – – Whisky de cupaj, prezentat în recipiente cu un continut:

2208 30 520 – – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 30 580 – – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

– – – Altele, prezentate în recipiente cu un conţinut:

2208 30 720 – – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 30 780 – – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

– – Altele, prezentate în recipiente cu un conţinut:

2208 30 820 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 30 880 – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

2208 40 – Rom şi rachiu de trestie de zahăr (tafia):

– – Prezentate în recipiente cu un conţinut care să nu depăşească 2 l:

2208 40 110 – – – Rom cu un conţinut de substanţe volatile, altele decît alcool etilic şi metilic, de minimum 225 g la hectolitru de alcool pur (cu o toleranţă de 10%) l alcool absolut

– – – Altele:

2208 40 310 – – – – Cu o valoare de peste 7,9 euro pentru un litru de alcool pur l alcool absolut

2208 40 390 – – – – Altele l alcool absolut

– – Prezentate în recipiente cu un conţinut care să depăşească 2 l:

2208 40 510 – – – Rom cu un conţinut de substanţe volatile altele decît alcool etilic şi metilic, de minimum 225 g la hectolitru de alcool pur (cu o toleranţă de 10%) l alcool absolut

– – – Altele:

Page 200: Nomenclator Cap.I

2208 40 910 – – – – Cu o valoare de peste 2 euro pentru un litru de alcool pur l alcool absolut

2208 40 990 – – – – Altele l alcool absolut

2208 50 – Gin şi băutură alcoolică de ienupăr:

– – Gin, prezentat în recipiente cu un conţinut:

2208 50 110 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 50 190 – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

– – Băutură alcoolică de ienupăr, prezentată în recipiente cu un conţinut:

2208 50 910 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 50 990 – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

2208 60 – Vodcă:

– – Cu o concentraţie alcoolică de maximum 45,4% vol., în recipiente cu un conţinut:

2208 60 110 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 60 190 – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

– – Cu o concentraţie alcoolică peste 45,4%vol., în recipiente cu un conţinut:

2208 60 910 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 60 990 – – – Care sa depăşească 2 l l alcool absolut

2208 70 – Lichioruri:

2208 70 100 – – În recipiente cu un conţinut care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 70 900 – – În recipiente cu un conţinut care să depăşească 2 l l alcool absolut

2208 90 – Altele:

– – Arak, în recipiente cu un conţinut:

2208 90 110 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 90 190 – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

– – Băuturi alcoolice din prune, pere sau vişine (excluzînd lichiorurile), în recipiente cu un conţinut:

2208 90 330 – – – Care să nu depăşească 2 l l alcool absolut

2208 90 380 – – – Care să depăşească 2 l l alcool absolut

Page 201: Nomenclator Cap.I

– – Alte băuturi alcoolice în recipiente cu un conţinut:

– – – Care să nu depăşească 2 l:

2208 90 410 – – – – Uzo l alcool absolut

– – – – Altele:

– – – – – Băuturi alcoolice (excluzînd lichiorurile):

– – – – – – Obţinute prin distilarea fructelor:

2208 90 450 – – – – – – – Calvados l alcool absolut

2208 90 480 – – – – – – – Altele l alcool absolut

– – – – – – Altele:

2208 90 520 – – – – – – – Korn l alcool absolut

2208 90 540 – – – – – – – Tequila l alcool absolut

2208 90 560 – – – – – – – Altele l alcool absolut

2208 90 69 – – – – – Alte băuturi alcoolice:

2208 90 691 – – – – – – Rachiuri l alcool absolut

2208 90 699 – – – – – – Punci, balsam, aperitiv, cocteil, băuturi aromatizate,băuturi de vin, de struguri, de fructe, de struguri şi fructe, băuturi slab alcoolice şi altele l alcool absolut

– – – Care să depăşească 2 l:

– – – – Băuturi alcoolice(excluzînd lichiorurile):

2208 90 710 – – – – – Obţinute prin distilarea fructelor l alcool absolut

2208 90 750 – – – – – Tequila l alcool absolut

2208 90 770 – – – – – Altele l alcool absolut

2208 90 780 – – – – Alte băuturi alcoolice l alcool absolut

– – Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de pînă la 80%vol., în recipiente cu un conţinut:

2208 90 91 – – – Care să nu depăşească 2 l:

2208 90 911 – – – – Destinat utilizării în farmaceutică, medicină l alcool absolut

2208 90 919 – – – – Altele l alcool absolut

2208 90 99 – – – Care să depăşească 2 l

Page 202: Nomenclator Cap.I

2208 90 991 – – – – Destinat utilizării în farmaceutică, medicină l alcool absolut

2208 90 999 – – – – Altele l alcool absolut

2209 00 Oţeturi comestibile şi înlocuitori de oţet comestibili obţinuţi din acid acetic:

– Oţet de vin, prezentat în recipiente cu un conţinut:

2209 00 110 – – Care să nu depăşească 2 l l

2209 00 190 – – Care să depăşească 2 l l

– Altele, prezentate în recipiente cu un conţinut:

2209 00 910 – – Care să nu depăşească 2 l l

2209 00 990 – – Care să depăşească 2 l l

[Poz.2200 06 899 modificată prin HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

Page 203: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 23

REZIDUURI ŞI DEŞEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;

NUTREŢURI PENTRU ANIMALE

Notă de Capitol:

Poziţia 2309 cuprinde produse de tipurile celor folosite la hrana animalelor, nedenumite şi necuprinse în altă parte, obţinute prin prelucrarea materiilor vegetale, astfel prelucrate încît şi–au pierdut caracteristicile esenţiale ale materiei originare, altele decît deşeuri vegetale, reziduuri vegetale şi produse secundare rezultate din această prelucrare.

Note de subpoziţie:

1. La subpoziţia 2306 41 termenul „seminţe de rapidă sau colză cu un conţinut slab de acid erucic” înseamnă seminţe de rapiţă sau colză cu un conţinut slab de acid erucic aşa cum se indică în nota 1 la subpoziţia din capitolul 12.

Note complementare:

1. Subpoziţiile 2303 10 110 şi 2203 10 190 includ doar rămăşiţele de la producerea amidonului din porumb şi nu includ amestecurile de aceste rămăşiţe cu produsele obţinute din alte plante sau cu

Page 204: Nomenclator Cap.I

produsele obţinute din porumb prin alte modalităţi, în afară de obţinerea amidonului pe calea umezirii.

Conţinutul de amidon nu trebuie să depăşească 28% mas. recalculat în produs uscat şi conţinutul de grăsime în ele nu trebuie să depăşească 4,5% mas. recalculat în produs uscat.

2. Subpoziţia 2306 90 050 include numai deşeurile de la extracţia uleiului din embrionii de porumb, cu excepţia produselor ce conţin, componente ale boabelor de porumb, ce conţin următoarele componente în anumite cantităţi recalculate ca produse în stare uscată:

a) produse cu un conţinut de ulei mai puţin de 3% greutate:

- conţinînd amidon mai puţin de 45% greutate;

- conţinînd albumină (conţinutul de ayot x 6,25) nu mai puţin de 11,5% greutate;

b) produse cu un conţinut de ulei nu mai puţin de 3% greutate, dar nu mai mult de 8% greutate:

- conţinînd amidon nu mai puţin de 45% greutate;

- conţinînd albumină (conţinutul de ayot x 6,25) nu mai puţin de 13% greutate.

Produsele ce conţin componente ale părţilor boabelor de porumb, care au fost adăugate după procesul de prelucrare şi nu au trecut procesul de extragere a uleiului, nu se includ.

3. În subpoziţiile 2307 00 110, 2307 00 190, 2308 00 110 şi 2308 00 190, următoarele noţiuni înseamnă:

„concentraţia de facto a alcoolului în funcţie de masă” – numărul de kilograme alcool net ce se conţin în 100 kg produs;

„concentraţia potenţială a alcoolului în funcţie de masă” – numărul de kilograme alcool net se pot fi obţinute la fermentarea completă a zahărului ce se conţine în 100 kg produs;

„concentraţia potenţială a alcoolului în funcţie de masă” – suma concentraţiei reale şi potenţiale de alcool în funcţie de masă;

„% mas.” – concentraţia alcoolului în funcţie de masă”.

4. În subpoziţiile 2309 10 110 – 2309 10 700 şi 2309 90 310 – 2309 90 700, termenul „produse lactate” înseamnă produsele incluse în poziţiile 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 şi subpoziţiile 0403 10 110 – 0403 10 390, 0403 90 110 – 0403 90 690, 1702 11 000, 1702 19 000 şi 2106 90 510.

Page 205: Nomenclator Cap.I

5. Subsubpoziţia 2309 90 200 include numai reziduurile de la producerea amidonului din porumb şi nu include amestecurile cu produsele obţinute din alte plante sau produsele obţinute din porumb prin altă modalitate, în afară de obţinerea amidonului pe calea procesului de umezire, conţinînd:

resturi de porumb, utilizate în procesul spălării în proporţie care să nu depăşească 15% greutate; şi/sau

apă de la muierea porumbului în procesul spălării boabelor, inclusiv reziduuri de apă de la muiere.

Aceste produse pot conţine şi rămăşiţe de la extragerea uleiului din embrionii boabelor de porumb în procesul extragerii umede.

Conţinutul posibil de amidon în acestea nu depăşeşte 28% din greutate, recalculat ca produs în stare uscată, conţinutul de grăsime nu depăşeşte 4,5% din greutate, recalculat ca produs în stare uscată, şi conţinutul de albumină nu depăşeşte 40% din greutate, recalculată ca produs în stare uscată.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

2301 Făinuri, prafuri şi pelete din carne, organe, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei umane; jumări:

2301 10 000 – Făinuri, prafuri şi pelete din carne sau din organe; jumări –

2301 20 000 – Făinuri, prafuri şi pelete, din peste sau din crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice –

2302 Tărîţe, sparturi şi alte reziduuri, aglomerate sau nu sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau plantelor leguminoase:

2302 10 – De porumb:

2302 10 100 – – Al căror conţinut de amidon este mai mic sau egal cu 35% din greutate –

2302 10 900 – – Altele –

2302 30 – De grîu:

2302 30 100 – – Al căror conţinut de amidon este mai mic sau egal cu 28% din greutate şi procentajul lui de trecere printr-o sită, cu ţesătură metalică cu deschizătură de ochi (de plasă) de 0,2 mm, nu depăşeşte 10% din greutate sau, în caz contrar, produsul cernut are un conţinut în cenuşă, calculat pe produs uscat, mai mare sau egal cu 1,5% din greutate –

2302 30 900 – – Altele –

2302 40 – De alte cereale:

Page 206: Nomenclator Cap.I

− − De orez:

2302 40 020 − − − Al căror continut de amidon este de maximum 35 % din greutate

2302 40 080 − − − Altele

− − Altele:

2302 40 100 − − − Al căror conţinut de amidon este mai mic sau egal cu 28% din greutate şi procentajul lui de trecere printr-o sită, cu ţesătură metalică cu deschizătură de ochi (de plasă) de 0,2 mm, nu depăşeşte 10% din greutate sau, în caz contrar, produsul cernut are un conţinut în cenuşă, calculat pe produs uscat mai mare sau egal cu 1,5% din greutate –

2302 40 900 − − − Altele –

2302 50 000 – De plante leguminoase –

2303 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri şi deşeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete

2303 10 – Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri similare:

– – Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb (exclusiv substanţele de înmuiere), cu un conţinut de proteine calculat în materia uscată:

2303 10 110 – – – Care să depăşească 40% din greutate –

2303 10 190 – – – Care să nu depăşească 40% din greutate –

2303 10 900 – – Altele –

2303 20 – Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea zahărului:

2303 20 100 – – Pulpă de sfeclă de zahăr

2303 20 900 – – Altele –

2303 30 000 – Depuneri şi deşeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare –

2304 00 000 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracţia uleiului de soia –

2305 00 000 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracţia uleiului de arahide –

2306 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracţia grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decît cele de la poziţia 2304 sau 2305:

2306 10 000 – Din seminţe de bumbac –

Page 207: Nomenclator Cap.I

2306 20 000 – Din seminţe de in –

2306 30 000 – Din seminţe de floarea-soarelui –

– Din seminţe de rapiţă:

2306 41 000 – – Din seminţe de rapiţă cu un conţinut redus de acid erucic –

2306 49 000 – – Altele –

2306 50 000 – Din nuci de cocos sau copra –

2306 60 000 – Din nuci sau miez de palmier –

2306 90 – Altele:

2306 90 050 − − Din germeni de porumb

− − Altele:

− − − Turte de măsline şi alte reziduuri provenite din extracţia uleiului de măsline:

2306 90 110 − − − − Avînd un conţinut de ulei de măsline de maximum 3 % din greutate –

2306 90 190 − − − − Avînd un conţinut de ulei de măsline de peste 3 % din greutate –

2306 90 900 − − − Altele –

2307 00 Zaţ şi drojdie de vin; tartru brut:

– Zaţ şi drojdie de vin:

2307 00 110 – – Avînd o concentraţie totală de alcool în funcţie de masă mai mică sau egală cu 7,9% mas. şi un conţinut în materie uscată egal sau mai mare de 25% din greutate –

2307 00 190 – – Altele –

2307 00 900 – Tartru brut –

2308 00 Materii vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi produse secundare vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

– Drojdie de struguri:

2308 00 110 – – Avînd o concentraţie totală de alcool în funcţie de masă mai mică sau egală cu 4,3% şi un conţinut în materie uscată egal sau mai mare de 40% din greutate –

2308 00 190 – – Altele –

2308 00 400 – Ghinde de stejar şi castane de India; drojdii de fructe, altele decît cele de struguri –

Page 208: Nomenclator Cap.I

2308 00 900 – Altele –

2309 Preparate de tipurile celor folosite pentru hrana animalelor:

2309 10 – Alimente pentru cîini sau pisici, ambalate pentru vînzarea cu amănuntul:

– – Cu un conţinut de amidon, de glucoză sau de sirop de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine menţionate şi în subpoziţiile 1702 30 510 la 1702 30 990, 1702 40 900, 1702 90 500 şi 2106 90 550 sau de produse lactate:

– – – Cu un conţinut de amidon de glucoză, de maltodextrine, de sirop de glucoză sau sirop de maltodextrine:

– – – – Care nu conţin amidon, sau cu un conţinut de amidon mai mic sau egal cu 10% din greutate:

2309 10 110 – – – – – Care nu conţin produse lactate sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate –

2309 10 130 – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 10% şi care să nu depăşească 50% din greutate –

2309 10 150 – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 50% şi care să nu depăşească 75% din greutate –

2309 10 190 – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 75% din greutate –

– – – – Cu un conţinut de amidon care să depăşească 10% şi să nu depăşească 30% din greutate:

2309 10 310 – – – – – Care nu conţin produse lactate sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate –

2309 10 330 – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 10% şi care să nu depăşească 50% din greutate –

2309 10 390 – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 50% din greutate –

– – – – Cu un conţinut de amidon mai mare de 30% din greutate:

2309 10 510 – – – – – Care nu conţin produse lactate, sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate –

2309 10 530 – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 10% şi care să nu depăşească 50% din greutate –

2309 10 590 – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 50% din greutate –

Page 209: Nomenclator Cap.I

2309 10 700 – – – Care nu conţin amidon, glucoză sau sirop de glucoză, maltodextrine sau sirop de maltodextrine şi care conţin produse lactate –

2309 10 900 – – Altele –

2309 90 – Altele:

2309 90 100 – – Produse aşa-zise "solubile" din peşte sau din mamifere marine –

2309 90 200 – – Produsele la care se face referire în nota complementară 5 de la prezentul Capitol–

– – Altele:

– – – Cu un conţinut de amidon, de glucoză sau de sirop de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine menţionate şi în subpoziţiile 1702 30 510 la 1702 30 990, 1702 40 900, 1702 90 500 şi 2106 90 550 sau de produse lactate:

– – – – Cu un conţinut de amidon, de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de glucoză sau de sirop de maltodextrine:

– – – – – Care nu conţin amidon sau cu un conţinut de amidon mai mic sau egal de 10% din greutate:

2309 90 310 – – – – – – Care nu conţin produse lactate sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate –

2309 90 330 – – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 10% şi care să nu depăşească 50% din greutate –

2309 90 350 – – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 50% şi care să nu depăşească 75% din greutate –

2309 90 390 – – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 75% din greutate –

– – – – – Cu un conţinut de amidon care să depăşească 10%, dar să nu depăşească 30% din greutate:

2309 90 410 – – – – – – Care nu conţin produse lactate sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate –

2309 90 430 – – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 10% şi care să nu depăşească 50% din greutate –

2309 90 490 – – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 50% din greutate –

– – – – – Cu un conţinut de amidon care să depăşească 30% din greutate:

Page 210: Nomenclator Cap.I

2309 90 510 – – – – – – Care nu conţin produse lactate sau cu un conţinut de produse lactate mai mic de 10% din greutate –

2309 90 530 – – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 10% şi care să nu depăşească 50% din greutate –

2309 90 590 – – – – – – Cu un conţinut de produse lactate egal sau mai mare de 50% din greutate –

2309 90 700 – – – – Care nu conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză, maltodextrine sau sirop de maltodextrine şi care conţin produse lactate –

– – – Altele:

2309 90 910 – – – – Pulpe de sfeclă de zahăr cu adaos de melasă –

– – – – Altele:

2309 90 950 – – – – – Cu un conţinut în greutate de minimum 49% de clorură de colină pe o bază organică sau anorganică –

2309 90 990 – – – – – Altele –

Page 211: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 24

TUTUN ŞI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAŢI

Notă de Capitol:

Prezentul Capitol nu cuprinde ţigările medicinale (capitolul 30).

Poziţia tarifară Denumirea mărfii

U.M. suplimentară

2401 Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri:

2401 10 – Tutunuri nedesprinse de pe tulpină:

– – Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum, de tip Burley uscate cu aer cald (inclusiv hibrizi Burley); tutunuri de tip Maryland uscate cu aer cald şi tutunuri uscate la foc:

2401 10 100 – – – Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum –

2401 10 200 – – – Tutunuri de tip Burley uscate cu aer cald, inclusiv hibrizi Burley –

2401 10 300 – – – Tutunuri de tip Maryland uscate cu aer cald –

– – – Tutunuri uscate la foc:

2401 10 410 – – – – De tip Kentucky –

2401 10 490 – – – – Altele: –

– – Altele:

2401 10 500 – – – Tutunuri uscate cu aer cald: –

2401 10 600 – – – Tutunuri de tip oriental uscate la soare –

Page 212: Nomenclator Cap.I

2401 10 700 – – – Tutunuri uscate cu fum rece –

2401 10 800 – – – Tutunuri uscate cu fum –

2401 10 900 – – – alte tutunuri, care se

ramnifică în

2401 10 901 – – – – Fermentate de soiuri

aromatice -

2401 10 909 – – – – Altele -

2401 20 – Tutunuri parţial sau total desprinse de pe tulpină:

– – Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum, de tip Burley uscate cu aer cald (inclusiv hibrizi Burley); tutunuri de tip Maryland uscate cu aer cald şi tutunuri uscate la foc:

2401 20 100 – – – Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum –

2401 20 200 – – – Tutunuri de tip Burley uscate cu aer cald, inclusiv hibrizi Burley –

2401 20 300 – – – Tutunuri de tip Maryland uscate cu aer cald –

– – – Tutunuri uscate la foc:

2401 20 410 – – – – De tip Kentucky –

2401 20 490 – – – – Altele –

– – Altele:

2401 20 500 – – – Tutunuri uscate cu aer cald:

2401 20 600 – – – Tutunuri de tip oriental uscate la soare

2401 20 700 – – – Tutunuri uscate cu fum rece –

2401 20 800 – – – Tutunuri uscate cu fum –

2401 20 900 – – – Alte tutunuri

2401 30 000 – Deşeuri de tutun –

2402 Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun:

2402 10 000 – Ţigări de foi (inclusiv cele cu capetele tăiate), trabucuri [ţigări fine], conţinînd tutun1000 buc.

2402 20 – Ţigarete, conţinînd tutun:

2402 20 100 – – Ţigarete, conţinînd cuişoare (Eugenia aromatica) 1000 buc.

Page 213: Nomenclator Cap.I

2402 20 900 – – Altele 1000 buc.

