9

Ειρ. Αθηνών 2571/2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας επιτοκίου και παράνομης τοκογονίας κι ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/1975

Citation preview

PDFescape
Highlight
PDFescape
Highlight