52
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική www.koa.gr

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

ΚρατικήΟρχήστραΑθηνών

Πρόγραμμα Συναυλιώ

ν2017–2018

Πιστοί στη μουσική

ww

w.k

oa.g

r

Page 2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Αθηνών

Κρατική Ορχήστρα

www.koa.gr

Eβδομήντα πέντε χρόνια

Page 3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

6

Page 4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

98

31 Ιουλίου 19709η Συμφωνία του Bethoven,

Μουσική Διεύθυνση Ανδρέας Παρίδης

Page 5: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

1110

Page 6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

12

Page 7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

1514

Page 8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

16 17

Φέτος κλείνουν 75 χρόνια από την ίδρυση της Κρατικής Ορ-χήστρας Αθηνών. Η Κ.Ο.Α. κατόρθωσε στα χρόνια της δύσκο-λης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε, όχι μόνο να μην κάνει έκπτωση στις δράσεις και στην αποστολή της ως το αρχαιότερο συμφωνικό σύνολο στην ιστορία της μουσικής στη χώρα μας, αλλά αντιθέτως να ενισχύσει, να εξελίξει και να επεκτείνει το εύρος των δραστηριοτήτων της. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και το πρόγραμμα της παρούσας καλλιτεχνικής περιόδου 2017-18 της Ορχήστρας.

Δεν στέκομαι όμως μόνον στο πρόγραμμα των τακτικών συμ-φωνικών συναυλιών της Κ.Ο.Α., στα εντυπωσιακά ονόματα Ελλήνων και ξένων αρχιμουσικών και σολίστ διεθνούς κύρους και στην ταυτόχρονη ανάδειξη νέων μουσικών που τους δίνε-ται μία σημαντική ευκαιρία. Ούτε μόνον στο πρόγραμμα των συναυλιών μουσικής δωματίου συνόλων της Κ.Ο.Α. σε συνερ-γασία με μερικά από τα μεγαλύτερα Μουσεία της χώρας-συ-μπεριλαμβανομένου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μουσείου Ακρόπολης. Στο πλήθος συνεργασιών της Ορχήστρας με άλλους πολιτιστικούς φορείς, με φορείς της το-πικής αυτοδιοίκησης, με διπλωματικές αρχές φίλιων χωρών. Στέκομαι ιδιαίτερα στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο της Ορχήστρας, το οποίο μάλιστα είναι κυριολεκτικά και συμβο-λικά «ανοικτών συνόρων». Η Κ.Ο.Α. ενδυναμώνει φέτος την παρουσία της στην Περιφέρεια, φτάνοντας ακόμα και στα πιο δύσβατα σημεία της χώρας για να οργανώσει μουσικά ερ-γαστήρια και συναυλίες. Η Κ.Ο.Α. προσπαθεί ταυτόχρονα να είναι διαρκώς παρούσα στο πλευρό όσων κοινωνικά ευαίσθη-των και αδύναμων ομάδων δεν έχουν πρόσβαση σε ένα καλ-λιτεχνικό γεγονός. Και ταυτόχρονα δια της Ακαδημίας Νέων Μουσικών που διανύει το δεύτερο έτος της λειτουργίας της, η Κ.Ο.Α. φροντίζει να προετοιμάζει το μέλλον προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία στους ελπιδοφόρους αυρια-νούς πρωταγωνιστές της μουσικής μας ζωής.

Εύχομαι χρόνια πολλά στην Κ.Ο.Α., χρόνια δημιουργικά και κα-λή συνέχεια στο τόσο πολύτιμο έργο της.

Χαιρετισμόςτης ΥπουργούΠολιτισμούκαι Αθλητισμού

ΛυδίαΚονιόρδου

Page 9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

1918για να συμπράξουν μαζί μας (φέτος π.χ. η Ελίζαμπετ Λεόνσκαγια, ο Βλαντιμίρ Ασκενάζυ, ο Λεωνίδας Καβά-κος, η Τατιάνα Μαζουρένκο, ο Αντόνιο Μενέσες, η Μα-γκαλί Μοσνιέ είναι μερικοί μόνον από τους, διεθνούς κύρους, μουσικούς που θα υποδεχτεί η Ορχήστρα). Το ήσυχο αλλά βέβαιο και σπουδαίο «άνοιγμα» της Ορχήστρας στο εξωτερικό. Η τακτικότατη παρουσία της στην Περιφέρεια.

Όλοι αυτοί είναι απτοί και σημαντικότατοι λόγοι για να αισιοδοξούμε. Εξυπακούεται βεβαίως ότι δεν εφη-συχάζουμε. Αντιθέτως, όπως θα διαπιστώσετε κι από το φετινό πρόγραμμα των τακτικών μας συμφωνικών συναυλιών, αλλά και των συναυλιών μουσικής δω-ματίου και των πολυάριθμων και καλειδοσκοπικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών μας δράσεων, προ-σπαθούμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι.

Δεν είναι τυχαίο ότι το μότο που επιλέξαμε για τη φετινή «γενέθλια» σεζόν της Ορχήστρας είναι το «πιστοί στη μουσική». Είναι μία αδιαπραγμάτευτη κατάφαση που επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι, μεγαλώ-νοντας, ωριμάζοντας και παλιώνοντας, η Ορχήστρα μπορεί να βελτιώνεται και να εξελίσσεται διαρκώς, έχοντας ένα και μοναδικό σημείο αναφοράς και μία και μοναδική εκλεκτή αποστολή. Τη Μουσική.

ΣτέφανοςΤσιαλής

Αγαπητοί φίλοι.

Η παρούσα καλλιτεχνική περίοδος, έτος «γενεθλί-ων» για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που γίνεται 75 ετών αλλά όλο και πιο φρέσκια, σηματοδοτεί την τέταρτη χρονιά μου ως Διευθυντή της-μετά την πρό-σφατη ανανέωση της, τριετούς διάρκειας, θητείας μου, για την οποία οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου. Σηματοδοτεί όμως και την πρώτη χρονιά που μπορούμε να ορα-ματιστούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον της Ορχή-στρας με τόση ρεαλιστική αισιοδοξία!

Τα τρία προηγούμενα χρόνια, στις συνθήκες της οι-κονομικής κρίσης που έχει πλήξει τη χώρα, δεν ήταν βεβαίως καθόλου εύκολα. Κι όμως ήταν εξαιρετικά καρποφόρα σε ό,τι αφορά τόσο στην προσπάθεια της Ορχήστρας να ανταποκριθεί στη σπουδαία της παράδοση και αποστολή ως, όμως, ένας απολύτως σύγχρονος φορέας, όσο και στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της. Η οριστική μας στέγαση και η απόκτηση «συγγενικών» πλέον δεσμών με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η κάλυψη αρκετών από τις κενές οργανικές θέσεις στο μουσικό σώμα της Ορχήστρας και η ανανέωση στο διοικητικό της προσωπικό. Η δυνατότητα να επενδύουμε σταδιακά στην αγορά καινούριων μουσικών οργάνων. Η σταθερότητα των συνεργασιών μας με πολλούς και διαφορετικούς φο-ρείς που αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν ενεργά το καλλιτεχνικό, αλλά και το κοινωνικό και εκπαιδευτικό μας έργο, βοηθώντας μας κάποτε να υλοποιούμε και τα μεγαλύτερα όνειρά μας (όπως υπήρξε η δημιουρ-γία της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κ.Ο.Α. με την πολύτιμη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος). Η μεγάλη ικανοποίηση της αναγνώρισης που αντανα-κλά το γεγονός ότι σπουδαία ονόματα του διεθνούς συμφωνικού στερεώματος έρχονται και ξανάρχονται

Page 10: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

20ΣυγκεντρωτικόΗμερολόγιο

www.koa.gr

2017–2018Π

ρόγραμμα Συναυλιών

20Πιστοίστη μουσική

G Design Studio

Σε εποχές έλλειψης προσανατολισμού, η αφοσί-ωση σώζει. Οι αιχμάλωτοι του ωραίου μένουν πιστοί στην τέχνη τους, μένοντας ταυτόχρονα πιστοί στις αξίες του ανθρωπισμού. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών βάζει σε πρώτο πλάνο τη σύ-ζευξη Ιστορίας και Επανεφεύρεσης, τον φαντα-σιακό διάλογο του καινούριου με το παλιό. Xρησιμοποιώντας την τεχνική του κολλάζ με αναθεωρημένη ματιά, η Κ.Ο.Α υπογραμμίζει την 75ετή της πορεία μέσα από τη σημερινή προο-πτική. Δύο επίπεδα διαρκούς αλληλεπίδρασης, ένα ρεαλιστικό πορτραίτο του παρελθόντος και ένα αρχτετυπικό σύμβολο της μουσικής, απο-τυπώνουν την παρούσα συνθήκη ύπαρξής της. Η διττή φύση του κολάζ υπενθυμίζει ότι το αρχείο είναι πάντα ζωντανό, όσο οι πιστοί το τροφοδο-τούν με νέες αναγνώσεις. Οι διαρκείς μεταμορ-φώσεις της τέχνης είναι ο τρόπος να επικοινω-νείς δημόσια την κληρονομιά σου και η ηρωϊκή προσήλωση στη Μουσική είναι ο μόνος δρόμος.

Page 11: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική
Page 12: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Σάββατο 26 Αυγούστου — 20:30 Αφιέρωμα στο Μιούζικαλ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου — 21:00 La Diva — 40 χρόνια Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου — 21:00 Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου — 21:00 Classic Rock

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου — 21:00 My World

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Παρασκευή 3 Νοεμβρίου — 20:30 Παλιές και νέες αξίες

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου — 20:30 Η Φανταστική του Μπερλιόζ

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου — 20:30 500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση του Μαρτίνου Λούθηρου

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου — 20:30 Ο Αντόνιο Μενέσες με την Κ.Ο.Α.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Παρασκευή 6 Οκτωβρίου — 20:30 Εναρκτήρια συναυλία — Ο άνθρωπος και η φύση Ι — Κύκλος Μάλερ V

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου — 20:30 Προκλήσεις

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου — 20:30 Μια ιταλική βραδιά

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου — 20:30 Ο άνθρωπος και η φύση ΙΙ

Tρίτη 31 Οκτωβρίου — 18:00 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία Ι — Κουαρτέτο εγχόρδων «Αέναον»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου — 20:30 Κυριακή 4 Φεβρουαρίου — 20:30 Création du monde

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία IV — Ξύλινα πνευστά στον 20ο αιώνα

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου — 20:30 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία V — Light Music

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου — 20:30 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία VI — Αμερικανική μουσική του 20ού και 21ου αιώνα για τρομπόνι και πιάνο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου — 20:30 Ηρωικές αφηγήσεις

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου — 20:30 Κυριακή 17 Δεκεμβρίου — 20:30 ‘Ενας αλλιώτικος Καρυοθραύστης

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 23 Δεκεμβρίου Χριστουγεννιάτικη Περιοδεία

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου — 20:30 Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Σάββατο 13 Ιανουαρίου — Αγρίνιο Κυριακή 14 Ιανουαρίου — Πάτρα Ο Λεωνίδας Καβάκος στην Κ.Ο.Α.

Κυριακή 21 Ιανουαρίου — 19:30 Nosferatu — Συναυλίες για νέους από 8 ως… 108 ετών

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου — 20:30 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία ΙΙ — Έργα για βιολί και βιόλα

Κυριακή 28 Ιανουαρίου — 11:30 Κυριακή πρωί στο Μέγαρο — «Γνωρίστε την Ορχήστρα!»

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία ΙΙΙ — Από το μπαρόκ στο ροκ

Page 13: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος

Πρόγραμμα Συναυλιώ

ν

www.koa.gr

2017–2018ΜΑΪΟΣ Παρασκευή 4 Μαΐου — 20:30 Επετειακή συναυλία για τα 75 χρόνια της Κ.Ο.Α.

Παρασκευή 11 Μαΐου — 20:30 Κυριακή 13 Μαΐου — 20:30 Ο Λεωνίδας Καβάκος στην Κ.Ο.Α.

