of 639/639
S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L. PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE Cod : PPE – PA & CO Editia IV Actualizarea 1 03 – 04 – 2006 Pag. 1 Pagina de garda PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE ale S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L. pentru domeniul de activitate: „ Constructia, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea drumurilor, autostrazilor, liniilor CF, tramvai, metrou si a lucrarilor de arta aferente acestora, executie tunele si metropolitane, executie lucrari de imbunatatiri funciare, constructii, reparatii, intretinere sisteme rutiere aeroportuare, inclusiv piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave, executie constructii civile, industriale si instalatii aferente „ Exemplar nr. 1 Elaborat:

99575869 Proceduri Executie

  • View
    338

  • Download
    28

Embed Size (px)

Text of 99575869 Proceduri Executie

Lista de difuzare a procedurii

S.C. PA & CO

INTERNATIONAL S.R.L.PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIECod :

PPE PA & CO

Editia IV

Actualizarea 103 04 2006Pag. 1

Pagina de garda

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

ale

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

pentru domeniul de activitate:

Constructia, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea drumurilor, autostrazilor, liniilor CF, tramvai, metrou si a lucrarilor de arta aferente acestora, executie tunele si metropolitane, executie lucrari de imbunatatiri funciare, constructii, reparatii, intretinere sisteme rutiere aeroportuare, inclusiv piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave, executie constructii civile, industriale si instalatii aferente

Exemplar nr. 1

Elaborat:

ing. Liviu Gheorghies RMQMSAprobat:Director General,

ing. Dan SavulescuAcest document este proprietatea S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

si nu poate fi transmis sau multiplicat fara autorizarea scrisa a Directorului General

Cuprins

Pagina de gardapag. 1

Cuprinspag. 2 pag. 3

PPE PA & CO 01 Prepararea mixturilor asfaltice pag. 4 pag. 11

PPE PA & CO 02 Transportul mixturilor asfaltice pag. 12 pag. 15

PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice pag. 16 pag. 23

PPE PA & CO 04 Reparatii asfaltice pag. 24 pag. 31

PPE PA & CO 05 Reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice pag. 32 pag. 42

PPE PA & CO 06 Straturi bituminoase foarte subtiri pag. 43 pag. 50

PPE PA & CO 07 Preanrobarea agregatelor pentru tratamente bituminoase pag. 51 pag. 57

PPE PA & CO 08 Tratamente bituminoase clasice pag. 58 pag. 66

PPE PA & CO 09 Reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere pag. 67 pag. 75

PPE PA & CO 10 Prepararea emulsiilor bituminoase pag. 76 pag. 81

PPE PA & CO 11 Transportul emulsiilor bituminoase pag. 82 pag. 85

PPE PA & CO 12 Imbracaminti rutiere din beton de ciment pag. 86 pag. 100

PPE PA & CO 13 - Trasare pag. 101 pag. 105

PPE PA & CO 14 - Terasamente pag. 106 pag. 115

PPE PA & CO 15 Rigole, santuri, casiuri pag. 116 pag. 122

PPE PA & CO 16 Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal pag. 123 pag. 128

PPE PA & CO 17 Strat de fundatie din balast stabilizat pag. 129 pag. 134

PPE PA & CO 18 Strat de fundatie din piatra sparta pag. 135 pag. 140

PPE PA & CO 19 Parapete metalic pag. 141 pag. 146

PPE PA & CO 20 Servicii pregatitoare aferente intretinerii si reparatiei drumurilor publice pag. 147 pag. 153

PPE PA & CO 21 Lucrari de reparatie a drumurilor publice pag. 154 pag. 159

PPE PA & CO 22 Intretinerea pe timp de vara a drumurilor publice pag. 160 pag. 171

PPE PA & CO 23 Intretinerea pe timp de iarna a drumurilor publice pag. 172 pag. 182

PPE PA & CO 24 Semnalizare rutiera pag. 183 pag. 190

PPE PA & CO 25 Fundatii directe pag. 191 pag. 198

PPE PA & CO 26 Cofraje pag. 199 pag. 205

PPE PA & CO 27 Armaturi pag. 206 pag. 212

PPE PA & CO 28 Elevatii din beton pag. 213 pag. 218

PPE PA & CO 29 Hidroizolatiipag. 219 pag. 224

PPE PA & CO 30 Aparari de maluri din gabioane pag. 225 pag. 230

PPE PA & CO 31 Aparari de maluri din elemente prefabricate din beton armat pag. 231 pag. 236

PPE PA & CO 32 Zid de sprijin din piatra bruta sau bolovani de riu pag. 237 pag. 242

PPE PA & CO 33 Zid de sprijin din beton pag. 243 pag. 248

PPE PA & CO 34 Prepararea betoanelor de ciment pag. 249 pag. 255

PPE PA & CO 35 Podete pag. 256 pag. 262

PPE PA & CO 36 Drenuri pag. 263 pag. 268

PPE PA & CO 37 Asamblare grinzi prefabricate tronsonate din beton armat pag. 269 pag. 277

PPE PA & CO 38 Montaj elemente prefabricate pag. 278 pag. 283

PPE PA & CO 39 Piloti forati de diametru mare pag. 284 pag. 292

PPE PA & CO 40 Marcaje rutierepag. 293 pag. 299

PPE PA & CO 41 Cale tramvaipag. 300 pag. 307

PPE PA & CO 42 Lucrari de intretinere curenta si reparatii periodice la linii si aparate ce cale CF cu executie manualapag. 308 pag. 314

PPE PA & CO 43 Reparatii curente la imbracaminti din beton aeroportuarepag. 315 pag. 331

PPE PA & CO 44 Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor pluvialepag. 332 pag. 338

PPE PA & CO 45 Tratarea rosturilor de contact si contractie - incovoierepag. 339 pag. 346

PPE PA & CO 46 Tratarea rosturilor de dilatatiepag. 347 pag. 353

PPE PA & CO 47 Executia imbracamintilor din beton de ciment aeroportuarepag. 354 pag. 370

PPE PA & CO 48 Executia stratului de balast stabilizat in situ

PPE PA & CO 01 Prepararea mixturilor asfaltice Difuzare

Este efectuata de RMQMS

DestinatarFunctieEx. nr.DataSemnatura

Dan SavulescuDirector General 1

Liviu GheorghiesRMQMS2

Responsabil de proces3

Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General

Nr. crt.EditiaActualizareaCauza modificarilorS-a modificat

1I

1Redactare initiala (SQ)

22

33

4II

1Schimbare standard referential (SMQ) Editia I

52

63

7III1Schimbare standard referential (SMIQMS)Editia II

82

93

10IV1Modificare domeniu de activitate, actualizare Editia III

112

123

A. SCOP

Stabilirea etapelor si a modului de preparare a mixturilor asfaltice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare.

B. DOMENIU

Se aplica la prepararea mixturilor asfaltice folosite pentru imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald, mixturi asfaltice folosite la stratul de baza sau mixturi asfaltice pentru calea pe pod. Procedura nu se aplica la prepararea mixturilor asfaltice realizate cu nisipuri bituminoase sau din mixturi asfaltice recuperate.

C. TERMINOLOGIE- Agregate naturale: materiale granulare naturale de origine minerala provenind din sfarimarea naturala sau artificiala a rocilor;

- Bitum: amestec complex de hidrocarburi cu masa moleculara mare si derivati ai acestora cu oxigenul, azotul si sulful; se gaseste in stare nativa sau se obtine prin prelucrarea produselor petroliere grele;

- Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata.

D. DOCUMENTE DE REFERINTA

- SR 174 1 : 2002 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate.

- SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.- Caiet de sarcini.

E. RESPONSABILITATI

Director zonal:

desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul de proces de preparare a mixturilor asfaltice;

asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii;

asigura infrastructura necesara obtinerii acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei.

