7.Postupak Projektiranja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

projektovanje građevina

Text of 7.Postupak Projektiranja

 • 7.Postupak projektiranjakonstrukcija

  METALNE KONSTRUKCIJE Prof. dr. sc. Bernardin Pero

  NOSIVE KONSTRUKCIJE II STUDIJ ARHITEKTURE

 • 2SADRAJ:

  1. Uvod2. Metali elik u arhitekturi3. Metali Proizvodnja i svojstva

  3.1. elik3.2. Legure aluminija3.3. Ostali metali

  4. Zatita metalnih konstrukcija4.1. Korozija4.2. Poar

  5. Koncept sigurnosti metalnih konstrukcija6. Djelovanja7. Postupak projektiranja konstrukcija8. Otpornost poprenih presjeka i konstrukcijskih

  elemenata dimenzioniranje 9. Skeletne eline konstrukcije u visokogradnji10. Primjeri nosivih konstrukcija karakteristinih

  arhitektonskih ostvarenja

 • 3"...Projektiranje je mjeavina umijea i znanostikoju kombinira iskusni inenjerski intuitivni osjeaj

  za ponaanje konstrukcija sa zdravim znanjimanaela statike, dinamike, mehanike materijala i

  prorauna konstrukcija da bi se poluila sigurna i ekonomina konstrukcija koja e sluiti

  namijenjenoj svrsi..."

  C.G. Salmon, J.E Johnson, Steel Structures - Design and Behavior, 1980.

 • 47.1. Naela projektiranja

  minimalna cijena kotanja

  minimalna teina konstrukcije

  Projektiranje optimalno rjeenje plana graevine

  Kriteriji vrednovanja:

 • 57.1. Naela projektiranja

  minimalno vrijeme graenja

  minimalni utroak rada

  minimalna cijena izrade vlasnikovihproizvoda

  maksimalna uinkovitost radavlasnika, itd.

 • 67.1. Naela projektiranja

  optimalizacija kriterija

  Ako se kriterij moe izraziti matematiki

  funkcija cilja (objective function)

 • 77.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  predvidjeti odgovarajue radne povrine

  predvidjeti ventilaciju i ostale instalacije

  rijeiti odgovarajue ureaje za transport (dizala, stepenice, kranove, itd.)

  Funkcionalno projektiranje(functional design)

 • 87.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  predvidjeti odgovarajue osvjetljenje

  osigurati arhitektonsku atraktivnost

  rijeiti puteve evakuacije u sluaju poara

  rijeiti probleme akustike i prolaza topline(graevinska fizika)

  uklopiti graevinu u okoli, itd.

 • 9Konstrukcijsko projektiranje(structural framework design)

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  1) Planiranje (planning)

  2) Preliminarni oblik graevine (preliminary structural configuration)

  3) Utvrivanje djelovanja (establishment of actions)

 • 10

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  4) Preliminarni odabir elemenata (preliminary member selection)

  5) Proraun (analysis)

  6) Vrednovanje (evaluation)

  7) Konano projektiranje (redesign)

  8) Zavrna odluka (final decision)

 • 11

  )Namjena graevine cilj projektnog zadatka

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  1) PLANIRANJE

 • 12

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  )Namjena graevine cilj projektnog zadatka1) PLANIRANJE

 • 13

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  ) Faza planiranja plan koritenja1) PLANIRANJE

 • 14

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Posebni zahtjevi akustike za

  razliite volumene

  Vertikalna ovisnost izmeu

  volumena

  Odvajanje volumena radi

  poara

  Definiranje volumena radi gabarita krana

  )Oblik graevine osnovni volumen prostora2) PRELIMINARNI OBLIK GRAEVINE

  Posebni zahtjevi

  akustike za odreene volumene

  Vertikalna ovisnost izmeu

  volumena

  Odvajanje volumena radi

  poara

  Definiranje volumena radi gabarita krana

 • 15

  Uobiajen zid od opeke, debljine 100 mm, teak je = (gustoa, [masa/m3]) x (debljina) x (gravitacijskoubrzanje, g) = 2000 x 0,1 x 9,81/1000 = 1,96 kN/m2

  Jak udarac vjetra, priblino 0,7 - 0,9 kN naodraslog ovjeka

  Ragbija = 102 kg = priblino 1,0 kN

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  )Pojam djelovanja3) ODREIVANJE DJELOVANJA

 • 16

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  HE 140 A profil tei 25 kg/m.Moe li snaan ovjek nositi profilduljine 6 - 8 m?

  1000 litara vode = 1m3 (1000 kg), teko je 9,81 kN

  Betonska ploa debljine 100 mm = 2400 x 0,1 x 9,81/1000 = 2,35 kN/m2

  )Pojam djelovanja3) ODREIVANJE DJELOVANJA

 • 17

  7,002,40Knjinica

  3,605,00Sportskadvorana

  2,703,00Uionica

  11,401,50Stambeni

  Koncentriranooptereenje po

  0,3 m2 [kN]

  Jednolikooptereenje

  [kN/m2]

  Namjenaprostora

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  )Pojam djelovanja3) ODREIVANJE DJELOVANJA

 • 18

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Intenzitetpremalokaciji

  Veliinapremalokaciji

  )Pojam djelovanja3) ODREIVANJE DJELOVANJA

 • 19

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.1. Djelovanja na konstrukciju

  ) Prema normama EC 13) ODREIVANJE DJELOVANJA

 • 20

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.2. Koncept prijenosa optereenja- tlani element

  4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA) tlani elementi

 • 21

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.3. Konceptprijenosaoptereenja -vlani element

  ) vlani elementi4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 22

  Slika 7.2.4. Koncept prijenosa optereenja -reetke, kombinacija vlanih i tlanih elemenata

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  ) tlak - vlak4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 23

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  ) savijanje4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

  Slika 7.2.5. Koncept prijenosa optereenja -savijanje

 • 24

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.6. Koncept prijenosa optereenja -savijanje

  ) savijanje4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 25

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.7. 2D sustavi pod vertikalnimoptereenjem

  ) savijanje i uzdune sile4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 26

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.8. Logian razvoj glavnog nosivog poprenog sustava

  ) 2D sustavi otporni na horizontalna djelovanja4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 27

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.9. Stupovi koji djeluju kao konzole nad temeljem

  ) 2D sustavi otporni na horizontalna djelovanja4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 28

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.10. Okviri

  ) 2D sustavi otporni na horizontalna djelovanja4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 29

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.11. Dijagonalni vezovi

  ) 2D sustavi otporni na horizontalna djelovanja4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA

 • 15 - 45Prostorni sustavi i ljuske

  12 - 1515 - 1818 - 21

  Reetke: Teko optereenjeSrednje optereenjeLagano optereenje

  < 20Vruevaljani profili

  L/hPribline vrijednosti

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.12. Preliminarno odreivanje dimenzija elemenata i sustava

  4) PRELIMINARNI ODABIR ELEMENATA GRANINO STANJE UPORABLJIVOSTI

 • 31

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Tablica 7.2.1.

