4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

Embed Size (px)

Text of 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  1/15

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUEKONOMI RUMAH TANGGA

  TINGKATAN 1

  BULAN MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN PBS CATATAN

  JANUARI

  1

  01/0102/01PENGURUSAN KELAS PENERANGAN PBS TINGKATAN 1

  01.01.2014

  Tahun Baru

  2

  05/0109/01

  1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

  1.1Organisasi bengkel dan keselamatan

  a. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan

  Aras 1

  Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasibengkel

  Mengamalkan langkah keselamatan3

  12/0116/01

  1.2Organisasi bengkel dan keselamatan

  b. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan

  Aras 1

  Mengamalkan langkah keselamatan

  B1 D1 E1

  Menyatakan empatamalan 4M

  B2 D1 E1

  Menerangkan duaamalan 4M

  14.01.2014

  Maulidurrasul

  17.01.2014

  Thaipusam

  4

  19/0123/01

  1.3Reka bentuk dan Penghasilan Projek

  a. Pengenalan reka bentuk dan teknologi

  Aras 1

  Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologib. Faktor reka bentuk

  Aras 1

  Menyatakan faktor utama reka bentukB1 D2 E1

  Menyatakan empatfaktor utama reka

  bentuk

  SMK TAN SRI OSMAN MOHD SAAT

  JALAN PONTIAN JOHOR BAHRU, 82000 PONTIAN JOHOR

  KOD SEKOLAH : JEA 6012

  TEL/FAX : 07 6868494 / 07 6868495

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  2/15

  c. Jenis bahan dan pengikat

  Aras 1

  Mengenalpasti saiz dan sifat bahanMenyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahanMengenalpasti jenis dan saiz pengikat

  a. Paku kepala ratab. Paku panelc. Skru kepala benamd. Skru kepala bulate. Glu PVAf. Glu sentuh

  Mengenalpasti cara penggunaan pengikat5

  26/0130/01

  d. Alat tangan dan mesin

  Aras 1

  Mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan*Mengenal pasti nama dan fungsi mesin

  - mesin gerudi mudah alih

  - mesin gerudi lantai

  Mengenal pasti bahagian utama mesin- Bindu

  - Rahang

  - Suis penghidup

  - Motor

  Mengguna dan menyelenggara mesin

  B1 D2 E2

  Menyatakan tujuhalatan tangan

  termasuk mesin

  B2 D2 E1

  Menerangkan limaalatan tangan

  termasuk mesin dari segi fungsinya

  31.01.2014

  Tahun Baru Cina

  FEBRUARI

  6

  03/0206/02

  e. Proses

  i. Lukisan projekAras 1

  Membuat lakaran reka bentukMemilih lakaran yang paling sesuaiii. Pembinaan

  Aras 1

  Mengenal pasti proses mengukur, menanda danmemotong

  Mengenalpasti cara membentuk dan mencantum

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  3/15

  Menyatakan kaedah membina dan mencantumbahagian projek

  iii.KemasanAras 1

  Mengenalpasti alat dan bahan kemasan yangsesuai

  Membuat kemasan7

  09/02

  13/02

  f. Reka bentuk projek

  i.Pernyataan masalah atau keperluanAras 1

  Mengenalpasti masalah atau keperluan yanghendak diselesaikan

  Mengumpul maklumat dan data8

  16/0220/02

  Menyenaraikan pebagai alternatif penyelesaianmasalah dalam bentuk lakaran bebas

  B3 D1 E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujuk

  pernyataan masalah

  B4 D1 E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujuk

  pernyataan masalah mengikut prosedur

  (prosedur : Lakaran mesti menggunakan

  pensel tanpa menggunakan pembaris)

  B5 D1 E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujuk

  pernyataan masalah dengan daya usaha

  daya usaha : Lakaran mesti:

  i.Kemas Boleh menggambarkan ideayang dihasratkan

  ii.BersihB6 D1 E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujuk

  pernyataan masalah dengan nilai

  tambah

  nilai tambah : Perkembangan idea mesti

  ditunjukkan dalam lakaran:

  i. Lakaran 1 - idea asal

  ii. Lakaran seterusnya - ada

  perkembangan idea

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  4/15

  9

  23/0227/02

  ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian

  projek (sambungan)

