41
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE, Iasi Facultatea de Medicina Anestezie-Terapie Intensiva MEDICINA An IV l. Romana Suport LP

2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AMG

Citation preview

Page 1: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE, IasiFacultatea de MedicinaAnestezie-Terapie Intensiva

MEDICINAAn IV

l. RomanaSuport LP

Page 2: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 3: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

DEFIBRILAREADEFIBRILAREA

Termen utilizat pentru a desemna livrarea Termen utilizat pentru a desemna livrarea nesincronizatănesincronizată cu cu complexul QRS a unui şoc complexul QRS a unui şoc electric.electric.

DEADEA parte integrantparte integrantă a suportului vital ă a suportului vital bazal (majoritatea opririlor cardiace fiind sau bazal (majoritatea opririlor cardiace fiind sau transformându-se la un moment dat în FV, a carei transformându-se la un moment dat în FV, a carei tratament de elecţie este defibrilarea )tratament de elecţie este defibrilarea )

Şocul electricŞocul electric depolarizare sincronă, apoi depolarizare sincronă, apoi repolarizare sincronă a miocardului ( repolarizare sincronă a miocardului ( "zero "zero electric")electric")

Page 4: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Poziţia pacientuluiPoziţia pacientului

Poziţia resuscitatoruluiPoziţia resuscitatorului

Pregătirea şi poziţionarea padelelorPregătirea şi poziţionarea padelelor

AtenţionareaAtenţionarea

Energia utilizatăEnergia utilizată

Verificarea eficienţeiVerificarea eficienţei

Tehnica defibrilăriiTehnica defibrilării

Page 5: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Caracteristicile defibrilăriiCaracteristicile defibrilării

PrecocitateaPrecocitatea

Probabilitatea de succes scade în paralel cu timpul scurs de la instalarea Probabilitatea de succes scade în paralel cu timpul scurs de la instalarea opririi cardiaceopririi cardiace

Iniţiată în primele 3-5 min poate dubla sau tripla şansele de succes a RCRIniţiată în primele 3-5 min poate dubla sau tripla şansele de succes a RCR

""Shock first vs. CPR first"Shock first vs. CPR first"

Dacă nu a fost posibilă în primele 5 min de la instalarea opririi Dacă nu a fost posibilă în primele 5 min de la instalarea opririi cardiace cardiace se se recomandă 2 min de RCR înaintea defibrilăriirecomandă 2 min de RCR înaintea defibrilării

Scurtarea intervalului între ultima compresie sternală şi Scurtarea intervalului între ultima compresie sternală şi şocşoc

""11- shock protocol"- shock protocol"

2005 – Nu se mai recomandă verificarea ritmului 2005 – Nu se mai recomandă verificarea ritmului pe monitorul ECG imediat după defibrilarepe monitorul ECG imediat după defibrilare

Majoritatea victimelor trec imediat Majoritatea victimelor trec imediat postresuscitare printr-o perioadă de asistolie sau postresuscitare printr-o perioadă de asistolie sau AEFP AEFP 2 min2 min RCRRCR imediat postdefibrilareimediat postdefibrilare

!

Page 6: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

curent monofaziccurent monofazic – iniţial 360 J şi continuă cu aceeaşi – iniţial 360 J şi continuă cu aceeaşi energie la următoarele şocuri.energie la următoarele şocuri.

curent bifaziccurent bifazic - iniţial o energie de 200 J, apoi energii - iniţial o energie de 200 J, apoi energii crescânde de 300 J şi 360 J.crescânde de 300 J şi 360 J.

!! FV/TV fară puls recurentă FV/TV fară puls recurentă – valoarea energiei utilizate pt – valoarea energiei utilizate pt următorul şoc va fi aceea care a convertit ritmulurmătorul şoc va fi aceea care a convertit ritmul

Energia utilizată în defibrilare

Page 7: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 8: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

PARAMETRUPARAMETRU CARDIOVERSIECARDIOVERSIE DEFIBRILAREDEFIBRILARE

Energia Energia iniţialăiniţială

50-100 J 200 J

Sincroniza-Sincroniza-

rea cu rea cu complexul complexul QRSQRS

DA NU

IndicaţiiIndicaţii TPSV Flutter atrial paroxisticFibrilaţia atrială paroxisticăTahicardia ventriculară cu puls

Fibrilaţia ventricularăTahicardia ventriculară fără pulsTahicardia ventriculară polimorfă cu puls

Page 9: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Şocul electric externŞocul electric extern

DDefibrilareefibrilare - livrarea - livrarea nesincronizatănesincronizată cu complexul QRS cu complexul QRS a unui şoc electric.a unui şoc electric.

