of 48 /48
PESANAN RASULULLAH KEPADA SAI YIDI NA ALI

14863514 Wasiat Kpd Ali

Embed Size (px)

Text of 14863514 Wasiat Kpd Ali

Page 1: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 1/48

PESANAN RASULULLAH

KEPADA SAIYIDINA ALI

Page 2: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 2/48

Page 3: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 3/48

 

Hadis 1  – Mukmin Yang Bertambah Kuat Agamanya

Hadis 2  – Orang Yang Menyingkirkan Al

QuranHadis 3  – Manusia Yang Didoakan Malaikat

Hadis 4  – Punca Tiap-tiap Ibadat

Hadis 5  – Tujuh Perkara Yang DiharapkanJibril

Hadis 6  – Seelok-elok Manusia

Hadis 7  – Fadhilat Solat Berjamaah

Hadis 8  – Hamba Yang Dicintai Allah

Hadis 9  – Kebesaran Solat Dhuha

Hadis 10  – Tanda Kemuliaan

Hadis 11  – Tulisan Di Pintu Syurga

Hadis 12  – Pemilihan Hawa Nafsu

Hadis 13  – Ganjaran Orang Murah Hati

Hadis 14  – Doa Yang Tidak Ditolak 

Hadis 15  – Kawan Yang Sejahat-jahatnya

Hadis 16  – Peringatan Yang Tiada ManafaatHadis 17  – Orang Yang Menjadi Keras

Hatinya

Hadis 18  – Memelihara Lidah

Hadis 19  – Orang Yang Tiada Iman

Hadis 20  –  Asal Makna Wara’  

Hadis 21  – Diam Itu Ibadat

Hadis 22  – Akibat Banyak Tidur

Hadis 23  – Orang Yang Diberi Masuk SyurgaHadis 24  – Kesukaan Dan Kebenciaan Allah

Hadis 25  – Hari Menjadi Saksi

Hadis 26  – Tiga Tanda Orang Mukmin

Hadis 27  – Tiga Tanda Orang Berakal

Hadis 28  – Tiga Tanda Orang Alim

Hadis 29  – Tiga Tanda Kebenaran

Hadis 30  – Tiga Tanda Orang AbidHadis 31  – Tiga Tanda Orang Soleh

Hadis 32  – Tiga Tanda Orang YangBeruntung

Hadis 33  – Tiga Tanda Orang Sabar

Hadis 34  – Tiga Tanda Orang Bertaubat

Hadis 35  – Tiga Tanda Orang Kafir

Hadis 36  – Tiga Tanda Orang Munafiq

Hadis 37  – Tiga Tanda Orang Rosak Aqal

Hadis 38  – Tiga Tanda Orang Celaka

Hadis 39  – Tiga Tanda Orang Kecewa

Hadis 40  – Tiga Tanda Orang Dosa

Page 4: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 4/48

Hadis 1 – Mukmin Yang Bertambah Kuat

Agamanya

Hai Ali! Sentiasa seorang mukmin di dalam

bertambah kuat pada agamanya selama ia tidak 

akan makan barang yang haram dan barang siapa

yang menceraikan ulama-ulama (menjauhkan

diri dengan tidak menuntut ilmu akhirat dari

mereka) nescaya mati hatinya dan buta ia

daripada taat kepada Allah Taala.

Shaykh Muhammad Mutawallial-Sha`rawi

Page 5: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 5/48

Hadis 2 – Orang Yang Menyingkirkan Al

Quran

Hai Ali! Barang siapa yang membaca Al

Quran sedangkan ia tidak menghalalkan yang

halal dan tidak mengharamkan yang haram,

maka adalah ia termasuk orang-orang yang

menyingkirkan kitab Allah di belakangnya.

Page 6: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 6/48

Hadis 3 – Manusia Yang Didoakan

Malaikat

Hai Ali! Sesungguhnya para malaikat memohonampun bagi manusia selama ia berada di atas

kesucian dan tidak berhadas (berwudhuk).

Page 7: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 7/48

Hadis 4 – Punca Tiap-tiap Ibadat

Hai Ali! Lazimkanlah (biasakan) atas dirimu solat

tepat pada waktunya maka bahawasanya ia

pokok tiap-tiap keutamaan dan punca tiap-

tiap ibadat.

