Click here to load reader

ŠLTG Atspindys 10 numeris

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Galite nemokamai parsisiųsti

Text of ŠLTG Atspindys 10 numeris

 • LTG Mokini taryba, iniasklaidos sekcija

  10 numeris

  Padkos odis 1

  Gimnazijos pra-dinukai tapo ekrano vaigdmiis

  1

  Gimnazijos kiem puo muilo burbulai

  2

  Priemokyklinukai 2

  Testas 2

  Abiturient mintys

  apie mokykl

  3

  Pieini konkursas

  ,,Mano eima

  3

  ,,Kijev open turnyras 4

  Ivyka Vilni 4

  Miko sodinimo akci-

  ja

  4

  iame numeryje

  2013 m. gegus 31 d.

  Atspindys mogus, pats surads savo keli, neturi nieko bijoti. Jis privalo nepristigti jg

  engti klaidingus ingsnius. Nusivylimai, pralaimjimai, nusiminimas - tai ran-kiai, Dievo naudojami keliui parodyti.

  Paulo Coelho

  Padkos odis

  alinink Lietuvos tkstantmeio gimnazija

  Gimnazijos pradinukai tapo ekrano vaigdmis

  Birelio 1 d. kalendorins vasa-ros pradia. Lietuvikas odis

  vasara yra indoeuropiei kalbos

  kilms, reikiantis ankstyv met

  (sanskrito kalba vasar reikia anksti). Vasara iliausias met laikas. Mokslininkai teigia, kad visoje emje temperatra vis laik po truput kyla. Skaiiuojama, kad per

  40 met temperatra pakyla

  madaug 10C. ems oro tem-

  peratra turi takos ir vandens lygiui. Per 40 met jis taip pat

  pakyla apytikriai 20 cm. Tokie pokyiai gali tapti didele grsme

  gyvybei emje. Didiausia temperatra visoje

  planetoje iki iol ufiksuota Afriko-

  je 1922 m. spalio 13 d. Tuomet ji buvo pakilusi iki 57,8C. Didiau-sia temperatra Lietuvoje iki iol

  ufiksuota 1994 m. liepos 30 d.

  Zarasuose 37,5C.

  Na k gi, jau paskutinis skambutis skamba pradini klasi mokiniams, penktokliams ir dvyliktokams.

  Netrukus jis suskambs ir visiems likusiems mokiniams. Ta proga labai noriau padkoti visiems per

  iuos mokslo metus skaiiusiems laikratuk. Js dka ms darbas neatrod toks bergdias:) Labiau-

  siai noriau padkoti Deividui, kuris pasilikdamas po pamok spausdino kiekvien laikraio numer (i

  viso atspausdinome daugiau nei 1000 laikratuk!), Angelinai ir Irminai, kurios neatsikalbindamos pad-

  davo raydamos straipsnelius. Mokytojoms Dianai Butrimienei ir Lilijai Zdramytei, kurios patardavo,

  pataisydavo, padrsindavo. Ir visiems tiems, kurie nors mau darbeliu pagelbdavo tiek nuotrauk atsiun-

  timu, tiek geru patarimu, tiek kritikos iupsneliu. Visiems linkiu geros ir kuo ilgesns vasaros! Nepamir-

  kite, atostog gerumas priklauso ne tik nuo miego valand ar sault dien skaiiaus, bet ir nuo to, kiek

  nauj draug susirandame, kiek kilometr dviraiu numiname ar psiomis pasivaikiojame, kiek pusla-

  pi prasmingos knygos perskaitome, todl bkime aktyvs, linksmi ir per atostogas lavinkime ir praturtin-

  kime save!