 • 32

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Tablica 7.2.1. Ravninski reetkasti nosai

 • 33

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Tablica 7.2.2.

 • 34

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Tablica 7.2.2. Prostorni tapni sustavi

 • 35

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Tablica 7.2.3.

 • 36

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Tablica 7.2.3. Prostorni sustavi

 • 37

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.13. Model konstrukcije 3D razlae se na konstrukcijske elemente 2D

  ) Modeli 3D i 2D 5) PRORAUN

 • 38

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  6) VREDNOVANJE

  ) Da li su udovoljeni svi uvjeti?) Da li je rjeenje optimalno?

 • 39

  7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  Slika 7.2.14. Iterativnipostupak kodprojektiranja

  ) Mogunost promjene rjeenja 7) KONANO PROJEKTIRANJE

 • 7.2. Kako pristupiti projektnomzadatku

  VREDN.ULAZNIH

  PARAMETARA

  ODABIR NOSIVOGSUSTAVA

  ODREIVANJEDJELOVANJA OBLIKOVANJE

  PLANIRANJE

  NAMJ. GRA.CILJ

  ZAVRNAODLUKAPROJEKT

  ProjektProjekt

  ) Projekt je gotov daje se svim uesnicima gradnje

  8) ZAVRNA ODLUKA

 • 41

  7.3. Princip modularnogprojektiranja

  Marcus Vitruvius Pollio:

  "Treba graditi korisno, sigurno i lijepo."

 • 42

  7.3. Princip modularnogprojektiranja

  Slika 7.3.1. Djeljivost(razlaganje) modula600 mm

 • 43

  7.3. Princip modularnogprojektiranja

  Slika 7.3.2. Prostorniraster

 • 44

  7.3. Princip modularnogprojektiranja

  Slika 7.3.3. Shemarastera glavne (R1) i sekundarne (R2)konstrukcije

  n3M

  v2

  n1M

  v1

  v3

  n2M

  R1 R1

  R1

  R1

  R2 R2

  R2

  R2

  R2

 • 45

  7.3. Princip modularnogprojektiranja

  Slika 7.3.4. Projektiranje viekatne zgrade -armiranobetonski skelet

 • 46

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi

  Slika 7.4.1. Usporedba pravokutnog i kvadratnog tlocrta graevine

 • 47

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi

  Slika 7.4.2. Kompozicija oblika

 • 48

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi

  Slika 7.4.3. Slaganje volumena razliitihveliina

 • 49

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi- PRIMJERI ELINIH NOSIVIH SUSTAVA

  Sustavi stupova koji prolaze kroz cijelu visinu zgrade:

  1 Po pravilu se optereenja najkraim putem prenose sustavom stupova koji prolaze kroz cijelu visinu zgrade. To je najekonominiji oblik nosive konstrukcije.

  2 Na statiki sustav nema kod skeletnih konstrukcija , naravno, nikakvog utjecaja ako vanjski zidovi ne stoje jedan iznad drugoga

  Oslanjanje stupova3 Kada su katna polja poduprta u

  svojim uglovima

 • 50

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - PRIMJERI ELINIH NOSIVIH SUSTAVA

  4 Zahtjeva se gust raspored vanjskih stupova u gornjim katovima, a iroko razmaknut raspored u prizemlju.

  Preputeni katovi5 Kada katna polja nisu poduprta u

  svojim uglovima

  Objeene zgrade6 Kod objeenih zgrada se

  ostvaruje

 • 51

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - PRIMJERI ELINIH NOSIVIH SUSTAVA

  Stupovi na ivici zgrade7 Kada prizemlje ostaje slobodno

  od supova, a zgrada treba stati samo na svojim vanjskim stupovima

  Mostovske zgrade8 Optereenje zgrade se prenosi na

  daleko razmaknute vrste toke

 • 52

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - PRIMJERI ELINIH NOSIVIH SUSTAVA

  Kosi stupovi9 Kosi stupovi trebaju biti bono

  poduprti

  Zgrade sa vanjskim reetkama10 Reetka je tipian oblik nosivog

  sustava elinih konstrukcija. Izvana vidljive reetke utjeu na opi izgled zgrade

  Zgrade ukruene betonskom jezgrom11 elini skelet se esto

  ekonomino ukruuje betonskom jezgrom. Nain graenja odreuje i arhitekturu, ako je jezgra vidljiva izvana

  Cjevasta kua12 Visoke zgrade se efikasno

  ukruuju na nain da se vanjski zidovi formiraju kao kruta platna i povezuju u krutu cijev

 • 53

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - OSLANJANJE STUPOVA

  Optereenja stupova se po pravilu sprovode u neprekinutoj linijivertikalno na temeljno tlo. Prekidanje toka sila i njegovo bono voenje pomou leajnih nosaa je -veinom vrlo rasipniki izuzetak.

  U veini sluajeva je skretanje sila nezgodno rjeenje, pa je toupravo znak loeg usklaivanja izmeu projekta zgrade i koncepcije nosive konstrukcije. Za sluajeve gdje je ovakva mjera neizbjena, skicirane su neke mogunosti rjeenja:

  1 Ovo moe biti dominantna arhitektonska koncepcija, npr. kada zgrada podignuta od zemlje treba lebdjeti na tekom rotilju oslonjenom na mali broj povuenih stupova.

  2 Nema problema za oslanjanje lakog krovnog stupa na podvlaci, kada se u potkrovlju treba stvoriti vea prostorija bez stupova

  3 Ve je tee oslanjanje stupa visoke zgrade, kada on u gornjim katovima ima drugaiji poloaj nego u donjim. To se najbolje izvodi pomou reetkastog nosaa visine kata.

  4 Oslanjanje teko optereenih unutranjih stupova u prizemlju iziskuje velike trokove i visok, teak oslanjajui nosa. I ovdje se najvie predviaju reetkasti nosai visine kata, u koliko todoputa koritenje zgrade

 • 54

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - OSLANJANJE STUPOVA

  8

  Povlaenje stupova prizemlja5 u gornjim katovima stupovi stoje na

  nosivom zidu. U prizemlju oni slijede fasadu prizemlja koja se povlai. Stupove gornjih katova oslanjaju iznad prizemlja teki nosai koji prolaze popreno ispod itave zgrade.