  Aras 1

  Menyediakan jadual kerjaMembina projek berdasarkan lukisan kerja yang

  dipilih

  Menguji dan menilai projekMengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil

  yang lebih berkualiti

  MAC

  10

  02/0306/03

  ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian

  projek (sambungan)

  Aras 1

  Membina projek berdasarkan lukisan kerja yangdipilih

  Menguji dan menilai projekMengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil

  yang lebih berkualiti

  11

  09/0313/03

  iii. Pendokumentasian

  Aras 1

  Mengumpulkan dan merekodkan maklumat projekMengira kos pengeluaranMembuat persembahan projek

  12

  16/0320/03

  iii. Pendokumentasian

  Aras 1

  Mengumpulkan dan merekodkan maklumat projekMengira kos pengeluaranMembuat persembahan projek

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3 30/3) 9 HARI

  APRIL

  13

  30/0303/04

  1.4Elektrik

  a. Sumber dan kegunaan elektrik

  Aras 1

  Mengenalpasti sumber elektrikMengenalpasti kegunaan elektrik

  B1 D3 E1

  Menyatakan tigajenis wayar

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  5/15

  b. Jenis wayar dan kerja pendawaian

  Aras 1

  Mengenalpasti alatan tangan dan fungsinyaMengenalpasti wayar dan kegunaannyaMengenalpasti jenis plag dan kegunaannya

  B2 D3 E1

  Menerangkan tigaalatan tangan dari segi

  fungsinya

  14

  06/0410/04

  Jenis wayar dan kerja pendawaian (sambungan)

  Aras 1

  Membuat pendawaian plag 3 pin 13 AMenyatakan fungsi fiusMengenalpasti bahagian lampu pendarflourAras 2

  Mengganti tiub dan suis penghidupAras 3

  Membaca dan menterjemah litar pendawaianlampu pendarflour

  B3 D2 E1

  Membuat pendawaian plag 3 pin 13A

  B4 D2 E1

  Membuat pendawaian plag 3 pin 13A

  mengikut prosedur

  prosedur: Mengikut urutan langkah

  kerja yang betul

  15

  13/0417/04

  1.6 Kerja Paip

  a. Pengenalan kepada sistem bekalan air di rumahAras 1

  Mengenal pasti sistem bekalan air di rumahMengenal pasti nama dan fungsi paip yang

  disambungkan ke tangki simpanan air

  b. Jenis paip, penyambungan paip dan bahan

  penyambungan paip

  Aras 1

  Mengenal pasti jenis paip- PVC, paip besi bergalvani dan paip poli

  Mengenal pasti jenis dan penyambung paip- Soket sama - Penyuai soket PT- Soket pengecil - Penyuai soket injap- Siku 90 sama - soket penjodoh- Sku 90 pengecil - Palam- Tee sama - Nat pengunci- Tee pengecil - Putting heksagon

  Mengenalpasti bahan pemasangan paip-Pita PTFE (Poly Terra Fluro Ettelena)-Glu PVC (PVC Cement Solvent)

  B1 D4 E1

  Menyatakan tigajenis paip

  B2 D4 E1

  Menerangkan tigapaip yang disambung

  pada tangki simpanan air dari segi

  fungsinya

  B2 D4 E2

  Menerangkan enamjenis penyambung

  paip dari segi fungsinya

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  6/15

  16

  20/0424/04

  c. Jenis dan kelengkapan paip

  Aras 1

  Mengenal pasti dan menggunakan alatan tangan-Pita pengukur -Kikir rata

  -Gergaji besi -Pemotong paip PVC

  -Pemotong paip beroda -Perengkuh paip

  -Ragum paip yoke -Sepana boleh laras

  -Kikir bulat -Playar cengkam seribu

  Mengenal pasti jenis, nama bahagian dan fungsitangki simbah

  Menyatakan fungsi tangki simbahMengawal aras air dalam tangki simbahMengenal pasti jenis dan bahagian utama piliMengganti sesendal pili

  d. Kerja penyelenggaraan

  Aras 1

  Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkapMemilih dan menggunakan alat tangan yang

  sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap

  B3 D3 E1

  Membuat penyenggaraan perangkap

  B4 D3 E1

  Membuat penyenggaraan perangkapmengikut prosedur

  prosedur : Mengikut urutan langkah

  kerja yang betul

  MEI

  17

  27/0430/04

  1.8 Jahitan

  a. Mesin jahit

  Aras 1

  Mengenal pasti jenis mesin jahitMenerangkan fungsi bahagian mesin jahitMemasang benang atas dan benang bawahMenggunakan mesin jahitMenjahit kertas tanpa benang