2402 90 000 – Altele –

2403 Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate; tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun:

2403 10 – Tutun pentru pipă, cu sau fără înlocuitori de tutun în orice proporţie:

2403 10 100 – – În ambalaje directe cu un conţinut net care să nu depăşească 500 g –

2403 10 900 – – Altele –

– Altele:

2403 91 000 – – Tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite" –

2403 99 – – Altele:

2403 99 100 – – – Tutunuri pentru mestecat şi tutunuri pentru prizat –

2403 99 900 – – – Altele –

[Poz.2402 20 900 modificată prin HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

[Poz.240110900 în redacţia HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

Page 214: Nomenclator Cap.I

SECŢIUNEA V

Page 215: Nomenclator Cap.I

PRODUSE MINERALE

CAPITOLUL 25

SARE; SULF, PĂMÎNTURI ŞI PIETRE; IPSOS, VAR ŞI CIMENT

Note de Capitol:

1. În lipsa unor dispoziţii contrare şi sub rezerva notei 4 de mai jos, poziţiile prezentului Capitol cuprind numai produsele în stare brută sau produsele spălate (inclusiv cu ajutorul unor substanţe chimice care elimină impurităţile fără a schimba structura produsului), sfărîmate, măcinate, pulverizate, levigate, cernute, îmbogăţite prin flotaţie, separare magnetică sau supuse altor procedee mecanice sau fizice (cu excepţia cristalizării), dar nu cuprind produsele prăjite, calcinate, rezultate dintr-un amestec sau fiind supuse unei prelucrări superioare celei indicate în fiecare poziţie.

Produsele prezentului Capitol pot fi aditivate cu substanţe contra degajării prafului, cu condiţia ca această aditivare să nu dea produsului întrebuinţări specifice faţă de întrebuinţarea generală.

2. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) sulful sublimat, sulful precipitat şi sulful coloidal (poziţia 2802);

b) coloranţi minerali conţinînd minimum 70% în greutate fier combinat, evaluat ca Fe2O3 (poziţia 2821);

c) medicamentele şi celelalte produse din Capitolul 30;

d) produsele de parfumerie sau de toaletă preparate şi preparatele cosmetice (Capitolul 33);

e) piatră de pavaj, bordurile de trotuar şi dalele de pavaj (poziţia 6801); cuburile sau articolele similare pentru mozaicuri (poziţia 6802); ardeziile naturale pentru acoperişuri, faţade sau pentru hidroizolare (poziţia 6803);

f) pietrele preţioase sau semipreţioase (poziţia 7102 sau 7103);

g) cristalele cultivate de clorură de sodiu sau de oxid de magneziu (altele decît elemente optice) avînd o greutate unitară peste 2,5 g fiecare, de de la poziţia 3824; elementele optice din clorură de sodiu sau din oxid de magneziu (poziţia 9001);

h) cretă de biliard (poziţia 9504); sau

Page 216: Nomenclator Cap.I

i) cretă de scris sau de desenat şi cretă de croitorie (poziţia 9609).

3. Toate produsele susceptibile de a fi clasificate în acelaşi timp la poziţia 2517 şi la orice altă poziţie a prezentului Capitol vor fi clasificate la poziţia 2517.

4. Poziţia 2530 cuprinde, în special: vermiculit, perlita şi cloritele, neexpandate; pămînturile colorante, chiar calcinate sau amestecate între ele; oxizii naturali de fier cu mică; spuma de mare naturală (chiar şi în bucăţi şlefuite); chihlimbarul natural; spuma de mare şi chihlimbarul reconstituite sub formă de plachete, baghete, batoane sau forme similare, neprelucrate după modelare; gagatul; carbonatul de stronţiu (stronţianit) chiar calcinat cu excepţia oxidului de stronţiu; bucăţi sfărîmate de ceramică, de cărămidă sau de beton

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

2501 00 Sare (inclusiv sare de masă şi sare denaturată) şi clorură de sodiu pură, chiar sub formă de soluţie apoasă sau cu adaos de agenţi antiaglomeranţi sau cu agenţi care asigură o bună fluiditate; apă de mare:

2501 00 100 – Apă de mare şi ape provenind din saline –

– Sare (inclusiv sare pentru consum şi sare denaturată) şi clorură de sodiu pură, chiar în soluţie apoasă sau cu adaos de agenţi antiaglomeranţi sau agenţi care asigură o bună fluiditate:

2501 00 310 – – Destinate transformării chimice (separarea Na de Cl) pentru fabricarea altor produse –

– – Altele:

2501 00 510 – – – Denaturate sau destinate altor utilizări industriale (inclusiv pentru rafinare), excluzînd conservarea sau prepararea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale –

– – – Altele:

2501 00 910 – – – – Sare destinată alimentaţiei umane:

2501 00 911 - - - - Sare iodată destinată alimentaţiei umane -

2501 00 919 - - - - Sare neiodată destinată alimentaţiei umane -

2501 00 990 – – – – Altele –

2502 00 000 Pirite de fier neprăjite –

2503 00 Sulf de orice fel, cu excepţia sulfului sublimat, sulfului precipitat şi sulfului coloidal:

2503 00 100 – Sulf brut şi sulf nerafinat –

Page 217: Nomenclator Cap.I

2503 00 900 – Altele –

2504 Grafit natural:

2504 10 000 – Sub formă de pulbere sau foiţe –

2504 90 000 – Altele –

2505 Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate, cu excepţia nisipurilor metalifere de la Capitolul 26:

2505 10 000 – Nisipuri silicoase şi nisipuri cuarţoase –

2505 90 000 – Alte nisipuri –

2506 Cuarţ (altul decît nisipurile naturale); cuarţite, chiar degroşate sau simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:

2506 10 000 – Cuarţ –

2506 20 000 – Cuarţite –

2507 00 Caolin şi alte argile caolinice, chiar calcinate:

2507 00 200 – Caolin –

2507 00 800 – Alte argile caolinice –

2508 Alte argile (cu excepţia argilelor expandate de la poziţia 6806), andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate, mulit; pămînturi de şamote şi de cărămizi silicoase:

2508 10 000 – Bentonit –

2508 30 000 – Argile refractare –

2508 40 000 – Alte argile –

2508 50 000 – Andaluzit, cianit şi silimanit –

2508 60 000 – Mulit –

2508 70 000 – Pămînturi de şamote sau de cărămizi silicoase: –

2509 00 000 Cretă –

2510 Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatică:

2510 10 000 – Nemăcinaţi –

2510 20 000 – Măcinaţi –

2511 Sulfat de bariu natural (baritină); carbonat de bariu natural (witherit); chiar calcinat, cu excepţia oxidului de bariu de la poziţia 2816:

Page 218: Nomenclator Cap.I

2511 10 000 – Sulfat de bariu natural (baritină) –

2511 20 000 – Carbonat de bariu natural (witherit) –

2512 00 000 Făină silicioasă fosilă (de exemplu, kiselgur, tripolit şi diatomit) şi alte pămînturi silicioase similare, chiar calcinate, cu o densitate aparentă de maximum 1: –

2513 Piatră ponce; emeri (piatră de şlefuit); corindon natural, granat natural şi alţi abrazivi naturali, chiar trataţi termic:

2513 10 000 – Piatră ponce: –

2513 20 000 – Emeri (piatră de şlefuit), corindon natural, granat natural şi alţi abrazivi naturali –

2514 00 000 Ardezie, chiar degroşată sau simplu debitată prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în placi de formă pătrată sau dreptunghiulară –

2515 Marmură, travertin, ecausin şi alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcţii avînd o densitate aparentă de minimum 2,5 şi alabastru, chiar degroşate sau simplu debitate prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară :

– Marmură şi travertin:

2515 11 000 – – Brute sau degroşate –

2515 12 – – Debitate simplu, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau placi de formă pătrată sau dreptunghiulară:

2515 12 200 – – – Cu o grosime de maximum 4 cm –

2515 12 500 – – – Cu o grosime de peste 4 cm, dar de maximum 25 cm –

2515 12 900 – – – Altele –

2515 20 000 – Ecausin şi alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcţii; alabastru –

2516 Granit, porfir, bazalt, gresie şi alte pietre pentru cioplit sau pentru construcţii, chiar degroşate sau simplu debitate, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară :

– Granit:

2516 11 000 – – Brut sau degroşat –

2516 12 – – Simplu debitat, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:

2516 12 100 – – – Cu o grosime de maximum 25 cm –

Page 219: Nomenclator Cap.I

2516 12 900 – – – Altele –

2516 20 000 – Gresie: –

2516 90 000 – Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcţii –

2517 Bolovani, prundiş, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriş şi silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică, de deşeuri industriale similare, chiar conţinînd materiale cuprinse în prima parte a poziţiei; macadam gudronat pentru şosele; granule, spărturi şi praf din pietre de la poziţiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic:

2517 10 – Bolovani, prundiş, pietre concasate, din cele utilizate în general ca agregate pentru betoane sau pentru pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriş şi silex, chiar tratate termic:

2517 10 100 – – Bolovani, prundiş, pietriş şi silex –

2517 10 200 – – Piatră de var, dolomită şi alte pietre calcaroase, concasate –

2517 10 800 – – Altele –

2517 20 000 – Macadam de zgură, zgură metalurgică sau de deşeuri industriale similare chiar conţinînd materialele menţionate la subpoziţia 2517 10 –

2517 30 000 – Macadam gudronat pentru şosele –

– Granule, aşchii şi praf din pietre de la poziţiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic:

2517 41 000 – – De marmură –

2517 49 000 – – Altele –

2518 Dolomită, chiar sinterizată sau calcinată, inclusiv dolomită degroşată sau simplu debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; dolomită aglomerată:

2518 10 000 – Dolomită necalcinată, nesinterizată, aşa-zisă "crudă" –

2518 20 000 – Dolomită calcinată sau sinterizată –

2518 30 000 – Dolomită aglomerată –

2519 Carbonat de magneziu natural (magnezită); magnezie topită; magnezie calcinată arsă (sinterizată), chiar conţinînd cantităţi mici de alţi oxizi adăugaţi înainte de sinterizare; alţi oxizi de magneziu, chiar puri:

2519 10 000 – Carbonat de magneziu natural (magnezită) –

2519 90 – Altele:

Page 220: Nomenclator Cap.I

2519 90 100 – – Oxid de magneziu, altul decît carbonatul natural de magneziu (magnezită) calcinat –

2519 90 300 – – Magnezie calcinată arsă (sinterizată) –

2519 90 900 – – Altele –

2520 Ghips; anhidrit; ipsos (din gips calcinat sau din sulfat de calciu), chiar colorat, cu sau fără adaos de cantităţi mici de acceleratori sau întîrzietori:

2520 10 000 – Ghips; anhidrit –

2520 20 – Ipsos:

2520 20 100 – – De construcţie –

2520 20 900 – – Altele –

2521 00 000 Piatră de var pentru furnale (fondant calcaros); piatră de var şi alte roci calcaroase, de tipul celor folosite pentru fabricarea varului şi cimentului –

2522 Var nestins, var stins şi var hidraulic, cu excepţia oxidului şi hidroxidului de calciu de la poziţia 2825:

2522 10 000 – Var nestins –

2522 20 000 – Var stins –

2522 30 000 – Var hydraulic –

2523 Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate, aşa-zise "clinker"), chiar colorate:

2523 10 000 – Cimenturi nepulverizate, aşa-zise "clinker" –

– Cimenturi Portland:

2523 21 000 – – Cimenturi albe, chiar colorate artificial –

2523 29 000 – – Altele –

2523 30 000 – Cimenturi aluminoase –

2523 90 – Alte cimenturi hidraulice:

2523 90 100 – – Ciment de furnal înalt –

2523 90 800 – – Altele –

2524 Azbest:

2524 10 000 − Crocidolit –

2524 90 000 – Altele –

Page 221: Nomenclator Cap.I

2525 Mică, inclusiv despicată în foiţe sau lamele neregulate (splittings); deşeuri de mică:

2525 10 000 – Mică brută sau despicată în foiţe sau lamele neregulate –

2525 20 000 – Pudră de mică –

2525 30 000 – Deşeuri de mică –

2526 Steatit natural, chiar degroşat sau simplu debitat prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; talc:

2526 10 000 – Nemăcinate, nepulverizate –

2526 20 000 – Măcinate, pulverizate –

[2527]

2528 Boraţi naturali şi concentratele lor (chiar calcinaţi), cu excepţia boraţilor extraşi din saramuri naturale; acid boric natural cu o concentraţie de maxim 85% H3BO3 din produsul uscat:

2528 10 000 – Boraţi de sodiu naturali şi concentratele lor (chiar calcinaţi) –

2528 90 000 – Altele –

2529 Feldspar; leucit; nefelin şi nefelin sienit; fluorină:

2529 10 000 – Feldspar –

– Fluorină:

2529 21 000 – – Cu maximum 97% din greutate de fluorură de calciu –

2529 22 000 – – Cu peste 97% din greutate de fluorură de calciu –

2529 30 000 – Leucit, nefelin şi nefelin sienit –

2530 Substanţe minerale nedenumite şi necuprinse în altă parte:

2530 10 – Vermiculită, perlit şi clorite, neexpandate:

2530 10 100 – – Perlit –

2530 10 900 – – Vermiculită şi clorită –

2530 20 000 – Kieserit, epsomit (sulfaţi de magneziu naturali) –

2530 90 – Altele:

2530 90 200 – – Sepiolit –

2530 90 980 – – Altele –

Page 222: Nomenclator Cap.I

[Poz.2501 00 911, 2501 00 919 introduse prin HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

Page 223: Nomenclator Cap.I

СAPITOLUL 26

MINEREURI, ZGURĂ ŞI CENUŞĂ

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) zgura şi deşeurile industriale similare preparate sub formă de macadam (poziţia 2517);

b) carbonatul de magneziu natural (magnezită), chiar calcinat (poziţia 2519);

c) rezidurile din recipientele de păstrare a produselor petroliere, compuse din aceste produse (poziţia 2710);

d) zgura alcalină (de desfosforizare) din capitolul 31;

e) lîna de zgură, de rocă sau lîna minerală similară (poziţia 6806);

f) deşeurile şi resturile de metale preţioase sau de metale placate sau dublate cu metale preţioase; alte deşeuri şi resturi conţinînd metale preţioase sau compuşi de metale preţioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor preţioase (poziţia 7112);

g) matele de cupru, nichel sau cobalt, obţinute prin topirea minereurilor (secţiunea XV).

2. În sensul prevederilor poziţiilor 2601 – la 2617, prin „minereuri” se înţelege sortimentele mineralogice efectiv utilizate în metalurgie pentru extragerea mercurului, a metalelor de la poziţia 2844 sau a metalelor din secţiunile XIV sau XV, chiar dacă acestea sînt destinate unor scopuri nemetalurgice, dar cu condiţia ca acestea să nu fi fost supuse altor prelucrări decît cele la care sînt supuse minereurile din industria metalurgică.

3. Poziţia 2620 cuprinde numai:

a) cenuşa şi reziduurile utilizate în industrie la extracţia metalelor sau ca bază la fabricarea compuşilor metalici, fără a include cenuşa şi reziduurile de la arderea deşeurilor de la gospodăria comunală urbană (poziţia 2621); şi

b) cenuşa şi depunerile ce conţin arsenic şi care conţin sau nu conţin metale, utilizate fie pentru extragerea arsenicului sau a metalelor, fie pentru obţinerea compuşilor chimici.

Note de subpoziţii:

Page 224: Nomenclator Cap.I

1. La subpoziţia 2620 21, termenul „detritusul de benzină etilică şi detritusul de amestec etilic anti detonat” înseamnă reziduurile din recipientele de păstrare a benzinei etilice şi a amestecului etilic antidetonat (bunăoară, a plumbului tetraetilic) şi, în esenţă, de plumb, compuşi de plumb şi oxid de fier.

2. Cenuşa şi reziduurile cu conţinut de arsenic, mercur, taliu sau amestecul lor, utilizate pentru extragerea arsenicului sau a acestor metale ori pentru producerea compuşilor chimici se clasifică la subpoziţia 2620 60.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

2601 Minereuri de fier şi concentratele lor, inclusiv pirite de fier prăjite (cenuşă de pirite):

– Minereuri de fier şi concentratele lor, altele decît pirite de fier prăjite (cenuşă de pirite):

2601 11 000 – – Neaglomerate –

2601 12 000 – – Aglomerate –

2601 20 000 – Pirite de fier prăjite (cenuşă de pirite) –

2602 00 000 Minereuri de mangan şi concentratele lor, inclusiv minereuri de mangan ferunginoase cu un conţinut minim de mangan de 20% din greutatea produsului uscat –

2603 00 000 Minereuri de cupru şi concentratele lor –

2604 00 000 Minereuri de nichel şi concentratele lor –

2605 00 000 Minereuri de cobalt şi concentratele lor –

2606 00 000 Minereuri de aluminiu şi concentratele lor –

2607 00 000 Minereuri de plumb şi concentratele lor –

2608 00 000 Minereuri de zinc şi concentratele lor –

2609 00 000 Minereuri de staniu (cositor) şi concentratele lor –

2610 00 000 Minereuri de crom şi concentratele lor –

2611 00 000 Minereuri de tungsten (wolfram) şi concentratele lor –

2612 Minereuri de uraniu sau de toriu şi concentratele lor:

2612 10 – Minereuri de uraniu şi concentratele lor:

2612 10 100 – – Minereuri de uraniu şi pehblendă, cu un conţinut de uraniu peste 5% din greutate –

Page 225: Nomenclator Cap.I

2612 10 900 – – Altele –

2612 20 – Minereuri de toriu şi concentratele lor:

2612 20 100 – – Monazit; urano-torianit şi alte minerale de toriu, cu un conţinut de toriu peste 20% din greutate –

2612 20 900 – – Altele –

2613 Minereuri de molibden şi concentratele lor:

2613 10 000 – Prăjite –

2613 90 000 – Altele –

2614 00 Minereuri de titan şi concentratele lor:

2614 00 100 – Ilmenit şi concentratele lui –

2614 00 900 – Altele –

2615 Minereuri de niobiu, de tantal, de vanadiu sau de zirconiu şi concentratele lor:

2615 10 000 – Minereuri de zirconiu şi concentratele lor –

2615 90 – Altele:

2615 90 100 – – Minereuri de niobiu sau de tantal şi concentratele lor –

2615 90 900 – – Minereuri de vanadiu şi concentratele lor –

2616 Minereuri de metale preţioase şi concentratele lor:

2616 10 000 – Minereuri de argint şi concentratele lor –

2616 90 000 – Altele –

2617 Alte minereuri şi concentrate:

2617 10 000 – Minereuri de antimoniu şi concentratele lor –

2617 90 000 – Altele –

2618 00 000 Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oţelului –

2619 00 Zgură, zgură de furnal (altele decît zgură granulată), cojkţunder şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea fierului sau a oţelului:

2619 00 200 – Deşeuri destinate recuperării fierului sau manganului –

2619 00 400 – Zgură destinată extragerii oxidului de titan –

2619 00 800 – Altele –

Page 226: Nomenclator Cap.I

2620 Cenuşă şi reziduuri (altele decît cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oţelului) care conţin metale sau compuşi ai metalelor:

– Care conţin în principal zinc:

2620 11 000 – – Mate pentru galvanizare –

2620 19 000 – – Altele –

– Care conţin în principal plumb

2620 21 000 – – Namoluri de benzină cu plumb şi namoluri de compuşi antidetonanţi care conţin plumb –

2620 29 000 – – Altele –

2620 30 000 – Care conţin în principal cupru –

2620 40 000 – Care conţin în principal aluminiu –

2620 60 000 – Care conţin arsen, mercur, taliu sau amestecuri ale acestora, de tipul celor utilizate la extracţia arsenului sau a metalelor specificate ori pentru fabricarea compuşilor lor chimici –

– Altele:

2620 91 000 – – Care conţin antimoniu (stibiu), beriliu, cadmiu, crom sau amestecuri ale acestora–

2620 99 – – Altele:

2620 99 100 – – – Care conţin în principal nichel –

2620 99 200 – – – Care conţin în principal niobiu sau tantal –

2620 99 400 – – – Care conţin în principal staniu –

2620 99 600 – – – Care conţin în principal titan –

2620 99 950 – – – Altele –

2621 Alte zguri şi cenuşă, inclusiv cenuşă de alge, cenuşă şi reziduuri provenind de la incinerarea deşeurilor orăşeneşti:

2621 10 000 – Cenuşă şi reziduuri provenind de la incinerarea deşeurilor orăşeneşti –

2621 90 000 – Altele –

Page 227: Nomenclator Cap.I
Page 228: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 27

COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ŞI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) produsele organice cu o compoziţie chimică definită, prezentate separat; această excludere nu se aplică metanului pur şi propanului pur, care sînt clasificate la poziţia 2711;

b) medicamentele de la poziţia 3003 sau 3004;

c) hidrocarburile nesaturate amestecate de la poziţiile 3301, 3302 sau 3805.

