Click here to load reader

ŠLTG Atspindys 8 numeris

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gimnazijos laikraščio 8 numeris

Text of ŠLTG Atspindys 8 numeris

 • LTG Mokini taryba, iniasklaidos sekcija

  8 numeris

  Veiksmo savait 1

  Apsilankymas Vaik globos namuose

  1

  Ivyka Kazl Rda 2

  Atvelykio vent 2

  Interviu su Laura

  Valainiene

  3

  Karjeros konkursas 3

  ,,Skambk, pava-

  sarli

  4

  Testas 4

  iame numeryje

  2013 m. balandio 22 d.

  Atspindys Gyventi tai nereikia kvpuoti, tai reikia veikti. Ne tas ilgiausiai gyvena, kuriam

  daugiausiai met, o tas, kuris labiau u kitus jaut gyvenim. anas akas Ruso

  Veiksmo savait

  alinink Lietuvos tkstantmeio gimnazija

  Apsilankymas Vaik globos namuose Balandio 10 dien gimnazijos mokini taryba nusprend surengti gerumo akcij ir apsilank

  alinink vaik globos namuose. Tokia akcija buvo surengta pirm kart ir viskas prajo

  nuostabiai. Vaikai bei j aukltojai mus pasitiko labai iltai, mat labai diaugsi sulauk svei. Pasidalinome

  veikl tarpusavyje, grupel tarybos nari jo aisti su maiukais, o kita

  grupel laik leido su mokyklinio amiaus vaikais. Buvo aidiami smags aidimai, okome ir dainavome. I

  pradi vaikai drovjosi, buvo tyls, taiau po

  truput tapo aktyvesni ir artimesni mums. Vaikai

  jautsi be galo laimingi ir klaus, kada pas juos at-

  vyksime dar kart. Surengtos vents pabaigoje ta-

  rybos nariai sudainavo dain apie draugyst, buvo

  netas nuostabus didiulis tortas su fejerverkais.

  Buvo be galo malonu matyti spindinias vaik akis,

  bendrauti su jais, todl nesinorjo ivykti, norjosi,

  kad popiet tstsi ilgiau. Buvo smagu suteikti

  vaikams diaugsmo ir ypsen. Tikims, kad is

  apsilankymas nra paskutinis.

  Balandio 24-oji Tarptautin kovos su tri-ukmu diena i dien visoje Europoje organi-

  zuojamos akcijos, skirtos padti

  efektyviau mainti triukm darbo

  vietose. Madaug tredalis Europos dar-

  buotoj (daugiau nei 60 milijon

  moni) yra veikiami per didelio

  triukmo ilgiau nei ketvirtadal savo darbo laiko. Bema 40 mili-

  jon darbuotoj pus darbe pra-

  leidiamo laiko turi kalbti garsiau

  nei prastai, nes kitaip dl triukmo nebt igirsti. Nuo per didelio triukmo mogui

  svaigsta ir skauda galva, pakyla kraujo spaudimas, didja nervinis isekimas, sutrinka rega ir klausa.

  Triukmingoje aplinkoje mogus

  negali susikaupti, greitai pavargsta. Didesnis nei 80 decibel triukmas sukelia klausos nuovarg, o ilg

  laik bdamas tokioje triukmingo-

  je aplinkoje mogus gali ir visai

  apkursti. Klausos sutrikimai neretai diagno-zuojami ems kio, statybos,

  maisto pramons ir tekstils srii

  darbuotojams. Ms mokykloje i dien taip pat bus praoma laikytis

  tvarkos ir tylos.

  pusjus balandiui pasirod tikrasis pavasaris. Pavasario nuotaikos neaplenk ir ms gimnazijos. Gimnazijos

  taryba sugalvojo bd, kaip paversti gimnazijos gyvenim dar domesniu ir linksmesniu.