Sef de laborator: intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final;

instiinteaza in timp util responsabilul de proces si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final;

participa efectiv la punerea retetelor pe statie;

intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

Responsabil de proces : instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari; verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu procesul de aprovizionare; asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor, utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare; participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei; implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenele stabilite.Operator statie preparare mixturi asfaltice :

participa efectiv la punerea retetelor pe statie;

raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor;

instiinteaza responsabilul de proces de orice defectiune sau susceptibilitate in modul de functionare a instalatiilor si aparaturii aferente statiei.

Responsabil metrologic :

asigura efectuarea verificarii metrologice si etalonarii periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor.

Personal CTC :

- efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de preparare a mixturilor asfaltice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel:

I. Conditii de mediu si tehnice

Mixturile asfaltice se fabrica doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie.

Fabricarea mixturilor asfaltice se realizeaza in statii de preparare dotate cu urmatoarele instalatii si dispozitive:

pupitru de comanda;

predozator agregate;

uscator agregate;

dispozitiv de resortare a agregatelor;

dispozitiv de dozare gravimetrica a agregatelor;

dispozitiv de dozare gravimetrica a filerului;

dispozitiv de dozare volumetrica a bitumului;

malaxor;

dispozitiv de filtrare ecologic;

dispozitiv de transport al sarjelor de mixtura proaspata catre buncarul de stocare (cupa schip);

dispozitive de monitorizare si masurare a temperaturilor;

buncar de stocare;

tancuri de bitum dotate cu instalatie de incalzire si recirculare;

pompa de bitum;

siloz pentru depozitarea filerului;

compresor de aer;

gospodarie de carburanti pentru incalzirea bitumului si uscarea agregatelor (pentru instalatiile care nu utilizeaza gaze naturale).

De asemeni, statia de preparare este dotata cu un incarcator frontal pentru profilarea agregatelor si alimentarea buncarelor predozatorului, autotransportoare de filer si de bitum.

Pentru a se putea executa procesul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice este necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, dispozitivelor si utilajelor care intra in componenta sau deservesc statia. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a:

predozatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit sorturile predozate sa asigure obtinerea curbei granulometrice a amestecului de agregate solicitate de laborator, in limitele de toleranta prezentate in tabelul nr.1;

Tabel nr. 1

Fractiunea, mmAbateri admise fata de dozaj, %

25 31,5+ 5

16 25+ 5

8 16+ 5

3,15 8+ 5

0,63 3,15+ 4

0,2 0,63+ 3

0,09 0,2+ 2

0 0,09+ 1,5

uscatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit temperatura amestecului de agregate la iesirea din toba sa fie in concordanta cu valorile din coloana 1 a tabelului nr. 2;

Tabel nr. 2

Tipul bitumuluiAgregate naturaleBitumMixtura asfaltica la iesirea din malaxor

0123

Temperaturain oC

D 60/80170 190165 175160 180

D 80/100165 180160 170155 170

dispozitivului de resortare: se regleaza astfel incit viteza de lucru sa fie in concordanta cu timpul necesar unei ciuruiri complete;

dispozitivelor de dozare a agregatelor, filerului si liantului;

dispozitivului de transport cupa schip;

modului de functionare a dispozitivelor de masurare si monitorizare a temperaturilor;

modului de functionare a comenzilor pneumatice si electrice;

modului de functionare a instalatiei de incalzire si recirculare a bitumului precum si a pompei de bitum, astfel incit dozarea liantului sa se faca cu o abatere cuprinsa in intervalul 00,3%.

In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu liantul sau mixtura preparata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia statiei care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Periodic, dispozitivele de dozare gravimetrica sau volumetrica precum si dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt verificate, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in acest sens.

Produsele necesare pentru prepararea mixturilor asfaltice sunt:

agregate naturale de balstiera, sort 0-3, 0-7, 3-7, 7-15, 15-31 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 662 : 2002;

agregate naturale de cariera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000;

filer de calcar care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si STAS 539 79;

bitum pentru drumuri, tip D 60/80, 80/100, care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 754 : 1999.

Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb.

II. Procese premergatoare

dupa incheierea contractului de executie in care se prevede prepararea mixturilor asfaltice si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati, conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce vor fi utilizate la prepararea mixturilor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei / retetelor de fabricatie;

agregatele naturale se depoziteaza pe sorturi, pe platforme amenajate (betonate), pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avind asigurata scurgerea apelor pluviale;

filerul se depoziteza in silozuri cu incarcare pneumatica, eliminindu-se astfel posibilitatea aglomerarii acestuia sub efectul umiditatii atmosferice;

bitumul se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista posibilitatea aducerii acestuia la temperatura optima de utilizare si mentinerea acesteia pina la epuizarea incarcaturii respective, precum si recircularea lui.

III. Procese curente

dupa insusirea de catre client a retetei / retetelor de preparare a mixturilor se trece la procesul propriuzis de fabricatie;

dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice statiei, se trece la incarcarea cu agregate a buncarelor predozatorului; alimentarea buncarelor predozatorului se face cu incarcatorul frontal, pe la partea superioara a lor; se verifica temperatura bitumului si traseul acestuia, se porneste pompa de bitum si se face o recirculare in tanc de circa 2-3 minute; se pornesc benzile transportoare, cupele reci, cupele calde, ciurul rotativ, filtrul de praf, malaxorul si snecurile; se porneste uscatorul; se aprinde focul la arzatorul uscatorului cu 2-3 minute inainte de a introduce agregatele; se pornesc variatoarele buncarelor predozatorului; ordinea de descarcare a sorturilor din buncare este sort mare urmat de sorturi fine, in vederea prevenirii contactului direct cu banda transportoare a granulelor fine si lipirea acestora de covorul de cauciuc care sa le antreneze in afara spatiului tehnologic; dupa uscarea agregatelor si incalzirea lor la temperatura prescrisa, prin reglarea debitului de ardere, acestea, prin intermediul cupelor calde, sunt transportate catre dispozitivul de resortare, rezultind in urma ciuruirii trei sorturi; temperatura maxima de incalzire a agregatelor sau bitumului este de 190 C, in vederea eliminarii posibilitatii de aparitie a fenomenului de ardere a bitumului; respectind cantitatile stabilite prin reteta, operatorul cintareste sorturile si le introduce in cutia de amestec in ordinea: sort I, sort II si sort III; se introduce in cutia de amestec, dupa cintarire, filerul; analog se procedeaza cu liantul; in cazul dozarii volumetrice a bitumului se tine seama de faptul ca densitatea acestuia la temperaturi de 160 180 C este de 900-917 kg/mc, ceea ce corespunde la 1,09 1,11 l pentru 1 kg de bitum; introducerea bitumului in cutia de amestec determina inceputul timpului de malaxare a amestecului; timpul de malaxare este cuprins intre 30 50 secunde, in functie de granulometria stabilita prin reteta; regimul termic este urmarit in mai multe puncte: la iesirea din uscator si in buncarul de depozitare a sorturilor pentru agregate, in tanc pentru bitum si in malaxor pentru mixtura proaspata; mixtura rezultata este transportata cu ajutorul cupei schip in buncarul de stocare; seful de laborator transmite zilnic reteta / retetele de preparare operatorului, acesta preluind datele in cadrul jurnalului de fabricatie mixturi; in cazul schimbarii retetei de preparare, buncarele predozatorului care contin sorturi neutilizabile, sunt golite si alimentate cu sorturile corespunzatoare noii retete; la punerea retetei pe statie se calibreaza variatoarele buncarelor predozatorului si se analizeaza, din punct de vedere granulometric, amestecul mineral obtinut; calibrarea se rectifica pina la obtinerea curbei granulometrice ceruta prin reteta de preparare; verificarea dozajelor de liant se face pe probe de mixtura proaspata, la inceputul zilei de lucru si la fiecare 200 400 t fabricate; seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta incercarilor efectuate pentru controlul calitatii mixturii preparate si a produselor componente; eliberarea certificatului de calitate se face pentru toata cantitatea produsa pentru un client in ziua respectiva si este semnat de responsabilul de proces si seful de laborator.G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Sol

- depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie sau administrative efectuate;

- depozitarea carburantilor si lubrifiantilor si efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate;

- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate;

- curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic.