2. Termenul „uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase” folosit la poziţia 2710 se aplică nu numai uleiurilor petroliere şi uleiurilor obţinute din minerale bituminoase, ci şi uleiurilor similare, precum şi acelora ce constau în principal din hidrocarburi nesaturate amestecate, în care constituenţii nearomatici predomină în greutate în raport cu constituenţii aromatici, oricare ar fi procedeul de obţinere. Totuşi, termenul nu se aplică poliolefinelor sintetice lichide care distilă la 300o Celsius sub 60% din volum, raportat la 1013 milibari în cazul folosirii unei metode de distilare cu presiune redusă (Capitolul 39).

3. În sensul prevederilor de la poziţia 2710, prin „uleiuri pierdute” se înţeleg deşeurile care conţin uleiuri petroliere, şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase (conform descrierii din nota 2 a acestui capitol), amestecate sau nu cu apă. Acestea includ:

(a) uleiurile care nu sînt potrivite pentru întrebuinţare ca produse primare (de exemplu, uleiurile lubrifiante vechi, uleiurile hidraulice vechi şi uleiurile transformatoare)

(b) uleiurile cu sedimente din rezervoarele de depozitare cu uleiuri petroliere, care conţin în general astfel de uleiuri şi o concentraţie înaltă de substanţe aditive (de exemplu, preparatele chimice) folosite în producerea produselor primare, şi

Page 229: Nomenclator Cap.I

(c) uleiurile sub formă de emulsii în apă sau amestecurile cu apă, precum şi cele provenite din vărsările de uleiuri, curăţarea rezervoarelor sau din folosirea uleiurilor reci pentru lucrul mecanic.

Note de subpoziţii:

1. În sensul prevederilor subpoziţiei 2701 11, prin „antracit” se înţelege huila cu un conţinut-limită de substanţe volatile (calculat la produsul uscat, fără substanţe minerale) de maximum 14%.

2. În sensul prevederilor subpoziţiei 2701 12, prin „huilă bituminoasă” se înţelege o huilă cu un conţinut-limită de substanţe volatile (calculat pe produsul uscat, fără sustanţe minerale) de peste 14% şi a cărei putere calorică (calculată pe produsul umed, fără substanţe minerale) este de minimum 5833 Kcal/Kg.

3. În sensul prevederilor subpoziţiilor 2707 10, 2707 20, 2707 30, şi 2707 40, prin „benzoli (benzen), toluol (toluen), xiloi (xileni), naftalină şi fenoli” se înţeleg produsele care conţin mai mult de 50% din greutate, respectiv, benzen, toluen, xileni, naftalină sau, respectiv, fenoli.

4. Termenul ”uleiuri uşoare” (codul 2710 00 110) înseamnă produse şi preparate petroliere care distilă în proporţie de minimum 90 % în volum (inclusiv pierderile) la temperatura de 210o Celsius.

Note complementare:

1. În sensul prevederilor subpoziţiei 2707 99 80, termenul “fenoli” înseamnă produse care conţin mai mult de 50% fenoli din greutate.

2. La poziţia 2710:

a) termenul ”benzină specială” (codurile 2710 11 210 şi 2710 11 250) înseamnă uleiurile uşoare descrise mai sus la litera a) fără sedimente antidetonante şi a căror diferenţă între temperaturile de distilare a 5 % şi 90% din volum (inclusiv pierderile) este de maximum 60oCelsius;

b) termenul ”White–spirit” (codul 2710 11 210) înseamnă benzinele speciale definite la litera a) al căror punct de inflamabilitate este peste 21o Celsius, determinat după metoda Abel–Pensky;

c) termenul ”uleiuri medii” (codurile 2710 19 110 – 2710 19 290) înseamnă uleiurile şi preparatele care se distilă în proporţie de sub 90 % în volum (inclusiv pierderile) la 210oCelsius şi în proporţie de minimum 65 % la 250o Celsius;

Page 230: Nomenclator Cap.I

d) termenul ”uleiuri grele” (codurile 2710 19 310 – 2710 19 990) înseamnă uleiurile şi preparatele care se distilă în proporţie de sub 65 % în volum (inclusiv pierderile) la 250oCelsius, sau pentru care procentajul de distilare la 250o Celsius nu poate fi determinat;

e) termenul ”motorină” (codurile 2710 19 310 – 2710 19 490) înseamnă uleiurile grele, definite la litera (d) care distilă în proporţie de minimum 85 % în volum (inclusiv pierderile) la 350o Celsius;

f) termenul ”combustibil lichid”(păcură) (codurile 2710 19 510 – 2710 19 690) înseamnă uleiurile grele, definite la litera d), altele decît motorina, definită la litera f), care au o viscozitate V, corespunzător cu culoarea lor diluată C:

– fie maximum valorile cuprinse în linia 1 a tabelului de mai jos, dacă conţinutul de cenuşă sulfonată este sub 1%, şi indicele de saponificare este sub valoarea 4;

– fie peste valorile din linia II, dacă temperatura de curgere este minimum 10o Celsius;

– fie cuprinsă între valorile din liniile I şi II sau egale cu valorile din linia II, dacă se distilă minimum 25 % în volum la 300oCelsius sau, atunci cînd se distilă sub 25% în volum la 300oCelsius, dacă temperatura lor de curgere este peste minus 10o Celsius. Aceste dispoziţii se aplică numai uleiurilor care prezintă o culoare diluată C sub 2.

Tabel de corespondenţă culoare diluată (C) / viscozitate (V)

Culoare

(C) 0

0,5

1

1,5

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 şi peste

Viscozitate

(V) I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200335 562 943 1580 2650

II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200335 562 943 1580 2650

Page 231: Nomenclator Cap.I

Prin ”viscozitate (V)”se înţelege viscozitatea cinematică la 50o Celsius, exprimată în 0,000001 m2.

Prin ”culoare diluată (C)” se înţelege culoarea produsului, după diluarea unei unităţi de volum din produs la 100 unităţi de volum, cu tetraclorură de carbon. Determinarea culorii trebuie să fie efectuată imediat după diluarea produsului.

Codurile 2710 19 510 – 2710 19 690 cuprind numai păcura de culoare naturală.

Aceste coduri nu cuprind uleiurile grele definite la litera d) pentru care nu este posibil să se determine:

- fie procentul (zero fiind considerat procent) de distilare la 250o Celsius;

- fie viscozitatea cinematică la 50o Celsius;

- fie culoarea diluată C.

Produsele de acest fel se clasifică la codurile 2710 19 710 – 2710 19 990.

3. La poziţia 2712, prin expresia “vaselină brută (petrolatum)” (codul 2712 10 100) se înţelege vaselina care prezintă o culoare naturală superioară valorii 4,5 .

4. În subpoziţiile 2712 90 310 – 2712 90 390, prin expresia “brute” se înţeleg produsele care:

a) au un conţinut de ulei de minimum 3,5, dacă viscozitatea la 100o Celsius este sub 0,000009 m2/s, sau

b) au o culoare naturală peste 3, dacă viscozitatea la 100o Celsius este de minimum 0,000009 m2/s.

5. În poziţiile tarifare 2710, 2711 şi 2712, prin expresia ”tratament specific” se înţeleg următoarele operaţii:

a) distilare în vid;

b) redistilare printr-un procedeu de fracţionare avansată;

c) cracare;

d) reformare;

e) extracţie cu solvenţi selectivi;

Page 232: Nomenclator Cap.I

f) prelucrare prin toate operaţiile următoare: tratarea cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenţi alcalini, decolorare şi purificare cu pămînt activ natural, cărbune activ sau bauxită;

g) polimerizare;

h) alchilare;

i) izomerizare;

j) desulfurare cu hidrogen, constînd dintr-o reducere de minimum 85% a conţinutului de sulf al produselor tratate (numai pentru produsele care se clasifică la codurile 2710 19 310 – 2710 19 990);

k) deparafinarea printr-un procedeu, altul decît simpla filtrare (numai pentru produsele care se clasifică la poziţia 2710);

l) tratarea cu hidrogen la o presiune de peste 2000 kPa şi la o temperatură de peste 250o Celsius cu utilizarea unui catalizator, altul decît pentru desulfurare, cînd hidrogenul constituie un element activ într-o reacţie chimică, numai pentru produsele clasificate la codurile 2710 19 310 – 2710 19 990 . Tratarea suplimentară cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante clasificate la codurile 2710 19 710 – 2710 19 990 (de exemplu, hidrofinisarea sau decolorarea), cu scopul de a îmbunătăţi culoarea sau stabilitatea, nu este considerată a fi tratament specific;

m) distilarea atmosferică, cu condiţia ca sub 30 % în volum (inclusiv pierderile) să distile la 300oCelsius, (numai în cazul produselor de la subpoziţiile 2710 19 510 – 2710 19 690). Dacă peste 30 % în volum (inclusiv pierderile) distilă la 300oCelsius, apoi produsele ce pot fi obţinute prin distilare la presiune atmosferică şi care se raportează la subpoziţiile 2710 11 110 – 2710 11 900 sau 2710 19 110 – 2710 19 290, trebuie să fie supuse taxelor vamale prevăzute pentru mărfurile de la subpoziţiile 2710 19 610 – 2710 19 690;

n) tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvenţă (numai pentru produsele care se clasifică la codurile 2710 19 710 –2710 19 990).

o) numai pentru produsele din subpoziţia 2712 90 31: de uleierea prin cristalizare fracţională.

Dacă este necesară o prelucrare anterioară prelucrării menţionate mai sus din cauza cerinţelor tehnice, scutirile vamale se vor aplica numai la cantitatea produselor destinate prelucrării menţionate anterior; toate deşeurile rezultate din prelucrarea produselor vor fi scutite de taxa vamală.

6. Cantităţile produselor care pot fi obţinute în timpul transformării chimice sau pe parcursul prelucrării pregătitoare care ar putea fi necesară din motivele cerinţelor tehnice şi care se includ în poziţiile sau subpoziţiile 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 - 2712 90 99 şi 2713 90 vor fi taxate la aceleaşi rate ca şi cele furnizate drept produse “cu alte scopuri”, conform felului şi valorii produselor utilizate şi greutăţii nete a produselor obţinute. Această regulă nu se aplică produselor din subpoziţiile 2710 - 2712 care corespund condiţiilor

Page 233: Nomenclator Cap.I

determinate de organele competente şi timp de 6 luni, vor fi supuse unui proces specific de transformare chimică.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

2701 Huilă; brichete şi combustibili solizi în forme similare obţinuţi din huilă:

– Huilă, chiar pulverizată, dar neaglomerată:

2701 11 – – Antracit:

2701 11 100 – – – Cu un conţinut-limită de materii volatile (calculat în substanţă uscată, fără materii minerale) de maximum 10% –

2701 11 900 – – – Altele –

2701 12 – – Huilă bituminoasă:

2701 12 100 – – – Huilă de cocs –

2701 12 900 – – – Altele –

2701 19 000 – – Altă huilă –

2701 20 000 – Brichete şi combustibili solizi în forme similare, obţinuţi din huilă –

2702 Lignit, chiar aglomerat, cu excepţia gagatului:

2702 10 000 – Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat –

2702 20 000 – Lignit aglomerat –

2703 00 000 Turbă (inclusiv turbă pentru aşternut), chiar aglomerată –

2704 00 Cocs şi semicocs de huilă, de lignit sau de turbă, chiar aglomerat; cărbune de retortă:

– Cocs şi semicocs de huilă:

2704 00 110 – – Pentru fabricarea electrozilor –

2704 00 190 – – Altele –

2704 00 300 – Cocs şi semicocs de lignit –

2704 00 900 – Altele –

2705 00 000 Gaz de huilă, gaz de apă, gaz de generator şi gaze similare, excluzînd gazul de sondă şi alte hidrocarburi gazoase 1000 m3

2706 00 000 Gudron din huilă, lignit sau turbă şi alte gudroane minerale, chiar deshidratate sau parţial distilate, inclusiv gudroane reconstituite –

Page 234: Nomenclator Cap.I

2707 Uleiuri şi alte produse derivate rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte; produse similare la care greutatea compuşilor aromatici depăşeşte greutatea constituenţilor nearomatici:

2707 10 – Benzol (benzen):

2707 10 100 – – Destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili –

2707 10 900 – – Destinaţi altor utilizări –

2707 20 – Toluol (toluen):

2707 20 100 – – Destinate utilizării drept carburanţi sau combustibili –

2707 20 900 – – Destinate altor utilizări –

2707 30 – Xilol (xileni):

2707 30 100 – – Destinate utilizării drept carburanţi sau combustibili –

2707 30 900 – – Destinate altor utilizări –

2707 40 000 – Naftalină –

2707 50 – Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care distilă în proporţie de minim 65% în volum (inclusiv pierderile) la 250° C, după metoda ASTM D 86:

2707 50 100 – – Destinate utilizării drept carburanţi sau combustibili –

2707 50 900 – – Destinate altor utilizări –

– Altele:

2707 91 000 – – Uleiuri de creozot –

2707 99 – – Altele:

– – – Uleiuri brute:

2707 99 110 – – – – Uleiuri uşoare brute, care distilă în proporţie de minimum 90% în volum pînă la temperatura de 200° C –

2707 99 190 – – – – Altele –

2707 99 300 – – – Fracţiuni uşoare sulfurate –

2707 99 500 – – – Produse bazice –

2707 99 700 – – – Antracen –

2707 99 800 − − − Fenoli –

– – – Altele:

Page 235: Nomenclator Cap.I

2707 99 910 – – – – Destinate fabricării produselor de la poziţia 2803 –

2707 99 990 – – – – Altele –

2708 Smoală şi cocs de smoală, din gudron de huilă sau din alte gudroane minerale:

2708 10 000 – Smoală –

2708 20 000 – Cocs de smoală –

2709 00 Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase:

2709 00 100 – Condensate de gaz natural –

2709 00 900 – Altele –

2710 Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decît uleiurile brute; preparatele nedenumite şi necuprinse în altă parte, conţinînd în greutate minimum 70% uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase şi pentru care aceste uleiuri constituie elementul de bază; deşeuri de uleiuri:

– Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decît uleiurile brute; preparatele nedenumite şi necuprinse în altă parte, conţinînd în greutate minimum 70% uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase şi pentru care aceste uleiuri constituie elementul de bază; altele decît deşeurile:

2710 11 – – Uleiuri uşoare şi preparate:

2710 11 110 – – – Destinate a fi supuse unui tratament specific –

2710 11 150 – – – Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele specificate pentru codul 2710 11 110 –

– – – Destinate altor utilizări :

– – – – Benzine speciale:

2710 11 210 – – – – – White-spirit –

2710 11 250 – – – – – Altele –

– – – – Altele:

– – – – – Benzine pentru motoare:

2710 11 310 – – – – – – Benzine pentru aviaţie –

– – – – – – Altele, cu un conţinut de plumb:

– – – – – – – De maximum 0,013 g pe litru:

2710 11 410 – – – – – – – – Cu cifra octanică sub 95 1000 l

Page 236: Nomenclator Cap.I

2710 11 450 – – – – – – – – Cu cifra octanică de minimum 95, dar sub 98 1000 l

2710 11 490 – – – – – – – – Cu cifra octanică de minimum 98 1000 l

– – – – – – – Peste 0,013 g pe litru:

2710 11 510 – – – – – – – – Cu cifra octanică sub 98 1000 l

2710 11 590 – – – – – – – – Cu cifra octanică de minimum 98 1000 l

2710 11 700 – – – – – Benzină tip "jet fuel" –

2710 11 900 – – – – – Alte uleiuri uşoare –

2710 19 – – Altele:

– – – Uleiuri medii:

2710 19 110 – – – – Destinate a fi supuse unui tratament specific –

2710 19 150 – – – – Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele specificate pentru codul 2710 19 110 –

– – – – Destinate altor utilizări:

– – – – – Petrol lampant (inclusiv kerosen):

2710 19 210 – – – – – – Jet fuel –

2710 19 250 – – – – – – Altele –

2710 19 290 – – – – – Altele –

– – – Uleiuri grele:

– – – – Motorină:

2710 19 310 – – – – – Destinată a fi supusă unui tratament specific –

2710 19 350 – – – – – Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele specificate pentru codul 2710 19 310 –

– – – – – Destinată altor utilizări :

2710 19 410 – – – – – – Cu un conţinut de sulf de maximum 0,05% din greutate –

2710 19 450 – – – – – – Cu un conţinut de sulf de peste 0,05% din greutate, dar pînă la 0,2% din greutate –

2710 19 490 – – – – – – Cu un conţinut de sulf peste 0,2% din greutate –

– – – – Păcură:

2710 19 510 – – – – – Destinată a fi supusă unui tratament specific –

Page 237: Nomenclator Cap.I

2710 19 550 – – – – – Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele definite pentru codul 2710 19 510 –

– – – – – Destinată altor utilizări :

2710 19 610 – – – – – – Cu un conţinut de sulf de maximum 1% din greutate –

2710 19 630 – – – – – – Cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2% –

2710 19 650 – – – – – – Cu un conţinut de sulf peste 2% în greutate, dar de maximum 2,8% –

2710 19 690 – – – – – – Cu un conţinut de sulf peste 2,8% în greutate –

– – – – Uleiuri lubrifiante, alte uleiuri:

2710 19 710 – – – – – Destinate a fi supuse unui tratament specific –

2710 19 750 – – – – – Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele definite pentru codul 2710 19 710 –

– – – – – Destinate altor utilizări :

2710 19 810 – – – – – – Uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante pentru compresoare şi turbine –

2710 19 830 – – – – – – Lichide pentru transmisii hidraulice –

2710 19 850 – – – – – – Uleiuri albe, parafine lichide –

2710 19 870 – – – – – – Uleiuri pentru angrenaje –

2710 19 910 – – – – – – Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de scoatere din forme, uleiuri anticorozive –

2710 19 930 – – – – – – Uleiuri electroizolante –

2710 19 990 – – – – – – Alte uleiuri lubrifiante şi alte uleiuri –

– Deşeuri de uleiuri:

2710 91 000 – – Care conţin difenili policloruraţi (PCB), terfenili policloruraţi (PCT) sau difenili polibromuraţi (PBB) –

2710 99 000 – – Altele –

2711 Gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase:

– Lichefiate:

2711 11 000 – – Gaz natural m3

2711 12 – – Propan:

Page 238: Nomenclator Cap.I

– – – Propan, cu o puritate de minimum 99%:

2711 12 110 – – – – Destinat utilizării drept carburant sau combustibil –

2711 12 190 – – – – Destinat altor utilizări –

– – – Altele:

2711 12 910 – – – – Destinate a fi supuse unui tratament specific –

2711 12 930 – – – – Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele definite pentru codul 2711 12 910 –

– – – – Destinate altor utilizări :

2711 12 940 – – – – – De o puritate peste 90%, dar sub 99% –

2711 12 970 – – – – – Altele –

2711 13 – – Butan:

2711 13 100 – – – Destinat a fi supus unui tratament specific –

2711 13 300 – – – Destinat a fi supus unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele definite pentru codul 2711 13 100 –

– – – Destinat altor utilizări :

2711 13 910 – – – – De o puritate peste 90% dar sub 95% –

2711 13 970 – – – – Altele –

2711 14 000 – – Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă –

2711 19 000 – – Altele –

– În stare gazoasă:

2711 21 000 – – Gaz natural TJ

2711 29 000 – – Altele

2712 Vaselină; parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, altă ceară minerală şi produse similare obţinute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate:

2712 10 – Vaselină:

2712 10 100 – – Brută [nerafinată] –

2712 10 900 – – Altele –

2712 20 – Parafină conţinînd în greutate sub 0,75% ulei:

Page 239: Nomenclator Cap.I

2712 20 100 – – Parafină sintetică cu o greutate moleculară de minimum 460, dar de maximum 1560 –

2712 20 900 – – Altele –

2712 90 – Altele:

– – Ozocherită, ceară de lignit sau de turbă (produse naturale):

2712 90 110 – – – Brute [nerafinate] –

2712 90 190 – – – Altele –

– – Altele:

– – – Brute [nerafinate] :

2712 90 310 – – – – Destinate a fi supuse unui tratament specific –

2712 90 330 – – – – Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decît cele definite pentru codul 2712 90 310 –

2712 90 390 – – – – Destinate altor utilizări –

– – – Altele:

2712 90 910 – – – – Amestec de l–alchene conţinînd în greutate minimum 80 % l – alchene cu catene de minimum 24 atomi de carbon, dar de maximum 28 atomi de carbon –

2712 90 990 – – – – Altele –

2713 Cocs de petrol, bitum de petrol şi alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase:

– Cocs de petrol:

2713 11 000 – – Necalcinat –

2713 12 000 – – Calcinat –

2713 20 000 – Bitum de petrol –

2713 90 – Alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase:

2713 90 100 – – Destinate fabricării produselor de la poziţia 2803 –

2713 90 900 – – Altele –

2714 Bitumuri şi asfalturi, naturale; şisturi şi nisipuri bituminoase; asfaltaţi şi roci asfaltice:

2714 10 000 – Şisturi şi nisipuri bituminoase –

2714 90 000 – Altele –

Page 240: Nomenclator Cap.I

2715 00 000 Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, "cut-backs") –

2716 00 000 Energie electrică 1000 kW/h

[Poz.2711 29 00 modificată prin HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

SECŢIUNEA VI

PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

Note de Secţiune:

1. A) Orice produs (altul decît minereurile metalelor radioactive), care corespunde descrierii de la una din poziţiile 2844 sau 2845, se clasifică la această poziţie, şi nu la o altă poziţie a Nomenclatorului.

