Click here to load reader

· PDF file ... 1 OBSAH

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file ... 1 OBSAH

 • Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov,

  Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail [email protected], www.oahs.cz

  Školní vzdělávací program

  Gastronomie a cestovní ruch

  Obor vzdělání 65-42-M/01

  Hotelnictví

 • 1

  OBSAH : ................................................................................................................................................................ 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE................................................................................................................ 2 1 PROFIL ABSOLVENTA............................................................................................................................ 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.............................................. 6 3 UČEBNÍ PLÁN......................................................................................................................................... 16 4 ZPŮSOB ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ .......................................................................... 22 5 MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY................................................................ 24 6 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ............................................................................................................ 28 7 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY ................................................................................... 29 8 PÉČE O TALENTOVANÉ ŽÁKY A ŽÁKY V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH........................... 29 9 ÚČEBNÍ OSNOVY ................................................................................................................................... 31

  ČESKÝ JAZYK .............................................................................................................................................. 31 ANGLICKÝ JAZYK (I JAKO DALŠÍ CIZÍ JAZYK) .............................................................................................. 38 NĚMECKÝ JAZYK ( I JAKO DALŠÍ CIZÍ JAZYK ).............................................................................................. 46 KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE - ANGLIČTINA.................................................................................... 53 KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE - NĚMČINA.......................................................................................... 59 DĚJEPIS........................................................................................................................................................... 65 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ........................................................................................................... 69 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD.................................................................................................................... 76 EKOLOGIE...................................................................................................................................................... 83 MATEMATIKA............................................................................................................................................... 89 LITERATURA A KULTURA ...................................................................................................................... 95 TĚLESNÁ VÝCHOVA ................................................................................................................................. 101 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ................................................................................ 113 PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ....................................................................................... 119 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ....................................................................................................................... 124 EKONOMIKA ............................................................................................................................................... 131 PRÁVNÍ NAUKA.......................................................................................................................................... 138 ÚČETNICTVÍ................................................................................................................................................ 143 TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ .................................................................................................... 149 NAUKA O POTRAVINÁCH....................................................................................................................... 154 NAUKA O NÁPOJÍCH.................................................................................................................................. 158 STOLNIČENÍ ................................................................................................................................................ 161 NAUKA O VÝŽIVĚ ...................................................................................................................................... 166 ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU .............................................................................................................. 170 CESTOVNÍ RUCH ........................................................................................................................................ 174 HOTELOVÉ SLUŽBY .................................................................................................................................. 179 HOTELOVÝ SOFTWARE ........................................................................................................................... 183

  10 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY................................................................................................................... 188 SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE....................................................................................................................... 188 SPECIÁLNÍ OBSLUHA................................................................................................................................ 190 PROJEKT GASTRONOMIE......................................................................................................................... 194 ODBORNÝ SEMINÁŘ – GASTRONOMIE................................................................................................. 207 TECHNIKA CESTOVNÍ RUCHU ................................................................................................................ 212 DĚJINY KULTURY...................................................................................................................................... 216 PROJEKT - CESTOVNÍ RUCH................................................................................................................... 221 ODBORNÝ SEMINÁŘ – CESTOVNÍ RUCH .............................................................................................. 228 OBSAHOVÉ NÁPLNĚ POVINNÝCH KURZŮ ........................................................................................... 233

  11 DOMOV MLÁDĚŽE ............................................................................................................................. 236 12 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY................................................................................................ 236 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYTVOŘIL AUTORSKÝ KOLEKTIV :................................ 237

 • 2

  ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zřizovatel: Liberecký kraj Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie a cestovní ruch Kód a název oboru vzdělání: 65 – 42 – M/01 HOTELNICTVÍ Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. 9. 2008, počínaje 1.ročníkem Obsah :

  1. Charakteristika vzdělávacího programu

  1.1 Profil absolventa 1.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 1.3 Učební plán 1.4 Rozvoj klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat 1.5. Materiální zajištění výuky 1.6 Spolupráce se sociálními partnery

  2. Učební osnovy 3. Domov mládeže 4. Volnočasové aktivity

  Jméno ředitele: Mgr. Otakar Špetlík Kontakty pro komunikaci se školou:

  - tel.: 481 350 011 - fax: 481 321 825 - e-mail: [email protected] - web: www.oahs.cz

  Platnost školního vzdělávacího programu: od 1.9.2008, počínaje 1.ročníkem.

 • 3

  1. Charakteristika vzdělávacího programu

  1.1 PROFIL ABSOLVENTA

  Od 3. ročníku studia si žáci volí mezi 2 profilacemi : - gastronomie - cestovní ruch Popis uplatnění absolventa v praxi

  o Pracovník v oblasti hotelového průmyslu. o Pracovník v oblasti služeb cestovního ruchu. o Pracovník činnosti obchodně podnikatelské. o Odborný pracovník provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení v

  různých funkcích managementu, ve všech organizačně právních formách podnikání v této oblasti.

  Profilace - gastronomie Hotel:

  1) pracovník hotelové recepce 2) pracovník hotelového provozu 3) hospodářský správce ubytovacího zařízení a stravovacího zařízení 4) kvalifikovaný pracovník gastronomie

  Profilace - cestovní ru

Search related