CardioversieCardioversie - livrarea - livrarea sincronizatăsincronizată cu complexul cu complexul QRS a unui şoc electric. QRS a unui şoc electric. Sincronizarea evită livrarea Sincronizarea evită livrarea şocului în perioada refractară şocului în perioada refractară relativă a ciclului cardiac, relativă a ciclului cardiac, perioadă în care şocul electric perioadă în care şocul electric poate induce fibrilaţie poate induce fibrilaţie ventriculară. ventriculară.

DefibrilareaDefibrilarea –urgenţă maximă, cât mai repede posibil, fără nici o pregatire

CardioversiaCardioversia – chiar în urgenţă presupune unele pregătiri:

- monitorizare ECG şi NIBP

- oxigenoterapie

- acces venos

- arsenal de resuscitare pregătit

- analgezie şi sedare

Page 10: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 11: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

SVA – cuprinde:SVA – cuprinde:

1.1. Defibrilarea ?????? Automat vs manualDefibrilarea ?????? Automat vs manual

2.2. MCEMCE

3.3. Eliberarea căilor aeriene şi ventilaţia artificialăEliberarea căilor aeriene şi ventilaţia artificială

4.4. Obţinerea accesului venos / căi de administrare a Obţinerea accesului venos / căi de administrare a drogurilordrogurilor

5.5. Aplicarea algoritmilor de tratament specifici formei de Aplicarea algoritmilor de tratament specifici formei de oprire cardiacăoprire cardiacă

!!!!!! Tratamentul cauzei de oprire cardio-Tratamentul cauzei de oprire cardio-respiratorierespiratorie

++

Page 12: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

A doua/prima fază a RCR;

Are ca scop:Are ca scop:

• Păstrarea funcţiei organelor vitale;Păstrarea funcţiei organelor vitale;• Promovarea reluării circulaţiei spontane;Promovarea reluării circulaţiei spontane;• Stabilizarea postresuscitare;Stabilizarea postresuscitare;• Protecţia cerebrală postresuscitare;Protecţia cerebrală postresuscitare;

Se practică cuSe practică cu:: echipamentechipament aparatură, aparatură, materiale sanitare şi materiale sanitare şi

droguri.droguri.

Page 13: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Eliberarea căii aeriene şi ventilaţia artificialăEliberarea căii aeriene şi ventilaţia artificială

Se face prin Se face prin instrumente medicale:instrumente medicale:

Pipe oro/nasofaringienePipe oro/nasofaringiene

Măşti faciale – balon autogonflabilMăşti faciale – balon autogonflabil

Intubaţia trahealăIntubaţia traheală

Metode alternative: Metode alternative: mascamasca laringiană, obturatorlaringiană, obturator esofagian,combitub-esofagian,combitub-ul, traheostomiaul, traheostomia

*Avantaje intubaţie orotraheală:

-eliberarea şi menţinerea patenţei căii aeriene

-protecţie faţă de aspiraţia de conţinut gastric

-administrare de O2 100%

-cale de administrare droguri

-acces de durată la cale aeriană

-aspiraţia traheală

Page 14: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 15: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 16: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 17: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 18: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 19: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Semne clinice de intubaţie traheală Semne clinice de intubaţie traheală corectăcorectă

vizualizarea trecerii sondei printre vizualizarea trecerii sondei printre corzile vocalecorzile vocale

expansiune toracică simetricăexpansiune toracică simetrică

murmur vezicular prezent egal bilateralmurmur vezicular prezent egal bilateral

prezenţa vaporilor de apă pe sondă la prezenţa vaporilor de apă pe sondă la ventilaţieventilaţie

lipsa zgomotelor aerice în epigastrulipsa zgomotelor aerice în epigastru

Page 20: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

CARACTERISTICILE VENTILAŢIEI MECANICE CARACTERISTICILE VENTILAŢIEI MECANICE ÎN SVA LA ADULTÎN SVA LA ADULT

Volum curent 6-8ml/kg

Frecvenţa 8-10/minut

Oxigen 100%

Fără PEEP

Nu se întrerupe masajul cardiac extern pentru ventilaţie

Page 21: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Căi de administrare a drogurilor în RCRCăi de administrare a drogurilor în RCR