B) Sub rezerva dispoziţiilor literei A) de mai sus, orice produse care corespund descrierii uneia dintre poziţiile 2843, 2846 sau 2852, trebuie clasificate la această poziţie şi nu la altă poziţie a Secţiunii.

2. Sub rezerva dispoziţiilor notelor 1 a) şi b) de mai sus, orice produs, care fie din cauza prezentării sub formă de doze, fie din cauza condiţionării pentru vînzarea cu amănuntul, se clasifică la una din poziţiile 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 sau 3808, trebuie clasificat numai la aceste poziţii, şi nu la alte poziţii din Nomenclator.

3. Produsele prezentate în seturi, formate din două sau mai multe elemente componente distincte, clasificate în totalitate sau parţial în această Secţiune, destinate pentru amestecare în scopul obţinerii unui produs clasificat la Secţiunea VI sau VII, trebuie incluse la poziţia aferentă acestui produs, cu condiţia ca aceste elemente:

a) ţinind cont de ambalajul lor, sînt evident destinate pentru utilizare împreună, fără a fi în prealabil reîmpachetate sau recîntărite;

b) prezentate împreună, şi;

Page 241: Nomenclator Cap.I

c) identificate fie prin natura lor sau prin cantităţile respective, ca produse complementare unele altora.

CAPITOLUL 28

PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUŞI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREŢIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÎNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR

Note de Capitol:

1. Cu excepţia dispoziţiilor contrare, poziţiile prezentului Capitol cuprind numai:

a) elementele chimice simple sau compuşii cu compoziţie chimică definită, prezentate separat, indiferent dacă aceste produse conţin sau nu impurităţi;

b) soluţiile apoase ale produselor de la litera a) de mai sus;

c) celelalte soluţii ale produselor de la litera a) de mai sus, dacă aceste soluţii constituie un mod de condiţionare uzual şi indispensabil, motivat exclusiv de considerente de securitate sau de necesităţi de transport şi dacă solventul nu face ca produsul să fie apt pentru utilizări particulare mai curînd decît pentru utilizarea lui generală;

d) produsele menţionate la literele a), b) sau c) de mai sus, la care s-a adăugat un stabilizator (chiar incluzînd un agent antiaglomerant) indispensabil pentru conservarea sau transportul lor;

e) produsele menţionate la literele a), b), c) sau d) de mai sus, la care s-a adăugat un agent antipraf sau un colorant, în scopul uşurării identificării sau din motive de securitate, dacă aceste adaosuri nu fac ca produsul să fie apt pentru utilizări particulare mai curînd decît pentru utilizarea lui generală.

2. În afară de ditioniţi şi sulfoxilaţi, stabilizaţi cu substanţe organice (poziţia 2831), carbonaţii şi percarbonaţii bazelor anorganice (poziţia 2836), cianurile, oxicianurile şi cianurile complexe ale bazelor anorganice (poziţia 2837), fulminaţii, cianaţii şi tiocianaţii bazelor anorganice (poziţia 2842), produsele organice clasificate la poziţiile de la 2843 pînă la 2846 şi 2852 şi carburile (poziţia 2849), în acest Capitol sînt clasificaţi numai următorii compuşi ai carbonului:

a) oxizii de carbon, cianura de hidrogen, acizii fulminic, izocianic, tiocianic şi alţi acizi cianogenici simpli sau complecşi (poziţia 2811);

b) oxihalogenurile de carbon (poziţia 2812);

Page 242: Nomenclator Cap.I

c) disulfura de carbon (poziţia 2813);

d) tiocarbonaţii, seleniocarbonaţii şi telurocarbonaţii, seleniocianaţii şi telurocianaţii, tetratiociano–diaminocromaţii (reineckaţi) şi alţi cianaţi complecşi ai bazelor anorganice (poziţia 2842);

e) peroxidul de hidrogen solidificat cu uree (poziţia 2847), oxisulfura de carbon, halogenurile de tiocarbonil, cianogenul şi halogenurile lui şi cianamida şi derivaţii ei metalici (poziţia 2853), cu excepţia cianamidei calcice, chiar pură (Capitolul 31).

3. Sub rezerva dispoziţiilor de la nota 1 a Secţiunii VI, prezentul Capitol nu cuprinde:

a) clorura de sodiu şi oxidul de magneziu, pure sau cu amestecuri, şi alte produse de la Secţiunea V;

b) compuşii organo–anorganici, alţii decît cei menţionaţi în nota 2 de mai sus;

c) produsele vizate în notele 2, 3, 4 sau 5 ale Capitolului 31;

d) produsele anorganice de genul celor utilizate ca “luminofori”, de la poziţia 3206;

e) grafitul artificial (poziţia 3801); produsele extinctoare prezentate ca încărcătură pentru aparatele extinctoare sau în grenade sau bombe extinctoare, de la poziţia 3813; produsele care curăţă petele de cerneală, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul, de la poziţia 3824, cristalele de cultură (altele decît elementele optice) ale sărurilor halogenate de metale alcaline sau alcalino–pămîntoase, cu greutate unitară de cel puţin 2,5 g, de la poziţia 3824;

f) pietrele preţioase sau semipreţioase, naturale, sintetice sau reconstituite, praful sau pulberea acestor pietre (poziţiile 7102 pînă la 7105) sau şi metalele preţioase şi aliajelor lor de la Capitolul 71;

g) metalele, pure sau cu amestecuri, aliajele metalice sau metaloceramicele (inclusiv carburile metalice sinterizate, adică carburile metalice sinterizate cu metal) de la Secţiunea XV;

h) elementele optice, în special cele din săruri halogenate ale metalelor alcaline sau alcalino–pămîntoase (poziţia 9001).

4. Acizii complecşi cu compoziţie chimică definită, formaţi dintr-un acid al unor elemente nemetalice de la Subcapitolul II şi un acid conţinînd un element metalic de la Subcapitolul IV sînt clasificaţi la poziţia 2811.

5. Poziţiile 2826 – 2842 cuprind numai sărurile sau persărurile metalelor sau ale amoniului. Cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel, sărurile duble sau compuse vor fi clasificate la poziţia 2842.

Page 243: Nomenclator Cap.I

6. Poziţia 2844 cuprinde numai:

a) tehneţiul (număr atomic 43), promeţiul (număr atomic 61), poloniul (număr atomic 84) şi toate elementele cu numărul atomic mai mare decît 84;

b) izotopii radioactivi naturali sau artificiali (inclusiv cei ai metalelor preţioase sau ai metalelor comune de la Secţiunile XIV şi XV), chiar amestecaţi între ei sau separaţi;

c) compuşii, organici sau anorganici, ai acestor elemente sau izotopi, fie că au compoziţie chimică definită sau nedefinită, chiar amestecaţi între ei sau separaţi;

d) aliajele, dispersiile (inclusiv metaloceramicele), produsele ceramice şi amestecurile conţinînd aceste elemente sau aceşti izotopi sau compuşii lor organici sau anorganici şi avînd o radioactivitate specifică de peste 0,002 mcCiu/g (74 Bq/g );

e) elemente combustibile (cartuşele) uzate (iradiate) de la reactoarele nucleare;

f) produsele radioactive reziduale utilizabile sau neutilizabile.

Prin “izotopi”, în sensul acestei note şi a poziţiei 2844 şi 2845, se înţeleg:

– nuclee izolate, excluzînd totuşi elementele existente în natură în stare monoizotopică;

– amestecurile izotopilor aceluiaşi element, îmbogăţite cu unul sau mai mulţi izotopi ai lor, adică elemente a căror compoziţie izotopică naturală a fost modificată artificial.

7. Sînt clasificate la poziţia 2848, combinaţiile fosforului şi ale cuprului (fosforurile de cupru) care conţin peste 15 % în greutate fosforului.

8. Elementele chimice, cum sînt siliciul şi seleniul, dopate în vederea utilizării lor în electronică, se clasifică în acest Capitol cu condiţia, ca ele să fie prezentate sub forme brute de tragere fără prelucrarea de mai departe, sau de cilindri sau de bare. Cînd sînt dEuropate sub formă de discuri, de plachete sau forme similare, ele se încadrează la poziţia 3818.

Notă complementară:

Cu excepţia dispoziţiilor contrare, sărurile menţionate la o subpoziţie sau cod tarifar cuprind atît sărurile acide, cît şi sărurile bazice.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

I. ELEMENTE CHIMICE

Page 244: Nomenclator Cap.I

2801 Fluor, clor, brom şi iod:

2801 10 000 – clor –

2801 20 000 – iod –

2801 30 – fluor; brom:

2801 30 100 – – fluor –

2801 30 900 – – brom –

2802 00 000 Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal –

2803 00 Carbon (negru de fum şi alte forme de carbon nedenumite şi necuprinse în altă parte):

2803 00 100 – negru de fum de gaz de sondă –

2803 00 800 – altele –

2804 Hidrogen, gaze inerte şi alte nemetale:

2804 10 000 – hidrogen m3

– gaze inerte:

2804 21 000 – – argon m3

2804 29 – – altele:

2804 29 100 – – – heliu m3

2804 29 900 – – – altele m3

2804 30 000 – azot m3

2804 40 000 – oxigen m3

2804 50 – bor; telur:

2804 50 100 – – bor –

2804 50 900 – – telur –

– siliciu:

2804 61 000 – – cu un conţinut în greutate de minimum 99,9% siliciu –

2804 69 000 – – altele –

2804 70 000 – fosfor–

2804 80 000 – arseniu –

Page 245: Nomenclator Cap.I

2804 90 000 – seleniu –

2805 Metale alcaline sau alcalino–pămîntoase; metale din pămînturi rare, ytriu şi scandiu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercur:

– metale alcaline sau alcalino–pămîntoase:

2805 11 000 – – sodiu –

2805 12 000 – – calciu –

2805 19 – – altele:

2805 19 100 – – – stronţiu şi bariu –

2805 19 900 – – – altele –

2805 30 – Metale din pămînturi rare, scandiu şi ytriu, chiar amestecate sau aliate între ele:

2805 30 100 – – amestecate sau aliate între ele –

2805 30 900 – – altele –

2805 40 – mercur:

2805 40 100 – – în recipiente cu conţinutul net de 34,5 kg (greutate-standard) şi avînd valoarea FOB pe recipient, de maximum 224 euro –

2805 40 900 – – altele –

II. ACIZI ANORGANICI ŞI COMPUŞI OXIGENAŢI ANORGANICI AI NEMETALELOR

2806 Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric:

2806 10 000 – clorura de hidrogen (acid clorhidric) –

2806 20 000 – acid clorosulfuric –

2807 00 Acid sulfuric; oleum:

2807 00 100 – acid sulfuric –

2807 00 900 – oleum –

2808 00 000 Acid azotic; acizi sulfonitrici –

2809 Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziţie chimica definită sau nu:

2809 10 000 – pentaoxid de difosfor kg P2O5

2809 20 000 – acid fosforic şi acizi polifosforici kg P2O5

Page 246: Nomenclator Cap.I

2810 00 Oxizi de bor; acizi borici:

2810 00 100 – trioxid de dibor –

2810 00 900 – altele –

2811 Alţi acizi anorganici şi alţi compuşi oxigenaţi anorganici ai nemetalelor

– alţi acizi anorganici:

2811 11 000 – – fluorură de hidrogen (acid fluorhidric) –

2811 19 – – altele:

2811 19 100 – – – bromură de hidrogen (acid bromhidric) –

2811 19 200 – – – cianură de hidrogen (acid cianhidric) –

2811 19 800 – – – altele –

– alţi compuşi oxigenaţi anorganici ai nemetalelor:

2811 21 000 – – dioxid de carbon –

2811 22 000 – – dioxid de siliciu –

2811 29 – – altele:

2811 29 050 − − − dioxid de sulf –

2811 29 100 – – – trioxid de sulf (anhidridă sulfurică); trioxid de arsen (anhidridă arsenică) –

2811 29 300 – – – oxizi de azot –

2811 29 900 – – – altele –

III. DERIVAŢI HALOGENAŢI, OXIHALOGENAŢI SAU SULFURAŢI AI NEMETALELOR:

2812 Halogenuri şi oxihalogenuri ai nemetalelor:

2812 10 – cloruri şi oxicloruri:

– – de fosfor:

2812 10 110 – – – oxitriclorura de fosfor (clorură de fosforil) –

2812 10 150 – – – triclorură de fosfor –

2812 10 160 – – – pentaclorură de fosfor –

2812 10 180 – – – altele –

– – altele:

Page 247: Nomenclator Cap.I

2812 10 910 – – – monoclorură de sulf –

2812 10 930 – – – diclorură de sulf –

2812 10 940 – – – fosgen (clorură de carbonil) –

2812 10 950 – – – clorură de tionil –

2812 10 990 – – – altele –

2812 90 000 – altele –

2813 Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor tehnică:

2813 10 000 – disulfură de carbon –

2813 90 – altele:

2813 90 100 – – sulfuri de fosfor, inclusiv trisulfură de fosfor tehnică –

2813 90 900 – – altele –

IV. BAZE ANORGANICE ŞI OXIZI, HIDROXIZI ŞI PEROXIZI AI METALELOR

2814 Amoniac, anhidru sau în soluţie apoasă

2814 10 000 – amoniac anhidru –

2814 20 000 – amoniac în soluţie apoasă –

2815 Hidroxid de sodiu (sodă caustică); hidroxid de potasiu (potasă caustică); peroxizi de sodiu sau de potasiu:

– hidroxid de sodiu (sodă caustică):

2815 11 000 – – solid –

2815 12 000 – – în soluţie apoasă (leşie de sodă caustică) kg NaOH

2815 20 – hidroxid de potasiu (potasă caustică):

2815 20 100 – – solid –

2815 20 900 – – în soluţie apoasă (leşie de potasă caustică) kg KOH

2815 30 000 – peroxizi de sodiu sau de potasiu –

2816 Hidroxid şi peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi şi peroxizi de stronţiu sau de bariu:

2816 10 000 – hidroxid şi peroxid de magneziu –

2816 40 000 – oxizi, hidroxizi şi peroxizi de stronţiu sau de bariu –

2817 00 000 Oxid de zinc; peroxid de zinc –

Page 248: Nomenclator Cap.I

2818 Corindon artificial definit chimic sau nu; oxid de aluminiu; hidroxid de aluminiu:

2818 10 – corindon artificial, definit chimic sau nu:

2818 10 100 – – alb, roz sau rubiniu, cu un conţinut de oxid de aluminiu peste 97,5% în greutate –

2818 10 900 – – altele –

2818 20 000 – oxid de aluminiu, altul decît corindon artificial –

2818 30 000 – hidroxid de aluminiu –

2819 Oxizi şi hidroxizi de crom:

2819 10 000 – trioxid de crom –

2819 90 – altele:

2819 90 100 – – dioxid de crom –

2819 90 900 – – altele –

2820 Oxizi de mangan:

2820 10 000 – dioxid de mangan –

2820 90 – altele:

2820 90 100 – – oxide de mangan, conţinînd mangan minimum 77% în greutate –

2820 90 900 – – altele –

2821 Oxizi şi hidroxizi de fier; pămînturi colorante conţinînd minimum 70% în greutate, fier combinat evaluat în Fe2O3 :

2821 10 000 – oxizi şi hidroxizi de fier –

2821 20 000 – pămînturi colorante –

2822 00 000 Oxizi şi hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt tehnici –

2823 00 000 Oxizi de titan –

2824 Oxizi de plumb; miniu de plumb roşu şi portocaliu:

2824 10 000 – monoxid de plumb (litargă, massicot) –

2824 90 – altele:

2824 90 100 − − miniu de plumb rosu si portocaliu –

2824 90 900 − − altele –

Page 249: Nomenclator Cap.I

2825 Hidrazină şi hidroxilamină şi sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alţi oxizi, hidroxizi şi peroxizi de metale:

2825 10 000 – hidrazină şi hidroxilamină şi sărurile lor anorganice –

2825 20 000 – oxid şi hidroxid de litiu –

2825 30 000 – oxizi şi hidroxizi de vanadiu –

2825 40 000 – oxizi şi hidroxizi de nichel –

2825 50 000 – oxizi şi hidroxizi de cupru –

2825 60 000 – oxizi de germaniu şi dioxid de zirconiu –

2825 70 000 – oxizi şi hidroxizi de molibden –

2825 80 000 – oxizi de stibiu (antimoniu) –

2825 90 – altele:

– – oxid, hidroxid şi peroxid de calciu:

2825 90 110 – – – hidroxid de calciu, de o puritate, calculată în substanţă uscată, de minimum 98%, sub fromă de particule, dintre care:

- maximum 1% în greutate sînt de o dimensiune peste 75 microni şi maximum 4% în greutate sînt de o dimensiune sub 1,3 microni –

2825 90 190 – – – altele –

2825 90 200 – – oxid şi hidroxid de beriliu –

2825 90 300 – – oxizi de staniu –

2825 90 400 – – oxizi şi hidroxizi de wolfram –

2825 90 500 – – oxizi de mercur –

2825 90 600 – – oxid de cadmiu –

2825 90 800 – – altele –

V. SĂRURI ŞI PERSĂRURI METALICE ALE ACIZILOR ANORGANICI:

2826 Fluoruri; fluorosilicaţi, fluoroaluminaţi şi alte săruri complexe de fluor:

– fluoruri:

2826 12 000 – – de aluminiu –

2826 19 – – altele

2826 19 100 − − − de amoniu sau de sodiu –

Page 250: Nomenclator Cap.I

2826 19 900 − − − altele –

2826 30 000 – hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic) –

2826 90 – altele:

2826 90 100 – – hexafluorozirconat de dipotasiu –

2826 90 800 – – altele –

2827 Cloruri, oxicloruri şi hidroxicloruri; bromuri şi oxibromuri; ioduri şi oxiioduri:

2827 10 000 – clorură de amoniu –

2827 20 000 – clorură de calciu –

– alte cloruri:

2827 31 000 – – de magneziu –

2827 32 000 – – de aluminiu –

2827 35 000 – – de nichel –

2827 39 – – altele:

2827 39 100 – – – de staniu –

2827 39 200 − − − de fier –

2827 39 300 − − − de cobalt –

2827 39 850 – – – altele –

– oxicloruri şi hidroxicloruri:

2827 41 000 – – de cupru –

2827 49 – – altele:

2827 49 100 – – – de plumb –

2827 49 900 – – – altele –

– bromuri şi oxibromuri:

2827 51 000 – – bromuri de sodiu sau de potasiu –

2827 59 000 – – altele –

2827 60 000 – ioduri şi oxiioduri –

2828 Hipocloriţi; hipoclorit de calciu tehnic; cloriţi; hipobromiţi:

Page 251: Nomenclator Cap.I

2828 10 000 – hipoclorit de calciu comercial şi alţi hipocloriţi de calciu altele –

2828 90 000 – altele –

2829 Cloraţi şi percloraţi; bromaţi şi perbromaţi; iodaţi şi periodaţi:

– cloraţi:

2829 11 000 – – de sodiu –

2829 19 000 – – altele –

2829 90 – altele:

2829 90 100 – – percloraţi –

2829 90 400 – – bromaţi de potasiu sau de sodiu –

2829 90 800 – – altele –

2830 Sulfuri; polisulfuri, cu compoziţie chimică definită sau nu:

2830 10 000 – sulfură de sodiu –

2830 90 – altele:

2830 90 110 – – sulfuri de calciu, de antimoniu (stibiu), de fier –

2830 90 850 – – altele –

2831 Ditioniţi şi sulfoxilaţi:

2831 10 000 – de sodiu –

2831 90 000 – altele –

2832 Sulfiţi; tiosulfaţi:

2832 10 000 – sulfiţi de sodiu –

2832 20 000 – alţi sulfiţi –

2832 30 000 – tiosulfaţi –

2833 Sulfaţi; alauni; persulfaţi:

– sulfaţi de sodiu:

2833 11 000 – – sulfat de disodiu –

2833 19 000 – – altele –

– alţi sulfaţi:

Page 252: Nomenclator Cap.I

2833 21 000 – – de magneziu –

2833 22 000 – – de aluminiu –

2833 24 000 – – de nichel –

2833 25 000 – – de cupru –

2833 27 000 – – de bariu –

2833 29 – – altele:

2833 29 200 − − − de cadmiu; de crom; de zinc –

2833 29 300 – – – de cobalt, de titan–

2833 29 500 – – – de fier –

2833 29 600 − − − de plumb –

2833 29 900 – – – altele –

2833 30 000 – alaun –

2833 40 000 – peroxosulfaţi (persulfaţi) –

2834 Nitriţi; nitraţi:

2834 10 000 – nitriţi (azotiţi) –

– nitraţi (azotaţi):

2834 21 000 – – de potasiu –

2834 29 – – altele:

2834 29 200 – – – de bariu, de beriliu, de cadmiu, de cobalt, de nichel, de plumb –

2834 29 400 – – – de cupru –

2834 29 800 – – – altele –

2835 Fosfinaţi (hipofosfiţi), fosfonaţi (fosfiţi) şi fosfaţi; polifosfaţi, cu compoziţie chimică definită sau nu:

2835 10 000 – fosfinaţi (hipofosfiţi) şi fosfonaţi (fosfiţi) –

– fosfaţi:

2835 22 000 – – de mono- sau de disodiu –

2835 24 000 – – de potasiu –

2835 25 – – hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat dicalcic):

Page 253: Nomenclator Cap.I

2835 25 100 – – – cu un conţinut de fluor sub 0,005% din greutatea produsului anhidru, în stare uscată –

2835 25 900 – – – cu un conţinut de fluor de minimum 0,005% dar mai puţin de 0,2% din greutatea produsului anhidru, în stare uscată –

2835 26 – – alţi fosfaţi de calciu:

2835 26 100 – – – cu un conţinut de fluor sub 0,005% din greutatea produsului anhidru, în stare uscată –

2835 26 900 – – – cu un conţinut de fluor de minimum 0,005% din greutatea produsului anhidru, în stare uscată –

2835 29 – – altele:

2835 29 100 – – – de triamoniu –

2835 29 300 – – – de trisodiu –

2835 29 900 – – – altele –

– polifosfaţi:

2835 31 000 – – trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu) –

2835 39 000 – – altele –

2836 Carbonaţi; percarbonaţi; carbonat de amoniu tehnic conţinînd carbamat de amoniu:

2836 20 000 – carbonat disodic –

2836 30 000 – hidrogenocarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu) –

2836 40 000 – carbonaţi de potasiu –

2836 50 000 – carbonat de calciu –

2836 60 000 – carbonat de bariu –

– altele:

2836 91 000 – – carbonaţi de litiu –

2836 92 000 – – carbonat de stronţiu –

2836 99 – – altele:

– – – carbonaţi:

2836 99 110 – – – – de magneziu, de cupru –

2836 99 170 – – – – altele –

Page 254: Nomenclator Cap.I

2836 99 900 – – – percarbonaţi –

2837 Cianuri, oxicianuri şi cianuri complexe:

– cianuri şi oxicianuri:

2837 11 000 – – de sodiu –

2837 19 000 – – altele –

2837 20 000 – cianuri complexe –

[2838]

2839 Silicaţi; silicaţi tehnici ai metalelor alcaline:

– de sodiu:

2839 11 000 − − metasilicati –

2839 19 000 – – altele –

2839 90 – altele

2839 90 100 − − de potasiu –

2839 90 900 − − altele –

2840 Boraţi; perboraţi:

– tetraborat de disodiu (borax rafinat):

2840 11 000 – – anhidru –

2840 19 – – altele:

2840 19 100 – – – tetraborat de disodiu pentahidrat –

2840 19 900 – – – altele –

2840 20 – alţi boraţi:

2840 20 100 – – boraţi de sodiu, anhidri –

2840 20 900 – – altele –

2840 30 000 – perboraţi –

2841 Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici:

2841 30 000 – dicromat de sodiu –

2841 50 000 – alţi cromaţi şi dicromaţi; percromaţi –

Page 255: Nomenclator Cap.I

– manganiţi, manganaţi şi permanganaţi:

2841 61 000 – – permanganat de potasiu –

2841 69 000 – – altele –

2841 70 000 – molibdaţi –

2841 80 000 – wolframaţi –

2841 90 – altele:

2841 90 300 – – zincaţi, vanadaţi –

2841 90 850 – – altele –

2842 Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicati cu compoziţie chimica definita sau nu), altele decît azidele:

2842 10 000 – silicaţi dubli sau complecşi, inclusiv aluminosilicaţi cu compoziţie chimică definita sau nu –

2842 90 – altele:

2842 90 100 – – săruri simple, duble sau complexe ale acizilor de seleniu sau de telur –

2842 90 800 – – altele –

VI. DIVERSE PRODUSE ANORGANICE

2843 Metale preţioase în stare coloidală; compuşi anorganici sau organici ai metalelor preţioase, cu compoziţie chimică definită sau nu; amalgame de metale preţioase:

2843 10 – metale preţioase în stare coloidală:

2843 10 100 – – argint –

2843 10 900 – – altele –

– compuşi ai argintului:

2843 21 000 – – nitrat de argint –

2843 29 000 – – altele –

2843 30 000 – compuşi ai aurului g

2843 90 – alţi compuşi; amalgame:

2843 90 100 – – amalgame –

2843 90 900 – – altele g

Page 256: Nomenclator Cap.I

2844 Elemente chimice radioactive şi izotopi radioactivi (inclusiv elementele chimice şi izotopii fisionabili sau fertili) şi compuşii lor; amestecuri şi reziduuri care conţin aceste produse:

2844 10 – uraniu natural şi compuşii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri care conţin uraniu natural sau compuşi de uraniu natural:

– – uraniu natural:

2844 10 100 – – – brut; deşeuri şi resturi kg U

2844 10 300 – – – prelucrat kg U

2844 10 500 – – fero–uraniu kg U

2844 10 900 – – altele kg U

2844 20 – uraniu îmbogăţit în uraniu–235 şi compuşii săi; plutoniu şi compuşii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri care conţin uraniu îmbogăţit în uraniu–235, plutoniu sau compuşi ai acestor produse:

– – uraniu îmbogăţit în uraniu–235 şi compuşii acestuia; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri conţinînd uraniu îmbogăţit în uraniu–235 sau compuşi ai acestor produse:

2844 20 250 – – – fero–uraniu g fissile isot.

2844 20 350 – – – altele g fissile isot.

– – plutoniu şi compuşii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri conţinînd plutoniu sau compuşi ai acestor produse:

– – – amestecuri de plutoniu şi uraniu:

2844 20 510 – – – – fero–uraniu g fissile isot.

2844 20 590 – – – – altele g fissile isot.

2844 20 990 – – – altele g fissile isot.

2844 30 – uraniu sărăcit în uraniu–235 şi compuşii săi; toriu şi compuşii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri care conţin uraniu sărăcit în uraniu–235, toriu sau compuşi ai acestor produse:

– – uraniu sărăcit în uraniu–235; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri conţinînd uraniu sărăcit în uraniu–235 sau compuşi ai acestui produs:

2844 30 110 – – – metaloceramice –

2844 30 190 – – – altele –

– – toriu; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri conţinînd toriu sau compuşi ai acestui produs:

Page 257: Nomenclator Cap.I

2844 30 510 – – – metaloceramice –

– – – altele:

2844 30 550 – – – – brute, deşeuri şi resturi –

– – – – prelucrate:

2844 30 610 – – – – – bare, tije, profile, foi, benzi, fire, plăci –

2844 30 690 – – – – – altele –

– – compuşi de uraniu sărăcit în uraniu–235 sau compuşi de toriu, chiar amestecaţi între ei:

2844 30 910 – – – de toriu sau de uraniu sărăcit în U235, chiar amestecaţi, altele decît sărurile de toriu –

2844 30 990 – – – altele –

2844 40 – elemente şi izotopi radioactivi şi compuşi radioactivi, altele decît cele de la subpoziţiile 2844 10, 2844 20 sau 2844 30; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice şi amestecuri care conţin aceste elemente, izotopi sau compuşi; reziduuri radioactive:

2844 40 100 – – uraniu, conţinînd uraniu–233 şi compuşii lui; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice, amestecuri şi compuşi conţinînd uraniu–233 sau compuşi ai acestui produs Ci

– – altele:

2844 40 200 – – – izotopi radioactivi artificiali Ci

2844 40 300 – – – compuşi ai izotopilor radioactivi artificiali Ci

2844 40 800 – – – altele Ci

2844 50 000 – elemente combustibile (cartuşe), uzate (iradiate) ale reactoarelor nucleare g fissile isot.

2845 Izotopi, alţii decît cei de la poziţia 2844; compuşii lor anorganici sau organici de compoziţie chimică definită sau nu:

2845 10 000 – apă grea (oxid de deuteriu) –

2845 90 – altele:

2845 90 100 – – deuteriu şi compuşi de deuteriu; hidrogen şi compuşii săi, îmbogăţiţi în deuteriu; amestecuri şi soluţi, conţinînd aceste produse –

2845 90 900 – – altele –

2846 Compuşi, anorganici sau organici, ai metalelor de pămînturi rare, ai ytriului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale:

Page 258: Nomenclator Cap.I

2846 10 000 – compuşi ai ceriului –

2846 90 000 – altele –

2847 00 000 Peroxid de hidrogen, chiar solidificat cu uree kg H2O2

2848 00 000 Fosfuri, cu compoziţie chimică definită sau nu, cu excepţia ferofosfurilor –

2849 Carburi, cu compoziţie chimică definită sau nu:

2849 10 000 – de calciu –

2849 20 000 – de siliciu –

2849 90 – altele:

2849 90 100 – – de bor –

2849 90 300 – – de wolfram –

2849 90 500 – – de aluminiu, de crom, de molibden, de vanadiu, de tantal, de titan –

2849 90 900 – – altele –

2850 00 Hidruri, nitruri, azide, siliciuri şi boruri, cu compoziţie chimică definită sau nu, altele decît compuşii care constituie în acelaşi timp carburi de la poziţia 2849:

2850 00 200 – hidruri; nitruri –

2850 00 500 – azide –

2850 00 700 – siliciuri –

2850 00 900 – boruri –

[2851]

2852 00 000 Compusi, anorganici sau organici, ai mercurului, altii decît amalgamele –

2853 00 Alţi compuşi anorganici (inclusiv apa distilată, apa de conductibilitate şi de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat, amalgame, altele decît amalgamele de metale preţioase:

2853 00 100 − Apa distilată, apa de conductibilitate şi de puritate similară –

2853 00 300 − Aer lichid (inclusiv cel din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat –

2853 00 500 − Clorura de cianogen (clorura de cian) –

2853 00 900 − altele –

Page 259: Nomenclator Cap.I

CAPITOLUL 29

PRODUSE CHIMICE ORGANICE

Note de Capitol:

1. Cu excepţia unor dispoziţii contrare, poziţiile prezentului Capitol cuprind numai:

a) compuşi organici cu compoziţie chimică definită, prezentaţi separat, chiar dacă aceşti compuşi conţin sau nu impurităţi;

b) amestecuri de izomeri ai aceluiaşi compus organic (chiar dacă aceste amestecuri conţin sau nu impurităţi), cu excepţia amestecurilor de izomeri ai hidrocarburilor aciclice saturate sau nu (alţii decît stereoizomerii) (Capitolul 27);

c) produsele de la poziţiile 2936 - 2939, eterii, acetaţii şi esterii zaharurilor şi sărurile lor de la poziţia 2940 şi produsele de la poziţia 2941, cu compoziţie chimică definită sau nu;

d) soluţiile apoase ale produselor de la literele a), b) sau c) de mai sus;

e) celelalte soluţii ale produselor de la literele a), b) sau c) de mai sus, dacă aceste soluţii constituie o condiţionare uzuală şi indispensabilă, motivată în mod exclusiv din considerente de securitate sau din necesităţi de transport şi dacă solventul nu face produsul apt pentru alte utilizări decît pentru utilizarea sa generală;

f) produsele de la literele a), b), c), d) sau e) de mai sus, la care s-a adăugat un stabilizator (inclusiv un agent antiaglomerant) indispensabil pentru conservarea şi transportul lor;

g) produsele de la literele a), b), c), d), e) sau f) de mai sus, la care s-a adăugat o substanţă antipraf, un colorant sau un odorifiant, în scopul uşurării identificării sau în scopuri de sEuroritate, cu condiţia ca aceste adaosuri să nu facă produsul apt pentru alte întrebuinţări decît pentru utilizarea sa generală;

h) următoarele produse standardizate (tipice) pentru producerea coloranţilor azoici: săruri de diazoniu, elemente de cuplare utilizate pentru aceste săruri şi amine diazotabile şi sărurile lor.

2. Capitolul nu cuprinde:

a) produsele de la poziţia 1504, precum şi glicerina brută de la poziţia 1520;

b) alcoolul etilic (poziţia 2207 sau 2208);

c) metanul şi propanul (poziţia 2711);

d) compuşii carbonului, menţionaţi în nota 2 a Capitolului 28;

Page 260: Nomenclator Cap.I

e) ureea (poziţia 3102 sau 3105);

f) substanţele colorante de origine vegetală sau animală (poziţia 3203), coloranţii organici sintetici, produsele organice sintetice de tipul celor utilizate ca "agenţi de strălucire fluorescenţi" sau ca "luminofori" (poziţia 3204) prEurom şi tincturile sau alte substanţe colorante prezentate sub forme sau în ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul (poziţia 3212);

g) enzimele (poziţia 3507);

h) metaldeghida, hexametilentetramina şi produsele similare, prezentate sub formă de tablete, batoane sau forme similare utilizate drept combustibili, prEurom şi combustibili lichizi sau gaze combustibile lichefiate, în recipiente de tipul celor utilizate pentru alimentarea sau reîncărcarea brichetelor sau a aprinzătoarelor avînd o capacitate de maximum 300 cm3 (poziţia 3606);

i) produsele extinctoare prezentate sub formă de încărcături pentru aparatele extinctoare sau în grenade sau bombe extinctoare, de la poziţia 3813; produsele care curăţă petele de cerneală, condiţionate în ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul, cuprinse la poziţia 3824; sau

j) elementele de optică, în special cele din tartrat de etilendiamină (poziţia 9001).

3. Orice produs care ar putea fi clasificat în două sau mai multe poziţii din acest Capitol se include la ultima poziţie în ordinea numerotării.

4. La poziţiile 2904 - 2906, 2908 - 2911 şi 2913 - 2920, orice referire la derivaţii halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi se aplică în mod egal şi derivaţilor compuşi, cum ar fi: sulfohalogenaţii, nitrohalogenaţii, nitrosulfonaţii sau nitrosulfohalogenaţii.

Grupările nitro- sau nitrozo- nu trebuie să fie considerate „funcţii azotate” în sensul poziţiei 2929.

În sensul poziţiilor 2911, 2912, 2914, 2918 şi 2922, prin «funcţii oxigenate» se înţelege numai funcţiile (grupele organice caracteristice conţinînd oxigen) menţionate la poziţiile de la 2905 pînă la 2920.

5. А) Esterii compuşilor organici cu funcţie acidă de la Subcapitolele I pînă la VII cu compuşii organici de la aceleaşi subcapitole, se clasifică la aceeaşi poziţie ca şi compusul care este clasificat la poziţia plasată ultima în ordinea de numerotare a aceloraşi subcapitole din Nomenclator.

B) Esterii alcoolului etilic cu compuşii organici cu funcţie acidă de la Subcapitolele I pînă la VII se clasifică la aceeaşi poziţie cu compuşii cu funcţie acidă corespunzători.

C) Sub rezerva notei 1 de la Secţiunea VI şi a notei 2 a Capitolului 28:

Page 261: Nomenclator Cap.I

l) sărurile anorganice ale compuşilor organici, cum ar fi compuşii cu funcţie acidă, cu funcţie fenol sau cu funcţie enol sau bazele organice, de la Subcapitolele I la X, sau de la poziţia 2942, se clasifică la poziţia corespunzătoare compusului organic;

2) sărurile formate prin reacţia între compuşii organici de la Subcapitolele I la X sau de la poziţia 2942, se clasifică la poziţia la care se clasifică baza sau acidul (inclusiv compuşii cu funcţie fenol sau cu funcţie enol) din care s-au format şi care este plasată ultima în ordinea numerotării în Capitol;

3) Compuşii coordonaţi, alţii decît produsele clasificate în Subcapitolul XI sau poziţia 2941 se clasifică în ultima poziţie din Capitolul 29, printre compuşii corespunzători fragmentelor formate prin „desfacerea” tuturor legăturilor metalice şi alte legături decît cele metalo-carbonice.

D) Alcoolaţii metalici se clasifică la aceeaşi poziţie cu alcoolii corespunzători, exceptînd cazul etanolului (poziţia 2905).

E) Halogenurile acizilor carboxilici se clasifică la poziţia acizilor corespunzători.

6. Compuşii de la poziţiile 2930 şi 2931 sînt compuşi organici ale căror molecule conţin, în afară de atomi de hidrogen, de oxigen sau de azot, atomi ai altor nemetale sau metale, ca sulf, arsen, mercur, plumb, legaţi direct de atomii de carbon.

Poziţiile 2930 (tiocompuşi organici) şi 2931 (alţi compuşi organo anorganici) nu cuprind derivaţii sulfonaţi sau halogenaţi (inclusiv derivaţi compuşi) care, cu excepţia hidrogenului, oxigenului sau azotului, nu au legaţi direct de carbon decît atomi de sulf sau de halogeni care le conferă caracterul de derivaţi sulfonaţi sau halogenaţi (sau de derivaţi compuşi).

7. Poziţiile 2932, 2933 şi 2934 nu cuprind epoxizii cu trei atomi în ciclu, peroxizii cetonelor, polimerii ciclici ai aldehidelor sau ai tioaldehidelor, anhidridele acizilor carboxilici polibazici, esterii ciclici ai polialcoolilor sau ai polifenolilor cu acizi polibazici şi imidele acizilor polibazici. Aceste dispoziţii se aplică numai structurilor heterociclice rezultate exclusiv prin ciclizarea funcţiilor enumerate mai sus.

8. În sensul prevederilor poziţiei 2937:

a) termenul „hormoni” cuprinde factorii eliberatori sau stimulatori ai hormonilor, inhibitorii hormonali şi antagoniştii hormonilor (antihormoni);

b) expresia „utilizaţi în principal ca hormoni” se aplică nu numai în cazul derivaţilori hormonali şi pentru analogii structurali ai hormonilor utilizaţi în principal pentru acţiunea lor hormonală, ci şi în

Page 262: Nomenclator Cap.I

cazul derivaţilor structurali similari ai hormonilor utilizaţi în temei ca intermediari în sinteza produselor de la această poziţie.

Note de subpoziţii:

1. În cadrul oricărei poziţii a acestui Capitol, derivaţii unui compus chimic (sau ai unui grup de compuşi chimici) se clasifică la aceeaşi subpoziţie cu acel compus (sau grup de compuşi), cu condiţia ca aceştia să nu fie denumiţi mai specific într-o altă subpoziţie sau să nu existe o subpoziţie reziduală denumită "Altele" în seria subpoziţiilor respective.