Δευτέρα 14 Μαΐου — 20:30 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία ΧΙ — Με γαλλικό άρωμα

Σάββατο 26 Μαΐου — 20:30 Ο άνθρωπος και η φύση IV — Συναυλία της Ακαδημίας Νέων Μουσικών

ΙΟΥΝΙΟΣ

Παρασκευή 1 Ιουνίου — 21:00 Στάσεις στο φως

Δευτέρα 4 Ιουνίου — 20:00 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία XII — Όνειρο ήταν και πάει…

ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία IX — Το Μηδέν και το Άπειρο Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου — 20:30 Πασχαλινή συναυλία — 100 χρόνια από τη γέννηση του Λέοναρντ Μπερνστάιν

Παρασκευή 20 Απριλίου — 20:30 Κύκλος Μάλερ VI — Συμφωνία αρ.5

Δευτέρα 23 Απριλίου — 18:00 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία X — Χορεύοντας

Παρασκευή 27 Απριλίου — 20:30 Εβδομήντα χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ

ΜΑΡΤΙΟΣ Δευτέρα 5 Μαρτίου — 20:30 Τρίτη 6 Μαρτίου — 20:30 Δημήτρης Παπαδημητρίου Δευτέρα 12 Μαρτίου Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία VII — Δώδεκα (12)

Παρασκευή 16 Μαρτίου — 20:30 Συναυλία στη μνήμη του Χαράλαμπου Φαραντάτου

Δευτέρα 19 Μαρτίου — 20:30 Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία VIII — Παράλληλοι κόσμοι

Παρασκευή 23 Μαρτίου — 20:30 Ο άνθρωπος και η φύση ΙΙΙ — 100 χρόνια από τον θάνατο του Κλωντ Ντεμπυσύ

Page 14: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

2928

ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΒΕΡΝΤΙ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΤΣΙΛΕΑ, ΠΙΕΤΡΟ ΜΑΣΚΑΝΙ, ΤΖΑΚΟ-ΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ

Στην απόλυτη ερμηνεύτρια όλων των εποχών, τη Μαρία Κάλ-λας, είναι αφιερωμένο το γκαλά όπερας «La Diva: 40 χρόνια», το οποίο πραγματοποιείται με τη λαμπερή σύμπραξη της, σολίστ του Θεάτρου Μπολσόι, Dinara Alieva, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Το γκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον θάνατο της μεγάλης Ελληνίδας σοπράνο (1923-1977) και την ανακήρυξη από το ΥΠΠΟΑ του 2017 ως «Έτους Μα-ρίας Κάλλας», αποτελεί συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την Κ.Ο.Α. και γίνεται σε συνεργασία με το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum. Ολόκληρο το πρώτο μέρος του γκαλά είναι ένας φόρος τιμής στον επιφανέστερο εκπρόσωπο του ιταλικού Ρομαντισμού Τζουζέππε Βέρντι, ενώ στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, το κοινό θα απολαύσει αγαπημένες άριες με την υπογραφή των δύο αντιπροσωπευτικότερων συνθετών της βεριστικής σχολής, Φραντσέσκο Τσιλέα και Τζάκομο Πουτσίνι.

Ντινάρα Αλίεβα, υψίφωνος Μίλτος Λογιάδης, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων: 45€, 32€, 22€, 12€, 9€ (65+, πολύτεκνοι), 7€ (εκπτωτικό) Συμπαραγωγή με τον Ο.Μ.Μ.Α.

La Diva — 40 χρόνια Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 21.00

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου

Ας αποχαιρετήσουμε το φετινό καλοκαίρι με ένα ανάλαφρο μουσι-κό ταξίδι στον σαγηνευτικό -και αειθαλή- χώρο του μιούζικαλ! Στον δροσερό Κήπο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο αρχιμουσικός Βλαδίμηρος Συμεωνίδης και οι τραγουδιστές Βάσια Ζαχαροπούλου και Σπύ-ρος Κλείσσας μάς χαρίζουν διάσημες μελωδίες του Broadway, του Hollywood αλλά του λονδρέζικου West End σε λαμπρές συμφωνικές τους μεταμορφώσεις!

Βάσια Ζαχαροπούλου, τραγούδι Σπύρος Κλείσσας, τραγούδι Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, μουσική διεύθυνση

Ελεύθερη είσοδος Με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Parklife: Μιούζικαλ στο πάρκο

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Ξέφωτο

Σάββατο 26 Αυγούστου

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ (1918 – 1990) Επιλογές από το «West Side Story» ANTΡΙΟΥ ΛΟΫΝΤ ΓΟΥΕΜΠΕΡ (γεν. 1948) The Music of the Night (από το «Φάντασμα της όπερας»)

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΛΟΟΥ (1901 – 1988) Αποσπάσματα από την ταινία «Ωραία μου κυρία» ΤΖΟΝ ΚΑΝΤΕΡ (γεν. 1927) Αποσπάσματα από το μιούζικαλ «Σικάγο»

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΡΟΤΖΕΡΣ (1902 – 1979) Some Enchanted Evening (από το μιούζικαλ «Νότιος Ειρηνικός»)

ΤΖΟΡΤΖ ΓΚΕΡΣΟΥΙΝ (1898 – 1937)I got rhythm (από το μιούζικαλ Girl Crazy), “Gershwin in Hollywood” (αποσπάσματα από δημοφιλείς μελωδίες του συνθέτη), “S’ Won-derful” (από το μιούζικαλ Funny Face)

Ώρα 20.30

Page 15: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

3130

ΑΡΙΕΣ, ΝΤΟΥΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΕΡΕΣ ΤΟΝ ΤΖΟ-ΑΚΙΝΟ ΡΟΣΙΝΙ, ΖΩΡΖ ΜΠΙΖΕ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΤΣΙΛΕΑ, ΒΟΛΦ-ΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ, ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ, ΓΚΑ-ΕΤΑΝΟ ΝΤΟΝΙΤΣΕΤΙ, ΖΥΛ ΜΑΣΝΕ.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΤΩΝ ΑΝΤΡΙΟΥ ΛΟΥΝΤ-ΒΕΜΠΕΡ, ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ, ΤZON ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΛΟΟΥ, ΤΖΕΡΟΜ ΚΕΡΝ, KOΟΥΛ ΠΟΡ-ΤΕΡ.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, ΕΡΝΕΣΤΟ ΛΕΚΟΥΟΝΑ, ΣΤΑΝΙΣΛΑΟ ΓΚΑΣΤΑΛΝΤΟΝ, ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΟΥΑ.

Angela Gheorghiu, υψίφωνος Μάριος Φραγκούλης, τενόρος Φιλική Συμμετοχή: Zoltan Maga, βιολί Eugene Kohn, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 150€, 100€, 80€, 60€, 40€, 25€ (εκπτωτικό) Παραγωγή της Arietta Cultural Productions.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

My World Ώρα 21.00

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

Η Angela Gheorghiu και ο Μάριος Φραγκούλης θα μας ξεναγή-σουν σε έναν κόσμο μαγικό, φτιαγμένο από αγαπημένες άριες, ξακουστά ντουέτα αλλά και τραγούδια από τον crossover δίσκο «My world» που πρόσφατα ηχογράφησε η θρυλική υψίφωνος και υπόσχονται στο κοινό μία μοναδική μουσική εμπειρία. Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διευθύνει ο Eugene Kohn. Προσκε-κλημένος τους -σε μία εμφάνιση έκπληξη που θα ενθουσιάσει το Αθηναϊκό κοινό- ο βιρτουόζος βιολονίστας Zoltan Maga.

Classic RockΤι σημαίνει symphonic rock; Σημαίνει ότι μερικές από τις μεγαλύ-τερες επιτυχίες εμβληματικών συγκροτημάτων της ιστορίας της ροκ όπως οι Scorpions, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Deep Purple και Police, αποδίδονται με συμφωνικό ήχο από ένα μεγάλο και σπουδαίο σχήμα συμφωνικής μουσικής, δημιουρ-γημένο μάλιστα από τη σύμπραξη δύο ορχηστρών: της Κ.Ο.Α. και της Φιλαρμονικής της Πράγας. Οι δύο ορχήστρες, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη και ενορχηστρωτή Friedemann Riehle και με τη συμμετοχή του ντράμερ του Frank Zappa Frantisek Hönig, αλλά και του frontman των Cockney Rebel Steve Harley, δίνουν μία διπλή συναυλία στο Ηρώδειο, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει μοναδική εμπειρία τόσο για τους λάτρεις της ροκ όσο και για εκείνους της συμφωνικής μουσικής.

Συμπράττει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας

Φιλική Συμμετοχή: Steve Harley Friedemann Riehle, μουσική διεύθυνση

PINK FLOYD: Comfortably Numb, Echoes, Shine On You Crazy Di-amond. DEEP PURPLE: Fireball, Smoke On The Water, Black Night. ROLLING STONES: Paint It Black. THE POLICE: Every Breath You Take. U2: Where The Streets Have No Name, With Or Without You. AC/DC: You Shook Me All Night Long. QUEEN: Who Wants to Live Forever, The Show Must Go On, We Are The Champions, Don‘t Stop Me Now. COCKNEY REBEL: Sebastian, Hide away. THE SCORPIONS: New Generation, Wind of change

Τιμές εισιτηρίων 83€, 73€, 63€, 53€, 43€, 28€ και 20€ (εκπτωτικό) Σε συνεργασία με την Robin4Arts.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ώρα 21.00

Πέμπ

τη 21, Παρασκευή 22 Σεπ

τεμβρίου

Page 16: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

3332

Η δυναμική Κινέζα σολίστ του βιολιού Τιάνγουα Γιανγκ και ο καταξιωμένος Σλοβένος αρχιμουσικός Ούρος Λάγιοβιτς έχουν επανειλημμένα συναρπάσει το αθηναϊκό κοινό με τις υψηλές καλλιτεχνικές τους επιδόσεις. Στη νέα τους συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αναμετρώνται με βαρυσήμαντα και άκρως απαιτητικά έργα των Μπάρτοκ και Μπραμς. Στην αρχή της συναυλίας, οι λάτρεις της σύγχρονης δημιουργίας θα απο-λαύσουν το ευφάνταστο έργο ενός ταλαντούχου και ανερχόμε-νου συνθέτη από το Χονγκ Κονγκ.

Τιάνγουα Γιανγκ, βιολί Ούρος Λάγιοβιτς, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)Ώρα 19.45 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Προκλήσεις

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 20.30

Παρασκευή 13 Ο

κτωβρίου ΦΟΥΝΓΚ ΛΑΜ (γεν. 1979)

«Πεμπτουσία» για ορχήστρα

ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ (1881 – 1945) Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.2

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833 – 1897) Συμφωνία αρ.3 σε φα μείζονα, έργο 90

Το φιλόδοξο όραμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, να πα-ρουσιάσει στο κοινό της το σύνολο του συμφωνικού έργου του Μάλερ, συνεχίζει και φέτος να γίνεται πράξη. Έτσι, στην εναρ-κτήρια συναυλία της νέας καλλιτεχνικής περιόδου, που εγκαινι-άζει συγχρόνως τον θεματικό κύκλο «Ο άνθρωπος και η φύση», θα απολαύσουμε το Τραγούδι της Γης, έργο που συνταιριάζει αρμονικά τη νοηματική ευρύτητα της συμφωνίας με την απέ-ριττη γοητεία της αρχαίας κινεζικής ποίησης και τη διεισδυτική αμεσότητα της ανθρώπινης φωνής.

Γκουάνγκ Γιανγκ, κοντράλτο Μάριο Τζεφίρι, τενόρος Στέφανος Τσιαλής, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)Ώρα 19.45 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Σε συνεργασία με το China Arts Entertainment Group.

Εναρκτήρια Συναυλία

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΚΑΡΛ ΝΗΛΣΕΝ (1865 – 1931) Ήλιος, εισαγωγή για ορχήστρα, έργο 17 ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΜΑΛΕΡ (1860 – 1911) Το Τραγούδι της Γης, συμφωνία για τενόρο, κοντράλτο και ορχήστρα

Ώρα 20.30

Παρασκευή 6 Ο

κτωβρίου

Ο άνθρω

πος και η φ

ύση Ι – Κύκλος Μ

άλερ V

Συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Έτος Ελλάδας-Κίνας.Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Έτος Ελλάδας-Κίνας.Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Page 17: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

3534

Ο Γκλαζουνόφ και ο Τσαϊκόφσκυ «ζωγραφίζουν» με τα πιο έντο-να, ζωηρά (ηχο)χρώματα το ρωσικό φθινόπωρο και χειμώνα αντίστοιχα, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ιδιαίτερη αίσθηση κάθε εποχής αλλά και το πώς αυτές πυροδοτούν τη γεμάτη πάθη ρωσική ψυχή. Αυτά τα πάθη, απογυμνωμένα από το όποιο επιφανειακό φτιασίδι, έρχονται στο προσκήνιο στο σα-ρωτικό Κοντσέρτο του Σνίτκε, που θα ερμηνεύσει ο πολυβρα-βευμένος πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης υπό τη μπαγκέ-τα του Τσαρλς Ολιβιέρι-Μανρόου.

Κωνσταντίνος Δεστούνης, πιάνο Τσαρλς Ολιβιέρι-Μανρόου, μουσική διεύθυνση

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Μάλτας και την Πρεσβεία του Καναδά.

Ο άνθρωπος και η φύση ΙΙ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 20.30

Παρασκευή 27 Ο

κτωβρίου

ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΓΚΛΑΖΟΥΝΟΦ (1865 – 1936) Φθινόπωρο, από το μπαλέτο «Οι εποχές», έργο 69 ΑΛΦΡΕΝΤ ΣΝΙΤΚΕ (1934 – 1998) Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840-1893) Συμφωνία αρ. 1 σε σολ ελάσσονα, έργο 13, «Χειμωνιάτικα όνειρα»

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)Ώρα 19.45 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Ο φέρελπις και δραστήριος μαέστρος Γιώργος Μπαλατσινός ηγείται μίας ενδιαφέρουσας μουσικής περιήγησης στη μαγευτι-κή Ιταλία, την ιστορία (Φραντσέσκα ντα Ρίμινι), τα τοπία (Πηγές της Ρώμης) και φυσικά τη μουσική της (Ρεσπίγκι, Μαρτούτσι, Μπουζόνι), με την αρωγή του διακεκριμένου πιανίστα, Φραντσέ-σκο Νικολόζι. Κοινός παρονομαστής όλων των, περισσότερο ή λιγότερο γνωστών, έργων της συναυλίας είναι αναμφισβήτητα ο ρομαντισμός, το πάθος και η μελωδικότητα... α λα ιταλικά!