Page 8: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 8/48

Hadis 5 – Tujuh Perkara Yang Diharapkan

Jibril

Hai Ali! Jibril mengharap-harapkan akan menjadimanusia kerana tujuh perkara iaitu solat lima waktu

bersama imam, duduk bersama ulama, menziarahorang sakit, menghantar jenazah, memberi air

minuman, mendamaikan orang yang bermusuhan danmemuliakan jiran tetangga dan anak-anak yatim.Maka bersungguh-sungguhlah engkau atas yang

demikian itu.

Page 9: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 9/48

Hadis 6 – Seelok-elok Manusia

Hai Ali! Sembahyanglah olehmu di tengah malam

walau sekadar masa memerah susu kambing. Maka

orang yang sembahyang di tengah malam itu seelok-

elok perwajahan manusia.

Page 10: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 10/48

Hadis 7 – Fadhilat Solat Berjamaah

Hai Ali! Lazimkanlah atas dirimu solat berjamaah. Maka

bahawasanya ia pada sisi Allah iaitu seperti jalanmu ke

Haji dan Umrah. Dan tidak ada yang bersungguh-

sungguh melakukan solat berjamaah itu melainkan orang

mukmin yang telah dicintai Allah. Tidak ada yang benciakan Dia melainkan orang munafiq yang telah dimurkai

oleh Allah.

Page 11: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 11/48

Hadis 8 – Hamba Yang Dicintai Allah

Hai Ali! Hamba yang paling dicintai Allah iaitu

seorang yang sujud yang berkata di dalam

sujudnya “Hai Tuhan! Bahawasanya aku telah

menzalimkan diriku, maka ampunilah bagiku

akan dosaku. Maka sesungguhnya tidak ada yang

mengampuni segala dosa melainkan engkau.

Page 12: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 12/48

Hadis 9 – Kebesaran Solat Dhuha

Hai Ali! Lazimkanlah atas dirimu solat dhuha didalam masa berpergian atau sedang berdiam di

tempat. Maka bahawasanya apabila tiba harikiamat akan ada yang menyeru dari atas anjung

syurga, “Manakah orang-orang yang solatdhuha? Silakanlah masuk dari dari pintu Dhuha

dengan selamat dan aman”. Dan Allah

tidak membangkitkan seorang nabi melainkan Ia

perintahkannya mengerjakan solat Dhuha itu.

Page 13: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 13/48

Hadis 10 – Tanda Kemuliaan

Hai Ali! Daripada tanda kemuliaan seseorang

dari kamu itu ialah mempunyai isteri yang

muafakat, solat berjamaah dan jiran yang

mencintainya.

Page 14: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 14/48

Hadis 11 – Tulisan Di Pintu Syurga

Hai Ali! Aku telah melihat tertulis di atas pintu

syurga, “engkau diharamkan terhadap orang

yang kikir (kedekut), orang yang derhaka kepada

ibubapanya dan orang yang

mengadu-ngadu”. 

si tanggang ?

Page 15: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 15/48

Hadis 12 – Pemilihan Hawa Nafsu

Hai Ali! Barangsiapa yang menyalahi (tidak ikut)

hawa nafsunya nescaya adalah syurga tempatnya.

Dan barangsiapa yang patuh terhadap hawa

nafsunya adalah jahannam (neraka) itu

tempatnya.

Page 16: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 16/48

Hadis 13 – Ganjaran Orang Murah Hati

Hai Ali! Barangsiapa yang memberi makan

kepada seorang Muslim dengan senang hati

nescaya Allah tuliskan baginya seribu kebajikan

dan Ia hapuskan daripadanya seribu kejahatan

dan Ia angkat baginya seribu darjat.

Page 17: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 17/48

Hadis 14 – Doa Yang Tidak Ditolak 

Hai Ali! Lazimkanlah atas dirimu berdoa di antara

azan dan iqamah, maka bahawasanya itu doa

yang tidak ditolak.

Page 18: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 18/48

Hadis 15 – Kawan Yang Sejahat-jahatnya

Hai Ali! Sejahat-jahat kawan ialah yang melalaikan

dalam urusan kawannya dan membuka rahsianya.

H d 16 P Y T d

Page 19: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 19/48

Hadis 16 – Peringatan Yang Tiada

Manafaat

Hai Ali! Jikalau orang alim tidak takut pada Tuhan,

nescaya menjadilah peringatannya terhadap

segala hati manusia seperti setitik air di atas telur

burung kasawari dan batu yang licin (tidak 

memberi manafaat).