2. Nota 3 a Capitolului 29 nu se aplică subpoziţiilor acestui capitol.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

I. HIDROCARBURI ŞI DERIVAŢII LOR HALOGENAŢI, SULFONAŢI, NITRAŢI SAU NITROZAŢI

2901 Hidrocarburi aciclice:

2901 10 000 – saturate –

– nesaturate:

2901 21 000 – – etilenă –

2901 22 000 – – propenă (propilenă)–

2901 23 – – butenă (butilenă) şi izomerii ei:

2901 23 100 – – – 1–butenă şi 2–butenă –

2901 23 900 – – – altele –

2901 24 – – buta–1, 3–dienă şi izopren:

2901 24 100 – – – buta–1, 3–dienă –

2901 24 900 – – – izopren –

2901 29 000 – – altele –

2902 Hidrocarburi ciclice:

– ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice:

2902 11 000 – – ciclohexan –

2902 19 – – altele:

2902 19 100 – – – cicloterpenice –

Page 263: Nomenclator Cap.I

2902 19 800 – – – altele –

2902 20 000 – benzen –

2902 30 000 – toluen –

– xileni:

2902 41 000 – – o–xilen –

2902 42 000 – – m–xilen –

2902 43 000 – – p–xilen –

2902 44 000 – – amestec de izomeri ai xilenului –

2902 50 000 – stiren –

2902 60 000 – etilbenzen –

2902 70 000 – cumen –

2902 90 – altele:

2902 90 100 – – naftalină, antracen –

2902 90 300 – – bifenil, terfenili –

2902 90 900 – – altele –

2903 Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor:

– derivaţi cloruraţi saturaţi ai hidrocarburilor aciclice:

2903 11 000 – – clormetan (clorură de metil) şi cloretan (clorură de etil) –

2903 12 000 – – diclormetan (clorură de metilen) –

2903 13 000 – – cloroform (triclormetan) –

2903 14 000 – – tetraclorură de carbon –

2903 15 000 – – clorură de etilenă (ISO) (1,2-dicloretan) –

2903 19 – – altele:

2903 19 100 – – – 1,1,1–tricloretan (metilcloroform) –

2903 19 800 – – – altele –

– derivaţi cloruraţi nesaturaţi ai hidrocarburilor aciclice:

2903 21 000 – – clorură de vinil (cloretilenă) –

Page 264: Nomenclator Cap.I

2903 22 000 – – tricloretilenă –

2903 23 000 – – tetracloretilenă (percloretilenă) –

2903 29 000 – – altele –

− derivati fluorurati, bromurati sau iodurati ai hidrocarburilor aciclice:

2903 31 000 − − bromură de etilena (ISO) (1,2-dibrometan) –

2903 39 − − altele:

− − − bromuri:

2903 39 110 − − − − brom-metan (bromura de metil) –

2903 39 150 − − − − dibrommetan –

2903 39 190 − − − − altele –

2903 39 900 − − − fluoruri si ioduri –

– derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor aciclice conţinînd cel puţin doi halogeni diferiţi:

2903 41 000 – – triclorfluormetan –

2903 42 000 – – diclordifluormetan –

2903 43 000 – – triclortrifluoretani –

2903 44 – – diclortetrafluoretani şi clorpentafluoretan:

2903 44 100 – – – diclortetrafluoretani –

2903 44 900 – – – clorpentafluoretan –

2903 45 – – alţi derivaţi perhalogenaţi numai cu fluor şi clor:

2903 45 100 – – – clortrifluormetan –

2903 45 150 – – – pentaclorfluoretan –

2903 45 200 – – – tetraclordifluoretani –

2903 45 250 – – – heptaclorfluorpropani –

2903 45 300 – – – hexaclordifluorpropani –

2903 45 350 – – – pentaclortrifluorpropani –

2903 45 400 – – – tetraclortetrafluorpropani–

2903 45 450 – – – triclorpentafluorpropani –

Page 265: Nomenclator Cap.I

2903 45 500 – – – diclorhexafluorpropani –

2903 45 550 – – – clorheptafluorpropani –

2903 45 900 – – – altele –

2903 46 – – bromclordifluormetan, bromtrifluormetan şi dibromtetrafluoretani:

2903 46 100 – – – bromclordifluormetan –

2903 46 200 – – – bromtrifluormetan –

2903 46 900 – – – dibromtetrafluoretani –

2903 47 000 – – alţi derivaţi perhalogenaţi –

2903 49 – – altele:

– – – halogenaţi numai cu fluor şi clor:

2903 49 100 – – – – ai metanului, etanului sau propanului –

2903 49 200 – – – – altele –

– – – halogenaţi numai cu fluor şi brom:

2903 49 300 – – – – ai metanului, etanului sau propanului –

2903 49 400 – – – – altele –

2903 49 800 – – – altele –

– derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice:

2903 51 000 − − 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexan (hch (iso), inclusiv lindan (ISO, INN)–

2903 52 000 − − aldrin (ISO), clordan (ISO) şi heptaclor (ISO) –

2903 59 – – altele:

2903 59 100 – – – 1, 2–dibrom–4–(1,2–dibrometil) ciclohexan –

2903 59 300 – – – tetrabromciclooctani –

2903 59 800 – – – altele –

– derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor aromatice:

2903 61 000 – – clorbenzen, orto–diclorbenzen şi paradiclorbenzen –

2903 62 000 – – hexaclorbenzen (ISO) şi DDT (ISO) (clofenatan (INN), 1,1,1–triclor–2,2–bis (para– clorfenil) etan) –

Page 266: Nomenclator Cap.I

2903 69 – – altele:

2903 69 100 – – – 2,3,4,5,6–pentabrometilbenzen –

2903 69 900 – – – altele –

2904 Derivaţi sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai hidrocarburilor, chiar halogenate:

2904 10 000 – derivaţi conţinînd numai grupe sulfonice, sărurile lor şi esterii lor etilici–

2904 20 000 – derivaţi conţinînd numai grupe nitro– sau nitrozo– –

2904 90 – altele:

2904 90 200 – – derivaţi sulfohalogenaţi –

2904 90 400 – – triclornitrometan (cloropicrină) –

2904 90 850 – – altele –

II. ALCOOLI ŞI DERIVAŢII LOR HALOGENAŢI, SULFONAŢI, NITRAŢI SAU NITROZAŢI

2905 Alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– alcooli monohidroxilici saturaţi:

2905 11 000 – – metanol (alcool metilic) –

2905 12 000 – – propan–1–ol (alcool propilic) şi propan–2–ol (alcool izopropilic) –

2905 13 000 – – butan–1–ol (alcool n–butilic) –

2905 14 – – alţi butanoli:

2905 14 100 – – – 2–metilpropan–2–ol (alcool terţ–butilic) –

2905 14 900 – – – altele –

2905 16 – – octanol (alcool octilic) şi izomerii lui:

2905 16 100 – – – 2–etilhexan–1–ol –

2905 16 200 – – – octan–2–ol –

2905 16 800 – – – altele –

2905 17 000 – – dodecan–1–ol (alcool lauric), hexadecan–1–ol (alcool cetilic) şi octadecan–1–ol (alcool stearic) –

2905 19 000 – – altele –

– alcooli monohidroxilici nesaturaţi:

Page 267: Nomenclator Cap.I

2905 22 – – alcooli terpenici aciclici:

2905 22 100 – – – geraniol, citronelol, linalool, rodinol şi nerol –

2905 22 900 – – – altele –

2905 29 – – altele:

2905 29 100 – – – alcool alilic –

2905 29 900 – – – altele –

– dioli:

2905 31 000 – – etilenglicol (etandiol) –

2905 32 000 – – propilen glicol (propan–1,2–diol) –

2905 39 – – altele:

2905 39 100 – – – 2–metilpentan–2,4–diol, (hexilenglicol) –

2905 39 200 – – – butan–1,3–diol –

2905 39 250 – – – butan–1,4–diol

2905 39 300 – – – 2,4,7,9–tetrametildec–5–ină–4,7–diol –

2905 39 850 – – – altele –

– alţi polialcooli :

2905 41 000 – – 2–etil–2–(hidroximetil) propan–1,3–diol (trimetilolpropan) –

2905 42 000 – – pentaeritritol –

2905 43 000 – – manitol –

2905 44 – – d–glucitol (sorbitol):

– – – în soluţii apoase:

2905 44 110 – – – – conţinînd D–manitol într–o proporţie de maximum 2% din greutate, calculat în raport cu conţinutul de D–glucitol –

2905 44 190 – – – – altele –

– – – altele:

2905 44 910 – – – – conţinînd D–manitol într–o proporţie de maximum 2% din greutate, calculat ;n raport cu conţinutul de D–glucitol –

2905 44 990 – – – – altele –

Page 268: Nomenclator Cap.I

2905 45 000 – – glicerină: –

2905 49 – – altele:

2905 49 100 – – – trioli; tetraoli –

2905 49 800 – – – altele –

– derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati ai alcoolilor aciclici:

2905 51 000 – – etclorvinol (DCI) –

2905 59 – – altele:

2905 59 100 – – – de alcooli monohidroxilici –

– – – de polialcooli:

2905 59 910 – – – – 2,2–bis(brommetil) propandiol –

2905 59 990 – – – – altele –

2906 Alcooli ciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici:

2906 11 000 – – mentol –

2906 12 000 – – ciclohexanol, metilciclohexanoli şi dimetilciclohexanoli –

2906 13 – – steroli şi inozitoli:

2906 13 100 – – – steroli –

2906 13 900 – – – inozitoli –

2906 19 000 – – altele –

– aromatici:

2906 21 000 – – alcool benzilic –

2906 29 000 – – altele –

III. FENOLI ŞI FENOLI–ALCOOLI ŞI DERIVAŢII LOR HALOGENAŢI, SULFONAŢI, NITRAŢI SAU NITROZAŢI

2907 Fenoli; fenoli–alcooli:

– monofenoli:

2907 11 000 – – fenol (hidroxibenzen) şi sărurile lui –

2907 12 000 – – crezoli şi sărurile lor–

Page 269: Nomenclator Cap.I

2907 13 000 – – octilfenol, nonilfenol şi izomerii lor; sărurile lor –

2907 15 – – naftoli şi sărurile lor:

2907 15 100 – – – 1–naftol –

2907 15 900 – – – altele –

2907 19 – – altele

2907 19 100 − − − Xilenoli si sarurile lor –

2907 19 900 − − − altele –

– polifenoli; fenoli–alcooli:

2907 21 000 – – rezorcinol şi sărurile lui –

2907 22 000 – – hidrochinonă şi sărurile ei –

2907 23 000 – – 4,4–izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) şi sărurile lui –

2907 29 000 – – altele –

2908 Derivati halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor:

− Derivati doar halogenati şi sarurile lor:

2908 11 000 − − Pentaclorofenol (ISO) –

2908 19 000 − − altele –

− altele:

2908 91 000 − − Dinoseb (ISO) şi sărurile lui –

2908 99 − − altele:

2908 99 100 − − − Derivati doar sulfonati, sarurile si esterii lor –

2908 99 900 − − − altele –

IV. ETERI, PEROXIZI AI ALCOOLILOR, PEROXIZI AI ETERILOR, PEROXIZI AI CETONELOR, EPOXIZI CU TREI ATOMI ÎN CICLU, ACETALI ŞI SEMIACETALI ŞI DERIVAŢII LOR HALOGENAŢI, SULFONAŢI, NITRAŢI SAU NITROZAŢI

2909 Eteri, eteri–alcooli, eteri–fenoli, eteri–alcooli–fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– eteri aciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

2909 11 000 – – eter etilic (oxid de dietil) –

Page 270: Nomenclator Cap.I

2909 19 000 – – altele –

2909 20 000 – eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi –

2909 30 – eteri aromatici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

2909 30 100 – – eteri difenilici (oxid de difenil) –

– – derivaţi bromaţi:

2909 30 310 – – – oxid de pentabromdifenil; 1,2,4,5– tetrabrom– 3,6– bi (pentabromdifenoxi)benzen –

2909 30 350 – – – 1,2–bis (2,4,6–tribromfenox) etan, pentru producerea acrilo–nitril–butadien–stiren (ABS) –

2909 30 380 – – – altele –

2909 30 900 – – altele –

– eter– alcooli şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

2909 41 000 – – 2,2– oxidietanol (dietilen glicol) –

2909 43 000 – – eteri monobutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol –

2909 44 000 – – alţi eteri monoalchilici de etilen glicol sau de dietilen glicol –

2909 49 – – altele:

– – – aciclici:

2909 49 110 – – – – 2–(2–cloretox) etanol –

2909 49 180 – – – – altele –

2909 49 900 – – – ciclici –

2909 50 – eter– fenoli, eter– alcool– fenoli şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

2909 50 100 – – gaiacol, gaiacolsulfonaţi de potasiu –

2909 50 900 – – altele –

2909 60 000 – peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de cetone şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi –

2910 Epoxizi, epoxialcooli, epoxifenoli şi epoxieteri cu ciclul de trei atomi şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi :

2910 10 000 – oxiran (oxid de etilenă) –

Page 271: Nomenclator Cap.I

2910 20 000 – metiloxiran (oxid de propilenă) –

2910 30 000 – 1– cloro– 2,3– epoxipropan (epiclorhidrin) –

2910 40 000 − dieldrin (ISO, INN) –

2910 90 000 – altele –

2911 00 000 Acetali şi semiacetali, chiar conţinînd alte funcţii oxigenate şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi –

V. COMPUŞI CU FUNCŢIE ALDEHIDĂ

2912 Aldehide, chiar conţinînd alte funcţii oxigenate; polimeri ciclici de aldehide; paraformaldehidă :

– aldehide aciclice fără alte funcţii oxigenate:

2912 11 000 – – metanal (formaldehidă) –

2912 12 000 – – etanal (acetaldehidă) –

2912 19 – – altele

2912 19 100 − − − Butanal (butyraldehyde, normal isomer) –

2912 19 900 − − − altele –

– aldehide ciclice fără alte funcţii oxigenate:

2912 21 000 – – benzaldehidă (aldehidă benzoica) –

2912 29 000 – – altele –

2912 30 000 – aldehide– alcooli –

– aldehide– eteri, aldehide– fenoli şi aldehide conţinînd alte funcţii oxigenate:

2912 41 000 – – vanilină (aldehidă metilprotocatehică) –

2912 42 000 – – etilvanilină (aldehidă etilprotocatehică) –

2912 49 000 – – altele –

2912 50 000 – polimeri ciclici de aldehide –

2912 60 000 – paraformaldehidă –

2913 00 000 Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai produselor de la poziţia 2912–

VI. COMPUŞI CU FUNCŢIE CETONĂ SAU CU FUNCŢIE CHINONICĂ

Page 272: Nomenclator Cap.I

2914 Cetone şi chinone, chiar conţinînd alte funcţii oxigenate şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– cetone aciclice fără alte funcţii oxigenate:

2914 11 000 – – acetonă –

2914 12 000 – – butanonă (metiletilcetonă) –

2914 13 000 – – 4– metilpentan– 2– unu (metilizobutilcetonă) –

2914 19 – – altele:

2914 19 100 – – – 5–metilhexan–2–onă –

2914 19 900 – – – altele –

– cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice fără alte funcţii oxigenate:

2914 21 000 – – camfor –

2914 22 000 – – ciclohexanonă şi metilciclohexanone –

2914 23 000 – – ionone şi metilionone –

2914 29 000 – – altele –

– cetone aromatice fără alte funcţii oxigenate:

2914 31 000 – – fenilacetone (1– fenilpropan– 2– one) –

2914 39 000 – – altele –

2914 40 – cetone– alcooli şi cetone– aldehide:

2914 40 100 – – 4– hidroxi– 4– metilpentan– 2– one (diacetonă alcool) –

2914 40 900 – – altele –

2914 50 000 – cetone– fenoli şi cetone conţinînd alte funcţii oxigenate –

– chinone:

2914 61 000 – – antrachinone –

2914 69 – – altele:

2914 69 100 – – – 1,4–naftochinonă –

2914 69 900 – – – altele –

2914 70 000 – derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi –

Page 273: Nomenclator Cap.I

VII. ACIZI CARBOXILICI, ANHIDRIDELE, HALOGENURILE, PEROXIZII ŞI PEROXIACIZII LOR; DERIVAŢII LOR HALOGENAŢI, SULFONAŢI, NITRAŢI SAU NITROZAŢI

2915 Acizi monocarboxilici aciclici saturaţi şi anhidridele lor, halogenuri, peroxizi şi peroxiacizi; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– acid formic, sărurile şi esterii lui:

2915 11 000 – – acid formic –

2915 12 000 – – sărurile acidului formic –

2915 13 000 – – esterii acidului formic –

– acid acetic şi sărurile lui; anhidridă acetică:

2915 21 000 – – acid acetic –

2915 24 000 – – anhidridă acetică –

2915 29 000 – – altele –

– esteri ai acidului acetic:

2915 31 000 – – acetat de etil –

2915 32 000 – – acetat de vinil –

2915 33 000 – – acetat de n– butil –

2915 36 000 − − Dinoseb (ISO) acetate –

2915 39 – – altele:

2915 39 100 – – – acetat de propil, acetat de izopropil –

2915 39 300 – – – acetat de metil, acetat de pentil (amil), acetat de izopentil (izoamil), acetaţi de glicerol –

2915 39 500 – – – acetat de p– tolil, acetati de fenilpropil, acetat de benzil, acetat de rodinil, acetat de santalil şi acetati de feniletan– 1,2– diol –

2915 39 800 – – – altele –

2915 40 000 – acizi mono– , di– sau tricloracetici, sărurile şi esterii lor –

2915 50 000 – acid propionic, sărurile şi esterii lui –

2915 60 – acizi butanoici, acizi pentanoici, sărurile şi esterii lor:

– – acizi butanoici, sărurile şi esterii lor:

2915 60 110 – – – 1–isopropil–2,2–dimetiltrimetilen diisobutirat –

Page 274: Nomenclator Cap.I

2915 60 190 – – – altele –

2915 60 900 – – acizi pentanoici, sărurile şi esterii lor –

2915 70 – acid palmitic, acid stearic, sărurile şi esterii lor:

2915 70 150 – – acid palmitic –

2915 70 200 – – sărurile şi esterii acidului palmitic –

2915 70 250 – – acid stearic –

2915 70 300 – – sărurile acidului stearic –

2915 70 800 – – esterii acidului stearic –

2915 90 – altele:

2915 90 100 – – acid lauric –

2915 90 200 – – cloroformaţi –

2915 90 800 – – altele –

2916 Acizi monocarboxilici aciclici nesaturaţi şi acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii şi peroxiacizii lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– acizi monocarboxilici aciclici nesaturaţi, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor:

2916 11 000 – – acid acrilic şi sărurile sale –

2916 12 – – esterii acidului acrilic:

2916 12 100 – – – acrilat de metil –

2916 12 200 – – – acrilat de etil –

2916 12 900 – – – altele –

2916 13 000 – – acid metacrilic şi sărurile sale –

2916 14 – – esterii acidului metacrilic:

2916 14 100 – – – metacrilat de metil –

2916 14 900 – – – alţii –

2916 15 000 – – acizii oleic, linoleic sau linolenic, sărurile şi esterii lor –

2916 19 – – altele:

2916 19 100 – – – acizi undecenoici, sărurile şi esterii lor –

Page 275: Nomenclator Cap.I

2916 19 300 – – – acid hexa– 2, 4– dienoic (acid sorbic) –

2916 19 400 – – – acid crotonic –

2916 19 700 – – – altele –

2916 20 000 – acizi monocarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor –

– acizi monocarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor:

2916 31 000 – – acid benzoic, sărurile şi esterii sai –

2916 32 – – peroxid de benzoil şi clorură de benzoil:

2916 32 100 – – – peroxid de benzoil –

2916 32 900 – – – clorură de benzoil –

2916 34 000 – – acid fenilacetic şi sărurile lui–

2916 35 000 – – esterii acidului fenilacetic –

2916 36 000 − − binapacril (ISO) –

2916 39 000 – – altele –

2917 Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii şi peroxiacizii lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi :

– acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor:

2917 11 000 – – acid oxalic, sărurile şi esterii săi –

2917 12 – – acid adipic, sărurile şi esterii săi:

2917 12 100 – – – acid adipic şi sărurile sale –

2917 12 900 – – – esterii acidului adipic –

2917 13 – – acid azelaic, acid sebacic, sărurile şi esterii lor:

2917 13 100 – – – acid sebacic –

2917 13 900 – – – altele –

2917 14 000 – – anhidrida maleică –

2917 19 – – altele:

2917 19 100 – – – acid malonic, sărurile şi esterii săi –

Page 276: Nomenclator Cap.I

2917 19 900 – – – altele –

2917 20 000 – acizi policarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor –

– acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor:

2917 32 000 – – ortoftalat de dioctil –

2917 33 000 – – ortoftalat de dinonil sau de didecil –

2917 34 – – alţi esteri ai acidului ortoftalic

2917 34 100 − − − dibutil ortoftalat –

2917 34 900 − − − altele –

2917 35 000 – – anhidrida ftalică –

2917 36 000 – – acid tereftalic şi sărurile sale –

2917 37 000 – – tereftalat de dimetil–

2917 39 – – altele:

– – – derivaţi bromaţi:

2917 39 110 – – – – ester sau anhidridă ale acidului tetrabromftalic –

2917 39 190 – – – – altele –

– – – altele:

2917 39 300 – – – – acid benzen–1,2,4–tricarboxilic –

2917 39 400 – – – – isoftaloil diclorură conţinînd în greutate maximum 0,8% tereftaloil diclorură–

2917 39 500 – – – – acid naftalen–1,4,5,8–tetracarboxilic –

2917 39 600 – – – – anhidridă tetraclorftalică –

2917 39 700 – – – – 3,5–bis (metoxicarbonil) benzensulfonat de sodiu –

2917 39 800 – – – – altele –

2918 Acizi carboxilici conţinînd funcţii oxigenate suplimentare şi anhidridele, halogenurile, peroxizii şi peroxiacizii lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– acizi carboxilici cu funcţie alcoolica dar fără altă funcţie oxigenată, anhidridele, halogenurile, peroxizii şi peroxiacizii lor şi derivaţii lor:

Page 277: Nomenclator Cap.I

2918 11 000 – – acid lactic, sărurile şi esterii lui –

2918 12 000 – – acid tartric –

2918 13 000 – – sărurile şi esterii acidului tartric –

2918 14 000 – – acid citric –

2918 15 000 – – sărurile şi esterii acidului citric –

2918 16 000 – – acid gluconic, sărurile şi esterii lui –

2918 18 000 − − Clorobenzilat (ISO) –

2918 19 – – altele:

2918 19 300 – – – acid colic, acid 3– alfa 12– alfa– dihidrohi– 5– beta– colan– 24– oic (acid dezoxicolic), sărurile şi esterii lui –

2918 19 400 – – – acid 2,2–bis (hidroximetil) propionic –

2918 19 850 – – – altele –

– acizi carboxilici cu funcţie fenolică, dar fără alte funcţii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor:

2918 21 000 – – acid salicilic şi sărurile lui –

2918 22 000 – – acid O– acetilsalicilic, sărurile şi esterii lui –

2918 23 – – alţi esteri ai acidului salicilic şi sărurile lor:

2918 23 100 – – – salicilat de metil şi salicilat de fenil (salol) –

2918 23 900 – – – altele –

2918 29 – – altele:

2918 29 100 – – – acizi sulfosalicilici, acizi hidroxinaftoici, sărurile şi esterii lor –

2918 29 300 – – – acid 4– hidroxibenzoic, sărurile şi esterii lui –

2918 29 500 – – – acid galic (acid 3, 4, 5– trihidroxibenzoic), sărurile şi esterii lui –

2918 29 800 – – – altele –

2918 30 000 – acizi carboxilici cu funcţie aldehidă sau cetonă dar fără alte funcţii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor –

– altele :

2918 91 000 - 2,4,5-T (ISO) (acid 2,4,5 - triclorofenoxiacetic), sărurile şi esterii lui -

2918 99 − − altele:

Page 278: Nomenclator Cap.I

2918 99 100 - - - Acid 2,6–dimetoxibenzoic –

2918 99 200 - - - Dicamba (ISO) –

2918 99 300 - - - Fenoxiacetat de sodiu –

2918 99 900 - - - Altele –

VIII. ESTERII ACIZILOR ANORGANICI ŞI SĂRURILE LOR, DERIVAŢII LOR HALOGENAŢI, SULFONAŢI, NITRAŢI SAU NITROZAŢI

2919 Esteri fosforici şi sărurile lor, inclusiv lactofosfaţii; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

2919 10 000 − fosfat de tris (2,3 dibromopropil) –

2919 90 − altele:

2919 90 100 − − fosfaţi de tributil, fosfaţi de trifenil, fosfaţi de tritolil, fosfaţi de trixilil şi fosfat de tris(2– cloroetil) –

2919 90 900 − − altele –

2920 Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepţia esterilor aţizilor halogenhidrici) şi sărurile lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi:

– esteri tiofosforici (fosforoţioaţi) şi sărurile lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

2920 11 000 − − paration ( ISO) şi parationmetil (ISO) (metilparation)–

2920 19 000 − − altele –

2920 90 – altele:

2920 90 100 – – esteri sulfurici şi esteri carbonici; sărurile şi derivatele lor halogenate, sulfonate, nitrate sau nitrozate –

2920 90 200 – – fosfonat de dimetil (fosfit de dimetil) –

2920 90 300 – – fosfit de trimetil (trimetoxifosfină) –

2920 90 400 – – fosfit de trietil –

2920 90 500 – – fosfonat de dietil (fosfit acid de dietil) (fosfit de dietil) –

2920 90 850 – – alte produse –

IX. COMPUŞI CU FUNCŢII AZOTATE

2921 Compuşi cu funcţie aminică :

– monoamine aciclice şi derivaţii lor; sărurile acestor produse:

Page 279: Nomenclator Cap.I

2921 11 – – mono– , di– sau trimetilamină şi sărurile lor:

2921 11 100 – – – mono– , di– , sau trimetilamine –

2921 11 900 – – – săruri –

2921 19 – – altele:

2921 19 100 – – – trietilamine şi sărurile lor –

2921 19 300 – – – isopropilamine şi sărurile lor –

2921 19 400 – – – 1,1,3,3–tetrametilbutilamină –

2921 19 500 − − − dietilamina şi sărurile ei –

2921 19 800 – – – altele –

– poliamine aciclice şi derivaţii lor; sărurile lor:

2921 21 000 – – etilendiamină şi sărurile acesteia –

2921 22 000 – – hexametilendiamină şi sărurile acesteia –

2921 29 000 – – altele –

2921 30 – monoamine şi poliamine ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice şi derivaţii lor; sărurile lor:

2921 30 100 – – ciclohexilamine, ciclohexildimetilamine şi sărurile lor –

2921 30 910 – – ciclohex–1,3–ilendiamina (1,3–diaminociclohexan) –

2921 30 990 – – altele –

– monoamine aromatice şi derivaţii lor; sărurile lor:

2921 41 000 – – anilina şi sărurile ei –

2921 42 – – derivaţii anilinei şi sărurile lor:

2921 42 100 – – – derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi şi sărurile lor –

2921 42 900 – – – altele –

2921 43 000 – – toluidine şi derivaţii lor; sărurile lor: –

2921 44 000 – – difenilamină şi derivaţii ei; sărurile lor –

2921 45 000 – – 1– naftilamină (alfa– naftilamină), 2– naftilamină (beta– naftilamină) şi derivaţii lor; sărurile lor –

Page 280: Nomenclator Cap.I

2921 46 000 – – amfetamină (DCI), benzfetamină (DCI), dexanbetamină (DCI), etilanfetamină (DCI), fencamfamină (DCI), lefetamină (DCI), levamfetamină (DCI), mefenorex (DCI) şi fentermina (DCI) ; sărurile lor –

2921 49 – – altele:

2921 49 100 – – – xilidine şi derivatele lor; sărurile lor –

2921 49 800 – – – altele –

– poliamine aromatice şi derivaţii lor; sărurile lor:

2921 51 – – orto– , meta– , para– fenilendiamină, diaminotolueni şi derivaţii lor; sărurile lor:

– – – orto– , meta– , para– fenilendiamină, diaminotolueni şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi; sărurile lor:

2921 51 110 – – – – meta– fenilendiamină, de o puritate de minimum 99% în greutate şi conţinînd:

- maximum 1% în greutate apă, maximum 200 mg/kg orto–fenilendiamină şi

– maximum 450 mg/kg para–fenilendiamină –

2921 51 190 – – – – altele –

2921 51 900 – – – altele –

2921 59 – – altele:

2921 59 100 – – – meta–fenilenbis (metilamina) –

2921 59 200 – – – 2,2–diclor–4,4–metilendianilină –

2921 59 300 – – – 4,4–bi–orto–toluidină –

2921 59 400 – – – 1,8–naftilendiamină –

2921 59 900 – – – altele –

2922 Aminocompuşi cu funcţii oxigenate:

– amino–alcooli, alţii decît cei conţinînd mai mult de un tip de funcţie oxigenată, eterii şi esterii lor; sărurile lor:

2922 11 000 – – monoetanolamină şi sărurile acesteia –

2922 12 000 – – dietanolamină şi sărurile acesteia –

2922 13 – – trietanolamină şi sărurile acesteia :

2922 13 100 – – – trietanolamină –

Page 281: Nomenclator Cap.I

2922 13 900 – – –sărurile trietanolaminei –

2922 14 000 – – dextropropoxifen (DCI) şi sărurile lui –

2922 19 – – altele :

2922 19 100 – – – N–etildietanolamină –

2922 19 200 – – – 2,2–metiliminodietanol (N–metildietanolamină) –

2922 19 800 – – – altele –

– amino– naftoli şi alţi amino– fenoli, alţii decît cei conţinînd mai mult de un tip de funcţie oxigenată; eterii şi esterii lor; sărurile lor:

2922 21 000 – – acizi aminonaftolsulfonici şi sărurile lor –

2922 29 000 – – altele –

– amino–aldehide, amino–cetone şi amino–chinone, altele decît cele cu funcţii oxigenate diferite; sărurile lor:

2922 31 000 – – amfepramona (DCI), metadona (DCI) şi normetadona (DCI); sărurile lor –

2922 39 000 – – altele –

– amino–acizi, alţii decît cei conţinînd mai mult de un tip de funcţie oxigenată; eterii şi esterii lor; sărurile lor:

2922 41 000 – – lizină şi esterii ei; sărurile acestor produse –

2922 42 000 – – acid glutamic şi sărurile lui –

2922 43 000 – – acid antranilic şi sărurile lui –

2922 44 000 – – tilidin (INN) şi săruruile lui –

2922 49 – – altele:

2922 49 100 – – – glicină –

2922 49 200 – – – beta–alanină –

2922 49 950 – – – altele –

2922 50 000 – amino–alcooli–fenoli; amino–acizi–fenoli şi alţi amino–compuşi cu funcţii oxigenate–

2923 Săruri şi hidroxizi cuaternari de amoniu; lecitine şi alte fosfoaminolipide, cu compoziţie chimică definită sau nu:

2923 10 000 – colină şi sărurile acesteia –

Page 282: Nomenclator Cap.I

2923 20 000 – lecitine şi alte fosfoaminolipide –

2923 90 000 – altele –

2924 Compuşi cu funcţie carboxiamidă; compuşi ai acidului carbonic cu funcţie amidă:

– amide aciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor :

2924 11 000 – – meprobamat (DCI) –

2924 12 000 − − Fluoroacetamid (ISO), monocrotofos (ISO) si fosfamidon (ISO –

2924 19 000 – – altele –

– amide ciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor:

2924 21 – – ureine şi derivaţii lor; sărurile lor:

2924 21 100 – – – izoproturon (ISO) –

2924 21 900 – – – altele –

2924 23 000 – – acid 2– acetamidobenzoic (acid N–acetilantranilic) şi sărurile lui –

2924 24 000 – – etinamat (DCI) –

2924 29 – – altele:

2924 29 100 – – – lidocaină (DCI) –

2924 29 300 – – – paracetamol (DCI) –

2924 29 950 – – – altele –

2925 Compusi cu funcţie carboxiimidă (inclusiv zaharină şi sărurile acesteia) şi compuşi cu funcţie imină:

– imide şi derivaţii lor; sărurile lor:

2925 11 000 – – zaharină şi sărurile acesteia –

2925 12 000 – – glutetimida (DCI) –

2925 19 – – altele:

2925 19 100 – – – 3, 3 , 4, 4 , 5, 5 , 6, 6– octabromo– N, N– etilen– diftalimide –

2925 19 300 – – – N, N– etilenbis(4, 5– dibromhexahidro– 3, 6– metanftalmide) –

2925 19 950 – – – altele –

– imine şi derivaţii lor; sărurile lor

2925 21 000 – – clordimeform (ISO) –

Page 283: Nomenclator Cap.I

2925 29 000 – – altele –

2926 Compuşi cu funcţie nitril :

2926 10 000 – acrilonitril –

2926 20 000 – 1– cianoguanidina (diciandiamida) –

2926 30 000 – fenproporex (DCI) şi sărurile lui ; metadona (DCI) intermediar (4–ciano–2–dimetilamina–4,4–difenilbutan)–

2926 90 – altele:

2926 90 200 – – izoftalonitril–

2926 90 950 – – altele –

2927 00 000 Compuşi diazoici, azoici sau azoxici –

2928 00 Derivaţi organici de hidrazine sau de hidroxilamine:

2928 00 100 – N,N–bis (2–metoxietil)hidroxilamină –

2928 00 900 – altele –

2929 Compuşi cu alte funcţii azotate:

2929 10 – izocianaţi:

2929 10 100 – – diizocianaţi de metilfenilenă (diizocianaţi de toluen)–

2929 10 900 – – altele –

2929 90 000 – altele –

X. COMPUŞI ORGANO–ANORGANICI, COMPUŞI HETEROCICLICI, ACIZI NUCLEICI ŞI SĂRURILE LOR, SULFONAMIDE

2930 Tiocompuşi organici:

2930 20 000 – tiocarbamaţi şi ditiocarbamaţi –

2930 30 000 – mono– , di– sau tetrasulfuri de tiuram –

2930 40 – metionină:

2930 40 100 – – metionină (DCI) –

2930 40 900 – – altele –

2930 50 000 – – captafol (ISO) şi metamidofos (ISO) –

2930 90 – altele:

Page 284: Nomenclator Cap.I

2930 90 130 – – cisteine şi cistine –

2930 90 160 – – derivate de cisteine şi cistine –

2930 90 200 – – tiodiglicol (2,2– tiodietanol) –

2930 90 300 – – acid DL– 2– hidroxi– 4– (metiltio)butiric –

2930 90 400 – – 2,2–tiodietil–bis {3–(3,5–di–terţ–butil–4–hidroxifenil) propionat} –

2930 90 500 – – amestec de izomeri ai 4–metil–2,6–bis(metiltio)–meta–fenilendiaminei şi 2–metil–4,6–bis (metiltio)–meta–fenilendiaminei –

2930 90 850 – – altele –

2931 00 Alţi compuşi organo–anorganici:

2931 00 100 – metilfosfonat de dimetil –

2931 00 200 – difluorură de metilfosfonoil (difluorura metilfosfonică) –

2931 00 300 – diclorură de metilfosfonoil (diclorură metilfosfonică) –

2931 00 950 – altele –

2932 Compuşi heterociclici care conţin ca hetero– atomi numai oxigen:

– compuşi conţinînd în moleculă un ciclu furan necondensat (hidrogenat sau nu):

2932 11 000 – – tetrahidrofuran –

2932 12 000 – – 2– furaldehidă (furfuraldehidă, furfural) –

2932 13 000 – – alcool furfurilic şi alcool tetrahidrofurfurilic –

2932 19 000 – – altele –

– lactone:

2932 21 000 – – cumarină, metilcumarine şi etilcumarine –

2932 29 – – alte lactone:

2932 29 100 – – – fenolftaleină –

2932 29 200 – – – Acid 1–hidroxi–4–{1–(4–hidroxi–3–metoxicarbonil–1–naftil)–3–oxo–1H,3H–benzo(de)izocromen–1–il}–6–octadeciloxi–2–naftoic –

2932 29 300 – – – 3–clor–6–ciclohexilaminospiro{isobenzofuran–1(3H),9–xanten}–3–onă –

2932 29 400 – – – 6–(N–etil–p–toluidino)–2–metilspiro{izobenzofuran–1(3H), 9–xanten}–3–onă–

Page 285: Nomenclator Cap.I

2932 29 500 – – –6–Docosiloxi–1–hidroxi–4–{1–(4–hidroxi–3–metil–1–fenantril)–3–oxo–1H,3H–nafto{1,8–cd}piran–1–il}naftalen–2–carboxilat de metil –

2932 29 600 – – – gamma-Butyrolactone –

2932 29 850 – – – altele –

– altele:

2932 91 000 – – isosafrol –

2932 92 000 – – 1– (1, 3– benzodioxal– 5– il) propan– 2– one –

2932 93 000 – – piperonal –

2932 94 000 – – safrol –

2932 95 000 – – Tetrahidroxocanadinoli (toţi izomerii) –

2932 99 – – altele:

2932 99 500 – – – epoxizi cu patru atomi în ciclu –

2932 99 700 – – – alţi acetali ciclici şi semiacetali interni, chiar conţinînd alte funcţii oxigenate şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi şi nitrozaţi –

2932 99 850 – – – altele –

2933 Compusi heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate:

– compuşi care conţin în structură un ciclu de pirazol (hidrogenat sau nu) necondensat:

2933 11 – – fenăzona (antipirină) şi derivaţii acesteia:

2933 11 100 – – – propifenazonă (DCI) –

2933 11 900 – – – altele –

2933 19 – – altele:

2933 19 100 – – – fenilbutazonă (DCI) –

2933 19 900 – – – altele –

– compuşi care conţin în structură un ciclu de imidazol (hidrogenat sau nu) necondensat:

2933 21 000 – – hidantoină şi derivaţii acesteia –

2933 29 – – altele:

2933 29 100 – – – clorhidrat de nafazolină(DCIM) şi nitrat de nafazolină(DCIM); fentolamină(DCI); clorhidrat de tolazolină(DCIM) –

Page 286: Nomenclator Cap.I

2933 29 900 – – – altele –

– compuşi care conţin în structură un ciclu piridinic (hidrogenat sau nu) necondensat:

2933 31 000 – – piridina şi sărurile acesteia –

2933 32 000 – – piperidina şi sărurile acesteia –

2933 33 000 – – Alfentanil(DCI), anileridina(DCI), benzitramida(DCI), bromazepam(DCI), cetobemidona(DCI), difenoxina(DCI), difenoxilat(DCI), dipipanona(DCI), fentanil(DCI), metilfenidat(DCI), pentazocina(DCI), petidina(DCI), petidina(DCI) intermediar A, fenciclidina(DCI)(PCP), fenoperidina(DCI), pipradrol(DCI), piritramida(DCI), propiram(DCI), şi trimeperidina(DCI) ; sărurile lor –

2933 39 – – altele:

2933 39 100 – – – iproniazidă(DCI); clorhidrat de cetobemidonă(DCIM); bromură de piridostigmină(DCI) –

2933 39 200 – – – 2,3,5,6–tetraclorpiridină –

2933 39 250 – – – acid 3,6–diclorpiridin–2–carboxilic–

2933 39 350 – – – 3,6,diclorpiridin–2–carboxilat de 2–hidroxietilamoniu –

2933 39 400 – – – 2–butoxietil(3,5,6–triclor–2–piridiloxi) acetat –

2933 39 450 – – – 3,5–diclor–2,4,6–trifluorpiridină –

2933 39 500 – – – ester metilic de fluoroxipir (ISO) –

2933 39 550 – – – 4–metilpiridină –

2933 39 990 – – – altele –

– compuşi conţinînd o structură cu ciclu de chinoleină sau izochinoleină (hidrogenate sau nu) fără alte condensări:

2933 41 000 – – levorfanol (DCI) şi sărurile lui –

2933 49 – – altele

2933 49 100 – – – derivaţi halogenaţi de chinoleină; derivaţi ai acizilor chinolein– carboxilici –

2933 49 300 – – – dextrometorfan(DCI) şi sărurile sale –

2933 49 900 – – – altele –

– compuşi care conţin în structură un ciclu de pirimidină (hidrogenat sau nu) sau un ciclu de piperazină:

2933 52 000 – – maloniluree (acid barbituric) şi sărurile ei –

Page 287: Nomenclator Cap.I

2933 53 – – alobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) şi vinilbital (DCI); sărurile lor :

2933 53 100 – – – fenobarbital (DCI) şi sărurile lui –

2933 53 900 – – – altele –

2933 54 000 – – alte derivate de maloniluree (acid barbituric), sărurile lor –

2933 55 000 – – loprazolam (DCI), meclocualona (DCI), metacualona (DCI) şi zipeprol ; sărurile lor –

2933 59 – – altele:

2933 59 100 – – – diazinon (ISO) –

2933 59 200 – – – 1,4–diazabiciclo {2.2.2} octan (trietilendiamină) –

2933 59 950 – – – altele –

– compuşi care conţin în structură un ciclu de triazină (hidrogenat sau nu) necondensat:

2933 61 000 – – melamină –

2933 69 – – altele:

2933 69 100 – – – atrazină (ISO); propazină (ISO); simazină (ISO); hexahidro– 1, 3, 5– trinitro– 1, 3, 5– triazină (hexogen, trimetilentrinitramină) –

2933 69 200 – – – metenămine (DCI) (hexametilentetramine) –

2933 69 300 – – – 2,6–di–terţ–butil–4–{4,6–bis(octiltilo)–1,3,5–triazin–2–il–amino}fenol –

2933 69 800 – – – altele –

– lactame:

2933 71 000 – – 6– hexanlactamă (epsiloncaprolactamă) –

2933 72 000 – – clobazam (DCI) şi metiprilona (DCI)

2933 79 000 – – alte lactame –

– altele:

2933 91 – – alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepoxid (DCI), clonazepam (DCI), clorazepat, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI); fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepat de etil (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI),

Page 288: Nomenclator Cap.I

nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerona (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) şi triazolam (DCI) ; sărurile lor :

2933 91 100 – – – clordiazepoxid (DCI) –

2933 91 900 – – – altele –

2933 99 – – altele

2933 99 100 – – – benzimidazol– 2– tiol (mercaptobenzimidazol) –

2933 99 200 – – – indol, 3– metilindol (scatol), 6– alil– 6,7– dihidro– 5H– dibenzo [c,e] azepin (azapetin), clordiazepoxid, fenindamină (DCI) şi sărurile lor; clorhidrat de imipramină (DCIM) –