Φραντσέσκο Νικολόζι, πιάνο Γιώργος Μπαλατσινός, μουσική διεύθυνση

Σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Μια ιταλική βραδιά

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΟΤΟΡΙΝΟ ΡΕΣΠΙΓΚΙ (1879 – 1936) Πηγές της Ρώμης ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ (1811 – 1886) Ισπανική Ραψωδία (μεταγραφή για πιάνο και ορχήστρα: Φερούτσιο Μπουζόνι)

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΜΑΡΤΟΥΤΣΙ (1865 – 1909) Νυχτερινό για ορχήστρα

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840 – 1893)Φραντσέσκα ντα Ρίμινι, συμφωνική φαντασία, έργο 32

Ώρα 20.30

Παρασκευή 20 Ο

κτωβρίου

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)Ώρα 19.45 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Page 18: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

36

Και φέτος, για τρίτη χρονιά, οι συναυλίες μουσικής δωματίου με σύνολα μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα φι-λοξενηθούν σε σημαίνοντα μουσεία της πόλης μας. Εύλογα, πρώτος σταθμός αυτής της μουσικής και μουσειακής περιήγη-σης είναι το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου το Κουαρτέτο «Αέ-ναον» θα ερμηνεύσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα με έμφαση στο στοιχείο του λυρισμού.

Κουαρτέτο Εγχόρδων «Αέναον» Γιώργος Μάνδυλας, βιολί Βασίλης Σούκας, βιολί Μάνος Γουβέλης, βιόλα Αστέριος Πούφτης, βιολοντσέλο

Προ της έναρξης της συναυλίας θα προσφερθεί δωρεάν ξενάγηση σε χώρους του Μουσείου για περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Ελεύθερη είσοδος

Κουαρτέτο εγχόρδων «Αέναον»

Μουσείο ΑκρόποληςΑίθουσα του Παρθενώνα

ΓΙΟΖΕΦ ΧΑΫΝΤΝ (1732 – 1809) Κουαρτέτο εγχόρδων σε ρε μείζονα, έργο 64 αρ.5 «Ο Κορυδαλλός» ΦΡΑΝΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ (1797 – 1828) «Quartetsatz» σε ντο ελάσσονα, D. 703

ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858 – 1924) Χρυσάνθεμα, για κουαρτέτο εγχόρδων

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΟΡΟΝΤΙΝ (1833 – 1887)Κουαρτέτο εγχόρδων σε ρε μείζονα, αρ.2

Ώρα 18.00

Τρίτη 31 Οκτω

βρίου Μ

ουσικοί περίπ

ατοι στα μουσεία Ι

Page 19: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

ΝοέμβριοςΔεκέμβριος

Πρόγραμμα Συναυλιώ

ν

www.koa.gr

2017–2018

Page 20: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

4140

Για λίγα έργα θα μπορούσε να πει κανείς ανεπιφύλακτα πως άλλαξαν τον ρου της μουσικής. Ανάμεσά τους η Φανταστική Συμφωνία ξεχωρίζει αποτελώντας ένα αναλλοίωτο πρότυπο του πώς η ελεύθερη καλλιτεχνική έμπνευση δημιουργεί νέες μορφικές προοπτικές. Την ερμηνεία της υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαέστρος Γιώργος Πέτρου, μαζί με την πανελ-λήνια πρεμιέρα της Ιουλιανής Σουίτας του πάντα γοητευτικού συνθέτη, Φίλιππου Τσαλαχούρη. Το αισθαντικό Κοντσέρτο του Γουόλτον για βιόλα ερμηνεύει μία από τις πλέον προβεβλημέ-νες σολίστ του οργάνου, η Τατιάνα Μαζουρένκο.

Τατιάνα Μαζουρένκο, βιόλα Γιώργος Πέτρου, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό Ώρα 19.45Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Η Φανταστική του Μπερλιόζ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 20.30

Παρασκευή 10 Ν

οεμβρίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ (γεν. 1969) Ιουλιανή Σουίτα για ορχήστρα, έργο 85 (2013) (α’ πανελλήνια εκτέλεση) ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΓΟΥΟΛΤΟΝ (1902 – 1983) Κοντσέρτο για βιόλα και ορχήστρα

ΕΚΤΟΡ ΜΠΕΡΛΙΟΖ (1803 – 1869) Φανταστική Συμφωνία, έργο 14 «Επεισόδιο από την ζωή ενός καλλιτέχνη»

Η μεγάλη πιανίστα Ελίζαμπετ Λεόνσκαγια δεν χρειάζεται ιδι-αίτερες συστάσεις· κάθε της εμφάνιση ανά τον κόσμο είναι πάντα ένα σημαντικό μουσικό γεγονός. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με σεβασμό και χαρά, την υποδέχεται ως σολίστ στον «Παρθενώνα» των πιανιστικών κοντσέρτων, το Τέταρτο του Μπετόβεν. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας, Στέ-φανος Τσιαλής, διευθύνει την περίφημη «Ημιτελή» Συμφωνία του Σούμπερτ αλλά και τις Εικόνες για ορχήστρα του εμβλημα-τικού για την ελληνική πρωτοπορία συνθέτη, Νίκου Σκαλκώτα.

Ελίζαμπετ Λεόνσκαγια, πιάνο Στέφανος Τσιαλής, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 45€, 32€, 22€, 12€ και 7€ (εκπτωτικό) Ώρα 19.45Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Παλιές και νέες αξίες

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904 – 1949) Τέσσερις Εικόνες για ορχήστρα ΦΡΑΝΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ (1797 – 1828) Συμφωνία αρ.8 σε σι ελάσσονα, D. 759 «Ημιτελής»

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770 – 1827) Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ.4 σε σολ μείζονα, έργο 58

Ώρα 20.30

Παρασκευή 3 Ν

οεμβρίου

Page 21: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

4342

Όλα όσα μας συγκινούν στα μεγάλα έργα του γερμανικού Ρο-μαντισμού, θα τα βρούμε σε αφθονία στη συναυλία αυτή: τον αφηγηματικό, «ταξιδιάρικο» λυρισμό στην Εισαγωγή «Εβρίδες» του Μέντελσον, την εσωστρεφή μελαγχολία και τις ερεθιστικές μεταπτώσεις της διάθεσης στο Κοντσέρτο για τσέλο του Σού-μαν, το πιο παράφορο και αυθεντικό πάθος, άλλοτε σαν κραυ-γή και άλλοτε σαν ψίθυρο, στην Πρώτη Συμφωνία του Μπραμς.

Αντόνιο Μενέσες, βιολοντσέλο Γιώργος Βράνος, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 45€, 38€, 32€, 26€, 18€, 12€, 9€ (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι) Ώρα 19.45Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

O Aντόνιο Μενέσες με την Κ.Ο.Α.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 20.30

Παρασκευή 30 Ν

οεμβρίου ΦΕΛΙΞ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ (1809 – 1847) Οι Εβρίδες, εισαγωγή, έργο 26 ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΟΥΜΑΝ (1810 – 1856) Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λα ελάσσονα, έργο 129

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833 – 1897) Συμφωνία αρ.1 σε ντο ελάσσονα, έργο 68

Συμπαραγωγή με τον Ο.Μ.Μ.Α.

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα.

Πέντε αιώνες μετά τη θυροκόλληση των 95 Θέσεων του Λούθη-ρου στον Καθεδρικό του Βίτενμπεργκ, ο χριστιανικός κόσμος (όχι μόνο ο προτεσταντικός) τιμά τον μεταρρυθμιστή, που ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στην καθεστηκυία εκκλη-σιαστική τάξη της εποχής του. Εύλογα, η Κρατική Ορχήστρα παρουσιάζει τη Συμφωνία του Μέντελσον, που είναι άμεσα εμπνευσμένη από τη μορφή του Λούθηρου, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα με τη δραματική Πέμπτη του Σοστακόβιτς, έργο εξίσου συνδεδεμένο με την ανάγκη μεταρρύθμισης – σε άλλο, βέβαια, ιστορικό χρόνο και τόπο.

Γκόλο Μπεργκ, μουσική διεύθυνση

500 χρόνια από τη Μεταρρύθμιση του Μαρτίνου Λούθηρου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΦΕΛΙΞ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ (1809 – 1847) Συμφωνία αρ.5 σε ρε μείζονα/ελάσσονα, έργο 107 «της Μεταρρύθμισης» ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906 – 1975) Συμφωνία αρ.5 σε ρε ελάσσονα, έργο 47

Ώρα 20.30

Παρασκευή 24 Ν

οεμβρίου

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)Ώρα 19.45Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Page 22: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

4544

Ένας στρατιώτης-παιχνίδι, που λειτουργεί ως καρυοθραύστης, ζωντανεύει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα. Μαζί με τη μικρού-λα Κλάρα ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο, γεμάτο χάρη, αθωότητα και τρυφερότητα. Και όπως «ζωντανεύει» ο καρυοθραύστης, κάπως έτσι «ζωντανεύουν» και οι αθάνατες μελωδίες του Τσαϊκόφσκυ χάρη σε ένα ευφάνταστο animation, που θα αγγίξει τις καρδιές των μικρών και μεγάλων μας φίλων!

Νίκος Χαλιάσας, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 30€, 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)

Ένας αλλιώτικος Καρυοθραύστης

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840 – 1893) Ο Καρυοθραύστης, μπαλέτο έργο 71 Με παράλληλη προβολή animation Με την συνεργασία των: 1895 Cinematics Creations G Design Studio

Ώρα 20.30

Σάββατο 16, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

Μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο του πέρυσι με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο εκλεκτός Γερμανός αρχιμουσικός Φρανκ Μπέερμαν επιστρέφει στο πόντιουμ, για να καταθέσει την προσωπική ερμηνευτική του προσέγγιση σε ένα αμιγώς γερ-μανικό πρόγραμμα, στο οποίο φυσικά δεσπόζει η μεγαλεπή-βολη «Ηρωική» Συμφωνία του Μπετόβεν. Τα αισθησιακά και υψηλών φωνητικών απαιτήσεων τραγούδια του Στράους σε ποίηση Κλέμενς Μπρεντάνο ερμηνεύει η επίσης Γερμανίδα κο-λορατούρα σοπράνο, Γιούλια Μπάουερ.

Γιούλια Μπάουερ, υψίφωνος Φρανκ Μπέερμαν, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)Ώρα 19.45Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Ηρωικές αφηγήσεις

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770 – 1827) Έγκμοντ, Εισαγωγή, έργο 84 ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ (1864 – 1949) Έξι τραγούδια για υψίφωνο και ορχήστρα, έργο 68 (Τραγούδια «Μπρεντάνο»)

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ Συμφωνία αρ. 3 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 55, «Ηρωική»

Ώρα 20.30

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου

Page 23: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

4746

Νίνα Κουφοχρήστου, υψίφωνος Άρτεμις Μπόγρη, υψιφωνος Βασίλης Καβάγιας, τενόρος Λουκας Καρυτινός, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 60€, 52€, 42€, 34€, 26€, 16€, 11€ (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ,65+, πολύτεκνοι)

Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 20.30

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου

Συμπαραγωγή με τον Ο.Μ.Μ.Α.

ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ, ΤΖΟΑΚΙΝΟ ΡΟΣΙΝΙ, ΖΑΚ ΟΦΕΝΜΠΑΧ, ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ κ.ά.

Όπ

ερα και Μιούζικαλ

Πάγια επιθυμία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι η συ-ναυλιακή της παρουσία, κατά το δυνατόν συχνότερα, στην ελ-ληνική περιφέρεια. Συνεπής λοιπόν με μία άγραφη δέσμευση, η Oρχήστρα μας, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Νίκου Χαλιάσα και με σολίστα τον εξάρχοντα βιολιστή της, Δημήτρη Σέμση, καταθέτει χαρακτηριστικά δείγματα του έργου της (προφανώς στο πνεύμα των Χριστουγέννων) στους εκτός των τειχών λάτρεις της συμφωνικής μουσικής.

Δημήτρης Σέμσης, βιολί Νίκος Χαλιάσας, μουσική διεύθυνση

ΧριστουγεννιάτικηΠεριοδεία

Εκτός Αθηνών

21-23 Δεκεμβρίου

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 – 1791) Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.2 σε ρε μείζονα, Κ.211 ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840 – 1893) Σουίτα από το μπαλέτο «Καρυοθραύστης», έργο 71a

ΛΗΡΟΫ ΑΝΤΕΡΣΟΝ (1908 – 1975) Η γιορτή των Χριστουγέννων

Page 24: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

ΙανουάριοςΦεβρουάριος

Πρόγραμμα Συναυλιώ

ν

www.koa.gr

2017–2018

Page 25: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

5150

Λεωνίδας Καβάκος, μουσική διεύθυνση

Οι τιμές εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ο Λεωνίδας Καβάκοςστην Κ.Ο.Α.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου Πανεπιστήμιο Πατρών

Ώρα 20.30

Σάββατο 13, Κυριακή 14 Ιανουαρίου

Η θεσμοθέτηση μιας ευρύτατης και μακρόπνοης συνεργασίας και η επιστροφή του Λεωνίδα Καβάκου στο πόντιουμ της Κ.Ο.Α. για συνολικά τέσσερις συναυλίες καθ΄όλη τη διάρκεια της τρέ-χουσας περιόδου, συναυλίες μάλιστα εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιούνται εκτός Αθηνών, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα πολύ σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός. Ήδη η πρό-σφατη εμπειρία της συνεργασίας του, διεθνούς ακτινοβολίας, Έλληνα μουσικού με την Ορχήστρα απέδειξε ότι και ως αρχι-μουσικός ο Καβάκος επιτυγχάνει αυτή τη μυστηριώδη, άρρη-τη, διαρκώς αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία του κοινού αλλά και των μουσικών μεταξύ τους και με την υψηλή Τέχνη. Η αφιλοκερδής προσφορά του Καβάκου που γίνεται εν μέρει υπέρ των αναγκών της Κ.Ο.Α. για την αγορά μουσικών οργά-νων και εν μέρει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τον καθιστά, επιπλέον, σε δύσκολους καιρούς, έναν από τους πολυτιμότε-ρους συμμάχους της.

