1. stru¤†no usavr¥Œavanje ispitnih koordinatora u ¥Œk. god. 1. stru¤†no usavr¥Œavanje ispitnih koordinatora

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. stru¤†no usavr¥Œavanje ispitnih koordinatora u ¥Œk. god. 1....

 • 1. stručno usavršavanje ispitnih

  koordinatora u šk. god. 2012./2013.

  Odjel za organizaciju i provođenje ispita

  15. – 26. listopada 2012.

 • Plan rada

  • Provedbe državne mature 2011./2012. - Francetić

  • Poslovi zaprimanja i povrata ispitnih materijala - Fofić

  • Suradnja s ispitnim koordinatorima - Smoljić

  • Zimski rok 2011./2012. - Francetić

  • Pripreme za državnu maturu 2012./2013. – Francetić

  • Pitanja, prijedlozi

  • Evaluacija skupa

 • DRŽAVNA MATURA školska godina 2011./2012.

  Broj ispita kojima se pristupilo 135 157

  Broj pristupnika 31 573

  Broj upisanih nakon ljetnog roka 28 601*

  *od upisne kvote 34 193

 • 15. – 26. listopada 2012.

 • 15. – 26. listopada 2012.

  Predmet Raz. Prijava Uredno pristupilo

  Nije položilo Položilo

  Neopravdano izostalo

  Opravdano izostalo

  Bez prava pristupa

  Matematika B 29085 24610 2225 22385 811 53 3611

  Matematika A 12651 11605 1625 9980 184 16 846

  Hrvatski jezik B 14188 11317 603 10714 511 30 2330

  Hrvatski jezik A 25301 22913 226 22687 395 37 1956

  Engleski jezik A 17983 16185 111 16074 297 28 1473

  Engleski jezik B 18147 15058 1008 14050 516 32 2541

 • Materinski jezici nacionalnih manjina

  Predmet Prijava

  Uredno pristupi lo

  Nije položilo Položilo

  Neopra vdano izostalo

  Bez prava pristup a

  Uredno pristupi lo - gim.

  Položilo - gim.

  Neopra vdano izostalo - gim.

  Opravd ano izostalo - gim.

  Uredno pristupi lo - struk.

  Nije položilo - struk.

  Položilo - struk.

  Neopra vdano izostalo - struk.

  Opravd ano izostalo - struk.

  Bez prava pristup a - struk.

  Srpski jezik (materinski) B 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0

  Srpski jezik (materinski) A 148 132 0 132 11 5 38 38 0 0 94 0 94 11 0 5

  Talijanski jezik (materinski) A 69 67 1 66 0 2 56 56 0 0 11 1 10 0 0 0

  Talijanski jezik (materinski) B 66 65 0 65 0 1 26 26 0 0 39 0 39 0 0 1

  Mađarski

  jezik

  (materinski

  ) A 7 7 0 7 0 0 1 1 0 0 6 0 6 0 0 0

  Mađarski

  jezik

  (materinski

  ) B 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

  15. – 26. listopada 2012.

 • Učenici gimnazija

  Predmet Razina

  Uredno pristupilo - gim.

  Nije položilo - gim.

  Položilo - gim.

  Neopravdano izostalo - gim.

  Opravdano izostalo - gim.

  Bez prava pristupa - gim.

  Matematika B 5799 32 5767 35 8 245

  Matematika A 6978 276 6702 34 5 54

  Hrvatski jezik B 1230 5 1225 7 2 77

  Hrvatski jezik A 11248 8 11240 49 13 222

  Engleski jezik A 9238 3 9235 41 13 192

  Engleski jezik B 2670 11 2659 11 4 108

  15. – 26. listopada 2012.

 • Učenici strukovnih škola

  Predmet Razina

  Uredno pristupilo - struk.

  Nije položilo - struk.

  Položilo - struk.

  Neopravdano izostalo - struk.

  Opravdano izostalo - struk.

  Bez prava pristupa - struk.

  Matematika B 16167 1905 14262 637 35 2180

  Matematika A 2960 800 2160 62 6 204

  Hrvatski jezik B 9009 558 8451 421 24 1688

  Hrvatski jezik A 9041 160 8881 237 14 697

  Engleski jezik A 4996 60 4936 178 10 515

  Engleski jezik B 10937 887 10050 411 25 1715

  15. – 26. listopada 2012.

 • Nisu položili

  Broj nepoloženih ispita Broj pristupnika

  1 5848

  2 1308

  3 252

  4 35

  5 5

  15. – 26. listopada 2012.

 • REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE

  • osobni podatak koji učenicima služi za završetak školovanja (gimnazije) i/ili upis na visoka učilišta

  • školama na razini analiza po predmetima za unaprjeđenje kvalitete rada (na temelju podataka koje dostavlja Centar)

  • sveučilištima kao jedan od uvjeta za rangiranje kandidata za upis

  15. – 26. listopada 2012.

