23

NIK 6101-OF NIK 6101-GF NIK 731510-B NIK 731514-CA NIK 731514-SE NIK 731512-FS NIK 731513-SN NIK 731512-S TCVN 6238-1: 2017 TCVN 6238-3:2011 TCVN 6238-4A:2017 “ AN TOAØN, PHUØ

 • Upload
  others

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • FieldturfChevillotte

  Asics

 • ,

  D

  trong thời gian nhanh nhất để phục vụ kháchhàng.

  hơn 19

 • THIẾT BỊ VẬN ĐỘNGTRẺ EM

 • ÑÔN VÒ ÑAÀU TIEÂN SAÛN XUAÁT DOØNG SAÛN PHAÅM GYM COÂNG COÄNG TAÏI VIEÄT NAM.

  VIFA 731147-2

  VIFA 711114VIFA 711116 VIFA 711522 VIFA 711115

  VIFA 711514

  VIFA 711515

  VIFA 711524

 • Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với những vật liệu chính : + Linh kiện nhựa LLDPE sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc.+ Tấm trang trí HPL và lò xo được nhập khẩu từ Châu Âu. + Khung thép mạ kẽm + sơn �nh điện.Sản phẩm thiết bị vận động trẻ em đạt �êu chuẩn“ An toàn, Phù hợp, Lắp đặt nơi công cộng “

  THIẾT BỊ LEO TRÈO VẬN ĐỘNG

  NIK 705311

  NIK 734448-4

  NIK 731146-3

  NIK 6201XF NIK 731425-4NIK 5231A

  NIK 734447-4 NIK 734447-5

  NIK 133070L

  NIK 167160LN

  NIK 6101-OF

  NIK 6101-GF

  NIK 731510-B

  NIK 731514-CA

  NIK 731514-SE

  NIK 731512-FS

  NIK 731513-SN

  NIK 731512-S

 • TCVN 6238-1: 2017 TCVN 6238-3:2011 TCVN 6238-4A:2017 “ AN TOAØN, PHUØ HÔÏP, LAÉP ÑAËT NÔI COÂNG COÄNG “.

  VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

  TIÊU

  CH

  UẨN

  , CH

  ỨN

  G N

  HẬN

 • Page 1Page 2Page 3Page 1Page 1Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 14Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20