2933 99 300 – – – monoazepine –

2933 99 400 – – – diazepine –

2933 99 500 – – – 2,4–di–terş–butil–6–(5–clorbenzotriazol–2–il) fenol –

2933 99 900 – – – altele –

2934 Acizi nucleici şi sărurile lor, cu compoziţie chimică definită sau nu; alţi compuşi heterociclici:

2934 10 000 – compuşi care conţin în structură un ciclu tiazolic (hidrogenat sau nu) necondensat–

2934 20 – compuşi care conţin un ciclu de benzotiazol (hidrogenat sau nu), necondensat suplimentar:

2934 20 200 – – disulfură de di(benzotiazol– 2– ile); benzotiazol– 2– tiol (mercaptobenzotiazol) şi sărurile sale –

2934 20 800 – – altele –

2934 30 – compuşi care conţin în structură cicluri de fenotiazină (hidrogenat sau nu) necondensat suplimentar:

2934 30 100 – – tietilperazină (DCI); tioridazin (DCI) şi sărurile sale –

2934 30 900 – – altele –

– altele:

2934 91 000 – – aminorex (DCI),brotizolan (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI),dextromoramidă (DCI), haloxazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI), pemolină (DCI), fendimetrazin (DCI), fenmetrazină (DCI) şi sufentanil (DCI) ; sărurile lor –

2934 99 – – altele:

2934 99 100 – – – clorprotixen (DCI); tenalidină (DCI), tartraţii şi maleaţii ei –

Page 289: Nomenclator Cap.I

2934 99 200 – – – furazolidon (DCI) –

2934 99 300 – – – acid 7– aminocefalosporanic –

2934 99 400 – – – săruri şi esteri ai acidului (6R, 7R)–3–acetoximetil–7– {(R)–2–formiloxi–2–fenilacetamido}–8–oxo–5–tia–l–azabeciclo {4.2.0}oct–2–enă–2–carboxilic –

2934 99 500 – – – bromură de 1–{2–(1,3–dioxan–2–il)etil}–2–metilpiridină –

2934 99 900 – – – altele –

2935 00 Sulfonamide:

2935 00 100 – 3–{1––7–(hexadecilsulfonilamino)–1H–indol–3–il–3–oxo–1H, 3H–nafto 1,8–cdpiran–1–il}–N, N–dimetil–1H–indol–7–sulfonamidă –

2935 00 200 – metosulam (ISO) –

2935 00 900 – altele –

XI. PROVITAMINE, VITAMINE ŞI HORMONI

2936 Provitamine şi vitamine, naturale sau obţinute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum şi derivaţii lor utilizaţi în principal ca vitamine, amestecaţi sau nu între ei, chiar în diferite soluţii:

– vitamine şi derivaţii lor, neamestecate:

2936 21 000 – – vitamina A şi derivaţii ei –

2936 22 000 – – vitamina B1 şi derivaţii ei –

2936 23 000 – – vitamina B2 şi derivaţii ei –

2936 24 000 – – acidul D– sau DL– pantotenic (vitamina B3 sau vitamina B5) şi derivaţii lor –

2936 25 000 – – vitamina B6 şi derivaţii ei –

2936 26 000 – – vitamina B12 şi derivaţii ei –

2936 27 000 – – vitamina C şi derivaţii ei –

2936 28 000 – – vitamina E şi derivaţii ei –

2936 29 – – alte vitamine şi derivaţii lor:

2936 29 100 – – – vitamina B9 şi derivaţii ei –

2936 29 300 – – – vitamina H şi derivaţii ei –

2936 29 900 – – – altele –

2936 90 – altele, inclusiv concentrate naturale:

Page 290: Nomenclator Cap.I

– – concentrate naturale de vitamine:

2936 90 110 – – – concentrate naturale de vitamine A + D –

2936 90 190 – – – altele –

2936 90 800 – – altele –

2937 Hormoni, prostaglandine, tromboxani şi leucotriene, naturali sau reproduşi prin sinteză; derivaţii şi analogii structurali ai lor, inclusiv polipeptidele cu catena modificată, utilizaţi în principal ca hormoni:

– hormoni polipeptidici, hormoni proteici şi hormoni glicoproteici, derivaţii şi analogii structurali ai lor:

2937 11 000 – – somatotropină, derivaţii şi analogii structurali ai ei g

2937 12 000 – – insulină şi sărurile acesteia g

2937 19 000 – – altele g

– hormoni steroizi, derivaţii şi analogii structurali ai lor:

2937 21 000 – – cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) şi prednisolon (dehidrohidrocortizon) g

2937 22 000 – – derivaţi halogenaţi ai hormonilor corticosteroizi g

2937 23 000 – – estrogeni şi progestogeni g

2937 29 000 – – altele g

– hormoni ai catecolaminei, derivaţii şi analogii structurali ai lor:

2937 31 000 – – epinefrină g

2937 39 000 – – altele g

2937 40 000 – derivaţi ai amino–acizilor g

2937 50 000 – prostaglandine, tromboxani şi leucotriene, derivaţii şi analogii structurali ai lorg

2937 90 000 – altele g

XII. GLICOZIDE ŞI ALCALOIZI VEGETALI, NATURALI SAU REPRODUŞI PRIN SINTEZĂ, SĂRURILE LOR, ETERII, ESTERII LOR ŞI ALŢI DERIVAŢI

2938 Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor şi alţi derivaţi:

Page 291: Nomenclator Cap.I

2938 10 000 – rutozidă (rutină) şi derivaţii ei –

2938 90 – altele:

2938 90 100 – – glicozidele digitalelor –

2938 90 300 – – acid glicirizic şi glicirizaţi –

2938 90 900 – – altele –

2939 Alcaloizi vegetali, naturali sau reproduşi prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor şi alţi derivaţi:

– alcalozii opiului şi derivaţii lor; sărurile acestor produse:

2939 11 000 – – concentrat din tulpini de mac ; buprenorfină (DCI), codeină, dihidrocodeină (DCI), etilmorfină, etorfină(DCI), heroină, hidrocodonă (DCI), hidromorfonă (DCI), morfină, nicomorfină (DCI), oxicodonă (DCI), oximorfonă (DCI), folcodină (DCI), tebaconă (DCI) şi tebaină; sărurile acestor produse –

2939 19 000 – – altele –

2939 20 000 – alcaloizii arborelui de chinină şi derivaţii lor; sărurile acestor produse: –

2939 30 000 – cafeină şi sărurile acesteia –

– efedrine şi sărurile lor:

2939 41 000 – – efedrină şi sărurile sale –

2939 42 000 – – pseudoefedrină (DCI) şi sărurile sale–

2939 43 000 – – catină (DCI) şi sărurile ei –

2939 49 000 – – altele –

– teofilină şi aminofilină (teofilină– etilendiamină) şi derivaţii lor; sărurile acestor produse:

2939 51 000 – – fenetilină (DCI) şi sărurile ei –

2939 59 000 – – altele –

– alcaloizii cornului de secară şi derivaţii lor; sărurile acestora:

2939 61 000 – – ergometrină (DCI) şi sărurile sale –

2939 62 000 – – ergotamină (DCI) şi sărurile sale –

2939 63 000 – – acid lisergic şi sărurile sale –

2939 69 000 – – altele –

Page 292: Nomenclator Cap.I

– altele:

2939 91 – – cocaină, ecgonină, levometamfetamină, metamfetamină (DCI), racemat de metamfetamină ; sărurile, esterii şi alţi derivaţi ai acestor produse:

– – – cocaină şi sărurile ei :

2939 91 110 – – – – cocaină brută g

2939 91 190 – – – – altele g

2939 91 900 – – – altele –

2939 99 000 – – altele –

XIII. ALŢI COMPUŞI ORGANICI

2940 00 000 Zaharuri chimic pure cu excepţia zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei şi a fructozei (levuloză); eteri, acetali şi esteri ai zaharurilor şi sărurile lor, altele decît produsele de la poziţiile 2937, 2938 sau 2939:

2941 Antibiotice:

2941 10 – penicilinele şi derivaţii lor cu structură de acid penicilanic; sărurile acestor produse:

2941 10 100 – – amoxicilină (DCI) şi sărurile ei –

2941 10 200 – – ampicilină (DCI), metampicilină (DCI), pivampicilină (DCI) şi sărurile lor –

2941 10 900 – – altele –

2941 20 – streptomicinele şi derivaţii lor; sărurile acestora:

2941 20 300 – – dihidrostreptomicină, săruri, esteri şi hidraţi ai acesteia –

2941 20 800 – – altele –

2941 30 000 – tetraciclinele şi derivaţii lor; sărurile acestora –

2941 40 000 – cloramfenicol şi derivaţii lui; sărurile acestora –

2941 50 000 – eritromicină şi derivaţii ei; sărurile acestora –

2941 90 000 – altele: –

2942 00 000 Alţi compuşi organici –

Page 293: Nomenclator Cap.I

[Poz.2918 91 000, 2918 99 100, 2918 99 200, 2918 99 300, 2918 99 900 în redacţia HG1415 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1429]

CAPITOLUL 30

PRODUSE FARMACEUTICE

Note de Capitol:

1. Prezentul Capitol nu cuprinde:

a) alimentele şi băuturile (cum sînt alimentele dietetice, alimentele îmbogăţite, alimentele pentru diabetici, suplimentele alimentare, băuturile tonice şi apele minerale), altele decît preparatele nutritive administrate intravenos (Secţiunea IV);

b) ipsosurile-ghipsurile special calcinate sau măcinate fin pentru utilizarea lor în tehnica dentară (poziţia 2520);

c) apele distilate aromatice şi soluţiile apoase de uleiuri esenţiale, medicinale (poziţia 3301);

d) preparatele de la poziţiile 3303 – 3307, inclusiv cele cu proprietăţi terapeutice sau profilactice;

e) săpunul şi celelalte produse de la poziţia 3401, cu adaos de substanţe medicamentoase;

f) preparatele pe bază de ipsos sau ghips pentru tehnica dentară (poziţia 3407);

g) albumina din sînge nepreparată pentru uz terapeutic sau profilactic (poziţia 3502).

2. În sensul prevederilor poziţiei 3002, prin expresia „produse imunologice modificate” se înţeleg numai anticorpii monoclonali (MABS), fragmentele de anticorpi, conjugatele de anticorpi şi conjugatele de fragmente de anticorpi.

Page 294: Nomenclator Cap.I

3. În sensul prevederilor poziţiilor 3003 şi 3004 şi ale notei 4 (d) din acest Capitol, se consideră:

a) ca produse neamestecate:

1) soluţiile apoase ale produselor neamestecate;

2) toate produsele de la Capitolele 28 sau 29;

3) extractele vegetale simple de la poziţia 1302, simplu titrate sau dizolvate într–un solvent oarecare;

b) ca produse amestecate:

1) soluţiile şi suspensiile coloidale (cu excepţia sulfului coloidal);

2) extractele vegetale obţinute prin tratarea amestecurilor de substanţe vegetale;

3) sărurile şi apele concentrate obţinute prin evaporarea apelor minerale naturale.

4. Poziţia 3006 cuprinde numai produsele următoare, care vor fi încadrate la această poziţie şi la nici o altă poziţie a Nomenclatorului:

a) catguturile chirurgicale sterile, materialele de sutură chirurgicală sterile similare şi adezivii sterili pentru ţesuturi organice utilizaţi în chirurgie pentru închiderea plăgilor;

b) laminariile sterile şi tampoanele sterile din laminări;

c) hemostaticele resorbabile sterile pentru chirurgie sau stomatologie;

d) preparatele opacifiante pentru examinări radiografice şi reactivii de diagnostic desemnaţi pentru a fi administraţi pacienţilor şi care sînt produse neamestecate, prezentate sub formă de doze sau chiar produse amestecate, utilizate în acelaşi scop, formate din două sau mai multe ingrediente;

e) reactivii pentru determinarea grupelor sanguine;

f) cimenturile şi alte produse de obturaţie dentare; cimenturile pentru refacerea osoasă;

g) trusele şi cutiile complete de farmacie, pentru prim–ajutor;

h) preparatele chimice anticoncepţionale pe bază de hormoni, de alte produse de la poziţia 2937 sau de spermicide;

i) preparatele sub formă de gel utilizate în medicina umană sau veterinară ca lubrifianţi pentru anumite părţi ale corpului în timpul operaţiilor chirurgicale sau examenelor medicale ori ca agent de legătură între corp şi instrumentele medicale; sau

j) deşeurile farmaceutice, adică produsele farmaceutice improprii utilizării lor iniţiale din motivul, de exemplu, al depăşirii termenului de valabilitate; şi

Page 295: Nomenclator Cap.I

k) dispozitivele identificabile ca fiind pentru stomie, precum colostomia, ileostomia, şi săculeţele cu urostomie tăiate pentru a fi aranjate şi azimele lor adezive.

Note complementare:

Poziţia 3004 include preparatele medicinale ierboase şi preparatele bazate pe următoarele substanţe active: vitamine, minerale, aminoacizi esenţiali sau acizi graşi în ambalaj pentru vînzarea cu amănuntul. Aceste preparate sînt clasificate în poziţia 3004 dacă conţin pe ambalaj, etichetă sau în indicaţiile de utilizare care le însoţesc următoarele specificări:

a) boala exactă, durerea sau simptomele specifice pentru care se foloseşte acest produs;

b) concentraţia substanţelor active sau substanţele pe care le conţine;

c) doza; şi

d) modalitatea de utilizare.

Această poziţie cuprinde preparatele medicinale homeopatice cînd respectă condiţiile menţionate în literele (a), (c) şi (d).

În cazul preparatelor bazate pe vitamine, minerale, amino-acizi esenţiali sau acizi graşi, nivelul uneia dintre aceste substanţe pentru doza zilnică recomandată indicată pe ambalaj trebuie să fie mult mai mare decît alocaţia zilnică recomandată pentru a menţine starea normală de sănătate.

Poziţia tarifară Denumirea mărfii U.M. suplimentară

3001 Glande şi alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din secreţiile acestora; heparină şi sărurile acesteia; alte substanţe de origine umană sau animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

3001 20 – extracte de glande, de alte organe sau din secreţiile acestora:

3001 20 100 – – de origine umană –

3001 20 900 – – altele –

Page 296: Nomenclator Cap.I

3001 90 – altele:

3001 90 200 – – de origine umană –

– – altele:

3001 90 910 – – – heparină şi sărurile acesteia –

3001 90 980 – – – altele –

3002 Sînge uman, sînge animal preparat pentru utilizări terapeutice; profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracţiuni ale sîngelui, produse imunologice modificate, chiar obţinute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzînd drojdiile) şi produse similare:

3002 10 – antiseruri, alte fracţiuni ale sîngelui, produse imunologice modificate, chiar obţinute pe cale biotehnologică:

3002 10 100 – – antiseruri –

– – altele:

3002 10 910 – – – hemoglobină, globuline din sînge şi serumglobuline –

– – – altele:

3002 10 950 – – – – de origine umană –

3002 10 990 – – – – altele –

3002 20 000 – vaccinuri pentru medicina umană –

3002 30 000 – vaccinuri pentru medicina veterinară –

3002 90 – altele:

3002 90 100 – – sînge uman –

3002 90 300 – – sînge animal preparat în vederea utilizării terapeutice, profilactice sau de diagnostic –

3002 90 500 – – culturi de microorganisme –

3002 90 900 – – altele –

3003 Medicamente (cu excepţia produselor de la poziţiile 3002, 3005 sau 3006) constituite prin amestecarea produselor între ele, preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, dar neprezentate sub formă de doze, nici condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul:

3003 10 000 – conţinînd penicilină sau derivaţi ai acesteia, cu structură de acid penicilanic, de streptomicină sau de derivaţi ai acestor produse –

3003 20 000 – conţinînd alte antibiotice –

Page 297: Nomenclator Cap.I

– conţinînd hormoni sau alte produse de la poziţia 2937, dar fără antibiotice:

3003 31 000 – – conţinînd insulină –

3003 39 000 – – altele –

3003 40 000 – conţinînd alcaloizi sau derivaţii lor, dar fără să conţină hormoni sau alte produse de la poziţia 2937 sau antibiotice –

3003 90 – altele:

3003 90 100 – – care conţin iod sau compuşi ai iodului –

3003 90 900 – – altele –

3004 Medicamente (cu excepţia produselor de la poziţiile 3002, 3005 sau 3006) constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate pentru utilizări profilactice sau terapeutice, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul sau prezentate sub formă de doze (inclusiv cele care se administrează cutanat):

3004 10 – conţinînd penicilină sau derivaţi ai acesteia, cu structură de acid penicilanic, de streptomicina sau de derivaţi ai acestor produse:

3004 10 100 – – care conţin, ca produse active, numai peniciline sau derivaţi ai acestora cu structură de acid penicilanic –

3004 10 900 – – altele –

3004 20 – conţinînd alte antibiotice:

3004 20 100 – – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

3004 20 900 – – altele –

– conţinînd hormoni sau alte produse de la poziţia 2937, dar neconţinînd antibiotice:

3004 31 – – conţinînd insulină:

3004 31 100 – – – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

3004 31 900 – – – altele –

3004 32 – – conţinînd hormoni corticosteroizi, derivaţii sau analogii lor structurali:

3004 32 100 – – – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

3004 32 900 – – – altele –

3004 39 – – altele:

3004 39 100 – – – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

3004 39 900 – – – altele –

Page 298: Nomenclator Cap.I

3004 40 – conţinînd alcaloizi sau derivaţii acestora, dar fără să conţină hormoni sau alte produse de la poziţia 2937 sau antibiotice:

3004 40 100 – – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

3004 40 900 – – altele –

3004 50 – alte medicamente cu conţinut de vitamine sau alte produse de la poziţia 2936:

3004 50 100 – – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

3004 50 900 – – altele –

3004 90 – altele:

– – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul:

3004 90 110 – – – care conţin iod sau compuşi ai iodului –

3004 90 190 – – – altele –

– – altele:

3004 90 910 – – – care conţin iod sau compuşi ai iodului –

3004 90 990 – – – altele –

3005 Vată, tifon, bandaje şi articole similare (pansamente, plasturi adezivi, cataplasme etc.) impregnate sau acoperite cu substanţe farmaceutice sau condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul în scopuri medicale, chirurgicale, stomatologice sau veterinare:

3005 10 000 – pansamente adezive şi alte articole cu strat adeziv –

3005 90 – altele:

3005 90 100 – – vată şi articole din vată –

– – altele:

– – – din materiale textile:

3005 90 310 – – – – tifon şi articole din tifon –

– – – – altele:

3005 90 510 – – – – – din "materiale neţesute" –

3005 90 550 – – – – – altele –

3005 90 990 – – – altele –

3006 Preparate şi articole farmaceutice menţionate în nota 4 a Capitolului:

Page 299: Nomenclator Cap.I

3006 10 – catguturi sterile chirurgicale, ligaturi sterile similare pentru suturi chirurgicale (inclusiv aţe sterile resorbabile chirurgicale şi stomatologice) şi adezive sterile pentru ţesuturi organice utilizate în chirurgie pentru închiderea plăgilor; laminării sterile; hemostatice resorbabile sterile pentru chirurgie şi stomatologie:

3006 10 100 – – catguturi sterile chirurgicale–

3006 10 300 – – bariere antiaderente, sterile, pentru chirurgie sau stomatologie, resorbabile sau neresorbabile –

3006 10 900 – – altele –

3006 20 000 – reactivi pentru determinarea grupelor sau factorilor sanguini –

3006 30 000 – preparate opacifiante pentru examen radiografic; reactivi de diagnostic concepuţi pentru a fi administraţi pacienţilor –

3006 40 000 – cimenturi şi alte produse pentru obturaţii dentare; cimenturi pentru refacerea oaselor –

3006 50 000 – trusele şi cutiile complete de farmacie pentru prim ajutor –

3006 60 – preparate chimice anticoncepţionale pe bază de hormoni, de alte produse de la poziţia 2937 sau de spermicide:

– – pe bază de hormoni sau alte produse de la poziţia 2937:

3006 60 110 – – – condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul –

3006 60 190 – – – altele –

3006 60 900 – – pe bază de spermicide –

3006 70 000 – preparate prezentate sub formă de gel, utilizate în medicina umană sau veterinară ca lubrifianţi pentru anumite părţi ale corpului în timpul operaţiilor chirurgicale sau examenelor medicale, sau ca agenţi de legătură între corp şi instrumentele medicale –

– altele

3006 91 000 – – aticole identificabile ca fiind pentru stomie –

3006 92 000 – deşeuri farmaceutice –