  Vei razmaci izmeu stupova u prizemlju 6 Gornji katovi imaju gusto rasporeene vanjske stupove. U prizemlju je potreban vei razmak izmeu stupova. Stupovi gornjih katova oslanjaju se visokim nosaem. Ovaj veinom pun oslanjajui nosa treba biti naglaen u formiranju fasade kako bi se izbjegao dojam da gornji stupovi nemaju siguran oslonac

  7 Oslanjajui nosai mogu biti formirani kao reetkasti nosai visine kata (tehniki kat), jedan ekonomian nain da se premoste veliki razmaci izmeu stupova.

  8 Ako se oslanjajui nosa visine kata moe smjestiti samo u jednom od gornjih katova, tada meustupovi postaju vjealice, pa glavni stupovi, koji idu do temeljnog tla, moraju prenijeti sva optereenja.

  5

  6

 • 55

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - KONZOLNE PODNE KONSTRUKCIJE

  Mali prepusti nosive katne konstrukcije nastaju uvijek kada vanjski stup stoji na izvjesnom razmaku iza vanjskog zida.

  1 Kod kratkog prepusta, sama katnu ploa je preputena iznad ivine podvlake. Fasada se moe objesiti o stup, ili se oslanjati na katnu plou.

  2 Ako su stupovi vie povueni, moraju i leajni katni nosai biti preputeni. Konstrukcija fasade se obino oslanja na katove.

  3 Zgrada koja ima samo unutranje stupove i iji su katovi daleko preputeni, prua svu slobodu u oblikovanju vanjskog zida i u rasporeivanju pregradnih zidova. Pri tome se mora uzeti u obzir maksimalni progib kata i time nastalo pomicanje izmeu vanjskog zida i kata.

 • 56

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - KONZOLNE PODNE KONSTRUKCIJE

  4 Nosiva konstrukcija sastoji se od poprenih okvira ije preke imaju velike prepuste. Suglasno vanjskom optereenju smanjuju se visine konzolnih nosaa na krajevima. Vanjski zid je objeen na visokim i krutim reetkastim nosaima iznad krova. Stoga on ne sudjeluje u deformaciji katnih ploa za razliita optereenja. Njegovo vezivanje za katove zahtjeva briljivu obradu, kako bi se sauvala mogunost pomicanja, a usprkos tome sprijeio i prolaz zvuka.

  5 Podvlake sa zarubljenim poprenim presjekom su preputene s obje strane 4 ugaona stupa jezgra zgrade, i to, da bi se izbjeglo probijanje preputenih nosaa, naizmjenino u jednom i drugom pravcu. Dva kata ine jednu konstrukcijsku jedinicu, jer su ivini nosai na neoslonjenim stranama oslonjeni na donje parove nosaa ili su objeeni o gornje. Donji pojasevi preputenih nosaa su zbog ojaanja i zbog smanjenja maksimalnog progiba obloeni betonom.

 • 57

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - OBJEENE ZGRADE

  2

  1

  Kod objeenih zgrada sva optereenja se prenose preko jezgre zgrade. Jezgra se sastoji od eline konstrukcije, ili betona (klizna oplata). Vanjska katna optereenja vode se vjealicama prema gore i preko tekih preputenih nosaa prenose na jezgru. Tako u prizemlju nastaju vanjske zone bez stupova. Uske vjealice se lako mogu ukljuiti u konstrukciju vanjskog zida.

  1 etiri skroz prolazna u kvadratu rasporeena stupa formiraju zajedno sa glavnim nosaima katova etverostrani sustav katnih okvira. - Zgrada laboratorija u Hajdelbergu.

  2 Kvadratna osnova. Teki elini stupovi u u uglovima jezgre. Primanje vjetra katnim okvirima izmeu stupova jezgre. - Upravna zgrada Alpine Montan u Leobenu.

 • 58

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - OBJEENE ZGRADE

  3 Objeena zgrada sa kvadratnom osnovom i kvadratnom betonskom jezgrom. - Kancelarijske zgrade, Vancouver.

  3

 • 59

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - OKVIRNE ZGRADE

  Okvirne zgrade nemaju unutranje stupove. Sva optereenja se dovode vjealicama dovode tekih okvirnih preki. Optereenje od vjetra prihvaa se krutou okvira.

  1 Tri okvira imaju sanduasti presjek. Oni u dvije ravnine nose sanduastepodue nosae izmeu kojih su smjeteni popreni nosai na kojima su vjealicama objeeni katni nosai etiri kata. - Iranski paviljon Sveuilinog grada u Parizu.

  2 Prostor izmeu komunikacijskih tornjeva ima samo vanjske stupove. Katni nosai koji su postavljeni izmeu na rasponu 16,25 m vezani su po parovima sa reetkastim nosaima visini kata. Oni sa vanjskim stupovima formiraju vertikalne okvire za popreno ukruenje zgrade. Ostala ukruenja vertikalnim reetkama u tornjevima. -Hotel Radisson South u Mineapolisu.

  2

  1

 • 60

  7.4. Varijacije tlocrta i nosivi sustavi - MOSTOVSKE ZGRADE

  1 Visoka kola umjetnosti u Pasadeni/SAD je zgrada duga 263 m koja premouje jednu dolinu mostovskognosivom konstrukcijom raspona 58 m.

  2 Mostovska zgrada je raspona 84 m. Optereenje 12 katova donjeg, do sada izvedenog dijela nose, pomou vjealica, dva reetkasta nosaa visine 8,5 m i dva visea pojasa od I-profila. - Federalna rezervna banka u Mineapolisu/SAD.

  3 Dvoetana mostovska zgrada koja stoji na etiri stupa, kao proirenje iznad jedne postojee zgrade. -Nadgradnja ekog parlamenta u Pragu.

  2

  1

  3

 • 61

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi- STUPOVI U OBLIKOVANJU ZGRADE

  Proces projektiranja: - im je usvojena ideja o projektu zgrade u izabran nosivi sustav, slijedei zadatak u procesu projektiranja je

  razraivanje alternativa o rasporedu stupova. Jer, raspored stupova skeletne konstrukcije djeluje povratno na strukturu nosive konstrukcije, a time i na koncepciju cijele graevine. - Svaki graevinski materijal ima pri tome svoje osobne zakone- Ovo poglavlje treba projektantu dati ideje, pruiti pomo, dati spisak na to treba obratiti panju, da se daju

  kriteriji za usporeivanje alternativa.

