of 10/10
44.1 Vikingové Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 příspěvková organizace Dějepis Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová Vikingové Severští mořeplav il jako první Ameriku skutečně Kryštof Kolumbus roku 1492? Slyšel/a jsi někdy pojmy Valhala, Ódin, Thór, Freya? K čemu mohly sloužit tzv. runy? Víš, po kom nese území Normandie své jméno?

44.1 Vikingové

  • View
    84

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis. Objevil jako první Ameriku skutečně Kryštof Kolumbus roku 1492?. 44.1 Vikingové. Víš, po kom nese území Normandie své jméno?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 44.1 Vikingové

Snmek 1

44.1 VikingovElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

Autor: Mgr. Zuzana Kadlecov

VikingovSevert moeplavciObjevil jako prvn Ameriku skuten Krytof Kolumbus roku 1492?Slyel/a jsi nkdy pojmy Valhala, din, Thr, Freya?K emu mohly slouit tzv. runy?V, po kom nese zem Normandie sv jmno?

1Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace 44.2 Co ji vme?Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

KDO BYLI VIKINGOV?pirtiNorman(Francie)Varjagov(Rus, Byzanc)moeplavcivlencipvod:Skandinviesevern vtev Germnmui ze Severu

2Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace 44.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy?Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

Zejmna mezi 8. 11. st. podny loupeiv vpravy do okolnch zem: na zpad po moi, na vchod po ekch do evropskho vnitrozem.Dvody:pelidnn nedostatek zemdlsk pdyspory mezi vdciobchod K plavb uvny oteven lod s malm ponorem a bez palub na pdi vyezna hlava draka = drakary.Spolenost - 3 stavy: 1. nesvobodn otroci 2. svobodn rolnci, emeslnci a vlenci 3. lechta = jarlov- nade vemi: krl volen lechtou omezovan moc thingu (shromdn svobodnch mu)- vznamn postaven eny

3Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace 44.4 Co si ekneme novho?Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

Smry expanze:do Anglie, Skotska, Irska, na pobe Atlantiku, do Stedomo (kmeny dnsk) 911 vznik Normandie 2. na vchod do Ruska (vdsk kmeny) od Baltu a k Dnpru a Volze od severu na jih do ernho moe a Byzance ovldnut Novgorodu Rurikovci3. na zpad (norsk kmeny) osdlen Islandu, Grnska a beh Severn Ameriky (kolem r. 1000)4Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace 44.5 Procvien a pkladyElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

Invaze do Anglie na ilustraci z 12. st.Dnsk toky na Britsk ostrovy odrazil a .. (871-900), kter k obran sjednotil kmeny a .. . Tak vznikla Anglie, prvn siln stt na Britskch ostrovech s vysplou sprvou i kulturou. V polovin 11. stolet zeslily toky .. pes kanl a vyvrcholily ovldnutm zem vvodou z Normandie .. . V bitv u roku 1066 porazil Vilm . krle Haralda a nechal se korunovat krlem Anglie. Pikzal obyvatelstvu platit do krlovsk pokladny .. . (Poprv v Evrop k tomu elu byla pda sepsna.) V tto dob krl a jeho druina mluvili , zatmco ostatn uvali utvejc se anglitinu.Dopl do textu vynechan pojmy ve sprvnm tvaru.Vilm, La Manche, Norman, Alfrd Velik, francouztina, Hastings, dvky z pdy, Anglov a Sasov, anglosask.

Vilm Dobyvatel5Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace 44.6 Nco navc pro ikovnElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

Vikingov nenosili dnou uniformu tak, jako je tomu v dnench armdch. Kad Viking si musel svou vstroj zajistit sm. Vtina vikingskch vlenk si mohla dovolit jen obyejn zbran a koen brnn. To bylo navreno tak, aby pi boji nepekelo a umoovalo snadn pohyb. Souasn chrnilo bojovnka proti ranm neptele a pm. Bohat Vikingov mli bohat zdoben mee a kvalitn drtn brnn. Ta byla ovem tk a jejich vroba trvala dlouho. Typick vikingsk vlenk nosil krtk koen kabt, kter byl tepl a tuh. Pod nm ml obleenu vlnnou nebo lnnou tuniku, velmi asto zdobenou. Na nohou ml vlnn ponoky a boty z koz nebo telec ke. Pro tst nosili na krku etzek s Throvm kladivem.

