Share point edu_20101109_v1

  • View
    589

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Share point edu_20101109_v1

  • 1. Microsoft SharePointKuo naujoji versija 2010 gali bti naudinga Jums? Saulius Laurinaitis DPA Lietuva IS Architektas

2. DPA Lietuva Paprasti ir sudtingi infrastruktros sprendimai Projekt krimas ir vystymas ant Microsoft Sharepoint platformos IT konsultacijos ir paslaugos Sprendimai auktojo mokslo staigoms 3. DPA apie SharePoint Dirbame su SharePoint nuo SharePoint 2007 versijos Ms supratimas apie SharePoint tai galinga vairi sprendim krimo platforma Projektin veikla vir 40 Lietuvoje ir Latvijoje atlikt projekt, iuo metu vykdomi projektai Ukrainoje, pasiraoma sutartis projektui Baltarusijoje, planuojami projektai Graikijos universitetuose. 4. Technologija Platforma Projektas arba / ir Produktas 5. ShareSpace Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform www.dpa.lt/ShareSpace 6. Kuo skiriasi ShareSpace nuo Sharepoint? SHAREPOINT 7. SHARESPACE 8. ShareSpace Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform 9. ShareSpace Base rekomenduojamas, kai Atsiranda poreikis turti bendr viet, kur kaupiama visa bendra staigos informacija ir inios bei noras lengvai jais dalintis. Sunku valdyti nuolat kylanius poreikius ofiso prekms, kurjerio ikvietimui, t.t. Tik pavieniai asmenys ino, kur surasti naujausi oficialaus rato form ir kt. Tik pavieniai asmenys ino, kada yra koki darbuotoj gimtadieniai, ar kada vyksta svarbus vidiniai vykiai; Sunku greitai surasti reikiam informacij; Yra svarbu atskirti skirting skyri dokumentus; Danai reikia pasiekti informacijos altinius bnant u staigos rib; Nra vieningos vietos, kur laikomi visi kontaktai kiekvienas turi savo atskir kopij. ShareSpace Base 10. ShareSpace Base - tai: Idj rinkimas bei staigos naujien talpinimas vienoje vietoje Galingas apklaus modulis Usakym surinkimas (IT paslaugos, kurjeris, kanceliarins preks, kt.) Detalios iorini ir vidini kontakt formos Pasilym, rinkodaros ir kiti ablonai Visuotin ini baz Paiekos funkcija Tai interneto ir intraneto sprendimas, integruojamas su Active Directory ShareSpace Base 11. ShareSpace Base pasiymi: Tinkamu TVS; Paprastu ir minimalistiniu dizainu; Patogia navigacija ir moduli idstymu; Gera, greita ir saugia paieka naudojant paiekos sistem; Aikia statistika; Integracija su ioriniais duomen altiniais naudojant BCS; staigos darbuotoj traukimu intraneto aplink; ShareSpace Base 12. ShareSpace Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform 13. ShareSpace Documents rekomenduojamas, kai: Darbuotojai danai sukuria butelio kakliuk, kuomet iekoma dokument, sutari, sskait; Dokumentai yra kuriami ir koreguojami tarp koleg naudojant el. pat ir galiausiai, kai galutin versija yra parengta, niekas tiksliai negali pasakyti, kas ir kokius pakeitimus dokumente atliko; Vienas nutols padalinys nori surasti dokumentus, bet juos galima gauti tik atvykus pagrindin staigos pastat; Gana ilgai utrunka, kol patvirtinamos sskaitos bei kiti vairs dokumentai, kartais sivelia klaid, nesaugojama veiksm istorija; Rankiniu bdu spausdinami adresai ant vok; Sunku surasti bendravimo su studentais, partneriais, tiekjais istorij; Nra inoma, kas ir kada dirba su kokiais dokumentais. 14. ShareSpace Paieka Paieka Kontaktai; Pagal visus metaduomenis; Paieka naudojant ablon; Tinkama apsauga; Kur iekoti; Paieka byl kataloguose; Paieka iorinse bibliotekose; Pilno teksto paieka; Pervalgos; Paiekos rezultat perira; Atfiltruota perira; I anksto apibrta periros forma Paieka gali bti iplsta naudojant Microsoft FAST Search Server 2010, skirt SharePoint sprendimui. 15. ShareSpace Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform 16. ShareSpace ProcessDesk rekomenduojamas, kai: Nra inoma, kok veiksm koks darbuotojas k tik atliko; Uduotys nra prioretizuojamos, daniausiai naudojamas lau gesinimo principas; Uduoi vykdymas daniausiai priklauso nuo informacijos, surinktos btent tai situacijai isprsti, kiekio; Procesai, pareigos ir atskaitomybs nra formalizuoti, decentralizuota struktra; Kyla problem dl trkstamo uduoties iniciatoriaus vertinimo. 17. ShareSpace ProcessDesk modulis: Dirba pagal geriausias ITIL praktikas; Atitinka ISO standart; Pateikia svarbi verslo proces ataskaitas; Turi savitarnos funkcij; Turi integruot ini baz bei uduoi ablonus; Automatikai vykdo kai kuriuos tipinius verslo procesus pvz. Itekli poreiki valdym; Valdo incidentus, pokyius, problemas; 18. ShareSpace ProcessDesk modulis: Leidia sutaupyti proces valdymui skiriam itekli Kontroliuoja daugel atliekam veiksm Utikrina, jog kolegos vieni i kit gauna daugiau grtamosios informacijos apie atliekamus darbus. Utikrina veiksm su informacija saugum Utiktina geresn proces valdymo kokyb. Suteikia galimyb paprastai stebti ir matuoti darbuotoj efektyvum. 19. Ai u dmes! Gal netyia turite klausim? Daugiau info apie mus ir ms sprendimus: www.DPA.lt www.dpa.lt/SHARESPACE Galite pamatyti sistem gyvai Jums patogiu laiku!