  Aras 2

  Menjahit fabrik menggunakan benangMembaiki kesilapan memesinMenyenggara mesin jahit

  B1 D5 E1

  Menyatakan enambahagian mesin jahit

  B2 D5 E1

  Menerangkan enambahagian mesin jahit

  dari segi fungsinya

  B3 D4 E1

  Menjahit kertas tanpa benang pada

  garisan lurus, berpenjuru danmelengkung

  B4 D4 E1

  Menjahit kertas tanpa benang pada

  garisan lurus, berpenjuru dan

  melengkung mengikut prosedur

  (prosedur : Mengikut urutan langkah

  kerja yang betul)

  01.05.2014

  Hari Pekerja

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  7/15

  18

  04/0508/05

  b. Penghasilan artikel

  Aras 1

  Menjahit artikel mudah dengan menggunakanmesin jahit

  Menghias artikel dengan jahitan insang pari, sujibilang, silang pangkah dan renda

  Menetapkan bahan hiasan pada artikel denganmenggunakan mesin jahit

  Aras 2

  Mereka bentuk dan menghasilkan artikel denganmesin jahit

  Menghias artikel dengan kunMenilai hasil kerja

  19

  11/0515/05

  1.11 Tanaman Hiasan

  a. Pembiakan secara keratan

  Aras 1

  Menyediakan medium semaianMenerangkan jenis keratan batangMenyediakan keratan batangMenyemai keratan dalam medium semaianMemilih jenis pokok hiasan yang boleh dibiak

  melaui keratan batang

  B1 D6 E1

  Menyatakan duajenis keratan batang

  13.05.2014

  Hari Wesak

  20

  20/0524/05

  b.Penanaman

  Aras 1

  Menyediakan medium penanamanMengubah keratan berakar ke beg politena

  c. Penjagaan anak pokok

  Aras 1

  Menjaga anak pokok

  B2 D6 E1

  Menerangkan nisbah campuran medium

  semaianB3 D5 E1

  Menyemai keratan batang dalam

  medium semaian

  B4 D5 E1

  Menyemai keratan batang dalam

  medium semaian mengikut prosedur

  (prosedur : Mengikut urutan langkah

  kerja yang betul)

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  8/15

  21

  25/0526/05ULANGKAJI

  JUN

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28/5 15/6) 19 HARI22

  15/0619/06 2.5 Pakaian (1 minggu)

  a. FabrikAras 1

  Menerangkan fabrik asli seperti kapas, linen,benang sayat dan sutera

  Menerangkan jenis fabrik buatan manusia iaitupoliester dan nilon

  Menyatakan ciri fabrik kapas, linen, benang sayatdan sutera

  Menyatakan ciri fabrik poliester dan nilon.b. Pemilihan Pakaian

  Aras 1

  Menyatakan prinsip pemilihan pakaianMengenalpasti faktor yang mempengaruhi

  pemilihan pakaian

  Memilih stail dan corak pakaian yang sesuaidengan bentuk badan

  Penjagaan Pakaian

  Aras 1

  Menerangkan pengertian Label Jagaan TekstilAntarabangsa

  Menterjemah simbol Label Jagaan TekstilAntarabangsa

  Mengenal pasti alatan mendobi dan agen pencuci

  Mendobi pakaian

  B1 D9 E1

  Menyatakan prinsip pemilihan pakaian

  23

  22/0626/06

  2.6 Jahitan (6 minggu)

  a. Proses JahitanAras 1

  Menerangkan pengertian kelim, penghilangangelembung dan penyudah tepi

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  9/15

  Menyenaraikan jenis kelim, penghilang gelembungdan penyudah tepi

  Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahitkelim belah kangkung dan kelim betawi

  Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahitkelepet dan lapik

  Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahitkedut dan lisu pemadan

  Menjahit contoh jahitan

  B1 D10 E1

  Menyatakan duajenis penghilangan

  gelembung

  B2 D9 E1Menerangkan langkah menjahit lisu

  pemadan

  B3 D8 E1

  Menjahit contoh jahitan lisu pemadan

  B4 D7 E1

  Menjahit lisu pemadan mengikut

  prosedur

  prosedur: Mengikut urutan langkah

  kerja yang betul

  JULAI

  2429/0603/07

  b. Penghasilan Projek JahitanAras 1

  Mengenalpasti tanda polaMemanjang dan memendekkan pola skirt

  berkasing

  B2 D9 E2

  Menerangkan langkah memanjang atau

  memendek pola skirt berkasing

  25

  06/0710/07

  Penghasilan Projek Jahitan (sambungan)

  Aras 1

  Menyedia dan membentang fabrikMenyusun atur pola dan menggunting fabrikMenjahit skirt berkasing

  B3 D8 E2

  Memanjang atau memendek pola skirt

  berkasing

  B4 D7 E2

  Memanjang atau memendek pola skirt

  berkasing prosedur

  prosedur: Mengikut urutan langkah

  kerja yang betul

  26

  13/0717/07

  Penghasilan Projek Jahitan (sambungan)

  Aras 1

  Menjahit skirt berkasing15.07.2014

  Nuzul Al-Quran

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  10/15

  27

  20/0724/07

  Penghasilan Projek Jahitan

  Aras 1

  Menjahit skirt berkasing

  OGOS

  28

  27/0731/07

  Penghasilan Projek Jahitan

  Aras 1

  Menjahit skirt berkasing28-29.07.2014

  * Hari Raya Puasa

  29

  03/0807/08

  1.6 Perniagaan dan Keusahawanan

  a. Pengenalan kepada perniagaani. Pengertian dan kepentingan perniagaan

  Aras 1

  Menerangkan maksud keperluan dan kehendakMenerangkan pengertian perniagaanMengenalpasti kepentingan perniagaan kepada

  individu, masyarakat dan negara

  ii. Perkembangan perniagaan dan masa depannya

  Aras 1

  Mengenal pasti perubahan-perubahan dalamaktiviti perniagaan

  Aras 2

  Membandingkan perniagaan masa dahulu dengansekarang

  Aras 3

  Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masaakan datang di Malaysia

  B1 D11 E1

  Menyatakan empatalat pembayaran

  masa kini

  30

  10/0814/08

  iii. Bentuk dan jenis perniagaan

  Aras 1

  Mengenal pasti bentuk perniagaan barang danperkhidmatan

  Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri danantarabangsa

  iv. Milikan perniagaan

  Aras 1

  B2 D10 E1

  Menerangkan perniagaan runcit, borong

  dan antarabangsa

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  11/15

  Menerangkan maksud milikan perniagaanMengenalpasti milikan perniagaan berdasarkan

  bilangan pemilik, liabiiti dan modal

  31

  17/0821/08 iv. Milikan perniagaan

  Aras 1

  Menerangkan maksud milikan perniagaanMengenalpasti milikan perniagaan berdasarkan

  bilangan pemilik, liabiiti dan modal

  32

  24/0828/08

  2.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian (4 minggu)

  a. Diet seimbangAras 1

  Menerangkan erti diet seimbangMenerangkan faktor utama dalam diet seimbangMenyenaraikan prinsip asas diet seimbangMengenalpasti tabiat makan yang sihat

  b. Perancangan menuAras 1

  Menerangkan pengertian menuMenerangkan tujuan merancang menuMenerangkan faktor yang mempengaruhi

  perancangan menu

  31.08.2014

  Hari Kebangsaan

  SEPTEMBER

  33

  01/0904/09

  c. Prinsip memasakAras 1

  Menerangkan pengertian prinsip memasakMenerangkan pengertian memasak dengan haba

  keringMenerangkan pengertian memasak dengan haba

  lembab

  d. Kaedah memasakAras 1

  Menerangkan kaedah memasak dengan habakering

  Menerangkan kaedah memasak dengan haba

  B1 D7 E1

  Menyatakan duaprinsip memasak

  B2 D7 E1

  Menerangkan pengertian memasak

  dengan haba lembap atau haba kering

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  12/15

  lembab

  e. Penyediaan dan penyajian makananAras 1

  Mengenal pasti faktor penting dalam merancangmenu untuk sarapan pagi

  Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan,minum pagi dan minum petang

