of 10/10
44.1 Pádové otázky Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Dana Brádková Kdo, co? Oslovujeme, voláme (o) Kom, čem? Koho, co? Kým, čím? Komu, čemu? Koho, čeho?

44.1 Pádové otázky

  • View
    60

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura. Kdo, co?. Komu, čemu?. 44.1 Pádové otázky. Oslovujeme, voláme. Koho, co?. Koho, čeho?. Kým, čím?. (o) Kom, čem?. Autor: Dana Brádková. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 44.1 Pádové otázky

Snmek 1

44.1 Pdov otzkyElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Autor: Dana Brdkov

Kdo, co?Oslovujeme, volme(o) Kom, em?Koho, co?Km, m?Komu, emu?Koho, eho?

Vte, kdo zpsobuje angnu, chipku, nebo netovice?

1Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.2 Co u v? Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Zahrada, zahrady, zahrad, zahrado, zahrad, zahradch jsou rzn tvary jednoho slova zahrada. Tvary slova se od sebe li zakonenm - zahrada, zahrady , zahrad , zahrado , zahradch.Pozor! Rozliujte:tvary slova slova pbuznvoda, vody, vodu, vod, voda - vodn, vodk, vodovod, vodou, vodami vodnka, vodrnaRozdl slova do dvou sloupc:listy, listov, lstky, listu, list, list, liste, bezlist, listem, listnattvary slova list slova pbuzn se slovem list

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

2Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy?Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Tvary podstatnch jmen se mn podle pd.Pdy urujeme podle pdovch otzek. etina m sedm pd.Pdov otzky:pd kdo? co? k koka auto pd (bez) koho? eho? kon koky autapd (ke) komu? emu? koni koce autupd (vidm) koho? co? kon koku autopd oslovujeme, volme koni! koko! auto!pd (o) kom? em? koni koce autupd (s) km? m? konm kokou autem

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

3Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.4 Co si ekneme novho?Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Pozor na 2. pd koho? eho? a 4. pd koho? co? - asto se pletou.Spoj sprvn tvary podstatnho jmna s pdem.Zapomnl jsem napsat kol.Pijeli jsme z Prahy. 2. pd koho? eho?Zavolej na Milana.Bez prce nejsou kole.Zeptali jsme se Milana. 4. pd koho? co? Na babiku se moc tm.Zahrajeme si na babu.Do koly jsme pili vas.

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

4Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.5 Procvien a pkladyElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Ke kadmu podstatnmu jmnu vyhledej pdovou otzku a uri pd.o Palekovi __________________ piel bez erta ___________________podej mi tuku ________________ piletly vlatovky ________________otevi okno ___________________ plaval v moi ____________________na komn ____________________ vyletl z hnzda __________________Karolnko ____________________ piel s kamardy _________________musel k arodjnici ______________ balnek uletl ____________________pite perem ___________________ unikl smrti ____________________

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

5Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.6 Nco navc pro ikovnElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Uri pdovou otzku a pd vech podstatnch jmen ve vtch napi nad n.Bylo po przdninch. Ka la poprv do koly. Postavila se k vratm a ekala, a se sejdou dti a kolnk jim oteve. Kytku pro pan uitelku chovala v nru jako panenku.Vyel kolnk a mhouil oi do slunka. Ko, co tak brzo? Aby mi nezvadla kytka, ekla Ka. Ta zvadne bez vody stejn ped kolou jako doma, zasml se kolnk.Dej slovo list do sprvnho tvaru a uri pd:Na podzim vechny .............. ze stromu opadaj. Snad na kadm .................. byla beruka. Hrac karty maj 108 ............... . Odtrhni dal .................. z kalende. Krlci si pochutnvali na .................... pampeliky. Kolik ................ m tato kniha? Vtr si pohrval s ....................... .

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

6Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.7 CLILElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

pdpdpdpdpdpdpd okno - windowdm bez okna - the house without the windowpostavit se k oknu - stand to the window zavi okno - close the window okno! - window! sedt na okn - sit on the windowlavika pod oknem - the bench under the window

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

,7Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.8 Test znalostSprvn odpovdi: 1. Kolik pd m etina?dn pd7 pd10 pd15 pd3. Uri pd podstatnho jmna: na vtvi.6. pd4. pd3. pd7. pd2. Podle eho urujeme pdy?podle koncovkypodle vtypodle pdovch otzekodhadneme4. Dej do 3. pdu podstatn jmno eky.ekekouekamiekmbcad

Test na znmkuElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

8Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.9 Pouit zdroje, citaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

1. Obrzky z databze klipart.Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

9Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.10 AnotaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

AutorDana BrdkovObdob01 06 /2013Ronk3. ronkKlov slovapdov otzkyAnotacePrezentace popisujc zkladn uivo o pdovch otzkch.Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

10Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace