68
Resuscita Resuscita rea rea Pediatric Pediatric ă ă Stopul Stopul Cardi Cardi orespirator orespirator

Resuscitarea pediatrica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Resuscitarea pediatrica

ResuscitaResuscitarearea Pediatric Pediatricăă Stopul Stopul CardiCardiorespiratororespirator

Page 2: Resuscitarea pediatrica

SumarSumarAcces vascularFarmacologieDefibrilareDe reţinutMedicamente şi proceduri

speciale

Page 3: Resuscitarea pediatrica

SumarSumarAcces vascularFarmacologieDefibrilareDe reţinutMedicamente şi proceduri

speciale

Page 4: Resuscitarea pediatrica

Accesul vAccesul vascularascular în stop în stop

Tentaţi IV / IO simultanPrioritate

Acces IV perifericAcces intraosos (IO)Acces venos central – femuralPrepararea unei vene periferice

Page 5: Resuscitarea pediatrica

Plasarea căiiPlasarea căii IV IV perifericeperiferice

Cot: medio-cubitalGleznă: safena

Page 6: Resuscitarea pediatrica

Accesul iAccesul intraontraossooss (IO) (IO)Corespunzător pentru

medicamente / fluide / sângeComplicaţii în <1% din cazuri

FracturiSindrom de compartimentExtravazareOsteomielită

Page 7: Resuscitarea pediatrica

Situsuri pentru acces Situsuri pentru acces IOIOSugarSugar

Antero-medial: tibia 2 cm sub tuberozitatea tibială

Anterior: femur distal

Page 8: Resuscitarea pediatrica

Copii = Sugar +Faţa anterioară a tibiei, distal

(suprafaţa plană)Adolescenţi = Copii +

Creastă Iliacă

Situsuri pentru acces Situsuri pentru acces IOIO

Page 9: Resuscitarea pediatrica

Abordul venos cAbordul venos central entral

FemuralAccesibilSe evită întreruperea

RCPSe evită pneumotoracele

Page 10: Resuscitarea pediatrica

Abordul venos cAbordul venos centralentral

Jugulara externă Jugulara internă Subclavia

Page 11: Resuscitarea pediatrica

Prepararea sPrepararea saafeneifenei1 cm anterior şi 1

cm superior de maleola medială

Page 12: Resuscitarea pediatrica

Prepararea safeneiPrepararea safenei

Rată de infecţii mai mareTimpul mediu de efectuare, pentru

cei experimentaţi, 10 minuteProcedură mai dificilă decât

accesul percutan

Page 13: Resuscitarea pediatrica

SitSituussuri Specialeuri SpecialeNNou-născutou-născut

Încanularea venei ombilicale

Page 14: Resuscitarea pediatrica

Vene ale scalpului

SitSituussuri Specialeuri SpecialeNNou-născutou-născut

Page 15: Resuscitarea pediatrica

SumarSumarAcces vascularFarmacologieDefibrilareDe reţinutMedicamente şi proceduri

speciale

Page 16: Resuscitarea pediatrica

FFarmacologarmacologieie

Stop cardiacMedicamente de bază

Şoc Vasopresoare

În hipotensiunea persistentă în ciuda reanimării fluidice IV

Page 17: Resuscitarea pediatrica

StopStop cardiac cardiac

Scopul administrării medicaţieiCreşterea fluxului sanguin coronar şi

cerebral Stimularea contractilităţiiCreşterea frecvenţei cardiaceCorectarea dezechilibrelor metabolice

Page 18: Resuscitarea pediatrica

Stop cardiacStop cardiacMedicaţieMedicaţie

OxigenAdrenalinăAmiodaronă/XilinăBicarbonat de sodiuAtropinăGlucozăAltele: vasopresină, calciu, magneziu

Page 19: Resuscitarea pediatrica

OxOxiigengen

Corectează hipoxia pentru a menţine respiraţia celulară aerobă

Indicaţie universală în stop

Page 20: Resuscitarea pediatrica

AdrenalinaAdrenalina IndicaIndicaţiţiii

Stop cardiacAsistolie, activitate electică fără

puls, FV/TV fără pulsBradicardie simptomaticăHipotensiune*

*nu prin hipovolemie

Page 21: Resuscitarea pediatrica

AdrenalinaAdrenalinaEEfectfectee

α adrenergiceVasoconstricţie = creşte TA

β adrenergice+ Inotrop (contractilitatea)+ Cronotrop (frecvenţa cardiacă)Vasodilatator coronar / cerebral