2. Aer

- curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic;

- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

3. Apa

- colectarea apelor uzate in bazine etanse vidanjabile sau deversarea lor la canalizarea publica.

H. INREGISTRARI jurnal de activitate;

registru de laborator;

declaratie de conformitate; bon de transport.PPE PA & CO 02 Transportul mixturilor asfaltice Difuzare

Este efectuata de RMQMS

DestinatarFunctieEx. nr.DataSemnatura

Dan SavulescuDirector General 1

Liviu GheorghiesRMQMS2

Responsabil de proces3

Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General

Nr. crt.EditiaActualizareaCauza modificarilorS-a modificat

1I

1Redactare initiala (SQ)

22

33

4II

1Schimbare standard referential (SMQ) Editia I

52

63

7III1Schimbare standard referential (SMIQMS)Editia II

82

93

10IV1Modificare domeniu de activitate, actualizare Editia III

112

123

A. SCOP

Stabilirea modului de efectuare a transportului mixturilor asfaltice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare.

B. DOMENIU

Se aplica la transportul tuturor tipurilor de mixturi asfaltice preparate in conformitate cu PPE PA & CO 01.

C. TERMINOLOGIE - Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata.

D. DOCUMENTE DE REFERINTA

- SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.- Caiet de sarcini.

E. RESPONSABILITATI

Director zonal:

asigura mijloacele auto, materialele si personalul necesare efectuarii procedurii.

Sef de laborator :

verifica modul de masurare si monitorizare a temperaturii mixturii fabricate si urmareste inregistrarea acesteia in bonurile de transport.

Responsabil proces preparare mixturi asfaltice: instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari; intocmeste si semneaza bonurile de transport.Operator statie preparare mixturi asfaltice:

raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor;

Responsabil metrologic:

asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de monitorizare si masurare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor.

Personal CTC:

efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cand este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de transport a mixturilor asfaltice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel:

I. Conditii de mediu si tehnice

Fiind in legatura directa cu procedura de preparare a mixturilor asfaltice, conditiile de mediu sunt identice, respectiv mixturile asfaltice se fabrica si se transporta doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie.

Transportul mixturii asfaltice se realizeaza cu autobasculante adecvate, dotate cu prelate, urmarindu-se ca pierderea de temperatura pe timpul transportului sa fie minima.

Pentru realizarea unor conditii de transport optime este necesara buna functionare a mijloacelor auto precum si existenta unor dotari specifice, astfel:

asigurarea bascularii pe spate;

asigurarea lungimii in consola a benei (partea din spate) care sa permita bascularea aproape de mijlocul buncarului repartizatorului astfel incit mixtura sa nu fie deversata pe partea carosabila.

II. Procese premergatoare

se face corelarea capacitatii de transport cu cea de preparare si cea de asternere;

se curata benele de corpuri straine si se stropesc cu emulsie de sapun si apa;

se asigura inchiderea etansa a oblonului spate;

se verifica existenta si starea prelatelor de protectie.III. Procese curente

autobasculanta se pozitioneaza sub buncarul de stocare a mixturii;

dupa ce in buncar a fost stocata cantitatea de mixtura solicitata sau, atunci cind aceasta cantitate depaseste capacitatea de stocare, se deschid trapele de evacuare;

temperatura mixturii la incarcarea in autobasculanta este cuprinsa intre 160 170 C iar la sosirea la punctul de lucru este minim 150 C;

dupa incarcare se fixeaza prelata de protectie deasupra benei;

soferul primeste bonul de transport, urmind ca jumatatea reprezentind bonul de primire sa fie returnat la statie, confirmat de primitor;

bonul de transport cuprinde informatii privind producatorul, semnatura acestuia, destinatarul, tipul mixturii, punctul de lucru, cantitatea si ora de livrare, distanta de transport, temperatura la plecarea din statie si la primire, numarul de inmatriculare al autobasculantei, semnatura de primire;

in timpul transportului se vor evita stationarea inutila si utilizarea unor rute ocolitoare, realizindu-se astfel durata de transport scontata;

in caz de defectiuni pe traseu, este obligatorie remorcarea imediata a mijlocului de transport pentru evitarea racirii mixturii.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Sol

- inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport;- efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului);

- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate.2. Aer

- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

3. Apa

- efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului).

H. INREGISTRARI

- bon de transport.

PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice Difuzare

Este efectuata de RMQMS

DestinatarFunctieEx. nr.DataSemnatura

Dan SavulescuDirector General 1

Liviu GheorghiesRMQMS2

Responsabil de proces3

Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General

Nr. crt.EditiaActualizareaCauza modificarilorS-a modificat

1I

1Redactare initiala (SQ)

22

33

4II

1Schimbare standard referential (SMQ) Editia I

52

63

7III1Schimbare standard referential (SMIQMS)Editia II

82

93

10IV1Modificare domeniu de activitate, actualizare Editia III

112

123

A. SCOP

Stabilirea etapelor si a modului de executie a imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare.

B. DOMENIU

Se aplica la asternerea mixturilor asfaltice preparate conform PPE PA & CO 01 si transportate conform PPE PA & CO 02.

C. TERMINOLOGIE

- Covor asfaltic: imbracaminte bituminoasa executata dintr-un strat de 3 4 cm grosime din mixtura asfaltica cu caracteristicile mixturii pentru stratul de uzura;

- Drum asfaltat: denumire uzuala atribuita unui drum cu imbracaminte bituminoasa;

- Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata.

- Emulsie bituminoasa: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator;

- R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului;

- R.T.E.: responsabil tehnic cu executia;

D. DOCUMENTE DE REFERINTA- SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

- SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie.

- Documentatie tehnica de executie.

- Caiet de sarcini.

E. RESPONSABILITATIDirector zonal:

desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie asternere (responsabil de proces);

desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva;

asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii.

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.):

verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor;

opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; raspunde de calitatea lucrarilor executate.Responsabil proces asternere: instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; raspunde de calitatea lucrarilor executate.Inginer mecanic:

asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de asternere;

coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator:

intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final;

instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final;

intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

Responsabil metrologic:

asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de asternere a imbracamintilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor.

Personal CTC:

efectueaza controalele specificate in PCCV uri , intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de asternere a mixturilor asfaltice la cald, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :

I. Conditii de mediu si tehnice

Fiind in legatura directa cu procedura de preparare a mixturilor asfaltice, conditiile de mediu sunt identice, respectiv mixturile asfaltice se fabrica si se astern doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, asternerea se intrerupe pe timp de ploaie sau carosabil umed.

Trusa de asternere este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de asternere propriuzis:

- utilaj pentru curatarea stratului suport;

- instalatie de amorsare a stratului suport;

- repartizator de mixturi asfaltice;

- atelier de compactare format din 1 sau 2 cilindri compactori

si celelalte componente care deservesc trenul de asternere, adica:

- autobasculante;

- autocamion pentru transport muncitori;

- dispozitiv de taiat rosturi.

Pentru a se putea executa procesul tehnologic de asternere la cald a imbracamintilor asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea proceselor a modului de functionare a:

- periei mecanice;

- instalatiei de amorsare;

- sistemului de vibrare si sitemului de incalzire a grinzii finisoare, echipamentului de urmarire automata a cotelor, comenzilor pneumatice si electrice la repartizatorul de mixturi;

- dispozitivelor de umectare a tamburilor si pneurilor la cilindrii compactori.

In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura proaspata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor.

Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt:

- mixturi asfaltice;

- emulsie bituminoasa;

- dressing (nisip bitumat);

Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb.

II. Procese premergatoare

dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a mixturilor asfaltice si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor, conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii;

R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de asternere cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate;

defectiunile existente in stratul suport sunt remediate prin reparatii asfaltice sau, cind acesta are un profil transversal necorespunzator sau prezinta denivelari, se efectueaza lucrari de rectificare, toate aceste interventii avind loc inainte de asternerea noii imbracaminti;

in functie de distanta de transport si capacitatea de asternere a repartizatorului, se stabileste numarul de autobasculante necesar transportului mixturii proaspete, asfel incit, pe tot parcursul executiei, sa fie asigurata continuitatea asternerii;

seful formatiei de asternere convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal.