Η Κ.Ο.Α.Resident Orchestra του Μεγάρου

Κατά το Φεβρουάριο 2018 η Κρατική Ορ-χήστρα Αθηνών, στο πλαίσιο της συνερ-γασίας της με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, θα συμμετάσχει σε καλλιτεχνικές παραγωγές του Μεγάρου. Περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινω- θούν προσεχώς στα έντυπα και την ιστοσελίδα του Μ.Μ.Α.

Page 26: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

5352

Τα αδέλφια Λαέρτης και Ενκέλα Κοκολάνη, συνάδελφοι στην Κρατική Ορχήστρα, εξερευνούν από κοινού το ρεπερτόριο για βιολί και βιόλα, ερμηνεύοντας μία ποικιλία έργων, εκτεινόμε-νων από τον 18ο (Μότσαρτ) ως τον 20ο αιώνα (Μαρτινού και Βίλα-Λόμπος).

Λαέρτης Κοκολάνης, βιολί Ενκέλα Κοκολάνη, βιόλα

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο. Ώρα 19.30Δωρεάν ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου.

Έργα για βιολί και βιόλα

Μουσείο ΜπενάκηΜουσείο Ισλαμικής Τέχνης

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία ΙI

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 – 1791) Ντούο για βιολί και βιόλα αρ.1 σε σολ μείζονα, Κ.423 ΛΟΥΙ ΣΠΟΡ (1784 – 1859) Ντούο για βιολί και βιόλα σε μι ελάσσονα, έργο 13

ΜΠΟΧΟΥΣΛΑΒ ΜΑΡΤΙΝΟΥ (1890 – 1959) Τρία Μαδριγάλια

ΕΪΤΟΡ ΒΙΛΑ-ΛΟΜΠΟΣ (1887 – 1959) Ντούο για βιολί και βιόλα W.463

ΓΙΟΧΑΝ ΧΑΛΒΟΡΣΕΝ (1864 – 1935) Passacaglia για βιολί και βιόλα

Ώρα 20.30

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου Ο «Νοσφεράτου» δεν είναι μόνο μία κορυφαία δημιουργία του βωβού γερμανικού εξπρεσιονισμού αλλά και η πρώτη ταινία τρόμου στην ιστορία της Έβδομης Τέχνης – κατά πολλούς, και η καλύτερη. Ανάλογης δύναμης με τα ανατριχιαστικά καρέ του Φρήντριχ Μουρνάου είναι και η πληθωρική μουσική επένδυση της ταινίας από τον Χανς Έρντμαν, που θα αποδώσει ζωντανά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή, για όλους τους πιστούς σινεφίλ!

Στέφανος Τσιαλής, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 30€, 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)

Nosferatu — Συναυλίες για νέους από 8 ως… 108 ετών

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 19.30

Κυριακή 21 Ιανουαρίου

Νοσφεράτου, μία συμφωνία τρόμου (1922). Ταινία του Φρήντριχ Μουρνάου σε μουσική του Χανς Έρντμαν

Σε συνεργασία με το European Film Philharmonic Institute.

Page 27: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

5554

Οι εκλεκτοί κορνίστες της Ορχήστρας μας έχουν πάντα… τον τρόπο τους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους! Και όχι μόνο στα μεγάλα συμφωνικά έργα αλλά, όπως θα αποδείξουν και στη συναυλία αυτή, αναλαμβάνοντας από μόνοι τους τα ηνία της μουσικής δράσης σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει ένα τεράστιο χρονικό φάσμα από τον 17ο ως τον 21ο αιώνα.

Ensemble Κόρνων της Κ.Ο.Α. Κώστας Σίσκος, Χρήστος Σαλβάνος, Γρηγόρης Ασωνίτης, Δημήτρης Φρόνιμος, Γιάννης Γούναρης, Σπύρος Κάκος, Ηλίας Μπάρκας

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο. Προ της έναρξης της συναυλίας θα προσφερθεί δωρεάν ξενάγηση σε χώρους του Μουσείου για περιορισμένο αριθμό ατόμων. Οι τιμές εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Από το μπαρόκ στο… ροκ

Τεχνόπολις – Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία ΙIIΔευτέρα 29 Ιανουαρίου

ΕΡΓΑ ΤΩΝ Γ. Σ. ΜΠΑΧ, Γ. ΠΑΧΕΛΜΠΕΛ, Λ. Β. ΜΠΕΤΟΒΕΝ, Ρ. ΒΑΓΚΝΕΡ, Τ. ΤΕΡΝΕΡ. ΦΡ. ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ κ.ά.

Σοφία Τοπούζη, κείμενα – επιμέλεια Το όνομα του αφηγητή θα ανακοινωθεί Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, μουσική διεύθυνση

Κυριακή πρωί στο Μέγαρο — «Γνωρίστε την Ορχήστρα!»

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 11.30

Κυριακή 28 Ιανουαρίου

ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΜΠΡΙΤΤΕΝ (1913 – 1976) Οδηγός των νέων στην ορχήστρα ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ (1891 – 1953) Ο Πέτρος και ο Λύκος, έργο 67

Παραγωγή του Ο.Μ.Μ.Α.

Με δύο διάσημα έργα που παρουσιάζουν στα παιδιά τα όργα-να και το μαγικό κόσμο της Ορχήστρας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών καλωσορίσει φέτος μαθητές Δημοτικού και Γυμνασί-ου, σε μία ξεχωριστή συναυλία με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Με τη βοήθεια της Ορχήστρας και του μαέστρου Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, οι μικροί μας φίλοι γνωρίζουν τους τονικούς χρω-ματισμούς και τις δυνατότητες όλων των ομάδων οργάνων μιας συμφωνικής ορχήστρας, αλλά και μαθαίνουν πως δεν μπορείς να γίνεις ήρωας, αν δεν διακινδυνεύσεις!

Για τις τιμές εισιτηρίων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα ταμεία του Μ.Μ.Α.

Page 28: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

5756

Όσο αληθές είναι πως τα έγχορδα όργανα είχαν τη «μερίδα του λέοντος» στη μουσική δωματίου του 18ου και 19ου αιώνα, άλλο τόσο αληθεύει πως στον 20ο αιώνα τα πνευστά ήρθαν δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς πολλοί αξιόλογοι συνθέτες τα αξιοποίησαν σε αριστουργηματικές συνθέσεις μουσικής δωματίου. Κάποιες από αυτές, που σπάνια ακούμε στη χώρα μας, θα ερμηνεύσουν κορυφαίοι μουσικοί των ξύλινων πνευστών της Ορχήστρας μας στον ατμοσφαιρικό χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Χρυσή Πιλαφτσή, φλάουτο Γιάννης Οικονόμου, όμποε Αλέξανδρος Οικονόμου, φαγκότο Τίτος Γουβέλης, πιάνo

Ξύλινα πνευστά στον 20ό αιώνα

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου

ΜΑΝΤΛΕΝ ΝΤΡΙΝΓΚ (1923 – 1977)Τρίο για φλάουτο, όμποε και πιάνο

ΓΙΑΝ ΚΟYΤΣΙΕΡ (1911 – 2006)Τρίο για φλάουτο, φαγκότο και πιάνο, έργο 81

ΑΝΤΡΕ ΠΡΕΒΕΝ (ΓΕΝ. 1929)Τρίο για όμποε, φαγκότο και πιάνο

ΜΠΙΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ (γεν. 1944)Κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, φαγκότο και πιάνο

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία ΙV

Η Μουσική συναντά τον Χορό. Στο καλλιτεχνικά ανήσυχο Πα-ρίσι των αρχών του 20ού αιώνα, οι δύο Τέχνες ακμάζουν και συμπορεύονται με τρόπο που θα αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στην εξέλιξη και των δύο. Σε συνεργασία με το περίφημο Ίδρυ-μα Fluxum, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ο μαέστρος της Στέφανος Τσιαλής, προσκαλούν ένθερμα όλους τους φίλους των δύο Τεχνών να απολαύσουν μερικές από τις γοητευτι-κότερες σελίδες της μουσικής μπαλέτου. Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστεί η «Δημιουργία του Κόσμου» (La Création du Monde) στην πρωτότυπη χορογραφία του 1923 του Jean Börlin των Ballets Suédois, που αναβιώνει αποκλειστικά για τις δύο αυτές βραδιές.

Millicent Hodson & Kenneth Archer, χορογράφοι Fernand Léger, σκηνικά – κοστούμια Απόφοιτοι και Σπουδαστές της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης Στέφανος Τσιαλής, μουσική διεύθυνση

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί υπέρ του κοινωνικού προγράμματος «Ροζ Κουτί» - περισσότερες πληροφορίες στις σελ. 82-83 . Τιμές εισιτηρίων 35€, 25€, 15€, 10€ και 7€ (εκπτωτικό)

Création du Monde

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Α. Τριάντη

ΜΑΝΟΥΕΛ ΝΤΕ ΦΑΓΙΑ (1876 – 1946) • Ισπανικός Χορός από την όπερα «Η σύντομη ζωή»• Το τρίκωχο καπέλο, Σουίτες αρ. 1 και αρ.2 ΝΤΑΡΙΟΥΣ ΜΙΓΙΩ (1892-1974) • Η δημιουργία του κόσμου, μπαλέτο, έργο 81a • Ο άνθρωπος και η επιθυμία του, μπαλέτο έργο 48 (αποσπάσματα)

Ώρα 20.30

Σάββατο 3, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου

Σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Fluxum – Flux Laboratory.

Page 29: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

5958

Στις αρχές του 20ού αιώνα, Αμερικανοί τρομπονίστες αναζητούν ρεπερτόριο και νέες συνθέσεις, με σκοπό την ανάδειξη του οργά-νου τους. «Παγκανίνι του τρομπονιού» είχε χαρακτηριστεί ο Άρ-τουρ Πράιορ, που εξέλιξε την τεχνική του οργάνου τόσο, ώστε να θεωρηθεί σταθμός για τα χάλκινα πνευστά παγκοσμίως. Η συναυ-λία θα σας εμπλουτίσει με εικόνες, αισθήσεις, ακόμα και εκπλήξεις από τη σημαντική αυτή εποχή, αφού τα έργα τα οποία έχουμε επι-λέξει είναι από συνθέτες τρομπονίστες για... τρομπονίστες!

Ανδρέας – Ρολάνδος Θεοδώρου, τρομπόνι Αλέξανδρος Μακρής, πιάνο

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο.

Ώρα 19.30Δωρεάν ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου.

Αμερικανική μουσική του 20ού και 21ού αιώνα για τρομπόνι και πιάνο

Μουσείο ΜπενάκηΠινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Ώρα 20.30

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

ΝΟΡΜΑΝ ΜΠΟΛΤΕΡΑρκτικές προελεύσεις (Arctic Emanations)ΕΡΙΚ ΙΓΟΥΑΖΙΝ (γεν. 1954)Σονάτα για τρομπόνι και πιάνοΤΖΟΝ ΚΕΪΤΖ (1912 – 1992)Σόλο για ολισθαίνον (sliding) τρομπόνιΕΝΡΙΚΕ ΚΡΕΣΠΟ (γεν. 1941)Αυτοσχεδιασμός Ι για σόλο τρομπόνιΑΝΤΟΝΥ ΜΠΑΡΦΗΛΝΤΣτοχασμοί του ήχου και του φωτόςΑΡΤΟΥΡ ΠΡΑΪΟΡ (1869 – 1942)Annie Laurie

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία VI

Πολύ συχνά, πίσω από τον όρο «ελαφρά μουσική» κρύβονται πραγματικά διαμάντια· καθόλου δεν αποκλείεται μια μουσική που έχει γραφτεί με σκοπό να είναι (και) διασκεδαστική, να έχει καθ΄ εαυτή αξία και ποιότητα. Ας το ανακαλύψουμε μέσα από τις ανάλαφρες αλλά συνάμα ενδιαφέρουσες μουσικές επιλογές των μουσικών μας!

Μιχαήλ Σμιρνόφ, βιόλα Γιώργος Ραράκος, τούμπα Έφη Παπαθωμαΐδη, πιάνο

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο χώρο.