Mirza Ghulam

Ahmad

H d 17 O Y M d K

Page 20: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 20/48

Hadis 17 – Orang Yang Menjadi Keras

Hatinya

Hai Ali! Apabila lalu di atas seorang mukmin empatpuluh pagi wal hal ia tidak duduk bersama

ulama, nescaya menjadi keras hatinya dan berani

ia melakukan dosa-dosa besar oleh kerana ilmu

itu nyawanya hati.

Page 21: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 21/48

Hadis 18 – Memelihara Lidah

Hai Ali! Allah menjadikan pada diri manusia yangterlebih utama itu lidah. Dengan sebabnyalah

boleh masuk ke syurga dan masuk ke neraka.

Maka penjarakanlah ia. Sesungguhnya lidah itu

laksana anjing yang gila.

Page 22: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 22/48

Hadis 19 – Orang Yang Tiada Iman

Hai Ali! Barangsiapa yang tidak menegah diridaripada segala maksiat maka perut bumi (mati)

itu lebih baik baginya daripada punggungnya

oleh kerana orang itu tidak ada iman di dalam

hatinya.

Page 23: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 23/48

Hadis 20 – Asal Makna Wara’ 

Hai Ali! Asal makna wara’ itu ialah meninggalkanpekerjaan yang harus dan barang yang

diharamkan oleh Allah. Dan kepala kemuliaan ituialah dengan meninggalkan segala maksiat.

Muhammad IdrisAl Marbawi

Page 24: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 24/48

Hadis 21 – Diam Itu Ibadat

Hai Ali! Kepala ibadat iaitu diam

kecuali daripada zikrullah.

Page 25: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 25/48

Hadis 22 – Akibat Banyak Tidur

Hai Ali! Banyak tidur itu mematikan hati danmenghilangkan keelokkan. Dan banyak dosa

itu mematikan hati dan mewariskan penyesalan.

H di 23 O Y Dib i M k

Page 26: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 26/48

Hadis 23 – Orang Yang Diberi Masuk 

Syurga

Hai Ali! Barangsiapa yang Allah beri nikmat kepadanyamaka ia bersyukur, dan Allah beri cubaan maka ia

bersabar, dan jika ia berbuat jahat maka ia memohon

ampun, nescaya boleh ia masuk syurga dari pintu

mana yang ia kehendaki.

H di 24 K k D K b i

Page 27: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 27/48

Hadis 24 – Kesukaan Dan Kebenciaan

Allah

Hai Ali! Janganlah engkau bersuka ria kerana Allahtidak suka kepada orang yang bersuka ria.

Lazimkanlah atas dirimu berdukacita.Bahawasanya Allah itu suka kepada tiap-tiap

orang yang berdukacita.

Page 28: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 28/48

Hadis 25 – Hari Menjadi Saksi

Hai Ali! Tidak ada daripada hari yang barumelainkan ia berkata “Hai anak Adam, aku hari

yang baru dan terhadap amal mu akan naik saksi

maka tiliklah (perhatikan baik buruk) apa yang

engkau akan amalkan”. 

Page 29: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 29/48

Hadis 26 – Tiga Tanda Orang Mukmin

Hai Ali! Bagi orang mukmin tiga alamat: iaitu benciakan harta yang tidak menolong untuk akhirat

dan benci akan perempuan yang menjadi fitnahdalam agama dan benci berkata-kata dalam hal

kehormatan manusia.

Page 30: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 30/48

Hadis 27 – Tiga Tanda Orang Berakal

Hai Ali! Bagi orang berakal iaitu tiga alamat: iaitumenggunakan dunia untuk manfaat akhirat dan

menanggung kekasaran orang dan sabar atas

segala kesusahan.

Ibn al KhattabShamil Basayev

Page 31: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 31/48

Hadis 28 – Tiga Tanda Orang Alim

Dan bagi orang alim itu tiga alamat: iaitu berkatabenar, menjauhkan yang haram dan

merendahkan diri.

Page 32: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 32/48

Hadis 29 – Tiga Tanda Kebenaran

Hai Ali! Bagi kebenaran itu tiga alamat iaitu:menyembunyikan ibadat dan menyembunyikan

sedekah dan menyembunyikan musibah.

Page 33: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 33/48

Hadis 30 – Tiga Tanda Orang Abid

Hai Ali! Bagi orang yang abid (ahli ibadat) itu tigaalamat: iaitu ia benci akan nafsunya dan ia

menghisab dunianya dan memanjangkan berdiripada hadhirat Allah Taala.