III. Procese curente

concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, se aduce trusa de asternere pe un amplasament aflat in spatele rostului de lucru realizat anterior;

in timpul verificarii modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor trusei, se pune in functiune utilajul de curatare a stratului suport; daca este cazul se va executa si curatarea manuala a acestuia;

dupa curatarea stratului suport, o echipa formata din trei muncitori, dotati cu echipament de avertizare si instruiti special, executa pichetarea si trasarea cotei noii imbracaminti;

se trece la amorsarea stratului suport si a rostului de lucru cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida;

amorsarea se face in cazul in care noua imbracaminte se realizeaza pe o imbracaminte veche sau pe un strat de legatura asternut cu mai mult de trei zile inainte;

in cazul existentei unui strat suport deschis, amorsarea se poate limita la rostul de lucru transversal, rostul logitudinal tehnologic si pe o latime de un metru de la acostament;

amorsarea se face pe maxim 100 metri in fata repartizatorului de mixturi, cu un dozaj de 0,3 0,5 kg/mp bitum pur, in functie de natura stratului suport;

dupa ruperea emulsiei de amorsaj se aduce repartizatorul in pozitie de incepere si concomitent cu bascularea mixturii in buncar, se pornesc transportorul cu racleti si snecurile de distributie;

atunci cind se umple grinda finisoare cu mixtura, se opreste transportorul cu racleti si se porneste repartizatorul in mars, simultan cu pornirea vibrarii;

este necesar ca in permanenta grinda finisoare sa fie plina cu mixtura, in acest sens actionindu-se snecurile simultan cu banda transportoare, pina la epuizarea mixturii din buncar;

primii 10 20 de metri se executa cu reglaj manual in ceea ce priveste grosimea de asternere, dupa care se trec comenzile pe automat;

mixturile asfaltice, pentru a putea fi asternute corespunzator, este necesar sa aiba o temperatura minima de 140 C, masurata in masa mixturii din buncarul repartizatorului;

in cazul in care, accidental, temperatura mixturii ramasa necompactata in amplasamentul repartizatorului este sub 120 C, se scoate utilajul din zona si mixtura se indeparteaza, realizindu-se un rost de lucru;

viteza de asternere se coreleaza cu capacitatea de transport si cea de preparare, astfel incit, pe cit posibil, sa se evite complet opririle in fluxul tehnologic de asternere a mixturilor;

cadenta de umplere a buncarului repartizatorului este data de necesitatea existentei in permanenta a unei cantitati de mixtura care sa asigure o repartizare uniforma a materialului;

seful formatiei de asternere controleaza in permanenta regimul de temperaturi si, cind acestea nu se incadreaza in limitele admise, declaseaza mixtura respectiva, utilizind-o in alte scopuri sau o refuza;

atit la rosturile de lucru transversale cit si la rosturile tehnologice longitudinale, marginile acestora, respectiv 10 si 5 cm, ramin insuficient compactate si deformate; in ambele cazuri, respectiv, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau executia noii imbracaminti pe banda adiacenta, rosturile se taie pe toata grosimea stratului, asfel incit sa rezulte o muchie verticala care se badijoneaza cu emulsie; operatia nu se face la rosturile longitudinale pentru straturile de legatura care se toarna pe aceeasi lungime, pe ambele benzi, in aceeasi zi;

racordarea noii imbracaminti cu vechea imbracaminte se face in plan in V, sub un unghi de 45 si in profil longitudinal, printr-o pana cu panta de 0,05 %; rosturile transversale de lucru ale diferitelor straturi executate se decaleaza cu un metru iar rosturile tehnologice longitudinale cu 10 cm; deficientele mixturilor care conduc la realizarea unor imbracaminti necorespunzatoare, sunt:1. mixtura prea fierbinte din mixtura iese un fum albastrui;

2. mixtura prea rece aspect de rigiditate;

3. bitum in exces forma aplatizata a incarcaturii;

4. bitum insuficient aspect uscat al mixturii, lipsa luciului tipic, culoare bruna;

5. malaxare neuniforma portiuni uscate de culoare bruna alternind cu portiuni lucioase;

6. agregat grosier in exces se confunda cu exces de bitum si suplimentar, aspect grosier monogranular;

7. agregate fine in exces aspect uscat de culoare bruna, fara luciu;

8. exces de umiditate prezenta aburului care se ridica din mixtura.

compactarea mixturilor asfaltice asternute se realizeaza cu un atelier de compactare de tip A sau B, care efectueaza un numar de treceri specificat in tabelul nr. 1;

temperatura la inceputul compactarii va fi de minim 135 C iar la sfirsitul ei de minim 100 C;

Tabel nr. 1

Tip stratAtelier de compactare

AB

Compactor cuCompactor cu ruloriCompactor cu rulouri

pneuri de 160 KNnetede de 120 KNnetede de 120 KN

Numar de treceri minime

Strat de uzura10412

Strat de legtura12412

in cazul utilizarii atelierului de tip A, primul intra la compactare cilindrul pe pneuri, cu o viteza mai mare (maxim 8 km/h) apoi cilindrul lis, cu o viteza mai mica (maxim 5 km/h) pentru asigurarea unei suprafatari si planeitati corespunzatoare;

compactarea se face in lungul drumului, de la margine spre ax iar pe sectoarele cu declivitati sau in curbe cu panta unica, de la marginea mai joasa spre cea mai inalta;

compactoarele vor lucra fara socuri, schimbarile de directie mai pronuntate efectuindu-se pe material stabil;

rosturile transversale se vor compacta in lungul lor, pana la 20 cm de margine, pentru a nu produce degradari, aceasta zona urmind a fi compactata la cilindrarea in lung;

rosturile longitudinale se cilindreaza imediat dupa asternerea mixturii, ruloul compactorului fiind situat pe banda executata anterior, cu maxim 15 cm;

seful formatiei de asternere va inscrie zilnic in jurnalul de activitate cantitatile de mixtura puse in opera, regimul temperaturilor precum si eventualele evenimente aparute in timpul efectuarii procedurii.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Sol

- depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie;

- efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului);

- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate.2. Aer

- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

3. Apa

- efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului).

H. INREGISTRARI procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV);

jurnal de activitate;

bon de transport.

PPE PA & CO 04 Reparatii asfaltice Difuzare

Este efectuata de RMQMS

DestinatarFunctieEx. nr.DataSemnatura

Dan SavulescuDirector General 1

Liviu GheorghiesRMQMS2

Responsabil de proces3

Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General

Nr. crt.EditiaActualizareaCauza modificarilorS-a modificat

1I

1Redactare initiala (SQ)

22

33

4II

1Schimbare standard referential (SMQ) Editia I

52

63

7III1Schimbare standard referential (SMIQMS)Editia II

82

93

10IV1Modificare domeniu de activitate, actualizare Editia III

112

123

A. SCOP

Stabilirea etapelor si a modului de executie a reparatiilor asfaltice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare.

B. DOMENIU

Se aplica la procesele de intretinere curenta a drumurilor si la procesele efectuate pentru pregatirea stratului suport in vederea executiei de covoare asfaltice sau tratamnte bituminoase.

C. TERMINOLOGIE

- Decapare: operatia de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului natural sau din corpul drumului;

- Drum asfaltat: denumire uzuala atribuita unui drum cu imbracaminte bituminoasa;

- Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata.

- Emulsie bituminoasa: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator;

- R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului;

- R.T.E.: responsabil tehnic cu executia;

D. DOCUMENTE DE REFERINTA

- SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

- SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie.

- Normativ A.N.D. 547/1998: Normativ privind prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne.

- Documentatie tehnica de executie.

- Caiet de sarcini.

E. RESPONSABILITATI

Director zonal:

desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie asternere (responsabil de proces);

desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva;

asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii.