  Stupovi kao sredstvo oblikovanja:- Dijelovi nosivog sustava razliito doprinose oblikovanju zgrade.

  - Nosiva meukatna konstrukcije je u opem sluaju sakrivena izmeu poda i plafona. I sistem za ukruenje esto nije povrnom posmatrau prepoznatljiv, naroito ako stupovi slue kao stupovi za ukruenje.- Ipak, stupovi su najee vidljivi i predstavljaju vano sredstvo oblikovanja. Pri tome stupovi koji se nalaze

  u okviru fasade (vanjski stupovi)imaju za oblikovanje mnogo vei znaaj nego stupovi u unutranjosti zgrade (unutranji stupovi).

  Stupovi u unutranjosti zgrade:- U halama za prijeme kod visokih zgrada njihove snane dimenzije ukazuju na veliinu optereenja zgrade

  koja lei na njima. esto oni djeluju zbunjujue i kod manjih prostorija, naroito stupovi u blizini prozora, kod velikih prostorija su unutranji stupovi, kada kvare slobodan pogled i nesmetano koritenje.

 • 62

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi- STUPOVI U OBLIKOVANJU ZGRADE

  Stupovi u vanjskoj arhitekturi:1 Kada u oblikovanju zgrade dominira sprijeda objeena fasada, stupovi kao element oblikovanja se ne

  pojavljuju.2 Stupovi mogu kod izgradnje vanjskog zida postati vano sredstvo oblikovanja i dati fasadi snano

  vertikalno ralanjivanje.3 Oni postaju karakteristika projekta, ako su izbaeni daleko ispred fasade ili ak da kao okvirna

  konstrukcija vidljivo nose zgradu.4 iroko razmaknuti, snani stupovi visokih zgrada pokazuju skupljenu silu velikog optereenja.

  5 Blisko rasporeeni, tanki stupovi daju fasadi izgled prozirne filigranske mree.

  Stupovi u uglovima:6 kod elinih konstrukcija esto se kod uglova zgrade javljaju problemi oblikovanja, jer su eline

  konstrukcije u osnovi jedan odreeni nain izgradnje, a stupovi uzdunih i poprenih strana imaju razliite funkcije i dimenzije.

 • 63

  7.4. Varijacije tlocrta raspored stupova- KATNO POLJE I RASTER STUPOVA

  Stupovi neke zgrade se u opem sluaju redaju po nekom rasternom sustavu. U rasternom polju stupova nalazi se jedno ili vie katnih polja. Treba se utvrditi koja konstrukcijska naela daju iz svojstava elinog skeleta optimalne odnose raspona katnih polja i rastera stupova.

  Kvadratna betonska ploa:1 Najjednostavniji oblik nosive katne konstrukcije je

  masivna, neralanjena betonska ploa.

  Pravokutno polje elinih nosaa:2 elina nosiva katna konstrukcija sastoji se od gornje

  ploe i leajnih nosaa. Za eline skeletne konstrukcije je karakteristino da katni nosai kao prefabricirani linijski elementi daju jednoznani pravac noenja pa se ploasti katni elementi podupiru ne etverostrano, ve dvostrano. Teina katne ploe treba biti to je mogue manja.

  Kvadratni raster supova:3 Kod betonskih konstrukcija daje se prednost

  kvadratnom rasteru, tako da se dobivaju kvadratna katna polja.

  4 Kod elinih skeletnih konstrukcija mogu je isti raspored stupova. Pri tome se kvadratna katna polja dijele na izduene elemente kata.

 • 64

  Pravokutni raster stupova kod elinih konstrukcija:5 Kod elinih konstrukcija katni nosai mogu sa malim poveanjem trokova dobiti vei raspon. Tada na slobodnoj povrini kata ima samo malo stupova. Do optimalnih konstrukcija se dolazi kada lako optereeni nosai ploe (nosai 1. reda), koji su najee spregnuti nosai, imaju vee raspone nego teko optereene podvlake (nosai 2. reda).6 Visoka vrstoa elika omoguuje vrlo vitke stupove. Ta je prednost u okviru vanjskog zida. Popreni presjek stupova postaje naroito mali, kada su oni postavljeni tako gusto da

  njihov meusobni razmak odgovara rasponu katne ploe.

  Odstupanja u rasternoj podjeli:Podjela katnih nosaa ne mora se poklapati sa podjelom stupova.

  7 Kod ovog primjera nalazi se svaki trei katni nosa sa podjelom stupova.8 Osi katnih nosaa mogu se takoer i pomaknuti izvan osi stupova. Kod toga se dobiva prednost da pored stupova preostaje prostor za vertikalne instalacijske ahte i da se kod elinog skeleta dobivaju konstrukcijska pojednostavljenja.

  Trokutasti raster stupova:9 Stupovi ne moraju biti u rasteru u oba pravca. U pravcu

  podvlaka mogu se rasporeivati proizvoljno. Na taj se nain dobiva velika sloboda u rasporeivanju stupova.

  7.4. Varijacije tlocrta raspored stupova- KATNO POLJE I RASTER STUPOVA

 • 65

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - RASPORED UNUTRANJIH STUPOVA

  Svojstvo eline konstrukcije da se lako i ekonomino mogu savladati veliki rasponi vodi do slijedeih alternativa u odnosu na raspored unutranjih stupova:

  1 Dvostrane zgrade - kod raspona veih od 15 m postaju katni nosai veliki, kako bi se maksimalni progib i vibracije ploe odrali u granicama.

  2 Kod irih zgrada sa dvije trake ne trai se da se sa obje strane hodnika postavi po red stupova, ve je dovoljan jedan red na jednoj strani sa nejednakim katnim rasponima.

  3 Tek kod vrlo irokih zgrada sa tri trake sa dva hodnika i jednom unutranjom zonom ekonomian je raspored sa dva reda unutranjih stupova, ukoliko i ovdje nije dovoljan jedan jedini red unutranjih stupova.

  4 Kod zgrada sa jednom centralnom jezgrom usvajaju se veinom iroke prostorije sa slobodnom dispozicijom bez unutranjih stupova izmeu vanjskih zidova i jezgre.

  1

  2

  3

  4

 • 66

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - PUT OPTEREENJA DO STUPA

  1 Masivna ploa bez nosaa prenosi optereenje najkraim putem neposredno na stupove.

  2 Katne nosae neposredno nose stupovi. Put sila je kratak, pa je time i konstrukcija ekonomina.

  3 Kod velikog rastojanja izmeu stupova u oba pravca prenose se optereenja katnog nosaa (1. reda) dodatnim nosivim elementima,podvlakama (2. reda) na stupove.