Page 34: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 34/48

Hadis 31 – Tiga Tanda Orang Soleh

Dan bagi orang soleh itu tiga alamat: iaitu iamemperbaiki barang yang di antara Allah dengan

dirinya dengan amal soleh dan ia memperbaiki

agamanya dengan amal dan ia suka bagi manusia

akan barang yang ia suka bagi dirinya.

Hadis 32 Tiga Tanda Orang Yang

Page 35: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 35/48

Hadis 32 – Tiga Tanda Orang Yang

Beruntung

Hai Ali! Bagi orang yang beruntung itu tiga alamat:iaitu makanan yang halal dan duduk bersama

ulamak dan solat fardhu bersama imam

(berjamaah).

Page 36: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 36/48

Hadis 33 – Tiga Tanda Orang Sabar

Hai Ali! Bagi orang yang sabar itu tiga alamat: iaitusabar atas menjalankan taat kepada Allah dansabar atas menghadapi musibah dan sabar atas

menerima qadha’ (ketentuan) Allah. 

Page 37: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 37/48

Hadis 34 – Tiga Tanda Orang Bertaubat

Hai Ali! Bagi orang yang taubat itu tiga alamat:iaitu menjauhkan yang haram dan gemar

menuntut ilmu dan tidak akan kembali berbuat

dosa sebagai mana tidak akan kembali susu yang

diperah ke tempatnya.

Page 38: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 38/48

Hadis 35 – Tiga Tanda Orang Kafir

Hai Ali! Bagi orang kafir iaitu tiga alamat: iaituragu-ragu pada zat Allah dan benci terhadap

segala hamba yang mengabdi kepada Allah dan

lalai daripada taat kepada Allah.

Fir’aun 

Page 39: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 39/48

Hadis 36 – Tiga Tanda Orang Munafiq

Hai Ali! Bagi orang munafiq itu tiga alamat: iaituapabila berkata-kata ia dusta dan apabila

berjanji ia menyalahi dan apabila diberi amanahia khianat dan tidak bermanafaat akan dia

peringatan.

Page 40: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 40/48

Hadis 37 – Tiga Tanda Orang Rosak Aqal

Hai Ali! Bagi orang yang rosak aqalnya itu tigaalamat: iaitu meremehkan segala yang

difardhukan Allah. Banyak berkata-kata darizikrillah dan mencela pada Allah.

Page 41: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 41/48

Hadis 38 – Tiga Tanda Orang Celaka

Hai Ali! Bagi orang celaka itu tiga alamat: iaitumakanan yang haram dan menjauhkan diri dari

orang alim dan solat bersendirian.

Arak HARAM !!!

Page 42: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 42/48

Hadis 39 – Tiga Tanda Orang Kecewa

Hai Ali! Bagi orang yang kecewa itu tiga alamat: iaitubanyak berdusta dan banyak bersumpah palsu dan

banyak berhajat kepada manusia.

Pinochio ?

Page 43: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 43/48

Hadis 40 – Tiga Tanda Orang Dosa

Hai Ali! Bagi orang berdosa itu tiga alamat: iaitusuka kerosakkan dan membahayakan segalahamba Allah dan menjauhkan petunjuk yang

benar.

Page 44: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 44/48

Page 45: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 45/48

Page 46: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 46/48

Page 47: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 47/48

• McDonalds memasuki pasaran Israel padatahun 1993 dan kini mempunyai 80 buah

restoren di serata Israel, menyumbangkan

3000 peluang pekerjaan kepada rakyat

Israel.

Terima kasih kerana

menyumbang. Kami akan

bunuh dan usir semuawarga Palestin sehingga

negara Palestin hilang dari

peta dunia .

TAFSIR PIMPINAN AR RAHMA N 

Page 48: 14863514 Wasiat Kpd Ali

7/27/2019 14863514 Wasiat Kpd Ali

http://slidepdf.com/reader/full/14863514-wasiat-kpd-ali 48/48

Surah Huud Ayat 113

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang berlaku zalim*,

maka (kalau kamu berlaku demikian), api neraka akan membakar

kamu, 

sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah.

Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan

mendapat pertolongan.

* Yakni janganlah kamu wahai orang Islam bersahabat, atau

berkerjasama, atau bersubahat, ataupun menyetujui perbuatan orang

yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya; lebih-lebih lagi

orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam.

 MUKA SURAT 536