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.):

verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor;

opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; raspunde de calitatea lucrarilor executate.Responsabil proces asternere : instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre beneficiar, in vederea completarii cartii constructiei; implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; raspunde de calitatea lucrarilor executate.Inginer mecanic:

asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii reparatiilor asfaltice;

coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator :

intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor materialelor componente ale mixturilor si asupra produsului final;

instiinteaza in timp util seful de formatie reparatii si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la materialele componente sau la produsul final;

intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

Responsabil metrologic :

asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare utilizate la activitatea de reparatii asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea ei.

Personal CTC :

efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator activitatii reparatii asfaltice, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si activitati specifice, astfel :

I. Conditii de mediu si tehnice

Fiind in legatura directa cu procedura de asternere a mixturilor asfaltice, conditiile de mediu sunt identice, respectiv, reparatiile asfaltice se executa doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, executia reparatiilor asfaltice se intrerupe pe timp de ploaie sau strat suport umed. Sunt exceptate de la aceste prevederi reparatiile asfaltice executate in anotimpurile reci, cu mixtura stocabila.

Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de reparatii asfaltice sunt:

- freza de asfalt;

- utilaj pentru curatarea stratului suport;

- compresor de aer;

- instalatie de amorsare a stratului suport;

- repartizator de mixturi asfaltice;

- instalatie de colmatare a rosturilor;

- atelier de compactare format din 1 sau 2 cilindri compactori

si celelalte componente care deservesc formatia de reparatii asfaltice, adica:

- autobasculanta;

- autocamion pentru transport muncitori;

- dispozitiv de taiat rosturi.

Pentru a se putea executa activitatea de reparatii asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii a modului de functionare a:

- dispozitivului de frezare;

- periei mecanice;

- compresorului de aer;

- instalatiei de amorsare;

- sistemului de vibrare si sitemului de incalzire a grinzii finisoare, echipamentului de urmarire automata a cotelor, comenzilor pneumatice si electrice la repartizatorul de mixturi;

- instalatiei de preparare a masticului bituminos;

- dispozitivelor de umectare a tamburilor si pneurilor la cilindrii compactori.

In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura proaspata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor.

Materialele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt:

- mixturi asfaltice de tip: betoane asfaltice pentru stratul de uzura, mastic bituminos, mixturi asfaltice stocabile, acestea din urma utilizindu-se, de regula, in anotimpurile reci atunci cind nu functioneaza statiile de preparare a mixturilor asfaltice;

- emulsie bituminoasa cationica sau bitum taiat;

- dressing (nisip bitumat);

- filer;

- bitum.

Materialele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb.

Defectiunile imbracamintilor rutiere bituminoase sau din beton de ciment, care pot fi eliminate prin reparatii asfaltice, sunt:

gropi, valuriri si refulari, praguri, fagase, pelada, rupturi de margine, suprafete incretite, faiantari, rupturi de rosturi, tasari de dale; repararea acestor defectiuni se face prin decaparea (frezarea) zonelor afectate si refacerea imbracamintii, in cazul in care cauza defectelor o reprezinta imbracamintea asfaltica; atunci cind cauza defectelor o reprezinta fundatia sau patul drumului, este necesara decaparea intregului complex rutier in zona afectata;

fisuri si crapaturi izolate, rosturi la imbracaminti rutiere din beton de ciment; repararea acestor defectiuni sa face prin colmatare cu mastic bituminos in cazul fisurilor, rosturilor si mixtura asfaltica in cazul crapaturilor;

II. Procese premergatoare

dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de reparatii asfaltice si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor, conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii;

R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura formatia de reparatii asfaltice cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate;

in functie de distanta de transport si capacitatea de asternere a repartizatorului, se stabileste numarul de autobasculante necesar transportului mixturii proaspete;

seful formatiei de reparatii asfaltice convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal.

III. Procese curente

concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, se aduc utilajele si dispozitivele necesare executarii lucrarilor de reparatii asfaltice pe un amplasament aflat in spatele sectorului de drum pe care se executa reparatiile;

Procesesele tehnologice pentru remedierea defectelor imbracamintilor rutiere bituminoase, prin plombare:

in timpul verificarii modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate, o echipa de trei muncitori cundusa de seful formatiei de reparatii, marcheaza suprafetele ce vor fi decapate, cu creta, marcajul facindu-se sub forma de patrulatere estetice, cu laturile paralele si perpendiculare cu axul drumului, care sa cuprinda intreaga zona degradata sau cea susceptibila de degradare;

se recomanda ca suprafata decapata sa nu fie mai mare decit atit cit se poate repara in aceeasi zi; daca, din anumite motive, ramin decapari neplombate, acestea se umplu cu materialul rezultat din decapare sau material pietros de pe acostamente si se semnalizeaza;

decaparea si plombarea se executa pe o singura banda pentru a nu perturba traficul rutier;

se taie vertical marginile suprafetelor marcate cu dispozitive mecanice (freza, pikamer) sau manuale (tirnacop, dalta), pe toata grosimea stratului afectat;

materialul rezultat in urma decaparii se utilizeaza la completarea acostamentelor sau la amenajarea drumurilor laterale;

se executa curatarea temeinica a suprafetelor decapate cu dispozitive mecanice (perie mecanica, aer comprimat) sau manuale (perii piassava);

se trece la amorsarea suprafetelor decapate si a muchiilor rezultate in urma decaparii cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida (0,8 1,0 kg/mp, diluata in proportie de 1 : 1 cu apa) sau cu bitum taiat (0,4 kg/mp, 60 % bitum si 40 % petrosin);

dupa ruperea emulsiei de amorsaj se asterne mixtura, mecanic sau manual, in functie de dimensiunile suprafetei de reparat, in straturi uniforme de 4 cm daca adincimea de decapare este mare, dupa care se compacteaza, mecanic sau manual; la asternerea ultimului strat se asigura grosimea necesara astfel ca dupa compactare, suprafata reparata sa fie la accelasi nivel cu vechea imbracaminte;

suprafata plombata se pudreaza cu nisip de concasaj bitumat cu 2-3 % bitum, pentru asigurarea etanseitatii suprafetei stratului superior;

darea in circulatie se face dupa racirea mixturii asternute sau, imediat dupa plombare, daca s-a utilizat mixtura stocabila;

reparatiile asfaltice efectuate prin decapare si refacerea imbracamintii nu se executa pe vreme de ploaie.

Procesele tehnologice pentru remedierea defectelor imbracamintilor rutiere din beton de ciment, prin plombare:

se executa curatarea temeinica a suprafetelor decapate cu dispozitive mecanice (perie mecanica, aer comprimat) sau manuale (perii piassava);

se trece la amorsarea suprafetelor curatate cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, 1 kg/mp;

se asterne mixtura asfaltica uniform, mecanic sau manual, urmarindu-se ca temperatura acesteia sa fie de cel putin 100 C si se compacteaza;

degradarile cu grosime mai mica de 3 cm se repara cu mortar asfaltic;

de regula acest tip de reparatii nu sunt rezistente dar, pe o anumita perioada de timp, asigura confortul traficului si previn aprofundarea degradarilor;

reparatiile asfaltice de acest tip nu se executa pe vreme de ploaie.

Procesele tehnologice pentru remedierea defectelor imbracamintilor rutiere bituminoase, prin colmatare:

1. Fisuri cu deschiderea sub 5 mm

se largesc si adincesc fisurile folosind dispozitive mecanice sau manuale (tirnacoape, scoabe, etc.);

dupa largirea lor se curata cu perie de sirma si se sufla cu aer comprimat;

se amorseaza fisurile;

se prepara masticul bituminos din bitum 30 % si filer 70 %;

se toarna in exces in fisuri, se netezeste suprafata si se pudreaza cu nisip de concasaj.

2. Fisuri si crapaturi cu deschiderea mai mare de 5 mm

se dacapeaza in lungul crapaturii stratul degradat;

se curata temeinic atit crapatura cit si suprafata rezultata dupa decapare;

se amorseaza aceasta suprafata si muchiile rezultate din decapare;

se face umplerea cu mixtura asfaltica a crapaturii si se bureaza;

se reface imbracamintea asfaltica pe suprafata decapata prin asternerea, cilindrarea si tratarea suprafetei nou create cu nisip de concasaj bitumat;

acest tip de reparatii nu se executa pe vreme de ploaie sau cind temperatura mediului ambiant este sub 5 C.