Light Music

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη

Ώρα 20.30

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

ΕΡΓΑ ΤΖ. ΓΚΕΡΣΟΥΙΝ, ΡΩΣΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩ-ΠΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ COUNTRY

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία V

Page 30: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

ΜάρτιοςΑπρίλιος

Πρόγραμμα Συναυλιώ

ν

www.koa.gr

2017–2018

Page 31: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

63

Το «12» αποτελεί την ηχητική αποτύπωση των μηνών του χρό-νου με αφετηρία εικόνες και στιγμιότυπα που χαρακτηρίζουν τον καθέναν από αυτούς. Ξεδιπλώνεται μέσα από μινιμαλιστι-κές φόρμες και επαναλαμβανόμενα μοτίβα χρησιμοποιώντας τα γήινα ηχοχρώματα του πιάνου, του κόρνου, των εγχόρδων, των κιθαριστικών αρπισμών και των κρουστών, ισορροπώ-ντας ανάμεσα στα τοπία της κινηματογραφικής και την ηλε-κτρονική υφή της πειραματικής μουσικής. Ηχογραφημένο τον Ιούλιο του 2015, αποτελεί τον τρίτο από τους τέσσερις δίσκους της βραβευμένης συνθέτιδας και τραγουδοποιού Νεφέλης Λιούτα.

Σύνολο ΧΡΟΝΟΣ

Νέλλη Οικονομίδου, βιολί Μιχαήλ Σμιρνόφ, βιόλα Ήβη Παπαθανασίου, βιολοντσέλο Κώστας Σίσκος, κόρνο Κώστας Χάρδας, πιάνο Nίκος Τσέλιος, κιθάρα Ρωμανός Λιούτας, κρουστά

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο.

Δώδεκα (12) Δευτέρα 12 Μαρτίου

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία VII

62

Για τις τιμές εισιτήριων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα ταμεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

Μουσικά Soundtracks

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Ώρα 20.30

Δευτέρα 5, Τρίτη 6 Μαρτίου

Στην ιστορία των πολιτισμών η μουσική και οι εικαστικές τέχνες συμπορεύονται, αλληλο-εμπλουτίζονται, συνεργά-ζονται, ανταγωνίζονται, ενίοτε αλληλοσυμπληρώνονται. Η ιδέα αυτή αποτέλεσε την ευκαιρία για ανάθεση νέων έρ-γων με υλικό έμπνευσης ζωγραφικούς πίνακες. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου παρουσίασε τον Μάρτη του 2017 συμφω-νικό έργο με τίτλο Τρία Μουσικά Soundtracks με τρία μέρη σε έμπνευσή από : το έργο του Γιώργου Ιακωβίδη «Παιδική Συναυλία», από θεματικό σύνολο έργων του ιμπρεσιονιστή Claude Monet και από την τεχνική Pouring and Dripping του Jackson Pollock.

Σε αυτή τη συναυλία ο συνθέτης θα παρουσιάσει σε πρώ-τη εκτέλεση νέο συμφωνικό έργο με περισσότερα Μουσικά Soundtracks από την περιήγησή του στις διαφορετικές επο-χές της ιστορίας της ζωγραφικής.

Ραλλού Βογιατζή, Δημήτρης Παπαδημητρίου, καλλιτεχνική επιμέλειαΔημήτρης Παπαδημητρίου, συνθέτης

Page 32: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

6564

Τόσο ο Μπετόβεν όσο και ο Μπάρτοκ βρήκαν στο κουαρτέτο εγχόρδων ένα ιδανικό όχημα για να εκφράσουν τις πιο τολμη-ρές ιδέες τους και να «δοκιμάσουν» τα όρια των εκφραστικών τους μέσων. Με τα Κουαρτέτα τους άνοιξαν νέες οδούς, όχι μόνο για το συγκεκριμένο είδος αλλά για τη μουσική γενικότε-ρα. Με δύο εξ αυτών (από τα πλέον ρηξικέλευθα και μεγαλειώ-δη) θα αναμετρηθεί το πάντα δραστήριο και τολμηρό Κουαρ-τέτο Εγχόρδων Αθηνών.

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών

Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί Παναγιώτης Τζιώτης, βιολί Πάρις Αναστασιάδης, βιόλα Ισίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλο

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο.Ώρα 19.30 Δωρεάν ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου.

Παράλληλοι κόσμοι

Μουσείο ΜπενάκηΚουμπάρη 1

Ώρα 20.30

Δευτέρα 19 Μαρτίου

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770 – 1827)Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.7 σε φα μείζονα, έργο 59 αρ.1 ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ (1881 – 1945) Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.5, Sz.102

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία VIII

Μετά την πρόσφατη απώλεια ενός ιστορικού μέλους της Κρατικής Ορχήστρας και λαμπρού Έλληνα μουσικού και παι-δαγωγού, του Χαράλαμπου Φαραντάτου, η συναυλία αποτίει έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του. Ένας από τους πιο γνωστούς μαθητές του, ο Σπύρος Μουρίκης, εκτελεί το μεγα-λειώδες κοντσέρτο του Μότσαρτ, ενώ ο μεγάλος πιανίστας και μαέστρος Βλαντιμίρ Ασκενάζυ διευθύνει την ερεβώδη Δέ-κατη Συμφωνία του κορυφαίου σοβιετικού συμφωνιστή, ένα συγκλονιστικό «χρονικό» του σταλινισμού και συνάμα έναν εκ βαθέων, προσωπικό θρήνο για ελπίδες που διαψεύσθηκαν.

Σπύρος Μουρίκης, κλαρινέτο Βλαντιμίρ Ασκενάζυ, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 45€, 32€, 22€, 12€ και 7€ (εκπτωτικό) Ώρα 19.45Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Συναυλία στη μνήμη του Χαράλαμπου Φαραντάτου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 – 1791)Κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε λα μείζονα, K. 622

ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906 – 1975)Συμφωνία αρ.10 σε μι ελάσσονα, έργο 93

Ώρα 20.30

Παρασκευή 16 Μ

αρτίου

Page 33: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

6766

Το Κουαρτέτο για το Τέλος του Χρόνου, γραμμένο από τον Μεσ-σιάν το 1940-41 σε συνθήκες κράτησης σε στρατόπεδο συγκέ-ντρωσης, αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα. Κατά τον συνθέτη, η κινητήρια δύναμη, που οδηγεί τον άνθρωπο από την άβυσσο του εγκλεισμού στην απελευθέρω-ση του πνεύματος, δεν είναι άλλη από την πίστη και την ελπί-δα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το έργο του Μεσσιάν πλαισιώ-νεται με κείμενα παρμένα από το συγκλονιστικό ντοκουμέντο εγκλεισμού του Ηλία Βενέζη «Το Νούμερο 31328» και από την Αποκάλυψη, εδάφια της οποίας αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης του Κουαρτέτου.

Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολίΉβη Παπαθανασίου, βιολοντσέλοΚώστας Τζέκος, κλαρινέτοΚώστας Χάρδας, πιάνο

Θανάσης Κουρλαμπάς, αφήγηση

Το Μηδέν και το Άπειρο

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Μ. Δευτέρα 2 Απ

ριλίου

ΟΛΙΒΙΕ ΜΕΣΣΙΑΝ (1908 – 1992)Κουαρτέτο για το Τέλος του Χρόνου

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία ΙΧ

Αγαπημένες στιγμές του γαλλικού συμφωνικού ρεπερτορίου, έργα-σταθμοί του μουσικού ιμπρεσιονισμού, λεπτομερή ψη-φιδωτά ευαίσθητης τελειότητας που διεγείρουν ηδονικά τις αισθήσεις μας, παίρνουν ζωή υπό τη μουσική καθοδήγηση του διαπρεπούς Ισπανού αρχιμουσικού Πέντρο Χάλφτερ. Στο κέντρο του γαλλικού αυτού προγράμματος, ένας ακρογωνι-αίος λίθος των σολιστικών έργων για φλάουτο, το εκρηκτικό Κοντσέρτο του Ιμπέρ, ερμηνεύεται από τη Μαγκαλί Μοσνιέ, από τις πλέον καταξιωμένες σολίστ του οργάνου παγκοσμίως.

Μαγκαλί Μοσνιέ, φλάουτο Πέντρο Χάλφτερ, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό)Ώρα 19.45 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Σε συνεργασία με την Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

100 χρόνια από τον θάνατο του Κλωντ Ντεμπυσύ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΚΛΩΝΤ ΝΤΕΜΠΥΣΥ (1862 – 1918)Πρελούδιο στο απόγευμα ενός φαύνου

ΖΑΚ ΙΜΠΕΡ (1890 – 1962)Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα

ΚΛΩΝΤ ΝΤΕΜΠΥΣΥ «Η Θάλασσα», τρία συμφωνικά σκίτσα για ορχήστρα

Ώρα 20.30

Παρασκευή 23 Μ

αρτίου Ο

άνθρωπ

ος και η φύση ΙΙΙ

Προ της έναρξης της συναυλίας θα προσφερθεί δωρεάν ξενάγηση σε χώρους του Μουσείου για περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Ελεύθερη είσοδος

Page 34: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

6968

Ίσως η πιο διάσημη «στιγμή» στο έργο του μεγάλου Αυστρια-κού συνθέτη είναι το περίφημο Adagietto, το αργό μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας, που τόσο υποβλητικά επένδυσε, χρόνια μετά τη σύνθεσή του, την κινηματογραφική μεταφορά από τον Βισκόντι του «Θανάτου στη Βενετία». Ωστόσο, ολόκληρη η Πέμπτη είναι ένα συμφωνικό κομψοτέχνημα, ένα μακρύ και περιπετειώδες εσωτερικό ταξίδι στις πιο μύχιες ατραπούς της ανθρώπινης ψυχής, οδηγός στο οποίο θα είναι ο βραβευμένος Γερμανός αρχιμουσικός Ματίας Φορέμνυ.

Ματίας Φορέμνυ, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό) Ώρα 19.45 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Κύκλος Μάλερ VI

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΜΑΛΕΡ (1860 – 1911)Συμφωνία αρ.5

Ώρα 20.30

Παρασκευή 20 Απ

ριλίου

Η εορτή του Πάσχα είναι πάντα μία αφορμή αναθέρμανσης των πνευματικών μας αναζητήσεων. Και αναμφίβολα, κάτι τέ-τοιο πέτυχε με τα θρησκευτικού, μεταφυσικού περιεχομένου έργα του ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ένας πραγματικός homo universalis της μουσικής στον 20ό αιώνα. Η μουσική του, πηγαία ειλικρινής και συναισθηματικά φορτισμένη, μαζί με τη στοχα-στική Ελεγεία του Ισραηλινού συνθέτη Γιόαβ Τάλμι, προσδίδουν τη δέουσα κατάνυξη στον φετινό εορτασμό του Πάσχα.

Ta oνόματα των σολίστ θα ανακοινωθούν προσεχώς Συμμετέχει η Χορωδία της ΕΡΤ και η Παιδική και Νεανική Χορωδία RosarteΜίλτος Λογιάδης, μουσική διεύθυνση

Οι τιμές εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.Ώρα 19.45. Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ.

100 χρόνια από τη γέννηση του Λέοναρντ Μπερνστάιν

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΓΙΟΑΒ ΤΑΛΜΙ (γεν. 1943)Ελεγεία για έγχορδα, τύμπανα και ακορντεόν «Σκέψεις για το Νταχάου»

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ (1918 – 1990)• Ψαλμοί του Τσίτσεστερ• Συμφωνία αρ.3 “Kaddish” (Αγιασμός)

Ώρα 20.30

Μ. Τετάρτη 4 Απ

ριλίου Π

ασχαλινή συναυλία

Συμπαραγωγή με τον Ο.Μ.Μ.Α

Page 35: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

7170

Λίγες μόλις μέρες μετά τη γνωριμία μας με τον Ισραηλινό συν-θέτη Γιόαβ Τάλμι, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον ίδιο λαμπρό καλλιτέχνη, αυτή τη φορά στον ρόλο του διευθυ-ντή ορχήστρας. Η βαθιά γνώση και εμπειρία του στο κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο εγγυάται μοναδικές ερμηνείες στις δύο συμφωνίες των Χάυντν και Σούμαν. Ανάμεσά τους, ο ακ-μαίος σολίστ της κιθάρας Γιώργος Μπεχλιβάνογλου ερμηνεύει το Κοντσέρτο του καταξιωμένου συνθέτη Δημήτρη Μαραγκό-πουλου.

Γιώργος Μπεχλιβάνογλου, κιθάρα Γιόαβ Τάλμι, μουσική διεύθυνση

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ.

ΑνταύγειαΕβδομήντα χρόνια απ

ό την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 20.30

Παρασκευή 27 Απ

ριλίου

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό) Ώρα 19.45 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

ΓΙΟΖΕΦ ΧΑΫΝΤΝ (1732 – 1809)Συμφωνία αρ. 49 σε φα ελάσσονα, Hob: 1/49 «Το Πάθος» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ (γεν. 1949) Κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα «Ανταύγειες από το μικρό φεγγάρι»

ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΟΥΜΑΝ (1810 – 1856) Συμφωνία αρ.2 σε ντο μείζονα, έργο 61

‘‘Πέντε φίλοι είπαμε να ταξιδέψουμε. Να πάρουμε τη μουσική μας και να την απλώσουμε στον χρόνο. Κοντινό και μακρινό. Και να σας πάρουμε μαζί μας. Ο Καβάφης λέει πως «όταν χο-ρεύεις γράφεις στη γη αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου». Από την άλλη, η μουσική μιλά στην ψυχή και ανυψώνει το πνεύμα και το συναίσθημα. Κι εμείς παντρέψαμε τη μουσική με τον χορό και σας προσκαλούμε σε αυτό το πολυδιάστατο ταξίδι...’’