Page 22: Resuscitarea pediatrica

AdrenalinaAdrenalina DoDozeze

Acces = IV / IO Concentraţie = 1:10.000Doză = 10 µg/kg la 3-5 minuteEfecte adverse: creşte

consumul de oxigen la nivel miocardic

Page 23: Resuscitarea pediatrica

AdrenalinaAdrenalina DoDozeze

Acces = canula de intubaţie Concentraţie = 1:10.000Doză = 100 µg/kg

Page 24: Resuscitarea pediatrica

Acidoza mAcidoza metabolicetabolicăă

Insuficienţă respiratorie -> respiraţie anaerobă -> acidoză lactică (metabolică)

Deprimă activitatea cardiacăScade contractilitateaCreşte riscul de FV

Page 25: Resuscitarea pediatrica

BicarbonatBicarbonatul de sodiuul de sodiu

IndicaţiiStop cardiac prelungitAcidoză metabolică severăHiperkalemiaSupradoză de antidepresive triciclice

Doză: 1 mEq/kg 1ml/kg din soluţia 8,4%

Page 26: Resuscitarea pediatrica

BicarbonatBicarbonat de sodiu de sodiu

EfecteNaHCO3 + H+ = CO2 + H2O

ProblemeCO2 este înlăturat prin ventilaţie

Soluţie temporară

Page 27: Resuscitarea pediatrica

BicarbonatBicarbonat de sodiu de sodiu

Efecte adverse AlcalozăHipernatremieStatus hiperosmolar Precipitarea soluţiei în linia IVInactivarea catecolaminelor

(adrenalina)

Page 28: Resuscitarea pediatrica

AtropinAtropinaa EfectEfectee

Scade tonusul vagal Creşte frecvenţa de descărcare din

nodul SA -> creşte frecvenţa cardiacăStimulează conducerea prin nodul AV

Creşte tonusulCreşte tonusul vagal vagalLa doze mici (La doze mici (<< 100 100 µµg)g) stimu stimulleează ază

nucleulnucleul vagal vagal

Page 29: Resuscitarea pediatrica

AtropinAtropinaa

Efecte adverseBradicardie paradoxăTahiaritmiiIschemie miocardică

IndicaţiiBradicardie, BAV grad II şi III

Page 30: Resuscitarea pediatrica

AtropinAtropinaa

Acces = IV / IODoza = 0,02 mg/kg Doza minimă = 0,1 mg

Acces = canula de intubaţie30 µg/kgc

Page 31: Resuscitarea pediatrica

AmiodaronaAmiodarona

Inhibitor al receptorilor adrenergiciDeprimă conducerea prin NAV

Scade conductibilitateaPrelungeşte intervalul QT şi

perioada refractară

Page 32: Resuscitarea pediatrica

AmiodaronaAmiodarona

IndicaţiiFV/TV refractar

Se administrează după a IV-a defibrilareLent IV în 10 – 20 de minute

Doza5 mg/kgc

Page 33: Resuscitarea pediatrica

XilinaXilinaMai puţin eficace decât amiodaronaSe foloseşte în FV/TV refractarNu este medicament de primă linie la copilDoza IV/IO

1 mg/kgcDoza maximă: 2 – 3 mg/kgc

Doza pe sonda IOT2 – 3 mg/kgc

Page 34: Resuscitarea pediatrica

HHiipoglpogliicemiacemia

ConsideraţiiRezervele limitate de glicogen

sunt rapid consumate în stopGlucoza este substratul major al

miocardului nou-născutului

Page 35: Resuscitarea pediatrica

GlucoGlucozaza

Efecte adverseHipertonă -> efect sclerozant

venosCăi de administrare = IV / IODoză = 0,5 – 1 g/kg

Page 36: Resuscitarea pediatrica

GlucoGlucozaza

Doze Concentraţie

2 ml/kg G33%

5 – 10 ml/kg G10%

10 – 20 ml/kg G5%

Page 37: Resuscitarea pediatrica

VasopresinVasopresinaa Hormon endogen ce mediază vasoconstricţia

sistemică prin receptori V1 şi reabsorbţia apei la nivel tubular prin receptori V2