Calea intravenoasă periferică – cale standard

Calea intraosoasă

Calea intravenoasă centrală

Calea intratraheală

AdrenalinaAdrenalinaAtropinaAtropinaXilinaXilinaVasopresinaVasopresinaBicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiuAmiodaronaAmiodaronaProcainamidaProcainamidaSulfatul de magneziuSulfatul de magneziuDopaminaDopaminaSoluţii volemiceSoluţii volemice

Page 22: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 23: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 24: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

AvantajeAvantaje DezavantajeDezavantaje

tehnică simplă fără riscuri semnificativetimp scurt de instalarefără întreruperea masajului cardiac extern

timpul lung de circulare a droguriloruşurinţa pierderii accesului venos

Acces venos perifericAcces venos periferic

Page 25: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Este a doua opţiune de acces venos în RCR. Este a doua opţiune de acces venos în RCR.

Oferă acces la un plex venos necolababil, deci, administrarea Oferă acces la un plex venos necolababil, deci, administrarea drogurilor este similară administrării venos centrale. drogurilor este similară administrării venos centrale.

Există truse dedicate cu toate materialele necesare.Există truse dedicate cu toate materialele necesare. Doza medicamentelor în administrarea intraosoasă este aceeaşi Doza medicamentelor în administrarea intraosoasă este aceeaşi ca în administrarea intravenoasă.ca în administrarea intravenoasă. La bolnavul hipovolemic cu acces venos periferic imposibil accesul La bolnavul hipovolemic cu acces venos periferic imposibil accesul intraosos oferă o bună alternativă de refacere a volemiei.intraosos oferă o bună alternativă de refacere a volemiei.

Acces intraososAcces intraosos

Page 26: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

AvantajeAvantaje DezavantajeDezavantaje

timpul scurt de circulaţie a drogurilor administrarea de volum mare în timp scurt acces venos sigur şi de durată se pot administra soluţii hipertone/catecolamine

întreruperea temporară a

masajului cardiac externtimp lung de instalarecomplicaţii cu risc vital

Acces venos centralAcces venos central

Page 27: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

administrarea se face prin instilare pe sonda traheală administrarea se face prin instilare pe sonda traheală

doză de 2-2,5 ori mai mare decât la administrarea ivdoză de 2-2,5 ori mai mare decât la administrarea iv

drogurile se diluează în NaCl 0,9% 5-10mldrogurile se diluează în NaCl 0,9% 5-10ml

5 ventilaţii viguroase cu balonul autogonflabil5 ventilaţii viguroase cu balonul autogonflabil

Administrare endotrahealăAdministrare endotraheală

! ! NAVELNAVEL

NALOXONEATROPINEVASOPRESSINEPINEPHRINELIDOCAINE

Page 28: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 29: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Algoritm de tratamentAlgoritm de tratament

Page 30: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Monitorizarea în RCRMonitorizarea în RCR

EcgEcg

CO2CO2

Page 31: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Forme electrice de oprire cardiacăForme electrice de oprire cardiacă

Fibrilaţia ventricularăFibrilaţia ventriculară Tahicardia ventriculară fără pulsTahicardia ventriculară fără puls Activitatea electrică fără puls:Activitatea electrică fără puls:

• Disociaţia electro-mecanicăDisociaţia electro-mecanică•Pseudodisociaţia electro-mecanicăPseudodisociaţia electro-mecanică•Ritmul idio-ventricularRitmul idio-ventricular•Ritmuri de scăpareRitmuri de scăpare•Bradiasistolia Bradiasistolia

AsistoliaAsistolia

!! Identificarea formei electrice de oprire cardiacă Identificarea formei electrice de oprire cardiacă permite aplicarea algoritmului optim de RCRpermite aplicarea algoritmului optim de RCR

ŞocabileŞocabile

NonşocabileNonşocabile

Page 32: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 33: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Fibrilaţia ventriculară/ Fibrilaţia ventriculară/ Tahicardie ventriculară Tahicardie ventriculară fărăfără pulspuls

Page 34: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 35: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 36: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Activitate electrică fără pulsActivitate electrică fără puls

Page 37: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 38: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

AsistoliaAsistolia

Page 39: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS
Page 40: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS

Indicatori ai succesului resuscităriiIndicatori ai succesului resuscitării

reluarea circulaţiei spontane

internarea în spital

recuperarea neurologică

externarea din spital

Page 41: 2. Resuscitarea Cardio-respiratorie ACLS