Click here to load reader

6. del: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 6. del: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

PowerPoint-presentasjon16. junij 2021
PROGRAM IZOBRAEVANJE – KREPITEV LOVEŠKIH VIROV
Informiranje in komuniciranje
Informiranje in komuniciranje
• Obvešati splošno javnost o prispevku finannih mehanizmov k naslednjim dvema
glavnima ciljema:
upravienkami.
Namen
• Ozavešanje in informiranje splošne javnosti o finannem prispevku in vlogi drav
donatoric.
• Upoštevanje trenutnih epidemioloških razmer in ukrepov za varno in
odgovorno izvedbo projekta.
• Nartovanje aktivnosti na nain, da so izvedljive tako v obiajnih kot izrednih
razmerah.
• Prilonosti:
• Strategija in vsebina ukrepov informiranja (aktivnosti, orodja, asovni okvir)
• 3 informacijske aktivnosti (vkljuno z uvodnim in/ali zakljunim dogodkom) ali 2
informacijski aktivnosti za projekte, ki prejmejo manj kot 500.000 EUR sredstev.
• Spletna stran (oz. podstran) ali aktivni profil na drubenih omrejih (informacije o
projektu, napredku, dosekih in rezultatih, bilateralnem sodelovanju, kontaktna
oseba).
• Logotip SVRK
• Logotip projekta
• Barve
Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Fleksibilnost: Sodelujemo skupaj za zeleno Evropo. Sodelujemo skupaj za konkurenno Evropo. Sodelujemo
skupaj za vkljuujoo Evropo. Sodelujemo skupaj za zeleno in konkurenno Evropo. Podobne variacije.
Standardna besedila in navedba podpore
NORVEŠKI FINANNI MEHANIZEM FINANNI MEHANIZEM EGP
• Standardno besedilo
• Navedba podpore
• Standardno besedilo
• Navedba podpore
• Nosilec programa
@EEANorwayGrants
#EEANorwayGrantsSlovenia
#EEANorwayGrants
#EEAGrants
#NorwayGrants
#EEAGrantsSlovenia
#NorwayGrantsSlovenia
#ClimateProgramme
#EducationProgramme
in/ali video gradivom.

Search related