EfecteVasoconstricţie sistemicăÎmbunătăţeşte activitatea cerebrală,

cardiacă, renală Efecte adverse

Reducerea fluxului splanhnic NU SE RECOMANDĂ

Page 38: Resuscitarea pediatrica

CalciuCalciu Indicaţii

HipocalcemiaHiperkalemiaIntoxicaţii cu blocanţi de canale de calciu

Efecte adverse BradicardiaPrecipită în trusele IVInduce stop cardiac la pacienţii trataţi cu

digoxin

Page 39: Resuscitarea pediatrica

CalciuCalciu

EfecteCreşte contractilitatea miocardului Creşte excitabilitatea ventriculară Creşte viteza de conducereStabilizator de membrane în

hiperkalemie

Page 40: Resuscitarea pediatrica

Clorura de Clorura de CalciuCalciu

Concentraţie = 10% 27,2 mg/ml Ca elemental

Acces = linie centralăDoză: 20 mg/kg = 0,2 ml/kg

10-20 sec IV în stop

Page 41: Resuscitarea pediatrica

GluconatGluconat de de Calciu Calciu

Concentraţia = 10% 9 mg/ml Ca elemental

Acces = linie IV perifericăDoza: 30 mg/kg = 0,6 ml/kg 10-20 sec IV în stop

Page 42: Resuscitarea pediatrica

ŞŞococ

Perfuzie neadecvată la nivel organicSNC: Status mental alteratCV: Hipotensiune / tahicardieRenal: Debit urinar scăzut

Page 43: Resuscitarea pediatrica

ŞŞococ

Scop: menţinerea debitului cardiacIndicaţii: hipotensiune, şocAdministrarea medicamentelor în

perfuzieAdrenalina (şoc septic)Dopamina (hipotensiune)Dobutamina (şoc cardiogen, insuficienţă

cardiacă congestivă)

Page 44: Resuscitarea pediatrica

AdrenalinaAdrenalina

Doză: 1 mcg/kg/minutPreparare:

Adăugaţi 6 mg adrenalină la 100 ml Glucoză 5% = 60 mcg/ml

Administraţi 100 ml/oră pentru a obţine o doză de 1 mcg/kg/minute

Page 45: Resuscitarea pediatrica

DopaminDopaminaa

Doze = 2-20 mcg/kg/minDozele mici măresc fluxul renalDozele mari -> vasoconstricţieEfecte adverse

HipertensiuneIschemie

Page 46: Resuscitarea pediatrica

DobutaminDobutaminaa

Doze = 2-20 mcg/kg/minß1 selectivă

Creşte contractilitateaCreşte frecvenţa cardiacăScade rezistenţa vasculară sistemică

Efecte adverseTahiaritmii, greţuri, vărsături

Page 47: Resuscitarea pediatrica

SumarSumarAcces vascularFarmacologieDefibrilareDe reţinutMedicamente şi proceduri

speciale

Page 48: Resuscitarea pediatrica

Terapia electricăTerapia electricăDimensiunile padelelorDimensiunile padelelor

Sugar (4.5 cm)<1 un an sau <10 kg

Adult (8-12 cm)>1 an sau >10 kg

Page 49: Resuscitarea pediatrica

Antero-posterioarăParasternal stângSpate

AnterioarăParasternal drept sub claviculăLinia axilară anetrioară stângă

Terapia electricăTerapia electricăPoziţia padelelorPoziţia padelelor

Page 50: Resuscitarea pediatrica

Terapia electricăTerapia electricăDefibrilareaDefibrilarea

AsincronăScop: depolarizarea cordului->

oprirea FV/TV -> refacerea automatismului -> ritm ce asigură perfuzie

Indicată în FV/TV fără puls

Page 51: Resuscitarea pediatrica

Terapia electricăTerapia electricăDefibrilareaDefibrilarea

Curent monofazic sau bifazic imediat ce defibrilatorul este disponibil4 J/kg

Se repetă la nevoie după 2 minute de resuscitare cu raport compresiuni : ventilaţii

15 : 2Reevaluarea funcţiilor vitale se face

din 2 în 2 minute

Page 52: Resuscitarea pediatrica

Terapia electricăTerapia electricăDefibrilarea semiautomatăDefibrilarea semiautomată

Defibrilatoare externe semiautomateDestinate tratării precoce a stopurilor

cardiace în special de către persoane fără pregătire medicalăProbleme

Cele mai multe descarcă nivele de energie corespunzătoare pentru adulţi

Date limitate în ceea ce priveşte utilizarea lor la copii

Page 53: Resuscitarea pediatrica

Defibrilarea semiautomatăDefibrilarea semiautomată

La copiii < 8 ani sau < 25 kg vor fi utilizate defibrilatoare semiautomate prevăzute cu modificările tehnice necesare scăderii energiei eliberate

La copiii > 8 ani sau > 25 kg vor fi utilizate defibrilatoare semiautomate uzuale

Page 54: Resuscitarea pediatrica

Utilizarea defibrilatorului Utilizarea defibrilatorului semiautomatsemiautomat

Porniţi defibrilatorulAplicaţi şi poziţionaţi electrozii anteriorNu atingeţi pacientul şi analizaţi ritmulAsiguraţi-vă şi administraţi şoc dacă

este indicatÎncepeţi RCP, reevaluaţi pacientul la 2

minute

Page 55: Resuscitarea pediatrica

Utilizarea defibrilatorului Utilizarea defibrilatorului semiautomatsemiautomat

Page 56: Resuscitarea pediatrica

Pacient inconştient?