Procesele tehnologice pentru remedierea decolmatarii rosturilor, a fisurilor active si crapaturilor imbracamintilor rutiere din beton de ciment:

se scot materialele necorespunzatoare din rosturi;

se curata cu peria de sirma si se sufla cu aer comprimat;

se amorseaza rostul cu emulsie bituminoasa sau bitum taiat;

se executa umplerea rosturilor cu mastic bituminos in cazul rosturilor cu deschiderea mai mica de 3 cm sau cu mortar asfaltic in cazul rosturilor cu deschiderea mai mare de 3 cm.

Procesele tehnologice pentru remedierea fisurilor si crapaturilor pasive ale imbracamintilor din beton de ciment:

la fisurile cu deschidere sub 1 mm, se toarna direct in ele emulsie bituminoasa cu rupere rapida dupa o largire prealabila cu virful scoabei;

la fisurile avind deschidere mai mare de 1 mm, acestea se curata, se umplu partial cu filer de calcar si se toarna peste acesta emulsie bituminoasa cu rupere rapida;

un alt procedeu recomandat pentru ambele cazuri este colmatarea cu mortar pe baza de rasini epoxidice.G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Sol

- inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport;

- depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie;

- efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului);

- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate.

2. Aer

- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

3. Apa

- efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului).

H. INREGISTRARI procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV);

jurnal de activitate;

bon de transport.

PPE PA & CO 05 Reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice Difuzare

Este efectuata de RMQMS

DestinatarFunctieEx. nr.DataSemnatura

Dan SavulescuDirector General 1

Liviu GheorghiesRMQMS2

Responsabil de proces3

Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General

Nr. crt.EditiaActualizareaCauza modificarilorS-a modificat

1I

1Redactare initiala (SQ)

22

33

4II

1Schimbare standard referential (SMQ) Editia I

52

63

7III1Schimbare standard referential (SMIQMS)Editia II

82

93

10IV1Modificare domeniu de activitate, actualizare Editia III

112

123

A. SCOP

Stabilirea etapelor si a modului de executie a reciclarii la cald a imbracamintilor asfaltice in situ precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare.

B. DOMENIU

Se aplica la reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice, in situ .

C. TERMINOLOGIE

- Reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice in situ : realizarea de imbracaminti rutiere noi, imbunatatind calitatea mixturii asfaltice degradate existente prin aport de agenti regeneratori, lianti bituminosi si agregate;

- R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului;

- R.T.E.: responsabil tehnic cu executia;

- G.P.L.: gaze petroliere lichefiate.

D. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Normativ NE 026 2004;

- Documentatie tehnica de executie;

- Caiet de sarcini;

- S.R. 174 2 : 1997 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate;

- S.R. 174 1 : 2002 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Prepararea si asternerea mixturilor asfaltice.

E. RESPONSABILITATI

Director zonal:

desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei reciclare (responsabil de proces);

desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva;

asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii.

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.):

verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor;

opreste procesul si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; raspunde de calitatea lucrarilor executate.Responsabil proces reciclare : instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; coreleaza consumurile specifice de produse cu graficul de aprovizionare al acestora; asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor componente si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei proceselor si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; raspunde de calitatea lucrarilor executate si de efectuarea inregistrarilor in jurnalul de activitate.Inginer mecanic:

asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de reciclare;

coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator :

intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final;

instiinteaza in timp util seful formatiei reciclare si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final;

intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

Responsabil metrologic :

asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de reciclare a imbracamintilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor.

Personal CTC :

efectueaza controalele specificate, in PCCV uri si intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de reciclare la cald a imbracamintilor bituminoase, in situ , este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :

I. Conditii de mediu si tehnice

Procedeul de reciclare la cald a mixturilor asfaltice, in situ , se executa doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste +5oC, in perioada 15 aprilie 15 octombrie. De asemenea, executia se intrerupe pe timp de ploaie.

Trusa de reciclare este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de reciclare propriuzis:

- autobasculanta, dotata cu perie mecanica pentru curatirea imbracamintii existente si dispozitiv de raspindire a agregatelor de aport;

- doua utilaje tip HM-4500, pentru preincalzirea si incalzirea imbracamintii existente si a agregatelor de aport si care utilizeaza combustibil tip G.P.L.;

- instalatie complexa tip REMIXER-4500, pentru mentinerea incalzirii, scarificarea imbracamintii existente, dozarea liantului, adaugarea mixturii proaspete (atunci cind este cazul), malaxarea amestecului, raspindirea si asternerea mixturii obtinute;

- cilindru compactor mixt DV 6;

- cilindru compactor lis DV 8;

si celelalte componente care deservesc trenul de reciclare, adica:

- autoincarcator frontal;

- autocisterna pentru G.P.L.;

- autotransportor de bitum;

- autocamion pentru transport muncitori;

- autocisterna pentru apa;

- autoutilitara.

Pentru a se putea executa procesul tehnologic de reciclare la cald a imbracamintilor asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea procesului a modului de functionare a:

- periei mecanice, dispozitivului de basculare si dispozitivului de raspindire a agregatelor, la autobasculanta;

- vaporizatoarelor de gaz, dispozitivelor de distributie a gazului spre arzatoare si presiunii gazului, la HM-4500;

- vaporizatoarelor de gaz, dispozitivelor de distributie a gazului spre arzatoare, presiunii gazului, uleiului hidraulic, instalatiei de incalzire a bitumului, scarificatoarelor, malaxorului, snecurilor, instalatiei de incalzire si dispozitivului de vibrare a grinzii finisoare, presiunii de aer, dispozitivului de distributie al liantului, benzii rulante, la REMIXER- 4500;

- instalatiei de umectare a tamburilor, instalatiei de vibrare, la cilindrii compactori;

- instalatiei de incalzire a bitumului, pompei de alimentare, la autotransportorul de bitum;

- pompei de alimentare, presiunii gazului, la autocisterna de G.P.L..

In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura reciclata si liantul. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor.

Produsele de aport utilizate la lucrarile de reciclare la cald a imbracamintilor asfaltice, sunt:

- agregate naturale de cariera, sorturi 0-4, 4-8 si 8-16 mm, care respecta cerintele de calitate stipulate in caietul de sarcini si SR 667 2000;

- bitum pentru drumuri, tip D 60/80, 80/100, 100/120, care respecta cerintele de calitate stipulate in caietul de sarcini si SR 754 1999;

- filer, care respecta cerintele de calitate stipulate in caietul de sarcini si STAS 539 79;

- regeneratori si aditivi pentru bitum.

Depozitele de agregate se amenajeaza astfel incit sa se elimine posibilitatea impurificarii lor cu pamint, praf sau corpuri straine.

Filerul se depozita in spatii acoperite, pentru a nu apare fenomenul de aglomerare in prezenta umiditatii.

Bitumul se depoziteaza in tancuri speciale, dotate cu sisteme de incalzire si recirculare care permit omogenizarea in masa bitumului a regeneratorilor si aditivilor utilizati.

Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, G.P.L., lubrifiantii, apa si piesele de schimb.