Κουιντέτο εγχόρδων Κ.Ο.Α. “Quintarco” Νίκος Μάνδυλας, βιολί Μαρίνα Χαραλαμπίδου, βιολί Ίρις Λουκά, βιόλα Βάνια Παπαδημητρίου, βιολοντσέλο Τάκης Καπογιάννης, κοντραμπάσο

Χορεύοντας

Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΑίθριο

Ώρα 18.00

Δευτέρα 23 Απριλίου ΕΡΓΑ ΤΩΝ Α. ΒΙΒΑΛΝΤΙ, Λ. ΜΠΟΚΕΡΙΝΙ, Π. Ι. ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ,

Α. ΝΤΒΟΡΖΑΚ, Γ. ΜΠΡΑΜΣ, Μ. ΜΠΑΡΤΟΚ, Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑ, Ν. ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ ΚΑΙ Α. ΠΙΑΤΣΟΛΑ Μ

ουσικοί περίπ

ατοι στα μουσεία X

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο. Προ της έναρξης της συναυλίας θα προσφερθεί δωρεάν ξενάγηση σε χώρους του Μουσείου για περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Page 36: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

MάιοςΙούνιος

Πρόγραμμα Συναυλιώ

ν

www.koa.gr

2017–2018

Page 37: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

74Μια εβδομάδα μουσικέςΣτο πλαίσιο του εορτασμού των 75 χρόνων της Κρατικής Ορχή-στρας Αθηνών, επιλέξαμε να σχεδιάσουμε μια εβδομάδα εκδηλώ-σεων που να συμπυκνώνει το σύνολο της δράσης της Ορχήστρας. Έτσι φτιάξαμε ένα μικρό εορταστικό «φεστιβάλ»:

Δευτέρα 30 Απριλίου: Τα μουσικά σύνολα που δημιουργήθηκαν από τα μέλη της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχή-στρας Αθηνών θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε μια συναυλία που εντάσσεται στον κύκλο μουσικής δωματίου «Μουσικοί περί-πατοι στα μουσεία» και θα πραγματοποιηθεί στο πάντα φιλόξενο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Πειραιώς 138, ώρα 20.30).

Τρίτη 1 Μαΐου: Σύνολα της Ορχήστρας θα «ξεχυθούν» στην πόλη με στόχο να βρούμε (!) και να «πιάσουμε τον Μάη»… μελωδικά.

Τετάρτη 2 Μαΐου: Το Εργαστήριο Χάλκινων Πνευστών θα πραγ-ματοποιήσει την καθιερωμένη ετήσια συναυλία λήξης του φετι-νού -έκτου κατά σειράν- κύκλου σεμιναρίων στην Αίθουσα Δημή-τρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ώρα 20.30).

Πέμπτη 3 Μαΐου: Αυτό το πρωινό θα βρει την Ορχήστρα κοντά στους μελλοντικούς της φίλους που έχουν προφανώς… Δικαίωμα στη Μουσική. Η ημέρα αυτή «χαρίζεται» αποκλειστικά στα παιδιά μιας εκ των μεγαλύτερων σχολικών μονάδων της Αθήνας.

Παρασκευή 4 Μαΐου: Την καθιερωμένη ημέρα, στο καλλιτεχνικό μας σπίτι, ως Resident Ορχήστρα του Μεγάρου, θα παρουσιάσου-με την εορταστική συμφωνική μας συναυλία. Το ίδιο πρωί, η γενι-κή δοκιμή θα είναι μια Ανοιχτή δοκιμή που θα υποδεχτεί μαθητές δημοσίων σχολείων.

Σάββατο 5 Μαΐου: Ανοίγουμε για άλλη μια φορά το Ροζ Κουτί μας και επισκεπτόμαστε, με ανοιχτή αγκαλιά και μετά μουσικής, ένα από τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων της Αττικής.

Κυριακή 6 Μαΐου: Επιτέλους φτιάχνουμε βαλίτσες! Βάζουμε πλώ-ρη για τη δυτικότερη γωνιά της Ελλάδος, τους πανέμορφους, ακριτικούς Οθωνούς.

Επί τρία τέταρτα του αιώνα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αδια-τάρακτα και αταλάντευτα, αποτελεί τον κύριο φορέα ύπαρξης και ανάπτυξης της συμφωνικής μουσικής στην πατρίδα μας. Παρά τις κατά καιρούς δυσκολίες και τα όποια εξωγενή εμπόδια, ή μάλλον λόγω αυτών, είμαστε όλοι περήφανοι που μπορούμε και συνεχί-ζουμε με την ίδια πάντα πίστη και αφοσίωση να υπηρετούμε την Τέχνη της Μουσικής. Η επετειακή μας συναυλία επικεντρώνεται σε δύο σπουδαίους Έλληνες μουσουργούς του παρελθόντος και του παρόντος, τον Νίκο Σκαλκώτα και τον Γιώργο Κουρουπό αντί-στοιχα· παράλληλα, υποδεχόμαστε με χαρά έναν «παλιό μας γνώ-ριμο», τον κορυφαίο διεθνώς πιανίστα Ανατόλ Ουγκόρσκι.

Ανατόλ Ουγκόρσκι, πιάνο Στέφανος Τσιαλής, μουσική διεύθυνση

Επετειακή συναυλία για τα 75 χρόνια της Κ.Ο.Α.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 20.30

Παρασκευή 4 Μ

αΐου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ (γεν. 1942) Οι επτά αθάνατες αρετές (παραγγελία της Κ.Ο.Α., α’ παγκόσμια εκτέλεση) ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770 – 1827) Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ.5 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 73 «Αυτοκρατορικό»

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904 – 1949) • Αρχαίο ελληνικό εμβατήριο• Μικρή Συμφωνία σε σι ύφεση μείζονα

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό) Ώρα 19.45. Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Page 38: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

7776

Το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών «ομιλεί» γαλλικά. Η δημιουργία του 20ού αιώνα ανα-μιγνύεται με αυτήν του 19ου. Τα πολύ χαρακτηριστικά Σύντο-μα Κομμάτια του Ιμπέρ και η κινηματογραφική «Καμινάδα του βασιλιά Ρενέ» του Μιγιώ δημιουργούν μαζί με τη Σουίτα της δι-άσημης Κάρμεν του Μπιζέ μια ποικιλόμορφη ηχητική παλέτα. Η ομάδα των Έξι εκπροσωπείται και με τον Φρανσίς Πουλένκ, το Σεξτέτο του οποίου παρουσιάζει το σύνολο σε συνεργασία με την πιανίστα Ελένη Νικολαΐδη.

Με γαλλικό άρωμα Δευτέρα 14 Μαΐου

ΝΤΑΡΙΟΥΣ ΜΙΓΙΩ (1892 – 1974) Η καμινάδα του βασιλιά Ρενέ, σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, έργο 205 ΖΑΚ ΙΜΠΕΡ (1890 – 1962) Τρία σύντομα κομμάτια

ΖΩΡΖ ΜΠΙΖΕ (1838 – 1875) Σουίτα από την όπερα Κάρμεν (διασκευή για κουιντέτο ξύλινων πνευστών)

ΦΡΑΝΣΙΣ ΠΟΥΛΕΝΚ (1899 – 1963) Σεξτέτο για ξύλινα πνευστά και πιάνο

Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κ.Ο.Α. Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, φλάουτο Χριστίνα Παντελίδου, όμποε Σπύρος Μουρίκης, κλαρινέτο Οδυσσέας Μπάσσιος, φαγκότο Γρηγόρης Ασωνίτης, κόρνο Ελένη Νικολαΐδη, πιάνο

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία XΙ

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι ελεύθερη με την προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο.

Ο Λεωνίδας Kαβάκος στην K.Ο.Α.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ώρα 20.30

Παρασκευή 11, Κυριακή 13 Μ

αΐου

Η θεσμοθέτηση μιας ευρύτατης και μακρόπνοης συνεργασί-ας και η επιστροφή του Λεωνίδα Καβάκου στο πόντιουμ της Κ.Ο.Α. για συνολικά τέσσερις συναυλίες καθ΄όλη τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, συναυλίες μάλιστα εκ των οποίων οι τρείς πραγματοποιούνται εκτός Αθηνών, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα πολύ σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός. Ήδη η πρόσφατη εμπειρία της συνεργασίας του, διεθνούς ακτινο-βολίας, Έλληνα μουσικού με την Ορχήστρα απέδειξε ότι και ως αρχιμουσικός ο Καβάκος επιτυγχάνει αυτή τη μυστηριώ-δη, άρρητη, διαρκώς αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία του κοινού αλλά και των μουσικών μεταξύ τους και με την υψηλή Τέχνη. Η αφιλοκερδής προσφορά του Καβάκου που γίνεται εν μέρει υπέρ των αναγκών της Κ.Ο.Α. για την αγορά μουσικών οργάνων και εν μέρει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τον καθι-στά, επιπλέον, σε δύσκολους καιρούς, έναν από τους πολυτι-μότερους συμμάχους της.

Λεωνίδας Καβάκος, μουσική διεύθυνση

Page 39: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

7978

Ο κορυφαίος κορνίστας της Ορχήστρας μας Κώστας Σίσκος, εί-ναι ο σολίστ στο Κοντσέρτο του ακμαίου μας συνθέτη Χρήστου Χατζή, έναν μελαγχολικό στοχασμό πάνω στις μελανές σελίδες του 20ού αιώνα και το άδηλο μέλλον της ανθρωπότητας. Η νεα-νική Σερενάτα για πνευστά του Στράους και η γεμάτη ζωντάνια, χάρη και αισιοδοξία Τέταρτη Συμφωνία του Μπετόβεν λειτουρ-γούν ιδανικά ως αναγκαίο ψυχολογικό αντιστάθμισμα αλλά και ως ευφρόσυνη ολοκλήρωση της καλλιτεχνικής σαιζόν.

Κώστας Σίσκος, κόρνο Μύρων Μιχαηλίδης, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 25€, 15€, 10€ και 5€ (εκπτωτικό) Ώρα 20.15 Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Στάσεις στο φως

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

Ώρα 21.00

Παρασκευή 1 Ιουνίου

ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ (1864 – 1949)Σερενάτα για πνευστά σε μι ύφεση μείζονα, έργο 7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ (γεν. 1953) «Χειμερινό ηλιοστάσιο», κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770 – 1827)Συμφωνία αρ. 4 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 60

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Καναδά.

Οι ταλαντούχοι σπουδαστές της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών «στρατεύονται» στο πλευρό των επαγγελματιών συναδέλφων τους, για να αναμετρηθούν με την επική, έντονα βιωματική Συμφωνία των Άλπεων του Ρίχαρντ Στράους, που εξερευνά ενδελεχώς τη δυναμική σχέση (άλλοτε αρμονική, άλλοτε συγκρουσιακή) του Ανθρώπου με τη Φύση. Προηγουμένως, η εκλεκτή Ελληνίδα πιανίστα Αλε-ξάνδρα Παπαστεφάνου υπόσχεται μία συναρπαστική ανά-γνωση του 22ου Κοντσέρτου του Μότσαρτ.

Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, πιάνο Στέφανος Τσιαλής, μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων 14 € (γενική είσοδος), 8 € (εκπτωτικό) Ώρα 19.45Δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Συναυλία της Ακαδημίας Νέων Μουσικών

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα Χ. Λαμπράκης

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 – 1791)Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ.22 σε μι ύφεση μείζονα, Κ.482

ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ (1864 – 1949)Συμφωνία των Άλπεων, έργο 64

Ώρα 20.30

Παρασκευή 25 Μ

αΐου Ο

άνθρωπ

ος και η φύση IV

Με την δωρέα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Page 40: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

80

Με την αρωγή των μουσικών του συνόλου Metallon, επιστρέ-φουμε σε μία περασμένη, «ρομαντικότερη» εποχή και στη δημοφιλή μουσική που την εξέφρασε. Για τους μεγαλύτερους, οι μελωδίες αυτές και οι ρυθμοί του τανγκό, του τσα-τσα και του μάμπο θα ξυπνήσουν όμορφες μνήμες, ενώ οι νεότεροι θα ανακαλύψουν έναν αστείρευτο μελωδικό πλούτο, που διατη-ρεί μέχρι σήμερα τη λάμψη και την απήχησή του.

Κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών “Metallon”

Όνειρο ήταν και πάει…

Κήπος Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ Θ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, Κ. ΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΤΤΙΚ, Μ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ, Γ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, Γ. ΜΟΥΖΑΚΗ, Μ. ΣΟΥΓΙΟΥΛ, Ζ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ Κ.Α.

Ώρα 20.00

Δευτέρα 4 Ιουνίου Ελεύθερη είσοδος

Μουσικοί π

ερίπατοι

στα μουσεία XII

Παναγιώτης Καίσαρης, τρομπέτα Γιάννης Καραμπέτσος, τρομπέτα Κώστας Αυγερινός, τρομπόνι Κώστας Σίσκος, κόρνο Γιώργος Ραράκος, τούμπα Σπύρος Λάμπουρας, κρουστά

Page 41: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Εκπαιδευτικό— Κοινωνικόέργο τηςΚρατικήςΟρχήστραςΑθηνών

www.koa.gr

Πρόγραμμα Συναυλιώ

ν2017–2018

Page 42: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

85

Αποστολή της Ακαδημίας είναι η διετής προετοιμασία νέων μου-σικών για τη στελέχωση ορχηστρών ανά τον κόσμο καθώς και για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. Παράλληλα, δίνε-ται η ευκαιρία στους σπουδαστές να συμπράξουν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πλήρη σύνθεσή της, στις τακτικές της συναυλίες, σε συναυλίες μουσικής δωματίου και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σ’ όλη την Αττική.