Eliberarea căilor aerieneEvaluarea semnelor vitale

RCP 15 : 2Conectare defibrilator/monitor

EvaluareaRitmului

FVTV fără puls

AEPAsistolie

Defibrilaţi o singură dată44 J J

RCP 2 min15 : 2

În timpul RCPCorectaţi cauzele reversibile*•Verificaţi electrozii, poziţia padelelor şi contactul•Aşteptaţi/ verificaţi tubul de O2şi accesul IV•Compresiuni toracice continue după asigurarea căii aeriene•Administraţi adrenalină o dată la 3 - 5 minute•Luaţi în considerare:amiodarona, atropina, magneziul

*Cauze potenţial reversibile:Hipoxia Pneumotorace sufocantHipovolemia Tamponadă cardiacăHipo/hiperkalemia şi dezechilibrele metabolice IntoxicaţiiHipotermia Trombembolie coronariană sau

pulmonară

Algoritmul ALS Pediatric

Solicitaţi echipa de ALS

RCP 2 min15 : 2

Page 57: Resuscitarea pediatrica

CardioversiCardioversia a sincronăsincronă

Eliberarea sincronizată a şocului electric pentru a opri o tahiaritmie

Sincronizată cu unda R pentru a reduce posibilitatea inducerii unei FV

Indicată în ritmuri care asigură perfuzie (puls prezent)

Page 58: Resuscitarea pediatrica

CardioversiCardioversia a sincronăsincronă

Energii:0,5 - 1 J/kg1 – 2 J/kg

Pacientul conştient va fi sedat

Page 59: Resuscitarea pediatrica

DefibriDefibrilarelare v vss Cardioversi Cardioversiee

Defibrilare Cardioversie

Nesincronizată Sincronizată

Ritmuri fără puls Puls prezent

4 J/kg 0,5-1 J/kg

2 J/kg

Page 60: Resuscitarea pediatrica

Pacingul externPacingul extern

Pacing transcutanatIndicaţii

Bradicardia din BAV grad 3 sau disfuncţii de nod sinusal

ContraindicaţiiPacemaker implantat

Page 61: Resuscitarea pediatrica

PacingPacingul externul extern

Beneficii nedovediteStop cardiac neasistat în prespitalBradicardia datorată hipoxiei/leziunilor

ischemice sau insuficienţei respiratorii apărute postresuscitare

Page 62: Resuscitarea pediatrica

Dimensiunile electrozilor de Dimensiunile electrozilor de ppacing acing

De uz pediatric (mici sau medii)<15 kg

Pentru adult>15 kg

Page 63: Resuscitarea pediatrica

Poziţionarea ePoziţionarea electrolectrozilorzilor

Electrodul negativ – în vecinătatea apexuluiDeasupra inimii - în poziţionarea

antero-posterioarăPe linia axilară anterioară stângă – în

poziţionarea anterioară

Page 64: Resuscitarea pediatrica

PacingPacingul externul extern

Fixaţi frecvenţa la 100Fixaţi intensitatea la maximum

apoi scădeţi-o până la nivelul minim la care se obţine captură

Palpaţi pulsul pentru confirmarea capturii

Page 65: Resuscitarea pediatrica

SumarSumarAcces vascularFarmacologieDefibrilareDe reţinutMedicamente şi proceduri

speciale

Page 66: Resuscitarea pediatrica

Manopere sManopere specialpecialee Manevra vManevra vagaagalălă

Indicaţii: TSVTonus vagal crescut -> scade

conducerea prin nodul AV -> opreşte disritmia

Monitorizare continuă

Page 67: Resuscitarea pediatrica

SugarSugar Manevra vManevra vagalagalăă

Aplicaţi o mănuşă cu apă şi cuburi de gheaţă pe faţa sugarului (frunte + ochi) 10-15 sec

Nu obstruaţi căile aerieneDouă încercări la pacienţii stabili

hemodinamic

Page 68: Resuscitarea pediatrica

CCopilopil Manevra vManevra vagalagalăă

Copilul va fi pus să sufle într-un pai înfundat

Se evită: masajul carotidian, presiunea pe globii oculari