راه دشوار آزادي

 • View
  242

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

کتاب سبز دیگری با نام راه دشوار آزادی منتشر شد. این کتاب سبز توسط یک گزارشگر سبز، به نام حمید تکاپو و مخصوص مطالعه در دوران تعطیلات نوروزی تهیه شده است. اين کتاب حاوی گزارش خلاصه اي از حوادث جنبش سبز در هشت ماه اول مقاومت نو در ايران است . اولين قسمت این گزارش در تاريخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ در سا يت جرس منتشر شد و پس از آن در طول حدود يك ماه قسمت هاي ديگر گزارش نيز در همان سايت قرار گرفت. براي اينكه امكان دسترسي علاقه‌مندان به اين گزارشها در يك كتاب فراهم شود ما همه گزارش ها را در يك جا گردآوري كرده ايم و در انتهاي كتاب نيز يك بخش ضميمه افزوده شد ك ه شامل همه ي بيانيه هاي ميرحسي

Text of راه دشوار آزادي

 • 22 22 8 /

  1

  22 22 8

 • 22 22 8 /

  2

  : .

  8831 31 .

  )

  . ( .

 • 22 22 8 /

  3

 • 22 22 8 /

  4

  ( - )

  -

  . ( ) 22

  ( 6 61 31 72 01 81 03)

  "

  ".

  " 81

  .

  : ) ( 48 )

  (.

  .

  "

  ". 04 .

  31 * " "

  . . " " ""

  .

 • 22 22 8 /

  5

  81 .

  ( 52) ( 81) . . ( )

  91

  ". "

  . 02

  " ( ) ( ) ".

  . ( sms)

  .

  58 04 22 . ( )

  ( 12 ) "

  .

  .

  " ".

  ( )

  .

  " ." 71

  .

 • 22 22 8 /

  6

  . .

  : 32 32

  .

  " "

  . " "

  " " " " "

  " " ". ". "

  " " " "

  ".

  .

  ". 42 " .

  -

  . " " " "

  .

  . " "

  42 . " "

  .

  .

  " ".

 • 22 22 8 /

  7

  ". " "

  ". " "

  " ".

  . " " "

  .

  . " "

  " .

  ". ...

  " ". ( )

  " " 88 22 ": 42

  ". -

  . " " ( )

  . .

  .

  52 -

  . 7531 .

  .

  ".

 • 22 22 8 /

  8

  . .

  . ()

  . .

  ".

  52

  " ".

  . " "

  . .

  .

  . )

  . - .(

  .

  " . .

  ". .

  " ( ) " " "

  " . .

  ": . "

 • 22 22 8 /

  9

  ".

  . 52

  . " "

  .

  72 .

  . 72

  . .

  " " ( 3 ) " ".

  5 72 72 "

  . .

  "

  . ".

  - " .

  ". 72

  "

  ) . (

  " " " ".

 • 22 22 8 /

  01

  " ( 4 )

  " " " " ".

  ". 72

  . 03 . " "

  01 .( . )

  .

  .

  . " " " "

  82 . )

  ( .

  ( )

  .

  .

  .

  92

  " ".

  ". " ( )

  03 .

 • 22 22 8 /

  11

  ": .

  . . ".

  " 03

  ." . 03

  .

  88 03 .

  .