II. Procese premergatoare

dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de reciclare a imbracamintilor bituminoase, in situ , dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune Sefului de laborator prelevarea de probe din imbracamintea existenta (carote sau placi) si din produsele de aport ce vor fi utilizate si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de preparare a mixturii asfaltice reciclate si Sefului trusei de reciclare identificarea, in cadrul sectorului de reciclat, a punctelor de infiintare a depozitelor intermediare care vor asigura conditii optime de depozitare a agregatelor, astfel incit sa nu fie supuse impurificarii; se recomanda depozite relativ mici, care sa asigure produsele de aport pentru trei zile de lucru, pentru mentinerea unei distante de transport intermediar cit mai mici si o supraveghere mai buna a acestora;

R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de reciclare cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate;

in cazul in care, prin tehnologia de executie specificata in proiect, se utilizeaza si mixtura asfaltica proaspata, conducerea incheie contracte de livrare ferme cu diversi furnizori, astfel incit sa fie asigurata calitatea solicitata, cantitatea si ritmul de livrare necesar, in vederea asigurarii continuitatii fluxului tehnologic;

dupa insusirea de catre client a retetei/retetelor de preparare a mixturii reciclate, aprobarea si avizarea documentatiei de instituire a restrictiilor de circulatie, se deplaseaza trusa de reciclare la punctul de lucru;

Seful formatiei reciclare convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal;

in cazul in care sunt mai multe sectoare de reciclat, cu amplasamente diferite, aceste procese premergatoare se desfasoara concomitent cu procesul de reciclare de pe sectorul anterior celui ce urmeaza sa intre in lucru, astfel incit perioada de incetare a procesului de reciclare propriuzis, sa corespunda cu timpul necesar transportarii trusei la noul amplasament.

III. Procese curente

in acelasi timp cu verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice ale trusei de reciclare, se face alimentarea utilajelor cu G.P.L., combustibil, bitum si agregate, aceste procese desfasurindu-se pe amplasamentul in care a fost retrasa trusa pe timp de noapte, astfel incit eventualele scurgeri survenite in timpul alimentarii sau remedierii unor defectiuni sa nu afecteze imbracamintea asfaltica nou executata;

tot in acelasi timp, o echipa formata din trei muncitori, instruiti ca piloti de dirijare a circulatiei si dotati cu echipament de avertizare, executa trasarea marginii din axul drumului a suprafetei de reciclat; atunci cind se recicleaza primul fir, marginea suprafetei de reciclat depaseste cu 10 15 cm axul drumului iar cind se recicleaza al doilea fir, marginea suprafetei de reciclat va fi cu 10 15 cm in interiorul suprafetei reciclate a firului intii, astfel incit sa corespunda rostul longitudinal cu axul drumului;

concomitent cu amplasarea setului de semnalizare si dirijare a traficului, se aduce trusa de reciclare, in ordinea inversa a pozitiilor utilajelor in cadrul fluxului tehnologic, pe un amplasament de asteptare, aflat in spatele rostului de lucru realizat la incheierea zilei de lucru anterioare;

se pune in functiune peria mecanica si se executa curatarea imbracamintii asfaltice existente; atunci cind este cazul, se va executa si curatare manuala;

se pune in functiune raspinditorul de agregate; asternerea lor se face uniform, pe toata latimea benzii de reciclat, asigurind, prin mentinerea unei viteze constante a utilajului la o anumita deschidere a fantei de curgere, raspindirea cantitatii necesare de agregate, specificata prin reteta de preparare

stabilirea vitezei si deschiderea fantei care asigura raspindirea necesarului de agregate se face, prin incercari, la inceputul fiecarui sector cu reteta specifica, cintarindu-se agregatele raspindite pe unitatea de suprafata;

atunci cind se folosesc doua sau mai multe sorturi de agregate, amestecul se realizeaza in depozit, cu ajutorul incarcatorului frontal, granulometria necesara conform retetei obtinindu-se prin incercari, prin determinarea granulometriei amestecului de agregate raspindite pe unitatea de suprafata;

agregatele se raspindesc incepind cu 2 3 m inaintea rostului de lucru, aceasta zona de incheiere prezentind, de regula, defectiuni datorate unei asterneri neuniforme a mixturii ramase in fata grinzii finisoare, dupa incetarea scarificarii;

dupa epuizarea incarcaturii de agregate, raspinditorul se deplaseaza la depozitul intermediar pentru o noua alimentare si reluarea fluxului tehnologic propriu; manevrele in carosabil si iesirile din zona restrictionata sunt dirijate de piloti de circulatie;

eventualele zone care prezinta deficiente din punct de vedere a modului de raspindire a agregatelor, se remediaza manual, prin completare cu agregate sau redistribuirea excesului;

pentru stabilirea conformitatii agregatelor utilizate cu specificatiile caietului de sarcini, se preleveaza probe la 1000 to, din fiecare sort aprovizionat, care se trimit laboratorului pentru analize;

se aduce primul HM-4500 cu setul de registre din fata pe agregatele raspindite, astfel incit sa incalzeasca si o zona de 70 cm lungime in spatele acestora, zona care reprezinta diferenta intre axul scarificatoarelor laterale si axul scarificatorului central;

se deschide gazul si se aprind registrele cu lancea mobila, proces care se executa intii din lateral, pe directia vintului, pentru a impiedica formarea acumularilor de gaz in zona registrelor care nu s-au aprins si, apoi, pe deasupra, pentru aprinderea tuturor registrelor, pasirea facindu-se numai pe elementele structurii de rezistenta si nu pe registrele propriuzise;

procesul se repeta pentru fiecare set de registre ale celor doua utilaje de incalzit, la un interval de aproximativ 5 minute, interval la care sunt aduse pe rind si activate seturile de registre, pe amplasamentul de incepere a reciclarii;

dupa activarea tuturor seturilor de registre, cele doua utilaje de incalzit penduleaza in tandem, inainte inapoi, timp de aproximativ 5 minute, cu viteza redusa (1 m / min.), pe o distanta de circa 8 10 m, pentru omogenizarea gradului de incalzire a imbracamintii existente si a agregatelor de aport;

dupa introducerea instalatiei REMIXER- 4500 pe amplasamentul de lucru, utilajele de incalzit isi coreleaza viteza cu viteza de inaintare a REMIXER ului, mentinind o distanta cit mai mica atit intre ele cit si intre ele si REMIXER, in vederea eliminarii posibilitatii pierderii caldurii acumulate de agregate si imbracamintea existenta;

in curbe, incalzirea supralargirilor se face prin coborarea si activarea registrelor suplimentare;

pe masura ce gazul se consuma, se pornesc instalatiile de vaporizare care transforma G.P.L. ul din faza lichida in faza gazoasa, asigurind astfel presiunea de lucru;

deoarece incalzirea agregatelor de aport si a imbracamintii existente se produce cu degajare de fum si aburi, pe toata durata functionarii, utilajele de incalzit activeaza lampile girofar iar mecanicii deserventi comunica printr-un cod, prestabilit, de semnale acustice (claxon) in vederea evitarii coliziunilor intre ele sau a depasirii zonei de lucru restrictionata;

deasemeni, pentru evitarea accidentelor si mentinerea capacitatii de lucru a mecanicilor deserventi, acestia lucreaza in schimburi cu durata de maxim 2 ore;

in timp ce utilajele de incalzit intra treptat pe amplasamentul de lucru, la REMIXER se porneste instalatia de incalzire a bitumului, acesta fiind mentinut in permanenta la o temperatura de 160 170 C, se pornesc sistemele de incalzire a grinzii finisoare, a grinzii mici si a malaxorului, astfel incit ele sa fie fierbinti la contactul cu mixtura reciclata, pentru a preveni racirea prematura a mixturii; deasemeni se fixeaza dozatorul de bitum la cantitatea necesara, conform retetei de preparare;

se aduce REMIXER ul in apropierea amplasamentului de lucru si in timp ce utilajele de incalzit executa miscarea de pendulare inainte inapoi, se preincalzesc conductele de distributie a bitumului catre scarificatoare;

toate deplsarile REMIXER ului care nu au loc in cadrul executiei propriuzise, se fac cu buncarul ridicat, deoarece rotile metalice ale acestuia pot degrada imbracamintea executata;