  34

  07/0911/09

  f. Penyediaan dan penyajian makanan (sambungan)Aras 1

  Menyedia, memasak, menghias, menghidang danmembuat pengiraan kos sarapan

  Menyedia, memasak, menghias, menghidang danmembuat pengiraan kos minum pagi dan minum

  petang

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 13/9 21/9) 9 HARI35

  21/09

  25/09

  g. Reka cipta resepiAras 2

  Mereka cipta resepi untuk hidangan minumpetang daripada hasil beras pulut

  Menyedia, memasak, menghias, menghidang danmembuat pengiraan kos untuk minum petang

  36

  28/0902/10

  2.2 Barter (2 minggu)

  a. Jenis barterAras 1

  Menerangkan pengertian barterMengenal pasti jenis barterMenyenaraikan makanan daripada barter cair dan

  barter pekat

  B1 D8 E1

  Menyatakan dua jenis bater

  B2 D8 E1

  Menerangkan pengertian bater

  OKTOBER

  37

  06/1009/10 b. Penyediaan makananMenyedia, memasak, menghias, menghidang dan

  membuat pengiraan kos makanan daripada barter

  B3 D6 E1

  Memasak satujenis makanan daripada

  bater

  05.10.2014

  *Hari Raya Haji

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  13/15

  B4 D6 E1

  Memasak satujenis makanan daripada

  bater mengikut prosedur

  prosedur: Mengikut urutan langkah

  kerja yang betul

  B5 D2 E1

  Memasak satujenis makanan daripada

  bater dengan daya usahadaya usaha : Rasa, tekstur, warna dan

  hiasan yang sesuai

  38

  12/1016/10

  2.3 Kuih Tempatan (2 minggu)

  a. Sumber Kuih TempatanAras 1

  Menerangkan pengertian kuih tempatanMenerangkan sumber kuih tempatanMemilih kuih tempatan dan sumber

  39

  20/10

  23/10 b. Penyediaan makananAras 1

  Menyedia, memasak, menghias, menghidang danmembuat pengiraan kos kuih tempatan

  B3 D7 E1

  Memasak sejenis kuih tempatan

  23.10.2014

  Deepavali

  25.10.2014

  Awal Muharram

  40

  26/1030/10ULANGKAJI

  NOVEMBER

  41

  02/1106/11PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  42

  09/1113/11PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  43

  16/1120/11 AKTIVITI SELEPAS PAT

  CUTI AKHIR TAHUN ( 21/11/2014 04/01/2015) 44 HARIJumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 209 hari Jumlah Hari Cuti Penggal = 81 hari

  Disediakan oleh: Disahkan oleh :

  ___________________ ______________________( PN.NOR HAMIZAH BINTI MOHAMED HAZALI )

  KETUA PANITIA KHB

  SMK TAN SRI OSMAN MOHD SAAT

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  14/15

  KALENDER 2014

  Januari

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18

  19 20 21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30 31

  Februari

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28

  Mac

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30 31

  April

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30

  Mei

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3

  4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17

  18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30 31

  Jun

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 11 12 13 14

  15 16 17 18 19 20 21

  22 23 24 25 26 27 28

  29 30

  Julai

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31

  Ogos

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2

  3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 16

  17 18 19 20 21 22 23

  24 25 26 27 28 29 30

  31

  September

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30

  Oktober

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18

  19 20 21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30 31

  November

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30

  Disember

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31

  Hari Kelepasan Am Negeri Johor 2014

  Jan 01 Tahun Baru 2014 Jan 14Hari Keputeraan Nabi Muhammad

  S.A.W

  Jan 17 Hari Thaipusam

  Jan 31 Tahun Baru Cina Feb 01 Tahun Baru Cina Hari Kedua Mei 01 Hari Pekerja

  Mei 13 Hari Wesak Jun 07Hari Keputeraan Seri Paduka

  Baginda Yang di-Pertuan AgungJun 29 Awal Ramadhan

  Jul 28/29 Hari Raya Puasa Ogos 31 Hari Kebangsaan Sept 16 Hari Malaysia

  Oct 5 Hari Raya Haji Okt 23 Deepavali Okt 25 Awal Muharam

  Nov 22 Keputeraan DYMM Sultan Johor Nov 29 Hol Armarhum Sultan Iskandar Dis 25 Krismas

 • 7/22/2019 4. RPT Khb-ert Ting 1 & PBS[1]

  15/15