Ειρηνοδικείο Αθηνών 3267/2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Με την υπ' αριθμ 3267/2013 το Ειρηνοδικείο Αθηνών απορρίπτεται αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων νομής αυτοκινήτου, λόγω αοριστίας της υπό κρίση αιτήσεως.

Citation preview

  • Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6