  4 Kod veoma velikih raspona glavni nosai preuzimaju optereenja od podvlaka, pa se tek sa njih prenosi na stupove. Put sila je dug.

  5 Probijanja ploa mogu prosjei red nosaa i primorati da se nosai prekinu. Optereenja nosaa se tada prenose umetanjem novih greda.

 • 67

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - RASPORED VANJSKIH STUPOVA

  Razmak stupova od vanjskog zida6 U razmatranje dolaze slijedee mogunosti:

  a) Stup stoji bez dodira sa vanjskim zidom slobodno u prostoru

  b) Stup stoji iznutra uz sam vanjski zidc) Stup zajedno sa vanjskim zidom formira jednu konstrukcijsku cjelinu

  d) Stup stoji izvana uz sam vanjski zid

  e) Stup stoji daleko ispred fasade bez kontakta sa njom

 • 68

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - KRITERIJI ZA RASPORED STUPOVA

  U priloenom sustavnom pregledu prikazana su djelovanja prethodno spomenutih kriterija na izbor rasporeda vanjskih stupova na bazi osam mogunosti kombiniranja.Tablini pregled saima sve kriterije koji su kod pojedinih rasporeda od utjecaja. Ako odgovor na pitanje ovisi od nekih drugih kriterija, odgovori su dani u zagradama.

  dadada-dadada-

  ---da(da)(da)(da)da

  dadada-dadada-

  ----dadada-

  --mala---velika-

  -------velika

  da(da)-dada(da)--

  -----(da)da-

  Kontakt sa vanjskim zidom?Fasadni stupii potrebni?Konstrukcija vanjskog zida utjee?Podjela vanjskog zida utjee? Veze unutranjeg zida utjeu?Veze sa vanjskom klimom?Potreba mjesta iza vanjskog zida?Potreba mjesta u prostoru?

  Nosiva konstrukcija

  Tip

  Raspored stupova

  Skuplje

  a

  irok

  b

  jeftinije

  dcbedc

  gust

 • 69

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - DALEKO POSTAVLJENI VANJSKI STUPOVI ISPRED

  ILI IZA NOSIVOG ZIDA

  Poloaj a

  1 Stup se nalazi iza vanjskog zida pomaknut unazad u unutranjost zgrade.

  Poloaj b

  2 Stup koji se nalazi izvan zgrade s njom je vezan samo podvlakama koje stre iz zgrade.

  1

  2

 • 70

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - DALEKO RAZMAKNUTI VANJSKI STUPOVI NA ILI U

  NOSIVOM ZIDU

  Poloaj c

  3 Stup se nalazi iza vanjskog zida. On je po pravilu sa tri strane iznutra zatien od poara.

  Poloaj d

  4 Stup je dio vanjskog zida. Unutranja strana ima po pravilu zatitnu oblogu protiv poara.

  3

  4

 • 71

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - DALEKO RAZMAKNUTI VANJSKI STUPOVI NA ILI U

  NOSIVOM ZIDU

  Poloaj e

  5 Stup se nalazi ispred vanjskog zida. Ako se zahtjeva zatitna obloga protiv poara, onda se vanjski sloj praktino vodi oko stupa.

  5

 • 72

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - GUSTO RASPOREENI VANJSKI STUPOVI

  Stupovi stoje gusto, njihov meusobni razmak odgovara irini katnog polja i irini prozora i fasadnih ploa. Oni se nalaze na fasadnom zidu ili u njemu.

  Poloaj c

  6 Stupovi se nalaze iza vanjskog zida. Oni su po pravilu sa tri strane iznutra zatieni od poara.

  6

 • 73

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - GUSTO RASPOREENI VANJSKI STUPOVI

  Poloaj d

  7 Stupovi formiraju sa zidom jednu konstrukcijsku cjelinu.

  Poloaj e

  8 Stup se nalazi ispred vanjskog zida. Ako se trai zatitna obloga protiv poara, onda se vanjski sloj izvodi praktino oko stupa.

  7

  8

 • 74

  7.4. Varijacije tlocrta - stupovi - VANJSKI STUPOVI NA UGLOVIMA ZGRADA

  elini skelet je kako je ve vie puta bilo izloeno sustavni nain graenja. Zbog toga nosiva konstrukcija i meukatna ploa nemaju na dva meusobno paralelna vanjska zida jednako oblikovanje. Razmaci izmeu stupova na uzdunoj i poprenoj strani zgrade su razliiti, a tada i optereenja poprenih presjeka stupova.

  Ugao zgrade kod daleko razmaknutih stupova (1 4) Ugao zgrade kod usko rasporeenih stupova (5 8)

 • 75

  7.4.Varijacije tlocrta - stupovi - VANJSKI STUPOVI NA UGLOVIMA ZGRADA

  Rjeenja detalja (9 13)

 • 76

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa ortogonalnim rasterom - ZGRADE SA GUSTO RASPOREENIM STUPOVIMA

  1 Nain graenja je pogodan za zgrade sa katnim povrinama velikih raspona u kojima se unutranji prostor, slobodan od stupova, moe proizvoljno koristiti, npr., za administrativne zgrade sa fleksibilnom podjelom katne povrine, 10 do 12 m iroke. Jednu dalje interesantnu primjenu ovaj nain graenja nalazi u konstrukcijama garaa.Konstruktivna visina katnih ploa ovisi o rasponu, a iznosi oko 35 do 70 cm.

  1

 • 77

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa ortogonalnim rasterom - ZGRADE SA GUSTO RASPOREENIM STUPOVIMA

  2 Ovim principom mogu se izvoditi i zgrade sa vie redova stupova. Redovi gusto poredanih unutranjih stupova nalaze se u zidovima hodnika. Kako i unutranji stupovi imaju male dimenzije, oni zahtijevaju malo prostora, ili mogu nestati u zidovima.Popreni zidovi se mogu u istoj konstrukciji vezati u svakoj osi stupova. Zbog fiksiranja redova unutranjih stupova ovaj sustav je naroito pogodan za graevine, kod kojih se, suglasno njihovoj namjeni ne oekuje neka promjena u raspodjeli prostora u podruju hodnika, npr., kod hotela ili kod krila bolnica sa krevetima.

  2

 • 78

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa ortogonalnim rasterom - ZGRADE SA DALEKO RAZMAKNUTIM STUPOVIMA

  Stupovi imaju u oba pravca velike meusobne razmake ime pravokutni raster stupova, sa velikim rasponima za katne nosae, a manjima za podvlake, daje ekonominu nosivu konstrukciju.

  1 Zgrada ima samo daleko razmaknute vanjske stupove. Izmeu njih su postavljene podvlake. Meukatni nosai prolaze preko cijele irine zgrade. Unutranjost zgrade je slobodna od stupova te se moe dijeliti na proizvoljan nain. Vrlo povoljan raspored stupova za administrativne i visokokolske graevine

  1

 • 79

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa ortogonalnim rasterom - ZGRADE SA DALEKO RAZMAKNUTIM STUPOVIMA

  2 Zgrada ima vie redova daleko razmaknutih vanjskih i unutranjih stupova. Izmeu vanjskih stupova postavljene su pune podvlake, izmeu unutranjih stupova reetkasti nosai. Meukatni nosai su takoer reetkasti nosai iste visine, a lee izmeu podvlaka.

  3 ire graevine mogu imati i etiri reda stupova. Oba unutranja reda stupova nalaze se s obje strane hodnika. Statiki bi bio dovoljan i jedan red stupova s jedne strane hodnika

  2

  3

 • 80

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa ortogonalnim rasterom - ZGRADE SA STUPOVIMA RASPOREENIM IZVANA

  GUSTO IZNUTRA NA VELIKOM RAZMAKU

  Kombinacija oblika nosivih konstrukcija kakve su prikazane na slijedeim slikama esto vode do prihvatljivih rjeenja. Gusto postavljenim vanjskim stupovima tedi se prostor i doputaju se pregradni zidovi u proizvoljnim osima meukatnih nosaa. Daleko razmaknuti unutranji stupovi olakavaju podjelu prostora. Preko podvlaka na njih se prenose optereenja meukatnih nosaa.

  1 Kod ove trobrodne graevine iroka raspodjela unutranjih stupova omoguuje kako velike prostorije, tako i podjelu na hodnike i male prostorije sa pregradnim zidovima kod osam vanjskih stupova.

  1

 • 81

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa ortogonalnim rasterom - ZGRADE SA STUPOVIMA RASPOREENIM IZVANA

  GUSTO IZNUTRA NA VELIKOM RAZMAKU

  2 Za ovu zgradu visine 100 m sa rasponom nosaa od 7 m bili su vanjski stupovi projektirani sa razmacima 1,8 m i poprenim presjekom 16 x 16 cm. Boni zidovi imaju samo dva nosiva stupa.

  3 Visoka kua sa ekscentrinom betonskom jezgrom. Stupovi prednje i bonih fasada su nosivi stupovi zgrade, stupovi zadnjeg zida nose samo fasadu. Izmeu jezgre i uglova zgrade dijagonalno su postavljene podvlake.

  2

  3

 • 82

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa ortogonalnim rasterom - NOSIVE KONSTRUKCIJE VELIKOG RASPONA

  Prostori velikih raspona mogu zahtijevati da se podvlake prihvate glavnim nosaima, tako da se dobivaju tri reda nosaa. Glavni nosai su teki puni ili reetkasti nosai.

  1 Tri reda nosaa lee jedan iznad drugog u ovoj meukatnoj konstrukciji velikog raspona. Glavni nosa ne dobiva optereenje neposredno od ploe.

  2 Gornji pojas glavnih reetkastih nosaa moe leati u istoj ravnini sa meukatnim nosaima ili kod krova leati sa ronjaama i primati dodatnu silu pojasa i naprezanje savijanjem.

  3 Glavni nosai i podvlake su reetkasti nosai istih visina. Meukatni nosai lee iznad vertikalnih punih tapova podvlaka. Konstrukcija koja tedi prostor katova velikih raspona i sa velikim optereenjem.

  4 Reetkasti glavni nosai formiraju krute okvire sa tekim stupovima hale. Reetkaste podvlake i krovni nosai su tipski elementi jednog graevinskog sustava. - Slobodno Sveuilite Berlin

  1

  2

  3

  4

 • 83

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa neortogonalnim rasterom- ZGRADE SA TROKUTASTIM RASTEROM

  I kod trokutastog rastera stupova meukatna polja se dijele redovima meukatnih nosaa i podvlaka tako da se za meukatne ploe dobiju dovoljno mali rasponi. Na primjeru jedne osnovne kole bit e prikazane etiri mogunosti voenja nosaa.

  1 Preko cijele osnove postavljen je pravokutni raster nosaa. 2 Podvlake i meukatni nosai su meusobno pod kutom od 60. 3 Meukatni nosai su postavljeni tako da idu okomito na vanjske zidove.

  4 Za elinu konstrukciju se usvaja trokutasti raster. Trokutasta polja su podijeljena zvijezdom nosaa. Visina trokutnog polja sa kosim kutom je mala, tako da za meukatnu plou nastaju krupni rasponi. Mogua je primjena prefabriciranih trokutastih betonskih ploa.

  1

  2

  3 4

 • 84

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa neortogonalnim rasterom- OKRUGLE GRAEVINE

  Graevine sa okruglim oblikom osnove vrlo su pogodne za izvoenje u eliku, jer imaju mnoge jednake dijelove koji se ponavljaju.

  Garana spirala1 Dvotrana spirala za dolazak i odlazak vozila.

  Rampe za dolazak i odlazak mijenjaju se po katovima.Stvarna konstrukcija spirale sastoji se samo od tri elementa: stupova, radijalnih nosaa i meukatnih ploa.

  2 Meukatna ploa je element spiralne povrine. Pravci AB i CD elementa ABCD povrine spirala lee horizontalno, a imaju visinsku razliku h.

  Administrativne zgrade3 Nosiva konstrukcija ove administrativne zgrade sa

  prstenastom osnovom noena je od vie grupa stupova koji su rasporeeni po koncentrinim krugovima. Vanjski stupovi su vjealice. U krunom unutranjem prostoru nalazi se vertikalna komunikacija. Vertikalno ukruenje sprovodi se parovima unutranjih stupova koji su spregnuti sa reetkama. Ploe se sastoje od betonskih talpi (prefabricirane tanke ploe).

  1

  2

  3

 • 85

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa neortogonalnim rasterom- ZGRADE SA RAVNIM KATOVIMA

  Masivna meukatna ploa gore i dolje ravna koju bez elinih nosaa neposredno nose elini stupovi, moe imati samo mali ili srednje raspone (6 do 10 m). Ploa ima debljinu 20 do 40 cm. Ravnim izglednom masivne meukatne ploe uteuje se objeeni plafon.Ova jeftina meukatna konstrukcija pogodna je za stambene zgrade, domove, hotele, i ostale graevine sa malo instalacija. Meukatne ploe mogu zbog utede na teini imati uplje prostore. Mogue su rebraste ili kasetne ploe.