— Ανοιχτές Δοκιμές Καλούμε παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές δημοτικού να παρακολουθήσουν, με το σχολείο τους, επιλεγμένες δοκιμές της Ορχήστρας, απολύτως δωρεάν. Την εισαγωγή των μαθητών στον «κόσμο» της Ορχήστρας αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι μουσικοί μας.

— Εισαγωγικές Ομιλίες Πρόκειται για μία δωρεάν «ξενάγηση» που προσφέρεται σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων σχετικά με την ιστορία και τη σημασία των έργων κάθε συναυλίας, τρία τέταρτα πριν την έναρξή της (Μέ-γαρο Μουσικής Αθηνών, 19.45). Τις ομιλίες θα κάνουν και φέτος οι χαρισματικοί και αγαπημένοι μας Τίτος Γουβέλης, Χαράλαμπος Γωγιός και Νίκος Λαάρης. Δεν θα λείπουν, φυσικά, οι πολύτιμες πα-ρεμβάσεις - έκπληξη συνθετών και συντελεστών.

— Με την τάξη μου, στην Ορχήστρα μας Παρακολούθηση των συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-νών από μαθητές σχολείων όλων των βαθμίδων και σπουδαστές ωδείων έναντι συμβολικού αντιτίμου 3€ (για ομαδικές κρατήσεις).

— Δικαίωμα στη Μουσική Από τους βασικούς πυλώνες του εκπαιδευτικού και κοινωνικού μας έργου, το πρόγραμμα «Δικαίωμα στη Μουσική» συνεχίζεται και φέτος για πέμπτη χρονιά. Ξεκίνησε το 2013, χάρη στην ευγε-νική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τα δύο πρώτα χρόνια, φιλοδοξώντας να μεταδώσει το μήνυμα ότι η μουσική δεν είναι μία πολυτέλεια προορισμένη μόνον για μυημένους ή προνο-μιούχους, αλλά ένα αγαθό στο οποίο μπορούν και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι.

84Πληροφορίες

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Τ. 210 725 7601-3 Ε. [email protected] [email protected]

Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις υπήρξαν πάντα κύριο μέλημα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Προσπαθώντας να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της εποχής και χρονικής συγκυρίας, οι δράσεις της Ορχήστρας επεκτείνονται συνεχώς. Με την Ακαδημία να είναι πλέον η αιχμή του δό-ρατος, η εκπαιδευτική/κοινωνική πολιτική της Ορχήστρας δεν περιορίζεται μόνον εκεί. Πλήρως συντονισμένο με τις πολύπλευρες καλλιτεχνικές μας δραστηριότητες, αναπτύσσεται παράλληλα και φέτος το συνολικό κοινωνικό πρόγραμμά μας, φορέας αλλά και απόδειξη της υψηλών προδια-γραφών και υψηλότερων στόχων εκπαιδευτικής και κοινωνικής αποστολής της Ορχήστρας-την οποία δεν λησμονούμε ποτέ.

— Ακαδημία Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Η ίδρυση και λειτουργία, με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κατά την προη-γούμενη καλλιτεχνική περίοδο, της «Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-νών», ενός πολλά υποσχόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης μου-σικών, αποτέλεσε για την Κ.Ο.Α. την πραγματοποί-ηση ενός ονείρου ετών και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία.

Στην πρώτη χρονιά της παρουσίας της (2016-2017), η Ακαδημία προσέφερε δωρεάν μαθήμα-τα-σεμινάρια στους 18 υποτρόφους της των τά-ξεων των εγχόρδων και κρουστών. Την τρέχουσα περίοδο (2017-2018) θα προστεθούν τάξεις για τα περισσότερα από τα πνευστά και, από την τρίτη χρονιά λειτουργίας της Ακαδημίας, η εκπαιδευ-τική διαδικασία θα συμπεριλάβει πλέον όλα τα μουσικά όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. Την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος έχουν αναλάβει κορυφαίοι μουσικοί της Κ.Ο.Α. καθώς και διακεκρι-μένοι Έλληνες και ξένοι σολίστ και αρχιμουσικοί.

Page 43: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

8786τρέπονται σε νέες δράσεις... Επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε την αμεσότερη γέφυρα επικοινωνίας και χαράς και ίσως να προ-σθέσουμε ένα μικρό κρίκο στην μεγάλη αλυσίδα της Αλληλεγγύης και της Ελπίδας.

— Εργαστήριο χάλκινων πνευστών Για έκτη συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται, απολύτως δωρεάν, σεμινάρια για χάλκινα πνευστά όλων των επιπέδων και ηλικιών από κορυφαίους μουσικούς της Κ.Ο.Α.

— (Επι) μένοντας Αιγαίο Η δράση που ξεκίνησε ως «(Επι)μένοντας Κυκλάδες» με τη στήριξη και τη φροντίδα της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και των το-πικών φορέων, συνάντησε τόσο ενθουσιώδη υποδοχή και απέκτη-σε τόση φήμη ώστε να εξαπλωθεί σε όλο το Αιγαίο. Συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις για τους μόνιμους κατοίκους που επιμένουν να μένουν όλο το χρόνο στα πανέμορφα νησιά μας, προβλέπονται και εφέτος.

Το πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς διευρύνεται με τις δικές μας δυνάμεις αλλά και με την αμέριστη στήριξη τοπικών φορέων και γενναιόδωρων ιδιωτών, υλοποιείται μέσω της πραγματοποίησης δράσεων από τα δώδεκα μουσικά σύνολα της Ορχήστρας σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι καθώς σε διάστημα τεσσάρων ετών επιτύχαμε να συναντήσουμε περισσότερους από 25.000 ακροατές σε σχολεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα, νοσοκο-μεία, μονάδες απεξάρτησης και σωφρονιστικά ιδρύματα και να παρέχουμε σεμινάρια σε 30 πόλεις με τη συνεργασία πλέον των 50 μουσικών φορέων.

Για την περίοδο 2017-2018, πέραν των υπολοίπων δράσεων ανά την Ελλάδα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών –με την αρωγή της Πε-ριφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας– θα βρεθεί κοντά σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαί-δευσης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των Νησιών του Αργοσαρωνικού.

— Το Ροζ Κουτί (της Αλληλεγγύης) Το ονομάσαμε «Ροζ Κουτί» καθώς –συμπτωματικά– ήταν ροζ το κουτί στο οποίο συγκεντρώθηκαν τα πρώτα έσοδα. Αργότερα σκε-φτήκαμε ότι το ροζ είναι ένα χρώμα ταυτισμένο με την παιδικό-τητα, την αγάπη, την αθωότητα και την ανεμελιά και, τέλος, γιατί μας... άρεσε: Είναι ο ανοικτός κουμπαράς που εμείς, στην Κρατι-κή Ορχήστρα Αθηνών, δημιουργήσαμε από κοινού με το Ίδρυμα Fluxum και το Flux Laboratory, επισφραγίζοντας μία συνεργασία με στόχο την προσφορά κάποιας, έστω και μικρής βοήθειας στους πρόσφυγες. Ξεκίνησε με το Immigrant Project και συνεχίστηκε με την αξιοποίηση των πρώτων εσόδων που μαζεύτηκαν στο «Ροζ Κουτί» μας: Μουσικά σύνολα της Κ.Ο.Α. επισκέφτηκαν σχολεία που φιλοξενούν προσφυγόπουλα, για να κάνουν εκπαιδευτικές συναυλίες στις οποίες συναντήθηκαν για πρώτη φορά Ελληνάκια και προσφυγόπουλα. Η μουσική άλλωστε είναι μία μαγική «εσπε-ράντο», μία κοινή γλώσσα που δεν υπόκειται σε διαχωρισμούς και φραγμούς κανενός είδους.

Η εμπειρία αυτή ήταν τόσο συγκινητική που αποφασίσαμε να «θε-σμοποιήσουμε» την πολιτιστική μας σύμπραξη, σχεδιάζοντας νέες πρωτοβουλίες που θα «τροφοδοτούν» το «Ροζ Κουτί» και θα μετα-

Page 44: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Αthens StateOrchestra

www.koa.gr

Annual Program

me

2017–2018

Page 45: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Berlioz Fantastic Symphony Friday 10 November — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY F. TSALAHOURIS, W. WALTON, H. BERLIOZ

Tatjana Masurenko, viola George Petrou, conductor

An Italian Night Friday 20 October — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

In collaboration with the Italian Cultural Institute

WORKS BY O. RESPIGHI, F. LISZT, G. MARTUCCI, P. I. TCHAIKOVSKY

Francesco Nicolosi, piano Giorgos Balatsinos, conductor

“Aenaon” String Quartet Tuesday 31 October — 18:00 Acropolis Museum

WORKS BY J. HAYDN, F. SCHUBERT G. PUCCINI, A. BORODIN

“Aenaon” String Quartet

Parklife: Musical in the Park Saturday 26 August — 20:30 Garden of SNFCC

WORKS BY L. BERNSTEIN, A. LLOYD-WEBER, F. LOEWE, J. KANDER, R. RODGERS, G. GERSHWIN

Vassia Zacharopoulou, soprano Spyros Kleissas, baritone Vladimiros Symeonidis, conductor

Opening concert — Man and Nature Ι — Mahler Cycle V Friday 6 October — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall) A.S.O. Participation in Greece-China Year In collaboration with the China Arts & Entertainment Group

WORKS BY C. NIELSEN, G. MAHLER

Guang Yang, contralto Mario Zeffiri, tenor Stefanos Tsialis, conductor

Classic Rock Thursday 21 September — 21:00 Friday 22 September — 21:00 Odeon of Herodes Atticus In collaboration with Robin4Arts

SONGS BY PINK FLOYD, DEEP PURPLE, ROLLING STONES, THE POLICE, U2, AC/DC, QUEEN, COCKNEY REBEL, THE SCORPIONS With the participation of members of the Prague Philharmonic Orchestra Friendly participation: Steve Harley Friedemann Riehle, conductor

500 years since Reformation Friday 24 November — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY F. MENDELSSOHN, D. SHOSTAKOVICH

Golo Berg, conductor

Man and Nature ΙΙ Friday 27 October — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

In collaboration with the Embassy of Canada and the Embassy of Malta

WORKS BY A. GLAZUNOV, A. SCHNITTKE, P. I. TCHAIKOVSKY

Konstantinos Destounis, piano Charles Olivieri-Munroe, conductor

Old and new values Friday 3 November — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY N. SKLAKOTTAS, F. SCHUBERT, L. V. BEETHOVEN

Elisabeth Leonskaja, piano Stefanos Tsialis, conductor

La Diva — Tribute to Maria Calas Saturday 16 September — 21:00 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

ARIAS AND ORCHESTRAL EXCERPTS FROM OPERAS BY G. VERDI, F. CILEA, P. MASCAGNI, G. PUCCINI

Dinara Alieva, soprano Miltos Logiadis, conductor

Challenges Friday 13 October — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

A.S.O. Participation in Greece-China Year

WORKS BY F. LAM, B. BARTOK, J. BRAHMS

Tianwa Yang, violin Uroš Lajovic, conductor

My World Saturday 23 September — 21:00 Odeon of Herodes Atticus

Production by Arietta Cultural Productions

ANGELA GHEORGHIU with MARIO FRANGOULIS

Featuring selections from Angela Gheorghiu’s award winning album. She is joined by international crossover tenor Mario Frangoulis and special guest violinist, Zoltan Maga.

Eugene Kohn, conductor

Page 46: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

From baroque to… rock Monday 29 January Technopolis – Industrial Gas Museum

WORKS BY J. S. BACH, J. PACHELBEL, L. V. BEETHOVEN, R. WAGNER, T. TURNER, FR. MERCURY ETC.

