2012 m. rugpj«io numeris (26)

 • View
  244

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema - GYKAI

Text of 2012 m. rugpj«io numeris (26)

 • ISSN

  202

  960

  61

 • Laikas.lt nuotrauk konkursas

  TIk NIekam Nerodyk!

  Nugaltoj, kuriuos rinksime kartu su urnalo / portalo Laikas.lt skaitytojais, laukia malonios staigmenos bei foto-grafijos paslaug firmos PROCENTRO dovan ekis, kur ga-lsite panaudoti savo senoms nuotraukoms skenuoti, restau-

  ruoti bei spausdinti.

  Laikas.lt skelbia nuotrauk konkurs Tik niekam nerodyk! ir ragina sisti nuotraukas, kurias iki iol slpte kartu su savo dienoraiu. Atsikratykite savo fobijos nuotraukose atrodyti kvailai, siskite tokias fotografijas mums, o mes j niekam nero-

  dysime, tik publikuosime portale Laikas.lt, o veriausias gdos jausmo ir urnale.

  Andrius Mamontovas, Andrius Ukalnis, Aleksandras Pogrebnojus ir kiti yms Lietuvos mons dalijasi savo slptais atvaiz-dais, kad pamokyt pasijuokti i savs ir ispaust kuo daugiau ypsen! Js ypsena su ironika gaidele? Siskite savo nuo-

  trauk redakcija@laikas.lt ir atsikratykite jos.

  Dideli format nuotrauk spausdinimas ant vairi paviri: tradicinio fotografijos popieriaus, fotokokybs popieriaus, plakatinio popieriaus, drobs, vinilo, tento, tapeto ir kit mediag. Fotografijos dizaino darbai, senovini fotografij skai-tmeninis retuavimas, nuotrauk klijavimas ant kieto pagrindo (aliuminio kompozito, put kartono, kartono), nuotrauk la-minavimas, rminimas, fotografijos album gamyba.

  Nuotraukas su komentarais, kodl ios nuotraukos niekam

  nenorite rodyti, siskite adresu redakcija@laikas.lt iki

  rugsjo 21 dienos.

  Konkurso Tik niekam nerodyk! dalyvi bei inom moni nuotraukas rasite portale ww.laikas.lt.

  Andrius Ukalnis

  Andrius Mamontovas

  Aleksandras Pogrebnojus

 • redakcIjoS odIS

  Vyr. redaktor Dovil RaustytRedaktorius Karolis Vyniauskasurnal ruoti padjo: Reda Kruinskait, Karolina Paulonyt, Martina Danlait, Just Urbonaviit, Aleksandras Rimdius, Aina Kuniglyt, Amelija Luinskait, Aist Ridikait ir kt.Kalbos redaktor Edita MatonytDizaineris Tomas MozraVirel kr Labdien

  Su redakcija galite susisiekti:mob. +370 660 05 831el. p. redakcija@laikas.lt

  Reklama:Jurgita Zuzeviit,mob. +370 660 05 832,el. p. jurgita@laikas.lt

  Direktor Simona Matiukien

  urnal leidia:UAB Baltic Net Media, Geleinio vilko 18A, Vilnius

  urnal spausdino: UAB Leidybos grup

  Mnesinis urnalas Laikas.lt leidiamas pirm kiekvieno mnesio pirmadien. Mediaga, pateikta mnesiniame urnale, yra Laikas.lt nuosavyb, j kopijuoti ir platinti be redakcijos sutikimo grietai draudiama. U reklamos turin Laikas.lt neatsako.

  KAUNAS: verslo centrai, ili pica, Mambo Pizza, Bravarija, Coffee Inn, Sandija, Ramzis II, VDU, KTU, BO baras, Mio Cafe, Presto, Supremo kavos namai, City Cafe, Bella Italia, Boun Giorno, Pas Stanley, Sushi Express, Coffe inn, Vero Cafe, Buon Giorno Taver-na, Groovy, alaus pubas-krautuvl Gyvas, Pjazz Oldtown Cho-colaterie, YZYbar, kavin Kultra, Kauno kamerinis teatras, Radha-rane, 101 Kepykll, Pas Romano Paolo, Jums, Flamenco Cafe & Vino, Femina Bona, groio salonas Tovera, Tamsta, Undin Ry-i kiemelis, Dempub ir kt.

  IAULIAI: Centro okoladin, Coffee Inn.

  VISA LIETUVA SPA Vilnius Sana.

  Naujas numeris pasirodys rugsjo 3 dien.

  urnal rasite iose vietose VILNIUS: verslo centrai, Kibin inn, Walk to Wolk, ili pica, Mambo Pizza, Bravarija, Coffee Inn, Submarinas, Pica ir Kava, Bermudai, Tamsta, Briusly, Sotas, Bam-balyn, Orgazmus, Cozy, Show Makers oki akademija, Pink Milk Shake, kino tea-trai Pasaka ir Skalvija, ISM, VGTU, TVM, VIKO, LEU, VU, MRU, VVTA, VDK, VDA, mokykla ELC, Crustum, Sushi Express, Sushi House, Take Way, Milkshake Bar, Guru, Li-vin, Kibin Inn, Wok to Walk, B bar, Uupio picerija, Prie angelo, Italika vynin, Bun-te Gans, Gringo, Balti drambliai, Coco, Bsi treias, Soul Box, Bix, Artistai, X club shop, viebutis Adelita, Men spaustuv, Uupio kavins terasa, SPA Vilnius DIA, Vero Cafe, vynin Vinchenzo Mimoza, vieia kava, Daikt viebutis, Mint Vinetu, Beer barell, Park Inn, Brandevino, Pitstoppizza, RawRaw, rutis, Gaudos SPA namai, Alaus namai, Muskatas, Puntukas, Jalta, groio salonai: Salon Plus, Figaro, Bolero, Eslauda, Performa, Perla, Art of Beauty, ilkin banga, Groio ekspertas, kin masao centras QI ANMO, studio 9, The Room, Meat lovers Pub, jo-gos centras Shanti, oki studija Orientalija, Dovils rytietik oki studija, Vasaros terasa, Vienuolyno kiemas.

  GykaI ne FrykaI

  Visai neseniai Facebook maiau nuotrauk, kurioje vaizduojamas prie raomojo stalo, stovinio daugiabui kiemo viduryje, kompiuterio ekran sulinds jaunuo-

  lis. Iliustracijos apaioje parayta: Mama liep eiti paais-ti lauk. Nuo kompiuteri nesitraukianius veikjus visuo-men linkusi vadinti gykais. is slengas neabejotinai savo populiarumo virnje. Girdime j vis daniau ir ne tik kom-piuteri entuziastams vardyti, nors tam jis pirmiausia ir bu-vo sugalvotas. mons, pami dl vienokios ar kitokios vei-klos, taipogi atsiduria gyk gretose. Gykikumo aktualumas lm rugpjio urnalo tem, beje, apsiribojant kart kom-piuteriais.

  Gali bti, kad programuotojo stereotipas: nekalbus, kart per savait markinius keiiantis, laisvalaik prie kompiuterio su trakuiais, alumi ir, geriausiu atveju, draugu greta prie kito kompiuterio leidiantis jaunuolis, odiui gykas suteik nei-giam atspalv ir kone pavert fryko sinonimu.

  iek tiek palauysime stereotipus su pasaul pakeitusiu gy-k deimtuku, TODO.txt gerbju Linu Valiuku, Laimo-nu Zaku ir jo taka Facebook. Leisime padiskutuoti kry-bininkams ir danai j paslaugomis nepatenkintiems u-sakovams, virtuliai pakeliausime po Australijos, Didio-sios Britanijos, Latvijos ir Lietuvos butikus, stengdamiesi isiaikinti, kok peln jie nea. Ikratysime kart Vilniaus gatvi praeivi kienes, iekodami iuolaikini ir vinta-u tapusi technologij. Dar pristatysime unikali stimpan-ko kultr. Taip pat supaindinsime su ms virelio kr-jais Labdien, kurie gykus sugretino su laim neaniomis mistinmis btybmis kaukais... Atsiverskite 30 puslap ir pamatysite, kaip Rapolas su Petru kr jiems mikel...

  Taigi, jei kas Tave pavadins gyku, inok eini tinkama lin-kme.

  Dovil

 • Gyk olImpaS: jIe kurIa INTerNeT mumS

  karolis Vyniauskaskarolis@laikas.lt

  mokykloje jie buvo tie, kurie neaisdavo beisbolo koman-doje ir nelauk ileistuvi, nes neturjo poros, su kuo jas nueiti. komforto zon jie susikurdavo prie kompiuterio, o ne diskotekoje. kieti biai i j juoksi, jie kantriai spau-d klaviatr toliau.

  iandien jau juokiasi jie interneto amiu-je btent programuotojai, kompiuteri gykai, aitinikai savo rankose laiko pasaulio dabar-t ir ateit. Mes nebemokame gyventi be j su-kurt paslaug, jie jas nuolat tobulina ir da-nai atiduoda u dyk interneto amiuje ver-tyb yra ne pinigai, o laikas, kur produktui ar paslaugai vartotojas skiria. Kas yra ie mo-ns, sukr internet, tok, koks jis yra ian-dien? Surinkome 10 asmenybi, kuri i pir-mo vilgsnio neatpastame, taiau j virtua-lius krinius sijungiame kasdien.

  4

 • Mattas MullenwegasJis yra vienas i tinklalapi turinio valdymo sistemos WordPress krj. 15 proc. i milijono lankomiausi pa-saulio tinklalapi yra sukurta naudojant i sistem. Dirbti prie WordPress Mattas pradjo bdamas vos devyniolikos. Dabar jam 28-eri, o jo sukurt sistem naudoja daugiau nei 70 milijon tinklalapi pasaulyje.

  U k jam paspaustume rank? Kiekvienam bent pa-tenkinam kompiuterin ratingum turiniam internau-tui WordPress leidia susikurti tinklarat ar tinklalap ir skleisti savo mintis visam pasauliui, u tai nepraydama n cento.

  Gykikiausias faktas: Matto asmeninio tinklalapio adre-sas yra ma.tt

  Drew HoustonJis yra internetins fail talpyklos Dropbox krjas ir kompanijos vadovas.

  U k jam paspaustume rank? U tai, kad dabar mums nebaisu nei perdegs hardas, nei namuose paliktas USB rak-tas. Svarbiausi ms dokumentai saugiai ir patogiai palikti Dropbox debesyje ir pasiekiami i bet kurio prie interneto prijungto kompiuterio.

  Gykikiausias faktas: prestiiniame Masausetso techno-logijos institute studijuodamas kompiuteri moksl, Drew nuolat pamirdavo USB rakt su svarbiais dokumentais. Jis man, jog geriau failus turti ne fizinje, bet skaitmeninje laikmenoje. Nerads jokios tinkamos programos failams in-ternete saugoti, jis susikr j pats. Taip gim Dropbox.

 • Larry Page Jis yra vienas i dviej Google k-rj. Nuo prajusi met balandio ios kompanijos generalinis direkto-rius.

  U k jam paspaustume rank? 1996 m., siekdamas kompiuteri moks-lo daktaro laipsnio Stanfordo universi-tete Larry sukr algoritm, pagal kur veikia Google internetins paiekos sistema. Pernai gegu ios sistemos vartotoj skaiius virijo vien milijar-d per mnes. Larry taip pat aktyviai prisidjo prie nauj Google projek-t, toki kaip Google knyg paieka ar pats save vairuojantis Google au-tomobilis.

  Gykikiausias faktas: buvo pirma-sis vaikas mokykloje, nam darbus at-nes ispausdintus kompiuteriu, o ne paraytus ranka.

  Kevinas SystromasJis yra nuotrauk dalijimosi progra-mos Instagram krjas ir kompani-jos generalinis direktorius.

  U k jam paspaustume rank? Re-daguoti nuotraukas ir jomis pasidalyti internete dar niekada nebuvo taip pa-prasta. Su Instagram is procesas u-trunka kelis imaniojo renginio myg-tuk paspaudimus. Senieji fotografijos vilkai pyksta ir sako, kad Instagram tik bergdiai imituoja juostin foto-grafij, tuo tarpu iPhoneais neinai jau-najai kartai tai n motais: jie instagra-mina draugus, uniukus, maist ir vis-k, kas tik pasitaiko kelyje.

  Gykikiausias faktas: mokykloje Ke-vinas usienio kalbos pamokas ikeit papildomas programavimo pamokas.

  Peteris Sunde Jis yra vienas i populiariausios pa-saulyje fail dalijimosi paslaugos The Pirate Bay krj.

  U k jam paspaustume rank? Pa-radoksalu, bet jei ne i, akivaizdiai au-tori teises paeidianti, taiau jau be-veik 10 met skmingai veikianti siste-ma, daugelis interneto vartotoj tiesiog neturt galimybs susipainti su nau-jausiais kino filmais, muzikos raa