  Balandio 15-19 dienomis pas mus vyko Veiksmo savait13, kuri tikrai ne vienam sukl ger emocij! Juk

  taip smagu, kai mokykloje verda tarppamokinis gyvenimas. Linksmai nusiteik ir diugs mokiniai mielu noru

  prisidjo prie renginio. Kiekvien savaits diena pasiymjo iskirtine veikla.

  Pirmj dien gimnazijoje vyko Klausimlis. Mokini tarybos atstovai udavinjo klausimus mokiniams,

  kurie atsakyti turjo prie kameros objektyv! Kai kurie sutriko, kai kurie iliko rams, taiau klausimai

  glumino beveik visus. Visi klausimai buvo apie gimnazij, jos veikl ir kitus dalykus: koks mgstamiausias

  mokytojas? Kiek valgykloje yra darbuotoj? Bet labiausiai visus

  sutrikd klausimas apie tai, kiek ms gimanzijoje yra kabinet:D

  O kai buvo paprayta apibdinti gimnazij trimis odiais,

  atsiliepimai buvo skirtingi, bet tik geri: grai, linksma, draugika,

  saugi ir jauki...

  Antradienis buvo skirtas atjusiam pavasariui. Mokiniai galjo bti

  aktyvs pertrauk metu pieimo uduotyje Piek pavasar.

  Koridoriuose buvo itiesti tapetai, alia padtos pieimo priemons

  ir kiekvienas atjs turjo galimyb pieti savo pavasar. iuo metu

  visi gali pasigroti pieiniais, kurie yra ikabinti ant gimnazijos

  sien ir kolon.

  Treiadienis buvo skirtas stalo tenisui Stalo teniso diena. Jau

  antradien koridoriuose Mokini tarybos berniuk paruoti stalai

  treiadienio ryt lauk mokini. Vis dien, pertrauk metu,

  gimnazijos mokiniai turjo galimyb aisti stalo tenis. Vieniems

  seksi geriau, kitiems prasiau, bet, nepaisant visko, vis nuotaika

  buvo puiki.

  Ketvirtadienis tapo Laisvo mikrofono diena. Ketvirtadien visoje

  gimnazijoje pertrauk metu skambjo dainos, atliekamos pai

  mokini! Net ir koridoriuose girdjosi muzika, kuri viliojo

  smalsuolius, o atj akt sal galjo ir patys paimti rankas mikrofon ir dainuoti nuotaikingas lietuvikas

  dainas ,,K daryt?, ,,Bkim draugais, O grauole...

  Atjs ilgai lauktas penktadienis buvo pavadintas oki diena. Nuotaikinga muzika visus kviet prisijungti

  prie smagiausi oki! Visi mokiniai pertrauk metu buvo laukiami akt salje (pradini klasi mokiniai

  pirmajame aukte, foj) okti trump linksm oki. Vieniems seksi sunkiau, kitiems lengviau pakartoti

  okj judesius, taiau vis nuotaika buvo nuostabi!

  Taigi i savait ne vienam paliko daugyb ger prisiminim ir visi tikims, kad toki dien bus dar

  daugiau! Be to, norime padkoti mokytojams u pagalb organizuojant rengin ir mokiniams u aktyv

  dalyvavim!

 • 2 puslapis Atspindys 8 numeris

  LTG Mokini taryba, iniasklaidos sekcija 2

  Atvelykio vent

  Ivyka Kazl Rdos Kazio Griniaus gimnazij Balandio 5 dien auni ms gimnazijos delegacija susiruo Kazl Rdos