  Emilija

  alinink Lietuvos tkstantmeio gimnazijoje gegus 23 dien vyko renginys skirtas 1-4 klasi mokiniams Alkoholis ir tabakas: k turime daryti? Kaip dert elgtis. Nors panai prevencini rengini gimnazijoje bna pakankamai daug, taiau btent is buvo iek tiek i-skirtinis. Niekam nra paslaptis, kad su alkoholiu ir tabaku mons susiduria dar paioje jaunystje, kuomet kyla noras ibandyti kak nauj, neinom, arba pasipuikuoti prie kitus bendraamius. Galime splioti daugyb kart, taiau svarbiausia laiku ir tinkamai ukirsti keli iems alingiems proiams. Gimnazijos socialin pedagog kartu su savo studentu iemet paband sudominti vaikus filmavimu, fotografavimu ir paiu filmuku, kurio pagrindiniais aktoriais tapo patys gimnazijos pradini klasi mokiniai. Labai smagu, kad sugebjome sudominti tiek daug vaik. Buvo labai daug norini filmuotis. Visi vaikai buvo aktyvs, dauguma j dmiai klaussi informacijos ir drsiai r mintis apie alingus proius. Manau, jog renginys pavyko ir buvo naudingas vaikams teig gimnazijos soc. pedagog Irena Lanke-lien. Diugina ir tai, kad pradini klasi mokiniai apie alingus proius ino nemaai, o j nuomon apie tai yra visikai neigiama. Paklaus vaik, k jie ino apie alkohol ir tabak, dauguma j drsiai sak, kad tai yra labai blogas dalykas. Danai sunku paaikinti vaikui tam tikr informacij. Galiu drsiai teigti, kad kiekviena tam tikra aplinka supranta vienas kita geriau. Vaikas vaik, alkoholikas alkoholik ir t.t., todl manau, kad vaikai dstydami mintis apie alingus proius vaizdo mediagoje imoks labai daug patys i savs mintimis dalijosi gimnazijoje praktik atliekantis Lietuvos edukologijos universiteto Socialins kominikacijos insti-tuto 3 kurso studentas Pavel Lagun. Renginys prasidjo nuo domiausios dalies filmuko Ms maj mintys apie alingus proius. Vaikai didiajame ekrane dmiai stebjo save, draugus ir pastamus. Po filmuko su alingais proiais labiau mokinukus supaindino ir gimnazijos atuntoks. Jos ne tik daug klausinjo, dst mintis, bet ir oko. okis buvo skirtas imitacijai apie alkohol ir tabak. Be to, atuntoki mergaii grup ved aidim Teismas. aidimo metu vaikai sprend klausim, ar cigaret yra ,,kalta ir kenkia moni sveikatai.

  Renginio pabaigoje vaikams buvo idalinti du didiuliai lapai, ant kuri jie turjo parayti pasiadjimus: A niekada nerkysiu, A negersiu alkoholio. Tikims, kad ie paadai liks itesti ir tursime gra ir sveik jaunim. Pavel Lagun

 • 2 puslapis Atspindys 10 numeris

  LTG Mokini taryba, iniasklaidos sekcija 2

  Gimnazijos kiem puo muilo burbulai Ms gimnazijos kieme gegus 24 dien vyko akcija Psk burbulus, o ne dmus. Gimnazijos pradini ir auktesnij klasi mokiniai pertrauk metu pt didiulius muilo burbulus. Sault penktadienio dien gimnazijos kieme pakilo imtai muilo burbul. Socialin pedagog kartu su Mokini tarybos atstovais paband sudominti vaikus ir vyresniokus domiu usimimu. Per ilgsias pertraukas gimnazijos mokiniai ipsdavo vairiausi form edevrus i muilo, kuriuos amino nuotraukose. Smagu, kad gimnazijos kiemas buvo upildytas minia vaik, kurie draugikai pt burbulus, lakst ir dalijosi sp-diais. Tikimasi, kad tokios akcijos pritrauks ne tik marias vaik, taiau ir tok pat gaus br vyresni moksleivi, kurie atsisakys aling proi ir ps graius muilo burbulus.