 • Prigovori nakon ispita

 • Najćešći prigovori Osim prigovora na greške u ocjenjivanju prigovori stizali pisanim putem:

  - Nisam prepisao/la odgovor u list za odgovor (nije bilo vremena, nisam upozoren na vrijeme, zaboravio/la zbog treme)

  - Tehnička provedba ispita slušanja (nije se dobro čulo)

  - Dežurni nastavnik me nije na vrijeme upozorio da moram prepisati odgovore

  - Nismo imali dovoljno vremena za rješavanje ispita

  - U nekim školama bilo je prepisivanja

 • Uočeni problemi u provedbi

  - problemi s unosom podataka glazbenih i umjetničkih škola (dupli zapisi, nedostajući zapisi)

  - Nepravovremena izrada rasporeda, dežurstva nastavnika

  - neodjavljeni ispiti

  - prepisivanje na ispitu (uočili ocjenjivači)

  - Donošenje odluka školskih ispitnih povjerenstava o pitanjima za koja odlučuju – neodlučnost, konzultacije s Centrom, nepridržavanje pravilnika

  - Donošenje mišljenja o opravdanosti prigovora - neujednačenost

  15. – 26. listopada 2012.

 • Najčešća pitanja - Unatoč informacijama u ispitnim katalozima, Vodiču i brošuri pitanja uoči provedbe ispita:

  1. džepna računala

  2. eseji (djela, pisanje tiskanim slovima)

  3. na pripremama su nam rekli...

  4. preračunavanje bodova više razine

  5. priznavanje odgovora neupisanih u list za odgovore

  6. rangiranje

  7. promjena prioriteta

  8. brisanje lista

  9. upisi i ispisi u jesenskome roku

  15. – 26. listopada 2012.

 • Zaprimanje ispitnih materijala

  • Prisutnost ispitnoga koordinatora

  • Provjera ispitnih materijala

  • Unos podataka

  • Pohrana

  • Evidencija ispita po kategorijama: – redovni ispiti

  – ispiti s prilagodbom ispitne tehnologije

  – ispiti na materinskom jeziku

  – rezervni ispiti

  • Ispravnost unesenih podataka – kontrola evidencije primljenih ispita

 • Primjer 1.

 • Problemi s ispitnim materijalima

  • Nedostatak kutija s ispitnim materijalima

  • Manjak broja CD-a

  • Neispravno izvješće o isporuci

  • Oštećena kutija

  • Perforirana traka

  • Nemogućnost očitanja bar koda

  • Pitajte nas!

 • Povrat ispitnih materijala

  • Evidencija ispita po kategorijama: – iskorišteni ispiti

  – ispiti s prilagodbom ispitne tehnologije

  – ispiti na materinskom jeziku

  – neiskorišteni ispiti

  – neotvoreni rezervni ispiti

  – otvoreni rezervni ispiti (bar kod pristupnika)

  – oštećeni ispit (bar kod ispita)

  – ispiti viška

  • Ispravnost unesenih podataka – kontrola evidencije provedbe ispita

 • Primjer 2.

 • Primjer 3.

 • Kutija za povrat ispitnih materijala

  Ispiti

  Iskorištene sigurnosne vrećice

  Preostali bar kodovi učenika

  Obrazac 6. (pristupanje i ponašanje učenika na ispitu)

  Obrazac primitka i povrata ispitnoga materijala

  primljeno = vraćeno

  Na dan provedbe.

  Obavijestiti HP

  Bez popratnih sadržaja!

 • Problemi s ispitnim materijalima

  • Pogrešan unos bar kodova

  • Bar kod u sigurnosnoj vrećici

  • Učenik nije zalijepio bar kod

  • Nepravilno zatvorena sigurnosna vrećica

 • Ljetni rok 2011./2012.

  • ukupan broj skeniranih ispitnih materijala je 640 650

  • ukupan broj skeniranih stranica je 5 026 091

  Ispit Isporučeni ispiti Vraćeni ispiti

  Redovni Rezervni Materinski Prilagodba Iskorišteni Neiskorišteni Višak

  UKUPNO 222 453 9879 1701 1298 200 896 8241 16 199

 • KOMUNIKACIJA CENTRA I

  ISPITNIH KOORDINATORA

  • E-MAIL • TELEFON

 • CALL CENTAR

  01/ 4501 899

  kolovoz 2011. – kolovoz 2012.

  primljeno je 25350 poziva

 • ik.dm@ncvvo.hr

  • putem ove e-mail adrese od 18. listopada 2011. do 3. rujna2012.

  primljeno je 6083 upita

 • RJEŠAVANJE PROBLEMA

  • Izdavanje PIN-a i TAN-a – 874

  • Otključavanje primitka i povrata ispita – 192

  • Otključavanje ispitnih prostorija – 206

  • Prosljeđivanje rješavanja problema drugim dionicima uključenima u provedbu državne mature - 388

 • DRŽAVNA MATURA 2012./2013.

  • Ispitni koordinatori

  ik.dm@ncvvo.hr

  01/4501 899 – Call centar

  prilagodba.dm@ncvvo.hr

  dokumenti.dm@ncvvo.hr

  • za bivše učenike kojima treba pomoć za prijavu ispita ili rješavanje problema

  odrasli.matura@ncvvo.hr

  mailto:ik.dm@ncvvo.hr mailto:ik.dm@ncvvo.hr mailto:ik.dm@ncvvo.hr mailto:prilagodba.dm@ncvvo.hr mailto:prilagodb