REMIXER ul se aduce pe amplasamentul de lucru, dupa ce utilajele de incalzit au efectuat procesul de pendulare, cit mai aproape de acestea, cu o viteza de 1 m / min.;

se coboara buncarul cand rotile acestuia au trecut limita zonei incalzite, se deschide gazul si se aprinde, din partile laterale, cu lancile mobile, setul de registre din fata;

operatia se repeta cu setul central de registre, atunci cind acesta ajunge la amplsamentul de lucru, dupa care, fiind mobil in plan vertical, este coborat la nivelul caii;

cind axul scarificatorului central ajunge la limita zonei incalzite, REMIXER ul este oprit, se pornesc malaxorul si scarificatoarele, acestea din urma fiind coborate pina sprijina pe imbracamintea incalzita;

se pune in miscare REMIXER ul cu o viteza de 0,5 m / min., concomitent cu coborarea scarificatoarelor pina la adincimea de scarificare ceruta, cu deschiderea distribuitoarelor de bitum si cu activarea setului de registre al malaxorului care asigura incalzirea suprafetei scarificate si deci, asternerea pe un strat suport fierbinte a mixturii reciclate;

se coboara snecul grinzii finisoare pina la 3 4 cm de imbracamintea realizata anterior apoi grinda finisoare pina ce se sprijina cu toata suprafata pe asfalt; se pornesc snecurile de distribuire a mixturii; se porneste vibratorul grinzii finisoare atunci cind aceasta a ajuns pe mixtura proaspata;

primii 15 20 m de reciclare se executa comandind manual inaltimea de scarificare si inaltimea grinzii finisoare, respectiv, grosimea stratului de mixtura asternut, pina cind se ajunge la cotele optime de scarificare si asternere, dupa care atit comanda scarificatoarelor cit si a grinzii finisoare se trec pe automat iar viteza de lucru se mareste in functie de cantitatea de agregate de aport raspindita, de starea imbracamintii existente si de aspectul si temperatura mixturii reciclate asternute;

la reciclarea celui de-al doilea fir, exceptind prima portiune in care se fac reglajele manuale, partea dinspre ax a grinzii finisoare este comandata de palpatorul care urmareste firul executat anterior;

rostul de lucru realizat se trateaza cu atentie, inlocuind, eventual, materialul necorespunzator cu mixtura fierbinte, finisata manual in zona rostului, dupa care se executa o cilindrare atenta, longitudinala si transversala, a rostului, astfel ca, in final, sa nu prezinte un disconfort pentru traficul auto;

in curbe, reciclarea supralargirilor se executa prin coborarea registrelor suplimentare si activarea lor, extinderea scarificatorului lateral, astfel incit sa urmareasca conturul exterior al supralargirii si extinderea grinzii finisoare pina la marginea zonei scarificate;

atunci cind se realizeaza rostul longitudinal al imbracamintii noi, setul de registre al malaxorului incalzeste cu 10 cm mai mult peste rostul de scarificare, astfel incit mixtura prospata sa fie asternuta pe un strat suport fierbinte, inclusiv rostul de scarificare, realizindu-se vulcanizarea in ax a rostului longitudinal;

in cazul in care se foloseste si mixtura proaspata de aport, aceasta se descarca din autobasculante in buncarul REMIXER ului, fara a opri fluxul tehnologic, prin asigurarea unui spatiu de manevra intre utilajul de incalzit si REMIXER; operatia se executa cit mai rapid pentru a nu permite racirea agregatelor si a imbracamintii existe si este dirijata de piloti de circulatie; mixtura de aport este preluata de banda rulanta transportoare si deversata in cutia malaxorului;

deoarece incalzirea si scarificarea agregatelor de aport si a imbracamintii existente precum si malaxarea amestecului se fac cu degajare de aburi si fum, pe toata durata functionarii REMIXER ului, se actioneaza lampa girofar iar conducatorul utilajului comunica printr-un cod, prestabilit, de semnale acustice (claxon) cu mecanicii deserventi ai instalatiei, in vederea opririi acesteia la blocarea scarificatoarelor, la aparitia unor defectiuni sau pericole iminente;

cilindrarea stratului de mixtura reciclata se face imediat in spatele grinzii finisoare, de la margine catre ax, cu viteza mica si fara manevre bruste;

pentru stabilirea conformitatii liantului cu specificatiile din caietul de sarcini, se preleveaza probe de bitum, la fiecare aprovizionare, dar nu la mai mult de 500 to, care sunt transmise laboratorului pentru analize; in acelasi fel se procedeaza cu mixtura reciclata proaspata, dar cu frecventa de prelevare de o proba la maxim 400 to;

pe tot parcursul procesului de executie, datorita mobilitatii punctului de lucru, se reamplaseaza setul de semnalizare si dirijare a traficului, astfel incit sa fie conform cu schema de semnalizare aprobata prin documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie;

la aparitia unor defectiuni a caror remediere necesita mai mult timp, pentru evitarea racirii si intaririi mixturii intre dispozitivele REMIXER ului, se procedeaza la scoaterea instalatiei din amplasamentul respectiv si asternerea mecanizata (daca instalatia mai permite) sau manuala a mixturii ramase si cilindrarea ei;

dupa remedierea defectiunii, reluarea procedurii se face numai dupa racirea si intarirea imbracamintii asfaltice realizata pe ultimii 100 m, astfel incit la deplasarea trusei pe amplasamentul de asteptare sa nu se produca deformatii ale imbracamintii realizate; rostul de lucru creaza inainte de zona in care asternerea mixturii a fost fortata de defectiunea aparuta;

la incheierea zilei de lucru, componentele trusei sunt retrase din amplasamentul de lucru in aceeasi ordine in care au intrat in fluxul tehnologic, prin dezactivarea, rind pe rind, a seturilor de registre, ridicarea buncarului, a scarificatoarelor, a snecului si a grinzii finisoare;

dispozitivele care au fost in contact cu mixtura in timpul efectuarii procedurii, sunt temeinic curatate de asfalt, astfel incit la reluarea procesului sa nu se produca blocari sau colmatari cu material intarit;

daca rostul de lucru ramane sub trafic, dupa retragerea trusei din amplasamentul de lucru, acesta este realizat si finisat manual, astfel incit sa nu creeze disconfort pentru participantii la trafic;

daca nu este posibila retragerea trusei de pe carosabil pe perioada noptii, atunci se procedeaza la parcarea ei cit mai aproape de acostament si cit mai compact, in zone cu vizibilitate buna, asigurind semnalizarea si dirijarea traficului pe timpul noptii.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Sol

- inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport;

- depozitare produselor de adaus pe platforme amenajate sau in parcari;

- depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie;

- efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului);

- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate.

2. Aer

- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

3. Apa

- efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului).

H. INREGISTRARI procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV);

jurnal de activitate;

bon de transport.

PPE PA & CO 06 Straturi bituminoase foarte subtiri Difuzare

Este efectuata de RMQMS

DestinatarFunctieEx. nr.DataSemnatura

Dan SavulescuDirector General 1

Liviu GheorghiesRMQMS2

Responsabil de proces3

Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General

Nr. crt.EditiaActualizareaCauza modificarilorS-a modificat

1I

1Redactare initiala (SQ)

22

33

4II

1Schimbare standard referential (SMQ) Editia I

52

63

7III1Schimbare standard referential (SMIQMS)Editia II

82

93

10IV1Modificare domeniu de activitate, actualizare Editia III

112

123

A. SCOP

Stabilirea etapelor si a modului de executie a Straturilor Bituminoase Foarte Subtiri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare.

B. DOMENIU

Se aplica la executia Straturilor Bituminoase Foarte Subtiri pe suport format din imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment.

B. C. TERMINOLOGIE - SBFS: straturi bituminoase foarte subtiri, executate la rece, sunt destinate intretinerii curente a imbracamintei rutiere si au o grosime de 8-16 mm. Ele sunt realizate la temperatura mediului ambiant, din mixturi asfaltice pe baza de emulsie bituminoasa cationica cu bitum modificat cu polimeri si sunt de regula necilindrate;

- Emulsie bituminoasa cationica: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator.

- ROST: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului;

- RTE: responsabil tehnic cu executia;

C. D. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Norme tehnice privind executia SBFS, Normativ AND 523/2003;

- Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drumuri, AND 589/2004;

- Documentatia tehnica de executie.

D. E. RESPONSABILITATIDirector zonal:

desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei SBFS (responsabil de proces);

desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (ROST) pentru lucrarea respectiva;

asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii proce