33
RESUSCITAREA CARDIO RESUSCITAREA CARDIO - - RESPIRATORIE RESPIRATORIE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE, Iasi Facultatea de Medicina Anestezie-Terapie Intensiva MEDICINA An IV l. Romana Suport LP

1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AMG

Citation preview

Page 1: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

RESUSCITAREA CARDIORESUSCITAREA CARDIO--RESPIRATORIERESPIRATORIE

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE, IasiFacultatea de MedicinaAnestezie-Terapie Intensiva

MEDICINAAn IV

l. RomanaSuport LP

Page 2: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Definiţie:Definiţie:

== este un sistem standard de manevre, tehnici şi este un sistem standard de manevre, tehnici şi droguri utilizat în caz de oprire cardio-respiratorie droguri utilizat în caz de oprire cardio-respiratorie cu scopul de a asigura livrarea artificială a cu scopul de a asigura livrarea artificială a sângelui oxigenat către circulaţia sistemică pentru sângelui oxigenat către circulaţia sistemică pentru păstrarea funcţiei organelor vitale şi pentru a păstrarea funcţiei organelor vitale şi pentru a promova reapariţia circulaţiei spontane.promova reapariţia circulaţiei spontane.

RESUSCITAREA RESUSCITAREA CARDIO-CARDIO-RESPIRATORIERESPIRATORIE

Page 3: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS
Page 4: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

DEFINIŢIIDEFINIŢII

Oprire respiratorieOprire respiratorie: absenţa mişcărilor respiratorii

frecventă la sugar şi copil

Oprire cardiacă (cardio-circulatorie):Oprire cardiacă (cardio-circulatorie): tabloul clinic generat de absenţa sistemică (generalizată) a circulaţiei

frecventă la adult şi bătrân

Page 5: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Cauze de oprire cardio-respiratorieCauze de oprire cardio-respiratorie

Hipovolemia Hipoxia Hipo/hiperpotasemia Hiperacidemia (acidoza) Hipoglicemia Hipotermia

Trombembolism pulmonar

Tromboză coronariană acută (IMA)

Traumă Toxicitate Pneumotorax în

tensiune Tamponadă cardiacă

Page 6: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Înec

Aspiraţie de corpi străini

Inhalare de toxice

Epiglotită

Strangulare

Coma de orice cauză, AVC

Electrocuţie, traumatism, etc

CauzeCauze de oprire de oprire primar primar respiratorierespiratorie

Page 7: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Semne clinice de oprire respiratorieSemne clinice de oprire respiratorie

Absenţa mişcărilor cutiei toracice

Cianoză progresivă

Deteriorarea stării de conştienţă

Hipotonie musculară

Page 8: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Infarctul miocardic

Tulburările de ritm (infarct de miocard, ischemie, tulburări electrolitice, etc.)

Hipovolemia (exsanguinare, politraumatisme)

Embolia pulmonară

Tamponada cardiacă

Cauze de oprire primar cardiacăCauze de oprire primar cardiacă

Page 9: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Absenţa pulsului la arterele mari

Pierderea conştienţei (10 secunde)

Respiraţii agonice sau apnee (10-15 secunde)

Midriază (60-90 secunde)

Lividitate şi rigiditate cadaverică

Semne clinice de oprire cardiacăSemne clinice de oprire cardiacă

Page 10: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Oprire primar cardiacă oprire respiratorieoprire respiratorie secundarăsecundară ( 30-60 sec)( 30-60 sec)

Oprire respiratorie primară

oprire cardiacă secundarăoprire cardiacă secundară (1-20 min)(1-20 min)

Page 11: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Lanţul supravieţuiriiLanţul supravieţuirii

Acces precoceAcces precoce SVB precoceSVB precoceDefibrilare Defibrilare precoceprecoce SVA precoce

SVB în < 4 min

SVA în SVA în << 8 min 8 min

Page 12: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS
Page 13: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Prima fază a RCR

Se practică fără echipament medical (“cu mâinile goale”)

Are ca scop: livrarea artificială de urgenţă a sângelui oxigenat către livrarea artificială de urgenţă a sângelui oxigenat către

organele vitale pentru a evita deteriorarea funcţională şi organele vitale pentru a evita deteriorarea funcţională şi structurală;structurală;

Evitarea modificărilor cerebrale ireversibile;Evitarea modificărilor cerebrale ireversibile; Păstrarea şanselor de resuscitabilitate;Păstrarea şanselor de resuscitabilitate; Reluarea circulaţiei spontane;Reluarea circulaţiei spontane;

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Page 14: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Scoaterea victimei din mediul periculosEvaluarea stării de conştienţăAlertarea serviciului medical de urgenţă (telefon 112)Poziţionarea victimei (plan dur)Eliberarea căilor aerieneEvaluarea respiraţiei spontane (10 secunde)Respiraţia artificială (2 ventilaţii)Evaluarea pulsului (10 secunde)Masaj cardiac extern (100/minut)Continuă secvenţa masaj:ventilaţie 30:2