Horns:Kostas Siskos, Christos Salvanos, Grigoris Asonitis, Dimitris Fronimos, Giannis Gounaris, Spiros Kakos, Ilias Barkas

Création du monde Saturday 3 February — 20:30 Sunday 4 February — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Al. Trianti Hall)

In collaboration with Fluxum Foundation and Flux Laboratory

WORKS BY M. de FALLA, D. MILHAUD

Millicent Hodson & Kenneth Archer Choreographers Dancers οf the National Dance School Stefanos Tsialis, conductor

Works for violin and viola Monday 22 January — 20:30 Benaki Museum – Μuseum of Islamic Art

WORKS BY W.A. MOZART, L. SPOHR, B. MARTINU, H. VILLA-LOBOS, J. HALVORSEN

Laertis Kokolanis, violin Enkela Kokolani, viola

Woodwinds in the 20th century Monday 5 February

WORKS BY M. DRING, J. KOETSIER, A. PREVIN, B. DOUGLAS

Chryssi Pilaftsi, flute Yannis Oikonomou, oboe Alexandros Oikonomou, bassoon Titos Gouvelis, piano

Sunday Evening at Megaron — Nosferatu Sunday 21 January — 19:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Al. Trianti Hall)

In collaboration with European Film Philharmonic Institute

Nosferatu, a symphony of horror (1922), film by F. Murnau

Stefanos Tsialis, conductor

Sunday morning at the Megaron — Get to know the orchestra! Sunday 28 January — 11:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall) Production by Megaron – The Athens Concert Hall

WORKS BY B. BRITTEN, S. PROKOFIEV

Sofia Topouzi, production – presentation The name of the narrator to be announced Vladimiros Symeonidis, conductor

Antonio Meneses with the A.S.O. Thursday 30 November — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall) Co-production with Megaron – The Athens Concert Hall

In collaboration with the Embassy of Spain

WORKS BY F. MENDELSSOHN, R. SCHUMANN, J. BRAHMS

Antonio Meneses, cello Giorgos Vranos, conductor

Heroic narrations Friday 8 December — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY L. V. BEETHOVEN, R. STRAUSS

Julia Bauer, soprano Frank Beerman, conductor

Christmas Tour Thursday 21 December Saturday 23 December

WORKS BY W. A. MOZART, P. I. TCHAIKOVSKY, L. ANDERSON

Dimitris Semsis, violin Nikos Haliassas, conductor

New Year’s Gala Saturday 30 December — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

Co-production with Megaron – The Athens Concert Hall

WORKS BY W.A. MOZART, G. ROSSINI, J. OFFENBACH, L. BERNSTEIN

Nina Koufochristou, soprano Artemis Βogri, soprano Vassilis Kavayas, Tenor

A different Nutcracker Saturday 16 December — 20:30 Sunday 17 December — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

P.I TCHAIKOVSKY, THE NUTCRACKER

With video animation in collaboration with 1895 Cinematic Creations, G Design Studio

Nikos Haliassas, conductor

Leonidas Kavakos conducts A.S.O. Saturday 13 January — 20:30 Municipality Theater Of Agrinio Sunday 14 January — 20:30 Univeristy Of Patras

Leonidas Kavakos, conductor

Page 47: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Mahler Cycle VI Friday 20 April — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

G. Mahler: Symphony No.5

Matthias Foremny, conductor

Man and Nature ΙΙΙ 100 years since the death of Claude Debussy

Saturday 23 March — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

In collaboration with the Embassy of France and the French Institute of Athens

WORKS BY C. DEBUSSY, J. IBERT, M. RAVEL

Magali Mosnier, flute Pedro Halffter, conductor

Easter concert 100 years since the birth of Leonard Bernstein G. Wednesday 4 April — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall) Co-production with Megaron – The Athens Concert Hall In collaboration with the Embassy of Israel WORKS BY Y. TALMI, L. BERNSTEIN The names of the soloists will be announced Greek Radio Choir Childrens Choir Rosarte Miltos Logiadis, conductor

Light Music

Monday 12 February — 20:30 B & M. Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music

WORKS BY G. GERSHWIN, RUSSIAN COMPOSERS AND REPRESENTATIVES OF “COUNTRY” MUSIC

Michail Smirnov, viola Giorgos Rarakos, tuba Efi Papathomaidi, piano

Concert to the memory of Charalmpos Farandatos

Friday 16 March — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY W. A. MOZART, D. SHOSTAKOVICH

Spyros Mourikis, clarinet Vladimir Ashkenazy, conductor

Musical Soundtracks Monday 5 March — 20:30 Tuesday 6 March — 20:30 Onassis Cultural Centre

WORK BY DIMITRIS PAPADIMITRIOU

Glint Friday 27 April — 20:30

Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

In collaboration with the Embassy of Israel

WORKS BY J. HAYDN, D. MARANGOPOULOS, R. SCHUMANN

Yorgos Bechlivanoglou, guitar Yoav Talmi, conductor

Zero and infinity G. Monday 2 April Byzantine and Christian Museum

O. MESSIAEN Quartet for the end of time

Apollon Grammatikopoulos, violin Ivi Papathanassiou, cello Kostas Tzekos, clarinet Kostas Hardas, piano Thanassis Kourlambas, narrator

Dancing Monday 16 April — 18:00 National Archaeological Museum of Athens

WORKS BY A. VIVALDI, L. BOCCHERINI, P. I. TCHAIKOVSKY, A. DVOŘÁK, J. BRAHMS, B. BARTOK, N. SKALKOTTAS, D. SHOSTAKOVICH, A. PIAZZOLLA

A.S.O. String Quintet “Quintarco”

American music of the 20th and 21st century for trombone and piano Monday 26 February — 20:30 Benaki Museum – Nikos Hadjikyriakos-Ghika Gallery

WORKS BY N. BOLTER, E. EWAZEN, J. CAGE, E. CRESPO, A. BARFIELD, A. PRYOR

Andreas-Rolandos Theodorou, trombone Alexandros Makris, piano

Parallel universes Monday 19 March — 20:30 Benaki Museum – Koumbari 1

WORKS BY L. V. BEETHOVEN, B. BARTOK

Athens String Quartet

12 Monday 12 March

WORK BY N. LIOUTA

Chronos Ensemble Nikos Tselios, guitar Romanos Lioutas, percussion

Page 48: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Celebrating the 75 Years of Athens State Orchestra Friday 4 May — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY G. COUROUPOS, L. V. BEETHOVEN, N. SKALKOTTAS

Anatol Ugorski, piano Stefanos Tsialis, conductor

Man and Nature IV — Academy Concert Friday 25 May — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY W. A. MOZART, R. STRAUSS

Alexandra Papastefanou, piano Stefanos Tsialis, conductor

Attitudes to the light

Friday 1 June — 21:00 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

WORKS BY R. STRAUSS, CH. HATZIS, L. V. BEETHOVEN

Kostas Siskos, horn

Myron Michailidis, conductor

Leonidas Κavakos conducts A.S.O. Friday 11 May — 20:30 Megaron – The Athens Concert Hall (Ch. Lambrakis Hall)

Sunday 13 May — 20:30 Thessaloniki Megaron Concert Hall

French perfume Monday 14 May

WORKS BY J. IBERT, D. MILHAUD, G. BIZET, F. POULENC

Woodwind Quintet of the A.S.O.

Eleni Nikolaidi, piano

A bygone dream…Monday 4 June — 20:00 Garden of the Epigraphic and Numismatic Museum

SONGS BY TH. SAKELLARIDES, K. GIANNIDES, ATTIK, M. KATRIBANOS, G. SPARTAKOS, G. MOUZAKIS, M. SOUGIOUL, Z. IAKOVIDES etc.

Metallon Quintet

Page 49: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Μέλη ΚρατικήςΟρχήστρας Αθηνών

www.koa.gr

Πιστοί στη μουσική

2017–2018

Page 50: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Δημήτρης Τουφεξής Αντιπρόεδρος Γεράσιμος Βεργωτής Μέλη Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου Χριστίνα Κόκοτα Μιχάλης Ραμός ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης Αλίκη Φιδετζή ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Yπεύθυνος Yλοποίησης Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού Πέτρος Αποστολίδης* Επιμέλεια Προγραμ-μάτων και Οργάνωση Παραγωγής Τίτος Γουβέλης*

Γενικές Πληροφορίες Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη Τ. 210 7282333 Ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα): έκπτωση 20% Η προπώληση εισιτηρίων αρχίζει 21 ημέρες προ της κάθε συναυλίας. Εκπτωτικό εισιτήριο δικαιούνται φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ και κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Λεωφ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1 115 21, Αθήνα Τ. 210 725 7601–3 Φ. 210 725 7600 [email protected] www.koa.gr

* Υπάλληλοι του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α.

Παραγωγή Eκπαιδευτικών Δράσεων Μάλαμα Σεβαστού* Διαχείριση Ιστοσελίδας Γιώργος Παπασωτηρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προϊσταμένη Αντιγόνη Ριζάκου* Ταμίας Αγαθή Σκολαρίκη Υπάλληλος Λογιστηρίου Ευγενία Μπιζίμη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διευθύντρια Γραμμα-τείας Αντωνία Κακαβελάκη Δημόσιες Σχέσεις & Γραμματεία Χρύσα Λιακοπούλου Υπεύθυνη Υλικού Στέλλα Κάρδαρη Tηλεφωνήτρια Γιώτα Κωνσταντοπούλου* Ταξινόμοι Νίκος Μπουρτζής* Γρηγόρης Κυριαζόπουλος*

Μέλη Κ.Ο.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Στέφανος Τσιαλής Α’ ΒΙΟΛΙA* Γιάννης Τζουμάνης (εξάρχων) Δημήτρης Σέμσης (εξάρχων) Νίκος Μάνδυλας Γιώργος Μάνδυλας Δημήτρης Αγγελίδης Δήμητρα Αγγελοπούλου Γουέντυ Κλαρκ Λαέρτης Κοκολάνης Βαγγέλης Κοσμάς Ανίλντα Λιάκου Φαίδων Μηλιάδης Νέλλη Οικονομίδου Εμορφία Παπαδημητρίου Βασίλης Σούκας Παναγιώτης Τζιώτης Μιρέλα Τριανταφύλλου Ρουντίνα Τσάτσα Στέλλα Γεωργίου Αναΐτ Κανατσιάν Αρτάς Τερζιάν Β’ ΒΙΟΛΙA* Απόλλων Γραμματικόπουλος Τριαντάφυλλος Λούκας Νικόλαος Χαλιάσας Πέτρος Βλάσσης Κώστας Καραγεωργόπουλος Χριστόφορος Καραθανάσης Ελευθέριος Κατσιφέρης Νίκος Κιάκος Αλέξανδρος Παπανικολάου Μαργαρίτα Πλέστη Σέργιος Σγάρας Μαρίνα Χαραλαμπίδου Κωνσταντίνος Βλαβιανός Μαρία Ζαμπέλη Λουντμίλα Λιμόροβα ΒΙΟΛΕΣ* Πάρις Αναστασιάδις Ενκέλα Κοκολάνη Άλκηστις Αναστασιάδου

Μάνος Γουβέλης Κων. Καραμπουλάτ Ίρις Λουκά Μάριος Τζουμάνης** Ιρένα Τσαμαντιώτη Τάνια Χαριτοπούλου Γκέρτα Σινάι Μιχαήλ Σμιρνόφ Αντίλοχος Τρανός ΒΙΟΛΟΝΤΣEΛΑ* Δημήτρης Γούζιος Γιάννης Τσιτσελίκης Αστέριος Πούφτης Νίκος Κοτζιάς Δημήτρης Μαγκριώτης Βάνια Παπαδημητρίου Ήβη Παπαθανασίου Ισίδωρος Σιδέρης Όλγα Στρατηγοπούλου Δημήτρης Τραυλός Μαρίνα Κισλίτσινα Χριστίνα Κούτρου ΚΟΝΤΡΑΜΠAΣΑ* Τάκης Καπογιάννης Άγγελος Ρεπαπής Σεράινα Σεΐδου Νίκος Τσουκαλάς Χαράλαμπος Αρκατίνης Βιατσεσλάβ Μαρτινκέβιτς Ευγένιος Μπράτουσκα ΦΛAΟΥΤΑ Χρυσή Πιλαφτσή Βαγγέλης Σταθουλόπουλος Φράνκ–Γκέοργκ Γιάρκε Μιχάλης Ραμός OΜΠΟΕ Δημήτρης Βάμβας Γιάννης Οικονόμου Χριστίνα Παντελίδου Ξένια Θωμαΐδου ΚΛΑΡΙΝEΤΑ Στάθης Κιοσόγλου Σπύρος Μουρίκης Κωνσταντίνος Τζέκος Γαληνός Κιοσόγλου Ηλίας Δεμιρτζόγλου

ΦΑΓΚOΤΑ Αλέξανδρος Οικονόμου Βασίλης Λιοδάκης Ευστάθιος Μαρτζούκος Οδυσσέας Μπάσσιος ΚOΡΝΑ Κώστας Σίσκος Χρήστος Σαλβάνος Γρηγόρης Ασωνίτης Δημήτρης Φρόνιμος Γιάννης Γούναρης Σπύρος Κάκος Ηλίας Μπάρκας ΤΡΟΜΠEΤΕΣ Παναγιώτης Καίσαρης Γιάννης Καραμπέτσος Φάνης Βερνίκος Παναγιώτης Μπαλαμός Παναγιώτης Παυλόπουλος ΤΡΟΜΠOΝΙΑ Ανδρέας Πυλαρινός Κώστας Αυγερινός Ανδρ.–Ρολάνδος Θεοδώρου Ευάγγελος Καραμπάς Παν. Ζαφειρόπουλος ΤΟYΜΠΑ Γεώργιος–Θεόδ. Ραράκος ΤYΜΠΑΝΑ Σπύρος Λάμπουρας ΚΡΟΥΣΤA Θεόδωρος Μιλκόβ Χαράλαμπος Ταλιαδούρος Αθηνά Καψετάκη Στέλλα Τριανταφύλλου AΡΠΕΣ Γωγώ Ξαγαρά Ιλεάνα Κρουτσέρου

* Οι tutti μουσικοί των εγχόρδων εναλλάσσονται σε όλες τις θέσεις εκ περιτροπής ** Έφορος Ορχήστρας

Page 51: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική

103

Έκδοση Ετησίου Προγράμματος Υπεύθυνη Έκδοσης Αλίκη Φιδετζή Σύνταξη Κειμένων Τίτος Γουβέλης Σύλληψη Ιδέας και Σxεδιασμός G Design Studio Φωτογραφία Ορχήστρας Χάρης Ακριβιάδης σελ. 10–11 Εκτύπωση Pressious Arvanitidis Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017 Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Χορηγοί

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Page 52: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών · 2017-09-21 · Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Πρόγραμμα Συναυλιών 2017–2018 Πιστοί στη μουσική