  1 Ovaj sustav je naroito pogodan za izgradnju prema postupku Liftslab: meukatne ploe se betoniraju jedna preko druge na najniem nivou, a svaka ploa predstavlja oplatu za onu iznad sebe. Meuslojevima se sprjeava prianjanje. U prethodno predvienim otvorima postavljaju se elini stupovi koji idu kroz vie katova. Ploe se diu jedna za drugom u svoje konane poloaje pomou centralno upravljanog ureaja za dizanje koji je postavljen na gornjim krajevima stupova.

  1

 • 86

  7.4. Varijacije tlocrta graevine sa neortogonalnim rasterom- ZGRADE SA RAVNIM KATOVIMA

  Sistem ravnih meukatova sa elinim gljivama

  2 Primjena za viekatne graevine svih vrsta, ne samo za katove iznad zemlje, ve i za temelje i za suterenske katove

  3 Detalj eline gljive, za vie detalja

  2

  3

 • 87

  7.5. Konceptualno projektiranje

  SIGURNOSTSIGURNOST

  UKLOPLJENOST U OKOLI

  UKLOPLJENOST U OKOLI

  ESTETIKAESTETIKA

  EKONOMSKA PRIHVATLJIVOST

  EKONOMSKA PRIHVATLJIVOST

  RACIONALNO DIMENZIONIRANJE

  RACIONALNO DIMENZIONIRANJE

 • 88

  7.5. Konceptualno projektiranje

  FUNKCIONALNO PROJEKTIRANJEFUNKCIONALNO PROJEKTIRANJE

  KONSTRUKCIJSKO PROJEKTIRANJE

  KONSTRUKCIJSKO PROJEKTIRANJE

  KONCEPTUALNO PROJEKTIRANJEKONCEPTUALNO PROJEKTIRANJE

 • 89

  7.5. Konceptualno projektiranje

  Detalji eline konstrukcije koji nisu lijepi niti konstrukcijski korisni

 • 90

  7.5. Konceptualno projektiranje

  RELIGIJARELIGIJA

  ZNANOSTZNANOST

  TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA

  POKUSPOKUS

  PRORAUNPRORAUN

  POKUS I POKUS I PRORAUNPRORAUN

 • 91

  7.5. Konceptualno projektiranje

  IZVOR IDEJAIZVOR IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJA

  produktivnostproduktivnost

  industrijaindustrijapokusi na

  velikim uzorcima

  pokusi na velikim

  uzorcima

  praksapraksa

  Joseph Paxton

 • 92

  7.5. Konceptualno projektiranje

  IZVOR IDEJAIZVOR IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJA

  djelovanje lukadjelovanje luka

  imaginacijaimaginacijaproraunproraun

  pokuspokus

  Isambard K. Brunel

 • 93

  7.5. Konceptualno projektiranje

  IZVOR IDEJAIZVOR IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJA

  religijareligija

  prirodni principiprirodni principi

  pokuspokusvjetina obrtnikavjetina obrtnika

  Antonio Gaudi

 • 94

  7.5. Konceptualno projektiranje

  IZVOR IDEJAIZVOR IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJA

  tehnologijatehnologija

  estetikaestetikapokuspokus

  praksapraksa

  Fritz Leonhardt

 • 95

  7.5. Konceptualno projektiranje

  IZVOR IDEJAIZVOR IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJA

  geometrija hiparageometrija hiparamodernizammodernizam

  intuicijaintuicijapraksapraksa

  Felix Candela

 • 96

  7.5. Konceptualno projektiranje

  IZVOR IDEJAIZVOR IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJASREDSTVO

  RAZVOJA IDEJA

  prirodni principiprirodni principitlaktlak

  pokuspokuspraksapraksa

  Heinz Isler

 • 97

  7.6. Proraun konstrukcija

  PREDNAPINJANJE

  BETONSKE KONSTRUKCIJE

  ELINE KONSTRUKCIJEDRVENE KONSTRUKCIJE

  "TENSEGRITY" KONSTRUKCIJE

  ) NE BEZ INENJERA! Princip prednapinjanja

 • 98

  7.6. Proraun konstrukcija

  SUSTAVMATERIJALMATERIJAL

  KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

  FORMAFORMA

  TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA

  DJELOVANJADJELOVANJA

  OGRANIENJA

  Princip prednapinjanja Parametri za proraun prednapetih konstrukcija

 • 99

  7.6. Proraun konstrukcija

  MATERIJAL , FORMAKONCEPTUALNI PARAMETRI

  ue 1

  ue 2

  AA BB

  CCDD

  M

  AA BB

  CCDD

  Miznalaenje oblika

  form finding

  Princip prednapinjanja FORM FINDING

 • 100

  7.6. Proraun konstrukcija

  MATERIJAL

  KONCEPTUALNI PARAMETRI

  FORMA

  Eiduine L0ipovrine Ai

  E1 > E2 A1 > A2 L01 < L02

  Princip prednapinjanja FORM FINDING

 • 101

  A) MATERIJAL KRUT U TLAKU

  KONCEPTUALNI PARAMETRI:

  7.6. Proraun konstrukcija

  MATERIJALSILE

  Odnos prednapinjanja i krutosti

 • 102

  KONCEPTUALNI PARAMETRI:

  7.6. Proraun konstrukcija

  MATERIJALSILEFORMA

  B) MATERIJAL KRUT U VLAKU

  Odnos prednapinjanja i krutosti

 • 103

  C) MATERIJAL KRUT U VLAKU I TLAKU

  TENSEGRITY KONSTRUKCIJE

  7.6. Proraun konstrukcija

  KONCEPTUALNI PARAMETRI:

  MATERIJALSILE

  FORMAKONSTRUKCIJA

  Odnos prednapinjanja i krutosti

 • 104

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 105

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 106

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 107

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 108

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 109

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 110

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 111

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 112

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 113

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 114

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 115

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 116

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 117

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 118

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 119

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 120

  7.7. Primjeri prednapetih konstrukcija

 • 121

  7.8. Proraun konstrukcija - mostovi

  41,238,2

  37,3

  25,3

  13,9

  28,0

  7,18,5

  5050

  4040

  3030

  2020

  1010

  00

  zgradezgrade

  projektiranjeprojektiranje izgradnja koriizgradnja koritenje ostalotenje ostalo

  mostovimostovi

  UZROCI OTEENJA KOD MOSTOVA I ZGRADA

  Robustnost kod mostova

 • 122

  7.8. Proraun konstrukcija - mostovi

  PREVENTIVNE MJERE ZA IZBJEGAVANJE NEELJENIH UDARA

  ISKLJUUJE SE NEPREDVIDIVO OTKAZIVANJE

  'POVOLJNO' REAGIRANJE KONSTRUKCIJE

  MALA ODSTUPANJA U PRORAUNU NISU UZROK NEPROPORCIONALNO VELIKIH OTEENJA

  UDARI RASPROSTRANJENI PO LOKACIJI I INTENZITETU

  Robustnost kod mostova

 • 123

  REDUNDANTNOST

  SPRJEAVANJE OTKAZIVANJA

  STABILIZIRANJE SUSTAVA

  DUKTILNOST

  MONOLITNI NAIN GRAENJA

  DEFORMABILNOST

  ISPUNJENJE KRITERIJA U FAZI PROJEKTIRANJA:

  Robustnost kod mostova 7.8. Proraun konstrukcija - mostovi

 • 124

  RJEAVANJE DETALJA I TOK NAPONA

  KOMPAKTNI KONSTRUKCIJSKI OBLIK

  ZAMJENJIVOST

  PRILAGODLJIVOST

  ODSTUPANJA PRILIKOM IZRADE

  Robustnost kod mostova

  ISPUNJENJE KRITERIJA U FAZI PROJEKTIRANJA:ISPUNJENJE KRITERIJA U FAZI PROJEKTIRANJA:

  7.8. Proraun konstrukcija - mostovi

 • 125

  Robustnost kod mostova 7.8. Proraun konstrukcija - mostovi

 • 126

  7.9. Proraun konstrukcija- optimalizacija

  vanjsko oslanjanje vanjsko oslanjanje i dizanje uz pomoi dizanje uz pomo

  stupovastupovadizanje dizanje pomopomou u kablovakablova

  sustav sustav hidraulihidraulinog nog

  podizanjapodizanja

  Optimalizacija oblika konstrukcije imitiranjem prirode

 • 127

  Optimalizacija oblika konstrukcije imitiranjem prirode

  7.9. Proraun konstrukcija- optimalizacija

 • 128

  Konceptualno projektiranje -generiranje sferinih ploha

  7.9. Proraun konstrukcija- optimalizacija

 • 129

  Konceptualno projektiranje -generiranje sferinih ploha

  7.9. Proraun konstrukcija- optimalizacija

 • 130

  Konceptualno projektiranje -generiranje sferinih ploha

  7.9. Proraun konstrukcija- optimalizacija

 • 131

  7.10. Eksperimenti i modeli

  NAJBOLJE ULAGANJE U GRAENJE JE NOVAC ULOEN U MODELE

  MALI JEDNOSTAVNI MODELI ESTO DAJU VIE ODGOVORA NEGO TO SE PITANJEM ELJELO DOBITI.

  Michelangelo

  Heinz Isler

 • 132

  7.11. Primjeri iz prakse

  11 UVJETA NATJEAJA

  PODLOGEZA PRISTUP

  KONCEPTUALNOM PROJEKTIRANJU

  Konceptualno projektiranje pjeakog mosta u Japanu

  PRVA NAGRADA - STUDENTI

 • 133

  7.11. Primjeri iz prakse

  NATJEAJ ZA MOST U HONG-KONGU

  Konceptualno projektiranje mosta u Hong Kongu

 • 134

  7.11. Primjeri iz prakse

  VELIKI BROJ STUPOVA

  VELIKI BROJ ZATITA STUPOVA VELIKI BROJ ZATITA STUPOVA -- BLOKADA DIJELA RIJEKEBLOKADA DIJELA RIJEKE

  A Konceptualno projektiranje mosta u Hong Kongu

 • 135

  7.11. Primjeri iz prakse

  LUK ULAZI U SLOBODNI PROFIL RIJEKE

  NEMA PRIRODNOG OSLANJANJA ZA PREUZIMANJEHORIZONTALNE SILE LIJEVE TEMELJNE STOPE

  B Konceptualno projektiranje mosta u Hong Kongu

 • 136

  7.11. Primjeri iz prakse

  PRESKUPO RJEENJE

  RASPON OD 900 METARA PREMALI ZA VISEI MOST

  C

  VELIKI PROTUTERETI NA KRAJEVIMA

  Konceptualno projektiranje mosta u Hong Kongu

 • 137

  7.11. Primjeri iz prakse

  RASPON OD 900 METARA - SVJETSKI REKORD U ONO DOBA

  D

  NEEKONOMINO RJEENJE

  Konceptualno projektiranje mosta u Hong Kongu

 • 138

  7.11. Primjeri iz prakse

  PREVELIKA VISINA STUPA

  E

  NEEKONOMINO RJEENJE

  Konceptualno projektiranje mosta u Hong Kongu

 • 139

  7.11. Primjeri iz prakse

  NAJBOLJE RJEENJE

  F Konceptualno projektiranje mosta u Hong Kongu

 • 140

  7.11. Primjeri iz prakse Konceptualno projektiranje stambenih jedinica

 • 141

  7.11. Primjeri iz prakse Konceptualno projektiranje stambenih jedinica

 • 142

  7.11. Primjeri iz prakse Konceptualno projektiranje stambenih jedinica

 • 143

  7.12. Izbor nosive konstrukcije elina ili armiranobetonska

  7.12.1.

  7.12.1.)

 • 144

  7.12. Izbor nosive konstrukcije elina ili armiranobetonska

  Tablica 7.12.1.

 • 145

  7.12. Izbor nosive konstrukcije elina ili armiranobetonska

  Slika 7.12.1. Optimalni raspon ploe

  Slika 7.12.2. Optimalni rasponi sekundarnih nosaa meukatne konstrukcije

  Slika 7.12.3. Podruja primjene betona i elika u ovisnosti rastera stupova

  7.12.2.

  7.12.3

 • 146

  7.12. Izbor nosive konstrukcije elina ili armiranobetonska

  Slika 7.12.4.

  Usporedba razliitih konstrukcijskih sustava s jednakim momentom savijanja potpune plastinosti Mpl = 910 kNm

  7.12.4.

 • 147

  NAPORA LINOSTI,NAPORA LINOSTI,

  SVAKO GRADITELJSKO OSTVARENJE REZULTAT JESVAKO GRADITELJSKO OSTVARENJE REZULTAT JE

  A TO NI JEDNA KOLA NEE DATI.A TO NI JEDNA KOLA NEE DATI.

  DARA,DARA,KREATIVNOG POTENCIJALA,KREATIVNOG POTENCIJALA,