Doke podobnm zpsobem popsat vstroj nap. pravkho lovce, kickho vlenka, bojovnka v 1. svtov vlce apod.?6Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace44.7 CLIL (Vikings)Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace History

The term Viking is customarily used to refer to the Norse (Scandinavian) explorers, warriors, merchants and pirates, who raided, traded, explored and settled in wide areas of Europe and the North Atlantic islands from the late 8th to the mid-11th century.These Norsemen used their famed longships to travel as far east as Constantinople and the Volgo River in Russia, and as far west as Iceland, Greenland and Newfoundland and as far south as Al-Andalus. This period of Viking expansion known as the Viking Age forms a major part of the medieval history of Scandinavia, Britain, Ireland and the rest of Europe in general.

7Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace 44.8 Test znalostSprvn odpovdi:Vikingov pochzej:

a/ z Balknskho poloostrova.b/ z Pyrenejskho poloostrova.c/ ze Skandinvskho poloostrova.d/ z Apeninskho poloostrova. Norsk kmeny se vydvaly:

a/ na vchod do vnitrozem Evropy.b/ na zpad k Islandu, Grnsku, S Americe.c/ na jih k behm Afriky.d/ do Stedomosk oblasti.

Dopl: Ve Francii byli Vikingov znmi jako . a roku . zde zaloili vlastn stt.

a/ Varjagov, 1000b/ Norman, 1000c/ Varjagov, 911d/ Norman, 911Jak se nazvaly vikingsk lod?

a/ drakaryb/ trakaryc/ galeonyd/ karavely

cdba

Test na znmkuElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

8Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizaceElektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

44.9 Pouit zdroje, citaceH. Mandelov, E. Lunetov, I. Pazkov: Djiny stedovku a potk novovku, Dialog, Liberec 2002.F. apka, J. Lunerov: Djepis I. Nmty pro tvoivou vuku, Scientia, Praha 2008.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cartenormandie2.PNGhttp://api.ning.com/files/6Z*tOTzQk7dMZ8BJSnpUx2noFNNQWgwZ7TGa9ZTi4zBUn64wylHIK1grvboLXe5O4nrBbk4gSOwR22I8B8gDFqWU1k9mIHur/vikings.jpghttp://www.atarot.cz/clanky/Runy/runy_obrazky/futhark.jpghttp://i30.tinypic.com/24cv1n9.jpghttp://www.treking.cz/mapy/skandinavie.gifhttp://www.viking-mythology.com/images/The_Vikings_were_all_dirty_wild_looking_people.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Territories_and_Voyages_of_the_Vikings_blank.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dobyvatel.jpghttp://vikingove.mysteria.cz/images/zbrane/kopi.jpghttp://vikingove.mysteria.cz/images/zbrane/stit-2.jpghttp://vikingove.mysteria.cz/images/zbrane/kozena-helma.jpghttp://vikingove.mysteria.cz/images/zbrane/mec.gifhttp://vikingove.mysteria.cz/images/zbrane/vikingsky-valecnik.gifhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wikinger.jpghttp://www.gamepark.cz/articles/00/15/53/WFHLLVOK.jpghttp://img.aktualne.centrum.cz/90/2/900274-drakkar-vikingove.jpgAutorMgr. Zuzana KadlecovObdob07 12/2011Ronk6. ronkKlov slovaVikingov, smry expanzeAnotacePrezentace popisujc Vikingy, jejich spolenost a smry expanze.Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis

44.10 Anotace