Etapele Etapele

suportului vital bazalsuportului vital bazal

Page 15: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS
Page 16: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Eliberarea căii aeriene

Hiperextensia capului şi închiderea guriiHiperextensia capului şi închiderea gurii

Subluxaţia anterioară a mandibuleiSubluxaţia anterioară a mandibulei

Îndepărtarea corpilor străiniÎndepărtarea corpilor străini:

solizi (deget cârlig) sau

lichizi (poziţie laterală a capului şi deget înfaşurat în pânză)

!! Atenţie la pacientul cu suspiciune de fractură de coloană Atenţie la pacientul cu suspiciune de fractură de coloană cervicală menţinerea capului în poziţie neutră cervicală menţinerea capului în poziţie neutră (indiferentă) (indiferentă) manualmanual

dispozitiv de imobilizaredispozitiv de imobilizare ACLS ACLS

Page 17: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Page 18: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS
Page 19: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Evaluarea respiraţiei spontane

Cu menţinerea MECACu menţinerea MECA

““ascultascultăă, simte , simte şişi ve vezzi”i”

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Page 20: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS
Page 21: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Asigurarea ventilaţiei artificiale

Ventilaţia artificială Ventilaţia artificială ““gură-la-gurăgură-la-gură””Ventilaţia artificială Ventilaţia artificială ““gură-la-nasgură-la-nas””Ventilaţia artificială Ventilaţia artificială ““gură-la-traheostomăgură-la-traheostomă” ” Ventilaţia artificială Ventilaţia artificială ““gură-la-gură şi nasgură-la-gură şi nas””

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Resuscitatorul face un inspir normal Insuflaţia de 1 secundă Volumul curent 500-600ml Trebuie să inducă ridicarea toracelui Frecvenţa 10-12/minut

Caracteristicile unei ventilaţii eficienteCaracteristicile unei ventilaţii eficiente

Page 22: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Page 23: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS
Page 24: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Evaluarea şi asigurarea circulaţieiEvaluarea şi asigurarea circulaţiei

Prezenţa pulsuluiPrezenţa pulsului: la arterele mari (carotidă, femurală la adult, : la arterele mari (carotidă, femurală la adult, brahială la sugar) brahială la sugar)

Indicaţia MCEIndicaţia MCE absenţa pulsului la arterele mari pulsului la arterele mari

Contraindicaţii Contraindicaţii nu există !

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Page 25: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Masajul cardiac externMasajul cardiac extern caracteristicicaracteristici::

Profunzimea compresiunii sternale 4-6cmProfunzimea compresiunii sternale 4-6cmFrecvenţa compresiunilor 100/minut Frecvenţa compresiunilor 100/minut Durata compresiunii/durata decompresiunii egaleDurata compresiunii/durata decompresiunii egaleRevenirea completă a sternului la poziţia iniţială Revenirea completă a sternului la poziţia iniţială Compresiuni ritmiceCompresiuni ritmiceEvitarea maximală a întreruperilor în efectuareaEvitarea maximală a întreruperilor în efectuarea masajuluimasajului

Page 26: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

CHEST COMPRESION

Page 27: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

Compress at the center of the chest at the nipple lineCompress at the center of the chest at the nipple line

Page 28: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

check pulse every 2 minutes

Page 29: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

2 breaths 2 breaths chest compressions chest compressions

All breaths (mouth-mouth, mouth-bag, bag-mask) given over 1 All breaths (mouth-mouth, mouth-bag, bag-mask) given over 1 sec sec see chest rise see chest rise

Longer uninterrupted chest compression Longer uninterrupted chest compression

Compression:Breath (30:2)Compression:Breath (30:2)

Push hard and push fast (100/minute)Push hard and push fast (100/minute)

2 min of compression before rhythm/pulse check in pulseless 2 min of compression before rhythm/pulse check in pulseless arrestarrest

New recommendationsNew recommendations

Page 30: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

Complicaţiile masajului cardiac externComplicaţiile masajului cardiac extern

Suportul vital bazalSuportul vital bazal

»» Fracturi Fracturi: costale

sternale

»» Patologie in seroase: Patologie in seroase: pneumotorax

hemotorax/hemopericard

hemoperitoneu

»» Rupturi viscerale Rupturi viscerale: ruptură pulmonară

ruptură hepatică

ruptură splenică

ruptură gastrică

»» Alte complicaţii Alte complicaţii: aspiraţia conţinutului gastric

Page 31: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

ParticularitatiParticularitati la copiila copii

Page 32: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS

THE RECOVERY POSITION

POZITIA DE SIGURANTA

Page 33: 1. Resuscitarea Cardio-respiratorie BLS