  Vienas laimingasis, atsiunts teising atsakym el.

  pat [email protected], gaus smulkius pri-

  zus :) Praeito numerio numerio laimtoja Aurelija

  Veligorait (5a klas)

  Testas 1. Kada buvo irasta fotografija? a) 1841 m. b) 1839 m. c) 1833 m. 2. Kuris graikikas priedlis reikia septynis? a) hepta- b) heksa- c) ena- 3. Kuriose kraujagyslse yra votuv,

  skirt tam, kad kraujas netekt atgal? a) arterijose b) venose c) kapiliaruose

  4. Kokia yra gliukozs for-mul? a) C6H12O6 b) MgCO3 c) CH3COOH 5. Kokia ,Windows versija

  yra naujausia? a) Windows 8 b) Windows RT c) Windows Blue 6. Kas para krin Diev

  mikas? a) V. Maernis b) B. Sruoga c) A. kma

  7. Kada prasidjo armn genocidas Tur-kijoje? a) 1955 m. b) 1919 m. c) 1915 m. 8. Maiausia valstyb yra... a) Vatikanas b) Liuksemburgas c) Jamaika

  Priemokyklinuk ileistuvi vent Ms mokykla labai didel, joje mokosi ne tik mokyklinio amiaus

  vaikai, bet ir priemokyklinukai, tie, kurie po vasaros atostog jau

  bus pakankamai suaug, kad tapt pirmokais. Gegus 29 dien

  vaikai mamytms, tveliams ir kitiems sveiams parod labai gra

  koncert. Negalima negirti vaikui, juk jie padainavo daineles ir

  apie mamyt, ir apie tvel, ir apie tvyn Lietuv, ir apie j jau

  laukiani mokykl, kurioje jie imoks skaiiuoti, rayti, lavins savo

  talentus ir subrs. Bsimi pirmokai deklamavo eilratukus ir pa-

  oko ne vien ok. Kai kurie netvard savo emocij ir ne tik

  diaugsi, bet ir truputi lidjo, juk taip gaila palikti miel pirmj

  mokytoj Dian, taiau vis vaik veiduose pasirod diaugsmas,

  kai direktoriaus pavaduotoja R. Skarinskien apdovanojo juos

  priemokyklinio ugdymo programos baigimo diplomais. Ai,

  grai program paruousioms mokytojoms Dianai Bartanoviie-

  nei ir Olgai Karevskai.

 • 3 puslapis Atspindys 10 numeris

  LTG Mokini taryba, iniasklaidos sekcija 3

  Gimnazijos abiturient mintys apie mokykl

  Pieimo konkursas ,,Mano eima Gegus mnes pradini klasi mokiniams vyko pieini konkursas skirtas eimos dienai. Buvo diugu matyti aktyviai dalyvaujan-

  ius mokinius. Pieiniai buvo pakabinti ant stendo ir patys moksleiviai galjo balsuoti u t, kuris jiems labiausiai patiko. is rengi-

  nys suteik galimyb maiesiems mokiniams ne tik parodyti savo meninius gabumus, o ir juos palyginti. Visi dalyviai buvo apdova-

  noti prizais, o mokiniai um pirmsias vietas gavo pieimo reikmen komplektus.

  Penktadien, paskutin pavasario dien, daugelyje mokykl aidi paskutiniai skambuiai. ia proga kalbinome ms gimnazijos dvylik-tokus, klausdami j apie smagiausi vyk mokykloje, mylimiausius mokytojus ir apie tai, k jiems dav mokykla. Eugenijus (4ga): Geriausi mokytojai yra Olga Timofejevien, Helena Banelien, Jonas Laakeviius, Valentina Svorobovi. Labiau-siai simin tai, kad mokytojai labiau stengsi mokytis u mane pat, nei a:) Mokykla man duos 12 klasi atestat. :D Viktorija (4ga): Visi puikiai inome, kad mokykla mums suteikia teorini, kartais praktini ini, bet a noriau pasakyti, kad man mokykla suteik galimyb susirasti geriausius draugus ir patirti tikrai nepamirtam nuotyki, kuriuos tikrai prisiminsiu vis