  Kazio Griniaus gimnazij pavieti. Dabar, kai saulut jau itirpd beveik

  vis snieg, sunku patikti, kad t penktadienio ryt nuotaikos keliauti visai

  nebuvo, nes krito lapdriba ir dideli sniego gniuulai. Kelias Kazl Rd

  tolimas, bet mums jis neprailgo, juk galjome stebti iki gyvo kaulo grisus

  apsnigt kratovaizd, bendrauti su kitais keliautojais arba repetuoti savo

  prisistatymo Kazl Rdoje dain. Pakeliui Kazio Griniaus gimnazij

  usukome vien seniausi Lietuvos kurort Birton, kuriame

  aplankme muziej, pasivaikiojome po apsnigt miesto park, vis

  bijodami, kad nuo auktj pu ak nenukrist kokia sniego lavina jo

  tdien buvo labai daug... Permirk kojas, bet vis dar neprarad geros

  nuotaikos patraukme galutinio tikslo link. Kazl Rdoje mus prim ities

  labai iltai. Mokiniai aprod apylinkes ir miestel, nuve Miko urdijos

  muziej, juk Kazl Rdos rajonas yra bene pats mikingiausias visoje Lietuvoje. Vakare dalyvavome mokini surengtoje vakaron je,

  kurios metu aidme aidimus, lavinome prot Protmio varybose, o

  svarbiausia susipainome su labai draugikais moksleiviais, kurie papild

  ms draug sraus Facebooke;) Po vakarons turjome eiti ilstis, bet visai

  to nenorjome, juk spdi tiek daug! Taiau nuovargis nugaljo ir ilgai

  nekankin mus lydjusios choreografijos mokytojos Dianos, umigome... I

  pat ryto atsiklme anksti. Tikrai anksti, bet kaip galima miegoti, jei nuolat

  turi saugotis tave ketinani iteplioti nenaudli, kurie vis slankiojo po

  sporto sal rinkdamiesi nelaimingas aukas. Po pusryi atsisveikinome su

  Kazl Rdos gimnazistais ir ivaiavome Vilni, kur dien praleidome

  pramog centre ,,Akropolis, o vakare pasiirjome okio spektakl

  ,,Baltaragio malnas. Ai Kazio Griniaus gimnazijai, kuri pakviet mus

  sveius. Nortsi tiktis, kad toki ivyk ateityje bus dar daugiau.

  Mielas laikratuk,

  Balandio 9 d. visi skubjome mokykl. Norjome

  pasidalinti atostog spdiais, susitikti su draugais bei

  mokytojomis ir, inoma, laukme vents Vaik

  Velykli.

  Klasse mokms marginti kiauinius vaku tradiciniais

  ratais, prisiminme v. Velyk tradicijas ir paproius,

  suinojome, kokiomis spalvomis marguius da ms

  senoliai.

  Vliau visi pradini klasi mokiniai bei priemokyklinio

  ugdymo ir darelio aukltiniai iskubjo gimnazijos

  koridori. ia kiekvienas pieme velykin kiauin,

  ridenome marguius.

  Kaip buvo linksma! Visur aidjo juokas, skambjo

  velykins dainels. vents pabaigoje atskubjo Velyk

  Kikis. Jis kiekvienam vents dalyviui padovanojo net

  po du Vytauto V. Landsbergio dain bei pasak

  kompaktinius diskus!

  Su nekantrumu laukiame kit Vaik velykli.

  Pirmokai

 • 3 puslapis Atspindys 8 numeris

  LTG Mokini taryba, iniasklaidos sekcija 3

  Karjeros konkursas Balandio 16 dien gimnazijos Jaunimo centre vyko karjeros

  konkursas, kuriame galjo dalyvauti II-III gimnazini klasi mokiniai.

  mokyklin konkurso tur susirinko keturios stiprios komandos: 2gc, 2ga

  klasi ir dvi komandos i 3gb klass, Tomo Lebed ir Viktorijos

  Stasilaits. Visi pasirodymai buvo labai doms. Buvo parodyti

  vaidinimai, skambjo dainos, rodomos prezentacijos bei filmuota

  mediaga. Vertinimo komisij sudar mokytojai Kristina Blynien,

  Audrius Vosylius, socialin pedagog Irena Lankelien, pavaduotoja

  Lilija Rogoien bei 4gc klass mokin. Po vis pasirodym buvo

  nusprsta, kad 4-oji vieta atitenka 2gc klass